Weblog Archive juli 2010

Stervende oceanen

MailOnline: "Microscopic marine algae which form the basis of the ocean food chain are dying at a terrifying rate, scientists said today.

Phytoplankton, described as the 'fuel' on which marine ecosystems run, are experiencing declines of about 1 per cent of the average total a year.

According to the researchers from Dalhousie University in Canada the annual falls translate to a 40 per cent drop in phytoplankton since 1950.

The research into phytoplankton comes as a separate report today offered evidence that the world has been warming for the past 30 years."

warmingindicators
Klik op illustratie voor filmpje

NRC: "De kritiek op het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC is nog niet verstomd, of de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) komt met een rapport waarin ondubbelzinnig wordt geconcludeerd dat de aarde opwarmt." 

NOAA: "The report emphasizes that human society has developed for thousands of years under one climatic state, and now a new set of climatic conditions are taking shape. These conditions are consistently warmer, and some areas are likely to see more extreme events like severe drought, torrential rain and violent storms."

Volledig rapport
Rapport in lagere resolutie

De olieramp in de Golf van Mexico zal de situatie alleen maar verergeren.

Vrijheid van internet

net

EUObserver: "Media freedom is threatened in most European countries, warns the Organisation for Co-operation and Security in Europe, highlighting incidences in several of its member states including EU countries France, Italy and Greece.

The report, published annually, says the 'freedom to express ourselves is questioned and challenged from many sides' and the threats manifest themselves through 'traditional methods' to silence free speech as well as 'new technologies to suppress and restrict the free flow of information and media pluralism.'"

OSCE: "Authorities have yet to understand that media are not their private property and that journalists have the right to scrutinize those who are elected; those who voluntarily chose to represent citizens and to be in the public light. Violence against journalists equals violence against society and democracy and should be met with harsh condemnation and prosecution of the perpetrators. There is no true press freedom as long as journalists have to fear for their lives while performing their work."

EUObserver: "Bloggers, podcasters and even anyone who posts updates on social networks such as Facebook all face being slapped with fines of up to €25,000 for publishing incorrect facts, if a bill that journalists' organisations are calling "authoritarian" currently before the Italian parliament is passed.

The law proposes to prohibit the publication of transcripts of wiretap recordings, leaks of which in recent years have become something of a staple in the Italian press, particularly in cases of alleged government corruption and organised crime - and indeed Prime Minister Berlusconi."

Joe Lieberman, de 'democraat' die Bush kuste - wie wie kuste is niet helemaal duidelijk - hij noemt zich nu 'independent', heeft een wetsvoorstel ingediend om het internet plat te kunnen leggen: Protecting Cyberspace as a National Asset Act of 2010. Dit is een regelrechte bedreiging van het First Amendment van de Amerikaanse Grondwet ("Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.")

giggle

Maar ook grote internetbedrijven als Google kunnen een bedreiging zijn voor de privacy van de internetgebruiker. Google heeft al een hele geschiedenis van aanvragen voor patenten om gebruik te maken van gegevens op uw computer. Zelfs muisbewegingen op uw computer kunnen gevolgd worden. Uw toestemming wordt niet gevraagd.

Webwereld: "De online zoekmarketingwereld is geschrokken van een aan Google toegekend patent. Dat behelst automatisch gegeneerde relevante links bij webpagina’s en andere webcontent.

Het patent houdt in dat als iemand een webpagina of document leest, Google daar automatisch content bij zoekt die relevant kan zijn voor de lezer. Daarbij let Google op de interesses van de lezer, opgemaakt uit zijn surf- en leeshistorie, en koppelt dat aan de inhoud van de content die op dat moment bekeken wordt."

Meestal denkt men daarbij aan advertenties die op websites geplaatst worden door Google en die overeenkomen met de belangstelling van de surfer. Maar dat is niet altijd zo. Zelf krijg ik regelmatig advertenties voorgeschoteld op diverse progressieve websites die uit anti-Obama hoek komen. Ik lees vanzelfsprekend ook rechtse sites en weblogs, en kritiek op Obama moet kunnen (zoals op bovenstaand wetsvoorstel van Lieberman), maar om elke dag tientallen keren ongewenst geconfronteerd te worden met ads tegen Obama en voor Palin, dus extremistisch rechts, wordt me te gortig. Met andere woorden, hier is sprake van een poging tot beïnvloeding, van politieke beïnvloeding zelfs.

Dat daarvoor patenten aangevraagd worden is heel vreemd, want het komt ongeveer overeen met een inbreker die patent aanvraagt voor zijn werkwijze. Daarom is het beter om anoniem te zoeken op Google. Zie dit stukje (met een aantal alternatieven).

Taaleigen

Een paar toepasselijke uitdrukkingen uit het hedendaags nationaal patrimonium:

bear_silly_sm_wht– een minderheidskabinet met gedoogsteun
– voor het zingen de kerk uit gaan
– dat slaat als een tiet op een stoeprand
– oogjes dicht en snaveltjes toe.

De ondraaglijke negativiteit van positief denken

medals

NRC: "Commandant der strijdkrachten generaal Van Uhm kijkt tevreden terug op de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghaanse provincie Uruzgan. „We hebben het nodige bereikt. Daarover bestaat bij mij geen twijfel”, aldus Van Uhm gisteren op de laatste periodieke persconferentie over de activiteiten in Afghanistan.

In totaal sneuvelden tijdens het vierjarig verblijf in de provincie 24 Nederlandse militairen. Zo’n 140 soldaten raakten gewond. De militaire inzet heeft 1,4 miljard euro gekost. Daarnaast werd 600 miljoen aan ontwikkelingshulp verstrekt, waarvan 130 miljoen naar Uruzgan ging."

Van Uhm heeft een zoon verloren in Afghanistan.

Trouw: "De Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan heeft in totaal negentig burgerslachtoffers gemaakt. Dat heeft commandant der strijdkrachten Peter van Uhm woensdag gezegd.

Van Uhm reageerde op de publicatie van negentigduizend geheime documenten over de oorlog in Afghanistan door de website Wikileaks. Uit die documenten zou blijken dat er meer burgerslachtoffers zijn gevallen dan gemeld."

wardiary

War Diary Wikileaks

Download pagina

Alternet: "While U.S. military psychiatrists are prescribing increasing amounts of chill pills, America’s psychologists are teaching soldiers how to think more positively about their tours in Afghanistan, Iraq, and wherever else they are next ordered to kill the bad guys and win the hearts and minds of everyone else.

The U.S. Army is planning to require that all 1.1 million of its soldiers take intensive training in positive psychology and emotional resiliency. Army Research Psychologist Capt. Paul Lester, who leads the assessment of the program, told the National Psychologist (“Army to Train its Own in Positive Psychology,” July/August 2010), “As far as I can tell this is the largest, deliberate, psychological intervention in human history. . . . We don’t know when the global war on terrorism is going to end so we’re preparing to have to be engaged for a long period of time.”

Speak truth to power. Tell politicians who are maintaining America’s wars and planning still others: Don’t kid yourself into thinking positive psychology and chill pills are the answers, especially if soldiers and veterans discover that you deceived them about the necessity and the meaningfulness of their mission. Psychologists should loudly warn politicians, military brass, and the nation that if soldiers and veterans discover that they have been deceived about the meaningfulness and necessity of their mission, it is only human for them to become more prone to emotional turmoil, which can lead to destructive behaviors for themselves and others."

Ruigten voor biodiversiteit

ambassadeursoort

Openbaar groen en de betekenis voor bijen: "Als ambassadeur voor biodiversiteit is landelijk gekozen voor de bij. Doordat het slecht gaat met de bij, ondervinden ook veel andere soorten in de natuur schade. Een sprekend voorbeeld van de onderlinge verbondenheid van alles met alles in de natuur: de biodiversiteit.

Bloemrijke vegetaties zijn niet alleen goed voor bijen, maar ook voor dagvlinders en andere insecten. Veel van deze insecten leven van kleine dieren die schadelijk kunnen zijn voor de land- en tuinbouw en de planten in onze tuin.

Ruigte komt voor op overhoeken, recreatieparken, op spoorwegterreinen, zomen langs beplantingen en heel vaak langs waterkanten van kanalen en stadsvijvers. Als we aan ruigten denken, denken we niet direct aan bloemen. Ruigte is vaak iets dat onbeheerd is. Maar de meeste ruigtenkruiden zijn van een bijzondere decoratieve betekenis. Ruigtenkruiden bloeien in het zomerseizoen tot in het najaar. Ze staan in bloei als de meeste andere kruiden zijn uitgebloeid. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de esthetische kwaliteit van het landschap en de dagelijkse leefomgeving. Veel natuurterreinen ontlenen hun recreatieve betekenis voor een belangrijk gedeelte aan ruigten. Bloeiende ruigtenkruiden zijn in de eerste plaats van grote betekenis voor de insecten. Vrijwel alle opvallende soorten vlinders zijn op ruigtenkruiden te vinden, maar ook hommels, bijen, zweefvliegen en tal van andere soorten insecten zijn deze vegetaties van belang. Ruigtenkruiden hebben veel met elkaar gemeen. Ze zijn concurrentiekrachtig, dat wil zeggen dat ze niet snel door andere soorten worden verdrongen. De meeste soorten bloeien in de zomer of nazomer. Ze kunnen daardoor laat en met een lage frequentie worden gemaaid, gewoonlijk éénmaal in de 3 jaar in de late herfst of in de winter."

Hebben Amsterdam en stadsdeel Zuidoost al een ambassadeursoort voor biodiversiteit gekozen?

Ambassadeursoorten: "Ambassadeursoorten voor biodiversiteit zijn soorten die als spreekbuis kunnen fungeren voor biodiversiteit en het belang daarvan. Er worden diverse andere benamingen gebruikt voor min of meer hetzelfde: gidssoort, indicatorsoort, etc. Afhankelijk van de woordkeuze verschilt het accent. Een ambassadeursoort is primair een communicatieconcept. Een ambassadeur vertegenwoordigt iets en staat derhalve voor iets groters. Een ambassadeursoort is een spreekbuis waarmee aandacht gevraagd kan worden voor bredere thema’s in een bredere context."


De guldenroede behoort tot de ruigtekruiden en heeft prachtige bloemen. Zoals boven te zien is is de guldenroede zeer in trek bij hommels. Maar ook bij de meer zeldzame bijen.

Katten

murakamiharuki-1
Murakami met kat

Ben net begonnen aan boek twee van 1q84. Het gaat over twee botsende werelden, waaruit je heel wat interpretaties kunt halen. Murakami houdt van katten. Op zijn reizen in het buitenland fotografeert hij graag katten. In boek een komt er nog geen enkele voor, wel een hond, maar het loopt slecht af met haar. Twee werelden, Japan en het westen. De hoofdpersonen in het boek komen ook in Roppongi, een district van Tokyo met veel katten.

midtowncat
Kat op stap naar de Midtown garden ミッドタウンガーデン

Japanners houden van katten. Hier de katten van Roppongi en hier de Ginza katten van de Maronie Straat (Paardekastanjestraat) met bijhorende fotograferende Japanners. Er zijn heel wat kattencafés in Tokyo, een van de bekendste is de Calico. Je betaalt een vaste prijs per kwartier, de drankjes zijn gratis. Maar je gaat ernaartoe voor de katten natuurlijk.


Verpleeghuis Gaasperdam

Voor wie de Metro van gisteren niet heeft gelezen, hier kun je een exemplaar downloaden. Kijk op pagina 13 voor een reportage over Verpleeghuis Gaasperdam:

cordaan

Niemand kan zich beter wensen

schoonmaak

Betreffende de grachten in Gein: daar wordt wat aan gedaan op dit moment. Op de plek waar de punter net geweest was dreef al een vers wit patatbakje. Maar dat is waarschijnlijk van de oever afgewaaid of net door een onverlaat in de gracht gegooid. Want zwerfvuil in de gracht is in de eerste plaats een kwestie van vandalen die hun rotzooi in de gracht gooien. Als ze op de basisscholen kinderen aanleren dat het fout is om afval op straat of in de gracht te gooien dan kunnen die hun ouders onderwijzen en dan ziet onze omgeving er een stuk schoner uit. En het helpt ook als er regelmatig schoongemaakt wordt. De bureaustoel ligt nog steeds te marineren in de gracht; die wordt weggehaald door een ander team neem ik aan. Onze Amsterdamse grachten zijn tenslotte onze lust en ons leven.


Ik zag weer een Vlaamse gaai bij Wisseloord. Daar zit een hele familie volgens mij. Mooie vogels.

vlgaai

Rampenkapitalisme

klink

RTL4: "Minister Ab Klink van Volksgezondheid kocht vorig jaar onterecht 34 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

De minister kreeg zelfs vooraf adviezen om veel minder vaccins te kopen. Ook kon de minister weten dat de meeste vaccins te laat geleverd zouden worden en dus onbruikbaar waren. Maar die adviezen liet hij links liggen.

In het voorjaar van 2009 brak in Mexico een griepvirus uit. Virologen waarschuwden al snel voor een pandemie. Om de Mexicaanse griep in te dammen, moest massaal worden gevaccineerd. Nederland kocht maar liefst 2 vaccins voor iedere Nederlander, 34 miljoen vaccins in totaal. Maar 20 miljoen vaccins zijn nooit gebruikt en worden binnenkort vernietigd. Wat dat precies kost, is onduidelijk. Bij de levering kwam het ministerie met de leverancier overeen de prijs geheim te houden. 'Dat is gebruikelijk bij dit soort grote aanschaffen op een competitieve markt.'"

