Weblog Archive oktober 2009

Kalender 2010

Gratis 2010 maandkalender voor mijn lezers: Flora in Amsterdam Zuidoost.
Makkelijk af te drukken op A4 (neem wel geschikt fotopapier); met een posterclipje kunt u de bladen bij mekaar houden en ophangen. Klik op onderstaande afbeeldingen voor downloaden.

voorblad
Voorblad

kalender2010
Kalender

Steun de Concertzender

logo

NRC: "Minister Plasterk (OCW, PvdA) staat achter de beslissing om de Concertzender per 1 november op te heffen. Hij vertrouwt erop dat de Publieke Omroep ook zonder Concertzender 'zorgvuldig omgaat met kwetsbare muziekgenres en kleine doelgroepen'.

Over de opheffing van De Concertzender waren Kamervragen gesteld door Boris van der Ham (D66) en Jasper van Dijk (SP). De Concertzender dreigt te verdwijnen nu de publieke omroep (NPO) heeft besloten de zender niet langer te financieren."

WeblogConcertzender: "Het lijkt er nu toch echt op dat de doorstart van de concertzender van de grond komt. Er is al veel geregeld, waaronder een prachtige nieuwe stek voor de studio en de redactie. Binnenkort komen we met meer details hierover.

Eén ding is zeker: de concertzender heeft onverminderd de behoefte aan nieuwe donateurs, vrienden, sponsoren en subsidiënten. De afgelopen weken hebben heel veel mensen hun steun gegeven, ook door middel van een donatie. Maar de zoektocht naar geld gaat door en u kunt daar uw steentje aan bijdragen, via deze pagina.

Mocht de concertzender er niet in slagen een doorstart te realiseren, dan krijgt u uw geld teruggestort."

De Concertzender heeft het beste gevarieerde aanbod aan muziek, klassiek, wereldmuziek, oude en nieuwe muziek. Klik hier voor een live uitzending.
De zender staat ook permanent in mijn kolom rechts van dit bericht, in de rubriek Leuke sites. Een klik is voldoende en u luistert live. Terwijl u dit weblog leest kunt u ook luisteren naar de Concertzender.

Halloween

pompoen20080

Dirk Scheringa in South Park


Het einde van een liefdesverhaal


Capitalism: A Love Story

Als er iets duidelijk geworden is de laatste tijd dan is het dat het kapitalisme gefaald heeft. Velen zijn nog in de ontkenningsfase, vooral in Nederland waar het positivodom nog welig tiert. Maar feiten zijn feiten. We kunnen er niet omheen. Het kapitalisme is in crisis, grote crisis. Sommigen zelfs vinden kapitalisme anti-humaan. Sinds 2000 zijn er in de VS 159 banken omgevallen, dit jaar alleen al meer dan 100.

SocialEarth: "It is now blaringly obvious that capitalism as it stands is indisputably flawed and has in fact failed us. Too bad our entire economy had to collapse before anyone paid any attention whatsoever. We can all agree that our economy and our future are direly in need of some changes to ensure our way of life is more constructive and less destructive. But how do we start and where do we start? Who will move us in the right direction? Politicians, CEOs, entrepreneurs? For a start, yes. But what about YOU?

At the end of the day, each of us is responsible (albeit some more than others) but all of us are responsible for our decades old behavior of irresponsibility. Our despicably consumptive lifestyle must be significantly reshaped. That reshaping immediately starts with each decision you and I make on a daily basis. Do we really need be driving a gas gouging, environmentally unconscionable, hummer while ordering a delayed heart attack disguised as a triple cheese burger at a drive thru? Really, do we?"

Deze video geeft een satirische illustratie van hoe onze economie in mekaar zit:

De roep om verandering komt uit diverse hoeken van de samenleving en economie. Zelfs de VN vindt dat er drastische veranderingen moeten komen. Wall Street wordt vergeleken met een criminele organisatie.

DePers: "De bankensector moet fundamenteel worden hervormd. Aan de huidige situatie waarin banken zo groot zijn dat ze niet mogen omvallen en dus gered moeten worden door de overheid moet een einde komen. Dit zei Mervyn King, de gouverneur van de Bank of England, deze week."

Sinds een aantal decennia is onze economie diepgaand gewijzigd. Privatisering en deregulering waren de magische woorden. Van een reële economie, bestaande uit industrie, productie, handel en diensten, is men in steeds grotere omvang overgestapt op een economie van financiën en derivaten.  De nadruk op de financiën heeft gezorgd voor een bubbel, men heeft kunstmatig aandelen opgedreven, men heeft cijfers vervalst, men heeft onverantwoorde risico's genomen, men heeft derivaten gecreëerd, men heeft hedgefunds opgericht die bedrijven systematisch kapot maken enkel voor het winstbejag van deze maffiosi. De winsten waren papieren winsten, maar daarom niet minder onderworpen aan handel en winst en verlies. De reële economie, de bedrijven die produceren, hebben nu te lijden van het barsten van de bubbel. Er wordt alles aan gedaan om die papieren windhandel in stand te houden, maar veel minder om de reële economie aan de gang te houden. De laatste 50 jaar is onze economie in toenemende mate een windhandel geweest. Het was de grote leugen van het kapitalisme. Deze leugen kan niet langer volgehouden worden.

YahooFinance: "'Why is liquidity going into the financial sector? It's because the real economy is dying [and] everyone is fleeing into the stocks and bonds because they're liquid at the moment,' Whalen says. 'That's not a good sign.'

The banking sector's assets shrunk by about $300 billion per quarter in the first half of 2009, a sign of banks hoarding cash in anticipation of additional future losses, according to Whalen. 'The real economy is shrinking because of a lack of credit.'"

Financieel expert Nouriel Roubini verwacht een nog grotere crash:

YahooFinance: "Last year, when oil was at $145, the global economy was still growing. Right now it has collapsed, and is recovering. Oil pushing above $100 would have nasty, negative real trade effects and real disposable-income effects on all importing countries:U.S., Europe, Japan, China, India; all the countries that were hit by the oil shock last year. So that’s an element that is in my view totally speculative, and dangerous to the global economy.

IU.com: Is that true elsewhere?

Roubini: I could make a similar argument for other commodity prices. In my view, rising commodity prices are not justified by the fundamentals.

There’s a huge bubble, because we have zero rates in the U.S., zero rates around the world and a huge carry trade. Everyone is borrowing at zero interest rates in dollars and getting a capital gain because the dollar is weakening, so they are borrowing at negative rates. And then they invest in risky assets: commodities, equities, credit. We’re creating a bigger bubble than before.

Roubini: I don’t believe in market discipline. It doesn’t work. That was the ideology of the last 10 years; self-regulation means no regulation. Market discipline doesn’t exist with irrational exuberance and reliance on internal risk management models that don’t work. Nobody listens to risk managers, because it’s risk takers that make the profits. We have to go to simpler rules, tougher rules and more binding rules. That’s the right approach."

no-exit

In Nederland hebben de banken en verzekeraars zwaar misbruik gemaakt van hun klanten. Doelbewust hebben ze de burgers misleid. Maar terwijl in andere landen een begin wordt gemaakt met het aanpakken van de excessen is men in Nederland nog lang niet zo ver. Obama wil het mes zetten in de topsalarissen van de banken die staatshulp kregen.

NewYorkTimes: "The Galleon Group, the hedge fund at the center of a suspected insider trading ring, has liquidated about 90 percent of its nearly $3.7 billion portfolio of technology stocks and other securities, a person close to the firm told DealBook.
Starting on Monday last week, the first trading day after Galleon’s founder, Raj Rajaratnam, was arrested and charged with insider trading, portfolio managers and traders gathered in teams and began unloading their positions, this person said."

Maar hedge funds kunnen nog steeds hun desastreuze activiteiten ontplooien, bonussen worden nog steeds uitbetaald, en dat houdt in dat nog steeds risiconemen de motor is van winstmaken.

NewYorkTimes: "The truth is, Wall Street simply pays its people too much money. No other segment of industry pays out 50 percent of its revenue in bonuses, only Wall Street."

Zolang geen drastische maatregelen genomen worden om de graaiwoede van de financiële top aan banden te leggen, zolang het opdrijven van winsten de enige leidraad is, zolang een nieuwe bubbel opgeblazen wordt om de papieren economie aan de gang te houden, zal het reëel bestaande kapitalisme voortmodderen en onze reële economie om zeep helpen. De schade zal afgewenteld worden op de gewone burger. Gezien de falende maatregelen en het gebrek aan animo om überhaupt ergens iets te veranderen (behalve in het steeds verder belasten van de burgers) zie ik geen verbetering voor de komende decennia. Een nog grotere crisis staat eraan te komen indien niet tijdig ingegrepen wordt.

Michael Moore heeft een aantal aanbevelingen voor de Amerikanen. Als het sociale systeem van Europa op de helling gaat dan zou de crisis ook in Europa nog flink kunnen aandikken. De tijd van het grote graaien moet afgelopen zijn!

Maar in Nederland regeren de geldwolven en haaien. De aanval op de burger is met de verhoging van de AOW-leeftijd pas goed ingezet. Voor de politici is de burger het gejaagde wild. De gewone burger zal moeten betalen voor de verliezen van de rijken.

NRC: "Het is een illusie te denken dat de sociale hervormingen in Nederland zich zullen beperken tot de AOW, zegt oud-minister van Sociale Zaken Aart Jan de Geus. Nederland zit volgens hem nog midden in de verbouwing van zijn verzorgingsstaat."

't Is maar dat u gewaarschuwd bent. Terug naar de slavernij, terug naar de wantoestanden van honderd jaar geleden, dat is het devies van de Nederlandse bestuursmaffia.

Veilige vaccines?

SwineFlu

Volgens de Spiegel krijgen de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de ministers met hun beambten en de Bundeswehr een ander vaccin toegediend dan de rest van de Duitse bevolking. Hun vaccin bevat geen toegevoegde stoffen, de omstreden adjuvanten, die volgens critici kunnen leiden tot verhoogde reacties zoals  hoofdpijn en koorts. Sommige experts vinden dat de burger het slachtoffer is geworden van een publiciteitscampagne van farmaceutische bedrijven.
Zoals ook in Nederland is in Duitsland een regeringsexpert adviseur bij een lobby betaald door de farmaceutische industrie.

Spiegel: "Kanzlerin und Minister sollen nach SPIEGEL-Informationen mit speziellem Impfstoff vor Schweinegrippe geschützt werden. Beamte von Ministerien und nachgeordneten Behörden ebenso. Das Vakzin enthält keine umstrittenen Zusatzstoffe - im Gegensatz zum Impfstoff für den Rest der Bevölkerung.
Für den Vorsitzenden der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Wolf-Dieter Ludwig, ist das ein Skandal, der den Menschen kaum zu vermitteln sei. 'Wir sind unglücklich über diese Impfkampagne', so Ludwig weiter. Sie werfe zahlreiche Probleme auf, ihr Nutzen sei ungewiss: 'Die Gesundheitsbehörden sind auf eine Kampagne der Pharmakonzerne hereingefallen, die mit einer vermeintlichen Bedrohung schlichtweg Geld verdienen wollten.'
Offene Rebellion herrscht unter Allgemeinmedizinern und Kinderärzten."

Spiegel: "The controversy centers on an additive included in the vaccine manufactured by pharmaceutical giant GlaxoSmithKline. The additive includes an inactive strain of the entire flu virus as opposed to virus fragments. Critics say the additive can increase the risk of side effects from the flu vaccine such as fevers and headaches."

Jonge zwaan


jonge zwaan
Jonge zwaan bij het berkeneilandje in het Gaasperpark

Bomen in Zuidoost

Stadsdeel Zuidoost: "Vanaf juni 2008 konden bewoners hun visie geven op bomen die zij als monumentaal ervaren. Dit zijn bomen die veelal sfeerbepalend zijn voor hun omgeving en dienen als blikvanger of herkenningspunt. Inmiddels hebben bewoners 30 bomen voorgesteld als monumentale boom. De leden van de adviescommissie monumentale bomen beoordelen en toetsen de inzendingen aan de hand van de vastgestelde criteria.

De leden van de adviescommissie onderstrepen het belang van het behoud van monumentale bomen in Amsterdam Zuidoost en zijn allen gemotiveerd om zich voor langere tijd te verbinden aan het project. In de week van 19 oktober 2009 starten zij met het schouwen van de bomen die bewoners hebben voorgesteld als monumentale boom."

moerascipres1

Monumentale bomen (pdf)

Schaduwlijst monumentale bomen (pdf - bomen die genomineerd zijn en na verloop van tijd op bovenstaande lijst zullen komen)

U kunt nog proberen bomen te nomineren (zie aanmeldingsformulier op de site - het staat er nog dus kan het nog gebruikt worden).

Er staan 14 plekken met bomen op de eerste lijst en 6 plekken met schaduwlijstbomen. Dit is een zeer goed initiatief, daar niet van, hoe meer bomen hoe liever, maar het is toch van een diepwortelende kneuterigheid allemaal. En dat terwijl het Gaasperpark vol staat met monumentale bomen waar je U tegen zegt. Wat we nodig hebben in Zuidoost is geen schoonheidscommissie maar meer bomen en behoud van alle bomen die we nu hebben. Het kan niet zo zijn dat we aan de ene kant een krenterig boompje erbij zetten en aan de andere kant duizenden prachtige bomen omhakken.

Moerascipres2
Moerascipres (Gaasperpark)

knotwilgen
Knotwilgen in een griend in het Gaasperpark

screenshot_02
Knotberken (Gaasperpark)

Het Gaasperpark is een idylle, een paradijsje vol heerlijke bomen. Dus laten we het hele Gaasperpark op de lijst zetten van monumentale plekken een metropool waardig. De meeste bomen in het Gaasperpark zijn al in 1978 geplant en zijn dus meer dan 30 dertig jaar oud. Het Gaasperpark is een monument op zich. Laten we dat vooral behouden en koesteren. Waar vind je nog zoiets? Zuidoost Nergens Anders!

In het gebied van de Bijlmermeer stonden vroeger negentig- tot honderduizend bomen, daarvan zijn er volgens Het Amsterdamse Bomenboek nog zeventigduizend over, waarvan er veertigduizend geregistreerd zijn. Onlangs zijn meer dan 8000 bomen in het Bijlmerpark gekapt, en daarvoor is nog geen compensatie gegeven. Binnenkort start men met het planten van nieuwe bomen in het Bijlmerpark, maar lang niet zo veel als er zijn neergehaald. Als er aan de zuidzijde van de Gaasperplas gebouwd zal worden dan zullen er nog tienduizenden bomen sneuvelen. En dat terwijl de Gaasperdammerweg een van de drukste wegen is van Nederland. Om een gezond milieu te behouden zijn meer bomen nodig.

Eerst dient er compensatie te komen voor alle gekapte bomen in het Bijlmerpark. Dat er bomen bij moeten tussen de bebouwing door is duidelijk. Meer verkeer vereist meer bomen om de luchtvervuiling op te vangen. Dus in plaats van een schoonheidscommissie om bomen tot monument te verklaren, hebben we nood aan meer bomen, meer variaties, meer groen in de wijken. En vooral, BEHOUD VAN HET GAASPERPARK EN HET ORANJEBOS!

Een wandeling langs de mooiste bomen in het Gaasperpark (onder nr. 2 vindt u de Hollandse linde en de zilverlinde (dus niet de Amerikaanse linde).

Ik verklaar bij deze het hele Gaasperpark tot monument en de duizenden bomen als monumentale bomen.

De noodzaak tot verandering

Get Microsoft Silverlight

Nederland is een onredelijk land geworden. Het neoliberale gedachtengoed heeft gezorgd voor privatisering en deregulering met catastrofale gevolgen voor onze economie. De prijzen stijgen en de dienstverlening aan de burger door de overheid is steeds verder te zoeken. Maar terwijl het machtige bedrijfsleven met al zijn excessen de hand boven het hoofd gehouden wordt, wordt de gewone burger en kleine ondernemer steeds meer onderworpen aan controle en willekeur.

In bovenstaande uitzending van Zembla ziet u het voorbeeld van Almelo. Het kon net zo goed over Amsterdam Zuidoost gaan. Verloedering grijpt om zich heen. De burger wordt steeds meer in een keurslijf gedwongen, terwijl de bestuurder lak heeft aan afspraken, regels en wetten. We hebben gezien hoe de kongsie van PvdA en VVD in Zuidoost de bestemmingsplannen steeds verder uitholt en horeca neerzet in gebieden bestemd voor groen. Gaasperdam is Ballorig nog lang niet vergeten.

Wat te gebeuren staat met de nieuwe structuurvisie van Amsterdam en de bouwplannen van Zuidoost is van nog groter en grover omvang. Een heel bos dreigt vernietigd te worden en het Gaasperpark zou een stadspark moeten worden voor evenementen. Daarvoor worden tienduizenden bomen opgeofferd.

