Weblog

Tabee ADE

Vannacht tussen drie en vier uur werd ik wakker van het lawaai van bassen. Het kwam uit de richting van de Amsterdam Arena. Het bleek om ADE te gaan, Amsterdam Dance Event. Van BanneBuiksloot, Slotermeer, Zeeburg tot Zuidoost, de hele stad dreef op de geluidsgolven van dancemuziek. Vreemd dat er in Zuidoost drie ADE-locaties waren in het Arenagebied, maar volgens de officiële lijst allemaal binnen in zalen. Ik neem aan dat er in de Arena (met open dak?) zelf ook een feest was. Hoe kan het anders dat het lawaai daarvandaan vier kilometer ver te horen is? De stad heeft weer 'genoten', de festivalgangers dan, waarvan sommigen feestten tot ze er letterlijk bij neervielen. Amsterdam staat weer op de kaart. En dat zullen we allemaal horen ook, tot in de vroege ochtend.

AT5: "Omdat ov-bedrijf Connexxion maar twee extra bussen had ingezet, was het vannacht complete chaos toen honderden feestgangers naar huis wilden.

Dat vertellen getuigen die vannacht de bus wilden nemen bij station Bijlmer-ArenA. In de Arena was afgelopen nacht een groot dancefeest en ook in de Heineken Music Hall waren duizenden dansfanaten een nachtje uit.

'Honderden mensen probeerden tegelijk de enkele bus in te komen die bij het station stopte', vertelt een getuige. Hij hoorde van een buschauffeur dat Connexxion maar twee extra bussen had ingezet. 'Wat wel werd ingezet, waren zes extra controleurs die controleerden of iedereen wel netjes incheckte.'"

ADE

Parool: "Een 33-jarige man uit Servië is afgelopen nacht overleden nadat hij onwel was geworden bij een dancefeest in Club Lite aan de Jan van Galenstraat in West. Vermoedelijk was er drugs in het spel. Een andere man raakte eveneens onwel en vecht momenteel nog voor zijn leven.

Ook bij een dancefeest in de Westergasfabriek moest een 21-jarige man worden gereanimeerd. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie bevindt hij zich nog in kritieke toestand. Bij dit geval bestaat eveneens het vermoeden dat hij onwel is geworden door drugs.

Het in bezit hebben van softdrugs tot 5 gram is toegestaan.

In de hoofdstad is sinds woensdag de 19e editie van het Amsterdam Dance Event (ADE) aan de gang. In totaal zijn ruim 300 evenementen op 85 locaties. De organisatie gaat uit van ongeveer 350.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Vandaag is de laatste dag."

Voor geld, d.w.z. voor wie geld heeft, doet onze overheid alles. De burgers moeten alles maar slikken.

AT5: "Collectief Amsterdam Danst Ergens Voor (ADEV) organiseerde vandaag een tocht met vele dansende mensen.

De stoet trekt door de stad en wil hiermee opkomen voor de toekomst van Amsterdamse subculturen en vrijplaatsen. 'De dance-scene is geboren in de underground en die wordt nu naar de afgrond geduwd', meent de actiegroep."

Commentaar op de site van AT5: "Dat is dus wat er overblijft na het verwijderen van de recalcitrante en anarchistische oorspronkelijke inwoners van deze stad. De humorloze nieuwe lichting (import) Amsterdammers laat zich ongegeneerd horen. Burgermansfatsoen en dedain. Debiel genoeg om hele wijken ten bate van hun platte vermaak een avond wakker te houden. Volgevreten luxe consumenten, opmakers zelf gespeend van iedere vorm van creativiteit. Onze nieuwe regenten. Wie betaalt, bepaalt.
Amsterdam heeft ooit eerder zo'n periode meegemaakt. Die eindigde, voor dat zo ver boven het gewone volk verheven uitschot, samen met al hun bling bling, in de gracht."


Als het alleen ging om de alternatieve subculturen, dan was dat wel in te passen, maar het beleid van Amsterdam richt zich vooral op de grote commercie, de massale dance-events die een ware plaag zijn geworden. Doe je daar nog de alternatieve en illegale rave-parties bij dan kunnen we de stad beter ontvluchten. Zelfs in het Concertgebouw kun je als harmonisch ingestelde burger niet terecht deze dagen.

En in parken is het tegenwoordig ook niet pluis. Dat komt omdat onze gemeenten steeds meer volk de parken in wil jagen.

AT5: "In een parkje bij de Dolingadreef in Zuidoost is zaterdagavond rond 22.30 uur een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer werd in zijn lies geraakt."

AT5: "Agenten zijn op zoek naar een man die vanmiddag in het Rembrandtpark een persoon heeft bedreigd met een vleesmes."

Navigare necesse est, vivere non est necesse. Van het autoverkeer accepteren we allemaal dat daar slachtoffers bij vallen. Er moet tenslotte vervoerd en gereden worden. Gaat dat nu ook gelden voor dance-events? Moeten we maar accepteren dat er steeds meer slachtoffers zullen vallen bij dance-evenementen door drugsgebruik? We weten dat op deze evenementen op grote schaal drugs gebruikt worden en dat de handhaving veel te wensen overlaat. Dance-muziek is zelf een drug en schadelijk voor het gehoor. Denkt onze overheid simpelweg van 'ze moeten het zelf maar weten, eigen verantwoordelijkheid'?

Het is vreemd dat telkens als er slachtoffers vallen de schuld uitsluitend op de drugs geschoven wordt. Maar er zijn drugsverslaafden met een zeer slechte gezondheid die er jaren over doen voor ze geveld zijn. Dus waarom zouden gezonde jonge mensen ineens meteen het loodje leggen? Zijn daar dan grote hoeveelheden drugs in omloop of drugs met een zeer hoge dosis gevaarlijke stoffen? Het zou best kunnen dat zoals wetenschappelijke studies al aangeven de lage frequenties sub-bassen en infrasound bij dance-events een gevaarlijke component zijn en de genadestoot geven. Het zou in elk geval grondig onderzocht moeten worden.

Update 20 oktober:

RTVNH: "Een 41-jarige vrouw uit Utrecht is gistermiddag overleden na xtc te hebben gebruikt op het Amsterdam Dance Event. Dit is de derde overleden feestganger op het ADE."

RTVNH: "De gemeente Amsterdam gaat onderzoek doen naar de ADE-incidenten dit weekend."

Grootonderhoud Gein 3

ZO: "Ter inzage: aangepast Voorlopig Ontwerp Gein 3 Fase 2

Overeenkomstig het bepaalde in de inspraakverordening Amsterdam Zuidoost, maakt het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuidoost bekend, dat met ingang van 15 oktober 2014 tot en met 26 november 2014, het aangepast Voorlopig Ontwerp Gein 3 fase 2 op het volgende adres ter inzage ligt:

  • Stadsdeelkantoor Amsterdam Zuidoost (afdeling Burgerzaken), Anton de Komplein 150

Een digitale versie van het aangepast Voorlopig Ontwerp Gein 3 Fase 2 is te downloaden op de website van het stadsdeel http://www.zuidoost.amsterdam.nl/actueel/indexen/archief/ of / en http://www.zuidoost.amsterdam.nl/buurten/gaasperdam/gein/ .

Het informatiecentrum is elke werkdag geopend van 13.00-17.00 uur. Een informatieavond over dit onderwerp heeft reeds op 17 juni 2014 plaatsgevonden.

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen schriftelijk zijn/haar inspraakreactie kenbaar maken via e-mailadres info@zuidoost.amsterdam.nl of via postbus 12491 1100 AL Amsterdam Zuidoost t.a.v. het Dagelijks Bestuur.

Vragen en opmerkingen kunt u richten aan Jerry Kolf via j.kolf@zuidoost.amsterdam.nl."

De Amerikanen komen!

aoa-2

Parool: "Na Awakenings is nu ook de Amsterdamse feestorganisator AIR in handen van het Amerikaanse entertainmentbedrijf SFX. Er zou 5,5 miljoen euro met de deal zijn gemoeid.

Uit een rapport dat Quote heeft opgevist bij beurswaakhond SEC blijkt dat AIR en SFX begin september een deal hebben gesloten. Het Amerikaanse bedrijf van Robert Sillerman zou 5,5 miljoen euro betaald hebben, waarvan 1,35 miljoen euro in aandelen. Het Amsterdamse bedrijf AIR organiseert festivals als BuitenWesten, Valhalla, Milkshake en OpenAir.

Eerder deze maand werd bekend dat Awakenings is overgenomen door het bedrijf van de 65-jarige miljardair Robert Sillerman. Eerder al werden ID&T en Q-Dance, twee andere grote Nederlandse feestorganisatoren, samen voor een bedrag van 120 miljoen euro gekocht. 

Aandeelhouders van AIR zijn de Amsterdamse ondernemers Sjoerd Wynia, Niels de Geus en Sander Groet. Alle drie waren niet bereikbaar voor commentaar.

Wat de overname precies voor de festivals betekent, is niet duidelijk."

Festivals in Amerikaanse handen

Parool: "Overnamehonger Amerikaanse SFX maakt danceliefhebbers angstig

Nederlandse dancefeesten hopen de wereld te veroveren met steun van de Amerikaanse miljardair Robert Sillerman. Maar de vrees bestaat dat zijn bedrijf SFX wel heel erg veel macht vergaart, blijkt aan de vooravond van het Amsterdam Dance Event.

Danceliefhebbers vrezen dat hun geliefde scene wordt opgeslokt in een miljoenenbedrijf dat weinig oog heeft voor het creatieve vlak - eigenaar Sillerman heeft immers gezegd liever naar Elvis Presley te luisteren dan naar dancemuziek. Daarnaast wordt vooral gevreesd voor veel duurdere tickets."

Er is inderdaad reden voor ongerustheid als je bedenkt dat heel wat natuurgebieden en parken overgenomen kunnen worden door Amerikaanse multinationals. De regering wil natuurgebieden verkopen aan particulieren en ondernemers. Als nu al EHS-gebieden in het huidige beleid van Recreatie Noord-Holland N.V. geteisterd worden door megafestivals als Amsterdam Open Air en mud runs dan zullen er weinig belemmeringen zijn om deze gebieden over te dragen aan een Amerikaan als Sillerman. Wie weet heeft Sillerman intussen de EHS van Zuidoost al in handen. Om natuur ging het de voorbije jaren niet, en dat zal alleen maar erger worden. 'Behoud door ontwikkeling' is een lachertje. Ondernemers als Sillerman zullen geen cent uitgeven aan natuurbehoud of groenbeheer. De uitverkoop van onze natuurgebieden is begonnen. En als het zo doorgaat dan verdwijnen ook de winsten naar het buitenland.

