Blog

Stad uit balans

Westerparkbewoners: "Het roer moet gewoon om. We hebben een andere visie nodig op het park. Een visie waarbij haar functie als groene- ecologische long voor de bewoners uit de omliggende buurten voorop staat; waarbij evenementen en toeristen te gast zijn en niet met haar commerciële verdienmodel " onder de noemer van Culturele Hotspot " de boventoon voert met steun van politici van het stadsdeel uit de vorige periode.”

clips 4699

Hetzelfde is het geval in heel wat Amsterdamse parken.
Zie ook hier.

Criminelen lijken steeds meer vat te (willen) krijgen op festivals:
'Wil je graag naar het festival? Betaal dan 40 euro’

De orde van de dag

Amsterdam Open Air heeft het Gaasperpark weer geteisterd en verlaten. Er worden nieuwe banken geplaatst. GaasperPleasure wordt nu afgebroken. Er staan hier en daar nog wat verlaten fietsen. De getopte bomen staan er belabberd bij. Gemaaid gras ligt er nog steeds omdat GGA niet wil dat daar rietorchissen bloeien; in verrijkte grond komen ze niet meer op, zodat er weer wat extra ruimte voor festivals gecreëerd wordt. Hier en daar nog een leuk bloempje of insectje. Het park ademt al een herfstsfeer. Een klein brandje heeft gewoed in het duinlandschap.

screenshot 321
screenshot 328
screenshot 330
screenshot 308
screenshot 311
screenshot 310
screenshot 309
screenshot 312
screenshot 320
screenshot 313
screenshot 314
screenshot 317
screenshot 318
screenshot 319
screenshot 324
screenshot 327
screenshot 322
screenshot 316

Evenementen een zorg voor politie

AT5: "Aalbersberg: 'Hoeveel evenementen kan deze stad nog aan?'

Hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg maakt zich grote zorgen over de toenemende druk op het Amsterdamse politieapparaat. Door de toegenomen drukte in de stad wordt het volgens hem steeds moeilijker voor agenten om hun werk goed te doen.”

Leuke satire: Statiegeldbeker enige maatje dat altijd bij je blijft op festival 
Egt leujk ditte: Bente staat 5 uur voor de spiegel om op festival helemaal naar de klote te gaan 

Trouw: "Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’
Overlast, illegale taxi's, crimineel geld dat welig tiert en agenten die machteloos toekijken: de ombudsman schetst een onthutsend beeld van nachtelijk Amsterdam"

Falend groenbeleid

Denmark scorched

Groen in Denemarken juli 2017 en juli 2018

Dat de recreatieschappen niets of nauwelijks iets aan ecologisch groenbeheer doen zal intussen wel duidelijk zijn. Het NNN wordt beheerd als een evenemententerrein. Als de schappen iets willen dan is het uitbreiden van de terreinen voor barbecues en strandjes waarop de tokkies en flodders en Tante Truus en Ome Benno zich primitief kunnen uitleven. Toch is de zogezegde behoefte aan open ruimten een waanidee. De geteisterde stadsmens wil wel naar buiten, maar heeft niets aan kale grond. De klimaatverandering zorgt er wel voor dat het zo heet wordt dat die kale grond en strandjes niet aantrekkelijk meer zijn, of in elk geval behoorlijk gevaarlijk. Tijdens hittegolven is er behoefte aan koel groen. De temperatuur onder bomen is graden lager dan op strandjes en open ligweiden. De enige oplossing is om meer bomen en parken aan te planten om te voorzien in de werkelijke behoeften die samenhangen met milieu en gezonheid.

Als u het ook eens van een ander wil horen:
NPO Radio1: “Er vallen meer doden door de warmte, de infrastructuur wordt aangetast, de natuur wordt beïnvloed.  Om hitte in de toekomst aan te kunnen, is het écht nodig om Nederland anders in te richten. Zeker nu deskundigen zeggen: wen er maar aan, dit gaat in de toekomst normaal worden. Vandaag is de stelling van Stand.nl: Nederland moet op de schop om hittebestendig te worden. Maar hoe?

1: Meer groen maakt de stad aangenamer
"Plant meer bomen", zegt Jeroen Kluck. Hij doet onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar hoe we Nederland hittebestendig gaan maken. Hele gemeenten hebben groenbeheer weggezet als kostenpost, maar dat is onterecht. Het effect van schaduw voor de temperatuur van de stad is groot. De stad is een paar graden warmer dan op het land. Dat merk je vooral in de nacht, dan is de stad opgewarmd maar raakt zijn warmte niet kwijt. Steden moeten vanaf 2020 het bouwen en uitbreiden hittebestendig ontwerpen. Water in de stad heeft overigens weinig effect op de warmte.

2: Minder steen in de stad
Volgens Marjolein Pijpers-van Esch, micro-klimaatonderzoeker aan de TU Delft, neemt steen warmte op en straalt dat ’s nachts weer uit. We moeten op zoek naar manieren om dat tegen te gaan. Bepaalde steensoorten nemen minder warmte op. En het beschilderen met lichte kleuren kan ook helpen, omdat de warmte dan weer teruggekaatst wordt. Maar in de buurt van terrasjes is dat weer niet handig. Dan wordt het direct naar de mensen gestraald waardoor die het nog warmer krijgen.

3: Natuurnetwerk versneld aanleggen
Arnold van Vliet, bioloog aan de Universiteit van Wageningen, zegt dat ons land van heel Europa het slechtste omgaat met het in stand houden van de biodiversiteit. Dieren zoeken nu naar andere plekken om water te vinden dus zowel de beplanting in tuinen kan worden aangepast door planten die beter tegen warmte kunnen. Maar ook op grotere schaal: we bouwen al jaren aan een netwerk van natuurgebieden door middel van natuurbruggen bijvoorbeeld. Dat moet versneld worden om populaties de mogelijkheid te geven te migreren over grotere afstanden."

