Weblog

Meer info

shot_2142

De info-avond over de aanleg van de Gaaspersingel leverde gisteren zo'n tien zeer geïnteresseerde bezoekers op. Sinds we de schouw deden om het terrein te verkennen zijn meerdere jaren verlopen. De voorbije dagen zijn al voorbereidingen getroffen voor de aanleg. Dat hield vooral in het plaatsen van kranen en pompen langs de singel en bij Ballorig. Als de duikers vervangen worden dan gebeurt dat met water onder druk. Daardoor kan op allerlei plekken water naar boven komen en dat water moet afgevoerd worden, wat gebeurt via de in de grond aangebrachte kranen. Dat water mag niet de Gaasperplas instromen. Het komt dus neer op het reguleren van het ondergronds waterniveau.

Deze werkzaamheden voor de Gaaspersingel vallen samen met de aanleg van de loopgraven voor Dirt Maniacs. Een beetje verwarrend is wie wat doet. WaterNet verhuurde voor de mud run machines en diensten aan Dirt Maniacs, maar subsidieert dit evenement niet. De aannemer Dekker Krabbendam sponsort Dirt Maniacs wel.

Als het goed is wordt de doorstroming van water in de grachten in de woonwijken ook beter. Voorbije jaren zijn herhaaldelijk dode vissen aangetroffen in onze grachten. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van WaterNet. Het laatste deel van de werken omvat het planten van bomen. Dat gaat eind november gebeuren. Dus eind 2014 is de aanleg helemaal klaar.

De veenweiden worden blijkbaar toch opgehoogd. Die worden zo'n 22 cm verhoogd. In principe zouden het wel veenweiden blijven. Hoewel ik daar zo mijn twijfels over heb. En het voorstel om daar een parkeerterrein te maken voor evenementen is al helemaal absurd. Het Natuurplan Zuidoost geeft aan dat deze veenweiden van uitzonderlijk belang zijn. Het stadsdeel noch GGA kunnen het maken om dat Natuurplan een paar maanden na vaststelling  al naar de prullenmand te verwijzen. Het lijkt intussen verdwenen van de site van Zuidoost. Het concept is nog wel te vinden. "In het Natuurplan staat welke keuzes we in Zuidoost maken over de manier waarop we de komende twintig jaar omgaan met de dier- en plantensoorten in Zuidoost." Tja, een mud run past daar echt niet in. Ik ben benieuwd hoeveel kikkers en padden er zullen sneuvelen dit weekend. In dit evenement worden ook de waterpartijen verstoord. Extra schade dus. Een ecologische quickscan van mogelijke gevolgen en met aanbevelingen is niet gemaakt.

HeerlijkheidGein: "Op papier heeft stadsdeel Zuidoost een prachtig natuurbeleid. Maar daar wordt op allerlei manieren flink aan getornd. Zo is er kort geleden een mooi Natuurplan opgesteld. Het Natuurplan Zuidoost heeft als ondertitel Natuurwaarden verhogen; Hoe doe je dat? Een van de ambities is om de natuurwaarden van onder andere de oostrand van de Gaasperplas te verhogen. De veenweiden daar behoren tot de Hoofdgroenstructuur en de Natuurboog. Op de kaarten in het Natuurplan staan ze met een hoge esthetische en ecologische kwaliteit. Ook behoren ze tot de historische landschapselementen van voor 1849. De kaart van de biodiversiteit voor deze weiden geeft 3-5 soorten van de doelsoortenlijst aan. De weiden hebben een zeer hoge natuurlijkheid en leveren een grote bijdrage aan de ecologische structuur volgens het Natuurplan. De veenweiden worden volgens de natuurwaardenkaart hoog gewaardeerd, mede gebaseerd op de cultuurhistorische waarde van het oude veenweidelandschap.

Niettemin werd voor de realisatie van de Gaaspersingel een wijziging van het bestemmingsplan voorgesteld die niet een verhoging van de natuurwaarden inhoudt, maar een ophoging van de veenweiden met de grond die afgegraven zal worden voor de Gaaspersingel. Dat betekent dat de veenweiden hun veenkarakter zullen verliezen waardoor de habitat voor veel vogels verstoord zal worden. (Iedereen kent als voorbeeld het Landje van Geijsel dat als veenweide zeer in trek is bij tienduizenden vogels.) Meteen na de goedkeuring van het Natuurplan wordt het al aangetast. Bovendien bestaan er plannen om een deel van de weiden te gebruiken als parkeerterrein tijdens evenementen. Daarmee is het Natuurplan gedegradeerd tot propaganda en eigenlijk waardeloos geworden. GGA houdt zich niet aan wat in het Natuurplan als doel is vastgesteld. Dat zou de zoveelste afbreuk zijn aan de geloofwaardigheid van de politiek, GGA en het dagelijks bestuur van zuidoost.

Je maintiendrai. Moi non plus."

natplan

Het is weer typerend voor stadsdeel Zuidoost dat alle links op deze blogpost niet meer werken. Wie belangstelling heeft voor een pdf van het Natuurplan, dat blijkbaar intussen ook tot geheim stuk is bestempeld, kan dat op verzoek van mij toegezonden krijgen. Mijn functie als onbezoldigd participerend ambtenaar groeit met de dag.

De aanleg van de Gaaspersingel is een goede zaak. De kwaliteit van het water in de Gaasperplas zal daardoor verbeteren. Maar evenementen als Dirt Maniacs horen daar niet thuis. Toevallig hebben de organisatoren kunnen profiteren van de aanleg van de Gaaspersingel om het singelgedeelte te gebruiken voor de aanleg van de loopgraven. De heer Jaensch toetert overal rond dat dit evenement klein is en past in het kader. Jazeker, het past in het foute beleid van Zuidoost dat de EHS volkomen negeert. Om mensen kennis te laten maken met Zuidoost via deze natuurschadelijke evenementen is niet de juiste weg. Ik noem het onzindelijk taalgebruik en natuurmisbruik. Het is ook geen klein evenement, want het hele EHS-gebied wordt onder de spikes platgetrapt. Ik zag al een filmploeg rondlopen om deze recordpoging voor WORLD’S LONGEST MUD TRENCHES IN AN OBSTACLE RUN’ op te nemen. Dit is geen klein bier.