Voor de realisatie van nieuwe EHS-gebieden zullen de eigenaren vanaf 2014 particulier natuurbeheersubsidie aanvragen. Waarschijnlijk zullen ook huidige 'eigenaren' of beheerders nog steeds volop subsidies opstrijken. Dus ook Groengebied Amstelland dat in feite al is opgeslokt door Recreatie Noord-Holland N.V. (dat binnen afzienbare tijd verkocht kan worden voor een appel en een ei aan echte particuliere ondernemingen). Ik vermoed dat het motto 'behoud door ontwikkeling' de privatisering van onze natuur moet verdoezelen waarbij de staat nog steeds het beheer blijft betalen, maar nu niet meer aan gemeenten of recreatieschappen maar aan particuliere 'natuur'ondernemers die de vrije hand hebben om evenementen te organiseren in hun 'vrije' natuur, de natuur van 'de vrije jongens'. Het Programma Groen is niets anders dan een Programma Privatisering Natuur.

Zie ook hier.

j_bond

Faunabescherming: 'Natuurbeheer, en in het bijzonder faunabeheer, is grotendeels de verantwoordelijkheid van provincies. Zij verlenen honderden ontheffingen voor het doden van dieren, buiten en boven de mogelijkheden die de wettelijke vastgestelde vrijstellingslijst en het reguliere jachtseizoen al bieden. De provincies hebben dus veel macht, maar wie zijn die mensen eigenlijk, de gedeputeerden Natuur, die beslissen over leven en dood van de wilde dieren die in onze omgeving en ons land leven? Deze aflevering: Noord-Holland.

Naam: Jaap Bond

Gedeputeerde voor natuur provincie: Noord-Holland

Partij: CDA

Achtergrond in biologie of ecologie: geen; volgde de Politieacademie

Bijzonderheid: Was spreker en gast op eerste Nederlandse jachtmanifestatie, zeer nauwe banden met belangenorganisaties van agrariërs. Is vaste gast op de LTO Noord-dag

Faunaonvriendelijke besluiten en ontheffingen sinds zijn aantreden:

    Is een van de grootste opdrachtgevers van het commerciële dierdodingsbedrijf Duke Faunabeheer

    Wil jacht op damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen toestaan en voerde grote druk uit op gemeente Amsterdam om dit toe te staan

    Negeert elk voorstel voor diervriendelijke oplossingen voor het verminderen van schade, maar wil wel in Den Haag lobbyen voor de plezierjacht

    Gaf ontheffing voor het schieten van vossen met geweer en kunstlicht (niet toegestaan onder EU regelgeving)

    Heeft hazen jaarrond, ook in het voortplantingsseizoen, zo goed als vogelvrij verklaard, terwijl er nauwelijks schademeldingen zijn (in strijd met Flora- en faunawet)

    Heeft wilde eenden in de Haarlemmermeer jaarrond, ook in het broedseizoen, zo goed als vogelvrij verklaard, terwijl er minder dan tien schademeldingen bekend zijn (in strijd met Flora- en faunawet)

    Staat het doden van gaaien en eksters van half juni tot half november toe

    Wil jagers toestemming geven om in de hele provincie smienten af te schieten, waartegen alle vogelorganisaties in de provincie bezwaar hebben gemaakt: ‘We kunnen geen enkel bewijs vinden dat smienten in onze regio grote schade aanrichten;

    Gaf jagers toestemming om in de Haarlemmermeermeerkoeten dood te schieten in de periode 1 oktober tot 1 juni

    Laat toe dat jagers het hele jaar knobbelzwanen schieten in de Haarlemmermeer"

Ook nu al siddert onze natuur onder de Amerikaanse Wild West style van Jaap Bond. Sillerman is in the offing. Sillerman komt eraan!

Parken in opstand

Steeds meer Amsterdamse parken en natuurgebieden (jawel, burgemeester, de EHS bestaat echt in Amsterdam en dat zijn natuurgebieden!) komen in opstand tegen de festivalterreur. De festivals lijken de nieuwe melkkoe, maar zal deze hype niet uitdraaien op hetzelfde fiasco als de tulpenmanie waaraan in de 17e eeuw abrupt een einde kwam. De tulpenhype duurde drie jaar en draaide om geld. De festivalhype lijkt van langere duur. Zullen de festivals ervoor zorgen dat het groenonderhoud van onze parken en natuurgebieden uit hun opbrengst voor gemeenten, stadsdelen en recreatieschappen bekostigd kan worden? Ik dacht het niet. De festivalorganisatoren gaan met het geld lopen, mogelijk zelfs naar het buitenland, en de gemeenschap blijft achter met een kater, slechte recreatiemogelijkheden en platgetrapte parken en natuurgebieden. Een bekrompen visie over recreatie belemmert de natuurlijke en broodnodige verpozing en rust en de biodiversiteit.

waternatuurtuin_westerpark

"Waternatuurtuin in het Westerpark wil rust

"De Westergasfabriek en het Westerpark vormen samen een gebied in Stadsdeel West waar rust, groen én recreatie is te vinden."
(De eerste zin op de website van Stadsdeel West)

Het Westerpark wordt heel druk gebruikt en bezocht door veel verschillende gebruikers. Er zijn veel hardlopers, fietsers en wandelaars. Het is druk met picknicks op mooie dagen. Recreatie en cultuur is overal. Grote winnaars zijn de festivals en de horeca.

Kinderen kunnen spelen in het Woeste Westen. Dat is fijn voor de kinderen, maar het was een rustig gebied ("ruige natuur") waar vogels konden broeden. Nu niet meer.

Waar blijft het groen en de rust?
De verliezer is de natuur en de natuurliefhebber.

Vogelwerkgroep Amsterdam wil graag één klein stukje van het Westerpark behouden voor de natuur.

Maak van de Waternatuurtuin een rustgebied!

 - maak de hele waternatuurtuin hondenvrij

 - maak de hele waternatuurtuin rustgebied.

Wat kost het? Niets!

Wat levert het op? Grote natuurwinst. Meer vogels, meer (bijzondere) soorten, in het hele gebied rondom het park (o.a. ijsvogel, kleine karekiet, bosrietzanger, rietgors, rietzanger, lepelaar, staartmees, zanglijster, grote gele kwikstaart, misschien zelf een ooievaar)."

Appelsap naar Flevopark?

geen festivalisering

Petities24: "Wij willen geen grote festivals als Appelsap in het Flevopark. In 2015 niet en nooit niet.

Ooit waren parken rustpunten in de drukke stad. Plekken waar je op adem kon komen, de vogels kon horen zingen en de drukte van de stad kon ontvluchten. De laatste jaren zijn er steeds meer heel drukke festivals met heel veel lawaai in de stad gekomen. Ook in parken, die daarvoor langere tijd worden afgesloten en dan niet beschikbaar zijn voor wie op zoek is naar rust.

Het Flevopark is aangewezen als plek die in elk geval helemaal niet geschikt is voor grote festivals. Dat staat in de Evenementennota van Stadsdeel Oost, die door de raad democratisch is vastgesteld. Het Flevopark heeft de hoogste natuurwaarden van de stad en maakt deel uit van de ecologische groenstructuur. Het is veel te kwetsbaar voor duizenden bezoekers en muziek met zware bassen.

De bestuurscommissie Stadsdeel Oost dreigt dit vastgestelde beleid nu aan zijn laars te lappen. Men wil de burgemeester voorstellen om het Flevopark in 2015 aan te wijzen als festivalterrein voor het mega hiphopfestival Appelsap. Met als argumenten dat het een 'A'dam-Oost-gerelateerd' festival is en dat 'Oost Appelsap nodig heeft'. Door de Vrienden van het Flevopark zijn bezwaren ingediend en is ingesproken tijdens vergaderingen. Met steekhoudende argumenten. Tevergeefs.

Het lijkt wel alsof er in het verleden een deal gesloten is tussen D66 en Appelsap. Heeft de subsidie-relatie daarmee te maken? Er is niet direct een vinger op te leggen. Voorzitter van de bestuurscommissie Ivar Manuel zegt (al maanden) dat de afspraak al vast staat. Appelsap vindt dat ze niet kan floreren op een andere plek dan in een park. Wat zijn wiens belangen? Waar is het democratische besluitvormingsproces gebleven? Waar is het moraal van onze politieke verantwoordigers te vinden? Hoe kunnen commercie dienende overwegingen zo makkelijk winnen van iets dat voor Amsterdammers belangrijker is: bescherming van haar natuur en vrij toegankelijke rustplek voor haar bewoners?"

Zie ook facebook.

TTIP internationale actiedag


BitsOfFreedom: "Internationale actiedag tegen TTIP

[Vandaag] wordt er op ruim 400 plekken geprotesteerd tegen de inhoud van burgerrechtenondermijnende handelsverdragen en tegen de manier waarop deze tot stand komen. En je kunt ook digitaal mee protesteren."

ttip

Wie de petitie nog niet heeft ondertekend kan dit hier alsnog doen.

TTIP2014eu: "Greens will join over 400 protests taking place today across EU member states, as EU citizens take to the streets to protest against TTIP, CETA and TiSA. Mass demonstrations are expected in countries where opposition to TTIP has grown steadily in recent months, such as Germany, France and the UK. Events will take place in 24 of 28 member states."

Natuur een geldkwestie?

korenwolf
Korenwolf (foto: Valentijn te Plate)

Natuurbericht: "De voorgenomen vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie is op een regelrechte mislukking uitgedraaid. Jammer, want meer dan ooit hoopten velen dat Europa gunstige voorwaarden zou scheppen om landbouwers te motiveren meer rekening te houden met natuur en landschap, en wellicht ook nog wat zinnige milieumaatregelen te nemen. Nederland is dankzij de voortvarende rol van ons landbouwonderwijs koploper in het produceren van een breed scala aan producten; de keerzijde is dat we ook koploper zijn in het verlies van biodiversiteit. Agrarische natuurverenigingen groeiden echter als kool. En hoewel de resultaten nog wat pover waren, natuurbeheer op het boerenbedrijf kwam bij velen tussen de oren.

Natuurbeheer in agrarisch gebied zal door het onbegrijpelijke optreden van staatssecretaris Dijksma onnodig schade oplopen.

De twee meest succesvolle voorbeelden van natuurbeheer in agrarisch gebied zijn het behoud van de korenwolf in Limburg en de grauwe kiekendief in Groningen.