Wat betreft het NatuurNetwerk Nederland, dat is al bijna volledig afgemaakt. Het probleem zit hem in de aantasting van wat er nu al is door evenementen. Het NNN is geen natuurnetwerk meer bedoeld voor behoud en versterking van natuur en biodiversiteit maar een fraai decor voor evenementen. Er moet geld mee verdiend worden en dat betekent dat het stap voor stap geprivatiseerd wordt of minstens geëxploiteerd met commerciële doeleinden. Dan kun je niet meer spreken van natuurgebieden. Indien de afbouw van de natuur in Nederland doorgaat als een juggernaut (denk aan de tonnenzware vrachtwagens voor Amsterdam Open Air) dan zal dat catastrofale gevolgen hebben voor fauna en flora, voor tuin- en landbouw, voor milieu, voor waterberging, voor klimaatbeheersing en het vertrouwen in de democratische rechtsstaat als besturen enkel de belangen dienen van multinationals als LiveStyle Inc. (waaronder Awakening, ID&T, Amsterdam Open Air, Macumba, Mysteryland, enz. enz), een exclusieve mannenclub. 

Hoe komt het dat de Verenigde Staten zo geteisterd worden door wervelwinden en tornado’s? Omdat ze roofbouw gepleegd hebben op hun land. Grote delen van Noord-Amerika zijn kaal, er wordt op grote schaal gefrackt en naar olie geboord. De bodem warmt op en zorgt voor wervelwinden die kunnen aangroeien tot allesvernietigende tornado’s. Nederland wordt al bijna even kaal. Zelfs onder het mom van ‘terug naar de natuur’, terug naar het oude landschap van duinen bijvoorbeeld, worden bomen gekapt om het ‘oude landschap’ te herstellen. De vraag is dan welk landschap is het origineelste? Zeker in tijden van klimaatverandering zal de natuur zich moet aanpassen en inrichten voor opvang van hogere temperaturen en meer plotse en hevige stortbuien. Dat kan alleen door meer bomen aan te planten. Aan opname van kunstgrasvelden in de Hoofdgroenstructuur hebben we niets en ze zijn nog slecht voor het milieu ook. Welke partij heeft dat ook weer ingevoerd? Toch niet ….? Toch wel! Het is wachten op de eerste bestuurder die zegt “Maar kunstgras blijft wel mooi groen!” We creëren papieren Potemkindorpen, enkel bedoeld om de burger met schone schijn een rad voor ogen te draaien.

Excuusgroen
Groene daken in de stad hebben hun voordelen, o.a. voor waterberging, verkoeling van de woningen, habitat van kleine insecten, maar hun ecologische waarde is buiten de bloeipiek in juni/juli miniem, zeker tijdens hittegolven. Ook voor luchtzuivering zijn ze niet erg effectief. Ze zijn een symbolisch excuus en afleiding om verdere aftakeling van natuur in de echte groengebieden rond Amsterdam acceptabel te maken. Onze stadsecologen rollen over mekaar heen om aan te tonen dat de stad een veel betere habitat is voor fauna en flora. Het schrikwekkend voorbeeld van Rapa Nui (Paaseiland) zegt hen niets. De bewoners van Rapa Nui (Paaseiland) hadden alle bomen gekapt waardoor regenval uitbleef en een ecologische catastrofe inzette.

Verval ontstaat gewoon door het vasthouden aan falend beleid, een beleid dat in ons geval neoliberaal is, door en door, en ook de zich links noemende partijen in zijn greep heeft. Politiek is volgens de politici zelf een kwestie van ‘het goed uitleggen’, d.w.z. de waarheid verzwijgen en vervangen door een fictie die het goed doet bij het volk. Geen echt groenbeleid maar een beleid dat groen vervangt door iets dat er op lijkt en minder geld kost en zo mogelijk vooral geld oplevert, bijvoorbeeld evenementen in het groen onder het mom van ‘behoud door ontwikkeling’. Dat deden ze op Rapa Nui ook. Vooral ontwikkelen, en bomen kappen, en dan in arren moede overstappen op kunstgrasvelden, daktuintjes, kaboutergroen en moestuintjes (die altijd zonder al te veel moeite weer met woningen bebouwd kunnen worden).
We kennen de kale vlakten van de Oostvaardersplassen (volgens mij in de toekomst een mogelijke bron van wervelwinden en tornado’s die sinds kort ook in Nederland voorkomen).

Plagen als de eikenprocessierupsen en de Japanse duizendknoop worden door onecologisch beheer zelfs bevorderd. Als je er in parken voor zorgt dat er genoeg vogels zijn die de rupsen opvreten dat heb je een veel kleiner probleem. Mede dankzij het huidige maai- en klepelbeheer kan Japanse duizendknoop zich in razend tempo verspreiden. De eikenprocessierupsen vertonen sociaal gedrag, ze eten steeds ’s nachts in groepen en vervellen in gemeenschappelijke spinsels. Ze zijn dus enigszins te vergelijken met de barbecuërs die onze parken teisteren. Kennelijk willen onze besturen dergelijke vormen van ‘sociaal gedrag’ aanmoedigen.

groenindex grasland

NatureToday: "Satellietbeelden uit de Groenmonitor van Wageningen Environmental Research laten zien dat het grasland in Nederland op dit moment 17% minder groen is dan normaal. De regionale verschillen zijn echter groot. In Groningen, Friesland en het Groene Hart valt het nog wel mee. Maar in Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook is het gras tot 37% minder groen.”

AD: “Nederland wordt dorre vlakte: 'Noodplan nodig voor natuur'

Waterstanden moeten omhoog en natuurgebieden aan elkaar geknoopt om de natuur beter bestand te maken tegen extreme droogte. Dat willen natuurorganisaties. Zij vrezen dat dier- en plantensoorten uitsterven als Nederland vaker met hittegolven te maken krijgt.

Nu al komen sommige soorten ernstig in de knel. Zo zijn er noodoperaties opgetuigd om de kleine heidevlinder en een aantal zeldzame beekvissen te redden. ,,Deze droogte drukt ons met de neus op de feiten. Klimaatverandering is niet alleen een kwestie van een stijgende gemiddelde temperatuur, maar gaat gepaard met extremen. Die zullen de komende decennia alleen maar groter worden. Het is de vraag of onze natuurgebieden daartegen bestand zijn’’, zegt voorzitter Titia Wolterbeek van SoortenNL, de overkoepelende stichting achter tien natuurbeschermingsorganisaties waaronder de Zoogdiervereniging en De Vlinderstichting.

