Weblog

Oekraïense tegenwerking

Het is in autoritaire landen gebruikelijk dat bepaalde nieuwsberichten of nieuwsbronnen tijdens crises uitgeschakeld of geweerd worden. Dat gebeurt steeds vaker in het Westen. Als zelfs de gelijkgeschakelde media geen soelaas bieden om het nieuws de gewenste draai te geven, dan is ordinaire censuur ook de rigueur bij de BBC. Onderstaande video is door de BBC verwijderd. Daarin is te horen dat plaatselijke inwoners twee Oekraïense gevechtsvliegtuigen zagen en dat één ervan het passagiersvliegtuig neerschoot.

Washingtonsblog: "Senior U.S. officials now admit that the Malaysian airlines passenger plane was likely accidentally shot down.

The Russian government claims Ukrainian fighter jets were flying very close to Malaysian Flight 17 when it was shot down.

Eyewitness interviews by BBC Russia lend weight to these allegations:

Eyewitness #1: … And there was another aircraft, a military one, beside it. Everybody saw it.

Eyewitness #2: Yes, yes. It was flying under it, because it could be seen. It was proceeding underneath, below the civilian one.

Eyewitness #3: There were sounds of an explosion. But they were in the sky. They came from the sky. Then this plane made a sharp turn-around like this. It changed its trajectory and headed in that direction [indicating the direction with her hands].

A Youtube video made a month before Malaysia Airlines Flight 17 was shot down also alleges that Ukranian fighter jets were hiding behind passenger planes, pulling away temporarily, dropping bombs on Ukrainian separatists, and then hiding again behind the plane."Intussen staat vast dat de separatisten niet in staat waren, als ze al gebruik zouden hebben gemaakt van een BUK systeem (waarvan ze slechts de raketlanceerder in bezit zouden hebben, en ook dat is nog onzeker), om een onderscheid te maken tussen gevechtsvliegtuigen en passagiersvliegtuigen, waardoor misdadige opzet vanzelf al uitgesloten is. Er komen steeds meer berichten binnen die de aantijgingen van de junta in Kiev weerleggen. De vragen die onderzocht moeten worden zijn deze:

1. Waarom vlogen KLM en Malaysia Airlines boven een oorlogszone? 
2. Waarom verzocht de Oekraïense luchtverkeersleiding MH17 om lager te vliegen?
3. Waarom werd vliegen boven een oorlogszone veilig verklaard?
4. Wat deden twee Oekraïense gevechtsvliegtuigen in de buurt van de MH17 omstreeks de tijd van de ramp?
5. Wie profiteert van de beschuldiging dat Rusland verantwoordelijk is?

Elsevier: "Piloten: vliegen over Oost-Oekraïne was onverantwoord"

De junta in Kiev is nu bezig met een zeer gewelddadig offensief tegen de separatisten in de streek van de vliegramp. Juist op het moment dat Nederlandse en andere onderzoekers naar Oekraïne zijn gereisd.

WelingelichteKringen: "De Oekraïense strijdkrachten proberen het gebied in Oost-Oekraïne waar 17 juli een Maleisische Boeing 777, vlucht MH17, is neergestort, te heroveren op rebellen. Dit zei zondag een woordvoerder van de Oekraïense nationale veiligheidsraad. Hij zei dat de plek zo toegankelijk wordt voor de internationale onderzoekers van de vliegramp."

De plek was al toegankelijk door een akkoord met de separatisten. Het resultaat van de aanval door de junta in Kiev is juist dat de toegang nu versperd is. De junta in Kiev heeft duidelijk een andere agenda. Het lijkt erop alsof Oekraïne een onafhankelijk onderzoek wil dwarsbomen. Als Oekraïne inderdaad schuldig is aan het neerschieten van de MH17 dan is het aannemelijk dat het regime een onderzoek zal tegenwerken om te vermijden dat brokstukken gevonden worden van air-to-air raketten. Mogelijk willen ze ook zelf vals 'bewijsmateriaal' neerleggen op de plaats van de ramp om de separatisten en Rusland de schuld te geven. De Oekraïense junta heeft al eerder blijk gegeven van een grote mate van manipulatie (een tijd geleden vervoerden ze militairen in een helicopter met vals VN-embleem). De junta in Kiev is tot alles in staat.

obama uke
Klik voor vergroting

Een pikant detail is dat de regering in Kiev gevallen is omdat het parlement geen zin had in de hervormingen die het IMF voorstelde en die het land nog dieper in een economische crisis zouden storten.

DeRedactie: "De Oekraïense interim-regering is gevallen, kort nadat bekend geraakt was dat de prowesterse parlementsfractie uit elkaar gevallen was. Het ontslag valt in volle financieel-economische crisis en midden in een burgeroorlog tussen het pro-Amerikaanse regime in Kiev en Russischtalige federalisten in Oost-Oekraïne.

Arseni Jatsenjoek, een bankier die het op voorspraak van VS-ambassadrice Victoria Nuland ["Fuck the EU!"] tot (onverkozen) regeringshoofd schopte en in die hoedanigheid de gesprekken met het IMF voerde over een miljardenpakket "hulp", bestempelde het opstappen van de partijen Oedar en Svoboda als een "morele en politieke misdaad".

Naar verluidt is ruzie over het opstellen van de begroting hét breekpunt. Jatsenjoek had al op dag één van zijn benoeming gewaarschuwd dat het land tijden van harde besparingen wachtte."

DeRedactie: "IMF-baas Christine Lagarde heeft de overheid in Kiev aangemaand met de door het Internationale Muntfonds geëiste "hervormingen" door te gaan, ongeacht de politieke crisis waarin Oekraïne sinds het ontslag van de interim-regering terecht is gekomen. Zonder die "hervormingen" kan het ook met een zware economische crisis kampende Oekraïne de financiële "steun" van het IMF, dat in april Kiev een kredietlijn van 17 miljard dollar toestopte, vergeten.

De onderhandelingen met het IMF gebeurden alle via bankier en interim-premier Arsenij Jatsenjoek, die gisteren zijn ontslag aanbood omdat het parlement had geweigerd een aantal "belangrijke wetten" (met betrekking tot privatisering) niet had goedgekeurd. Overigens bleef dat parlement ook vandaag het been stijf houden, ondanks een oproep van president Petro Porosjenko."

InformationClearingHouse: "The Ukrainian leadership has resigned, because of their unwillingness to impose the IMF's terms, which would impoverish the population within months. That impoverishment would be extracted from the Ukrainian public in order to repay the IMF's loans, which had been skimmed off by Ukraine’s oligarch billionaires into secret bank accounts in Switzerland and other tax-havens.

Two of the four parties in Ukraine's ruling coalition have bolted, refusing those IMF terms on loan-repayment."

Met andere woorden, Obama heeft weer een gigantische puinhoop gecreëerd, nu in Europa. Het moet nu wel duidelijk zijn voor alle welmenende Europese politici dat Obama een wig wil drijven tussen Europa en Rusland. En daarvoor heeft Obama de totale afbraak van Oekraïne over. Dit is het misdadige van de Amerikaanse politiek:  ook onder Obama veroorzaakt de VS overal opstanden met de belofte om de opstandelingen te helpen (denk aan Hongarije in 1956), steun die nooit geleverd wordt. De opstand wordt neergeslagen en de aanvaller krijgt een ideologische terugslag te verwerken. Dat is ook in dit geval de opzet van Obama. De Oekraïeners kunnen doodvallen, de neo-nazi's mogen het land vervuilen, zolang Poetin maar een slechte naam krijgt. Misselijker politiek bestaat niet. En dat Europa ook een flinke knauw krijgt is meegenomen, denkt Obama.

Boter op het hoofd van Obama?

VK: "Patatfabrikant Farm Frites is een van de eerste Nederlandse bedrijven die zijn getroffen door de Europese sancties tegen Rusland. De bouw van een nieuwe frietfabriek bij St.-Petersburg gaat niet door omdat het bedrijf op last van de Europese Commissie geen lening heeft gekregen."

Spiegel: "The Boomerang Effect: Sanctions on Russia Hit German Economy Hard"

Ja, handelsvrijheid is altijd al een groot westers goed geweest. Maar niet echt.

Over enige tijd zullen we onze politici en media haast ongemerkt terug zien krabbelen. Van verontschuldigingen voor de veroorzaakte haat en hetze zal natuurlijk geen sprake zijn. Voorlopig tiert het populisme onder onze politici en media nog welig.

Vrijspreker: "MH17, misplaatste empathie van wereldleiders

Een embargo is vaak verre van onschuldig. Een embargo kan de benadeelde partij juist tot oorlog dwingen. Men neme bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog en Japan.

De verderfelijkheid van het door velen als onschuldig geziene middel “handelsembargo” moge verder blijken uit het handelsembargo tegen Iraq. Hier stierven honderdduizenden kinderen door sancties van de VN."

Veel tromgeroffel is bedoeld om het grammig presidentje van de VS te sussen. De taal die voor het volk geschikt geacht wordt, is niet de omgangstaal onder Europese politici mag ik hopen. Wordt het niet eens tijd om Obama de wacht aan te zeggen? Catastrofepolitiek brengt Europa niet verder.

Joop: "Nú heeft niemand een doel. Het is volstrekt onduidelijk wat men met sancties of een nieuwe koude oorlog wil bereiken. Niemand heeft gedefinieerd wat in deze situatie "winnen" betekent. Gaat het erom dat onder internationaal toezicht de gang van zaken bij het neerhalen van dat vliegtuig precies wordt uitgezocht? Of dat ook de daders worden gearresteerd en voor de rechter verschijnen. Voor welke dan? Voor een Nederlandse? Voor een Oekraïense? Voor een of ander internationaal Strafhof? Of verbinden wij ons lot met de Oekraïense regering in Kiev? Zijn wij in dat geval tevreden als Poetin zijn steun aan de separatisten in het oosten van dit land staakt? Of moet hij de Krim ook teruggeven? Wat als Poetin referenda vraagt in de opstandige provincies onder toezicht van de VN of onder dat van Rusland dan wel de Euraziatische Unie en de EU gezamenlijk? En weten wij wel zeker dat de regering in Kiev bestaat uit democraten pur sang, mannen en vrouwen met hoge idealen en schone handen, die de burgerrechten, de eigenheid, de taal, de cultuur en de orthodoxe godsdienst in de oostelijke Oekraïne volledig respecteren?"

Frack the US!

Nieuwe honingoogst

beehiveVandaag verkoopt imker Vincent Driest zijn pas geoogste Bijlmer-bloemenhoning in zijn bijenstand in het Gaasperpark. Van 11.00 tot 13.00 vandaag is hij aanwezig op de bijenstal. Ook dinsdagavond 29 juli van 19.30 tot 21.00 kunt u daar terecht. Het kan ook op afspraak, dan even mailen.

shot_2028

shot_2025

shot_2026

shot_2027

Vergroening?

