Weblog

Een zorgenkindje

asscher_werk
Asscher machteloos tegen alsmaar stijgende werkeloosheid
Joep Bertrams

In deze neoliberale tijd waarin veel noodzakelijke dingen stelselmatig duurder worden (kassa voor de zorgondernemer!) is het van het allergrootste belang voor mensen om zich te verenigen om hun belangen samen te behartigen. Ik ben een tijdje geleden lid geworden van de ANBO en ben net in hun energiecollectief gestapt zodat ik straks mijn energie betrek van een Nederlands en duurzaam bedrijf. Je kunt ook korting krijgen op de zorgpremie.

ANBO: "ANBO heeft voor zijn leden kortingen bedongen bij zeventien zorgverzekeraars. Kortingen kunnen oplopen tot gemiddeld honderd euro per persoon per jaar. U hoeft niet van verzekeraar te veranderen. Het voordeel geldt ook voor uw partner en inwonende kinderen. Er is een voorwaarde: u kunt alleen profiteren van de kortingen als u lid van ANBO wordt. Dat kost nog geen vier tientjes per jaar. Een aantal verzekeraars vergoedt zelfs het lidmaatschap."

Van mens tot zorgconsument

De gezondheidszorg komt steeds meer in handen van zorgondernemers die natuurlijk veel omzet en winst willen maken. Is het dan een wonder dat de zorg voortdurend duurder wordt? De mensen maken niet meer gebruik van de gezondheidszorg dan vroeger, maar de zorgondernemers drijven hun omzet en prijzen steeds verder op. Je krijgt minder zorg maar moet daar meer voor betalen. Men heeft het tegenwoordig over de 'zorgconsument'; onzindelijk taalgebruik vind ik dat. Over een aantal maanden gaat de zorg over naar de gemeenten en die moeten het met minder geld doen. Dat staat garant voor een ramp in de gezondheid van grote delen van de bevolking, vooral van de zwaksten. De huidige regering is een gevaar voor de volksgezondheid. Bejaardenhuizen moeten sluiten, ziekenhuizen raken in de problemen, de thuiszorg stort in, met andere woorden, deze regering maakt er een potje van.

sociaal_vangnet
Sociaal Vangnet
Joep Bertrams

De ANBO roept mensen op hun ervaringen te melden. Ook de lokale politiek zal in het verweer moeten komen om de problemen die er zeker zullen ontstaan recht te zetten. Indien nodig trekken we op naar Den Haag.

SP: "De Zorg is geen markt

De marktwerking leidt tot nodeloze concurrentie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en hopeloze bureaucratie voor zorgverleners. Marktwerking botst met de bezieling van medewerkers en is funest voor hun motivatie. Zorgverleners willen af van de managerscultuur, waarin zij worden afgerekend op cijfers. Ze willen meer ruimte voor de eigen professionaliteit, om mensen in geestelijke nood te helpen."

Dag van de Aarde 2014

Vandaag is het de Dag van de Aarde. Wereldwijd worden activiteiten georganiseerd om onze aarde leefbaar te maken. De omsingeling van het Oosterpark hoort daar ook bij.

green_cities

DagVanDeAarde: "In een woelige wereld vol onzekerheid over de toekomst verlangen mensen naar positieve impulsen. De Dag van de Aarde ieder jaar op en rond 22 april is zo’n impuls. Een periode waarin men de waarde van de aarde beseft, welke schoonheid de natuur meebrengt, hoe je kunt genieten van een nieuwe lente, en van het goede dat het leven te bieden heeft.

De Stichting Dag van de Aarde introduceert de nationale dag voor bezinning en plezier: Dag van de Aarde met activiteiten in de hele periode na 22 april tot eind mei. Een periode van bewustwording, dankbaarheid en vooral het genieten van wat de schoonheid en alles wat de aarde voortbrengt. Het accent ligt daarbij op positivisme.

Jaarlijks wordt de periode vanaf 22 april t/m eind mei uitgeroepen tot Maand van de AARDE met als hoogtepunt de Dag van de Aarde op 22 april. Een maand met speelse activiteiten en met specifieke aandacht voor de producten die de aarde voortbrengt."

Krant van de Aarde

green cities
Klik voor website

ESA: "The theme for Earth Day 2014 is ‘green cities’. As more and more people move to cities in search of jobs – and the reality of climate change becomes increasingly clear – the need to create sustainable communities is more important than ever. Recognised this year as the European Green Capital, Copenhagen has set a prime example with investments in sustainable technology, forward-thinking public policy and an educated and active public. The Danish city is a good model in terms of urban planning and design, and is working towards becoming carbon-neutral by the year 2025."

Kopenhagen
Kopenhagen

Amsterdam loopt hopeloos achter en met de vernieling van onze parken voor evenementen en een gigantische bomenkap over de hele stad zal Amsterdam steeds verder verzinken in een onhoudbaar milieumoeras. Een stad moet in de eerste plaats leefbaar zijn. Amsterdam voldoet nog steeds niet aan de Europese milieunormen.

Omsingeling Oosterpark

OPROEP AAN IEDEREEN IN OOST EN HEEL AMSTERDAM OM FB-PAGINA TE LEZEN EN TE DELEN! 

OP DEZE PAGINA WORDT IEDEREEN OP DE HOOGTE GEHOUDEN VAN DE HET LAATSTE NIEUWS EN VOORBEREIDINGEN VAN DE „OMSINGELING" VAN HET OOSTERPARK OP WOENSDAG 23 APRIL OM 18:00 UUR.

omsingeling oosterpark

LAATSTE NIEUWS: HET DB AMSTERDAM OOST HEEFT ZOJUIST EEN NIEUWE KAPVERGUNNING AANGEVRAAGD VOOR DE GEPLANDE HOTELS IN HET PARK DIE  GEDEELTELIJK OP PRIVATE GROND STAAN, BOVENOP DE 360 BOMEN DIE MEN WIL KAPPEN..!

Het verhaal achter Pasen

Isaac Babel, een Russisch schrijver geboren in Odessa, schreef in een van zijn verhalen "het leven probeert uit alle macht een goed verzonnen verhaal te benaderen". Alle verhalen die aan de oorsprong staan van de grote godsdiensten hebben een geschiedenis doorgemaakt. In den beginne was er meestal wel een aanleiding, een persoon waar een heel verhaal aan vastgeknoopt kon worden. Maar uiteindelijk zijn godsdiensten geen instant uitvindingen die van nul vertrekken. Zij zijn allemaal ontwikkeld, veranderd en gekristalliseerd in achteraf goedgekeurde en vastgelegde versies. Je kunt gerust zeggen dat een godsdienst zich ontwikkelde uit een vorige; men nam uit een bestaande traditie elementen over die indruk maakten en status hadden in andere culturen om een eigen verhaal en een eigen wereldbeeld op te leuken en body te geven. Dat is de gewone gang van zaken.

Het is Pasen en daarom ben ik gisteren begonnen met het lezen van een boek dat ik al een paar jaar op de plank heb staan, Jesus was Caesar. Ik voel nu al veel scepsis over dit boek, maar ik wil het een kans geven. Als Dan Brown in De Da Vinci Code een verhaal vertelt waaruit duidelijk zou moeten worden dat Maria Magdalena de echtgenote was van Jezus dan denk ik 'mooi verzonnen'. Want als het historisch bestaan van Jezus al niet aan te tonen is dan is dat van Maria Magdalena nog dubieuzer.

NRC: "In alternatieve religieuze kringen is het al bijna een waarheid: natuurlijk was Jezus getrouwd met Maria Magdalena. Maar bewijzen ontbreken volledig. Totdat gisteren de vooraanstaande Amerikaanse Harvard-theologe Karen King bekendmaakt dat in een tekst op een pas opgedoken stuk papyrus Jezus spreekt van “mijn vrouw”.

Dit wijst wel op het bestaan van alternatieve versies van bijbelteksten. Maar het is nog geen bewijs dat Jezus en Maria Magdalena echt hebben bestaan.

Francesco Carotta schreef een lijvig boek over de Romeinse oorsprong van het christendom.

caesarCarotta: "Julius Caesar, zoon van Venus en grondlegger van het Romeinse rijk, werd na zijn tragische dood verheven tot de rijksgod Divus Julius. Zijn eredienst raakt in onbruik, wanneer het Christendom opkomt.

Jezus Christus, zoon van God en stichter van het Christendom, wordt vanaf de tweede eeuw vereerd. Voordien vermeldt geen historicus zijn bestaan, waaraan tot op heden wordt getwijfeld.

Een historische figuur zonder cultus, een cultus zonder een historische figuur:Een intrigerend spiegelbeeldig gegeven.

Is Jezus de historisch overgeleverde vorm van Divus Julius? Verhoudt het evangelie van Jezus zich tot de biografie van Caesar als de eerste christelijke kerken tot de antieke tempels, op de fundamenten waarvan die kerken zijn gebouwd?

Verschrijvingen bij het kopiëren, allerlei vertaalfouten en een algehele verandering in de beeldvorming worden opgespoord en controleerbaar gepresenteerd; het evangelie ontpopt zich als de geschiedenis van de Romeinse burgeroorlog, als een ‘misvertelling’ van de Historiae van Asinius Pollio."

Ik ben nog maar op pagina 39 van dit meer dan 500 pagina's tellende boek, dus een oordeel kan ik er nog niet over vellen. De inleiding maakt duidelijk dat het uitgangspunt wel is dat Jezus bestaan heeft. Dat Jezus letterlijk Julius Caesar was lijkt mij volkomen onzin. Ik weet niet hoever dit boek daarin gaat maar als Jezus bestaan heeft dan is het gelijkstellen van beide levens niet waar te maken. Wat wel zou kunnen is dat er heel wat elementen uit het Romeinse Rijk zijn overgenomen in het christendom. Dat is ook meteen duidelijk, er zijn veel rituelen en symbolen die overeenkomen, en gewoon door het christendom zijn  overgenomen. De rode en paarse gewaden van de keizers bijvoorbeeld. Het Romeinse Rijk is tenslotte ten val gekomen en overgegaan in een iets minder imperialistisch en oorlogszuchtig rijk met het christendom als staatsgodsdienst, hoewel het niet lang duurde voor het christendom weer met het zwaard tekeer ging en op verovering trok.

De boeken uit het Oude Testament die door het christendom zijn aangenomen behoren al helemaal tot een oudere cultuur. Er is een duidelijke breuk tussen het Oude Testament en het Nieuwe. Het Oude is mij persoonlijk veel te gewelddadig, het Nieuwe straalt een heel andere, meer vredelievende, geest uit. Het christendom heeft onbetwijfelbaar joodse wortels, al was het maar om de inlijving van de oude boeken.