In de laatste krant van Amsterdam editie Zuidoost staat dat het Oosterpark een opknapbeurt krijgt. Geen woord over de geplande bomenkap. Wel dat er 70 nieuwe bijzondere bomen bijkomen. Er komt een 'skatevoorziening'. De opknapbeurt en 'verdubbeling' van het park is een leugen. Men voegt een aantal gebouwen bij het park en noemt dat dan verdubbeling. Het park wordt dubieus 'opgeknapt' en wordt voortdurend 'afgeknapt' door evenementen als Appelsap.

Er staat in deze krant ook een stuk over festivals. Voor en tegen. Nou dacht ik dat John Sanner die een informatieve site runt voor Nellesteiners, Nellestein online, altijd een voorstander was van Amsterdam Open Air, want op zijn site stond nooit een onvertogen woord over dit festival, wel foto's (hij kreeg een vrijkaart) en aankondiging van het evenement. Hij blijkt nu tegen te zijn. Dat is een positieve ontwikkeling. Dit is voor het eerst dat John dit laat merken. Misschien dacht het stadsdeel met deze 'tegenstander' een betere keuze te hebben gemaakt dan de echte tegenstanders van evenementen. Men heeft mij zelfs nog gevraagd om foto's in te sturen, wat ik gedaan heb, maar men vertoont liever geen foto's van een grote ravage. Dus de keuze van het stadsdeel is gevallen op een vanille tegenstander, die in elk geval vermijdt te praten over de inbreuk op de EHS, schade aan natuur, fauna en flora, en het enkel heeft over geluidsoverlast. Maar goed, ik vind het een hele vooruitgang dat John voor zijn standpunt eindelijk durft uit te komen.

Opbouw mud run

shot_2140
Natuur zoals Jaensch dat bedoeld heeft

shot_2133

shot_2136

shot_2137

shot_2138
Water pompen voor de mud run

shot_2139
Vanavond horen we wat dit voor werkzaamheden zijn.

Info Gaaspersingel

Zoals gebruikelijk hebben heel veel mensen, met name in Gein, geen bewonersbrief ontvangen. Men is duidelijk beducht voor ruchtbaarheid; wellicht wil men zo weinig mogelijk mensen kennis laten maken met de loopgraven en de kaalslag voor de mud run bij de ingang van het park daar. Geen nood, hier wordt u goed geïnformeerd. Vanavond is er dus een inloopavond vanaf 7 uur in Langerlust.

shot_2106

WaterNet: "Inloopavond

Om u als omwonende te informeren over de werkzaamheden organiseren we op donderdagavond 21 augustus 2014 éénmalig een informatieavond. U bent vanaf 19:00 uur van harte welkom bij boerderij Langerlust.

Inloopuurtje

Naast de inloopavond organiseren we voor alle belanghebbenden, stakeholders en geïnteresseerden tweewekelijks een inloopuurtje. Om de woensdag van 15:30 uur tot 16:30 uur zijn de omgevingsmanager en uitvoerder bij Boerderij Langerlust aanwezig. U kunt hier terecht voor alle actuele informatie en vragen.

Facebook

Hebt u geen tijd voor het inloopuurtje? Bezoek dan de facebook pagina “aanleg Gaaspersingel” waar we elke 4 weken een digitale nieuwsbrief plaatsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van het project en de bijzonderheden. Ook houden we via de facebookpagina een fotowedstrijd!

Voor meer informatie of vragen over het project kunt u onze projectpagina bezoeken op www.waternet.nl/gaaspersingel

Bewonersbrief

Dierenleed

kat en eend
Wilde eend: 'Ik emigreer. Jaensch ruïneert het Gaasperpark voor een mud run.'
Poes: 'Laat je toch omscholen tot huisdier, joh. 't Is niet veilig meer in parken. Maar zorg er wel voor dat je niet bij een VVDer terecht komt.'

Dieren: "Twee jongens hebben gisteren bij een vijver in de buurt van Eindhoven dertien zwanen, ganzen en eenden doodgemept met stokken. Vorige week werden op dezelfde plek ook al zeven watervogels doodgeslagen.
De eigenaar van de grond betrapte de daders, maar de dierenbeulen wisten helaas te ontkomen. De man trof vorige week ook al een dode zwaan, drie dode ganzen en drie levenloze eenden aan."

Die jongens hebben de ambitie om zo bij de VVD aan de slag te kunnen. Ja dat komt ervan als bestuurders en de overheid ook zo brutaal omgaan met onze natuur en niet het goede voorbeeld geven. Wat leren bezoekers van Amsterdam Open Air en andere festivals in openlucht? Dat de natuur aan de commercie toebehoort en enkel een fraai decor is voor kakofonieën, DDDDD dus (dance, drank, drugs, decibels, en een doppie). En 'Dikkertje' Dijksma hoort ook bij de d-trits, is ook schadelijk voor mens en dier.

Vogelbescherming: "VVD-Tweede Kamerlid Heerema kwam vandaag met een plan om meeuwen af te schieten om zo overlast te bestrijden. Het heeft echter geen enkele zin overlast van meeuwen te bestrijden door vogels af te schieten als de onderliggende oorzaken niet worden aangepakt. Kokmeeuw, zilvermeeuw en stormmeeuw gaan bovendien al jaren in aantal achteruit; de kokmeeuw en stormmeeuw staan zelfs op de Oranje Lijst, een voorbode voor een notering op de Rode Lijst."

En het blijft voor de VVD niet bij dieren.

Parool: "Dit land zit vol aanmatigende ambtenaren en bizarre bestuurders.

Het Zuid-Hollandse VVD-Statenlid Marian Propstra was de volgende. Zij vroeg zich 's nachts opeens af hoe je toch 'die moslim overmacht (sic) moet afbreken'. Haar suggesties: verdelen over stad ('met gevaar voor verspreiding') óf met een hek eromheen. Later beweerde ze gehackt te zijn. Toch bizar dat alleen mensen met rare nachtelijke tweets worden gehackt."

