Weblog

Klimaatmars Amsterdam

RTVNH heeft vandaag niets over de People's Climate March in Amsterdam, AT5 heeft enkel een paar foto's. Slechte beurt voor onze lokale media. Freek de Jonge was er, Jan Rotmans en voor de muzikale omlijsting het Nederlands Blazers Ensemble.

shot_2368

shot_2376

shot_2370

shot_2375

shot_2377

shot_2378

shot_2382
Freek de Jonge

shot_2384
met Jan Rotmans

shot_2386

shot_2387

Lees het Parool

Vandaag had het Parool weer een interessant nummer. Een bijzonder goed opiniestuk – al zeg ik het zelf  ;^) – werd geplaatst als reactie op het opiniestuk van Sjoerd Wynia, samen met Sander Groet organisator van Amsterdam Open Air. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad voor het zover was. Zie ook de commentaren bij het stuk van Sjoerd. Het is toch leuk om mijn weblogpost eens te vergelijken met het stuk dat in het Parool verscheen. Soms is het goed om een eigen weblog te hebben, recht voor z'n raap, recht zo die gaat! En ik heb filmpjes op mijn weblog; ook niet mis. Het Parool heeft vandaag ook een stelling hierover waar nog voor gestemd kan worden.

shot_2364

Ook vandaag was er in het stadsdeelkantoor een vragenbijeenkomst over evenementen in het Gaasperpark, met vertegenwoordigers van het stadsdeel, geluidsspecialist, vergunningen, Groengebied Amstelland en vier mensen van Amsterdam Open Air, plus de organisator van GaasperPleasure en Lars Vreugdenhil van de mud run en een aantal omwonenden, voornamelijk uit Nellestein, die de volle laag krijgen tijdens Amsterdam Open Air. Misschien begint er toch iets te dagen bij sommige ambtenaren, maar het blijft vechten tegen de bierkaai.

Bijzonder stuitend vond ik de reactie van Groengebied Amstelland over de kwestie van de mud run en de overtreding van de Keur van Hoogheemraadschap Amstel, Vecht en Gooi en de Flora- en faunawet die verbieden dat oevers, rietkragen, beplanting of beschermingsmaterialen vernield worden. GGA stelde brutaal dat als men ervan had geweten men gewoon een ontheffing of vergunning had aangevraagd en zelf het riet had gemaaid. Dat is nogal wat. In de eerste plaats geeft men daarmee toe dat men niet eens de moeite heeft genomen om na te gaan wat er precies ging gebeuren, en ten tweede gaat men ervan uit dat er altijd een mogelijkheid is om aan de wet te ontsnappen en dat het zelfs niet nodig is om te voldoen aan de wettelijke voorschriften die vereisen dat een ontheffing of vergunning eerst verleend moet worden.

De mogelijkheid dat een vergunning geweigerd zou kunnen worden komt bij GGA niet op. Leven we dan toch in Verwegistan? Is het beleid van GGA dan toch geen natuurbeheer meer maar gewoon en puur evenementen-exploitatie? Is dit zo van hogerhand verordoneerd? Dat kan alleen in het geval we niet meer in een democratie leven, en dat regenten het bestuur van dit land weer in handen genomen hebben. Dan komt de ongenadige arrogantie van de macht tot uiting. GGA hoort een democratisch recreatieschap te zijn. De discussie voor een nieuwe soort beleid is nog niet gevoerd, toch neemt men al een niet mis te verstaan voorschot op de besluitvorming. Bijzonder stuitend! Over een maand is er een discussie hierover in een Statencommissie van de Provincie Noord-Holland.

GGA gaf verder toe dat het hele gebied rond de Gaasperplas tot de EHS behoorde. Wat aangeeft dat men lak heeft aan de ecologische waarde van dit gebied. In Nederland worden dus met veel moeite en democratische inspraak wetten en regels opgesteld, waarna die met gezwinde vlotheid weer van tafel geveegd kunnen worden. En ondertussen maar zeuren over die verschrikkelijke landen ver weg waar totale wetteloosheid zou heersen. Mijn indruk is dat we inderdaad te maken hebben met een paar regenten die dit beleid doordrukken en lak hebben aan wetten en regels. Indien dit van hogerhand niet aangepakt wordt dan regeert de wetteloosheid en dan hoeven we ook niet meer te gaan stemmen.

Stadsdeel Zuidoost heeft ook een evenementenfonds, hoorde ik op deze bijeenkomst. Daarmee worden evenementen gesubsidieerd. Een vreemde zaak. Als mensen tegenwoordig al zichzelf moeten bedruipen en steeds minder aanspraak kunnen maken op subsidies, waarom zouden dan commerciële ondernemingen wel gesubsidieerd moeten worden? Het is duidelijk dat de huidige regering er niet meer is voor het volk, maar voor de commercie. Bovendien is subsidieverlening voor evenementen in het EHS-gebied van GGA eigenlijk toch een vestzak broekzak transactie. GGA zou zogezegd moeten kunnen voorzien in eigen inkomsten, het beroemde beleid van 'behoud door ontwikkeling', maar krijgt dan allerlei evenementen toegestopt (die ook goedkoper of zonder subsidie in buurthuizen plaats hadden kunnen vinden) zodat de omzet van Recreatie Noord-Holland N.V. stijgt. Het stadsdeel subsidieert fors het evenement Film aan de Gaasperplas, als gratis promotie voor GGA. Op deze manier zal GGA nooit zelfstandig zijn broek kunnen ophouden. Geld voor onderhoud, schoonmaak en handhaving is er nauwelijks. Waar worden de 1o miljoen voor het groen dan aan besteed? Dit evenementenbeleid deugt van geen kanten.

Veel verder zijn we niet opgeschoten. Amsterdam Open Air wil geen enkele toegeving doen. Ook daar merken we een weerzinwekkende arrogantie, de arrogantie van het geld. Het grootste probleem dat door omwonenden gemeld wordt is nog steeds de geluidsoverlast. Op dit weblog heb ik al vaker geschreven over geluid en vooral de bassen, sub-bass, de zeer lage frequenties die heel vervelende trillingen veroorzaken. Daar moet echt eens iets aan gedaan worden. Maar zolang de regenten en het geld regeren zal daar niet veel van terecht komen.

Noise

De Nederlandse taal heeft geen treffende vertaling voor het Engelse woord 'noise'. Lawaai komt al dichtbij, maar duidt meer op volume. Wij noemen het geluid, maar we noemen ook 'sound' geluid. Noise is meer een ongewenst, onprettig, storend geluid, herrie. Noise heeft een negatieve betekenis, sound is neutraal. Wat is noise? Ambrose Bierce noemde het in zijn The Devil's Dictionary "het hoofdproduct en kenmerkend teken van beschaving, een stank in het oor, en ongedomesticeerde muziek". Hij was sarcastisch natuurlijk.

Het is interessant om hier even bij stil te blijven staan. Het begrip en de uitingen van geluid verklaren heel wat over de mens en onze huidige maatschappij. Je vraagt je tenslotte toch af waarom jonge mensen zonodig naar festivals gaan en zich daar vrijwillig blootstellen aan geluid dat in andere tijden en plaatsen als folter aangemerkt zou worden. Waarom doen ze dat? Het bijzondere is dat tegenwoordig op dance-festivals nauwelijks nog sprake is van cultuur of muziek. Wat geproduceerd wordt is geen concert, geen uitvoering, maar een verhaspeling, een corrumpering van bestaande soundbytes die vervormd worden en gemixed. Waarom zouden zoveel jongeren zoiets tolereren?

Bernie KrauseThe Great Animal Orchestra: "Schafer tells us in The Tuning of the World that humans like to make noise to remind themselves that they are not alone (and to remind others, with whom they may have only a passing relationship, that they exist).

Zou dat de reden zijn voor het dance-festivalbezoek? Geen genoegen meer nemend met de geluiden van alledag in een wereld die steeds agressiever wordt en harder, gaat men voor een overdosis van geluid om de wereld van alledag uit te bannen en de bedreigende stilte en eenzaamheid te verdrijven. Ook de soundscapes van stille landschappen met dierengeluiden, zingende vogels bieden geen soelaas meer, kunnen de existentiële leegte niet vullen, en zijn daardoor een bedreiging. Men wil overdaad, alle zintuigen volproppen met extreme gewaarwordingen, wat ik als leek al DDDDD (dance, drugs, drank, decibel, en een doppie) noemde. Festivalgangers zijn gewoon bange, eenzame mensen die willen weten en bevestigen dat ze leven door een overdaad aan sensuele indrukken.

SchaferMurray SchaferThe Soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world: "Man likes to make sounds to remind himself that he is not alone. From this point of view total silence is the rejection of the human personality. Man fears the absence of sound as he fears the absence of life.
Silence for Western Man equals communication hangup.
Because music represents the ultimate intoxication of life, it is carefully placed in a container of silence.
If we have a hope of improving the acoustic design of the world, it will be realizable only after the recovery of silence as a positive state in our lives.