Deze en vele andere succesvolle vergroeningsmaatregelen komen in de verdrukking door het nieuwe beleid. Momenteel haken landelijk akkerbouwers bij bosjes af: waarom zou je moeilijk doen en een lastige akkerrand aanleggen, als tien weken bladrammenas ook volstaat om te incasseren?"

campagne

LandschapNoordHolland: "Bezuinigingen natuur

Waarom is de provinciale vergoeding van levensbelang voor natuur in Noord-Holland?

Welkom bij Landschap Noord-Holland. U kent ons nog niet? Wij zijn een natuurorganisatie in Noord-Holland. En wij zetten ons dagelijks in voor behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie. Wij houden de natuur in Noord-Holland in topconditie. Dat werk komt nu in gevaar als de provincie haar voorgenomen bezuinigingsplannen doorvoert.

Financiering van ons werk

Wij beheren 96 eigen natuurgebieden en talloze gebieden van derden. Het beheer voor die gebieden wordt vergoed vanuit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Naast het SNL ontvangen wij een extra bijdrage van € 1,2 miljoen per jaar voor taken die bij goed natuurbeheer horen, maar niet onder SNL vallen. Deze vergoeding wil Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vanaf 2015 in 3 jaar afbouwen tot € 0 (17% minder per jaar). Dat heeft grote gevolgen voor natuur en recreatie. Ook wil de provincie € 300.000 schrappen voor ondersteuning van natuurbeheer door vrijwilligers in heel Noord-Holland. Dat betekent een totale bezuiniging van € 1,5 miljoen. En dat vinden wij geen goede ontwikkeling.

Steun onze actie

Daarom een oproep aan u! Steun onze actie! Houd de natuur open en stop de bezuinigingen. Dat willlen wij de politiek duidelijk maken.

campagnelogo
Teken de petitie

Kom naar Haarlem

Actie tijdens commissievergadering op 27 oktober

Op maandag 27 oktober a.s. om 18.00 uur vergadert de Statencommissie Ruimte & Milieu. Tijdens deze vergadering worden de voorgenomen bezuinigingen op het werk van Landschap Noord-Holland behandeld. Dit is onze laatste kans om het politieke proces te beïnvloeden. Daarna wordt de begroting voor 2015 ter goedkeuring voorgelegd aan de Provinciale Staten op 10 november a.s. en zijn de mogelijkheden om het tij te keren nihil."

Herdenkingsdienst Oosterpark

Gisteren hielden zo'n 60 personen een herdenkingsdienst voor de gevallen bomen in het Oosterpark. Het park is nu afgesloten en er wordt gewerkt aan de renovatie. (Intussen is al per ongeluk een eik gekapt die niet weg moest.) Het stadsdeelbestuur noemt het 'verdubbeling' van het park, ambtelijke taal voor 'vernieling'. Er worden een aantal gebouwen bij het park getrokken, maar dat is vanzelfsprekend geen groen. Een ervan wordt een groot hotel met een groot grasveld ervoor, dat dus eigenlijk, samen met de rest van het park, gratis beschikbaar gesteld wordt als hoteltuin.

Zie ook Omsingeling Oosterpark

DSC02945

DSC02947

DSC02946
Twee kransen en boeket als bijdrage van het Gaasperpark

DSC02950
De hekken werden geopend en de rouwenden werden geregistreerd

DSC02949
onder het toeziend oog van de politie.

DSC02957

DSC02955
Gezonde bomen gekapt

DSC02958
Dit muurtje en trap verdwijnen voor een groot grasveld
(of evenemententerrein?)

DSC02963

DSC02961

DSC02965

DSC02968
(Foto's Flora te Riet)

Dijksma en vriendjespolitiek

TTJDZ01412886661De nieuwe natuurwet van staatssecretaris Dijksma wordt met veel bombarie door haar gepresenteerd en allerlei natuurverenigingen die hun subsidie niet kwijt willen raken zijn er als de kippen bij om haar betrokkenheid bij de natuur te prijzen. Natuurmonumenten trok een blik ANWBers open om het volk te sensibiliseren voor  haar wet. De Faunabescherming heeft zo zijn bedenkingen en de Partij voor de Dieren is ook niet mals.

Faunabescherming: "Staatssecretaris Sharon Dijksma toont aan belang te hechten aan de intrinsieke waarde van de natuur. Ook scherpt zij op papier de regels aan rond de jacht. Maar in de praktijk verandert op dat gebied helaas niets. De Faunabescherming is daarnaast bezorgd over de bescherming van de natuur in het algemeen. Op dit moment is het nog steeds erg slecht gesteld met de biodiversiteit en wordt een groot aantal kwetsbare soorten in zijn voortbestaan bedreigd. Door allerlei maatregelen wordt alleen de achteruitgang enigszins vertraagd."

PartijVoorDeDieren: "De Wet Natuurbescherming, die nu in de Tweede Kamer behandeld wordt, maakt het nog moeilijker om de kwetsbare natuur in Nederland effectief te beschermen. De wet geeft jagers vrij spel om zelf te bepalen hoeveel dieren er afgeschoten mogen worden, en laat de plezierjacht, waar jaarlijks duizenden dieren het slachtoffer van worden, ongemoeid. De Partij voor de Dieren verzet zich tegen deze nieuwe natuurwet, die een samenvoeging is van de Natuurbeschermingswet 1989, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

De Partij voor de Dieren stelt vast dat de regering de bescherming van natuur en dieren verder verslechtert met deze nieuwe wet. De noodzakelijke maatregelen om de natuur en de biodiversiteit te herstellen zijn niet in het voorstel voor de nieuwe Natuurbeschermingswet te vinden. De regering specificeert in het wetsvoorstel de intrinsieke waarde van natuur als doelbepaling, maar die intrinsieke waarde van natuur ontbreekt vervolgens volledig in de tekst, de doelen en de geest van het wetsvoorstel. De regering verbiedt de plezierjacht niet terwijl er groot maatschappelijk en politiek draagvlak (gezien de verkiezingsbeloftes van de politieke partijen in de Kamer) voor een verbod is.

Ten opzichte van 300 jaar geleden heeft Nederland nog maar 15% van haar biodiversiteit weten te bewaren, veel minder dan andere Europese landen. Ondanks wetten en beleid om de natuur beter te beschermen en –waar die bescherming daadwerkelijk is toegepast- voorzichtige tekenen van herstel hier en daar, is het Nederland nog steeds niet gelukt de totale afname plant- en diersoorten te stoppen. De versnippering gaat nog altijd door, evenals de aantasting van natuur door veefabrieken en snelwegen. Betere handhaving van bestaande natuurwetgeving en op punten aanscherping van natuurbescherming is daarom noodzakelijk.

Met het wetsvoorstel wordt de deur verder opengezet om te morrelen aan natuurbescherming ten behoeve van economische activiteiten.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de effecten van de nieuwe Natuurwet. Het is van groot belang iedereen die de natuur een warm hart toedraagt, aan de regering laat weten dat het onacceptabel is dat dieren en de natuur ondergeschikt worden gemaakt aan economische belangen en de hobby van een handjevol jagers."

Inbreng Verslag Wet Natuurbescherming

Vriendjespolitiek heerst alom. Belangenverstrengeling is de nieuwe norm van dit kabinet. Staatssecretaris Dijksma doet daar vrolijk aan mee. Mevr. Dijksma mag zich graag laten uitnodigen voor allerlei evenementen en poseert en twittert gretig. Maar ze had geen tijd voor een interview met Brandpunt. Intussen is er wel sprake van mogelijke fraude bij de verlening van subsidies voor de viskweek.

shot_2462
Vissen naar subsidie
Klik voor uitzending
 Of Uitzending gemist

BrandpuntReporter: "CDA en SP willen strafrechtelijk onderzoek naar miljoenensubsidie viskweek

Het CDA en de SP willen dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek instelt naar mogelijke fraude met subsidiegelden voor de kweek van tilapia in voormalige varkenstallen in Brabant. Volgens het KRO televisieprogramma Brandpunt Reporter en het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money is een deel van het geld in strijd met de regels gebruikt voor de kweek van meerval. Niet-gesubsidieerde meervalkwekers zeggen hierdoor uit de markt gedrukt te zijn. In het programma wordt ook duidelijk dat de Nederlandse overheid nauwelijks zicht had op wat er met het subsidiegeld gebeurde, tot groot ongenoegen van Brussel."

shot_2451

FollowTheMoney: "Uit onderzoek van Follow the Money en Brandpunt Reporter blijkt dat Europese subsidiegelden oneigenlijk zijn gebruikt voor de kweek van meerval. Niet gesubsidieerde meervalkwekers zeggen daardoor uit de markt te zijn gedrukt. Het CDA en de SP willen dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek instelt naar mogelijke fraude.

Nadat de varkenspest aan het eind van de jaren negentig de Zuid-Nederlandse varkensstapel had gedecimeerd stonden vele stallen leeg. De Helmondse ondernemer Jan van Rijsingen bedacht een innovatief plan om een deel van het agrarische leegstandsprobleem op te lossen: het kweken van tilapia, een tropische zoetwatervis. Het Limburgse en Brabantse Peelgebied moesten hét centrum voor viskweek en verwerking in Europa worden.

Van Rijsingen wist voor zijn ambitieuze project in 2004 via de stichting Aquacultuur Zuid-Oost Nederland subsidiegelden te bemachtigen van ruim 3,2 miljoen euro. Daarvan kwam de helft uit het Europese potje voor de visserij, ruim 1,6 miljoen euro. Dat bedrag werd uitgekeerd via het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Brandpunt Reporter en Follow the Money deden gezamenlijk onderzoek naar het project en ontdekten dat de overheid nauwelijks zicht had op wat er werkelijk met het subsidiegeld gebeurde. Toen de opbrengsten van de tilapiaverkoop tegenvielen, stapten de initiatiefnemers over op de kweek van Claresse, een “nieuwe” vissoort, aldus Jan van Rijsingen. In feite is het nieuwe diertje een doodordinaire meerval, stellen deskundigen. “Wat krijg je als je een meerval met een meerval kruist…? Precies, een meerval,” stelt bioloog Midas Dekkers.

Meerval wordt al veel langer gekweekt in Nederland, door niet-gesubsidieerde ondernemers. Door het oneigenlijk gebruik van de financiële steun aan de stichting Aquacultuur Zuid-Oost Nederland zeggen de meervalkwekers uit de markt te zijn gedrukt. Er is sprake van concurrentievervalsing, oordelen de gedupeerde ondernemers. Van de ruim twintig meervalkwekers zijn er nog maar een handjevol over.