RTL Video

Argos: De rol van de WHO bij de griep-pandemie onderzocht.

Zelf kreeg ik verleden jaar drie oproepen voor vaccinering. Ik heb ze niet gebruikt. Het bleek inderdaad een gigantische hype. Ik schreef er eerder over. Er is angst gecreëerd bij de bevolking en de minister heeft enkel de kas van de farmaceutische industrie gespekt. Maar er zijn nog meer haken en ogen aan deze kwestie.

Ab Osterhaus adviseerde onze regering en pushte de vaccins. Osterhaus was voorzitter van de ESWI, een lobbygroep van de farmaindustrie en hij had financiële belangen bij farmaceutische bedrijven. Osterhaus heeft miljoenen ontvangen om vaccins te pushen.

osterhaus

Farmacie: "Toen bleef het dus stil ondanks het feit dat er sedert nog acht verzwegen belangenverstrengelingen aan het licht zijn gekomen. Een daarvan, lid van de Raad van Advies van Cirion, is wel extreem alarmerend te noemen en plaatst Osterhaus in het midden van de NWO.

Rumsfeld, Osterhaus en Tamiflu.

Over dat Cirion is eigenlijk niets bekend. Althans: Google geeft geen enkele verwijzing buiten die naar de website van Cirion zelf. De ‘foundation’ (een stichting?) ‘stimuleert de samenwerking tussen locale en internationale experts om zo bij te dragen aan een multidisciplinaire en geïntegreerde benadering bij het creëren van oplossingen voor infectieziekten’.

Opvallend is dat in de genoemde Raad van Advies naast Osterhaus fake-figuren zitten als Rik Felderhof en Antoine Bodar. Maar niet fake zijn de farmaceutische bedrijven die deelnemen aan Cirion: Abbott, Boehringer Ingelheim, Roche, GlaxoSmithKline, MSD en Gilead. Van dat laatste bedrijf is Donald Rumsfeld van 1997 tot 2001 (toen hij minister van Defensie werd in de regering-Bush) de hoogste man geweest en sedert is hij een van de grootste aandeelhouders. Gilead heeft het patent op Tamiflu dat aan zijn opmars begon eind 2005 ten tijde van de vogelgriep en thans wereldwijd wordt gepushed als ‘virusremmer’ tegen de Mexicaanse griep. Tamiflu wordt in opdracht van Gilead geproduceerd door Roche, eveneens deelnemer in Cirion. Via Cirion zit Osterhaus niet alleen midden in de belangen van de farmaceutische industrie –die belangen zijn reeds alarmerend genoeg en komen ook naar voren in tal van andere nevenfuncties van de paniekviroloog- maar ook in die van de NWO en de Bilderberg-agenda van depopulatie en eugenetica.

Donald Rumsfeld was de grootste vertrouweling van George W. Bush en de drijvende kracht achter de oorlogen in Irak en Afghanistan en achter het martelkamp Guantanamo Bay. Opmerkelijk voor een ex-topman van een farmaceutisch bedrijf dat voorgeeft mensen te willen genezen."

Rumsfeld

De paniek werd gezaaid om de verkoop op te drijven. Oorlogsmisdadigers als Rumsfeld deinzen er niet voor terug om criminele middelen te gebruiken in hun bedrijfsvoering; zelfs het verbreiden van een pandemie behoort tot hun mogelijkheden. Iemand die folteren in Irak heeft toegestaan, een illegale oorlog is begonnen en daarmee heel veel geld heeft verdiend, is in staat tot 'kleinere misdaden'. Dat kan en mag eenvoudigweg niet uitgesloten worden. In een neoliberale wereld gaat het tenslotte gewoon om het creëren van een markt.

ABCnews: "An Australian researcher claims the swine flu, which has killed at least 64 people so far, might not be a mutation that occurred naturally but a man-made product of genetic experiments accidently leaked from a laboratory – a theory the World Health Organization is taking very seriously.

Adrian Gibbs, a scientist on the team that was behind the development of Tamiflu, says in a report he is submitting today that swine flu might have been created using eggs to grow viruses and make new vaccines, and could have been accidently leaked to the general public."

The Shock Doctrine – Naomi Klein: "It was in 1997, when Rumsfeld was named charmain of the board of the biotech firm Gilead Sciences, that he would firmly establish himself as a proto disaster capitalist. The company had registered the patent for Tamiflu, a treatment for many kinds of influenza and the preferred drug for avian flu. If there was ever an outbreak of the highly contagious virus (or the threat of one), governments would be forced to buy billions of dollars' worth of the treatment from Gilead Sciences.

His former company Gilead Sciences, which also owns the patents on four AIDS treatments, spends a great deal of energy trying to block the distribution of cheaper generic versions of its lifesaving drugs in the developing world. It has been targeted for these activities by public health activists in the U.S., who point out that some of Gilead's key medicines were developed on grants funded by taxpayers. Gilead, for its part, see epidemics as a growth market, and it has an aggressive marketing campaign to encourage business and individuals to stockpile Tamiflu, just in case. Rumsfeld was so convinced that he was on to a hot new industry that he helped found several private investment funds specializing in biotechnology and pharmaceuticals. These companies are banking on an apocalyptic future of rampant disease, one in which governments are forced to buy, at top dollar, whatever lifesaving products the private sector has under patent."

Zomergasten

Wat een verademing om eens een gesprek mee te maken tussen twee mensen dat gaat over cultuur en dingen die je zelf ook na aan het hart liggen. Gelukkig komen belangrijke cultuuriconen van vroeger zo toch nog eens ter sprake. Dat zou vaker moeten gebeuren. Jelle Brandt Corstius deed het vrij goed in de eerste aflevering van Zomergasten, en Jan Marijnissen was meesterlijk. De uitzending wordt herhaald op 31 juli.

Ah, Don Camillo en Peppone, de helden van mijn jeugd. De Don Camillo films staan ook symbool voor de gemankeerde richting van onze geschiedenis zo'n vijftig jaar geleden. Ondanks hun rivaliteit hadden Don Camillo en Peppone respect voor mekaar. Waar vind je dat nog tegenwoordig? Op school hadden we vroeger een leraar Frans die sprekend op Fernandel leek, en dus ook de bijnaam Fernandel kreeg. Ik zag de Franse versies van alle films, en die zijn mij nog steeds het liefst, vanwege het prachtige accent van Fernandel. Heerlijke man!


Dat Jelle Brandt Corstius en anderen de Fernandel films niet leuk vinden, ligt aan het feit dat ze behoren tot een generatie die grondig is geïndoctrineerd over communisten. Het is nog een steeds een mentaliteit die je aantreft bij veel PvdAers. De reportages uit Rusland van Jelle tonen enkel de negatieve kant; geen woord over wat positief is, want dat is er volgens hun zelfs nu nog niet. Jelle gaat op zoek naar misvormde kinderen, kan ze niet vinden, en maakt dus een hoop ophef over een dwangidee in zijn eigen hoofd. Zo is een hele generatie studenten aan alle Nederlandse universiteiten, vooral de faculteiten Slavistiek, geïndoctrineerd over de Sovjet Unie en dat zet zich gewoon door na de perestrojka. Het is erin gestampt en ingebakken. Dus de humor die zich ontwikkelt in een dorp met een koppige pastoor en een nog koppiger communistische burgemeester is niet aan hen besteedt en is in strijd met alle dogma's die hen zijn ingeprent. Jammer, een gemiste kans, en zoals ik al zei, de films staan symbool voor een gemankeerde andere richting in onze geschiedenis. En het ergste is dat Jelle dat niet eens door heeft. De slachtoffers van het kapitalisme zijn geen item voor een journalist van het stempel van Jelle.

De grachten in Gein

Vandaag trof ik twee brede wespenorchissen aan langs de Wilnisgracht (hier eentje met een groot langlijfje). Terwijl ik ze aan het filmen was kwam een klein Surinaamse meisje met haar broertje op sleeptouw heel beleefd vragen wat ik aan het doen was. Heb haar uitgelegd dat dit een bijzonder plantje was. Iemand anders kwam ook kijken en vragen.


Het is alleen jammer dat de grachten nu aan het dichtslibben zijn met algen en zwerfvuil. Toen ik vanochtend mijn boodschappen deed kwam ik langs een hengelaar op een brugje. Het was eigenlijk een hele familie die daar stond. In de weinige minuten dat ik daar stond werd het ene visje na het andere bovengehaald, verschillende soorten zelfs, allemaal zo'n tien tot twaalf cm lang. De hengelaar wist precies welke vissen terug het water in moesten. Hij had een emmertje met een luchtpompje om de gevangen visjes goed te houden. Eentje had toch al het loodje gelegd. Misschien dat deze wonderbaarlijke visvangst toch te wijten is aan de warmte. De vissen happen gretig toe als er verder maar weinig eetbaars in het water zit. Ik denk dat de vissen in het emmertje meer zuurstof kregen dan die in de gracht. De hengelaar zei me dat op sommige plaatsen de vissen dood in het water liggen. Ikzelf heb dat niet kunnen constateren, maar het water lijkt me steeds ongezonder te worden.

Intussen is het vennetje aan de zuidkant van de Gaasperplas weer zuiver en schoon. Het riet groeit volop en het is een genot om alles weer in zijn oude pracht te zien. Een enkele ruige anjer bloeit er nog, ook het blauw glidkruid en de rode ogentroost.

vennetjereiger
Het vennetje

Hoera!

vuil

De straat is schoon! De hele straat nog wel. Prachtig! Even na de middag kwam een heel schoonmaakteam onze straat in. En dat op een zaterdag. Er is dus toch gereageerd op mijn melding, zij het met enige vertraging. Maar het team bestaand uit commandowagen, bezemwagen, blazer en vegers, heeft vakkundig de hele straat schoongeveegd. Inwoners die het zagen hebben hun auto's ergens anders geparkeerd zodat ze ook de parkeerhaventjes konden bereiken. Deze straat is weer piekfijn in orde. Morgen mag het stortregenen, want de riolering is niet langer verstopt. Ik ga straks nog even flaneren.

Verloedering van Nederland

na45

Pensioenbelangen: "De gemiddelde Nederlandse burger heeft geen vertrouwen meer in zijn financiële instellingen, in het bedrijfsleven, in de politiek en in de pensioenfondsen. De gevestigde orde (vakbonden, werkgevers, het merendeel van de oude politiek), met grote belangen bij het in stand houden van de status quo, kiest er nog steeds voor de ogen voor deze vertrouwenscrisis te sluiten en de gebruikelijke machtspolitiek van het eigenbelang te continueren. Kees de Lange wijdt er een weblog aan onder de titel ‘Verspeeld vertrouwen’.

Lees ook in het FD van 13 juli hoe uiteindelijk de verkoop van het hedgefund Alpinvest, eigendom van de pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn, wordt voorbereid. Dit hedgefund kenmerkte zich niet zozeer door de fantastische opbrengsten ten behoeve van de verplichte deelnemers in deze pensioenfondsen, maar vooral door de obscene beloningen die de leiding voor zichzelf reserveerde. Uit het artikel valt vooral de volgende zin over de pensioenfondsbesturen op: ‘Een schrale troost voor de lezende deelnemer van deze verslagen kan zijn dat het bestuur ook geen zicht, laat staan greep meer heeft op het beheer van zijn pensioenvermogen en dat een verandering noodzakelijk is’. Kan het failliet van de huidige bestuurscultuur nog beter verwoord worden?"

En als het gaat om vertrouwen in de Nederlandse banken, dan kun je niet anders dan constateren dat sommige banken die zogezegd de stresstest gehaald hebben, eerder toch meerdere malen staatssteun aangevraagd hebben. Rara, hoe kan dat? Even een graantje meepikken van de goedkope staatshulp om nog meer winst te maken? Of toch insolvent? Zolang we te maken hebben met een virtueel casinosysteem op papier heb je er nauwelijks kijk op.

Creatief bezuinigen

hdeboer
Raadslid Henk de Boer in overleg met 2 ambtenaren

De creativiteit van de ambtenaar giert als een zwaluw door Amsterdam deze zomer. Doel: bezuinigen.

Zuidoost: "Vanwege een storing in het computersysteem van de gemeente Amsterdam kunnen wij u niet helpen als u komt voor de volgende producten:
- reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart)
- uittreksels uit het geboorteregister
- aangiftes bij de burgerlijke stand
- rijbewijzen.

Het is nog niet bekend wanneer de storing is opgelost. U wordt daarom vriendelijk verzocht om een bezoek aan het loket Burgerzaken uit te stellen. Zodra de storing voorbij is, wordt dit direct op de website van het stadsdeel gemeld."

De storing dateert al van de 14e juli. Op 15 juli werd bericht dat de storing was verholpen. Niet dus.

Parool: "Volgens Peter Goedhart, manager informatiebeheer bij de Dienst Persoons- en Geo-informatie, was dit een calamiteit 'van heel grote orde'. 'Het is een heel complexe keten, daarin zijn fouten heel moeilijk te traceren. We kwamen er woensdag achter dat een menselijke fout bij één van onze leveranciers, Getronics, de oorzaak van het probleem was. We hebben er de hele week dag met een taskforce opgezeten, zodat we donderdagmiddag om half twee het sein weer op groen konden zetten.''

Volgens Goedhart zal een grote evaluatie volgen en gaat de gemeente de uren en bijkomende consequenties op een rijtje zetten. 'En dan zal er zeker een stevig gesprek met Getronics volgen, dat hebben we ze al laten weten.'"