De Dode Zeerollen die een tijd geleden werden ontdekt zijn geschreven tussen 250vChr. en 60AD. Deze rollen bevatten onder andere de boeken van het Oude Testament. Toen al werd er flink gecensureerd. Sommige boeken lezen was verboden. Het ging bij godsdiensten ook om macht en het vestigen van een ideologie. Een deel van de oude religieuze boeken en zeker delen van onderliggende verhalen hadden status en het was gebruikelijk om oude tradities waar mogelijk in te passen in religies die zich verder wilden ontwikkelen maar niet de band met de traditie los wilden laten. De heilige boeken zijn niet geschreven door goden, maar door mensen (die zich wel presenteerden als vertegenwoordigers en voorzeggers van de godheid die men wilde invoeren en eren). De tijden veranderen, en dus ook wat mensen vinden van oude geloven; af en toe zijn aanpassingen nodig om geloofwaardig te blijven zonder daarom de hele basis onderuit te halen. Ook de islam borduurt voort op christelijke tradities en verhalen en vermeldt de naam van Jezus en Maria. Dat er zoveel strijd is tussen de verschillende religies zou er al op kunnen wijzen dat de heilige boeken gewoon mensenwerk zijn. Zoveel meningen, zoveel versies, terwijl ze allemaal beweren dat er maar één god is.

Dat Jezus echt bestaan heeft, betwijfel ik. Maar dat doet er niet toe; het is ook niet van belang voor het bestaansrecht van godsdiensten. Wellicht was er een zonderling, een profeet die echt leefde en die men als voorbeeld stelde, als kapstok gebruikte om een groter verhaal aan op te hangen. Nu blijkt dat het lijdensverhaal al voorkomt in een veel ouder verhaal uit Sumerië is de echtheid van het bestaan van Jezus nog verder op losse schroeven komen te staan.

De Volkskrant komt met de platte Hollands-neoliberale kop 'Lijdensverhaal Jezus is plagiaat'. Platter en Hollandser kan het niet gezegd worden.

Volkskrant: "Het lijdensverhaal van Jezus zoals dat in de bijbel wordt beschreven is afgekeken van een veel ouder verhaal. Assyrioloog Henriette Broekema betoogt in een nieuw boek dat het verhaal is gebaseerd op veel oudere mythen uit Sumerië.

In een interview met de Volkskrant zegt Broekema vandaag dat ze het aannemelijk acht dat Jezus heeft geleefd, en dat hij inderdaad ter dood is gebracht. 'Maar daarna hebben de evangelisten het gebeuren opgehangen aan de verhalen die men in die cultuur al kende. Om het beter mondeling door te kunnen geven aan de volgende generatie.'"

Er werden in die tijd, en later ook nog, ontzettend veel mensen ter dood gebracht, dat is dus in de meeste oude en nieuwe verhalen vaste prik. Doorslaggevend bewijs voor het bestaan van Jezus is er nog steeds niet. En dit Sumerische verhaal lijkt mij meer een extra aanwijzing voor een fictieve Jezus. Een zeer gelijkend verhaal bestond al, hoewel niet duidelijk is of in die begintijd van onze tijdrekening dit Sumerische verhaal nog steeds bekend was. De opstanding is wel een pakkend verhaal dat waarschijnlijk ook heel lang mondeling is doorgegeven. Als Carotta blijft volhouden dat Jezus echt bestaan heeft of zijn theorie wil gebruiken om het bestaan van Jezus aannemelijk(er) te maken dan groeit mijn scepsis. Maar als hij enkel wijst op al die elementen in het christendom die zijn overgenomen uit het Romeinse Rijk dan heeft hij mijn volledige aandacht.

Update 23:08: Ik heb pagina 51 gehaald van Jezus was Caesar en stop er acuut mee. Het komt er op neer dat de schrijver een aantal gelijkenissen vindt tussen Jezus en Caesar, personen en plaatsen, waaruit hij concludeert dat het verhaal van de evangelisten over Jezus is gebaseerd op het leven van Julius Caesar. Zo zou Cleopatra model hebben gestaan voor Maria Magdalena, Decimus Brutus voor Judas, Marcus Brutus voor Barabbas, Lepidus voor Pilatus, de Senaat zou het Sanhedrin geworden zijn, Gallië werd Galilea, de Rubicon de Jordaan, Rome Jerusalem en Italië/Ionië werd Judea. Hahaha! De volgende hoofstukken zijn staaltjes van gegoochel met woorden in de trant van de taalgoochelaar die een aantal jaren geleden de Nederlandse tv-kijkers teisterde met zijn eigenzinnige etymologische woordverklaringen.

Volgens deze Hietbrink zou het woord 'closet' een gecomprimeerde versie zijn van 'ik los 't'. Het woord 'academie' zou afgeleid zijn van 'ikke-doe-mee'. Hietbrink was kostelijk. Intussen lijkt de morosofie vooral gebruikt te worden door Nederlandse politici. (Voorbeeld: Om Nederland gezond te maken, moeten we bezuinigen op gezondheidszorg.) Maar daar valt niet meer mee te lachen. Ik vind via internet (nee, niet Google) 'Hietbrink' en 'morosofie', en verdulleme daar ik zie zowaar ook de naam van Carotta vermeld als bekend morosoof. Dat spaart me toch weer 450 pagina's leeswerk uit. Het boek gaat weer op de plank. Of misschien vindt u het boek terug op de Koning(inne)dagmarkt.

BC van start

shot_1761

In de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van 16 april j.l. ging het vooral om de bestuursverklaring. Ik zeg 'vergaderingen' omdat het op één avond om drie consecutieve vergaderingen ging (waarvoor dacht ik ook drie keer een vergoeding aan de aanwezige commissieleden wordt uitgekeerd). Ook de gebiedsanalyses kwamen ter sprake, die een cyclus zullen volgen van 1. analyse, 2. agenda, 3. uitvoering en 4. monitoring. Ambtelijke taal dus. De gebiedsanalyse light voor Gaasperdam en Driemond kan hier gedownload worden.

Wat me weer opviel is dat er nog steeds een gebrekkige communicatie is tussen Dagelijks Bestuur en de andere bestuurscommissieleden. Men moest nog een leespauze inlassen om de leden in staat te stellen stukken te lezen. Vreemd eigenlijk. Want het concept bestuursverklaring was al eerder in de Zuidoost app en op de website van Zuidoost beschikbaar. Ik heb zelfs al op de 15e mijn eigen input ingemaild aan de bestuurscommissieleden. Daar is enkel een commentaar op gekomen van dhr. Ristie. En nu komt het.

Volgens dhr. Ristie was mijn inbreng wat voorbarig. De bestuurscommissie moest eerst aan de beurt komen. Daar valt in te komen, maar wat is er tegen snelle inbreng van burgers? Daar draait de hele bestuurscommissie om. Laat ik eerst stellen dat dhr. Ristie behoort tot de meest toegankelijke bc-leden. Hij is vriendelijk tegenover iedereen en doet ontzettend zijn best. Dat is veelbelovend. Er zijn of waren bestuursleden die nooit antwoordden op e-mails. Dhr. Ristie is een van de welkome uitzonderingen. Alle lof daarvoor.

Maar ik moet hier toch iets over kwijt. De bedoeling van de BC is dat de burgers gehoord worden, dat hun mening, zienswijze gehoor vindt en doorgegeven wordt aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam. Dat is de hoofdzaak. In de vergadering vroeg dhr. Ristie ook of er een embargo was op de bestuursverklaring die net was goedgekeurd. Nou nou, dat is nogal potsierlijk. Een embargo betekent dat een bericht pas op een bepaalde dag en/of tijd vrijgegeven wordt voor publieke publicatie. Vindt dhr. Ristie dat dit geheime informatie is, dat de inbreng van de burgers beperkt moet worden, dat de BC een voorrecht heeft en eerst moet vastleggen wat de burgers mogen en niet mogen? Dat zou absurd zijn.

Het komt wel vaker voor dat bestuursleden eens gekozen op hun strepen willen staan en onnodig gewichtig gaan doen. Op zich niet zo erg. Maar in dit geval druist het wel in tegen de zin en opzet van de bestuurscommissies. Een paar andere commissieleden stelden de vraag wie men gaat uitnodigen, welke groepen en of individuen wel recht van spreken hebben. Kijk, dat vind ik bijzonder laakbaar. Dat is een poging om de macht naar zich toe te trekken en grenzen te stellen aan inspraak. En dat kan nou eenmaal niet. Mevr. Carr vond dat gezocht moest worden naar groepen die nog niet van zich hebben laten horen.

In de eerste plaats is het mede te wijten aan de PvdA dat de politiek zo ver van de burgers is komen af te staan. Zorg en werkgelegenheid zijn flink aangetast door de regering. Dan is het heel aardig om die vergeten groepen er weer bij te betrekken, maar dat zal in het huidige politieke bestel niet werken. Je kunt mensen er niet bij de haren of met politiebegeleiding bijsleuren. Het is nogal aanmatigend als mevr. Carr het heeft over 'schreeuwerige individuen'. Zij zoekt waarschijnlijk naar gedweeë groepen die nergens verstand of belangstelling voor hebben en dus makkelijk te manipuleren zijn. Laat de BC eerst maar eens beginnen om die individuen die over een aantal zaken soms meer inzicht en kennis bezitten en waarvan er vele zijn in Zuidoost, om die uit te nodigen om vorm te geven aan wat Zuidoost nodig heeft.

Het behoort tot de taken van het bestuur om alle inwoners goed te informeren en zo in staat te stellen om een degelijk oordeel en zinnige inspraak te leveren. In het  verleden was het al te vaak zo, met name in de Verkenning Gaasperdam, dat men wel mensen en groepen uitnodigde voor een gesprek, maar vergat de aanwezigen te informeren over wat kan en niet kan. Er zijn namelijk wetten en regels, bestemmingsplannen, de EHS, enz. die vastliggen en gerespecteerd moeten worden. Het gaat niet aan om de mensen de indruk te geven dat alles kan. Dat de horeca zomaar een bedrijf kan neerzetten in een groengebied. Toch heeft het bestuur van Zuidoost dat in het verleden herhaaldelijk gedaan. Als de BC dezelfde kant opgaat dan is dat een corrumpering van het nieuwe bestuursstelsel.

Dhr. Wirnkar noemde de 'Chicago School'. Nou, nou, weet meneer Wirnkar wel wat die Chicago School allemaal heeft aangericht? Armoede, verpaupering, crisis, werkloosheid enzovoort. Maar goed, ik neem aan dat hij de term ergens heeft opgepikt. Hij had wel een paar goede punten, waaronder de stijgende huren die een probleem kunnen vormen in Zuidoost. Inderdaad, die zijn vaak de oorzaak van verpaupering. Ook iets waar de PvdA nu medeverantwoordelijk voor is. 

Wat me ook opviel was dat dhr. Jaensch nogal hoog van de toren blaast. De VVD heeft maar één zetel in de BC. Partijen als D66 en GroenLinks hebben er twee en horen dus in principe meer invloed te hebben. Maar ik heb de indruk dat dhr. Jaensch door de PvdA de vrije teugel gelaten wordt. Zijn invulling van de bestuursverklaring is vanzelfsprekend liberaal.

Emile Jaensch: "Politieke sturing is via beleid in Amsterdam voorbehouden aan de gemeenteraad. De bestuurscommissies, de vervangers van de stadsdeelraden, hebben nadrukkelijk de opdracht meegekregen, om behoeftes en wensen van ondernemers en bewoners in de wijken op te halen."