Het Europees Antifraudebureau OLAF verdiepte zich ook in de zaak en bevestigt dat de subsidie niet goed is besteed."

Scooteroverlast

Milieudefensie: "Milieudefensie wil dat de Tweede Kamer het mogelijk maakt dat gemeenten scooters van het fietspad weren. De Kamer spreekt aanstaande donderdag over het verzoek van Amsterdam om scooters naar de rijbaan de verplaatsen. Scooters zijn ongezond en gevaarlijk en horen daarom niet op het fietspad thuis."


Sharon Dijksma

Sharon Dijksma, staatssecretaris voor economische zaken (waaronder natuur valt tegenwoordig!), is all over the place. Je kunt haar vinden in zowat alle bladen van natuurverenigingen, staand in de heide, als apostel van de natuur.

dijksma

Natuurmonumenten: "Natuurbeschermen met iedereen die van de natuur houdt. Dat is wat staatssecretaris Sharon Dijksma beoogt. Via de kunst van het verleiden wil ze weer tempo krijgen in het creëren van ruimte voor de natuur. Want ‘de biodiversiteit staat er bepaald niet briljant voor'."

Duurzame 100: "Natuur en economie kunnen elkaar versterken en een breed maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud creëren, vindt Dijksma. Toch legt ze ook in de Natuurwet voor het eerst de term 'intrinsieke waarde' vast: de natuur is in zichzelf waardevol; mens en maatschappij hoeven er niet altijd van profiteren."

Ik ging bijna over mijn nek. Mevr. Dijksma is een jokkebrok. Haar ministerie lapt de Flora- en faunawet aan zijn boerenlaars. Je moet het al heel erg bont gemaakt hebben wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (jawel, voor al uw klachten over fauna- en floravernietiging) een waarschuwing laten uitgaan. Mevr. Dijksma is dertig plaatsen gezakt op de ranglijst van duurzame 100, naar plaats 57. Het verbaast me dat ze nog onder de 100 genoemd wordt. Het huidige evenementenbeleid is er juist het bewijs van dat natuur steeds verder geëxploiteerd wordt en misbruikt voor commerciële doeleinden. Daar werkt Dijksma hard aan.

Trouw: "De Duurzame 100 geeft een overzicht van de honderd mensen die het afgelopen jaar het meest hebben gedaan om Nederland te vergroenen. Ook in dit deel van de ranglijst zijn weer veel nieuwe namen te bewonderen.

Een opvallende daler dit jaar is Sharon Dijksma, staatssecretaris van economische zaken. Ze zakt dertig plaatsen. Vorig jaar kwam ze nog hoog binnen op 27. Dit jaar staat ze op 57. Dijksma kreeg afgelopen voorjaar kritiek op haar Rijksnatuurvisie 2014, omdat in dat beleidsstuk vooral ruimte wordt gegeven aan de economie. Natuur komt in die visie op de tweede plaats."

Dijksma krijgt van mij een dikke onvoldoende. De biodiversiteit heeft zwaar te lijden onder haar beleid. Respect voor de EHS (NNN - Nationaal Natuur Netwerk) is er niet. In feite wordt onze natuur aangeboden aan de meest biedende. De eerste site die je aantreft als je zoekt naar EHS/NNN is die van Federatie Particulier Grondbezit. Verder zie je Portaal Natuur en Landschap, en dat is een portaal van en voor provincies en samenwerkingspartners (van burgers is geen sprake meer).

FPG: "De FPG is blij dat de ontwikkeling van de EHS in een realistischer financieel kader geplaatst is. Echter, de FPG vindt het wel van belang dat alle natuurbeheerders in Nederland, zowel binnen als buiten de Ecologische Hoofdstructuur, hiervoor een fatsoenlijke vergoeding blijven krijgen."

Met andere woorden, goedkoper voor de burger zal het er niet op worden in dit neoliberale beleid. Ook de gezondheidszorg rees na invoering van het nieuwe beleid qua kosten de pan uit.

Notitie Beheer en Eigendom van Natuur: "De manifestpartijen en provincies / IPO hebben in het kader van het Natuurpact een overeenkomst gesloten om de handen ineen te slaan om de uitdagingen op het terrein van natuur en landschap op te pakken. De benoemde uitdagingen liggen op het vlak van de feitelijke realisatie, draagvlak en financiering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

In de overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over:

* Gelijkberechtiging = gelijke kansen en gelijke behandeling.

* Met gelijke kansen wordt bedoeld dat in beginsel iedere gegadigde in aanmerking kan komen om natuurgebieden aan te kopen en/of te beheren.

* Met gelijke behandeling wordt bedoeld dat subsidieregelingen geen onderscheid maken tussen de verschillende categorieën eigenaren onder gelijke omstandigheden.

De overheid wil dat natuurgebieden worden beheerd en nieuwe natuur wordt gerealiseerd. De overheid zet daarbij overheidsgronden (o.a. BBL-gronden) in, verkoopt mogelijk het eigendom aan een beheerder en/of laat de gronden inrichten en/of beheren. Het uitgangspunt daarbij is dat verkoop of aanbesteding van inrichting en/of beheer van gronden of de rechten daarop door de overheid altijd openbaar, transparant, marktconform en volgens het principe van gelijkberechtiging zal geschieden."

FPG: "De FPG is verheugd dat volgens Natuurmonumenten particulieren een grotere rol kunnen spelen bij beheer en eigendom van de natuur. Dat kwam onder meer naar voren tijdens de netwerkdag van Natuurmonumenten op 11 april. De FPG staat sinds jaar en dag particulier initiatief en eigenaarschap in natuur en landschap voor. Vele particuliere grondeigenaren  zijn – vaak al jarenlang – actief in natuur en landschap en hebben veel kennis en ervaring opgebouwd.

De Federatie ziet reeds langer dat er mogelijkheden zijn om geld voor natuurbeheer uit de markt te halen omdat particulieren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Particulieren beleggen hun geld liever in natuur- en bosgronden en landgoederen in Nederland dan in het buitenland. “Particulieren, waaronder landgoedeigenaren, willen graag investeren in beheer, inrichting en grond”, zo stelt Ronnie van Woudenberg, directeur van de FPG dan ook. “Zij willen al langer gronden kopen, ruilen of in erfpacht krijgen om zo het beheer op hun eigen bezit ecologisch en financieel rendabeler te maken, maar krijgen tot op heden daartoe nauwelijks de mogelijkheid.”

Het wordt nog niet zo genoemd, maar in feite gaat het om de volledige privatisering van onze natuurgebieden. Van transparantie en inspraak voor de burger zal weinig sprake zijn. Een voorbeeld daarvan is al te vinden bij Recreatie Noord-Holland N.V., die pilot die moet 'bewijzen' dat het systeem werkt. Niet dus. Mevr. Dijksma is een wolf in schaapskleren.

Eiken gekapt

shot_2445

In het Oosterpark zijn ondanks de protesten van omwonenden bomen gekapt waaronder een honderdjarige eik. Deze eik zou volgens sommigen 'per ongeluk' zijn gekapt. Wat een ongelooflijke oenen! Op AT5 staat een heel kort berichtje als fait divers (na minuut 8). Over het soort bestuurders die dit op hun geweten hebben zei Nescio (een standbeeld van drie titaantjes staat in het park als eerbetoon aan Nescio): "God zal ze eeuwig gloeiend nakend in de hel sansodemirakelen!".

titaantjes
Beeld door Hans Baayens
naar het gelijknamige boek van Nescio

OmsingelingOosterpark: "ACTIEVOERDERS OPGEPAKT NA NIEUWE CONSTATERING FATALE FOUTEN BIJ BOMENKAP, AANGIFTE GEDAAN!

Burgemeester, Wethouders en voltallige Gemeenteraad worden vanaf maandag as. strafrechtelijk en bestuursrechtelijk vervolgd.

Ná 15 minuten, controlerend met de kapkaart in de hand, al drie verdwenen bomen geconstateerd op één perceel waarvan waarschijnlijk twee GROTE OUDE EIKEN (waarin vleermuizen konden komen te zitten in hun komst in het komend najaar), snelde de politie ons tegemoet.

Resultaat: opgepakt (en 2 x 90,- euro boete).

We werden opgepakt omdat we op 'verboden terrein waren zonder toestemming'. We kregen nét geen extra boete vanwege 'het beledigen van ambtenaar in functie' terwijl we alleen maar zeiden dat er aantoonbaar geen handhaving was op het liegen van gemeenteambtenaren tegen rechters, terwijl wij gewoon open en bloot (met al die zichtlijnen geen kunst...) slechts controleerden of de gemeente niet weer illegale kap onder het tapijt wilde schuiven en dus wéér had gelogen over hun schijnheilige verklaring over 'wij waren óók geschokt over die ene eik van 100 jaar etc. blablabla...."

wachtlijn

De mens is de grootste vijand van bomen. Kapfanaten zijn er genoeg in onze steden, vooral onder bestuurders. Maar er zijn mogelijk nog meer kapers op de kust.

Webwereld: "Bomen hebben wel degelijk last van WiFi- en telecomstraling, meldt de gemeente Alphen aan den Rijn, dat al zes jaar met onverklaarbare bomenziekte zit. Alleen is het effect van de straling anders dan vermoedt.

De zieke bomen van Alphen aan den Rijn houden de wetenschappelijke gemoederen al zes jaar bezig. Webwereld heeft er gedurende die tijd al meerdere malen aandacht aan besteed, waarbij eerdere onderzoeken van de WUR en later nog eens een nieuw onderzoek van de Wageningen Universiteit en Research zouden aantonen dat WiFi-straling bomen ziek maken. Maar zowel TNO als de WUR trokken dergelijke vergaande conclusies al snel weer in of distantieerden zich ervan. 

Maar nu meldt de gemeente Alphen aan den Rijn een nieuwe doorbraak na zes jaar onderzoek. Uit een proefopstelling zou nu blijken dat de in die gemeente geconstateerde bastknobbels en scheuren in de bomen niet wordt veroorzaakt door WiFi-straling. Maar, niet wordt uitgesloten dat dergelijke straling op de langere termijn dergelijke effecten kunnen veroorzaken.

Bio-potentiaal van bomen

Snapt u het nog? Dan maken we het nog even wat moeilijker. Want elektromagnetische straling zou wel degelijk effect hebben op bomen, en dan met name oorzaak zijn van aangetast weefsel en bladverkleuringen. "En het veranderen van het bio-potentiaal van bomen die blootgesteld werden aan elektromagnetische velden. Zo zijn een verstoorde suikeraanmaak, bladkrulling, metaalglans op het blad, exudaatvorming (suikervorming) en epidermisnecrose aangetoond", schrijft de gemeente op de eigen website.

