Weblog Archive oktober 2010

Harry Mulisch

Een van de grote drie? Vergeet het maar. Hermans en Reve waren reactionnaire minkukels, die het moesten hebben van zwavelzuur en ezelsgebalk. Er is maar één Nederlander die een Nobelprijs waardig was en dat was Mulisch. Dat hij die niet gekregen heeft ligt aan het feit dat hij niet meedeed met de waan van de dag. Mulisch was en is onze grootste schrijver.

mulish

Hallo, ween!

halloween

Doolridder Rutte

Je kan Rutte moeilijk verwijten een autist te zijn, maar hij mist duidelijk iets. Dat zie je vaker bij economen. Ze missen het sociale in hun denkbeeld van de samenleving. Economie is geen exacte wetenschap, misschien wel een gedragstheorie, of gewoon een uitwerking van politiek. Je zou ons huidige systeem ook een maffia- of casino-economie kunnen noemen. In elk geval hebben de meeste economen een blinde vlek. Het marktdenken dat ook door CDA en PvdA gretig werd omarmd is failliet, maar toch blijft het opgeld doen. De neoliberalen van vandaag zijn de 'ridders met het droevige gezicht' (denk aan Wellink), de doolridders, de Don Quijotes die met waandenkbeelden voorwenden te strijden voor een betere wereld maar in feite tegen windmolens vechten. Hoe komt dat? Omdat het marktdenken een religie is die bol staat van dogma's die a priori als waar aangenomen worden. Net zoals Don Quijote heilig geloofde in zijn boeken vol met edele ridderverhalen, zo geloven onze economen en politici nog in economische fabeltjes. Rutte is een doolridder, de ridder met het olijke gezicht, de positivo, maar niet minder non compos mentis. Je zou hem ook een graairidder kunnen noemen.MeJudice: "Premier Rutte wil graag bezuinigen in een tijd dat hij bijna gratis kan lenen. De bezuinigingen komen bovenop de enorme besparingen die Nederlanders al jaarlijks wegzetten. Al die besparingen gaan weinig tot niets opleveren, stelt Harrie Verbon. Sterker, de extra besparingen gaan richting de tekortlanden in Zuid-Europa, waar het geld uiteindelijk zal verdampen.

Rutte vermeldt niet dat dit tekort op de begroting alweer aan het dalen is zonder dat de regering fors bezuinigd heeft. Die 100 miljoen per dag waar Rutte het over heeft, zal in 2015 al gedaald zijn naar 50 miljoen per dag. Zonder dat minister van financiën Jan-Kees de Jager een vinger heeft hoeven uit te steken. Voorts zegt Rutte ook niet dat het op dit moment voor de overheid bijna niets kost om geld te lenen. Omdat Nederland een zeer robuust begrotingsbeleid heeft, vergeleken met bijvoorbeeld Griekenland en Italië, hebben beleggers een groot vertrouwen in de Nederlandse overheid en willen ze hun geld nagenoeg voor niets aan De Jager uitlenen.

Als de overheid bezuinigt, betekent dat in feite dat de overheid meer gaat sparen. Nu wordt er in Nederland al veel gespaard, met name door de pensioenfondsen. Het ziet er naar uit dat die fondsen door de problemen met hun beleggingen hun vermogen zullen moeten gaan aanvullen. Dat wil zeggen, zij moeten ook meer gaan sparen. Kortom, de komende jaren zal er een grote toename van de macro-economische besparingen plaats vinden. Wat leveren die extra besparingen op? Niets! Om dezelfde reden waarom de overheid nu zo goedkoop kan lenen. De rente is erg laag en dat zal voorlopig wel even zo blijven."

Als je er zeker van wil zijn dat je zelfs geen rentekosten moet betalen, dan is er maar één oplossing: het creëren van geld uit het niets door de overheid. Vanzelfsprekend zal de vastgeroeste financiële structuur dat willen verhinderen. Maar ondanks alle pogingen om de economie als een natuurproces voor te stellen is zij enkel een variabel systeem dat helemaal anders ingericht kan worden en ook nog eens met een beter resultaat, want daar gaat het om. Werkt het systeem niet goed, en dat is nu het geval, dan moet het op de schop. Ook de indeling van fauna en flora is niet definitief, die wordt regelmatig aangepast, zodat bloemen en dieren ineens in een andere classificatie terechtkomen. De bedoeling is dat het systeem werkt en overzichtelijk is. Dat ontbreekt nu totaal in onze economie.

In de oudheid werden vaak orakels gebruikt om oplossingen en veranderingen aan te dragen. We kunnen met zekerheid zeggen dat dit geen goddelijke uitspraken waren, maar handig gecamoufleerde richtlijnen bedacht door een kaste van priesters. Farao's werden in hun macht bevestigd door een orakel. Nu hebben we RTL met zijn beurscommentatoren.
The Wizard of Oz (zie hier voor een monetaire interpretatie) is een modern verhaal waarin blijkt dat de tovenaar van Oz eigenlijk een gewone oude man is die met trucs en illusies iedereen misleidt. Op dezelfde manier worden wij misleid door een nomenklatura van machtige bankiers. De oplossing voor de onbetaalbare schulden is vrij eenvoudig: het creëren van geld door de overheid in plaats van door de banken. Ik heb dit al vaker besproken. En poeffff! Weg schuld.

cranachappel
Cranach: Adam en Eva

Het prachtige bijbelverhaal van Adam en Eva verwijst naar een macht die grenzen stelt. De willekeurige eis van God dat Adam en Eva geen appels mochten plukken, niet mochten eten van de boom van kennis van goed en kwaad, is een kwestie van gehoorzaamheid en onderdanigheid aan een arbitrair hoger gezag. Zo ook wordt tegenwoordig miljoenen mensen het recht ontzegd door de hogere almacht, de banken, om in het paradijs te leven. In ons geval is het een verbod dat niet ouder is dan een paar honderd jaar en vurig door Amerikaanse presidenten als Jefferson, Jackson en Lincoln werd bestreden (en later ook door Roosevelt genegeerd, tegenwoordig ook door Bernanke). Dat hebzucht van een kleine klasse van bankiers en bonusjagers een van de drijfveren is om het huidige systeem in stand te houden mag duidelijk zijn. Een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van deze geldcreatie is dat hedge funds verboden wordt te speculeren met valuta.

De burgers (Adam en Eva) mogen niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Wat goed en kwaad is, wordt door de machthebbers naar willekeur (of beter gezegd: eigenbelang) bepaald. Ook al is overduidelijk zichtbaar dat deze wereld gebaseerd is op foute definities van goed en kwaad, het systeem dendert als een dolgedraaide moloch voort. Een aantal jaren geleden werden zelfs de nationale banken geprivatiseerd, om deze macht nog verder van het volk af te houden, hoewel in principe een regering wel invloed kan uitoefenen op haar centrale bank. In de Europese Unie is veel macht, vooral de macht over de munt, nog eens overgedragen aan een Europese Centrale Bank. Het drukken van geld is niet meer in handen van onze nationale regeringen. Ook dat is een groot probleem.

Dit machtssysteem is zo overheersend dat zelfs linkse partijen zich gedwongen voelen om deze macht te accepteren. Zelfs de PvdA viel voor het marktdenken. Nu zien we dat zelfs GroenLinks door de knieën aan het gaan is. Een trieste ontwikkeling, terwijl de oplossing toch uit een heel andere hoek moet komen. Ook problematisch is het feit dat de financiële economie de reële economie overheerst. We leven dus in een enorme opgeblazen bubbel, want de gigantische sommen aan virtueel geld, geld alleen bestaand als transacties op computers, die dagelijks de wereld oversurfen en steeds maar moeten groeien, overtreffen de totale waarde aan goederen, bezittingen en diensten in een reëel bestaande wereld op een onvoorstelbare manier.

Marktwerking is geen doel op zich, maar slechts een middel om een doel te bereiken. Onze economen zijn dit doel uit het oog verloren. Zij zijn verworden tot 'homo asocialis', terwijl ze ook nog eens de gotspe hebben om anderen als asociaal te bestempelen terwijl ze deze mensen door hun eigen asociaal gedrag als economen, politici en bestuurders, afschrijven als onrendabelen.

Mark Rutte weet van toeten noch blazen. Hij verwees in zijn regeringsverklaring naar een oude liberaal van honderd jaar geleden. Dat is precies waar hij naartoe wil: honderd jaar terug in de geschiedenis. En hij staat als een leraar voor een in zijn ogen dom klasje, want hij weet het allemaal veel beter. Het staatstekort is toch nooit weg te werken. Dat is onmogelijk. Tenzij met de methode hierboven beschreven. Je kunt zeker niet decennia lang – tot de staatsschuld is verdwenen – doorgaan met bezuinigingen, die de reële economie, dus de echte wereld, de nek omdraaien. Wat wij nodig hebben is een economie op mensenmaat, geen papieren economie.

Demonstratie tegen uitsluiting

demonstr

Zaterdag 30 oktober, 14.00 uur

De Dokwerker Amsterdam

Jonas Daniël Meijerplein (halte Waterlooplein)

Zaterdag 30 oktober organiseert het Platform tegen Vreemdelingenhaat een vreedzaam en kleurrijk protest tegen racisme en uitsluiting.

HMH-button-homepage

Op maandag 22 november staat de Heineken Music Hall (HMH) te Amsterdam in het teken van de aangekondigde bezuinigingen op kunst en cultuur. De avond heet ‘De avond van de beschaving – Nederland schreeuw om cultuur’, wordt gepresenteerd door Freek de Jonge en is georganiseerd door FNV/KIEM. De avond wordt ingevuld met optredens van artiesten, kunstinstellingen en –opleidingen. Kaarten voor de avond kosten 17,50 euro (excl. reserveringskosten) en zijn te koop via de site www.stopculturelekaalslag.nl en www.ticketmaster.nl of via telefoonnummer 0900-3001250 (45 eurocent/minuut).

Twee dagen eerder, op 20 november, is een landelijke schreeuw-actie gepland, door theaterproducent Mark van Warmerdam, op verschillende plaatsen in het land. In een tiental steden hebben zich al organisaties aangediend die zich buigen over wat in hun woonplaats de best passende en effectieve actie is. Het campagneteam roept alle kunstinstellingen (schouwburgen, musea, dansgezelschappen, orkesten, galeries, filminstellingen, toneelgezelschappen, muziekscholen, kunstopleidingen etc) op om deel te nemen.

Teken de petitie

Klezmer in Amsterdam

Klezmer hoort tot mijn lievelingsmuziek. Ik heb op mijn internetradio 14 klezmer stations. Op dit moment is er een Internationaal Joods Muziekfestival in Amsterdam. Ik hou vooral van de Russische songs.


Limonchiki zijn echt geen sinaasappels, maar citroenen, slang voor 'geld'.

Meer van de Amsterdam Klezmer Band.

Shtetl Band Amsterdam

Di Gojim

De afbraak van Nederland

rutteclown
Lachie-lachie doen
Wim de Bie over de lach van Rutte

In het huidige kabinet gaat het vooral om beton voor de heilige koe – de auto, niet om cultuur of natuur. Dit kabinet breekt alles af wat Nederland lief is. Van Rutte weten we dat het om het geld gaat. Wat Wilders betreft, die man haat Nederland.

RTV Utrecht: "Staatsbosbeheer moet mogelijk de Nieuwe Hollandse Waterlinie verkopen. In het regeerakkoord staat dat Staatsbosbeheer 15.000 hectare natuur van de hand moet doen om 100 miljoen euro te besparen."

Telegraaf: "De verkoop van groene publiekstrekkers als het Malieveld en het Haagse Bos, Spaarnwoude bij Haarlem en de Nieuwe Hollandse Waterlinie rond Utrecht hangt in de lucht.

De huidige eigenaar Staatsbosbeheer moet van het nieuwe kabinet 15.000 hectare natuur verkopen om zeker 100 miljoen euro te besparen.

Staatsbosbeheer bevestigt de dreigende uitverkoop. Al is onduidelijk waar zij straks het eerste verkoopbord de grond inslaat. 'Maar het gaat inderdaad om tientallen rijksmonumenten en bekend stadsgroen, dat jaarlijks miljoenen mensen trekt', zegt woordvoerder Harry Koenders. De ambtenaren moeten op zoek naar een gebied ter grootte van 30.000 voetbalvelden.

'Het is ook nog eens een enorme geldverspilling', zegt SP'er Jansen. De grond is ooit voor circa tien euro per vierkante meter gekocht en ingericht. Staatsbosbeheer krijgt er op de vrije markt misschien tien procent voor terug. 'Als ze alle grond verkopen, gooien we meer dan een miljard euro weg. Dat is pas echt smijten met belastinggeld', vindt de socialist. Staatsbosbeheer benadrukt dat het altijd loyaal het kabinetsbeleid zal uitvoeren. 'Maar het is misschien wijs om stil te staan bij de consequenties', formuleert Koenders."

abcou

Milieufederatie: "In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is aangekondigd dat er 150 miljoen euro bezuinigd gaat worden op waterkwaliteit. Dit bedrag wordt bezuinigd op de inzet van Nederland voor het bereiken van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. De bezuiniging betreft de rijkswateren.

De waterschappen zijn bezorgd dat de afspraken die Nederland met Brussel heeft gemaakt hierdoor niet na kunnen komen. ‘Hoewel het hier gaat over het rijkswater, gaat het hier om reeds gemaakte afspraken met Brussel. Het gaat om een fors bedrag en de bezuiniging is geen goed signaal richting de waterschappen en gemeenten die ook investeren in waterkwaliteit. Het rijk kan niet zomaar onder de gemaakte afspraken uit’, aldus Hans Schouffoer. Aangezien waterkwaliteit erg belangrijk is voor de natuur en de recreant, vindt ook de Milieufederatie het belangrijk dat gemaakte afspraken worden nagekomen."

Vals spelen

rtl propaganda

   piramidespel?

Dat in Nederland zoveel druk wordt gezet achter het ondermijnen van de publieke omroep en het pushen van de commerciële media, heeft een diepe reden. RTL is de spreekbuis van rechts Nederland, van de financiële machthebbers. Op hun talrijke zenders spuien hun nieuwslezers elke dag propaganda die in een totalitair land met enkel één staatsomroep niet zou misstaan. In dit geval dienen ze enkel de financiële markt. Een staaltje van onvoorstelbare propaganda zag ik vandaag op RTL7. Het stimuleren van de economie door het aankopen van obligaties in de VS werd warempel bestempeld als een 'piramidespel'. Luister naar bovenstaand kort geluidsclipje. Je gelooft je oren niet. Het gevaar is volgens RTL natuurlijk weer – ik heb het hier al vaker aangekaart – het creëren van geld uit het niets door de overheid wat inflatie zou kunnen veroorzaken. Nou heb ik nog geen noemenswaardige inflatie zien ontstaan de laatste decennia telkens als dit middel werd gebruikt, en dat in diverse landen. Dus Jacob Schoenmaker vertelt onzin. Hij gebruikt de bekende trucjes: 'op school hebben we geleerd dat' (ja, op de catastrofe-kapitalisme school van Milton Friedman), 'dit is vals spelen', 'dit mag niet', 'dit is een piramidespel'. 

En wat is een piramidespel? Het uit het niets creëren van geld door de overheid. Nou breekt mijn klomp! Van inflatie is totaal geen sprake. Dus dit is ophef over niets. Schoenmaker komt weer met de twee bekende voorbeelden toen hyperinflatie de kop op stak, tijdens de Weimarperiode in Duitsland en recentelijk in Zimbabwe. Nou, Zimbabwe is aangevallen door speculanten (en de regeringen) van de VS en Engeland, waardoor de hele Zimbabweaanse economie instortte. De bedoeling was het regime omver te werpen. En in de Weimarrepubliek stortte de mark in vlak nadat de Reichsbank geprivatiseerd was. Toevallig (maar niet heus) zien we momenteel ook een crisis veroorzaakt door privatisatie en deregulering. Wat de hyperinflatie in Weimar en Zimbabwe veroorzaakte was speculatie door buitenlandse investeerders, met short selling technieken, speculeren op dalende koersen. Short selling is ook een van de oorzaken van onze huidige crisis. Meer voorbeelden van hyperinflatie hebben onze media meestal niet voorradig. Toch wordt die onzin over het gevaar van hyperinflatie nog overal gretig verspreid.

The Web of Debt: "Inflation results when the money supply increases faster than goods and services, and replacing government securities with cash would not change the size of the money supply."