Noise pollution is now a world problem. It would seem that the world soundscape has reached an apex of vulgarity in our time, and many experts have predicted universal deafness as the ultimate consequence unless the problem can be brought quickly under control."

Zouden festivals in hun beleving daarom bij uitstek plaats moeten vinden in een stil park, de container van stilte? Het uitdrijven van de stilte uit alle hoeken van het menselijk landschap. Een soort exorcisme. Een onbewuste afwijzing van stilte, eenzaamheid, kleinheid tegenover de natuur, en alles wat onbewust groeit en bloeit.

Ik denk dat we hiermee op de goede weg zijn om iets te begrijpen van de gekte van dance-festivals die steeds verder om zich heen grijpt.

Wat men ervaart als stilte zit als men goed luistert vol met geluiden. De vervelende en storende stadsgeluiden in ons leven worden door onze hersens zoveel mogelijk systematisch weggefilterd, anders was het stadsleven niet te harden. Maar als de stadsmens in de natuur is dan mist hij toch iets, er is niets meer weg te filteren. En de geluiden die daar heersen zijn vreemd en onbekend. Want het zijn enkel de vogelaars die na jarenlange observatie nog in staat zijn te herkennen welke vogel daar zingt. Daarom gaat de stadsmens als hij in de natuur is onbewust die vreemdheid wegwerken door het aanzetten van zijn radio, het aansluiten van een aggregaat of generator om energie op te wekken voor versterkers en gaat hij de onbekende leegte (tenminste wat hij ervaart als leegte) opvullen met wat hem bekend is; en dat moet knallen want de 'leegte' in parken ervaart hij als bijzonder vreemd en onnatuurlijk vergeleken bij zijn normale habitat, de stad. Gelukkig de mensen die op het platteland zijn opgegroeid, en nog het ruisen van de populieren en de zang van vogels herkennen als behorend tot hun eigen habitat. De Romeinen hadden in hun steden veel populieren aangeplant en daarom associeerden zij het typische ruisen van de populieren met hun stadshabitat.

Zoals ik al vaker schreef, wij moeten de stad niet naar de natuur brengen, maar de natuur naar de stad.

En we moeten leren luisteren naar de geluiden van de natuur die zo ongelooflijk gevarieerd en rijk is.

bruits01Jacques Attali – Bruits: "Si le bruit est toujours violence, la musique est toujours prophétie. En l’écoutant, on peut anticiper le devenir des sociétés. Telle est la thèse de ce livre dont une première version, parue il y a vingt-cinq ans, fut un grand succès international et dont les prédictions se trouvèrent toutes vérifiées. Aujourd’hui, dans ce nouveau livre, entièrement réécrit à partir du précédent, Jacques Attali montre ce que la musique, aujourd’hui comme hier, annonce pour le monde de demain. La liturgie était métaphore du sacrifice rituel ; le ménestrel annonçait le monde féodal ; le concert précéda la prise de pouvoir de la bourgeoisie ; l’enregistrement annonça la société de consommation ; le jazz précéda la révolte de la jeunesse contre la famille. Aujourd’hui, le MP3 et la musique virtuelle, la bataille entre les majors et Napster annoncent à la fois la victoire du capitalisme culturel et la gratuité de l’accès à toutes les formes d’art. Au-delà s’esquisse un autre monde où le plaisir de faire de la musique pourrait prendre le pas sur celui de l’écouter, où chacun pourrait devenir enfin créateur de sa propre vie."

In het kort: muziek is geweld, de verschillende uitingen ervan in de loop van de geschiedenis anticiperen op de toekomst; tegenwoordig zou het plezier om zelf muziek te maken het beluisteren ervan kunnen gaan overtreffen. Hoewel, als het geweld van de muziek gaat overheersen met name bij dance-festivals, kun je dan nog spreken van muziek, creativiteit en cultuur?

Gilles Lipovetsky, Jean Serroy – L’esthétisation du monde: "On connaît la rengaine, tant elle semble réaliste : richesse du monde, appauvrissement des existences ; triomphe du capital, liquidation des savoir-vivre ; surpuissance de la finance, «prolétarisation» et unification des modes de vie, par l’industrialisation de la camelote kitsch et des produits jetables, interchangeables, insignifiants – le capitalisme est une machine de déchéance esthétique et d’enlaidissement du monde.

Le style, la beauté, la mobilisation des goûts et des sensibilités s’imposent chaque jour davantage comme des impératifs stratégiques des marques : le capitalisme d’hyperconsommation est un mode de production esthétique.

Dans les industries de consommation, le design, la mode, la publicité, la décoration, le cinéma, le show-business des produits chargés de séduction sont créés en masse. Ils véhiculent des affects et de la sensibilité, ils agencent un univers esthétique proliférant et hétérogène par l’éclectisme des styles qui s’y déploie.… "

Kort gezegd: Alles wordt consumptie, het gaat om de verpakking; het savoir vivre, de levenskunst verdwijnt. Wij moeten ons volproppen met extreme gewaarwordingen, consumeren; ik consumeer, dus ik besta. De rest is noise.

Dit verandert alles

ThisChangesEverythingThisChangesEverything: "Forget everything you think you know about global warming. The really inconvenient truth is that it’s not about carbon—it’s about capitalism. The convenient truth is that we can seize this existential crisis to transform our failed economic system and build something radically better.

In her most provocative book yet, Naomi Klein, author of the global bestsellers The Shock Doctrine and No Logo, tackles the most profound threat humanity has ever faced: the war our economic model is waging against life on earth.

Klein exposes the myths that are clouding the climate debate. We have been told the market will save us, when in fact the addiction to profit and growth is digging us in deeper every day. We have been told it’s impossible to get off fossil fuels when in fact we know exactly how to do it—it just requires breaking every rule in the “free-market” playbook: reining in corporate power, rebuilding local economies, and reclaiming our democracies."EcoWatch: "Celebrity Chef Jamie Oliver Warns U.S. Food Not Safe for Britain

He has announced that he’s embarking on a campaign to stop the controversial Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), which many feel allows corporate interests to trump government regulations and even citizen initatives.

His particular beef? U.K. restrictions on growth hormones and pesticides in food are stricter than those in the U.S. He wants to ensure that food imported from the U.S. meets British standards and that British standards are not lowered to cover U.S. imports.

Oliver told The Times of London that TTIP “has the capacity to be very negative to British public health and British companies and British farmers.”

He told The Times: We don’t have hormones in our meat, that’s banned. But not over there. We don’t have hundreds of poisons and pesticides that have been proven to be carcinogenic. They do. Their laws, their set-up, their safety regulations are nowhere near ours."

Innige band

Er heerst in Amsterdam een zeer innige band tussen evenementenorganisatoren, de gemeentetop en de Amsterdamse media. Onze burgemeester mag zich graag vertonen in het gezelschap van vrinden als Sander Groet en Sjoerd Wynia van Amsterdam Open Air. Sander Groet heeft samen met een paar andere ontwikkelaars de Shelltoren (straks de A'DAM) uit handen van de burgemeester genomen, die wat blij is met deze ontwikkeling. We gaan feest vieren. En schommelen over de afgrond. Staat dat misschien symbool voor onze huidige tijd? Dansen over de afgrond? Leuke slogan voor Club Air. AT5 hangt al helemaal aan de lippen van de burgemeester, verder is het hoofdzakelijk straatschuimen wat AT5 doet, wegens geldgebrek natuurlijk. Ook leuk, maar het begint te vervelen op den duur. In het Parool kreeg Sjoerd Wynia een heus eigen opinie-artikel. De wereld draait volgens onze A'damse media toch hoofdzakelijk om sensatie en lol trappen.


Parool: "'Amsterdam moet het festivalbeleid centraal aansturen'

Organisatoren en omwonenden hebben er baat bij als de gemeente bepaalt waar en hoe vaak festivals mogen worden gehouden, stelt festivalorganisator Sjoerd Wynia.

De festivalindustrie zorgt voor een enorme creatieve impuls, creëert werkgelegenheid en bevordert toerisme. Het stadsbestuur onderkent dat. Bestuurders van stadsdelen zien vaak veel positieve effecten; ze kunnen daarmee bepaalde gebieden op de kaart zetten en voorzien ermee in een behoefte aan cultuur. Niet zelden leveren de vele festivals ook een belangrijke financiële bijdrage aan het onderhoud van een bepaald gebied.

