Weblog

Een nieuw begin

Vanaf vandaag wordt dit weblog voorgezet op een andere plek. U kunt nog steeds voor informatie terecht op deze website. Alleen het weblog wordt vanaf nu voortgezet op een andere pagina. Alle pagina's van deze site blijven beschikbaar.

nieuwe site
Klik voor nieuwe website

Als u op de nieuwe site bent ziet u rechts bovenaan de nieuwe rss-feed (subscribe to rss feed). Hierop klikken voert de nieuwe site in in uw rss-nieuwslezer, zodat u alle nieuwe berichten weer automatisch op kunt halen. Daarmee is Heerlijkheid Gein klaar voor nog eens zes jaar informatie en nieuws.

Beste wensen

 mission_accomplished
Klik voor vergroting

Beste lezers, van harte een gelukkig en gezond nieuwjaar! Het is positief dat steeds minder ongelukken gebeuren tijdens de jaarswisseling en dat het vuurwerk in de meeste stadsdelen veel veiliger wordt afgestoken, vooral op daarvoor geschikte veldjes.

Wat dit weblog en deze site betreft, er wordt momenteel door uw scribent hard gewerkt aan een nieuwe opzet. Deze site is al zes jaar oud en zes jaar dik. Dus die wordt behoorlijk log. Een te log blog, dat kan niet. Er komt een vervolg in de laatste 64-bit versie van deze app. Achter de schermen draait ook een nieuw OS op een nieuwe computer. Over enige tijd ziet u het resultaat. Maar wees gerust, de strijd tegen regenten en natuurbarbaren en ander ongevoeg gaat onverminderd voort.

peace_wishes
Klik voor vergroting

Overzicht

Faunabescherming: "De provincie wilde in de groengebieden rond Amsterdam vossen laten afschieten “om de weidevogels te beschermen”. De gemeenteraad van Amsterdam heeft hier nu een stokje voor gestoken. De vos is een beschermd dier en hoort thuis in onze natuur. Om de weidevogels te beschermen moeten andere methoden worden gevonden.

Het is verfrissend dat politici nu eindelijk eens hun verstand gebruiken en niet zonder meer meegaan met de door jagers ingefluisterde “argumenten”. De provincie Noord-Holland zou hier een voorbeeld aan moeten nemen."

Natuurbericht: "9 december debatteerde de Kamer over voedselbeleid. Laat dit debat een keerpunt zijn! Doorgaan op de huidige weg betekent het einde van de biodiversiteit op het platteland. Wat we nodig hebben is een opvolger van Mansholt, maar dan een van meet af aan duurzame. Als op één na grootste landbouwexporteur ter wereld en met Mansholt als founding father van het landbouwbeleid van de EU heeft ons land een bijzondere verantwoordelijkheid.

Het kortetermijnbelang van de Nederlandse agrarische sector mag het debat over toekomstig voedselbeleid niet langer domineren. Daarvoor spelen er te veel grote kwesties op het gebied van gezondheid, dierenwelzijn, milieu, wereldvoedselvoorziening en de kwetsbaarheid van de intensieve landbouw zoals bij de recente uitbraak van de vogelgriep weer bleek.

Boerenlandvogels verdwijnen

421 miljoen vogels minder in Europa

Geen plaats voor weidevogels of bijen."

PvdD: "Het grootste deel van de begroting van de Provincie Noord-Holland gaat naar asfalt. Naar nieuw asfalt, naar onderhoud van oud asfalt, naar verbreding van bestaand asfalt. Jaar in jaar uit. Juichend twitterde Gedeputeerde Post dat investeringen in infra de beste manier zijn om de economie te laten groeien. Daarom dus. In totaal gaf dit Collegeuit eigen middelen, 1,9 miljard uit, 1,1 miljard had als doel economische groei, een percentage van 60%! Allemaal voor die harde waarde: meer geld. Maar hebben wij oneindige economische groei nodig?

Is het genoeg als de lucht zo vol fijnstof zit dat het smogalarm op tilt gaat? Is het genoeg als stikstofdepositie en verdroging de biodiversiteit hebben teruggebracht tot een groene woestijn van Engels Raaigras? Is het genoeg als alle dieren zijn afgeschoten of opgesloten in megastallen?"

Zelfs de natuur moet van dit College meer inkomsten genereren en economische activiteiten ontplooien. Alsof de natuur er alleen is voor boswachters! Dit College deed alsof ze veel investeerde in de natuur, maar de praktijk is erg tegen gevallen. Dit College schrapte 562 hectare uit de Ecologische Hoofdstructuur, dat is meer dan het College in 4 jaar aan natuur realiseerde."

Parool: "Nederland telt nog altijd te veel gemeenten, volgens de nieuwe gemeentekaart van de Atlas voor gemeenten. Het voorstel is om gemeenten zoals Haarlemmermeer en Almere toe te voegen aan de regiogemeente Amsterdam en omstreken."

Goede voornemens

Mijn eerste goede voornemen voor 2015: - Zoek naar een verleden jaar gekocht en gelezen boek niet enkel in mijn boekenkasten, maar ook op mijn iPad. Dat scheelt weer uren zoeken.

NSwinterweer
Klik  voor vergroting

Goed Voornemen voor de NS: - Halveer alvast de salarissen van de NS-directie die de komende eerste sneeuwval al aangrijpen om de dienstregeling te halveren en niet op hun werk te verschijnen, want zij zijn als de dwaze maagden in Mattheüs 25:1-13.

Spreuk 31: 21 Lof der deugdzame vrouw – Zij vreest voor haar huis niet vanwege de sneeuw; want haar ganse huis is met dubbele klederen gekleed.

In de herfst zijn het de bladeren die vierkante wielen zouden veroorzaken, in de winter anticipeert de NS op natte sneeuw. Bezuinigen is vooruitzien.

Het is oorlogstijd, mensen, crisistijd. Terwijl in Siberië de treinen hun normale rooster rijden, gaan de Nederlandse watjes door de knieën voor de geest van Kerstmis straks, the ghost of Christmas to come. Het komt nooit meer goed met dit land.

Xmess

prettige feestdagen1

Jawel, het woord 'christmess' bestaat ook, dat zijn de rommelige en rare dagen na kerstavond en de verwarring over wat je aan wie kan en mag wensen want niet iedereen is christelijk. Het zijn ook rare dagen. De criminaliteit neemt toe, inbraken overal. Toch een beetje kerstmisselijk. En het schijnt ook heel gezellig te zijn als regeringsleiders hun moordjongens in verwegistan een geweer onder de riem gaan steken. We leven in een 'interessante' wereld.

ThinkProgress: "Arnold Abbott, a 90-year-old veteran who has been repeatedly arrested for handing out food to the homeless in Ft. Lauderdale, will be able to give them dinner on Christmas Eve.

In October, the city of Ft. Lauderdale passed a new ordinance cracking down on those who give out food to the homeless in public. Abbott, a veteran of World War II who has handed out meals to the homeless every Wednesday for years, was arrested almost immediately after the law went into effect. He has since been cited two more times for continuing to hand out food to the needy."


"What Is Christmas?" is track #9 on the album The Lost Christmas Eve. It was written by O'neill, Paul F./oliva, John N.

What is Christmas? Tinseled fairy tales

Day old stockings lined up in a row
What is Christmas? Could someone tell me that?
What is Christmas? Surely, I don't know

And everywhere these lights
Who needs to color night?
Could this whole thing be planned?
I do not understand

This Christmas trees with colored lights
Underneath they still are only trees
Do you think that one day perhaps they might
Find that Christmas is kind of a disease?

Every year it's waiting for me, waiting for me
Every year it constantly defies
Placing strangers there before me, there before me
Spreading hope and cheer mixed in with happiness
Fraternal bliss and other Christmas lies

And there's one more thing that I have discovered
That I would now like you to know
The reason for Christmas I now realize
Is an excuse to tolerate snow, snow

I don't even like the sound of it
Anyway, where was I?
Oh, yes

What is Christmas? Candles everywhere
A fire hazard any other day
Children light them, no one seems to care
All for Christmas

Every year it returns here
And every year it's waiting for me
Why can't Christmas disappear
And just pretend it never saw me?

Every year I get my hopes up
That it will somehow just leave
But every year I wake to find
That once again it now is Christmas eve

Voor allen die worstelen met kerstmis, sterkte en take care.

Tegeltreurnis

VARA: 'Tegels verdrijven het groen in tuinen. Dat blijkt grote gevolgen te hebben, ontdekten ecologen en andere deskundigen naar aanleiding van de landelijke operatie Steenbeek begin dit jaar."


Tegelterreur

KenniscentrumBurgers&Biodiversiteit: "Deze verstening heeft aantoonbare gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving:

• Verstening versterkt het stedelijk hitte-eiland-effect: het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied. Vooral in de zomer kan een verhoogde omgevingstemperatuur een negatief effect op de gezondheid van mensen, met name ouderen en zwakkeren.

• Verstening vermindert de ruimte voor biodiversiteit in de stad. Afname van het leefgebied van bijvoorbeeld de egel, vlinders, (wilde) bijen en andere insecten, heeft tevens een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen.

• Verstening speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door het aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool.

• Verstening zorgt voor verminderd vasthouden van een deel van het winterse neerslagoverschot door planten, waardoor er in tijden van droogte minder water beschikbaar is.

• Verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit, met name de concentratie fijn stof.

• Een groene leefomgeving werkt stressvernminderend, en heeft een algemeen positief effect op de gezondheid en het welzijn van de mens."

NO fracking!

no fracking
CREDO

TheAtlantic: "The battle over untapped natural gas in New York State appears to have reached its end. Following an extensive public health review of hydraulic fracturing, Governor Andrew Cuomo announced a complete ban on the oil and natural gas harvesting practice in the state on Wednesday.