Inspectie modderroute

shot_2111
Lars met ploeg bezig met afpaling bij zeilvereniging

Vandaag begon het afzetten van het moddertraject voor Dirt Maniacs. Ondanks mijn herhaalde verzoeken aan Lars Vreugenhil en GGA om de route niet over het vennetje te laten lopen maar over het ruiterpad ten zuiden daarvan, zijn vandaag door Lars en zijn ploeg paaltjes gezet die de route aangeven, en natuurlijk loopt die over het vennetje! Lars zag me aankomen (sprak me meteen aan met mijn naam), en we hadden een vriendelijk gesprek. Hij heeft vandaag beloofd om de route bij het vennetje te veranderen. En hij was ook geïnteresseerd in andere voorstellen voor andere plekken. Die kan ik dan aan hem doorgeven. Ik houd hem aan deze afspraak. Er is dus weer gebleken dat GGA totaal geen instructies of voorwaarden heeft gesteld wat fauna en flora betreft. Pfh Jaensch al helemaal niet, hij is een notoir orchideeënmaaier. Wat zorgplicht betreft, daar doet GGA niet aan.

shot_2112

shot_2113

shot_2115

shot_2116

shot_2121

shot_2122
Een klein evenementje? Ik dacht het niet!

shot_2123

shot_2124
Oude ruiterpad al afgezet met paaltjes!

shot_2131
Foute route over het vennetje!

Volgens Lars zouden er meer bezoekers komen dan runners. Juist daarom is het van belang dat de zijkanten van de route niet afgetrapt worden door bezoekers. Mogelijk zullen ook de lopers gebruik maken van de grasbermen omdat die makkelijker lopen. Dan vertrappen ze gegarandeerd de orchideeën en de rode ogentroost die daar staan. Op de kleine foto's hieronder zijn ze niet zo duidelijk te zien, maar ze staan er wel, vlak langs de modderroute, de bredewespenorchis en de rode ogentroost (die zo mogelijk nog minder zichtbaar is), zeldzame en beschermde orchideeën en planten die op de Rode Lijst staan.

orchis langs pad

orchis

Orchidee

rode ogentroost

R. ogentroost

rode ogentroost
Rode ogentroost

Kaalslag in het park

Het begint duidelijk te worden waarom pfh Jaensch het evenement Dirt Maniacs zo geheim mogelijk wilde houden. Er worden ook behoorlijk wat bomen gekapt voor de modderrun. Als het bij elk evenement zo gaat dat blijft er na een paar jaar niet veel meer over van het Gaasperpark. Is daar een kapvergunning voor verleend? Natuurlijk niet. Groengebied Amstelland kapt naar eigen goeddunken. Vergunningen daar heeft men niets, maar dan ook niets mee te maken. En wie beslist over die kap? GGA is een verzameling van stadsdelen en gemeenten en de provincie. Het spreekt dat Amstelveen niets te makken heeft met Zuidoost en zich afzijdig houdt, net als de andere vertegenwoordigers. Dus, wie beslist in feite? Emile Jaensch, de opperregent van Zuidoost. Is daar overleg over in de Bestuurscommissie? Nee! Emile is de enige bewindhebber van wingewest Zuidoost.

kaalslag
Doorsteekje gekapt van de loopgraven naar het park

shot_2104
Bomen en struiken gekapt voor Dirt Maniacs

Voor de zekerheid is men de waterpartijen al dagenlang aan het ontdoen van algen. In de Ouderkerkerplas was recent nog blauwalg geconstateerd en dat moeten we niet hebben natuurlijk.

nog net geen blauwalg
Nog net geen blauwalg

shot_2107

shot_2109
Overstroming bij Ballorig

Langs het traject van Dirt Maniacs en bij Ballorig zijn een aantal wateraftappunten geplaatst. Heeft dat te maken met overlopende riolering/Gaaspersingel of met de loopgraven? Joost mag het weten. Volgens Waternet is de waterkwaliteit van de Gaasperplas de afgelopen jaren achteruit gegaan. "Door de aanvoer van water uit de stad en de lange tijdsduur dat het water in de Gaasperplas blijft, ontstaat algengroei en wordt het water troebel. Dit is geen wenselijke situatie voor de natuur en ook niet voor bewoners die in en om de plas recreëren."

Leuk om dan een triathlon in de Gaasperplas te organiseren en een modderun die ook door diverse waterpartijen gaat. Volgens de planning begint men in september met de aanleg van de Gaaspersingel. Die is door het gedoe met Dirt Maniacs naar voren gehaald. Onduidelijk is of Waternet ook betaald krijgt voor de werkzaamheden aan de moddertrenches. Of is er sprake van verkapte subsidiëring?

Nergens vind ik informatie over de informatiebijeenkomst over het begin van de aanleg van de Gaaspersingel op 25 augustus, infoavond die – volgens een matrixbord langs de Driemondweg – plaats zal vinden op donderdag 21 augustus 19:00 - 21:00 uur in Langerlust. Dus spring ik maar weer in als onbezoldigd participerend informatieverstrekker voor stadsdeel Zuidoost, GGA en Waternet. Blijkbaar is 'men' zeer beducht voor ruchtbaarheid van overheidsplannen.

shot_2105
Donderdag 21 augustus over aanleg Gaaspersingel
(aanleg begint op 25 augustus)

En oh ja, aan de bewoners van het Gaasperpark is ook geen inspraak gegund, maar ze zijn er voorlopig nog wel, zeer tot ongenoegen van GGA en andere natuurbarbaren.

shot_2100

Inspraak WMO

ZO: "Van 10 juli tot 30 augustus is de nieuwe Wmo-verordening 2015 beschikbaar voor inspraak. Dat betekent dat u mag vertellen wat u van de verordening vindt. In de verordening staan de regels voor toegang tot de maatschappelijke ondersteuning, of daar een bijdrage in de kosten voor geldt en hoe Amsterdammers worden betrokken bij het beleid en de uitvoering daarvan. Deze nieuwe verordening is belangrijk, omdat er in de Wmo veel verandert op 1 januari 2015."

Concept WMO-verordening

ZO: "Op 1 januari 2015 wordt een aantal ondersteuningstaken die het Rijk nu uitvoert, overgedragen aan de gemeente. Die taken, die nu zijn geregeld in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), worden dan opgenomen in de Wmo. Dat betekent dat de gemeente ook de uitvoering van die taken zelf kan vormgeven. De nieuwe verordening is dus uitgebreider dan de huidige. Daarnaast staan in de huidige verordening heel specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voorziening.

Dat wordt anders: in de nieuwe verordening zijn minder voorwaarden opgenomen. Wanneer iemand ondersteuning nodig heeft, wordt hierover een gesprek gevoerd waarna het eenvoudiger is om voorzieningen naar behoefte in te zetten.'