De wensen van ondernemers komen bij dhr. Jaensch voor die van de bewoners. Typisch. Terwijl het toch de bewoners zijn waar het om gaat, en bij die bewoners zijn vanzelfsprekend ook ondernemers. Maar het kan en mag niet zo zijn dat de commercie gaat bepalen hoe ons stadsdeel zich moet ontwikkelen. PvdA en GroenLinks let op uw zaak!

De hele vergadering was eigenlijk franje. Een bestuursverklaring was nergens voor nodig. De definitieve versie is een aardige en zeer algemene verklaring waar iedereen achter kan staan maar waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Een bestuursverklaring was facultatief, hoefde niet en heeft weinig betekenis. Dus al dat gepalaver diende tot weinig. Het gaat om de burgers. En om die burgers in staat te stellen een zinnige mening te formuleren moet de BC eerst alle noodzakelijke informatie daarvoor beschikbaar stellen, de burgers wijzen op de grenzen van de mogelijkheden en moet zich vooral zelf houden aan de grenzen die aan de BC zijn gesteld.

Groeninrichtingsplan A9

BewonersBelangenverenigingKelbergen: "Op ons verzoek hebben wij van Rijkswaterstaat het Groeninrichtingsplan voor de A9 ontvangen. U kunt dit nu op onze site inzien.

GROENINRICHTINGSPLAN A9"

overkapping
Groen bovenop de overkapping van de A9

GrootGeerdinkhof: "Verontruste bewoners van Kantershof (die vlakbij de Gaasperdammerweg wonen) kregen op 4 april extra uitleg van Rijkswaterstaat over de komende werkzaamheden. De bij die gelegenheid gepresenteerde sheets (pptx) kunt u hier downloaden."

Passie voor de Passie

crucifixion
De kruisiging - Pietro Perugino (ca. 1482-1485)
Klik voor vergroting

Vandaag is het Palmzondag, de viering van de intocht van Christus in Jeruzalem en het begin van de Goede Week. Niet dat de andere weken niet goed zouden zijn, maar de Passie is nog steeds een evenement van formaat in onze cultuur. Het uitvoeren van de Matteüspassie is een traditie geworden. Tijdens zijn laatste jaren en na zijn dood was Johann Sebastian Bach niet erg geliefd; zijn werk raakte in vergetelheid. Zijn laatste jaren waren een lijdensweg. Intussen is Bach weer in ere hersteld. Er is geen nog functionerende kerk meer te vinden waar de Matteüspassie niet wordt uitgevoerd rond Pasen. Zowat elke Nederlander heeft de complete Bach in huis, van het Kruidvat natuurlijk. De passies zitten in volume 10 van de Bach Edition, 3 cd's alleen al voor de Matteüspassie. In hetzelfde doosje zitten ook de Johannes-, Markus- en Lukaspassies. Sommigen zullen de hele zit misschien als een lijdensweg beschouwen, want de Matteüspassie is erg lang, maar ook erg mooi.

Veel mensen zullen er nog steeds een diep religieus gevoel bij hebben, anderen genieten gewoon van de prachtige muziek. Ideologie is in feite nog steeds de basis van elke vorm van kunst. Daar valt niet aan te ontkomen. Maar ik kan ook erg genieten van een gamelanuitvoering van de Ramayana.  De kapitalistische ideologie heeft ook zo zijn stempel gezet op de moderne kunst en probeerde de kunst los te maken van elke vorm van menselijke en maatschappelijke waarde en inzicht. Moderne kunst mocht niet meer verwijzen naar mens of maatschappij. Het kapitalisme heeft de mens als inspiratiebron weggevaagd. Dat neemt niet weg dat er hier en daar wel een abstract werkje te vinden is dat best aardig is, maar voor het overgrote deel is moderne kunst gedoemd te verdwijnen omdat het in de meeste gevallen enkel louter behang geworden is, puur decoratief. Er zit geen inhoud in, geen boodschap, geen link met de mensenmaatschappij. Bijgevolg is de moderne kunstwereld ook niet meer dan een gigantische geldmarkt. Het icoon van het neoliberalisme is het geld. Kunst handelt om consumptie, omzet en verpakking. Een interessant werk hierover is L'Esthétisation du monde van Gilles Lipovetsky en Jean Serroy. Geef mij dan maar de Matteüspassie, die verwijst naar het lijden van een mens. Maar dan niet tussen de beau monde die champagne na drinkt.

Tommy Wieringa ziet het zo:

"Op zondagmiddag begroeven we Jezus in Naarden. Er viel helder licht door de ramen van de Grote Kerk, we werden bewogen door de eerste tonen van de Matthäus Passion. Een machine kwam in beweging, schitterend en groots vouwde het drama aan de basis van onze cultuur zich uit. Heel even kwam het bij ons op om een apologie van de christenheid te schrijven, van haar werken, maar we verwierpen de gedachte even vlug als ze was opgekomen. We gingen onder in de eeuwige herbeleving van de lijdensweg, een verwarrende vertelling met karakteristieken die tot het sadomasochisme gerekend kunnen worden. ...

Het koor, in de rol van het volk dat om Jezus’ dood schreeuwt, is dronken van genot bij het vooruitzicht van het bloedvergieten straks. Het ‘Er ist des Todes schuldig!’ is een uitbarsting van wellust. Het is erg stimulerend, we moeten ons inhouden om niet op te staan en ‘Lass ihn kreuzigen!’ mee te joelen. Bloeddorst is zo aanstekelijk, dat is zelfs de individuele zangers aan te zien. Ze zijn opgelucht voor even van de zwaarte verlost te zijn, van de tragiek van het offerlam. Het juichende ‘Sein Blut komme über uns und unsre Kinder’ is een opwindend hoogtepunt."


Het kan ook proletarischer en net zo mooi. Ons eigen Koninklijk Concertgebouworkest heeft de Matteüspassie gratis ter beschikking gesteld in zijn RCO Editons app voor de iPad. Je hebt er wel een iPad voor nodig. Ook voor de Johannespassie van de Berliner Philharmoniker (die overigens niet gratis is, het interview met Simon Rattle en Peter Sellers is wel gratis).

Het illegaal downloaden van muziek en dergelijke is nu illegaal. In tegenstelling tot de uitspraak van het Europese hof over de illegaliteit van de bewaarplicht voor providers werd het downloaden wel meteen verboden door de Nederlandse regering. Ook regeringen doen illegale dingen.  Het zal denk ik ook niet veel veranderen. Dat ze eerst maar eens de opgeschroefde prijzen voor cd's en dvd's maar eens verlagen. Er worden gigantische winsten gemaakt in de muziekindustrie.

Als reactie komen er steeds meer boeken en muziek gratis op het internet. Wie bijvoorbeeld dat mooie plaatje bovenaan dit stukje in groot formaat wil downloaden, kan dat gewoon doen. Musea stellen veel van hun catalogi gratis beschikbaar voor download.

OpenCulture: "Browse the various collections, including one devoted to self-portraits. Conduct advanced searches, if you’ve more knowledge of the Gallery’s many treasures. Use the “lightbox arranger” to sort, store, annotate, and save your own personalized collections for future viewing. You are the curator! And the lucky beneficiary of the National Gallery’s beneficence. While I can tell you from experience that it’s nothing like standing face to face with these paintings in their in-real-life dimensions, textures, lines, and colors—despite the throngs of disinterested tourists—it’s at least a close second."

Gratis download van kunstboeken.

Update: RCO Editions is een app in ontwikkeling. Men heeft veel ambitie, sleutelt voortdurend aan de app., maar dat is niet bevorderlijk voor de goede werking. Wie met een 8MB internetverbinding genoegen moet nemen kan makkelijk in de problemen komen door de extra toeters en bellen in de app, zoals een tweede scherm met de score of in dit geval de Duitse tekst. Die tekst is heel klein, de pagina vernieuwt zichzelf voortdurend en zeer storend wat dit dus zo goed als waardeloos maakt. En zo'n drie uur spelen is toch een probleem voor RCO Editions. Ik had mijn iPad aangesloten op mijn stereo via een bluetooth adapter. Ik werd er op een uur van het einde gewoon uitgegooid. Ik heb nooit problemen met de Berliner Philharmoniker. Deze editie was onmogelijk te volgen via AppleTV, terwijl dat hier wel gewoon hoort te kunnen. Gebrekkige ICT is een typisch Nederlands verschijnsel. Wie de Apple TV toch wil gebruiken, eerst kiezen voor mirroring via settings, dan als het kleine schermpje met het concert verschijnt klikken op het AirPlay icoontje onder dit kleine schermpje (in geen geval klikken op het AirPlay icoontje bovenaan rechts!).

Julie Moulin
Julie Moulin - fluitiste

Maar mijn middag werd weer goedgemaakt door Julie Moulin, de tweede fluitiste van het KCO. Zij speelt altijd met heel veel gevoel. In dit concert was ze zichtbaar ontroerd. En Julia Tom speelde wondermooi op een prachtige cello.

Besturen doen we ZO

Er bestaat nog heel wat verwarring over de bestuurscommissies. Van een coalitie zoals dat in het verleden het geval was kan helemaal geen sprake zijn. Het dagelijks bestuur is een onderdeel van de bestuurscommissie, dus alle leden, alle gekozen partijen hebben hun eigen inbreng; ook D66, Platform Zuidoost, ChristenUnie, en OZO besturen mee. En wat net zo belangrijk is, ook de burgers. In de media (onder andere De Echo) heb ik heel wat foute informatie zien staan. Voor de goede orde alles op een rijtje:

Bestuurscommissie

ZO: "Op 19 maart 2014 waren de verkiezingen voor de bestuurscommissie van stadsdeel Zuidoost. Met de komst van de bestuurscommissie verdwijnt de stadsdeelraad en een apart dagelijks bestuur (het dualistisch stelsel). In plaats daarvan is er nu een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, waarbij het dagelijks bestuur onderdeel is van het algemeen bestuur (monistisch stelsel).

Wat is de positie van de bestuurscommissie?

De positie van de bestuurscommissie Zuidoost is anders dan die van de voormalige deelraad. Het gemeentebestuur maakt het beleid voor de stad. Vanuit dit beleid gaat de bestuurscommissie aan de slag in de buurt. Ook informeert en adviseert de bestuurscommissie het gemeentebestuur

De bestuurscommissie in Zuidoost bestaat uit:

    Een algemeen bestuur van 13 leden.

    Een dagelijks bestuur van 3 leden. 

Het dagelijks bestuur is onderdeel van de 13 leden van het algemeen bestuur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het stadsdeel."

Het algemeen bestuur bestaat niet uit 13 leden, maar 12 leden, omdat de PVVA weigerde aan zijn verplichtingen te voldoen.

De portefeuilleverdeling is als volgt (en daarmee weet u wie u moet aanspreken als u iets te melden, te vragen of te klagen heeft):

portefeuilles

Wat ik niet helemaal begrijp is hoe die gebiedsverdeling in mekaar zit. De drie portefeuillehouders hebben hun eigen gebied. Maar is hun taakverdeling dan ook beperkt tot deze gebieden? Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Dus ik neem aan dat gebiedsverdeling bij hun taken komt als extra aandachtspunt.