Helaas is er echter een groep omwonenden voor wie het niet uitmaakt welke inspanningen er worden getroffen om de overlast te minimaliseren. Het lokale bestuur weet hier vaak niet goed mee om te gaan. Enerzijds is het bestuur blij met de vele activiteiten en aan de andere kant is het bang de klagers, die soms zeer veel lawaai weten te maken, al te veel tegen de haren in te strijken. Bovendien leggen bezwaarschriften en andere juridische procedures die worden aangespannen door de meer doorgewinterde klagers vaak een onredelijk groot beslag op het ambtelijke apparaat. Voorstanders van dergelijke evenementen worden niet of nauwelijks gehoord. Klagers stappen daags voor een festival soms zelfs naar de rechter om te proberen het evenement verboden te krijgen. Dit lost meestal niks op en zorgt voor stress bij alle partijen.

Het bestuur moet tegenover de bewoners wel duidelijk zijn over het democratisch tot stand gekomen evenementenbeleid en daar achter staan. Van organisatoren mag verwacht worden dat zij een uiterste inspanning leveren om eventuele overlast te beperken. Van de tegenstanders moet verwacht kunnen worden dat zij oog hebben voor de positieve effecten van een evenement."

De burgemeester en Sander Groet zijn twee handen op één buik. Wat voor geheime afspraken er tussen beiden zijn gemaakt laat zich raden. 'Jij neemt de Shelltoren voor je rekening en wij zorgen voor een paar leuke EHS-natuurgebieden waar jelui je kunt afreageren', zoiets? 'Wij, de regenten van Amsterdam, knijpen even een paar ogen dicht wat de EHS betreft.' Ik mag hopen van niet. Maar Sjoerd heeft steeds meer uit te leggen in zijn opiniestukken. Dat Zuidoost op de kaart werd gezet weten we intussen wel. De ravage was duidelijk merkbaar (zie onderstaand filmpje). Het is te hopen dat ook de EHS eens bij de Dienst Ruimtelijke Ordening fatsoenlijk op de kaart komt te staan. En dat festivals 'niet zelden' een belangrijke financiële bijdrage leveren aan het onderhoud van een bepaald gebied moet nog bewezen worden. Ik merk er niets van. De cijfers moeten ook geheim blijven van Open Air. Dat klachten zijn afgenomen ligt misschien aan de mediatie die door de rechter in gang is gezet en die verbiedt dat de litiganten nog meer bezwaren indienen tegen nieuwe festivals.


Sjoerd is een gewiekste gozer, maar als hij stelt dat er klagers zijn die heel veel lawaai weten te maken, dan gaat hij toch te ver. Twee dagen lang een kakofonie produceren met 10 tot 12 podia en dan beginnen te zeuren over klagers die teveel lawaai zouden maken! Er is een mediatie aan de gang, maar voorlopig lijkt daar nog niets uitgekomen te zijn. Volledige radiostilte. Sjoerd en Sander gaan stug door zonder enige toegeving te doen, want ze voelen zich gesterkt door de burgemeester achter hen. Amsterdam Open Air wil steeds verder uitbreiden, met steeds meer bezoekers, en wil een contract voor 10 jaar. Over de positieve effecten van zijn evenement mag Sjoerd mij een flinke lijst sturen. Tuurlijk, Open Air verdient een paar miljoentjes. Maar verder?

Sjoerd wil af van de rechtszaken want democratische bescherming van burgers ziet hij niet zitten. Als het aan hem lag dan bepaalt alleen de burgemeester, op Sjoerd's eigen aanwijzingen natuurlijk, op dictatoriale manier het beleid. Dat klagers soms zelfs daags voor een festival naar de rechter stappen heeft ook een reden, die hier al uitentreure is uiteengezet. Dat is namelijk zo geregeld door het Dagelijks bestuur van Zuidoost dat vergunningen verleent meestal pas een paar dagen voor het begin van een festival, dus op een moment dat de opbouw al lang en breed begonnen is. Professionele en ondemocratische tegenwerking dus door onze bestuurders en ambtenaren. Je kunt dit zonder meer onbehoorlijk bestuur noemen.

Sjoerd heeft het over de illusie van de stad als oase van rust. Dat klopt, als hij en zijn kompanen zo doorgaan. Maar het kan wel degelijk anders. In het Gaasperpark van Zuidoost zijn we niet in de stad, maar in een EHS-gebied, een natuurgebied dat specifiek bedoeld is voor rust en ontspanning, voor recreatie zoals dat oorspronkelijk bedoeld is. Het is overduidelijk dat Sjoerd geen tegenspraak wenst. De commercie, de evenementenindustrie bepaalt wel wat er moet gebeuren, indien nodig samen met de burgemeester, maar de rest kan de pot op, ook de Flora- en faunawet, en de hele fauna en flora kunnen de pot op. Een paar potjes met plantjes worden dan later aangeboden aan het bejaardenhuis van Nellestein.

De media, die zijn enkel bedoeld voor opinie-artikelen van mensen als Sjoerd, het plebs mag een commentaartje achterlaten, hoewel zelfs dat teveel zou zijn als het aan Sjoerd lag. Zeer belerend legt Sjoerd vast wat de burgemeester mag en moet, en wat de tegenstanders mogen en niet mogen. Daarmee is de toon weer gezet. Sjoerd en Sander,  jongens zijn zij, maar geen aardige jongens. Sjors en Sjimmie van de Air Club, feestbeesten. Binnenkort te zien hangend over de Shelltoren. Sander heeft bij de burgervader al gelobbied voor een fietsbrug over het IJ. Ik weet niet of de burgemeester zo gek is om speciaal voor Sander een heuse fietsbrug over het IJ te gooien recht naar zijn toren toe natuurlijk.

Voorlopig zullen de jongens toch rekening moeten houden met een groeiend aantal tegenstanders van festivals. Zolang dit land nog niet Verwegistan heet heeft iedereen het recht voor haar of zijn mening uit te komen en naar de rechter te stappen. Het zou aardig zijn als onze media eens wat meer rekening hielden met de omwonenden van openluchtfestivals en niet slaafs achter de feestbroeken aan zou hollen. Er is genoeg feestgelegenheid in de Ziggo Dome of om en in de Arena. Het is nergens voor nodig om ook onze parken te vertrappelen. Intussen heeft Sjoerd zichzelf toch 'aardig' op de kaart gezet.

Parkendans

adatp

Parool: "Bestuurders van stadsdeel Oost denken een oplossing te hebben voor de festivals die uit het Oosterpark verbannen zijn vanwege de herinrichting die deze zomer van start is gegaan. Volgende week dinsdag komt er een voorstel met alternatieve locaties.

Het gaat om Appelsap, Loveland van Oranje, Keti Koti, het openlucht onderdeel van Roots, en de Intreeweek. Bij alle locaties is onder andere gekeken naar de bereikbaarheid van het evenemententerrein voor nood- en hulpdiensten. Daarnaast moeten de organisatoren van de festivals rekening houden met de flora en fauna, mochten zij het festival naar een ander park verplaatsen.

Hiphopfestival Appelsap wordt al 12 jaar in augustus in het Oosterpark georganiseerd. De voorkeur van de Appelsap-organisatie gaat uit naar een stadspark zoals het Flevopark.

Ook Keti Koti moet nadenken over een alternatieve locatie. Sportpark Drieburg of Park Frankendael zijn volgens het stadsdeel geschikte alternatieven.

Sinds 2012 vindt tijdens Koningsdag het commerciële dancefestival Loveland van Oranje plaats in het Oosterpark, voor komend jaar heeft het stadsdeel de suggestie gedaan om te verhuizen naar sportpark Middenmeer.

In 2014 vond Roots Open Air plaats op de kop van het Java-eiland, maar de organisatie zou terug willen naar het Oosterpark. Het stadsdeel stelt ook het Java-eiland in 2015 weer beschikbaar.

Sinds 2012 vindt eind augustus in het Oosterpark een aantal buitenactiviteiten van de introductiedagen van de eerstejaars studenten van de UvA plaats. De organisatie geeft voorkeur aan Park Frankendael. "

En het barbecuegebeuren deugt ook van geen kanten. Supermarkten leveren besmet vlees. Dus, laten we ook perk en paal stellen aan gezondheidsschadelijke barbecues. Picknicken zonder vuur met een coolbox is veel leuker en zorgt ook niet voor burenruzies veroorzaakt door de rook van diverse vuurtjes.

bbq

WakkerDier: "Dierenwelzijnskeurmerken die supermarkten voeren op hun reguliere vlees, worden bij het BBQ-vlees aan de kant geschoven. Daarnaast blijkt – uit een steekproef van Wakker Dier – datzelfde BBQ-vlees ook nog eens ernstig bacterieel besmet, en deels zelfs al aan het bederven. Stichting Wakker Dier deed deze zomer onderzoek bij 8 grote supermarktketens en constateerde dat geen van de 109 gevonden BBQ-vleesproducten een dierenwelzijnskeurmerk had (bijv. Beter Leven). Bij supermarkten, zoals Albert Heijn en Jumbo, ontbreken op het BBQ-vlees dierenwelzijnskeurmerken, die zij wel standaard op hun reguliere vlees hebben. Tijdens het onderzoek deed Wakker Dier ook in één winkel een steekproef met 11 van deze BBQ-vleesproducten. Hierbij werden besmettingen aangetroffen met ESBL (4x), Campylobacter (1x), Staphylococcus aureus (2x), de poepbacterie (E.coli, 5x) en Listeria (1x). Drie van de elf stukken vlees bleken zelfs zodanig bacterieel besmet (kiemgetal: 23-47 miljoen), dat sprake was van begin van bederf. Veel mensen lopen een voedselinfectie op tijdens het barbecueën, mede omdat het vlees hierbij onhygiënisch wordt bereid. Wakker Dier concludeert dat ‘veul voor weinig’ leidend is voor het BBQ-assortiment van supermarkten, ten koste van dierenwelzijn en volksgezondheid.

