Blog

Operatie Steenbreek

KNNV: "Tegel eruit, Plant erin!

Uitnodiging inspiratiedag Operatie Steenbreek

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij Operatie Steenbreek. Zij willen hun inwoners enthousiast maken om hun tuin te vergroenen. KNNV en IVN ondersteunen deze campagne met lokale netwerken, de cursus tuinreservaten en tuinambassadeurs. Meer groen in de wijk draagt bij aan meer biodiversiteit, waterberging bij hoosbuien en het tegengaan van hittestress. Ca. 40% van het stedelijke oppervlakte is in bezit van particulieren dus inwoners maken met hun tuininrichting een groot verschil. 

Programma
Spreker: Annemarie Kok, landschapsontwerper en projectleider Steenbreek023 (Haarlem) 
Workshops: 2 ronden workshops en excursies 
Wanneer: Zaterdag 17 september 2016, 12.30 – 17.30 
Kosten: Geen 
Waar: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem 
Catering: Biologisch uit de regio van het Kweekcafe. Lunch mogelijk vanaf 12.00. Graag vooraf aangeven."

Wrakstukken van festivals

Na festivals blijft er altijd nog wat over, spullen die weggegooid worden en achterblijven, zoals bekertjes, sigarettepeuken, gespilde drank en bier, onsmakelijke snacks en hapjes, maar ook spullen die per ongeluk achterblijven, geld, horloges, sleutels enz. Ik had gehoopt om na Reggae Lake nog wat gouden ringen met dikke diamanten van de reggaebinken aan te zullen treffen in de modder, maar dat viel zwaar tegen. Men was mij voor. 

Parool: "Stadsjutter Dennis struint met metaaldetector de festivalterreinen af

Het is zo'n plek waar je liever niet komt als je graag je broek aanhoudt. Daarom vermoedt Dennis Jansen dat hij juist daar, op een naaktstrandje in Spaarnwoude, met zijn metaaldectector zijn slag kan slaan.

De hotspots zijn de festivalterreinen, zegt hij. Op de plekken waar consumptietenten staan en het gras platgelopen en -gedanst is, lopen stadsjutters rond met hun metaaldetectoren.

Zondagochtend was Jansen al om zeven uur op het Westergasterrein, waar de dag ervoor het Milkshakefestival was. "Ik kwam thuis met 54 euro muntgeld en nog wat leuke blingbling, ringen en voorwerpjes. Een dagrecord. Ja, wat wil je: 29.000 bezoekers. Als er dan niks ligt, stop ik ermee," zegt hij en lacht. "Wilde party's zijn het beste. Hoe wilder hoe beter. Dan vind je het meeste.

De dag na Dance Valley trok hij tot zijn frustratie honderden dopjes van Flügelflesjes uit de grond.
Vaste regel is dat de hobbyisten afval en troep altijd meenemen en in de afvalcontainer doen, de gaten in de grond weer dicht te maken en eventuele archeologische vondsten melden bij de juiste instanties.”

Ook het Gaasperpark heeft zijn metaaldetectorhobbyisten. Na Reggae Lake is net als na Amsterdam Open Air ook nog veel metaal aangetroffen. De zware vrachtwagens richten ook veel schade aan aan het leven in de bodem, onder andere de mollen. Als er ergens met tractoren en zwaar materieel gereden wordt in groengebieden dan zie je daar regelmatig dode mollen.

Voorlopige oogst in het Gaasperpark

shots 2871
DSC04523
DSC04524
DSC04575

Onsmakelijk!

DSC04525

Het Gaasperpark zelf is ook een wrak

DSC03958
DSC03961
DSC03964
DSC03976
DSC04531

Ingezakte bodem:

DSC04647

Vernielde takken:

DSC04669

Dit molletje heeft het ook niet overleefd

shots 2872

Flirten met de dood

Parool: "Dinsdagavond is een man overleden na een sprong van de A'DAM Toren.
"We betreuren het erg," zegt Sander Groet, een van de oprichters. Het hek op de toren is 2.10 meter hoog, volgens Groet hoger dan verplicht.
Het observatiedek blijft gewoon open om geen paniek te veroorzaken, zegt een woordvoerder. Er wordt nog geschommeld en de restaurants zijn ook open gebleven na het incident.

Er hangt toch een raar luchtje aan al die evenementen en de zucht naar sensatie. Meer drugsgebruik, opzoeken van het gevaar, het hangt allemaal samen met festivals en beleving. Zonder geflirt met de dood geen leven. Life is a cabaret, old chum. Er zijn politieke partijen die meer hard drugs willen toelaten op festivals. Men kijkt niet op een dode min of meer om evenementen door te laten gaan. Opzoeken van het gevaar hoort erbij. Comazuipen is geen uitzondering. Schommelen boven de afgrond. En sommigen gaan daarbij te ver. Dit is de eerste. Maar, geen paniek, de commercie moet doorgaan.

Ontwikkelstrategie Gaasperplas

shots 2868

Het stadsdeelbestuur is al een tijd bezig met het onwikkelen van een ontwikkelstrategie Gaasperplas. Laat u niet misleiden door de naam Gaasperplas, het gaat niet zozeer om de plas maar om alles eromheen, het Gaasperpark en de zuidoever, plus oostoever. Het bestuur heeft deze ontwikkelstrategie in een fraai propagandastuk neergelegd dat aan de bestuursleden is toegezonden. Dit stuk is verder nergens te vinden op de site van het stadsdeel, want het bestuur wil zo weinig mogelijk inmenging. Intussen worden ook de locatieprofielen voor evenementen opgesteld. Het bestuur moet een advies sturen aan de gemeente over de locaties geschikt voor evenementen. Heel Nederland is geschikt voor evenementen, en dat is wat we momenteel overal merken. Ook het stadshuis en het stadsdeelkantoor zijn geschikt voor evenementen. Een markt in het stadshuis? Moet kunnen. Nee, dus. Onzin.

Het hele gebied rond de Gaasperplas behoort tot de EHS/NNN, de Ecologische Hoofdstructuur (en ook de Hoofdgroenstructuur), nu NatuurNetwerk Nederland, en daar kunnen ook volgens het bestemmingsplan geen grote evenementen plaatsvinden. Maar, u heeft het al gemerkt, het stadsdeelbestuur stoort zich niet aan bestemmingsplannen en men is ook al bezig met het voorbereiden van een wijziging van het bestemmingsplan. Maar ook hiervoor geldt: het Gaasperpark en de zuidoever behoren tot de EHS/NNN en daar heeft natuur voorrang en moet de biodiversiteit beschermd en verder uitgebouwd worden. Er zijn regels voor de EHS/NNN. Er mag niet gebouwd worden, er mogen geen grote evenementen plaatsvinden, tenzij er een groot nationaal in het geding is en dat is niet het geval. Grote evenementen kunnen ook elders georganiseerd worden. Zuidoost heeft de Arena, de ZiggoDome, het Nelson Mandelapark, het Arenapark, enz. De ontwikkelstrategie wil het beleid van drie grote evenementen tot 20.000 bezoekers per dag voortzetten, en ook onbeperkt grote evenementen tot 5.000 bezoekers per dag mogelijk maken. Dat betekent dat het park het hele jaar door voor evenementen misbruikt zou mogen worden. Dat kunnen wij niet toelaten. Democratie lijkt momenteel niet meer te bestaan in Zuidoost, dus zorg er voor dat uw stem gehoord wordt. Spreek in bij deelraadsvergaderingen. Stuur uw zienswijze in. Onderaan staat een link naar de stukken.

Zuidoost en de gemeente hebben dus een groot probleem, want hun plannen passen niet in het bestemmingsplan en niet in de EHS/NNN. Dus wat doe je als bestuur, je lapt alle wetten en regels aan je laars, je bemoeilijkt de inspraak van bewoners over deze kwesties en je saboteert rechtszaken over grote festivals als Amsterdam Open Air. Het bestuur doet op grote schaal aan vriendjespolitiek. De burgers worden zoveel mogelijk buiten de discussie gehouden. Sommige natuurverenigingen, en ik zal voorlopig nog geen namen noemen, zijn bereid om onze natuur op te geven voor meer evenementen. Men beweert dat die veel geld opleveren. Dat is niet zo. En als ze al geld opleveren dan gaat dat geld naar Recreatie Noord-Holland NV, die dat geld wil gebruiken voor infrastructuur voor ... u raadt het al, facilitering van meer en grotere evenementen. De Open Air Highway die Groengebied Amstelland wil aanleggen doorheen het park, verpakt als ‘opwaardering’ van de paden (plus afwaardering van andere paden), is bedoeld om grote vrachtwagens makkelijker en sneller langs mekaar het park in en uit te kunnen laten rijden. Daarvoor zouden dan weer heel wat bomen gekapt moeten worden. Maar ook dat zal op groot verzet stuiten. Want ook voor het kappen van die bomen zal een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Nu heeft het stadsdeel de onbehoorlijke gewoonte om noodzakelijke omgevingsvergunningen heel laat of helemaal niet vóór een evenement of activiteit in strijd met het bestemmingsplan te verlenen. Dat levert het stadsdeelbestuur zonder meer de kwalificatie van onbehoorlijk bestuur op. Het is niet anders. Mevr. Dalgliesh maakt revolutionaire furore door het negeren van de wetgevende macht, en allez hop, daar kan ook nog de rechterlijke macht bij. Zuidoost nergens anders!

U kunt de ontwikkelstrategie Gaasperplas hier downloaden, ook de oplegnotitie die erbij hoort. Lees die grondig, want het gaat om het voortbestaan van het Gaasperpark en de zuidoever als natuur- en recreatiegebied of als evenemententerrein dat gedurende de hele zomer in gebruik zal zijn voor grote, lawaaierige festivals.

Reggae Lake revisited

shots 2854

De berichten stromen hier binnen over overlast, vooral geluidsoverlast en parkeeroverlast. De omgevingsvergunning is er nog steeds niet. De adviseur vergunningen heeft zich afwezig gemeld en dat heeft vast een ‘goede’ reden. Mevr. Forster en dhr. Soekra hebben veel te laat een aanvraag ingediend, waren er blijkbaar niet van op de hoogte dat er een omgevingsvergunning nodig was, want toen ik dhr. Soekra daarop aansprak tijdens de opbouw verzekerde hij mij dat alle vergunningen er waren. Mooi niet! Het stadsdeelbestuur had van mij een bezwaar ontvangen tegen het besluit om de verlening van de omgevingsvergunning voor GaasperPleasure uit te stellen. Waarschijnlijk daarom is er voor Reggae Lake geen besluit tot uitstel gekomen, want dan kregen ze ook daarvoor meteen een bezwaar binnen. Nu leven we nog steeds in limbo. De afdeling vergunningen is afwezig. De afdeling handhaving deed ook moeilijk. De chaos regeert in Zuidoost.

Het is nu al duidelijk dat de organisatoren van Reggae Lake zich niet gehouden hebben aan de afspraken. De luidsprekers van hun beruchte King Shiloh soundsysteem stonden alle kanten op en daardoor ging het geluid ongehinderd ook de Gaasperplas over naar Gein en Holendrecht. Keihard.
Op veel plaatsen was er geen of nauwelijks bescherming van struiken en bomen. Er zal dus behoorlijk veel geplast en gerampetamt zijn in de bosjes. Een lint en hier en daar een hek volstaan niet om het groen te beschermen. We kennen onze pappenheimers intussen wel. De jointjes werden grif en grof gerold.

Screen Shot 2016
shots 2860
shots 2863
shots 2862
shots 2864

Informatie van de koeienhoeders/vrijwilligers in de Gaasperzoom maakt duidelijk dat het geluid verstorend is voor de Gasconnekoeien. In vorige jaren hebben zij altijd bij alle festivals de kudde op de vrijdag voorafgaande aan het betreffende weekend uit de Gaasperzoom gehaald. 
Dit jaar werden er vragen gesteld of dit wel echt nodig was, omdat het toch een heel gedoe is, zeker voor de koeien en kalfjes. Er is toen besloten het bij het Open Air festival een keer te proberen de kudde in de Zoom te laten.
Dit is echter behoorlijk tegengevallen, de hoeveelheid extra drukte, al beginnend in de nacht voorafgaand aan het festival in de Gaasperzoom, gaf voor de koeien toch een dermate grote verstoring van de normaliter "rustige" gang van zaken dat is besloten terug te gaan naar de oorspronkelijke beslissing.
Tijdens Gaasperpleasure en het Reggae festival zijn ze dan ook weer gewoon in hun rustige weiland geweest.

Het is goed te vernemen dat er goed gezorgd wordt voor de runderen en dat ze tijdens festivals weggehaald worden en naar hun eigen weide gebracht. De koeien zijn vandaag weer terug in de Gaasperzoom.

De nare uittocht en de blijde intocht

Opgeruimd staat netjes

shots 2836
shots 2833
shots 2834
shots 2831

De intocht van de recreanten en andere leefwezens

shots 2832
shots 2835
shots 2839
shots 2841
shots 2840

Zo, dat lucht op!