Stresstest

De organisaties willen dat alle natuurgebieden in Nederland, net als alle gemeenten, worden onderworpen aan een klimaatstresstest. Gemeenten zijn verplicht om uiterlijk volgend jaar een klimaatstresstest te doen. Die moet uitwijzen waar de knelpunten liggen bij extreme weersomstandigheden. Daarbij gaan ze uit van het klimaatscenario van het KNMI dat in 2050 hevigere buien, hetere zomers en langere periodes van droogte voorspelt.

Het zou goed zijn om ook in kaart te brengen wat de gevolgen voor de natuur zijn, als die weersextremen werkelijkheid worden, zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit. ,,De huidige droogte gaat nog jarenlang zijn weerslag hebben in de natuur. De Nederlandse natuur is zo versnipperd en slecht beschermd, dat ze deze klap eigenlijk niet kan hebben.’’ Voor dier- en plantensoorten die nog maar in één gebied voorkomen, kan een lange periode van droogte de fatale klap zijn.

Water en voedsel

Ook de natuurbeheerders maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor de natuur. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten willen dat natuurgebieden groter en robuuster worden gemaakt. ,,Door gebieden met elkaar te verbinden, kunnen dieren wegtrekken naar een plek waar nog wel water en voedsel te vinden is’’, zegt woordvoerster Marjolein Koek van Natuurmonumenten.”

NatureToday: "Voor het water is het groendak volledig op regenwater aangewezen. In een normaal jaar valt er regelmatig een bui, wat voldoende is voor een sedumdak. Door de langdurige droogte van deze zomer is de substraatlaag in de meeste gevallen volledig uitgedroogd.”

HetGroeneHart:Groene Hart-beleid is failliet

Lees het artikel in ROMmagazine  mei 2018 :
Overal langs de wegen in het Groene Hart verschijnen steeds meer dozen. En kassen en windmolens. Het gaat mij niet om de afwijzing van bedrijfsbebouwing als zodanig, want die bieden onderdak aan economische activiteiten en zorgen voor werkgelegenheid. Het gaat om een van de essenties van ruimtelijke ordening: realiseren van omgevingskwaliteit. Zelfs een lager ambitieniveau -‘vermijden van teringzooi’- wordt hier niet gehaald.

DagbladVanHetNoorden: "Gaswinning gaat naar nul, maar bij Pieterzijl gaat de NAM fracken”

Waar zijn wij mee bezig als we onze natuur zo neoliberaal aanpakken en parken en groengebieden steeds verder exploiteren en volproppen met festivals, zodat ze dermate beschadigd worden dat ze hun natuurlijke functies als waterberging, verkoeling, luchtzuivering, enz. niet langer goed kunnen vervullen? De oplossingen die aangedragen en uitgevoerd worden lijken mij eerder schadelijk dan gunstig.
Het probleem is vaak dat politieke partijen zich enkel bezighouden met hun eigen toko, en dat is hoofdzakelijk het instandhouden van de partij. De vorming van coalities werkt corrosief op de democratie. Vóór de verkiezingen zijn ze allemaal zo groen dat ze er groen van zien, en na de verkiezingen krijgen we te maken met een combinatie van slap rood, slap blauw en slap groen, wat neerkomt op … laten we zeggen Pruisisch blauw.

Vernielingen bij opbouw festival Milkshake

clips 4698

PvdD: "De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de vernielingen aan het Westerpark door het festival Milkshake. Dit naar aanleiding van weggehaald groen voor elektriciteitskabels, en grote dieselvoertuigen die al sinds maandag worden ingezet voor de opbouw van het festival.

“Er zijn al veel te veel festivals in het Westerpark. Dat de organisatie van Milkshake op deze manier het park extra schade toebrengt is stuitend,” vindt PvdD-fractievoorzitter Johnas van Lammeren. “Juist met deze temperaturen moet het park toegankelijk zijn voor omwonenden. Ondertussen is het al sinds maandag grotendeels afgesloten, en rijden grote dieselvoertuigen af en aan: de gewone Amsterdammer delft weer het onderspit bij de festivalisering van de stad.”

De Partij voor de Dieren wil weten wat het college vindt van het weghalen van het groen, de grote dieselvoertuigen en het leegpompen van een vijver op het terrein. Ook vraagt Van Lammeren naar de monumentale kastanjeboom waar omwonenden zich zorgen om maken wegens het zware materieel dat eromheen is geplaatst. Daarbij werd het besluit over de vergunning op 19 juli door Stadsdeel West gemeld: vier dagen voor de aanvang van de opbouw van het festival, wat volgens de PvdD geen redelijke termijn is om bezwaar te kunnen maken."

Omgevingsvergunning Reggae Lake

Amsterdam: "Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Gaasperpark: Recreatiegebied Gaasperplas Noordoever t.h.v. Liendenhof (Nellestein) en Meibergpad

Stadsdeel Zuidoost - 25 juli 2018

Gaasperpark: Recreatiegebied Gaasperplas Noordoever t.h.v. Liendenhof (Nellestein) en Meibergpad, 1108 GX: omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening t.b.v. het tweedaagse evenement "Reggae Lake Festival" in het Gaasperpark, datum verzending besluit 25-07-2018;

Dossiernummer 3677793

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.

Vergunningsstukken per e-mail opvragen

Egels

screenshot 305

Achter in mijn tuin zag ik vanmiddag twee egels. Met genoegen constateerde ik dat ze goed doorvoed waren. Ze vinden in mijn tuin dus genoeg voedsel. Ik heb de drinkbak van de vogels meteen op de grond gezet zodat ze daar ook gebruik van kunnen maken. En een bakje kattenvoer voor het geval ze iets te vieren hebben. Morgen ga ik het egelhuisje schoonmaken zodat ze er in de herfst weer fris in kunnen trekken. Ze staan niet erg fotogeniek op de foto maar ik vond het beter om ze niet te storen. Ze hebben ook last van het  warme weer. Ik ben blij dat ze er nog steeds zijn. Eigenlijk heb ik er geen omkijken naar.