Naar schatting lopen elke zomer honderdduizenden mensen een voedselinfectie op. Vaak is dat na een BBQ."

Broedvogels

CompendiumVoorDeLeefomgeving: "De broedvogels die kenmerkend zijn voor het agrarische gebied gaan in Nederland achteruit. Sinds 2000 is de "boerenlandvogel indicator" met 15% gedaald. 
De ontwikkeling van boerenlandvogels in de Europese Unie is niet of nauwelijks anders dan die in Nederland.

shot_2359
Op basis van 27 soorten

De achteruitgang van de boerenlandvogels komt vooral door het intensieve gebruik van bouw- en grasland, de veranderingen in gewaskeuze en de schaalvergroting van de landbouw, waardoor veel kleine landschapselementen als houtwallen en overhoekjes zijn verdwenen. Ook is broedgebied verloren gegaan door uitbreiding van steden en infrastructuur en door toename van wegverkeer. De maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, zoals akkerrandenbeheer en agrarisch natuurbeheer, hebben de achteruitgang niet kunnen stoppen."

Wat ook zeer schadelijk is voor broedvogels is het gebruik van sub-bass en zelfs infrasound tijdens dance-evenementen. Lage frequenties verspreiden zich zeer ver en omdat het niet meer om hoorbare geluidsgolven gaat, maar om trillingen die zich voortplanten in de grond en in water, hebben die frequenties ook een groot effect op nesten, op broedende vogels die zitten en waarschijnlijk nog een groter en gevaarlijker effect op de kwetsbare eieren. Een hoog geluidsvolume gecombineerd met veel lage bassen kan kwalijke gevolgen hebben. Deze omstandigheid doet zich vooral en langdurig voor tijdens dance-evenementen die steeds vaker plaatsvinden in natuurgebieden.

Some facts about bass: "Very loud sounds can rip ear, lung and other vibrating tissues. A sound wave is a pressure wave; that's why you can sometimes feel your body vibrate during loud, low sounds. When body tissues resonate with the sound's frequency, the pressure increases."

Bodily resonances: There is some evidence that a damaging resonance (lungs) occurs around 50 Hz. Another damaging resonance is around 400 Hz (skull spherical shell resonance). At what dB SPL level does bass make your vision go blurry?  The rumored brown note is in the 5 to 9 Hz infrasound range."

Villa Favela da Gein3

We leven in moeilijke tijden. De overheid trekt zich steeds verder terug uit de samenleving en redeneert hoofdzakelijk volgens de zinspreuk van mijn oom als hij dronken was: "Weet je wat je doet, je ziet maar!"

Zo kan het gebeuren dat steeds meer mensen moeite hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Mijn buren hebben er evenwel geen moeite mee om de touwtjes aan mekaar te knopen, gepokt en gemazeld als ze zijn in het moderne participatieleven. De eindjes worden weliswaar niet helemaal professioneel aan mekaar geknoopt, maar ze worden aan mekaar geknoopt. Het is tenslotte geen sinecure om vier auto's te moeten onderhouden van een paar uitkeringen. Er is ruimte nodig voor klussen en bricoleren, ook al heb je al een uitbouw gerealiseerd. En een beetje privacy is altijd welkom.

Misschien is de redenering achter het krotje wel het verlagen van de WOZ-waarde van onze huizen. Dat zou een mooi gevolg kunnen zijn. Dan hoeven we minder belastingen te betalen.

shot_2341

shot_2342

shot_2354

shot_2356

shot_2358
Shabby chique tot in de vroege uurtjes van de ochtend

Obie the POTUS

Boomerang WOT
Klik voor vergroting

Obama, the President Of The US, komt er bekaaid vanaf in de Amerikaanse pers. En internationaal al niet veel beter. Nederland was niet uitgenodigd voor de coalitie van de oorlogsgeilen, maar stond toch te kwijlen om asjeblieft mee te mogen doen. In zijn recente toespraak waarin hij aankondigt ISIS aan te pakken, leek Obama wel een gevangene van een terroristische groepering waarbij hij achter zich het mes voelde van zijn beul, of de hete adem van 'war bitch' Hillary Clinton.

Beurs: "Gisteren vierden de Verenigde Staten de dertiende verjaardag van wat wellicht de meest traumatische gebeurtenis is voor de Amerikanen sinds de geboorte van hun land: 9/11. Op die dag heeft hij het sluitstuk aangekondigd van zijn strategie om zowel de dreiging van de Islamitische Staat (IS) aan te pakken en het probleem in Oekraïne op te lossen. En in beide gevallen kan Obama zich wel eens lelijk hebben vergist: een verkeerde strategie hanteren, is niet alleen politieke zelfmoord maar zet ook nog eens de volledige economische toekomst van de VS op het spel."


Obama vermeed opvallend het woord 'war', maar het is wel degelijk een nieuwe oorlog. In Syrië met mogelijk zeer kwalijke gevolgen als Assad uitgeschakeld wordt waardoor de jihadisten nog meer macht krijgen en Rusland en Iran represailles kunnen uitvoeren; ook in het geval Obama enkel IS in Syrië en Irak wil 'vernietigen' (wat nogal een opgave is gezien de steun van Saudi-Arabië aan de rebellen - en hij trekt er zeker drie jaar voor uit) dan zien ook de tegenstanders van Syrië en Iran er geen heil in. Het bewapenen van 'gematigde' jihadisten is werkelijk absurd.

radical and moderate
Eigenlijk een foute cartoon, maar vervang Muslim door Jihad en it's OK.

Ook is er een oorlog gaande tegen Rusland. Het beleid van aanzwengelen van kleurrevoluties en opstanden keert zich als een boomerang tegen Obama en de NAVO. 

GlobalEconomicAnalysis: "It's long overdue we label sanctions for what they really are: war. If you prefer, call them "economic war".

President Obama says We will join EU in intensifying sanctions on Russia.
Yeah right. We twist the EU's arm till they "cry uncle" then we claim we join them.
Unless the intent is to provoke a military war with Russia, this new round of sanctions is stupider than any of its predecessors.
If Exxon cannot partner with Rosneft in the Russian arctic, guess who will? Try China."

shot_2332

BlackAgendaReport: "“Peace is the last thing that the Nobel Peace Prize winning president wants to see.”

The United States and NATO attack on the Russian Federation has failed. The Ukrainians who refused to accept the legitimacy of the West’s puppet government emerged victorious on the battlefield. If there is any doubt on that point, Ukraine’s decision to sign the Minsk Protocol cease fire agreement is proof. President Poroshenko seemed like a man in the cat bird seat when western nations chose sides in a civil war and kicked out his predecessor. The road to hell was paved with very bad intentions.

One wouldn’t know it from reading and viewing the corporate media, but the western gambit has been disastrous. More than 1 million people have been displaced (most fled to Russia), the economies of many countries have been damaged by sanctions, and atrocities such as the shooting down of Malaysian Airlines flight 17 would have been avoided if there had been any grown ups at work in the western capitals.

After destroying Libya and killing president Gaddafi the evil empire concluded that they had found a winning formula.

Putin is the winner by any standard but the United States won’t admit what is obvious to the rest of the world."

russia_wants_war

Broeikas

wmo bulletin

NRC: "Het jaarlijkse Broeikasgasbulletin van de Wereld Meteorologische Organisatie wordt een beetje eentonig. Ook dit jaar melden de meteorologen van de Verenigde Naties een stijging van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer, een record zelfs voor de afgelopen 30 jaar. Ze voegen er meteen een politiek commentaar aan toe: internationale pogingen om de uitstoot van kooldioxide, methaan en andere broeikasgassen te verminderen blijven kennelijk zonder resultaat.

De cijfers komen op een strategisch moment. Over ruim een week, aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, komen wereldleiders bijeen in New York om over klimaatverandering te praten."