Het opkopen van de eigen staatsobligaties door de centrale bank betekent enkel het omzetten van intrestdragende naar intrestvrije financiële activa. Ze gaan van M2 en M3 naar M1 (cash en cheques) en de totale hoeveelheid geld in omloop blijft gelijk. Dus ontstaat er geen inflatie. Het enige waar voor gezorgd moet worden is dat het de hedge funds onmogelijk gemaakt wordt om te speculeren met valuta. Maar dat zal wel op veel weerstand stuiten, want er worden gigantische winsten gemaakt met speculeren met valuta, bovendien is het voor sommige regeringen een middel om andere landen financieel onderuit te halen (zie Zimbabwe).

moneytree

Wie zijn eigenlijk die grote investeerders waar Schoenmaker het over heeft die deze overheidsingrepen niet meer zouden zien zitten? Dat zijn de grote banken (en de short sellers) natuurlijk. Vanzelfsprekend verliezen deze banken hun macht als de staat zelf geld gaat creëren uit het niets, wat betekent dat zij miljarden aan intresten mislopen als de overheid dat geld niet op de kapitaalmarkt leent, niet leent van de banken dus. Het cynische is dat deze banken zelf geen geld hebben. Dat is juist de essentie van deze hele crisis: de banken zijn insolvent en beschikken niet over de middelen om tegenslagen op te vangen. Vandaar dat zoveel banken ondersteund moesten worden door de overheid. Deze instabiliteit van banken komt voort uit het feit dat slechts 3 tot 7 % van hun totale geldomloop in voorraad is. De rest bestaat enkel op papier. Het is toch een gotspe dat Schoenmaker de Amerikaanse regering verwijt een piramidespel op te zetten door geld uit het niets te creëren, terwijl de banken precies hetzelfde doen; de leningen van banken aan burgers en bedrijven en zelfs aan de overheid, zijn geldcreaties uit het niets, enkel bestaand op papier. Het is duidelijk dat het in deze kwestie enkel en alleen gaat om de macht van banken en het verlies van intresten dat ze oplopen als de overheid zelf geld gaat creëren.

Nu is het ook zo dat de hele wereldeconomie op instorten staat, een zeer ernstige situatie. En op zo'n moment komt Schoenmaker c.s. aandraven met een fictief gevaar van hyperinflatie. Terwijl het alternatief is de totale instorting niet alleen van de financiële wereld maar ook van de reële wereldeconomie. Dat betekent armoede, ellende, verval en oorlog. Maar wat kan dat de banken schelen. Zelfs als alle banken morgen omvallen, dan gaan de bankiers – die er sowieso altijd warmpjes bij zitten als particulieren – de dag daarop alles opkopen voor zo goed als niets en zijn ze in een mum van tijd weer met hetzelfde piramidespel bezig. Dat is de kern van hedendaagse financiën: het speculeren op dalende koersen en op een falende economie. Marx had gelijk, er ontstaat in het kapitalisme op een gegeven moment een pure vorm van roofkapitalisme. De oorzaak van de huidige crisis is juist het piramidespel van de banken. Als de overheid verhindert dat de bankwereld omvalt dan gaan de graaiers en bonusjagers nog huilen als wolven dat dit niet kan en niet mag! Want dan kunnen zij de brokken, de ingestorte bedrijven en banken niet voor een  grijpstuiver overnemen. De burger betaalt wel voor het debacle. Het stimuleren van de economie is een doorn in het oog van diegenen die willen profiteren van dalende koersen, van falende bedrijven en hoge werkloosheid (=goedkope arbeidskrachten). Het is de omgekeerde wereld. Het is vals spelen.

De topbeleggers nemen Bernanke onder vuur omdat hij hun macht en winsten aantast. Zo simpel is het. En de pennelikkers van RTL zijn altijd bereid om een duit in hun eigen zakje te doen, want ze hebben ook belangen, als lakeien van het financieel imperium. Zij hebben in elk geval geen belang bij het oplichten van de sluier over de financiële machinaties. Middelkoop wil wel eens een tipje van de sluier oplichten. Maar de enige oplossing die toegestaan is in dit universum is die van het afwentelen van de lasten op de bevolking, niet de eenvoud van geldcreatie uit het niets door de overheid. Zodoende kan het valsspelen, het piramidespel van de particuliere beleggers (lees 'rovers') doorgaan, de burger betaalt het gelag wel. En het is ook voor de gewone burger veel te ingewikkeld geworden om er nog wijs uit te worden.

Zo gaat propaganda in zijn werk. Het kapitalistisch imperium zit handig in mekaar. De roep om privatisering, ook van alle media, heeft niets met de vrijheid van het individu te maken, maar alles met de vrijheid en de macht van een graaiende klasse. Wat we nu meemaken is een regelrechte revolutie van rechts, het grijpen van de macht voor het te laat is en de wereldbevolking zijn rechten opeist. Maar uiteindelijk zal het systeem nolens volens toch moeten veranderen. 

Dat kan Bruin1 niet trekken

Mark Rutte heeft het over zichzelf afgeroepen. Hij is begonnen met het woordenspelletje. Cohen heeft al een voorzetje gegeven: Rutte remt!

Het motto van het WildVerRutte kabinet is voortaan

'dit kan Bruin niet trekken'.
Fries: dat kin de brune net lûke (dêr moat de swarte by)

Het is een beetje een omgekeerd slagerskabinet geworden:
 'Mag het een beetje minder zijn?'


Mark Rutte is een vrindje van Jort Kelder, het arrogante aristootje, pusher van de PC Hooft. Het schijnt dat Kelder de regeringsverklaring van Rutte geschreven heeft en de eigenlijke architect is van dit kabinet. Zit er een leuk baantje in voor Jort straks? Het is duidelijk een ouwe-jongens-krentenbrood kabinet, allemaal vrinden onder mekaar van de Groote Club. Parbleu!

Snoeien om te groeien, hoe krijgt ie het uit zijn strot! Het klinkt leuk, maar slaat als een tiet op een stoeprand, zoals we hier in Amsterdam zeggen.

Snoeien is knoeien, en maaien is graaien.

Nog zo'n leuk motto voor de WildVerRutte cabrio:

We gaan de kaantjes eraf lopen.

Het dagelijks gesprek van de NOS met de premier heet voortaan:

Tutten met Rutte

grooteclub
"Zag kaerel, Marrek, gooi eve een bolknak deze kant uit, ouwe knakker."

Heer Bommel krijgt een waardige navolger in Rutte.

Een greep uit het Ruttiaans:

"‘We hebben het CDA maximaal comfort geboden.’

‘De informateur moet aangeven hoe we het proces zo spoedig mogelijk verder gaan uitlijnen.’

‘Je kunt niet met zijn drieën de tango dansen als er maar twee op het toneel verschijnen.’

‘Ik ga kijken hoe de informateur het proces aan de vork gaat prikken.’

‘Van de verschillende voorkeursvarianten moet er nu toch eens één worden uitgeboord.’

Ik zeg: na de ‘concentrische cirkels’, het ‘zwaluwstaarten’, en ‘waar is uw ondervloer?’ hebben we een nieuwe Lubbers in ons midden."

SCOnline: "Marktwerking staat weer prominent op de politieke agenda, zo blijkt uit het regeerakkoord – in de zorg en bij de aanleg van infrastructuur bijvoorbeeld, maar ook in het openbaar vervoer. Daarmee zijn we terug waar we tien jaar geleden waren."

Elsevier: "Werkgevers mogen vanaf volgend jaar minder pensioenpremie afdragen dan volgens de regels nodig is. Het kabinet-Rutte/Verhagen heeft volgens ingewijden toestemming gegeven voor uitstelmaatregelen. Hierdoor duurt het langer voordat uitkeringen aan huidige gepensioneerden met de inflatie worden verhoogd."

Heer Rutte gaat voor het Amerikaanse model, kort Amerikaans. Dat dit model volledig failliet is mag Ruttes pret niet drukken. Après lui le déluge.

GeenCommentaar: "In de afgelopen decennia heeft zich een verandering voltrokken in de manier waarin organisaties worden ingericht. Steeds meer heeft de Amerikaanse manier van denken over mensen en organisaties voet aan de grond gekregen. Ik som een aantal kenmerken op van de Amerikaanse (of ‘Angelsaksische’) versus de Europese aanpak die voorzichtig weer opgeld doet onder het etiket ‘Rijnlands‘."

Geert goes glossy

degeert

Uit de nieuwe glossy met de zachte G, De Geert, die morgen verschijnt:

"Op 1 september 2010 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 16.621.034 inwoners van Nederland. Daarvan is maar liefst 20,45% allochtoon (3.398.648 personen). De definitie van allochtoon is: persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Wie zelf in het buitenland is geboren, hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, hoort tot de tweede generatie. Laat dat maar doordringen; het betekent dat meer dan de helft van ons koningshuis allochtoon is."

Verdulleme, ben'k zelluf ook zo'n allootje!

Geert's winkel gaat morgen open.

Een instortend imperium

TheEconomicCollapse: "Most Americans still do not understand just how bad the economic horror we are facing really is.  Today, millions of Americans are living as paupers in the land that their foreathers built even as America's infrastructure is literally being sold out from under their feet by corrupt politicians.  The 'official' unemployment rate in the United States has been at nine and a half percent or above for 14 consecutive months, and today it takes the average unemployed American about 35 weeks to find a job.  However, the 'official' unemployment rate is misleading, because it does not include workers that have quit looking for work or that have had their hours cut back to part-time.

According to 60 Minutes, when you add those 'discouraged workers' and 'underemployed workers' into the equation the actual rate is about 17 percent, and in the state of California the actual rate is about 22 percent.  Meanwhile, foreign nations are using sovereign wealth funds to buy up staggering amounts of U.S. infrastructure.  America is quite literally for sale in 2010.  All across the United States, highways, ports, toll roads and even parking meters are being gobbled up by foreign powers.  We have shipped massive amounts of wealth and jobs to other nations, and now those very same countries are turning around and buying huge amounts of U.S. infrastructure with the gigantic piles of dollars that they have accumulated."


Telegraph: "Half a million public sector workers are to lose their jobs as a result of the comprehensive review of government spending, official documents have disclosed."

VK: "Britse pond zakt tot laagste stand in maanden."

BBC: "An agency nurse working for the NHS was filmed switching off her patient's life support machine by mistake."

Guardian: "I have to admit, though, that it was perplexing to watch the French elect Nicolas Sarkozy president in 2007, a man who campaigned on the idea that France had to make its economy more 'efficient', like America's. In reality, he couldn't have picked a worse time to peddle this mumbo-jumbo. The housing bubble was already bursting in the United States and would soon cause not only our own Great Recession, but also drag most of the world economy into the swamp with it. So much for that particular model of economic dynamism.

If the French want to keep the retirement age as is, there are plenty of ways to finance future pension costs without necessarily raising the retirement age. One of them, which has support among the French left (and which Sarkozy claims to support at the international level), would be a tax on financial transactions. Such a 'speculation tax' could raise billions of dollars of revenue – as it currently does in the UK – while simultaneously discouraging speculative trading in financial assets and derivatives. The French unions and protesters are demanding that the government considers some of these more progressive alternatives.

The French are, in effect, fighting for the future of Europe – and it is a good example for others. We can only hope that, here in the United States, we will be able to beat back any proposed cuts to our much less generous social security system, with attacks on benefits looming on the horizon."

En Rutte gaat met hetzelfde procédé Nederland 'sterker' maken.

Erst kommt das Fressen, dann die Moral

Zal Rutte vandaag een blik SGP opentrekken en Wilders een draai om de oren geven? Dit kabinet heeft in elk geval een serieus probleem dat veel dieper zit dan het lijkt, en het heeft geen oplossingen; afbraak is hun motto.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Henk en Ingrid in Spijk

Waarom hebben zoveel mensen op Wilders gestemd? Dat is een belangrijke vraag. Wilders' aanhang komt uit gevaarlijk extremistische hoek, maar ook uit dat deel van de bevolking dat zich bedrogen voelt en terecht ontevreden is. Het is cynisch dat we nu juist een kabinet hebben dat doordendert met een ideologie die de oorzaak is van deze ontevredenheid, en nog cynischer is het dat Wilders daaraan meewerkt.

Wat is er aan de hand? We hebben een grote instroom van immigranten en die mensen willen graag zoveel mogelijk hun eigen cultuur en gewoonten behouden, want ze komen tenslotte in een vreemde omgeving die toch voor hen bedreigend over kan komen. Zij zullen dus hun eigen cultuur (inclusief vooroordelen) meebrengen. Dat vonden we tot nog toe altijd normaal. En zolang immigranten de dienst niet uitmaken met bijvoorbeeld hun sharia is het nog te billijken ook.

Maar aan de andere kant heb je de oorspronkelijke bevolking, de Nederlanders, die ook hun eigen cultuur hebben (inclusief vooroordelen) en die cultuur ook om zich heen willen zien. De werkelijkheid is dat in steeds groter mate verschillende culturen gaan botsen. Vanuit links zijn vaak grote woorden gebruikt als 'racisme' voor diegenen die moeite hadden met vreemde culturen. Maar in feite is het een natuurlijk gevoel; het is te vergelijken met het gevoel van allochtonen die om zich heen ook hun eigen cultuur willen zien en zich hier ontheemd voelen. Dus het woord 'racisme' moet maar eens verdwijnen uit de hele discussie, tenminste waar het de ontevreden bevolking betreft. Wat Wilders betreft, die is heel gevaarlijk bezig; hij probeert de situatie uit te buiten en is bezig haat te zaaien om culturen uit mekaar te drijven, waar we in Nederland toch een vrij redelijke verstandhouding hebben bereikt. In Wilders' optiek is oorlog tegen de islam geen probleem. En dat is het echte racisme. Of een multiculti samenleving haalbaar is, is een andere kwestie. Er gaan steeds meer stemmen op voor behoud van nationale cultuur en dat hoeft in principe ook geen probleem te zijn voor immigranten.

Het gevoel van onveiligheid en onzekerheid wordt door Wilders voor eigen doeleinden gebruikt. Maar waar komt die onveiligheid en onzekerheid vandaan? Dat komt duidelijk voort uit de ontwrichting van onze maatschappij door het neoliberalisme. Het westen moest zonodig de hele wereld veroveren, desnoods te vuur en te zwaard. Dat is racisme. Globalisering heeft de wereld ontwricht en gezorgd voor massale emigratie uit de arme landen. Een logisch gevolg. In het Westen zelf werd de maatschappij ook ontwricht, niet in de eerste plaats door de massale immigratie (goedkope arbeidskrachten voor de neoliberalen) maar vooral door de markteconomie met stijgende onzekerheid over banen, voortdurende veranderingen, bedrijfsovernames, ontslagen, bezuinigingen, stijgende kosten, etc.

reces

De commerciële wereld is een aparte wereld geworden, volkomen los van de maatschappij, van cultuur en traditie. Dat is precies het gevolg van een neoliberaal beleid dat we tientallen jaren opgedrongen kregen. Dat is de voedingsbodem voor het groeiende ongenoegen onder de bevolking. Dit ongenoegen wordt door Wilders handig afgeleid naar de immigranten. Zijn vervalsing van de werkelijkheid kan zeer gevaarlijk zijn omdat het de echte problemen niet oplost, maar een zondebok zoekt en die zondebok ook hardhandig wil aanpakken. Groei van extremisme is niet de weg naar een betere maatschappij. De eigenlijke oorzaak van het ongenoegen is in feite het marktfundamentalisme.

John Gray - Enlightenment's Wake: "A fundamental objection to the paleo-liberal regime of incessant change under unfettered market institutions, then, is that in devaluing traditional knowledge it renders social and economic life ever less understandable to its human participants. In so doing, unfettered market institutions tend to deplete the cultural identities of their practitioners – upon which these institutions themselves depend. Market institutions will enhance human well-being, and will be stably renewed across the generations, when they do not go against the grain of the particular cultures that harbour them, but on the contrary assist those cultures to reproduce themselves. By imposing on people a regime of incessant change and permanent revolution, unencumbered market institutions deplete the stock of historical memory on which culturel identity depends."

Een bijkomend gevolg van het neoliberale marktdenken en zijn nadruk op afschaffing van regeringsinvloed is een verstoring van de autoriteit, het systeem van gezag in onze maatschappij, vanzelfsprekend gevolgd door een groei van criminaliteit. Het marktfundamentalisme zelf kan gezien worden als een vorm van maffia, van georganiseerde misdaad als de gevolgen voor de maatschappij zeer negatief zijn, zoals nu door de economische crisis ontstaan uit/georganiseerd door de financiële machthebbers, hoofdzakelijk de banken. De minachting voor het gezag uit zich op allerlei manieren. Het begint met gigantische fraudes in het bedrijfsleven en bij de banken en het eindigt bij de relschoppende jongeren die brandweer en ambulances beletten hun werk te doen. Het neoliberalisme stimuleert criminaliteit. Het land met het grootste aantal criminelen in gevangenissen is de VS, nog steeds de motor van het marktfundamentalisme. De neoliberale verdwazing is zover doorgeschoten dat gevangenissen een industrie zijn geworden, en nog erger ook oorlogen zijn een middel om geld te verdienen. Het is duidelijk dat het neoliberalisme van alle reeds gekende economische systemen het meest desastreuze is.

In een neoliberale ideologie tellen mensen niet meer mee. Culturele tradities worden aangetast door het marktdenken, met als gevolg dat ze meestal verdwijnen. Consumptie is de norm. Dat dringt zelfs door tot de omgang met onze natuur. Het gaat niet langer om behoud van natuur maar om geschikt maken van natuur voor recreatie, waarmee hoofdzakelijk consumptie en financiële opbrengsten wordt bedoeld. Bezuinigingen zijn de meest agressieve vorm van aantasting van cultuur, natuur en zekerheid.