The 184-page report, conducted by the New York State Department of Health, cites potential environmental impacts and health hazards as reasons for the ban. The research incorporates findings from multiple studies conducted across the country and highlights the following seven concerns:

Respiratory health: The report cites the dangers of methane emissions from natural gas drilling in Texas and Pennsylvania, which have been linked to asthma and other breathing issues.

Drinking water: Shallow methane-migration underground could seep into drinking water, one study found, contaminating wells. Another found brine from deep shale formations in groundwater aquifers. Ethane was 23 times higher in homes close to fracking sites as well.

Seismic activity: The report cites studies from Ohio and Oklahoma that explain how fracking can trigger earthquakes. Another found that fracking near Preese Hall in the United Kingdom resulted in a 2.3 magnitude earthquake as well as 1.5 magnitude earthquake.

Climate change: Excess methane can be released into the atmosphere, which contributes to global warming. One study predicts that fracking in New York State would contribute between 7 percent and 28 percent of the volatile organic compound emissions, and between 6 percent and 18 percent of nitrogen oxide emissions in the region by 2020.

Soil contamination: One analysis of a natural gas site found elevated levels of radioactive waste in the soil, potentially the result of surface spills.

The community: The report refers to problems such as noise and odor pollution, citing a case in Pennsylvania where gas harvesting was linked to huge increases in automobile accidents and heavy truck crashes.

Health complaints: Residents near active fracking sites reported having symptoms such as nausea, abdominal pain, nosebleeds, and headaches according to studies. A study in rural Colorado which examined 124,842 births between 1996 and 2009 found that those who lived closest to natural gas development sites had a 30 percent increase in congenital heart conditions. The group of births closest to development sites also had a 100-percent increased chance of developing neural tube defects."

Groen in de verdrukking

logo_groengebiedamstelland

Groengebied Amstelland blijft nog steeds stug weigeren om inzage te verlenen in de cijfers die zouden moeten aantonen dat er genoeg geld verdiend kan worden met het exploiteren van onze groengebieden om deze te beheren en te onderhouden. Hoeveel heeft Amsterdam Open Air aan huur voor het Gaasperpark betaald aan GGA? Dat mogen wij niet weten. Dus zal het wel een zeer laag bedrag zijn waarmee het onderhoud van het park bij lange na niet betaald kan worden. De grote evenementenorganisatoren verdienen juist miljoenen door de groene locatie. Dat er geld verdiend kan worden lijkt me logisch, maar het is de eerste taak van GGA om ecologisch verantwoord groenbeheer te leveren, niet om evenementen te faciliteren. En zeker niet in de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur, waarin natuur de overhand moet hebben. Om toch evenementen mogelijk te maken (waarmee ook de belangenverstrengeling wordt aangetoond) rommelen de provincie, de gemeente en de stadsdelen met de EHS, en krijgt het woord 'recreatie' een lading die het nooit heeft gehad; dance events vallen niet onder recreatie, maar onder evenementenindustrie. Een bordeel zou volgens de gemeente ook onder recreatie vallen. Dat gaat veel te ver. Onze Amsterdamse parken worden zogoed als gratis ter beschikking gesteld van evenementenorganisatoren. Youp noemde ADE het Amsterdam Drugs Event. De gemeente catert voor de commercie.

DeBrugKrant: "“Ooit waren parken rustpunten in de drukke stad. Plekken waar je op adem kon komen, de vogels kon horen zingen en de drukte kon ontvluchten. De laatste jaren zijn er steeds meer heel drukke festivals met heel veel lawaai in de stad gekomen. Ook in parken, die daarvoor langere tijd worden afgesloten en dan niet beschikbaar zijn voor wie op zoek is naar rust.”

Ecologische Hoofdstructuur

Weer het argument van rust, dat ook al zo vaak in de discussie rondom het Oosterpark is aangevoerd. Maar bij de verplaatsing naar het Flevopark is er meer aan de hand. Want anders dan het Oosterpark behoort dit ruige stuk groen tot de Ecologische Hoofdstructuur. “Grote kans op beschadiging en verstoring van de flora en fauna, al dan niet beschermd”, oordeelde stadsecoloog Els Corporaal over de komst van Appelsap. Bovendien zou het een aanzuigende werking kunnen hebben op andere festivals, die hun bezoekers ook graag willen verwelkomen in een landelijke omgeving zo dicht bij het centrum.

Corporaal adviseerde dan ook tegen de komst van het festival naar het Flevopark. Het stadsdeel schuift haar bezwaren echter aan de kant en adviseert burgemeester Van der Laan om Appelsap eenmalig toestemming te verlenen om de 13.000 verwachte bezoekers in het Flevopark te ontvangen."

demo oosterpark
Demonstratie in Oosterpark

DeBrugKrant: "Stadsdeel Oost wil het Oosterpark vergroten, en ruimte bieden aan grote evenementen. Dan moeten onder meer een kwart van alle bomen gekapt. Veel omwonenden zijn fel tegen. Buurtbewoner Ernst Sonneveldt stapt naar de rechter. “Een verdubbeling van het Oosterpark levert niet meer groen, maar meer grijs op.”"

Staatsbosbeheer: "Op 4 december is door staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma en directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen op het ministerie van EZ het convenant “Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming”, ondertekend.

Staatsbosbeheer krijgt meer mogelijkheden om zelf inkomsten te genereren."

Lees "Staatsbosbeheer moet zelf inkomsten genereren." Het is duidelijk dat alles in dit land een 'onderneming' is geworden. Mussolini zou er trots op zijn. Ook de natuur moet vermarkt worden. Zo wordt de waarde van het weinige groen dat Nederland heeft ook nog eens ondergeschikt gemaakt aan commercie en winst. De biodiversiteit wordt aangetast. Evenementen vertrappelen onze parken. En het milieu verziekt elk jaar verder. De normale recreatie komt in het gedrang op grote schaal. En ook de democratie wordt met voeten getreden.

LandschapNoord-Holland: "Verkiezingen van 18 maart 2015 worden 'natuurverkiezingen'

17.000 handtekeningen geven duidelijk signaal

Afgelopen maandag heeft onze directeur Ernest Briët samen met twee boswachters bijna 17.000 handtekeningen overhandigd aan de heer Remkes, Commissaris van de Koning. Dit is het super mooie resultaat van de campagne 'Houd de natuur open' om de voorgenomen bezuinigingen van € 1,5 miljoen te stoppen.

De campagne heeft veel aandacht gekregen in de pers. Het grote aantal handtekeningen, de ludieke actie bij het provinciehuis, het symbolisch afsluiten van onze natuurgebieden Buitenplaats Leyduin en de Noordduinen én de vele persoonlijke berichten van natuurliefhebbers naar politici hebben indruk gemaakt! Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen ons werk steunen; ook in deze moeilijke tijd.

Het is helaas niet gelukt om in de vergadering van de Provinciale Staten voldoende stemmen te vinden. Ondanks het amendement van 50Plus, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie en SGP gaan de geplande bezuinigingen vooralsnog door."

Ridders in de Bijlmer

Bijlmerridders

DuynsteePolak: " Het boek "Ridders in de Bijlmer" verhaalt over de geschiedenis van Amsterdam Zuidoost. 364 pagina's weelderig geïllustreerd. De geschiedenis van Amsterdam Zuidoost? Die begon toch pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw? Nee hoor, helemaal niet.

Ridders en reigers 

Hier zwoegden in een vorig leven de eerste kolonisten op het deinende veen terwijl ze probeerden om het kletsnatte gebied tenminste nog een béétje droog te krijgen. Toen dat in de 10e eeuw enigszins gelukt was, kwamen de eerste boeren die er met wisselend succes een moeizaam bestaan probeerden op te bouwen. En hop, daar verschenen vanaf de 11e eeuw de ridders op het toneel die in het Reigersbos op reigerjacht gingen. Vonden ze héérlijk, die ridders. Met name het "smout van den scire reiger" (het vet van de blauwe reiger). En als ze niet achter reigers aan zaten, vochten ze gedurende de 11e en 12e eeuw onderling oorlogen uit om het strategisch gelegen gebied dat als een buffer lag tussen de bisschop van Utrecht en de graven van Holland, waaronder Floris V, die van Floris en de Alverman. Vondel baseerde zijn Gijsbrecht van Amstel op de verwikkelingen in dit gebied tussen de graven van Holland, de bisschop van Utrecht en diens leenmannen, het geslacht van de Heren van Amstel. Ach, er valt zoveel meer over te berichten.

Bouwzand 

Van dat verleden is bijna niets meer over. Uiteindelijk werd een handvol boerenfamilies in de jaren zestig van de vorige eeuw door de gemeente uitgekocht, waarna de geschiedenis onder een metersdikke laag bouwzand verdween waarop de grootste wijk zou verrijzen die Nederland ooit vanaf de tekentafel gebouwd zag worden: de Bijlmer."

Het boek is voor 24,95 € (geen geld voor zo'n dik en rijk geïllustreerd boek) te koop bij boekhandel Pölki Reigersbos en CBK Zuidoost. Een must voor elke bewoner van Zuidoost.

Op zaterdag 20 december van 14:00 tot 16:00 uur signeert de auteur, Evert van Voskuilen (met Netty Droog), in boekhandel Pölki Reigersbos zijn werk.

Nog meer verhalen over de geschiedenis van Zuidoost.