Update 21:00: het bakje voer viel in de smaak.

screenshot 306

Stichting De Toevlucht raadt mensen ook aan om water beschikbaar te zetten voor vogels en andere dieren. Ook bijvoeren heeft in deze hitte wel zin.
De egels hebben het op het moment moeilijk. De Toevlucht krijgt er meer binnen dan normaal om deze tijd van het jaar. Dus als u egels in uw tuin ziet kunt u ze helpen door voldoende water en wat voedsel neer te zetten op een plek in de schaduw. Kattenvoer is geschikt. Maar let op: geen melk of brood. Overdag slapen ze en 's avonds gaan ze op pad voor voedsel.

Grenzen aan parkgebruik

Mensen en vooral bestuurders hebben de neiging om grote plannen te bedenken en menen daarbij ‘the sky is the limit’. Maar er zijn overal grenzen aan, ook aan parkgebruik. Dat ziet zelfs GGA in.
Dit weekend werd de buurtcamping weer gehouden. Ook in het Gaasperpark. 

screenshot 300
screenshot 301

AT5: " Door de aanhoudende droogte is de kans op een natuurbrand steeds groter. Natuurbeheerder Groengebied Amstelland adviseert daarom ook om niet meer te barbecueën bij de Gaasperplas en de Ouderkerkerplas.

De twee plassen vallen onder het beheer van Groengebied Amstelland. Volgens de beheerder is barbecueën daar erg populair. De oproep is dan ook vanwege de droogte om niet meer te barbecueën en roken in het gebied.

Door de droogte neemt het barbecueën grote risico’s met zich mee, zelfs het smeulend zwerfafval kan een oorzaak zijn van een natuurbrand. 'Ga je toch barbecueën, wees dan alert en houd je aan de spelregels', zegt Henk Meuleman, beheerder van Groengebied Amstelland. 'Zorg er voor dat de barbecue minimaal dertig centimeter van de grond staat en houd water bij de hand. Gooi gloeiende resten in de speciale afvalbakken.’

Ja, prima zo. Maar probeer dat maar eens te handhaven.

Honing halen in het Gaasperpark

Vandaag rond de middag verkocht imker Vincent Driest zijn honing in de bijenstal in het Gaasperpark. Hij heeft lentehoning en zomerhoning. De lentehoning is lichter van kleur en smaak dan de zomerhoning. Dat komt door de andere bloemsoorten die de bijen bezochten. Elk jaar smaakt de honing toch iets anders. Vincent legde uit dat imkers ook zorgen voor een gezond bijenbestand. Zij keuren en kiezen de koningin voor de bijenkasten en kiezen bijenvolken die meer weerstand hebben tegen mijten.

Op een fietspad zat een Gewone pad, een beschermd diertje. Zo’n jong beestje is ongeveer twee cm lang. Hij dacht zich door zijn kleuren waarschijnlijk voldoende beschermd om daar te blijven zitten. Maar toen er een stuk of zes fietsers aankwamen heb ik even zijn stukje vrijgehouden en een blaadje voor zijn neus gehouden zodat hij daar op sprong, waarna ik het blaadje met pad heb opgepakt en hem zo in het veilige gras gezet heb. Beschermd is beschermd tenslotte. Hoe meer volk er in het park rondloopt en fietst hoe gevaarlijker het voor deze beestjes is.

DSC00439
screenshot 285
screenshot 297
screenshot 289
screenshot 286
screenshot 288
screenshot 294
screenshot 298
screenshot 291
screenshot 287

Even het park in

screenshot 281
screenshot 263
screenshot 264
screenshot 265
screenshot 267
screenshot 269
screenshot 272
screenshot 274
screenshot 277
screenshot 276
screenshot 282
screenshot 283
screenshot 284

In het Gaasperpark gespot vandaag. 

Evenementenvergunning Reggae Lake

Amsterdam: "Besluit evenementenvergunning, Reggae Lake Festival, Gaasperplas Noordoever

Stadsdeel Zuidoost - 16 juli 2018

Namens de Burgemeester van Amsterdam is er op 13 juli 2018 aan Reggae Lake Festival B.V. een vergunning verleend voor het organiseren van een festival genaamd “Reggae Lake Festival 2018” met als locatie: Gaasperpark; recreatiegebied Gaasperplas Noordoever t.h.v Liendenhof (Nellestein) en Meibergpad,1108 GX Amsterdam.

Data en tijdsduur van het festival:
zaterdag 25 augustus 2018 en zondag 26 augustus 2018 van 13:00 uur tot 23:00 uur.

Dossiernummer: ZO18- 06473

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?
Informatie over bezwaar maken.

Vergunningsstukken per e-mail opvragen

Er is intussen een uitspraak van de bestuursrechtbank Amsterdam die de beroepen tegen Reggae Lake 2016 gegrond verklaard heeft en het besluit van 2016 vernietigd heeft.

Gevaren van strandjes en plassen

AT5: "Een 59-jarige man is gisteren verdronken in het IJmeer bij het Centrumeiland. Het slachtoffer ging een stukje zwemmen, maar keerde niet terug op strand Blijburg, waar hij zijn eigendommen had achtergelaten.”

NHNieuws: "Een 4-jarig jongetje is vanmiddag uit het water bij de Toolenburgerplas in Hoofddorp gehaald. De jonge drenkeling is gereanimeerd en met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht.”

NOS: "Op twee andere plaatsen in Nederland worden nog mensen vermist die verkoeling hadden gezocht in het water. Op het strand van Noordwijk wordt gezocht naar twee badgasten en ook in Nuenen is iemand in het water verdwenen.”