Dat de PvdA afstevent op zijn eigen ondergang mag duidelijk zijn. Sharon Dijksma is een goed voorbeeld van een beleid dat niet duurzaam is en dit land gewoonweg om zeep helpt. Onder het mom van natuurbeleid krijgen boeren subsidies om in feite niets te doen aan de theoretisch beleden en gewenste vergroening

Natuurbericht: "In 2011 werden in Brussel de eerste contouren duidelijk van een landbouwbeleid waarbij Europese boeren voor het eerst een tegenprestatie moeten leveren voor de 55 miljard euro die ze jaarlijks aan directe inkomenssteun ontvangen. Dertig procent van dat enorme bedrag is afhankelijk gesteld van drie natuur- en milieumaatregelen: 5 procent van het akkerbouwareaal moet worden beheerd met een ecologische doelstelling, permanent grasland mag niet verdwijnen en monocultures zijn uit den boze. Die laatste twee eisen zijn voor de Nederlandse boeren doorgaans geen probleem: grasland in stand houden en zeker gewasdiversificatie zijn gangbaar beleid. In weidegebieden zal van de vergroening dus niets te merken zijn. In Trouw van 6 mei 2014 omschreven Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland en Jaap Dirkmaat dat als ‘bizar’. Ook Gerrit-Jan van Herwaarden van Landschapsbeheer Nederland is teleurgesteld. ‘We hadden ons best wel wat voorgesteld van die vergroening. In het verleden was het Europese landbouwbeleid vooral een bedreiging. Dit had een kentering moeten zijn, maar de enige maatregel voor de grondgebonden veehouderij is om weiland weiland te laten. Globaal de helft van de boeren strijkt de subsidie dus zo op, zonder noemenswaardige tegenprestatie.’

De vergroening in Nederland staat of valt dan ook met de 5 procent (oorspronkelijk 10, daarna 7, uiteindelijk 5 procent) van het akkerbouwareaal dat een natuur- of milieudoel krijgt, in jargon de Ecological Focus Areas (EFA’s), ofwel ecologische aandachtsgebieden.

‘Het was de bedoeling dat er van elke hectare landbouwgrond waar de Europese Commissie subsidie aan geeft een stukje uit productie zou worden genomen, waar geen bestrijdingsmiddelen zouden worden gebruikt en ingericht ten behoeve van natuurlijke habitats. Dat is niet gerealiseerd.’"

Ook de EHS (NNN) wordt verder aangetast. Dijksma steunt de boeren, niet de natuur. In het Diemerbos gaat de burgemeester van Amsterdam weer de fout in door festivals te organiseren in EHS-gebied. De arrogantie van de macht neemt toe.

diemerbos
Groen = EHS

Diemernieuws: "De gemeente heeft recentelijk vergunning verleend voor een aantal muziekevenementen in het Diemerbos. Op 26 juli is het Klamme Handjes Festival, op 27 juli is Vunzige Deuntjes en op 2 en 3 augustus is het Wild und Frei Festival."

De tijden van de festivals zijn: op zaterdag 26 juli van 11:00 uur tot 23:30 uur, op zondag 27 juli van 13:00 uur tot 23:30 uur, op zaterdag 2 augustus van11:00 uur tot 23:30 uur en zondag 3 augustus van 13:00 tot 23:30 uur.

Het opbouwen van het evenemententerrein zal beginnen op maandag 21 juli a.s. om 09:00 uur. Om het terrein te beschermen worden rijplaten gelegd. Naar verwachting worden die vrijdag 18 juli dan wel zaterdag/zondag 19/20 juli gelegd. Het afbouwen van het evenemententerrein zal duren tot donderdag 7 augustus om 22:00 uur. De op- en af bouwwerkzaamheden vinden alleen bij daglicht plaats. Dit zal in het Diemerbos en omgeving tot enige verkeersbewegingen leiden."

De regenten van Amsterdam gaan gewoon hun gang. Burgemeester van der Laan moet zich schamen. En vooral ook de politici van GroenLinks die dit corrupte beleid hebben getolereerd. Emile Jaensch van Zuidoost gaat intussen prat op de creativiteit van bomenkappers. Hij gaat ervan uit dat de anonieme zagers goede bedoelingen hebben en dit alleen doen met bomen die toch al gekapt moesten worden. Daar heb ik zo mijn twijfels over. Emile denkt dat alles gekapt en gemaaid mag worden, zelfs orchideeën. En Groengebied Amstelland waar hij nog steeds de Zuidoostelijke plak zwaait kapt en klepelt zelfs zonder enige vergunning aan te vragen. Heimelijk geniet Emile van de 'boomstoelen'. Dit hoort onderzocht te worden. Van de bestuurscommissie valt weinig te verwachten. Als deze bomen op het beheergebied van Zuidoost staan dan moet onderzocht worden wie hiervoor een opdracht heeft gegeven. Dhr. Vyent van GL wellicht? Staan ze op het beheergebied van GGA dan had Emile daar weet van moeten hebben. Of heeft hij aan GGA carte blanche gegeven? Het deugt van geen kanten. Dit is typisch voor het natuurbeleid in Zuidoost en Amsterdam. En zoals dat vroeger ook met Suriname het geval was, wordt Zuidoost gezien als een zeer profijtelijk en gewillig wingewest.

Democratie in Oekraïne?

vechtend parlement

Een paar dagen geleden werd gevochten in het Oekraïense parlement, de zoveelste keer weer. Timmermans, what's in your name? Vandaag is de regeringscoalitie uit mekaar gevallen en is Jats afgetreden. Democratie op zijn Oekraïens. Met vuisten in het parlement, met bombardementen op burgers in het oosten van het land. Misschien krijgt das Mädel met de Pretzelfrisur, de oranje gasprinses (Nederland is dol op oranje), Julia Timosjenko, die de ethnische Russen in Oost-Oekraïne met kernwapens te lijf wilde gaan en in Rusland zelfs geen verbrande aarde meer wilde achterlaten, nu weer een kans. Het Westen mag er weer trots op zijn dat we de democratie naar Oekraïne gebracht hebben met een luttele vijf miljard uit Obama's oorlogskas. Frack the EU!

shot_2022

Schaamteloos gesol

Dat indoctrinatie in het Westen hoogtij viert mag blijken uit het schaamteloze gesol met de lijken van de slachtoffers van de Oekraïense vliegramp. Hemeltergend vind ik dit. De slachtoffers worden misbruikt voor dubieuze politieke propaganda. Goebbels had het niet beter gedaan. Om zoveel mogelijk effect te sorteren worden de lijken als militaire gevallenen met militaire eer vanuit Charkov getransporteerd.

gesol met lijken
Propaganda met lijken

Volkskrant: "Voor het eerst sinds het overlijden van koningin Wilhelmina in 1962 kent Nederland een dag van nationale rouw. Vandaag gaan vlaggen halfstok en worden klokken geluid. Ook wordt een minuut stilte gehouden bij de terugkeer van de stoffelijke overschotten van slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne."

Wat er aan politieke propaganda uitgehaald kan worden zal eruit geperst worden. De slachtoffers worden misbruikt voor schandalige politieke manipulatie. Zoals Frans Timmermans eerder al de neo-nazi's een politiek steuntje in de rug gaf op het Maidanplein, en door zijn oorlogszuchtige propaganda tegen Syrië ook de militante islamisten in Nederland een reden gaf om in Syrië te gaan vechten, zo is Timmermans nu weer bezig om oorlogsdaden te organiseren tegen Poetin. De slogan 'Go to hell, Putin" die ergens tussen de bloemen voor de slachtoffers werd aangetroffen is een gevolg van de haatcampagne die Timmermans en Rutte nu voeren tegen Poetin.

Vergeet het haatzaaien van Wilders, dat valt in het niet bij wat onze huidige regering aan het uitwerken is tegen Rusland en Poetin. Haatzaaien is in, de hysterie is gemeengoed, de haat tiert welig. Een schaamteloos circus. Men maakt goede sier en propaganda over de lijken van de slachtoffers!

VK: "In zijn toespraak in de VN Veiligheidsraad zei minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans het treffend. Er is 'verdriet om het verlies van geliefden', er is 'woede over het op schandalige wijze neerhalen van een burgerluchtvaartuig' en er is 'wanhoop' over wat er daarna gebeurde. Timmermans' speech was sterk omdat hij vertolkte wat heel veel Nederlanders precies op dat moment voelden. Hij was letterlijk: volksvertegenwoordiger.

Het mooiste vond ik dat de minister op een zeker moment uit de zak van zijn colbert een zakdoek pakt. Als je het filmpje op YouTube kijkt, het zit op ongeveer 5 minuut 50. Dat was absoluut geen effectbejag, dat grijpen naar die zakdoek, want anders had hij wel voor een chic met de hand gehaakt exemplaar gezorgd. Maar dit was een verfrommeld Edetje, dat bliksemsnel langs het neusgat werd gehaald, waarna Timmermans verder sprak: 'ik geef u persoonlijk de verzekering dat we ons naar beste kunnen van onze verantwoordelijkheid zullen kwijten.' Door dat verfrommelde zakdoekje wist ik het zeker. Deze man is echt. En dat wekte naast het bedroefd zijn, het boos zijn en het wanhopig zijn, ineens een onverwachte vierde gemoedstoestand op. Ik was trots."

Ik voelde enkel plaatsvervangende schaamte. Timmermans was niet echt. Er is een stukje in de Volkskrant voor nodig om het tot echt te verklaren. Het waren krokodilletranen, diep binnenin glundert Timmermans van eigenbelang en effectbejag, eindelijk blij dat hij de Russen en vooral Poetin een hak kan zetten. Timmermans is op zijn best niet als volksvertegenwoordiger, maar als volksmenner, met internationale aspiraties. De Volkskrant heeft een grote expertise in het herkennen van de echtheid van zakdoekjes en onzichtbare tranen. De nationale trots borrelt naar boven op momenten als deze. Erik Jan Harmens' Ehre heisst Treue aan onze nationale regering. En jawel hoor, het moment moet militair uitgebuit worden.

VK: "Poetins macht kan alleen gestopt worden door een Europese tegenmacht

Nederland moet het voortouw nemen om de spreekwoordelijke verdeeldheid in de EU te doorbreken, schrijft Arnout Brouwers in het commentaar van de Volkskrant."

Dat de situatie precies omgekeerd zou kunnen liggen (dat Rusland militair en economisch bedreigd wordt door het Westen) komt niet bij de commentator op. Wie heeft 5 miljard besteed om in Kiev een opstand te organiseren? Inderdaad, de VS. Geen woord in de Volkskrant over de macht van de VS die gestopt zou moeten worden na miljoenen slachtoffers over de hele wereld. Een objectieve vergelijking tussen Obama en Poetin zie je nergens, en zeker geen lijst van slachtoffers.

responsibility
Klik voor vergroting

Intussen bedreigt Europa Rusland. Rusland is Oost-Oekraïne niet binnengevallen, maar toch wordt Poetin de volledige macht over dit gebied toegeschreven, een macht die hij niet heeft. Is dit bedoeld om de eisen tot volledige samenwerking alvast op de klippen te laten lopen zodat er nog meer sancties tegen Rusland genomen kunnen worden, en zelfs NAVO-militairen gestationeerd kunnen worden in Oekraïne? Ik heb een vermoeden van wel. De eisen van het Westen zijn zo algemeen en absurd dat ze nooit uitgevoerd kunnen worden, waarna the powers that be hun 'argumenten' hebben om zelf in te grijpen. Daarvoor moet vooraf het volk gesensibiliseerd worden. Dat proces is nu aan de gang. Economische sancties zijn (dat zegt ook Obama) een oorlogsdaad. Vreemd genoeg mogen andere landen dat niet zo zien.

EUObserver: "EU foreign ministers on Tuesday (22 July) gave Russia a few days to stop arming Ukrainian rebels, believed responsible for the downing of the Malaysia Airlines plane, or face sanctions on its financial, high-tech, and defence industries.

The EU demands say Russia must: stop the flow of weapons to eastern Ukraine; withdraw its "additional troops" from the Ukrainian border; use its influence on pro-Russian separatists to grant international investigators full access to the crash site of flight MH17; and fully co-operate with the probe."

Wat de VS en sommige gewillige Europese meelopers (die azen op internationale posten, als Timmermans) willen is dat Rusland stopt met het steunen van de separatisten (alsof het al vast stond dat Rusland dat deed) zodat de VS zijn vuile werk in Oekraïne verder kan zetten en het Oekraïense leger de Oost-Oekraïense bevolking rustig uit kan moorden zoals dat nu in Gaza gebeurt. Een duivels plan waar de nazi's (en de neo-nazi's) trots op zouden zijn geweest. Poetin moet de separatisten uitschakelen zodat de bevolking zonder tegenstand uitgemoord kan worden door het regime in Kiev.