Drugsgebruik op Decibel

Decibel

OM: "Een drukbezocht Decibelfestival in Hilvarenbeek zorgde vandaag voor een 70-tal aanhoudingen. Medewerkers van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant waren op zaterdag 16 augustus aanwezig op het festivalterrein voor zover mogelijk de geconstateerde strafbare feiten meteen af te doen.

Festivalbezoekers die werden aangetroffen met wapens of drugs konden zaterdag onder begeleiding van de politie meteen langs het OM. Met een dreun op de achtergrond beoordeelden OM-medewerkers ter plekke de strafbare feiten en konden meer dan 60 zaken meteen worden afgedaan. De meesten kregen een strafbeschikking (boetebedrag) tot 500 euro. In totaal werd er door verdachten rond 6000 euro gepind en of contant afgerekend.

De meerderheid van de verdachten werd betrapt op bezit van drugs, meestal GHB. Ook werd aangifte gedaan van openlijk geweld.  De meerderheid van de verdachte was man. Ook enkele buitenlanders werden aangehouden. Negen verdachten accepteerden een taakstraf, drie verdachten kregen een dagvaarding mee. Zij zullen zich later dit jaar voor de rechter moeten verantwoorden.

Op vrijdag werden op het campingterrein reeds twee aanhoudingen verricht. De twee verdachten werden aangehouden met vermoedelijk GHB en 200 XTC-pillen. Zij zullen worden gedagvaard. Voor de ongeveer 60.000 bezoekers werd zichtbaar dat drugsbezit en andere strafbare feiten niet werden getolereerd. Naast het strafrechtelijk gevolg van hun strafbare gedrag moesten de aangehouden personen op last van de organisator van Decibel Outdoor het festivalterrein verlaten."

Telegraaf: "Tijdens het muziekfestival Lowlands in Biddinghuizen zijn het afgelopen weekeinde 122 mensen aangehouden die probeerden met drugs het terrein op te komen. Dat liet de politie maandag weten.

Wie gepakt werd, kreeg gelijk te maken met het Openbaar Ministerie. Dat legde, afhankelijk van de gevonden hoeveelheid, voornamelijk werkstraffen en geldboetes op. In totaal ging het om bijna 500 uur aan werkstraffen en 30.000 euro aan strafschikkingen."

Op de site van het Openbaar Ministerie lees je hoeveel werk er besteed wordt aan drugscontrole. Betalen de evenementenorganisatoren ook voor de inzet van politie? Het gaat vanzelfsprekend niet om 122 bezoekers die elk één pilletje in bezit hadden, maar ook om mensen met meerdere pillen voor de verkoop.

Duiven vergiftigen in 't park

Jammer genoeg heb ik op 13 augustus het optreden van het Ricciotti Ensemble en Ellen ten Damme gemist in houtzaagmolen De Ster in Utrecht. Ik werd helemaal chagrijnig toen ik hoorde dat Ellen het lied "Taubenvergiften im Park" van Georg Kreisler had gezongen. Daarom doen we dat hier dunnetjes over. Het vermoorden van fauna en flora is tegenwoordig de lust en het leven van onze bestuurderen. Vandaar.


Schatz, das Wetter ist wunderschön,
da leid ich's net länger zu Haus;
heute muß man ins Grüne gehn,
in den bunten Frühling hinaus!
Jeder Bursch und sein Mäderl
mit einem Freßpaketerl
sitzen heute im grünen Klee -
Schatz, ich hab eine Idee:

Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau,
gehn wir Taubenvergiften im Park!
Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau,
gehn wir Taubenvergiften im Park!
Wir sitzen zusamm' in der Laube,
und ein jeder vergiftet a Taube,
der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark
beim Taubenvergiften im Park.

Schatz, geh, bring das Arsen g'schwind her,
das tut sich am besten bewährn.
Streu's auf a Grahambrot kreuz über quer,
nimm's Scherzel, das fressen's so gern.
Erst verjag mer die Spatzen,
denn die tun ei'm alles verpatzen,
so a Spatz ist zu g'schwind,der frißt's Gift auf im Nu,
und das arme Tauberl schaut zu.

Ja, der Frühling, der Frühling, der Frühling ist hier,
gehn wir Taubenvergiften im Park!
Kann's geben im Leben ein größres Plaisir
als das Taubenvergiften im Park?
Der Hanserl geht gern mit der Mali,
denn die Mali, die zahlt's Zyankali,
die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark
beim Taubenvergiften im Park...
nimm für uns was zu naschen -
in der anderen Taschen!
Gehn wir Taubenvergiften im Park!

Triathlon en Dirt Maniacs

Er is een extra informatiebrief verschenen op de site van Zuidoost over de toestanden komend weekend. Zaterdag een triathlon en zondag de mud run. Zo'n mud run is hardstikke duur en daar komen op Facebook behoorlijk veel klachten over. Bovendien hoort zo'n evenement niet in de Ecologische Hoofdstructuur thuis.

Obstakels: "Wil je echter een A-locatie afhuren dan kost dit serieus geld en ben je met 10.000 euro echt niet klaar voor huur of vergunning.

Meestal zijn de obstacle runs in de natuur, omdat we liever modder dan asfalt hebben. Je wilt de volgende dag alleen geen groene huid hebben door bijvoorbeeld blauwalg, dus zal de organisatie het water moeten laten testen. En als er een speciale vogel of pad in het gebied woont betaal je ook nog behoorlijk wat aan ecologische onderzoeken."

Dat weten we dan weer: GGA zou voor deze AAA-locatie minstens 25.000 euro moeten krijgen. Maar het precieze bedrag zal wel weer geheimgehouden worden, ook voor de bestuurscommissie. Democratische controle is ver te zoeken. Recreatie Noord-Holland N.V. zal waarschijnlijk met het geld gaan lopen (om te investeren in wifi in parken? ik hoop het niet – het is de bedoeling dat hier ecologisch verantwoord beheerd wordt).

Op dit moment is er nog steeds geen definitief traject bekend, zijn de obstakels niet bekend, is er geen bouwboek en van een ecologisch onderzoek was geen sprake. Dit hele gebied behoort tot de EHS (NNN). De ecologisch zeer waardevolle habitat aan de zuidoever van de Gaasperplas, het 'vennetje' met zijn orchideeën, rode ogentroost, ruige anjer, rond wintergroen, en bufo bufo (gewone pad) heb ik doorgegeven aan GGA om te mijden, dus ik ga ervan uit dat het vennetje gespaard blijft en men gebruik maakt van het ruiterpad ten zuiden van het vennetje.