Milieu en natuur

Volgens onze overheid gaat het steeds beter met ons milieu en de natuur. Dat zal best waar zijn op een enkel terrein. Maar hoe komt het dan dat fauna en flora toch achteruit gaan op allerlei gebieden en Amsterdam nog steeds niet voldoet aan de normen? Vanzelfsprekend zal een neoliberaal kabinet of bestuur veel propaganda verspreiden en lippendienst bewijzen aan 'het groen' en 'het milieu'. Onder het mom van vereenvoudiging en kostenbesparing wordt het in feite beetje bij beetje slechter met ons milieu en onze natuur. Het doel blijft het faciliteren van steeds meer en grotere ondernemingen.

Natuurbericht: "Binnenkort wordt de nieuwe Natuurwet, die de huidige Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet gaat vervangen, in de Tweede Kamer behandeld. De uitgangspunten zijn een goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Als de insteek die nu in het wetsvoorstel gekozen is wordt doorgezet lijkt echter vooral het laatste uitgangspunt leidend. Een adequate bescherming schiet er voor veel soorten bij in. Dit betreft onder andere de wereldwijd bedreigde groep van trekvissen.

Bijna 90% van de in Nederland voorkomende trekvissoorten is sterk achteruitgegaan of verdwenen. Hoewel deze soorten zijn opgenomen in Europese beschermingsrichtlijnen laat de bescherming in ons land helaas nog steeds te wensen over. Navraag bij het Ministerie van Economische Zaken leert dat de meeste trekvissoorten in Nederland alleen onder het regime van de Visserijwet beschermd worden. Tot nu toe heeft dat de vissen geen goed gedaan. Het verhandelen van 60.000 vanuit de Habitatrichtlijn streng beschermde Nederlandse rivierprikken als aas voor snoekvissers in Engeland is hier een schrijnend voorbeeld van."

bodemgebruik
Klik voor vergroting

WageningenUR: "Tussen 2015 en 2020 gaat het aantal koeien in de wei jaarlijks afnemen. Dit staat in een rapport van Alterra Wageningen UR, dat vandaag in Rotterdam wordt gepresenteerd door Milieudefensie. Nu staat 65 procent van de koeien nog maar buiten, drie jaar geleden was dat nog 72 procent, blijkt uit het rapport van Alterra.

Door het verdwijnen van het Europese melkquotum op 1 april 2015 is het de verwachting dat de melkveestapel gaat groeien en dat er meer en grotere stallen komen voor koeien. Hoe groter de stal hoe kleiner de kans daarbij dat koeien nog buiten komen, zo valt in het rapport te lezen. Bij schaalvergroting daalt daarnaast het aantal melkveebedrijven en worden de overblijvende bedrijven steeds groter. De grote mest- en voersilo’s die daar bij horen, vallen sterker op in het landschap. Kleine bedrijven stoppen. Als gevolg hiervan komt in 2030 in Nederland zeker 15 miljoen m² aan stallen leeg te staan, wat bijdraagt aan een verdere verrommeling van het platteland."

Dat is niet zo best voor de koeien en hun 'product'. Maar als er dan toch minder weiden nodig zijn voor koeien, waarom de lege weiden dan niet in gebruik nemen als natuurgebieden? Voor weidevogels en als uitbreiding van groengebieden rond steden. Het zou zelfs mogelijk zijn om een aantal weiden te beplanten met bomen en daar evenemententerreinen van te maken, zodat onze stadparken en EHS met rust gelaten kunnen worden.

De bodem van Nederland bestaat voor 53% uit agrarisch gebied, 20% water, 12% bos en open natuur, 7% steden, 3% verkeer, 2,5% bedrijfsterrein en maar 2,5% recreatieterrein.

CompendiumVoorDeLeefomgeving: "Veel recreatieterreinen (parken, sportterreinen en volkstuinen) bevinden zich in de buurt van de steden. Dat wil niet zeggen dat stedelingen veel vierkante meters recreatieterrein tot hun beschikking hebben. Integendeel, want de grotere recreatieterreinen zijn niet gelegen in de buurt van grote steden, omdat de ruimte daar schaars en duur is."

CVDL: "Tussen 2008 en 2010 is het ruimtegebruik door de landbouw afgenomen. Agrarisch terrein is daarmee de grootste leverancier van gebied met een nieuwe bestemming."

Er is gewoon meer behoefte aan natuur en recreatiegebieden, zowel wat betreft verbetering van ons milieu als recreatiemogelijkheden. Het is niet de bedoeling dat grote evenementen onze bestaande groengebieden en parken gaan opeisen.

Rijksoverheid: "Voor het vijfde jaar op rij is de lucht in Nederland schoner geworden. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bijna overal in Nederland ligt de stikstofdioxidevervuiling en de uitstoot van fijn stof ruim onder de grenswaarden."

Het is bekend dat gemeenten aan de overheid onjuiste milieugegevens verstrekken. Je kunt dat 'arithmétique hollandaise' (Hollandse rekenkunde) noemen. Milieudefensie deed daarom eigen metingen waaruit blijkt dat Amsterdam de normen nog steeds blijft overschrijden. 

Luchtvervuiling Amsterdam overschrijdt Europese norm.

Vlieghinder: "Mensen die in de omgeving van van Schiphol wonen, lopen forse gezondheidsschade op. Hun gemiddelde levensverwachting daalt vanwege het vliegverkeer met enkele maanden tot meer dan een jaar. Dit blijkt uit cijfers van Milieudefensie gebaseerd op een vandaag verschenen onderzoek van TNO over luchtvervuiling bij Schiphol. Milieudefensie vindt de cijfers extreem zorgwekkend en eist snel aanvullend onderzoek en maatregelen."

Woon je in de buurt van Schiphol? Dan ga je een jaar eerder dood.

Omwonenden Schiphol tot ruim een jaar eerder dood.

Daarom is elke aantasting van de EHS (NNN) rond Amsterdam een aantasting van de volksgezondheid en van ons milieu. Vooral stadsdeel Zuidoost heeft hierin een belangrijke taak. Het Dagelijks bestuur van Zuidoost heeft voorlopig weinig op met natuur- en milieubescherming. Het Gaasperpark wordt uitgedund om meer ruimte te creëren voor evenementen. VVD en D66 willen dat het in Amsterdam makkelijker wordt om festivals te organiseren. ("Organisatoren die al jaren hun best doen om in samenspraak met de buurt een festival te organiseren verdienen dat." VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok). Ik ken geen organisatoren die hun best doen om in samenspraak met de buurt iets te organiseren. Integendeel.

sustainability

Parool: "Jasper Groen, gemeenteraadslid van GroenLinks, is kritisch over de duurzaamheidsagenda van wethouder Abdeluheb Choho. 'Hij lijkt te ontkennen wat er in de samenleving leeft en wat al die Amsterdammers die zich wel inzetten voor het klimaat drijft,' schrijft hij in een opiniestuk in Het Parool.

Choho verdient een compliment omdat hij zo verstandig is geweest ervoor te kiezen de succesvolle aanpak van zijn voorgangers voort te zetten. Maar het stelt teleur dat hij er niet een schepje bovenop doet, en er op belangrijke punten wat vanaf haalt. Zo lijkt hij het bedrijfsleven - goed voor zestig procent van de CO2-uitstoot in Amsterdam - te willen ontzien.

En waar het vorige college nog van plan was minimaal dertig windmolens neer te zetten, vindt deze wethouder zes windmolens voorlopig wel genoeg. Hij heeft 'de strijdbijl begraven' met de provincie. Logisch. Het zijn immers VVD en nota bene zijn eigen partij (D66) die daar de windmolens tegenhouden."

Jupijn Haffmans van De Gezonde Stad was positiever over Choho vanwege het aanpakken van de vieze bestelbus en de scooter, maar zegt er wel bij dat de gemeente voor zichzelf de ambities voor de reductie van de CO2-uitstoot heeft afgezwakt. "Als we de algemene doelstellingen voor de beperking van de CO2-uitstoot willen halen, moeten de burgers en bedrijven dus meer doen. Dat is niet geloofwaardig."

Trouw: "Nederland loopt flink achter op het gebied van klimaatverandering. Van alle EU-landen staat Nederland op de een-na-laatste plaats in de jaarlijkse Climate Change Performance Index.

'Geen enkel land doet genoeg om gevaarlijke klimaatveranderingen te voorkomen'."

Volkskrant - Marcel van Dam: "Klimaatramp is niet meer tegen te houden

De meeste deskundigen zeggen dat de urgentie om het probleem echt aan te pakken veel te laag is. Er is een ramp nodig om kiezers en gekozenen in beweging te krijgen. Helaas: als in dit geval de nood het hoogst is, is de kans op redding al voorbij. Veel wetenschappers die bang zijn voor spot en erger van klimaatsceptici en collega's verschuilen zich achter 'waardevrije wetenschap' om maar geen politiek of moreel oordeel te hoeven vellen. Hoe is het mogelijk dat, op enkele uitzonderingen na, de Nederlandse academische wereld, eertijds een bolwerk van maatschappijkritiek, nu zwijgt als het graf als het gaat om een probleem dat alle andere problemen in de schaduw stelt?"

Après nous le déluge! Na ons de zondvloed!

Dwangarbeid

logoDANee

DwangarbeidNee: "15 januari om 09.00 uur dient voor de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam een zaak namens een cliënt aangebracht door advocaat Mr. Marc van Hoof. De zaak dient tegen de gemeente Amstelveen. De gemeente heeft de tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden verplicht gesteld. De zaak gaat onder andere over de principiële vraag, of de verplichte tegenprestatie in strijd is met internationale verdragen en moet worden aangemerkt als dwangarbeid of verboden verplichte arbeid.

Het actiecomité Dwangarbeidnee organiseert op deze dag vanaf 08.00 uur een actie voor de Rechtbank om te protesteren tegen de verplichte tegenprestatie. Daarna gaan we met zijn allen naar binnen om de zitting bij te wonen.