Geluid Reggae Lake

Hier in Gein3 was het geluid later in de middag zo sterk dat er ook trillingen merkbaar waren. De hele strook van de zuidoever tot Wisseloord had geluidsoverlast. Het kwam bij vlagen, een aantal minuten over de toegestane limiet en dan weer veel minder. Dat kan te maken hebben met het feit dat metingen gedaan worden gedurende vijf minuten; daarvan neemt men een gemiddelde. Men zet het geluid vier minuten over de limiet en draait het de laatste minuut een heel stuk lager. Het gemiddelde geeft dan een waarde die voldoet aan de normen. Met andere woorden men was creatief met de knoppen aan het schuiven. Ik heb het telnr. van Reggae geprobeerd, maar dat is inderdaad een voicemail. Daar schiet je dus niks mee op. Het 14020 nummer is een lachertje. Ik was wel van plan om het te bellen, maar nu ineens is het geluid behoorlijk gezakt. Waarschijnlijk is er al flink geklaagd.

shots 2827

Dit is een clip van een filmpje gemaakt in Liendenhof, binnenshuis met het raam open op de tweede etage. De gemeten waarde is zeer ver over de toegestane limiet, 78 dB, met een peak van 99 dB. En in het filmpje zijn nog hogere waarden te zien.
Het geluidsvolume is op dit moment van schrijven in Gein sterk gedaald.

Update: Vanavond is men nog twintig minuten na sluitingstijd doorgegaan met de muziek. Er zijn veel klachten binnengekomen. De meeste via 14020, ondanks de moeite die het kost om daar gehoor te krijgen.

Zoals te verwachten was, heeft men zich niet gehouden aan de afspraken, zelfs niet die vermeld in hun eigen bewonersbrief. In hun huisaanhuisbrief werd beloofd dat de opbouw van het festival zou plaatsvinden van 22 t/m 26 augustus van 08.00 tot 18.00 uur. Inmiddels is gebleken dat dit pure leugens zijn! Avond aan avond, nacht na nacht heeft men gewerkt aan de opbouw en de nachtrust van heel wat bewoners van Liendenhof en andere omwonenden ernstig verstoord. Er is ook tegen alle afspraken in met grote lichtbundels in het park gewerkt waardoor het dag- en nachtritme van vogels en andere dieren ernstig is verstoord. Er zijn ook klachten ingediend over het illegaal parkeren bij de flats in Liendenhof door festivalbezoekers.

Ook in Liendenhof heeft een auto van het begin van de avond tot 10.30 uur de toegangsdeur tot een berging geblokkeerd. De politie heeft alleen daar al voor één blok 11 auto’s bekeurd. De ochtend van het festival stond er een busje pontificaal over het doorgaand fietspad. Ik was aan het fotograferen en op het pad kwam vanuit het park een personenauto aan, met flikkerend licht. ‘Wat bent u aan het doen?’
‘Aan het fotograferen.’
‘Dat mag niet! Dat is mijn busje en ik heb een ontheffing.'
‘Dat mag wel, want dit is een openbaar terrein. En u staat verkeerd geparkeerd. U blokkeert het doorgaande fietspad.’
Enz.
De ontheffing was voor de markten van Zuidoost voor de hele maand augustus.
Toen ik uitlegde wie ik was, gaf hij uiteindelijk toe en heeft hij dat busje elders geparkeerd. Aan de handhavende heren van GGA heb ik even gemeld dat ik de klus voor hen al had geklaard. Ik ben en blijf tenslotte een onbezoldigd ambtenaar van stadsdeel Zuidoost in buitengewone dienst. De wijkagent moest lachen toen ik hem dit laatste vertelde.

shots 2842

Het gemeentelijke telefoonnummer kon door een van de bewoners pas vanochtend bereikt worden. Het 06-nummer van de organisatie pas om 23.45 uur. Toen er nogal wat kritiek geuit werd op de gang van zaken, werd degene die de klacht moest noteren ongelofelijk onbeschoft. Toen de beller zei dat het gesprek opgenomen werd (wat overigens niet waar was, maar bedoeld om een wat vriendelijker reactie te krijgen) verbrak hij onmiddellijk de verbinding.

Wat mij in de bewonersbrief opviel, was dat een team van geluidsdeskundigen o.l.v. de geluidsarchitect dhr. J. Forster was ingehuurd om het geluid te controleren. Mogelijk een familielid van mevr. Forster? Deze ‘geluidsarchitect’ is nergens op internet te vinden, maar zal waarschijnlijk wel, gezien de klinkende functie, flink betaald worden. Wat doet u als beroep? Ik ben geluidsarchitect, ik bouw geluid. Hoe hoger hoe beter natuurlijk. Weer zo’n beroep als een schandlaparchitect, eh, ik bedoel natuurlijk een landschaparchitect. Het Nelson Mandelapark is zo’n voorbeeld van schandlaparchitectuur. Dat was de geschikte plek geweest voor het Reggae Lake festival. Dan was het een gigantisch succes geweest, en hingen de omwonenden uit alle ramen rond het park om maar een flard van de muziek op te vangen. Dat is een gemiste kans voor de Bijlmer. 

Conclusie: dit festival is niet voor herhaling vatbaar!

Formeel protest

Zoals bij elk illegaal evenement staan we met een paar mensen altijd op dezelfde plek voor een formeel protest. Ook deze keer bij Reggae Lake. De fietsenstalling moest vanmiddag nog verder ingericht worden; veel fietsen stonden er nog niet; ook lichtinstallaties moesten nog verplaatst worden. Groengebied Amstelland was present met een paar handhavers, intussen goede bekenden. Ook een bestuurslid van GGA was aanwezig. En de wijkagent had tijd voor een praatje over de toestand met de vergunningen. In Gein 3 was er ondanks de windrichting toch regelmatig veel geluid te horen. En dan de grote vraag: was er vandaag al een omgevingsvergunning? Dat weten we nog steeds niet. Er is wel een ontvankelijke aanvraag. De adviseur vergunningen is tot 19 september niet bereikbaar. Ook tijdens Amsterdam Open Air en GaasperPleasure was hij niet bereikbaar. Men denkt strategisch bij stadsdeel Zuidoost. Wie niet weg is, is gezien.

Leuke anekdote: toen we daar met de wijkagent aan het praten waren, schreeuwde een van de bezoekers, een oudere dame met een zichtbaar ellendig verleden, ‘ouwe tang, ik wil je niet meer zien’. De wijkagent riep, alsof het op hem sloeg, sarcastisch terug ‘ik ga zo weg’. Daarna nam hij de tijd om te luisteren naar ons verhaal over de gang van zaken bij de verlening van vergunningen in stadsdeel Zuidoost.

shots 2816
shots 2815
shots 2814
shots 2817
shots 2818
shots 2821

Koeien weg voor festivals

Only in ze Nedderlens, folks, only in ze Nedderlens! Zuidoost Nergens Anders!
De koeien in de Gaasperzoom moesten weg vanwege het GaasperPleasure festival. Nu moeten ze weer weg voor het Reggae Lake festival.

Je maintiendrai!

Hiermee installeer ik officieel het nieuwe logo van de Stichting Natuurbescherming ZO. Dit ter ere van de afwijzing van twee verzoeken tot handhaving van het bestemmingsplan Gaasperdam gericht aan het stadsdeelbestuur van Amsterdam Zuidoost. Er zullen waarschijnlijk nog veel meer handhavingsverzoeken volgen. U ziet het logo hier bovenaan de rechterkolom.

Je maintiendrai!
Moi non plus!

Plannen Reggae Lake

Het grote speelveld midden in het Gaasperpark staat nu helemaal vol met tenten en containers. Veel ruimte voor bezoekers lijkt er niet te zijn. Het is druk in het park met recreanten, velen fietsen gewoon de ingangspoort van het festivalterrein binnen, waarna ze even verder aangemaand worden om terug te keren.

DSC03739

Boven bezoekersingang,
beneden crew/artiesteningang

DSC03742

De poortwachter vertelde me dat er morgen een omgevingsvergunning zou zijn. Mañana. Eerst zien, dan geloven. Hij was ook erg enthousiast over hun toekomstperspectieven, ze zouden van plan zijn om de komende 20, zegge en schrijve twintig jaar van het terrein gebruik te maken. Nou, zelfs de nieuwe omgevingsvergunning staat dit niet toe. Meer dan 10 jaar is niet mogelijk. Dat is al een grote aantasting van de natuurwaarden in het park. Het is ongelooflijk hoe arrogant die gasten worden. Het evenementenbeleid ligt nog niet eens vast, en ze gaan er al van uit dat ze het terrein in bezit hebben. Elk festival zijn eigen terrein. Dus alle festivalorganisatoren scharrelen heel Amsterdam rond voor een groen plekje. Het lijkt net een vrijmarkt. Wie het eerste komt en het terrein afzet mag er staan. Zeg maar dag met je handje tegen recreatie, want daar zijn parken tegenwoordig blijkbaar niet meer voor bedoeld.

Inmiddels is vandaag, 26 augustus 2016, de dag voor het evenement, een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Er zijn twee verzoeken tot handhaving van het bestemmingsplan ingediend door onder andere Flora te Riet en de Stichting Natuurbescherming ZO. Het besluit schijnt vandaag te zijn opgesteld. Het was Reggae Lake zelf die niet op tijd een omgevingsvergunning had aangevraagd. Geen wonder dat mevr. Forster nogal sip keek toen ik haar een paar dagen geleden vroeg of zij al een omgevingsvergunning had. De afdeling Handhaving was zeer moeilijk bereikbaar, maar het is Flora te Riet toch gelukt.

Tijdens de op- en afbouw van een evenement houdt de afdeling Vergunningen, de vergunningverlener, toezicht op de in de vergunning gestelde voorwaarden. Dit geldt ook voor bouwactiviteiten, oprichting en afbraak van gebouwen. Pas als het in gebruik komt is handhaving erbij betrokken. In de vergunning is opgenomen dat er een schouw met de betrokken diensten gehouden wordt vóór het evenement en dat aanwijzingen die daar gegeven worden opgevolgd moeten worden. Let op, dit gaat met name over openbare orde en veiligheid (APV, bouwveiligheidsvoorschriften). Dat zware objecten op de boomwortelstelsels geplaatst zijn, dat er overal heel veel auto's in het park op het terrein geparkeerd staan, etc. valt niet binnen het kader van de APV die de afdeling vergunning zegt te moeten aanhouden. (Ik vrees dat dat het enige toezicht is dat uitgeoefend wordt en dat de medewerkers van de afdeling vergunningen die toezicht houden meestal niet na 20.00 uur werken...) Voor de afbouw is er alleen een terreinschouw voor het huurcontract met GGA! Daar ontbreekt het toezicht van de afdeling Vergunning waarschijnlijk helemaal.

Tijdens het evenement houdt de afdeling Handhaving toezicht op de vergunningsvoorwaarden, zoals o.a. geluid, horeca, afval etc. Er lopen zaterdag weer een paar geluidshandhavers van de gemeente rond. Via tel.nr. 14020 kunnen verzoeken om meting en klachten doorgezet worden naar die handhavers. In de voorwaarden is het verboden flyers, reclameplakkaten etc uit te delen of op te hangen... Daar is nog nooit op gehandhaafd.

Dus tot zaterdag 23.00 uur is het de afd. Handhaving die toezicht houdt. (Misschien nog net ietsje langer?) Daarna moet de afdeling Vergunningen weer toezicht houden op de vergunningvoorwaarden! Dus geen werkzaamheden buiten de vastgestelde werktijden, (er is geen ontheffing voor uitzonderlijk werktijden verleend, in de aanvraag is zelfs sprake van eindtijden om 18.00 uur!), geen felle lichten op het terrein en heen en weer gerij, geen felle verlichting op bomen en struiken op het terrein en in de omgeving. Of gaat de afdeling vergunningen dan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inschakelen die moet toezien op de f&f-wet en mitigerende maatregelen? Of denkt de afdeling vergunningen dat de boa's van GGA toezicht houden omdat het in hun beheersgebied ligt? Of de politie?
Na 6 jaar duidelijke afspraken maken zal het wel duidelijk zijn.

Er staat een raar bord dat fietsers de tegengestelde kant opstuurt van het festival. De borden die er nu staan zijn absoluut onvoldoende. Op de kop van Liendenhof waar de doorgaande fietspaden het park ingaan, een route die door hekken is afgezet voor het evenement, staat bij de omleidingsroute, die nergens staat genoemd, een bord "Fietsverkeer gestremd" zo opgesteld dat ook de omleidingsroute gestremd lijkt.

shots 2805

Het in de bewonersbrief genoemde 06-83191629 nummer om overlast door te geven is een voicemail, zelfs tijdens werkuren! Men is dus absoluut niet bereikbaar voor welke meldingen dan ook. Het gemeentelijk 14020 nummer kan ik u ook niet aanraden. Als u geluk heeft komt u er door en kunt u een klacht doorgeven aan iemand die hopelijk niet al te overspannen is. Klachten kunt u ook doormailen aan info@reggaelake.nl,
of  info@529mediaproductions.com, of ivetteforster@hotmail.com, of
vincentsoekra@gmail.com. Maar verwacht geen (snel) antwoord. En ook de politie zou paraat moeten staan om uw klachten op te nemen en door te geven. Maar ook dat zal lastig worden.

