Weblog Archive november 2010

Raadsbehandeling

regioadam

DRO: "Tijdens de commissievergadering van 24 november is besloten de raadsbehandeling van de structuurvisie uit te stellen tot 16 februari 2011.

De vergadering werd druk bezocht. Er waren 22 insprekers om hun eerder ingediende zienswijzen toe te lichten. Veel indieners van zienswijzen waren vol lof over de structuurvisie maar er waren ook kritische geluiden. De raadsleden willen graag ruim de tijd nemen om de structuurvisie te bespreken. De gemeenteraadsvergadering van 15 en 16 december biedt daarvoor te weinig tijd. De agenda staat vrijwel volledig in het teken van de begroting.

De Structuurvisie Amsterdam 2040, ‘Economisch sterk en duurzaam’ geeft aanleiding tot een open gesprek over de stad. Om dat gesprek in alle rust te kunnen voeren heeft de raadscommissie dus besloten de vaststelling van het document uit te stellen tot februari volgend jaar."

De truc

workforce

Ondiplomatisch

wikileaksSpitsNieuws: "De komende negen dagen pompt Wikileaks de Amerikaanse ambassade-tamtam op internet. Geen eindeloze rij lijken in Afghanistan en Irak, maar een ongekende inkijk in hoe de internationale politiek werkt, inclusief de sleaze en dirt. Zo zoek je zelf door de enorme berg documenten, of je nu beginner bent of prof.

StateLogs is een zoekmachine die speciaal is gemaakt voor de Cablegate documenten. De site heeft ook de trending topics en de meest bekeken bestanden.

Hier kan je een zipfile downloaden die Van Ess vannacht (01.00) maakte."

Zo blijkt maar weer eens wat iedereen allang wist dat 'diplomatie' soms zeer ondiplomatisch tewerk gaat. Ook wordt bevestigd hoe onderdanig Nederland zich gedraagt tegenover Grote Broer de VS. Onze staatshoofden zien er helemaal geen been in om een oorlogsmisdadiger als George W. Bush vriendschappelijk de hand te schudden.

Cablegate: "¶15.  (C) The Netherlands asked for U.S. views on the roles of Russia and China.  

 ¶16.  (C) The Netherlands asked what the U.S. explicitly wanted from Europe in the diplomatic ("political") track, and whether we plan to respond to the Iranian President's earlier letters (to former President Bush).  AA/S Glaser referred the Dutch to State on matters of diplomacy.  On the sanctions front, he noted that the U.S. policy review should not be a reason for the EU to stop reviewing its existing sanctions for appropriate next steps.  Given the tight timeframe, it would be helpful for the EU to make similar designations to those already included under existing U.S. sanctions authorities."

Jeugd en groen

logo

DeGroeneStad: "Gecoördineerde inzet voor jeugd en groen levert kansen op voor kinderen en jongeren, en voor natuur en groen binnen de gemeentegrenzen. Ervaringen van gemeenten leren dat het daarnaast bijdraagt aan doelen op het gebied van bijvoorbeeld sport en bewegen, sociale cohesie en leefbaarheid en zuinig ruimtegebruik."

Meer toelichtingen

Wie alle toelichtingen (relevant voor Gaasperdam) wil beluisteren die verleden woensdag zijn ingesproken in de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat van de gemeente Amsterdam, kan dit mp3 file (28 MB) downloaden. Kies voor de gratis download (free account) en wacht een paar seconden.

Nederlandse biodiversiteit

nedbiodiv2010: "In het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ wordt de complete Nederlandse biodiversiteit beschreven, 47.800 soorten in totaal.
Nederland is het enige land ter wereld met een dergelijk uitgebreid naslagwerk van de complete biodiversiteit. Dit basisdocument is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die in natuur geïnteresseerd is. Het biedt daarnaast aanknopingspunten voor het opstellen van natuurbeleid en het uitvoeren van natuurbeheer."

Nederland mag dan aan de kop lopen met dit naslagwerk, maar dat betekent nog niet dat het koploper is in biodiversiteit. Dit boek mag niet de indruk wekken dat we er zijn. De biodiversiteit is nog steeds bedreigd en gaat zelfs achteruit. Misschien kan dit boek helpen om de belangstelling levend te houden.

Dieren: "Van elke soortgroep die in ons land voorkomt, is minimaal een derde van de soorten bedreigd. Ten opzichte van 1700 is minder dan 15 procent van de biodiversiteit aanwezig. Wat betreft de bescherming van leefgebieden en soorten bungelen we bovendien onderaan de lijst van Europese landen.