De 'storing' geldt dus ook voor het Meldpunt Openbare Ruimte van Zuidoost. Sinds 5 juli worden meldingen/klachten niet meer geregistreerd en dus ook niet verholpen.
'In behandeling' is de term die gebruikt wordt. Vanzelfsprekend dat aan mijn melding van 16 juli nog niets is gedaan. Een van 5 juli idem ditto.

Zodoende hoef je de inwoners niet op de hoogte te stellen van deze bezuinigingen, dus daar gaan ze normaliter niet over zeuren, en je kan je ambtenaren gewoon op vakantie sturen en de tent sluiten. Een kind kan de was doen. Je hebt mensen en potloden, ik bedoel computers. En dan zijn er nog de varkentjes...

de gerda

Goeie tip voor de brandweer die tegenwoordig altijd structureel te laat komt: de brug was dicht, of: we mogen niet sproeien vanwege de hitte. Tip voor stroomstoringen: de leiding deed het niet.

De metropool op z'n smalst. Stel je voor dat er nog verder bezuinigd gaat worden op ambtenaren in Amsterdam en dat nog meer projecten worden uitbesteed aan incompetente bedrijven!

Het ICT- en economie-onderwijs fraudeert met diploma's, en dan krijg je na verloop van tijd een bestuurstop die van toeten noch blazen weet (of het moet met de vuvuzela zijn). InHolland adverteert met de uitgaansgelegenheden van Amsterdam.

Update van vrijdag 23 juli: En jawel hoor, er is één post in de begroting die angstvallig goed voorzien blijft van geld en mankracht: het maaien van gras, m.a.w. de composteerafdeling van Zuidoost. Minstens twee mannetjes waren vandaag druk doende de hoeveelheid zwerfvuil aan te vullen in Gein. Grootbrengen door kleinhouden is het motto van de groendienst. Vandaag liepen ze de kantjes af, waar ze de compost van de vorige beurt verplaatst hebben. Volgende week komen ze waarschijnlijk met het grote geschut – de maaimobieltjes, om het gras op de reglementaire hoogte van 3 cm te maaien. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij zijt uitgezonden om te maaien en maaien zult gij tot ge de maaien ligt te voeren.

grasmaaiers
Hoogdringend maaien van welig woekerend gras.
(Een fietser heeft zich te pletter gereden
tegen een uit de kluiten gewassen grasspriet! Heus.)
(In de grachten liggen de algen te stinken, maar daar is geen mannetje voor.)

De macht van het IMF

reform

EUObserver: "Hungarian Prime Minister Viktor Orban is sticking to his government's position that the country will not impose further austerity measures and has said that there is 'no point' in continuing talks with the International Monetary Fund.

'Hungary and the IMF had a deal, which expires in October. So there is no point in negotiating long-term questions with the IMF,' the conservative Mr Orban said in Berlin on Wednesday (21 July) following a meeting with German Chancellor Angela Merkel.

At the weekend, the IMF and the EU abruptly called off talks with Hungary over their review of Budapest's €20 billion bail-out, originally agreed in 2008. The two parties complained at the resistance on the part of Mr Orban's new administration to reducing the country's deficit to GDP ratio to below three percent in 2011.

Brussels and Washington also criticised Budapest for plans to impose a financial services and insurance firm levy, aiming to raise half a billion euros (187 billion forints), saying it would scare investors.

Having successfully slashed country's deficit from 9.3 percent of GDP in 2006 to 3.8 percent two years later through grinding austerity, the Socialists saw their support all but vanish."

Bovenstaand artikel toont precies aan hoe de machtsverhoudingen liggen. Het is niet langer de politiek of de bevolking van een land die bepalen hoe het land geregeerd en de economie geregeld gaat worden. Die macht ligt bij het IMF en de EU, en die hebben niet het belang van de bevolking voor ogen. Het gaat om de belangen van buitenlandse 'investeerders', waarmee eigenlijk bedoeld wordt de buitenlandse opkopers en speculanten. En het is ook nooit genoeg voor het IMF; het zal zich bemoeien met landen tot ze tot de bedelstaf zijn gezakt. Vreemd genoeg komt het IMF voor de EU-landen nu met de boodschap dat er niet teveel bezuinigd mag worden, terwijl het dogma van het IMF altijd is 'bezuinigen', terugdringen van het begrotingstekort. Er zijn blijkbaar eersteklaslanden en tweedeklaslanden. Dus Rutte zit ook volgens het IMF fout met zijn miljardenbezuinigingen.

Het reduceren van het begrotingstekort heeft enkel een nadelige invloed op de economie van een land dat dan volledig in handen komt van buitenlandse graaiers. Ik ben benieuwd wat ze Hongarije straks weer zullen aandoen. Een aanval op hun munt? Landen als Engeland en de VS hebben een veel groter tekort en worden die aangepakt door het IMF? Natuurlijk niet, het gaat tenslotte om de macht van Engeland en de VS die enkel door het goedkoop opkopen van buitenlandse belangen hun eigen winsten intact proberen te houden.

Het IMF houdt zich niet aan afspraken en negeert de soevereiniteit van landen. Als Europa ook die kant opgaat dan ziet het er slecht uit. Als de echte crisis komt dan zal die heel diep ingrijpen. Want daar gaat het de neoliberaal om: het afbreken van de welvaart van de bevolking ten gunste van een kleine kaste van asociale graaiers. Wat overblijft is een papieren economie, een casino-economie, met kunstmatig opgeklopte virtuele cijfers, terwijl de reële economie steeds verder de dieperik in gaat. Die maatregelen die een land meteen kunnen reguleren en uit de crisis helpen, zoals het belasten van financiële transacties, worden steevast van de hand gewezen. Met andere woorden: er wordt een asociale keuze gemaakt ten voordele van de financiële elite, ten nadele van de meerderheid van de bevolking.


Je ziet in het artikel van de EUObserver al hoe elke vorm van belastingverzwaring voor de financiële sector tot tegenwerking leidt. En dat terwijl hun winsten nog steeds ondanks of dankzij de crisis gigantisch zijn. President Obama heeft net een financieel hervormingsplan ondertekend, maar afgezien van wat kleinigheden zal er voorlopig niet veel veranderen. Het is de financiële wereld zelf, de 'regulators' die juist gefaald hebben, die de hervorming straks moeten invullen en dat zie ik nog niet gebeuren. Want als het IMF en de EU Hongarije dwingen om te bezuinigen en het land ook dwarsbomen in zijn pogingen een tax op te leggen aan de financiële sector, dan zie ik de opperregulator, het IMF, nog niet toegeven aan Obama's wens om hetzelfde te doen en de bevolking te vrijwaren van toekomstige crises. Het neoliberale kapitalistische systeem is gebaseerd op zich herhalende crises die telkens verhaald worden op de burgerbevolking. 

HuffingtonPost: "The new rules, however, are only at a midpoint. Banking and market regulators will have up to two years to write many of the new regulations required by the law, extending uncertainty and ushering in a new phase of lobbying by financial firms."

Alternet: "The bill has much to be said for it, but the unfortunate truth is that it ducks several of the most critical reforms needed to protect our economy from banker abuse. As regulators work to implement the legislation, reformers must turn up the heat on Congress to adopt further reforms, and recognize political opportunities to further economic progress.

Five policy fights stand out as particularly pressing. Many of these policies can be implemented this year, while others will probably have to wait until the next Congress. All of them are critical to ensuring that our financial sector works to support a healthy economy, instead of a reckless bonus machine.

1. Break Up The Banks
2. Tax Wall Street Gambling
3. End The Foreclosure Nightmare
4. Prosecute Fraud
5. Stop Subsidizing Risky Business
."

WSWS: "The past several months have witnessed a shift in social policy by the international bourgeoisie even further to the right, marked by a turn from economic stimulus policies to brutal austerity measures. In the name of deficit reduction, the ruling classes of all the major capitalist countries are carrying out a frontal assault on the past social gains of the working class.

The long-term aim of these policies is to eliminate the welfare state, reestablishing the competitiveness of the older capitalist powers by slashing workers’ living standards to the level of their impoverished counterparts in emerging economies like India and China. That the living standards of the world’s people are to be equalized downward, rather than upward, is an indictment of the capitalist system."

Het kapitalisme hoefde na de val van het communisme niet meer op sociaal gebied te concurreren met enig ander systeem. De welvaart die het westen de voorbije halve eeuw heeft geproduceerd is ontstaan onder druk van het socialisme en de Sovjet-Unie (en vanzelfsprekend ook dank zij de uitbuiting van de derde wereld, die nog steeds doorgaat). Stakingen en de angst voor een revolutie hebben de neoliberalen ertoe gedwongen om de welvaart van de gewone burger te verbeteren. Na de val van het communisme voelde het neoliberalisme zich bevrijd van deze last en kon het beginnen met de afbraak van welvaart en sociale voorzieningen op grote schaal. Dat gebeurde op basis van de dogma's van de Chicago School of Economics met Milton Friedman als goeroe (met desastreuze gevolgen voor Latijns-Amerika – ook Margaret Thatcher, volgeling van Friedman, was goed bevriend met massamoordenaar Pinochet). Maar hun graaizucht was zo groot dat ze hun eigen systeem in gevaar gebracht hebben. En wat ze niet moeten vergeten is dat een revolutie, wat zeg ik, een wereldrevolutie, nu meer dan ooit tot de mogelijkheden behoort. Wordt de crisis mondiaal dan zal de oplossing ook mondiaal zijn. Just wait and see.

In behandeling

vuilHet is een oude kwestie, maar ze is nog steeds niet opgelost: de langzame maar zekere compostering van Zuidoost.

Een paar dagen geleden meldde ik dat het meldpunt openbare ruimte niet meer zo toegankelijk is. Vandaag probeerde ik voor de tweede keer om een melding van zwerfvuil door te geven. Mijn melding van 16 juli heeft nog geen resultaat gehad en ze staat ook niet op de digitale kaart van het meldpunt. Gisteren heb ik de melding herhaald. Ik merkte dat soms de knop voor het oproepen van de digitale melding ontbreekt in mijn browser, soms verschijnt die wel. Vandaag belde ik hen op. Iedereen was 'in gesprek', maar het duurde niet al te lang voor ik een bekende stem hoorde. De stem leek heel erg op die van een van de PvdA raadsleden, maar daar kan ik mij in vergissen. In elk geval kreeg ik een heel politiek antwoord, dus vrij nietszeggend. Op mijn vraag of er met de vakantieperiode onderbezetting was werd niet geantwoord. Ik kreeg enkel te horen dat hij wist van mijn meldingen, wat me uiterst verbaasde, want nog geen reactie gehad tot nog toe (afgezien van een email-bevestiging), ook geen vlaggetje op de digitale kaart. Ook daar kreeg ik geen antwoord op. De melding is doorgegeven kreeg ik te horen. Meer niet. Ik ben benieuwd. Op het moment dat het flink gaat regenen stroomt alle vuil naar de rioolopening toe en blokkeert daar de afvoer. Juist nu er veel mensen met vakantie zijn is het makkelijk om de meeste parkeerplekken goed te bereiken en schoon te maken. De situatie is zoals hieronder, veel van het zwerfvuil is al gecomposteerd, wat duidt op maandenlange verwaarlozing:

afval
Afvoer helemaal verstopt
Compost onder het zwerfvuil

"Het streven is uw melding binnen twee werkdagen te behandelen. Dit is een automatisch verstuurd bericht. Reageren is niet mogelijk."

Meldpunt: "Op de Kaart is de digitale kaart van Loket Amsterdam, waarop de burger in een paar muisklikken locaties kan vinden. Uiterlijk 2 uur nadat een Melding Openbare Ruimte is gedaan, wordt de melding weergegeven, ook 's nachts of in het weekend. Bewoners en andere geïnteresseerden kunnen zo zien welke meldingen zijn gedaan, maar ook wat de status van de afhandeling is. Als een melding is afgerond, blijft hij nog 48 uur zichtbaar."

Op de bewuste kaart zie ik een paar andere meldingen, maar niet die van mij, en een daterend van 5 juli die 'in behandeling' is, een eufemisme voor 'niets aan gedaan'.

zwerfvuil

De digitale kaart geeft in elk geval een rooskleurig beeld van de situatie, want veel gedane meldingen komen er niet op terecht, en verdwijnen in de rimboe. Ik moet er niet aan denken dat er bezuinigd gaat worden op deze diensten. Misschien is dat al het geval gezien het ontbreken van inzet. De bovenstaande foto's zijn vandaag gemaakt. Ik hou u verder op de hoogte.

Zomer in Amsterdam

DeEcho: "Bezoekers aan de stad kunnen voor zes euro 24 uur parkeren en gratis met het openbaar vervoer (OV) doorreizen naar het centrum. P+R (Parkeer en Reis) Gaasperplas is net geopend en biedt 320 extra P+R plekken. Het parkeerterrein ligt dicht bij de ring A10 en heeft een goede OV-verbinding naar het centrum."

Zes euro is geen geld. Maar het openbaar vervoer in Amsterdam in de zomer is niet te harden. Elke zomer heb je te maken met bouwwerken en omleggingen, dat betekent overstappen op overvolle bussen en luchtvervuiling.