Bovendien worden de belangen van de huidige bewoners en bestaande horeca met voeten getreden voor een nieuwe visie met andere horeca. Intussen kunnen onze bestuurders niet eens de bestaande winkelcentra op een gezonde manier tot ontwikkeling en bloei brengen. Overal gaan steden op de schop wat groot geld gaat kosten, en daar verwacht men alle heil van. Weg armoede, weg verloedering. Maar zo werkt het niet. Met moet uitgaan van de werkelijkheid en de inwoners. Nieuwe gebouwen zijn geen garantie voor wat ook. Maak de bestaande samenleving leefbaar en behoud wat goed is.

Een paar uitspraken van T. Tak, oud-hoogleraar staatsrecht, uit bovenstaande uitzending:

"Uw voorbeeld [Almelo] geet met name aan dat de regel en de binding aan de regel, dat die alleen maar geldt voor de burger. Hij geldt niet voor de overheid. Het is inmiddels één groot schandaal geworden wat er aan termijnoverschrijdingen in Nederland plaatsvindt.

...

Nu moet ik toch een klein geheimpje onthullen. Het systeem in Nederland is dat je dus in een perpetuum mobile zit als je tegen de overheid procedeert. Dat komt nooit tot een einde.
...
De kwaliteit van een overheid, waar die staat op de maatstaf van het recht, die kun je afmeten aan de mate van de openheid die men kan opbrengen. Dus zodra mensen zaken gaan afschermen, 'geen commentaar', 'nog in voorbereiding', en al die technieken die er zijn, keldert men op die schaal van laten we zeggen het recht."

Amsterdam: "Per 1 oktober 2009 treedt de wet Dwangsom in werking. Als de gemeente te laat reageert op uw aanvraag/bezwaar, moet de gemeente u soms een vergoeding (dwangsom) betalen."

Wie ooit een bezwaarschrift heeft ingediend bij de belastingdienst, de gemeente of een rechtszaak heeft aangespannen, weet dat termijnen op gigantische schaal overschreden worden. De nieuwe wet op de dwangsom bevestigt enkel het misbruik of falen van de overheid en is bedoeld als zoethoudertje. Het is te verwachten dat sommige bestuurders deze wet op zullen vatten als een legitimatie voor hun overschrijdingen; er is een vergoeding voor, dus is het ok, zou de redenering kunnen zijn. Zo verloedert Nederland steeds verder. De enige oplossing is het verhinderen van termijnoverschrijdingen.

Laatste ronde structuurvisie

tolhuistuin

DRO: "Op dit moment leggen we de laatste hand aan de Structuurvisie 2040. De plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad worden steeds concreter. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheden voor nieuwe hotels in Amsterdam Noord en West, wordt gedacht aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad door de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Schiphol en door een nieuwe metro aan te leggen van oost naar west. In de laatste ronde vragen we u om deze en nog een groot aantal andere concrete voorstellen te waarderen.

Ga naar www.binnen30minuten.nl

Speciale kortingsactie voor lezers van deze nieuwsbrief:
Kom ook naar de Vrijstaat Amsterdam, en neem gratis iemand mee. Op vertoon van een print van deze nieuwsbrief krijg je bij de kassa twee toegangskaarten voor de prijs van één. Een toegangskaart kost 4 euro.
Deze tentoonstelling loopt van 27 september tot 8 november 2009
Avondprogrammering: gratis
De tentoonstelling vindt plaats in de toekomstige culturele vrijplaats de Tolhuistuin aan de noordelijke IJ-oever in Amsterdam. De Tolhuistuin is te bereiken met de pont van de De Ruyterkade (achter het Centraal Station) naar de Buiksloterweg. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 18:00 en zaterdag en zondag van 12:00 tot 18:00.

Dinsdag 27 oktober 2009, 20.00 uur
De SP in de Vrijstaat Amsterdam. De visie van de SP op de toekomst van Amsterdam. Verhalen, ideeën, verkenningen."
Update: deze SP avond komt te vervallen, in de plaats hiervan wordt een film getoond 'The Making of Vrijstaat Amsterdam', waarna discussie rond de maquettes. 

Er worden in de enquête op de site van Binnen30Minuten stellingen ter beoordeling geplaatst als "Het Rembrandtpark beter toegankelijk maken per fiets, en horeca en evenementen er mogelijk maken is een goed idee". Hier worden twee verschillende dingen gekoppeld, het toegankelijk maken per fiets en de uitbreiding van commercie. Dat is suggestief en verwarrend. Misschien willen mensen meer fiets- en wandelpaden, maar geen horeca en evenementen.

Plannen voor nieuwe metrolijnen zijn nogal absurd als de stad nog niet eens in staat is om een fatsoenlijke Noord/Zuidlijn aan te leggen en de kosten nu al de pan uit rijzen. Onze bestuurders hebben veel fantasie, maar weinig realiteitszin.

Wanneer heb je Mexicaanse griep?

flu copy

De meest duidelijke uitleg over het verschil tussen gewone griep en de Mexicaanse griep vond ik op een Canadese site (de Engelstalige uitlegkaart). Met onderstaande lijst kunt u zelf vrij goed bepalen wanneer u dringend een dokter moet bellen.


Zere keel, loopneus, verstopte neus, hoesten
: waarschijnlijk verkoudheid


Plotse koorts (meer dan 38ºC), vergezeld van hoesten, zere keel, hoofdpijn, moeheid, spierpijn
: waarschijnlijk gewone griep


Voor kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen:
Koorts (meer dan 38ºC), vergezeld van kortademigheid, moeilijk ademen, pijnlijk ademen, langer dan 4 uur overgeven: vandaag nog de dokter bellen


Koorts (meer dan 38ºC)
, vergezeld van een van de volgende symptomen:
moeilijk ademhalen wat blijft duren of verergert
- blauwe lippen
- moeite om te bewegen
- ernstige stijfheid van de nek
- duizeligheid, verwarring, disoriëntatie of moeite om op te staan, stuiptrekkingen
- 12 uur lang geen aandrang tot plassen
- koorts bij een kind onder de 3 maanden
:
dringend dokter bellen en die op de ernst van de situatie wijzen.

In alle bovenstaande gevallen: neem rust en blijf thuis.

Het nieuwe bouwen

watervrijstaat

We hebben nu de lego-maquette van Alle Hosper voor Watervrijstaat Gaasperdam gezien. Maar het kan nog beter en leuker. Het nieuwe bouwen is uitklapbaar. Het zal even een aardige duit kosten, maar dan heb je ook wat. Wat met de Japanse Kinkakuji tempel kan, kan hier ook met Gaasperdam. Geen Geintje.
Het stapelen van woonlagen is in trek bij stadsdeel Zuidoost. Was het devies vroeger 'dan liever de lucht in', dan is dat nu 'dan liever de grond in'.


Drie prikken

h1n1shot

Vandaag kreeg ik een brief in de bus met drie uitnodigingen voor het halen van een griepprik. Een voor de gewone griep en twee voor de Mexicaanse griep. Ik deed al nooit mee met de gewone griepprik en ben niet van plan nog meer risico te lopen door nog twee andere injecties.

Een oudere buurvrouw kreeg jaren geleden een griepprik maar kreeg toch griep. Al meer dan tien jaar heb ik geen griep gehad. Natuurlijk kan het toeval altijd toeslaan. Maar er zit zeker een risico in drie prikken. Dat kan niet gezond zijn.

InfoNU: "Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor mogelijke ernstige bijwerkingen van het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Het kan risico's met zich meebrengen. De Mexicaanse griep (H1N1) is een nieuw virus, waarbij in het vaccinatiemiddel een nieuwe generatie hulpstoffen wordt gebruikt. Het is onbekend hoe veilig deze combinatie is. De testresultaten zijn pas in december bekend, maar met het inenten wordt al in oktober begonnen. Intussen is Tamiflu voor grieppatienten een goede virusremmer."

Het lijkt me dat deze prikkenactie meer een zaak is van het sponsoren van de vaccinindustrie dan van het verhinderen van ziekte. Het RIVM is al flink reklame aan het maken en spreekt van een epidemie als maar 69 op 100.000 mensen griepverschijnselen hebben. Als er na inenting nog geen zekerheid is op vrijwaring van griep en de bijwerkingen van het H1N1 vaccin zijn niet bekend (en bijgevolg wellicht de werking ook niet), dan is voor de meeste mensen het risico op problemen na drie inentingen groter dan zonder inenting. Laten ze het eerst maar eens uittesten, maar niet op mij.

Het RIVM heeft overigens helemaal geen goede naam:
Gezondheidblog: "In de afgelopen maanden zijn 6 meisjes in het ziekenhuis opgenomen nadat zij waren ingeënt met de prik tegen baarmoederhalskanker, de HPV-prik. In 9 weken tijd zijn er in totaal 467 bijwerkingen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en 707 acute incidenten, gebeurtenissen die direct vóór of ná de prik op de priklocatie hebben plaatsgevonden."

NRC: "Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft geen directe relatie kunnen vaststellen tussen het hogere aantal longkankergevallen in het IJmond-gebied en de uitstoot van staalbedrijf Corus."
Dit op zich is al een heel verdachte opstelling.

Update:

ZapLog: "Naast risicogroepen moeten ook kinderen mogelijk ingeënt worden tegen de Mexicaanse griep. Ab Osterhaus vindt dat de Gezondheidsraad dit serieus moet overwegen.
Ab Osterhaus is voorzitter van de industrielobby ter bevordering van vaccinatie, heeft aandelen in vaccin-bedrijven."

De nieuwe partij

De nieuwe partij van Bijlmerstyle opgericht door Robert Coblijn en Gikkels wil een stem laten horen vanuit het volk, de echte bewoners van de Bijlmer. Wat precies moet worden aangepakt kunnen ze een twee drie niet zeggen want het is een heel breed stuk en een kant en klare oplossing voor de problemen moeten de mensen ook niet van hen verwachten. Ze zijn van de positieve benadering. Het valt allemaal reuze mee en het wordt ook een beetje door de media opgeblazen volgens hen. Er zit heel veel potentie in Zuidoost.

Get Microsoft Silverlight

Bouwprojecten

helm

Huizenmarkt-Zeepbel: "Zes op de tien bouwprojecten die voor crisissteun in aanmerking komen, kunnen niet voor 31 december van dit jaar te starten. En daarmee komt de subsidie en dus ook de voortgang ernstig in gevaar. Wil het stimuleringsbudget van 100 miljoen euro de sector écht soelaas bieden, dan moet de deadline voor het beginnen van de bouwprojecten met twee maanden opschuiven. Ook is een snelle oplossing van de onduidelijkheden over de toekenning van de crisissteun belangrijk.

In de visie van de brancheorganisatie is het van groot belang dat de problematiek van de staatssteun snel wordt opgelost. “Anders heeft het stimuleringsbudget woningbouw geen enkel effect op de verkoop van nieuwe woningen en zal de verkoopomzet ruim 60 procent onder het niveau van vorig jaar blijven.” Deze enorme productiedaling betekent dat binnenkort tussen de 75.000 en 100.000 bouwvakkers hun baan verliezen. Voor het Rijk betekent de productiedaling een financiële strop van 5 miljard euro."

Er zijn gigantische winsten gemaakt met bouwprojecten in het verleden. Waar is dat geld naartoe? Waarom zou de gewone burger die zijn huur nog nauwelijks kan opbrengen mee moeten betalen als belastingbetaler aan de staatssteun voor het bouwen van dure woningen?

Meer bomen, minder auto's!

luchtvervuilingMilieucentrumAmsterdam: "Bewoners van Nederlandse steden maken zich terecht zorgen over de luchtvervuiling die zij dagelijks inademen. Dat is de conclusie van het onderzoek 'Zelf meten is zeker weten' van Milieudefensie en Milieucentrum Amsterdam.
Opvallend zijn de verschillen tussen de uitkomsten van de metingen van het onderzoek en de berekeningen van de luchtkwaliteit volgens de 'Saneringstool' van het ministerie van VROM. Deze modelmatige berekening blijkt de hoeveelheid vervuiling soms flink te onderschatten. De verschillen zijn fors, tot zelfs 40 procent."

Adam
Meetresultaten

Zelf meten is zeker weten: "Jaarlijks sterven 18.000 Nederlanders voortijdig door luchtvervuiling. Kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met gezondheidsklachten, lopen extra risico op schade.
Door de metingen hebben we voor veel gemeenten aan kunnen geven dat zij niet stil moeten zitten, maar extra maatregelen moeten nemen.

Het zijn vooral verbrandingsprocessen die onze lucht vervuilen en op die manier voor flinke gezondheidsschade zorgen. Door technische verbeteringen aan auto’s en zuiverder brandstof is het verkeer al een stuk schoner geworden dan twintig jaar geleden.

Wie in de stad of langs de snelweg woont, wordt langdurig blootgesteld en heeft te leven met de gevolgen. Fijnstof heeft in Nederland pas brede aandacht gekregen toen bleek dat veel snelweguitbreidingen en andere projecten niet zonder extra luchtkwaliteitsmaatregelen door konden gaan. Nederland voldeed niet aan de Europese criteria voor gezonde lucht.

Europa legt Nederland niet alleen normen voor fijnstof op, maar ook voor onder andere koolmonoxide, lood, benzeen, ozon en stikstofdioxide (NO2). Met name de NO2-norm is voor Nederland een probleem. NO2 is een gas dat ontstaat bij vrijwel alle verbrandingsprocessen.

NO2

Nederland kleurt rood op het satellietbeeld van de NOx-concentraties

Netto exporteert Nederland meer vervuiling dan we van onze buren binnenkrijgen.

De Europese grenswaarde, een jaargemiddelde van 40 μg per m3 lucht, voor zowel fijnstof als stikstofdioxide, is een politiek compromis. Helaas staat het los van wat om gezondheidstechnische redenen nodig zou zijn. Locaties die net wel aan de wettelijke norm voldoen, zijn dus verre van schoon of veilig voor de gezondheid. Wie permanent verblijft op een plek die net onder de 40 μg per m3 zit, loopt het risico op ernstige gezondheidsschade.

Van de 219 metingen liet zestien procent een uitslag zien die hoger was dan 40 μg/m3. Bij de gemeten locatie was er dus sprake van een overschrijding van de Europese norm zoals die voor het derogatiebesluit1 gold en zijn maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit absoluut nodig. Ook omdat uit meetrapportages van de GGD Amsterdam blijkt dat de lucht niet schoner wordt en dat er sterke aanwijzingen zijn voor een stijgende trend van de hoeveelheid NO2 in de lucht, ondanks vigerend luchtkwaliteitbeleid in Amsterdam. Zelfs 32 locaties, waarvan 19 in Amsterdam, kwamen op een waarde van 50 μg per m3 of hoger. In alle gevallen ging het hier om locaties langs de hoofdwegen van de betreffende steden. De hoge NO2-waarden zijn, gezien de locaties, direct aan het wegverkeer te wijten.

De schone locaties in de grote steden bevinden zich logischerwijs aan de stadsranden uit de buurt van snelwegen en invalswegen, langs grote open stukken bos, water of weiland en in parken of tuinen van rustige buurten.

De vuilste plekken van Nederland:

  Duivendrecht, Johannes Blookerweg  Uitslag: 83 μg per m3

  Amsterdam, Prins Hendrikkade 176  Uitslag: 80 µg per m3

  Amsterdam, Einsteinweg  Uitslag: 79 μg per m3

Niet aan de norm voldoen in Amsterdam o.a.:

  Amsterdam, Jan van Galenstraat 87  Uitslag: 65 μg per m3

  Amsterdam, Haarlemmerweg  Uitslag: 62 μg per m3

  Amsterdam, Weesperstraat 3-5  Uitslag: 61 / 54 μg per m3

  Amsterdam, Hoofdweg 137  Uitslag: 59 μg per m3

  Amsterdam, Amstelveenseweg 1052  Uitslag: 58 μg per m3

  Amsterdam, Rijnstraat  Uitslag: 57 μg per m3

  Amsterdam Noord, Meeuwenlaan (rotonde)  Uitslag: 56 μg per m3

  Amsterdam, Dam 20  Uitslag: 56 μg per m3

  Amsterdam Hoofddorpplein  Uitslag: 55 μg per m3

  Amsterdam, President Kennedylaan / Vechtstraat  Uitslag: 55 μg per m3

  Amsterdam, Amstel 144  Uitslag: 55 μg per m3

  Amsterdam, Overtoom 390  Uitslag: 55 μg per m3

  Amsterdam, Ceintuurbaan 338  Uitslag: 51 μg per m3

Volgens de Europese afspraken had Nederland inmiddels overal aan de fijnstofnorm moeten voldoen en per 2010 ook aan de norm voor stikstofdioxide (NO2). Uit vele lokale en nationale onderzoeken is gebleken dat Nederland hier niet aan zal voldoen.