ZO en pdf: "Triathlon zaterdag 23 augustus

shot_2089
Bike

shot_2090
Run

Aan de zuidkant van de Gaasperplas is aan de Driemondweg een z.g. Start/finish locatie. Hier zullen de deelnemers verzamelen en starten in het water van de Gaasperplas. Daarna fietsen ze 4 rondjes à 5 km om de Gaasperplas. Tenslotte zullen de triatleten nog één rondje van 5 km om de plas heen rennen.

Het Gaasperpark wordt NIET afgesloten doch is een aantal fietspaden (zie plattegrond op de website) beperkt toegankelijk en leveren beiden events belemmeringen op voor het doorgaand loop- en fiets-verkeer. Voor de veiligheid van zowel de bezoekers, hun honden als ook de deelnemers zijn delen van fietspaden afgezet met dranghekken en afzetlint en staan er op vele plekken verkeersbegeleiders die de situatie ter plekke onder controle houden. We vragen bezoekers de aanwijzingen van verkeersbegeleiders op te volgen voor een veilig verloop van de wedstrijd.

De snelle triatleten zullen het gehele parcours in ongeveer 1 uur afleggen. Er worden op de fiets soms zeer hoge snelheden gehaald. Vandaar dat wij het parcours deels afsluiten voor overige bezoekers. Het is ook voor u als bewoner belangrijk de situatie ter plekke goed in de gaten te houden en de aanwijzingen van de verkeersbegeleiders op te volgen. Houd honden op 23 en 24 augustus zo veel mogelijk aan de lijn alstublieft. Wilt u dit niet, dan raden wij aan uw viervoeter in de ochtend en/of einde dag uit te laten. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag tussen 13:00 en 17:00."

Dirt Maniacs 24 augustus

De meeste hindernissen die geplaatst zullen worden zijn van hout en worden tijdelijk geplaatst door professionele survival hindernis bouwers. Maandag 25 en Dinsdag 26 augustus wordt alles weer afgebroken en weggehaald. Dinsdag 19:00 uur leveren wij de locatie weer netjes op aan de gemeente en Groengebied Amstelland.

Tussen 11:00 uur en ongeveer 18:00 zullen delen van voetpaden in het Gaasperbos beperkt toegankelijk zijn, maar het is op ieder moment mogelijk om overal in het bos te komen. Daarnaast zijn de hindernissen veelal spectaculaire bezienswaardigheden, dus ga zeker even kijken maar s.v.p. NIET beklimmen. Houd ook hier rekening dat uw viervoeter enthousiast kan worden van de deelnemers die voorbij komen rennen of in hindernissen aan het klimmen zijn. We zouden het daarom op prijs stellen als honden rond het parcours aan de lijn worden gehouden. Dit is zowel voor uw eigen als ons gemak.

shot_2038
Deze plattegrond klopt niet!!!
Het vennetje wordt hierop nog overgestoken
en over de waterverenigingen gebanjerd!
En er zijn minder obstakels dan hier opstaan.

Het start/finish gebied is beide dagen openbaar en vrij toegankelijk. Er zullen diverse gezellige eet- en drankstandjes staan waar u tegen betaling iets kunt nuttigen. Er kan alleen met muntjes betaald worden die gekocht kunnen worden bij twee loketten verspreid over het terrein. Ook voor (kleine) kinderen hebben we leuk vermaak. U bent meer dan welkom!

Ook langs het parcours zullen wij sanitaire voorzieningen (dixies) plaatsen zodat deelnemers en medewerkers daar indien nodig gebruik van kunnen maken.

Wij hebben 2 vaste EHBO posten. Een bij de start/finish en een bij het “kruispunt” in het midden van het park t.h. van hindernis nr. 18. Daarnaast een “vliegende” EHBO post met een verpleegkundige.

Tijdens de events hebben we aan de linkerkant (Langerlust zijde) van de Driemondweg betaalde parkeergelegenheid ingericht voor de deelnemers en bezoekers van onze events.

Wij vragen alle weggebruikers 23 & 24 augustus extra rekening met elkaar te houden tussen 11:00 en 18:00 uur omdat verschillende weggebruikers gebruik zullen maken van een pad (fietsers, ruiters en wandelaars op het fietspad). Ruiters moeten extra rekening houden want grote delen van de ruiterpaden worden zondag gebruikt voor het parcours van Dirt Maniacs.

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. onze events kunt u mij bereiken op lars@vreugdenhil-bv.nl of 06-55106767

Indien u klachten heeft over het evenement kunt u deze na afloop sturen naar info@zuidoost.amsterdam.nl"

U kunt in elk geval ook uw bezwaren meedelen aan de burgemeester van Amsterdam over de gang van zaken, de geheimhouding, het niet publiceren van de vergunning dan na 'voortijdige ruchtbaarheid', en het bemoeilijken van een bezwaarprocedure door het ontbreken van een bouwboek en een ecologisch onderzoek.

De burgemeester van Amsterdam
T.a.v. Directie Juridische Zaken
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Of per mail naar: bezwaarenberoep@amsterdam.nl

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.

Als lemmingen de afgrond in

Terwijl er driftig wordt gediscussieerd over het beperken van dure medische verzorging, claimt defensie met extra propaganda van de overheid en vooral de media over mogelijke oorlogen die men dolgraag zou willen voeren, extra geld voor 'defensie' lees 'offensieve oorlogen'. En net als in de zorg gaan de kosten voor defensie flink omhoog, want beide zijn een industrie. Geen overheid die eraan denkt om de kosten te drukken bij de bron; want omzet daar gaat het om in een neoliberaal imperium.

f35

Het blijft modderen met de F-35, de problemen en de kosten blijven stijgen. Zover zelfs dat Lockheed Martin een supportpagina heeft om Amerikaanse burgers aan te zetten het Congres om meer steun te vragen. Zover is het al gekomen. Geen zinnig mens zou zijn handen branden aan zo'n megalomaan project. Maar onze rechtsdraaiende legertop is vanzelfsprekend zo fors geïndoctrineerd dat alleen een Amerikaans toestel een optie is. Wie kent nog de geschiedenis van de F-104's die als vliegen uit de lucht vielen en waarbij ook omkopingsschandalen aan het licht kwamen (waar Prins Bernhard bij betrokken was)? Welke notabelen en militairen zouden nu omgekocht kunnen zijn? Mogelijk is het nu een geval van duchtige Amerikaanse pressie. 