Parool: "De metrotunnel tussen Amsterdam CS en het Amstelstation is deze zomer voor niets bijna vijf weken gesloten.
De brandveiligheid van de tunnels moest worden verbeterd, maar de gemeente en de aannemer hebben verschil van mening over de planning en de aard van het werk.
Woensdag meldde wethouder Eric Wiebes dat de aannemer zich op het laatste moment had teruggetrokken, omdat de beoogde verbetering van de brandveiligheid in de tunnel niet op tijd kon worden afgerond. Dat zou komen door gebrekkige afstemming. 
Het is nu te laat om de zomersluiting van de tunnel terug te draaien. Het GVB heeft metrobestuurders met vakantie gestuurd en buschauffeurs ingehuurd voor pendelbussen tussen CS en het Amstelstation. Ook zijn reizigers uitgebreid voorgelicht dat de metrolijnen 51, 53 en 54 van 10 juli tot 15 augustus niet tussen CS en het Amstelstation zullen rijden."

hitte
34°C in de schaduw in de metro

Weersverwachting metro: kokend heet

Het is zeker niet aan te raden om de metro naar de stad te nemen als het warm is, want je wordt gekookt. Dit euvel bestaat al lang. Ooit heb ik een metrobestuurder horen vertellen dat als de temperatuur boven een bepaald niveau komt, ik neem aan 30 of 35°C, de ventilatie automatisch uitgaat en dat zij daar niets aan kunnen veranderen. Soms lijkt het alsof de verwarming aanstaat.

Amsterdam is losing it. Zo behandel je je inwoners en toeristen niet, en mooie P+R faciliteiten zijn nutteloos als de rest belabberd is.

Buren

buur

Mijn Surinaamse buren zijn  vanochtend teruggekomen van vakantie. Het eerste wat buurman deed was zijn hakmes grondig met een vijl slijpen. Met zijn hakmes doet hij alles, kip en vis hakken, snoeien, ook 'praten' met zijn buren. Nu zijn ze al de hele dag bezig met wassen. Hun wasmachine staat om een of andere onverklaarbare reden buiten en ze hebben een grote afvalwateropvangbak ernaast gezet. Alles staat naast hun paar vierkante meter tuin met echte grond en onkruid (de rest is betegeld). Maar als zijn afvalbak vol is dan schept buurman met een emmertje (zie foto) de rotzooi eruit, loopt naar de andere kant van zijn tuin en leegt die emmer in mijn tuin, herhaaldelijk. Het had ook gekund in hun stukje grond, maar het zijn heel nette mensen, alleen slaat dat enkel en alleen op hun eigen terrein. De rest is geen Surinaams grondgebied dus die mag vervuild worden. Misschien dat Bouterse als president voor Suriname toch niet zo'n slecht idee is.

Als buurmans moeder bij hen in de tuin zit is dan gooit ze ook altijd haar brandende peuken mijn tuin in en ze is een kettingroker. Sommige mensen willen het gewoon niet leren. En dan zijn ze verbaasd dat Surinamers zo'n slechte naam hebben in Zuidoost. Het mankeert er alleen nog aan dat ze om kosten te sparen hun was in de Gaasperplas gaan doen, dat zou hen zo aan thuis herinneren toen ze hun was nog deden in het Brokopondomeer. In elk geval hakken ze hun hout in het Oranjebos.

Surinamers die terugkomen van vakantie uit Suriname zijn meestal de eerste dagen niet te genieten. De controle op Schiphol en elders wordt natuurlijk opgevat als een zwaar affront en in Suriname zelf is het vaak een koude kermis voor ze. Onze medelanders hebben het niet makkelijk. Daarom moeten wij zoveel mogelijk begrip opbrengen voor deze minderbedeelde en getergde burgers. 

Belastingen ontduiken?

Nederland is het fraudeland bij uitstek. Multinationals betalen nauwelijks of geen belastingen. Het grote bedrijfsleven fraudeert en ontduikt belastingen op grote schaal. 'Deals' worden niet nageleefd.

Volkskrant: "Ruim 150 grote Nederlandse bedrijven hebben jarenlang ten onrechte geen energiebelasting betaald. Zij werden in 1999 door de politiek daarvan vrijgesteld onder voorwaarde dat zij hun energieverbruik drastisch zouden terugdringen. Nu blijkt echter dat de bedrijven die belofte aan hun laars hebben gelapt."

Maar als ze in België een trucje hebben bedacht om de zwarte markt te beteugelen en de gewone burger en het midden- en kleinbedrijf te steunen dan staat men in Nederland te tetteren en schande te spreken over belastingontduiking. Maar de Belgen zijn wel degelijk op het goede spoor.


Nu worden deze belastingvrije cheques nog uitgegeven via commerciële bedrijven, maar stel je eens voor dat de staat dat rechtstreeks gaat doen en bijvoorbeeld uitkeringen gaat financieren met dergelijke cheques. Als deze gebruikt kunnen worden als legaal geld dan stimuleren ze de economie en zorgen voor behoud van een redelijk niveau van welvaart. Het drukken van deze cheques kost niet veel geld. Maar ze zorgen er wel voor dat iedereen te eten heeft en een dak boven zijn hoofd heeft. De staat heeft op deze manier ook geen schuld opgebouwd en houdt toch de economie aan de gang door deze vorm van geldcreatie. Het is een beetje het principe van de LETS. Het is dé ideale oplossing in tijden van crisis. Het is een oplossing die zowel voor de burger als het bedrijfsleven gunstig werkt. In Nederland lijkt belastingvrijheid een privilege te zijn van de rijken en de multinationals. De FIFA is ook zo'n multinational die eist dat ze belastingvrij winsten mogen maken.

Natuurlijk staan typetjes als Sneijder op hun achterste poten te schreeuwen over bedrog. Dat kan toch niet, dat mag toch niet, zeker niet als de Belgen slimmer, socialer en creatiever blijken te zijn dan de Nederlanders. Nederland moet eens ophouden met het vingertje te wijzen naar andere landen want Nederland is intussen het fraudeland bij uitstek geworden en dat op zo'n manier dat de gewone bevolking de dupe wordt. De gezondheidszorg is een puinhoop, het onderwijs is belabberd, het openbaar vervoer is een lachertje, etc. etc. Dát zou eens aangepakt moeten worden in Nederland. Ondertussen lijkt heer Sneijder zich ongans te vreten aan de Belgische maaltijdcheques.

Futen


Futenpaar met drie kuikens op de Gaasperplas

Mobiliteit

Volkskrant: "De onderhandelingen over een Paars-pluskabinet zijn vrijdag voortgezet met een gesprek over mobiliteit en bereikbaarheid. In de kamer van de informateurs in het gebouw van de Eerste Kamer bogen tien man zich gelijktijdig over vraagstukken als de kilometerheffing, aanleg van wegen en beter openbaar vervoer."

Volkskrant: "Scooters zijn veel stadsbewoners een doorn in het oog. Sinds jaar en dag wordt geklaagd over het gevaarlijke rijgedrag van de bestuurders en de herrie van de motoren. Meer recentelijk wijzen tegenstanders ook op de schadelijke milieueffecten van de brom- en snorfietsen, zoals scooters officieel worden aangeduid."

Het zijn tegenwoordig vooral jonge kutmarokkanen die rondsnorren met scooters. Eerlijk gezegd wil je dat soort tuig toch liever niet in het openbaar vervoer. Maar de oplossing voor het mobiliteitsprobleem (en trouwens ook een nog groter milieuprobleem) komt uit satirische hoek:


Die zit! Ook een leuke:

DeSpeld: "Op eBay is vanochtend om 9:34 Nederlandse tijd het Koninkrijk der Nederlanden te koop aangeboden. Er kan vanaf 17 miljard euro geboden worden."

Van de opbrengst krijgt iedere staatsburger €1000 en zijn eigen verantwoordelijkheid. De brandweer rukt voortaan niet meer uit, en van de burger wordt verwacht dat hij geen branden meer sticht. Een eenvoudige doch goedkope oplossing. Er moet bij de brandweer 85 miljoen euro bezuinigd worden, en daarvoor wordt 100 miljoen uitgetrokken. Regeren hoeft ook niet meer. De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat centraal. Wie met zijn €1000 een bank wil oprichten mag dat doen. Hij kan daarmee tot €10.000 uitlenen aan anderen (fractioneel bankieren). Uw buren lenen €1000 en deponeren dat bij uw bank, zodat u nog meer kunt uitlenen en uw eigen bankimperium kunt opbouwen. Alleen zo kan geld groeien. Ook geld moet mobiel zijn. Navigare necesse est, vivere non est necesse.

De realiteit is nog gekker dan de satire.

Zuidoost verstopt meldpunt

xbannermeldpuntopenbareruimte

Stadsdeel Zuidoost heeft het digitale Meldpunt Openbare Ruimte sinds kort goed verstopt. Mijn oude link (heb ik nu aangepast) in de rechterkolom van dit weblog ging niet meer rechtstreeks naar het digitale meldpunt openbare ruimte, maar gaf een aantal mogelijkheden die weinig met de openbare ruimte te maken hebben en van daar raak je mogelijk steeds verder van je doel af. Klik je op deze oude pagina op 'online formulier meldpunt openbare ruimte' dan kom je weer in de rimboe terecht. Je kan altijd nog telefonisch een melding doen: op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur naar het telefoonnummer: 020 – 25 25 222. Voor calamiteiten contact opnemen met de politie.

Maar met enig zoeken is toch de juiste pagina te vinden waar een heus digitaal formulier te openen is (popups toelaten in uw browser). Makkelijker kunnen ze het niet maken, wel moeilijker.

Tracébesluit - bundel zienswijzen

trace

De ingediende zienswijzen over het ontwerp tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere zijn nu gebundeld en kunnen ingezien worden op deze site.

Op het ontwerp kwamen in totaal 360 reacties binnen. De gebundelde zienswijzen zijn onder meer aangeboden aan de betrokken ambtenaren van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Naar verwachting zal de Minister van Verkeer en Waterstaat, in samenspraak met de Minister van VROM in de tweede helft van 2010 het tracébesluit vaststellen, dat dan definitief wordt. Daarna kan alleen nog beroep ingesteld worden door belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als bijlage bij het tracébesluit zal in een Nota van Antwoord worden aangegeven hoe de zienswijzen op het ontwerp-tracébesluit in de besluitvorming zijn meegewogen.

Hier een keuze uit een aantal zienswijzen afkomstig van bewoners/instellingen van Zuidoost:

- Gaaspercamping zienswijze 143
- Kantershof 225
- Huntum 226
- Aktie Gezondheid Gaasperdam 227
- Kempering 261
- WOG 294
- Fietsersbond 291
- 277
- mijzelf 174

Hypotheekrenteaftrek

SCOnline: "De mogelijkheid voor huizenbezitters om dertig jaar lang maximale hypotheekrenteaftrek te toucheren, moet op de schop. Dat stellen drie adviesraden, waaronder de VROM-raad, in een poging om de onderhandelingen over paars-plus te beïnvloeden.

De raden willen naar een hypotheekrenteaftrek waarbij het uitgangspunt is dat de lening in dertig jaar wordt afgelost. Nu maken veel huizenbezitters nog langdurig gebruik van de maximale aftrek door tijdens de looptijd niets af te lossen. In plaats daarvan wordt bijvoorbeeld vermogen opgebouwd door te sparen. Met het spaargeld kan de hypotheek, of een deel daarvan, ineens worden terugbetaald na afloop van de overeenkomst."

Bloedrode heidelibel

Het is pas als je ze fotografeert en uitvergroot dat je pas kunt zien hoe mooi libellen zijn. Deze bloedrode heidelibel die ik in mijn tuin zag zitten heb ik op de faunapagina gezet. Ze zijn zeer algemeen maar wie herkent ze meteen als ze rondvliegen? Ik kan ze pas determineren als ik er een foto van gemaakt heb.

heidelibel

In mijn tuin heb ik speciaal egeltjesvoer neergezet en vandaag was het bakje voor meer dan de helft leeggegeten. I like to keep my customers happy.

Quatorze Juillet

 

Kop in het zand?

sad

Volkskrant: "De activiteiten van de drieduizend grootste bedrijven van de wereld veroorzaken jaarlijks 2200 miljard dollar (1,6 biljoen euro) schade aan de natuur. Het Britse onderzoeksbureau Trucost heeft dat becijferd, aldus een rapport van natuurbeschermingsorganisatie IUCN en het VN-milieuprogramma UNEP dat dinsdag in Londen wordt gepresenteerd.

De schade bestaat onder meer uit de uitstoot van broeikasgas CO2, luchtvervuiling en verspilling van water. De schade besloeg in 2008 ongeveer 6 à 7 procent van de totale omzet ofwel eenderde van de winst van de drieduizend grootste bedrijven.

Kernboodschap is dat natuurverlies schadelijk is voor de economie en dus ook voor het bedrijfsleven. 'Investeren in natuur is investeren in een duurzame economie', aldus directeur Willem Ferwerda van IUCN Nederland."

UNEP: "The report, entitled 'TEEB for Business' and part of a suite of reports being launched in the UN's International Year of Biodiversity, calls for companies to embrace concepts such as 'No Net Loss'; 'Ecological Neutrality' and ultimately 'Net Positive Impact' on the environment. "

Maar ook wat ons locaal bestuur betreft is een mentaliteitsomslag dringend noodzakelijk. Zelfs bij 'groene' besturen ontbreekt vaak de wil om natuur te ontzien. Het zijn de kleine beslissingen die bij mekaar opgeteld toch een groot effect kunnen hebbben.