Nu ligt dat nog wel wat genuanceerder, als we het betreffende rapport lezen. Zo concluderen de onderzoekers van de WUR: "De aspecten bladkrulling, metaalglans, exudaatvorming en epidermisnecrose vragen om verdere aandacht vanwege het beperkt aantal herhalingen. De constatering dat er verschillen zijn gevonden is indicatief om vervolgonderzoek te doen. Er is in dit onderzoek geen oorzakelijk verband gevonden tussen EM-straling en aantastingen zoals die worden geobserveerd in de stedelijke omgeving zoals bastknobbels, bastscheuren, bastnecrose en bastbloeding."

Het is dus weer even wachten op een nader onderzoek. Wordt vervolgd."

Groen goud

VPRO Groen Goud: "Het herstellen van ecosystemen levert namelijk niet alleen ecologische winst op, maar ook economische. Twee jaar geleden lieten de makers van Tegenlicht in de uitzending 'Groen Goud' zien dat het vergroenen van woestijnen heel goed mogelijk is."

VPRO: "Milieuactivist Jadav Payeng is een Indische boer die eigenhandig, boom voor boom, een groot bos heeft aangelegd in de staat Assam."


Paddestoelenexcursie

pdstl

Blauwe kaaszwam, berkenboleet, zwavelkopje, krulzoom en judasoor. Ze zijn er weer! Kom mee met de excursie en leer de namen van de paddenstoelen die er nu te zien zijn. Niet alleen krijgt u leuke weetjes te horen, maar ook serieuze verhalen o.a. over de sleutelrol die zwammen vervullen in het ecosysteem. De excursie vindt plaats op zondag 12 oktober in het Centrale Park Gaasperdam (niet ver van kinderboerderij Brinkie), start om 10.30 uur en duurt ongeveer 2 uur. Kinderen zijn ook welkom. Opgeven voor de excursie:  op dit e-mailadres of 06-12635919. Na aanmelding ontvangt u meer informatie o.a. over de verzamelplaats.

Kosten: € 7,-     t/m 15 jaar € 3,-     t/m 5 jaar gratis

De rekening gepresenteerd

Je hebt in het leven heel wat kennis nodig, over allerlei dingen. Boekhouding is niet mijn sterkste kant, maar ik merk wel dat er wat afgerommeld wordt in dit land qua boekhouding. Zo is stadsdeel Zuidoost momenteel bezig met het indienen van profielen, budgetten en alles wat daarbij komt kijken. Het evenementenbeleid wordt over enige tijd na bestudering van het papierwerk dat binnenkomt uit Zuidoost en andere stadsdelen door de gemeente nader ingevuld. Dinsdag 7 oktober komt ook de evenementennota ter sprake in de Bestuurscommissie van Zuidoost (zie punt 5 en vergaderstuk 09).

Een en ander had ik al vermeld in dit stukje. In de eerste plaats is er het gerommel met kleine horeca. Wat het Dagelijks bestuur aan de lokale media heeft meegedeeld over de renovatie van de waterspeelplaats betrof uitsluitend de voorzieningen voor kinderen. Maar de hoofdzaak is natuurlijk de kleine horeca die men daar plant. En die is vanzelfsprekend nogal dubieus. Die 'kleine' horeca komt in het EHS-gebied in beheer bij Groengebied Amstelland. We kennen intussen de intenties van GGA en die zijn niet erg wetsvriendelijk, natuurvriendelijk of democratisch. Er zijn bij GGA ontwikkelingen aan de gang die meer te maken hebben met gescharrel onder regenten dan met natuurbeheer. En wie trekt tegenwoordig aan de touwtjes bij GGA? Dat is Recreatie Noord-Holland N.V., in feite de moedermaatschappij, niet het uitvoerend orgaan van een aantal recreatieschappen. De moedernegotie, de hoofdnegotie van Recreatie Noord-Holland N.V. is de evenementenexploitatie.

cost baat

Het laatste jaarverslag van GGA wordt ook niet meer uitgegeven door GGA maar door RNH N.V. En de financiële verantwoording staat nu ergens achterin een duur (zeker veel geld verdiend met evenementen?) reclameblad met de titel Jaarverslag. GGA volstaat met een kort lasten- en batenresumé.

shot_2441

GGA heeft dus een tekort van 449.786,- €. Dat dus na vier jaar Amsterdam Open Air, GaasperPleasure en dit jaar nog de mud run van Dirt Maniacs, plus nog een aantal evenementen buiten Amsterdam. De kost gaat voor de baat uit, natuurlijk. Maar er wordt door GGA driftig bezuinigd (elk jaar meer) op groenbeheer en er wordt geïnvesteerd in 'voorzieningen' zoals de waterspeelplaats. Maar deze leveren geen of nauwelijks geld op. Het barbecuegebeuren kost alleen maar geld. Als GGA nog meer wil verdienen dan zullen ze het evenementengebeuren flink moeten 'opwaarderen', dwz evenementen overal waar maar een plekje beschikbaar is. Dat betekent gewoon dat het Gaasperpark de totale vernieling in gaat. Goed, er zullen nog wat bomen blijven staan als decor voor de evenementen, maar het zal geen recreatiepark meer zijn om te wandelen, te zonnebaden en de genieten van de natuur.

Dan zijn er nog de bijdragen van de stad Amsterdam, de Provincie en ik neem aan ook van Europa aan het groenbeheer.

Bijdragen van Amsterdam aan GGA

2010   1.399.921 €
2011    1.345.801 €
2012    1.295.460 €

Totale bijdrage van alle deelnemers aan GGA:

2010    2.845.367 €
2011     2.735.369 €
2012     2.633.049 €

Waar wordt al dat geld aan besteed? Hoeveel is de werkelijke opbrengst uit de diverse evenementen? We mogen het niet weten. Het is duidelijk dat GGA zich steeds verder verschuilt achter geheimhouding en achter Recreatie N-H N.V. De democratie verdwijnt steeds verder achter de groene horizon.

In het jaarverslag van Recreatie N-H N.V. lezen we dat in 2013 de totale personeelskosten van RNH 5.786.630 € bedroegen.

De totale kosten van alle recreatieschappen bedroegen voor dat jaar 15.800.000 €.

De exploitate-opbrengsten van de recreatieschappen bedroegen 4,359.000 €.

De renovatiekosten  voor de waterspeelplaats (ik neem aan die in het Gaasperpark) zijn in 2012 begroot op 60.000 € (in de jaarrekening 2012 vermeld als 54.704 €).

Hoe kan het dan dat dhr. Jan Hylkema, directeur van Recreatie Noord-Holland N.V. beweert dat er na aftrek van alle kosten het afgelopen jaar netto 1,1 miljoen euro overbleef om terug in de recreatiegebieden te stoppen?

Festivals zijn cash cow voor gemeente: "Het aantal festivals in Nederland kwam in 2013 op 774 en dit jaar zal dat aantal nog hoger liggen. Gemeenten kunnen goed verdienen aan de festivals en de overlast nemen ze voor lief. Met name buitenfestivals lopen goed. Bezoekers willen sfeer en dat is in een park makkelijker te realiseren dan bijvoorbeeld in Ahoy of Amsterdam Arena.

Jan Hylkema, directeur van recreatie Noord-Holland, ziet dat de festivals een lucratieve business zijn. In de uitgestrekte groen- en recreatiegebieden rond Amsterdam is Mysteryland het grootste evenement. Verder zijn er onder meer Dance Valley, Dutch Valley, Amsterdam Open, Gaasper Pleasure en Welcome to the Future. Met de pachtsommen die organisatoren betalen wordt de rest van het jaar de natuur in de regio onderhouden en na aftrek van alle kosten bleef er afgelopen jaar netto 1,1 miljoen euro over om terug in de recreatiegebieden te stoppen.

In 2013 was de onderverdeling naar genre: 168 Dancefestivals, 154 Pop, 63 Straattheater, 54 Jazz & blues en 38 Wereldmuziek. De meeste bezoekers gingen met 5,7 miljoen euro naar de Popfestivals. Dance trok 2,7 miljoen bezoekers, Straattheater 2,2 miljoen, Wereldmuziek 1,9 en Jazz & blues 1,5 miljoen mensen. In totaal trokken de grote festivals afgelopen jaar 21,5 miljoen bezoekers. De feestorganisatoren haalde met alleen al de kaartverkoop ruim 166 miljoen euro op."

Het lijkt mij dat journalisten tegenwoordig hun bronnen niet meer checken. De organisatoren van festivals verdienen ontzettend veel geld, dat mag duidelijk zijn; maar onze gemeenten en groengebieden dan? Ik vrees dat we hier te maken hebben met een zeer rooskleurige voorstelling van zaken door dhr. Hylkema om het huidige rampzalige beleid door te drukken.

shot_2443

HeerlijkheidGein: "Dat is nu ook net de crux van het beleid: het Rijk draagt het natuurbeleid over aan de provincies en stort daarvoor 100 miljoen euro per jaar in het provinciefonds."

HeerlijkheidGein: "Uit de beraadslagingen van 7 november blijkt dat er voor de groengebieden een bedrag ter beschikking is gesteld van 10 miljoen, onder andere voor zelfbeheer van groengebieden en voor het oplossen van ecologische knelpunten en voor faunapassages."

Vogelbescherming: "De landbouw ontvangt straks jaarlijks 230 miljoen euro voor vergroeningsmaatregelen, maar dit publieke geld draagt amper bij aan de bescherming van publieke waarden."

Nieuws uit Amsterdam (2011): "Amsterdam steekt jaarlijks 2,8 miljoen euro in recreatiegebieden die buiten de stadsgrenzen liggen. De gemeente wil in de toekomst niet meer meebetalen aan het Goois Natuurreservaat en de Vinkeveense Plassen. Andere gebieden moeten zelf meer geld gaan verdienen, bijvoorbeeld door windturbines of reclamemasten te plaatsen.

Wie in Waterland fietst is zich er misschien niet van bewust dat Amsterdam elk jaar 166.000 euro bijdraagt aan het onderhoud van dat gebied. De stad betaalt ook mee aan Groengebied Amstelland (1,4 miljoen), Spaarnwoude (410.000), het Twiske (380.000), de Vinkeveense Plassen (235.000) en het Goois Natuurreservaat (174.000)."

Waar is dat geld heen gegaan? 

