Weblog Archive januari 2011

Tevreden over het groen

WOT

CompendiumVoorDeLeefomgeving: "De meeste Nederlanders zijn tevreden over het groen in hun directe woonomgeving en in een straal van 15 kilometer daar omheen. Mensen in de grote steden zijn over het algemeen wel iets minder tevreden dan mensen daarbuiten. De tevredenheid is het laagst in de 40 aandachtswijken. Dat blijkt uit de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009 die Alterra in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving maakte.

Bewoners zijn vooral tevreden over de hoeveelheid groen en bereikbaarheid ervan. Ze zijn wat minder tevreden over het natuurlijke karakter ervan. Bijna een derde van de ondervraagden gaat minstens een keer per maand naar een natuurgebied. Agrarische gebieden, parken en recreatieparken worden veel minder vaak bezocht. Een derde van de bevolking komt hier nooit."

Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009 (WOT Rapport).

tevredenheid

GroenRechts in Fabeltjesland

afghpol

Het is een zwarte dag voor de geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek. Ik hoorde gisteren Uri Rosenthal nog verzekeren dat 'tijdens de training' geen Afghaanse 'politieagenten' zouden ingezet worden voor militaire doeleinden. Daaruit kun je dus gewoon concluderen dat ze meteen daarna en mogelijk zelfs tijdens de training nog ingezet zullen worden voor militaire en paramilitaire doelen. Zo ging het vroeger, zo gaat het nog steeds. Nederland stuurt nog meer tanks, F16's etc. allemaal om de 'politieagenten' te begeleiden natuurlijk.

Heel Nederland weet dat dit een lachertje is. De meerderheid van de bevolking is tegen. Jolande Sap heeft ook de wens van de meerderheid in haar eigen partij naast zich neergelegd. Een zwarte dag voor de Nederlandse democratie. Zoals gebruikelijk slaat het verraad der klerken weer toe en wordt gelogen en bedrogen om Big Brother, de VS, ter wille te zijn. De VS die nota bene zelf verantwoordelijk is voor het oprichten van de Taliban (om ze tegen de Russen te laten vechten). Vanaf vandaag spreken we niet meer van GroenLinks maar van GroenRechts.

Dat een onbeduidend partijtje als GroenRechts het lef heeft om een land als Afghanistan eisen te stellen en blijkbaar zo naïef is te geloven dat dat ook uitgewerkt zal worden, tart de verbeelding. GroenRechts is niet geschikt voor welke regering dan ook. Jolande Sap heeft haar achterban verraden. Deze hele training gaat veel kosten en niets, maar dan ook niets opleveren. Het bijbrengen van mensenrechten aan analfabeten is een van de genoemde taken. Als het niet zo tragisch was zou je je bescheuren.

CNN: "Billions of U.S. taxpayer dollars spent to train, equip and support Afghanistan security forces may end up wasted, according to the watchdog of reconstruction spending.

The special inspector general for Afghanistan reconstruction, retired Marine Gen. Arnold Fields, in what may be his final public event before he retires next month, painted a starkly pessimistic picture of what lies ahead in Afghanistan.

The build-up of the Afghanistan army and police is a key element in the Obama administration's plans to withdraw U.S. forces by the end of 2014. But Fields told the Commission on Wartime Contracting that the build-up is at risk.

"The United States lacks a comprehensive plan for building ANA (Afghan National Army) and ANP (Afghan National Police) facilities," Fields said. "The projects audited to date have been seriously behind schedule."

And Fields said it is not clear how Afghanistan will be able to sustain the big police and army building projects - such as barracks and training bases - once U.S. Forces withdraw.

"These issues place the entire U.S. investment of $11.4 billion in ANSF (Afghan National Security Forces) facilities construction at risk of not meeting Afghan needs or intended purposes and resulting in a large degree of waste," Fields said in his prepared statement to the commission."

Er zit maar één ding op voor leden van GroenLinks: stem in maart op de SP of PvdA.


De zuidoever in de EHS

Een paar dagen geleden is door de provincie Noord-Holland de kaart van de EHS voor Noord-Holland vastgesteld.

"De voorgenomen Partiële Herziening van de Provinciale Structuurvisie zal tezamen met de Nota van Beantwoording op 7 februari a.s. om advies worden voorgelegd aan de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid, waarna beide ter vaststelling aan Provinciale Staten worden aangeboden op 14 februari 2011."

EHS

Op deze kaart valt de zuidoever van de Gaasperplas tot aan de Valburgdreef onder de Ecologische Hoofdstructuur. Dat maakt het voor Amsterdam moeilijker om daar ooit nog te bouwen. De geplande Verkenning Gaasperdam die moet verhelderen of bebouwing aan de zuidzijde van de Gaasperplas en in een deel van Centraal Park Gaasperdam verstandig is, kan wat betreft de zuidzijde van de plas dus vervallen.

Zeer jammer is dat de Riethoek en Klarenbeek niet groen zijn ingekleurd, ondanks de inspanningen en verzoeken door diverse mensen en groepen in Amsterdam Zuidoost. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk, want het zijn deze natuurgebiedjes die het rijkst zijn aan biodiversiteit. Ze zijn gelukkig wel opgenomen in de Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam; laten we hopen dat dit ook na 2020 het geval zal zijn en dat de gebiedjes in hun totaliteit behouden blijven.