Ik heb eerder al geschreven over het vennetje en het plan van Groengebied Amstelland om het ruiterpad om te leiden helemaal langs de rand van het vennetje. Het Oranjebos hoort volgens mij in de EHS, de ecologische hoofdstructuur thuis en alle beslissingen die worden getroffen over dit gebied moeten in de eerste plaats de natuur op z'n minst in stand houden. Het oorspronkelijke plan van GGA betekent toch een aantasting van het vennetje. Er zijn genoeg andere mogelijkheden die zelfs veel minder kosten. Dit is er een van, het aanpassen van een bestaande route (wat zand strooien) zodat geen bomen gekapt hoeven te worden.

ruiterpad

Bovenstaande omlegging sluit eenvoudig aan op het bestaande pad en hoeft niet over de doorwaadbare plek in het vennetje. Sommige ruiters gebruiken deze route al. Er hoeven dus geen bomen gekapt te worden rond het westelijke deel van het vennetje. Dat is echt nergens voor nodig. Het voorgestelde plan van GGA houdt in elk geval niet genoeg rekening met het instandhouden van de natuurlijke habitat van dit vennetje. Het is vooral op locale schaal dat bestuurders zich in de eerste plaats moeten laten leiden door instandhouding van de biodiversiteit door behoud van zoveel mogelijk groen. Er zijn genoeg recreatiemogelijkheden in Zuidoost. Behoud van natuur hoort bij GGA op de eerste plaats te komen, anders verliezen we beetje bij beetje steeds meer natuur.

Trouwens, de boeren rond het Gein mogen zich ook afvragen of hun inspanningen voor het milieu voldoende zijn. Consumptie en recreatie hebben hun grenzen.

DePers: "De huidige landbouwmethoden vreten veel te veel grondstoffen. Een groene revolutie is hoogst noodzakelijk, constateert TNO.

De grootste bedreiging voor de wereld? Het klinkt weinig angstaanjagend, maar het is de landbouw.

Die verbruikt een groot deel van de mondiale energieproductie, slurpt 70 procent op van het zoete water dat we produceren, neemt enorme oppervlakten in beslag (en steeds meer, vooral natuurgebieden) en de huidige landbouw is bovendien sterk afhankelijk van kunstmest (een aardolieproduct), en van fosfor, een grondstof die gewonnen wordt in Mauritanië en Chili, waar de bodem al redelijk in zicht komt.

Dit staat te lezen in het recent verschenen rapport Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production van het United Nations Environment Programme (UNEP)."

Patriottisme

grachtengordel

'Patriotism is the last refuge of a scoundrel', zei Samuel Johnson in 1775. En hij had gelijk.

Elsevier: "Het WK was niet alleen onderhoudend, maar ook leerzaam. Zo beseften we weer eens de waarde van vaderlandsliefde, die mensen uit allerlei groepen met elkaar verbindt.
Een bijzonder moment, waarover een serieus mens somber zou kunnen mijmeren. De aarde warmt op, Iran dreigt een atoommacht te worden, de economische crisis woedt voort, Femke Halsema gaat misschien regeren, maar Nederlanders maken zich druk over een helderziende inktvis.
Niet een van boven opgedrongen integratie, maar een spontane saamhorigheid op basis van Hollands glorie."

Met Iran als atoommacht heb ik geen probleem (eerst zal nog moeten blijken of Iran inderdaad een atoommacht is of wordt) en met Femke in een linkse regering al helemaal niet. Maar met Hollands glorie heb ik niet veel op. Ook in de Gouden Eeuw was er schrijnende armoede. Ook nu nog bestaat het systeem van kapersbrieven, vergunningen om andere landen uit te buiten. Het heet globalisering, privatisering en deregulering.

Rembrandt bedelaars
Rembrandt
Bedelaars aan de deur

Spanje mag blij zijn met zijn bliksemafleider en ze hebben hun overwinning ook verdiend, daar niet van. Maar Spanje zal het niet makkelijk hebben. Ze zijn opgestoten in de vaart der volkeren, hebben zich economisch ontwikkeld, dat betekent dus schulden gemaakt, en staan nu voor de gevolgen van het neoliberale systeem waar we met z'n allen in verwikkeld zijn geraakt.

Dit soort voetbalpatriottisme is een vlucht uit de werkelijkheid. Voetbal stelt niet veel voor (de Ronde van Frankrijk is volgens mij een grotere prestatie)  en als norm voor vaderlandslievendheid al helemaal niets. Want intussen worden Nederlandse bedrijven verkocht aan het buitenland en buitenlandse bedrijven nemen onze sleutelbedrijven over, dus ook de winsten en de beslissingsbevoegdheid over werkgelegenheid. Ook onze natuur wordt steeds verder bedreigd door het onzindelijke neoliberale gedachtengoed.

Waar Johnson op doelde met zijn uitdrukking is dat er een vals patriotisme bestaat waar de hooligan of neoliberaal graag misbruik van maakt.


De Amsterdamse grachtengordel komt op de Werelderfgoedlijst van de Unesco en wie heeft daar een probleem mee? De VVD natuurlijk, bij monde van Jan-Sebastian van Lissum, fractievoorzitter van VVD centrum. Diegenen die een aantal kapitale pandjes bezitten in de Gouden Bocht zien hun mogelijkheden om te 'vernieuwen en te ontwikkelen' (lees 'winst te maken met nieuwbouw') drastisch ingeperkt hierdoor. Hun patriottisme geldt alleen voor geld.

Met andere woorden er is een vals patriottisme en er is een gezond patriottisme of nationalisme, dit laatste is het geval als het gaat om de welvaart van de bevolking en respect voor zijn geschiedenis en monumenten, zeker als je ziet hoe de moderne architectuur afglijdt naar een afschuwelijke Stalinistische bouwstijl – gebouwen bedoeld om na dertig jaar weer afgebroken te worden en vervangen te worden door nog duurdere en hogere wangedrochten, allemaal ter meerdere eer en glorie van de vastgoedmaffia.

Rosetta en Lutetia

lutetia
Lutetia

De satelliet Rosetta heeft gisteren de eerste prachtige beelden van de asteroïde Lutetia doorgezonden. Lutetia is op z'n langste zijde zo'n 130 km in diameter en bevindt zich op ongeveer 455 miljoen km van de aarde, verder dan Mars. Het is de bedoeling dat de landingsmodule van de Rosetta, de Philae, in 2014 een landing maakt op Lutetia. Men denkt dat deze asteroïde is ontstaan tijdens de geboorte van ons zonnestelsel, dus een heel oud object.

Tuig van de richel

Volkskrant: "Tientallen bedrijven hebben vorig jaar op grote schaal personeel ontslagen, maar wel de bonus voor de directie verhoogd. Ook keerden tientallen bedrijven die in 2009 verlies maakten toch een hogere bonus uit aan de topbestuurders.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar de topsalarissen bij ruim 150 toonaangevende Nederlandse bedrijven.

Door de crisis moesten veel ondernemingen vorig jaar personeel ontslaan of bedrijfsonderdelen verkopen. Bij 92 bedrijven zijn vorig jaar in totaal 132 duizend arbeidsplaatsen geschrapt. Ondanks het personeelsverlies keerden 56 bedrijven een bonus uit aan de directie. Bij 34 bedrijven was de bonus na een ontslagronde zelfs hoger dan het jaar ervoor.

Bedrijven als verzekeraar Delta Lloyd, afvalbedrijf Van Ganzewinkel en chipmachinefabrikant ASML ontsloegen personeel en maakten verlies, maar desondanks werden de beloningen voor de top verhoogd.
Van de bestuurders van op de AEX genoteerde ondernemingen ontving de KPN-topman Ad Scheepbouwer met 7,4 miljoen euro de hoogste beloning. "

nina-brink

Volkskrant: "Nina Storms-Vleeschdraager, beter bekend als de zakenvrouw Nina Brink van de onderneming World Online, heeft vrijdag beslag laten leggen op bezittingen van Eric Smit, de journalist die een biografie over haar schreef."

Nederland op z'n smalst. Nina Brink, Neêrlands eigen BeursBitch, staat symbool voor alles wat er mis is met de bedrijfswereld, voor arrogantie en ziekelijke graaizucht. Het is dit tuig van de richel dat een crisis in de financiële wereld heeft veroorzaakt, en nu de crisis aangrijpt om nog meer te graaien en anderen daarvoor te laten betalen. Ze schromen er niet voor om de crisis nog te verergeren door massaontslagen, zoals in Oss. Wanneer krijgen we een doortastende regering die agressief optreedt tegen deze agressieve ondernemers en een halt toeroept aan de uitverkoop van haast alle grote Nederlandse bedrijven? Deze uitverkoop komt in feite neer op landverraad. De bevolking wordt benadeeld op grote schaal. En dom en/of crimineel Nederland heeft recent nog in groten getale gestemd op het tuig dat deze crisis gefaciliteerd heeft (en daar hoort jammer genoeg ook de PvdA bij). Er moet dringend wat veranderen in dit land. We want change!

Boek Een

Ik ben er klaar voor. Heb net geluisterd naar de Sinfonietta van Janáček (uitspreken met de klemtoon op de lange a van de tweede lettergreep) en kan dus beginnen met Boek Een van 1Q84 van Haruki Murakami. In dit boek worden regelmatig muziekstukken vermeld. De lijst op deze site is niet compleet. Ik heb het boek vluchtig doorgebladerd en heb de volgende voorlopige lijst gemaakt:

- Sinfonietta, Janáček
- Sweet Lorraine, Nat King Cole
- It's Only a Paper Moon, Nat King Cole
- Das Wohltemperierte Klavier, Bach, BWV 846, BWV 893
- Matthäus Passion, Bach, BWV 244
- Lacrimae or Seaven Teares, Dowland
- Cello concertos, Haydn

Dit boek lijkt meer dan Murakami's andere boeken een waterval van verwijzingen naar literatuur, Japans en buitenlands, van Dickens tot Tsjechov. Japan is juist door zijn in-zichzelf-gekeerdheid met uitgesproken eigen tradities erg vatbaar voor buitenlandse aantrekkingskracht, voor pogingen te ontsnappen aan de Japanse culturele identiteit. Japan bestaat uit tegenstellingen; aan de ene kant bruut geweld en aan de andere kant esthetische verfijning; subtiele levensstijl naast platte commercie. Japan is een land van uitersten. De druk op Japanners om zich te plooien naar de ongeschreven wetten van de samenleving is ontzettend groot, dus de druk om te ontsnappen is evenredig. Dat merk je ook in Murakami's werk. Hoewel hij duidelijk aansluiting zoekt bij buitenlandse culturen, is zijn werk door en door Japans. Zoals elk groot schrijver wil hij in het reine komen met zijn eigen cultuur. Ik ben benieuwd wat dit boek me brengen zal. In elk geval zal ik vaak nog andere boeken erbij moeten lezen, zoals De Verhalen van Heike. 

taira
De vlinder was het embleem van de Taira clan (Heike).
Schoonheid als vlag voor wil tot macht.
De Taira clan werd verslagen door de Minamoto clan.
Macht is zo vergankelijk als een vlinder.

In elk geval zie ik in dit boek meer dan in zijn vorige boeken verwijzingen naar oude Japanse literatuur. Als de Sinfonietta van Janáček gezien kan worden als een ode aan de bevrijding van Tsjechoslowakije uit het austro-hongarische keizerrijk (het was opgedragen aan het Tsjechoslowaakse leger), dan zijn de verwijzingen naar de Verhalen van Heike (de strijd tussen de Taira en de Minamoto clans in de 12e eeuw – 平家物語 Heike Monogatari – Heike is de Taira clan) ook van betekenis. Dat het Japans een moeilijke taal is blijkt al hieruit: 平家 is letterlijk 'het huis van Taira' – Taira no uchi, maar wordt uitgesproken als 'Heike' (er is een Japanse en een Chinese leeswijze). De Minamoto clan won tenslotte de oorlog tegen de Taira.

minamoto
Embleem van de Minamoto clan.
Bamboe- en gentiaanbladeren.

Ook  Het Verhaal van Genji van Murasaki Shikibu wordt genoemd. Dit heeft dan weer een relatie met de Minamoto clan. Genji, de hoofdpersoon van Murasaki's boek, kreeg de erfelijke titel 'Minamoto' van zijn vader. 源氏 ('Genji') heeft dezelfde karakters als 源の氏 ('het huis van Minamoto').

Niets schenkt meer voldoening dan een boek dat buiten zichzelf treedt en verwijst naar andere boeken en culturen. Een goede inleiding op de Japanse literatuur en geschiedenis vind ik nog steeds de Hyakunin Isshu, 百人一首, Van honderd dichters elke een gedicht, en ik mag er graag aan toevoegen: van duizend jaar geleden.

Volgens de binnenflap van 1Q84 zijn Hear the Wind Sing en Pinball 1973 nog niet vertaald, maar dat klopt niet. Ze zijn wel degelijk in het Engels vertaald, en wat mij betreft ook gelezen. Prijzen varieren van $26,49 tot $2.100 voor Hear the Wind Sing en $26,49 tot $2000 voor Pinball 1973. In Japan betaal je ¥714 (€6,38) en ¥819 respectievelijk. Het enige verschil is dat een eerste editie er gebruikt uitziet maar verder volkomen identiek is aan de latere edities. Pinball is zelfs met enig zoeken op internet te vinden.

Gaza

1075

PalestineLegalRightsFund: "On 9 July 2004, the International Court of Justice issued an advisory opinion condemning Israel's infringement of the Palestinian right to self-determination and violations of the Fourth Geneva Convention.  The ICJ explicitly affirmed the international community that the burden also falls on them not to recognise or assist the illegal situation."