Kantershof: "De directeur van Recreatie Noord-Holland, de beheerder van onder meer de Gaasperplas, zegt in De Volkskrant dat de komende jaren de festivals in buitengebieden zullen toenemen. ‘We zitten met allerlei grote partijen om de tafel om nieuwe festivals en concepten neer te zetten. En de bestaande grote festivals verkopen zo snel uit dat ze graag naar twee dagen toe willen. Daarover wordt nu onderhandeld’, aldus Jan Hylkema. In het artikel ‘Festivalparadijs in de polder’ van zaterdag 23 augustus heeft Hylkema het niet alleen over de Gaasperplas maar ook over bijv. Dance Valley in Spaanwoude, Mysteryland in Hoofddorp en Welcome to the Future in het Twiske. ‘Festivals zijn voor ons een steeds belangrijker vorm van inkomsten’, aldus Hylkema.

Met de inkomsten van de festivals (in 2013 netto 1,1 miljoen euro) wordt de natuur in de regio onderhouden, aldus Recreatie Noord-Holland. Hij verwacht dat bijv. Staatsbosbeheer de door hem ingeslagen weg zal volgen.

Natuur

Op de natuur wordt volgens Hylkema goed gelet. ‘Tijdens de vorige editie van Amsterdam Open Air waren twee paren ransuilen aan het broeden aan de Gaasperplas. We hebben toen twee biologen ingehuurd die de hele dag onder die nesten hebben gezeten om op te letten. Dat ging goed, dit jaar is er een derde paartje bijgekomen.’ Over geluidsoverlast rept de directeur niet."

shot_2444

Volkskrant - Festivalparadijs in de polder: "Op zijn fiets rijdt Norman Graafsma rond het afgezette terrein, over de halfgevulde parkeerplaats, onder de provinciale weg door. De 37-jarige Graafsma is hobby-vogelaar en 'luis in de pels' van gemeenten en bedrijven die onzorgvuldig met het groen omspringen. 'Ik houd de mensen scherp.' Maar volgens Graafsma hebben weinigen oog voor de impact die de jaarlijks terugkerende evenementen hebben op het Haarlemmermeerse bos en andere natuurgebieden.

'Als vogels broeden zijn ze kwetsbaar en hebben ze echt geen behoefte aan een festival', zegt hij. Mysteryland is daarbij niet zijn grootste zorg. Eind augustus is het broedseizoen voorbij, zijn de meeste trekvogels onderweg naar het Zuiden, en hebben de kwetsbare orchideeën op het Floriadeterrein al gebloeid.

Echt hommeles was het in maart 2012, na afloop van de eerste Mud Masters Obstacle Run, 'een ruig hindernisparcours bedacht door mariniers' in hetzelfde gebied. Midden in het broedseizoen rende vierduizend man dwars door het terrein, dat zij her en der volledig vertrapten. Een jaar later was in het parcours een 'muur van vuur' opgenomen, vlak naast een plek waar broedkasten voor torenvalken hingen.

Hylkema verwacht dat andere natuurorganisaties, zoals Staatsbosbeheer, de door hem ingeslagen weg zullen volgen. 'Ook zij moeten meer eigen inkomsten genereren. En festivals en horeca brengen nou eenmaal duidelijk het meest op. Wij zijn een voorbeeld voor andere natuurclubs.'"

Natuurmonumenten is ook al bijna overstag gegaan en mogelijk daardoor de dieperik in. Een zeer trieste ontwikkeling die totaal geen rekening houdt met de natuur, en met de burgers die gewoon willen recreëren.

En dan heb je nog de kwestie horeca. Er is rondom het Gaasperpark voldoende horeca aanwezig. Maar GGA en het DB van Zuidoost willen RNH promoten en daarom willen ze de horeca zoveel mogelijk het park in. De bestaande kleine horeca wordt bedreigd om plaats te maken voor nieuwe horeca. Vernietiging van kapitaal zou ik zeggen. Het is ook nadelig voor stadsdeel Zuidoost, want de inkomsten worden zo overgeheveld van het stadsdeel naar GGA. En daarbij wordt er door het stadsdeel nog flink geïnvesteerd hierin onder het mom van renovatie waterspeelplaats. Een heel vreemde zaak.

Wat er zal gebeuren met de kiosk van mevr. Mayland weten we niet. De nieuwe horeca komt in haar onmiddellijke omgeving te staan. 

SP: "De SP roept het stadsbestuur en het stadsdeelbestuur van Zuidoost op om duidelijkheid te geven over het terras van snackbar Gaasperplas. SP-raadslid Tiers Bakker: “Hoe kan het, dat een terras vier jaar lang wordt gedoogd en als de eigenaar dan aan alle regels wil voldoen, zijn vergunningsaanvraag niet eens in behandeling wordt genomen?“

Na succesvolle acties van de SP en bewoners, heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost toegezegd een oplossing te gaan zoeken voor het probleem. SP-raadslid Tiers Bakker: "Complimenten dat er een oplossing gezocht wordt. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten."'

Wat nu gebeurt is een overval op klaarlichte dag. Het is niet meer en niet minder de privatisering van onze natuurgebieden ten gunste van de organisatoren van festivals. Respect voor de EHS is er niet in Zuidoost.

Ware kunst


Jarenlang bezocht ik ijverig musea, vooral het Stedelijk. (De nieuwe badkuip is een wangedrocht en mag voor mijn part leeglopen.) Ik volgde de trends van nabij. Maar toen ik de stromen bezoekers zag voor Jeff Koons bijvoorbeeld, met zijn kitsch die hij niet eens zelf maakte, ging ik exit door de giftshop. Tot ik weer geïnteresseerd raakte door wat Banksy maakte, de enige moderne kunstenaar die nog iets te betekenen heeft. Zijn werk heeft ook betekenis. En dat is revolutionair in een neoliberale tijdgeest. De rest van de kunstmeute maakt werk voor musea, niet voor mensen. Een paar decennia terug moest kunst 'speels' zijn, nu moet het vooral een concept en een product zijn, maar geen zinnig product. Dat wordt gedicteerd door de museumdirecteuren. Als zij er geld in zien, dan is het pas kunst.

exit
Klik voor meer info
Ook over deze film waart een waas van mysterie

Banksy's werk wordt regelmatig gevandaliseerd, omdat het midden in de stad staat. Een van zijn werken is net weggehaald, vernietigd door de gemeenteraad van Clacton-on-Sea, wegens 'racisme'.

Banksy
Klik voor vergroting

banksy removed
Hier stond het

Guardian: "From Bristol to New York, this street artist has made his reputation by wittily mocking power and money. In Manhattan he satirised McDonald’s (not, perhaps his most original target) and in Cheltenham, near GCHQ, he painted spies snooping on a phone box. Usually people love him for it.

It comes as a genuine shock, then, that a council has removed one of his paintings instead of calling in the valuers. Tendring district council says it destroyed the new painting that materialised in Clacton-on-Sea – where Tory defector Douglas Carswell is about to fight a byelection for his new party Ukip – after getting a complaint that it was “offensive and racist”. Was it?

Not in a million years. This is the best Banksy I have never seen: a clever and succinct satire on some currents of feeling in contemporary Britain, terrified of “migrants”, menaced by otherness. Far from being by any stretch of the imagination “racist”, it is – was – a witty putdown of the drab, dour vision of Britain touted by those who would push down diversity and hold back the tide of modern human movement.

Did a member of the public really see these banners and take offence? If so, they misunderstood what is quite plainly an eloquent attack on racism.

The contrast between the ugly pigeons and the pretty swallow could hardly be starker or more telling. Plainly, we’re meant to be on the side of the swallow. Banksy has cleverly exploited two contrasting wall textures to put the pigeons and the swallow in contrasting worlds: the place where the pigeons are is not very attractive and yet they defend it brutally, to the last worm.

Clearly, the African swallow is not a threat but an enriching presence. It’s the “locals” who are grim. And the joke goes deeper. Banksy is pointing out that migration is not just a good thing – it is a natural fact. Migratory birds have been part of our landscape for a very long time. The little Britain defended by those who fear outsiders is an illusion – even the birds in our trees are citizens of the world.

Banksy suddenly matters again. He has created a powerful image of our prejudiced times. Far from a stupid mistake by a confused council, its destruction is a real and vicious act of censorship. Banksy has not been banned from Clacton-on-Sea because he is a racist. He has been suppressed because he exposed the truth."

graffiti

Domheid? Zeker niet, wel een handige poging tot censuur. Je ziet dit soort politieke correctheid die omslaat in zijn tegendeel wel vaker. Schijnheiligheid tiert welig. Ook in kringen van vogelaars merk je af en toe dezelfde afwijzing van alles wat vreemd is, men noemt ze exoten. Sommigen menen dat exoten verwijderd moeten worden. Als ze gaan overheersen en andere soorten bedreigen misschien, maar dat komt uiterst zelden voor. Het is gewoon absurd om vogels als exoten te beschouwen. Er zijn zelfs mensen die vinden dat fazanten in Nederland niet thuishoren omdat ze hier ooit eens zijn ingevoerd door de Romeinen. Onzin natuurlijk.

all trees

De banaliteit van het kwaad

Het werd nauwelijks opgemerkt en heeft zeker niet veel ophef veroorzaakt, maar Nederland stapt vandaag een nieuwe oorlog binnen. Niet in Syrië, enkel in Irak, maar dan wel samen met andere landen die wel aanvallen uitvoeren in Syrië, namelijk de VS en reeds aangekondigd, Turkije. Daarmee rammelt deze zoveelste interventie aan alle kanten. De VS is alvast begonnen met het bestoken van de oliebronnen en graansilo's in Syrië met het doel ook de regering van Syrië t.z.t. omver te werpen. Er zijn berichten dat Turkije en Israël IS blijven steunen. De zoveelste gekkenoorlog.

Het kwaad is nooit evident. Het kruipt waar het niet gaan kan en vermomt zich het liefst als menslievendheid. De geglobaliseerde wereld is gebaseerd op geweld. Oorlogen zijn economische oorlogen. Het grootste kwaad is nog steeds de georganiseerde armoede, die het neoliberalisme nu ook in het westen wil invoeren. De metropolisering van onze steden gaat onverminderd verder. De film Metropolis heeft daar weinig invloed op gehad.

QRIO

Deloitte is "de merknaam waaronder zelfstandige memberfirms wereldwijd samenwerken op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering, risk management, belastingadvies en gerelateerde dienstverlening". Een van de multinationals die de 'crisis niet zagen aankomen' dus en daar vast heel wat aan bijgedragen hebben. Deloitte heeft in zijn glazen bol gekeken, kreeg een insight, en glunderde toen dit als neonreclame verscheen "Mogelijk 2 tot 3 miljoen banen op de tocht". "Dit is een conservatieve inschatting." De NRC kopt "Robots kosten ons 2 tot 3 miljoen banen".