Er wordt tot laat in de avond doorgewerkt met veel overlastgevende bouwgeluiden en veel transportbewegingen door het hele park. Bovendien is de zeer felle verlichting die daarbij gebruikt wordt tot laat in de avond, en ook uren na zonsondergang brandt, zodanig gericht dat grote delen van de bomen en struiken, ook buiten het evenemententerrein voortdurend in het felle licht staan.

Aardig dat op de afgelopen zeer warme dagen het naaktrecreatie-eiland nog wel voor recreanten beschikbaar was, jammer dat op de kaarten aangegeven staat dat het de hele op- en afbouwperiode afgesloten is, zodat maar heel weinig mensen dat ontdekt hebben. Het rosarium wordt niet gebruikt maar is wel afgesloten.

Update 16:30: ik krijg zojuist (net als mevr. Flora te Riet) per e-mail een kopie toegezonden van een besluit tot afwijzing van onze handhavingsverzoeken van de afdeling Handhaving van Zuidoost. Ambtelijke prietpraat. Feit is dat men verplicht was om een omgevingsvergunning aan te vragen en te verlenen. Dat is nu gebeurd; tenminste, dat gaat nu gebeuren. Door de afdeling Vergunning is bevestigd dat de hiervoor genoemde aanvraag omgevingsvergunning op 26 augustus 2016 ontvankelijk is verklaard en als gevolg daarvan de aanvraag in behandeling is genomen. Aangegeven is dat - op grond van de ingediende stukken - er geen beletsel is om de omgevingsvergunning middels een zogeheten kruimelprocedure te kunnen vergunnen.

De juridische toetsing van kruimelvergunningen’ - alsof het om een bagatel gaat - is jarenlang door het stadsdeelbestuur tegengehouden. Dus zo kruimelig zijn ze niet. Ze liggen als stenen op hun maag.

Laatste nieuws Gaasperpark

Commissie Gaasperplaspark - Nellestein : 

"Update Ontwikkelingen Gaasperplas

– 1. Nog geen antwoorden op vragen aan voorzitter BC ZO 
– 2. Verlening vergunningen voor evenementen Gaasperplas
– 3. Herstel park na Open Air 2016
– 4. Ontwikkelstrategie Gaasperplas, beleidsstuk gemeente Amsterdam
– 5. BBQ feesten waterspeelplaats

1. Vragen aan voorzitter BC ZO van 14 juli 2016

Op de op 14 juli gestelde vragen aan de voorzitter van de BC ZO, zie bericht hier, is nog geen antwoord ontvangen.

2. Verlening vergunningen voor evenementen in Gaasperplaspark

– Gaasper Pleasure en Guilty Pleasure.

Volgens antwoorden op vragen gesteld door BC lid Groen Links is dit ondanks verschillende namen 1 evenementen, want zelfde plek en zelfde inrichting dus zelfde veiligheidsvoorwaarden.

BC ZO heeft de termijn voor verlening van die omgevingsvergunning op de dag van begin opbouw evenement met 6 weken verlengd  tot 21 september 2016! Geen mogelijkheid om die vergunning in te zien vóór het evenement, of een bezwaarschrift in te dienen. Geen kans om succesvol voorlopige voorziening bij rechtbank aan te vragen. Onbehoorlijk bestuur?

– Open Air

Zijn Open Air, 2 dagen, en Open Air camping, 3 dagen en andere locatie, nu 1 of 2 grote evenementen? Is Open Air camping, 2500 bezoekers (op drukste moment) en versterkt geluid tot 03.00 uur nu een groot (> 2000 bezoekers is groot volgens uitgangspunten nieuwe evenementenbeleid) geluidsbelastend (geen normen aangegeven) evenement? Hebben we dus al drie grote geluidsbelastende evenementen in het Gaasperplaspark? Volgens de nu nog geldende locatieprofielen mogen er drie grote evenement op de noordoever plaatsvinden, waaronder 1 dance festival. Open Air en Open Air camping zijn er al twee en bassen van Open Air camping klonken tot 03.00 luid en onmiskenbaar in delen van Liendenhof, soms weerkaatst via andere gebouwen. Dit soort vragen moet bij het opstellen van de nieuwe locatieprofielen duidelijk worden. Voorlopig lijkt BC ZO te koersen op meer, meerdaagse grote, geluidsbelastende evenementen in het Gaasperplaspark, waarbij de vraag nog open is of de noord- en zuidoostoever als apart park gezien worden. Kom inspreken en schrijf voorstellen aan BC ZO leden!

Pas rond 17 augustus 2016 hebben indieners van bezwaar tegen omgevingsvergunning Open Air 2015 een besluit op bezwaar per post ontvangen. Onbehoorlijk bestuur? Pas nu kan er beroep aangetekend worden bij de rechter, zodat deze vergunning door de rechter getoetst kan worden. Dat gaan een aantal bewoners, die zeker als belanghebbende derde ontvankelijk verklaard worden, ook doen. Voorstel aan de rechter zal zijn deze zaak toe te voegen aan het bezwaar en beroep tegen omgevingsvergunning 2016. Sommige bewoners zouden te ver weg wonen om daadwerkelijk overlast te ervaren en geen zicht hebben op het evenement.... (wel op de gevolgen, als door het park lopen!)

Waarom is een toetsing door rechter van omgevingsvergunning voor ons belangrijk?

De toetsingsgronden waaraan een omgevingsvergunning afgewogen dient te worden zijn veel uitgebreider dan bij een evenementenvergunning. Aangetoond dient te worden dat het verlenen van een ontheffing voor het bestemmingsplan  geen afbreuk doet aan ruimtelijke ambitie voor het gebied, geen onomkeerbare gevolgen heeft en een tijdelijk karakter heeft (inmiddels kan dat een termijn van tien jaar zijn) en incidenteel is. Tot 2014 was in de kruimelregeling de ontheffing voor evenementen genoemd: max 3 keer per jaar gedurende max 15 dagen. Het feit dat het nu niet meer genoemd wordt kan verschillend geïnterpreteerd worden: het geldt niet meer voor evenementen, of het juist ruimer geworden, minder regels.

De Bewonersvereniging heeft samen met bewoners weer een juridisch collectief gevormd voor een procedure tegen de omgevingsvergunning Open Air 2016. We verzoeken om gevoegde behandeling met de bezwaren uit 2015.

Reggae Lake

Evenement op zaterdag 27 augustus, 1 hoofdpodium met live optredens en 3 podia met soundsystems. In evenementenvergunning toegelaten max. aantal bezoekers op drukste moment per dag: 7.500. De indruk bestaat dat deze formulering verhult dat er veel meer bezoekers zijn en/of kaartjes verkocht worden, door de aanname dat die niet allemaal tegelijk aanwezig zijn! (Open Air zou zo 25.000 kaartjes per dag/bezoekers hebben gehad, in vergunning max. 20.000 per dag op drukste moment.) Reggae Lake wil ook naar twee dagen en zelfde aantal bezoekers als Open Air groeien....

Voor zover bekend heeft de organisatie geen initiatief genomen de bewoners te informeren of met ze in gesprek te gaan dan via de, volgens de vergunningvoorwaarden te laat verspreide bewonersbrief. 

De evenementenvergunning, ZK 16000276, is verleend en pas op 10 augustus 2016 verstuurd aan vergunningaanvrager. 

Bezwaarschriften moeten uiterlijk 19 september 2016 per post aangekomen zijn bij:

Burgemeester van Amsterdam, 
t.a.v. Directie Juridische Zaken
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Op 17 augustus, de eerste mogelijkheid voor een inzage-afspraak, blijkt uit de stukken dat het veiligheidsplan op 16 augustus moet worden goedgekeurd en wordt verzocht om wijzigingen en aanvullingen tijdig aan te leveren. Het bij de aanvraag ontbrekende mobiliteitsplan heeft als datum 8 augustus 2016! Het geluidsplan ontbreekt, zat wel bij de aanvraagstukken en maakt wel deel uit van de vergunning. Nog steeds is onduidelijk door wie dat plan is opgesteld. Inmiddels zijn in de vergunning een hele reeks voorwaarden toegevoegd betreffende geluidsmetingen en monitoring van geluid. Moet gedaan worden “door een onafhankelijk deskundige (aantoonbaar) op het gebied van akoestiek bij evenementen“. De gegevens uit de Bewonersbrief van Reggae Lake, “geluidsarchitect dhr. J Forster” lijken op het eerste gezicht niet erg in lijn met deze voorwaarden. (De aanvrager is Ivette Forster?)

Op vragen hierover, gesteld via heet e-mailadres op de website van Reggae Lake, is nog geen reactie gekomen.      

In de brief staat alleen een mobiel nummer van de organisatie (de ervaring leert dat netwerken overbelast zijn tijdens evenementen) en verder het algemene nummer van de gemeente (in weekenden ook moeilijk bereikbaar). 

In het mobiliteitsplan wordt het Gaasperplaspark voortdurend aangeduid als evenemententerrein en wordt gezegd dat er geen omwonenden in de buurt van het evenemententerrein zijn! (Mogelijk een ander plan gebruikt en niet goed aangepast? Of toch niet zo heel erg deskundig? Of gewoon alles vanuit het belang van het evenement?)

Er blijkt geen inzet van verkeersregelaars om te voorkomen dat fietsers en scooters via fietspaden langs de plas en door Nellestein hier weer gaan wildparkeren of buiten de in het park geplande fietsenstalling in de rest van het park.

Opbouw start vanaf 08.00 uur 22 augustus 2016, volgens de brief wordt tot 18.00 uur gewerkt. In de vergunning is geen eindtijdstip per dag aangegeven en zouden de normale bouwtijden de norm zijn.

Zorgen om Flora en Fauna. Het parkeren van 'tweewielers” is gepland op de grasvelden en heuvel langs het toegangspad van het park. Daar staan ook beschermde planten. Er wordt gesproken over fietsen, maar in de praktijk zijn het ook heel veel scooters, en het terrein, grasvelden, is daar absoluut ongeschikt voor.

In de quickscan voor de Flora- en Faunawet, die niet meer bij de vergunning zat, lijkt een groot deel overgenomen uit de rapporten van Waardenburg en De Jong voor Open Air. Het  wordt nu aanzienlijk vroeger donker dan tijdens Open Air en de vleermuizen gaan veel vroeger op jacht en zullen overlast van dit evenement ondervinden. Bovendien maken tienduizenden spreeuwen gebruik van hun slaapplaats in het rietveld bij Liendenhof, een spectaculair natuurfenomeen elke avond en ochtend. Nu komen ze rond 20.00 uur aan, elke dag iets vroeger en duiken het riet in om een slaapplekje te vinden, rond 6.15 vertrekken ze weer. Natuurlijk trekken ze over een tijdje naar het zuiden, maar het zou toch wel heel armoedig en droevig zijn als dat dit jaar door Reggae Lake bepaald gaat worden. Meldingen van overtredingen van de F&F-wet graag via de website van het Ministerie van Economische zaken, dienst voor ondernemend Nederland, afd. F&F-wet.

Verder lijken er op de zeer onduidelijke kaarten weinig maatregelen genomen te zijn om de bodem, de boomwortels en de aanliggende bosplantsoenen te beschermen.

Krijgen we een herhaling van 'eerst doen dan leren'? Of wordt de ravage straks gebruikt om het park te voorzien van verkeerswegen (Open Air Highway) en gewapend gras?

De gang van zaken rond deze vergunningverlening kan alleen gezien worden als dat alles uit de kast gehaald is om dit door te laten gaan: wachten op aanvulling van stukken, tot vlak voor het evenement nog wijzigen en aanvullen van het veiligheidsplan zelfs na verlening van de vergunning! Onbehoorlijk bestuur? Vriendjes politiek? Politieke belangen? 

3. Herstel park na Open Air 

Nog steeds komen er schroeven te voorschijn uit het glooiende grasveld. Jongens met metaaldetectoren vinden ook nog van alles.

Het Knekelveld (Open Air Boneyard), het voorheen bloemrijke grasveld naast de bijenschuur, is bij de tweede ronde herstelwerkzaamheden weer opnieuw opengescheurd (gefreesd, het graszaad dat over de ravage verstrooid was begon op sommige plekken op te komen). Daarbij is het natte, zompige oppervlak verder kapot gereden en lag er veel gravel en ook een soort bouwafval, stukken steen, tegels, worteldoek, terwijl er hoopjes grof zand opgebracht zijn. Daarna is er nog meer grond (met worteldoek en stenen) opgebracht,  is het oppervlak glad gemaakt en weer opnieuw ingezaaid met gras. De grootste stukken steen lagen aan de kant (lastig voor de machines denk ik) maar her er der nog wel stukken worteldoek. Inmiddels is het koolzaad het aan het winnen van het gras. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door een aannemer met goedgekeurde grond. Geen idee waar die vandaan komt en wie die goedgekeurd heeft. Ik had vragen gesteld aan GGA over deze herstelwerkzaamheden o.a. waar de grond vandaan kwam en het grove zand en wie opdracht gegeven heeft en wie betaalt. GGA geeft de opdracht en Open Air betaalt. 