Daarom, kom naar de Peoples Climate March Amsterdam, 21 september!

WMO: "The latest analysis of observations from the WMO Global Atmosphere Watch Programme shows that the globally averaged mole fractions of CO2, CH4 and N2O reached new highs in 2013, with CO2 at 396.0±0.1 ppm, CH4 at 1824±2 ppb and N2O at 325.9±0.1 ppb. These values constitute, respectively, 142%, 253% and 121% of pre-industrial (before 1750) levels. The atmospheric increase of CO2 from 2012 to 2013 was 2.9 ppm, which is the largest year to year change from 1984 to 2013. For N2O the increase from 2012 to 2013 is smaller than the one observed from 2011 to 2012 but comparable to the average growth rate over the past 10 years. Atmospheric CH4 continued to increase at a rate similar to the mean rate over the past five years."

Milieu een zaak van ondernemers?

shot_2331

AnderEuropa: "De aankondiging van het team van Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, is een soort staatsgreep van de bedrijfswereld en een totale torpedering van het milieubeleid. Dat is heel kort samengevat de boodschap die een coalitie van de grootste milieu-ngo’s in Europa zonet de wereld in stuurde.

“In plaats van duurzaamheid centraal te zetten in zijn nieuwe team, heeft Juncker besloten om het te verbannen naar de marges door het schrappen van de speciale functies van een klimaat en een milieu commissaris. Ook de benoeming van een eerste vice-president voor deregulering die een concurrentiepositie-filter moet zetten op alle initiatieven is onaanvaardbaar”, reageerde Jeremy Wates, de secretaris-generaal van de European Environmental Bureau (EEB, de grootste federatie van milieu-NGOs in Europa). In een brief naar Juncker drukken de tien grootste Europese organisaties die met milieu begaan zijn hun zeer diepe bezorgdheid uit. Wat nu gaande is, is ongezien in de geschiedenis van de EU. Als de plannen van Juncker werkelijkheid worden, dan zal zijn Commissie waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als het moment dat we een gezamenlijke confrontatie met en de aanpak van onze groeiende milieuproblemen opgegeven hebben.

Alvast één reden waarom elke EU burger zich zorgen moet maken: volgens Juncker zou niet het departement milieu, maar het departement ondernemingen moeten beslissen of chemicaliën al dan niet een gevaar voor onze gezondheid vormen. Wat volgt is een beknopt overzicht van de staatsgreep van de bedrijven op de Commissie – zoals uitgelegd in deze brief aan Juncker.

De structuur van de nieuwe Commissie, de communicaties die Juncker uitstuurde en de keuze van de commissarissen onthullen een drastische inkrimping van het milieubeleid en zelfs een terugrollen van Europese verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling, efficiënt gebruik van hulpbronnen, onze luchtkwaliteit, bescherming van de biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering.

Dit is een regelrecht verraad aan de belangen van EU-burgers."

Nederland is al niet veel beter. Wie klachten heeft met betrekking tot fauna en flora moet die indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Staatssecretaris Dijksma heeft een nieuwe natuurvisie opgesteld getiteld 'Natuurlijk verder'. Een dubieuze titel die een dubieuze lading dekt. Het is niet toevallig dat natuur onder economische zaken valt en milieu onder infrastructuur. Hoe de PvdA op allerlei maatschappelijke gebieden de kluit belazert is abominabel. Van de VVD kun je dat verwachten. Maar dat de PvdA een neoliberaal beleid uitvoert is een gotspe.

Decibelterreur en akoestische ecologie

shot_2329

Parool: "Buitenfestivals zijn 'decibelterreur' voor omwonenden

Buitenlawaai mag in de regel binnenshuis niet boven 55 dB uitkomen. Rekening houdend met de isolatie van de omliggende woningen en de afstand tot het podium wordt berekend hoeveel decibel een festival mag produceren.

Wij zijn doof voor hondenfluitjes, maar voor de hele lage tonen is het menselijk oor ook minder gevoelig. In de geluidsmeting wordt dit onderscheid gemaakt; we spreken over metingen of normen in dB(a) voor geluid van gemiddelde toonhoogte. De echt lage tonen worden genormeerd in dB(c), en in de vergunning zal deze norm zo'n 15 decibel hoger liggen dan de dB(a) norm. Laagfrequent geluid gedraagt zich echter anders; het bevat meer energie, draagt dus verder en buigt - anders dan het normale geluid - over en om gebouwen heen.

Met name dancemuziek ontleent zijn kracht aan de lage tonen. Meer dan popmuziek zijn de ondertonen een wezenlijk onderdeel van de ervaring. En een dancefeest heeft geen pauzes.

Zolang echter op de dichtstbijzijnde gevels de dB(a) norm niet wordt overschreden, kan geen handhaver iets doen. Stadsdeel, of liever nog gemeente, stel een gevelnorm in dB(c) op, en een grens aan het aantal uren dance per dag. Hou een feest waar het kán."

MusicTimes: "Red Rocks Amphitheater and Global Dub Festival may be threatened by residents sick of sub-bass

The most popular complaint against music venues is that they're just too loud (followed closely by "patrons behaving badly"), and Red Rocks Amphitheatre in Colorado is facing similar charges. Residents of nearby Morrison have claimed that concerts are keeping them awake and even rattling the windows of homes as far as half-a-mile from Red Rocks. And of course the culprit isn't just any form of music: It's EDM [Electronic Dance Music]. 

There's a perfectly reasonable explanation for why EDM acts, and not Metallica—the heaviest band ever as known by Forey and dads everywhere—are creating problems for the community: sub-bass. This ultra-low frequency of bass is more frequent in EDM, especially among dubstep performers such as Skrillex. The range is literally the lowest frequency that most humans can hear, but listeners can often feel the blasts. Metal bands such as Metallica certainly pride themselves in being loud, but no bass guitar is going to shake windows in the distance.


Omgevingspsycholoog: "Geluid beïnvloedt onze fysiologie, emotie, cognitie en gedrag. Zo zorgt het er bijvoorbeeld voor dat onze productiviteit sterk kan toe- of afnemen, dat klanten meer of minder kopen in een winkel en dat we harder of zachter gaan autorijden."

Omgevingspsycholoog: "Veel studies hebben aangetoond dat er een relatie bestaat tussen het zien van natuur (bijvoorbeeld planten) en een verbetering van gezondheid. Dit zie je terug in het verminderen van, en omgaan met stress. Ook lijkt er een duidelijke relatie te bestaan tussen het zien van natuur en de ervaren pijn van patiënten wat kan resulteren in bijvoorbeeld het gebruik minder pijnstillers. De verklaring voor deze effecten is dat natuur ons de onbewuste boodschap geeft dat we mogen ontspannen (zogenaamde restoratieve effecten).

Overigens is echte natuur niet strikt noodzakelijk voor een positief effect op de (psychische) gezondheid. Een afbeelding van natuur of ‘echt lijkende’ nepplanten hebben een (soort)gelijk effect als gewone planten (Van den Berg & Winsum-Westra, 2006)."

Met andere woorden, festivalgangers kunnen best aan hun trekken komen tussen nepbomen en nepstruiken. Het is nergens voor nodig om van hun kakofonie te genieten in een echt natuurgebied. Zeker als ze al versuft zijn door drank, drugs, dance, decibels en mogelijk een doppie, dan maakt het niet uit of ze echte bomen zien of plastic bomen. De echte natuurgenieter geniet juist van wat echt is, vogels, bloemen, natuur. Zij worden steeds meer uit de natuur verjaagd. Ook de bijzondere fauna en flora worden bedreigd door festivals.

Planbureau voor de leefomgeving: "Wel doelstelling maar geen doelgericht rijksbeleid voor stillere natuur

Tussen 2000 en 2007 is de ‘akoestische kwaliteit’ van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vrijwel gelijk gebleven. Dat wil zeggen dat het areaal ‘stil’ gebied nauwelijks is veranderd door verkeersgeluid. Waarschijnlijk wordt voldaan aan het doel dat de kwaliteit in 2010 niet slechter is dan in 2000. Het Rijk beoogt een goede akoestische kwaliteit in 2030.

Beleidsdoel: behoud en verbetering van akoestische kwaliteit EHS

Om meer stilte en rust in natuurgebieden tot stand te brengen heeft het ministerie van VROM in het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) een nationale doelstelling voor ‘akoestische kwaliteit’ – stilte en rust – in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geformuleerd (VROM 2001).