De lucht moet schoner worden. Vooral in de dichtbevolkte gebieden. Dat zoveel mensen mee wilden doen aan dit onderzoek, laat zien dat luchtkwaliteit door veel mensen niet wordt ervaren als een probleem van Brusselse normen, maar als iets wat ze dagelijks raakt en dat van invloed is op hun kwaliteit van leven. Veel te vaak beschouwen bestuurders het als een spel met cijfers of een bureaucratisch obstakel voor hun ambities in asfalt en beton."

MEER BOMEN, MINDER AUTO'S!

Als er in Amsterdam Zuidoost nog tienduizenden bomen worden gekapt en het verkeer toeneemt, dan is dat een aanslag op de gezondheid van de bewoners.

Ook in wijken met laagbouw en eengezinswoningen zijn bomen een dringende noodzaak. Elk huis heeft zijn eigen stookinstallatie en in de herfst en winter bij windstil weer neemt de luchtvervuiling schrikbarend toe. Daar komt nog bij dat sommige gezinnen beschikken over meer dan één auto, soms drie, waardoor ook het verkeer een belasting wordt voor het milieu in deze wijken.

Zie ook hier.

De scheve schaats van de DSB

Opgeruimd staat netjes. Dat komt ervan als je een scheve schaats rijdt. Dirk Scheringa hoort in de gevangenis thuis voor fraude.
Dirk zelf vindt dat je als eenvoudige miljoenencrimineel gepakt wordt in Nederland, want waar is nu de individuele vrijheid van de vrije jongen gebleven? Je kan niet eens meer je klanten beroven!

dsbfailliet
Jos Collignon in de Volkskrant

Paars in het park

GP1

Zo stilaan krijgt het Gaasperpark zijn herfstkleuren. Gisteren zag ik een fazant in het park, een mannetje, herkenbaar aan de lange staart. Geen tijd om hem te fotograferen, hij vloog weg in een paar seconden. Er staan ook een paar heesters met paarse bessen of vruchten.

schoonvrucht
Schoonvrucht (Callicarpa)


heester
Pindakaasboom (Clerodendrum trichotonum)

Nederland belastingparadijs

Get Microsoft Silverlight

Zembla: "Nederland is een van de grootste belastingparadijzen ter wereld. In 2007 werd een bedrag van 8000 miljard euro, ongeveer een tiende van de totale wereldhandel, door Nederland gesluisd.

In mei van dit jaar noemde het Witte Huis Nederland een belastingparadijs. President Obama kondigde maatregelen aan. Door belastingconstructies lopen de Verenigde Staten miljarden dollars aan belastinggeld mis en moet het gemiddelde Amerikaanse gezin meer betalen.

Het Ministerie van Financiën reageerde geschokt. Nederland was geen belastingparadijs, het zou om een ‘vergissing’ gaan. Het Witte Huis, zo verzekerde een woordvoerder, zou zelfs excuses hebben aangeboden.

Maar de cijfers liegen er niet om. Op papier maakt het Amerikaanse bedrijfsleven 13 procent van hun winst in Nederland. Bedrijven als Boeing, U.S. Steel of Walt Disney bezitten allemaal brievenbusmaatschappijen in Nederland waarmee ze winstbelasting in hun eigen land ontlopen. Ook het Britse bedrijf Johnnie Walker, de Ierse popgroep U2 of het Italiaanse modehuis Prada behalen een groot deel van hun winst zogenaamd in Nederland. Een Noors overheidsrapport van juni 2009 noemt Nederland zelfs het grootste belastingparadijs ter wereld.

Prof. Dr. G.M.M. Michielse, directeur van het Center for Taxation and Public Governance, vindt dat er eens fundamenteel moet worden nagedacht over de belastingheffing van multinationals. “’Het huidige belastingstelsel is nog steeds gebaseerd op de economische concepten uit de jaren twintig van de vorige eeuw en houdt onvoldoende rekening met de effecten van de globalisering”’.Mr. A. Hollander, voorzitter van Tax Justice Nederland, vindt het extra schrijnend dat ontwikkelingslanden honderden miljoenen aan belastinggeld mislopen. “Wat Nederland boven de tafel geeft aan ontwikkelingsgeld, wordt onder de tafel teruggepakt.“"

Als de multinationals in Nederland en elders normaal belasting zouden betalen dan zou de AOW op 65 jaar blijven, dan zou er meer politie komen om onze wijken te beveiligen, dan zou er geen armoede meer bestaan, dan zou onze gezondheidszorg niet uitgekleed hoeven te worden, dan zou ons openbaar vervoer gratis zijn, dan zou ieder een betaalbare woning hebben.

Onze minister-presidenten, met name Balkenende, Kok, Lubbers, hebben de belastingbetalers belazerd, maar vooral Balkenende want bij hem loopt het echt de spuigaten uit. De gewone burger, de kleine en middelgrote ondernemers betalen de infrastructuur voor de multinationals die niet of nauwelijks belasting betalen. Nederland wordt geregeerd door maffiabaas Balkenende. De gristelijke huichelaar heeft helemaal geen normen en waarden.

Woldhek
Bos en Balkenende door Woldhek

Zie ook: Nederland fraudeland

De toekomst

De toekomst, wat ons toekomt, wat op ons toekomt. Het is maar hoe je het bekijkt. In de Tolhuistuin (programma) worden een aantal discussies georganiseerd over de toekomst van Amsterdam, dat gaat lijken op betondorp maar dan op metropolitane hoogbouw schaal.

toekomst

De plannen voor de stad zijn 'metropolitaan' (lees 'megalomaan'), de plannen voor het groen zijn kneuterig en provinciaal. Zelfs GroenLinks (Poelgeest en Vos in elk geval) staat achter het 'metropolitane' idee, van compensatie van de verdwenen bomen in het Bijlmerpark is geen sprake (volkstuinen, sportvelden met kunstgras en begraafplaatsen horen blijkbaar tot de hoofdgroenstructuur), en er zal dus ook geen sprake zijn van compensatie indien de zuidoever van de Gaasperplas bebouwd wordt want er is nergens plaats voor.

Dinsdag 27 oktober 2009, 20.00 uur.

De SP in de Vrijstaat Amsterdam. De visie van de SP op de toekomst van Amsterdam. Verhalen, ideeën, verkenningen.


Woensdag 28 oktober 2009, 20.00 uur.

Zuidoost: Van Stadsdeel naar Vrijstad. Studioklok praat met gasten over zijn ontwerp voor Zuidoost en Amstel I, II en III. 


Woensdag 4 november 2009, 20.00 uur.

Gaasperplas: Watervrijstaat. Alle Hosper praat met gasten over haar ontwerp voor Gaasperdam, Gein en Gaasperplas.


Een teken aan de wand is dit:

"Donderdag 22 oktober 2009, 20.00 uur.
Dak- en thuislozen in de Vrijstaat Amsterdam. Gesprek met dak- en thuislozen over Amsterdam. Hoe gebruiken en ervaren zij de stad? Verhalen, ideeën, verkenningen."

Daklozen moeten blijkbaar worden geïntegreerd in de Vrijstaat, d.w.z. NIET door hun een dak boven het hoofd te geven, maar ze worden gezien als een blijvende factor in de stad. Want goedkope woningen worden er niet gebouwd. Men denkt waarschijnlijk aan het uitdelen van ecologisch verantwoorde kartonnen woondozen. Heldhaftig, vastberaden, barmhartig!

Subh Diwali


  Diwali                 subh diwali

AOW

DonnerKlijnsma

Het echtpaar Donner-Klijnsma heeft het voor mekaar, de AOW-leeftijd komt op 67 jaar als het aan hen ligt. Wat me zo irriteert aan dit positivo-duo is hun overtuiging van eigen gelijk en rechtvaardigheid. Allebei netjes in het pak, niet te beroerd voor een brede lach, desnoods een kwinkslag, om kort te gaan, ze hebben de mentaliteit van de Jehova-getuige die je keurig uitgedost, met de glimlach, komt lastig vallen en dreigt met hel en verdoemenis.

Ook Dirk Scheringa straalt deze wereldvreemdheid uit, dit ziekelijk optimisme, dit blakende gevoel van eigenwaarde en geloof in de eigen boodschap van 'graaien is goed', wat Balkenende de 'VOC mentaliteit' noemde. Als de DSB failliet gaat zal ik geen traan laten om die ruggegraatloze, collaborerende en oerdomme personeelsleden van de bank. In Wognum zal wel gauw een Scheringa kerk opgericht worden, waar de guru aanbeden kan worden en waar het geld onttrokken aan de bank en gestolen van de klanten gedeponeerd kan worden. Dirk als martelaar. Daar heeft lijdend Nederland behoefte aan.

AOW-rapport

SP: "De AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar is ongewenst, onnodig en onzinnig. De argumenten van voorstanders blijken niet gebaseerd op feiten. Het angstbeeld van de onbetaalbare AOW blijkt onterecht. Natuurlijk zullen er in de komende dertig jaar meer 65-plussers komen. Maar méér 65-plussers brengen niet alleen meer kosten, maar ook meer inkomsten met zich mee. Verder blijkt dat de afgelopen decennia weliswaar het percentage ouderen is toegenomen, maar het beslag van de AOW op het BBP zelfs minder is geworden. Voorstanders van de verhoging van de AOW-leeftijd ‘vergeten’ daarnaast meestal te noemen dat in de komende dertig jaar het percentage 20-minners juist afneemt. En rekenen de besparing die dat oplevert niet mee in hun angstbeelden over de toekomst. Verhoging van de AOW-leeftijd is onnodig. 

Oudere werknemers komen moeilijker aan een baan en worden sneller ontslagen, zo blijkt uit de cijfers. Er wordt door voorstanders veel verwacht van verhoging van de AOW-leeftijd. Daaruit blijkt dat zij weinig zicht hebben op de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt. Verder blijkt dat de groei van het BBP de afgelopen 60 jaar sterk samenhangt met groei van de productiviteit, en niet met een toename van de arbeidsduur per inwoner. Er is geen reden te verwachten dat deze ontwikkeling nu opeens tot stilstand komt. Kortom, de effecten van verhoging van de AOW-leeftijd worden veel te optimistisch ingeschat. Verhogen van de AOW-leeftijd is onzinnig. 

Voorstanders van de verhoging van de AOW-leeftijd stellen dat we steeds langer leven, en dus best wat langer kunnen werken. Zij negeren daarmee de grote verschillen in levensverwachting tussen mensen, en al helemaal de verschillen in het aantal levensjaren dat mensen in goede gezondheid doorbrengen. De kans dat lageropgeleiden in goede gezondheid van hun pensioen kunnen genieten is al kleiner dan bij hoogopgeleiden; verplicht langer doorwerken vergroot dat verschil alleen maar. Verder blijkt dat langer doorwerken een negatief effect heeft op de gezondheid van mensen. Pensioenregelingen die uitgaan van de gemiddelde levensverwachting pakken nadelig uit voor mensen met een lagere opleiding. Verhogen van de AOW-leeftijd is ongewenst."

Om te tonen dat Balkenende nog kan regeren heeft de regering beslist alle kommer en kwel op de gewone burger te gooien. Wij moeten met z'n allen betalen voor het grote graaien van de banken, aandeelhouders en speculanten. Balkenende is niet in staat een rookverbod af te dwingen in cafés, of de bonussen aan te pakken, of het milieu te verbeteren, dus pakt de lafbek de pensioenen aan. De calvinistische VOC oplossing, gebracht door de cliniclowns Jetta en Piet-Hein. En Pechtold loopt loops, pluchegeil, de regering achterna. Holland houzee! Navigare necesse est, vivere non est necesse!

Groene Wereldstad?

Amsterdam Groene Wereldstad? Vergeet dat maar. Jip en Janneke in het Groen! Stadsgroen wel te verstaan, met daktuintjes en postzegelparkjes. Met z'n allie op een stekkie heel gezellie op een kluitjie in het rietjie... 

JipJan

Amsterdam Groene Wereldstad:

ambitie
De ambitie: extra stadsgroen voor Jip en Janneke

"De parken bieden een groen decor dat uitnodigt om er te wandelen, te trimmen, te zonnen, spelen, de hond uit te laten of te studeren of werken. Belangrijk daarbij is het juiste voorzieningenniveau. Goed onderhouden grasvelden bieden ruimte om te sporten of te picknicken, bankjes zijn nodig om te lezen of in de zon te zitten, een horecavoorziening is al gauw het sociale trefpunt."

Commentaar: Ja, hondepoepzakjesautomaten, kunstgras, wifi paaltjes, friettenten en snackbars! Buiten werken, ja! Hoeven er ook geen kantoren meer te zijn. Dan kunnen daar parken gebouwd worden.

"Uit recent onderzoek van de Vrije Universiteit (Jolanda Maas, 2008) blijkt dat er een rechtstreekse relatie is tussen het groen in een straat en de gezondheid van de bewoners. Daarbij is de kwaliteit van het groen belangrijker dan de hoeveelheid." 

Commentaar: Er is ook een rechtstreekse relatie tussen de luchtvervuiling in de stad en de vervalsing van de vervuilingscijfers door de stadsautoriteiten. Er is geen relatie tussen bovenstaande woorden en de werkelijke intenties en plannen in deze groenvisie om het milieu in Amsterdam te verbeteren. Wat is de kwaliteit van het groen? Ik zal het aan Otto de hond van een buurman vragen.

"Een overmaat aan groen zonder duidelijke identiteit en zonder voorzieningen werkt ontmoedigend of zelfs bedreigend."

Commentaar: Moet dit het verdwijnen van bomen en struiken rechtvaardigen? En lieve kindertjes, om te verhinderen dat jullie je hoofdjes stoten, gaan we waar mogelijk bomen vervangen door stadsgroen, dus grasperkjes, eventueel kunstgras waar een potje gevoetbald kan worden. Waar vind je een overmaat aan groen in Amsterdam? Zijn er al mensen bedreigd door bomen?
Groen zonder identiteit = Maarten van Poelgeest en Marijke Vos?

"Mocht er toch groen verloren gaan dan dient dat gecompenseerd te worden."

Commentaar: Maar er is nergens plek voor compensatie, behalve tussen trambanen, op daken en als sportvelden met kunstgras.

iam
Kunstgras gaat langer mee

"Volkstuinparken, sportparken en begraafplaatsen moeten voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld als wandelpark."

Commentaar: Ah, dat is het groen dat er allemaal bijkomt in de structuurvisie. Begraafplaatsen als recreatie, je moet er maar op komen.

"In het nieuwe structuurplan moet de hoofdgroenstructuur terugkomen, met een flexibeler toetsingskader."

Commentaar: een flexibeler toetsingskader = afschaffen van hoofdgroenstructuur.

"In de gebieden die vallen onder het regime van de HGS mogen in principe alleen ingrepen gebeuren die het groen of de groene recreatie versterken. Voorgenomen ingrepen die een bestemmingsplanwijziging vereisen worden door een onafhankelijke commissie getoetst aan het Aanvullend Toetsingskader Hoofdgroenstructuur. De commissie adviseert vervolgens aan de wethouder ruimtelijke ordening over het al dan niet instemmen met de ingrepen.

Het huidige toetsingskader hoofdgroenstructuur wordt door de stadsdelen als te star ervaren; zij wensen meer flexibiliteitEen gebouwde voorziening kan een park ook ten goede komen. Het aanvullend toetsingskader Hoofdgroenstructuur moet worden herzien, waarbij de rol van de technische adviescommissie verschuift van toetsing achteraf naar meedenken in een vroeg stadium van de planvorming."

Commentaar: En in elk geval lapt het stadsdeel alle aanbevelingen van de stad, de toetsingscommissie  en adviescommissie aan zijn groene laars. Zie Ballorig.

daktuin
Daktuinen en postzegelparkjes

"Overal in Amsterdam zijn mogelijkheden om nieuwe, kleine parkjes te ontwikkelen. Vijftig vierkante meter is genoeg om een groen rustpunt in de stad te maken. Een uitgekiend ontwerp en goed beheer (bijvoorbeeld met bewonersparticipatie) is een voorwaarde voor succes. In deze bestuursperiode werden en worden in samenwerking met de stadsdelen 20 postzegelparken gemaakt, waaronder de Jan Wolkerstuin in Westerpark.
... het stimuleren van de aanleg van daktuinen in de stad.
Sommige daktuinen kunnen bruikbaar zijn als parkje of kinderspeelplek."

karlssonCommentaar: Heel leuk, die postzegelparken, maar eigenlijk zijn het hondenpoephangplekken. En daktuinen als parkjes? Wat gezellie, gezellie. Karlsson op het dak! Hier is werkelijk diep over nagedacht. Zo knus en gezellig hebben we het eerder nog niet meegemaakt.

"In het programma Groen en Blauw van stadsdeel Zuidoost wordt voorgesteld om de Gaasperplas te ontwikkelen tot stadsplas, onder andere door restylen van het oude floriadeterrein (Gaasperpark) en het toevoegen van bebouwingsranden."