De onzekerheid die het neoliberalisme veroorzaakt spreidt zich over autochtonen en allochtonen op dezelfde manier. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ook bedrijven van allochtonen die volgens het neoliberale principe werken zijn geneigd hun eigen landgenoten een loer te draaien. Onder het mom van 'efficiëntie' (al tientallen jaren in zwang, blijkbaar zonder resultaat, want de juggernaut dendert maar door) worden winsten gemaximaliseerd, zonder onderscheid des persoons.

John Gray: "... the fragmentation of family life which contemporary conservatives bemoan is, in very large part, a product of the culture of choice, and the economy of unfettered mobility, which they themselves promote."

Onze economie is losgeslagen van zijn eigenlijke doel: het voorzien in de behoeften van mensen (zowel wat leven, als werk en cultuur betreft), een middel om het voortbestaan te garanderen, zodat de aandacht uit kan gaan naar die dingen die het leven zinvol maken. De markteconomie is verworden tot een maffiabusiness die miljoenen mensen het recht op een leefbaar bestaan ontzegt. De derde wereld rukt op naar onze eerste wereld: de neoliberale heilstaat.

Natuurverbindingen


Natuurmonumenten: "De plannen van het kabinet-Rutte voorzien niet veel goeds voor de natuur. Aan het verbinden van natuurgebieden komt abrupt een einde. Planten, dieren en mensen krijgen niet de ruimte die nodig is. En dat terwijl natuur zo belangrijk is voor het welzijn van ons allemaal.

Daarom komen wij in actie. Sluit u nu bij ons aan. Want hoe meer mensen laten horen dat natuur belangrijk is, des te krachtiger ons geluid klinkt in Den Haag.

Teken de petitie!

Ja, ik teken voor de natuur. Natuurverbindingen moeten er komen."

Het failliet van neolib

neolibs

John Gray - Enlightenment's Wake: "The undoing of conservatism has come about as an unintended consequence of Hayekian policy. The hegemony, within conservative thought and practice, of neo-liberal ideology has had the effect of destroying conservatism as a viable political project in our time and in any foreseeable future. Traditional conservatism is no longer a realistic political option when inherited institutions and practices have been swept away by the market forces which neo-liberal policies release or reinforce. When our institutional inheritance – that precious and irreplaceable partrimony of mediating structures and autonomous professions – is thrown away in the pursuit of a managerialist Cultural Revolution seeking to refashion the entire national life on the impoverished model of contract and market exchange, it is clear that the task of conserving and renewing a culture is no longer understood by contemporary conservatives. In the context of such a Maoism of the Right, it is the permanent revolution of unfettered market processes, not the conservation of traditional institutions and professions, having each of them a distinctive ethos, that has become the ruling project of contemporary conservatism. At the same time, neo-liberalism itself can now be seen as a self-undermining political project. Its political success depended upon cultural traditions, and constellations of interests, that neo-liberal policy was bound to dissipate. In adopting the neo-liberal programme of a permanent institutional revolution as their own, contemporary conservatives not only have abandoned any claim to be guardians of continuity in national life; they have at the same time linked their fortunes to a political project which all the evidence suggests is self-defeating.

...

In so far as the Left project remains wedded to growthmanship, and fails to respond to the challenge of a situation in which a resumption of economic growth on conventional lines is unachievable or undesirable, it will suffer the same fate of political obsolescence that has befallen the market liberal doctrines of the New Right.

Market liberalism is a utopian ideology in that the free market institutions to which it is devoted cannot in the real world of human history be combined with social or political stability."

friedman

Gray's boek is gepubliceerd in 1995. Toch is zijn inzicht nog niet doorgedrongen in de hoofden van onze politici en bestuurders. Met andere woorden, we stevenen recht af op een catastrofe van ongekende omvang. Wat we nu zien in de politiek her en der in Europa is dat het liberalisme zich krampachtig vasklampt aan falende dogma's. Wat erger is, die dogma's werden grotendeels uitgevoerd door christelijke en socialistische partijen, in Nederland het CDA en de PvdA, in Engeland door New Labour. Zowel in Nederland als in Engeland zijn de liberalen desperaat bezig om hun instortende nieuwbouw met allerlei lapmiddelen overeind te houden. In Engeland grepen ze zelfs naar het nooit vertoonde middel om een coalitie met de Liberal Democrats aan te gaan. Het kabinet Rutte is nog desperater bezig het neoliberalisme op te krikken met de hulp van een rechts-extremist als Wilders.

Het trieste is dat zelfs nu nog de PvdA – die de tegenaanval had moeten inzetten na de toespraak van Wouter Bos – krampachtig vasthoudt aan het marktdenken en zelfs bereid was nog meer miljarden te bezuinigen dan het huidige kabinet. Dat kan fataal worden, niet alleen voor de PvdA maar ook voor het land (zie Gray hierboven). Laten we hopen dat de SP de lacune ooit kan opvullen. Het is de PvdA die toch de oorzaak was van de afkeer die velen nu voelen voor alles wat links is. Maar ook Wilders doet een flinke duit in het zakje met zijn stupiede toepassing van propagandatrucs die nog uit de dertiger jaren van de vorige eeuw stammen.

Is Wilders een conservatief? Wil hij het goede oude Nederland bewaren? Bescherming van Nederlandse bedrijven? Bescherming van Nederlandse natuur? No way! Hij is druk bezig alles af te breken wat maar goed is in Nederland. De Nederlandse cultuur moet weg, weg met die orkesten, weg met subsidies voor kwaliteits-tv, in het kort 'weg met Nederland'. Wilders is een haatzaaier. Als individu was hij nog te tolereren, maar dat Verhagen en Rutte het ooit in hun bolle hoofd hebben gehaald om samen te werken met dit witte water(peroxide)hoofd wijst erop hoe desperaat VVD en CDA hun krakende wagens aan het oplappen zijn.

Wilders is volkomen ongeloofwaardig geworden door zijn steun aan een zionistisch Israël. Niet voor niets is er tegenwoordig veel verwantschap en sympathie bij neonazi's voor Israël. En Wilders haalt zijn aanhang vooral uit extreem rechtse kringen. Wilders is in feite voor etnische zuiveringen. Dat maakt hem ongeschikt voor de politiek. Internationaal kan hij niet serieus genomen worden.

BNR: "Wat PVV-leider Geert Wilders betreft, komen er zoveel mogelijk joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Dan heb je nog Rutte, die als beunhaas een paar uur per week les – 'maatschappijleer' – geeft op een school. Indoctrinatie met het neoliberale gedachtengoed vindt hij blijkbaar hard nodig, of zou hij het doen uit liefde voor de kindertjes?

En wat Verhagen betreft, zijn vertrokken gezicht tijdens zijn grote gedoogcongres zegt genoeg.

Ik heb het al eerder gezegd, ook in mijn zienswijze op de Structuurvisie Amsterdam (p. 137): het groeimodel heeft afgedaan. Als enkeling is een vermelding in de Nota van beantwoording het hoogst haalbare. Maar we zullen toch een andere opzet van onze economie moeten bedenken. Als groei (van de banken) bekostigd wordt door afbraak elders (sociale zekerheid), dan zijn we verkeerd bezig. De PvdA blijft evenwel nog steeds geloven in groei, terwijl het in feite aankomt op het conserveren van alles wat goed is in onze maatschappij. Conservatisme in deze zin is een groot goed aan het worden, ook wat betreft het milieu. Rechts is bezig met afbraak. Het behoud van een leefbare samenleving zal van links moeten komen. Het wordt tijd om de bordjes te verzetten en een klaar hoofd te krijgen. Het neoliberalisme heeft de crisis veroorzaakt, het neoliberalisme is een gevaar voor de samenleving en moet dus verdwijnen.

MeJudice: "Daar waar de markt de maatschappij schaadt, is overheidsingrijpen nodig."

Misleiding door de media

pensioenfrance

Dat onze Nederlandse media de kwestie van de pensioenen voorstellen vanuit het standpunt van rechts mag duidelijk zijn. We hebben nu eenmaal een gelijkgeschakelde pers. Maar ook over het buitenland worden we bewust verkeerd geïnformeerd.

Globalinfo: "Wie de verhalen van de gelijkgeschakelde media gelooft krijgt het surrealistische beeld van boze Fransen die niet willen dat hun pensioenleeftijd wordt verhoogd van 60 naar 62. U krijgt er niet bij verteld dat deze pensioenleeftijd geldt voor degenen die veertig jaar ononderbroken hebben gewerkt (dit wordt dan: 43). Voor de anderen wordt de pensioenleeftijd, net als overal in Europa - en weet u precies waarom dit gebeurt? - verhoogd van 65 naar 67."

Jonge liefde in Gein

Supertim

Vanochtend zet ik mijn tv aan om even naar de BBC te kijken, en die floept aan op NL3. Ik klik voor het volgende kanaal, maar zie op kanaal 3 nog net een bekend beeld  verschijnen. Dat is toch de Gaasperplas, dacht ik. Ik zap terug en ja hoor. Beelden uit Gein op Villa Achterwerk. Erik is verliefd op Stefi, en dat helemaal hier in onze wijk in Gein. Wie de hele uitzending wil zien (het stukje met Stefi en Erik komt op het eind) kan hier klikken.

Stefi en Erik
Stefi en Erik bij de Gaasperplas

Fiscale waarde van een huis

NRC: "Huiseigenaren kunnen altijd eisen dat hun huis de juiste fiscale waarde krijgt. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. De WOZ-waarde is van belang voor verscheidene belastingwetten waaronder de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting. Sinds 2005 kan men relatief kleine waardeverschillen niet aanvechten. Die regel is onrechtmatig. Ze maakt namelijk inbreuk op het “ongestoord genot van eigendom”. Dat is een mensenrecht.

Nu deze regel onrechtmatig blijkt, zitten de gemeenten met de handen in het haar. Ze vrezen een overmaat aan tijdrovende kostbare bezwaarprocedures, net nu er ambtenaren uit moeten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil de schade verhalen op het kabinet."

home_animDe taxatiewaarde die de gemeente aanhoudt heeft niets te maken met de werkelijke waarde van een huis, wat raar is want het zou moeten gaan om 'de waarde in het economisch verkeer'. Dakkapellen bvb worden niet meegerekend in de taxatie, maar iemand die een huis koopt let wel degelijk op dit soort dingen die de waarde van een huis duidelijk groter maken. Als een huis gebouwd wordt kost een extra dakkapel ook meer geld. Veilingverkopen worden ook niet gezien als normgevend, terwijl juist die de economische waarde van een huis op de vrije markt bepalen. Nou ja, als de WOZ-waarde omlaag gaat, dan bepaalt de gemeente gewoon een hoger belastingpercentage. Zo krijgen ze toch altijd gelijk. Maar het onrechtvaardige is dat gemeenten mede schuldig zijn aan het opdrijven van de huizenprijzen en aan de prijzenbubbel door het constant verhogen van de WOZ-waarde, die in vijftien jaar met 400% is gestegen vergeleken met de bouwprijs hier in Gein. Doorstromen heet dat in het neoliberale jargon, of de huizenladder, 'the property ladder'. Steeds hoger. Je kan het ook speculeren met huizen noemen. Een huis koop je om in te wonen, niet om mee te speculeren.

In the meantime in Murka...

De fallout van de Irak-oorlog wordt steeds duidelijker:

Guardian: "Massive leak of military logs exposes serial abuse of detainees, 15,000 previously unknown deaths and full toll of Iraq's five years of carnage."

Every death mapped.

De Wikileaks documenten. (Deze site kan overbelast zijn.)

Iraq War Logs

War Logs

BNR: "De verslagen geven details van 109.032 oorlogsslachtoffers in Irak, waarvan 66.081 burgers. Dat komt uit op een gemiddelde van 31 burgerslachtoffers per dag gedurende zes jaar. Volgens Wikileaks is de oorlog in Irak daarmee vijf keer zo dodelijk als de strijd in Afghanistan."

Ayn Rand Conservatism at Work — Firefighters Let Family’s House Burn Down Because Owner Didn’t Pay $75 Fee

LosAngelesTimes: "A recent UCLA study found that most older Californians, those 65 or older, need at least twice the income calculated by the federal government to make ends meet — $21,763 a year on average for a single person renting a one-bedroom apartment, or $30,634 for a couple."

AlterNet: "Nearly a dozen major banks and hedge funds, anticipating quick profits from homeowners who fall behind on property taxes, are quietly plowing hundreds of millions of dollars into businesses that collect the debts, tack on escalating fees and threaten to foreclose on the homes of those who fail to pay."


Fair trade


FairWissel: "In de week van 21 – 30 oktober is het Fairtrade Week. Een hele week in het teken van Fair-Wisselen. Of je nu gewoon boodschappen doet of uit eten gaat, Fairtrade producten zijn tegenwoordig overal verkrijgbaar. Met het kopen van Fairtrade producten, geniet je niet alleen van (h)eerlijke producten. Je helpt ook kleine boeren en producenten in ontwikkelingslanden een eigen bestaan op te bouwen."

Fairtrade restaurantweek

Ecologische voetafdruk


WWF: "Het Wereld Natuur Fonds doet onderzoek naar de gezondheidstoestand van de aarde, om beter inzicht te krijgen in de bedreigingen van de natuur en in mogelijke oplossingen voor behoud daarvan. Elke twee jaar verschijnt het Living Planet Report, dat twee meters gebruikt.

De ene meter, de Living Planet Index, meet de relatieve trend van 7953 populaties van 2544 gewervelde diersoorten (land, zoetwater en coeanen) tussen 1970 en 2007. Deze index daalt sinds 1970.

De andere meter is de Ecologische Voetafdruk. Die meet de ruimte die nodig is voor de producten en energie die mensen gebruikten om te leven, omgerekend naar hoeveelheid productief land en productieve zee (gemeten in hectaren). De menselijke voetafdruk laat sinds 1960 een stijgende lijn zien."

Download Living Planet Report 2010
Download folder (Nederlandse samenvatting van rapport)

butterflies_different_colors_sm_nwm

Vogelbescherming: "Op 8 oktober presenteerde de Europese Commissie de evaluatie van het huidige Europese biodiversiteitsbeleid. De conclusie was niet verrassend: de biodiversiteitsdoelen voor 2010 zijn niet gehaald. De Europese ecologische voetafdruk is de afgelopen veertig jaar toegenomen met 33%. Toch zijn er ook positieve geluiden, zoals de voortgang in aanwijzing en bescherming van Natura 2000-gebieden op land. Grote tekortkomingen zijn het onvoldoende budget en het feit dat biodiversiteit nog geen deel uitmaakt van ander relevant beleid."

Vogelbescherming: "Vanaf 2013 zal er een nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gelden. De Europese Commissie presenteert op 17 november de eerste voorstellen, maar een voorproefje is al uitgelekt. De voorstellen bevatten een aantal stappen richting een groener en efficiënter GLB. Een duurzaam GLB is zeer welkom; het aantal vogelsoorten van het landelijk gebied gaat nog steeds hard achteruit. In een eerder verschenen rapport over de biodiversiteitsdoelen voor 2010 meldt de Europese Commissie dat populaties van weidevogels in ongunstige toestand verkeren."

Vogelbescherming: "Het nieuwe regeerakkoord schept verwarring over de positie van Nederland. Terwijl ons land zich uitspreekt voor het hoogste ambitieniveau om wereldwijd de natuur te redden, kunnen we deze ambitie met dit akkoord in eigen land niet waarmaken. Het nieuwe regeerakkoord leidt tot verslechtering in eigen land. Vogelbescherming zal zich er ook de komende kabinetsperiode voor inzetten dat we in Nederland gezamenlijk succesvol aan natuurherstel blijven werken."

Vooral olieproducerende landen zijn grote vervuilers (zie interactieve tabel boven). Vandaar de actie van The Yes Men tegen Chevron. Zij hebben een website opgezet die de website van Chevron parodieert.

(R)emigreren naar Suriname

cover-voorkant-3D

(R)emigratieHandboekSuriname: "Mensen emigreren omdat ze denken dat ze in een ander land meer zullen vinden dan hetgeen ze op dit moment in hun dagelijks leven ervaren. Dat kan zijn op financieel gebied, politiek gebied of economisch gebied. Dan kan zijn op relationeel gebied of vanwege het overkoepelende idee en de droom van een verbeterde levenskwaliteit.

De meeste mensen die vanuit Nederland emigreren, noemen als voornaamste redenen; ruimtegebrek, te veel stress, dure woningen, misdaad en opkomst van de islam of racisme. Suriname is in dat opzicht een tegenpool van Nederland. Er is voldoende ruimte, de mentaliteit is meer relaxed en relatief gezien zijn de woningen in Suriname goedkoper dan in Nederland.

Wat religie betreft, Suriname is één van de weinige landen ter wereld, waar alle religies hand in hand gaan en geen conflicten oproepen!"

Wonen en reizen in Suriname.