De Rechtbank is gevestigd op de Parnassusweg  220 in Amsterdam."

Het is vrij simpel. Als iemand in de bijstand zit en gedwongen wordt om te werken om recht te hebben op die bijstand, dan is de sociale zekerheid buiten werking gesteld en dan zou niemand nog gedwongen kunnen worden om sociale premies af te dragen voor sociale zekerheid, want als het zover is dan zou je er voor moeten werken. Dan zou de hoogte van de bijstand ook minimaal een minimumsalaris moeten zijn. Het zou afhankelijk van het werk ook hoger kunnen zijn.

Nieuwe Murakami

strange library

Net verschenen is een vertaling (een Engelse en Duitse voorlopig) van een verhaal van Haruki Murakami dat hij schreef in 2008. Hij blijft verbazen. En dat is maar goed ook. Daarvoor lees je Murakami. Zijn roman die dit jaar verscheen – zijn romans verschijnen meestal in vertaling eerst in Nederland en Jacques Westerhoven is een uitmuntend vertaler – De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren was nogal verschillend van sfeer van zijn eerdere boeken. De Nederlandse uitgave is ook een beetje bijzonder; het omslag met de titel in het Nederlands volgt de Japanse drukwijze, hun voorkant is onze achterkant. Ik mag graag een mooi gedrukt boek in handen hebben. En dat is dit zeker.

De kleurloze Tsukuru Tazaki is anders dan zijn vorige boeken. Even uitleggen. Murakami lijdt aan zijn Japanse identiteit. Dat kun je merken aan zijn hang naar alles wat westers is, muziek, gerechten; zijn boeken wemelen van de referenties naar westerse muziek. Er is zelfs een Japans boek uitgegeven met een discografie van alle muziek die vermeld is in zijn boeken. Maar de  inhoud is door en door Japans. Japan drukt op hem. Kafka dringt zich op. Hij heeft ook een roman geschreven getiteld Kafka op het strand. Zijn boeken hebben vaak een dramatisch en onheilspellend karakter. Met De kleurloze Tsukuru heeft Murakami zijn grote voorbeeld F. Scott Fitzgerald (die hij ook vertaalde) ingehaald. Hij kan het, op de westerse manier een boek schrijven. Dit boek behoort daarmee tot de wereldliteratuur. Maar het is geen echte Murakami, althans dat vind ik. De magisch realistische en drukkende sfeer die zijn andere werk zo kenmerkt, zo pakkend maakt is aan het verdwijnen. Murakami is zich aan de last van zijn Japanse cultuur aan het ontrukken. Maar het is en blijft een sterk boek. En eigenlijk is mijn gevoel hierover een beetje overtrokken. Mijn verwachtingen hebben een kleine deuk opgelopen, vandaar.

unheimliche bib

De nieuwste Murakami is er al in verschillende talen, maar vreemd genoeg nog niet in het Nederlands. Het is een klein boekje met veel illustraties. De Engelse vertaling heeft de mooiste illustraties, die ook zeer goed passen bij het verhaal dat zich afspeelt in een bibliotheek. De Amerikaanse uitgave (dezelfde vertaler trouwens) is minder leuk. De Duitse vertaling is ook prachtig geïllustreerd. In het Japans is dit verhaal nu weer uitgegeven met dezelfde illustraties. Ik ben benieuwd wat de Fransen zullen doen, en hoe de Nederlandse vertaling eruit zal zien.

Nu we het toch over boeken hebben, ik mag graag een detective, of een thriller lezen. Maar je krijgt al gauw genoeg van de Jo Nesbo's met hun overdadige geweld. Als de aantrekkingskracht van een boek gebaseerd is op een overdaad aan geweld, dan houdt het voor mij op. Kan best spannend zijn, maar overdaad schaadt. Geef mij maar een leuke culinaire Krimi, van Tom Hillenbrand bijvoorbeeld. Hardstikke leuk en ontspannend.

GGA vergadering

Op donderdag 4 december is er weer een vergadering van Groengebied Amstelland. Er wordt veel besluiten genomen. En het is niet fraai. Het komt neer op een verdere commercialisering van onze groengebieden. Van ecologisch beheer is weinig sprake, wel van allerlei projecten. Groen en rust worden verder aangetast.

shot_2582
Verpretparking van de Ouderkerkerplas

In de brochure 'Omdat het ons veel waard is', een document over de 'bestuurlijke vernieuwing landschap' lezen we: "De schappen lijken van niemand te zijn." Er heerst inderdaad een grote chaos. Wie beslist er eigenlijk? Is dat het bestuur van GGA of is dat Recreatie Noord-Holland NV? Deze laatste is in theorie enkel de uitvoerder van de besluiten van GGA. Maar de voorzitter van GGA is gedeputeerde J. Bond. Transparant is het niet. Wie beslist over de EHS (NNN) van Zuidoost? Is dat Jaensch of Bond? Is Jaensch wellicht niet degene die beslist over ons stadsdeel maar is dat Bond, dus de provincie? In elk geval is hier sprake van een clubje regenten die onder mekaar, zonder zich te storen aan wat burgers denken, vergaande besluiten nemen over het gebruik en misbruik van onze groengebieden. De opgestelde regels laten heel wat misbruik toe. Op deze manier wordt de EHS steeds verder ondermijnd.

Stadsdeel Zuidoost heeft de locatieprofielen voor evenementen op de website gezet.

ZO: "In Amsterdam Zuidoost zijn 15 buitenlocaties aangewezen voor buitenevenementen:

Annie Romeinplein, Anton de Komplein, ArenABoulevard1, ArenABoulevard2, ArenApark, Nelson Mandela park / Bijlmerpark1, Nelson Mandela park / Bijlmerpark2, Bijlmerplein groot, Bijlmerplein klein, Gaasperpark Gaasperplas Noordoever, Gaasperplas Zuidoever, Gaasperplas Zuidoostoever, Hoekenrode, Winkelcentrum Kameleon en Winkelcentrum Reigersbos.

De locatieprofielen (randvoorwaarden voor evenementen) van buitenevenementenlocaties in Amsterdam Zuidoost bevatten beleid over het aanwijzen van gebieden en periodes waarvoor beperkingen worden voorgesteld aan het aantal te houden evenementen.

Wijzigingen in 2014 ten opzichte van de locatieprofielen in 2010

ArenaPark

Hier is een verruiming van de geluidsnorm, om zo de toename van het aantal evenementen mogelijk te maken met een hogere geluidsbelasting (dance festivals).

Bijlmerpark / Nelson Mandelapark, grote weide

De geluidsnorm is aangepast. In de nota van 2010 is de woongevelnorm op 65 dB(A) / 80 dB(C) gesteld. In 2013 en 2014 is door de omgevingsdienst (OD) geadviseerd om een woongevelnorm van 70 dB(A) aan te houden. In 2014 is deze norm ook in de vergunning opgenomen. In het nieuwe locatieprofiel is de woongevelnorm op 68 dB(A) en 85 dB(C) gesteld. Hierbij is rekening gehouden met de klachten van bewoners. De nieuwe maximale geluidswaarden dienen te worden gehandhaafd.

Gaasperplas Noordoever

Maximale belasting gevelnorm blijft gelijk, maar deze is anders genoteerd. De 67 dB(A) (niet gecorrigeerd, dus ‘ruwe’ meetdata) komt ongeveer overeen met de oude voor meteo gecorrigeerde norm van 63 dB(A) op de woongevels. Strikt zou deze dan op 68 dB(A) moeten liggen, maar gezien de standaard meethoogte van 1,5 meter is aan de ‘veilige’ lage kant gezeten van 67 dB(A). Op het evenemententerrein wordt de maximale norm van 103 dB(A) naar 100 dB(A) verlaagd. Er is uitdrukkelijk rekening gehouden met een aantal klachten van bewoners.

Gaasperplas Zuidoever

De gebiedsindeling is ook aangepast: de surfoever is eraf.

Gaasperplas Zuidoostoever

Zuidoostoever Gaasperplas krijgt een verruiming van maximaal aantal bezoekers. De gebiedsindeling is ook aangepast, het surfstrand is bij het Dagkampeerterrein getrokken.

Hoekenrode

Met de oplevering in april 2014 van het gerenoveerde Hoekenrode is de evenementenlocatie aangepast.

Winkelcentra

Een verruiming van het aantal evenementen per jaar."

Deze profielen worden voorgelegd aan de gemeente die hierover binnenkort zal vergaderen en beslissen.

Wat opvalt is dat er in feite op geen enkele manier rekening is gehouden met de klachten van omwonenden. De geluidsoverlast zal groter worden, eenvoudig omdat de bassen,  dus dB(C), met meer geweld over de wijken zullen dreunen, want ook vanuit het ArenaPark en het Bijlmerpark dringen deze kilometersver door. Voor dance-evenementen in het Gaasperpark zijn nog steeds waarden van 115 dB(C) toegestaan.  Dat is schandalig hoog. De woongevelnorm voor het Bijlmerpark en het Gaasperpark is verhoogd van 63 dB(A) (de norm vorige jaren) naar 68 dB(A). En dat er gecontroleerd en gehandhaafd zal worden is een lachertje. Overal gelden verschillende normen en allemaal nog steeds aan de hoge kant, dat wordt een puinhoop. De kick van dance events is de diepe bassen, daarom mogen die bassen met meer geweld de omgeving ingeknald worden. De bassen, dB(C), mogen met 17 dB meer opgefokt worden dan de hogere frequenties of dB(A). Jacques Attali, een van de eerste onderzoekers van geluidsoverlast, noemde dit de dictature de la jeunesse, de dictatuur van de jeugd. 