NU: "Met het mooie zomerweer is het aantrekkelijk om in natuurwater te zwemmen. Dat kan op veel plaatsen in Nederland. Tegelijkertijd wordt de kans op onder meer het ontstaan van de ziekteverwekkers blauwalg en botulisme in het water groter."

plaveisel-plage

Als besturen plannen onwikkelen dan moet er tegenwoordig altijd een nieuw strandje tegenaan gegooid worden. Dat is vaste prik. Over de gevaren ervan denk men in het ontwerpstadium meestal niet na. Ook in de Gaasperplas zijn mensen verdronken. Toen werden er borden geplaatst met 'verboden te zwemmen’. De Gaasperplas is geen geschikte zwemlocatie, tenzij voor ervaren zwemmers. Daarom zijn strandjes die uitnodigen om te zwemmen en verder gaan dan pootjebaden niet aan te raden in Zuidoost. Als er gezwommen wordt dan is toezicht nodig. Dat kan bijvoorbeeld wel bij zwemwedstrijden.
Strandjes lijken veel mythologische kracht te hebben in steden. Laten we eerlijk zijn, voor een strand moet je naar zee. De rest is verbeelding.

Omgevingsvergunning GaasperPleasure

Amsterdam: "Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Driemondweg, t.h.v.de huisnummers 21 en 25

Stadsdeel Zuidoost - 11 juli 2018

Driemondweg, t.h.v. de huisnummers 21 en 25, 1108 AJ: omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het 2 daagse evenement "Gaasper Pleasure 2018, eerste dag en Guilty Pleasure festival 2018, tweede dag", datum verzending besluit 09-07-2018;

Dossiernummer 3576407

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?
Informatie over bezwaar maken.

Vergunningsstukken per e-mail opvragen

Paradijsjes aan de Amsterdamse plassen

Parool: “Een paradijsje aan de Sloterplas moest het worden. Maar verdenkingen van drugshandel en witwassen leidden tot een spookzaak en een leeg terras op een prachtige plek in de stad.

Grote plannen hebben de bestuurders van de stad en stadsdeel Nieuw-West in 2014 met het gebied rond de Sloterplas. De plas moet een ‘metropolitaan stadsmeer’ worden waar jong en oud kunnen verpozen. Het plan met de prachtige naam Stadsmeer van de 21ste eeuw moet Nieuw-West meestuwen in de vaart der volkeren. Bewonderend kijken de bestuurders naar Hamburg, Minneapolis en Peking, waar stadsmeren een belangrijke functie hebben. Groeit de wandelroute langs de plas dan eindelijk uit tot ‘de Copacabana van Amsterdam’?

Ook in de plannen van Sloterplas is horeca belangrijk. Een levendig restaurant op de kop van de plas, aan de Oostoever, zal ervoor zorgen dat recreanten uit de hele stad naar Nieuw-West komen, denken de bestuurders. In het grote, witte gebouw aan de Oostoever huist dan nog het verouderde Café Oostoever, dat op zaterdag is gesloten omdat de eigenaar wil voetballen.

Bezoek van de politie
Restaurant SuAda, dat aan de Sloterplas de droom van de bestuurders moest vervullen is nog tijdens de opstartfase gesneuveld.
Een politiemacht van de Landelijke Eenheid valt 26 juni 2017 om 07.00 binnen bij SuAda. Uit rechercheonderzoek is aannemelijk geworden dat het restaurant is gefinancierd met drugsgeld. Met winsten uit de drugssmokkel zou de huur van zo’n 100.000 euro per jaar worden betaald, vermoeden de opsporingsdiensten. ...
De gemeente heeft restaurants Ada en SuAda (dat feitelijk nooit open was) inmiddels op basis van de Bibob-wetgeving gesloten.”

clips 4676

Gaasperpark bij Nellestein en metro

Ook stadsdeel Zuidoost denkt aan een paradijsje langs de Gaasperplas. Ook hier heeft men het over een metropolitane plek en invoeging van een ‘stedelijk element’. Vroeger was er in het park een kleine keet waar een paar Hells Angels wat ijs en drank verkochten, mogelijk ook nog wat anders, maar het was zeer kleinschalig en er was geen gedoe. Maar GGA wil meer verdiencapaciteit en ziet het geld al binnenstromen via een restaurant in het Gaasperpark. Er schijnt al een kandidaat te zijn die een tender heeft gewonnen. Vreemde zaak. Een tender uitschrijven voor een natuurgebied is  iets dat alleen een ondemocratisch orgaan als GGA kan bedenken. Want bouwen in het park is momenteel wettelijk uitgesloten. Het stadsdeel neemt het meestal niet zo nauw met de integriteit van ondernemers die zogezegd met duurzame ondernemingen aan de slag gaan. Het project gCabs van Urwin Vyent is voor de gemeente financieel nadelig afgelopen. Niet alles wat aangeprezen wordt als duurzaam blijkt levensvatbaar. Ook zijn duizendbomenplan bleek een wassen neus toen duidelijk werd dat er jaarlijks meer dan duizend bomen gekapt werden in Zuidoost. Invoegen van 'stedelijke elementen’ waar veel geld mee gemoeid is gaat vaak gepaard met drugsactiviteiten en witwassen. Als de nood aan ‘verdienmogelijkheden' bij GGA prangend is dan kan er van alles misgaan.

Het participatietraject Gaasperplas van Zuidoost staat bol van de voorstellen, maar uiteindelijk komt het toch neer op een aantal plannen die al jaren oud zijn en uit de stal van de PvdA komen. De ambtenaren komen dan hijgend en puffend op de meedenkbijeenkomst vertellen dat de ontwerpers het weer heel druk gehad hebben om de bijdragen van de participanten om te zetten in plannen. Maar die plannen zijn al jaren oud en uit een stoffige kast gehaald. Een van die plannen is een restaurant in het Gaasperpark. Of de eigenaar een Hells Angel zal zijn is onwaarschijnlijk, maar het is wel duidelijk dat er in Amsterdam heel veel geld aanwezig is uit de criminele hoek en dat controle en handhaving in Amsterdam zo goed als onbestaande zijn. Men heeft fraaie plannen en omdat de gegadigden vanzelfsprekend niet staan te trappelen om op een afgelegen plek iets winstgevends uit de grond te stampen zelfs met bakken subsidie van de gemeente, zal het bestuur niet erg kieskeurig zijn. Alle plannen rond de Gaasperplas zijn zeer dubieus of onrealiseerbaar. Bovendien is er al een (groot) restaurant in het park met conferentiegelegenheid, het Planetarium. Het echte planetarium van de Floriade staat nu in Artis omdat het niet meer winstgevend was in Zuidoost. Een restaurant in het park heeft geen enkel vooruitzicht op zelfstandige winstgevendheid.