Betoging in Den Haag

RekeningRetour: "Het eerste landelijke protest tegen de aanstaande bezuinigingen is gepland op zaterdag 23 oktober en was ruim van te voren aangemeld voor het Plein in Den Haag. Desondanks heeft burgemeester van Aartsen op het allerlaatste moment de demonstranten van deze locatie geweerd."

"Het Plein is in tweeën gedeeld door zeven zeecontainers voor een expositie over mensenhandel. Daar kunnen we simpelweg niet met een eigen podium op een fatsoenlijke manier protesteren. De gemeente had dit veel eerder door moeten geven en vandaar ook ons verontwaardigde persbericht, maar aan dat gelijk hebben we nu weinig. Het gaat ons in de eerste plaats om de mogelijkheid om zaterdag een goed en strijdbaar protest neer te zetten. We zijn daarom akkoord gegaan met een alternatieve locatie, namelijk het zogenaamde Koekamp. Dat ligt op een paar minuten afstand van het Centraal Station, aan de Bezuidenhoutseweg, op de route naar het Plein. Het is een open, zichtbare locatie en niet te missen. Morgen volgt nog een laatste oproep. Verspreid deze zo wijd en breid mogelijk!"

Manifestatie 23 oktober 13:00 Den Haag, Koekamp

Kafka in Zuidoost

Vanochtend ging ik mijn nieuwe bril ophalen, weliswaar met loden schoenen, gezien de voorgeschiedenis, maar wel heldhaftig, vastberaden, en barmhartig. Het poortje van metrostation Gein opent zich tot mijn groot genoegen zonder problemen. Ik stap in de metro en even later trekt die op naar Reigersbos. Aangezien het herfst is staat de verwarming uit, die staat bij het GVB namelijk alleen aan in de zomer. Uit de luidspreker komt de mededeling 'volgende halte Nieuwmarkt'. Dat gaat wel heel snel. Naast de metrokaart voor Amsterdam zie ik ook kaarten voor Seoul, Lyon en een aantal andere steden. Even later hebben we volgens de omroeper Centraal Station bereikt met alle mogelijke verbindingen daar. Ik verwacht nu elk moment een melding 'volgende halte Shinjuku, overstappen voor de Yamanote ringlijn en Shibuya'. Op Bijlmer Arena stap ik uit. Uit de luidspreker tettert het 'dîng dông ... reizigers ... richting ... verzocht ... Schiphol...'. Ik versta nooit wat er gezegd wordt, het had net zo goed Chinees kunnen zijn.

Met kloppend hart stap ik de brillenwinkel binnen. Er staat iemand vrij luid te discussiëren met de verkoper, heel duidelijk weer iemand die niet tevreden is. De winkelier ziet me, geeft meteen zijn verzet tegen zijn klant op en gaat met deze een nieuwe meting verrichten. De andere verkoper, die me intussen al goed kent, pakt meteen mijn bril uit de la. En hallelujah, de bril lijkt prima. Als ik er na een week geen hoofdpijn van krijg dan is dit een schot in de roos. Dus nu nog een aanpassing van mijn leesbril, waar zoals vorige keer was beloofd, ook nieuwe glazen in zouden komen. Meteen een meting met de pasbril voor het lezen op de door mij aangegeven afstand. Daar kwam eerst een heel onacceptabel resultaat uit. De computer moest eraan te pas komen. Uiteindelijk kwamen we toch tot een redelijke sterkte. Nu weer een kleine maand wachten op deze leesbril.

Ergens heb ik wel begrip voor die verkoper. Hij heeft als het goed is in een paar jaar dit vak geleerd, en dan wordt hem de uitvoering zowat compleet uit handen genomen door uitbesteding van het meeste werk inclusief het monteren aan goedkope bedrijven in Verwegistan. Het enige wat hij nog mag doen is de oogmeting. Ik heb even opgelet en zag dat zijn apparaat dateert van januari 1970. Japans, dus het zal wel goed zijn. Maar de ouderwetse pasbril met losse glaasjes heeft toch mijn voorkeur.

Bij de Hema heb ik nog een klein taartje gehaald om de goede afloop van deze expeditie te vieren. Op de terugtocht in de metro geen enkele mededeling over de haltes. Ook geen verwarming. Bij het uitchecken kreeg ik weer dat gevoel van lichte verbazing dat mijn ov-chipkaart mij onbelemmerd het metrostation weer uitliet. Ik ga nu thee zetten en een stukje taart eten.

taart

Bezuinigen op bibliotheken in Zuidoost

librarian_shhh_quiet_please

Bezuinigingen treffen de bibliotheken in Reigersbos en de Bijlmer

De voorgenomen bezuinigingen van het Stadsdeel Zuidoost zijn fors. Het voorstel is om € 600.000 te bezuinigen op de bibliotheken in Zuidoost. Dit komt neer op 30% van ons budget, wat in de praktijk zal neerkomen op de sluiting van een van de 2 vestigingen in het stadsdeel Zuidoost (Reigersbos of Bijlmer centrum). 

Wat kunt u allemaal doen?

·    U kunt uw handtekening zetten onder de petitie in de bibliotheek.

 ·   Ook voor kinderen is er een petitie in de bibliotheek.

 · U kunt zelf een brief sturen aan de raad; iedere inwoner die een onderwerp onder de aandacht van de raad wil brengen kan een brief aan de raad sturen. De raad kan het Dagelijks Bestuur om opheldering vragen of verzoeken een genomen beslissing nog eens te overwegen. De griffie zorgt ervoor dat elke adressant binnen enkele weken antwoord krijgt. 

Gert Both is de raadsgriffier. Hij is bereikbaar per e-mail g.both@zuidoost.amsterdam.nl

·   Spreekuur dagelijks bestuur;

Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek met het Dagelijks Bestuur. De eerstvolgende mogelijkheid is op 1 november van 16.00-17.00 uur in het Informatiecentrum in het stadsdeelkantoor.

· U kunt ook een brief schrijven naar: stadsdeel Zuidoost, t.a.v. het dagelijks bestuur, postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost.

·   Of een e-mail sturen naar info@zuidoost.amsterdam.nl

· op 9 november is er om 20.00 uur een bijeenkomst in het stadsdeelkantoor waarin de begroting verder door de commissie Welzijn (daar valt de bibliotheek onder) besproken wordt. De OBA is dan aanwezig en zal gebruik maken van de inspreek mogelijkheid. Hoe meer mensen er zijn om de OBA zichtbaar te ondersteunen hoe meer indruk dit achter laat. Dus wees welkom!!

Uw inbreng is belangrijk!! Hoe meer mensen bezwaar maken tegen de voorgenomen bezuinigingen, hoe meer kans de OBA maakt om 2 kwalitatief hoogstaande bibliotheken staande te houden.

Het probleem Wilders

Het probleem met Wilders is dat hij theoretisch niets te maken zou hebben met de nieuwe regering en ook geen banden zegt te hebben met extreem-rechts. Maar dat is een overduidelijke verdraaiing van de werkelijkheid.

Telegraaf: "Geert Wilders vindt dat de zogenaamde pro-Wildersdemonstratie moet worden afgeblazen als er een veldslag dreigt tussen voor en tegenstanders.
"Ik heb sowieso helemaal niets met die demonstratie", zegt de PVV-leider."

Niet voor niets heeft Wilders geen echte partij, maar enkel 'vrijwilligers'. Hij weet donders goed dat zijn aanhang, zijn kiezersaanhang die hem zijn invloed heeft gegeven, bestaat uit rechts-extremisten, neonazi's, fascisten, en ontevredenen. Wilders' distantiëring is kunstmatig en leugenachtig. Hij wil schone handen houden, geen verantwoordelijkheid dragen. Wilders keurt ook de aanvallen op moskeeën af, maar het zijn zijn woorden die (gewild of ongewild doet niet ter zake) deze ontoelaatbare daden veroorzaakt hebben, het zijn zijn kiezers die hiervoor verantwoordelijk zijn. Wilders verschuilt zich achter zijn status als individu, maar het is zijn bedoeling het land om te vormen op een manier die alleen maar kan botsen met nationale en internationale wetten. Zijn opvattingen leveren geen bijdrage aan het probleem van de immigratie; integendeel, door zich te scharen achter een neoliberaal beleid is Wilders mede schuldig aan geglobaliseerde uitbuiting en discriminatie en daardoor ook aan de mislukking van een multiculturele samenleving hier.

In feite maakt Wilders ook deel uit van het Kabinet Rutte, want hij heeft wel degelijk meegeschreven aan het regeerakkoord en het gedoogakkoord. Het gevaar van Wilders ligt nu juist in zijn opstelling als een individu met recht op vrijheid van meningsuiting, waardoor hij elke verantwoordelijkheid voor wat zijn aanhang doet afwijst. Het proces dat nu tegen hem aan de gang is moet wel degelijk gezien worden in het licht van zijn invloed op regering en op zijn aanhang, zijn kiezers. Het gaat niet om de meningsvrijheid van een individu, het gaat om wat Wilders aanricht in onze maatschappij. Daarom meen ik dat hij veroordeeld moet worden voor haatzaaien. Hij staat niet terecht als een individu, maar als een oncontroleerbare macht met verborgen vertakkingen. Ook al ontkent hij alle banden met extreemrechts, zijn woorden hebben onmiskenbare gevolgen die in een democratische maatschappij niet te tolereren zijn. Op zijn minst zou een symbolische boete een teken moeten zijn dat we nog in een rechtsstaat leven.

Wenn schon demonisieren, dann richtig

Mephisto
Mephisto

FAUST:
 Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen
Gewöhnlich aus dem Namen lesen,
 Wo es sich allzu deutlich weist,
  Wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt.
 Nun gut, wer bist du denn?

  MEPHISTOPHELES:
  Ein Teil von jener Kraft, Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.

  FAUST:
  Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?

  MEPHISTOPHELES:
  Ich bin der Geist, der stets verneint!
  Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,
 Ist wert, daß es zugrunde geht;
 Drum besser wär's, daß nichts entstünde. 
So ist denn alles, was ihr Sünde,
 Zerstörung, kurz, das Böse nennt,
 Mein eigentliches Element.

...

MEPHISTOPHELES:
  Verachte nur Vernunft und Wissenschaft,
  Des Menschen allerhöchste Kraft,
  Laß nur in Blend- und Zauberwerken
  Dich von dem Lügengeist bestärken,
  So hab ich dich schon unbedingt-
  Ihm hat das Schicksal einen Geist gegeben,
  Der ungebändigt immer vorwärts dringt,
  Und dessen übereiltes Streben
  Der Erde Freuden überspringt.
  Den schlepp ich durch das wilde Leben,
  Durch flache Unbedeutenheit,
  Er soll mir zappeln, starren, kleben,
  Und seiner Unersättlichkeit
  Soll Speis und Trank vor gier'gen Lippen schweben;
  Er wird Erquickung sich umsonst erflehn,
  Und hätt er sich auch nicht dem Teufel übergeben,
  Er müßte doch zugrunde gehn!

  Johann Wolfgang von Goethe)

wilders

Wilders als Mephisto? De kracht die het kwade wil, tevergeefs, en steeds het goede als resultaat heeft? Wilders die uiteindelijk ongewild het goede in de mensen losmaakt? Wilders die Rutte (Faust) zijn lippen laat aflikken en het onmogelijke mogelijk maakt, het uitvoeren van een voor Nederland noodlottige neoliberale bezuinigingspolitiek? Verhagen als Gretchen, van lage komaf maar eindelijk geliefd?

Het is mogelijk dat ondanks Wilders' tromgeroffel er toch iets goeds uit deze heikele situatie komt. Onbeperkte immigratie is tenslotte een neoliberale utopie en waar immigratie toeneemt nemen ook de problemen toe. Misschien leidt dit uiteindelijk tot het inzicht dat mensen liever in hun land van oorsprong wonen en werken als ze daar maar een redelijke kans krijgen om een fatsoenlijk leven op te bouwen. Voorlopig is dat door het neoliberalisme, de globalisering, het neokolonialisme nog niet mogelijk. Mensen emigreren omdat hun bestaan in eigen land bedreigd is, door de 'vrije markt' en door economische oorlogen. De enige oplossing is fair trade, maar daarvoor zal het duivelspact met de vrijemarktideologen opgezegd moeten worden. De 'vrije markt' is een duivelse leugen, een loze belofte aan diegenen die zich Faust wanen en menen alle voordeel naar zich toe te kunnen trekken. Und hätt er sich auch nicht dem Teufel übergeben,  er müßte doch zugrunde gehn!

Recht op natuur

IVN-usbstickerIederKindHeeftRechtOpNatuur: "Vind jij ook dat ieder kind recht heeft op natuur? Teken dan deze petitie.

Ik, ondertekenaar van deze petitie, ben zeer bezorgd over de snel groeiende afstand tussen kinderen en de natuur. Nooit eerder in de geschiedenis groeiden zóveel kinderen zó ver weg van de natuur op.

Ik sta daarom voor het recht van ieder kind op:

• toegang tot (kindwaardige) natuur in zijn of haar dagelijkse leefomgeving;

• dagelijks buiten spelen in en met de natuur;

• de natuur uit eigen ervaring leren kennen, beleven, waarderen en respecteren;

• de basis leren van (over)leven in en met de natuur;

• de oorsprong leren kennen van zijn/haar voedsel;

• een besef ontwikkelen van andere levensvormen en de onderlinge samenhang van alle leven."

Multikulti ist gescheitert


Werelddag tegen de armoede

Ik weet het, in Nederland heerst geen armoede, zeggen ze, dus waarom een werelddag tegen de armoede? Maar wie geen deel uitmaakt van de oplossing, is een onderdeel van het probleem.

Euromarsen: "In Nederland willen we de aandacht vestigen op het groeiende probleem van armoede en bestaansonzekerheid, zeker nu de nieuwe regering de mensen aan de onderkant van de samenleving keihard pakt en de hoge inkomens ongemoeid laat. Het nieuwe regeerakkoord betekent met haar toenemende polarisatie en groeiende tegenstellingen een oorlogsverklaring aan de arbeidsgehandicapten, werklozen, uitkeringsgerechtigden en werkenden met een minimuminkomen. Wij protesteren tegen de eenzijdige lastenverzwaring voor de zwaksten in de samenleving. Bij de redding van de banken vlogen de miljarden je om de oren en nu schijnt er voor de armsten in de samenleving geen geld meer te zijn."


StandUp: "Just before world leaders began gathering at the United Nations for the Millennium Development Goals (MDGs) Review Summit, the voices of their citizens followed them, telling them, loudly and clearly: “We will no longer stay seated or silent in the face of poverty and the broken promises to end it!”"

fao_undernourished_2009
Statistics and facts

Sint-jansvlinder

Deze sint-jansvlinder heb ik van de zomer gefilmd in de Riethoek. Het is eigenlijk een dagactieve nachtvlinder. Maar zeker een van de fraaiste nachtvlinders.


Zon Alom

De Ruige Hof: "Na de nodige perikelen met bouwvergunningen komt onze nieuwe accommodatie voor het natuurcentrum toch eindelijk in zicht! Ons nieuw huis zal achter op het erf van Zon Alom worden gebouwd. Voor de bouw hebben we steun ontvangen van diverse fondsen en woningbouwcoöperaties. Helaas zijn de kosten hoger uitgevallen dan oorspronkelijk gepland. De Ruige Hof vraagt u daarom vriendelijk of u wellicht een financiële bijdrage zou willen leveren aan deze accommodatie. Wij zijn blij met elk bedrag!! U kunt uw bijdrage overmaken op gironummer 2680973 o.v.v. donatie voor nieuwe accommodatie.

Zondag 17 oktober start om 12.00 uur een excursie door Klarenbeek waar u kunt genieten van paddenstoelen, planten, bomen en vogels. Deze excursie zal worden geleid door ervaren IVN gidsen.

Zondag 24 oktober bent u om 9.00 uur welkom voor de vogelexcursie. Hoe zit het met de trekvogels? Zijn de smienten al gearriveerd?

Vrijdag 5 november kunt u weer zelf lekker bezig gaan in de natuur. Kom ook eens ervaren hoe ontstressend dit werkt! Tussen 10.00 en 16.00 uur.

En dan… op zaterdag 6 november de Landelijke Natuurwerkdag. De Ruige Hof is ook weer van de partij en u bent van harte welkom om wilgen te knotten, sloten te schonen, takken te zagen etc.. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd. U bent welkom vanaf 10.00 uur. Voor meer informatie zie natuurwerkdag. Wilt u meedoen meldt u zich bij voorkeur aan via natuurwerkdag of anders eventueel via de Ruige Hof zelf (telefonisch of via de mail met opgave van naam, adres, aantal personen, aantal kinderen).

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw steun aan de Ruige Hof en de natuur in Zuidoost en wie weet tot ziens op een van de activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Els Trautwein (namens bestuur Ruige Hof)
Natuurvereniging De Ruige Hof
Secretariaat en natuurcentrum
Abcouderstraatweg 77
1105 AA Amsterdam Zuidoost
Tel: 0294-285021
Mail"

De installatie ...

van het WildVerRutte kabinet: Installeren!