Het ministerie van VROM beoogt een goede akoestische kwaliteit in de EHS in 2030. Daarnaast bestaat er voor 2010 de ambitie dat de geluidkwaliteit niet is verslechterd ten opzichte van het jaar 2000. Stilte en rust kunnen moeilijk worden genormeerd omdat het bij een goede akoestische kwaliteit niet zozeer om geluidniveaus gaat als ook om de aard van het geluid en de bron. Het NMP4 benoemt geluid van verkeer als een onnatuurlijke bron van geluid en stelt dat het niveau maximaal 40 dB(A) mag zijn om te kunnen spreken van een goede akoestische kwaliteit. Inmiddels wordt in het geluidbeleid de eenheid Lden gebruikt en het ministerie van VROM hanteert nu 39 dB(A) Lden als grens voor goede akoestische kwaliteit. (VROM 2009a).

Stilte als kwaliteit voor de EHS

De gezondheidsraad heeft in 2006 gewezen op het belang van stilte voor de gezondheid van mensen (Gezondheidsraad 2006). In Nederland is stilte echter schaars. Op het Nederlandse platteland en in de natuur is het niet stil. Recreanten ondervinden verstoring door geluid van auto’s, treinen en vliegtuigen. Veel van deze recreanten storen zich meer aan geluid dan aan horizonvervuiling (Alterra 2006). Het Rijk heeft een doelstelling geformuleerd voor geluid in de EHS.

Realiseren van de EHS is het belangrijkste onderdeel van het natuurbeleid. De EHS is een aangesloten netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden, totaal circa 730.000 ha groot met een integrale gebiedsbescherming (MNP 2005). De geluidbelasting bepaalt mede de kwaliteit van de EHS."

Zal al dat werk van jaren geleden, door staatssecretaris Dijksma teniet gedaan worden? Ik mag hopen van niet.

shot_2330

AtelierDeStad: "De laatste decennia hecht men meer en meer belang aan het creëren van een gezonde akoestische omgeving.
De gevolgen van geluidsoverlast zijn sluipend: het veroorzaakt slaapverstoring, hart- en vaatziekten, leerstoornissen.

Akoestische ecologie is sinds de jaren 1970 een topic binnen geluidskunst. In 1977 schreef de Canadese componist en pedagoog R. Murray Schafer zijn iconische boek 'The tuning of the world'. Hierin onderstreept hij het belang van een gezonde akoestische omgeving, een samengaan van stilte en duidelijk omlijnde geluiden van natuurlijke oorsprong. Bewustmaking van omgeving begint volgens hem eenvoudigweg bij … luisteren."

Er is tegenwoordig een nieuwe wetenschap: soundscape ecology. Akoestische ecologie, de wetenschap van geluid in het landschap, de invloeden van geluid op mens en dier, en hun gezondheid.

BioScience: "Soundscape Ecology: The Science of Sound in the Landscape

This article presents a unifying theory of soundscape ecology, which brings the idea of the soundscape—the collection of sounds that emanate from landscapes—into a research and application focus.
Because soundscapes are our auditory link to nature, we also argue for their protection, using the knowledge of how sounds are produced by the environment and humans."

Festivals maken tegenwoordig ook gebruik van een soort golven die niet meer als geluidsgolven waargenomen worden, maar als trillingen waar je misselijk van kan worden. Alsof je hersens aan het trillen zijn. Het komt een beetje overeen met zeeziekte. Sub-bass is nog net hoorbaar voor een gezond oor. Infrasound niet meer. Hoever men precies gaat op festivals is niet duidelijk, is nooit onderzocht, wordt niet gecontroleerd.

Je hebt ook subwoofers voor thuis die werken met een frequentie van 20-200 Hz, zeer laag dus. Voor festivals zijn ze onder de 100 Hz. Subsonische bassen hoor je niet, maar die voel je. Dat is geen geluid meer, maar een beving. Ze noemen het ook een 'butt shaker'. Ramen trillen ervan. Die zijn de oorzaak van veel geluidsoverlast in woonwijken.

"It's like Guantanamo - with loud, thumping music and sleep deprivation," a resident told The Denver Post. Werd de verdwazing al weergegeven in de rock opera Tommy van The Who?

Pete Townshend

Tommy: Welcome to the Camp,
I guess you all know why we're here.
My name is Tommy
and I became aware this year

If you want to follow me,
you've got to play pinball.
And put in your earplugs
put on your eyeshades
you know where to put the caulk

Hey you getting drunk, so sorry!
I've got you sussed.
Hey you smoking Mother Nature!
This is a bust!

Hey hung up old Mr. Normal,
Don't try to gain my trust!
'Cause you ain't gonna follow me any of those ways
Although you think you must

We're not gonna take it
Never did and never will
We're not gonna take it
Gonna break it, gonna shake it,
let's forget it better still

Infrasound verplaatst zich ook via de grond over lange afstanden en waarschijnlijk ook water. Tegenwoordig wordt het gebruik ervan als wapen onderzocht. Aardbevingen veroorzaken ook infrasound, sommige dieren nemen dat waar en kunnen zo soms aardbevingen voorspellen. Orgels kunnen ook infrasound produceren in bepaalde omstandigheden.

Lowertheboom: "Infrasound is especially dangerous, due to its strong vibrations, or oscillations. Infrasound waves hug the ground, travel for long distances without losing strength, and are unstoppable. Not much amplitude is needed to produce negative effects in the human body, and even mild infrasound exposure requires several hours, or even days, to reverse symptoms.

Infrasonic vibrations, though harmful, can be pleasantly stimulating in mild levels. The effects of brief, mild exposure can give a feeling of invigoration for hours. While a person may FEEL invigorated and euphoric, his body is being subjected to an elevated heart rate, elevated blood pressure, a release of endorphins, and the "fight or flight" adrenaline response. Feeling the effects of high-intensity/low-frequency sound can actually become an addiction, partially due to the release of endorphins in the body."

Dus infrasound wordt ook gebruikt als geluidsdrug, net als xtc. (Als een soort  rattenvanger van Hamelen?)

Dan is er nog de geluidsvervuiling waardoor bijvoorbeeld vogels telefoonriedeltjes gaan nazingen. Er zijn dus behoorlijk veel aspecten aan geluid. Geluidsoverlast mogen we niet te licht nemen. Gehoorschade is slechts één van de gevaarlijke gevolgen. Meer studie is nodig om al deze aspecten in kaart te brengen.

grosse-orchester-der-tiere

Iedereen kent de weldadige invloed van natuurgeluiden op onze eigen stemming. Bernie Krause is een van de pioniers op dit gebied. Zijn boek, The Great Animal Orchestra: Finding the Origins of Music in the World's Wild Places, verscheen een paar jaar geleden in het Engels. Een Duitse vertaling is er ook al. Op deze pagina vind je heel wat soundscapes om naar te luisteren. Het boek bevat jammer genoeg geen cd.


Nature soundmap

People's climate march

Milieudefensie: "Oproep: kom naar de Peoples Climate March Amsterdam, 21 september!

Zondag 21 september gaan we wereldwijd geschiedenis schrijven, met de voltallige mondiale klimaatbeweging! Die dag wordt de ‘People’s Climate March’ gehouden, de grootste klimaatmars ooit. Oorspronkelijk alleen in New York – want daar komen wereldleiders bijeen – maar inmiddels als een lopend vuur over de hele planeet, en dus óók in Nederland! "


WijWillenActie: "Op zondag 21 september vindt de wereldwijde People’s Climate March plaats. De grootste klimaatmars ooit georganiseerd in New York, Berlijn, Seoul, Parijs, Melbourne, Londen en ook in Amsterdam! Dit event is gepland vlak voor een internationale klimaattop in New York waar alle regeringsleiders aanwezig zullen zijn, maar het is ook bedoeld als breder signaal van alle mensen die een duurzamere wereld willen. Het is cruciaal dat er nu stevige maatregelen genomen worden om de aarde leefbaar te houden.

We verzamelen om 18.00 uur op de kade bij het EYE Film Museum in Amsterdam. Daar gaan we met de aanwezigen en kunstenaars een imposant beeld creëren. Daarbij zullen, naast voordrachten van o.a Freek de Jonge en Jan Rotmans en theatershow ‘de Barricade’, verschillende artiesten zoals het Nederlands Blazers Ensemble, DJ Isis, The Flexican & Sef, Florian Wolff en Justin Samgar hun muzikale bijdrage leveren. Mail voor vragen maria.kolossa@urgenda.nl"

Slachting onder Europese vogels

Vogelbescherming.be: "Vogelbescherming Vlaanderen begrijpt niet hoe het mogelijk is dat uitgerekend een Maltees politicus de nieuwe Europese Commissaris voor Milieu (en ook Zeevaart en Visserij) is geworden. De 64-jarige sociaal democraat Karmenu Vella is vanaf vandaag bevoegd voor milieu in de breedste zin van het woord: natuurbehoud, habitatbescherming, vogelbescherming en jacht.