Op de eerstvolgende vergadering op 16 april komt de (eigenlijk facultatieve) bestuursverklaring ter bespreking, ook de gebiedsanalyses.

In die bestuursverklaring staat onder andere:

"Stadsdeel Zuidoost is een dynamisch, vitaal en zeer groen deel van Amsterdam met een internationale uitstraling.

De commissie maakt nu deel uit van het bestuur van Amsterdam als geheel waarbij de Bestuurscommissie fungeert als verlengd lokaal bestuur. De Bestuurscommissie heeft weliswaar minder bevoegdheden maar kan via de intensieve gebiedsgerichte werkwijze die nu wordt geïntroduceerd, wel degelijk haar stempel drukken op de stedelijke keuzes die gemaakt worden voor Zuidoost. De Bestuurscommissie fungeert daarbij niet alleen als de ogen en oren van Zuidoost voor de stad, maar zorgt er ook voor dat de wensen en ideeën van bewoners, bedrijven en bezoekers via de gebiedsagenda’s onder de aandacht van het College worden gebracht.

Op dit moment is Zuidoost het op één na veiligste stadsdeel van Amsterdam."

Ik hoop in elk geval dat de bestuurscommissie, het stadsdeel van de gemeente voldoende budgetten krijgt om de zorg en de werkgelegenheid op peil te houden. Ook moet ik constateren dat door allerlei werkzaamheden, zoals de overkapping van de A9, de Gaaspersingel, het beleid van Groengebied Amstelland en het stadsdeel zelf (grootonderhoud, grasplan, enz.) er tienduizenden bomen verdwijnen in ons stadsdeel. Zuidoost is zeer groen, maar we verliezen ook ontzettend veel groen. En dat nadat voor het Bijlmerpark al zo'n tienduizend bomen zijn gekapt. Al die bomen zullen toch gecompenseerd moeten worden. Bij Nellestein is er ook nog heel wat in te halen.

Wat de veiligheid in Zuidoost betreft, die verschilt niet zo bar veel van andere stadsdelen en als we er rekening mee houden dat Amsterdam de onveiligste gemeente van Nederland is dan valt er toch nog heel veel te verbeteren.

shot_1749
Misdaadmeter AD

Surrealpolitik

obamas interests

George Orwell wrote:  ”Political language — and with variations this is true of all political parties from Conservative to Anarchists — is designed to make lies sound truthful and murder respectable and to give an appearance of solidity to pure wind.”  [Essay on Politics and the English Language, 1946]

Wie niet goed geïnformeerd is maakt foute beslissingen en keuzes. Dat geldt ook bijzonder voor de komende Europese verkiezingen op donderdag 22 mei. De kwestie Oekraïne weegt zeer zwaar. Hoe gaat Europa met Oekraïne om? Er zijn de laatste jaren een aantal Oost-Europese landen toegetreden tot de EU die onbetrouwbaar zijn gebleken en een gevaar kunnen zijn voor een vreedzaam Europa. Rechtsextremisten steken de kop op. Bolkestein heeft zich terecht uitgesproken tegen de toetreding van Turkije tot de EU. Turkije mocht lid worden van de NAVO en dat was al een fout van formaat. Turkije is een gevaar voor de vrede. Europese politici spelen letterlijk met vuur.

shot_1744
Klik voor video

De Europese en Amerikaanse buitenlandse politiek is surrealpolitik. Dat deze politiek hopeloos aan het falen is mag duidelijk zijn. Gewelddadige coups zijn geen oplossing. Europa en de VS hebben in Oekraïne gefaald, ja zelfs een gevaarlijke situatie geschapen. Europa heeft alleen maar politiek gestookt, geen economische hulp gegeven aan Oekraïne, terwijl Rusland moest bijspringen met miljarden aan steun en  goedkoop gas. De houding van de VS: Fuck the EU! Rusland krijgt stank voor dank. Nu denkt Obama aan het bevoorraden van Oekraïne met wapens; een winstgevende handel maar geen echte hulp, integendeel, de bevolking zal moeten betalen voor de agressieve politiek van de VS en de EU tegenover Rusland. Wat mij betreft, ik heb totaal geen zin in een oorlog.


Wie verantwoordelijk is voor het bloedblad in Kiev wordt geheimgehouden. Er zijn veel signalen die erop duiden dat de coupplegers de doden op hun geweten hebben. Het huidige ondemocratische regime in Kiev zit vol met onbetrouwbare rechtsextremisten. Ik bedank voor een Europa dat zo'n land zou laten toetreden tot de EU.

shot_1745
Klik voor video
Pressemeldung

Vladimir Putin: "Ukraine’s economy in the past several months has been plummeting. Its industrial and construction sectors have also been declining sharply. Its budget deficit is mounting. The condition of its currency system is becoming more and more deplorable. The negative trade balance is accompanied by the flight of capital from the country. Ukraine’s economy is steadfastly heading towards a default, a halt in production and skyrocketing unemployment.

Russia and the EU member states are Ukraine’s major trading partners. Proceeding from this, at the Russia-EU Summit at the end of January, we came to an agreement with our European partners to hold consultations on the subject of developing Ukraine’s economy, bearing in mind the interests of Ukraine and our countries while forming integration alliances with Ukraine’s participation. However, all attempts on Russia’s part to begin real consultations failed to produce any results.

Right from day one of Ukraine’s existence as an independent state, Russia has supported the stability of the Ukrainian economy by supplying it with natural gas at cut-rate prices. In January 2009, with the participation of the then-premier Yulia Tymoshenko, a purchase-and-sale contract on supplying natural gas for the period of 2009-2019 was signed. The contract regulated questions concerning the delivery of and payment for the product, and it also provided guarantees for its uninterrupted transit through the territory of Ukraine.

What about the European partners? Instead of offering Ukraine real support, there is talk about a declaration of intent. There are only promises that are not backed by any real actions. The European Union is using Ukraine’s economy as a source of raw foodstuffs, metal and mineral resources, and at the same time, as a market for selling its highly-processed ready-made commodities (machine engineering and chemicals), thereby creating a deficit in Ukraine’s trade balance amounting to more than 10 billion US dollars. This comes to almost two-thirds of Ukraine’s overall deficit for 2013.

There can be only one way out of the situation that has developed. We believe it is vital to hold, without delay, consultations at the level of ministers of economics, finances and energy in order to work out concerted actions to stabilize Ukraine’s economy and to ensure delivery and transit of Russian natural gas in accordance with the terms and conditions set down in the contract. We must lose no time in beginning to coordinate concrete steps. It is towards this end that we appeal to our European partners.

It goes without saying that Russia is prepared to participate in the effort to stabilize and restore Ukraine’s economy. However, not in a unilateral way, but on equal conditions with our European partners. It is also essential to take into account the actual investments, contributions and expenditures that Russia has shouldered by itself alone for such a long time in supporting Ukraine. As we see it, only such an approach would be fair and balanced, and only such an approach can lead to success."

TheVoiceOfRussia: "Contractors from private security companies are supposed to do what NATO cannot do openly, they train terrorists who destabilize situation in Ukraine, Michel Chossudovsky, Director of the Centre for Research on Globalization told RIA Novosti Tuesday."

Misschien zou het lonen om eens te luisteren naar wat Rusland te zeggen heeft. En we moeten begrijpen dat diegenen die aansturen op een oorlog zelf nooit aan het front vechten. Het westen gebruikt tegenwoordig geen reguliere legers meer maar huurlingen om zijn illegale internationale politiek te bedrijven. Een democratie die is gebaseerd op leugens en bedrog is geen democratie meer. Als Europa een vreedzame toekomst tegemoet wil zien, dan kan dat alleen zonder rechtsextremisten.

Timmermans is doodeng

samsom
Samsom door Mirjam Vissers

Dat de PvdA heel diep gezonken is merken we op allerlei manieren. Het akkoord van Samsom met Rutte over het niet strafbaar stellen van illegaliteit in ruil voor een flinke lastenverlichting ... voor de hogere inkomens! is zo'n voorbeeld. Veel gekker kun je het niet maken. De strafbaarstelling was in feite toch niet uitvoerbaar. Dat akkoord was dus een schot in eigen doel. In de eerste plaats moest Samsom in het stof bijten na zijn eerdere stugge houding om die strafbaarstelling toch door te drammen. Ten tweede geeft hij Rutte een groot voordeel en succes in handen. En om het af te maken passeert de ChristenUnie de PvdA links door te eisen dat ook de lagere inkomens een lastenverlichting moeten krijgen. Diederik 'Mefisto' Samsom staat voor aap.

En dan heb je nog Fransje Timmermans. Ook zo'n lolbroek. In het kabinet van Mark 'Wammes Waggel' Rutte past hij als een geen ander. Hij vindt 'de Russische propaganda over Oekraïne doodeng'. Normaal zijn we in het westen en in Nederland zeer vlot met het meedoen aan oorlogen en subversie in het buitenland en dat met massavernietigingswapens, dus we zijn hier wel wat gewend, maar Frans vindt propaganda, dus vooral woorden komende van Russen, doodeng. Hij zag er ook geen been in om op de Maidan in Kiev zijn steun te betuigen aan neonazi's en hun daaropvolgende gewelddadige coup, maar hij is zeer, zeer geschokt door de Russische propaganda. Inderdaad, die is ook zeer treffend en slaat in als een bom, want Poetin heeft gewoon gelijk, en dat is onvergeeflijk natuurlijk. De westerse propagandamachine is volkomen platgeslagen. Ook Timmermans moet in het stof bijten.

In de London Review of Books is net een artikel verschenen van Seymour Hersh: 

The Red Line and the Rat Line
Seymour M. Hersh on Obama, Erdoğan and the Syrian rebels

"In 2011 Barack Obama led an allied military intervention in Libya without consulting the US Congress. Last August, after the sarin attack on the Damascus suburb of Ghouta, he was ready to launch an allied air strike, this time to punish the Syrian government for allegedly crossing the ‘red line’ he had set in 2012 on the use of chemical weapons.​ Then with less than two days to go before the planned strike, he announced that he would seek congressional approval for the intervention. The strike was postponed as Congress prepared for hearings, and subsequently cancelled when Obama accepted Assad’s offer to relinquish his chemical arsenal in a deal brokered by Russia. Why did Obama delay and then relent on Syria when he was not shy about rushing into Libya? The answer lies in a clash between those in the administration who were committed to enforcing the red line, and military leaders who thought that going to war was both unjustified and potentially disastrous.

The joint chiefs also knew that the Obama administration’s public claims that only the Syrian army had access to sarin were wrong. The American and British intelligence communities had been aware since the spring of 2013 that some rebel units in Syria were developing chemical weapons.

‘Previous IC [intelligence community] focus had been almost entirely on Syrian CW [chemical weapons] stockpiles; now we see ANF attempting to make its own CW … Al-Nusrah Front’s relative freedom of operation within Syria leads us to assess the group’s CW aspirations will be difficult to disrupt in the future.’... ‘Turkey and Saudi-based chemical facilitators,’ it said, ‘were attempting to obtain sarin precursors in bulk, tens of kilograms, likely for the anticipated large scale production effort in Syria.’