Dit is een poging om dit knekelveld te verstevigen en de draagkracht te verhogen! Niet om de bloemrijke weiden terug te krijgen, de biodiversiteit te verhogen of de natuur voorrang te geven zoals gewenst in het NNN (NatuurNetwerk Nederland) . Mogelijk wordt dit ook het bouwterrein voor de aannemer die de Open Air Highway zal gaan aanleggen als de financiering van ca. 1  miljoen euro rond is?

Grasvelden en bermen

Het herstel van de grasvelden gaat langzaam; er zijn nog heel veel plekken waar het gras nog niet teruggekomen is. Ook veel plekken waar grote hoeveelheden witbol en straatgras opkomen, soorten die in een goed grasveld niet thuis horen en verstoring van de bodem aangeven.

De plek waar het hoofdpodium van Reggae Lake gepland is nog helemaal niet hersteld en de bomen daar vlakbij zien er niet heel goed uit. Ook de doorgang naar het rosarium herstelt slecht. De bodem langs de randen van het grasveld met het ronde dakje en de kastanjebomen aan de kant van de bosjes bij het doorlopende fietspad herstellen niet goed. 

Bij elke maaibeurt van de kruidenlagen langs de grasvelden komt weer afval van Open Air tevoorschijn, vermalen bekers en flesjes. De plastic confetti ligt er nog evenals de vele niet opgeruimde sigarettepeuken en filters. Soms is het gras er overheen gegroeid en zitten ze in de bodem.  

Nu ook Reggea Lake op deze grasvelden plaatsvindt en er geen onderzoek gedaan wordt naar de bodemgesteldheid voorafgaand en na een evenement, wordt het straks nog lastiger om te bepalen wie welke schade heeft veroorzaakt en wie voor wat moet betalen. Ik vrees wij allemaal dus.     

4. Ontwikkelstrategie Gaasperplas

In juli 2016 is de Ontwikkelstrategie Gaasperplas samengesteld door de gemeente Amsterdam.

Lees en huiver. Er zijn 6 projecten beschreven. 

Nummer 1 staat:  rondje Gaasperplas (Open Air Highway), heel prominent in deze strategie als project om te starten! Waarbij vooral met de atletiekclub over de route overlegd wordt.
Ook de verbetering van de entree bij metrostation Gaasperplas. 

De Gemeente Amsterdam heeft voor 80.000 euro meebetaald aan het opwaarderen van de Waterspeelplaats: nieuwe speelplek, nieuwe speeltoestellen, de natuur-beleefspeelplaats is voorlopig nog wel wat summier, een paar stammen om op te klimmen. Er zijn twee bloemperkjes aangelegd en de verharding is gedeeltelijk aangepakt. Het pad in de Populierenlaan nog niet.  Gebouwtjes zijn geverfd.

Het stadsstrand komt dichter bij de metro, dus bij Nellestein, staat er ook weer in, want de Gaasperplas heeft uitstekend zwemwater en past in de ambitie om mensen meer te laten bewegen. Wie wil weten waarvoor de stranden vooral gebruikt worden kan op mooie zomeravonden kijken bij de zuidoostoever van de plas!

Natuur en natuurbeleving

De woorden komen regelmatig voor in tekst, maar bij de projecten is maar heel weinig terug te vinden over natuurbeleving en rust. (Behalve kaalslag voor zichtlijnen voor langsrazende fietsers die helemaal niet naar de plas kijken.)

Let op: het programma groen en blauw (pg 4 en 5) is vastgesteld in 2010. Toen beweerde portefeuillehouder van ZO nog glashard dat de EHS alleen een heel kleine strook langs de Gaasp was! Terug te zien is dat in die plannen. Ook toen maakte het hele park rond de plas deel uit van de EHS (nu NNN).

De waterkwaliteit van de Plas wordt genoemd en in een moeite door op pg 11, dat er veilig kan worden gezwommen en gedoken. N.B. de plas is zo diep dat grote verschillen in watertemperatuur ook voor geoefende zwemmers fataal kunnen zijn. De verschillen in diepte zijn abrupt en onverwacht, waardoor slechte zwemmers snel in problemen komen. Alleen in het stukje bij Ballorig en de watersportverenigingen is veilig zwemwater.     

Ambities, Evenementen 

Bij de ambitie komt de 'metropolitane plek' ? en een 'stedelijke functie' ? weer terug die in het park dicht bij de metro toegevoegd zouden moeten worden.

Het gebruik rond de metrohalte moet intensiever worden....? Zwemstrand dichtbij de metro? Weg rust voor Kop van Liendenhof blokken? Weg slaapplek in het riet voor tienduizenden spreeuwen, die hier met  fantastische vliegshows als zwermen verzamelen in augustus en soms tot ver in de herfst blijven? 

Voor weer een hangplek voor feestvierders, die niet zover willen lopen? Bewegen moest toch gestimuleerd worden?

Lees vooral:  Beheer, Evenementen pg16 en 17!

Ook ongerust over deze ontwikkelingen? Volg de agenda's van de BC en de raadscommissie ID (Infrastructuur en duurzaamheid) en ga inspreken of zoek contact met raadsleden.
Ga naar bijeenkomsten over gebiedsontwikkeling/planning/agenda. Verzin alternatieven.
We hebben weer een nieuwe gebiedscoördinator: Guno Nimmermeer.

5. BBQ feesten

Inmiddels heeft GGA toch naast de standaard roze containers (waar 1 blikje tegelijk door de klep past) ook rolcontainers en ascontainers voor hete BBQ brandstofresten geplaatst bij de waterspeelplaats en de zuidoostoever. Helaas liggen er vaak nog resten kolen bij de bomen, in de bosjes en op het grasveld en ander afval in die bakken. De hoeveelheid afval na een warme, droge dag en avond is niet afgenomen. Er worden af en toe stevige grijze afsluitbare vuilniszakken uitgedeeld, door toezichthouders en schoonmakers, maar vaak staan die gevulde zakken wel naast de containers, maar toch open, zodat het afval door dieren over het hele grasveld verspreid wordt. Het aantal grote BBQ-feesten die geen melding doen (verplicht voor 50-100 personen) of een vergunning aanvragen (verplicht voor >100 personen, gratis voor familiefeestjes) en die geluidsoverlast en/of zwerfafval veroorzaken is niet merkbaar afgenomen. Het wildplassen/poepen blijft zeker op de heuvel plek een probleem.  

Vaak worden grote geluidsinstallaties gebruikt, te grote partytenten geplaatst, te lage BBQ's gebruikt (weggooi exemplaren die te dicht op de grond staan en brandplekken veroorzaken op de bodem), generatoren die zonder lekbak op de grond staan, springkussens etc. zonder dat daar een vergunning voor verleend is. Naast het fenomeen 'elk weekend verjaardagsfeestje' met >100 personen zijn er ook  regelmatig BBQ's met live muziek optredens voor >100 personen en veel sterke drank die door niemand georganiseerd worden, want dan moet je een vergunning aanvragen en dat kost geld.

Gebruik van plastic confetti op grasvelden;  dat krijgt de schoonmaker er niet meer uit. Versieringen worden in bomen gehangen en blijven hangen. Veel resten van ballonnen, heel veel doppen, peuken, ook hele BBQ's, (kapot) tuinmeubilair, half verbrand afvalhout en soms delen van parkmeubilair.     

Een belangrijk deel van de beheerkosten wordt zo besteed aan schoonmaken en afvoeren van grote bergen BBQ feestafval. Terwijl GGA verder moet bezuinigen op kosten voor beheer en onderhoud van het gebied.   

Natuurlijk zijn er ook organisaties die wel een vergunning aanvragen en wel hun rotzooi en afval verzamelen en opruimen, maar dan nog zijn er vaak grote zakken afval die afgevoerd moeten worden. 

Voor een illegaal BBQ-feest met veel geluidsoverlast in de hoge Dijk, zijn wel boetes opgelegd door de toezichthouders en verplicht bankjes verven.”

Demonstratie bij Reggae Lake

Demonstratie op 27 augustus tussen 13.00 en 15.00 uur 

Er zal op zaterdag 27 augustus een kleinschalige demonstratie plaatsvinden vanaf 13.00 uur, als protest tegen grote, geluidsbelastende  evenementen in parken, vooral in het NatuurNetwerkNederland waar het Gaasperpark deel van uitmaakt. Op een plekje langs de ingangsroute naar het park waar bezoekers van Reggae Lake langs komen, gaan we zitten of staan met protestborden. De leuzen van de dag voor het park kunnen weer gebruikt worden.
Heeft u nog andere initiatieven of ideeën? Mail naar info@bvnellestein.nl  

Gaasperpark opnieuw afgesloten

Vanmiddag zag ik bij de ingang van het Reggae Lake terrein in het Gaasperpark mevrouw Forster aan komen rijden. We hebben kort even gepraat. Ik heb haar gezegd dat er nog steeds geen omgevingsvergunning is verleend. Mevr. Forster keek even verschrikt en zei dat ik daarvoor bij de gemeente moest zijn. Nee, niet bij de gemeente, maar bij het stadsdeel en ook daar eigenlijk niet, want zij moet als organisator van Reggae Lake festival een omgevingsvergunning aanvragen en het stadsdeel zal dat indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor een omgevingsvergunning verlenen. Er is een omgevingsvergunning noodzakelijk en er is een advies nodig van de TAC, de Technische Advies Commissie van de gemeente Amsterdam. Die zijn er nog steeds niet. Daarom is het stadsdeel in gebreke gebleven. Het evenement is in strijd met het bestemmingsplan en daarom is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Maar ja, dit is Zuidoost, nergens anders, en men stoort zich niet aan regels of wetten. Hier is ruimte om te klooien.

Intussen zijn de verantwoordelijke ambtenaren niet aanwezig en wassen hun handen in onschuld. Er is in het stadsdeelkantoor blijkbaar niemand die de boel runt, dus iedereen kan doen en laten wat hij of zij wil. De adviseur vergunningen is waarschijnlijk een potje aan het golfen. Er is inmiddels weer een verzoek tot handhaving van het bestemmingsplan ingediend. Ondanks het feit dat een groot deel van het park nu is afgesloten zijn er nog geen verkeersborden geplaatst die wandelaars en fietsers de nodige aanwijzingen geven.

DSC03656
DSC03673
DSC03674

Volgens GGA is het rood gearceerde gebied afgesloten voor recreanten en bezoekers van de Gaasperplas van 23 tot en met 31 augustus. Volgens Reggae Lake is dat van 24 t/m 30 augustus. Dat scheelt een slok op een borrel.

DSC03688
DSC03670

Het Gaasperpark hoort nu helemaal voor recreatie beschikbaar te zijn. Het is mooi weer, dus de recreanten stromen toe, maar worden uit een groot deel van het park geweerd.

shots 2802

Dit is waar het park voor bedoeld is: recreatie, wandelen, fietsen, zonnebaden, picknicken en genieten van de natuur;

DSC03697
shots 2804

Reggae Lake trekt het park in

Het voordeel en voor natuurliefhebbers misschien het nadeel van het Reggae Lake festival is dat het valt onder cultuur. Zelf zie ik dance events als evenementen waarvan er 12.000 in een dozijn zijn. Dance events zijn niet origineel, het is gerommel met muziek, het is kakofonie. Reggae is gewoon een wel van cultuur (voor zover het niet te maken heeft met anti-homopropaganda), en er wordt echt gezongen en muziek gemaakt. Maar het is en blijft niet geschikt voor een natuurgebied als het Gaasperpark. 

Vanmorgen had ik in het park een goed gesprek met een van de organisatoren, dhr. Vincent Soekra. De vergunningenkwestie blijft een kafkaiaans gegeven. Zuidoost nergens anders! Nou ja, Amsterdam nergens anders! Want de burgemeester heeft als ouderwetse potentaat een vette vinger in de pap ook al wast hij zijn handen in de onschuld van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hij hobbyt er evenementbeleidsmatig lustig op los in recreatieschap Groengebied Amstelland gedirigeerd vanuit een fraai oud VOC-pandje langs de Amstel en vanuit Recreatie Noord-Holland NV in Velsen-Zuid. Het is de bedoeling dat dit evenement niet bij één aflevering blijft, maar volgend jaar terugkomt in het park. Toch niet zo best voor een natuurgebied. De schade aan het park zal alleen maar toenemen. De recreatie wordt nog verder bemoeilijkt omdat vanaf morgen het park weer gedeeltelijk is afgesloten. Dat is niet fraai! Waarom niet georganiseerd in het Nelson Mandelapark? Dat is een evenemententerrein waar speciaal voor dit doel zo’n tienduizend bomen zijn gekapt. Het is van de zotte dat men nu weer een ander park onder de voet loopt met allerlei festivals die ook elders ruimte kunnen vinden.