De termijn van indienen bezwaren

Vandaag kreeg ik een bericht van een vereniging dat hun bezwaar tegen de omgevingsvergunning verleend voor festival Amsterdam Open Air 2018 is afgewezen omdat het bezwaar te laat zou zijn ingestuurd. De bekendmaking,  d.w.z. de dag na het versturen van de vergunning, was op 4 mei en op die dag begon de termijn van zes weken; een bekendmaking is niet hetzelfde als de dag waarop het besluit is bekendgemaakt op internet. Ik heb de gegevens bekeken en het blijkt dat het bezwaar is verstuurd op 14 juni. Dit bezwaar is dus wel op tijd verstuurd. Laat u niet van de wijs brengen door ambtenaren die onbekwaam of kwaadwillig zijn. Een bezwaar mag zelfs dagen na het aflopen van de termijn op de bestemming aankomen, zolang het maar verstuurd is binnen de termijn.

Art. 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht: "Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. 
Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen."

Groengebieden en festivals

IMG 8836-e89057e4

PvdD: "Afgelopen zondag was raadslid Anke Bakker mee met een excursie door het groengebied Amstelland rondom de Ouderkerkerplas. Tijdens een fietstocht langs polders en strandjes werd verteld over de natuurwaarde van het gebied en de mogelijkheden om te recreëren. Zo kun je over de Ouderkerkerplas weidevogels spotten en is het gebied belangrijk voor ringslangen. Er zijn veel fiets- en wandelroutes en er kan gezwommen worden in een zwemsloot en in de plas.

Ook vond zondag het festival Macumba plaats waar de deelnemers van de excursie backstage ontvangen werden met uitleg over de organisatie. Het festival is zich bewust van de bijkomende milieueffecten en maakt stappen in het verminderen van afval. Maar als het aan de Partij voor de Dieren ligt wordt er helemaal geen festival georganiseerd in een natuurgebied. Raadslid Anke Bakker: “Festivals met keiharde muziek zijn voor ons niet te verkopen als een vorm van natuurrecreatie. Het is ook nog eens broedseizoen voor vogels. Die moeten we hun rust gunnen en niet het nest uit jagen met gedreun en drukte van mensenmassa’s.”

De Gemeente Amsterdam is lid van het recreatieschap dat de recreatiegebieden onderhoudt en ontwikkelt. Het is een groot gebied waar ook de Diemerpolder, het Gaasperpark en bijvoorbeeld Elsenhoven bij Amstelveen toe behoort. Amsterdam is ook lid van andere recreatieschappen zoals Spaarnwoude en het Twiske. De Partij voor de Dieren heeft er onlangs opnieuw op aangedrongen om geen festivals meer te organiseren in de groengebieden. Een motie hiertoe werd verworpen door alle andere partijen.

Wie festivals uit groengebieden wil weren kan beter lid worden van de Partij voor de Dieren.

Evenementenvergunning GaasperPleasure

Amsterdam: "Besluit evenementenvergunning Gaasperplas Zuidoever

Stadsdeel Zuidoost - 9 juli 2018

Gaasperplas Zuidoostoever: voor het houden van het evenement Gaasper- en Guilty Pleasure op 28 en 29 juli 2018 van 13.00 uur tot 23.00 uur. Besluit verzonden op 19 juni 2018. Dossiernummer ZO18-06563.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?
Informatie over bezwaar maken.

Dit is al de twaalfde aflevering van GaasperPleasure en daarmee overtreedt GP de wet die stelt dat uitzonderingen op een bestemmingsplan - en dat is hier het geval - niet langer dan tien jaar verleend kunnen worden. Het is nu dus overduidelijk totaal illegaal. Zuidoost Nergens Anders!

BBQ’s om de Gaasperplas

Tijdens de warme zomerdagen lijkt het alsof mensen het zo warm mogelijk willen hebben. Dan gaan ze barbecueën in openlucht, in de zon. Gezond is het niet en het levert heel wat zwerfvuil op en dat bezorgt Groengebied Amstelland weer veel werk. Het kost ook behoorlijk veel tijd en geld.

Tegenwoordig is meer dan de helft van het NNN-gebied rond de Gaasperplas in gebruik voor recreatie, voor activiteiten die niets met natuur te maken hebben, laat staan met behoud en versterking van natuur en biodiversiteit. In het NNN-gebied ligt al een camping, verschillende weiden die verpacht zijn, een kinderspeelpaleis en de waterspeelplaats heeft eigenlijk ook niets met natuur te maken. Toch wil GGA nog meer verdienmogelijkheden creëren in het Gaasperpark en rond de plas. Er wordt zeker niets verdient met de bbq’s, die kosten GGA alleen maar geld aan onderhoud en reiniging.

Hoeveel natuur en biodiversiteit blijft er straks over van het NNN als de ‘opwaarding van de Gaasperplas’ rond is? De evenementen moeten van het bestuur blijven. Dat betekent dat de recreatie in de zin van wandelen en genieten van de natuur bijzonder beperkt wordt. Dat is nooit de bedoeling geweest. Daar zal nog een hartig woordje over gewisseld worden tijdens het Participatietraject Gaasperplas. Voorlopig is het vooral de natuurvervuiler die participeert.

Parool: Wat achterblijft na de barbecue en picknick in het park

Volkstuinen moeten wijken voor woningbouw

Het was eind vorig jaar al bekendgemaakt door de oude garde van de bestuurscommissie Zuidoost: de volkstuinen in De Nieuwe Kern, vlakbij de Arena zouden moeten verdwijnen voor woningbouw.

Parool: "Eind vorige week [begin november 2017] meldde Amsterdam dat er nu serieus werk zal worden gemaakt van de oude plannen om woningen te bouwen in De Nieuwe Kern, zoals de grond tussen het Arenagebied, station Duivendrecht en de A2 wordt genoemd.