Nadat Jaensch zo grootmoedig was om te erkennen (na heel wat druk) dat het Gaasperplasgebied wel degelijk tot de EHS behoort (de ontkenning was weer zo'n typische regentenstreek), gaat men met een luchtig hart vrijmoedig de EHS vertrappelen. De heren J. Bond, J. Hylkema en E. Jaensch hebben nu openlijk de EHS nietig verklaard. Kort en bondig gezegd, de heren menen orchideeën te mogen maaien. En als ze dat niet mogen – want er staat in de wet dat dat niet mag, dan kunnen ze altijd een ontheffing aanvragen, en als ze denken dat die ontheffing geweigerd zou kunnen worden, dan vragen ze gewoon geen ontheffing aan, zoals GGA, lees Recreatie Noord-Holland NV, regelmatig doet om het aan alle kanten rammelende – met heel veel dB(C) – evenementenbeleid door te drukken. Regenten onder mekaar regelen dat gewoon. En reken maar dat na de dunningswerkzaamheden van het hele gebied door GGA de geluidsoverlast nog harder door de wijken en hele omgeving zal dreunen.

"Gaasperplas, recreatiegebied (Olonr. 1503245, d.d. indiening 17-10-2014)
Het verrichten van dunningswerkzaamheden aan beplantingen in het recreatiegebied Gaasperplas in het najaar van 2014 en/of voorjaar 2015."

Gebrek aan bloemen

Natuurbericht: "Uit onderzoek van stuifmeel van bijen uit museumcollecties blijkt dat het verlies aan bloemen in het landschap wel eens een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van wilde bijensoorten zou kunnen zijn. Dit werd al langer vermoed, maar tot op heden ontbrak hiervoor het bewijs. Dat bewijs is nu geleverd aan de hand van museumcollecties.

De achteruitgang van wilde bijen wordt vaak toegeschreven aan de achteruitgang van het landschap, in die zin dat er steeds minder bloeiende planten voorkomen en de bijen dus minder voedsel kunnen verzamelen. Alterra-onderzoeker Jeroen Scheper heeft samen met collega’s van onder andere de universiteiten van Wageningen, Leiden en Nijmegen het stuifmeel van bijen in museumcollecties onderzocht. Aan de hand hiervan konden zij bepalen welk planten door die ‘historische’ bijen (van vòòr 1950) als waardplant werden gebruikt. Zij onderzochten daarbij 57 bijensoorten.

Om de achteruitgang van de bijen te keren, zijn we er niet met het inzaaien van standaard bloemenmengsels, zoals nu veel gebeurt. “Dat biedt slechts soelaas aan een beperkt deel van de Nederlandse bijensoorten.” Volgens de auteurs zijn gerichte maatregelen nodig om de beschikbaarheid van de voorkeurswaardplanten van de verschillende soorten in het landschap te bevorderen."

Als Groengebied Amstelland en het Dagelijks bestuur van Zuidoost doorgaan met het rooien van bloemen en bloeiende struiken dan zal dat een effect hebben op de bijen in de bijenstal in het Gaasperpark. Voor het zoveelste jaar achter mekaar is GGA bezig met het uitdunnen van beplantingen, en dat enkel om meer ruimte te creëren voor evenementen. En dan heb je nog de spitsburgers die eisen dat bomen en struiken moeten wijken omdat ze teveel stuifmeel produceren dat hun autootjes zou vervuilen. Er zijn geen grotere vervuilers dan bomenkappers. En vergeet ook niet de metropolisering van Amsterdam die ook veel schade zou kunnen aanrichten.

bijen petitie

Red de bijen en de vogels: "In stilte sterven miljarden bijen en komt onze hele voedselketen in gevaar. Bijen maken niet alleen maar honing – ze vormen een groots nederig werkvolk dat 75% van onze belangrijkste voedselgewassen bevrucht. Binnen enkele dagen kan het Nederlandse parlement giffen verbieden die veel wetenschappers verantwoordelijk houden voor het afsterven van de bijen -- en nu ook de vogels.

Pesticiden genaamd neonicotinoïden, worden sterk in verband gebracht met de teloorgang van bijenkolonies, en de afname van wilde vogels op het platteland. In een niet-bindende stemming, heeft een meerderheid van de Tweede Kamer al voor een ban op deze giftige chemicaliën gestemd. Nu beschikken ze over een kans om deze pesticiden een halt toe te roepen, maar bedrijven lobbyen echter met man en macht om het landbouwgif niets in de weg te leggen.

De volgende stap om onze bijen te beschermen is een debat komende donderdag in de Tweede Kamer. Als 20,000 mensen deze oproep ondertekenen, dan zal een parlementariër onze petitie regelrecht in het parlement brengen! Klik rechts om de bijen en de vogels van Nederland te beschermen, en deel dit vervolgens met iedereen."

Birdlife: "An increasing number of IBAs (Important Bird and Biodiversity Areas) are under threat from damaging development – much of which is poorly planned and does not take environmental values into account."

Het Markermeer is een IBA in gevaar.

Duistere tijden

De afgang van onze beschaving wordt steeds duidelijker. De normen vervagen. Het geld regeert. Ons erfgoed wordt vertrapt. Of het nu bomen zijn of menselijke waardigheid, het wordt voor je ogen vertrapt, ook door politici die beter hadden moeten weten. Das Ende des Optimismus

Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!
Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn
Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende
Hat die furchtbare Nachricht
Nur noch nicht empfangen.

Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist.
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!
Der dort ruhig über die Straße geht
Ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde
Die in Not sind?

...

Ihr aber, wenn es so weit sein wird
Daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Gedenkt unserer
Mit Nachsicht.

(Bertolt Brecht)


azov bataljon
Azov bataljon in Kiev

Firedoglake: "In an awkward vote at the UN both the US and Canada as well as Ukraine voted against a resolution that condemned the glorification of Nazism. Ukraine has a complicated history with Nazism especially as it has neo-Nazis within the new power structure in Kiev, but the US and Canada would seemingly have no trouble condemning the glorification of a regime they successfully fought against in World War II.

The glorification of Nazism by far right parties and militias in Ukraine made the politics of the resolution tough to handle for many European countries who simply abstained with the total vote for the resolution being 115 in favor, 55 abstentions, and the three previously mentioned no votes. Among the yes votes was Israel."

Ook Nederland heeft zich onthouden van stemming.

Metropolitaan communisme

De metropolitane hype van de dag waart nog steeds als een spook over Amsterdam. Gelukkig is de superprovincie Noord-Holland, Flevoland en Utrecht van de baan. Maar sommige bestuurders zouden maar al te graag weer Utrecht binnenvallen net als Floris V in 1270. In Zuidoost bereikt Noord-Holland zijn grenzen. Dus als men de metropool erdoor wil rammen, dan wordt het persen en indikken. Maak je borst maar nat. Tjeerd Herrema en Iwan Leeuwin hebben al aangekondigd dat overlast, criminaliteit en opstootjes bij een grote stad horen. Inderdaad, elke metropool die zichzelf respecteert heeft zijn rassenrellen en gewelddadigheden. Leve de metropool! Wifi in parken zou ook goed helpen om de criminaliteit daar in te burgeren. Alles is tenslotte commercie. Criminaliteit is goed voor de economie is een van de dogma's van het neoliberalisme. Daarom wordt de politie-inzet voor de burger ook op een laag pitje gezet. De burger moet het zelf maar doen.

charivary
SADEV rot op!

Zefhemel: "Een enkele grote stad is nu eenmaal economisch veel krachtiger dan een samenraapsel van kleine steden. Het is een keuze. Toch bestaat Groot-Parijs voor tachtig procent uit platteland. En het is, net als in Nederland, overwegend vruchtbaar bouwland. Ondertussen groeit Parijs jaarlijks met 50.000 nieuwe inwoners. Dat vertelde Bertrand Lemoine, historicus-ingenieur, tevens oud-directeur van het Atelier du Grand Paris. Hij gaf een introductie op Grand Paris tijdens de conferentie ‘La Ville du Futur’ in La Defense, hij benadrukte het multipolaire karakter binnen de metropoolvorming en problematiseerde het grootstedelijke bestuur.

De groei van Parijs, aldus Lemoine, vindt niet meer plaats in de periferie. Die metropolitane periferie is daar liefst 1000 kilometer lang, maar onder de mensen is die zone weinig geliefd. Hij noemde de politiek van groeikernen rond Parijs mislukt. De contrasten binnen Groot-Parijs zijn erg groot en groeien. In het centrum zijn de grondprijzen extreem; ook het westen doet het veel beter dan het noorden of het oosten. In het centrum wil iedereen wonen, maar het lukt niet om aan deze marktvraag te voldoen. Parijs moet verder verdichten. Dat doet ze ook. Maar te langzaam. De nieuwe, kostbare metrosystemen met hun 70 nieuwe stations moeten hierin uitkomst gaan bieden. Later sprak nog de wethouder Ruimtelijke Ordening van Parijs, Jean-Louis Missika. Hij gaf de oplossing voor het nijpende probleem: niet zozeer meer bouwen, want dat lukt toch niet, maar huizen delen, kamers delen, voorzieningen delen, leven in kleinere ruimtes met minder spullen, het past volgens hem in de nieuwe vorm van delen en samenwerken – metropolitaan ‘communisme’ – die over ons spoelt."

Laten we vooral geen voorbeeld nemen aan Parijs en Londen. De periferie van Parijs is een wangedrocht. De weerstand groeit.