Last May, more than ten members of the al-Nusra Front were arrested in southern Turkey with what local police told the press were two kilograms of sarin. In a 130-page indictment the group was accused of attempting to purchase fuses, piping for the construction of mortars, and chemical precursors for sarin.

Obama’s premise – that only the Syrian army was capable of deploying sarin – was unravelling.

The full extent of US co-operation with Turkey, Saudi Arabia and Qatar in assisting the rebel opposition in Syria has yet to come to light. The Obama administration has never publicly admitted to its role in creating what the CIA calls a ‘rat line’, a back channel highway into Syria. The rat line, authorised in early 2012, was used to funnel weapons and ammunition from Libya via southern Turkey and across the Syrian border to the opposition. Many of those in Syria who ultimately received the weapons were jihadists, some of them affiliated with al-Qaida.

In January, the Senate Intelligence Committee released a report on the assault by a local militia in September 2012 on the American consulate and a nearby undercover CIA facility in Benghazi, which resulted in the death of the US ambassador, Christopher Stevens, and three others. The report’s criticism of the State Department for not providing adequate security at the consulate, and of the intelligence community for not alerting the US military to the presence of a CIA outpost in the area, received front-page coverage and revived animosities in Washington, with Republicans accusing Obama and Hillary Clinton of a cover-up. A highly classified annex to the report, not made public, described a secret agreement reached in early 2012 between the Obama and Erdoğan administrations. It pertained to the rat line. By the terms of the agreement, funding came from Turkey, as well as Saudi Arabia and Qatar; the CIA, with the support of MI6, was responsible for getting arms from Gaddafi’s arsenals into Syria. A number of front companies were set up in Libya, some under the cover of Australian entities. Retired American soldiers, who didn’t always know who was really employing them, were hired to manage procurement and shipping. The operation was run by David Petraeus, the CIA director who would soon resign when it became known he was having an affair with his biographer.

In spring 2013 US intelligence learned that the Turkish government – through elements of the MIT, its national intelligence agency, and the Gendarmerie, a militarised law-enforcement organisation – was working directly with al-Nusra and its allies to develop a chemical warfare capability.

Turkey’s willingness to manipulate events in Syria to its own purposes seemed to be demonstrated late last month, a few days before a round of local elections, when a recording, allegedly of a government national security meeting, was posted to YouTube. It included discussion of a false-flag operation that would justify an incursion by the Turkish military in Syria."

Met andere woorden, er zijn bewijzen dat Turkije bezig was Obama voor te liegen over het gifgas om een Amerikaanse aanval op Syrië uit te lokken. Dat is op het nippertje verhinderd. Maar Turkije gaat stug door met het leveren van wapens aan de Syrische rebellen. Omdat een YouTube filmpje de 'false flag operation' van Turkije om Syrië aan te vallen documenteert, blokkeerde Erdogan YouTube.

 

Vindt Timmermans dit eng? Ik heb van hem nog geen kritiek gehoord over Erdogan. En ook in dit geval wordt de PvdA door de ChristenUnie links ingehaald.

AD: "De ChristenUnie dreigt de steun voor de Patriotmissie in Turkije in te trekken. Als blijkt dat Turkije jihadisten steunt in Syrië, moet Nederland de luchtdoelraketten en de militairen terughalen."

Ik ben benieuwd wat Timmermans met zijn troepen doet. Nederland is momenteel de jihad aan het steunen met Patriotraketten. Timmermans is een heel eng mannetje. En wordt hij terechtgewezen door onze media? Ik dacht het niet.

Nederland en Turkije zijn NAVO-landen. Een fraaie boel. En toen Turkije Cyprus binnenviel en een deel ervan annexeerde, was er toen ook zo'n commotie?

ForeignPolicyInFocus: "NATO on Viagra

At 65, NATO should get off its new meds and act its age. It’s time for downsizing and memoir-writing, not hanky-panky in the east."

Bestuurscommissie ZO

Vanavond werd in stadsdeelskantoor Zuidoost het dagelijks bestuur benoemd. Dat zal bestaan uit - een ander resultaat had niemand verwacht - Mevr. Dalgliesh, voorzitter, en de heren Jaensch en Vyent als bestuursleden.

voorzitter Dalgliesh

Er was een bestuursverklaring opgesteld die volgens de gemeente niet verplicht was. Daarin zouden een aantal thema's staan waar de bestuurscommissie zich mee bezig wilde houden. Mevr. Dalgliesh had het ook over een gebiedsplan. Maar noch de bestuursverklaring noch het gebiedsplan heb ik ergens aangetroffen in de stukken van deze vergadering.

De heer Ossel gaf een korte inleiding en zei dat het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie dicht bij de burger moet staan. Zij voeren beleid uit, maar maken geen beleid; zij voeren beleid uit maar dan in de zin van 'ontmoeting met de burger' en 'signaleren van belangrijke zaken aan de stad'.

Er was wat geharrewar over de bestuursverklaring en de stemming voor de leden van het dagelijks bestuur. Er is toch iets merkwaardigs aan de hand met deze bestuurscommissie en dit dagelijks bestuur. Er is namelijk een coalitie gevormd, bestaande uit PvdA (Dalgliesh), VVD (Jaensch) en GroenLinks (Vyent). Dat is toch een beetje raar. Dat een dagelijks bestuur gekozen wordt is normaal. Maar het lijkt er toch een beetje op alsof men de situatie van de opgeheven stadsdeelraad wil voortzetten. Er hoort geen sprake te zijn van een coalitie, tenzij dat die enkel nodig was voor het bepalen van de leden van het dagelijks bestuur. En een bestuursverklaring was al helemaal niet nodig. Want het bestuur moet vooral luisteren naar de burgers en belangrijke thema's en kwesties doorgeven aan de gemeenteraad. De bestuurscommissies zijn ingesteld als een monistisch stelsel, d.w.z. dat alle gekozen bestuursleden van de commissie samen aan het werk gaan, inspraak hebben in alles wat ter sprake komt. Het dagelijks bestuur zit er enkel voor de goede orde en gang van zaken. Dus een bestuursverklaring is franje. De 'coalitie' voor zover je van een coalitie kunt spreken heeft geen absolute macht. Alle andere partijen in de commissie denken en spreken gelijkwaardig mee. En de hele bestuurscommissie heeft de opdracht om een doorgeefluik te zijn voor de burgers. Inspraak en meepraten staat voorop. Ook de burgers hebben een gelijkwaardige inbreng in de bestuurscommissie.

65 jaar NAVO

NATO_Bombs_for_peace

De NAVO bestaat dit jaar 65 jaar; opgericht op 4 april 1949. Onder het mom van vrede en democratie werden sinds die jaren een groot aantal oorlogen gevoerd, vooral door het machtigste NAVO-land, de VS. Van verdediging is geen sprake meer, het gaat om pure uitbreiding van macht. Vrede bestaat voor een groot deel van de wereld niet en de democratie wordt steeds verder bedreigd door spionage en controle van alle burgers door het grootste NAVO-lid, de Verenigde Staten. Er valt dus niets te vieren. Europese politici komen nooit aan de macht als ze het bestaansrecht van de NAVO aantasten. Samen met het IMF is de NAVO het machtsmiddel dat gebruikt wordt om het neoliberalisme globaal in voeren. Het is dus een totalitair systeem, een oorlogszuchtig systeem.

Express: "NAVO sinds val van de Berlijnse Muur bijna verdubbeld in omvang"

Het aantal oorlogen is ook gestegen, en ze komen steeds dichter bij Europa.

DeWereldMorgen: "De NAVO is niet van plan zich bij toekomstige confrontaties met oude of nieuwe vijanden iets gelegen te laten liggen aan het Internationaal Recht. Dat werd in 1993 al duidelijk uit de titel van een intern memorandum van de VS-ambassade aan haar bondgenoten op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel: With the UN, whenever possible, without it when necessary. Dat is ook de geest waarin de oorlogen tegen Joegoslavië, Afghanistan, Irak en Libië gevoerd zijn.

Het logische gevolg is een nieuwe wapenwedloop. Potentiële doelwitten van de NAVO kunnen zich immers niet permitteren om af te wachten tot zij zelf aan de beurt zijn. Zij moeten zich bewapenen om zich te verdedigen. Meer nog dan tijdens de Koude Oorlog zijn alle concurrenten van de VS (anti-kapitalistisch of niet) verplicht om schaarse economische middelen te besteden aan defensie in plaats van ontwikkeling.  

Dat maakt de wereld niet alleen onveiliger en instabieler, het is ook een bron van groot onrecht."

Toen in 1991 de Sovjet-Unie uit mekaar viel, leek het bestaansrecht van de NAVO ook weggeslagen te zijn, want de NAVO was opgericht om de macht van de Sovjet-Unie te breken. Sindsdien is de NAVO voortdurend verder gaan uitbreiden. Het doel is duidelijk: politieke en economiche wereldoverheersing door de VS. In de praktijk komt het erop neer dat de NAVO zich intensief bezighoudt met het omverwerpen van regeringen (in hun agressieve taal altijd 'regimes' genoemd) die een ander economisch systeem hebben en dus anti-kapitalistisch zijn; dat zijn meestal ook landen die in hun regio een positief beeld geven van een redelijk werkend en sociaal alternatief. Dat betekent niet dat ze altijd honderd procent volgens de hoogste ethische normen werkten, maar dat geldt ook niet voor de westerse landen.

De NAVO heeft de voorbije jaren Joegoslavië aangepakt, toen Libië en nu zit men eigenlijk te springen om ook Syrië aan te pakken. Deze drie landen stonden in hun regio bekend als de 'best mogelijke van alle mogelijke regimes'. Daarom moesten ze verdwijnen; 1. omdat ze een 'slecht voorbeeld' waren voor omringende landen en 2. omdat ze de economische politiek en overheersing van de VS niet accepteerden. Intussen is de toestand na interventies van de NAVO in al deze landen bijzonder slecht. Het enige wat men bereikt heeft en wil bereiken is het installeren van NAVO-bases die als bedreiging kunnen dienen voor Rusland en China. Terroristen werden aan de macht geholpen, de Taliban in Afghanistan (om de Russen eruit te werken), al-Qaeda (met hulp van vooral Saoedi-Arabië) in zowat het hele Midden-Oosten, en neo-nazi's in Kroatië en Oekraïne. Met andere woorden de NAVO heeft blijkbaar ook een pact met de meest verwerpelijke terroristische organisaties.

Om zo'n ondeugdelijke en schadelijk verdragsorganisatie in stand te houden is heel wat propaganda nodig. Er wordt op grote schaal gelogen en bedrogen, door vooral politici en de mainstream media. In de VN onder andere, bijvoorbeeld door Colin Powell die beweerde dat Irak massavernietigingswapens had (een bewering die hij later 'een smet op zijn blazoen' noemde).