Commentaar: 'Stadplas' betekent commercialisering en bebouwing, lawaai en afbraak van natuur. Weg met de beschermde planten en dieren, leve de consument. En dat gaat allemaal een flinke duit kosten aan de belastingbetaler. Allemaal ten gunste van de commercie.

knollen
Knollen voor citroenen in de groenvisie

De voorstelling van wat eraf gaat aan groen en wat erbij komt in de stad en Zuidoost, is behoorlijk vertekend. Zo is het P+R terrein annex 'stadstrand' plus horeca aan de Gaasperplas niet vermeld; de bebouwing is niet vermeld als 'ervan af'. En wat is toch 'wat erbij komt aan groen' in Zuidoost? De sportvelden van het Bijlmerpark? 

afbij

Amsterdam wordt flink belazerd en bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert ... dat ik dat nooit vergeten zal al word ik honderd!

Structuurvisie Amsterdam 2040

Ladies and Gentlemen, rechtstreeks uit het Marionettentheater Amsterdam, deze voorstelling van de Structuurvisie Amsterdam 2040 door Maarten van Poelgeest:


De heer Poelgeest stelt het voor alsof alles nog mogelijk is en niets al vaststaat. GroenLinks heeft mijn sympathie; het autoluw maken van de stad, het weren van oude auto's uit de binnenstad, het zijn allemaal prachtige projecten, maar ... er komt niets van terecht jammer genoeg. Nu komt Poelgeest met deze fantastische structuurvisie. De volgende Olympische spelen, de nieuwe Floriade, de Watervrijstaat, the sky is the limit. Dit alles nog verder van een goede milieupolitiek verwijderd dan eerder al. Amsterdam krijgt een flinke opdoffer. Een deel van de groene long in Zuidoost zal verdwijnen.

ZuidoostvisieMaar wat de uitwerking betreft is onduidelijkheid troef. Er is nog niet nagedacht over het groen dat zal verdwijnen, ook niet over de compensatie voor een gigantisch aantal gevelde bomen. Er zijn al meer dan 8000 bomen gekapt in het Bijlmerpark. In de plaats komen sportvelden, die horen blijkbaar in de Hoofdgroenstructuur, ook als die belegd zijn met kunstgras! Het rare roze torentje stelt een 'stadsstrand' voor en er komt ook een parkeerplaats voor de baders en evenementenbezoekers. Dus ook in het Gaasperpark sneuvelen er bomen voor recreatie en horeca. Voor de zuidoever van de Gaasperplas zijn er nog een paar alternatieven, maar ik dacht niet dat Poelgeest warm liep voor behoud van het groen.

De prima alternatieven van GroenLinks Zuidoost en andere partijen worden stiefmoederlijk behandeld, maar heer Poelgeest vindt de Watervrijstaat van Alle Hosper 'echt een leuk plan'. Hoe reëel die dure plannen zijn die over de provinciegrenzen heengaan is nog de vraag. Wij willen geen leuk plan, maar een reëel leefbaar plan.

Er zal een gigantisch aantal bomen geveld worden als deze structuurvisie doorgang vindt. Met andere woorden, de hoofdgroenstructuur, de EHS, zal grondig aangetast worden en bestaat zo goed als niet meer. Als zoethoudertje spreekt van Poelgeest over een 'mogelijk aparte status voor bomen'. Eerst vernielen, dan 'mogelijk' weer opbouwen, dat is de politiek van vandaag, dat geldt voor flats maar ook voor groen. Zeker is alleen dat er veel groen zal verdwijnen.

Bovendien speelt Poelgeest de zwartepiet toe aan het stadsdeel dat over het groen en de bomen zou gaan. Maar hoe is dit eigenlijk allemaal geregeld? Als de stad 70.000 woningen wil bouwen in Amsterdam dan heeft dat tot gevolg dat tienduizenden bomen daarvoor geveld zullen worden. Dat is een aanslag op het milieu en de gezondheid van de bevolking. Ik vind het intriest dat van Poelgeest het groen zo te grabbel gooit voor een fantasie, een utopie over een Metropolitaan Amsterdam, en dat tegen de crisis in, tegen de milieu-eisen in, tegen de wensen van de inwoners in, tegen elk gezond verstand.

Op deze site kun je ook je mening over deze plannen. Maar echt meedenken is er niet bij.
Van Poelgeest heeft op de bijeenkomst een fout beeld geschetst. Terwijl hij beweerde dat de visie nog ter discussie staat, lees ik in een persbericht:
"Het college heeft nu ingestemd met het visiedeel van de structuurvisie. De verschillende toekomstbeelden in deze visie zullen verder worden uitgewerkt in een uitvoeringsstrategie. De uitvoering wordt in drie fases uitgewerkt: tot 2020, tot 2030 en tot 2040. Deze uitvoeringstrategie zal, samen met een uitvoeringsinstrumentarium in januari aan het college worden voorgelegd."

Structuurvisie van een Amsterdams meisje

Als opwarming voor de presentatie van de echte structuurvisie alvast deze versie.


Het lied der dwaze bijen

Ik ben net terug van de bijeenkomst van Milieucentrum Amsterdam met Van Poelgeest over de nieuwe Structuurvisie en Hoofdgroenstructuur. De weg terug was koud en ongezellig. Gisterochtend stond er ijs op het dak van mijn schuurtje. Morgen of liever gezegd over een paar uur na een goede nachtrust bericht ik meer over deze bijeenkomst. Het enige wat me nu te binnen schiet is een gedicht van Martinus Nijhoff.

bij

Het Lied der Dwaze Bijen

Een geur van hoger honing
verbitterde de bloemen,
een geur van hoger honing
verdreef ons uit de woning.

Die geur en een zacht zoemen
in het azuur bevrozen,
die geur en een zacht zoemen,
een steeds herhaald niet-noemen,

ried ons, ach roekelozen,
de tuinen op te geven
riep ons, ach roekelozen,
naar raadselige rozen.

Ver van ons volk en leven
zijn wij naar avonturen
ver van ons volk en leven
jubelend voortgedreven.

Niemand kan van nature
zijn hartstocht onderbreken,
niemand kan van nature
in lijve de dood verduren.

Steeds heviger bezweken,
steeds helderder doorschenen,
steeds heviger bezweken
naar het ontwijkend teken,

stegen wij en verdwenen,
ontvoerd, ontlijfd, ontzworven,
stegen wij en verdwenen
als glinsteringen henen. -

Het sneeuwt, wij zijn gestorven,
huiswaarts omlaag gedwereld,
het sneeuwt, wij zijn gestorven
het sneeuwt tussen de korven.

Skyline aan de Gaasperplas

manhattan_aan_de_gaasperplas

Ontwerp Structuurvisie: "Met de partners binnen de metropoolregio is afgesproken dat Amsterdam haar woningvoorraad met vijftigduizend woningen uitbreidt binnen het bestaande stedelijke gebied in de periode 2010-2030. Amsterdam overweegt of de voorraad met nog eens twintigduizend woningen kan worden uitgebreid. De totale opgave, zeventigduizend woningen, zou dan in de periode 2010-2040 moeten worden gerealiseerd. Met de ambitie om de woningvoorraad met zeventigduizend huizen te vergroten in de dertig jaar tot 2040 – rekening houdend met een verdere verkleining van het gemiddelde huishouden – zal Amsterdam in 2040 tussen de 850 duizend en negenhonderdduizend inwoners tellen. Om zeventigduizend woningen toe te voegen moet gezocht worden naar bouwplaatsen met een capaciteit van 120 duizend woningen. Er moet immers rekening worden gehouden met een aanzienlijk sloopprogramma in de stedelijke vernieuwingsgebieden en nog enkele tegenvallers bij de ontwikkeling van bepaalde bouwlocaties.

De centrale parkenwig, de doorlopende groenstructuur die centraal vanaf het Bijlmerpark via het centraal Park Gaasperdam (CPG) naar de Gaasperplas en het Gaasperpark door Zuidoost loopt, wordt verbeterd. Net als bij het Bijlmerpark worden aan de oost- en zuidzijde van het Centraal Park Gaasperdam en de noordzijde van de wijk Gein woningen gebouwd welke gericht zijn naar het park. Hiervoor worden een aantal voorzieningen verplaatst en worden de Langbroekdreef en Valburgdreef verlaagd en verlegd waarbij taludruimte vrij komt. De Langbroekdreef en Valburgdreef worden getransformeerd tot „fraaie parkways‟, waarbij door de verlaging het contact met de Gaasperplas wordt „hersteld‟. Er komt een heldere doorgaande langzaamverkeerroute door de parkenwig van de Amsterdamse poort naar de Gaasperplas en het Geingebied. In de parkenzone ten zuiden van de Gaasperplas en in het CPG worden de mogelijkheden voor recreatief gebruik vergroot, zo komt er nabij het metrostation Gaasperplas een extra stadsstrand. De parkenwig -en de Gaasperplas in het bijzonder- wordt een recreatieve groene plek van metropolitane betekenis.

De Zuidas neemt een bijzondere positie in door de omvang van hoogbouw, waardoor zich een heuse skyline aan het ontwikkelen is.

De Gaasperplas en het Gaasperpark vertegenwoordigen een grote waarde als recreatiegebied voor de buurt. In potentie heeft dit gebied ook een belangrijke functie voor een groter deel van de stad en de regio. Tegelijkertijd zijn er in de randen van het park plekken waar ruimte gevonden kan worden voor woningbouw als onderdeel in de zoektocht naar ruimte voor nieuwe woningen. Aan de noordkant biedt het eindpunt van de Gaasperplaslijn de mogelijkheid voor de versterking van de recreatieve functie. Hier kan gedacht worden aan ruimte voor evenementen.  

Verder zijn er twee scenario's denkbaar voor de zuidrand van de plas. 

In het eerste scenario blijft de zuidrand groen en recreatief zonder bebouwing. 
In het tweede scenario wordt aan de zuidrand van het park woningbouw toegevoegd. De groen recreatieve functie zal hoe dan ook aan deze kant van het park dominant blijven."

Gaasperd

Met andere woorden, het groen zal grondig aangetast worden in Gaasperdam als de zuidrand van het Gaasperpark bebouwd wordt. En het zal hoogbouw zijn. Het is duidelijk dat ook het Gaasperpark flink op de schop gaat. Een metropolitane treurnis als dit doorgaat!

Persbericht: "Het college heeft nu ingestemd met het visiedeel van de structuurvisie. De verschillende toekomstbeelden in deze visie zullen verder worden uitgewerkt in een uitvoeringsstrategie. 
De uitvoering wordt in drie fases uitgewerkt: tot 2020, tot 2030 en tot 2040. Deze 
uitvoeringstrategie zal, samen met een uitvoeringsinstrumentarium in januari aan het college worden voorgelegd."

Zoals dat gebruikelijk is in Amsterdam wordt bij de latere bespreking van de uitvoeringsstrategie steeds verwezen naar de goedkeuring van het visiedeel om de uiteindelijke plannen door te drukken. Dat hebben we in Zuidoost ook al vaker gehoord.

Groenvisie is onderdeel Structuurvisie

ZOVisie

Milieucentrum Amsterdam: "Vanochtend is de concept structuurvisie openbaar gemaakt. Deze is te downloaden via de onderstaande link.

Wethouder Van Poelgeest presenteert vanavond in het Amsterdams Marionettentheater een verhaal over de structuurvisie, en daarbij vooral stil staan bij de toekomst van het groen in de stad. De nieuwe Hoofdgroenstructuurkaart is nog niet openbaar gemaakt, maar zal vanavond door Van Poelgeest gepresenteerd worden.

Ook is deze week de Groenvisie van Wethouder Marijke Vos gepresenteerd. Hierin staan de ambities van Marijke Vos ten aanzien van het groen in onze stad, vanuit een kwalitatief oogpunt. De groenvisie is via onderstaande link te downloaden.

Genoeg stof dus voor een interessante bijeenkomst!
U bent dan ook van harte uitgenodigd!

Concept structuurvisie

Groenvisie - Amsterdam Groene Wereldstad

Programma en locatie bijeenkomst"

Een vluchtige duik in de documenten maakt duidelijk dat de Groenvisie onderdeel is van de Structuurvisie. Dat zou kunnen betekenen dat het groen ondergeschikt is aan wonen. Zoals op bovenstaand kaartje te zien is komt er een knoeperd van een Metropolitane Plek in het Gaasperpark, wat dat ook mag zijn, P+R staat er naast. Er is ook sprake van een 'metropolitaan landschap'. En er is een stuk rood onder de zuidoever van de plas waar gebouwd zal worden. Ik ga nu de stukken lezen, maar ik heb een donker voorgevoel. Zoiets wordt het:

hoogbouw

Zuidoost schoon, heel gewoon!

zos_horizontaal_kop

Stadsdeel Zuidoost: "Heeft u een idee voor een schoon Zuidoost waaraan u zelf kunt meewerken? Laat het ons weten!"

blaren

Dit is mijn bijdrage. De stadsreiniging is hier gisteren in de straat bezig geweest met een bladblazer. Bladeren werden naar het midden van de weg geblazen zodat ze daar opgezogen konden worden. Bladeren op de stoep en onder auto's werden straal genegeerd, die liggen er nu dus nog. Stoepen horen blijkbaar niet bij de openbare ruimte volgens de blazer van gisteren. Er is weer met de pet naar gegooid. Mijn suggestie voor een schoon Zuidoost: laat de stadsreiniging haar werk eens serieus aanpakken. Dit is geen voorbeeld voor de burger. Als het regent kan de riolering weer verstoppen met bladeren. Zuidoost schoon, heel gewoon als de stadsreiniging haar werk doet!

rand

Ouder en rustiger?


Nieuw Amsterdams Peil: "Tv-programma’s blijven oude beelden vertonen van de Hopi-boys, een criminele groep die het tegenwoordig een stuk rustiger aan doet.
Zowel burgemeester Cohen als stadsdeelvoorzitter Sweet zegt van mening dat de groep nog maar uit drie leden bestaat. “De Hopi-boys zijn verslagen, de leden zitten vast of zijn uit Zuidoost vertrokken”, aldus Sweet in Metro. Toch zijn er nog genoeg jongens over. De Hopi-boys zijn echter niet meer die jongens van twee jaar geleden.

Het leven van deze jongeren en jong volwassenen in de Bijlmer is niet makkelijk. De buurt kampt met hardnekkige armoede en overlast als vervuiling, vandalisme en geluidsoverlast. In Bijlmer Centrum bestaat 21% van de gezinnen uit één ouder. Vaak moet de moeder met meerdere kinderen van een uitkering rondkomen. “Als buurtregisseur kom je gezinnen tegen waarbij de moeder in de gevangenis zit en haar vijf kinderen aan hun lot worden overgelaten; de achtergebleven familie moet er dan voor zorgen”, vertelt Jonkman. Er zijn gezinnen met hoge schulden en kinderen die tijdens de zomervakantie de hele dag op straat hangen, omdat hun alleenstaande moeders moeten doorwerken. “Het is de voorgeschiedenis van deze jongens, het draagt bij aan hoe ze nu in het leven staan.”

De Hopi-boys zijn niet meer de criminele groep die we op de beelden terug zien. Maar het aantal wapens in de buurt wordt er niet minder op. Ondanks de talloze projecten en actieplannen blijven de sociaaleconomische omstandigheden even slecht. Individueel geweld blijft voorkomen en nieuwe groepen komen op.

Zo werkt het hiphoplabel Greengang als een magneet op de jongeren uit de buurt. Greengang is aan de Hopi-boys gelieerd. In de clips en op foto’s wordt de gangstercultuur verheerlijkt, met stapels geld en vuurwapens, maar de jongens rappen ook over hun realiteit in Zuidoost. Raoul White van welzijnsorganisatie Spirit vindt de Greengang een positieve ontwikkeling. “Ik zie de Greengang als de muzikale afdeling en creatieve tak van de Hopi-boys.”

De politie trof tijdens een standaard controle bij een van de jongens van de Greengang een vuurwapen aan."

De overval van zondagavond in Holendrecht heeft waarschijnlijk niets met de Hopi-boys of de Greengang te maken, maar wordt het onderhand niet eens tijd voor een mobiele politiepost in Holendrecht?
AT5: "Een bel- annex avondwinkel op het Holendrechtplein is zondagavond overvallen."

Terugblik

bijlmer

Gerbrand Kranendonk plaatste op zijn weblog een artikel uit De Groene gedateerd 24 april 1996. Terugblikkend kunnen we constateren dat er veel waars in zit.

"Weg met die rotflats, koopwoningen moeten er komen. En de bewoners? Die willen bij al dat opwaarderingsgeweld nog wel eens buiten de boot vallen.