Free the Shministim

Shministim


De zeven zeeën

pnas

Nou dacht ik de komende weken een beetje vakantiestemming te kunnen brengen, maar er is toch altijd meer verontrustends te melden dan leuks. Hoewel in Nederland zeer veel instellingen werkzaam zijn die de natuur een hart onder de riem willen steken – zelfs de overheid besteedt er heel wat geld en moeite aan – gaat het niet zo best met onze natuur. Alles wordt in kaart gebracht, geclassificeerd en op degelijkheid gecontroleerd. Maar als puntje bij paaltje komt in de nationale en locale politiek dan blijft het allemaal bij vriendelijk en positief geneuzel en de natuur wordt beetje bij beetje toch overal aangetast. Als de natuurgebieden verdwijnen, dan krijg je ineens 'stadsecologen' die wijzen op de mooie plantjes tussen de straatstenen en de fauna rond Schiphol. Daar moeten we het dan mee doen. En als de ruige anjer het lef heeft ergens te verschijnen dan mag die rustig vertrappeld worden en wordt ze niet eens in de waarnemingslijst toegelaten want dan is het vast een 'floravervalsend' exemplaar. Het blijft bij waarnemen en classificeren; propageren is sowieso suspect. De goede zaak wordt al te vaak verraden voor de belangen van het geld. Dus we blijven voorlopig aan de gang. De mensheid verdient wat ze zelf aanricht.

VPRO: "De oceanen worden in snel tempo steeds zuurder, als gevolg van de toenemende CO2-uitstoot. Hoe meer CO2 in het zeewater oplost, hoe lager de pH-waarde. De verwachting is dat rond 2050 een kritische grens van 550 ppm CO2 in het zeewater wordt bereikt. De oceaan is dan zo zuur dat kalk erin oplost en koralen en schaal- en schelpdieren geen uitwendige skeletten of schelpen meer kunnen vormen. Maar wat zijn de gevolgen voor vissen? Die zullen, volgens een publicatie in de PNAS van deze week, massaal sterven in het larvenstadium."

walvis

De basisschool hier in de straat heeft net een feestje gehad met veel decibels. Elke zomer zetten de geluidsvervuilers aan de oostkant van de Gaasperplas als eerste hun geluidsboxen uit hun auto op het dagkampeerterrein, dan komt het bier.

VPRO: "Mensen produceren overal lawaai; in steden, op wegen en op zee. Dieren die afhankelijk zijn van hun zang voor communicatie, paring of jagen proberen dat te overstemmen. Verschillende diersoorten blijken daar andere tactieken voor te hebben.

Net als mensen in een druk café doen, moeten dieren omgevingslawaai proberen te overstemmen. Twee verschillende studies in Biology Letters van deze week gaan in op hoe walvissen en zangvogels met geluidsoverlast omgaan. Beide diersoorten gebruiken een andere tactiek; walvissen brullen harder en vogels passen juist de toonhoogte van hun zang aan.

Als mensen inderdaad steeds meer lawaai gaan produceren, zowel in de stad als op zee, dan zijn de vogeltjes met hun tactiek het beste af. De walvissen gaan alleen steeds harder brullen, wat ze alleen maar meer en meer energie kost. En dat heeft een limiet."

Misschien hebben de zelfmoordpogingen van walvissen en dolfijnen ook te maken met overmatig geluid of verzuring. Misschien is onze agressieve maatschappij ook een gevolg van allerlei vormen van vervuiling die we zelf veroorzaken. Maar het volstaat niet om alles te onderzoeken, er moeten ook maatregelen komen. Misschien zijn de hersenen van onze bestuurders al dermate aangetast dat ze niet meer tot goede oplossingen  kunnen komen. Ik begin geloof ik ook al een beetje te verzuren.

Onverkochte woningen

Parool: "Het aantal onverkochte woningen breekt alle records. In Amsterdam stonden het afgelopen kwartaal 6132 woningen via makelaars te koop, bijna duizend meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Uit de vandaag door makelaarsvereniging NVM gepubliceerde cijfers over de woningmarkt blijkt dat het aantal te koop staande woningen in Amsterdam in twee jaar is verdubbeld. Daar komen de onverkochte nieuwbouwwoningen nog bij.

Naar schatting staan er op dit moment ruim 7500 woningen in de stad te koop, meer dan makelaars in een jaar kunnen verkopen. Landelijk staan 134.413 huizen te koop, terwijl  het verkooptempo lager ligt dan in de hoofdstad."

NieuwsUitAmsterdam:
"Corporaties brengen veel te hoge verhuurkosten in rekening
Het gerechtshof Amsterdam heeft op 29 juni 2010 in hoger beroep een eerdere uitspraak van de kantonrechter bekrachtigd. Deze stelt dat Ymere te hoge eenmalige verhuurkosten in rekening brengt bij haar nieuwe huurders. Ymere vraagt van iedere nieuwe huurder een betaling van € 125,- aan administatie- en verhuurkosten. Het hof oordeelde dat de onderbouwing van deze kosten onvoldoende is en dat een rekening in de orde van € 26,50 redelijk is."

Schulden-economie

big-NL1007_3

SCOnline: "Minister Van der Hoeven van Economische Zaken stelt 0,5 miljoen euro beschikbaar voor twee private investeringsfondsen voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens de bewindsvrouw is dit bedrag nodig omdat ‘dergelijke initiatieven zonder een financiële impuls of garantie vanuit de overheid moeilijk van de grond komen’.

Kleine bedrijven hebben het sinds de kredietcrisis al moeilijk om geld voor investeringen aan te trekken. Volgens Van der Hoeven dreigt dat de komende tijd nog moeilijker te worden. ‘De twee fondsen zorgen voor versterking van de balans door achtergestelde leningen en eigen vermogen aan te bieden. Hierdoor wordt de solvabiliteit van de onderneming verbeterd,’ meldt het ministerie.

Van der Hoeven zal de komende maanden ‘samen met banken en beleggers’ de mogelijkheden voor fondsvorming binnen de Europese normen verder uitwerken. Daarnaast zal het kabinet zich buigen over verlenging van het garantie-instrumentarium voor kredieten dat volgens plan nu nog op 31 december van dit jaar afloopt."

Het bovenstaande is een van de vele voorbeelden die aantonen waar het fout zit in onze maatschappij. De overheid subsidieeert, geeft geld weg, aan private ondernemingen, terwijl de noodzakelijke voorzieningen voor burgers gekort worden. Het zou toch de bedoeling moeten zijn dat het private bedrijfsleven zichzelf kan bedruipen, daar zijn ze verdorie toch privaat voor! Dat het midden- en kleinbedrijf in de problemen kan komen is duidelijk, maar dat zal dan wel in de eerste plaats gebeuren door de geplande daling van de koopkracht van de bevolking door bezuinigingen. Bovendien is er geen garantie dat dit geld voor private investeringsfondsen ook daadwerkelijk het midden- en kleinbedrijf ten goede komt. Wat we kunnen verwachten is dat de gesubsidieerde investeringsfondsen dit als winst zullen beschouwen en gewoon zullen afromen. Dat is de trend tegenwoordig. Zo wordt handel en nijverheid bedreven.


Onze economie is gebaseerd op schulden. De oppassende burger denkt nog steeds dat bedrijven hun winst in eigen bedrijf investeren. Dat zal zeker het geval zijn voor de bonafide bedrijven, maar een steeds groter aantal bedrijven werkt heel anders. Hun bedrijfsvoering is erop gericht alle winst die ze maken meteen af te voeren. Dat merken we onder andere door de bonuscultuur. De winst wordt via bonussen, hoge topsalarissen en andere constructies onttrokken aan het bedrijf en als er geïnvesteerd moet worden dan gebeurt dat door leningen, schulden dus. Dus onze economie is een schulden-economie. Als het fout gaat dan zijn de verantwoordelijken al met het geld gaan lopen, volledig legaal. Dat een bedrijf teniet gaat deert hen niet. De managers zitten goed in de slappe was. De risico's, vooral voor essentiële onderdelen van onze nationale economie zoals openbaar vervoer, energie, volksgezondheid, onderwijs, zijn dan voor de burger. Kijk naar IJsland. De bevolking moet opdraaien voor de graaizucht van een paar bankiers. En wat deed Wouter Bos? Hij nam het risico over om de Nederlandse spaarders terug te betalen, dus hij belastte de hele Nederlandse bevolking ten gunste van een kleine groep die met hun spaargeld veel winst wilden maken in het buitenland. Dit is de werkelijkheid.

Intussen gooit onze regering geld over de balk door private bedrijven gratis geld te geven, dat uiteindelijk uit de zakken van de gewone burger gehaald zal worden. Met andere woorden, we leven in een maatschappij die lusten privatiseert en lasten socialiseert. Het bedrijfsleven houdt zichzelf in een constante staat van insolvabiliteit door op schulden te teren. Winsten vloeien af, investeringen gebeuren middels leningen. Zo ontstaat een schulden-economie, waarin de geldverleners ook nog eens een deel van de winsten opslorpen en prijzen opdrijven. Schulden zijn een zeer groot deel van onze economie geworden, schulden zijn handel, schulden drijven het bruto binnenlands product omhoog. Maar het is in feite windhandel.

Het is dus een mythe dat het huidige kapitalisme voor welvaart voor iedereen zorgt en het meest succesvolle systeem is. De meeste bedrijven zijn afhankelijk van leningen, steeds weer nieuwe leningen om het hoofd boven water te houden en waar winst gemaakt wordt zal die afgeroomd worden en niet geïnvesteerd. De kapitalistische kaste zorgt voor zichzelf. Het neoliberalisme is niet in staat om een duurzaam systeem in stand te houden. Zonder overheidssteun kan de neoliberale markt niet functioneren. De neoliberale markteconomie werkt niet, tenzij voor een handjevol profiteurs. En onze regeringen zijn er niet langer voor de burger maar voor de financiële wereld die zorgt voor een hoog bbp op papier. Winsten worden nauwelijks geïnvesteerd in projecten die de maatschappij in haar geheel vooruit helpen. Het geld wordt geïnvesteerd in financiële transacties op de beurzen die nog meer winst moeten opleveren. Het systeem is dus aan het doldraaien. Dat kan niet anders dan slecht aflopen. Als de enige oplossing is het terugbrengen van het begrotingstekort, wat de koopkracht van de bevolking zal aantasten, dan zijn we in de aap gelogeerd.


Regeringen moeten investeren in projecten die ons vooruit helpen, in projecten die de problemen waar we mee geconfronteerd worden helpen oplossen, voornamelijk op gebied van milieu, klimaatverandering, energie, transport, volksgezondheid, etc. Als geld wordt besteed aan duurzame projecten die echt iets toevoegen dan profiteert iedereen daar van, zowel burgers als bedrijven. Vooralsnog zitten onze regeringen nog in een virtuele wereld van cijfers op papier.

De een zijn dood is de ander zijn brood. Homo homini lupus.

Volkskrant: "Maandag sloot de rente op 10-jaarsobligaties op 2,75 procent. Hierdoor is de rente die de Nederlandse staat in de toekomst op zijn schulden moet betalen, fors lager en daalt het begrotingstekort.
Nederland dankt de lage rente aan de onrust in de wereld. Beleggers vluchtten de afgelopen maanden al van Griekse en Spaanse naar Duitse en Nederlandse obligaties."

Uit bovenstaand citaat blijkt ook dat als fluctuerende parameters van onze economie, als bepalende elementen van het goed of slecht werken van onze economie, vooral rente (op schulden) en winstbejag van belang zijn. Eigenlijk zouden dat degelijke arbeid en maatschappelijk nut moeten zijn. We leven in een casino-economie: het casino wint tenslotte altijd en irrationaliteit is de motor. Intussen is ook het 'respect voor het individu' van de neoliberale filosofie een lachertje geworden; het komt neer op respect voor een kleine kaste van individuen. Onze normen en waarden zijn een leugen geworden. Ook Europa is een leugen.


Jan Blokker

jan_blokkerWe zullen hem missen met zijn scherpe pen en inzichten. Tot op het laatst aan het schrijven. Met hem als commentator van Nederland had je nog het gevoel dat het ooit nog eens goed kon komen in dit land. Maar als het woord Uruguay vandaag al door de NOS verkeerd gespeld wordt als Uruquay dan moeten we alle hoop laten varen. We zullen hem missen.

Net vandaag ook werd gemeld dat klokkenluider Bos, de man die in 2001 bekendmaakte dat in de bouw voor miljoenen euro's werd gefraudeerd, opnieuw moet terechtstaan voor betrokkenheid bij omkoping. Voor Zand Erover - De Wereld van de Bouwfraude schreef Jan Blokker het voorwoord. Zijn aanhef: "Journalistiek is oorlog". Het is een bittere waarheid.

Exploitatie van kinderopvang

catalpa

Onder de naam 'investeerders' schuilen tegenwoordig heel wat dubieuze bedrijven. Meestal investeren ze niet, maar kopen op, dat is heel wat anders. Investeren doe je om een bedrijf op te richten of te vergroten, te verbeteren; het doel is een bedrijfsactiviteit goed te runnen. Opkopen gebeurt uitsluitend om winst te maken, soms zelfs om bedrijven op te splitsen en weer door te verkopen. Soms gebeurt dat met geleend geld. Ze investeren eigenlijk andermans geld in hun eigen onderneming. Een riskante zaak dus als je uitgaat van een dienstverlening die in stand gehouden moet worden.

NRC: "Een buitenlandse investeerder neemt voor het eerst een Nederlands kinderopvangbedrijf over. De Amerikaanse investeerder Providence heeft het hoogste bod uitgebracht op de Nederlandse exploitant van kinderdagverblijven Catalpa.