Charivary: "La ville en mouvement ? En mouvement vers où ? Pour qui ? Poussé par quoi ? Décidé par qui ? Est-ce que « mouvement », ça veut dire « progrès » ? Est-ce que le « progrès » c’est forcément mieux ? Est-ce que ça veut dire que, sans le projet « Ivry confluences », la ville serait immobile, paralysée, voire morte ? Est-ce que nous pouvons décider de quel mouvement nous voulons faire partie ? Et sommes-nous libres de nos mouvements dans la ville où nous vivons ?"

Vertaling: "De stad in beweging? Beweging waarheen? Voor wie? Gedreven door wat? Besloten door wie? Betekent deze 'beweging' ook vooruitgang? Is die vooruitgang ook definitief beter? Betekent dat dat zonder het project 'Ivry als hub', de stad onbeweeglijk, verlamd, ja zelfs dood zou zijn? Kunnen wij zelf beslissen van welke beweging wij deel willen uitmaken? En zijn wij vrij in onze bewegingen in de stad waarin wij leven?"

L’édito du numéro 1, imprimé en juin 2013, annonçait la couleur : «Nous revendiquons une autre vision de la ville, non pas comme un lieu de rentabilité où chaque mètre carré doit être exploité pour en tirer un rendement maximal, mais comme un lieu de vie, de liberté et de solidarité, qu’il s’agit de recréer par la réappropriation populaire.»

Nummer 1 Charivary: "Wij eisen een andere visie op de stad, niet als een wingewest waar elke vierkante meter geëxploiteerd moet worden om er een maximaal rendement uit te halen, maar als een plek vol leven, vrijheid en solidariteit, die opnieuw geschapen moet worden door overname door het volk."

LondonReviewOfBooks: "Serried Yuppiedromes

One simple way of grasping the magnitude of what has happened to London over the last thirty years is to compare the introductions to the first and most recent editions of Edward Jones and Christopher Woodward’s Guide to the Architecture of London. In 1983, they wrote of a city in decline, its population down by about a sixth from its postwar height. ‘London is cleaner and uglier than it was at the beginning of the century; but it is still cosmopolitan, multiracial and – thanks to its scattered structure – easy to live in.’

Thirty years later, in 2013, the calm, slightly rueful optimism has gone. London’s population is near its peak, its skyline mangled by ‘the erection of tall buildings, especially if they are of eccentric or self-promoting “iconic” design’, its scattered structure filled in through ‘central government’s quite gratuitous policy of “densification”’, ease of living made all but impossible for anyone other than the very wealthy, with a property bubble that ‘shows no signs of abating’. The images they use to illustrate this are two advertisements on the Tube: ‘Dystopia 1: London as Theme Park’ is an ad for the Oyster card that shows a skyline full of helter-skelters and ferris wheels; ‘Dystopia 2: London as Surveillance City’ is a reminder to get a TV licence, and shows an abstract cityscape of towers and terraces seen from above as if in a video game, with the legend ‘London is in our database. Evaders will pay.’ Something has gone horribly wrong, and the solace the authors find in the architecture of Caruso St John or Eric Parry does not make up for it."

Als bestuurders het hebben over 'op de kaart zetten', in beweging zijn, dan hebben ze het hoofdzakelijk over vastgoedprojecten, niet over sociale woningen. Men verklaart de stad (zoals ook Gaasperdam) dood of stervende, en komt dan met ambitieuze plannen voor ... nee niet voor de bewoners, maar voor de projectontwikkelaars en horeca. Ook de perifere Parijzenaars zijn het beu gedirigeerd te worden zonder zelf te mogen beslissen.

Ambitieuze projecten willen nog wel eens falen. G-Cab is mislukt. Ook GroenLinks meent dat vooruitgang een kwestie is van het subsidiëren van ondernemers. De VVD is allang blij; het dondert niet of een project slaagt of niet; ook als het faalt zijn er een aantal ondernemers die er flink van geprofiteerd hebben. Zo zijn miljarden gestoken in dure kantoorgebouwen, die leeg bleven staan en dan weer met gemeenschapsgeld afgebroken of gerenoveerd moeten worden. Intussen heeft de vastgoedsector miljarden verdiend aan de hype.

De metropolisering van Amsterdam gaat inderdaad de metropool-richting in: steeds meer mensen dakloos.

shot_2576
Hokken voor daklozen

DeZwijger: "Amsterdam heeft veel in huis

Meer alternatieve huisvesting om het stijgende aantal daklozen tegemoet te komen.

Begin 2012 waren ruim 27.000 mensen dakloos, waarvan bijna de helft verbleef in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Dit aantal is sindsdien alleen maar toegenomen. Dak- en thuislozen hebben recht op goede zorg en een plek in de maatschappij. Van een war on homelessness zoals in de staat Utah, waar gratis appartementen worden uitgedeeld, is hier voorlopig nog geen sprake. Toch wordt er steeds meer gebruik gemaakt van opvang en zijn veel dakloze Amsterdammers op zoek naar een woning. Steeds vaker zijn dit mensen zonder achtergrond van verslaving, psychiatrie of schulden."

Misschien kan Zuidoost een paar kaveltjes beschikbaar stellen waar daklozen hun opgesexte en gerecycleerde honden-en konijnehokken voor een schappelijke prijs kunnen kopen en zelf inrichten.

Bomenkap in Gein

U kunt nog tot en met 26 november uw bezwaar indienen tegen het voorlopig ontwerp Gein 3 fase 2. Zie ook hier voor alle informatie.

shot_2483

Er is intussen ook al een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van de betreffende bomen in de C. Aarnoutsstraat, W. Gerresepad en J. Krüsestraat. Daar kunt u het beste ook een bezwaar tegen indienen.

Zuidoost 29 oktober 2014: "Verleende omgevingsvergunningen (regulier) voor de activiteiten planologisch strijdig gebruik, bouwen, kappen, slopen en brandveilig gebruik:

Aarnoutsstraat 1 t/m 193, W. Gerresepad 1 t/m 88 en J. Krüsestraat 1 t/m 194

(Olonr. 1457337, d.d. verzending besluit 22-10-2014) – 1106 ZE

Het kappen van 101 bomen conform het aangepast vastgesteld ontwerp Gein III, fase 2 (bomenplan en bomen onderzoek)

De genoemde besluiten zijn op de genoemde data aan de aanvragers bekend gemaakt door toezending. Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de dag waarop dit besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt een bezwaarschrift daartegen indienen bij het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam. Indien er sprake is van spoedeisend belang, kan hangende de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden aangevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd."

Ook voor het Gaasperpark is al een aanvraag ingediend voor 'het verrichten van dunningswerkzaamheden aan beplantingen in het recreatiegebied'. Daar zal binnenkort ook een omgevingsvergunning voor verleend worden. In feite betreft dit weer bomenkap ten behoeve van evenementen, om meer ruimte te creëren voor de tenten van Amsterdam Open Air dat het volgend jaar heel waarschijnlijk weer meer bezoekers wil toelaten om weer meer winst te maken.

"Aanvragen voor de activiteiten planologisch strijdig gebruik, bouwen, kappen, slopen en brandveilig gebruik:

Gaasperplas, recreatiegebied (Olonr. 1503245, d.d. indiening 17-10-2014)

Het verrichten van dunningswerkzaamheden aan beplantingen in het recreatiegebied Gaasperplas in het najaar van 2014 en/of voorjaar 2015"

Zorg om de zorg


SP flashmob: "SP Den Bosch heeft met de aanwezigheid van Emile Roemer op zaterdag 15 november 2014 op een speciale wijze aandacht gevraagd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november. Met een Flashmob heeft de SP in het winkelcentrum ‘De Arena’ in Den Bosch, samen met opera zanger Martin Hurkens, winnaar uit het RTL televisie programma Holland’s Got Talent 2010, gezorgd voor een onverwachte show. Met de Flashmob beeldde de SP uit te streven naar een gelijkwaardige, menswaardige en solidaire gemeente voor iedereen."

Zembla: "SP wil zorgverzekeraars vervangen

De zorgverzekeraars in Nederland moeten opgaan in één landelijke overheidsorganisatie die van de basiszorgverzekering weer een publieke taak maakt. De SP pleit daar maandag voor, in aanloop naar het Kamerdebat over de begroting van Volksgezondheid deze week.

SP-Kamerlid Renske Leijten wil daarmee een einde maken aan de marktwerking in de zorg. Dan kan volgens haar honderden miljoenen euro's aan uitvoeringskosten bespaard worden. Er komt dan ook een einde 'aan de concurrentie tussen verzekeraars en aan de eindeloze onderhandelingen die nu plaatsvinden tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen'.

Eén landelijke organisatie kan volgens Leijten veel goedkoper werken en dan kunnen de zorgpremies omlaag. 'Daarbij laten we de tijd van winst maken met duur betaalde premies ook achter ons.'

Volgens Leijten heeft het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 werd ingevoerd geleid tot steeds hogere ziektekostenpremies, een hoger eigen risico en een kleiner basispakket. Ze stelt dat de Zorgverzekeringswet is gestoeld op een verkeerde aanname, namelijk dat marktwerking en concurrentie ervoor zouden zorgen dat alles goedkoper en beter wordt. Leijten: 'Het tegenovergestelde is waar: het heeft ons alleen maar op kosten gejaagd en we hebben daar steeds minder voor teruggekregen. Met de Landelijke Zorgvoorziening brengen we de zorg terug waar het hoort: bij de mensen en de professionals.'"

Zembla: "In rap tempo sluiten verzorgingshuizen in Nederland de deuren. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en familie en vrienden mogen een handje helpen. De vraag is alleen wat dit alles betekent voor de kwetsbare ouderen in de samenleving.  ZEMBLA laat zien hoe mensen die zelf al op leeftijd zijn, veelal ten koste van zichzelf, voor anderen zorgen."