NRCQ: "Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) omarmt de robotisering, maar waarschuwt voor de extreme ongelijkheid die daarvan het gevolg kan zijn."

Tja, de PvdA loopt momenteel op twee benen die allebei een andere kant uit willen. Zo'n robot moet terug naar de fabriek.

Hoe valt dit allemaal te rijmen met de volgens oud-president Jimmy Carter groeiende slavernij?

CNBC: "Human slavery is not just a major issue in developing countries, but is a serious problem in the U.S. and is more prolific now than during the 18th and 19th century, former President Jimmy Carter has told Tania Bryer, host of CNBC Meets.

Carter said 200-300 girls are sold into sexual slavery every month in his home state Georgia, and many living in advanced economies are completely unaware of the abuse happening to young women close to home.

Referring to facts in his most recent book, "A Call to Action, Women, Religion, Violence and Power," Carter describes the abuse of women around the world as 'the worst, unaddressed issue that the world faces today.'"

CNBC: "Nearly 30 million people still trapped in slavery"

Meer robots, meer werkloosheid, meer armoede? Onze politici leven in een vreemde gedachtenwereld. Zijn zij soms toe aan vervanging door robots?

De metropolisering wordt nog steeds gezien als de economische trend van de toekomst. Grotere steden, meer verdichting ... en dan? De fik erin?

De macht aan de stad?

Geweld is aan de orde van de dag, internationaal maar ook in onze steden. Het dringt zelfs onze stedelijke woonkamers binnen als 'culturele' uiting. Men spreekt zelfs van 'sonic warfare'. Later kom ik op dit specifieke onderwerp nog terug.

Sonic Warfare: "Sound can be deployed to produce discomfort, express a threat, or create an ambience of fear or dread--to produce a bad vibe. Sonic weapons of this sort include the “psychoacoustic correction” aimed at Panama strongman Manuel Noriega by the U.S. Army and at the Branch Davidians in Waco by the FBI, sonic booms (or “sound bombs”) over the Gaza Strip, and high-frequency rat repellants used against teenagers in malls. At the same time, artists and musicians generate intense frequencies in the search for new aesthetic experiences and new ways of mobilizing bodies in rhythm. In Sonic Warfare, Steve Goodman explores these uses of acoustic force and how they affect populations."
(Voor wie zich alvast wil voorbereiden, het boek is beschikbaar.)

Los Angeles is een stad die regelmatig geteisterd wordt door rampen, aardbevingen, branden, droogte. Maar de stad is daar niet uniek in. Wat nog steeds veel metropolen kenmerkt is de armoede. De Amerikaanse schrijver Upton Sinclair ging zich in 1934 met de politiek bemoeien en begon de EPIC-beweging, End Poverty in California. Volgens hem was het een kwestie van productie voor duurzaam gebruik en volledige tewerkstelling. Ik denk dat hij daar gelijk in had. Misschien wordt het tijd om daar eens werk van te maken. We zitten nog steeds met de grootste wereldramp ooit: armoede. Mike Davis schreef City of Quartz - Excavating the Future in Los Angeles, over Los Angeles in deze eeuw, de metropool die tegelijk utopie en dystopie is. 

city of quartsMike Davis - City of Quartz: "... a hegemonic politics must represent a consistent continuum of values: it must embody a morally coherent way of life.

Upton Sinclair – the most famous Socialist in Southern California in the 1920s and 1930s – understood this instinctively and completely. His EPIC movement of 1934 brilliantly used the ethic of the New Testament to argue the compelling case for production for use and full employment. He campaigned on the straightforward principle that the right to earn a living for one's family transcends the right to own idle property.

But what is the equivalent crusade today? What moral imperative should organize and give passion to a progressive politics for Los Angeles and California? The answer, I think, has been provided by the extraordinary, if underpublicised hearings that Los Angeles state senators Gloria Romero and Richard Alarcon conducted several years ago, which focused on the scandal of poverty, particularly child poverty in California. They argued with real eloquence that California – one of the richest societies in world history – needs to declare war on the poverty and youth violence in its inner cities and farm communities. This is the great issue – not tax relief for corporations or SUV owners, or persecution of undocumented immigrants – that should be the moral center of local and state politics."

Naar een verder herstel

visie groene coalitieFaunabescherming: "In de Tweede Kamer werd op 25 september een rondetafelgesprek gehouden over de nieuwe natuurwet. De wet die de huidige Flora- en faunawet en andere relevante wet- en regelgeving gaat vervangen en op 1 januari 2015 in werking moet treden. De jagers en projachtpartijen waren prominent aanwezig. Van de elf genodigden, waren er vijf die geen ander doel hadden dan reclame maken voor de plezierjacht. Dat Tweede Kamerleden altijd aandachtig luisteren naar wat jagers en boeren te vertellen hebben is ons bekend, maar hebben ze ook geluisterd naar de mening van de 4 miljoen mensen die de achterban vormen van de Groene Coalitie?

Lees alle aanbevelingen van de Groene Coalitie in haar visiedocument."

Vlinderstichting: "De populaties wilde dieren zijn de afgelopen veertig jaar wereldwijd met gemiddeld 52 procent afgenomen. Belangrijkste oorzaken zijn vernietiging van leefgebied, jacht, stroperij en overbevissing.

Diersoorten die in zoetwater leven staan het meest onder druk. In meren, moerassen en rivieren zijn de populaties vissen, reptielen en amfibieën met 76 procent gedaald. Maar er zijn ook lichtpuntjes: als gebieden een beschermde status hebben, blijkt de afname van de soortenrijkdom veel minder sterk.

Herstel in Nederland mogelijk

Voor het eerst heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een Nederlandse Living Planet Index uitgerekend. Daaruit blijkt dat sinds 1990 voorzichtig herstel is gemeten, nadat vanaf 1950 veel soorten bedreigd zijn geraakt. De dierpopulaties zijn de afgelopen kwart eeuw met gemiddeld 22 procent toegenomen.

Er lijkt sprake van een recente omslag van een forse achteruitgang van dier- en plantensoorten tot 1995 naar een lichte vooruitgang daarna."

CompendiumVoorDeLeefomgeving: "Er lijkt sprake van een recente omslag van een forse achteruitgang van dier- en plantensoorten tot 1995 naar een lichte vooruitgang daarna. Sinds 1995 zijn er minder soorten zoogdieren, libellen en hogere planten bedreigd, en sinds 2005 neemt tevens de bedreiging van broedvogels en reptielen wat af. Bij dagvlinders en amfibieën is nauwelijks of geen herstel te melden. Eén op de drie soorten in Nederland is nog steeds bedreigd."

Ik vrees dat als het evenementenbeleid in Nederland nog verder ontwikkeld wordt en niet alleen onze parken maar ook onze natuurgebieden gaat inpalmen, de natuur weer zienderogen achteruit zal gaan. 

Feestbeesten

Een tijdje geleden werden haaien ontdekt in de Gaasperplas. Ook de rivierkreeft rukt op. Maar de mogelijkheid bestaat dat een andere nog agressievere diersoort het Gaasperparkgebied dreigt te overheersen, het zijn desperado's die hun begerige tentakels uitsteken naar onze parken.

shot_2434

DeSpeld: "Wetenschappers hebben in de diepzee bij Chili een dier ontdekt dat het oneindige nachtleven heeft. Daardoor is in de toekomst misschien ook voor mensen eeuwig nachtleven mogelijk. Onderzoeker Timo de Boer: “Het gaat om het ongewervelde Bestia conviviatoris (‘feestbeest’, red.), dat nooit hoeft te stoppen met feesten. We gaan dit dier onderzoeken, in de hoop zijn geheim te achterhalen.”

Een oneindig nachtleven is een ideaal dat de mensheid altijd heeft beziggehouden. Het concept was door de eeuwen heen een inspiratiebron voor vele kunstenaars, schrijvers en muzikanten. De ontdekking van het feestbeest brengt die droom nu iets dichterbij."

Gerommel met groen

shot_2430

Stadsdeel Zuidoost en Groengebied Amstelland gaan verder met hun aanval op het groen. De waterspeelplaats in het Gaasperpark wordt gerenoveerd en overal verschijnen berichten hierover, maar er wordt wel wat verzwegen. Aan de betrokkenen werden andere dingen meegedeeld, namelijk dat de heg weg moest om daar een kleine evenementenlocatie te maken. Er waren horecaplannen, en een plan voor een avonturenspeelplaats van natuurlijke materialen. Hout voor de BBQ? Of natuurlijk beton? Natuurlijk ijzer? En is er ook geld voor onderhoud en handhaving? Jaensch meldde in de Bestuurscommissie dat er voor de 'opwaardering' Gaasperplas 180.000 euro beschikbaar zou komen grotendeels uit opbrengsten uit evenementen, deels betaald door de stad deels door GGA. Onduidelijk is welk deel aan daadwerkelijk natuurbeheer/ontwikkeling besteed wordt/is en welk deel als projectkosten vooral naar Recreatie Noord-Holland N.V. gaat. Al deze plannen voor de waterspeelplaats zijn nooit op tafel gelegd bij besprekingen met omwonenden, noch in de Bestuurscommissie, noch bij GGA. In de Echo gaat het weer over openheid en herkenbaarheid waarvoor bosjes gedund moeten worden (zichtlijnen op het busstation en de benzinepomp versterken?) en het kappen van een grote populier om meer licht op de plantvakken (voormalige fietsenstalling van Open Air – ziet er abominabel uit) een kans te geven?

Thieme

PvdD: "Marianne Thieme maakt op Prinsjesdag een statement tegen greenwashing in het kabinetsbeleid. Ze draagt een door Erny van Reijmersdal ontworpen jurk met 100-eurobiljetten. De biljetten symboliseren de financiële belangen die het kabinet opnieuw hoogste prioriteit geeft. De groene stola en hoed vormen het symbool van greenwashing: het met groene woorden camoufleren van een kil en natuuronvriendelijk beleid. Thieme roept het kabinet op daadwerkelijk groene maatregelen te treffen in plaats van steeds business as usual voorrang te geven en dat te maskeren met zogenaamde duurzame maatregelen.

“Het kabinet treft vooral maatregelen die financiële belangen dienen, terwijl ambities voor dieren, natuur en milieu niet worden waargemaakt. We horen wel steeds groene woorden, maar het blijft bij woorden; een likje groene verf. Pure greenwashing”, aldus Thieme."