Providence zou tussen de 400 en 500 miljoen euro betalen voor Catalpa, dat 220 vestigingen heeft, verspreid door het land. Catalpa bestaat sinds 1975 en is de afgelopen jaren fors gegroeid door overnames. De huidige eigenaar, de Nederlandse investeerder Bencis, kocht Catalpa in 2006 en verkoopt het bedrijf nu door. In de tussentijd verkocht Catalpa alle panden die de organisatie in bezit had.

Brancheorganisatie MO Groep Kinderopvang waarschuwde onlangs voor de risico’s van verkoop aan buitenlandse investeringsmaatschappijen. De groep ontwikkelt een ‘branchecode’ die eigenaren moet stimuleren de winst te investeren in de kwaliteit van de opvang. Voorzitter Ina Brouwer zei dat „we niet moeten willen” dat investeerders „snelle winst” halen uit de stabiele inkomsten in de sector. De overheid vergoedt de kosten van werkende ouders deels via de kinderopvangtoeslag. Vorig jaar besteedde het Rijk daar 2,9 miljard euro aan."

De huidige of intussen wellicht vorige eigenaar, Bencis, ook een 'investeerder', is net zo'n bedrijf als Providence. Het gaat niet om dienstverlening maar om winst. Als 80% van de zorg voor kinderen betaald wordt door de overheid dan heb je een betrouwbare bron van inkomsten, en je kunt druk uitoefenen om steeds meer te laten betalen. En dan zijn er nog de panden die je kunt verkopen. Er valt geld te verdienen met de koters.

providence

ProvidenceEquity  heeft al grote belangen in de media, entertainment, telecommunicatie en is eigenaar van Casema. Providence heeft nauwe banden met 'andere' bedrijven als Goldman Sachs, Citigroup en Carlyle. Samen met deze en andere ondernemingen kopen ze bedrijven op. Het aantal rechtszaken waar Providence in verwikkeld was is groot. Het is dus echt een kwestie van zoveel mogelijk geld halen uit hun 'investeringen'. Hun producten worden omschreven als groeikapitaal en leveraged buyout. Leveraged buyout betekent dat het geld waarmee een bedrijf wordt gekocht geleend is. Dat kan dus makkelijk als je nauwe relaties hebt met banken (Goldman Sachs) en gigantische geldmachines als Carlyle. Je kan schuiven met geld, het hoeft niet eens echt geld te zijn, maar puur boekhoudige inschrijvingen, officieel leen je het geld van bedrijven die misschien dat geld ook ergens lenen, en daarmee koop je een controlerend belang in bedrijven. De activa van het aangekocht bedrijf dienen meestal als onderpand voor de lening. Het is een soort derivaat van een aankooptransactie. Er zijn dus meer risico's verbonden aan een dergelijke aankoop dan normaal. De risico's zullen ook wel weer verpakt worden als derivaten en te gelde gemaakt.

Door dat schuiven met geld en lenen is het makkelijk om een financieel imperium op te bouwen. Tot de bubbel barst, maar daar is weinig kans toe als hun relaties hoog in de financiële wereld en regeringen zitten; en ze richten zich op bedrijven met verzekerde inkomsten. Deze vorm van zakendoen lijkt erg op hedge funds die in hoge mate verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis, handelen in aandelen die men niet eens heeft. Het systeem is gebaseerd op schulden; schulden die ook kunnen worden gebruikt om belastingen te ontwijken. De geld- en invloedsstroom is niet doorzichtig meer.

De banden die Providence Equity heeft met banken die vaker in opspraak zijn geraakt, zoals Goldman Sachs, Citigroup en bedrijven als Carlyle, reiken via deze laatste verder naar instellingen als het IMF, de Wereldbank en tenslotte de Amerikaanse regering. Het gaat dus vooral om macht en geld, veel macht en geld. 'Investeringsfondsen' als Carlyle kopen vooral bedrijven die zich richten op opdrachten uit de publieke sector. Terwijl kleine bedrijven het moeilijk hebben om krediet te krijgen, ontvangen deze bedrijven ongelimiteerde kredieten; achter hen staat de volle macht van banken en overheidsinstellingen, ook en vooral als deze laatste zelf zijn verwikkeld in dubieuze transacties.

carlyle

De verstrengeling van overheid en bedrijfsleven.

CommonDreams: "If Providence runs into trouble with the FCC over media concentration issues, it can call on Michael Powell for advice. Powell's the former FCC Chairman who embraced media concentration as well as the former Chief of Staff of the Antitrust Division in the Department of Justice. Providence hired him as a Senior Advisor last year."

EconomicWarrior: "But if you are an elite king of private equity like Jonathan Nelson of Providence Equity Partners… the world is your oyster. Nelson is one of the richest men in America.  Richard Parsons, the chairman of Citigroup, which is one of the worse run and most predatory financial institutions of all time–and would be out of business if it was not for the taxpayer bailouts–is one of Jonathan Nelson’s special partners. Yet Parsons announced he was joining Providence Equity back in September 2009. Holy shit. And he is still chairman of Citigroup? Hello, any conflicts here? What about the ongoing disaster of Citigroup funding the leveraged buyout of Guy Hand’s Terra Firma Partners very troubled EMI–the record business.

This grab bag capitalism–the world of financiers and private equity—is interwoven into our highest offices here and abroad. George H.W. Bush, special partner, The Carlyle Group. Dan Quayle, special partner Cerberus Group. Bill Clinton, partner, Ron Burkle’s Yucaipa Partners. John Snow, former Treasury Secretary,  special partner, Cerberus Capital. Jeb Bush, former governor, private equity division, Lehman Brothers. Mitt Romney, righteous Mormon, one time Massachusetts governor, Bain Capital. Hank Paulson, former Goldman CEO–shit–Goldman is the biggest goddam private equity firm in the world with $90.7 billion, surpassing the Carlyle Group, according to The Wall Street Journal and Dow Jones."

Aankopen met geleend geld en uitbesteding van de risico's, dat is tegenwoordig 'succesvol handeldrijven'. Zo verdwijnen miljarden bestemd voor noodzakelijke dienstverlening in Nederland in de zakken van buitenlandse particuliere ondernemers. Hoe het met de kinderen vergaat is hun zorg niet.

Exoten

Een paar dagen geleden had ik het over parkieten in Gein. Dat zijn exoten, die horen hier normaal niet thuis en zijn ingevoerd. We zien ze steeds meer en intussen lijken ze hun stekje gevonden te hebben hier. Klimaatverandering en gewone import spelen een rol. Dat geldt ook voor planten. Soms worden planten geïmporteerd voor siertuinen en verwilderen ze hier. Op een gegeven moment horen ze bij de flora. De vuurlibel is hier vrij zeldzaam, maar hun aantal neemt toe. Ik zag er een paar aan de zuidoever van de Gaasperplas. De gewone oeverlibel is intussen nog het meest talrijk.

gewoneoeverlibel
Gewone oeverlibel

Hoe de onderstaande bolpapaver in Zuidoost terecht is gekomen weet ik niet, misschien uit een siertuin of meegevlogen uit Afghanistan. Maar hij staat er wel. Niet onaardig. Of heb ik nu de beheerders van GGA in een acute alarmfase verzet? Misschien kunnen ze eens nagaan wat er moet gedaan worden om de nadelige gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Te vaak maaien is slecht voor de grond, de planten en de fauna. Minder maaien spaart energie, arbeidstijd, geld, beperkt luchtvervuiling en geeft een kans aan natuurlijke grassoorten en wilde planten die de zuurstofproductie bevorderen en koolstofdioxide absorberen. Het creëren van gazons is onzinnig, want daarvoor heb je andere grond nodig.

papaversominiferum
Papaver somniferum

Dat we (dus ook het stadsdeel en GroenGebied Amstelland) rekening zullen moeten houden met klimaatverandering in het groenbeleid is duidelijk. Opwarming kan een probleem gaan vormen. Ook daarbij kan het groen een hulpmiddel zijn. Riet helpt algenvorming tegen te gaan. Hoe meer begroeiing hoe beter het vocht in de grond vastgehouden wordt. In onze zomers zien we al gauw hele grasperken die niet meer groen zijn maar bruin omdat het gras verdort. Dat is niet wenselijk. Stadsdeel Zuidoost laat tegenwoordig sommige stukjes ongemaaid. Prima idee. Daar kunnen stinsenplanten tot hun recht komen zoals hier:

veld1

Egeltje

Vanavond keek ik naar buiten, mijn tuin in, en zag wat bewegen onder een struik. En jawel hoor, een egeltje. Dat is zeer bijzonder want mijn buren aan de ene kant hebben een tegeltuin, aan de andere kant hebben ze zelfs de ondergrond afgezet met tegels (dus op de kant de grond in!); dat maakt het voor egeltjes heel lastig om mijn tuin in te komen nu. Dus ik ben bijzonder gecharmeerd van dit egeltje. Ze kunnen vrij snel wegduiken als ze willen; ik heb hem maar rustig laten rondscharrelen onder de struiken. Ik was van plan om mijn tuin wat te fatsoeneren de komende weken. Dat zal ik toch maar laten, want de egel huist waarschijnlijk ergens tussen de rommel. Meestal is er meer dan één. De laatste foto die ik van egeltjes in mijn tuin maakte is van 2004. Deze dus:

egeltje
Het was donker, dus ik moest wel flitsen, vandaar de lichte oogjes.

Investeren

De bezuinigingshype is een tijdelijke bevlieging. Serieuze economen weten dat bezuinigingen de economie plat kunnen leggen. Dus het zal wel meevallen in Europa, tenminste in die landen die een beetje verstand hebben. Het begrotingstekort is een papieren tekort, een boekhoudkundige kwestie, die ook met boekhoudkundige middelen op te lossen is. Een beetje creatief boekhouden in de goede richting doet wonderen. Het creatief boekhouden door types als George Bush heeft de VS in de crisis gestort. De maatregelen die zijn genomen om de financiële wereld te reguleren en zo een nieuwe crisis te vermijden, zijn tenslotte ook een wassen neus. Het wordt tijd om het creatief boekhouden op een positieve manier aan te wenden. Voor de pers verklaar je dat er flink bezuinigd gaat worden, maar in werkelijkheid investeer je zoveel mogelijk in dingen die de maatschappij vooruit helpen. En ik ben niet cynisch of sarcastisch. De tijd vraagt om aanpak.

deficits

Duitsland is al bezig. De Deutsche Bahn gaat grootschalig investeren.

BerlinerZeitung: "Bis 2014 sollen 41 Milliarden Euro in das Schienennetz und in neue Fahrzeuge fließen - soviel, wie noch nie in der Geschichte des Staatsunternehmens. 'Dadurch werden sich die Reisezeiten verkürzen, die Züge zuverlässiger und pünktlicher fahren und letztlich auch der Reisekomfort spürbar steigen', sagte der Technikvorstand der Bahn, Volker Kefer, der Berliner Zeitung."

Maar als je infrastructuur, openbaar vervoer, energie, etc. in handen zijn van buitenlandse  ondernemingen dan kun je niet meer als nationale instelling optreden en ben je totaal machteloos om ook maar het minste te veranderen of te verbeteren.

En als ik dan even sarcastisch mag zijn, als de hele financiële wereld toch naar de ratsmodee gaat dan ben je beter af met een bevolking die nog een goede levensstandaard heeft behouden door investeringen en sociale uitgaven van de regering.

Le Tour

tourDe Tour de France blijft een evenement. Ondanks de dopingschandalen is de Tour nog steeds een topper. Het gaat mij er niet om wie er wint en of Armstrong doping heeft gebruikt (het is niet geconstateerd, dus hem treft geen blaam), maar het is televisie op zijn best. Je volgt de hele route vanaf de motoren en helicopters alsof je er echt bij bent. Je ziet de prachtige oude kastelen, de bossen en rivieren, de pittoreske dorpjes.
Ah, la douce France!

Dit jaar zijn er veel bergritten, geen kustritten. Geen bezoek aan de Provence dit jaar, enkel een korte afslag naar de Haute Provence. Elk jaar wat anders.

Volg de toeristische gids van de Tour. Dan TV aan, lekker de voetjes omhoog, schotel met zomerkoninkjes en slagroom op tafel, un petit vin blanc de temps en temps, en de jongens zien zwoegen. Heerlijk.
Allez les gars!

Bouwstop in Amsterdam

Adam

AT5: "Gemeente: einde aan bijna alle bouwprojecten.
De gemeente verwacht 345 miljoen euro minder binnen te krijgen voor de bouw van kantoren.
De lagere inkomsten zorgen ervoor dat er minder geld is voor stadsvernieuwing, zoals de bouw van nieuwe woningen en kantoren. De inkomsten zijn lager door de kredietcrisis en het instorten van de kantorenmarkt. Door de lagere inkomsten worden alle projecten per direct stopgezet. Alleen als de bouw noodzakelijk is of als er geld voor is zal de bouw doorgaan. Zo zal bijvoorbeeld een straat die nu open ligt weer dicht worden gemaakt."

Zo zijn er dan toch nog positieve kanten aan de crisis. Het bouwen kan tenslotte niet tot in de eeuwigheid doorgaan. Er zijn grenzen aan de groei en dan zal men creatieve oplossingen moeten bedenken. Om te beginnen kan men ook het slopen van woningen zoveel mogelijk vermijden.

DRO over de structuurvisie: "De indientermijn voor zienswijzen op de Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 is onlangs gesloten. Er zijn meer dan 400 zienswijzen ingediend. Om u een beeld te geven, noemen we de meest voorkomende onderwerpen waarover bewoners en organisaties hun mening hebben gegeven. Deze opsomming is niet uitputtend, de onderwerpen staan niet in een hiërarchische volgorde. Hij dient om u een beeld te geven van de onderwerpen van de reacties.