Evaluatie evenementen Zuidoost

Zoals verwacht en gevreesd was de vergadering van de bestuurscommissie gisteravond zeer teleurstellend. Er is met de komst van de bestuurscommissies nauwelijks iets veranderd aan de vriendjespolitiek en het gerommel in Zuidoost. Er werden moties ingediend op de voordracht betreffende de evaluatie van het evenementenbeleid. Een evaluatie was het in feite niet. De gebruikelijke partijen kwamen met hun gebruikelijke dooddoeners en stoplappen om een ondeugdelijk beleid goed te praten en verder door te drukken.

shot_2569

Opvallend kwam OZO met een motie om de locatie van het Kwaku zomerfestival te wijzigen. Daar was wat gesteggel over. Jaensch wilde de genoemde alternatieve locaties, het Arenagebied en Borchland, verwijderd zien uit de motie. Borchland hoort niet bij Zuidoost en het Arenagebied was uitgesloten. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat mevr. de Boer van OZO stiekem toch het Gaasperpark als andere locatie op het oog had, wat door Jaensch meteen ook aangeduid werd als enige andere mogelijkheid en dat was volgens hem geen optie. Dus Jaensch kwam hier nog redelijker uit de hoek dan OZO. Kwaku in het Gaasperpark was ook inderdaad onmogelijk. Daar had Jaensch helemaal gelijk in. De regels van GGA laten dat gewoon niet toe. Het voorstel van OZO werd dan ook verworpen. Maar het typeert toch weer de irreële wensen van OZO. Vreemd genoeg had OZO het over geluidsoverlast, verkeersoverlast, enz. in het Bijlmerpark, nu Mandelapark, door Kwaku. Ik ga ervanuit dat een van de leden van OZO daar in de buurt woont en daarom het festival daar weg wil. Nog meer kan men spreken van overlast in het Gaasperpark door Open Air, maar daar hoor je OZO met geen woord over. Dit is OZO ten voeten uit. Zo denken ze, zo ageren ze.

De enige moties die begrip hadden voor natuur en groen waren die van D66 en de CU. De CU wilde dat op de noordoever van de Gaasperplas maximaal 2 grote evenementen plaats zouden mogen vinden, waarvan één dance event, met een maximum van 10.000 bezoekers. Jaensch vond natuurlijk dat het enkel gaat om de geluidsoverlast door basstonen, niet om het aantal bezoekers. Een verkeerde voorstelling van zaken natuurlijk, want er is ook veel overlast door de grote aantallen bezoekers. De inspraak van mevr. te Riet hierover werd zoals gebruikelijk volkomen genegeerd. Het is wel jammer dat de CU gezwicht is voor de druk van Jaensch en nu wel voor grote evenementen in het park is. Is hier mogelijk sprake van een onderhandse deal tussen Jaensch en de CU? In dit verband ben ik benieuwd hoe het verlopen is met de bouwaanvraag voor een nieuw kerkgebouw voor de secte Resurrection Power and Living Bread Ministries. De motie van de CU werd verworpen, ook door GroenLinks. Iwan Leeuwin bestond het zelfs om te pleiten niet voor minder bezoekers (en geluidsoverlast) maar meer; Open Air zou moeten uitbreiden. Leeuwin moet zich diep schamen.

D66 wilde een eigen onderzoek door het stadsdeel van de economische spinoff uit Amsterdam Open Air voor het stadsdeel. Deze motie werd ook verworpen, ook door GroenLinks. Mevr. de Boer van OZO had het weer verkeerd begrepen. Haar uitleg over haar afkeuring van deze motie deugde van geen kanten. Het gaat hier niet om inzage in de opbrengstcijfers voor Open Air, maar om de opbrengst voor het stadsdeel en met name de beheerder van het groengebied Groengebied Amstelland. Mevr. de Boer had dus geen belangstelling voor de onderbouwing van het beleid van 'behoud door ontwikkeling'; zij vindt dat de winst van een particulier bedrijf niet onze zaak is; daarbij gaat zij voorbij aan het feit dat het onderhoud van het park wel bekostigd zou moeten worden uit de opbrengsten uit Open Air. Dat is nu niet te controleren. Mijn veronderstelling is dat de opbrengsten voor het groengebied – dus de prijs die Open Air aan GGA betaalt voor het huren van het park – veel lager is dan de kosten voor GGA en het stadsdeel om het park 'festivalklaar' te maken. Het komt dus neer op een vulgaire subsidiëring van een particulier bedrijf. Dat zou volgens mij als corruptie te bestempelen zijn.

OZO spreekt met een gespleten tong. De partij komt voort uit de 'Leefbaarheids'hoek, wat mevr. de Boer zoveel mogelijk probeert te verdoezelen. Maar een partij die niet gelooft in de klimaatsverandering zoals ik ooit een bioloog van OZO eens hoorde vertellen, is niet geschikt om het algemeen belang te dienen en ons stadsdeel de toekomst in te leiden. Milieuvervuiling heeft zeker niet de belangstelling van OZO. OZO is een partij voor de 'vrije jongens'. Jammer genoeg is deze verdwazing ook zichtbaar bij een partij als GroenLinks die van het ene schandaal in het andere fiasco rolt. Veel groen en links is er niet meer bij. Iwan Leeuwin maakt zich meer druk om goedkope kaartjes voor het festival voor bewoners van Zuidoost en vooral hemzelf. Hij vindt ook dat opstootjes af en toe bij een festival horen. Waarvan akte.

inspraak te Riet
Inspraak mevr. te Riet gisteravond

Toen Iwan op het scherm kwam liep de hele internetstream in de war. De uitzending stokte. De weergave op de site van ZO vandaag is nog steeds een puinhoop. Overal staat hetzelfde fragment. Ook het geluidsfragment dat gedownload kan worden is hetzelfde en onvolledig. De inspraak van mevr. te Riet is volledig van de website verdwenen. Het is weer fraai. Indien het dagelijks bestuur er prijs op stelt om dat gedeelte van de vergadering toch beschikbaar te maken, dan kan men de inspraak van mevr. te Riet hier downloaden (BC 18nov2014).

Heel opvallend, verbazend, ja zelfs verbijsteringwekkend was de uitspraak van mevr. Dalgliesh dat in de mediatie tussen bewoners van Nellestein en Amsterdam Open Air een akkoord was bereikt. Daar mocht ze nog geen verdere informatie over geven. Ik heb geen inzage in wat in de mediatie is gezegd en bereikt maar dit lijkt mij toch heel vreemd. De standpunten van beide partijen zijn namelijk tegengesteld en er lopen nog twee zaken bij de Raad van State over deze kwestie. Dus nu vraag ik mij af of mevr. Dalgliesh niet de boel aan het belazeren is of gewoon slecht geïnformeerd is. Ik ga mij hierover verder informeren en u hoort hier gauw nog meer over.

De voordracht van het stadsdeelbestuur over de evaluatie van evenementen is uiteindelijk midden in de nacht goedgekeurd met 11 voor- en 2 tegenstemmen. Een zeer teleurstellend resultaat. Dit betekent gewoon dat de integriteit van de bestuurscommissie geen cent waard is. Men weet nu onderhand dat grote evenementen in het Gaasperpark tegen het bestemmingsplan indruisen; toch gaat men stug door met het negeren van een rechterlijke uitspraak. Stadsdeel Zuidoost loop er nog steeds de kantjes af, ondanks de dappere pogingen van D66 en CU (waarvoor mijn dank) om hier verbetering in te brengen. Vooral OZO en GroenLinks stellen zeer teleur. Van de VVD en de PvdA had ik niet anders verwacht, zij volharden in hun boosheid.

Dan nog even over de inspreekster die een andere naam wilde voor de Ruwelswal. Ze beweerde eerst dat er geen naam voor dit pad was, meer even later gaf ze toe dat het een van de oudste geschiedkundige naamgevingen was in onze buurt. De Ruwelswal loopt ook over de provincie Utrecht, naar het Gein toe. Het lijkt mij niet verstandig om deze mooie oude naam te gaan vervangen. Deze naam komt voor in allerlei officiële stukken, zowel van Noord-Holland als van Utrecht. Een nieuwe naam is leuk bedoeld, maar we moeten zorgvuldig omgaan met ons cultureel erfgoed. De naam Ruwelswal is algemeen bekend (in fietsroutes) en in gebruik bij recreatieve verenigingen, en is bijzonder interessant voor mensen die onze streek toeristisch willen verkennen. Langs deze route zie je namelijk nog een stuk geschiedenis, dat vind je terug in de naamgeving.

Buurtconferentie

Gisteravond was er weer een buurtconferentie over de toekomst van Gaasperdam en Driemond. Ik noem het een buurtconference. Ik ben onderhand de tel kwijtgeraakt in de reeks verkenningen en buurtconferenties. Dit moet de zesde of zevende zijn geweest. En telkens weer over dezelfde onderwerpen. Dus we schieten niet op. Het item 'glasvezelnet' is intussen verdwenen van de agenda. Sommigen willen liever kippen heb ik ergens vernomen. Trouwens, ik hoor net dat Reggefiber is overgenomen door KPN. Misschien komt er dan toch schot in een glasvezelnet. Het zou te gek voor woorden zijn als de bewoners van Gaasperdam dat weer zelf zouden moeten organiseren. Waar blijft het intitief van de ondernemers? Zijn die ook al bezig met een utopisch participatiebeleid? Ik mag hopen van niet. Zo zie je dat ook het neoliberale beleid van privatisering ongunstig uitpakt voor broodnodige vernieuwing. Alles is versplinterd en geprivatiseerd zodat van landelijk beleid geen sprake meer is. Van de politieke partijen zag ik alleen OZO. De rest hield het voor gezien.

buurtconferentie

Eindelijk een leuk iemand om de boel te presenteren. Nicole Terborg die we ook regelmatig zien als presentator bij RTVNH was vergeleken bij de inleiders bij vorige bijeenkomsten een hele verademing. Zij deed dat professioneel. Wat onze Surinamers betreft, het zijn toch meestal de vrouwen die de boel aantrekken en iets betekenen in Zuidoost. We kregen eerst een ambtenaar van Zuidoost te horen met een verhaal dat bol stond van onzindelijk taalgebruik. 'Van bolwerk naar netwerk', de 'ogen en oren', 'vertalen naar de gemeente toe', 'gebiedsgericht' en nog meer wollige onzin. Gelukkig werd de uitdrukking 'Gaasperdam op de kaart zetten' niet gebruikt. Oef!