Nota van beantwoording - structuurvisie

zeilen

DienstRuimtelijkeOrdening: "Het college van B&W heeft op 12 oktober ingestemd met de Nota van beantwoording en de concept-structuurvisie.

In februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders de eerste versie van de structuurvisie ter inzage gelegd.

Iedereen, bewoners en organisaties binnen en buiten de stad, kreeg 12 weken de tijd om in een brief aan de gemeenteraad zijn mening over de ontwerp-structuurvisie te geven.

Wij hebben 420 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen waren afkomstig van stadsdelen, buurgemeenten en provincies, van organisaties als de Kamer van Koophandel en het Milieucentrum Amsterdam, maar ook van burgers die mee wilden denken over de toekomst van Amsterdam. Uit de zienswijzen sprak een grote betrokkenheid met de stad en een grote kennis van zaken.

Samenvattingen van alle ontvangen zienswijzen zijn per onderwerp gebundeld in de Nota van Beantwoording. Bij de samenvattingen staat steeds aangegeven of de zienswijzen hebben geleid tot het aanbrengen van wijzigingen in de ontwerp-structuurvisie.

De structuurvisie is een toekomstvisie, geen concreet plan. Daarom is verder geen beroep of bezwaar mogelijk. Voorafgaand aan de besluitvorming door de gemeenteraad wordt u wel, indien gewenst, in de gelegenheid gesteld tot het geven van een korte mondelinge toelichting op uw zienswijze ten overstaan van de raadscommissie Bouwen, wonen en klimaat. U dient dit vooraf bij het commissiesecretariaat kenbaar te maken."

Op pag. 77 van de Nota van Beantwoording vindt u het hoofdstuk Bebouwing zuidoever Gaasperplas.

orchidee

"Stadsdeel Zuidoost verzoekt de zuidzijde van de Gaasperplas als potentiële woningbouwlocatie te blijven opnemen.

Het college handhaaft het voornemen om een deel van het groen aan de zuidoever van de Gaasperplas, aansluitend aan de bebouwing van Gaasperdam uit de hoofdgroenstructuur te houden. Vanuit de metropoolgedachte is bebouwing aan de zuidrand van de Gaasperplas, op de plek die op de faseringskaart 2020-2030 is aangegeven, passend: de plek is aantrekkelijk voor wonen; ontwikkeling in combinatie met een groen-impuls is mogelijk. De gezamenlijk met Stadsdeel Zuidoost ingezette ontwikkelingsrichting blijft dus overeind. 

Voor Gaasperdam zal een „integrale verkenning Gaasperdam‟ worden gemaakt, waarin duidelijk moet worden of  en hoe bebouwing van deze strook bij kan dragen aan de woonkwaliteit van de wijk, zonder dat de beleving van het Gaasperpark daarbij wordt aangetast. Bij het opstellen van dat plan zullen bewonersorganisaties worden geraadpleegd en zal ook contact met de provincie worden gezocht, vanwege de begrenzingen van de ecologische hoofdstructuur ter plekke.

Wijzigingsvoorstel 

De „scenario‟s voor de Gaasperplas‟ (p. 97) worden uit de Ontwerp Structuurvisie geschrapt. De volgende tekst zal worden opgenomen: „De verkenning Gaasperdam moet uitsluitsel geven over de wenselijkheid van bebouwing aan de zuidrand van de Gaasperplas, op de plek die op de faseringskaart 2020-2030 is aangegeven‟.  

Voor de periode tot 2020 wordt de zuidoever van de Gaasperplas opgenomen als onderdeel van de Hoofdgroenstructuur (2010-2020)."

Die laatste zin komt dus overeen met de structuurvisie van de provincie Noord-Holland, die de zuidoever helemaal onder de Ecologische Hoofdstructuur laat vallen. Maar Amsterdam wil dat beperken tot het jaar 2020. Het is jammer dat GroenLinks, dat nu deel uitmaakt van de bestuurscoalitie in Zuidoost, gezwicht lijkt te zijn voor Van Poelgeest (GL stad), en de zuidoever toch als potentiële bouwlocatie ziet vanaf 2020. Maar goed, dat is 10 jaar verder. Intussen kan er nog heel wat gebeuren.

Dubieuze standpunten in deze nota van beantwoording zijn:

"De plicht tot groencompensatie is onhaalbaar, want het gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit. Vertikaal groen en groene daken is aanbevelingswaardig, maar niet toereikend als groencompensatiemiddel."

(Mijn standpunt over dit punt: dit is onzin. Wat groen betreft is kwantiteit gelijk te stellen met kwaliteit. Enkel gras - het stadspark idee - is kwa kwaliteit minderwaardig aan struiken en bomen, die ook van groot belang zijn voor fauna.)

"De Hoofdgroenstructuur is vooral ingesteld om de recreatieve belangen van de Amsterdammers veilig te stellen. Ecologie heeft in de Hoofdgroenstructuur dus geen hoofdrol. Dit neemt niet weg dat het college zich bewust is van het belang van de provinciale ecologische hoofdstructuur. Het college werkt samen met de provincie en de betrokken stadsdelen om te proberen deze PEHS zo goed mogelijk vorm te geven."

(Mijn standpunt: komend mede van GroenLinks is dit een zeer kwalijke opstelling. Ecologie maakt deel uit van leefbaarheid. Bescherming van zeldzame planten is momenteel een lachertje. Het gaat hier niet om recreatieve belangen maar om commerciële belangen. Groengebied Amstelland is bezig met het systematisch uitroeien van beschermde flora in Zuidoost! Het is een schande dat dit getolereerd wordt door een partij die zich 'groen' noemt. Echte recreatie is per definitie zeer gediend bij het behoud van beschermde fauna en flora. En dan heb ik het nog niet eens over biodiversiteit.)

Tot 2020 is het groen van de zuidoever Gaasperplas redelijk veilig (als Groengebied Amstelland de beschermde planten met rust laat tenminste!), maar we hebben nog een lange weg te gaan. We bevinden ons nog steeds in een economische crisis. Maar elk nadeel heb z'n voordeel en voorlopig zijn bouwactiviteiten toch niet uitvoerbaar. Met een regering Rutte wordt de crisisperiode alleen maar langer. Laten we hopen dat ook dit nadeel weer z'n voordeel heb.

zuidoever

Protest tegen kabinet Rutte

rrbanner

RekeningRetour: "Protesteer donderdag tegen kabinet tijdens bordesscène Paleis Huis ten Bosch!

'Nee tegen de bezuinigingen - wij gaan de crisis niet betalen!' Dat is de leus waaronder het platform Rekening Retour aanstaande donderdag 14 oktober om 14:00 een prikactie zal houden buiten de poort van Paleis Huis ten Bosch tijdens de bordesscène van het nieuwe kabinet.

Rekening Retour is een platform bestaande uit verschillende maatschappelijke organisaties, met vakbondsleden en studenten tot gepensioneerden en migranten, dat zich keert tegen de bezuinigingspolitiek van het kabinet Rutte I. De betrokkenen maken zich grote zorgen over de omvangrijke bezuinigingen die het kabinet in petto heeft voor onder andere de sociale zekerheid, de zorg en het hoger onderwijs, en de kunst -en cultuursector.

Met de naam van het platform geven de samenwerkende organisaties aan dat ze het absurd vinden dat gewone mensen moeten opdraaien voor een crisis die niet zij hebben veroorzaakt, maar die voortkomt uit het gokken en graaien in de financiële wereld.

Om dit geluid kracht bij te zetten organiseert het samenwerkingsverband op zaterdag 23 oktober om 13:00 uur een manifestatie in Den Haag, op het Plein voor de Tweede Kamer. Die middag zullen betrokkenen uit diverse maatschappelijke sectoren de rekening van de crisis symbolisch retour sturen aan het nieuwe kabinet. Daarbij willen ze samen een vuist maken tegen het asociale bezuinigingsbeleid, tegen zondebokpolitiek en voor solidariteit.

Als springplank naar de manifestatie op 23 oktober wordt er ook aanstaande donderdag 14 oktober tijdens de bordesscène van het nieuwe kabinet geprotesteerd. Rekening Retour roept mensen op om deze donderdag om 14:00 te verzamelen bij de hoofdingang van Paleis Huis ten Bosch op de Leidsestraatweg en borden, spandoeken en luidruchtige toeters mee te nemen.

Tijd: 14:00

Locatie: Leidsestraatweg, Den Haag

WIJ GAAN DE CRISIS NIET BETALEN!

- Geen verhoging eigen bijdrage zorg

- Handen af van de studiefinanciering

- Stop de aanval op lonen en pensioenen

- Hou de huren betaalbaar

- Stop de culturele kaalslag

- Tegen ontslagen: vecht voor elke baan

- Tegen discriminatie: voor solidariteit en sociale rechtvaardigheid"

Het jachtseizoen is geopend

... in de jungle van Gaasperdam.

RTV-NH: "Bij een schietpartij op het Nieuwlandhof in Amsterdam Zuidoost zijn dinsdagavond drie mensen gewond geraakt. De schietpartij vond rond 21.50 uur plaats.
Twee slachtoffers werden zwaargewond aangetroffen op het Nieuwlandhof. Een van hen moest worden gereanimeerd. Later meldde een derde slachtoffer zich zelf bij een ziekenhuis. De politie denkt dat hij ook betrokken is bij de zaak.
Getuigen zeggen dat er veelvuldig werd geschoten."

Wordt het niet eens tijd om de aanvoer van schiettuig aan een grondig onderzoek te onderwerpen?! Waar houdt de AIVD zich in godsnaam mee bezig? Ze tappen ontzettend veel telefoons af, maar nooit zie je enig resultaat. De binnenlandse veiligheid betreft natuurlijk 'het systeem', niet de mensen.

Het Parool schreef 'De aanleiding voor de schietpartij is nog niet duidelijk.' Maar de meeste mensen hier kunnen zich wel een voorstelling maken van de toedracht. Het probleem in Zuidoost is dat een aantal inwoners, de 'vrije jongens' gepokt en gemazeld in de primitieve principes van de vrije markt, verwikkeld zijn in schimmige zaakjes en als het mis gaat dan worden de pistolen getrokken. Het begint met sjoemelen en het eindigt met moord.

Meer veiligheid door het nieuwe kabinet? Vergeet het maar! 3000 agenten erbij en een Nazionale Plietsie, toe maar.

Radio1: "Het ziet er naar uit dat het Mark Rutte lukt om donderdag een kabinetsploeg op het bordes te hebben staan. Bij dat twaalftal is ook Ivo Opstelten, de nieuwe minister van Veiligheid. Hij krijgt te maken met één van de speerpunten van dat nieuwe kabinet, namelijk: meer blauw op straat. Het gaat dan om een toename van 3000 agenten. Daar trekt het nieuwe kabinet 300 miljoen euro voor uit. Maar er wordt niet goed gerekend volgens de politie. Met dat geld kan de politie -naar eigen zeggen- niet meer dan op de huidige sterkte blijven. De bonden zijn dus boos - want zij kunnen met dit geld niet aan de eisen van de politiek voldoen." 

Gaasperplas Run

run

Feniks: "Elk kwartaal organiseert Atletiek Vereniging Feniks een loop door het prachtige park rondom de Gaasperplas. Meedoen is gratis voor kinderen tot 16 jaar en leden van AV Feniks. Degene die zijn persoonlijk record verbreekt, wordt beloond. Aan deze sportieve en gezellige run doen jong en oud even enthousiast mee. Onder luide aanmoediging van de toeschouwers lopen de deelnemers de door hun gekozen afstand in het prachtige park rondom de Gaasperplas. Eenmaal over de finish worden de tijden nauwkeurig genoteerd en bewaard. Doe je de volgende keer ook mee en verbeter je dan je eigen tijd? Dan krijgen de kids  een mooie medaille.

Iedereen vanaf 6 jaar is van harte welkom!

Deelnemers kunnen zich inschrijven op de 1, 2, 5 of 10 km.

Eerstvolgende: 16 oktober 2010

Verdere data 2010: 18 december

Start inschrijving: 9.30 uur, 10 km start om 10.00 uur. Gezamelijke warming up voor de andere afstanden: 10.15 uur, 5 om 10.25 uur en 1 en 2 km rond 10.30 uur.

Lokatie: Zeilvereniging Gaasperplas, Langbroekpad 1."

De neoliberale utopie

Utopie van de Markt

Hoe komt het toch dat we nu een kabinet door de strot geduwd krijgen geleid door een wereldvreemde neoliberaal die een beleid wil voortzetten dat onomstotelijk failliet is gebleken? Dat is een heel belangrijke vraag willen we begrijpen wat er mis is gegaan en mis gaat in onze wereld. Zonder begrip geen oplossing. Als lemmingen storten bestuurders, politici en kiezers zich de zee in. De volksmenners zijn neoliberale dorpsgekken en toch dendert onze economie en financiële wereld regelrecht op de ondergang af.

SCOnline: "Gemeente kan veel taken beter uitbesteden

Om de forse bezuinigingen van het nieuwe kabinet-Rutte/Verhagen op te vangen, moeten gemeenten samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren. De Dordtse oud-wethouder sociale zaken Hans Spigt pleit voor meer ondernemerschap op het stadhuis, ‘for better and for worse’.

Het kabinet ‘stapelt korting op korting’ door onder meer te bezuinigen op werk, zorg en inkomen. ‘Het werk van gemeenten op deze gebieden komt hierdoor onvermijdelijk onder druk te staan,’ aldus de VNG in het persbericht waarin gereageerd wordt op de aangekondigde korting van 120 miljoen euro op de sociale werkvoorziening (Wsw) en 190 miljoen euro op het re-integratiebudget voor UWV en gemeenten. Eerder werden al taken vanuit de Awbz overgeheveld naar gemeenten, zonder dat deze daar volledig financieel voor gecompenseerd werden. En de ruzie tussen gemeenten en minister Donner over de rijksbijdrage voor het uitvoeren van de bijstand; het door Sociale Zaken beschikbaar gestelde budget is 133 miljoen euro lager dan waar de gemeenten op hadden gerekend en gehoopt.

Gemeenten moeten kortom ‘meer doen met minder geld’, ziet ook Spigt, nu adviseur van Besturen.nu, een portal over efficiëntieverbeteringen in het openbaar bestuur. Dat noopt tot een andere en vooral meer sturende manier van werken. Dat kan prima, aldus de oud-wethouder: gemeenten voeren onbewust heel veel taken uit die niet tot hun primaire takenpakket behoren, en die ook wel door het bedrijfsleven uitgevoerd kunnen worden. Het zijn taken die gemeenten in de loop der jaren ‘sluipenderwijs’ zijn gaan uitvoeren, aldus Spigt, omdat ze of niet werden uitgevoerd, of – in de ogen van gemeenten – onjuist. Hij geeft een voorbeeld: ‘Een afdeling welzijn bemoeit zich dan niet alleen met het feit dát er een buurtactiviteit moet zijn, maar ook hoe die eruit moet komen te zien. Gemeenten moeten daar een stuk scherper in zijn. Ik geloof ook niet dat gemeenten dat soort taken beter of goedkoper kunnen dan het bedrijfsleven.’

Gemeenten kunnen heel goed werkzaamheden uitbesteden waarvan zij er tot nu toe bewust of onbewust van uitgingen dat die daadwerkelijk tot het takenpakket van de overheid behoren, zegt Spigt. Een simpel voorbeeld: een gemeente kan het belangrijk vinden dat er binnen haar grenzen een zwembad is, zodat kinderen de mogelijkheid hebben te leren zwemmen, of gewoon omdat sporten gezond is. ‘De vraag is,’ zegt Spigt ‘of de badmeester een ambtenaar moet zijn.’ Immers, zegt Spigt, voor een private onderneming kan het exploiteren van een zwembad best lucratief zijn, al dan niet in combinatie met een luxueuze uitbouw in de vorm van een tropisch zwemparadijs of een saunacomplex.

Dat daarvoor wellicht de entreeprijzen omhoog moeten, is een noodzakelijk kwaad, maar juist daar speelt de gemeente een belangrijke rol, zegt Spigt. Bij het uitbesteden van dit soort klussen is ‘scherp opdrachtgeverschap’ vereist: duidelijk stellen wat de eisen zijn, wat de consequenties daarvan mogen zijn en het wellicht ook financieel faciliteren. ‘Voor mensen die die hogere prijs niet kunnen betalen, moet je als gemeente iets regelen: gratis zwemmen tot twaalf jaar, of een kortingskaart.’"

Het bovenstaande is zo'n typisch voorbeeld van neoliberale nonsens. Dat het uitbesteden altijd duurder is wordt duidelijk als je weet dat het bedrijf dat de klus krijgt ook winst moet maken, wat een gemeente niet hoeft. Wat voor zin heeft het dan om de kosten op te drijven als je meer moet doen met minder geld? Tenslotte is het toch de burger die moet betalen, of aan de gemeenschap of aan het privaat, en de gemeenschap doet het zonder winst, dus goedkoper. Toch vindt onze nomenklatura tegen beter weten en de feiten in dat de vrije markt beter werkt. Waarom toch?