Als we een vergelijking maken met de situatie rond 1700 dan is de biodiversiteit met 87 procent afgenomen. De afname is aanzienlijk groter dan elders in Europa, waar 52 procent verloren is gegaan. Wereldwijd is 27 procent verdwenen. Dat Nederland het niet goed doet, wordt ook duidelijk als je kijkt naar de bescherming van soorten en leefgebieden die volgens Europese afspraken beschermd moeten worden (Habitat- en Vogelrichtlijn). Voor minder dan 30 procent van de soorten is de situatie in ons land gunstig. Daarmee nemen we de zevende plaats van onderen in op de Europese ranglijst. Als het gaat om de instandhouding van leefgebieden staat Nederland zelfs vierde van onderen. Minder dan 10 procent van de leefgebieden verkeert in een gunstige staat. Ook de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur verloopt niet bepaald voorspoedig. De verwerving van nieuwe natuur ligt momenteel op nog maar 60 procent ten opzichte van de doelstelling. Van de gebieden die al verworven zijn, blijkt nog maar iets meer dan de helft afdoende ingericht te zijn. En in het huidige politieke klimaat hoeven we voorlopig ook geen verbetering of grootse daden te verwachten."

Biodiversiteit is leefbaarheid

biodiv

2010: "Het Nederlandse bedrijfsleven en ruim 30 natuurorganisaties gaan samen op zoek naar mogelijkheden om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan.

Dinsdag tekenden VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes en voorzitter Roger van Boxtel van IUCN NL hiertoe een intentieverklaring voor de oprichting van het Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven. Dit gebeurde op het congres ‘Biodiversiteit: Kansen voor een nieuwe economie’ in Natura Artis Magistra te Amsterdam. MKB-Nederland en LTO- Nederland en ruim 30 natuurorganisaties van Natuurmonumenten tot Wetlands International sluiten zich hierbij aan."

Raadscommissie BWK

De Ruige Hof

   WBK1

Niet alles heb ik kunnen volgen wegens andere bezigheden, maar in elk geval heb ik de toelichting van De Ruige Hof over de bouwplannen in Gaasperdam kunnen bekijken en beluisteren in de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat van de gemeente Amsterdam.

Binnenkort zal de raad hierover verder vergaderen en beslissen. Laten we hopen dat de raadsleden het groen meewegen.

Een opmerkelijk  bericht

protestkerk

ProtestantseKerk: "De diakenen van de Protestantse Kerk vragen het Kabinet-Rutte af te zien van bezuinigingen die vooral kwetsbare mensen treffen. Tijdens de Landelijke Diakonale Dag (20 november) deden zij deze oproep in een open brief aan de regering. De diakenen maken zich ernstig zorgen dat deze groepen door deze bezuinigingsmaatregelen nog meer zullen worden buitengesloten. Ook spreken zij zich uit tegen verregaande bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking, waardoor de allerarmsten ter wereld worden getroffen."

Toelichting voor de Raad

dro-structuurvisie-omslag-wGaasperdamGroen: "Woensdag 24 november kunnen mensen uit de hele stad voor de laatste keer aan gemeenteraadsleden vertellen wat zij vinden van de Structuurvisie Amsterdam. In een Hoorzitting van de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat kunnen zij hun eerder ingediende zienswijzen toelichten. (Er is ook nog een mogelijkheid om in te spreken los van een zienswijze). 

Groepen die zich zullen laten horen zijn onder meer Platform Gaasperdam Groen, Vereniging De Ruige Hof, Vereniging Vrienden van het Gaasperplaspark, Vereniging Gein3dorp, waarschijnlijk een of meer watersportorganisaties en enkele bewoners op persoonlijke titel.

Steun voor deze vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor onze leefomgeving wordt erg gewaardeerd!

Toon op de publieke tribune dat je het eens bent met de strijders voor groenbehoud en trek iets groens aan!

De vergadering van de commissie BWK over de Structuurvisie Amsterdam 2040 op 24 november 2010 is van 9.00 - 12.00 uur en zo nodig van 13.30 - 17.00 uur en vanaf 19.30 uur Plaats: Boekmanzaal (stadhuis). Waarschijnlijk komt het merendeel van de insprekers al ´s morgens aan bod.

Wie nog een toelichting wil geven op de zienswijze of wil inspreken, kan zich tot uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden."

Zie ook hier.