‘Ze willen ons zwarten weghebben.
Sloop en nieuwbouw fungeren in de ogen van de beleidsmakers als het meest probate antiserum tegen gettovorming, werkloosheid en criminaliteit. Woondifferentiatie is het sleutelwoord. De Bijlmerbewoner van morgen moet kunnen kiezen uit een bonte variëteit aan maisonnettes, penthouses en eengezinswoningen met tuin en toebehoren.

Tekenend is dat het budget voor sociale vernieuwing van de Bijlmermeer slechts twintig miljoen gulden bedraagt, terwijl er voor de ruimtelijke maatregelen maar liefst 900 miljoen wordt geclaimd.
Ondertussen dreigt voor veel Bijlmerbewoners sociale vernieling. Voor de ruim tienduizend cliënten van de Sociale Dienst in Amsterdam Zuidoost is de bodem van de verzorgingsstaat in zicht. Zij worden het meest getroffen door de stijgende woonlasten en gemeentelijke belastingen.
Lijnrecht tegen de nieuwe bevolkingspolitiek van de Bijlmermeer in verloopt de instroom van steeds meer illegale nieuwkomers.

... een eventuele huuropbrengst van kantoorruimte [zou] na verkoop van de grond aan een projectontwikkelaar het vijfvoudige kunnen bedragen van het geld dat de huidige flats opbrengen."

Lees het hele artikel.

Feit is dat sloop en nieuwbouw alleen gunstig uitpakken voor de bouwindustrie en het bedrijfsleven. Het is ook een middel om de huren op te drijven. Het gevolg daarvan was dat de woningcorporaties zichzelf als particuliere ondernemers zijn gaan beschouwen en lak hebben aan staat en inwonersbelangen. De directeuren lijken wel maffiabazen. De huidige tendens is om ook Gaasperdam tot een Bijlmer te maken, met hoogbouw, wat financieel aantrekkelijker is voor diegenen die geld verdienen uit woningbouw - meer flats op een kleinere oppervlakte. Wat intussen is veranderd is het begin van een flinke financiële crisis. Nog meer donkere wolken in het verschiet vergeleken bij 1996? Of een aanzet om eindelijk eens werk te maken van de basis, de mensen en hun werk-, woon- en leefwereld?

Integriteitscrisis

PamMax Pam in Buitenhof:  "Het kamerdebat over de begroting van ons koningshuis heeft aangetoond dat Nederland in een crisis verkeert - een integriteitscrisis.
De contouren van de crisis werden al zichtbaar tijdens de Amsterdamse enquête over het debacle van de Noord/Zuid-lijn. De aannemers die wellicht ook verantwoordelijk waren voor gemaakte fouten, veegden hun gat af met de enquête en kwamen gewoon niet opdagen.

Het begint de laatste tijd onaangenaam op te vallen dat het aantal bestuurders met een integriteitsprobleem ernstig toeneemt.
Of neem Gerrit Zalm en Robin van Linschoten, gerespecteerde politici die hun heil zochten bij een bank, die woekerprovisies van tachtig procent binnenhaalde.

En dan kwam deze week in de Tweede Kamer ook de handel en wandel aan bod van leden van ons Koningshuis. Via fiscale sluiproutes langs Guernsey en andere belastingparadijzen eindigden wij op Mozambique, waar Willem-Alexander een strandhuis wil laten bouwen. De Volkskrant had er gisteren een uitvoerig stuk over, waarin allerlei louche en half-louche figuren uit de upper-upper-upper-class langsparaderen, met inbegrip van Herr Flick, erfgenaam van een groot nazi-kapitaal.

In navolging van zijn Italiaanse held [Silvio Berlusconi] leidt Jan Peter Balkenende ons met vaste hand naar een bananenmonarchie, die wordt bestuurd door amateurs."

lion_king

Volkskrant: Sluiproute niet meer via Noordeinde

Volkskrant: Christina's geldroute via Eindhoven

Netwerk: "Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat het koningshuis in crisistijden ook moet bezuinigen."

De Pers: "Minister-president Jan Peter Balkenende wil dat niet langer alle leden van het Koninklijk Huis hun privévluchten kunnen declareren."
De kans dat hem dit lukt als hij het meent is vrij klein.

De Pers: "Prins Bernard jr. is zwaar gestraft door de wedstrijdleiding van Circuit Zandvoort. Hij werd geschorst voor de slotrace waaraan hij zou deelnemen. De reden daartoe was een race-incident afgelopen zaterdag, meldt De Telegraaf.
De prins zou een crash hebben veroorzaakt en werd daarom geschorst voor de slotrace. Eerder dit jaar werd Bernard jr. al niet uitgenodigd voor de Dutch GT4-race in België. Hij zou zich volgens de wedstrijdorganisatie niet correct hebben gedragen op de baan tijdens een voorgaande race."

Volkskrant: Jetsetkolonie Mozambique niet blij met kroonprins

Jan Blokker in NRC Next: "Zeldzaam: dat figuren die in de werkelijkheid zijn betrokken bij een affaire die naar oplichting ruikt, er uitzien alsof ze na lang zoeken als acteurs zijn getypecast voor een Nederlandse speelfilm.
De zaak-DSB."

De Pers: "Per jaar verliezen bijna zeventig militairen hun baan omdat zij drugs hebben gebruikt. Tussen 2005 tot en met juni dit jaar konden 318 militairen hun biezen pakken."

YoupYoup van 't Hek: "Als ons verwende kroonprinsje een speeltje in Afrika bouwt dan moet hij als dikste uitkeringstrekker van ons land zijn beveiliging daar zelf betalen. En daar moeten sociaal-democraten een principezaak van maken.

Waarom grijpen we niet veel harder in bij die Efteling-familie? Jaren hebben we die tegen de maffia aanschurkende Bernhard gedoogd en nu gaan we akkoord dat zijn dochters meewerken aan louche constructies waar zelfs Dirk Scheringa zich voor zou schamen.

En ik wil een Wouter Bos die Gerrit Zalm met onmiddellijke ingang keihard de wacht aanzegt omdat hij het criminele gedrag van de DSB Bank prima vond. En Gerrit kan ook naar zijn beloofde bonusjes fluiten. Dan weet ik als kiezer waar de partij voor staat. Anders wordt die Wilders veel te groot. Gek hè?"

vandaag-het-koningshuis
Adriaan - Vandaag: Het Koningshuis

Onze aanwezigheid in het buitenland is eveneens deplorabel, om te huilen.

WeAreChangeHolland: "Een groep van 11 gevangenen wordt op 7 augustus 2002 standrechtelijk geëxecuteerd in het Nederlandse ISAF-verantwoordelijkheidsgebied in Afghanistan."

NRC: "Bij een bombardement door een Nederlandse F-16 zijn woensdag burgers gedood in de Afghaanse provincie Helmand."
Het OM oordeelde dat het bombardement 'rechtmatig' was.

Spitsnieuws: "De Turkse politie gaat de Nederlandse mobiele eenheid trainen in het onder controle houden van mensenmassa's."
Turkije is een land waar volgens Amnesty de mensenrechten geschonden worden.

Je kan zo eindeloos doorgaan met citeren. Nederland heeft een integriteitscrisis, een heel zware. Zelfs de Oranje-verenigingen zijn in opstand gekomen. Is Nederland rijp voor een Republiek? Indien er niet gauw wat gebeurt dan wel. Als Willem-Alexander de scepter zal zwaaien is het wellicht tijd om hem te verbannen naar Mozambique. Wie is nog een voorbeeld voor de gewone burger? Voorbeeldfunctie? Daar hebben onze bestuurders nooit van gehoord.

Edoch, Balkenende kondigde radicale maatregelen aan en gaat zwaarwegende beslissingen nemen, niet tegen de bonuscultuur of de frauderende banken en bedrijven, maar tegen de pensioengerechtigden. Geheel in de geest van een aftands calvinisme dat het zwoegen voorbehoudt aan de goegemeente.

Herfstevenementen

Vandaag was er een canicross wedstrijd in het Gaasperpark. Canicross is samen met je hond hardlopen. Er waren zelfs deelnemers uit België.

hondenwedstr

Oktober is paddenstoelenmaand en IVN hield een excursie voor belangstellenden. Twee groepen gingen op pad in het Gaasperpark op zoek naar paddestoelen. Het Gaasperpark is een van de beste paddestoelengebieden van Amsterdam.

paddestoelenIVN

Een van de deelnemers was een jongetje met een grote kennis van paddestoelen. Hij demonstreerde hoe de sporen uit de aardster geblazen worden. De slanke aardster is zelfs een zeldzame soort die op de Rode Lijst staat. Onder de algemene soorten valt de gewone zwavelkop en de vliegenzwam.

sporen

FATU


Het Bijlmer Parktheater is nu officieel ingezegend. Let the comedy begin! Ga de fatu breken. FATU is standup comedy iedere laatste zondagmiddag van de maand om 15:00 uur met Jeffrey Spalburg als MC.

ADHD bestuur

Trek de stekker eruit!

Nederland heeft een ADHD regering, voortdurende verandering met als enig resultaat een voortdurende afbraak van alles van waarde. Hetzelfde zie je in Amsterdam Zuidoost. Bestuurders totaal losgerukt van de inwoners. We hebben een bestuur dat in stand gehouden wordt door een politieke fractie - de politieke nomenclatura, raadsleden en kopstukken - die participatie niet ziet als het scheppen van een leefbare samenleving maar als een middel om zijn eigen zakken te vullen. Deze politieke fractie van de PvdA in Zuidoost, dus voornamelijk in de Surinaamse en ander zwarte bevolkingsgroepen, participeert niet, maar houdt de hand op. Het ergste is nog het verraad van de PvdA aan hun sociale principes. Wat telt zijn de projectontwikkelaars die dure woningen moeten bouwen en geld in het laatje moeten brengen voor het schrikbarend dure geprivatiseerde uitvoeringswerk. En in Zuidoost wordt de gekleurde achterban, het volk, de stemmers, achtergelaten met problemen van onbeheersbaar geweld, criminaliteit en groeiende armoede.

De politiek van privatisering en deregulering heeft gefaald!

Chavannes

Marc Chavannes - Niemand Regeert: "De kredietcrisis heeft velen hun baan en financiële zekerheid gekost. De meeste gewone mensen voelden al een tijd dat het onvoldoende getemde neo-liberalisme de rol van geld en winst overdreef. Erger nog, onze overheid beweerde de laatste tien, vijftien jaar dat de markt alles beter kon. De overheid geloofde niet meer in de overheid.

Het openbaar vervoer, de energievoorziening, de cultuur, ja de overheid zelf, alles moest er aan geloven. Zelfs de gezondheidszorg kon beter aan de markt worden toevertrouwd. Intussen gingen de eindeloze vernieuwingen en bezuinigingen in het onderwijs gewoon door. Met ingrijpende gevolgen voor wat volgens iedereen een kenniseconomie moet worden. En niemand die serieus naging of de beloofde successen ook werden geboekt.

Nederland werd een marktstaat. Iedereen voor zich en een verwarde staat voor ons allen. Alles moest op de schop. Geen openbare dienst bleef onaangetast. De vermarkting van het openbaar bestuur — letterlijk en mentaal — heeft geleid tot privatisering van de politiek. Het onderscheid tussen publieke en private taken is bewust verneveld. Zoek maar uit wie bereid is verantwoording af te leggen.

Een politieke elite die zich onttrekt aan de definiëring en verdediging van het publieke belang heeft een democratisch tekort laten ontstaan. Niet alleen in Europa, maar vooral hier in Nederland. Dat is de voedingsbodem waarop het cynisme en de boosheid van Fortuyn, Verdonk en Wilders konden bloeien.

Desondanks blijven veel mensen rekenen op de verzorgende en beschermende staat. In de hoop dat we worden opgevangen in geval van werkloosheid of ziekte. Dat we droge voeten houden. Dat wetsovertreders tot de orde worden geroepen. Maar de staat kan hen niet meer tegenhouden bij de grens. De Europese Unie staat open en het tocht — dat gevoel.

Maar de tijd van voldongen-feiten-bestuur is voorbij. De kiezers kunnen vandaag of morgen de stoppen eruit trekken. Nederland zal wat moeten doen om de basis van het onbehagen weg te nemen. De ‘oude partijen’ hebben nieuwe democratische spelregels lang genoeg geblokkeerd.

De meeste mensen zijn ‘fired up’ en ‘ready to go’. Ook in Nederland."

Lees het eerste hoofdstuk van Niemand Regeert.
Boek hier te bestellen.

Trek de stekker eruit en schop onze bestuurders een geweten!

Piraten!


NOS Teletekst: "Internetters hoeven toch niet te gaan betalen voor het plaatsen van muziek op websites. Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft het plan ingetrokken om vanaf 2010 geld te vragen voor deze 'embedded files'. 

Aanleiding is de commotie die ontstond toen Buma/Stemra bekendmaakte 130 euro te gaan vragen voor elke zes fragmenten die iemand op zijn website plaatst. Met name op sociale netwerksites als Hyves staan veel embedded files."

Ik had de links al klaarliggen om over te bloggen, maar intussen is Buma bijgedraaid. Hoewel... het betreft hier enkel niet-commerciële weblogs. Het was te verwachten dat ze zelfs rekeningen zouden sturen voor clips die je zelf gemaakt hebt.

BumaStemra: "Buma/Stemra behartigt de belangen van auteurs en componisten van muziek. Deze beroepsgroep is verheugd over de toename van het gebruik van hun repertoire op het internet maar moet vaststellen dat daar vaak geen redelijke vergoedingen tegenover staan.

Tegen die achtergrond heeft Buma/Stemra op 1 oktober jl. haar tarieven voor 2010 gepubliceerd voor gebruik van muziek op het internet. Onderdeel daarvan was het tarief voor niet-bedrijfsmatig muziekgebruik door middel van zgn. embedded files. Dit onderdeel van het tarief heeft tot grote commotie geleid bij een breed publiek en in de volksvertegenwoordiging.

Deze commotie heeft Buma/Stemra niet onberoerd gelaten. Buma/Stemra heeft na overleg binnen haar branche organisatie, VOICE, besloten om het tarief voor niet-bedrijfsmatig gebruik van muziek in embedded files niet ten uitvoer te brengen (zoals particuliere profielen op sociale netwerken)."

klaviertasten

BOF: "De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom vindt het besluit van Buma/Stemra om haar regeling te herzien onvoldoende. Zij is tevreden dat Buma/Stemra naar aanleiding van de bezwaren van Bits of Freedom en talloze andere partijen, een eerste stap maakt in de goede richting. Dit is echter nog lang geen oplossing van de bezwaren die Bits of Freedom in haar brief heeft aangegeven, en de discussie hierover moet nog veel uitgebreider worden gevoerd.

Ten eerste is de vraag of voor embedden überhaupt een vergoeding kan worden gevraagd. Buma negeert deze vraag, door aan te geven dat zij bedrijfsmatig embedden wel zal belasten. Ten tweede is de vraag wat als bedrijfsmatig moet worden aangemerkt: is iemand die een blog met advertenties publiceert, ook bedrijfsmatig actief? Ook is het opvallend dat Buma in het geheel niets zegt over de belangen van de internetgebruiker en de kleine Nederlandse muzikant, en hoe aan die belangen tegemoet wordt gekomen."

BREIN, piraterijbestrijder in Nederland, had een rechtszaak aangespannen tegen The Pirate Bay en had daarvoor zelfs bewijsmateriaal vervalst. Piraten zijn het!

Visie of utopie?

verstedelijking
Metropool Amsterdam

In tijden van crisis barsten de utopieën los. Men is in Nederland nog in denial over de val van de dollar, maar de visies over metropolen bloeien als kool. Amsterdam wil de spil zijn van een metropool van Kennemerland over Utrecht tot Lelystad.

Eerder heb ik al bericht over de visie van Alle Hosper die zijn legodoos heeft leeggeschud voor een maquette en een vrijstaat in het water wil. Geheel Gaasperdam moet op de schop. Het Gaasperpark zal bestaan uit kleine eilandjes. Wij gaan allemaal de boot in.

AlleHop
Watervrijstaat Alle Hosper

Metro in de Bijlmer: "De Watervrijstaat in Gaasperdam van Alle Hosper doet alle ideeën verbleken die het stadsdeel momenteel met het gebied voorheeft. Gaasperdam moet van een saaie buitenwijk in een landelijke stadswijk veranderen, waarin iedereen een tuin aan het water heeft. De Gaasperplas wordt vergroot met een uitgraving naar het Gein en zoveel mogelijk land wordt onder water gezet. Dreven worden dijklichamen, waaraan mensen een woonboot kunnen meren. Het wordt dus zoiets als dat recreatiewater vlak voor Vinkeveen waarin en omheen een dorpje met buitenhuisjes is neergezet, maar dan groter: dus de hele Vinkeveense plassen volgestouwd met echte woningen. Het moet de natte droom van duizenden burgers zijn. Eindelijk een aanlegsteiger met een bootje.