Bovendien zijn er een paar ongerijmdheden in de verhalen van verschillende mensen. De organisator vertelt me dat de King Shiloh installatie niet over een hele cirkel zal uitgebouwd worden, terwijl de mensen van GGA me vertellen dat er een scherm achter wordt geplaatst zodat het geluid aan de achterkant weerkaatst wordt naar voren toe. Het geluid zou onder de 40 Hz afgefilterd worden, omdat - zei men - het om opnamen gaat. Dus toch geen origineel akoestisch geluid? Men is nogal makkelijk in het beweren dat alles volgens de regels gaat, maar er is nauwelijks controle en geen adequate handhaving.

Vandaag zijn de stalen platen gelegd. De obligate poepdozen zijn er weer in groten getale. Het vrachtverkeer dendert weer door het park dat daar niet is voor bedoeld. De generatoren rollen weer het park in om de rust te verstoren. De omgeving krijgt weer te maken met overlast. De bruggetjes worden steeds verder afgetakeld. GGA was aanwezig. Maar er is nog steeds geen omgevingsvergunning, ook geen besluit tot uitstel van verlening. Tja, als je dan toch illegaal bezig bent, dan kun je net zo goed de boel voor 200% belazeren. Het ontbreken van een omgevingsvergunning heb ik doorgegeven aan een postende politieauto, maar de verwachting is dat handhaving gedirigeerd wordt door stadsdeel Zuidoost die dit vergunningscircus in beheer heeft. Mevr. Dalgliesh is denk ik trots op hoe daadkrachtig zij als bestuurder meent over te komen, maar het is een trieste vertoning, een bestuur dat de belangen van omwonenden en de ambtelijke en juridische procedures blijft dwarsbomen. Niet fraai! Een blamage, zeker voor een PvdA bestuurder.

Je maintiendrai!
Moi non plus!

DSC03590
DSC03594
DSC03601
DSC03605
DSC03610
DSC03616
DSC03619
DSC03644
DSC04101
DSC04135

Reggae Lake in opbouw

shots 2799

Vanmorgen waren een aantal bomen langs de inrijroute van het Gaasperpark  vanaf de Driemondweg voorzien van bescherming voor het Reggae Lake festival. Onderweg kwam mij een autootje tegemoet dat bij het bruggetje stopte. Ik zette mijn fiets aan de kant. Aan de twee organisatoren van het festival, want dat waren ze, vroeg ik of ze een omgevingsvergunning hadden. Dat werd beaamd, maar meteen daarna kreeg ik te horen dat ze het niet wisten; wat druk getokkel op hun mobieltjes, en dan werd mij verzekerd dat ze mij bericht zouden sturen. Na mijn uitleg over het verschil tussen een evenementenvergunning en een omgevingsvergunning leken ze nog onzekerder. Ik bewonder de handigheid van veel Surinamers om in één minuut twee tegenstrijdige dingen te beweren. Duidelijk was dat er geen omgevingsvergunning was, of dat ze het niet wisten, maar er werd me stellig verzekerd dat ze zich aan alle regels hielden. Een poltiebusje stopte achter hun auto. Aan de agenten heb ik de situatie even uitgelegd, dat ik hen gevraagd had om hun omgevingsvergunning en dat ze die niet hadden. Goed zo, vond oom agent. Maar ze wilden er wel even door.

Op de pagina van de bekendmakingen van Amsterdam staat vandaag geen omgevingsvergunning voor Reggae Lake vermeld. Ook geen besluit tot uitstel van verlening. De omgevingsvergunning is er dus niet. Het zoveelste fraaie staaltje van onbehoorlijk bestuur. Zuidoost Nergens Anders! Morgen begint dus weer een illegaal evenement in het Gaasperpark. Door het ontbreken van een omgevingsvergunning wordt de rechtspraak weer vakkundig uitgeschakeld en de democratische bezwarenprocedure weer een wassen neus. De regelgeving over vergunningen telt gewoon niet meer mee. Daarmee wordt ook de toetsing van de voorwaarden voor deze vergunning en de mogelijkheid om nog bezwaren en beschermende maatregelen op te nemen in de vergunning totaal weggevaagd. Een advies van de TAC is natuurlijk ook niet aanwezig.

Hoorzitting omgevingsvergunning AOA

Op donderdag 25 augustus 2016 vindt in de raadszaal van het stadsdeelkantoor van Zuidoost, Anton de Komplein, om 9.30 de hoorzitting plaats, over de bezwaarschriften ingediend tegen Open Air 2016. De zitting is openbaar. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Ruimte voor nieuwbouw in Noord

Parool: "Wie Noord met een vergrootglas afspeurt, vindt volgens Bas Kok plek voor zo'n 15.000 extra woningen. Hoogwaardig groen opofferen is dan helemaal niet nodig.
Amsterdam wil 50.000 nieuwe woningen bouwen. In Koers 2025 zijn de mogelijke bouw­locaties geïnventariseerd. Er zal mogelijk geen plaats meer zijn voor groengebieden als de Amstelscheg met volkstuinenpark Amstelglorie, bij De Nieuwe Meer en de Gaasperplas en in het weiland van het oeverpark van Schellingwoude.

Maar volgens mij hoeft Amsterdam geen ­enkel hoogwaardig stukje groen op te offeren. Vooral Amsterdam-Noord biedt ongekend veel ruimte. Het stadsdeel heeft ongeveer dertig procent van het grondgebied van Amsterdam, vijftig procent van het groen en slechts tien ­procent van de inwoners. Nergens kent Amsterdam zo'n lage bebouwings- en bevolkingsdichtheid.
Voor Amsterdam is bouwen in Waterland taboe. Terecht, omdat het een bijzonder natuurgebied is met een inmiddels uniek gezicht op oude dorpjes.

Toch mag deze 'heiligverklaring' van Amsterdams Waterland niet leiden tot blindheid voor een gouden kans. Er is één plek waar woningbouw Landelijk Noord juist mooier maakt. De noordkant van het dijktalud van de ringweg A10 is misschien wel het enige onaangename stukje Landelijk Noord. Vanaf het Noordhollandsch Kanaal tot Schellingwoude is deze zone zo'n vijf kilometer lang en ruim driehonderd meter breed. 
De huidige functie van deze strook is al stedelijk.

Het omvormen van dit stuk Landelijk Noord tot woonwijk moet wél gepaard gaan met een expliciete afspraak. Het mag geen voorschot zijn op het geleidelijk bebouwen van de rest van Landelijk Noord. Deze wijk moet juist voor eens en altijd een duidelijke grens markeren: tot hier en niet verder."

Opgeruimd staat netjes

shots 2793

Opruimen na GaasperPleasure
De recreanten zijn er weer

Vandaag was de afbouw van GaasperPleasure compleet. Gisteren konden de eerste recreanten alweer de oostoever van de Gaasperplas op. Vandaag was Marc en zijn compaan nog druk bezig met het verwijderen van het laatste zwerfvuil, sigarettenpeuken en dergelijke. Hij zei dat ze het heel druk gehad hadden en dat het voor hem ook zijn eigen achtertuin is die netjes gehouden moest worden. Dat is een goede opstelling. Ik heb hem uitgelegd hoe de vergunningenprocedures zo'n beetje in mekaar zitten en waar de stichting en anderen al lang mee bezig zijn, het beschermen van dit groengebied. Jarenlang worden juridische procedures over de omgevingsvergunningen op onbehoorlijke manier tegengehouden door het stadsdeelbestuur. Wat diverse overheden willen kan op een gegeven moment ook slecht uitpakken voor kleinere evenementen. Als het gaat om geld en opbrengsten uit evenementen dan zullen de grote toch voorrang krijgen en eisen dat ze het alleenrecht krijgen over een bepaald terrein. Daardoor zou het wel eens afgelopen kunnen zijn met de kleine evenementen die geen ruimte en tijd meer krijgen als Groengebied Amstelland voor het grote geld gaat.

Al jaren worden door het stadsdeel ‘verkenningen' gehouden waar bewoners hun zegje konden doen over de toekomst van Gaasperdam en waar telkens uitkwam dat bewoners van Gaasperdam hun groen willen behouden. Maar nooit werd erbij gezegd dat er grenzen zijn aan wat kan en niet kan. Dat het gebied tot de EHS behoort werd verzwegen. Men wilde stakeholders, ondernemers vooral. Dat het bestemmingsplan geen doldrieste plannen toeliet werd nooit vermeld. Ballorig was ook zo’n illegaal ongelukje. Organisatoren van evenementen worden door GGA aangetrokken zonder de noodzakelijke begeleiding en monitoring. De mudrun in 2014 was wel het toppunt van onverantwoordelijkheid en verloedering van GGA. GGA leurt met gebruiksovereenkomsten alsof het warme broodjes zijn.

In elk geval heeft GaasperPleasure weinig schade aangericht. Het terrein werd vanmiddag uitgekamd door Marc en waar nodig wordt nog wat gras ingezaaid. We zijn weer on speaking terms. Misschien moeten we nadat de rook van de rechtszaken is opgetrokken eens samen gaan overleggen wat mogelijk is in dit stuk van de EHS/NNN in het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente. Voorlopig ziet de stad dit nog als een groot evenement, maar tolereert het wel.

The day after

Gelukkig dat het vandaag pas echt zomerweer geworden is, dat heeft er in elk geval voor gezorgd dat er niet teveel bezoekers op GaasperPleasure en Guilty Pleasure waren en dus ook minder overlast. Het contract geeft wel aan dat er meer dan 5000 bezoekers aanwezig mogen zijn, dus is het een groot evenement. De gemeente houdt 2000 bezoekers aan als max. aantal dat nog onder kleine evenementen valt. Het stadsdeel probeert daar onderuit te komen door het evenement te bestempelen als middelgroot. Dat is geen geaccepteerde categorie. Zaterdag heb ik nauwelijks geluidsoverlast gehoord, op zondag wel, maar niet in de mate van Amsterdam Open Air.

shots 2784
shots 2787

Vanmiddag ging ik even kijken op het terrein. De hekken stonden helemaal open, dus ik fietste even naar binnen. Dat was niet de bedoeling. Ik moest er weer uit. Ze waren natuurlijk nog bezig met afbreken en aan het rijden met zwaar materieel. Begrijpelijk. Maar het blijft daar toch een lastig punt voor het verkeer. En altijd is er beschadiging van boompjes. Dat komt ervan als er geen omgevingsvergunning is met alles erop en eraan, zoals een ecologische quickscan en een advies van de TAC.

shots 2783
shots 2782

Ik zag ook Marc, de organisator, of beter gezegd, hij zag mij en stiefelde kwaad op mij af. Marc is best een aardige jongen. Maar hij had dit weblog gelezen en hij vond dat ik niet goed bij mijn hoofd was. (Terwijl ik nog zo positief over Farm-a-licious was geweest.) Dat typeert weer het sfeertje van de festivals. Op festivals mag alles, maar niet ertegen zijn. Hij vond ook mijn vijf bekende d’s onzin (decibels, drank, drugs, dance en een doppie). Maar haast ieder festival profileert zich met allerlei normovertredende slogans. Laten we wel wezen. Ook Guilty Pleasure met zijn Vieze Meiden. Ach ja, onschuldig puberaal gedoe; een beetje kinderachtig. Het schijnt de laatste Vieze Meiden te zijn geweest. Op Appelsap zeggen ze dat zo: “Eén van de grootste rappers van Nederland, die in zijn eigen woorden het festival misschien wel perfect omschrijft: "Laat me dit zeggen." Hij onderbreekt de muziek. "Ik wil jullie iets zeggen." Hij kijkt even om zich heen, en dan: “Appelsap wordt steeds groter. Jullie krijgen ieder jaar grotere acts. Wij krijgen ieder jaar meer money. En er zijn ieder jaar meer bitches om te versieren. Er zit alleen maar liefde hierin, man.” 
Wel een beetje overdreven, om sex ‘liefde’ te noemen, en je lief een bitch. Maar hij heeft gelijk, het gaat om geld, man. En verder … fuck a duck, man. Sorry, Marc, maar jouw woorden indachtig wil ik dit toch even op de kaart zetten (het is natuurlijk allemaal wat kinderachtig bedoeld; moet kunnen):

gestoordheid

Dat valt me zwaar tegen van Marc. Dat het evenement in feite illegaal was omdat er geen omgevingsvergunning voor was uitgegeven, daar had hij niets mee te maken. Nou, toch wel, pas op 4 augustus heeft GP Events BV alle gegevens ingestuurd voor de omgevingsvergunning. Dat is rijkelijk laat. Dan moeten waarschijnlijk nog allerlei instanties hun zegje daarover doen. Dus Marc is mogelijk zelf verantwoordelijk voor het uitstel. De kaarten, de earlybirdtickets, worden al minstens een half jaar van tevoren in de verkoop gegooid, maar een vergunning op tijd aanvragen en regelen blijkt een groot probleem. Get a life, folks! GaasperPleasure is illegaal begonnen, en is nu weer illegaal. Moet kunnen toch, en wie daar moeite mee heeft is niet goed bij zijn hoofd.