Nederlandse politici en onze 'beste' media hebben af en toe nog een oprisping van objectief inzicht en oordeel, maar ons 'regime' dendert altijd gewoon door en achter grote broer de VS aan. In een column in VN (Vrij Nederland, niet de Verenigde Naties) schreef Ko Colijn (directeur van Clingendael, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen) een stukje getiteld 'Als Nederland het deed, waarom mag Poetin het dan niet?' Dus waarom mag Nederland meedoen met een aanval op Libië, maar heeft Poetin niet het recht om zonder geweld door een volksreferendum een voormalig Russisch gebied te annexeren? Ko Colijn vindt dat er toch een verschil is: "Nederland, schreven Rosenthal en Hillen (oud-ministers), bood achteraf zijn excuses aan. Poetin niet." Colijn verschuilt zich handig achter twee politici, maar de boodschap is duidelijk. Je mag alles doen, als je maar achteraf  je verontschuldigingen aanbiedt. Soms krijg ik de indruk dat Nederland alvast een excuse-verklaring schrijft (voor later), en dan tot de orde van de dag en het bombarderen overgaat.

populariteit Poetin
Populariteit politici in The Independent, UK

De propaganda-oorlog lijkt voorlopig gewonnen te worden door Poetin. Het mag duidelijk zijn, het oorlogsgeweld, de oorlogsmisdaden en folterpraktijken van de NAVO staan tegenover de ingehoudenheid van Poetin. De Secretaris-Generaal van de NAVO, Rasmussen, vindt dat folteren moet kunnen. De meerderheid van de bevolking is tegen folteren.

BoilingFrogsPost: "Ukraine’s current crisis is a direct result of the economic, military, political and social processes, institutions and ideologies of the new imperial age."

De propaganda-oorlog in de media is zeer fel. Maar er zijn manieren om door te krijgen welke berichten niet kloppen en welke wel. Als de media of politici (zoals Colin Powell) aan komen draven met beelden die iets moeten bewijzen en die beelden zijn onduidelijk dan is de kans heel groot dat het onzin is. Dat is bijvoorbeeld het geval met het 'bewijs' dat de 'killers van Kiëv' door Russische spionnen werden geholpen. Er is niets maar dan ook niets op te maken uit de beelden die op voorgaande link getoond worden. De beelden kunnen overal gemaakt zijn en zelfs aantonen dat het Amerikaanse eenheden zijn.

Eenzelfde geval lezen we in de Volkskrant: "Toen Syrische rebellen het Armeense plaatsje Kessab vorige week innamen, sloeg bij celebrity Kim Kardashian en haar miljoenen Twittervolgers plots de paniek toe. 'Alsjeblieft, laat de geschiedenis zichzelf niet herhalen!!!!!! #SaveKessab #ArmenianGenocide', zo tweette de Amerikaanse van Armeense afkomst. 
Er was alleen een probleem: de slachting vond helemaal niet plaats."

De Volkskrant geeft verder geen bewijzen of uitleg waarom Kardashian fout zou zijn geweest. Het is daarom heel waarschijnlijk dat de Volkskrant zelf fout zit.

Over de toestand in Libië wordt ook eenzijdig gerapporteerd in onze media. Veel wordt verzwegen. Weer een kwalijk gevolg van NAVO-beleid.

Katholisches: "Von der Hauptstadt der Kyrenaika ging der Protest gegen Gaddafi aus. Heute nimmt dort vor allem die Zahl der radikalislamischen Prediger zu, die in ihrer Mehrheit aus anderen islamischen Staaten nach Libyen kommen.

Libyen ist heute ein geteiltes Land. Der Staat ist zu schwach, um das Land wirklich zu kontrollieren, das in seine verschiedenen Teile zerfallen ist und von unterschiedlichen Milizen kontrolliert wird. Islamisten finden dadurch einen fruchtbaren Boden."

En dan die belachelijke eis van Obama aan Poetin om de Russische troepen van de grens met Oekraïne terug te trekken, en dat terwijl de VS Rusland aan het omsingelen is met de meest gevaarlijke massavernietigingswapens. Obama schat de gewone burger toch veel te dom in. Wie hier gelijk heeft is overduidelijk. Zelfs de Amerikaanse bevolking, nou niet meteen de meest vredelievende natie van deze aardbol, is tegen een interventie in Oekraïne.

Ukraine2

Ukraineb
Reason.com

Protest loont

Protesteren tegen onrechtvaardige of onjuiste beslissingen loont vaak wel. Protesten en kritiek maken een onafscheidelijk deel uit van een functionerende democratie.

LexNaturalis: "Vanaf november 2015 komt er een verbod op de particuliere verkoop van glyfosaat; het werkzame bestanddeel in Monsanto’s onkruidbestrijder “RoundUp”. Vorige week stemde de Tweede Kamer in met een motie van Esther Ouwehand over een verbod op de verkoop van glyfosaat aan particulieren.

Het gebruik in de landbouw en het gebruik door overheden mag voorlopig nog wel doorgaan."

Pesticide-cartoon

De strijd gaat dus door, want ook door de landbouw wordt het milieu en de volksgezondheid diepgaand aangetast.

Campact: "Lobby-Vorstoß abgewehrt. Das wird Monsanto & Co nicht gefallen: Heute hat das EU-Parlament die Saatgut-Verordnung abgeschmettert. Sie hätte Konzern-Einheitssaatgut bevorzugt und regionale Vielfalt vernichtet. Nach unserem Protest haben die Abgeordneten das nun rundweg abgelehnt."

NU: "Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met een pakket telecomhervormingen van eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda). Netneutraliteit wordt verzekerd en eind 2015 komt er een einde aan de extra kosten voor bellen en internetten in andere Europese landen.

Dat het pakket zou worden aangenomen was zo goed als gegarandeerd, maar over netneutraliteit werd woensdagmiddag nog hevig gedebatteerd.

In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie werd netneutraliteit minder duidelijk gedefinieerd en was er nog ruimte voor "gespecialiseerde diensten" die voorrang zouden kunnen krijgen op internet.

De Nederlandse wet wordt nu vervangen door de Europese variant, maar die is in grote lijnen hetzelfde."

shot_1735
Klik voor video

shot_1740

shot_1737

shot_1739

Inderdaad, over echte problemen wordt niet gepraat. Heeft het nog zin om te stemmen als het enige wat je bereikt een compromis is dat altijd gunstig uitpakt voor de heersende neoliberale nomenklatura en dat de maatschappelijke afgang telkens verder consolideert? Vooral de Nederlandse media blinken uit in het bagatelliseren van de bestaande problemen. Daarvoor in de plaats komen ondeugdelijke verbroederingsstrategieën zoals het demoniseren van Wilders en nog erger het demoniseren van iedereen die kritisch is over allochtonen. Nederland lijkt vol te zitten met racisten. Je hoeft het woord Marokkaan of zwart maar te gebruiken of je bent meteen al een verfoeilijk persoon. Het is heel eenvoudig, indien de partij van Wilders racistisch is dan moet die verboden worden. Kan dat niet dan is het een legitieme partij waar je mee samen kan werken of niet. Dat staat ieder vrij. Het resultaat van de hele hetze is steeds verdere polarisatie. Jongere moslims voelden zich gesterkt door de politieke hetze tegen sommige landen (bijvoorbeeld Libië en Syrië) in onze media en werden terroristen. Zeker, aan die agitprop doet ook Wilders flink mee. Dat is een strategie die averechts zal werken. Maar de reactie tegen Wilders is totaal fout.

De uitspraak 'Minder Marokkanen' zou racistisch zijn? Geen rechter zal Wilders hier ooit voor veroordelen. Straks krijgen alle indieners van een aangifte tegen Wilders weer een verschrikkelijke domper te verwerken. De Nederlandse maatschappij zal het dan weer zwaar te verduren krijgen vooral bij de allochtonen. Nederland is racistisch, dat zal hun oordeel zijn. Dat is dan het resultaat van de zogezegd ethisch verantwoorde reactie van alle Nederlandse partijen op twee woorden van Wilders. Maar het leidt lekker af van de gigantische bestaande problemen (veroorzaakt door het reëel existerende globale neoliberalisme): de aantasting van de sociale zekerheid, de verpaupering van grote lagen van de bevolking en de aanslag op het milieu. Ook Poetin is een welkome zondebok. Onze media voelen zich eindelijk weer gerechtigd flink tekeer te gaan tegen alles wat voos en broos heet te zijn. Het lijstje krijgt u dagelijks en wekelijks voorgeschoteld. De neoliberale nomenklatura wordt natuurlijk gespaard. Tegenover echte neo-nazi's zoals die in Oekraine is men zeer tolerant. In Nederland maakt men zich enkel druk om Zwarte Piet.

De aloude dogma's van verkettering en ophemeling uit calvinisme, protestantisme, christendom en islam steken weer hun verderfelijke kop op. Chassez le naturel, et il revient au galop.

Huizingalezing Geert van Istendael 2012

"Niet alleen populisten, communisten of regelrechte fascisten zijn tot het inzicht gekomen dat er iets schort aan de Europese tactiek en strategie. Het zijn rustige, nijvere burgers die hun hart voelen krimpen van angst, burgers die allang tevreden zouden zijn met een doordeweeks bestaan, die niet meer verlangen dan een simpel huisje, als het even kan met tuintje, die kindertjes willen, werk waar ze aardigheid in hebben en dan ook een loon waar ze met hun gezin fatsoenlijk van kunnen leven. Is dat allemaal kleinburgerlijk, alledaags, banaal? Jazeker, het is banaal. Tot het onbehagen binnensluipt: zelfs dit gunnen ze ons niet, zelfs dit kleine geluk proberen ze ons te ontfutselen, ze proberen ons in te wrijven dat die gezapige tevredenheid voor miljoenen te hoog gegrepen is, ze zwepen ons naar de parochie van Sint-Precarius.

Wensen ter grootte van een achtertuin, daarover gaat het. Ze zitten diep in de ziel van de Europeanen én van niet-Europeanen: billijk betaald werk, een klein huis, een gezin. Dat noem ik stuk voor stuk rationele wensen. Zij zijn rationeel in de betekenis die Van Dale eraan geeft: doordacht, weloverwogen, verantwoord, verstandig. Er zijn allerlei uitgangspunten van rationaliteit denkbaar. Dat idee is vandaag nuttiger dan ooit, nu het er steeds meer op lijkt dat nog slechts één rationaliteit bestaansrecht heeft, de economische, die dicteert dat mensen altijd het maximale voordeel voor zichzelf nastreven.

De sociale zekerheid is een hoeksteen van de Europese beschaving én van de algemeen menselijke beschaving. Nu weten we allemaal dat boeven en beulen uit vele Europese landen in naam van de Europese beschaving gemarteld hebben, gebrandschat, geroofd, verkracht. De schitterendste steden hebben we verwoest, hele volkeren hebben we uitgemoord, wij Europeanen, wij die predikten dat we de beschaving brachten naar de vier windstreken. De verwoesting van Tenochtitlán. De Hollandse slavenschepen. De afgehakte handen van de Congolezen. Auschwitz.

De sociale zekerheid zoals België, Zweden, Frankrijk, Nederland en tot voor korte tijd ook Duitsland haar sinds de negentiende eeuw en vooral in de jaren na 1945 hebben geconstrueerd, moeten wij zonder voorbehoud een kroonjuweel van de Europese beschaving noemen."