Men wil haast maken om de sancties door te drukken. Want er komen steeds meer aanwijzingen dat het regime in Kiev zelf het passagiersvliegtuig had kunnen neerschieten. Ook ingeval het een fout was van de separatisten dan zou er geen reden zijn voor meer sancties. De Amerikanen zelf maken wel vaker zo'n catastrofale fout. De inval in Irak kun je zo'n giga-megafout noemen, ware het niet dat van een fout geen sprake was, wel van kwaadaardige opzet. Wordt de VS voor het Internationaal Strafhof gedaagd? Natuurlijk niet. Om misbruik te kunnen maken van de hetze en de hype moeten de haviken snel zijn met hun sancties.

RT: "Unnamed US officials are telling Associated Press that their intelligence suggests Malaysia plane shot down by anti-Kiev militia, no link to Russia found.

Officials believe that the passenger aircraft was intercepted by an SA-11 surface-to-air missile, which was fired by Ukrainian militia members. One official said the likeliest explanation was the aircraft was shot down in error, an assertion that seem to be bolstered by the previous downing of 12 Ukrainian military aircraft by militants in the region."

LegitGov: "The Ukrainian military has several batteries of Buk surface-to-air missile systems with at least 27 launchers, capable of bringing down high-flying jets, in the Donetsk region where the Malaysian passenger plane crashed, the Russian Defense Ministry said."

Su 25 vs MH 17

Russia Says Has Photos Of Ukraine Deploying BUK Missiles In East, Radar Proof Of Warplanes In MH17 Vicinity

Met andere woorden we hebben voor de zoveelste keer te maken met een gigantische propagandastunt van het Westen, te vergelijken met de Weapons of Mass Destruction die achteraf niet bleken te bestaan in Irak. Komt er een onafhankelijk onderzoek? Ik vrees van niet. De schuldigen zijn al aangewezen, door Obama, Rutte en Timmermans. Het volk loopt in de pas. Met veel vlagvertoon en een nationale rouw wordt de werkelijkheid weer gemanipuleerd ten behoeve van nationaal economische belangen van hoofdzakelijk de VS. Onze nationale media lopen ook in de pas. Moed en objectiviteit is nooit hun sterkste kant geweest.

Voor mij is deze dag zeker een dag van rouw, om de slachtoffers, om de oorlogszucht, om de collectieve waanzin, om de haat.

4G-storing

Een paar dagen geleden had mijn tv weer veel last van storing, blokken in het beeld, krakend geluid, stokken van beeld en geluid. Van UPC wordt je niet veel wijzer. Ik kreeg een lang verhaal te horen over kabels die mogelijk verouderd zijn. Dus het UPC-mannetje kon me enkel aanraden om een nieuwe kabel te kopen. Welke, dat kon hij niet zeggen. De normen veranderden en ook de kabels. Een zeer algemeen en inderdaad kloppend verhaal, maar niets waar je als gebruiker wat aan hebt, want ik had al een zeer goede coaxkabel. Even gegoegeld. De oplossing om interferentie zoveel mogelijk tegen te gaan is het vervangen van het enige wat je als klant kan en mag vervangen, de coaxkabel van de antennedoos naar je mediabox.

shot_2019

Wat je nodig hebt is een koka 9 ts coaxkabel met een Koswi3 Male IEC Coax Plug en een Kokwi3 Female IEC Coax Plug met Kabelkeur om 4G-storing te verhinderen.

Instructievideo

De NRC vindt dit al een hoax als maar een paar duizend mensen last hebben van interferentie, maar de NRC bagatelliseert een groeiend probleem en volgt de neoliberale trend om negatieve berichten over de gevolgen van 4G-netwerken zoveel mogelijk te onderdrukken omdat die schadelijk zouden kunnen zijn voor de netwerkbedrijven. Van schade en ongemak bij gebruikers ligt de NRC niet wakker.

Automatiseringsgids: "De signalen van kabel-tv kunnen worden weggedrukt door de straling van 4G telefonie. Om dat probleem te voorkomen moeten beide signalen van elkaar worden gescheiden.

De draaggolf van 4G telefonie ligt in de 800 MHz-band en dat is ook het deel van het spectrum waar kabeltelevisiemaatschappijen gebruik van maken. Als twee signalen op dezelfde frequentie liggen, kan beïnvloeding optreden. Niet door het hele land is het storingspatroon gelijk, dat komt doordat de kabelmaatschappijen de tv-zenders op een eigen manier over de kanalen verdelen. Het kan dus voorkomen dat in de ene gemeente het signaal van Nederland 1 wordt weggedrukt door 4G, terwijl in een andere plaats niemand daar last van heeft."

4G Storing bij kabeltelevisie oorzaak en oplossing

Vanzelfsprekend kan er een probleem zitten in het stuk waar je niet bij kan of mag. De kabelmaatschappijen zitten niet te springen om op lastige plekken bedrading te vervangen. Dus het kan na installatie van een 4G-kabel voorkomen dat er toch nog storingen optreden. Ook uw buurman kan een ondeugdelijke magnetron of DECT-telefoon hebben waarmee hij de hele buurt terroriseert. Dan wordt het wachten tot die door de boosdoener vervangen wordt.

By the way, de storing op mijn tv van alle kanalen de voorbije dagen lag duidelijk bij UPC zelf. Met de twee saltokanalen was ook iets raars aan de hand dat alleen maar veroorzaakt kon worden bij de zendbron, namelijk een minutenlang blokkeren van alle signalen van de afstandsbediening, ook toen alle andere kanalen weer normaal ontvangen konden worden. Het is altijd tijdens de vakantieperiode dat er problemen zijn bij UPC, dan zit er waarschijnlijk een vakantiekracht te rommelen achter de knoppen. De UPC-mediabox is ook een zwakke schakel in het geheel; de coaxaansluiting daarop is niet goed afgeschermd. Maar goed, ik ben voorbereid op meer storingen. Zo'n coaxkabel kunt u met de instructievideo makkelijk zelf in mekaar zetten.

Massahysterie

drclavan
Dr. Clavan

De Nederlandse gelijkgeschakelde media hebben het weer voor mekaar gekregen. De NOS heeft een blik Dr. Clavans opengetrokken. Gert-Jan Dennekamp glundert van ingehouden genoegen over de toestand in Oekraïne. Elke zin die hij uitspreekt wordt halverwege aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Het volk verkeert in een weldadige wolk van massahysterie en wordt elk uur bijgespijkerd met persconferenties. De roep om ingrijpen door Poetin is niet van de lucht.

De oplossing is inderdaad om Poetin Oost-Oekraïne binnen te laten vallen om daar orde op zaken te stellen. Obama moet zijn neo-nazi's in Kiev tot de orde roepen zoals Hitler dat deed met de Sturmabteilung, de SA, en zoals Obama ook dagelijks met zijn drones doet voor hem onwelgevallige individuen. Maar het lijkt erop alsof Obama meer Lebensraum wil voor zijn zieltogende homeland en een concurrerend Europa in een oorlog tegen Rusland wil storten. Wat Poetin ook doet het zal nooit goed zijn. Of Poetin nu Oost-Oekraïne binnenvalt of niet, sancties zullen er komen en nog meer raketten gericht op Moskou. Want Obama is op zijn pik getrapt.

PopularResistance: "Gallup poll, 2013:

Question asked: “Which country do you think is the greatest threat to peace in the world today?”

Replies:

    United States 24%
    Pakistan 8%
    China 6%
    Afghanistan, Iran, Israel, North Korea, each 5%
    India, Iraq, Japan, each 4%
    Syria 3%
    Russia 2%
  Australia, Germany, Palestinian territories, Saudi Arabia, Somalia, South Korea, UK, each 1%

President Barack Obama, May 28, 2014: “Here’s my bottom line, America must always lead on the world stage. If we don’t, no one else will.”"

The world stage... jawel, daar is het grote woord weer. 'De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.'

In Gaza gaat de genocide met hulp van de VS steeds verder. 

Haaretz: "Sixty-four public figures, including seven Nobel Peace Prize winners, have called for an international arms embargo on Israel for its "war crimes and possible crimes against humanity" in Gaza. The statement came in a letter published in Britain's The Guardian on Friday.

"Israel has once again unleashed the full force of its military against the captive Palestinian population, particularly in the besieged Gaza Strip, in an inhumane and illegal act of military aggression. Israel's ability to launch such devastating attacks with impunity largely stems from the vast international military cooperation and trade that it maintains with complicit governments across the world," read the statement.

"We call on the UN and governments across the world to take immediate steps to implement a comprehensive and legally binding military embargo on Israel, similar to that imposed on South Africa during apartheid," the letter concluded.

Among the signators were Nobel peace laureates Desmond Tutu, Betty Williams, Federico Mayor Zaragoza, Jody Williams, Adolfo Peres Esquivel, Mairead Maguire and Rigoberto Menchu.

Also signing were academics Noam Chomsky and Rashid Khalidi, filmmakers Mike Leigh and Ken Loach, musicians Roger Waters and Brian Eno, writers Alice Walker and Caryl Churchill, and journalists John Pilger and Chris Hedges. Two Israelis, academics Ilan Pappe and Nurit Peled, signed the letter as well."

Tragedie

Bijna driehonderd doden in een vliegtuigcrash is inderdaad een tragedie. In elk 'war theater' zoals de Amerikanen dat altijd zo fijntjes noemen heb je ook catastrofeliefhebbers. Sommige Amerikaanse en Nederlandse tv-zenders genieten bijzonder van catastrofes. De VS zit altijd op de eerste rang zeker als ze zelf de produktieleiders van het theater zijn. Naast alle eerlijke intrieste familieleden van getroffenen heb je zeker hele volksstammen die heimelijk ontzettend genieten van dit spektakel, vooral als hun eeuwenlange vijand daarmee een zware psychologische klap krijgt toegebracht. Youp brengt het voorzichtig.

Youp: "Dat Willem-Alexander laat weten dat hij het verschrikkelijk vindt, snap ik. Dat is zijn werk. Daar hebben we hem voor. En ook Rutte en Opstelten moeten zich laten horen. En dat verder allerlei mensen uit de periferie van de slachtoffers melden dat het niet te bevatten is begrijp ik ook, maar die ijdeltuitende BN’ers die hun volgers laten weten dat ze er zo mee zitten. Donderstraal toch een eind op. Las ook dat een of andere middeleeuwse SGP’er de slachtoffers zou gedenken in zijn gebeden. Tot wie bidt hij dan? God? Die net als zijn collega Allah al dit zinloze geweld al eeuwen door de vingers ziet?