Dat was slecht nieuws voor de gebruikers van de vier tuinparken in het gebied: Dijkzicht, Ons Lustoord, De Federatie en Nieuw Vredelust.

Met name voor het laatste, vertelt bestuurder Leo Douw. "Ons park ligt in het deel waar de gemeente de werkzaamheden wil beginnen. Volgens de brief moeten wij mogelijk al in 2020 het park verlaten. De andere drie parken komen in een latere fase ook in de knel te zitten."

"Dat maakt het ook zo ingewikkeld," legt Douw uit. "De grond is eigendom van Amsterdam, maar ligt in Ouder-Amstel. Als je bij de een aanklopt, is het verhaal vaak dat je bij het andere loket moet zijn.”

"Voorop staat dat de tuinparken samen een groene long vormen in een gebied waar de verstedelijking steeds verder oprukt. Een long van hoge kwaliteit. Dijkzicht bijvoorbeeld is dit jaar nog door de Bond van Volkstuinders uitgeroepen tot mooiste tuinpark van het land. Dat mag niet verloren gaan.””

EenVandaag: "De economie is booming. Dus wordt er veel gebouwd. De behoefte aan woningen is enorm. En de grond is schaars. Daarom moeten de volkstuintjes wijken voor kantoren, sportvelden en crematoria. Terwijl de behoefte aan groen in de steden juist groot is.

Reintje Gianotten heeft al ruim 25 jaar haar tuin op Park Nieuw Vredelust. Dit Amsterdamse volkstuinencomplex loopt nu als eerste gevaar voor 1 januari 2020 te moeten verdwijnen. Ruim 100 tuinen moeten wijken voor woningen. In de plannen van de gemeente Ouderamstel dreigen in de volgende fase nog eens zo’n 880 huisjes tussen Zuidoost en Ouderamstel in het nauw te komen. Een keiharde klap voor de tuinders. “Ik kan in de stad blijven wonen door mijn buitentje. Ik kan genieten van het stadse leven, maar tegelijkertijd de drukte ontvluchten. De volkstuin maakt van stadse bewoners sociale mensen.”

Ralf Gevelink van De Bond van Volkstuinders geeft aan dat er in 2005 zo’n 1500 mensen op de wachtlijst stonden voor volkstuinen, in 2017 waren er dat 3000 en in dit jaar is het aantal wachtenden al toegenomen naar 4000. Hij wil daarom uitbreiding van het aantal volkstuinen. Maar in ieder geval de bestaande parken handhaven.

De afgelopen jaren werden volkstuin-complexen nog wel verplaatst naar een alternatieve locatie ter compensatie, meestal minder fraai gelegen en ver weggestopt. In het geval van de Amsterdamse volkstuinen lijkt dat niet mogelijk simpelweg omdat er geen ruimte is.

De Brezjnev-jaren van Nederland

Dat er sprake is van neergang en stagnatie in dit land kun je zien aan hoe dit land beheerd wordt. Alles is tot in de puntjes geregeld, tot en met de tijden dat er gemaaid wordt. Wat voor weer het ook is, er zal en moet gemaaid worden op het moment dat soms jaren geleden is vastgelegd in een contract met een aannemer. Het gevolg is dat geen rekening meer gehouden wordt met de toestand van het gras en de begroeiing. En dat kan schadelijke gevolgen hebben. Het is absurd om in tijden van droogte het gras te maaien. Daardoor droogt de grond nog meer uit en vinden vogels en andere dieren geen voedsel (bvb wormen) meer. Zo ook in Gein3. De appelboomjes van het 1000-bomenplan van Urwin Vyent redden het niet.

NRC: "De lage waterstanden kunnen ertoe leiden dat meer planten en dieren sterven. In Brabant kampt de boomkikker met de droogte, terwijl de beschermde diersoort juist leeft in een natuurgebied dat speciaal is ingericht om extra vochtig te blijven. Omroep Gelderland berichtte dat relatief veel jonge ooievaars overlijden. Door de droge grond zitten regenwormen, de voornaamste voedingsbron van de ooievaarsjongen, te diep voor de moeder om bij te komen.”

ProvincieGroningen: “Vanwege de aanhoudende droogte heeft de provincie Groningen sinds deze week het bermonderhoud aangepast.

Als met deze droogte alles wordt gemaaid en afgevoerd kunnen de insecten nergens meer terecht voor voedsel (nectar) en schaduw. Door de droogte komen het gras en de planten in de bermen niet meer terug of niet tot bloei.
Met mozaïekmaaien laten we plukken en stroken gras staan tussen en achter bomen. Mozaïekmaaien is in principe bedoeld voor het beheer van weidevogelgebieden en is een precies werk. Het gebeurt in fasen en volgens mozaïekpatronen. Met als einddoel meer insecten voor de vogels.
Met sinusmaaien maaien we in slingers en golven. Met de golven en slingers maken we windluwe, vochtigere, koelere en warmere plekken. Dit doen we zowel op vlakke stukken als op taluds.

DSC00101
DSC00102
DSC00104
screenshot 259

Update 5 juli: 

screenshot 260

Het uitgedroogde gras dat al gemillimeterd was wordt vandaag nog een keer gemaaid. Maar er is geen gras meer om te maaien! Deze aardige jonge vrouw heeft natuurlijk een opdracht. Zij sprak geen Nederlands; ik neem aan dat ze uit Polen komt. Haar treft geen blaam, haar opdrachtgevers wel. Stadsdeel Zuidoost heeft ervoor betaald dus zal er gemaaid worden ook als er geen gras is. Het probleem is doorgegeven aan de bestuursondersteuning, en als alles naar behoren werkt dan krijgen zij mijn bericht over een paar weken onder ogen, waarna zij dit probleem gaan onderzoeken. Dan wordt waarschijnlijk een advies aan de gemeente gestuurd, met het verzoek om de commissie te laten weten wat te doen. Over tien dagen wordt er weer lucht gemaaid.

Festivalitis-epidemie

RTL-Nieuws: "Honderd bomen zitten Ed Sheeran dwars

Een concert van de Britse zanger Ed Sheeran in juli zorgt voor het nodige tumult in het Duitse Düsseldorf. Terwijl de organisator de tachtigduizend kaartjes al lang en breed heeft verkocht, zal een raadscommissie woensdag besluiten of het openluchtoptreden wel mag doorgaan.