De rotsachtige eilandenarchipel is amper 316 km² groot maar is wereldwijd berucht om de slachtingen die de vele duizenden jagers en vogelvangers er jaarlijks toebrengen onder de Europese trekvogels, zowel tijdens de najaars- als tijdens de voorjaarstrek. Malta werd daar zelfs al een paar keer voor veroordeeld door het Europees Hof van Justitie, mede dankzij een sterke campagne van Vogelbescherming Vlaanderen."

shot_2328

NationalGeographic: "In het Middellandse Zeegebied worden elk jaar miljoenen vogels afgeslacht.

In de ogen van een westerse bezoeker is de situatie in het gebied rond de Middellandse Zee triest. Elk jaar weer worden er miljoenen zangvogeltjes en grotere trekvogels gedood om hun vlees, voor het geld of puur voor het vermaak. Onderscheid wordt nauwelijks gemaakt, met desastreuze gevolgen voor soorten die het toch al moeilijk hebben door de verwoesting of versnippering van hun broedgebieden. Kraanvogels, ooievaars en grote roofvogels die in Noord-Europa worden beschermd in het kader van miljoenenverslindende overheidsprojecten, worden in Zuid-Europese en Noord-Afrikaanse landen genadeloos doodgeschoten. Mede door de slachting rond de Middellandse Zee hollen de vogelpopulaties in heel Europa achteruit."

Stop festivalisering parken

shot_1915

Parool: "De festivalisering van parken en natuurgebieden moet worden teruggedrongen, zegt raadslid Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. Dan kan de Amsterdammer weer rust vinden in de natuur.

'Rust in de natuur is steeds moeilijker te vinden. Er zijn meer festivals en evenementen in rustgebieden als parken, natuurgebieden, denk aan het Amsterdamse Bos, het Oosterpark en de Gaasperplas. Nu het festivalseizoen ten einde is, willen wij dat het stadsbestuur een afweging gaat maken van de voordelen en de nadelen van al die festivals in de natuur.' 

'Je ziet wel dat de flora- en faunawetgeving lang niet altijd goed gehandhaafd wordt. Zo worden vogels soms gestoord in het broedseizoen. Maar het gaat mij vooral om rust voor de mens. Een rustige groene omgeving heeft een positief effect op de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen. Je ziet dat de stad steeds drukker wordt. Mensen moeten plekken hebben waar ze kunnen ontspannen.'

'De tendens is dat groen nu geld op moet leveren, bijvoorbeeld via een festival. Daar kan dan het beheer mee betaald worden. Maar groen levert al geld op, doordat het mensen langer gezond houdt. Dat is misschien lastig te vertalen in concrete euro's, maar het is wel van waarde.'

Je moet bedenken dat niemand er ooit mee zou instemmen om een park voorgoed om te dopen tot festivalterrein. Toch is dit wat er in de praktijk gebeurt. Je kunt er ook voor kiezen om meer festivals binnen te houden op plaatsen die daarvoor bedoeld zijn, zoals de Amsterdam Arena en de Heineken Music Hall.'"

Pay2Play

P2P

Pay2play: "PAY 2 PLAY follows filmmaker John Ennis’ quest to find a way out from under the Pay 2 Play System, where Politicians reward their donors with even larger sums from the public treasury -- through contracts, tax cuts, and deregulation.  Along the way, he journeys through high drama on the Ohio campaign trail, uncovers the secret history of the game Monopoly, and explores the underworld of L.A. street art on a humorous odyssey that reveals how much of a difference one person can make. PAY 2 PLAY: Democracy’s High Stakes is the layman’s guidebook to taking back our democracy.

What is the Pay 2 Play System? 

Director John Ennis looks upon our Monopoly-inspired system of government, and identifies how money in politics is the obstacle to any meaningful change.  Studying the outlandish Coingate scandal in Ohio, Ennis grasps that the primary function of pay-to-play politics is to repay the donor with public money—way  more money than donors put in."


CETA

Campact: "Should the EU and Canada sign the CETA treaty, it threatens to turn democracy into a pawn in the games of multinational corporations: Companies could sue states via their Canadian subsidiaries when public policies lead to a reduction of their profits. Private arbitration panels, operating behind closed doors, could award billions in compensation to corporations – to be paid for by taxpayers’ money.

Signing CETA would pave the way for the TTIP agreement between the EU and the US to enter through the back door. Both agreements threaten to weaken existing laws that restrict the use of genetic engineering in agriculture or prevent the contamination of drinking water through fracking. Privatisation of public services would no longer be reversible."


Teken de petitie

MotherJones: "New science shows that thanks to methane leaks, gas won't work as a 'bridge fuel'.

Carbon dioxide—CO2, the molecule produced when we burn fossil fuels—traps heat in the atmosphere, causing much of the climate change we see around us. The reason President Obama likes gas more than coal is because it produces half as much carbon dioxide when you burn it.

But CO2 is not the only molecule that plays this trick.  Methane—CH4—is a rarer gas, but it's even more effective at trapping heat. And methane is another word for natural gas. So: When you frack, some of that gas leaks out into the atmosphere. If enough of it leaks out before you can get it to a power plant and burn it, then it's no better, in climate terms, than burning coal. If enough of it leaks, America's substitution of gas for coal is in fact not slowing global warming.

In the official Obama story (one being echoed in Hillary Clinton's climate talking points), natural gas is a "bridge" to a world of solar and wind power, which isn't quite ready yet. But in fact, in just the same years that we've learned to frack we've also learned an awful lot about how to scale up wind and sun. And that means that far from being a bridge, the big investments in natural gas may actually be a breakwater that keeps this new wave of truly clean energy from washing onto our shores.

It turns out, in other words, that there's no easy bridge to a working climate future—no way to avoid angering powerful interests, no way to put off actually building the clean energy we desperately need. It's time to stop searching for a bridge and simply take the leap."

FAIR: "But the most important issue is one that goes entirely unmentioned in the piece: climate change. If you recognize that the planet faces a profound climate crisis, then any kind of new fossil fuel extraction–be it oil or fracked natural gas–presents a fundamental step in the wrong direction. And the evidence is that methane emissions related to fracking could be as bad–or worse–for the atmosphere than burning coal."

DeWereldMorgen: "Sinds de komst van de mens sterven diersoorten duizend keer sneller uit dan voorheen. Tot die onthutsende vaststelling komen Amerikaanse wetenschappers. De mens zet een uitstervingsgolf in gang die vergelijkbaar is met die van de dinosauriërs, waarschuwen ze."

En ook Nederland moddert lekker rustig verder. Respect voor alles wat leeft is ver te zoeken.

FTM: "Dierenwelzijn: 2,7 miljard overtredingen per jaar en nog geen 100 boetes

Het aantal wetsovertredingen tegen dieren in Nederlandse vleesindustrie is volgens columnist Hans Baaij verbijsterend, toch wordt er amper tegen opgetreden. Met dank aan de Nederlandse overheid.

Begin dit jaar verscheen een rapport van Dier&Recht/Varkens in Nood over het grote aantal overtredingen in de vee-industrie. De conclusie was dat boeren het afgelopen jaar minimaal 2,7 miljard keer de dierenwelzijnswetten hebben overtreden. Hiervan waren 500 miljoen dieren de dupe. Er werden vervolgens minder dan 100 processen-verbaal uitgeschreven zo bleek uit het jaarverslag van de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA).

Het rapport ‘Naleving dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie 2014′, hierna te noemen het ‘Overtredingenrapport’, was mede onderwerp van een hoorzitting en een debat afgelopen week in de Tweede Kamer. Het Overtredingenrapport van Dier&Recht/Varkens in Nood is gebaseerd op tientallen onderzoeken van met name de Universiteit Wageningen (WUR). De belangrijkste informatie is te vinden in de ‘Ongerief”-rapporten van de WUR. ‘Ongerief’ is de wetenschappelijke term die de landbouwwereld gebruikt voor pijn of leed."

Haaien in de Gaasperplas

De Gein3dorper viel net weer in de bus. Het is een leuk blaadje, hoewel ik vind dat het de laatste tijd meer op een reclameblaadje begint te lijken; een lucratieve onderneming. Maar er staan ook leuke dingen in. We lezen over GaasperPleasure: "Oh ja, die haaien. Vlak voordat het festival zou beginnen waren er haaien gesignaleerd in de Gaasperplas. Er was een bord geplaatst waarop in 3 talen iedereen hiervoor werd gewaarschuwd. Daarom ging niemand het water in. De reddingsbrigade, het hele weekend aanwezig, had gelukkig niets te doen."

Ik lag dubbel! De Gein3dorper made my day. Suggestie voor vraag in de bestuurscommissie: "Is het Dagelijks bestuur bekend met de aanwezigheid van haaien in de Gaasperplas? Zo ja, wat denkt het DB daar aan te doen? Voorzitter, graag een discussie hierover in de komende beeldvormende vergadering, gevolgd door een oordeelvormende en een besluitvormende vergadering."