De Vrijstad Zuidoost van Studio Klok gooit geheel Zuidoost op de schop. De studio bedacht 1001 kavels waar in het gebied nog gebouwd kan worden, gooide er wat grachten bij, en wil er 25.000 huisjes opzetten, huisjes die door particulieren en kleine collectieven naar eigen inzicht op hun eigen kavel gebouwd mogen worden. Iedereen zijn eigen droomproject en Zuidoost wordt hartstikke volgebouwd. Daarom moeten de bouwers naast en boven zich andere bouwers dulden. Grond is immers duur en zonder dichtheid geen verstedelijking."

Al het groen wordt omgezet in water. De hele Broekzijdse polder komt onder water. Weg met de boeren, koeien en velden. Ook in Rotterdam schijnt men zich erbij neergelegd te hebben dat Nederland over afzienbare tijd onder water komt te liggen door de klimaatverandering. Urgenda wil een drijvende stad.

drijvendestad

Maar Utrecht heeft ook een metropolitaine ambities. Maar zij pakken het heel anders aan.

Utrecht Manifest: "Bij onderzoek naar social design in Utrecht kom je al snel op het identiteitsvraagstuk van de stad. De wederkerende discussie over de ontwikkeling van Utrecht als metropool versus een meer behoudende koers en het koesteren van kleinschaligheid in Utrecht - de zogenaamde ‘identiteitscrisis’ waar soms aan wordt gerefereerd - maakt nieuwsgierig naar de ziel van de stad.

Ook culturele en wetenschappelijke instellingen als Expodium, Walter Maas Huis, Tumult, Studium Generale Universiteit Utrecht, CCAA, MaHKU, Beyond,  Aorta en het Utrechts ArchitectenCafé richten zich onder meer op locale ontwikkelingen en interventies in de stad. Daarmee geven ze inspiratie voor het vinden van nieuwe sociale verbindingen of aanpassingen in de publieke ruimte.

Het in kaart brengen van de groene plekken en open plekken in de stad kan inzicht geven in mogelijkheden voor projecten met urban farming en community gardens. Tuinen waar bewoners gezamenlijk in kunnen werken dragen bij aan levendigheid van de wijk en de sociale binding in de stad."

Groengebied Amstelland

Natuurboog

De ROVB vergadering over de visie van Groengebied Amstelland is net achter de rug. Er werden een paar harde noten gekraakt door een aantal raadsleden, maar het bestuur zat zoals gebruikelijk zoete broodjes te bakken of de pil te vergulden.

Er werd door het bestuur gezegd dat stadsdeel ZO niets in te brengen had in wat Groengebied Amstelland zou beslissen en doen. Even later moest dat weer helemaal ontkend worden. De heer de Boer (CDA) vroeg zich af wat de waarde was van de inbreng van inwoners in bijeenkomsten van GGA en in deze ROVB vergadering. Heeft de burger eigenlijk inspraak in de besluitvorming? Wie bepaalt hier wat er gaat gebeuren? Wat is de invloed van Zuidoost op het GGA?

Groengebied Amstelland stelt zelf dat ze tegen woningbouw zijn aan de zuidzijde van de Gaasperplas maar ook dat precies daar het stadsdeel zichzelf een woningbouw-opgave heeft gesteld. We hebben gezien dat het stadsdeel voor de bouw van Ballorig de hoofdgroenstructuur naast zich neer heeft gelegd. Met andere woorden, de bewering dat het stadsdeel niets te zeggen heeft in Groengebied Amstelland is klinkklare onzin. Het zijn de bewoners die niet mee mogen beslissen. Henk de Boer constateerde deze vreemde gang van zaken en werd meteen brutaal door de voorzitter het woord ontnomen.

Daarna werd door het bestuur toegegeven dat het GGA niet onafhankelijk is en dat de stad wel degelijk zijn invloed uitoefent op GGA. Daarbij heeft Zuidoost maar één vertegenwoordiger in het GGA, dhr Jaensch, een VVDer die sowieso al weinig op heeft met natuur.

Ook stelde dhr. de Boer een vraag over het aantal bomen dat in totaal gekapt zou worden vanaf de jaren 90 tot na de uitwerking van de huidige bouwplannen en of het aantal van 40.000 te kappen bomen klopte. Het antwoord van Jaensch (VVD) was: "...dan het aantal bomen wat er omgehakt zou zijn, ja ik zou u toch willen vragen aan de Stichting om dat te onderbouwen, want ik kan de rekensom niet goed volgen". Geen woord over het aantal dat al gekapt is, geen woord over het aantal dat nog aan de beurt komt.

Er zijn al 8000 tot 8500 bomen gekapt in het Bijlmerpark. In het Gaasperpark worden er 425 gekapt voor onderhoud. Daarna komt het Oranjebos aan de beurt voor woningbouw, dat omvat de hele zuidzijde van de Oranje-gedenksteen tot voorbij Ballorig. Meer dan de helft van De Riethoek gaat verdwijnen. Dus een aantal van 40.000 bomen in 30 jaar tijd is niet overdreven, zeker als je daar ook de kleine bomen en struiken bijtelt die het stadsdeel niet als boom aanrekent. Dat is een onaanvaardbaar aantal.

Dhr Mos (OZO) en dhr Kruik (CU) merkten terecht op dat er geen concreet antwoord werd gegeven op een aantal vragen. Dit bestuur heeft lak aan de raadsleden en de inwoners. Het bestuur vond het ook niet nodig om de documenten behorend bij deze vergadering ter beschikking te stellen van de internet bezoekers.

metrop

Dhr Mos toonde aan dat als de recreatieve boog zoals vermeld in de visie van GGA gelijk is aan de natuurboog, er onvermijdelijk door bouw- en recreatie-activiteiten schade zal toegebracht worden aan de natuurboog. De recreatieve boog valt onder Zuidoost en de natuurboog onder GGA. Dus beide raken mekaar in alle gevallen. Het is in elk geval de bedoeling van het huidige bestuur om de bouwplannen door te drukken. Dhr Jaensch is dus tegelijkertijd (als bestuurslid GGA) tegen de bouwplannen en (als bestuurlid stadsdeel Zuidoost) voor de bouwplannen. Zuidoost Nergens Anders! 

Milieucentrum Amsterdam (zie vorige post) stelt dat de centrale stad de regie moet behouden over de hoofdgroenstructuur om het groen in stand te houden. Maar Stadsdeel Zuidoost volgt nu eenmaal de dictaten van de centrale stad wat woningbouw betreft. Bovendien moet de Structuurvisie er nog aan komen. Duidelijk is dat de tendens om van Amsterdam een metropool te maken ten koste zal gaan van veel groen, wie daar ook over beslist, Zuidoost, de centrale stad of Groengebied Amstelland. (En hoeveel bomen eraan zullen gaan weten we niet. Het feit dat Jaensch weigerde ook maar enig cijfer te noemen, kan een aanwijzing zijn dat het echte aantal de 40.000 nog overtreft.) Wat betreft de visie van een 'metropool' gaf dhr Mos aan dat de aantrekkingskracht van Amsterdam juist de kleinschaligheid ervan is. Daar heeft hij helemaal gelijk in.

Hoofdgroenstructuur

Amsterdam: "Belangrijke delen van het stedelijke groen worden niet beschermd door de “Hoofdgroenstructuur” terwijl dit wel de bedoeling is. Diverse stadsdelen verzuimen hun bestemmingsplannen te actualiseren waardoor de centrale stad op sommige plaatsen niet de bevoegdheid heeft zich uit te spreken over aantastingen van het stedelijke groen.

Dit probleem heeft de wethouder recentelijk een aantal keer in verlegenheid gebracht. De provincie gaf stadsdeel Zuid-Oost, tegen het advies van de wethouder in, toestemming voor de bouw van kinderspeelhal Bal-lorig op de oever van de Gaasperplas. En ook bij het voornemen van stadsdeel Slotervaart een weg aan te leggen door het Rembrandtpark bleek de centrale stad volledig machteloos.

In de nabije toekomst liggen nog meer problemen in het verschiet. Met de invoering van de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening vervalt de hele Hoofdgroenstructuur en heeft de centrale stad geen enkele bevoegdheid zich met het groenbeleid van de stadsdelen te bemoeien. Milieucentrum Amsterdam voorziet grote problemen voor het behoud van het Amsterdamse groen als van Poelgeest niet tijdig zorgt dat de centrale stad de regie over het stadsgroen in handen krijgt."

De gemeente Amsterdam evenwel beweert dat de hoofdgroenstructuur grotendeels gehandhaafd en in omvang fors uitgebreid wordt. Maar blijkbaar slokt de komende Structuurvisie toch de Hoofdgroenstructuur helemaal op. Een stad die nog niet eens in staat is om één enkele metroverbinding probleemloos aan te leggen, vindt nu dat Amsterdam moet uitgroeien tot het stedelijke centrum van een metropoolregio.

Het schijnt dat we "metropolitaan" moeten gaan denken, dat wil zeggen dat de stad zich moet uitbreiden als een olievlek over wat nog overblijft van het groen. Métropolitain betekent in Parijs 'de metro'. Dus als nu eerst een goede oplossing gevonden wordt voor de noord-zuidlijn dan kunnen we misschien gaan denken aan het opstoten in de vaart der volkeren.

ParAm1

Woensdag 14 oktober organiseert Milieucentrum Amsterdam een bijeenkomst over de Hoofdgroenstructuur, waarbij wethouder Van Poelgeest zijn laatste ideeën over de nieuwe Hoofdgroenstructuur zal presenteren.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Locatie: Amsterdams Marionettentheater
Nieuwe Jonkerstraat 8 (vlak bij Nieuwmarkt)

Routebeschrijving en kaart

Programma woensdag 14 oktober

20.00    Inloop met koffie/thee
20.30    Presentatie Wethouder van Poelgeest, aansluitend discussie met de zaal
22.30    Napraten met een drankje

Lees ook dit.

Vanavond wordt in de ROVB, Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Beheer, vergaderd over de nota Van Mus tot Zwaluw en de Visie en het Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland. Om 20:00 kunt u de vergadering online volgen (als alles werkt).
Ik moet jammer genoeg constateren dat geen van de documenten voor deze vergadering te downloaden zijn (pagina niet gevonden).

De stad en zijn bewoners


lgSDFW1254919877

Volkskrant: "Er mag wel eens wat meer ‘liefde’ voor de stad doorklinken in het kabinetsbeleid, bepeinst Maarten van Poelgeest. De grote stad wordt altijd als een bundeling van problemen gezien. Wat nou poel van ellende?

‘Wereldwijd gaat de trek naar de stad voort. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad. De nieuwe economie – kennisindustrie, creatieve industrie, dienstverlening, toerisme – heeft de stad als natuurlijke biotoop. Hier willen de mensen wonen. Met alle voorzieningen. Compacte steden zijn de motor van onze economie.’ 

Ook in politieke zin breken voor de stad belangrijke weken aan. In oktober presenteert Amsterdam de Structuurvisie 2040, een schets over hoe de stad verder denkt uit te breiden. In diezelfde maand moet het kabinet beslissen over de plannen van Almere en Amsterdam om naar elkaar toe te groeien, onder meer via een ov-verbinding in het IJmeer.

‘Het is goedkoper om ergens in de provincie grote bouwlocaties te ontwikkelen. Bouwen in de stad is duur. Dat is een keuze. De stad helpen is niet eens een kwestie van centen. Geef ons de mogelijkheid om zelf te verdienen. Bijvoorbeeld door het opleggen van 1 procent extra btw. Iedereen profiteert van onze voorzieningen, maar de gemeente zelf wordt er niet rijker van.’ "

Als het goedkoper is om te bouwen in de provincie dan lijkt dat een veel betere oplossing voor de behoefte aan woningen, zeker in een tijd van crisis, en die crisis zal de komende jaren niet minder worden. Onze politici moeten zich realiseren dat er grenzen zijn aan de maakbaarheid van de samenleving en aan het incasseringsvermogen (financieel en gevoelsmatig) van de inwoners. Het importeren van nieuwe arbeidskrachten en het aanmoedigen van immigratie is gedoemd om tot mislukking en ellende te leiden. Amsterdam Zuidoost zit aan de grens van zijn gebied tegen Utrecht aan. De enige mogelijkheid om uit te breiden is de lucht in (net als van Speijk) met hoogbouw of het groen en het milieu nog meer aantasten.

Vrijstaat Amsterdam is een tentoonstelling die een aantal architecturale mogelijkheden uitwerkt. De VPRO heeft een website compleet met video opgezet over De Eeuw van de Stad. Maar of dat ooit tot iets positiefs zal leiden is de vraag.

JoepBertrams

Liefde voor bakstenen, of voor mensen?

Het is duidelijk dat mensen liever tussen het groen wonen. Als er iets de zeden kan verzachten dan is dat de natuur. De Franse filmer Jacques Tati heeft als geen ander het gevoel van nostalgie beschreven als het dorpse aspect van wonen verdwijnt. Dat gevoel is universeel. Het gaat om een strijd tussen de grote belangen van het bedrijfsleven en dat van de inwoners. Hoe groter een stad hoe groter de problemen met de banlieues, de buitenwijken en voorsteden. Parijs kent grote problemen in haar banlieue met immigranten, net als Zuidoost. Of de naam banlieue ontstaan is als plaats van balling van ongewenste activiteiten en groepen of als naam voor het gebied tot waar de autoriteit (le ban) van de stad gold, is niet zeker.

In elk geval is duidelijk dat naarmate een stad groeit er meer economische mogelijkheden komen maar ook grotere problemen met inwoners. Het opgeven van groen en natuur voor economisch voordeel van de stad is niet alleen ongewenst door de bewoners maar is ook slecht voor de leefbaarheid, het milieu, en leidt tot toenemende vervuiling van steden. Alleen al daarom is het ontwikkelen van steden als Almere, het inplanten van bedrijven en infrastructuur daar, een betere oplossing dan het ongebreideld doorgroeien van Amsterdam tot een log, onwerkbaar geheel, dat verstopt dreigt te raken door slechte vervoersmogelijkheden en milieuvervuiling. Het uitbreiden van het wegennet om Amsterdam toegankelijker te maken is klinkklare onzin als Amsterdam zelf deze toestroom van vervuilend verkeer niet meer aankan. De enige oplossing is goed openbaar vervoer, en maak het gratis, ook tussen Almere en Amsterdam. Voor de binnenstad is de metrotram zoals voorgesteld door de SP een beter en goedkoper alternatief.

Het plukken van de burger om de stad uit te breiden is niet de juiste aanpak. Maarten van Poelgeest komt als stadsstrateeg in aanvaring met de wensen van GroenLinks in Zuidoost en de meerderheid van de andere partijen. Ik hoop dat GL Zuidoost zich kan handhaven tegenover van Poelgeest.

Laat de politiek zich in de eerste plaats bezighouden met het oplossen van dringende problemen in alle wijken. Haal het geld bij de bedrijven die winst maken en niet bij de burgers. Bedrijven maken al het meeste gebruik van de voorzieningen, wegen, en infrastructuur. Zolang het probleem van het geweld in Zuidoost niet is verdwenen, zal de economische opgang op zich laten wachten.


In het verleden ging het om kwajongensstreken, nu gaat het om moord en zware criminaliteit. Het 'verstedelijken' van Zuidoost zal daarbij niet helpen, integendeel. Wij willen een leefbaar Zuidoost, waar het prettig is te wonen, te werken, te wandelen en te fietsen, zonder angst. Liefde voor Zuidoost ontbreekt hier zeker niet, heer van Poelgeest, maar de liefde voor politici die alleen oog hebben voor projectontwikkelaars en bedrijven is nihil. De aantrekkingskracht, het kenmerk van Zuidoost is het groen en dat willen we houden ZO.

The eagle has fallen

Dollar burns

Het is zover. De heerschappij van de dollar is voorbij. Het was onvermijdelijk.

Independent: "In the most profound financial change in recent Middle East history, Gulf Arabs are planning – along with China, Russia, Japan and France – to end dollar dealings for oil, moving instead to a basket of currencies including the Japanese yen and Chinese yuan, the euro, gold and a new, unified currency planned for nations in the Gulf Co-operation Council, including Saudi Arabia, Abu Dhabi, Kuwait and Qatar.

Secret meetings have already been held by finance ministers and central bank governors in Russia, China, Japan and Brazil to work on the scheme, which will mean that oil will no longer be priced in dollars."

Breitbart: "The United Nations called on Tuesday for a new global reserve currency to end dollar supremacy which has allowed the United States the "privilege" of building a huge trade deficit."

ZO op de fiets

fietster

ZO op de Fiets! Fietsnota 2009 Amsterdam Zuidoost 

In het bestuursakkoord 2006-2010 is opgenomen dat een nieuwe fietsnota wordt opgesteld. De vorige nota dateert uit 1993. Tevens speelt mee de vernieuwing die heeft plaatsgevonden in het stadsdeel en het huidige beleid van de centrale stad.  