Het concert staat gepland voor 22 juli op een parkeerplaats bij de Messe Düsseldorf. Om plaats te maken voor het podium en het publiek moeten echter ruim honderd bomen worden gekapt. En daar willen de natuurbescherming en enkele partijen in de gemeenteraad een stokje voor steken. "Elke boom in de stad is nodig'', vinden zij.

Burgemeester Thomas Geisel (SPD) heeft toegezegd de bomenkap ruimhartig te zullen compenseren, maar heeft een probleem. Zijn partij heeft in de gemeenteraad geen meerderheid.
De concertorganisator vreest inmiddels met grote vreze. Er is geen alternatief en als de parkeerplaats niet mag worden gebruikt valt het doek voor het optreden en waarschijnlijk ook voor de promotor.

De brave borst heeft nog meer aan zijn kop, rechtszaken en plannen die niet doorgaanDe kaartjes worden eerst verkocht en dan blijkt dat een en ander niet kan.
Participeren is er tegenwoordig niet meer bij als het om evenementen gaat. Daar moeten burgers vooral hun mond over houden. Amsterdam heeft zijn evenementenbeleid dictatoriaal door B&W opgelegd gekregen. 

buurtje

Maar in Amsterdam staat participatie nu hoog in het vaandel van de nieuwe coalitie geschreven, zegt men. Wie niet woordt, die niet scoort. Zuidoost is meer van de participizza of partichocoladefontein. Zo werden in Zuidoost ROC-jongeren met Segways naar het Gaasperpark gelokt om er een mening over het park uit te wringen, want het stadsdeel en Groengebied Amstelland willen het Gaasperpark ‘renoveren’. Dat renoveren houdt in feite in dat men uit het park meer verdiencapaciteit wil halen, dus meer evenementen en reuring. Heel wat participanten zijn nog nooit in het park geweest en komen met de onzinnigste plannen, zoals een drijvende sauna op de plas, een bibliotheek cum concertgebouw in het park, wat de gek maar roept. Zo’n mate van participatie kost een centje. Niet dat het zinnige ideeën oplevert, maar dat is ook niet de bedoeling. Het gaat erom de omwonenden zover te krijgen (met gratis lunches en dergelijke) dat ze het Gaasperpark niet meer zien als natuurgebied maar als evenemententerrein. Het stadsdeel is dus voor de zoveelste keer bezig met het misleiden van mensen en hen de indruk te geven dat alles kan in het park. Niet dus, het Gaasperpark is een natuurgebied, behoort tot het NNN en dat blijft het ook na een wijziging van het bestemmingsplan.

Parool - Patrick Meershoek: "Het toneelstuk van de burgerparticipatie

Zoals deelnemers aan missverkiezingen koppig blijven hopen op wereldvrede, zo dromen bestuurders volgens eigen zeggen elke nacht van een grotere betrokkenheid van de burger bij het bestuur.
Ook het nieuwe college heeft versterking van de participatieve democratie uitgeroepen tot een prioriteit. Een prachtig voornemen dat rampzalig kan uitpakken, weten de mensen die vorige week een vergadering bijwoonden van de stadsdeelcommissie in Zuidoost. De agenda was helemaal vrijgemaakt om met de bewoners van het stadsdeel van gedachten te wisselen over het onderderwerp participatie. Er waren negen bewoners komen opdraven. Een aantal van hen was op persoonlijke titel uitgenodigd door het stadsdeel, en het was opvallend met hoeveel warmte en enthousiasme deze mensen over bestuurders en ambtenaren spraken. Anders lag dat bij de vertegenwoordigers van de bewonersorganisatie die de moeite hadden genomen om hun verhaal te komen doen. Zij vertelden huiveringwekkende verhalen over de praktijk van de participatie.
 Participatie? Bestuurders en ambtenaren spelen een spelletje en bewoners mogen aanschuiven. Maar ik wil niet aanschuiven. Ik wil meepraten op basis van gelijkwaardigheid.
Daar zit hem de kneep, denk ik. De praktijk wijst uit dat het bestuur zelden met een leeg vel op de burgers afstapt. Er zijn al ideeën, ontwerpen, afspraken met ontwikkelaars soms, en daarna wordt de burger uitgenodigd om zijn of haar mening te geven. Als het niet tot grote veranderingen leidt, wordt de inbreng verwerkt. Als het niet kan, gebeurt dat niet.
Op die manier is participatie geen serieuze zoektocht naar inbreng van de burger, maar een toneelstukje dat vrijwel elke week wel ergens in de stad wordt opgevoerd, in een zaaltje met koekjes en koffie op tafel, een flip-over en een externe deskundige die de opgedraafde bewoners gedurende urenlange en uitputtende sessies naar de gewenste uitkomst boetseert.
Als het nieuwe college werkelijk de democratie wil vernieuwen, lijkt het verstandig als eerste stap meteen deze manier van participeren af te schaffen en te vervangen door een opzet die eerlijk en transparant is. Uiteraard in overleg met de burger.

Voor het Participatietraject Gaasperplas wil het stadsdeelbestuur kennelijk de mening weten over het Gaasperpark van de gekste groepen die nauwelijks op de hoogte zijn van het feit dat er een Gaasperpark bestaat. Ze kun je denken aan daklozen, ijscoventers, potloodventers, gigolos, en niet te vergeten, de Russen! Al moeten ze er met de haren bijgesleurd worden! Maar de ambtenaren hebben toevallig of niet toevallig vergeten de natuurverenigingen te consulteren, die zeker een gefundeerde mening hebben over de toekomst van het Gaasperpark. Nee, het stadsdeel wil blijkbaar de mening horen van de patjepeeër en de spitsburger, waarvan men zeker is dat die een hekel hebben aan natuur. Zeker is intussen wel dat het vorige stadsdeelbestuur een hekel had aan natuur; de vraag is of het nieuwe bestuur en de nieuwe coalitie nog steeds zo denken.

© Natuurbescherming ZO 2015