Vogels tellen

pimpel

Het is weer zover. Komend weekend is er weer een tuinvogeltelling. Instructies zijn hier te vinden. Herken de vogels.

Goodbye, America!

Het behoeft eigenlijk geen nadere uitleg meer, Amerika is op de terugweg, de Amerikaanse droom bleek een nachtmerrie, de propagandamachine is ontmaskerd. Dat Nederlandse politici zich gedragen als lakeien van Amerika typeert hen als retrofiguren. De verhouding van sommige Nederlandse politici en bestuurders, ook bij Defensie, met Amerika is zonder meer te vergelijken met die van de DDR tegenover de Sovjet-Unie: onderdanig, slaafs, men zou zelfs van landverraad kunnen spreken waar de Nederlandse democratie is aangetast. Nederland is een land waar kritiek niet gewaardeerd wordt, waar elke dissident het moeilijk krijgt en te maken krijgt met een nomenklatura van gevestigde partijen en belangen.

bush-verhagen
George Bush en Verhagen

DePers: "Zestig jaar lang was Europa militair en economisch nauw verbonden met de Verenigde Staten. Die verbintenis heeft haar tijd gehad. Europa moet de VS loslaten. Het liefst zo snel mogelijk.

Maar nu, zestig jaar later, wordt het hoog tijd dat Europa de Verenigde Staten vaarwel zegt. Dat we de blik niet langer westwaarts richten, maar oostwaarts. De VS kampen met ernstige problemen, in binnen- en buitenland, in de economie én in de politiek. De American Century loopt ten einde. En als Europa wil overleven, moet het de banden snel verbreken, of in ieder geval veel losser maken.

Amerika’s grootste probleem is een intern probleem. Het alom geroemde regeringssysteem functioneert al geruime tijd niet meer. De volstrekt vergiftigde partijpolitieke tegenstellingen zorgen ervoor dat het Congres en het Witte Huis elkaar al zo’n twintig jaar voor de voeten lopen, en niet in staat zijn om hoogst noodzakelijke wetgeving door te voeren. Het landsbestuur gaat kapot aan partijpolitieke tegenstellingen.

Onoplosbaar probleem nummer één is het begrotingstekort van 1.300 miljard dollar, waardoor de staatsschuld in moordend tempo toeneemt. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken bestempelde het begrotingsprobleem als ‘de grootste bedreiging voor de nationale veiligheid’, maar een weg uit het financiële moeras is verder weg dan ooit.

We moeten uit de buurt blijven van die onvermijdelijke crash. En dat kan. De huidige crisis is al een puur westerse crisis. Het zijn de westerse economieën die stagneren. Elders groeit de economie onstuimig door. Wereldwijd groeide de economie in 2010 met 7 procent. Europa kan daar bij aansluiten. "

Amsterdamse Poort

Vanmiddag kwam ik terug van het shoppen in de woonmall op de Arena Boulevard bij de Amsterdamse Poort en wilde de metro in. Even voor drie uur werd een bericht omgeroepen dat iedereen het station moest verlaten. Alle poortjes werden opengegooid en op rood gezet. Maar iedereen liep gewoon in en uit. Treinen en metros kwamen aan en werden gewoon uitgeladen. Nergens waren mensen van de politie of het gvb te bekennen. Toen het bericht niet meer werd omgeroepen liep ik ook maar naar binnen. De poortjes stonden nog open en op rood. Maar ja, ik had al een metro mijn neus voorbij zien gaan, en je weet nooit hoelang het duurt voor die poortjes weer in bedrijf zijn, dus ik stapte maar in. Vanzelfsprekend heb ik uitgechecked op mijn eindstation. Ik vraag me af wat dit weer voor moeilijkheden gaat veroorzaken met mijn ov-chipkaart. Extra kosten voor niet inchecken? Mijn eigen gegevens stonden nog niet op hun website. Ik verwacht toestanden.

Update: inderdaad, toestanden. Er is twee keer onterecht 4 euro afgeboekt van mijn saldo op mijn ov-chipkaart. Een keer voor het niet inchecken op station Bijlmer, maar dat is hun eigen schuld, de poortjes werkten niet. Een tweede keer voor mijn onbezonnen poging om e.e.a. recht te zetten. Ik heb een verzoek om terugbetaling ingestuurd en ben benieuwd. Het kost me in elk geval 2,50 administratiekosten. Dus het gvb verdient aan onvoorziene omstandigheden zoals ontruimingen. Het voorval op station Bijlmer was niet eens in het nieuws, was het een oefening? Als dit zich vaker voordoet en het gvb weigert het teveel betaalde terug te storten dan zal ik toch naar een andere oplossing moeten zoeken en ook creatief omspringen met 'een en ander'.

Red de bij

abeille

In het winternummer van Natuur Bij Huis, het blad van De Ruige Hof, staan twee artikeltjes over het belang van bijen in onze natuur. De bij is bedreigd, maar men heeft aanwijzingen dat het mogelijk is de bijenpopulatie in stand te houden door het verbieden van een aantal pesticiden die schadelijk zijn voor bijenkolonies. Sommige landen hebben hierin al het voortouw genomen.