Sommige bewoners hebben ook problemen met de Gasconne koeien in de Gaasperzoom en zijn angstig geworden. Een vrouw gaf op een bijeenkomst hierover aan 'ingesloten te zijn door de koeien'. Of zij ook is aangerand vertelt het verhaal in de Gein3dorper er niet bij, maar het blad meldt wel dat er zelfs één 'gevaarlijke' koe is verwijderd. Wat weer eens aantoont dat de moderne mens geen voeling meer heeft met natuur. 'Juf, die koe kijkt lelijk naar mij!' Dat koeien ook kunnen schrikken van mensen en honden komt bij de meeste mensen niet op. Eerlijk gezegd vind ik de loslopende honden pas een gevaar, om niet te spreken van de hondenbezitters natuurlijk, waarvan sommigen voortdurend de verbodsbordjes vernielen. Er zijn ook boommarters gesignaleerd, maar laten we dat niet al te openbaar maken; voor je het weet worden ze net als zoveel andere dieren vogelvrij verklaard.

Gasconne runderen
Lieflijke koeikes in de Gaasperzoom

De Gein3dorper roept mensen op om zich vooral aan te melden voor de nieuwsbrief. Jammer genoeg werkt de abonneermodule op hun website niet.

Ook een stukje over Open Air 2014. Men vindt de overlast nogal meevallen zolang het blijft bij twee muziekfestivals. Maar de bedoeling van het stadsdeel is wel om drie mega-evenementen te houden in het Gaasperpark, en talrijke kleinere evenementen, waarbij de mud run van Dirt Maniacs onder de 'kleine' evenementen gerekend wordt door Groengebied Amstelland. Van een EHS-park zal zo weinig overblijven. 

Mevr. de Boer van OZO heeft al aangekondigd bereid te zijn om wijzigingen van bestemmingsplannen te steunen. Voor evenementen en horeca die GGA plant (ja, er komt heel wat af op het Gaasperpark, maak je borst maar nat!) moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat is nieuw voor het stadsdeelbestuur, dat in het verleden gewend was om bestemmingsplannen te negeren. Heeft OZO intussen al een overeenkomst gesloten met de zonnekoning van Zuidoost, dhr. Jaensch? Voor OZO de goedkeuring van de kap van bomen in de Jacob Krüsestraat door het Dagelijks bestuur in ruil voor steun van OZO voor de wijziging van het bestemmingsplan? Koehandel in Gein3dorp? Dan zou OZO wel van zijn principes zijn afgestapt, want eens dat het bestemmingsplan is gewijzigd kan er ook gebouwd worden aan de zuidoever. En dat is, vrees ik, het uiteindelijke doel van de regenten in Zuidoost en van GGA; eerst het EHS-park voldoende afwaarderen tot het een evenemententerrein is geworden, waarna het weinig moeite meer zal kosten om er nieuwbouw (dure villa's aan het water of hoogbouw, geen sociale woningen) neer te plempen. Dan zullen de omwonenden wel hun honden moeten uitlaten in de Gaasperzoom waar ze belaagd kunnen worden door 'gevaarlijke koeien'.

shot_2325

En waar gaat het allemaal om in deze kwestie van groot onderhoud - dat hierdoor nu weer een half jaar vertraagd is - en bomenkap? Om de bevuiling van hun autootjes door blaadjes, katjes en luizen die van de bomen op hun autootjes vallen; het zou verboden moeten worden! De kosten voor de gewijzigde plannen zijn 200.000 euro. En dat allemaal om de auto's van een aantal bewoners minder vaak te hoeven wassen. Wie van de voormalige deelraadsleden heeft ooit een melding gedaan bij het Meldpunt Openbare Ruimte om de boel in de J. Krüsestraat op te ruimen? Ik kan me eerlijk gezegd ook voorstellen dat het stadsdeelbestuur niet al te zeer genegen was om de straat schoon te houden waar recalcitrante oppositieleden woonden. Maar feitelijk is heel Gaasperdam een ondergeschoven kindje, dat stiefmoederlijk behandeld werd en wordt door het stadsdeel. Jammer genoeg behoort koehandel in Zuidoost nog steeds tot de ongewenste geplogenheden van de bestuurscommissie.

Verder geen woord van kritiek in het blaadje over de mud run. Natuurliefhebbers worden schaars in Gein. De aanbidders van de heilige koe, het autootje, waarvan sommigen er vier op de openbare weg hebben staan, zien hun heilsstaat al gloren. Sommige bewoners intimideren zelfs hun buren als die een boom in hun tuin hebben staan. Dat ze een paar wrakken van vervuilende auto's voor hun deur hebben staan zien ze niet als een probleem. Ook uitkeringstrekkers hebben recht op hun vervuilende autootjes, denken ze. Ik vervuil, dus ik ben. Haaien in de Gaasperplas, kapers op de kust, het wordt een koude winter straks in Zuidoost.

MH17 rapport

shot_2320
Inslag van boordkanonnen van gevechtsvliegtuigen

MH17-streifschüsse
Schampschot (onmogelijk afkomstig van een raket)

Onderzoeksraad: "De Boeing 777-200 van Malaysia Airlines is tijdens vlucht MH17 in stukken gebroken, vermoedelijk als gevolg van structurele schade aan het toestel veroorzaakt door een groot aantal objecten dat met hoge snelheid het toestel heeft doorboord. Dat staat in het rapport van eerste bevindingen van het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd.  Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de crash met vlucht MH17 is veroorzaakt door een technisch mankement of door handelingen van de bemanning.

Uit het grote verspreidingsgebied van de brokstukken van het vliegtuig valt op te maken dat het vliegtuig in de lucht uiteen is gevallen. De voorste delen van het vliegtuig werden het dichtst bij de laatste opgenomen FDR-positie aangetroffen, wat erop duidt dat deze delen als eerste van het vliegtuig zijn afgebroken."

Rapport van eerste bevindingen

De logische conclusie is dat het vliegtuig is aangevallen door een gevechtsvliegtuig dat in eerste instantie de cockpit raakte. De piloten waren de eerste slachtoffers en konden dus geen berichten meer doorsturen of actie ondernemen. Stuk voor stuk zijn de andere onderdelen afgebroken. Indien het vliegtuig was getroffen door een raket dan was het binnen de kortste tijd neergestort. Aangezien enkel Oekraïense gevechtsvliegtuigen in dit gebied actief waren is het logisch hen als de daders te zien.

Deze gegevens werden al weken geleden door een aantal getuigen bevestigd. Zij zagen gevechtsvliegtuigen in de buurt van het passagiersvliegtuig. Sinds de BBC al jaren geleden is gezuiverd en een spreekbuis is geworden van MI5 en MI6 en Engeland een van de ergste oorlogsstokers is in Europa, was het te verwachten dat de BBC nu snel met een reactie zou komen. Zij hebben nu vermeende ooggetuigen gevonden die volhouden dat de oorzaak van de ramp een Russische raket zou zijn. Nogal doorzichtig juist op dit moment. De 'getuigen' wilden onbekend blijven. Volkomen ongeloofwaardig. Een eerdere video met getuigenissen dat er gevechtsvliegtuigen actief waren bij de MH17 werd door de BBC verwijderd.

Deze aanval door Oekraïnese gevechtsvliegtuigen valt volkomen samen met de oorlogsbereidheid en drang tot escalatie die het regime in Kiev voortdurend tentoonspreidde. Oekraïne is ondanks verzoeken tot wapenstilstand doorgegaan met beschietingen om onderzoek te bemoeilijken. Van de NAVO kunnen we ook geen objectief onderzoek verwachten; zijn objectief is Rusland in een hoek te drijven. Volgens mij hebben we hier te maken met een bewust opgezette false-flag operatie van het Oekraïense leger. De Russen moesten de schuld krijgen. Oekraïne wilde een agressieve reactie van de NAVO en de EU uitlokken. Oorlogen beginnen haast altijd met leugens en valse-vlag operaties. Het eerste wat je je moet afvragen is wie daar baat bij heeft. Cui bono?

Expert and Eye Witnesses Testify: Flight MH17 was Downed by Air-to-Air Shells – not by Surface-to-air Missiles

Evenementen

ZO: "Deze zomer vonden een aantal evenementen plaats in het Gaasperpark, waaronder Open Air, Gaasper Pleasure, Triatlon en Dirt Maniacs.

Als u hier vragen over heeft aan het stadsdeel kunt u die stellen op een bijeenkomst in het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein 150.

Er is ook een presentatie over de lopende procedures bij evenementen.

Waar: Stadsdeelkantoor Zuidoost, kamer 502

Wanneer: 18 september 16:30 – 18:00"

Zouden we zelf ook een evaluatie in mogen brengen over al deze evenementen?

© 2009