Vorige week hing ik wat rond op mijn iPad en las mijn vrouw vijf vlak onder elkaar staande nieuwskoppen voor. Over seksueel misbruik, hongersnood, vluchtelingenkampen, raketaanvallen en massaontvoeringen van pubermeisjes. Daarna wenste ik haar een prettige vakantie. Hier kon ze niet om lachen. Op diezelfde iPad zocht ik daarna een lekker restaurant in het Franse plaatsje waar we op dit moment vertoeven. Daar constateerden we dat het huidige geweld in de wereld niet veel erger is dan in onze jeugd. Toen hadden we Vietnam, Cambodja, Lichtend Pad, Hutu’s, Tutsi’s en andere open haarden. In die tijd speelden Israël en Palestina trouwens ook al in de eredivisie. Na dit geconstateerd te hebben kozen we allebei vis en bestelden daar een flesje Saint Veran bij."

oekraineobama

Al weken wordt de bevolking van Oost-Oekraïne gebombardeerd en bestookt door tanks. Een misdaad tegen de mensheid. Hetzelfde gedonder in Gaza. De grootste misdadigers lijken nog de meeste steun te krijgen. Er zijn al honderden slachtoffers, waaronder veel kinderen. Zowel in Gaza als in Oost-Oekraïne is een ethnische zuivering aan de gang. Het Amerikaanse Congres staat unaniem achter de slachting in Gaza. Het Amerikaanse regime is ook verantwoordelijk voor de opstand in Kiev. Het resultaat was een illegale regering waarin ultranationalisten en neo-nazi's de macht hebben. Zoals elders heeft de Amerikaanse regering geen probleem met het sluiten van 'pacten met de duivel' in de terminologie die ze zelf graag gebruiken. Dat was in Afghanistan zo toen ze de Taliban bewapenden tegen de Russen, al-Qaeda tegen Syrië enzovoort. Nu zijn de Oekraïense neo-nazi's de geliefde bondgenoot van de VS en de NAVO. Onze gelijkgeschakelde media gedragen zich als de drie aapjes, ze zien en horen geen neo-nazi's en zwijgen over neo-nazi's.

De mogelijke oorzaken van de vliegtuigcrash worden door de mainstream media bewust beperkt tot voor hen politiek voordelige theorieën. Het spreekt vanzelf dat men in Nederland niet zit te springen om de mogelijkheid  te onderzoeken van een bom aan boord gebracht op Schiphol. Dat zou wel onderzocht moeten worden. Daarom zal ook in dit land de neiging om anderen verantwoordelijk te stellen overheersen. Ook de mogelijkheid dat het regime in Kiev het vliegtuig heeft neergeschoten zal niet grondig onderzocht worden, terwijl daar wel alle reden toe is. Oekraïense politici hebben herhaaldelijk hun haat tegen Rusland en vooral Poetin in niet mis te verstane woorden uitgedrukt. Ze hadden dus een motief en ook de wapens ervoor. Het Oekraïense leger beschikt vanzelfsprekend zelf over BUK sytemen. Kiev heeft er belang bij om Rusland en de separatisten zo negatief mogelijk af te schilderen. Het regime in Kiev bestaat uit revanchisten die de nederlaag van de nazi's willen wreken.

RT: "The Ukrainian military has several batteries of Buk surface-to-air missile systems with at least 27 launchers, capable of bringing down high-flying jets, in the Donetsk region where the Malaysian passenger plane crashed, Russian Defense Ministry said."

NewScientist: "On 2 April, the UN's International Civil Aviation Authority (ICAO) pointed out the "unsafe situation" in the Simferopol region, which covers the Crimean peninsula – south of MH17's flight path. A notice to airmen was issued for the region, saying that ICAO "strongly advises airspace users to avoid the airspace", because Russia had decided to control airspace in competition with Ukrainian air traffic control.

On 15 July, the notice was updated to include information on several airports being closed throughout Ukraine, including one in Donetsk, near where MH17 went down. Airspace in that area was also closed up to an altitude of 9754 metres, according to air traffic control organisation Eurocontrol. MH17 was flying just above that, in open airspace, when it was hit."

MalayMailOnline: "Malaysia Airlines (MAS) said tonight that it was told to fly low over Ukrainian airspace by ground controllers, putting it at 33,000 feet, just skimming 1,000 feet above restricted altitude.

In a statement here, MAS explained that MH17 had initially filed a flight plan requesting to fly at 35,000 feet above Ukrainian territory, which it described as close to the “optimum altitude”.

“However, an aircraft’s altitude in flight is determined by air traffic control on the ground.

“Upon entering Ukrainian airspace, MH17 was instructed by Ukrainian air traffic control to fly at 33,000 feet,” the national carrier said.

The decision by MH17’s pilots to skim closely to the prohibited air zone — which is 32,000 feet, according to Europe’s aviation authority Eurocontrol — has prompted numerous questions whether this may have contributed to what is believed to be a case of mistaken identity."

Het is mogelijk dat de separatisten dat vliegtuig hebben neergehaald; dat zou dan gebeurd zijn in de veronderstelling dat het een Oekraïens legervliegtuig was. In dat geval was het een ongeluk, zoals er al vaker vliegtuigen zijn neergeschoten. Op 4 oktober 2001 is per ongeluk een vliegtuig van Siberian Airlines neergehaald door het Oekraïense leger. Iran Air flight 655 is op 3 juli 1988 door een Amerikaans oorlogsschip neergeschoten. Dan waren er nog de Korean Air Lines flight 007 (met een vermoeden van spionage boven Russisch grondgebied), Aerolinee Itavia flight 870 (vermoedelijk neergeschoten door een Amerikaans gevechtsvliegtuig), en Libyan Arab Airlines flight 114 (neergeschoten door Israël). De kans dat de media over het neerhalen van dit Maleisische vliegtuig net zo tolerant zullen oordelen als over voornoemde incidenten is klein. Deze kwestie zal politiek tot op het bot uitgebuit worden. Van een land als de VS kunnen we geen objectiviteit verwachten. Obama's politieke agenda omvat een verwijdering veroorzaken tussen Rusland en Europa. De bedoeling was om Rusland te verleiden tot een inval in Oost-Oekraïne waarna Rusland volledig geïsoleerd zou worden. Daar is Poetin niet ingetrapt. Maar toch wordt Poetin verantwoordelijk gehouden, terwijl de oorzaak van de crisis in Oekraïne volledig het werk is van de VS en de NAVO.

Wat onderzocht moet worden is het volgende:

1. Waarom werd deze vlucht over een oorlogsgebied geleid waar Oekraïense gevechtstoestellen al wekenlang bombardementen uitvoeren op burgerdoelen en waar ook luchtdoelgeschut actief was?

2. Waarom werd de piloot verzocht om lager te vliegen?

De mogelijkheid bestaat dat het Oekraïense regime samen met de VS een val heeft opgezet voor de separatisten. Dat zou pas van een grote misdadigheid getuigen vergeleken bij een foutieve inschatting van de aard van het vliegtuig door separatisten. De VS heeft dit soort machinaties al eerder uitgevoerd. Daarvoor is tenslotte de CIA opgericht. De kans op een onafhankelijk onderzoek is zeer klein. Met onafhankelijk bedoelt het Westen altijd een voor het Westen voordelige uitkomst. Wat oorlogsmisdaden betreft is Obama nog steeds nummer één op de ranglijst. Onder hun obligate woorden van medeleven met de slachtoffers vind je veel politici en regeringsleiders die zeer in hun nopjes zijn en blij zijn met deze catastrofe om de eenvoudige reden dat dit weer een uitstekende gelegenheid is om de vijand, namelijk de Russen en vooral Poetin, als onmensen voor te stellen. Achter hun hypocriete uitingen van zogezegde menselijkheid schuilt hun ware aard en bedoelingen: het uitschakelen van elk land dat ook maar enigszins de belangen van de VS dreigt te schaden. Er zijn mensen die vermoord mogen worden en er zijn mensen die boven alles staan; kort gezegd er zijn Untermenschen en Uebermenschen. Dat is de essentie van de Amerikaanse politiek en die van de NAVO. Het resultaat van Afghanistan, tot Libië, Syrië, Afrika en sinds Joegoslavië ook Europa is de ene catastrofe na de andere. Langzaam maar zeker wordt het fascisme weer salonfähig.

De val van de VS

Vandaag is de laatste dag dat u uw commentaar over het handelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) kunt insturen voor de openbare consultatie. Er staan bepalingen in dat verdrag die strijdig zijn met de democratie en de soevereiniteit van de Europese landen. Het komt in feite neer op de wetgeving die heerste in de koloniën, d.w.z. volledige macht van de koloniale overheersers. In dit geval is de overheerser de VS en het wingewest Europa.

failed state usa

TheAtlantic: "America Fails the 'Rule of Law' Test

The U.S. Army field manual defines "the rule of law" as follows: "The rule of law refers to a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced, and independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency."

Going by that definition, the U.S. government does not operate according to the rule of law. A panel of former executive-branch employees, many of whom served in the U.S. military or the CIA, made this point bluntly in a recent report on drones. "Despite the undoubted good faith of US decision-makers, it would be difficult to conclude that US targeted strikes are consistent with core rule of law norms," they declared. "From the perspective of many around the world, the U.S. appears to claim, in effect, the legal right to kill any person it determines is a member of al-Qaida or its associated forces, in any state on Earth, at any time, based on secret criteria and secret evidence, evaluated in a secret process by unknown and largely anonymous individuals—with no public disclosure of which organizations are considered 'associated forces,' no means for anyone outside that secret process to raise questions about the criteria or validity of the evidence, and no means for anyone outside that process to identify or remedy mistakes or abuses."

Unfortunately, the U.S. government violates "rule of law" norms in other areas too. The Foreign Intelligence Surveillance Court does not operate with "procedural and legal transparency." The Office of Legal Counsel adopts highly contestable yet totally secret interpretations of statutes that dramatically affect policy outcomes. Citizens and corporations are served with secret court orders and often feel confused about whether they are even permitted to consult with counsel. Laws against revealing classified information are not enforced equally—powerful actors routinely leak official secrets with impunity, while whistleblowers and dissidents are aggressively persecuted for the mere "mishandling" of state secrets. The director of national intelligence committed perjury without consequence. President Obama has blatantly violated a duly ratified, legally binding treaty that requires him to investigate and prosecute acts of torture. He also violated the War Powers Resolution by participating in the military overthrow of Muammar Qaddafi without securing the approval of Congress. And he won't even clarify exactly what groups he considers us to be at war with!

The rule of law's erosion in post-9/11 America was begun by the Bush administration and continued by the Obama administration. Congress has failed to stop it. The Washington, D.C., establishment has done far too little to object. Partisan voters all across America have excused the transgressions of their side.

This cannot go on indefinitely without causing serious harm to our country."

ttip-no

The Atlantic is geen links blad, hun slogan is 'of no party or clique'. De VS is een failed state, die zich alleen kan handhaven met geweld en op de ouderwetse manier andere landen binnenvalt en koloniseert. Ieder land dat zich niet wil onderwerpen wordt met alle beschikbare middelen kapotgemaakt. Onze Nederlandse nomenklatura kruipt nog steeds voor de (tanende) macht van de VS. De aankoop van de JSF is zo'n voorbeeld dat aantoont dat Nederland alles slikt en zelfs bereid is dure rotzooi te kopen om onze Amerikaanse 'vrinden' ter wille te zijn. Als TTIP geratificeerd wordt is Europa gewoon een wingewest van de VS geworden. Onze 'democratische' vrinden weten hoe Nederland uit te zuigen. 'Blowjob' Bill is een vulgaire hosselaar en zijn vrouw net zo. Hillary zei dat ze 'broke' waren toen ze het Witte Huis uit gingen.

Volkskrant: "Verzekeraar Achmea heeft de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton 600 duizend dollar (ongeveer 440 duizend euro) betaald voor zijn speech in 2011 in het Friese Achlum."

VK: "Een zak vol clichés voor een zak vol geld. Wat het extra wrang maakt, is dat de speech van Clinton over solidariteit ging. Voor 4,4 ton andere mensen vertellen wat solidair is. Een betere omschrijving van asociaal gedrag is er niet."

Dat zijn dan 'democraten'; met de republikeinen is het nog veel erger gesteld. Obama is momenteel bezig om Europa te verzwakken door een burgeroorlog in Oekraïne te veroorzaken en van een mogelijk lucratieve oostelijke handelspartner voor Europa, namelijk Rusland, een vijand te maken. Oekraïne wordt al economisch ondermijnd, door fracking. De totale instorting van Oekraïne met hulp van de VS (en de EU?) kunnen we over een aantal jaren verwachten.