Misschien is de keuze van de F-35 nog zo gek niet; als ze zo ondeugdelijk zijn zal hun gevechtskracht evenredig klein zijn, minder schade dus. Hoewel, een ongelukje met een nucleaire lading boven de randstad is niet aan te raden. In 2019 zou de eerste operationele F-35 worden geleverd aan Nederland... als hij ooit operationeel wordt. Van de 37 aangekochte vliegtuigen zouden er dagelijks maar 4 inzetbaar zijn; 5 ervan zouden permanent in de VS blijven (vreemd, gaat Nederland het Amerikaans luchtruim daar beschermen?).

VoltaireNet: "Since the launch of the project, its cost has varied ceaselessly, leading to the cancellation of various orders. Earlier this month, the Government Accountability Office (GAO) released a reassuring study, however based on figures already two years old. Simultaneously, the Department of Defense assured it would be cheaper to buy but more expensive to maintain.

According to an independent Canadian study by Professor Michael Byers for the Canadian Centre for Policy Alternatives and the Rideau Institute, the truth is much darker: in truth, no one can know the exact cost of an aircraft that has not been precisely designed. However, the 65 aircraft ordered by Canada would likely cost a staggering $ 1.5 billion USD per aircraft over 40 years (in 2007, the United States assured that the aircraft would not cost more than the F-18 and estimated its cost at about 377 million dollars each)."

The Plane That Ate the Canadian Military. Life-Cycle Cost of F-35 Fleet Could Reach $126 Billion, par Michel Byers, Centre canadien de politiques alternatives, March 2014:

"Under the “moderate” scenario developed here, Canada could only purchase 45 planes while staying under the $9 billion limit. Under the “serious” scenario, Canada could purchase only 34 planes."

NYTimes: "The F-35 fighter jet was expected to be exhibited at an international air show a few weeks ago — a chance for America to showcase its state-of-the-art war plane, the world’s most expensive weapons project. But, in an embarrassing turn of events, the star-crossed, single-engine F-35 was a no-show.

Instead of making its debut at the event in Farnborough, England — where government officials, defense contractors and experts gather annually to ogle new aviation technology — the plane was back in the United States, crippled by the latest in a series of setbacks.

Some experts say the Pentagon could save money and still ensure that America has a better plane than its adversaries by buying fewer F-35s and more of the F-15, F-16 and F-18 fighter jets already in the arsenal and modernizing the A-10 Warthog, a ground-attack plane. Others propose halting F-35 purchases until operational testing is completed in 2019 and everyone has a clearer sense of the plane’s strengths and weaknesses. "

CNBC: "The F-35 has come to symbolize all that's wrong with American defense spending: uncontrolled bloat, unaccountable manufacturers (in this case, Lockheed Martin), and an internal Pentagon culture that cannot adequately track taxpayer dollars.

"A single Air Force F-35A costs a whopping $148 million. One Marine Corps F-35B costs an unbelievable $251 million. A lone Navy F-35C costs a mind-boggling $337 million. Average the three models together, and a 'generic' F-35 costs $178 million," Wheeler wrote.

"It gets worse. These are just the production costs. Additional expenses for research, development, test and evaluation are not included," he added.

Of course, this price tag is up dramatically from 2014.

"The cost of an F-35B grew from $232 million in 2014 to a bulging $251 million by 2015," Wheeler wrote. "The cost of the Navy's F35C grew from $273 million in 2014 to a wallet-busting $337 million by 2015." "

De prijs van JSF testtoestellen

Gripen

Gripen4Canada: "Although it was supposedly designed to be "affordable", seemingly every independent review of its operating costs put the costs of the single-engined F-35 as above and beyond that of comparable twin engine fighters like the Eurofighter Typhoon and Dassault Rafale.  Against single engine fighters like the F-16 and Gripen, the cost differences are even more pronounced.

Given the F-35's lackluster specs, high price, and limited versatility...  Maybe its time to consider something different?"

EHBO bij Dirt Maniacs

Door het grote aantal evenementen in en om Amsterdam is er behoefte aan meer EHBO. Maar er zijn, zoals laatst nog in het nieuws was, geen belemmeringen of voorwaarden voor het oprichten van een ambulancedienst. Dus iedereen kan zich zonder de nodige diploma's opwerpen als EHBO-dienst. Dat zou veel beter geregeld en gecontroleerd moeten worden. Soms zijn er zelfs geen hulpverleners met de vereiste diploma's. En dat mag niet kunnen. Laten we hopen dat EHBO Team Nederland niet is ingehuurd voor Dirt Maniacs.

AT5: "EHBO Team Nederland, de stichting van ambulancechauffeur Menno K., had vaker de zaken niet voor elkaar.

Afgelopen week vertelden oud-medewerkers tegen AT5 dat K. eerste hulp verleende bij een fataal rally-ongeluk, maar dat hij daar helemaal niet toe bevoegd was. Nu blijkt dat in april dit jaar de stichting bij een festival in Noord ook zijn zaken niet voor elkaar had, zo blijkt uit een rapport van de GGD.

Het team was aanwezig bij festival Henk op de NDSM-werf en had bijvoorbeeld geen bebording of EHBO-vlaggen bij zich. 'Uiteindelijk hebben we dat geïmproviseerd opgelost door EHBO op een houten bord te kalken en dat op te hangen', vertelt een oud collega.

De GGD constateerde meerdere gebreken. 'Er is geen alcohol 70% en van enkele producten is de houdbaarheidsdatum verlopen. Twee voorbeelden hiervan zijn: zwaluwstaartjes en infuusvloeistof', schreef het in een rapport. 'Ook medicatie zelf ontbrak, was over datum of was niet meer steriel ingepakt', vertelt de collega."

Voor Dirt Maniacs op 24 augustus in het Gaasperpark heeft Groengebied Amstelland voorwaarden (van GHOR) gesteld voor de EHBO-diensten voor dit evenement, waarin geëist wordt dat de functionarissen in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma, en aantekening reanimatie en AED. Ten tijde van het evenement dient er ten minste 1 duidelijk herkenbare eerste hulppost op het terrein aanwezig te zijn. Dat worden er twee volgens de organisatie, hoewel ik er maar één op de kaart bij de vergunning zie staan. Maar... gezien de lengte van het traject en het doolhof dat dit traject in feite is, is twee hulpposten bijzonder weinig. Is er een calamiteitenroute? Hoe is de communicatie van de uithoeken naar de hulppost in dit natuurgebied?