AVAAZ: "Quietly, globally, billions of bees are dying, threatening our crops and food. But a global ban of one group of pesticides could save bees from extinction.

Four European countries have begun banning these poisons, and some bee populations are recovering. But chemical companies are lobbying hard to keep all killer pesticides on the market. A global outcry now for a ban in the US and EU, where debate is raging, could provoke a total ban and a ripple effect around the world."

Soil Association Bee Briefing.

Guardian: "A cocktail of chemicals from pesticides could be damaging the brains of British bees, according to scientists about to embark on a study into why the populations of the insects have dropped so rapidly in recent decades. By affecting the way bees' brains work, the pesticides might be affecting the ability of bees to find food or communicate with others in their colonies."

Treehugger: "Following France and Germany, last year the Italian Agriculture Ministry suspended the use of a class of pesticides, nicotine-based neonicotinoids, as a "precautionary measure." The compelling results - restored bee populations - prompted the government to uphold the ban. Yesterday, copies of the film 'Nicotine Bees' were delivered to the US Congress explaining the pesticide's connection to Colony Collapse Disorder."


AT5 kort door de bocht

Wat AT5 gisteren presteerde heeft niets meer te maken met journalistiek of sociale betrokkenheid. Integendeel, het polariseert en is een voorbeeld van hoe het niet moet. Terwijl ik dit stukje aan het schrijven was, is de bewuste video door AT5 van hun site weggehaald. Dus jammer genoeg verdween ook de embedcode. Het is wellicht een teken dat AT5 inziet dat de uitzending niet echt acceptabel was. Het geval is dat een Marokkaanse familie met vijf kinderen uit hun huis is gezet door de rechter wegens overlast. Volgens mij een terechte beslissing.

Hamidoun

Als je de reacties op de site van AT5 leest zie je meteen wat er fout is aan deze 'reportage' van AT5. Het is een tendentieus bericht dat journalistiek ver onder de maat is. Er werden enkel suggestieve vragen gesteld en een bewuste keuze gemaakt onder enkel mensen die het opnemen voor de Marokkaanse familie. Aan de bewuste familie werd geen enkele vraag gesteld over hun overlast. Het is duidelijk de bedoeling deze familie als slachtoffers voor te stellen. Dat de andere partij niet durft of wil reageren lijkt mij logisch. Men laat een tokkie aan het woord die zelf staat te schelden (hij noemt de onderbuurvrouw van de Marokkanen een "teringlijer"). Het is ook duidelijk dat AT5 de familie speciaal heeft opgetrommeld om de straat nog eens te bezoeken. Sensatiezucht van AT5 is een mogelijke verklaring, maar het is ook typerend voor een houding die je wel vaker aantreft in Nederland. AT5 suggereert dat de buurt achter de uitgezette familie staat, dat is dus niet zo.

Er is een soort mensen in Nederland die zichzelf zo politiek correct opstellen dat ze in elke buitenlander een heilige zien die beschermd moet worden tegen racistische autochtonen. Mensen die zelf geen overlast ervaren en niet in de buurt wonen vinden hun eigen beperkte mening vaak doorslaggevend en vinden dat mensen die overlast ervaren geen recht van spreken hebben. Zij hebben oogkleppen op en vaak is het toch een kwestie van antipatie voor de echte slachtoffers die ze op deze manier kunnen ventileren terwijl ze zichzelf ook nog eens op een moreel voetstuk kunnen zetten. Het is jammer genoeg schering en inslag.

Het resultaat is dat partijen als die van Wilders nog meer aanhang krijgen. Je moet bij de echte slachtoffers van overlast niet aankomen met de bewering dat dit alles een kwestie is van vooroordelen. Als die overlast niet serieus genomen wordt dan is de enige andere manier om te reageren het stemmen op de PVV. Dat is volgens mij geen goede oplossing. Overlast dient aangepakt zonder elk geval in de rassenhoek te trekken. Ik neem zonder meer aan dat de woningcorporatie en de rechter in dit geval gelijk hebben. Dat AT5 de rechterlijke uitspraak in twijfel trekt zonder enige onderbouwing is ook typisch voor de heersende minachting voor het wettelijk gezag. Dat zorgt weer voor arrogantie bij sommige allochtonen die zich door dit soort steun gesterkt voelen en verder blijven etteren. Het probleem wordt steeds erger en onoplosbaar. Dat AT5 zich voor het karretje laat spannen van een overlast veroorzakende familie is een zeer kwalijke zaak. AT5 polariseert onnodig.

Update: AT5 heeft nu op de betreffende pagina dit bericht gezet: "Op onze website heeft op deze plek een reportage gestaan uit het AT5 Nieuws over de uitzetting van een Marokkaans gezin in de Manenburgstraat in Oost. Deze reportage hebben wij verwijderd en willen we bij deze rectificeren.
Het verhaal gaf een eenzijdig beeld van de situatie, er werd onvoldoende hoor en wederhoor toegepast en dat had niet mogen gebeuren."

Intussen wordt tot vanavond deze uitzending nog steeds herhaald op AT5.