Sargasso: "Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is niets anders dan een middel voor multinationals om hun winsten te vergroten. Het parlement moet in navolging van Australië wettelijk vastleggen dat iedere vorm van ISDS afgewezen dient te worden in elke nieuw handelsverdrag."

CommonDreams: "While visiting Poland on Tuesday, President Barack Obama promoted a classically American solution for the tension that Ukrainian upheaval has brought to Europe's eastern border: more guns and more gas.

During a joint press conference with Polish President Bronisław Komorowski, Obama announced a $1 billion initiative to bolster U.S. troops in central and eastern Europe in an attempt to stem further Russian "provocations," despite recent moves by Russian President Vladimir Putin tp withdraw Russian troops from its border with Ukraine."

TheNation: "... the decline of American political power in the world and the decline of American living standards are not only happening at the same time but feeding off each other.
At the moment, the rules of free trade are expressly tailored to US interests.

If the end does come, or even if it already has, the death of “democracy” will not be announced. To justify an irrational, dysfunctional politics, future generations of rulers—much like the present ones—will invoke the aura of democracy long after whatever substance it once contained has been lost."

WashingtonsBlog: "Two weeks ago, well-known economist Tyler Cowen (a professor at George Mason University) argued in the New York Times that wars – especially “major wars” -  are good for the economy.

Stiglitz wrote in 2003:

War is widely thought to be linked to economic good times. The second world war is often said to have brought the world out of depression, and war has since enhanced its reputation as a spur to economic growth. Some even suggest that capitalism needs wars, that without them, recession would always lurk on the horizon. Today, we know that this is nonsense. The 1990s boom showed that peace is economically far better than war. The Gulf war of 1991 demonstrated that wars can actually be bad for an economy.

Stiglitz has also said that this decade’s Iraq war has been very bad for the economy. See this, this and this."

BritishJournalOfPsychiatry"There has been a substantial rise in ‘economic suicides’ in the Great Recessions afflicting Europe and North America. We estimate that the Great Recession is associated with at least 10 000 additional economic suicides between 2008 and 2010. A critical question for policy and psychiatric practice is whether these suicide rises are inevitable. Marked cross-national variations in suicides in the recession offer one clue that they are potentially avoidable. Job loss, debt and foreclosure increase risks of suicidal thinking. A range of interventions, from upstream return-to-work programmes through to antidepressant prescriptions may help mitigate suicide risk during economic downturn."

minerva_logo

TheGuardian: "Pentagon preparing for mass civil breakdown

A US Department of Defense (DoD) research programme [Minerva Research Initiative] is funding universities to model the dynamics, risks and tipping points for large-scale civil unrest across the world, under the supervision of various US military agencies. The multi-million dollar programme is designed to develop immediate and long-term "warfighter-relevant insights" for senior officials and decision makers in "the defense policy community," and to inform policy implemented by "combatant commands."

Minerva is a prime example of the deeply narrow-minded and self-defeating nature of military ideology. Worse still, the unwillingness of DoD officials to answer the most basic questions is symptomatic of a simple fact – in their unswerving mission to defend an increasingly unpopular global system serving the interests of a tiny minority, security agencies have no qualms about painting the rest of us as potential terrorists."

LeMondeDiplomatique: "Zombie NATO

In the mid 1990s over lunch with a friend in the State Department, he remarked: “We should have dismantled NATO when we had the chance!” That’s not what happened, and we are currently reaping the consequences of the path not taken.

But even America has budgetary constraints. Government programs are viewed in Congress as a zero sum game. Every dollar lavished on “defence” is subtracted from money targeted to domestic needs. The situation is similar in Europe. Guess who loses!"

Besturen doe je niet ZO

Het is opvallend dat hier in Zuidoost onze bestuurlijke Machiavelli, jawel ons aller Emile Jaensch, de bezige bij van dees contreien, in zijn bestuurlijke preken het steeds heeft over 'ondernemers en bewoners' en altijd in die volgorde. Mevr. Dalgliesh draait de volgorde nog fatsoenlijk om zoals het hoort. Daarmee liggen de prioriteiten van beide bestuurders wel een beetje vast. Dhr. Jaensch is zeer actief, daar valt niets op af te dingen. Hoewel... Jaren geleden waren er ook zeer actieve bestuurders en die hebben op gigantische schaal kantoren neergeplempt zodat we nu met een behoorlijk overschot zitten. Miljarden zijn er toen weggegooid. En wie zal dat betalen? Voormalig wethouder Maarten van Poelgeest pleitte een tijd geleden nog voor het afbreken van leegstaande kantoren grotendeels op kosten van de gemeenschap. De stokpaardjes van bestuurders zijn niet altijd in het voordeel van gemeente, stadsdeel en bewoners. De waan van de dag was en is nog steeds privatisering en deregulering. Het gevolg was een crisis waardoor in Europa de armoede is toegenomen en sommige mensen verstoken blijven van noodzakelijke medische hulp. Nog steeds drammen de neoliberalen door met dezelfde dogma's van de neoliberale-catastrofe kerk.

Jammer genoeg is dhr. Jaensch – die totaal geen voeling heeft met het groen in Zuidoost – ook vertegenwoordiger van Zuidoost bij Groengebied Amstelland, waar hij dus uitsluitend de belangen verdedigt van de commercie. Daarvoor wil hij zelfs onze EHS (nu NNN) op het spel zetten. Orchideeën zijn niet veilig bij hem. De vorige kongsi met vooral de PvdA vooraan heeft hem telkens gesteund in zijn boze opzet. Wethouder Ossel zag je nooit op vergaderingen van GGA. Het wordt tijd dat daar een eind aan komt. Als bestemmingsplannen en de EHS geweld aangedaan worden dan moet ingegrepen worden. Het Bijlmerpark is al op een verschrikkelijke manier geruïneerd en geschikt gemaakt voor evenementen. Maar dat volstond niet, ook het Gaasperpark moest eraan geloven.

Mijn WOB beroep bij de bestuursrechter om inzage te krijgen in de financiële opbrengsten voor GGA en het park uit Amsterdam Open Air is jammer genoeg ongegrond verklaard. Een vreemde zaak. Pikant detail in dit geval is dat ik voor de verkeerde rechter stond. De rechtbank Haarlem was niet bevoegd, omdat verweerder GGA in Amstelveen gevestigd is waardoor de bestuursrechter van Amsterdam deze zaak had moeten behandelen. Wat kun je anders doen dan toestemmen met de afhandeling door Haarlem? Anders kost het weer tijd en geld. Feit is dat door de afhandeling van deze kwestie door Recreatie Noord-Holland N.V. die gevestigd is in Haarlem, er een rare constructie is ontstaan. Het wordt zo ook duidelijk dat GGA slechts een onderdeel is van Recreatie N-H N.V. die eigenlijk de 'moedermaatschappij' is. Dat schept bestuurlijke verwarring. Op zijn Amsterdams gezegd: het privé regeert. De schijn van belangenverstrengeling is in dit geval overduidelijk aanwezig. GGA en de N.V. dienen de belangen van Amsterdam Open Air. Slechts een paar ambtenaren/politici zijn betrokken bij het afsluiten van contracten. Dat is vragen om misbruik.

Ik ga natuurlijk in beroep bij de Raad van State over deze zaak. Als het zo zou zijn dat overheidsinstellingen geheime contracten kunnen afsluiten met derden en zelfs bestuurders, raadsleden de cijfers niet mogen inzien, dan leven we niet meer in een democratie en dan hoeven we ook niet meer te gaan stemmen. In elk geval wil ik weten waar we hier in dit landje aan toe zijn. Als geheimhouding de rigueur is dan is belangenverstrengeling de norm en ligt fraude om de hoek. Er zijn al idioten die beweren dat belangenverstrengeling een goede zaak is. Dat klopt, maar dat is enkel een goede zaak voor fraudeurs en corrupte ambtenaren. Ook nevenfuncties van ambtenaren, ook van rechters, kunnen de besluitvorming danig beïnvloeden.

demokratiehaecksler
Democratieverhakseling
Klik voor vergroting

Een zaak van nog veel groter belang is het akkoord dat de EU wil sluiten met de VS, TTIP.

KarinSpaink: "In de voorstellen voor TTIP, het nieuwe Trans-Atlantische Handelsverdrag, heeft de Europese Commissie een clausule opgenomen hoe disputen tussen overheden en buitenlandse investeerders moeten worden opgelost. Die zogeheten State Investor Dispute Settlement (ISDS) komt erop neer dat buitenlandse investeerders het recht krijgen om nationaal beleid dat nadelig voor hen uitpakt, aan te vechten en schadevergoeding te eisen indien hun investeringen in de toekomst kunnen worden geschaad. De uitkomst van zulke disputen wordt niet door de rechter bepaald, maar door een arbitragecommissie die in principe onder toezegging van vertrouwelijkheid werkt.

Duitsland heeft aangekondigd deze clausule te willen blokkeren. Geen wonder: Duitsland kreeg met dergelijke claims te maken toen het in 2011 besloot hun kerncentrales te willen afbouwen. ‘Daar komt niks van in,’ verklaarde de Zweedse multinational Vattenfall, ‘en als jullie het tóch doen, eisen wij schadevergoeding.’ Vattenfall had zich namelijk stevig ingekocht in de Duitse kerncentrales, en het besluit zou dus voor inkomstenderving zorgen. Die toekomstige winst moet de Duitse overheid dan zelf maar ophoesten, meende Vattenfall. Hun claim van 3,5 miljard euro ligt al bijna drie jaar bij de Internationale ISDS arbitragecommissie in Washington.

Onder de nieuwe ISDS-regeling vallen meer van dergelijke claims te verwachten. Hopelijk zal Frankrijk zich ook tegen ISDS uitspreken: het land verzet zich sterk tegen fracking – te weten, het opblazen van de aarde op grote diepte om er schaliegas uit te winnen – en vreest dientengevolge allerlei internationale oliebedrijven op zijn dak te krijgen. Burgerrechtenorganisaties vermoeden dat de entertainmentindustrie zich met ISDS in de hand tegen elke versoepeling van het intellectueel eigendomsrecht zullen verzetten en pogingen om technologische innovaties van derden in wetgeving in te bedden, zullen ondermijnen met schadeclaims. (Eli Lilly deed eerder iets vergelijkbaars met nieuwe medicijnwetgeving in Canada, die de looptijd van patenten verkortte.) Dit alles met een beroep op hun eigen toekomstige inkomensderving.

Winst is kennelijk heilig verklaard.

Duitsland heeft aangekondigd deze clausule te willen blokkeren. Geen wonder: Duitsland kreeg met dergelijke claims te maken toen het in 2011 besloot hun kerncentrales te willen afbouwen. ‘Daar komt niks van in,’ verklaarde de Zweedse multinational Vattenfall, ‘en als jullie het tóch doen, eisen wij schadevergoeding.’ Vattenfall had zich namelijk stevig ingekocht in de Duitse kerncentrales, en het besluit zou dus voor inkomstenderving zorgen. Die toekomstige winst moet de Duitse overheid dan zelf maar ophoesten, meende Vattenfall. Hun claim van 3,5 miljard euro ligt al bijna drie jaar bij de Internationale ISDS arbitragecommissie in Washington.