In eerdere berichten, hier en hier, heb ik geprobeerd dit fenomeen te benaderen. Maar de diepere verklaring is deze:

Omdat de vrije markt, het neoliberalisme, een utopie is. Het hoge woord is eruit. Het is even wennen. Omdat het neoliberalisme een utopie is kijkt men voorbij aan de werkelijkheid, het gaat op z'n best om een ideaal, een glorende toekomst die in het verschiet ligt als de principes van het neoliberalisme maar strict gevolgd worden. De desastreuze gevolgen hebben we gezien in Chili, Argentinië en andere Zuid-Amerikaanse landen, in Azië en recent ook in Rusland en andere oostbloklanden. Lees The Shock Doctrine van Naomi Klein voor een complete beschrijving.

Maar utopieën zijn vaak gedrochten waarachter zich heel wat anders kan verschuilen. In het neoliberalisme regeert heel duidelijk het eigenbelang en begeerte (de filosofie van Ayn Rand). Dat hebben we recentelijk aan het werk gezien tijdens de financiële crisis veroorzaakt door graaiende banken. Nog steeds krijgen de banksters exorbitante bonussen. Om deze gigantische fraude te verhullen kun je je beter achter een irrationele utopie verschuilen. De utopie dendert op zijn eigen kinetische energie verder, ongehinderd door de alledaagse feiten en werkelijkheid. De vrije markt is een geloof.

De Utopie van de Vrije Markt - Hans Achterhuis: "'De voortdurende nadruk die liberalen leggen op de marktwerking in de publieke sector doet socialisten utopisch aan' (Van Raak, in Het Raadsel van Utopia, p.106).
Dat is vooral het geval omdat volgens Van Raak de voorbeelden van taxivervoer, sociale zekerheid en energievoorziening aantonen dat diensten vaak duurder worden, de service terugloopt en investeringen achterblijven. Dat men ondanks deze duidelijke negatieve effecten toch vanuit de VVD op deze eenmaal ingeslagen weg voortgaat, kan volgens Van Raak alleen verklaard worden door het diepe utopische geloof dat erachter zit."


Deel 2.

Bibliotheek Reigersbos

bib

Parool: "De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) zal waarschijnlijk vijf tot zes van de 28 vestigingen moeten sluiten. Vorige week werd bekend dat de gemeente een miljoen euro wil bezuinigen op de bibliotheken, maar de stadsdelen schroeven de subsidie met nog eens 3,5 miljoen terug, op een totaal van dertig miljoen.

Zowel in stadsdeel West als in Nieuw-West moeten minimaal twee vestigingen sluiten. Ook Zuidoost verliest een filiaal.

'De bezuinigingen zijn volstrekt onbegrijpelijk en buitenproportioneel. In de stadsdelen is de bibliotheek de meest gebruikte voorziening,' zegt directeur Hans van Velzen.

Volgens hem kunnen de gevolgen van een sluiting groot zijn: 'Als een filiaal eenmaal dicht is, is die niet zomaar weer geopend. De bibliotheek is een plaats waar veel culturen samenkomen. We weten dat de bibliotheek belangrijk is in de Turkse en Marokkaanse cultuur. Meisjes mogen er naartoe omdat het een veilige plek is. Het is een plaats waar integratie wordt voltrokken.'

De OBA is bijna volledig afhankelijk van subsidie en heeft ruim 170.000 leden. Van Velzen: 'Er wordt gezegd: dan ga je naar een andere bibliotheek, maar voor jonge kinderen is dat geen optie.'

Van Velzen laat het er niet bij zitten. 'We gaan actievoeren.'"

Als Zuidoost een bibliotheek moet missen, dan is de kans groot dat dat die van Reigersbos zal zijn. Een onzalig idee. In Driemond is de bibliobus al wegbezuinigd door stadsdeel Zuidoost en werden de inwoners verzocht gebruik te maken van de bibliotheek van Reigersbos.

De vestiging Reigersbos heeft speciale banden met de Scholengemeenschap Reigersbos (SRG). Sluiting van de bibliotheek zou betekenen dat de extra mogelijkheden die deze leerlingen in de bibliotheek krijgen zouden verdwijnen. Vooral voor kinderen is het van belang dat er een goede bibliotheek is in de buurt. Als kinderen alleen maar de straat op kunnen voor hun ontwikkeling dan krijg je gedonder. Zuidoost moet er voor zorgen dat alle bibliotheken behouden blijven.

In bibliotheek Reigersbos staat een tafeltje waar je de petitie tegen de bezuiniging kunt tekenen.

Balsem voor de ziel


Haïti?

vooroordelen?
(Klik op kaart voor vergroting)

Heeft de grachtengordel dan toch gelijk?
Een arschlochfreie Zone is het hier zeker niet.


Eine arschlochfreie Zone

Huizenmarkt-zeepbel: "Woningen zijn in Duitsland gemiddeld 100.000 euro goedkoper dan in Nederland. Spaarbank LBS verwacht dat de druk om naar de Duitse grensstreek te verkassen alleen nog maar verder zal toenemen."

dietermoor
Rowohlt (Leseprobe)
Hörbuch
(Tip: bij Amazon.de betaal je geen verzendkosten voor boeken)

"Mein neues Zuhause.
Das ist aber auch schon alles, was ich weiß. Mein neues Zuhause, das ich mir noch nicht einmal angesehen habe. Das ich blind gekauft habe. Ich Wahnsinniger. Ich zwangsverschicke mich selber an einen Ort, vor dem mich jeder vernünftige Mensch gewarnt hat: 
Höchste Arbeitslosigkeit Deutschlands. Dumpfe Ossis. Alkoholiker und Neonazis. Die gesunde Bevölkerung flieht. Zurück bleiben die Loser, die Alten, die Gescheiterten, die Kaputten. Das vergessene Land. Das Land, welches Kohls berühmten Ausspruch von den «blühenden Landschaften» zum Dauerlacher werden ließ. Und da willst du hin? Da war nie was, da wird auch nie was sein, und du willst ernsthaft dahin? Du bist bekloppt!"


Meegaan met opgelegd pandoer

donner-problemen

Piet Hein Donner wordt minister van binnenlandse zaken in het WildVerRutte kabinet. Berg je maar!

AD: "'Piet Hein Donner dacht dat animal cops politiehonden zijn', aldus CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel."

Donner vond ook dat de sharia ingevoerd mocht worden als de meerderheid dat wilde. Ik heb toch nog één vraagje gezien zijn voornoemde standpunten: Is Donner ook voor het invoeren van een fascistisch regime als de meerderheid daar voor is? Dit is misschien een vraag die PowNed of WNL (de spreekbuis van de 'zwijgende meerderheid') aan hem kunnen stellen; Donner doet tenslotte ook mee met een kabinet dat gemanipuleerd wordt door Wilders. Ik zou graag zijn antwoord daarop willen weten. Nu lijkt het erop alsof Donner genegen is te collaboreren met elk systeem dat gewenst lijkt door een zwijgende meerderheid met de eerste de beste schreeuwerd als ongekroonde leider. Ik hoop dat de AIVD Donner goed gescreend heeft. Je kan alles verwachten van hem.

Laten we eerlijk zijn, Rutte heeft zijn bewering dat 'velen hun vingers kunnen aflikken bij het akkoord' rechtstreeks afgekeken van een met zijn lippen smakkende Geert Wilders. 'Velen' betekent in dit geval enkel 'Wilders'.

Right Wing Radio Duck 


RebelliousPixels: "This is a re-imagined Donald Duck cartoon remix constructed from dozens of classic Walt Disney cartoons from the 1930s to 1960s. Donald’s life is turned upside-down by the current economic crisis and he finds himself unemployed and falling behind on his house payments. As his frustration turns into despair Donald discovers a seemingly sympathetic voice coming from his radio named Glenn Beck.

Will Donald’s feelings of disenfranchisement lead him to be persuaded by his radio’s increasingly paranoid and xenophobic rhetoric? Or will our favorite Disney duck decide that this voice is not actually on his side after all? Watch and find out!"

Glenn Beck is de Amerikaanse Geert Wilders.

Muziekcentrum van de Omroep

Muziekcentrum van de Omroep: "In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat dat het Muziekcentrum van de Omroep wordt afgeschaft.

RKFZonder enige argumentatie wordt de toekomst van internationaal hoogaangeschreven orkesten en een koor op losse schroeven gezet. De poten worden weggezaagd onder een typisch Nederlandse muziekpraktijk. Het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, het Groot Omroepkoor en het Metropole Orkest moeten na 65 jaar onderscheidend artistiek werk het veld ruimen. Muziek die volop klinkt via radio, televisie, online en live voor goedgevulde zalen in o.a. Het Concertgebouw, Vredenburg Leidsche Rijn, Muziekgebouw aan ’t IJ, op het Holland Festival, Pinkpop en North Sea Jazz.

De Muziekbibliotheek wordt gesloten en MCO Educatie zal duizenden leerlingen uit de regio moeten teleurstellen. Niet eerder dreigde zo'n grote kaalslag in Nederland.

Voorkom opheffing van het Muziekcentrum van de Omroep en steun onze musici. 16034 gingen u al voor en geven hiermee een duidelijk signaal aan de politiek.

Geef uw reactie en laat u horen! "

rkf1

Luister naar het Radio Kamer Orkest

De opheffing van het Muziekcentrum betekent ook dat een aantal radiozenders zullen verdwijnen, het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, het Groot Omroepkoor, de zender van het Muziekcentrum en het Metropole Orkest. En dat allemaal omdat één cultuurbarbaar een hekel heeft aan beschaving en een rechtse hobby heeft: het vernietigen van Nederlandse cultuur. Volgens mij haat Wilders alles wat Nederland cultureel aanzien geeft.

metropoleorkest

Luister naar het Metropole Orkest

De macht over de dollar

moneycount5

Telegraph: "The dollar will embark on a sharp decline over the next 12 months, Goldman Sachs forecast on Wednesday, as policy makers in Washington look poised to press the trigger on another round of printing money."

Dit is een interessant bericht. Deze voorspelling afkomstig van Goldman Sachs verdient wat uitleg. Goldman Sachs behoort tot de meest criminele (dat heet 'succesvolle' tegenwoordig) banken ter wereld. Het is duidelijk dat de financiële problemen in onze maatschappij ter herleiden zijn tot de machinaties van de grote banken, want zij hebben de macht over het geld, zij creëren ons geld uit het niets. Als de toestand in de wereld blijft verslechteren, dan zit er voor regeringen niets anders op dan de geldcreatie in eigen hand te nemen, dat heet in oude terminologie 'het drukken van geld' maar is in feite het inschrijven van geld in de boeken (computers) om dat uit te geven, het injecteren van geld in de economie. Dat is vanzelfsprekend een aantasting van de macht van de grote banken; daardoor lopen zij miljarden aan intresten mis, en dat is echt geld waarvoor gewerkt is. Dus komt Goldman Sachs met een doemscenario van inflatie en devaluatie. Maar in feite hebben de banken met hun geldcreatie uit het niets een gigantische bubbel geblazen die nog steeds op barsten staat. Als er nu geen inflatie is door de gigantische geldcreatie uit het niets door de banken, waarom zou dat dan wel gebeuren als de staat dat geld creëert?

Inflatie en devaluatie zijn mechanismen die door de banken zelf aangezwengeld worden. Hedge funds zijn in staat om grote nationale valuta aan te vallen en te devalueren. Het inzicht groeit dat dit niet langer kan en dat de staat in moet grijpen. Er is geen andere keuze. Het is erop of eronder.

De 'nuclear option', het creëren van geld uit het niets door staten zelf is al een tijdje aan de gang en zal steeds meer urgentie krijgen. Japan is net weer bezig met zo'n geldinjectie. De VS heeft het al vaker gedaan en zal dit ook in de toekomst doen. Het is de enige oplossing, anders wacht een ongekende depressie en totale instorting van de wereldeconomie. Het is de staat die het recht en de macht toekomt om de waarde van zijn valuta te bepalen; hedge funds moet het onmogelijk gemaakt worden om nog enige invloed uit te oefenen.

BNR: "Japan steekt $61 mrd in economie

De economie van het land kampt met de gevolgen van deflatie en een sterke yen, die de export aantast. Gisteren stond de dollar op het laagste punt ten opzichte van de yen in 15 jaar.
Met de investering wil Japan, de derde economie in de wereld na de Verenigde Staten en China, banen creëren en de consumptie aanjagen. De prijzen dalen, maar consumenten houden de hand op de knip.
Een eerder plan om 200.000 banen te creëren en de groei weer op gang te brengen werd in het parlement bekritiseerd als te weinig voortvarend."

Terwijl in de grote economieën de koers wordt gekozen om te investeren in de economie en daarvoor geld beschikbaar te stellen, heeft Nederland mogelijk over enige tijd een slakkenkabinet dat gaat bezuinigen. Stupiditeit ten top!

Ook aardig om te bekijken is de volgende video die de laatste praktijken van banken als JP Morgan onthult, een van de banken die flink verdiend hebben met het verkopen van frauduleuze hypotheken: het inbreken bij huiseigenaars om een wettelijke afhandeling van betalingsachterstanden voor de hypotheek te voorkomen.

And now ...

... for something completely different:


Een lamme eend

WildVerRutte
The sky is the limit.

Het komende WildVerRutte kabinet met al zijn bezuinigingen zal de woningmarkt niet stimuleren, integendeel. De verwachting is dat de huizenprijzen nog verder zullen dalen. Bovendien moet de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) steeds vaker uitkeren en is de grens voor het verkrijgen van NHG verhoogd. Ook dat geld moet ergens opgebracht worden. Als de koopkracht van de Nederlanders flink wordt aangetast, zoals het de bedoeling is in het komende kabinet, dan zal de woningmarkt gegarandeerd nog verder inzakken.

Huizenmarkt-zeepbel: "De VVD en het CDA worden met huid en haar opgegeten door PVV, stelt Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Het is economisch bezien vier jaar stilstand en dus drie keer niks.”"

Het komende kabinet is een 'lame duck', een lamme eend. Gelukkig maar, in sommige opzichten. Maar toch kan het voldoende schade aanrichten aan de Nederlandse economie om een grote crisis naderbij te brengen, want echte oplossingen zitten er voorlopig niet in, of je het nu van links of rechts bekijkt. Het is rechts, het neoliberalisme (met gedoogsteun van de PvdA), dat ons de crisis in geduwd heeft, dus de oplossing kan alleen uit echt linkse hoek komen.

DeGroeneAmsterdammer: "Maar laten we het eens hebben over de rechtse kerk. Nee, dat is geen kerk met geloofsartikelen. Het is een samenzwering van politici die zichzelf en de macht van hun land habitueel grenzeloos overschatten, en die daarbij de politieke bondgenoten van de ouderwetse kapitalisten zijn."

Intussen blijft het demissionair kabinet aan het rommelen en sjoemelen:

NederlandseLuchtvaart: "Ondanks de terugtrekking van de Nederlandse strijdkrachten uit Afghanistan, blijven luchtmachtpiloten zich voorbereiden op uitzending naar het Aziatische land. In Afghanistan zijn nog steeds vier F-16's en vijf Apache's gestationeerd ter bescherming van de 'Redeployment Task Force' (RDTF). Dat is de eenheid die het Nederlandse materieel vanuit Uruzgan naar Nederland brengt."

Begrip voor democratie zit er bij CDA en VVD niet echt in, bij de PVV zeker niet. Die terugtrekking lijkt meer dan een jaar te gaan duren. De paraatheid en efficiëntie van onze troepen lijkt zwaar aangetast als ze zelfs dat niet voor mekaar krijgen. Nou ja, eigenlijk komt het neer op pappen en nathouden, zo lang mogelijk treuzelen om bij het minste geringste weer soldaten in te kunnen zetten. En dat de terugtrekking honderden miljoenen moet kosten is ook belachelijk.

De bomen in Artis en Hortus

20 jaar geleden:


AT5: "Twintig jaar geleden schreef Hans van der Stelt een boek over Amsterdamse bomen. Hier verschijnt nu een vernieuwde versie van, geschreven door zijn zoon Sjors. At5 ging met de schrijver een aantal bijzondere exemplaren in de stad bekijken."


Bedreigde plantensoorten

ppcont_009349

Tuin&Landschap: "Wereldwijd wordt een op de vijf plantensoorten met uitsterven bedreigd. Dit blijkt uit onderzoek van de koninklijke botanische tuinen Kew Gardens en het Natural History Museum in Londen.

Uitsterving dreigt voor veel plantensoorten. De druk op het plantenbestand is grotendeels aan de mens te danken die voor de landbouw en veeteelt grote delen van de natuurlijke habitat van planten vernietigt. Het tropisch regenwoud is het meest bedreigde ecosysteem. Hier leven ook de meeste bedreigde plantensoorten."

Planbureau voor de Leefomgeving: "Het beschermen van waardevolle natuurgebieden is niet voldoende om de afname van de biodiversiteit te verminderen, maar blijft wel noodzakelijk. Om het tempo van het biodiversiteitverlies fors af te remmen, zijn structurele veranderingen in consumptie en productie nodig. Er valt veel winst te behalen bij vermindering van de vleesconsumptie. Daarnaast zijn vooral in de land- en bosbouw, visserij en energievoorziening veranderingen nodig."