Staalhard

In een land met normen en waarden, zoals Nederland wel eens wordt gekenmerkt, heb je overwegend 'nette mensen'. Die mensen praten zonder stemverheffing, genuanceerd en rustig. Maar in feite zijn sommigen hooligans die meer schade aan de maatschappij aanrichten dan de bekende voetbalhooligans. Het zijn mensen als Lex Staal, die zonder blikken of blozen een asociaal beleid uitvoeren dat schadelijk is voor de gezondheid van de mensen die onder hun hoede zijn gesteld en dat nog goedpraten ook. Kijk even naar de volgende uitzending.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Wat de heer Staal eigenlijk beweert is dat er geen geld beschikbaar is om mensen menselijk te behandelen en dat we daar maar aan zullen moeten wennen. Uit de mond van de heer Staal hoor je geen kritiek op de bezuinigingen of de regering, want de heer Staal wordt flink betaald voor zijn onbehoorlijk bestuur.

Onuitgesproken: "'Mensen die zorg krijg van OsiraGroep lopen geen gevaar want de zorg is bij ons in goede handen,' zo stelde directeur van de zorginstelling, Lex Staal donderdag in Uitgesproken EO. Hij reageerde hiermee op het rapport van de Amsterdamse afdeling van de SP waaruit blijkt dat cliënten en medewerkers de zorg waarderen met het rapportcijfer 4.

Van de 175 mensen die deelnamen aan de SP-enquête is driekwart personeel en een kwart cliënt of familie daarvan. Van de respondenten noemt 94 procent de zorg slecht tot zeer slecht. Uit het rapport blijkt uit reacties van het personeel dat men niet de kwaliteitszorg kan leveren die men zou willen leveren."

Rapport van de SP: "Het is een te zware top met alleen maar vriendjespolitiek. Personeel dat al jaren daar werkt wordt boventallig verklaard. De oude directeuren hebben erebaantjes gekregen omdat er nu geen directeur per vestiging meer is. Ze worden stafmedewerker, kwaliteitsfunctionaris, zorgadviseur of projectleider en vervolgens mislukt het ene na het andere project. Maar wel met behoud van salaris.

Er wordt op verkeerde punten bezuinigd. Verbouwingen gaan gewoon door. Handen(tijd) aan het bed verminderen. Top van Osira is te groot.

De zorg levert steeds meer in (bezuinigingen) terwijl het management maar groeit en dik betaald krijgt. 60% van de managers zijn overbodig. Baantjes worden gecreëerd en van achter bureaus wordt er van alles bedacht waar de werkvloer niets aan heeft."

Het ligt aan mensen als Staal dat er niets verandert; het is zijn duurbetaalde taak om aan de bel te trekken en menswaardige zorg te verlenen. Doet hij dat niet dat schaart hij zich onder de hooligans. Ik heb de indruk dat mensen als Staal zich niet eens meer kunnen schamen.

Eerste termijn structuurvisie

Raadscommissie

rcbwk12012011Gisteren werd de structuurvisie in eerste termijn behandeld in de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat. Hier een paar audio-uittreksels uit de beraadslagingen met betrekking tot Zuidoost. Op 2 februari is de tweede termijn.

Het zal duidelijk zijn dat mevr. Van Doorninck het niet heeft over de Sloterplas, maar over de Gaasperplas.

Vaststelling structuurvisie

Morgen, 12 januari staat de vaststelling van de Structuurvisie Amsterdam 2040 op de agenda van de Raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat. Onder punt 12 vindt u de stukken.

Hier kunt u de vergadering morgen live volgen.
De behandeling van de Structuurvisie is verschoven naar 19.30 's avonds 12 januari.

vlinder

Hierna volgt het ingebrachte standpunt van Platform Gaasperdam Groen.

"De meest belangrijke punten voor Zuidoost in de Structuurvisie Amsterdam 2040 vanuit de visie van Platform Gaasperdam Groen, Wijkoverleg Gaasperdam en Ver. Vrienden van het Gaasperplaspark. 

Ú als gemeenteraadsleden van Amsterdam gaat beslissen over de toekomst van de leefomgeving van alle Amsterdammers, ook die aan de uiterste zuidoostrand. Wij geven u daarvoor beknopt nog eens enkele punten mee uit onze visie.

De in Gaasperdam Groen! verenigde organisaties vinden de kernkwaliteit van de Gaasperplas en omringend park dat je er geheel door het groen bent omringd en je daardoor even buiten de stad voelt. Voor veel Zuidoostbewoners is het groen in de leefomgeving de belangrijkste reden om in dit stadsdeel te wonen. Ze recreëren er, alleen of met anderen, genieten van de rust, ruimte, weidse uit-zichten en afwisselende gebieden. Het stadsdeelbestuur ziet in die gebieden vooral kansen voor economische activiteiten, zoals woningbouw, horeca-voorzieningen en de organisatie van vele evenementen. Ook het stadsbestuur plant bij de Gaasperplas een “plek van Metropolitane betekenis”, met (grootschalige) evenementen. Er is zeker behoefte aan enkele kleinschalige horecavoorzieningen in het gebied; een beperkt aantal evenementen per jaar moet ook mogelijk zijn. Toch lijkt te weinig rekening te worden gehouden met de wensen en belangen van de bewoners, het dreigende verdwijnen van recreatie-mogelijkheden, rust en de biologische diversiteit in de verschillende gebieden. 