Onder de nieuwe ISDS-regeling vallen meer van dergelijke claims te verwachten. Hopelijk zal Frankrijk zich ook tegen ISDS uitspreken: het land verzet zich sterk tegen fracking – te weten, het opblazen van de aarde op grote diepte om er schaliegas uit te winnen – en vreest dientengevolge allerlei internationale oliebedrijven op zijn dak te krijgen. Burgerrechtenorganisaties vermoeden dat de entertainmentindustrie zich met ISDS in de hand tegen elke versoepeling van het intellectueel eigendomsrecht zullen verzetten en pogingen om technologische innovaties van derden in wetgeving in te bedden, zullen ondermijnen met schadeclaims. (Eli Lilly deed eerder iets vergelijkbaars met nieuwe medicijnwetgeving in Canada, die de looptijd van patenten verkortte.) Dit alles met een beroep op hun eigen toekomstige inkomensderving.

Winst is kennelijk heilig verklaard.

- See more at: http://www.spaink.net/2014/07/09/schade/#sthash.WzUNzwjh.dpuf

Duitsland heeft aangekondigd deze clausule te willen blokkeren. Geen wonder: Duitsland kreeg met dergelijke claims te maken toen het in 2011 besloot hun kerncentrales te willen afbouwen. ‘Daar komt niks van in,’ verklaarde de Zweedse multinational Vattenfall, ‘en als jullie het tóch doen, eisen wij schadevergoeding.’ Vattenfall had zich namelijk stevig ingekocht in de Duitse kerncentrales, en het besluit zou dus voor inkomstenderving zorgen. Die toekomstige winst moet de Duitse overheid dan zelf maar ophoesten, meende Vattenfall. Hun claim van 3,5 miljard euro ligt al bijna drie jaar bij de Internationale ISDS arbitragecommissie in Washington.

Onder de nieuwe ISDS-regeling vallen meer van dergelijke claims te verwachten. Hopelijk zal Frankrijk zich ook tegen ISDS uitspreken: het land verzet zich sterk tegen fracking – te weten, het opblazen van de aarde op grote diepte om er schaliegas uit te winnen – en vreest dientengevolge allerlei internationale oliebedrijven op zijn dak te krijgen. Burgerrechtenorganisaties vermoeden dat de entertainmentindustrie zich met ISDS in de hand tegen elke versoepeling van het intellectueel eigendomsrecht zullen verzetten en pogingen om technologische innovaties van derden in wetgeving in te bedden, zullen ondermijnen met schadeclaims. (Eli Lilly deed eerder iets vergelijkbaars met nieuwe medicijnwetgeving in Canada, die de looptijd van patenten verkortte.) Dit alles met een beroep op hun eigen toekomstige inkomensderving.

Winst is kennelijk heilig verklaard.

Zelfs zo heilig dat volgens ISDS buitenlandse bedrijven onze nationale milieu- energie-, voedsel- of medicijnwetgeving mogen aanvechten indien zij menen dat dit beleid schade toebrengt aan hun rechten, oftewel afdoet aan hun kansen om winst te maken. Maar is het kenmerk van ondernemen nu niet dat je risico’s neemt, dat je er rekening mee moet houden dat beleid en opinies kunnen veranderen? Je kunt toch niet botweg eisen dat een investering zichzelf altijd uitbetaalt?"

stop-ttip

Lees de brochure Feiten of fabels - 7 claims over TTIP

Tot en met 13 juli kunt u nog uw commentaar inleveren bij de EU.

Ook hier of hier.

Vergaderen in ZO

Er is weer gedoe over vergaderen in Zuidoost. Met name over de vergadering van 2 juli j.l. Op deze blogpost had ik het al terloops over wat de bestuurscommissie wilde maar door het dagelijks bestuur niet zo op prijs werd gesteld.

EmileJaensch: "Blaffen, maar niet bijten

Er kwam nog een voorstel vanuit de fracties van GL, PvdA, OZO en D66 om zo spoedig mogelijk, al vanaf het zomerreces, te starten met beeldvormende vergaderingen op lokatie. Op zich een nobel doel maar met de toevoeging van de recesperiode vallen twee zaken op. Het eerste punt is dat kennelijk de bestuurscommissie graag met bewoners en organisaties praat maar daarbij ook de zomervakantie wil benutten. Het is tot op heden goed gebruik om juist in deze periode geen vergaderingen te houden, met uitzondering van uiterst acute situaties. Maar die doen zich slechts zelden voor. En anderzijds is de VVD van mening dat volksvertegenwoordigers te allen tijde met derden het overleg kunnen aangaan. Daar hoeft niet per se een officiële vergadering voor te worden uitgeschreven. Wat kan dan de reden zijn dat de indieners het voorstel doen? In de verordening wordt ook de vergoeding voor commissieleden geregeld. En die wordt op dit moment nog per vergadering uitgekeerd. Ik kon mij niet aan de indruk onttrekken dat de indieners een extra bijdrage per vergadering willen incasseren in de zomerperiode. Nu ben ik geen voorstander van de huidige vergoedingsregeling per vergadering. Het geeft een beeld alsof het werk van commissieleden zich beperkt tot het bijwonen vergaderingen. Daarmee steunt deze motie mijn belangrijkste reden om over te gaan op een systeem met een vaste vergoeding per maand. Omdat de huidige regeling dit soort rare voorstellen van PvdA, GL, D66 en OZO juist in de hand werkt. Daarom stemde de VVD, met Platform Zuidoost, tegen deze losse motie."

Allemaal goed en wel, maar ik neem aan dat de bestuurscommissie ook bereid is om onbezoldigd en informeel te overleggen met inwoners van Zuidoost. Dhr. Jaensch is nu stemming aan het maken tegen de bestuurscommissie en op een nogal agressieve manier, vind ik, die Zuidoost weer nodeloos negatief op de kaart zet. Het werd meteen opgepakt door het Parool. En dan wordt het ordinair Bijlmerbashing. Dat de bestuurscommissie meer overleg met inwoners wil is op zich een positieve zaak, waarmee ze de intentieverklaring van de bestuurscommissies juist bevestigt.

Parool: "De bestuurscommissie in Zuidoost wil deze zomer werkbezoeken afleggen onder de vlag van een bijzondere commissievergadering. Daardoor strijken de deelnemende commissieleden ook tijdens het reces een vergoeding op."

Het punt is dat het dagelijks bestuur de besluiten van de bestuurscommissie moet respecteren. En dat doet het DB niet. Dat is pas laakbaar. Ik heb ook bezwaar tegen het balletje en drankje dat na afloop van de vergadering midden in de nacht werd verstrekt. Is nergens voor nodig. Kost ook geld. Als het dagelijks bestuur zich nou eens zou houden aan bestemmingsplannen en op een fatsoenlijke manier de regels zou toepassen dan hadden ze misschien een punt. Al jaren ontduikt het dagelijks bestuur van Zuidoost de bepalingen van bestemmingsplannen. En dat kan echt niet door de beugel. Dat het DB van Zuidoost zich nu zo agressief opstelt (blaffen en bijten!) gaat in tegen de bedoeling van de bestuurscommissies, namelijk de ogen en oren zijn van het bestuur en observaties doorgeven aan de gemeente.

Overigens, dhr. Pieter Litjens is ook buiten het reces om op bezoek geweest in Zuidoost. Als wethouder met Zuidoost in zijn portefeuille behoort het tot zijn taken om voeling te houden met ons stadsdeel. Als de nieuwe bestuursstructuur wil slagen dan is het van belang dat ook het dagelijks bestuur van Zuidoost de bestuurscommissie serieus neemt. Het DB is gewoon een onderdeel van de bestuurscommissie. Het wordt tijd dat de bestuurscommissie zelf gaat bijten. Het lijkt erop alsof de Machiavelli van Zuidoost de neoliberale toon voor de toekomst heeft gezet: het DB zal de bestuurscommissie zoveel mogelijk negeren.

Dichtbij: "Bewoners mogen het zeggen

Bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben met de komst van de bestuurscommissies in Amsterdam een actieve rol gekregen, namelijk meedenken en meedoen om hun omgeving te verbeteren. Voorzitter van de bestuurscommissie, Muriël Dalgliesh, heeft een leidende rol in het zogeheten gebiedsgericht werken. Ook al staan de plannen voor de toekomst van het stadsdeel al in grote lijnen op papier en zijn ze naar de gemeente Amsterdam gestuurd, voor een specifieke aanpak per buurt hoopt Dalgliesh dat heel veel bewoners, organisaties en bedrijven opstaan en meedoen."

Bewoners mogen het zeggen, maar niet heus, en zeker niet in de maanden juli en augustus. Mevr. Dagliesh is er als de kippen bij om zich voor de media te presenteren, het liefst zonder anderen erbij. In vergaderingen wordt er niet geluisterd naar de bestuurscommissie en is er meestal geen tijd om de stukken in te zien en te lezen wat het dagelijks bestuur aan de gemeente gaat voorstellen. Besturen is een charade geworden. Bewoners en zelfs de bestuurscommissieleden mogen iets zeggen, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Inzage in stukken wordt zoveel mogelijk bemoeilijkt en zelfs stukken die noodzakelijk zijn voor menings- en besluitvorming worden niet verstrekt. Daarmee houdt de democratie in feite op te bestaan. Sinds de tijd van de regenten is er weinig veranderd in Nederland.

Obesitas bij Ghanezen

Een must voor alle inwoners van Zuidoost deze NRC reportage.


NRC: "Dit verhaal gaat over Ghanezen in Amsterdam-Zuidoost, beter bekend als de Bijlmer. En over hun gewicht. Tachtig procent van hen is namelijk te zwaar, blijkt uit een onderzoek uit 2010. En 39 procent heeft obesitas.

Dit verhaal gaat ook over ons. Over drie beginnende journalisten uit Amsterdam, die gefascineerd raakten door deze cijfers. Die een beeld hadden bij de oorzaken: te weinig beweging, te veel eten, te weinig geld – maar ook niet meer wisten dan dat. Eigenlijk wisten we niet eens wat Ghanezen eten."

In elk geval eten ze teveel. Dat heeft waarschijnlijk voor een deel te maken met het showen van je welvaart. Wie dik is heeft het goed is vaak de mening van Ghanezen in Ghana die armoede gekend hebben.

obesitas

Ik vraag me af of het wel zo verstandig was van het dagelijks bestuur, met name pfh. Jaensch, om een World of Food in de Bijlmer te installeren. Dat gaat voor nog meer obesitas zorgen. Maar ja, de horeca gaat voor de gezondheid uit. Connecting cultures and fattening up people. Maar dat laatste wordt er niet bij gezegd.

Af en toe kijk ik naar Salto tv. Je weet niet wat je ziet als je naar sommige uitzendingen kijkt. Neem nou de Reverend Emmanuel Koney. Hallelujah! Holy Koney! Praise the Lord Koney! Deze adhd-dominee zal zeker niet dik worden. Moet je echt zien. Hij bespeelt de media en de mensen als geen ander. De Bijlmer is halfway to heaven, man! Wie in god gelooft krijgt het geld in de schoot geworpen, dat is zijn boodschap. Voor hem kan het wel kloppen; hij verdient zeer goed met zijn reliprop. Voor de meesten is en blijft het een kwestie van geloof.

Het leven op aarde

loe

Het project van E.O. Wilson bestaat al een paar jaar. Recent is de multimediale publicatie Life on Earth aangevuld en nu uitgebracht in 7 delen. De omvang van het e-boek zou anders veel te groot zijn geworden in één volume. Er is nu ook een cursus aan toegevoegd.

OpenCulture: "Yesterday, E.O. Wilson’s Life on Earth was released as a free iBook on iTunes. It features “state-of-the-art digital media animations, video, and interactive modules in a comprehensive 41-chapter text covering standards-based biology curriculum.” Created under the direction of Pulitzer Prize-winning author and Harvard naturalist Edward O.Wilson, Life on Earth can be downloaded in 7 units on iTunes. The free book also comes with a free iTunesU course."