En of ik niets anders te doen had, vroeg Marc. Inderdaad, deze stichting is mijn bezigheid tegenwoordig, niet serieus genoeg voor Marc, natuurlijk, die het liever houdt bij vieze meiden en dergelijke. Heeft die jongen echt niets anders te doen? Geintje, Marc. Hij wilde verder niet meer spreken met mij. Dat deed hij allang niet meer, want hij is nergens te bereiken. Overleg met omwonenden is er nooit geweest. Maar hem treft niet alle blaam voor de gang van zaken, het bestuur is verantwoordelijk voor het uitblijven van een omgevingsvergunning en handhaaft niet. Er zijn geen aanwijzingen gegeven aan GP Events voor bescherming van fauna en flora, dus men gaat gewoon zijn gang. Niemand legt verantwoording af, en het evenement levert geld op, daar gaat het om. Maar vergeleken bij Amsterdamned Open Air is GaasperPleasure peanuts. En volwassen worden heeft ook weinig met festivals te maken. Festivals zijn gewoon laag-drempelig amusement, niet meer en niet minder. Niet iets om over naar huis te schrijven.

Hier nog een paar foto’s van GroenLinks waarop de jongelui lekker in het zwerfvuil aan het festivallen zijn. Je moet er van houden om de lol ervan in te zien. Andro Bottse (VVD) was ook present. Oeoehh, een bestuurslid op een illegaal festival, en die nog wel medeverantwoordelijk is voor het uitstel van het verlenen van  de omgevingsvergunning. Guilty pleasure?

Privatisering van recreatiemeren

shots 2775

Trouw: "Omwonenden: pas op met het privatiseren van recreatiemeren

Gemeenten willen van hun recreatieplassen af, want het onderhoud is te duur. Bedrijven kunnen er geld verdienen aan horeca, waterskiën en festivals.
Op steeds meer plekken nemen commerciële uitbaters het beheer van zwemwater over van gemeenten in geldnood. Met festivals, horeca en watersportactiviteiten verdienen ondernemers geld aan de plassen en meertjes. Dit tot grote frustratie van bewonersverenigingen, die vinden dat geld en ambitie van gemeenten ten koste gaan van natuur en rust.

Een mooi groen decor
Een bedrijf dat steeds meer zwemplassen beheert, is Leisurelands. De firma exploiteert inmiddels twintig plassen op de Veluwe, in de Achterhoek, bij Nijmegen en in Noord-Limburg. Met een hek en slagbomen worden de meertjes na overname afgezet.

Leisurelands nam in 2013 vijf recreatiegebieden over van gemeenten, en voert gesprekken over nieuwe overnames. Waar, dat wil Droogh niet zeggen. Mogelijk heeft Leisurelands interesse in het Henschotermeer, dat te midden van bossen en heide in de provincie Utrecht ligt. Het beheer ligt nu nog bij de overheid. Maar landeigenaar Den Treek-Henschoten, Provincie Utrecht en de betrokken gemeenten zoeken voor 1 januari 2018 een private uitbater. Bewoners uit het nabijgelegen Maarn en Woudenberg vrezen voor de rust en natuur van hun geliefde recreatiemeer. 

'Te zwak en te lui'
"Plat gezegd gaat het gewoon om geld", zegt Ronald Letema van de Vereniging Bewonersbelang Maarn Maarsbergen. "Voor je het weet staat er een discotheek, hotel en restaurant voor feesten en partijen", zegt hij. "En dan achteraf klagen dat je geen natuur meer hebt." Letema vindt dat de overheid de plassen niet moet afstoten. "Maar de politiek trekt zich terug.”

Vooral in de zomer is het druk bij het meer. "De rest van het jaar kan de natuur herstellen", zegt Letema. De provincie heeft volgens hem te veel ambitie, en bestuurders zijn 'te zwak en lui' om kritisch te kijken naar aanvragen van projectontwikkelaars.

Letema vreest taferelen zoals bij de Maarsseveense plassen, net boven Utrecht. Dit weekend genoten duizenden festivalgangers naast een vogelrijk natuurgebied van 'stampende hardstyle en diepe techno' op het jaarlijkse Ultrasonic Festival. Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder probeert het evenement al jaren tevergeefs tegen te houden. Secretaris Hans Verhoeven: "De bas dreunt door het hele gebied en draagt ver over het water. Wij als bewoners zorgen dat we dat weekend niet thuis zijn.

Vreemd genoeg gaat er telkens heel veel geld, gemeenschapsgeld, naar het faciliteren van evenementen en horeca. Voor het Gaasperpark heeft Groengebied Amstelland het plan voor een Open Air Highway, enkel en alleen om vrachtverkeer in twee richtingen mogelijk te maken en daardoor meer festivals aan te kunnen trekken. Dat geld kan ook besteed worden aan groenbeheer. Als een festival als Amsterdam Open Air zon 40-45.000 euro oplevert voor GGA, dan is dat een peulschil vergeleken bij de investeringen gedaan door GGA, Recreatie Noord-Holland NV en de gemeente Amsterdam die elk jaar bijna anderhalf miljoen uitkeert aan GGA voor het groenbeheer. Het is in feite een gewone, vulgaire manier om onze natuurgebieden te privatiseren. De belastingbetaler betaalt uiteindelijk al die investeringen voor opwaardering (lees afwaardering) van natuurgebieden naar evenemententerreinen. Het groenonderhoud kost stukken minder dan al die subsidies en investeringen in infrastructuur voor evenementen. De miljoenenwinsten van de festivalorganisatoren verdwijnen tegenwoordig ook vaak naar de buitenlandse multinationals die onze festivals hebben opgekocht. Het gaat hier om vergaande en grondige vernieling van onze parken en natuurgebieden, waarvan de meeste tot het NatuurNetwerk Nederland behoren.

De hele omgeving van de evenemententerreinen wordt onleefbaar. Er is veel overlast door bezoekers en vrachtverkeer, het park is niet meer om aan te zien, de geluidsoverlast is niet meer te harden. En wat het allemaal nog erger maakt, er komen evenementen in de hele omtrek. Er zijn evenementen in het Nelson Mandelapark, het ArenaPark, het Gaasperpark, bij de Ouderkerkerplas en in het Diemerbos. Kilometers in de omtrek is de geluidsoverlast te horen. Respect voor natuur en rust is er niet. Daardoor worden naburige woonwijken steeds onleefbaarder, trekken kapitaalkrachtige bewoners weg en verloedert de hele omgeving. Met de evenementen en horeca stijgt ook de criminaliteit in de buurt. Drugsgebruik wordt gedoogd en de jonge generatie begint het volwassen leven na een paar festivals al met hoorschade. Het enige voordeel van festivals is de grote winst voor festivalorganisatoren. De infrastructuur wordt met veel belastinggeld gefinancierd door de overheid. De waarde van de huizen rond de evenemententerreinen zakt flink. Duurdere woningen zijn door de overlast niet aantrekkelijk om aan te kopen. Bouwen langs de zuidoever van de Gaasperplas is alleen daardoor al totaal onzinnig, want wie wil wonen op een plek waar de geluidsoverlast s zomers 67,4 dB overschrijdt? Ook de bouwplannen elders in Zuidoost zijn niet aantrekkelijk meer als er in de buurt voortdurend geluids- en andere overlast veroorzaakt wordt.

Evenementenvergunning Reggae Lake festival

shots 2778

Stoned als een garnaal?

Amsterdam: "Namens de Burgemeester van Amsterdam is er op 10 augustus 2016 aan 529 Events BV een vergunning verleend voor het organiseren van een evenement genaamd Reggae Lake Festival.

Datum en tijdsduur van het festival:
27 augustus 2016 van 13:00 uur – 23:00 uur.

Muziektijden van het festival:
27 augustus 2016 van 13:00 uur – 23:00 uur.

Dossiernummer: 16000276

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuidoost. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

Niet mee eens?
Informatie over bezwaar maken.

Waarschuwing: En weer staat ook in deze bekendmaking het verkeerde adres waar uw bezwaren naartoe moeten. Dat moet niet naar het stadsdeel, maar naar de burgemeester. Zie ook hier voor het geval GaasperPleasure.

Het bezwaar moet naar:
De burgemeester van Amsterdam
t.a.v. Directie Juridische Zaken
Postbus 202
1000 AE Amsterdam


ksh
king shiloh

King shiloh

Op het festival komt een king shiloh te staan, een 40kw 6-way stereo sound system met luidsprekers in een kring, enorme speakers, en de grootste versterkers die beschikbaar zijn. Dat belooft wat voor de hele omgeving. In het geluidsplan staat zelfs dat er frequenties van 31 Hz (en waarschijnlijk dus ook daaronder) geproduceerd worden met een geluidsvolume van 95 tot 132 dB(A). Met andere woorden niet toelaatbaar. 31 Hz valt onder de subbassen. Het live podium levert 95 dB(A) en 109 dB(C).

Locaties festivals

Het is nergens voor nodig om festivals te organiseren in groengebieden. Het gaat bij festivalleut nooit om het genieten van het groen. Het plattrappen van groen lijkt een betere kick. Denk maar aan de mudruns. Maniakaal de modder in. GaasperPleasure zou dit weekend wel eens een modderveld kunnen worden. Het zware verkeer heeft nu al sporen achtergelaten in de hele omgeving. De fietsen zullen weer gestald worden vlakbij de rietkragen en dat zal mogelijk een ravage worden. Maar niet getreurd, er is geen omgevingsvergunning, dus ook totaal geen belemmering om het groen de vernieling in te trappen.

Er zijn vier podia, twee in tenten binnen, twee buiten. Dat zal waarschijnlijk de geluidsoverlast enigszins beperken. Laten we hopen dat het flink regent (ook een lekker modderbadje kan geen kwaad) dan worden de twee buitenpodia waarschijnlijk ook overdekt. Dan krijg je door de zware bassen een soort bubbelende modderjacuzzi. Groovy, dude. 

Eigenlijk kunnen alle openluchtfestivals gehouden worden op braakliggende terreinen. Want de natuurentourage is enkel nodig voor de previewvideo om bezoekers te lokken. Het evenement wordt opgebouwd met rieten matten, palmen en andere tropische planten om het zuidoostelijk groen wat op te leuken. Want, laten we eerlijk zijn, dit deel van het park stinks, man, geen leuke groene uitstraling, dus moet die er met de palmbladeren bijgesleurd worden. Repetitieve muziek zonder inhoud, zonder boodschap, zonder enige betekenis, maar wel lekker primitief en vooral snel, hard en luid, louder than hell, zoals ze op Wacken zeggen. De vijf d’s, daar gaat het om, dance (voor zover je dit dansen kunt noemen), decibels (heel veel), drank, drugs (ook zoveel mogelijk) en een doppie.

shots 2767

Niets dus. Enkel nog veel pis- en poepdozen.

shots 2769

Hoeveel fietsen zullen er in de Gaaspersingel vallen?

shots 2770

Hier komen de palmen aan

shots 2771
shots 2772

Men houdt rekening met regen; de tenten zijn overdekt.
Ze kunnen net zo goed naar de Ziggodome of elders verkassen.

shots 2773

En verdulleme, het wordt guilty as hell, dude.

shots 2768

Maar het zal vast heeéééééélllll leueueuk zijn. Daar staan de vijf d’s garant voor. Mogelijk behoort een modderbadje ook nog tot de mogelijkheden.

Omgevingsvergunning niet verleend

Amsterdam: "Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Driemondweg, t.h.v. huisnummer 21

Driemondweg, t.h.v. huisnummer 21, 1108 AJ: de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening/handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden/waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken/melding waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken t.b.v. het 2 daagse evenement Gaasper Pleasure, wordt verlengd tot uiterlijk 21-09-2016, datum verzending besluit 03-08-2016;

Dossiernummer 2336905

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.”

Een reden hiervoor is niet aangegeven. De verantwoordelijke adviseur vergunningen is tot 19 augustus niet bereikbaar, hij is er waarschijnlijk wel, maar niet ‘bereikbaar’, dat is bijzonder handig als er lastige vragen gesteld worden. Dit is de omgekeerde wereld. Er zijn wetten en regels en Zuidoost bestaat het om die volledig buiten werking te stellen. Zonder een omgevingsvergunning is het niet mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter. Er is ook geen mogelijkheid om inzage in de stukken te krijgen want die zijn er zogezegd nog niet. Door het ontbreken van een omgevingsvergunning en waarschijnlijk ook een ecologische quickscan die de omgevingsvergunning kan rechtvaardigen zijn er ook geen mitigerende maatregelen bekend bij de organisatoren die genomen moeten worden ter bescherming van fauna en flora. Daarmee wordt weer duidelijk dat de hele bezwarenprocedure op de schop moet. Dit is een farce! De omgevingsvergunning had er al moeten zijn toen drie dagen geleden de opbouw begon. Een evenementenvergunning is niet geldig zonder een geldige omgevingsvergunning. Mevr. Dalgliesh is persoonlijk verantwoordelijk voor deze gang van zaken, want overleg met de bestuurscommissie heeft hierover niet plaatsgevonden.