De planvorming voor Gaasperplas en Centraal Park Gaasperdam met onder meer natuurterrein de Riethoek wordt nu in de Structuurvisie gekoppeld aan een door het stadsdeel te maken Verkenning Gaasperdam. Dit maakt een uitkomst mogelijk die de kernkwaliteit ernstig aantast en de aantrekkelijkheid van de natuur- en recreatiegebieden doet afnemen. De organisaties maken daar bezwaar tegen. De Structuurvisie zou een dergelijke ontwikkeling juist onmogelijk moeten maken.

Het concept van de Structuurvisie Amsterdam volgt op veel punten de door stadsdeel Zuidoost gewenste richting, maar neemt niet alles over. Zo is het een goed besluit Volkstuinpark de Vijf Slagen in De Hoge Dijk niet te bebouwen. 

De ontwikkelingen bij de Gaasperplas en omgeving.

- De Verkenning Gaasperdam moet verhelderen of bebouwing aan de zuidzijde van de Gaasperplas en in een deel van Centraal Park Gaasperdam verstandig is. Een uitgebreid onderzoek naar de toekomst van de wijk is in principe positief. Uitstel van een beslissing nu lijkt gunstig, omdat daarmee de zuidkant van de Gaasperplas in ieder geval tot 2020 onbebouwd en onderdeel van de HGS blijft. Onduidelijk blijft welke criteria tot besluitvorming zullen leiden en wie de uiteindelijke beslissing neemt. Het stadsdeel of de gemeenteraad?

- De betrokken organisaties in Zuidoost pleiten voor een duidelijke omschrijving van opzet en criteria voor deze Verkenning Gaasperdam en de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over vooral de bouwplannen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft tenslotte de uiteindelijke zeggenschap over zaken als de HGS en de globale lijnen van de Structuurvisie!

- Ook na 2020 moet de zuidzijde van de Gaasperplas onderdeel van de HGS blijven. In de recent vastgestelde Provinciale Structuurvisie behoort dit gebied tot EHS-gebied, liggend “Buiten Bestaand Bebouwd Gebied”. Bouwen daar mag alleen als er absoluut geen alternatieven zijn. Diverse alternatieve bouwlocaties, zoals ook door ons voorgesteld, moeten nog worden onderzocht.

Wij vinden daarom, gezien de grote weerstand bij de bevolking en de te verwachten schade aan o.a. de natuur, dat de zuidzijde van de Gaasperplas definitief onbebouwd moet blijven.

- Geef het Gaasperpark, zoals wij in onze zienswijze voorstelden, de status van natuurpark of ontwikkel een extra typering. Veel typeringen in de Structuurvisie zijn niet nauwkeurig genoeg. Het Gaasperpark met veel bijzondere planten en dieren én vele recreatiemogelijkheden is géén stadspark á la Oosterpark en Vondelpark en zeker niet als het huidige Bijlmerpark dat zich nog helemaal moet ontwikkelen. Maak voor het nodige echt inhoudelijke natuur-onderzoek gebruik van de vele in Zuidoost actieve (vrijwillige) deskundigen.

- Het idee van een “parkenwig” die de diverse parken in Gaasperdam moet verbinden verhult qua woordgebruik dat er al bestaande goede (ecologische) verbindingen zijn. Het Gaasperpark is ook al een goede groene, recreatieve voorziening voor de gehele regio. Natuurlijk juichen wij alle versterkingen hiervan toe.

 - Met verlaging van de dreven kunnen fraaie “parkways” het contact met de Gaasperplas ‘herstellen’. Dit is onzin. Bewoners waarderen de afscheidende dreven juist doordat zo de Gaasperplas met o.a. HGS rustig blijft en er veel verkeersveiligheid is. De verbindingen vanuit de woonbuurten met de plas zijn bovendien al prima. Dit geldt ook voor andere dreven en buurten."

De raadsbehandeling is op 16 februari.

Zorgelijk

Zorginstellingen: "Ziekenhuizen overwegen niet alleen om een paar duizend banen te schrappen en dure behandelingen af te stoten. Ook het uitstellen van voorgenomen investeringen in computersystemen, innovatie en nieuwe gebouwen staat op het lijstje van maatregelen, evenals het inkrimpen van ondersteunende diensten.

De afgelopen maanden hebben de ziekenhuizen twee maal geprobeerd de korting via de rechter ongedaan te maken. Dat is niet gelukt. Wel is het te bezuinigen bedrag verlaagd van 549 miljoen naar 314 miljoen euro. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gaat nu in cassatie bij de Hoge Raad."

zorg

Hopelijk ziet de Hoge Raad in dat het bezuinigen op personeel ten koste zal gaan van de zorg aan patiënten. Het verbeteren van efficiëntie (wat bedoelen ze eigenlijk hiermee, lagere kosten? want men is al tientallen jaren met efficiëntie bezig) met waarborging van de patiëntveiligheid is een fabeltje. Dat kan niet. We betalen allemaal flink meer voor onze zorg en we krijgen er minder voor. Sommige patiënten zullen buiten de boot vallen. Dat is asociaal, onmenselijk, en bovendien onnodig als de heer Rutte wel geld beschikbaar heeft voor militaire operaties in Afghanistan en geld wil besteden aan JSF gevechtsvliegtuigen.