Big Nature Debate live streaming 7 October 15.30-16.30 (Engelse tijd) - later met compleet debat.


Een staat van beleg

turfdragersgilde
30 juli 1650: Bewapening Turfdragersgilde

D66: "Stadhouder prins Willem II had een leger van 10.000 man sterk laten oprukken tegen Amsterdam, omdat de stad weigerde mee te betalen aan het staande leger dat de prins na het einde van de Tachtigjarige oorlog op de been wilde houden. Daar kwam nog bij dat de prins een hartgrondige hekel had aan de bestuurders van de stad. Het waren goddeloze libertijnen die tolerant stonden tegenover andere religies vanwege de Amsterdamse handelsbelangen. Deze multi-culti, vrijzinnige bestuurders waren niet zo vroom als hij, maar waren lidmaat van ‘De Linkse Kerk’ en daar had de rechtgeaarde prins helemaal niets mee.

Gelukkig liep deze geschiedenis goed af voor de stad en de prins moest bakzeil halen. De stad was op tijd gewaarschuwd en had de zaken goed op orde.

Ruim drieëneenhalve eeuw later wordt Amsterdam wederom bedreigd. Stadhouder Marcus Rutte I heeft het plan opgevat om de Republiek Amsterdam op de knieën te dwingen. Rutte wordt daarin bijgestaan door zijn trouwe wapenbroeder Bischop Maximus Verhagen, maar met z’n tweeën beschikken ze niet over een meerderheid om Amsterdam te kunnen verslaan en daarom is de condottiere Geert de Wilde met zijn huurlingenleger opgetrommeld. Zijn troepen hebben al vele kruistochten achter de rug waarin ze het opnamen tegen de moslims, oh nee, niet tegen de moslims, maar tegen De Islam!.

Dit driemanschap heeft het gemunt op allerlei linkse hobby’s zoals: de stadsdelen en de stadsregio, Kunst en Cultuur, krakers en coffeeshops.

Gelukkig voor Amsterdam is de steun voor het kabinet wankel. Uit de VVD deserteerden twee man naar D66 en ook bij het CDA heeft Maximus maar net een muiterij binnen zijn eenheid kunnen bedwingen. Om van de betrouwbaarheid van de huurlingen van de PVV nog maar te zwijgen.

De Staat van de Stad is momenteel een Staat van Beleg. Het is weer 1650: wederom willen wij ons geld besteden aan de handel, met een open blik naar de wereld, en willen niet meebetalen aan het wapengekletter van Den Haag.

Is de Republiek Amsterdam in staat om, zoals de gebroeders De Wit ‘De Ware Vrijheid’ in de stad te beschermen tegen de door Geert gedoogde plannen van Marc en Maxime? Als wij de vingerlikkende rechtse regenten beantwoorden met vastberadenheid, barmhartigheid en heldhaftigheid, dan ziet D66 de toekomst met vertrouwen tegemoet."

wapena'dam

SP: "De eerste begroting van het nieuwe college in Amsterdam haalt niet de scherpe kantjes van het aangekondigde asociale beleid van de nieuwe regering Rutte, maar vult dat beleid aan. Volgens SP-fractievoorzitter Laurens Ivens is dat zeer tegen de verwachting in na de harde woorden van wethouder Asscher (PvdA) over het regeerakkoord. "Asscher zei fatsoen te missen in het akkoord van VVD, CDA en PVV. Nou wij missen datzelfde fatsoen in de stedelijke begroting", zei Ivens tijdens de Staat van de Stad woensdagmiddag.

'Mensen met een uitkering, mensen die moeten inburgeren, mensen die een huis huren, mensen die arbeidsgehandicapt zijn, mensen die zorg nodig hebben en mensen die zich onveilig voelen op straat worden door dit college getroffen. De invloed van de VVD op dit college laat zich duidelijk gelden', aldus Ivens. Hij riep PvdA'ers en GroenLinksers waarvan het hart nog links zit op te vechten voor het sociale en tolerante karakter van Amsterdam. 'Deze stad kent nog een linkse meerderheid, laat het harde rechtse beleid dan niet overwinnen.'"

AmsterdamCentraal: "Een dictatuur is wel zo goedkoop.
Waarom roepen Rutte en Verhagen zichzelf voor het gemak niet maar meteen uit tot dictator? Scheelt een hoop bestuurslagen.
Het is niet al te democratisch, maar goedkoop is het zeker."

NRC: "De drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, moeten bus- en tramlijnen schrappen, frequenties verminderen of tarieven verhogen als gevolg van het nieuwe regeerakkoord. In Amsterdam staat de aanschaf van nieuwe metrovoertuigen op het spel."

Staat van de Stad

Conceptbegroting 2011 Stadsdeel Zuidoost

China steunt Europa

AFM: "Om consumenten nog beter te waarschuwen staat op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vanaf vandaag een aparte waarschuwingslijst tegen boiler rooms. Een boiler room is een verzamelnaam voor frauduleuze personen en organisaties, die met behulp van gehaaide verkopers bellen naar potentiële beleggers om ze over te halen te investeren in waardeloze of nepaandelen."

Deze waarschuwingslijst is een povere poging om fraude tegen te gaan en onze financiën schoon te houden. Maar het zijn ook staten als de VS en Engeland die de economie van andere landen aanvallen of op z'n minst frauduleuze hedge funds de kans geven dat te doen. Daartegenover is China positief bezig om onze Europese economie echt te ondersteunen.

chinese

Voltaire: "The embattled Euro has gotten a surprise boost from an unexpected quarter―China. The country with the world’s largest foreign exchange currency reserves, China, has pledged to support Greek debt as well as the Euro in what is clearly a geopolitical decision. In doing so, China has signaled it seeks to prevent the US financial warfare attack on Europe and to play the EU off against the USA in a geopolitical chess game of a fascinating dimension.

What it means concretely was made clear by Wen Jiabao at a press conference in Athens when he stated, “‘China is holding Greek bonds and will keep buying bonds that Greece issues. We will undertake to support eurozone countries and Greece to overcome the crisis.” The last statement is far the most significant. It indicates that China has made a strategic decision to counter any future attempt by US-based hedge funds and banks to attack the weak countries of the Eurozone, including Ireland, Spain, Portugal or Greece."

Update 7 oktober: Stank voor dank

EUObserver: "An acrimonious EU-China summit on Wednesday (6 October) ended with a cancelled press conference and a stark warning from China not to increase pressure over its currency valuation.

"I say to Europe's leaders - don't join the chorus pressing [China] to revalue the yuan," Chinese Premier Wen Jiabao told a business forum taking place in the margins of the political summit in Brussels.

"Many of our exporting companies would have to close down, migrant workers would have to return to their villages," Mr Wen added. "If China saw social and economic turbulence, then it would be a disaster for the world."

Already this year, governments from countries including Brazil, Japan, Switzerland, South Korea, Taiwan and Thailand have intervened to weaken their currencies in a bid to remain competitive."

China heeft volkomen gelijk om het recht op te eisen de waarde van hun munt zelf te bepalen. De onheuse behandeling van China door Europa en de VS toont aan dat Europa nog steeds aan de leiband van de VS loopt en zelf enkel denkt aan het maken van meer winsten, iets wat andere landen ontzegd wordt. Juist op een moment dat China de helpende hand toesteekt aan Europa geeft onze top China een kopstoot. Dit lijkt erop te wijzen dat het doel van onze neoliberale nomenklatura toch is het kunstmatig creëren van een wereldcrisis om daar zoveel mogelijk voordeel uit te halen; elk ander land moet zich schikken naar de onredelijke eisen van het westen. En dat een systeem dat verantwoordelijk is voor miljoenen doden in Vietnam, Chili, Irak en Afghanistan het nog durft te hebben over mensenrechten is ronduit absurd.

Ons westerse systeem is niet meer in staat tot noodzakelijke verandering en zal daarom langzaam maar zeker de ondergang in gaan. Andere landen zullen deze dictatuur niet langer aanvaarden en ik zie inderdaad landen als Brazilië, Japan, Zuid-Korea en Taiwan ook hun valuta devalueren. Indien Europa niet verandert, dan zal het ten onder gaan. Dit is geen pessimisme, maar realisme.

Bezuinigen tot de dood erop volgt

austerity

Zowel op lokaal als op nationaal niveau zullen eventuele bezuinigingen hard aankomen. Niet bij de bonusjagers die nu al hun bestellingen plaatsen voor hun Veuve Kliko, maar bij de gewone burgers. Voeg daarbij lastenverzwaringen in de zorg (drievoudig: 1. hogere premies, 2. hoger eigen risico, 3. minder verzekerde hulp), de aanslag op de pensioenen, etc. etc. en je hebt een schandalige cocktail van asociale maatregelen. En dat terwijl het eigenlijk niet nodig is.

Wikipedia: "Het ABP had medio 2010 een vermogen van 218 miljard euro, waarmee het het op een na grootste pensioenfonds ter wereld is."
Het laatste nummer van het ABP Magazine zegt 'het vermogen van het ABP is nog nooit zo groot geweest'.

Volkskrant: "Nederland staat er financieel nog altijd zo goed voor dat het zijn huidige staatsschuld zou kunnen verdubbelen zonder grote kans te lopen dat het land het vertrouwen van de financiële markten verliest.
Dat blijkt uit een onderzoek van IMF-wetenschappers naar de staatsschuld van geïndustrialiseerde landen."

Met de banken en de banksters gaat het inderdaad zeer goed, dank u.

Guardian: "The Centre for Economics and Business Research (CEBR) said pre-tax City bonuses are continuing to recover to pre-credit crunch levels, although slightly lower than last year's pot of £7.3bn."

TrickleDownDe verkopers van Veuve Kliko wijzen op het trickle-down effect, hoe rijker de rijken hoe meer kruimels voor de armen. Maar die rijken geven echt niet veel meer uit dan de gemiddelde burger. Hun vermogen zit meestal in het buitenland en wordt gebruikt voor speculaties en transacties die de reële economie, onze economie, om zeep helpen (hedge funds die speculeren op dalende beurzen, bedrijven tot sterfhuizen maken en zelfs nationale valuta aanvallen en devalueren). En Nina Brink zit in Monaco met haar miljoenen, want het zou toch zonde zijn als zij moest bijdragen aan de Nederlandse belastingen.

Trouw: "De geesten worden rijp gemaakt voor een nodeloze bezuinigingsoperatie die de economie lelijke klappen kan geven.
Op de eerste plaats verkondigen de pleitbezorgers van omvangrijke bezuinigingen dat een hoge staatsschuld potverteren is op kosten van toekomstige generaties. Ter illustratie pleegt men te verwijzen naar de schuld van vele duizenden euro’s waarmee ieder kind nu geboren wordt. Minder bekend, maar niet minder waar, is dat tegenover die schuld een vordering staat op de overheid. Immers, de aflossingen en rentebetalingen komen ten goede aan bijvoorbeeld de pensioenfondsen waarvan deze kinderen gaan profiteren. Een tweede misverstand betreft de kwalificatie van de staatsschuld als potverteren. De staatsschuld is allerminst het gevolg van onverantwoorde en nutteloze bestedingen, maar vooral van investeringen in de publieke sector, zoals onderwijs en scholing, onderzoek, volksgezondheid, infrastructuur, veiligheid, natuur en milieu en een goed investeringsklimaat. Niet alleen de huidige maar vooral toekomstige generaties zullen ervan profiteren. Ook de reddingsoperaties van de banken en stimuleringsmaatregelen komen toekomstige generaties ten goede, omdat deze hebben voorkomen dat de economie langdurig ontwricht is geraakt. Het is daarom onjuist om vooral de huidige generatie op te laten draaien voor de staatsschuld. Daar komt bij dat toekomstige generaties welvarender zijn dan voorgaande, zodat zij zich een forse bijdrage aan de aflossing van de staatsschuld beter kunnen permitteren dan de huidige. 

De staatsschuld heeft ook een positief effect op de groei. Op de eerste plaats op korte termijn vanwege de bestedingen van de overheid. Op de tweede plaats op de langere termijn vanwege een versterking van de voor economische groei noodzakelijke publieke voorzieningen als onderwijs, onderzoek en infrastructuur."

Telegraph: "Joseph Stiglitz, one of the world's leading economists, has warned that the future of the euro is 'looking bleak' and the fragile European economic recovery could be irreparably damaged by a 'wave of austerity' sweeping the continent.

Mr Stiglitz, now a professor at Columbia Business School, makes the arguments in an updated edition of his book, Freefall, on the credit crunch. In the new material, exclusively extracted in today's Sunday Telegraph, he reveals fears that governments around the world will attempt to cut their deficits too quickly and risk a double dip recession."

In een neoliberale marktpolitiek is een arme bevolking een essentiële noodzaak: goedkope arbeidskrachten. Net zoals de globalisering een vorm is van kolonialisme is de huidige bezuinigingswoede enkel bedoeld om onze sociale voorzieningen af te schaffen want het bedrijfsleven wil daar niet aan meebetalen en wil zijn winsten maximaliseren. We zijn al tientallen jaren bezig met bezuinigen en efficiënter-maken, en het heeft allemaal niet geholpen. Waarom niet? Omdat de noodzaak om te bezuinigen een mythe is van de rechtse kerk. Het leegbloeden van onze reële economie ten gunste van een casino-economie gaat nog steeds door. De bonus van de banksters wordt betaald met de ellende van de ouderen en de zwakken.

De staatsschuld is een mythe en is eenvoudig op te lossen. Die oplossing heb ik al vaker vermeld: het overnemen door de staat van de macht van banken om geld te creëren uit het niets, een macht die de staat rechtens toebehoort. Waarom heeft een bank wel het recht om geld uit te geven dat ze niet hebben en moet de staat bij deze banken dat niet bestaande geld lenen tegen een op de duur onbetaalbare intrest? Dat is in de huidige situatie pure waanzin. Het kan alleen maar leiden tot een volledige ineenstorting van ons economisch leven. De staat moet het recht weer opeisen geld te creëren uit het niets om daarmee de economie en het maatschappelijk leven in stand te houden. Dat is de eigenlijke taak van een staat. De banken hebben aangetoond dat niet te kunnen en te willen. It's time for change.

cartoonrichpoor

De man met de wollen trui

Stadsdeel Zuidoost: "Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost wil de komende jaren fors bezuinigen op de bedrijfsvoering van het stadsdeel zelf. In de op 4 oktober gepresenteerde ontwerpbegroting stelt het bestuur voor 3,8 miljoen euro per jaar te bezuinigen op de ambtelijke organisatie. Als gevolg hiervan zal de organisatie met 60 tot 70 mensen krimpen. Daarnaast wordt op kantoorkosten € 3 miljoen per jaar bespaard. Ook het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en groen wordt versoberd. Om efficiëntie en dienstverlening te verbeteren worden de acht buurthuizen omgevormd tot vier community centers.

Door kortingen op het stadsdeelfonds en vermindering van inkomsten wordt, zonder bezuinigingen, een structureel tekort verwacht van € 4,6 miljoen in 2011 dat oploopt tot 16,1 miljoen in 2014."

henkdeboer
Henk de Boer

'De man met de wollen trui', Henk de Boer dus – die u nog kent van zijn optreden op het CDA-congres waarbij hij een lans leek te breken voor de illegale hardwerkende allochtoon, maar even later toch stemde voor het oppakken van alle illegalen, en nog trots blijkt te zijn als draaihals – deze  malle Henkie dus, beweert ook dat de VVD nu zijn  plannen om te bezuinigen op ambtenaren heeft overgenomen. Ook weer zoiets om heel trots op te zijn. Dhr. Kofi en velen met hem mogen hun borst natmaken, Henk komt eran en hij heeft er zin an. At your service.

Brillen

titanium

Twee maand geleden ging ik naar de opticien voor een verafbril en een leesbril. Na een maand kon ik die ophalen en beide voldeden niet. Dus werd een nieuwe meting gedaan en een van de glazen zou vervangen worden. Vandaag haal ik deze bril op en hij is nog steeds slechter dan mijn oude bril.

Het gebruikelijke gekrakeel van de verkoper dat ik hem verkeerde indicaties had gegeven, want zijn apparatuur moest kloppen. Na anderhalf uur palaveren en een nieuwe meting, zou hij weer een nieuw glas laten inzetten. Maar al die tijd  bleef hij beweren dat ik maar genoegen moest nemen met een slechte bril. No way! Het linkerglas zat gewoon verkeerd in het montuur en moest een paar milimeter om de as gedraaid worden. Hij heeft nog geprobeerd om het montuur zo te vervormen dat het linkerglas goed zat, maar dat lukte niet zo goed. U kent dat type verkoper wel, door Nescio treffend getypeerd als 'kwasi voornaam correct onbeschoft'.