Via een online enquête is geïnventariseerd wat fietsers, bewoners en andere belangstellenden vinden van het fietsen in Zuidoost. Tevens is nauw samengewerkt met de Fietsersbond en de Dienst IVV van de centrale stad.  

Dit heeft geresulteerd in de concept Fietsnota Zuidoost 2009 die op woensdag 14 oktober de inspraak in zal gaan. 

Inspraakbijeenkomst 

De inspraakbijeenkomst zal op woensdagavond 14 oktober worden gehouden van 1900-2100. Op deze avond zal de concept fietsnota kort worden toegelicht. Tijdens de inspraakbijeenkomst ontvangen we graag uw reacties op de inhoud van de concept fietsnota. 

Woensdagavond 14 oktober vanaf 19:00 uur 

Aanvang bijeenkomst om 19:15 uur, afsluiting om 21:00 uur 

Locatie: Informatiecentrum Zuidoost, Stadsdeelkantoor 

De inspraakperiode loopt van 14 oktober tot en met 11 november 2009. Tijdens deze inspraakperiode, ligt ter inzage: De Concept Fietsnota Zuidoost 2009, ZO op de Fiets! 

Tijdens de inspraakperiode kunt u de concept nota inzien in het informatiecentrum op het stadsdeelkantoor Zuidoost aan het Anton de Komplein 150 of via de website, www.zuidoost.amsterdam.nl.

U kunt ook schriftelijk reageren door uiterlijk 11 november 2009 een brief te sturen naar Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, t.a.v. de heer D.S. Madja, Postbus 12491, 1100 AL, Amsterdam Zuidoost.


Het was handig geweest als het stadsdeel die conceptnota ook had meegestuurd. Ik heb gezocht, maar niets gevonden. Als ik de nota te pakken krijg, hoort u het nog.

Het koldermodel

Immis

Terwijl Nederland toch een van die landen is waar heel wat minder sprake is van racisme en discriminatie dan in omringende landen, is er toch een media-industrie aan het ontstaan die bol staat van verwijten van racisme aan de Nederlandse bevolking. Die onzin komt van de Nederlandse intelligentsia, de 'grachtengordel', de theoretische commentator die hoog in zijn ivoren toren de goegemeente eens flink de les zal spellen.

We hebben het al eerder gehoord in uitspraken als 'de Nederlandse identiteit bestaat niet', 'voer sharia in als de meerderheid dat wil', 'schaf tolerantie af', en nu 'schaf de integratie af'. Allemaal uitingen van heel vergaande tolerantie van immigranten en hun cultuur. Pim Fortuyn is zelfs vermoord voor de lieve vrede met de immigrant. Dat gaat wel erg ver. Toch bestaan sommigen het om de Nederlanders te beschuldigen van racisme. Het gaat hier niet om een aanval op de rechts-extremist, maar op diegenen die een geïntegreerde, vreedzame samenleving willen. Men gaat daarbij uit van een beeld van de immigrant als 'nobele wilde', de 'noble savage', vrij van alle kwalen van de beschaving, zoals die is geportretteerd door Leni Riefenstahl in haar latere werk over Afrikaanse stammen dat in feite bol staat van fascistische esthetiek (Kraft und Schönheit). Natuurlijk gesteld tegenover het beeld van de harde, totalitaire en racistische Nederlander.

Het laatste staaltje van polderverwarring of volksverlakkerij is dit artikel van Martijn de Koning: Weg met de integratie

"Het integratie- en immigratiebeleid zijn daarmee bij uitstek nationalistisch van aard. Alles wat van buiten de grenzen van Nederland komt, is een probleem voor de homogeniteit van de samenleving en dient gepacificeerd te worden.

Dit gebeurt op verschillende manieren zoals Schinkel laat zien: Allochtonenweblog: Schaf het integratiebeleid af (Willem Schinkel)

1 De genealogisering van integratie, dat wil zeggen: de overdracht van het integratieprobleem op volgende generaties ‘migranten’.
2 De dispensatie van etniciteit en integratie: autochtone Nederlanders worden voorgesteld als een etnisch neutrale categorie, en dat is de norm.
3 Het culturisme, ofwel een culturele vorm van racisme, dat uitgaat van het inherente conflict tussen culturen. In het culturisme bestaat een rangorde van culturen waarbij de ‘dominante cultuur’, ofwel de ‘cultuur’ van de samenleving, bovenaan staat. In het culturisme wordt de verklaring voor sociaaleconomische achterstanden en voor criminaliteit gevonden in de culturele achtergrond van een burger. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in geen geval bij de samenleving. Deze nadruk op cultuur heeft een uitsluitend effect en is sociologisch uiterst problematisch.
4 De retoriek van het multiculturealisme: hier gaat het om het forceren van een breuk met het verleden door culturistisch te spreken over integratie. Het idee is hier dat Nederland jarenlang een multicultureel beleid heeft gevoerd dat de eigen cultuur van migranten heeft gestimuleerd en zo uiteindelijk tot polarisatie heeft geleid.

Het gaat echter niet alleen om erbij horen. De nota “Zorg dat je erbij hoort” maakt ook duidelijk dat allochtonen de kernwaarden van deze samenleving niet alleen moeten kennen en respecteren, maar ook moeten accepteren (p.10). De discussie over integratie is door de nadruk op cultuur eigenlijk een discussie over assimilatie geworden. Allochtonen moeten assimileren maar kunnen dat nooit vanwege dat geinstitutionaliseerde racisme.

Nu staat de redactie van Geenstijl.nl (althans bij mij) niet bekend om haar bovenmatige intelligentie en begrip, maar deze is toch wel aardig omdat het goed aangeeft hoe eendimensionaal integratie is geworden:

   1. Allochtonen moeten het sociaal-economisch beter doen
   2. Allochtonen moeten zich aanpassen aan onze cultuur
   3. Allochtonen moeten loyaal zijn aan Nederland
   4. Allochtonen moeten ‘ons’ aardig vinden.

Nogmaals terwijl we net een categorie mensen als allochtoon benoemd hebben omdat ze niet voldoen aan die vier punten en dat ook nog eens zodanig hebben ingebed in beleid en discussies dat ze er ook niet aan kunnen voldoen. Door de nadruk ook nog eens te leggen op identificatie en gevoelens wordt het integratie beleid zo goed als totalitair; het gaat bij integratie om de volledige controle op het leven van migranten: politiek, cultureel, filosofisch, religieus, sociaal, economisch en ook nog eens emotioneel. Het integratieparadigma is verworden tot een dwangbuis waarin migranten gedwongen moeten worden om het heersende idee van Nederland als natie-staat te volgen omdat het goed voor ‘hen’ en voor ‘ons’ is.

Het meest vergaande is het anti-radicaliseringsbeleid. Radicalisering wordt per definitie gezien als iets dat bestreden moet worden (even vergetend dat de eerste en tweede golf feministen ook als radicaal golden en dat we in het verleden zelfs zoiets hadden als een Politieke Partij Radicalen). Opnieuw wordt daarbij vooral gericht op allochtonen (moslims) en wordt het begrip polarisatie gereserveerd voor spanningen tussen moslims en niet-moslims en de opkomst(?) van radicaal-rechts. Dat er ook zoiets als een ‘radicalisering van het midden’ heeft plaatsgevonden waardoor iedere (ongewenste) publieke uiting van islam nogal snel als radicaal (en dus ongewenst) wordt aangemerkt, wordt ook vergeten.

... hoe loyaal is Nederland ten opzichte van de migranten en hun nakomelingen?

Wetenschappers staan vaak vooraan om de overheid van advies te dienen over het integratiebeleid waarmee we eigenlijk kritiekloos het hele integratieparadigma reproduceren én legitimeren. Misschien is het tijd om dat niet meer te doen? Misschien is het tijd om allochtonen te adviseren vooral niet teveel in dit land te integreren?"

vnrep

Het eerste wat opvalt is de beschuldigende toon. Een beschuldiging van racisme, want daar komt het in feite op neer, is niet mis. Daar moet je goede argumenten voor hebben. Zoals ik al zei is het uitgangspunt 'de eerlijke wilde', de eerlijke immigrant die met zijn cultuur de Nederlandse cultuur komt aanvullen. Er wordt door Martijn de Koning met geen woord gerept over de moeilijkheden in onze samenleving met immigranten. Die bestaan eenvoudig niet, en als ze al bestaan dan zijn ze veroorzaakt door de Nederlanders. Het is nog maar net dat de auteur het woord 'natie-staat' niet omzet in nazi-staat; in feite is dat precies wat hij zegt, dat het integratiebeleid 'totalitair' is. Dat e.e.a. mis gaat in het integratiebeleid is duidelijk, dat de bedoeling fout is is onzin. Maar wat ook duidelijk is, is dat immigranten profiteren van de welvaart in Nederland, anders zouden ze hier niet willen leven. Is het dan teveel gevraagd dat ze zich toch enigszins aanpassen en onze verworvenheden respecteren?

Immigranten komen meestal uit landen die het niet zo nauw nemen met discriminatie, mensenrechten, rechtvaardigheid, gelijkheid. Die 'cultuur' nemen ze vaak mee naar hun gastland. Het lijkt me dat een aanpassing van deze primitieve normen een noodzaak is wil je problemen vermijden. Want er zijn wel degelijk zware problemen met sommige ethnische groepen. Het lijkt erop dat de Koning c.s. ons wil aanpraten dat we de criminaliteit, de discriminatie van homo's en vrouwen, de eermoorden, vrouwenbesnijdenis, fraude, etc. maar moeten accepteren, want dat is hun cultuur. Verborgen racisme à la 'Het zijn toch zulke primitieven, ze zullen toch nooit veranderen'? Het lijkt mij een teken van de verwarring in de geesten en ons onderwijs dat dergelijke onzin naar buiten komt.

Het artikel van de Koning is wereldvreemd en negeert de reële problemen waarmee een groeiend deel van de Nederlandse bevolking geconfronteerd wordt naarmate de immigratie toeneemt. Onlangs riep zelfs de VN weer op om  meer ongeschoolde immigranten toe te laten. Dat zal zeker gunstig zijn voor de migranten. Maar het is ook vragen om problemen, die juist ontstaan bij de laag opgeleiden. Er zijn nauwelijks problemen met de hoger opgeleiden. Het enige voordeel is voor een neoliberale economie: de instroom van goedkope arbeidskrachten, waardoor ook de arbeidsmarkt in Europa onder druk zal komen te staan en waardoor de armoede en sociale onrust toe zullen nemen. Dat het ook mogelijk moet zijn om de derde wereld de kans te geven om ook welvaart te genereren komt bij de beleidsmakers niet op. Dus de uitbuiting, de 'globalisering' gaat gewoon door.

Integratie is eenvoudigweg een kwestie van samenleven, samen leven, het rekening houden met anderen, en aanpassen van beide kanten is daarbij essentieel. Samenleven hoort de norm te zijn. Het enige resultaat van artikelen als dat van de Koning is dat de Nederlander het ook gaat vertikken om nog langer tolerant te zijn (zelfs het bestaan van tolerantie wordt ontkend!). De ultieme consequentie van wat de Koning c.s. nastreven is apartheid. Elk zijn eigen 'cultuur' in zijn eigen hokje, met zijn eigen sharia, zijn eigen discriminatie en criminaliteit. Zoiets als wat je nu in Zuid-Afrika hebt, een nieuwe vorm van apartheid maar waarbij elke groep even onstabiel is en in permanente crisis leeft. Gelijkheid in armoede.

De praktijk heeft geleerd dat het verdoezelen van problemen, het aanpassen van het taalgebruik, het beschuldigen van racisme, negatief werken. Het schijnt evenwel bon ton te zijn in elitaire kringen om als er problemen zijn, de terminologie te veranderen of dan maar de wetten aan te passen. Zelfs het vergelijken van de vroegere PPR met terroristen gaat hen niet te ver. Is er groeiende criminaliteit? Schaf dan de wetten af, dan kan er ook niet tegen gezondigd worden. Is er groeiende discriminatie, schaf dan de tolerantie af. Gaat de integratie mis, schaf dan de integratie maar af. Dat is een typische waanconstructie die neerkomt op struisvogelpolitiek. De eigenlijke drijfveer is Nederland nog meer migranten in de maag te splitsen zodat er goedkope arbeidskrachten instromen. En dat op een moment dat de werkgelegenheid al sterk bedreigd is. Het is een puur neoliberaal item. En daarvoor is het nodig de Nederlander uit te maken voor racist als hij die bevolkingspolitiek niet ziet zitten. Nederland is in last.

Het joodse volk bestaat niet

... enkel een joods geloof bestaat. Het joodse volk is een mythe die is geschapen in de 19e eeuw door joodse ideologen ter rechtvaardiging van en voor de opbouw van een joodse staat. Dat is wat Shlomo Sand, hoogleraar moderne geschiedenis aan de universiteit van Tel-Aviv, beweert in zijn boek dat in Israël en Frankrijk een beststeller is geworden. En hij heeft gelijk. De Engelse vertaling is net uit.

ClPJfI

Alle huidige problemen met en in Israël, ethnische zuiveringen in Palestina, racisme, fundamentalisme, geloof in eigen superioriteit, rassenwaan, zijn ontstaan uit deze verwerpelijke mythevorming.

Standaard: "'Alle kinderen in Israël krijgen vanaf de lagere school in de geschiedenisles te horen dat het Joodse volk in het jaar 70 na Christus door de Romeinse keizer Titus uit Israël is verdreven en zich in diaspora over Europa heeft verspreid. Ze lezen met andere woorden de Bijbel alsof het een geschiedenisboek is, zelfs in het seculiere onderwijs. En vermits Israël het land van herkomst is, zo leerden we allemaal, is het ook dat van thuiskomst voor het Joodse volk.'

'Alle Joden zijn van die gemeenschappelijke afstamming doordrongen. Zelfs ik, die me gespecialiseerd had in hedendaagse cultuurgeschiedenis, was er jaren van overtuigd dat de exodus en de diaspora echt gebeurd waren. Tot een archeoloog me vertelde dat er nooit een verbanning had plaatsgevonden. Des te verbazingwekkender vond ik dat alle historici van de oude geschiedenis wisten dat dit verhaal een mythe is. Terwijl de hele bevolking ervan overtuigd is dat het wel waar is. De ballingschap staat zelfs op onze bankbiljetten vermeld.'

Waar komen de miljoenen Joden in de diaspora dan wel vandaan?

'Plaatselijke bekeringen. Niet de Judeërs hebben zich verspreid, maar hun geloof.'

... alle nationalistische stichtingsmythes zijn gevaarlijk als ze een volk zo exclusief definiëren dat het anderen uitsluit. Maar aan mijn universiteit, in Tel Aviv, zijn wetenschappers intussen wel op zoek naar het “Joodse gen”, het gemeenschappelijke DNA van alle Joden ter wereld. Zulk onderzoek wordt gefinancierd door Joodse miljonairs, die willen bewijzen dat alle Joden rechtstreeks van koning David afstammen. Dat soort onderzoek lijkt trouwens sterk op de racistische fysieke antropologie, waarop het nazistische antisemitisme zich baseerde.'

'Het zionisme wil de mythe van het Joodse natie-volk in ballingschap in stand houden, omdat de exodus het ideologische fundament vormt voor het recht op terugkeer naar het Beloofde Land, en dus voor de stichting van de Joodse staat Israël. Het gevolg van die nationalistische ideologie is dat Israël toebehoort aan alle Joden ter wereld, maar niet aan de niet-Joden, die al generaties lang in het land wonen. Nochtans is het veel waarschijnlijker dat een Hamas-militant in Gaza genealogisch afstamt van een Jood uit de eerste eeuw na Christus dan dat een Joodse immigrant uit Rusland dat doet.'"

Torah

Jews Against Zionism: "The term "Zionism" was first introduced in 1893 by Nathan Birmbaum, but Theodor Herzl, an Austrian Jew born to a prosperous, emancipated Budapest family, is recognized as the founder of the Zionist ideology when he published his book in 1896, "The Jewish State", where he declared that the cure for anti-semitism was the establishment of a Jewish state. As he saw it, the best place to establish this state was in Palestine.

While Herzl claimed that the establishment of a "Jewish" state would cure anti-Semitism, he also promoted anti-Semitism to further his cause."

Van Gogh Blog

Het Van Gogh Blog is van start gegaan. Een aanrader. Tegelijk komt een nieuwe editie van de brieven uit. Wel pittig duur, maar o zo mooi. Ik heb nog een oude editie van begin jaren 50 in vier delen (bevat de brieven in de originele talen). De brieven komen ook op het internet te staan (Engelstalige website), met facsimile en een Engelse vertaling.