Doelwit

Er lopen heel wat labiele mensen rond in de Verenigde Staten. Sommigen schoppen het ook heel ver in de administratie, zoals George W. Bush en Sarah Palin. De VS is daarom ook een van de meest gewelddadige landen ter wereld.

sarah-palin

palin eventsOp Sarah Palin's Facebook pagina staat nog steeds een kaart met haar doelwitten. Heel suggestief is ook de tekst onder upcoming events: "Get on Target for Victory in November Help remove Gabrielle Giffords from office Shoot a fully automatic M16 with Jesse Kelly." Je moet er niet aan denken dat zo iemand president wordt.

mark_kerr

Vogels naar opvang

Zie: "De olievlek in het Noordzeekanaal bij Amsterdam heeft zich vrijdag flink verspreid. Door het draaien van de wind kwam de olie onder de oliewerende schermen door die hem juist hadden moeten tegenhouden. Het goedje had zich vrijdagavond verspreid over een afstand van ongeveer 6 kilometer.

Medewerkers van de dierenambulance zijn door het verspreiden druk met het redden van dieren uit het vervuilde water."

De vogels gaan naar de opvang in Zuidoost.


VOC mentaliteit

VOC-flag

De VOC mentaliteit is in Nederland zover doorgeslagen dat een aantal instellingen zich geroepen voelt niet om Nederland op te stoten in de vaart der volkeren maar om in het buitenland goede sier (en mogelijk ook private winst of baksheesh) te maken met Nederlands belastinggeld.

Volkskrant: "De onderwijsinspectie onderzoekt of Stenden hogeschool uit Leeuwarden publiek geld heeft verspild bij het openen van diverse buitenlandse vestigingen. Het gaat om filialen van de hogeschool in Bangkok, Qatar, Bali en Port Alfred (Zuid-Afrika). De school en de inspectie hebben dit vrijdag bevestigd."

In het binnenland gebruiken ze ons belastinggeld om commerciële bedrijven goedkoop te runnen. Dat noemen ze dan 'leerbedrijven'.

Terwijl de Nederlandse politie hier behoorlijk verwaarloosd wordt, heeft Rutte wel geld genoeg om 'politie-opleidingen' te financieren in Afghanistan, een opleiding die hoogstwaarschijnlijk vooral de Taliban ten goede zal komen. Het is te gek voor woorden. De vier F16's zijn expres in Afghanistan achtergehouden voor deze missie. Echt politiematerieel, natuurlijk, zo'n F16. Nederland wordt voor de zoveelste keer voor de gek gehouden. Deze missie is weggegooid geld. Het is een rechtse hobby van de lakeien van Amerika, met name Verhagen. Scholen voor lakeien van de vrije markt hebben we al genoeg.

Elsevier: "De ministerraad is akkoord gegaan met een nieuwe missie naar Afghanistan. Dat heeft het kabinet vrijdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.
Het gaat om een trainingsmissie van 545 man naar het noorden van het land en de hoofdstad Kabul. Later komt daar ook Bamiyan bij."

Nederland catert voor het buitenland en de bevolking mag bezuinigen.

Solidariteit

oprutte

Zaterdag 8 januari: Demonstratie tegen grootkapitaal - Tilburg

Zondag 16 januari: Manifestatie 'Een nieuw jaar, een ander Nederland' - Amsterdam

Vrijdag 21 januari: Landelijk studentenprotest - Malieveld Den Haag

Zaterdag 22 januari: Werkende Helden Festival - Groningen

Zaterdag 12 februari: Demonstratie tegen sloop en voor betaalbaar wonen - Amsterdam

Zondag 20 februari: Dag van de Solidariteit - Amsterdam

Pensioenleeftijd moet naar beneden

Niet het verhogen van de pensioenleeftijd, maar het verlagen ervan heeft grote voordelen.

loesjerollator

ForeignPolicy: "The most dangerous conventional wisdom in the world today is the idea that with an older population, people must work longer and retire with less.

This idea is being used to rationalize cuts in old-age benefits in numerous advanced countries -- most recently in France, and soon in the United States. The cuts are disguised as increases in the minimum retirement age or as increases in the age at which full pensions will be paid.

Such cuts have a perversely powerful logic: "We" are living longer. There are fewer workers to support each elderly person. Therefore "we" should work longer.

But in the first place, "we" are not living longer. Wealthier elderly are; the non-wealthy not so much. Raising the retirement age cuts benefits for those who can't wait to retire and who often won't live long. Meanwhile, richer people with soft jobs work on: For them, it's an easy call.

Second, many workers retire because they can't find jobs. They're unemployed -- or expect to become so. Extending the retirement age for them just means a longer job search, a futile waste of time and effort.

