Verkiezingen

VerkEuro
Klik op tabel voor meer informatie.

De officiële uitslagen van de Europese verkiezingen zijn binnen. Het is goed om e.e.a. te bekijken. Algemeen valt de grote overwinning van de PVV op en de afgang van de PvdA. Tevens zien we een flinke groei van D66 en ietsje minder GroenLinks.

In de diverse stadsdelen kunnen de uitslagen flink verschillen. Wat opvalt in Zuidoost is het laag opkomstpercentage (22,7%), het laagste in de hele stad. Er is ook een sterke groei van GroenLinks en D66 en een bescheidener groei van de SP en de CU. Een percentage van 16,3 voor de PVV is toch wel opmerkelijk in Zuidoost; daarmee staat het niet aan de top maar ook niet onderaan qua PVV stemmers.

GrootstePartij
De grootste partijen in 2004 (boven) en in 2009 (onder).

Zie pagina 38 van deze pdf voor de uitslagen in de verschillende wijken van Zuidoost.

In Zuidoost is de PvdA nog net de grootste partij, gevolgd door GroenLinks en de PVV. De PVV heeft in Gein 17,3% net als de PvdA, GL heeft 17,2% van de stemmen. Een teken aan de wand. Wat zijn de mogelijke oorzaken van deze grote verschuivingen?

Landelijk gezien is toch de onvrede met de allochtonen de grote oorzaak. Het aanwijzen van groeiend racisme in de Nederlandse bevolking is geen goede verklaring. Indien dat racisme er al is dan is het gebaseerd op reële feiten. De moord op Theo van Gogh en Pim Fortuijn zijn traumatiserend geweest voor heel Nederland. Onze allochtone gemeenschappen zullen zich dat ter dege moeten realiseren. Zij moeten de hand in eigen boezem steken. Ook al gaat het enkel om een klein aantal raddraaiers, toch kunnen die het algemeen beeld bepalen en hele wijken terroriseren. Het ziet ernaar uit dat Nederland dit beu is.

Nederland is en blijft een van de meest tolerante landen. Het is nu zaak het niet uit de hand te laten lopen. Maar duidelijk is wel dat Nederland het beu is als racistisch gebrandmerkt te worden als maar met de vinger gewezen wordt naar een allochtoon. Als wethouder scoorde Hannah Belliot als slechtste in 2006. De coalitie van PvdA en VVD heeft het ook bijzonder slecht gedaan in Zuidoost de laatste jaren. Er is ook onenigheid en ellebogenwerk tussen diverse groepen allochtonen. Corruptie, vriendjespolitiek, geweldpleging, subsidiefraude, welzijnsfraude, discriminatie, criminaliteit zijn in meerdere mate te vinden onder allochtonen dan onder autochtonen. Dat moet aangepakt worden, zodat deze feiten niet gebruikt kunnen worden door rechtsextreme partijen, zodat gelijkheid geen loze kreet is.

Allochtonenweblog: "De meeste Nederlanders staan positief tegenover de integratie van Marokkanen. Ze geven zelfs de voorkeur aan integratie boven assimilatie. Dat blijkt uit onderzoek waarop sociaal-psycholoog Jacomijn Hofstra (1980) vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert."

Misschien is dit wel een redelijke conclusie: Nederland is de overlast beu, is niet langer bereid de allochtoon te zien als de hulpbehoevende 'eerlijke wilde'. Iedereen in Nederland kan gebruik maken van dezelfde mogelijkheden en kansen. Waar achterstanden zijn worden die aangepakt. Maar de allochtoon zal zelf ook initiatief moeten tonen, en niet de gemakkelijke weg opgaan van de vrije jongens richting criminaliteit, maar meewerken om dit land op te bouwen, zoals trouwens onze gastarbeiders van vroeger al tientallen jaren gedaan hebben.

Wat betreft immigratie is het een feit dat ook Nederland immigranten aantrekt voor het betere leven, voor de welstand, voor de hogere levensstandaard. Dat is een positief iets. In plaats van telkens te zeuren over het groeiend racisme in Nederland kan de immigrant ook eens een keer wat dankbaarheid tonen. Overigens is het ook zo dat als mensen hun armoedig land verlaten voor een beter leven elders, ze ook geen moeite meer zullen doen om te vechten voor de economische ontwikkeling van hun land van oorsprong. En daar moet in de eerste plaats wat aan gebeuren. Immigratie is totaal onnodig als de ontwikkelingslanden ook echt de kans krijgen zich te ontwikkelen tot welvarende landen. Tot nog toe staat het neoliberalisme van de globale markteconomie dat in de weg. Maar fair trade en het stoppen van de uitbuiting door multinationals (en hun oorlogen) is de enige oplossing voor globale welvaart.

© 2009