De omgevingsvergunning zal waarschijnlijk wel verleend worden, maar hiermee zet stadsdeel Zuidoost zich weer eens duidelijk op de kaart als meest anarchistische en wetteloze stadsdeel. Of de ambtenaren kunnen het niet meer bolwerken. Alleen dat al zou een goede reden zijn om te stoppen met alle evenementen in het natuurgebied rond de Gaasperplas. Dat kost veel te veel geld en werk voor ambtenaren. Het kleine bedrag aan leges dat het stadsdeel krijgt volstaat zeker niet om alle kosten aan werk en moeite te dekken. Evenementen kosten veel geld en leveren voor de maatschappij weinig of niets op. De winst gaat naar de festivalorganisatoren en in sommige gevallen zelfs grotendeels naar het buitenland.

Het enige wat u nog kunt doen als u het niet eens bent met dit festival is het insturen van een bezwaar tegen de evenementenvergunning. Een omgevingsvergunning is er nog niet, dus daar kan nog geen bezwaar tegen gemaakt worden. Mogelijk is het uitblijven van een omgevingsvergunning zelfs bewust bedoeld om dit onmogelijk te maken. Dit is Zuidoost, nergens anders, weet u nog? En in eerste instantie was zelfs de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de evenementenvergunning niet aangegeven door het bestuur. Dat werd pas toegevoegd na een klacht hierover. We leven hier in Pretpark Absurdistan met als topattractie het stadsdeelkantoor als Het Slot van Kafka.

U kunt er in uw bezwaar op wijzen dat door het ontbreken van een omgevingsvergunning de evenementenvergunning niet rechtsgeldig is en het evenement dus uitgesteld zou moeten worden. U heeft vanaf 21 juli nog zes weken de tijd voor het indienen van een bezwaar tegen de verleende evenementenvergunning. En later kunt u eventueel ook een bezwaar insturen tegen de omgevingsvergunning als die over zes weken verleend is.

De notitie Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam, die al vastgesteld is door de gemeenteraad, stelt dat vergunningen tijdig verleend dienen te worden.
Ook wordt gesteld dat de op- en afbouwtijd niet meer dan 2 dagen voor en 2 dagen na evenementen mag bedragen en dat er max. 3 geluidsbelastende grote evenementen mogen plaatsvinden. Dat is voor GaasperPleasure vijf dagen voor het evenement tot vijf dagen na het evenement, dat is zes dagen meer dan toegelaten. Geen van de evenementen in het Gaasperpark voldoen aan deze uitgangspunten. Het benoemen van GaasperPleasure en Guilty Pleasure als één evenement en het benoemen van Open Air (2-daagsevenement) en Open Air camping (3-daagsevenement) als één evenement, zodat er daarnaast nog een derde evenement, Reggae Lake festival, zou kunnen plaatsvinden is discutabel, loopt vooruit op het opnieuw vaststellen van de locatieprofielen en doet geen recht aan de ambitie van het nieuwe evenementenbeleid: een betere afweging tussen de belangen van de verschillende betrokken partijen, balans tussen overlast voor bewoners en evenementen, het stellen van kaders waarbinnen evenementen plaats mogen vinden, beter overleg met bewoners en het tegengaan van schade aan flora, fauna en bodem.

Indien vergunningsaanvragen niet volledig zijn of te laat ingediend worden, zodat niet meer gegarandeerd kan worden dat alle vereiste vergunningen min. 6 weken voor het evenement verleend zijn, zodat de rechten van bewoners om bezwaar te maken tegen deze vergunningen gerespecteerd worden, zou het getuigen van behoorlijk bestuur om deze vergunningen niet meer in behandeling te nemen.

Vreemd is dat de bekendmaking van de evenementenvergunning (die is verleend op 21 juli) die altijd door de gemeente behandeld wordt, maar is verleend door het stadsdeel, met de mogelijkheid (die later is toegevoegd) om een bezwaar hiertegen in te dienen, vermeldt dat bezwaren ingestuurd moeten worden aan de afd. POJZ van het stadsdeel. De vergunning zelf vermeldt dat het bezwaar gestuurd dient te worden aan (en dit is inderdaad het adres waar een bezwaar tegen de evenementenvergunning naartoe moet):
De burgemeester van Amsterdam,
Directie Juridische Zaken
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Dezelfde fout was ook aanwezig in de bekendmaking van de evenementenvergunning voor Amsterdam Open Air 2016. Makkelijker zullen ze het in Zuidoost niet maken, verwarrender wel. Ze zullen het niet nalaten om verwarring te stichten en daardoor de kans te vergroten dat bezwaren te laat ontvangen worden.

Met andere woorden, weer een nieuw gevalletje van onbehoorlijk bestuur in stadsdeel Zuidoost.

Onbehoorlijk bestuur

Na een gesprek met voorzitter Dalgliesh heeft het stadsdeelbestuur mij op 20 juli j.l. een besluit op bezwaar toegestuurd over mijn bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor Amsterdam Open Air in 2015. Daarvoor was zelfs een 'direct beroep' noodzakelijk om het bestuur door een rechterlijke uitspraak te dwingen om met een besluit te komen en een hogere dwangsom op te leggen voor alle dagen dat het bestuur in gebreke bleef. Het bestuur heeft ook geen verweer gevoerd toen de zaak behandeld werd. Ook deze uitspraak van de rechter lijkt mevr. Dalgliesh nu onderuit te hebben willen halen door het misleiden van de griffie en de rechter; falsa is een grond voor herziening ten nadele. Misleiding is een ernstig delict. Dat besluit op bezwaar heb ikzelf ontvangen op 21 juli. Nu blijkt dat andere bezwaarmakers nog steeds geen besluit of bezwaar hebben ontvangen. Probeert mevr. Dalgliesh en haar ambtenaren (waaronder dhr. Gossink als Adviseur vergunningen de regie in handen lijkt te hebben, want bewoners die een juridische vraag hebben worden doorverwezen naar dhr. Gossink) daarmee te verhinderen dat de bezwaarmakers tegen de omgevingsvergunning voor AOA van 2015 alsnog in beroep gaan tegen dit besluit van het bestuur? Theoretisch is het besluit nu wel bekendgemaakt, maar niet aan alle bezwaarmakers. Proberen de ambtenaren hiermee weer juridische procedures te saboteren? Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit inderdaad zo is. Dat zou dan weer de zoveelste onverkwikkelijke toevoeging zijn aan het dossier van onbehoorlijk bestuur waarmee stadsdeel Zuidoost zich al een paar jaar lijkt te willen profileren. Daarmee zou het bestuur nogmaals ons stadsdeel op zeer negatieve wijze op de kaart zetten. Op deze manier verplicht mevr. Dalgliesh de bezwaarmakers om een klacht in te dienen bij de Gemeentelijke ombudsman.

GaasperPleasure en Guilty Pleasure

shots 2765

Om een onbegrijpelijke reden zijn GaasperPleasure en Guilty Pleasure twee evenementen, de een op zaterdag, de andere op zondag. Maar ze worden georganiseerd door hetzelfde bedrijf, GP Events BV, en er is één gebruiksovereenkomst voor beide festivals. Wil men met de opsplitsing en het woor ‘guilty’ duidelijk maken dat op zondag drugsgebruik de norm is? Geen idee. In elk geval is er net een meerjaren gebruiksovereenkomst bekend gemaakt voor vijf jaar, van 2016 tot en met 2020. Het evenement ligt vast op het tweede weekend van augustus. Beide dagen wordt dance muziek ten gehore gebracht, er zit geen verschil in beide dagen, behalve in de omschrijving die voor zaterdag is ‘dance, house en techno house met eten en drinken’, en zondag ‘voornamelijk dance, 80-90-00’s muziek’, ook met eten en drinken neem ik aan. Het is gelukkig kleinschalig en laagdrempelig, maar het blijft geluidsoverlast veroorzaken en het wordt gehouden op de ecologische verbindingsboog die noordkant en zuidkant van de Gaasperplas verbindt. Onderstaande fotos zijn vanmiddag gemaakt.

DSC03222
DSC03230
DSC03231
DSC03233

De opbouw is intussen al bezig. Maar zoals gebruikelijk is er nog steeds geen omgevingsvergunning verleend. Dat betekent dat de mogelijkheid van omwonenden om een voorlopige voorziening aan te vragen alleen theoretisch bestaat, maar in feite niet mogelijk is. Beroep aantekenen kan alleen maar als de omgevingsvergunning er is en zoals gezegd, die is er nog niet. De ecologische quickscans waar men zegt op te wachten om de omgevingsvergunning te verlenen zijn een lachertje. Men kan net zogoed een grondig ecologisch onderzoek doen ruim vóór het festival. Fauna en flora veranderen elk jaar niet essentieel van habitat en tijd. Zo zetten het stadsdeelbestuur, de gemeente en GGA de juridische procedures zeer handig buitenspel. Wat wel te beschouwen is als onbehoorlijk bestuur. Juridische mogelijkheden worden zo onmogelijk gemaakt. Dat kan nooit de bedoeling zijn. De ecologische quickscan had ruim voor het begin van de opbouw ingeleverd moeten zijn, en wel omdat bij de opbouw beschermde planten en fauna vernietigd, verstoord of verjaagd kunnen worden. Daarom moet eerst duidelijk zijn waar extra bescherming nodig is. Dat zien we vandaag al. Er is een rietkraag beschadigd door pallets die in het water een vlonderpad lijken te vormen, en waarschijnlijk is ook lisdodde vernield, een beschermde plant. In de buurt zit een groene specht. Het is juist de oever van de Gaaspersingel die ecologisch veel waarde heeft.

DSC03237
DSC03241
shots 2766

Het probleem is dat het festival elk jaar toch groter wordt. Festivals boven de 2000 bezoekers zijn volgens de burgemeester grote festivals. Vanzelfsprekend heeft Zuidoost weer eigenzinnige normen, en valt dit in dit stadsdeel zogezegd onder de middelgrote evenementen. In elk geval is in het contract een beding opgenomen dat voor elke bezoeker boven de 5000 een variabel bedrag verschuldigd is voor het gebruik van het terrein. Met andere woorden: er worden meer dan 5000 bezoekers verwacht. De verhuurprijs zal wel weer belachelijk laag zijn, waardoor aan te nemen is dat de opbrengst voor het stadsdeel en GGA niet de totale kosten dekt die gemaakt worden om dit festival ambtelijk mogelijk te maken. De cijfers zijn nog steeds geheim. GGA is inderdaad geen democratische organisatie. Het bestuur verschuilt zich achter Recreatie Noord-Holland NV die de administratie doet en ook de contracten opstelt. Zo worden contracten opgesteld die tot stand komen zonder enige democratische inbreng of besluitvorming; en waartegen juridisch verzet zo goed als onmogelijk gemaakt wordt.

DSC03238
DSC03245
DSC03249

In de vergunning staat dat er minimaal 3 weken voor aanvang van het evenement een informatiebrief wordt verzonden naar de bewoners en bedrijven die rond het evenemententerrein gevestigd zijn. In die brief zouden ook de nummers van de klachtenlijn vermeld moeten zijn. Hier in Gein 3 is nog geen bewonersbrief verspreid. Dit is al de eerste inbreuk op de voorwaarden van de evenementenvergunning. En wat de geluidsmonitoring betreft, dat is meestal ook een fraai sprookje. Met geluidsniveaus van rond  100 dB(A) en 115 dB(C) zullen er altijd omwonenden zijn die overmatige geluidsoverlast ervaren. Het klachtennummer 14020 is vaak niet bereikbaar.

Midden juli is een bekendmaking gepubliceerd over de verkeersafsluitingen en die is ook op dit weblog gepubliceerd (scroll op deze pagina even naar beneden). Het is goed om die ook even te bekijken.

Ja, hoor, die evenementen zijn allemaal heeééél vet leujk, toch, niet dan, maar kan het ook met een beetje minder overlast?

Ik heb nog even gepraat met de jongens van GaasperPleasure die bezig waren met de opbouw, en ze verzekerden me dat alles prima in orde was met bescherming van de fauna en flora. Dat is makkelijk gezegd, maar minder makkelijk gedaan. Zolang er geen controle en handhaving is gaat heel wat mis.

Geluidsmetingen deugen niet

gehoorbeschadiging

Foksuk

De geluidsmetingen die zijn gedaan door Westerveld tijdens Amsterdam Open Air zijn zo belabberd dat ze geen juiste weergave kunnen geven van de werkelijk ervaren geluidsoverlast. Vooral in Nellestein is de gebruikte meetmethode ontoereikend om geluidsoverlast te meten. Er wordt gemeten aan de achterkant van de flats, waar de ingangen en deurbellen zijn, in de arcades, op 1,5 meter hoogte. Dat kan nooit een goed beeld geven van de geluidsoverlast.