(Even een zijsprongetje naar de straatschuimers van AT5 en RTVNH. Door bezuinigingen gedwongen gaan de presentatoren dan maar de straat op om mensen te interviewen. Dat is soms wel leuk, maar ik sta vaak ook versteld van wat ik te zien krijg. Men was laatst op bezoek in Volendam waar de (autochtone!) presentator doodleuk meedeelde niet van haring te houden, een andere lustte geen kaas. Mensen toch! Zijn jullie nou echte Hollanders! Geen kaas, geen haring. Dat ken toch niet! Ga toch fietsen stelen op de dam!)

Na een stukje cultuur, Bach gespeeld op de piano door een opkomend talent van Zuidoost, werd in groepen over een aantal onderwerpen gediscussieerd. Ik zat bij de groep Gaasperplas om het evenementenbeleid te bespreken. Nog steeds blijft het stadsdeel doordrammen met zijn illegale evenementenbeleid. Er wordt op deze bijeenkomsten nooit melding gemaakt van bestemmingsplannen of de EHS. Dus de inwoners van Gaasperdam worden nog steeds op het verkeerde been gezet. Het dagelijks bestuur wil doorgaan met grote evenementen en heeft nu zelfs de zuidoever ook als evenemententerrein opgenomen, illegaal, dat spreekt. Grote evenementen zijn in strijd met het bestemmingsplan en met de EHS-status van het hele gebied rond de Gaasperplas. Vanzelfsprekend had het stadsdeelbestuur een paar stromannen of beter gezegd -vrouwen in de discussies gesluisd, mensen die geen idee hadden wat het evenementenbeleid inhoudt, zich er nooit in verdiept hadden, maar daar wel met een opdracht van het stadsdeel zaten om voor evenementen te pleiten, want ze hadden ze hadden kinderen (en kinderen willen nu eenmaal keiharde muziek en drugs, maar daar hadden ze het niet over). Deze mensen hadden overduidelijk banden met het stadsdeelkantoor.

Jammer genoeg heeft Emile Jaensch het beleid nog steeds stevig in handen. Als actief politicus is hij de motor achter 'het op de kaart zetten van Zuidoost'. De PvdA en GroenLinks hebben geen politici van het kaliber van Jaensch om weerwerk te leveren. Dus het huidige beleid van het dagelijks bestuur van Zuidoost is nog steeds neoliberaal. Het gevaar bij actieve politici is dat ze zichzelf al gauw gaan beschouwen als de enigen die weten hoe het hoort te gaan en zich dan gaan opwerpen als regenten die eigengereid willen bepalen wat er gebeurt en daarvoor dan ook wetten, bestemmingsplannen en regels menen te mogen overtreden. Jammer genoeg wordt Emile Jaensch hierin ook gesteund door anderen in de PvdA en GroenLinks, zowel in ons stadsdeel als de centrale gemeente, die achter zijn beleid staan. Daarmee zijn deze partijen zichzelf in de wielen aan het rijden.

De PvdA is historisch en ideologisch gezien opgegroeid met een haat voor alles wat linkser is dan de PvdA zelf. Dat begint ze nu op te breken. De kongsi met de neoliberalen is een strategische fout geweest. Rob Oudkerk voorspelt de ondergang van de PvdA. Daar kon hij wel eens gelijk in krijgen. En ook GroenLinks verliest zijn groene en linkse veren. Het groene G-cab project is mislukt. Er was een 1000-bomenplan, maar er worden jaarlijks wel meer dan 1000 bomen in Zuidoost gekapt en daar reken ik vanzelfsprekend de kap voor de Gaaspersingel en de overkapping van de A9 niet bij. Voor de evenementen wordt het Gaasperpark uitgedund. Men noemt het 'opwaardering' maar het komt neer op afbraak en afwaardering. En dat in een EHS-park! Nee, GL is ook niet meer wat het geweest had willen zijn. En zowel GL als de PvdA staan voor een aantasting van de zorg die niet normaal meer is.

Maar de PvdA van Amsterdam is niet die van Zuidoost. De vriendjespolitiek tiert hier nog steeds welig. In Zuidoost heersen een aantal PvdA dynastieën die de baantjes en de macht verdelen. Ieder kent die families wel. Het wordt op den duur een beetje inteelt. Nu zijn er een aantal buurtambassadeurs 'aangesteld' door de dienstdoende agogen. Die mensen voor Gaasperdam zijn voorgesteld aan de zaal gisteravond. Allemaal heel leuk en enigjes, maar je zult geen zinnig buurtwerk kunnen leveren als je het enkel hebt over de noodzaak van 'Liefde' en God in een wijk. De enigen die weer garen spinnen bij deze ambassadeurs zijn de agogen die ervoor betaald worden om dit soort aardige maar weinig zinnige initiatieven op te zetten. Dat ligt dan weer aan het belabberde niveau van die agogen, die afkomstig zijn van ROC of HVA, maar nooit geleerd hebben om een vergadering te notuleren of een zinnig betoog op papier te zetten. Daarom rommelt men maar wat aan met aardigheidjes die geen zoden aan de dijk zetten. Iedereen mag alles zeggen en bespreken. Maar uiteindelijk bepaalt toch Emile Jaensch, pardon het dagelijks bestuur, pardon de gemeente Amsterdam, hoe Zuidoost eruit moet zien. Wat het evenementenbeleid betreft, dat wordt gewoon dictatoriaal doorgedrukt tegen alle regels in en tegen de adviezen en argumenten in van inwoners die zich al jaren met deze materie bezighouden en nog steeds genegeerd worden door de nomenklatura. De mens wikt, maar Jaensch beschikt.

Vanavond wordt het evenementenbeleid besproken in de bestuurscommissie. Daarin trekt Emile Jaensch stevig aan de touwtjes. Hij weet als geen ander de commissieleden te bespelen en achter zich te krijgen. Hij is als politicus zeer bekwaam en handig; zo handig dat hij zonder al te veel moeite anderen om zijn vinger kan winden met allerlei onderhandse dealtjes en afspraken. Maar dat is geen democratie, het is zelfs in strijd met de basisprincipes van democratie die gebaseerd hoort te zijn op degelijke argumenten en wetten en regels. Dat dreigt flink fout te gaan. De democratische en maatschappelijke normen en waarden worden naar beneden bijgesteld. Dat is een trieste en ongewenste ontwikkeling.

zorg voor jezelf
Dubieuze poster
(misschien is een rustig park wel de ideale plek om te ontspannen)

In een uitzending van Brandpunt hoorde ik onze oudvoorzitter Tjeerd Herrema zeggen dat "overlast en criminaliteit horen bij een grote stad". Dat typeert het falende beleid van een partij als de PvdA. Triest, intriest. Dat is wellicht wat men bedoelt met de 'metropolisering' van Amsterdam. In mijn ogen betekent het stijgende misdaad, overlast en met het oog op Zuidoost een groter gevaar voor raciale tegenstellingen als de verdichting nog verder gaat en onze groengebieden misbruikt worden voor grote evenementen. Er is tijdens de bijeenkomst gisteravond al vanaf het begin door een van de inleiders gezegd dat in Gaasperdam de bevolking steeds ouder wordt. Bejaardenhuizen zijn hier inderdaad bewust neergezet in een rustige, ontspannende omgeving. Die wordt steeds verder aangetast door de evenementenindustrie die Emile Jaensch tegen alle argumenten en regels in wil doordrukken. De jongeren hebben al heel Zuidoost in bezit wat evenementen betreft. Er wordt enkel nog voor de jongeren gecaterd (letterlijk). Ze worden gepamperd tot ze er obesitas van krijgen. En dan maar vetmesten met steeds meer horeca en worlds of food. Maar daar zal Jaensch wel een plan mee hebben. Meer obesitas vereist meer gezondheidszorg en dat is goed voor de gezondheidsindustrie, zal de brave man wel denken, en ook goed om te wijzen op de noodzaak van sport, ook een hobby van Emile. De cyclus gaat van vetmestmarkt, over zorgmarkt naar sportmarkt. Intussen krijgen we dubieuze freudiaanse slogans te zien gesponsord door de agogen van Swazoom. 'Zorg voor jezelf'. Het motto van de huidige regering. Oprutten en wegwezen. De overheid trekt zich terug. De agogen, de welzijnswerkers, zorgen goed voor zichzelf en rommelen wat in de marge.

Maar niet getreurd, er komt vast gauw weer een buurtconferentie waarop u weer hetzelfde kunt zeggen, en weer te horen krijgt dat het dagelijks bestuur niet wil dat u zegt dat u genoeg heeft van dance events en grote festivals. Het kost een centje, maar dan heb je ook niks. Het enige wat maakbaar is is de illusie. Zorg goed voor jezelf, mensen, want van onze overheid moeten we het niet meer hebben.

© 2009