Alleen door protest is de ondergang van het avondland te vermijden. De boeven zijn weer onder ons. De voorbije en huidige aanpak van 'populisme, communisme en fascisme' heeft grondig gefaald; ze zijn alle drie op hun eigen manier fundamenteel fout aangepakt. Intussen is er geen antwoord van de heersende politiek op de bestaande problemen, integendeel zelfs, die worden alleen maar verergerd door de werkelijke heersers, de banken, de multinationals, het IMF. Ik durf het nog sterker te stellen: populisme, communisme en fascisme zijn een rechtstreeks gevolg van liberaal en neoliberaal beleid toen en nu. Het enige goede antwoord op Wilders is het aanpakken van het groeiende maatschappelijke verval door het behoud van de sociale zekerheid.

Vogels in mijn tuin

De laatste tijd zie ik vaak groenlingen in mijn tuin. Ze hebben ontdekt dat er hier nog steeds lekker voedsel te krijgen is. Normaal heb ik zowat elke dag een koppeltje tortelduiven op bezoek, maar vandaag waren het houtduiven. Mijn voer is in elk geval veel gezonder en gevarieerder dan een patatje oorlog.

shot_1726

shot_1727

shot_1725
Groenlingen

shot_1734
Houtduif

Elk jaar heb ik pimpelmezen in het vogelhuisje. En al een paar jaar achter mekaar probeerden telkens koolmezen het huisje te verbouwen, d.w.z. de opening groter te maken zodat het beter voldeed aan hun iets grotere omvang. Maar na verloop van tijd stopten ze ermee en kwamen er toch weer pimpelmeesjes in. Ook dit jaar zijn de koolmezen druk bezig met timmeren en hakken. En, anders dan andere jaren, slepen ze nu al veel nestmateriaal naar binnen. Ik heb de indruk dat het ze dit jaar wel geslaagd is om bezit te nemen van het vogelhuisje. Het tikken en kloppen is binnen in huis te horen. Ze gebruiken onder andere de katjes van mijn berk als nestmateriaal.

shot_1733
De nieuwe bewoner van het vogelhuisje

Grootgrutten in grieven

In alle wijken zijn er problemen die aangepakt moeten worden. Als er iets mis is kun je altijd het Meldpunt Openbare Ruimte inschakelen. Dat heb ik de voorbije jaren geregeld gedaan. En als het probleem dan nog niet opgelost was dan kwam het op dit weblog te staan. Of ik nam contact op met de verantwoordelijke portefeuillehouder. Dat kost telkens wat moeite, maar het levert meestal ook wat op. Dus de Cornelis Aarnoutsstraat zag er altijd wel redelijk uit, na het indienen van klachten. Een stuk beter dan bijvoorbeeld de Jacob Krüsestraat waar het zwerfvuil soms maanden bleef liggen. Blijkbaar vonden de bewoners het niet nodig om het stadsdeel opmerkzaam te maken op dit probleem. Of de raadsleden die hier woonden vonden het niet belangrijk genoeg om aan te kaarten.

shot_1728

shot_1731
Jacob Krüsestraat

Eind vorig jaar echter lieten een aantal bewoners uit de Jacob Krüsestraat en het Willem Gerresepad zich kennen als grootgrutters in grieven. Had dat wellicht met de aankomende verkiezingen te maken? Enfin, deze exclusieve club van bewoners had een enquête georganiseerd en kreeg 178 huizen zover om bezwaar te maken tegen de aanpak van het groot onderhoud van Gein 3. Rijkelijk laat, want daar was al eerder inspraak over geweest, waar men blijkbaar geen gebruik van had gemaakt.

Zoals meestal gaat het vooral om het autootje. Het autootje in de J. Krüsestraat is in gevaar. Door bomen natuurlijk. Die moeten 'vervangen' worden, lees 'weg'. Nou, als er iets vervuilend is en eigenlijk weg zou moeten dan zijn het wel de auto's. Basisschool Gein wordt druk bezocht door ouders die hun kinderen naar en van school brengen. Met de auto natuurlijk. Terwijl zowel ouders als kinderen best in staat zijn om hoogstens een paar honderd meter te lopen. De overlast van auto's in J. Krüsestraat en de C. Aarnoutsstraat is aanzienlijk. De meeste autobestuurders parkeren hun auto ook achterste voren, met hun vervuilende kant naar de stoep en de voorbijkomende kinderen gekeerd. Dat is pas verfoeilijke overlast. Dat kan vooral onder kwetsbare kinderen later zeer kwalijke gevolgen hebben. Vervuiling en fijnstof veroorzaken kanker. Dat deert de geënquêteerde bewoners blijkbaar niet. Die hebben het enkel over de schade aan hun auto's, extra schoonmaak en de overlast van bomen het hele jaar door. Maar over de schade van auto's aan bomen,  straatmeubilair en stoepen heeft men het niet.

shot_1732

shot_1729

Dat gezeur over hun auto's is niet alleen egoïstisch en asociaal, maar ook dom. Men wil zelfs meer parkeergelegenheid, dus meer auto's. Er zijn voldoende parkeerplekken. Maar het probleem is dat veel jongeren die nog thuis wonen ook een autoootje willen, al was het maar een extra vervuilend wrak. Als gezinnen twee of drie auto's voor hun deur willen hebben dan verhuizen ze maar naar Almere en kopen daar een huisje met garage of carport.

En dan ook dat kinderachtige gezeur over gebruik van nieuw materiaal, zoals tegels. Want in andere wijken hebben ze nieuwe tegels gekregen en hier wordt oud materiaal gebruikt. Erruuugggg!!! Zandstraal die oude tegels of zet er een hogedrukspuit op, en je hebt weer zo goed als nieuwe tegels. Spaart ook een hoop geld uit.

Het resultaat van dit gedoe door dit select clubje bewoners is dat het groot onderhoud in de Jacob Krüsestraat, Willem Gerresepad en Cornelis Aarnoutsstraat nu pas in oktober van dit jaar begonnen zal worden. Ondertussen blijven de reëel existerende problemen van opduwende wortels en stoeptegels bestaan. Daar zou het groot onderhoud juist iets aan gaan doen.

Ook het argument dat men door de bomen minder zon vangt deugt van geen kanten. Een groot deel van de huizen in genoemde straten is houtskeletbouw. Die zijn veel warmer in de zomer dan andere soorten huizen, soms veel te warm. Het is daarom aan te raden om meer bomen in onze straten te hebben ter beschutting voor felle zon en ter afkoeling. En de stenen huizen staan juist precies naar het zuiden gericht en vangen optimaal zon. Dus waar heeft men het over? En je zult zien, als het zomer is dan willen ze wel zon, maar dan gaan ze onder de zonnewering zitten.

Het is de taak van de overheid om het algemeen belang voor ogen te houden en het gezond verstand te gebruiken. In Gein 3 hebben we eenvoudigweg meer bomen nodig om de stijgende vervuiling door de uitlaatgassen van de heilige koe tegen te gaan. Nu pas komen de klagers in actie, en dat met een onverstandig en voor de hele omgeving schadelijk verzoek aan het stadsdeel. Oke, hun verzoek om glasvezel in de wijk is een zeer goed idee. Maar of dit meegenomen kan worden in het grootonderhoud betwijfel ik. Niettemin, een punt dat zeker verder uitgewerkt moet worden. En ja, de hondedrollen op het gras zijn een probleem. Naast het autoprobleem heb je inderdaad ook een hondedrollenprobleem. Voorlopig zie ik deze enquête als wat grootgrutten in grieven zo net voor de verkiezingen eraan kwamen.

Volgens de bewonersbrief die ik net ontvangen heb kunt u te allen tijde de website van Zuidoost bezoeken voor actuele informatie. Deze link bespaart u een paar minuten tikwerk. Maar actuele informatie vindt u er (nog) niet.

Wifispots

wifi

Volgens mijn informatie zitten er in mijn directe omgeving 28 wifi gebruikers, waarvan 6 wifispots van UPC. Van UPC zie ik nog 10 andere gebruikers. Dus UPC vervuilt de omgeving hier met 16 wifizenders. Zes van deze UPC-klanten zenden dus elk twee signalen uit. Voor wie eigenlijk? Voor de hond die even uitgelaten wordt? Bel de kat een smartphone op en hij is overal bereikbaar en opspoorbaar. De vooruitgang kent geen grenzen. Tegenwoordig ben je pas smart als je een smartphone hebt. Maar niet heus. The androids rule! Het intellectueel niveau van mensen is omgekeerd evenredig aan hun gebruik van smartphones. Ook stadsdeel Zuidoost heeft wifi uitgerold in het Bijlmerpark. Rollen maar! Wifi hier, wifi daar, wifi is uw hulp uit huis! Maar een fatsoenlijk glasvezelnet aanleggen, ho maar!

De wifivervuiling neemt zienderogen toe. Als Ziggo en andere providers ook nog eens wifi gaan uitrollen dan krijgen we wifi-oorlogen en wat erger is steeds meer storingen. UPC stoort zo zijn eigen tv-ontvangst.

Spitsnieuws: "Hartstikke leuk en aardig, al die gratis wifi-spots, maar het lijkt juist averechts te werken. Doordat er steeds meer hotspots bijkomen, treden er in Nederland steeds vaker storingen op. Experts benadrukken in NRC Handelsblad het gevaar van deze storingen.

"Wij zien congestie", laat het Agentschap Telecom aan de krant weten. Erik Fledderus, TNO-informatietechnoloog en hoogleraar draadloze communicatie aan de TU Eindhoven, beaamt dat. "Er zijn zo veel hotspots dat ze elkaar gaan storen", zegt hij.

Het Agentschap zegt dat het zeer risicovol is voor bedrijven om afhankelijk te zijn van wifi. Als er storing optreedt kunnen hele bedrijfsprocessen niet meer functioneren."

UPC"Standaard staat WifiSpots ingeschakeld op uw wifimodem. U kunt WifiSpots ook uitschakelen. Andere klanten van UPC kunnen bij u dan geen gebruikmaken van WifiSpots. Als u WifiSpots uitschakelt, kunt u zelf ook geen gebruik meer maken van WifiSpots. Om WifiSpots uit te schakelen, gaat u naar Mijn UPC."

Tweakers: "De hotspotfunctionaliteit van UPC, waarmee gebruikers kunnen surfen via andermans wifi-router, is niet waterdicht. Het is mogelijk om een vervalste wifi-hotspot op te zetten en verkeer van gebruikers te onderscheppen, ontdekte een onderzoeker.

Om verkeer van UPC-klanten te onderscheppen, moet een aanvaller een vervalste hotspot met de naam 'UPC WifiSpots' opzetten. Vervolgens proberen smartphones en tablets van UPC-klanten die eerder verbinding hebben gemaakt met een hotspot van UPC daar verbinding mee te maken. UPC gebruikt geen certificaten om de authenticiteit van zijn hotspots te garanderen; dat had dit probleem kunnen voorkomen. Overigens speelt dit probleem ook met publieke wifi-hotspots."

androidDaarom heeft stadsdeel Zuidoost een Multicultureel Community Monitoring Program opgezet. U kunt uw smartphone inruilen voor een gratis basis internetabonnement. Stuur uw verzoek daartoe aan de Directie Dienstverlening, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost, of bel 020 - 2525996 (tussen 9.00 - 17.00 uur) en u krijgt deze week nog een voucher voor uw gratis abonnement. Omdat veel belangstelling wordt verwacht is dit aanbod slechts één dag geldig. Stuur uw verzoek daarom vandaag in.