Sandra Zuidema - bewoonster van Nellestein: "De gemeente volgt het draaiboek Evenementen. Daarin wordt beschreven dat het geluid gemeten wordt op een hoogte van 1,5 meter boven het maaiveld. Hier gaat het dus al meteen mis. Een meting op die hoogte is namelijk volkomen zinloos in een wijk als Nellestein, waar vrijwel niemand woont op die hoogte. Althans, ik neem niet aan dat er veel mensen in de bergingen wonen. Of in de ruimtes waar de afvalcontainers staan. Of in de brievenbussen. Of op de trap naar de eerste verdieping. En juist Nellestein is de wijk die het dichtst bij de locatie van AOA ligt. Dan kan je wel als gemeente roepen dat er echt gehandeld is conform de regels, maar de regels zijn in dit geval volstrekt onzinnig.

Bovendien wordt er alleen gemeten bij de bel. Vele woningen in Nellestein hebben aan die kant geen ramen. Een geluidsmeting bij de bel geeft dus op geen enkele wijze informatie over de overlast die AOA bij de omwonenden teweeg brengt. Welke gemeenteambtenaar krijgt dat eindelijk eens in de gaten?

En dan hebben we het nog niet eens over wát er gemeten wordt. In Nellestein, waar de appartementen een meanderende bouw kennen, komt het geluid soms door de weerkaatsing uit minstens twee richtingen binnen. Ook dat wordt dus niet gemeten.

Het lijkt er sterk op dat de opzet van de geluidsmetingen er zó op gericht is, dat klachten over geluidsoverlast überhaupt niet naar voren kúnnen komen. Want een wetenschappelijke, objectieve basis ontbreekt ten enen male. Worden het gezond verstand en een heldere kijk op de materie door de diverse gemeentelijke instanties soms vertroebeld door eurotekens? Ik ben bang dat deze vraag met een volmondig “ja” beantwoord moet worden."

Klachten en verzoeken om correcte metingen worden door de Afdelingsmanager Toezicht en Handhaving op kafkaiaanse manier afgedaan: “Voor evenementen als de onderhavige (evenementen met als locatie grote pleinen of parken) is de geluidsnorm 95-100 dB(A) op 25 meter van de bron. In Nederland – en ook de gemeente Amsterdam – worden de geluidsvoorschriften gebaseerd op de “Handleiding rekenen en meten industrielawaai”. In de handleiding wordt een uniforme rekenmethode aangehouden van 1,5 meter boven maaiveld. Zo ook bij het beoordelen van de aanvraag voor Open Air. In de vergunningvoorschriften is de meetmethode van 1,5 meter aangehouden. Alhoewel er grote begrip is voor uw situatie is de rekenmethode an sich goed verlopen. Er wordt namelijk alleen maar via deze methode gemeten.

De ‘Handleiding rekenen en meten industrielawaai’ mag dan de norm zijn, maar de norm voor toelaatbare geluidsoverlast in de industrie is minder dan 85 dB. Voor evenementen is dat meer dan 100 dB, terwijl de evenementen momenteel ook een industrie zijn.
Voor woningen binnen de zone van een gezoneerd industrieterrein kan een hoogst toelaatbare gevelbelasting van 60 dB(A) worden toegestaan in de Wet geluidshinder. Het hoogst toelaatbare binnenniveau bedraagt 35 dB(A). Vreemd genoeg is de norm voor evenementen bij woonwijken veel soepeler, en mag de gevelbelasting 67 dB(A) zijn, een waarde die ook regelmatig overschreden wordt. Het gevaar van lawaaislechthorendheid begint bij werknemers bij 80 dB(A). Boven deze waarde moet de werkgever volgens de Arbowet gehoorbescherming aanbieden. Bij 83 dB(A) mag een werknemer nog maar 4 uur zonder gehoorbescherming werken, waarbij er geen onacceptabel grote kans op gehoorschade mag bestaan. In de overige 4 uur mag dan geen hoog geluidsniveau meer voorkomen. Een werknemer is verplicht gehoorbescherming te gebruiken als de dagdosis gemiddeld hoger is dan 85 dB(A).

Op festivalterreinen worden geluidsniveaus van meer dan 100 dB geproduceerd. Het wordt tijd dat de meetmethode grondig wordt aangepast. De huidige meetmethode is absurd.

Bewoners van Nellestein hebben een klacht hierover ingediend bij de Gemeentelijke Ombudsman.

Deze kwestie zal ook ter sprake komen tijdens de hoorzitting over de bezwaren tegen AOA 2016 op 25 augustus, 9.30 uur, in de raadzaal van het stadsdeelkantoor Zuidoost. Ga daar met zoveel mogelijk mensen heen, ook als u enkel de bezwaarmakers die een toelichting geven met uw aanwezigheid wil steunen. Bezwaarmakers kunnen in hun toelichting dit probleem duidelijk maken. Er wordt veel meer geluidsoverlast geleden dan er gemeten wordt.

Ook een raadsadres aan de burgemeester en de raad en inspraak bij het stadsdeel behoort tot de mogelijkheden. Het is te gek voor woorden dat men bij klachten van bewoners gaat meten achter het gebouw, en onder de arcade. Als er zoals de handhaver van Zuidoost schrijft ruime aandacht is voor geluidsoverlast, dan moet het stadsdeelbestuur dat eens duidelijk en op een correcte manier laten merken.

In de vergadering van 14 juli van de gemeenteraad waarin het evenementenbeleid werd vastgesteld zijn ook een paar moties aangenomen, onder andere motie CM van de Partij voor de Dieren om “de definitie van ‘geluidsbelasting’ verder uit te werken en daarin maximale geluidsnormen bij de bron [dB(A)-dB(C)] op te nemen". Bewoners van Nellestein en vrienden van parken moeten ook betrokken worden bij het samenstellen van de locatieprofielen (motie CO van de PvdD).

1 augustus

shots 2754

Lantaarntje

lantaarntje

Oeverlibel

oeverlibel

Roodoogjuffer

roodoogjuffer
shots 2759


shots 2758
shots 2761

Festivalatlas

festivalatlas

De Festivalatlas is net uit. U kunt hem hier downloaden.

“De Festival Atlas 2015 geeft een overzicht en analyse van het landschap van muziekfestivals in Nederland in 2015. Dit is een druk en divers landschap. Een landschap ook dat veel bezocht wordt en daarmee een belangrijke culturele, sociale en economische factor is.”

Ja, inderdaad het is een landschap, want veel festivals vinden plaats in de openlucht. Dus niet alleen veel geluidsoverlast, maar ook verstoring van fauna en flora, van parken en natuurgebieden. Maar dat staat nergens vermeld in de Festivalatlas. Cultureel? Heb ik nog niet gemerkt bij de dance events die hoofdzakelijk gaan om de vijf d’s: dance, decibels, drugs, drank en een doppie. Sociaal? Communiceren is er bij meer dan 100 dB niet bij, dus vergeet het sociale aspect; hoofdzaak is consumptie. Economisch? Jazeker, geld, daar draait het allemaal om. De rest is propaganda. Het aantal als cultureel en sociaal te benoemen festivals is miniem en waar de decibels regeren verdwijnt het culturele en sociale.

In hoeverre een document van de Hogeschool van Amsterdam te beschouwen is als een degelijke analyse is zeer de vraag. Veel leuke plaatjes natuurlijk. Een van de onderzoekers probeerde Mexicaans eten te verkopen aan festivalbezoekers, een andere ‘heeft het record van aantal opeenvolgend bezochte festivals doorgebracht in de modder: 7’, de jongste van de vier samenstellers was nog minderjarig en had dus nog geen festival meegemaakt. Zeer ludiek allemaal.

rad van fortuin

Neem bijvoorbeeld bovenstaand rad van fortuin met de verschillende muziekgenres. Classics (en daarmee wordt niet klassieke muziek bedoeld) is één genre, maar behalve een paar uitzonderingen als americana, blues, country en volksmuziek enz., is de rest allemaal luidruchtig lawaai met nauwelijks een verschil tussen dance, house, techno, deep house, metal, tech-house, disco, punk, club, trashmetal, raw, black metal, metal core, psychedelic, electronic, heavy metal, hardrock, terror, acid enz. De meeste festivals hebben ook een combinatie van deze genres. Bovendien is het voor omwonenden enkel en alleen geluidsoverlast; wat je hoort is een kakofonie met vooral veel bassen en infrasound. Het enige wat je van deze 'culturele, sociale en economische' uitingen hoort is boem, boem, boem, boemdeboem, boem ad infinitum. Niet erg sociaal of cultureel, maar wel heel erg economisch. Ill be Amsterdamned dreunt natuurlijk met 123 festivals het luidst. Zolang de festivals binnenshuis plaatsvinden en geen overlast veroorzaken heb ik er geen probleem mee.

Het rad van fortuin is een nogal willekeurige verdeling in ‘genres’, waarbij dance meestal tientallen van deze genres verenigt in één festival. Daarom staat ‘dance' aan de top. Het zijn in feite haast allemaal dance events. Leuke plaatjes en primitief grafiekenwerk. Welke en hoeveel festivals er misbruik maken van parken en natuurgebieden staat er niet in. Aantallen bezoekers zijn nergens te vinden. Niets over drugsgebruik of hoeveel subsidie (verkapt of regulier aangevraagd) is verleend. Ook niets over opbrengsten voor parken en recreatieschappen, laat staan voor de organisatoren. Het is geen serieus te nemen analyse van de festivalindustrie; het komt neer op een opgeleukte opsomming van festivals en wat cijfers. Helemaal geen 'groot boekwerk met daarin het antwoord op alle vragen over de ruim 1000 Nederlandse muziekfestivals'.

Wijkcentrumd’OudeStadt: “ZO niet!

De burgemeester was in het gesprek met omwonenden van de aanstaande EuroPride oprecht geschokt door de verhalen over het geluidsgeweld dat zij tijdens evenementen binnenshuis te verduren krijgen. In het bijzonder omdat tijdens de jaarlijkse gay pride het geluidsgeweld urenlang en gedurende twee dagen of meer plaatsvindt (i.t.t. Koningsdag, of 5 mei, die maar een dag duren).

Het gaat de omwonenden dus om geluidsniveau’s binnenhuis, hoe vaak per jaar, het tijdstip en de duur van de bovenmatige hinder. Nu maakt de gemeente van een olifant een mug (zie foto boven) en blijkt het begrip voor de bewoners overduidelijk ver te zoeken. Tevens kondigde de burgemeester in zijn brief een heus geluidsonderzoek aan. Gewerkt gaat nu worden met een gevoels-app voor bezoekers en hinder binnenshuis wordt nergens meer genoemd.

Frappant is dat alleen de omwonenden van de botenparade en de Westermarkt een briefje ontvingen dat ze mee mogen doen met het onderzoek. Tijdens die botenparade krijgen woonbootbewoners decibellen te verwerken die 90 dB(A) zijn gemeten op 25 meter afstand, terwijl de tocht op nog geen 40cm aan hen voorbij schuift. 

Die woonbootbewoners zijn ook nog eens verplicht thuis te blijven, omdat het verleden leert dat het publiek echt alles sloopt (en de burgemeester geen hekken wil neerzetten ter bescherming van de woonboten). Niet echt een gezonde toestand. Waarbij in het Handboek Milieuzorg bij Evenementen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat dat: “bij een geluidsniveau van 90 dB(A) ontstaat al na drie kwartier kans op blijvende gehoorbeschadiging. U bent als organisator verplicht voor uw medewerkers gehoorbescherming beschikbaar te stellen bij geluidsniveaus vanaf 80 dB(A), toe te zien op het gebruik daarvan en voorlichting te geven over de risico’s”. Maar ja, dat is ook “maar” de arbowet……

Nieuw evenementenbeleid
De gemeente heeft in zijn voorbereiding van het nieuwe evenementenbeleid diverse professionele partijen ingeschakeld voor de uitgangspunten van nieuw beleid (o.a. Nedelandse Stichting Geluidhinder en Geluidburo). En die zeggen: de gemeentelijke geluidgrenswaarden zijn ten dele bedoeld om hinder te voorkomen, maar eerder bedoeld om hinder te faciliteren. Amsterdam baseert haar beleid op de Nota Evenementen met een luidruchtig karakter LIMBURG. Het wijkcentrum ziet die nota door de gemeente gebruikt als een stappenplan om gelegitimeerde hinder mogelijk te maken. Terwijl hetzelfde stuk al in 1996 zegt dat dat niet meer van deze tijd is. Het is 2016! Toch luidt de motivering in de vergunning: de omgevingsdienst hanteert een gevelbelasting van 70dB, waarbij daar weer naar boven van afgeweken wordt, omdat er anders er geen feestje IN DE OPEN LUCHT in het centrum kan plaatsvinden. En dat nu net bekend is geworden dat “Een derde jongeren verlaat festivals vanwege harde muziek”"

De Festivalatlas is gewoon een propagandaboekje voor de festivalindustrie. Het is weer iets nieuws na het printen van 3D-pistolen.

© Natuurbescherming ZO 2015