Er is ook al jaren de Encyclopedia of Life, dat moet uitgroeien tot een ware encyclopedie van fauna, flora en het leven op aarde.

EOL: "Our knowledge of the many life-forms on Earth - of animals, plants, fungi, protists and bacteria - is scattered around the world in books, journals, databases, websites, specimen collections, and in the minds of people everywhere. Imagine what it would mean if this information could be gathered together and made available to everyone – anywhere – at a moment’s notice.
This dream is becoming a reality through the Encyclopedia of Life."

Mijn eigen bijdrage (die daarmee ook het leven in Amsterdam Zuidoost 'op de wereldkaart' zet) bestaat al uit 17 filmpjes van fauna en flora. Hier bijvoorbeeld de houtpantserjuffer (beelden overwegend uit mijn eigen tuin).

Verschroeide aarde

Het stadsdeel heeft nou wel 1000 bomen geplant het voorbije jaar, voornamelijk fruitbomen, maar ik vraag me af of men wel goed nagedacht heeft over het onderhoud. Fruitbomen vergen meer onderhoud dan andere bomen als het de bedoeling is dat ze vruchten dragen. Ik zie overal in Zuidoost onoordeelkundig maaien en slecht onderhoud van het groen. Als het zo doorgaat dan blijven er van de 1000 geplante bomen maar 100 over. Van klimaatverandering heeft het dagelijks bestuur vast nog niet gehoord, laat staan dat ze het zien als een knelpunt. Zijn er tegenwoordig nog bekwame groenbeheerders of zijn die te duur?

De grond langs het Jan Schaeferpad (noordkant) in opgehoogd en weer ingezaaid. Door het warme weer dreigt er gebrek aan water en komt het gras op veel plekken niet op. Heeft men er wel aan gedacht dat onderhoud ook betekent water geven als dat noodzakelijk is? Ik heb het in elk geval doorgegeven aan de verantwoordelijke portefeuillehouder.

shot_2005
Appelboompjes, de meeste zonder appels

shot_2008
Bijna kaal. Zo hoort het niet!

Getrapt bestuur

antidote monkey
Klik voor vergroting

Gisteravond heb ik zo af en toe de vergadering van het algemeen bestuur van Zuidoost gevolgd, een beetje zoals het aapje op bovenstaande foto. Wat een ellende zo'n vergadering! Als volksvertegenwoordiger zit je daar dan zo'n zes uur of langer nog en je mag blij zijn als je een paar minuten spreektijd krijgt. Er wordt nauwkeurig gelet op de tijd die je toegemeten krijgt, nou, erg secuur ging het ook weer niet. De kookwekker van Zuidoost werkte niet helemaal perfect. Het ging hoofdzakelijk om de prioriteiten die Zuidoost wil doorgeven aan de gemeente en het budget daarvoor. Het algemeen bestuur mocht meespreken, maar niet heus. Ze kregen een lijst voorgeschoteld die nog niet klaar was en zonder degelijke financiële onderbouwing (mevr. Dalgliesh houdt bijzonder veel van dit woord). Dus ze moesten hun akkoord geven over iets wat nog niet duidelijk was. Zowat alle leden baalden hier danig van. Maar ach, dan toch maar met tegensputteren de boel accepteren.

Waar het op neer komt is de volgende constructie. De leden van de bestuurscommissie hebben de taak om hun oor te luisteren te leggen bij de inwoners van Zuidoost. Dat doet de een beter dan de ander. Maar of dat echt een weergave is van wat de inwoners willen is nog de vraag; en of dat echt de bedoeling is van het dagelijks bestuur is een andere vraag. Het dagelijks bestuur laat de bestuurscommissieleden hun zegje doen (gechronometreerd weliswaar), en stelt dan zijn eigen programma voor om aan te bieden aan de gemeente. Men beweert dan dat men een aantal ingediende punten 'meeneemt', ook zo'n prachtig vergaderwoord of stoplap. De gemeente luistert dan naar het dagelijks bestuur van Zuidoost en stelt dan zijn eigen programma voor. Het is in feite een getrapte charade.

Diegene die het voor het zeggen heeft of meent te hebben is dhr. Jaensch die zichzelf ook (zogezegd met unanieme stemmen) benoemd heeft tot (tijdelijk) vertegenwoordiger van Zuidoost bij Groengebied Amstelland. Er is niemand anders die daar zin in heeft en Jaensch weet wat hij wil, namelijk de horeca de sleutel te geven van ons NNN-gebied. Dhr. Jaensch heeft het ook altijd over 'ondernemers en inwoners' in die volgorde. Hij kent zijn eigen prioriteiten wel. De bestuursleden moeten uren palaveren om inzage te krijgen in de documenten. Het dagelijks bestuur veegt de vloer met ze aan. Zelfs punten die in het college-akkoord van Amsterdam staan, als het oplossen van ecologische knelpunten, zijn aan dove oren gericht bij het politburo van Zuidoost. Vandaag kwam dhr. Pieter Litjens (wethouder met ons stadsdeel in zijn portefeuille) naar Zuidoost voor besprekingen. De heren Litjens en Jaensch, beiden van de VVD, zullen hun prioriteiten zeker op mekaar afgestemd hebben. Eigen volk eerst, en dat zijn de ondernemers. Het wordt niks met de bestuurscommissies.

Ondertussen zijn de beunhazen die het groen van Zuidoost onderhouden flink aan het maaien. Dat gebeurt zonder enige vakkennis. Men maait alle groen zodat wat er overblijft helemaal verschroeit in de felle zon. Weer een klein stukje woestijn erbij. Als er niet gemaaid was stond daar nu nog een mooie groene bloementuin. Maar dat is vanzelfsprekend geen prioriteit voor het dagelijks bestuur.

shot_2000

shot_2001

Zwarte Piet voor de rechter

zwartepietpak

De rechter heeft net een uitspraak gedaan over de zaak Zwarte Piet. Het enige dat overeind is gebleven van de eisers is dat de figuur van Zwarte Piet een inbreuk kan zijn op het privéleven van sommige zwarte mensen, gebaseerd op de Rechten van de Mens. Dat is een uitspraak die zowel de geit als de kool lijkt te sparen omdat de burgemeester nu door de rechter verzocht is dit argument van inbreuk op het privéleven opnieuw in overweging te nemen. Het bijzondere is dat niet iedere zwarte een probleem heeft met Zwarte Piet. Wat mij betreft wordt de hele kwestie opgelost door eenvoudig van Sinterklaas een zwarte of gele man te maken, en Piet mag ook alle kleuren van de regenboog hebben.

Of we blij moeten zijn met deze uitspraak is nog de vraag. Op het eerste gezicht lijkt dit een redelijke uitspraak. Ook de lgbt groepen zouden zich hierop kunnen beroepen en bijvoorbeeld andere, bijvoorbeeld religieuze, groeperingen aanklagen voor inbreuk op hun privéleven. Op zich misschien een goede ontwikkeling. Maar, is daarmee niet het hek van de dam? Met een beetje onwil kunnen ook die religieuze groeperingen, en ik denk daarbij vooral aan de militante islam, zich op hun privéleven beroepen. Dat gaat een gigantische chaos veroorzaken. Daarom denk ik dat deze uitspraak niet verstandig was. Om te beginnen zie ik een toename van rechtszaken waarbij andere groepen beschuldigd worden van inbreuk op hun privéleven. En dan heb je nog de polarisatie in de maatschappij. Dat is nergens goed voor. Het ergste vind ik nog dat deze uitspraak tegenstrijdigheden oproept. Nu zouden mensen die nooit iets racistisch hebben bedoeld met Zwarte Piet ineens als eigenlijk toch wel racisten beschouwd kunnen worden waardoor ze zich aangetast zouden kunnen voelen in hun privéleven. Zo vernietigt deze uitspraak zichzelf. De boemerang keert keihard terug.

Misschien is dit toch een geval van een kleine groep zwarte mensen die hun gram willen halen en zelfs mogelijk racistische bedoelingen hebben of hun rancune kwijt willen, mogelijk is het een kwestie van hun eigen minderwaardigheidsgevoel. Is er iets mis met zwart zijn? Niet voor niks gebruiken veel gekleurde mensen witmakers om hun huid blanker te maken. Dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Moet je dan toegeven aan deze eigenlijk foute neiging van mensen? Moet je dan elke verwijzing naar de kleur zwart uitbannen? Waar is de slogan 'black is beautiful' gebleven?

Voelen zwarte mensen zich nog steeds getraumatiseerd door de slavernij? Het is mogelijk. Gelukkig zijn die koloniale tijden grotendeels over, wat nog niet betekent dat de situatie in deze voormalige koloniën verbeterd is voor de bevolking daar. Slavernij en onderdrukking bestaan echter nog steeds, op een enigszins andere manier, maar het neoliberalisme tiert nog steeds welig, onderdrukt miljoenen mensen en ontzegt ze een menswaardig bestaan. De neoliberalen van nu verkondigen hun weerzin van de praktijken van vroeger, maar dat is meestal politieke correctheid en propaganda. De rabiate neoliberaal ziet maar twee soorten mensen, diegenen die alle rechten van de wereld hebben en diegenen die nauwelijks rechten hebben.

Deze kwestie is niet zo eenvoudig als mag lijken. Slavernij bestond al voor de opkomst van de koloniën. Het is zeker geen zwart-wit kwestie, met een 100% goede kant en een 100% slechte kant. Het gaat telkens om een kleine invloedrijke groep individuen, de neoliberalen van die tijd, die hun wil oplegden aan de meerderheid. De Nederlandse bevolking bestond niet uitsluitend uit slavendrijvers en de Afrikaanse bevolking was niet louter slachtoffer. Het grote aantal weeshuizen dat in Nederland bestond in de kolonietijd was het gevolg van de grote aantallen slachtoffers - niet zozeer door gevechten, hoewel die natuurlijk ook meespeelden - maar hoofdzakelijk door ziekte van zeelieden en soldaten die naar de koloniën waren ingescheept. Ook voor hen was het geen pretje. Charles Mann noemt dat de Columbian Exchange, de soms extreme gevolgen van de globalisering (kolonisering) voor ecologie en gezondheid, in het bijzonder de uitwisseling van ziekten voor mens en ecologie van continent tot continent die begon na de landing van Columbus in Amerika.

Mann 14931493 - Charles C. Mann, p. 332 en verder (Ned. vertaling): "One of the most persistent myths about the slave trade is also one of the most pernicious: that Africans' role was wholly that of hapless pawns. Except for the trade's last few decades – and arguably not even then – Africans themselves controlled the supply of African slaves, selling them to Europeans in the numbers they chose at prices they negotiated as equals. To be sure, Europeans tried to play off slavers against each other to get lower prices. But Africans played off European buyers against each other, too, captain against captain, nation against nation.

Broadly speaking, according to Thornton, the Harvard historian, "slaves were the only form of private, revenue-producing property recognized in African law".

Foreign observers noticed that the surplus and tribute slaves didn't always have to work hard or for long periods of time, and they often concluded that African slavery was inherently less brutal than slavery in the Americas.

If Africans were not forced by Europeans to sell other Africans, why did they do it? In some sense, the question is an example of 'presentism' – the projection of contemporary beliefs onto the past. Few Europeans or Africans at this time viewed slavery as an institution that needed to be explained, still less as an evil to be decried. Slavery was part of the furniture of everyday life; in both Europe and Africa, depriving others of their liberty wasn't morally problematic, though it was bad to enslave the wrong person. Christians, for example, were generally not supposed to enslave fellow Christians, though breaking this rule was sometimes permitted. Africans sold other Africans into slavery more often than Europeans less because of their different attitudes towards liberty than because of their different economic systems.