Het is een feit dat het meetapparaat en de pasbril niet precies weergeven wat het uiteindelijke resultaat is, zo'n meting is op z'n best een goede benadering. Of een extra glas in een pasbril voor of achter het andere glas komt te zitten maakt wel degelijk een groot verschil. Niettemin doet men alsof dat verschil er niet is. Ik heb die meneer tientallen keren op het hart gedrukt dat ik echt geen bril accepteerde die niet goed is. Intussen weet ik uit zijn uitlatingen dat bijvoorbeeld astigmatisme niet meer bij de metingen betrokken wordt of dat correctie niet nodig geacht wordt. Speciale glazen gecorrigeerd voor astigmatisme waren volgens de verkoper ook niet nodig. Maar astigmatisme vereist juist een heel preciese montering van de glazen in het montuur. Dat was duidelijk te constateren aan mijn nieuwe bril. Dus de kwaliteitsnormen van opticiens zijn sinds een paar jaar sterk naar beneden bijgesteld. De klant kan niet langer verwachten een goede bril geleverd te krijgen. Het gaat om goedkope productie, ergens in Verwegistan, en het slijpen van echte glazen volgens de oude, beproefde methode is er niet meer bij. Zelfs het monteren van de glazen wordt uitbesteed. De klant heeft dat maar te accepteren. De prijzen stijgen en de producten worden steeds minderwaardiger. En de wachttijd wordt steeds langer.

Mijn nieuwe leesbril gebruik ik niet, want die is niet scherp op mijn leesafstand. Een dik boek lezen op een afstand van 30 cm is niet lang vol te houden. De verkoper heeft beloofd om daarnaar te kijken als ik mijn nieuwe veraf bril kom ophalen. Ik hou mijn hart vast. Indien nodig ga ik wel naar de geschillencommissie. Over een maand hoort u meer hierover. Dan begint – als alles verder goed gaat – het hoofdstuk leesbril. Intussen, na twee maanden, lees en kijk ik nog steeds met mijn oude brillen. Maar bij deze firma koop ik dus nooit meer. Hans Anders? Ik dacht het niet.

Stop de bezuinigingen op natuur

stop bezuinigingen campagnebeeld

Landschap Noord-Holland: "De provincie Noord-Holland wil vanaf 2011 de vergoeding voor het beheer van de 85 natuurgebieden van Landschap Noord-Holland met maar liefst 40% korten. Landschap Noord-Holland doet zijn uiterste best om het tij te keren en is op allerlei niveaus in gesprek met de provincie. Het is echter zeer verontrustend om te zien dat er nog geen enkele beweging vanuit GS is om hun voornemen te herzien. Terwijl niet alle Statenleden het eens zijn met de hoogte van de bezuinigingen of de wijze waarop die nu tot stand is gekomen.

Protestactie maandag 11 oktober. Doet u mee?!

Dus er is meer nodig. Met een protestactie op 11 oktober van 8.30 uur tot circa 10.00 uur bij het Provinciehuis in Haarlem willen wij het natuurbeheer onder de aandacht brengen van de provincie. Doet u ook mee? We proberen zoveel mogelijk Vrijwilligers, Beschermers en natuurliefhebbers te mobiliseren. Deze dag vergadert de Commissie WAMEN (Water, Agrarische zaken, Milieu, Economie en Natuur) over de voorgenomen bezuinigingen. Dat is het moment om met beide handen aan te grijpen en onze stem te laten horen. We hopen dat de Provinciale statenleden voet bij stuk houden en de bezuinigingen niet doorgaan.

We verzamelen vanaf 8.30 uur voor de ingang van het Provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem. Onze directeur Jan Kuiper zal de steunbetuigingen aan de voorzitter van de Commissie WAMEN overhandigen. Ook zal hij deze dag inspreken tijdens de commissievergadering. We bieden een ludieke ‘informatiemarkt’ voor voorbijgangers als leden van de commissie WAMEN. Wie dat heeft kan LNH-kleding aantrekken en spandoeken of protestborden mee nemen."

Wie de petitie nog niet heeft getekend, kan dat alsnog doen.

LPF-saluut

lpfsaluut1

In De Wereld Draait Door maakte Jan Mulder zich vanavond terecht kwaad over het optreden van Eurlings tijdens het CDA-congres. Eurlings bestond het om een lpf-saluut te brengen aan Verhagen. Niet alleen een faux pas, maar duidelijk een freudiaanse fout die aangeeft waar het mis is in het CDA. Tot overmaat van ramp vond Eurlings het nodig om vooraf nog te zeggen "ik word nooit van mijn leven van de PVV". Hypocrisie en eerlijkheid verenigd in woord en gebaar, want wie het nodig vindt om te bevestigen dat hij nooit [lid] zal worden van de PVV heeft op z'n minst de mogelijkheid in gedachten gehad. Voeg aan die woorden het gebaar toe en je hebt de situatie ten voeten uit. Het aanschurken tegen extremistisch gedachtengoed is in feite even erg als het (niet bestaand) lidmaatschap van de PVV, en dat is precies wat we mochten aanschouwen. Ik neem aan dat de nieuwe leden van het CDA uit de PVV aanhang komen die nu eindelijk lid kunnen worden van een echte partij die dicht bij de PVV staat. Het is nu aan het CDA om dit recht te breien als het al niet te laat is. Dat de huidige politieke periode er een is van onderbuikgevoelens moge in elk geval duidelijk zijn. Het pijnlijke is dat zelfs Eurlings dat niet doorhad (althans dat hoop ik, de andere optie zou nog erger zijn).
Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen.

Het rad van Wilders

Of, hoe Wilders Nederland een rad voor de ogen draait. Wilders is een sluwe politicus die blijkbaar toch in staat is niet alleen het domme volk maar ook een aantal politici en journalisten een rad voor de ogen te draaien. Hij beweerde al op voorhand dat het proces dat vandaag tegen hem startte een politiek proces is, een showproces. Daar heeft hij gelijk in, maar de show wordt door hem geleid. Hij is de showmaster. Zijn keuze om een joodse advocaat in de armen te nemen is politiek bepaald, bovendien is Moszkowicz een zeer geslepen advocaat. Niettemin rammelt Wilders' opstelling aan alle kanten.

minderheden
Minderheden
Ruben Oppenheimer

Het enige wat Wilders tijdens de zitting vandaag gezegd heeft tegen de wrakingscommissie is puur politiek en van het meest dubieuze soort: wie niet voor mij is, is tegen mij, en hij heeft per definitie altijd gelijk. Krijgt hij dat gelijk niet dan is dit een politiek showproces. Een sluwe zet om dit proces politiek om te buigen in zijn richting. Ook Moszkowicz speelt een meesterlijke rol. In zijn pleidooi zegt hij dat hij, Moszkowicz, deze wraking 'à contrecoeur', met tegenzin, aanvraagt, niet bij hem maar bij Wilders zou de 'schijn van partijdigheid' gewekt kunnen zijn. Zeer handig. Zo blijven zijn handen schoon en laat hij de wraking helemaal voor rekening van Wilders komen. Maar die heeft al op voorhand gezegd dat hij door de rechters veroordeeld is. En de uitspraak van rechter Moors toont dit volgens hem weer aan. Een geslepen omkering van feiten. Partijdigheid is Wilders' wet en wil. Alles wordt door Wilders uitgelegd als een aanval op zijn vrijheid van meningsuiting.  In zijn schaarse woorden rappeleerde Wilders aan de noodzaak van een vrij en open debat, maar hijzelf weigert ook maar iets tegen de rechters te zeggen, te verklaren of uit te leggen.

Wat we dus zien is een heerschap dat zichzelf tot norm heeft uitgeroepen. Als enkeling zonder partij stelt hij de wet, wie hem ter verantwoording roept is ondemocratisch, elke rechter die hem beoordeelt is per definitie partijdig. Hij heeft het over meningsuiting, maar dit manneke bepaalt het programma van een rechtse regering en voert zijn mening gewoon uit, en zijn politiek staat haaks op nationale en internationale wetten. Het gaat niet langer om vrijheid van meningsuiting, het gaat om het uitvoeren van een rechts-extremistische politiek. Alleen Wilders' Waarheid bestaat, ook al is die Waarheid de grootste leugen ooit verkondigd. Het is Wilders gelukt om van dit proces zijn eigen politiek proces te maken; nu heeft hij de wrakingskamer voor het blok gezet: 'nieuwe rechters of dit is een politiek proces waarbij ik bij voorbaat al ben veroordeeld'. Hoe dan ook, als de uitspraak na zoveel maanden met een nieuwe rechtbank toch in zijn nadeel uitvalt dan vind hij dit nog steeds een politiek proces. Deze man duldt geen tegenspraak, deze man is een dictator in spe. Het ergste is dat zijn mentaliteit nu gemeengoed is bij VVD en CDA.  Van democratie is geen sprake meer. Meningsvrijheid en democratie worden door Wilders geweld aangedaan, maar enkel hij heeft het recht zich erop te beroepen. Hij bedreigt inderdaad de rechtsstaat. Op een haast oncontroleerbare manier wordt Nederland ondermijnt en dat door één mannetje met een opgeblazen ego dat bol staat van haat en nijd, door één mannetje dat een aanhang manipuleert die zich achter de coulissen verbergt en later kan ontkennen ooit meegedaan te hebben.

Wilders' politiek van haat tegen alles wat vreemd is, is een voortzetting van de politiek van overheersing van de derde wereld, de globalisering die armoede en emigratie veroorzaakt. Alleen stelt hij zich op als slachtoffer, niet als dader.

Het CDA heft zich op

Youp: "Ik lijk wat somber, maar er is gelukkig ook wat te vieren. Vandaag heft het CDA zichzelf op. Een meerderheid van de leden zal zich in Arnhem achter Maxime scharen, maar de kiezers die ze nog over hadden zijn ze kwijt. Die zullen massaal op beschaafdere partijen gaan stemmen. Op partijen die het als hun humane plicht zien politieke vluchtelingen asiel te verlenen en die de ontwikkelingshulp niet met een miljard verlagen om dat in asfalt om te zetten. Vrees trouwens dat als we het geld niet naar de hongernegers brengen ze het domweg komen halen. Meer illegalen dan ooit. Ook wel weer handig omdat ze voor weinig geld de huizen van de VVD’ers kunnen verbouwen.

Werd door een vriend gewezen op een gerucht: Hans van Baalen wordt misschien minister! Althans: Hans heeft aangegeven dat hij beschikbaar is. In het belang van het land, zal ik maar zeggen. Defensie en Buitenlandse Zaken worden genoemd. Dat is toch die gozer die in zijn jeugd ’s nachts stomdronken het Horst Wessel-lied door Leiden liep te lallen? Die lid was van het donkerbruine Pro Patria, een zeer schimmig clubje binnen het Leids studenten Corps? Over wie de mare gaat dat hij politieke liefdesbrieven naar Joop Glimmerveen schreef? Carrières kunnen nog raar lopen."

Nederland

Dierenblog: "Uit de plannen van Rutte, Verhagen, Wilders en hun politieke trawanten spreekt geen enkele ambitie om mondiale ecologische problemen geestdriftig te lijf te gaan. Integendeel, met het bevriezen van subsidies voor innovaties in het bedrijfsleven en de bouw van nieuwe kolencentrales bewandelt het nieuwbakken kabinet zelfs op uiterst flagrante wijze de omgekeerde weg. Stilstand en een voortdurend geloof in oude, volledig falende mechanismen en instituties blijven het zorgwekkende devies. Voorstanders zullen ongetwijfeld wijzen op de kabinetsplannen om hoog in te zetten op kernenergie, maar ook deze vorm van energieopwekking zal het toekomstige tekort aan fossiele brandstoffen niet volledig kunnen opvangen.

We hoeven dus ook niet te verwachten dat het nieuwe kabinet een constructieve bijdrage levert aan het tegengaan van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit, het inperken van de dreigende klimaatverandering of de gevolgen van ontbossing, erosie of overbevissing. En de gevolgen van deze potentieel ontwrichtende processen worden afgewenteld op volgende generaties, natuurvolkeren en de allerarmsten op mondiaal niveau."

Er komen 500 'animal cops'. Tegengaan van geweld tegen dieren zat toch al in het pakket van oom agent, of niet soms? Maar de veestapel, de vissen, het wild, de fauna en flora zullen het wel slechter krijgen, want het asfalt gaat voor. Nederland is bezig zichzelf op te heffen.

Ook Henk de Boer van CDA Zuidoost stemde voor het regeer/gedoogakkoord. Waarvan acte. Et tu, Brute!

De paardenbijter

De paardenbijter, Aeshna mixta, is een libel die algemeen voorkomt, en dus ook in Zuidoost vaak te zien is. De naam 'paardenbijter' is wat vreemd, deze libel bijt geen paarden. Op dit videoclipje verleden vrijdag gefilmd in de buurt van Zon Alom ziet u hoe het vrouwtje haar eitjes afzet. Voor een groter beeld en meer detail ga naar mijn YouTube kanaal.


EHS in gevaar onder PVC kabinet

ehskaartTuin&Landschap: "Uit het regeerakkoord van VVD en CDA - met gedoogsteun van de PVV - blijkt dat het de EHS in 2018 herijkt gerealiseerd wordt. Niet langer staat de aankoop centraal, maar gaat de aandacht uit naar het beheer van de huidige gebieden.

In het akkoord geeft het kabinet te kennen ook de mogelijkheid de gebieden anders in te delen niet uit te sluiten, en meer te willen focussen op de inzet van beschikbare ruilgronden. In de nieuwe plannen is geen ruimte meer voor robuuste verbindingszones.

Uit het regeerakkoord blijkt verder dat de subsidiekraan bij het ministerie van LNV stevig wordt dichtgedraaid. Te denken valt hierbij aan aanzienlijke vermindering van subsidies op het gebied van duurzaam ondernemen, innovatie en onderzoeksprogramma’s.

Overigens is het de bedoeling dat het ministerie van LNV verdwijnt en opgaat in een nieuw ministerie voor ondernemerszaken; het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

Definitief groen licht voor het nieuwe kabinet is er nog niet. De fracties van VVD en PVV hebben aangegeven het akkoord volledig te onderschrijven, begin volgende week zal blijken of ook het CDA zich hierbij aansluit."

De Waarheid


NOS: "Wilders wordt vervolgd voor uitspraken als: "De koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren", en "een gematigde islam bestaat niet". De vier internationaal gerenommeerde deskundigen zouden het gelijk van Wilders moeten bewijzen. Onder meer de volgende citaten moeten daaraan bijdragen:

Robert Bruce Spencer, Amerikaanse publicist van islam-gerelateerde boeken: "Het uiteindelijke doel van de islam is het uitroeien van de westerse beschaving."

Andrew Bostom, islamcriticus: "De karakterisering van de islam als totalitair regime is juist."

Volgens Moszkowicz zijn deze verklaringen een steun in de rug voor Geert Wilders, die volgens zijn advocaat met zijn uitspraken alleen maar 'de waarheid'  verkondigt. De waarheid is dat de islam een gevaarlijke ideologie is en de waarheid kan in de woorden van Wilders nooit strafbaar zijn."

De waarheid is, en dat is voor iedereen zonder ideologische oogkleppen te constateren, dat het judeo-christelijke westen een gevaar is voor de rest van de wereld. Dat kan gestaafd worden door de ontelbare oorlogen die het machtigste land van het westen, de VS, gevoerd heeft en nog voert, met christelijke leiders aan het hoofd, oorlogen waarvan het merendeel illegaal is gevoerd onder valse voorwendsels, om economische redenen en macht, oorlogen die totalitaire regimes aan de macht hebben gebracht. Islamitische landen zijn tegenwoordig het slachtoffer van oorlogen om het bezit van olievelden. Miljoenen mensen zijn vermoord, van Vietnam tot Pakistan. Het westen voert een ideologie uit die beoogt anderen te elimineren. Hegemonie of 'global dominance', wereldwijde overheersing, is nog steeds de officiële geopolitieke en militaire doctrine van de VS. DAT IS DE WAARHEID.

In Palestina vecht de bevolking tegen een zionistisch regime dat alle Palestijnen wil uitroeien en ook daadwerkelijk bezig is met een etnische zuivering. Dat is aantoonbaar. DAT IS DE WAARHEID.

Met andere woorden, Moszkowicz zit fout als hij zegt dat Wilders 'de waarheid' verkondigt. Wilders past precies in het patroon van agressie tegen andere landen. De uitspraken van bovengenoemde Amerikanen bevestigen enkel mijn stellingname. Dus indien het om de Waarheid gaat zoals Moszkowicz stelt, dan zou Wilders veroordeeld moeten worden. Wilders' uitspraken (en die van de Amerikaanse getuigen) zijn aantoonbaar onjuist en in deze optiek dus haatzaaiend. Persoonlijk mag Wilders van mij vrijgesproken worden onder de vlag van vrijheid van meningsuiting (let wel 'uiting', niet 'uitvoering'), maar omdat Wilders nu de facto macht heeft en met de uitvoering van zijn mening is begonnen vind ik dat hij veroordeeld moet worden. Bovendien, als Moszkowicz bij zijn stelling blijft dat het om de waarheid gaat dan is er maar één mogelijkheid: veroordeling. I rest my case.

IJsvogels in De Ruige Hof


© 2009