Bekijk nou toch eens die knotberken, die zijn toch machtig, zelfs pijnlijk mooi! Het knoestige van het Hollandse landschap, kale takken, het knotten dat verwijst naar het knotten van de ziel, twee mensen, een vrouw en een man, op de rug gezien, beiden op andere paden, maar bij dit perspectief in de verte uiteindelijk bij mekaar uit te komen, of toch niet? Dit is bijna een profetisch zelfportret van Van Gogh.

Knotberken
Knotberken

Van Gogh Blog: Het is van een intimiteit!

"De natuur is hier uitzonderlijk mooi. Alles en overal. De hemelkoepel is van een wondermooi blauw, de zon heeft stralen van bleekzwavelgeel en het is zacht en vriendelijk als de combinatie van hemelsblauwe en gele tinten bij Vermeer van Delft. Ik kan niet zo mooi schilderen, maar ik ga er zo in op dat ik me laat gaan zonder ook maar aan één enkel voorschrift te denken.

Maar wat een natuur! Het is een stadspark waar ik zit, vlak bij de straat met de vrouwtjes en Mourier bijvoorbeeld kwam daar nauwelijks, terwijl we toch bijna dagelijks in deze parken wandelden, maar dan aan de andere kant (er zijn er 3). Maar je begrijpt dat juist dat iets ondefinieerbaar Boccaccio-achtigs aan de plek geeft. Deze kant van het park is trouwens om dezelfde redenen van kuisheid of moraal verstoken van bloeiende struiken, zoals de oleander. Het zijn gewone platanen, dennen in strakke struiken, een treurboom en groen gras. Maar het is van een intimiteit! Er bestaan zulke parken van Monet."

Kill voor de poen

Wat me opvalt aan het overgrote deel van de rap/gangster clips die op het net de ronde doen, en ook die welke u hier kunt zien, is dat er een dubbelzinnige boodschap inzit. 'Het is een schande dat er doden vallen, dus moeten we ons bewapenen', 'We zijn tegen geweld, maar wij willen onze criminelen vrij'. Het is primitieve onzin die alleen maar geweld en criminaliteit verheerlijkt. Zo ook op de website van Greengang:

 

Jongens, luister zelf even naar wat jullie uitkramen. Er klopt geen donder van. Free Willy en OSS? No way, Poepie! Het vrijlaten van criminelen en het opkomen voor gekillde bros - wat aansporen tot minder geweld moet voorstellen - zijn niet met mekaar te rijmen. Nou, in zekere zin wel, want het slachtoffer is vaak ook een dader. Het gaat om verheerlijking van geweld en geld bij de Green Gang. Allemaal afgekeken van racistisch America, een wereld die ze in feite verafgoden. Met andere woorden deze jongens bloeien op in racisme, het is hun bestaansreden. Provoceren en het promoten van racisme is hun doel. Leve de Bronx, leve het geweld, leve de criminaliteit en veel poen, dat is hun motto. Get real, get a life, dudes! Het rapgebeuren is een alibi voor geweld en criminaliteit. Deze jongens kunnen beter emigreren naar New York. Daar heb je pas een echte gangster scene. Net als op de gangster films. Greengang or gangreen, what's the difference? De kleur is denk ik afgekeken van de (nu bijna waardeloze) dollar.

Kill

poen

Af en toe kom ik een onderdeurtje van een rapboy tegen; op het moment dat hij Nederlanders ontmoet, begint hij te rappen (het enige wat te verstaan is is 'fuck'), daarbij haalt hij een flap bankbiljetten te voorschijn en begint die te flipperen, terwijl hij loopt alsof hij al jaren in de WAO zit. Een zielige bedoening.

Waarom die dubbelzinnige boodschap van de rappers? Omdat het slachtoffer ook de dader had kunnen zijn. Het is puur toeval dat nummertje X doodgeschoten is. Nummertje X had net zo goed nummertje Y afgemaakt kunnen hebben. Het gebrek aan normen en waarden is algemeen in deze kringen.

"We zijn toch allemaal gelijk, allemaal gelijk..."

De mentaliteit van de jungle heerst in Zuidoost, dat komt ook duidelijk tot uiting in de uitzending van NOVA gisteren. Een aantal mensen uit Suriname, de Antillen, Ghana, etc. zijn hier gekomen om geld te verdienen het dondert niet hoe. Komend uit een vrij primitief milieu in het buitenland of een foute 'cultuur' die is doorgegeven door ouders, krijgt het jungle gevoel de overhand omdat de politie eenvoudigweg niet ingrijpt of het niet aankan. Dat er niet meer politie wordt ingezet in Zuidoost grenst aan waanzin.

Green Gang

Die mentaliteit van profiteren zie je ook bij sommige nog vrij fatsoenlijke mensen met een reguliere baan. Herhaaldelijk is Stadstoezicht in het nieuws geweest in het verleden met berichten over gigantische fraude met parkeervergunningen. Later hebben een aantal werknemers van Stadstoezicht meer politiebevoegdheden gekregen. Je hoopt dan maar dat de rotte appels intussen zijn ontslagen. Dus het begint al bij de doorsnee immigrant. Het gaat meestal om laag opgeleiden. Daarom is goed onderwijs zo van belang, zodat mensen los komen van die primitieve cultuur. Op het moment dat je in alle huizen van immigranten een gevulde boekenkast aantreft met ook een aantal Nederlandse boeken, zal het probleem grotendeels opgelost zijn.

Hier een reactie op de uitzending van NOVA:

"Ik ben een Nederlander van Surinaamse afkomst die in de wijk Gaasperdam in Zuidoost woont die wij de laatste tijd zeer sterk zien verslechteren. Een groot probleem in de Bijlmer is de toenemende illegaliteit. Voorbeeld: onze vorige Ghanese buren die ook illegaal waren, zijn onlangs vertrokken naar België omdat ze daar een verblijfsvergunning denken te krijgen. Hun huis hebben ze onderverhuurd aan een groep van 7 andere illegale Ghanezen voor wie de woning veel te klein is met alle gevolgen vandien. Nu maakt het mij helemaal niets uit wat iemands achtergrond is, maar het is wel zo dat wij zijn komen te wonen in een sterk vervuilde, lawaaierige, en soms zelfs gevaarlijke straat.

Moeten wij nu zoals zovele anderen ook gaan verhuizen naar Almere of Hoorn? Autochtone Nederlanders in onze straat rekenen op de PVV, maar die brengt de oplossing niet. Ik hoop op het verstand van de fatsoenlijke politieke partijen, inclusief de PvdA, voordat het te laat is."

Invloed uitoefenen

Stadsdeel Zuidoost heeft een speciale pagina met informatie voor het geval u invloed zou willen uitoefenen op de ontwikkelingen: Hoe kan ik invloed uitoefenen?

invloed

VU hortus naar Zuidoost?

vuhortus

AT5: "Naast de bekende Hortus Botanicus aan de Plantage Middenlaan heeft de stad nog een andere Hortus bij de Vrije Universiteit (VU). Deze bestaat als sinds 1967 maar als het aan de VU ligt gaat de Hortus binnenkort verdwijnen omdat op die plek een psychiatrische inrichting moet komen. De Hortus kwam zaterdag in actie omdat zoiets unieks niet mag verdwijnen.

Het staat al vast dat de Hortus niet op dezelfde plek kan blijven. Wel wil de VU dat de collectie niet verloren gaat. Er wordt nog nagedacht over een nieuwe locatie."

Petitie voor behoud van de hortus.
Hortus tour.

Als de hortus dan toch naar een andere locatie zou moeten zoeken:
Beste locatie: Amsterdam Zuidoost
, Gaasperdam, op de plek waar het golfterrein ingericht zou worden (maar intussen is afgeblazen) ten oosten van Gein.

Daar in de buurt kan dan in 2022 de Floriade georganiseerd worden. Dus als het stadsdeel Zuidoost en Groengebied Amstelland ernst is dan moet de overheveling van de VU hortus gerealiseerd kunnen worden.

Foto's van de voorbereidingen voor de Floriade van 1982.

Floriade1982
Floriade 1982

Culinair nazomeren

Cul

De Europese gemeenschap heeft werkelijk zijn best gedaan met het financieren van dit uniek evenement in winkelcentrum Gein. Zoals beloofd ben ik vandaag nog eens gaan kijken. En warempel er stonden vijf kraampjes, waarvan twee geen ondernemers maar gewone mensen met wat eetwaar, een paar Joegoslaven en Vietnamezen denk ik. Ik ben bang dat deze twee voor niets zijn opgekomen. Surinamers kopen niet gauw vreemd eten. Nu voel ik me een beetje bezwaard omdat ik geen Joego-shashlik en Vietnamese loempia heb gekocht.

festijn2

Niks culinair nazomeren. Het was huilen met de pet op. Ik had een groothoekfoto gemaakt en twee Surinaamse dames begonnen meteen te protesteren, terwijl ze nauwelijks zichtbaar waren op de foto. Waarschijnlijk hadden die dames op dat moment ergens anders aan het werk moeten zijn. Dus ik heb een dreigende rassenrel verhinderd door te doen alsof ik de foto verwijderde.  Wat een ambiance!

festijn1

Emile Jaensch: "Zuidoost telt een groot aantal cateraars die de sterren van de hemel koken, maar om verschillende redenen niet doorgroeien naar een restaurant. Ik denk dat het voor hen goed is om te zien dat er bij de bewoners echt wel vraag is naar goede horeca. Het is de eerste keer dat dit georganiseerd wordt, maar het is de bedoeling dat het uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend door het stadsdeel reizend eetcircus."
Het circus is er inderdaad wel, maar het culinair nazomeren lukt niet erg. Nog een vraagje aan de heer Jaensch: hoeveel subsidie is hier ingestopt en waar is dat aan besteed? Hoeveel heeft ons dit Geintje gekost? De drie ondernemers die wat verkocht hebben zullen wel wat winst gemaakt hebben neem ik aan.

Sweet bij P&W

Gisteren was Elvira Sweet bij Pauw & Witteman. Een hoop woorden, maar een teleurstellende uitkomst. Waar was de politie bij dit gesprek? Geen interesse? Niet uitgenodigd? Na de inleiding komt mevr. Sweet als eerste item aan het woord. De moeite van het bekijken waard is het nieuwe boek van Conny Braam.


NRC: "De ingrijpende vernieuwing van de Bijlmer, in 1992 gestart om een eind te maken aan criminaliteit en overlast, heeft geleid tot een verschuiving van de problemen van het centrum naar de grenzen van Amsterdam-Zuidoost.
Hoewel de criminaliteitscijfers in Zuidoost dalen, klaagt de middenstand in Holendrecht en de Venserpolder over inbraak, straatroof en geweld. „Ik ken geen 
winkelier hier die niet is beroofd”, zegt de eigenaar van café Misty.

„De onderklasse is verhuisd naar de randen van Zuidoost en daar zie je de problemen toenemen”, zegt econoom Jeroen Slot van de gemeentelijke dienst Onderzoek & Statistiek. „Maar de ellende verspreidt zich inmiddels ook naar gebieden als Diemen-Zuid bij de Venserpolder en Reigersbos bij Holendrecht.” 

Evert Hartog, deelraadslid van de SP, die in de Venserpolder woont, wijt het aan de voortdurende bezuinigingen op het welzijnswerk. Belliot: „De politiek heeft zich afgewend van de onderklasse. Alle aandacht gaat nu uit naar integratie, islam en de Marokkanen in Amsterdam-West.”

In Zuidoost wonen verhoudingsgewijs veel jongeren. Door het grote aantal eenoudergezinnen is er weinig toezicht op hen."

Jan Blokker over de AOW


Donner is een boef, zegt Jan.

Een koude kermis

Winkelcentrum Gein heeft een stimuleringsster gekregen. Driewerf hoera! Vanmiddag ben ik even gaan naar kijken naar het grote festijn dat zou aangericht worden in het winkelcentrum.

WoFoT

Vanaf drie uur zou de World of Food on Tour beginnen. Hier het flyertje. Daar zeg ik geen nee tegen. Op naar Gein. Edoch... het was een triest schouwspel, één kraampje met bara's voor €1,50. Dit was het grote festijn:

Festijn

Tja, wat moet je daar van zeggen? Het is weer typisch Zuidoost. Ik probeer het morgen nog een keer. En als ik geen schalen zie met gratis hapjes zoals op de bovenste foto, dan zwaait er wat!

Veel animo uit Gein3dorp zal er wel niet zijn, want de Echo en het Stadsblad worden niet meer verspreid hier. Het zal het stadsdeel worst zijn waar hun geld voor mededelingen in die krantjes naar toe gaat.

De Europese Gemeenschap schijnt bijgedragen te hebben aan de financiering van dit grootse evenement. Maar waar is dan toch het geld blijven plakken?

De komende crisis

crisis

Wat heeft de G20 opgeleverd? Weinig of niets. Men heeft een principeverklaring opgesteld waarin staat dat er actie ondernomen moet worden om de financiële markten beter te regelen. Maar er is geen maximum gesteld aan de bonussen. Er zijn geen beperkingen gesteld aan de hedge funds.

PlusPost: "Afgelopen weekend is er tijdens de G-20 bijeenkomst in Londen besloten dat de bonussen van bankiers aan internationale criteria onderhevig worden. Maximalisering van de beloning heeft het niet gehaald."

De handhaving van nieuwe regels over het toekennen van die bonussen is nauwelijks te controleren. M.a.w. men gaat gewoon door op de oude voet. Ook eerder zijn we met een kluitje in het riet gestuurd.

Volkskrant: "De bestbetaalde bankiers zijn in 2008 niet of nauwelijks gekort op hun bonussen, ondanks de grote verliezen die de banken leden. Dat blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB), dat de beloningen bij 27 financiële instellingen in 2007 en 2008 bekeek."

De hedge funds zijn weer van start gegaan. Die zijn eigenlijk de oorzaak geweest van deze hele crisis. 'Naked short selling' bvb kan niet anders omschreven worden dan als een vorm van verregaande fraude die hele financiële systemen ontwricht.
Spiegel: "Comeback der Heuschrecken: Nach dem Horrorjahr 2008 legen Hedgefonds-Spekulanten wieder los, noch immer weitgehend unbehelligt von lästigen Regeln. Beim Versuch, der Branche Grenzen zu setzen, scheiterte die Welt bislang - ein Paradebeispiel für Probleme bei der Finanzmarktregulierung."

Dus bereid je maar voor op een nieuwe en veel grotere crisis. Er is niets veranderd. Onze regeringen gaan gewoon door met het toelaten van dezelfde schadelijke praktijken. Nieuwe bubbels worden gepland en dat noemen ze 'economie' tegenwoordig.

CommonDreams: "Congressman Dennis Kucinich (D-OH) today questioned whether the U.S. would be headed for another financial crisis if Wall Street continues to sell the same old products, with new names, that got us into trouble in the first place."

Volgens Santiago Niño Becerra, hoogleraar Economische structuur, begint de eigenlijke crisis pas medio 2010. Hij voorspelt een duur van de crisis van 10 jaar.
De crisis van 2010 (Spaanse tekst).

Zelfs de VN heeft het vertrouwen in de dollar verloren. Zolang er geen nieuwe eerlijker vorm van economie komt, zal de crisis blijven voortduren. Een aardverschuiving in de komende decennia behoort tot de mogelijkheden.

Bloomberg: "The dollar’s role in international trade should be reduced by establishing a new currency to protect emerging markets from the “confidence game” of financial speculation, the United Nations said."

animated-dollar-gold

Wat dreigt te gebeuren is dat de crisis afgewenteld wordt op de bevolking die de crisis niet heeft veroorzaakt. De Derde Weg van Clinton en Kok c.s. was boerenbedrog. Het neoliberalisme met zijn privatisering en deregulering heeft gefaald. Het systeem is op deze manier niet meer levensvatbaar. Het gaat hier niet om een conjuctuurschommeling maar om de instorting van een systeem dat niet meer werkt, dan niet kan voldoen aan zijn beloften. Het systeem heeft gefaald en de economie zal langzaam achteruit gaan als er geen wijzigingen aangebracht worden. Niet het individu maar het collectief zal de leidraad moeten zijn.

De lasten zullen de komende jaren zoals gewoonlijk voor rekening komen van de belastingbetaler, terwijl de profiteurs zo lang mogelijk doorgaan met het graaien. Er zal steeds meer bezuinigd worden. De regeringen zullen proberen de instellingen boven water te houden maar niet de bevolking. Dat zal sociaal protest uitlokken. De reactie van de overheid zal steeds harder worden. Waardoor weer het vertrouwen in het systeem uiteindelijk totaal zal verdwijnen.

Conclusie: het kapitalistische systeem van graaien en profiteren zal plaats moeten maken voor een sociaal systeem. Het individu zal plaats moeten maken voor het collectief. Of anders barst de bom en is een nieuwe revolutie de enige uitweg.

Wat is er aan de hand bij de DSB vandaag? Een aanval van hackers of een toestroom van spaarders die hun geld terugwillen? Het is stormweer en we horen het donderen in de verte. Voor wanneer de tsunami?

© 2009