Op dit moment moet ik constateren, gezien het ontbreken van een bouwboek en een duidelijke kaart met aanduiding van het definitieve traject (dat blijkbaar nog vastgelegd moet worden), dat er nog heel veel onduidelijk is. GGA heeft algemene voorwaarden gesteld, maar is er ook handhaving? GGA heeft niet de personeelscapaciteit om controle uit te oefenen en te handhaven. Stadsdeel Zuidoost zie ik nog niet inspringen om te handhaven. Ik weet dat Emile Jaensch bij evenementen, zoals een aantal andere personen, waaronder uw ondergetekende blogger, meestal wel een inspectierondje maken, maar in dit geval is het een traject van 6, 8, 12 of 24 km en dat maakt een groot verschil. Vergeet niet dat dit geen natuurwandeling is, maar een risicovolle moddercross. Uit eigen ervaring met mijn libellentelroute weet ik hoe makkelijk je een enkel verzwikt op dit terrein. Hoelang duurt het voor een ambulance langs de kronkelroute bij een gewonde is? Kan een ambulance wel bij een gewonde komen als de route zich over ruig terrein en over ruiterpaden begeeft?

Er is reden genoeg voor GGA en de vergunningverlener om dit heel goed onder controle en toezicht te houden. Men gaat tegenwoordig al te makkelijk om met het verlenen van vergunningen. De burgemeester heeft wel met orde en veiligheid te maken, maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij GGA en het stadsdeel. Gezien de onduidelijkheid momenteel over het traject en wat er precies voor contrapsels zullen worden opgericht is toezicht van groot belang. Ook organisatoren willen nog wel eens bezuinigen op allerlei dingen (water bijvoorbeeld was niet zomaar vrij te krijgen op Amsterdam Open Air dit jaar), mogelijk ook op EHBO.

En wat levert dit evenement voor GGA op? Een paar honderd of duizend euro? Veel te weinig om bij te kunnen dragen aan het onderhoud en beheer van het Gaasperpark en de zuidoever van de Gaasperplas. Is dat het waard om de Ecologische Hoofdstructuur van Zuidoost, onze trots en rijkdom, onder de voet te lopen? Ik dacht het niet.

Een Oekraïense landdag

Er gaat geen week voorbij zonder een gevecht in de Verkhovna Rada, het Oekraïense parlement. De uitdrukking 'een Poolse landdag' mag gerust veranderd worden in 'een Oekraïense landdag'. Gesponsord door de Europese Unie. Deze foto is al uitgeroepen tot Renaissance kunstwerk.

Ukraïense landdag

The Land of the Free

riot

Oh, say! can you see by the dawn's early light
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming;

Oh, say! does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

(One thing that’s brilliant about the photo is
the non-verbal analogy between “arms” and “arms”)


Loopgraven

Bij Ballorig was men vandaag de afvoer van de latrines aan het schoonspuiten/herstellen. Het stonk er verschrikkelijk. Er werd water uit de Gaasperplas gehaald om daarmee de leidingen te spoelen. Het spoelwater werd in het slootje achter Ballorig geloosd. Zijn Ballorig en/of het toiletblok ernaast dan niet aangesloten op de riolering? Dat verontreinigde spoelwater komt uiteindelijk weer terecht in de Gaasperplas via de gracht bij de ingang van Ballorig.

bij ballorig

shot_2080

shot_2081

Men is met man en macht bezig met het aanleggen van de loopgraven voor Dirt Maniacs. Ik hoop dat de jihadstrijders dit niet zien als een ideale training. Mijn indruk is dat deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden door Dirt Maniacs (ze hadden aangekondigd dat ze de beschikking kregen over een gratis graafmachine), maar door Waternet. In dat geval vraag ik mij af of Waternet wel voor deze service door Dirt Maniacs betaald wordt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat dit soort evenementen (hoewel door het stadsdeel gerangschikt onder kunst en cultuur!) flink gesubsidieerd wordt door de overheid en dus de belastingbetaler en op de koop toe nog eens de Ecologische Hoofdstructuur onder de voet loopt. GGA is niet genegen het bouwboek met de tekeningen van alle 40 contrapsels, constructies, tunnels en dergelijke die gebouwd/aangelegd/gegraven zullen worden openbaar te maken voor 23 augustus. Stel dat dat op de 23e beschikbaar komt, dan heb je geen mogelijkheid meer om over deze constructies bezwaren in te dienen. Het lijkt wel een geheime legerexercitie.

shot_2082

shot_2083

shot_2085

shot_2086

Aanleg moddertraject

shot_2070
Here be dirt maniacs

Men is al bezig met het aanleggen van het moddertraject voor Dirt Maniacs voor 24 augustus. De vergunning bepaalt dat pas op 20 augustus de opbouw mag beginnen. Men is nu dus al in overtreding. Blijkbaar is van handhaving geen sprake. Het is te verwachten dat de totale opbouw/afbraakperiode meer dan 15 dagen in beslag zal nemen. Het valt dus onder grote evenementen waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is.

shot_2072

shot_2075

shot_2076
Dit wordt Start/Finish

Modderloop

ILoveZuidoost: "Op 24 augustus wordt er een Dirt Maniacs gehouden in een parcour langs de hele Gaasperplas. Wanneer je naar het plaatje kijkt van het parcours dan wordt de hele omgeving van de Gaasperplas hiervoor gebruikt. De vergunning voor dit evenement is kort geleden door het stadsdeel afgegeven. Vanaf 9.00 uur tot 20.00 uur wordt het evenement gehouden, er is catering, etc aanwezig. De opbouw begint natuurlijk eerder zoals bij alle andere evenementen evenals de afbouw. De Gaasperplas meer en meer een evenemententerrein tijdens voorjaar, zomer en najaar? Moet de bestuurscommissie niet eens een scherpere vinger aan de pols houden? Vragen uit de buurt die ons bereiken."

Bomenkap Oosterpark

schreeuw

Dichtbij: "Protestmars tegen geplande bomenkap Oosterpark

Tegenstanders van de geplande bomenkap in het Oosterpark organiseren zondag 31 augustus een protestmars. Omsingeld Oosterpark Actiegroep heeft dinsdag een vergunning voor de demonstratie bij de gemeente aangevraagd.