Internetneutraliteit

save internet

Bits of Freedom: "Aanstaande donderdag is het zover: het Europees Parlement gaat stemmen over netneutraliteit. Er raken meer en meer politici overtuigd van het belang van netneutraliteit. Er liggen dus goede voorstellen en netneutraliteit maakt een kans, maar we hebben nog niet gewonnen. Dus help ons door het volgende te doen! 

1. Bel Nederlandse parlementsleden.

2. Mail Nederlandse parlementsleden.

Hoe vind ik die parlementsleden? De contactgegevens van parlementsleden kun je eenvoudig opzoeken via deze site. Selecteer ‘Nederland’ in de landenkolom en je kunt per parlementslid alle contactgegevens inzien. De leden met vermelding “NA” (non-affiliated) achter hun naam zijn op dit moment het belangrijkst omdat hun standpunt nog niet vastligt."

GroenLinks: "Europarlementariër Judith Sargentini stelt vragen aan de Europese Commissie over de bekendmaking dat het Amerikaanse Hewlett Packard (HP) opdracht heeft gekregen van de Europese Commissie om een vertrouwelijke clouddienst te bouwen op basis van het eigen besturingssysteem HP CloudOS. Sargentini is verbijsterd dat eurocommissaris Neelie Kroes voor de ontwikkeling van een vertrouwelijke dienst kiest voor een Amerikaanse leverancier, aangezien die valt onder Amerikaanse spionagewetten."

In de VS, het land van de NSA, is netneutraliteit al afgeschaft. Providers kunnen daar nu iedere website of app blokkeren als hun dat goeddunkt. Daar kwam zelfs geen regeringsleider als Erdogan aan te pas.

Zuidoost weer op de kaart

Parool: "De Partij voor de Vrije Amsterdammers (PVVA) heeft in Zuidoost een minderjarige kandidaat naar voren geschoven voor een zetel in de bestuurscommissie.

Nadat lijsttrekker Jan de Weerd uit Apeldoorn deze week schriftelijk had bedankt voor de eer, bleek de nummer twee op de lijst, E. van Bennekum, pas zeventien jaar.  

Dat betekent dat de kandidaat zijn plaats niet mag innemen, mocht hij dat willen. Juristen van het stadsdeel onderzoeken nu of de kandidaat volgend jaar na zijn achttiende verjaardag alsnog aanspraak kan maken op zijn zetel in het bestuur van Zuidoost.  

De PVVA kreeg bij de verkiezingen voor de bestuurscommissie 937 stemmen. Dat was voldoende voor een zetel. In Zuidoost werd gesproken van een spookpartij omdat de kandidaten onbekend waren in het stadsdeel en zich ook tijdens de campagne niet lieten zien.

Het stadsdeel is woest over de gang van zaken. Scheidend stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema spreekt van misbruik van democratische spelregels. 'Alle kandidaten hebben vooraf een verklaring ondertekend dat ze bereid zijn naar Zuidoost te verhuizen. We zien nu wat dat waard is. Ik vind het een schande.'  

Het CDA in Zuidoost heeft in de centrale stad een verzoek ingediend om de stemmen in het stadsdeel opnieuw te tellen. De partij had acht stemmen minder dan de PVVA. Eerder werd zo'n verzoek bij het hoofdstembureau in het stadsdeel ingediend, maar dat concludeerde dat er geen aanleiding was voor een hertelling."

HERTELLING!!!

Het nieuwe Oekraine

Heeft het westen, de EU en de VS, Oekraine onder druk gezet om de neo-nazi's en fascisten uit te schakelen? Het lijkt erop. Of is het meer te vergelijken met de 'zuivering' van de SA (Sturmabteiling) van Röhm door Hitler, waarna de SS de macht overnam.

RT: "Notorious Ukrainian right-wing militant leader Aleksandr Muzychko, also known as Sashko Bilyi, has been shot dead during a police raid against his gang, confirmed Ukraine’s Ministry of Interior.

Muzychko was killed in Rovno, western Ukraine, where he coordinated actions of local groups belonging to the nationalist Right Sector movement, a national Ukrainian news media outlet reported.

An assault group of Sokol special police task force stormed the restaurant hall in order to detain Muzychko and his henchmen. The militant leader made an attempt to flee through a window and opened fire, two of his bullets wounding a police officer, who returned fire and shot Muzychko in the leg. Other police officers were shooting in the air, maintained deputy Interior Minister Vladimir Yevdokimov."

Of dit nou de juiste manier is om dit probleem aan te pakken is zeer de vraag. Het toont weer aan dat het huidige regime gebaseerd is op geweld. Ongebreidelde agressiviteit zie je bij heel wat Oekraïense politieke figuren, inclusief Julia Timosjenko. Het is absurd dat het westen een regime aan de macht heeft gebracht dat bol staat van haat en agressieve taal, en juist een gevaar vormt voor de nucleaire veiligheid. Nu maakt men goede sier met de NSS top. Ondertussen hebben de terroristen in Oekraine nog de vrije hand. Of worden die binnenkort ook afgemaakt, net als Muzychko?


Hier nog zo'n video met fascistische haatpropaganda.

Daartegenover staat de vrijwel geweldloze overname van de Krim door de Russen als een voorbeeld van hoe het anders kan. Illegaal? Dan is ook het nieuwe regime in Oekraine illegaal. Feit is dat de NAVO al jaren bezig is met het uitbreiden van zijn invloed tot tegen de grenzen van Rusland. Als de VS al een reden had om met dreiging van oorlog te eisen dat de Russiche raketten op Cuba moesten verdwijnen omdat ze een rechtstreekse bedreiging vormden voor Amerika, dan is het ook normaal dat Rusland zich bedreigd voelt door de expansieve politiek van de NAVO die er enkel op uit is om Rusland economisch te annexeren. Trouwens, welk land is voortdurend in oorlog in diverse wereldregio's? Inderdaad, de VS (en zijn oorlogsmachine, de NAVO).

NATO expansion
Satire - klik voor vergroting

Er zijn ook aanwijzingen dat er speciale Amerikaanse troepen in Oekraine aanwezig zijn.

IFC: "The stakes are high in the Ukraine: after the coup, as Crimea and Donbas asserted their right to self determination, American and Russian troops entered Ukrainian territory, both under cover.

The American soldiers are “military advisors”, ostensibly members of Blackwater private army (renamed Academi); a few hundred of them patrol Kiev while others try to suppress the revolt in Donetsk. Officially, they were invited by the new West-installed regime. They are the spearhead of the US invasion attempting to prop up the regime and break down all resistance. They have already bloodied their hands in Donetsk."

The Looting Of Ukraine Has Begun: "According to a report in Kommersant-Ukraine, the finance ministry of Washington’s stooges in Kiev who are pretending to be a government has prepared an economic austerity plan that will cut Ukrainian pensions from $160 to $80 so that Western bankers who lent money to Ukraine can be repaid at the expense of Ukraine’s poor."

Scores of Bulgarians protest against EU sanctions on Russia over Ukraine

Het Westen verwacht weerstand tegen de shockdoctrine die men wil doorzetten in Europa, middels TTIP,  bezuinigingen op welvaart, en vergaande privatisering en deregulering. Daarom is er zoveel aandacht voor repressie en controle van de massa's.

De NSS top is ook een gigantische business venture. Nederland is al leider in het afluisteren van zijn eigen bevolking. Maar Nederland profileert zich verder in deze richting. De Stasi van de DDR was niets vergeleken bij de omvang van de 'security business' die Europa dreigt te overspoelen. Men is al aan het trainen met de Crowd Control Trainer. Op de Security Innovation Expo zijn twintig bedrijven vertegenwoordigd. Security is big business. De markt is het ongenoegen van de bevolking. En dat gaat een centje kosten de komende jaren, want de Europese politiek veroorzaakt steeds meer ongenoegen. De EU en Nederland voorzien problemen (die ze zelf gecreëerd hebben - je moet tenslotte je markt zelf creëren) en het zal natuurlijk weer de belastingbetaler zijn die moet betalen voor zijn eigen repressie en bespionering.

Cyberdienst NAVO vestigt zich in Den Haag: "Binnen twee jaar werken er in Den Haag 50 en 100 medewerkers voor Nato Communications and Information Agency (NCIA), bevestigt een NAVO-woordvoerder tegen het Financieele Dagblad. Daar zetelt nu al een kleine afdeling van de NCIA in het pand op de Waalsdorpervlakte. Volgens de krant is gekozen voor Den Haag omdat ook Europol en Eurojust en meerdere securitybedrijven in de regio zijn gevestigd."

Er is ook een Nuclear Industry Summit. Er is de NSS Innovation Room. Alle twitterverkeer wordt aandachtig gevolgd. De Stasi van weleer lijkt nu op een theekransje van welwillende besjes.

Twitcident: "In the Netherlands about 1,3 million active Twitter users post more than 5 million messages on average every day. This enormous flow of information contains vital information, which is processed by Twitcident."


Kijk, u moet het zo zien. (Satire in aantocht!) Dit is geen Bespitzelung of privacy-inbreuk, het gaat hier gewoon om het bevorderen van een industrietak en veiligheid, natuurlijk niet voor u, want wie bent u tenslotte, maar voor de nomenklatura, de multinationals, de toppolitici die 'moeilijke en onpopulaire, maar rechtvaardige' beslissingen hebben moeten nemen, zoals het sluiten van bejaardenhuizen, ziekenhuizen, brandweerkazernes, bibliotheken, theaters, enz. enz. Dat u deze hele industrie zult moeten bekostigen is maar normaal, u betaalt toch ook al voor de fraudeleuze banken, dus waarom ook niet voor uw eigen bespionering? Laten we wel wezen, 'voor niets gaat de zon op'. En de nomenklatura heeft vanzelfsprekend hoge kosten als ze hun miljoenen ver weg in belastingparadijzen stallen.

AnderEuropa: "Op Globalinfo.nl  en in Solidair kun je een verslag lezen over de “Marsen voor de Waardigheid” die verleden zaterdag in de Spaanse hoofdstad Madrid convergeerden, waar ze trouwens door een brutale politiemacht werden ‘verwelkomd’. De manifestanten waren met honderdduizenden, sommigen hadden in de voorbije weken al honderden kilometers afgelegd. Onnodig te zeggen dat het protest in het teken stond van het verzet tegen het Europese besparingsbeleid zoals toegepast in Spanje.

Er werd nergens melding gemaakt van de aanwezigheid van Europese  politieke leiders op deze manifestatie. Nochtans trokken onlangs verschillende onder hen, o.a. liberaal boegbeeld Verhofstadt, naar de barricaden op Euromaidan in Kiev, om er de ‘Europese waarden’ te vertegenwoordigden."

Een nieuwe weg voor Europa

© 2009