Third, we don't need the workers. Productivity gains and cheap imports mean that we can and do enjoy far more farm and factory goods than our forebears, with much less effort. Only a small fraction of today's workers make things. Our problem is finding worthwhile work for people to do, not finding workers to produce the goods we consume.

No matter how aggressive the policy, we are not going to find 11 million new jobs soon. So common sense suggests we should make some decisions about who should have the first crack: older people, who have already worked three or four decades at hard jobs? Or younger people, many just out of school, with fresh skills and ambitions?

The answer is obvious. Older people who would like to retire and would do so if they could afford it should get some help. The right step is to reduce, not increase, the full-benefits retirement age. As a rough cut, why not enact a three-year window during which the age for receiving full Social Security benefits would drop to 62 -- providing a voluntary, one-time, grab-it-now bonus for leaving work? Let them go home! With a secure pension and medical care, they will be happier. Young people who need work will be happier. And there will also be more jobs. With pension security, older people will consume services until the end of their lives. They will become, each and every one, an employer."

Jaar van de bossen

biodivforest

2011 is door de VN uitgeroepen tot het 'Jaar van de bossen'.

UN: "The United Nations General Assembly declared 2011 as the International Year of Forests to raise awareness on sustainable management, conservation and sustainable development of all types of forests."

Belast de rijken

CBSNews: "A survey from CBS News' "60 Minutes" and Vanity Fair magazine shows that most Americans, given a set limited choices for balancing the national budget, would prefer to see taxes increased for the wealthy."

budget

Natuur moet beter beschermd

Wie snel is kan nog net meedoen met de enquête van de Telegraaf over de stelling van de dag 'Natuur moet beter beschermd worden'.

Uitslag.

Minder marktwerking

Langzaam begint het besef door te dringen dat de marktwerking, in plaats van de prijzen en kosten te drukken, deze heeft opgedreven. De talloze bedrijven die zich op de geprivatiseerde markt gestort hebben moesten natuurlijk allemaal winst maken, dus het waren hun producten of diensten waarop bezuinigd werd. De kosten stegen gigantisch, vooral in de zorgsector.

NRC: "Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) wil tot 2015 de marktwerking in ziekenhuizen verminderen, schrijft NRC Handelsblad vanmiddag. Redacteur Antoinette Reerink had inzage in een vertrouwelijke notitie van het departement over haar plan."


Trouwens, Duitsland doet het een stuk beter dan andere landen. Eerder al werd aangekondigd dat er flink geïnvesteerd zou worden in het spoor, nu weer in de luchtvaart.

Volkskrant: "De werkgelegenheid in Duitsland heeft in 2010 een nieuw recordniveau bereikt.
Mensen gingen vooral meer werken in loondienst. Het aantal werknemers in loondienst steeg met 190.000 tot 35,95 miljoen. Het aantal zelfstandige ondernemers (inclusief familieleden die meehelpen in de zaak) ging met zevenduizend vooruit tot 4,42 miljoen."

Bezuinigen is een fataal proces, het tast de koopkracht van de bevolking aan en dat is nu juist de motor van de economie. Bezuinigen kan wel op nutteloze adviesbureaus of waardeloze ict bedrijven. Het ziet ernaar uit dat het gezond verstand het begint te winnen van de falende marktdogma's.

Hart voor natuur

hartvnHartVoorNatuur: "Op zondag 2 januari 2011 zijn overal in Nederland natuurgebieden opengesteld voor een actiedag."

Hier in de buurt kun je van 12 to 15 uur heerlijk wandelen in het Diemerbos met warme chocolademelk.

Natuurmonumenten: "Job Cohen en Emile Roemer komen aanstaande zondag naar het Bezoekerscentrum Veluwezoom. De politici steunen de publieksactie Hart voor de Natuur. Ook u bent van harte welkom!

Hart voor Natuur, een coalitie van ruim twintig natuur- en milieuorganisaties, nodigt iedereen uit om op zondag 2 januari 2011 te genieten van de natuur."

Empathie

empathy
Klik groot

Het voorbije decennium was niet bijzonder gekenmerkt door sociaal gevoel of empathie voor de medemens. De economische crisis is veroorzaakt door het graaigedrag van een kleine minderheid die steeds meer wilde ten koste van anderen. Dat kan en moet veranderen.

ScientificAmerican: "Empathy is a cornerstone of human behavior and has long been considered innate. A forthcoming study, however, challenges this assumption by demonstrating that empathy levels have been declining over the past 30 years.

The research, led by Sara H. Konrath of the University of Michigan at Ann Arbor and published online in August in Personality and Social Psychology Review, found that college students’ self-reported empathy has declined since 1980, with an especially steep drop in the past 10 years.

This information seems to conflict with studies suggesting that empathy is a trait people are born with. For example, in a 2007 study Yale University developmental psychologists found that six-month-old infants demonstrate an affinity for empathic behavior, preferring simple dolls they have seen helping others over visually similar bullies. And investigators at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig have shown that even when given no incentive, toddlers help experimenters and share rewards with others. Empathic behavior is not confined to humans or even to primates.

But the new finding that empathy is on the decline indicates that even when a trait is hardwired, social context can exert a profound effect, changing even our most basic emotional responses.