De actiegroep is tegen de geplande bomenkap dat onderdeel is van het renovatieproject Verdubbeling Oosterpark. Daarnaast zijn ze van mening dat de renovatie van het park geldsmijterij is. Tot slot eisen ze dat de gemeente een diepgaand onderzoek naar het project laat uitvoeren. Het onderzoek zou volgens Omsingeld Oosterpark Actiegroep meer duidelijkheid moeten geven over de totstandkoming van het plan, financiële onduidelijkheden en het (gebrek) aan communicatie met omwonenden. 

De optocht start zaterdag 31 augustus om 14.00 uur bij de Hortus Botanicus aan de Plantage Middenlaan en eindigt bij monument De Schreeuw"

Zorgafbraak

628807
Teken de petitie

AbvaKaboFNV: "Onder ouderen, zieken, gehandicapten en zorgmedewerkers in heel Nederland is grote onrust ontstaan. Zij kregen afgelopen weken van hun gemeenten te horen dat zij over enkele maanden geen zorg meer krijgen. Tegelijkertijd kondigen zorgorganisaties massaal ontslagen aan. Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV: 'Mensen beginnen te voelen wat de desastreuze gevolgen zijn van het kabinetsbeleid. Als we nu niets doen, wordt 2015 een zwart jaar voor ouderen, kwetsbare kinderen en zieken. We moeten tot het uiterste gaan om de zorg te redden.'

Het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen en dat de mensen in hun omgeving meer zorgtaken op zich nemen. De zorg voor ouderen, langdurig zieken en kwetsbare kinderen legt het kabinet per 2015 bij de gemeenten neer, samen met een bezuiniging van meer dan 3 miljard euro. De meeste gemeenten hebben tot op heden nog geen duidelijkheid gegeven over welke zorg zij inkopen en welk budget beschikbaar is. Toch kondigt de ene na de andere zorgorganisatie massaontslag aan.

'De ontslagenteller slaat op hol. We gaan dit in heel Nederland voelen. In Amsterdam verdwijnen 640 banen bij Amstelring. Careyn in Delft schrapt 1000 banen. Meander Groep Parkstad; ook 1000 banen. 775 banen verdwijnen er in Tilburg bij Thebe. En in Flevoland schrapt Zorggroep Oude en Nieuwe land 363 banen. En zo gaat het maar door. Wie zorgt straks voor onze ouderen? Mantelzorgers kunnen het er nu al vaak niet meer bij hebben', aldus Van Brenk.

De FNV is de petitie ‘Red de zorg’ begonnen."

Teken ook de petitie: Red de zorg

Beroepseer: "De Orange Monday Foundation heeft een petitie opgesteld - Het roer moet om in de gezondheidszorg - waarin gevraagd wordt om een onafhankelijk Kameronderzoek aangaande de gehele geestelijke en somatische zorg. Het wordt tijd voor een andere en betere gezondheidszorg. De Foundation schrijft:

"Sinds het aantreden van het Kabinet Rutte II zijn er téveel beslissingen genomen door minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn met medewerking van de Tweede en Eerste Kamer, die in het nadeel zijn van de volksgezondheid van de Nederlandse burger. Onder het mom van bezuinigingen wordt er steeds meer macht gegeven aan de zorgverzekeraars, die vervolgens zorgverleners teveel onder druk zetten. Het resultaat is:

     Vanaf 2016 (nauwelijks) nog vrije artsenkeuze

    Vanaf 2015 de introductie van een nieuwe verzekering die de verschillen tussen rijk en arm alleen maar groter maakt

    De transitie van Wmo en Jeugd GGz en Jeugdzorg (jeugdhulp), waarvan nog maar de vraag is of dit allemaal op een correcte en adequate manier georganiseerd kan worden door de gemeenten

    De privacy van Nederlandse staatsburgers komt in gevaar

    Nederlanders kiezen voor minder zorg vanwege het te hoge eigen risico

    Verwachte ontslagen van meer dan 50.000 mensen in de zorg door bezuinigingen van 2,5 miljard

    Fraude bij toezichthouder gezondheidszorg NZA"

hetroermoetom
Onderteken de petitie

Beurs: "Zestig landen – zoals België en Nederland – hebben het geld van hun nationale zorgverzekeringen in de zakken van Rumsfeld gestoken, ook al wisten politici toen al dat de werking van Tamiflu allesbehalve van verzekerd was.

Die beslissing heeft de Belgische belastingbetaler 31 miljoen euro gekost en de Nederlandse ongeveer 64 miljoen euro. De Britse overheid had er omgerekend 513 miljoen euro voor over en de Amerikanen gooiden zelfs een miljard dollar over de balk.

Wil je dus weten hoe je als belegger rijk wilt worden? Investeer in de farmaceutische industrie en vind de volgende placebo uit."

De Nieuwe Wereld Orde

Sinds geruime tijd worden we geteisterd door de Nieuwe Wereld Orde. De VS stormt in zijn Drang nach Osten op naar de grenzen van zijn vijanden, Rusland en China. Europa is al veroverd, de media gelijkgeschakeld, de oude Oostbloklanden zijn nu aan de beurt. Verder heerst er een gigantische chaos overal waar de VS en de NAVO hun voetstappen gezet hebben en is de ellende niet meer te overzien. Big Brother heeft er bitter weinig van terecht gebracht.

De hubris van de VS kent geen grenzen (letterlijk). Onder het mom van 'humanitair ingrijpen' zijn miljoenen mensen vermoord. Libië is er nu na de 'humanitaire' interventie van het Westen nog erger aan toe dan onder Ghaddafi. Iraq is er nu nog veel erger aan toe dan onder de dictatuur van Saddam Hoessein. Met andere woorden de VS en de NAVO hebben er een humanitaire wereldcatastrofe van gemaakt. Maar deze huichelaars verbieden nu een humanitaire interventie van Rusland om de burgers te redden die nu in Oekraïne door de junta in Kiev uitgemoord worden. Een gotspe!

EUObserver: "EU and US leaders have warned Russia that more sanctions will follow if it “invades” Ukraine in the name of “humanitarian” aid."

Laten we even luisteren naar wat Poetin (in 2011) te zeggen had, want van onze mainstream media zult u het niet moeten hebben.


© 2009