    * Weg door volkstuinen in Brettenzone  

    * Bebouwing aan de Noordoever van de Sloterplas

    * Verlaging van de Gooiseweg

    * Bebouwing zuidzijde Gaasperplas

    * Permanent wonen op volkstuinen

    * Positie hoofdboomstructuur ten opzichte van hoofdgroenstructuur

    * Positie ecologische structuur in structuurvisie

    * Positie van sportparken in de hoofdgroenstructuur

    * Verbinding Brettenzone met de stad / rol van Haarlemmerweg

    * Sluiten van de kleine ring tussen Isolatorweg en Centraal Station

    * Transformatie bedrijventerreinen

    * Toelaten kantoorachtige bebouwing op bedrijfsterreinen

    * Positie Sportpark Sloten ten opzichte van hoofdgroenstructuur

    * Positie volkstuin De 5 Slagen ten opzichte van hoofdgroenstructuur

    * Positie uitbreiding haven ten opzichte van Houtrakpolder

    * Positie kaart recreatief wandel- en fietsnetwerk in Structuurvisie

    * Visie op water in Structuurvisie

    * Olympische Spelen"

golfomnibus

Vreemd genoeg blijft het geld in golfland rollen. Begrijpelijk, de bonusjagers moeten toch ergens hun geld aan kwijt. En het staat ook gedistingeerd om te zeggen dat je lid bent van een golfclub. Men moet ook een plek hebben waar business deals gesloten kunnen worden in alle amicabiliteit, entre nous.
DePers: "Golfers golfen minder, maar ondernemers blijven banen uit de grond stampen. Met particulier geld."

Waar heb dat nou voor nodig!

smillais_sense_of_snow

Smilla's Gevoel voor Sneeuw van Peter Høeg speelt zich af in sneeuw en ijs. Wie leeft in een koud klimaat heeft ook een groot aantal benamingen voor verschillende soorten sneeuw. Ergens in dit boek lees ik

'Sneeuw is een beeld van onbestendigheid', zegt ze. 'Als in het boek Job.'

'Bent u in de schatkamers van de sneeuw geweest of hebt u gezien waar de hagel wordt gemaakt en opgeslagen ligt? De sneeuw en hagel die Ik heb bewaard voor de tijd van oorlog en rampen.'
(Boek Job)

In beide boeken komt sneeuw dus voor als een pestilentie, een bezoeking, een gesel, maar ook als een waarschuwing om het in zijn waarde te laten. Om  er nog enigszins greep op te hebben geef je namen aan de diverse verschijningsvormen van sneeuw. Als dusdanig kun je sneeuw vervangen door groen. Het regenwoud wordt aangetast. Er is nauwelijks een plek op aarde waar het groen niet bedreigd wordt. Het moet 'bewältigt' worden, het moet overwonnen worden. Groen wordt al te vaak gezien als een bedreiging die gemillimeterd moet worden; wat boven het maaiveld uitsteekt moet weg. Groen verandert ook constant, wat sommigen ook maar vervelend vinden. Maar dat is juist mooi en het is gratis. Het enige wat overblijft is zoveel mogelijk benamingen bedenken voor het groen, zodat je intellectueel denkt er greep op te hebben en het te kunnen classificeren.

Zo ook in Amsterdam Zuidoost. In stukken van het stadsdeel treft je grote aantallen benamingen van groen aan. Gisteren had ik het nog over snippergroen. Maar hier is alvast een greep uit het grote aanbod:

landschapsgroen
natuurgroen
parkgroen
stadsparkgroen
werkgroen
centrumgroen
drevengroen
woongroen
herkenbaar groen (hilarisch!)
en dan heb ik het nog niet over aanverwante terminologie als postzegelparkjes, daktuintjes (vallend onder stadsgroen).

Zo creëer je ook de indruk dat het groen overal aanwezig is en aangepakt kan worden. De werkelijkheid is dat steeds meer bomen en struiken verdwijnen in Zuidoost, a rato van duizenden per jaar. Als ze het hebben over de gebruikskwaliteit van het groen dan krimp ik helemaal ineen. Het groen moet geld opbrengen. Laten ze het eens hebben over durfgroen; laat daar waar mogelijk het groen groeien zoals de schepper het bedoeld heeft.

Het stadsdeel en GGA zijn weer flink aan het maaien. Maaien moet soms, anders gaan sommige planten andere overwoekeren. Maar soms gebeurt dat maaien op zijn janboerenfluitjes, alsof men het gras met wortel en al wil uitroeien.

maaien1
Zuidoever Gaasperplas
Rond het middelste boompje is gemaaid, op de voorgrond niet.

Het gemaaide veld is zelfs niet te gebruiken als picknickplek of hondenpoepplek vanwege de stoppels. De voorgrond levert tenminste voer voor diertjes en vlinders. Trouwens de vlinderstand dit jaar is erg matig, dus maaien is slecht voor de vlinders. (In het vernieuwde Bijlmerpark kunnen ze altijd nog papieren vlinders aan stokjes hangen... als kunstproject.) We kunnen heel eenvoudig wat doen aan de biodiversiteit door plekken als boven gewoon te laten groeien tot ze zo'n tachtig centimeter hoog staan. Dat spaart nog geld uit ook. En fauna en flora, inclusief de van natuur houdende burgers, genieten er geweldig van.

verschroeid
Nog zo'n plek verschroeide aarde
Waar is het groen?

afval
Na het maaien komt het 'gemaaide' afval tevoorschijn
(afkomstig van bezoekers van Ballorig)
Laten we hopen dat het ooit weggehaald wordt
(waarschijnlijk niet)

Dat het anders kan bewijst onderstaande foto waarop te zien is dat bij Nellestein om twee mooie rietorchissen heen is gemaaid. Eromheen kaalslag, in het midden een oase van groen gras met een prachtige orchidee. Deze maaier heeft goed werk geleverd. Ik weet niet of het verschil maakt of het stadsdeel maait of GroenGebied Amstelland. Misschien moeten we eens gaan vergelijken. Ik heb de indruk dat het stadsdeel verstandiger maait dan GroenGebied Amstelland. In elk geval is duidelijk dat de bredere strook die nu gemaaid wordt langs voet- en fietspaden verantwoordelijk is voor het vermalen van tientallen beschermde planten zoals de rietorchis.

gespaard
Rietorchis in een oase van groen

In het Gaasperpark zijn alle aronskelken uitgeroeid. Deze lente stonden ze nog met hun mooi getekend blad te pronken. Weggehaald omdat de besjes giftig zijn? Of gewoon omdat de plant niet voldoet aan de stadsdeelnormen? Wat nu overblijft zijn brandnetels en varens. Geen parkgroen, geen natuurgroen, en veel werk straks om die brandnetels in toom te houden. De grasperken in onze parken lijken in niets op de rolling parklands van Engeland, waarin ook bloemen een kans krijgen, maar zijn terreinen met bruine kaalslag die pleinvrees bevorderen. Wandel je op een hete zomerdag in een begroeid terrein waar het riet en ander planten meer dan twee meter hoog staan, dan krijg je toch natte voeten en sokken, niet omdat de ondergrond nat is, maar omdat het vocht van het regenbuitje van de voorbije dag nog in de onderste groenlagen aanwezig is. Als alles gemaaid is dan groeit er niets meer, behalve taai onkruid en woekerplanten, want dan zit je op een zanderige ondergrond. De zon verschroeit wat er nog groen is. Waar zijn ze toch allemaal mee bezig!

wegaronskelk

Trouwens men mag wel eens de kwaliteit van het water van de Gaasperplas en het strandwater onderzoeken, want ik heb al twee jaar geen vis meer gezien in de plas, terwijl dat een paar jaar geleden wel het geval was, flinke joekels van vissen zelfs. Nou ja, laat ik het zo zeggen, op sommige plekken op de plas is de vis verdwenen, op andere kun je ze nog aantreffen. Als de aalscholvers verdwijnen van de plas dan wordt het tijd om er iets aan te doen. Zelfs de horecalobby moet zich realiseren dat een verwaarloosd park en slecht zwemwater de recreatie de das om doen.

Kadernota 2011

Het is voer voor specialisten, maar de Kadernota 2011 is belangrijk voor Zuidoost. Het gaat om de financiering en bezuinigingen.

Zoals altijd is Henk de Boer een van de eersten om commentaar te leveren.

Henk de Boer: "Gisteravond is in de raadsvergadering de Kadernota 2011 (-2014) vastgesteld. Er moet 16,1 miljoen bezuinigd worden. Een motie om 25.000 euro op de kinderboerderijen (lees: Bijlmerweide) niet te bezuinigen werd door de coalitie verworpen. De alom gewaardeerde voorstellen van D66-OZO werden naar de prullenmand verwezen."

bijlmerparktheater

Mart van de Wiel van OZO maakt er altijd grondig werk van.

D66/OZO: "Vervolgens kwam de kadernota aan de orde. D66-OZO had als enige fractie een alternatief verhaal, inclusief financiële vertaling, aangeboden aan Raad en Dagelijks Bestuur. Hoewel men alom lof had voor deze inzet, portefeuillehouder Jaensch gaf namens het Dagelijks Bestuur aan een grote hoed voor de fractie te willen kopen om daar namens het Dagelijks Bestuur een grote pluim op te zetten, was uiteindelijk het resultaat erg mager en teleurstellend. Van de coalitie verwierpen PvdA en GroenLinks al onze moties en de VVD steunde alleen ons voorstel om de mogelijkheid de markten af te stoten serieus te onderzoeken ( Het Dagelijks Bestuur noemde dat “een spannende gedachte”) en het voorstel tot verkoop van snippergroen.

Uiteindelijk bleef de kadernota zoals ingediend door het dagelijks Bestuur volledig intact. De coalitiepartijen dienden een aantal moties in met betrekking tot de bedrijfsvoering, een paar onderzoeken erbij en een werkgroep geïnstalleerd. Marginale wijzigingen die op de keper beschouwd overbodig waren omdat je ervan uit mag gaan dat de bedrijfsvoering in goede handen is bij de stadsdeelsecretaris.

Bijlmerparktheater. Dit theater kampt met een exploitatietekort van ruimt 200.000 euro. De stadsdeelraad heeft unaniem uitgesproken dat het theater kostendekkend moet gaan en kunnen draaien. Toch was in de kadernota een structureel bedrag opgenomen om dit tekort af te dekken.

Ook nu stond er weer een bezuiniging op de kinderboerderijen gepland. SP had een motie ingediend om deze bezuiniging te voorkomen. Na de toezegging van het DB dat men zou gaan praten over de mogelijkheden tot bezuinigen trok de SP de motie in. D66-OZO heeft dezelfde motie toen maar namens zichzelf ingediend omdat wij het inmiddels zat zijn dat jaar in jaar uit dit zwaard van Damocles boven de kinderboerderijen hangt. Jaar in jaar uit is bewezen dat er niets meer af kan. PvdA, VVD en GroenLinks verwierpen de motie. Het Dagelijks Bestuur makte de kadernota op diverse punten boterzacht omdat “daar waar zou blijken dat een bezuiniging echt niet kan, men het ook niet zou doen”. Je mag toch verwachten dat men vooraf zou bekijken of het echt niet kan. Dus als alle maatschappelijk organisaties aangeven “dat het echt niet kan ”, en dreigen met onrust gaat het verhaal niet door."

Toch heb ik zo mijn bedenkingen bij het privatiseren van markten zoals D66/OZO dat voorstelt. Als het goed is zorgen die toch voor de zo broodnodige inkomsten van het stadsdeel? En wat is snippergroen? Waar ligt het snippergroen?

Update: Snippergroen zijn kleine stukjes openbaar groen met gras of struiken zonder een echte functie. Die stukjes willen mensen soms bij hun eigen tuin voegen of onderhouden en beplanten. Maar ik ben bang dat de verkoop van snippergroen alleen maar snippergeld oplevert.

Wij wonen liever in een dorp

huisje

NVB: "In opdracht van NVB, enquêteert het onderzoeksinstituut van de TU Delft periodiek ruim 2.000 mensen met een modaal of hoger inkomen met een voorkeur voor een koopwoning naar hun verhuisgeneigdheid. De uitkomsten van de recente enquête laten zien, dat die wens bij velen nog steeds groot is. Maar liefst 1,3 miljoen mensen overwegen de aanschaf van een andere woning. Dit betekent echter nog niet, dat ze dit in de praktijk ook doen.

Heel belangrijk tenslotte is de locatie waar gebouwd wordt en het te bouwen woningtype. De laatste jaren hebben de afgelopen kabinetten vooral ingezet op bouwen in de steden, maar als één ding zeker is: de gemiddelde Nederlander woont het liefst in een dorpse, suburbane omgeving. Tegelijk mikken veel gemeenten op de bouw van appartementen, terwijl bijna 90 procent de voorkeur geeft aan de woning met tuin. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft laatst een oproep gedaan om de Nederlandse steden sterker te maken, maar dan moet er nog wel veel werk verzet worden, want het verschil tussen overheidsambitie en woonwens van de burger is niet eerder zo groot geweest als nu.

Hoezeer deze ‘confrontatie’ tussen woonwensen en overheidsambitie thans al aanwezig is, blijkt o.a. uit het feit dat de werkelijke verkoop van nieuwe woningen in de grootstedelijke gebieden door de crisis veel harder is ingezakt dan in de meer dorpse en kleinschaliger woonlocaties."

Inderdaad, een dorp, en met VEEL GROEN!

© 2009