Konrath cites the increase in social isolation, which has coincided with the drop in empathy. In the past 30 years Americans have become more likely to live alone and less likely to join groups—ranging from PTAs to political parties to casual sports teams.

The types of information we consume have also shifted in recent decades; specifically, Americans have abandoned reading in droves. The number of adults who read literature for pleasure sank below 50 percent for the first time ever in the past 10 years, with the decrease occurring most sharply among college-age adults. And reading may be linked to empathy.

Still, we are not doomed to become a society of self-obsessed loners. Konrath points out that if life choices can drive empathy down, then making different choices could nurture it. “The fact that empathy is declining means that there’s more fluidity to it than previously thought,” she says. “It means that empathy can change. It can go up.”"

Volgens mij ligt de hoofdoorzaak van deze dalende empathie in het neoliberale marktdenken. Het 'individu' moest zo nodig gepromoot worden, maar men vergeet er meestal bij te vertellen dat het gaat om het pushen van het rijke individu, dat weer andere individuen onder de duim houdt. Zelfs gemeenschapseigendommen werden te grabbel gegooid en geprivatiseerd. Het ging voortaan om het geld, niet om het welzijn van de hele bevolking. Onze moderne economie is gebaseerd op geld en hebzucht. Ik hoorde het gisteravond Vincent Bijlo nog zo treffend zeggen in zijn nieuwjaarsconferentie. Onze universiteiten propageren nog steeds de 'vrije' markteconomie. Is het dan een wonder dat de jongeren minder empathie vertonen?

Het retrokabinet onder leiding van Rutte is een dinosauriër. Hoe eerder het verdwijnt hoe beter; het is niet duurzaam. Het idee om een extra amusements- of vervuilingsbelasting te heffen op vuurwerk kwam niet eens op bij dit bezuinigingskabinet, terwijl het toch de betere vormen van amusement en cultuur zwaar wilde belasten. En ons financieel systeem is nog steeds gebaseerd op falende dogma's. Europa maakt daarop geen uitzondering. Er zijn legio oplossingen om uit de crisis te komen, zoals bijvoorbeeld een kleine tax op beurstransacties, vooral die van hedge funds en de handel in derivaten. Het splitsen van fatsoenlijk bankieren en casinobankieren is ook een noodzaak. Verder moet de staat de macht om geld uit het niets te creëren weer overnemen van de banken en dat geld investeren in zinvolle projecten ter bescherming van ons milieu en onze natuur.

Tunisia: IMF "Economic Medicine" has resulted in Mass Poverty and Unemployment

Vorige regeringen plunderden onze pensioenen:

HetParool: "De overheid, de grootste werkgever van het land, heeft in de jaren negentig zo'n 25 miljard euro onttrokken aan de financiële reserves van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Dat zegt Jean Frijns, oud-directeur Beleggingen van het ABP, in de televisierubriek KRO Reporter van zaterdagavond.

Jarenlang heeft de overheid volgens Frijns te weinig premie afgedragen aan het ABP. Bij de verzelfstandiging van het pensioenfonds in 1996 was de achterstand opgelopen tot zo'n 15 miljard euro, aldus Frijns, die van 1993 tot 2005 directeur beleggingen was. Volgens hem is de overheid daarmee medeverantwoordelijk voor de huidige financiële problemen van het ABP."

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

HetParool: "De regering kon in de jaren negentig ongestoord tientallen miljarden uit de kas van het ambtenarenpensioenfonds plunderen, tot grote woede van de Algemene Rekenkamer.

Dat zegt hoogleraar Jan van de Poel in een interview met deze krant. Van de Poel was van 1997 tot 2002 financieel topman van het ABP. 'Toen ik financieel directeur werd lag een rapport van de Algemene Rekenkamer op mijn bureau. Daarin stond dat de regering 30 miljard gulden uit het fonds had gesloopt. De Rekenkamer was daar ziedend over. Maar niemand las dat rapport en geen journalist schreef erover.'

Ook bedrijven deden indertijd een graai in de kas van hun pensioenfondsen, zegt Van de Poel, maar niet op zo'n grote schaal als de regering."

HetParool: "Als de Nederlandse staat en talloze bedrijven hun handen hadden thuisgehouden en in de jaren negentig niet in de kassen van de pensioenfondsen hadden gezeten, zouden we nu niet zo in de misère zitten.

Dit zegt econoom Frits Bosch. Maar de overheid, die zich miljarden van het ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds toeëigende, is niet alleen schuldig. Ook slecht beleid van de pensoenfondsen zelf hebben hun sporen nagelaten.

Er moet daarom een parlementaire enquête komen naar de wijze waarop pensioenfondsen met hun geld zijn omgegaan. Dit stellen de Vereniging van Effectenbezitters en de Landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden (NVOG)."

Eerder kwam het onderwerp ook hier aan bod als een van mijn eerste berichten op dit blog. Het wordt tijd dat de augiasstal uitgemest wordt. Empathie is een menselijke eigenschap die behouden en bevorderd moet worden. Het neoliberale marktdenken is failliet. Laten we hopen dat behoud van menselijkheid, empathie, natuur en milieu, de komende tien jaar weer in ere hersteld worden.

© 2009