When Europeans arrived [in Africa], they easily tapped into the existing slave trade. African governments and merchants who were already shipping human beings could increase production to satisfy the foreigners' demands. Sometimes political leaders would hike criminal penalties to obtain slaves. Scofflaws, tax cheats, political exiles, unwanted immigrants – all went in the hopper. Usually, though, armies were sent to raid other nations. Or soldiers could abduct an important person in a neighboring polity and demand a ransom of slaves. If demand increased still further, private traders might seize captives without approval, angering the state. If no other source was available, Africans bought slaves from Europeans. In the seventeenth century, the Yale historian Robert Harms has estimated, Europeans sold forty to eighty thousand slaves to Africans in what is now Ghana."

Maar slavernij is en blijft een onmenselijk systeem. Het hele probleem draait om de economische situatie waarin sommige mensen (meestal de meerderheid) minder rechten hebben dan de rijke kleine minderheid met macht. Globalisering maakt ook nu nog slachtoffers en zoals toen zijn veel mensen daar nu weer blind voor. Het was natuurlijk ook zo dat in de tijd van de slavernij er wel degelijk mensen waren in het westen en Amerika die slavernij verschrikkelijk vonden en wilden afschaffen. Er was een alternatief. Maar zoals dat meestal gaat was het de economie of de bazen van de economie die bepaalden wat er gebeurde. Dat moeten we ons goed realiseren. Er was toen ook grote armoede en ellende in Nederland, maar zeker niet bij de slavendrijvers.

StedmanWie zich verder wil verdiepen in bijvoorbeeld Suriname en de slavernij toen kan zich verdiepen in het boek van John Stedman (1744-1797), een Schotse soldaat die in Suriname tegen de 'opstandige' slaven vocht maar wel een goed beeld gaf van de ellende door de slavernij. Zijn boek is in 1796 illegaal en gecorrumpeerd uitgegeven. Een complete en correcte uitgave naar het oorspronkelijke manuscript is niet zo lang geleden verschenen (708 pagina's - er zijn ook verkorte uitgaven).

John Gabriel Stedman's Narrative of a Five Years Expedition Against the Revolted Negroes of Surinam

Red de weidevogels


Vogelbescherming: Waar zie je ze nog? Weides waar bloemen bloeien, grutto’s roepen, bijen af en aan vliegen en koeien vredig grazen. De intensieve landbouw levert ons miljarden liters melk, maar honderdduizenden weidevogels dreigen te verdwijnen. Dat kunnen we voorkomen met 200.000 hectare bloemrijke weide - één vijfde van al het grasland in Nederland.

Laat de weidevogel niet uitsterven!

shot_1995

Eenvoudig en heerlijk

Vanavond heb ik bijzonder heerlijk gegeten. Zoals heer Bommel hou ik van een eenvoudige doch voedzame maaltijd, maar het liefst ook lekker. Ik eet meer vis dan vlees en ik probeer mijn vleesconsumptie zo laag mogelijk te houden. Af en toe een wat duurder stukje vlees moet kunnen. Het zal een tijdje duren voor ik weer een biefstukje eet, maar vanavond heb ik genoten van mijn Gasconne runderkogelbiefstukje van Lindenhoff. Het is lokaal geproduceerd en de Gasconne runderen hebben een heerlijke tijd gehad in de natuur van de Gaasperzoom.

Lindenhoff

Ziehier mijn bereidingswijze. Sinds een tijdje ben ik overgestapt op keramische kookpannen. Die zijn makkelijker in onderhoud en gebruik en ik hoop dat ze ook langer meegaan dan andere gecoate pannen. Met houten keukengerei moet dat lukken. Mijn groenten kook ik meestal in een stoomkoker. Aardappeltjes en groenten kunnen samen in een pot. Je hoeft er geen zout op te doen. Gestoomde groenten hebben sowieso meer smaak en behouden ook beter hun voedingswaarde dan gekookte groenten. Vandaag had ik gestoomde aardappeltjes in de schil en sperzieboontjes. Nieuwe aardappeltjes zijn heerlijk gestoomd. Ze zijn dan niet echt 'gepoft' maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Als ze gaar zijn snij je ze overlangs door zodanig dat het velletje onderaan nog heel blijft, dan kun je ze meestal in een paar handige bewegingen van de schil ontdoen.

Het vlees in wat olie aanbraden op een hoog vuur en aan beide kanten dichtschroeien. Dan het vuur zachter zetten en verder garen onder toevoeging van een klontje boter. Ik hou niet van 'bien saignant', dus ik bak het biefstukje tot het vanbinnen net voldoende gaar is. Zout en peper zijn voor mij niet nodig, hoewel ik me kan voorstellen dat de meeste mensen dat wel zullen willen. Als je een goed stuk vlees hebt dan heeft het van zichzelf al een volle smaak. De Gasconne runderen hebben dat zeker. Een glaasje Merlot du pays d'oc past er uitstekend bij. Et voilà, een eenvoudige maar heerlijke maaltijd, gezonder en verantwoorder dan wat je normaal eet. Maar let wel, eet vlees altijd met mate, maar kies wel voor een eerlijk en heerlijk stukje.

EHS wordt NNN

Provincie Noord-Holland

Ecologische Hoofdstructuur wordt Natuurnetwerk Nederland

"Ook de provincie Noord-Holland hanteert voortaan de term Natuurnetwerk Nederland (NNN). Staatssecretaris Dijksma introduceerde het NNN vorig jaar om de term 'Ecologische Hoofdstructuur' (EHS) te vervangen.

Behalve de naam verandert er niets. De begrenzing, planologische status en subsidiemogelijkheden van het NNN blijven precies hetzelfde als de oude EHS.

In lijn hiermee gebruikt de provincie voortaan de termen ‘natuurbrug’ en ‘natuurverbinding’, in plaats van ‘ecoduct’ en ‘ecologische verbindingszone'.

Actuele informatie over het Natuurnetwerk Nederland en de projecten om dit te realiseren vindt u op de projectsite."

EHS gerealiseerd
EA2495A
EHS gerealiseerd (ingericht)
Klik voor kaart

DRO van Amsterdam moet dringend zijn foute kaart van de Ecologische structuur (voortaan NNN) aanpassen. Het Gaasperpark en de hele zuidoever behoren tot de EHS, nu NNN genoemd. Het zou misschien wel de moeite waard zijn als de nieuwe coalitie van Amsterdam een soort gemeentelijke enquête instelt om na te gaan hoe het zo gekomen is dat Amsterdam zo heeft geknoeid en gerommeld met die kaart. Daarmee zouden gelijkaardige fouten (of foute ambtenaren) in de kiem gesmoord kunnen worden.

Ambtelijk falen

Jaarlijks gaan er in Europa 350.000 mensen eerder dood door de uitstoot van fijnstof. De gemeenten leveren onjuiste gegevens aan waardoor de rekenmodellen van het Rijk niet kloppen. De situatie wordt rooskleuriger voorgesteld dan ze is, met als gevolg dat in Amsterdam bewoners blootgesteld worden aan kankerverwekkend fijnstof. Dit is een voorbeeld van hoe de ambtenarij zichzelf schuldig maakt aan in feite crimineel gedrag, schade toebrengt aan mensen en de feitelijke situatie ook nog eens verbloemt. Dat is ongehoord.

Er zijn nog meer politieke machinaties die niet door de beugel kunnen, maar wel op grote schaal toegepast worden: het rommelen met kaarten (bvb van de EHS) en het knoeien met goedgekeurde amendementen die uiteindelijk nooit uitgevoerd worden.

Ook, en vooral in Zuidoost is de bestuurscultuur niet bijzonder correct. Het dagelijks bestuur, waartoe behoren mevr. Dalgliesh, dhr. Vyent en dhr. Jaensch, dient een voordracht in voor de vergadering van de bestuurscommissie van 2 juli a.s. om jawel, dhr. Jaensch, portefeuillehouder Sport en Recreatie, tijdelijk aan te wijzen als vertegenwoordiger van Zuidoost in het bestuur van Groengebied Amstelland, en dit met terugwerkende kracht tot 19 maart 2014.

FB_jachtstickers

Dhr. Jaensch heeft in zijn vorige periode bij GGA weinig blijk gegeven van empathie voor natuur en groen. In de vorige vergadering waar hij illegaal aanwezig was, waarvoor nu zijn tijdelijke afvaardiging met terugwerkende kracht vastgelegd moet worden, was dhr. Jaensch de meest fervente voorstander van de jacht op vossen, in feite een onzinnige hobby van plezierjagers. Dat moet natuurlijk met terugwerkende kracht bekrachtigd worden. Jagen valt blijkbaar onder sport en recreatie. Dhr. Jaensch draagt in dit geval zichzelf voor. En PvdA en GL? Die dommelen lekker rustig verder.

Tja, corruptie kun je dit beslist niet noemen, maar met alle respect, om met Theo Maassen te spreken, het is niet netjes, nee, het is zeker niet netjes.

Maar hier en daar wordt toch gewerkt aan het rechtzetten van ambtelijke knelpunten. Hoewel, hoe worden de besluiten goedgekeurd? Op de hieronder vermelde vergadering van GGA waren maar 5 bestuursleden aanwezig, eveneens dhr. Hylkema en dhr. Houtkamp (geen bestuurslid). Waren afwezig: dhr. Ossel (gemeente Amsterdam), dhr. Manuel (stadsdeel Oost) en dhr. Bond (provincie Noord-Holland). Ik neem aan dat de afwezige bestuursleden op een ander moment hun goedkeuring hebben gegeven.

ZO: "Op 12 juni 2014 heeft het bestuur van Groengebied Amstelland een geheel herziene Algemene Verordening vastgesteld. Er is o.a. besloten dat vergunningen voor zowel grote als kleine evenementen voortaan worden verstrekt door de gemeente op wiens grondgebied het evenement plaatsvindt. Daarnaast is besloten dat de gemeente Amstelveen niet meer deelneemt aan de vernieuwde Algemene Verordening.

De nieuwe Algemene Verordening treedt een week na datum van bekendmaking in werking.

Aanvragen vergunning voor evenementen

Voor het aanvragen van een evenementvergunning op een terrein van het recreatieschap moet u voortaan bij de gemeente zijn op wiens grondgebied het evenement plaatsvindt.

Groengebied Amstelland blijft wel de economisch eigenaar van de gronden. Doorgaans (bij evenementen van enige omvang c.q. commerciële activiteiten) verhuurt het recreatieschap de terreinen waarop het evenement plaatsvindt. Indien u overweegt om een evenement te organiseren verzoeken wij om tijdig contact met het recreatieschap en met de betreffende gemeente op te nemen.

Aanvragen overige vergunningen

De overige vergunningen op grond van de Algemene Verordening kunt u, zoals tot nu toe gebruikelijk, aanvragen bij het beheerbureau van Groengebied Amstelland, adres Amsteldijk Noord 55, TE Amstelveen. Het telefoonnummer is (020)-496 56 56.

Wat staat er in de Algemene Verordening

In de Algemene Verordening is bepaald wat wel en niet is toegestaan in het Groengebied. De verordening bevat bepalingen over het handhaven door strafbepalingen of door bestuursdwang. De Algemene Verordening is nu aangepast aan de eisen die voortvloeien uit recente wetgeving. Daarnaast zijn de formuleringen over bijvoorbeeld loslopende honden, kamperen, tijdelijk afmeren van (woon)schepen duidelijker omschreven.

Volledige tekst nieuwe Algemene Verordening

De volledige tekst van de verordening ligt ter inzage op het beheerbureau, Amsteldijk-Noord 55 te Amstelveen en op het kantoor van Recreatie Noord-Holland NV, Genieweg 46 te Velsen-Zuid en is terug te vinden op www.recreatienoordholland.nl."

© 2009