AnderEuropa: "Gisteren had in de milieucommissie van het Europees Parlement een stemming plaats over het nog langer verlenen van gratis CO2-emissierechten aan een aantal sectoren. Bedrijven die CO2 produceren moeten hiervoor in principe betalen, in de vorm van ‘emissierechten’, die ze op een CO2-markt kunnen kopen. Dit zou bedrijven ertoe moeten aanzetten minder polluerende procédés te ontwikkelen, maar de huidige marktprijs  van ongeveer 6 euro per ton CO2 is allesbehalve een stimulans. Erger nog: de meest polluerende sectoren zoals cement en staal krijgen hun emissierechten gratis. Deze overgangsregeling moest vermijden dat bedrijven delocaliseren naar landen die geen of minder eisen stellen (‘ koolstoflekkage’). Maar de Europese Commissie (EC) hanteerde een fictieve prijs van 30 euro/ton CO2 om uit te maken welke sectoren daarvoor in aanmerking komen. Op basis daarvan stelde de EC voor dat o.a. de cement- en staalindustrie hun emissierechten gratis blijven krijgen.

Over dit voorstel werd dus ... in de milieucommissie van het Europees Parlement gestemd, een stemming die doorslaggevend is voor de toekomstige stemming in plenaire zitting van het Parlement. De commissie stemde in met het EC-voorstel; er zullen dus naar alle waarschijnlijkheid  tot minstens 2020 gratis vervuilingsrechten blijven uitgedeeld worden. Er zou alleen verzet geweest zijn van groenen en sommige socialisten, die de gang van zaken te weinig transparant vinden.

Hoe absurd deze ‘klimaatpolitiek’ is, blijkt uit het feit dat de emissierechten zo kwistig uitgedeeld worden dat bedrijven de gratis ontvangen en niet gebruikte rechten verkopen op de koolstofmarkt. Staalproducent Arcelor Mittal verdiende er al miljoenen mee."

VroegeVogels: "De vergroeningsmaatregelen die voortvloeien uit het Europese landbouwbeleid werken juist averechts. Dat zeggen de Werkgroep Grauwe Kiekendief en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Door de invulling die de Tweede Kamer er aan geeft dreigen akkerranden, waar nu soorten als grauwe kiekendief, velduil en korenwolf (hamster) van profiteren, te verdwijnen. Soorten die zeldzaam zijn en waar  Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor heeft. In Groningen is de grauwe kiekendief zelfs door de aanleg van akkerranden voor uitsterven behoed.

Volgens het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet 5% van het akkerareaal worden ingericht als 'ecologisch aandachtsgebied'. Per hectare krijgt een akkerbouwer daar méér groenpremie voor dan voor de ecologisch veel waardevollere akkerranden. Maar voor die 'vergroening' hoeft die boer minder te doen. De landbouwlobby heeft afgedwongen dat landbouwgewassen die stikstof binden (groenbemesters) ook mogen worden meegeteld als ecologisch aandachtsgebied. En die zijn juist weer van geen enkele waarden voor kiekendief en velduil."

Een paar jaar geleden begon de ANWB een lobby om het beleid van Natuurmonumenten te dwarsbomen. Natuurverenigingen moesten volgens de ANWB-directeur fuseren, er moesten banen geschrapt worden want de kosten in de sector waren te hoog. De kosten die autorijders veroorzaken zijn gigantisch veel hoger (snelwegen, ongelukken, milieuvervuiling). Dus zouden de autobezitters eens de portemonnee moeten trekken en veel meer moeten betalen om de schadelijke gevolgen van het autorijden nog enigszins te compenseren. Maar dat doen ze natuurlijk niet. Onder het mom van 'geef de natuur terug aan het volk' moet de heilige koe de natuur in - waar zijn die autobanen tenslotte voor?!

Noord Holland

Natuurmonumenten houdt momenteel een enquête over het natuurbeleid. Overal worden discussiebijeenkomsten georganiseerd om de meningen te peilen. Ook in Amsterdam. En ja hoor, ook daar was iemand van de ANWB die het hoogste woord voerde en zelfs het lef had om te zeggen dat hij geen lid was van Natuurmonumenten. Ook Ivar Manuel van D66 deed een duit in het zakje, door te beweren dat er natuurgebieden waren met kwaliteitsnatuur en daartegenover parken waar evenementen plaats zouden moeten vinden. Onzin natuurlijk, je vindt soms meer biodiversiteit in parken dan in natuurgebieden. De hele vergadering was een beïnvloedingspoging om evenementen te pushen in alle parken van Amsterdam. De moderator deed zijn werk ook behoorlijk agressief door sommige mensen gewoon de mond te snoeren. Nogal teleurstellend. De enige boswachter in het panel zat er een beetje verloren bij. Dit is weer Nederland ten voeten uit. De eeuwige autolobby die meent overal zijn zin te moeten krijgen. En dan heb je nog de autobezitter zelf die het recht opeist op met zijn autootje naar natuurgebieden te mogen rijden en daar gratis zijn auto te mogen parkeren. 

OneWorld: "De tegeltuin is in opkomst. Zeker het afgelopen decennium zijn tienduizenden stukjes groen omgetoverd in degelijke grijze vlaktes. Tuinen, perken, bomen, alles moet eraan geloven. Geert van Poelgeest van Operatie Steenbreek weet wel hoe dat komt. "Het is gemak. Mensen zien een tuin als het verlengde van hun woonkamer. Een betegelde tuin vergt in hun ogen weinig onderhoud en het is makkelijk om er een terrasje op te zetten."

Operatie Steenbreek is een landelijke werkgroep van onder meer de universiteiten van Wageningen en Groningen, enkele  grote gemeenten, milieucentra en stadsecologen. Samen startten ze anderhalf jaar geleden het initiatief om het groen terug te krijgen in de voor- en achtertuinen van huizen. En dat is niet alleen een esthetische kwestie.

"Een gebrek aan groen is in de eerste plaats slecht voor de natuurlijke kringloop", vertelt Van Poelgeest. "Bomen, bloemen en planten die er normaal groeien en dieren worden verdreven. Maar het heeft nog veel meer gevolgen. Het water kan de grond niet in en spoelt bij een flinke regenbui het riool in dat de hoeveelheid helemaal niet aan kan. Kijk maar naar de beelden van 28 juli, dan zie je wat er kan gebeuren."

De beruchte hoosbui staat nog bij veel Nederlanders vers in het geheugen. De brandweer had in steden als Amsterdam, Utrecht en Arnhem dagenlang de handenvol aan het leegpompen van ondergelopen kelders en straten. Het water kon geen kant op, de riolen waren overvol. Grotendeels de schuld van de toegenomen bestrating en betegeling. In Nederland is ruim 7 procent van het landoppervlak versteend. Daarmee is het, achter Malta, het tweede meest 'versteende' land van Europa, ver boven het Europees gemiddelde van een kleine 2 procent.

De ondergang van groene tuinen heeft naast de slechte afvoer van regenwater nog een ander negatief effect: de temperatuur stijgt. Een of twee graden meer kan al leiden tot een hoger sterftecijfer, vooral bij ouderen. Opvallend is ook dat Den Haag door de hoge 'tegeldichtheid' de heetste stad van Nederland is. Letterlijk. Terwijl de ligging aan zee juist voor verkoeling moet zorgen.

Om Nederlanders bewust te maken van de problemen die de tegeltuinen veroorzaken, start Operatie Steenbreek in 2015 in vijf steden (Eindhoven, Amersfoort, Den Haag, Groningen en Leeuwarden) met een pilot. In de eerste plaats wordt hierbij in kaart gebracht hoe groot de problematiek nou eigenlijk is. Vervolgens wordt een start gemaakt met het informeren en adviseren van bewoners om hun tuinen weer te 'vergroenen'. Daarbij worden tuincentra, gemeenten en andere werkgroepen nauw betrokken. Want een structurele verandering kan volgens Van Poelgeest alleen door samenwerking in gang worden gezet. In zijn ogen moeten er bovendien wat misverstanden de wereld uit worden geholpen. "Een groene tuin hoeft bijvoorbeeld helemaal niet meer onderhoud te kosten. Als je het slim inricht bespaar je een hoop werk.""

egeltuin_of_tegeltuin

Dichtbij: "Deskundigen zijn namelijk van mening dat het massaal betegelen van tuinen mogelijk kan leiden tot overbelasting van de rioolstelsels met grote hoeveelheden afvloeiend water.

Een tweede probleem met de tegeltuinen is de verandering van het stedelijk microklimaat. Verharding heeft andere stralings- en thermische eigenschappen dan vegetatie. Steen warmt bij bezonning sterk op en houdt de warmte lang vast. Met name in hete zomers worden hittegolven in het stedelijk gebied versterkt, en ’s nachts blijven de temperaturen hoog met een slechte nachtrust als gevolg. Begroeiing heeft dankzij de verdamping van water een duidelijk verkoelend effect en zorgt voor minder extreme temperaturen.

Een derde probleem betreft de afname van de stedelijke biodiversiteit. Veel soorten insecten en vogels zijn door de intensivering van de Nederlandse landbouw in toenemende mate afhankelijk van stedelijk gebied. In versteende tuinen is voor deze dieren niets te halen en elke vorm van beschutting ontbreekt. Bij voortschrijdende verharding zullen dergelijke soorten onherroepelijk in aantal afnemen. Voor meerdere soorten hommels en solitaire bijen bijvoorbeeld vormen stedelijke tuinen in potentie een belangrijke habitat. Hetzelfde geldt voor zweefvliegen, waterjuffers en een aantal soorten vlinders. 

De vraag wat mensen bezielt om hun tuin geheel te bedekken is een hele interessante. Een hypothese is dat het mensen “te veel tijd kost” om een tuin te onderhouden. Verder lijkt het erop dat de tolerantie jegens groen in zijn algemeenheid aan het afnemen is, evenals de verbondenheid die mensen voelen met groen. Groen is goed voor in natuurreservaten en weilanden, maar alstublieft niet in mijn eigen tuin. Het veroorzaakt overlast en kost alleen maar tijd. De diepere drijfveren achter deze markante attitudetransformaties zijn nog altijd versluierd en vormen een interessant subject voor sociologisch onderzoek.

Naast de materiële welvaart die ons dit heeft opgeleverd is er ook een duidelijke schaduwzijde: de meeste burgers-consumenten houden in hun beslissing geen rekening met de gevolgen van die beslissing voor de collectiviteit. En nu komen we weer terug bij het betegelen van de tuin. Op individueel niveau een daad, op maatschappelijk niveau dus een “mis”daad."

Wat heb je liever: egels of tegels in de tuin?

© 2009