Calamiteitje

Vrijdagavond hield de harde schijf van mijn computer het voor gezien. Het opstarten van allerlei noodprocedures om mijn computer weer werkende te krijgen liep op niets uit. Probleempje. Wat te doen? Het monteren van een nieuwe HD kost minstens een week. Mijn kapotte iMac liep tegen zijn max. capaciteit aan en daarom dacht ik het beter om maar meteen een nieuwe aan te schaffen. Het is even slikken, maar een werkende computerverbinding is zo belangrijk tegenwoordig. Midden in de nacht werd ik wakker met de vraag of mijn oude iMac bolletje (G4) nog verbinding kon maken met bijvoorbeeld mijn bank en nieuwsgroepen om even te overleggen met de computer wizards over het net. Dat kon ie nog. Opluchting. De volgende ochtend, na een onrustige nacht, meteen naar de Apple winkel en voor twaalven terug met een nieuwe iMac. Toen begon het overzetten van mijn oude bestanden vanuit mijn TimeMachine schijf. Die zijn inmiddels grotendeels overgezet. Alles is er nog, vooral mijn foto's en muziek. En ook dit weblog. We zijn weer connected. Nu nog de details invullen, hier en daar wat tweaken en polijsten en wachtwoorden opzoeken.

screen
Mijn nieuwe desktopje, groen natuurlijk.

Zienswijze toelichten

gemeenteraad

Structuurvisie: "Op 12 oktober 2010 heeft B en W ingestemd met de concept structuurvisie. Op 24 november en 1 december 2010 volgt de behandeling in de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat en op 15 december 2010 gaat deze visie ter definitieve vaststelling naar de gemeenteraad.

De vergaderingen van de commissie zullen plaatsvinden op 24 november en 1 december 2010 in het stadhuis en beginnen om 09.00 uur. In de vergadering van 24 november kunt u uw zienswijze toelichten en vervolgens zal op 1 december de commissie de structuurvisie bespreken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad."

Aanmelden.

Wie een zienswijze aan de gemeente heeft toegestuurd kan ook nu die zienswijze nog toelichten. U kunt ook de raadsleden uw mening sturen over de structuurvisie, in het bijzonder over het behoud van het groen in Gaasperdam, natuurterrein Klarenbeek, De Riethoek, en de zuidoever van de Gaasperplas (het Oranjebos).

Minder korten op natuur

nhlandschap

De petitie 'Niet bezuinigen op Noord-Hollandse natuur' heeft resultaat opgeleverd: Provinciale Staten (PS) heeft op 8 november besloten de enorme bezuinigingen op natuurbeheer in Noord-Holland niet door te laten gaan. Om precies te zijn, PS zal volgend jaar garant staan voor 6 ton en in 2012 voor 2 ton wanneer de extra vergoedingen voor Landschap Noord-Holland uit het nieuwe landelijke Subsidiestelsel voor Natuur en Landschapsbeheer niet vrij komen.

Zonder het besluit van de provincie om minder te korten dan aanvankelijk het plan was, zou het echter allemaal nog veel erger zijn geweest en zou er grote schade zijn aangericht voor de natuur en het landschap in onze provincie. De handtekeningenactie en de protestactie in oktober heeft de provincie kennelijk bewust gemaakt van de grote belangen die op het spel staan.

Zalmzwam

zalmzwam

Els Trautwein van De Ruige Hof heeft de zalmzwam aangetroffen ergens in Gaasperdam. Deze zwam is zoals de naam al zegt zalmkleurig. Het is een bijzondere verschijning, want zeldzaam.

zalmzw-els

Beste vakbondsactie

stakingvuilnis

WagingNonviolence: "At a labor conference in Nagasaki last week organized by UNI Global Union, a group that represents over 900 trade unions and 20 million workers, a nine-week strike by Dutch public hygene workers earlier this year won an award for the best action over the last five years."

Bush boloney

Naar aanleiding van de actie om de Bush memoires ergens op een betere plek in de boekhandel te positioneren, zijn er een aantal leuke initiatieven gesignaleerd.

bushbook
Bush tussen de Bologna
(verwijzend naar 'boloney' verbastering van Bologna
wat 'onzin' betekent)

Trouwens, dat Bush dit boek zelf geschreven heeft is hoogst onwaarschijnlijk.

Webperikelen

bangheadEen grote ergenis op het internet is dat je af en toe te maken krijgt met updates van programma's die de boel verzieken. Zoals vandaag met Sandvox gebeurde - het programma waarmee ik dit weblog vul, dat na een update mijn weblog niet meer publiceerde. Zeer vervelend. Je had toch verwacht dat ze hun update wel eerst goed uitgetest zouden hebben. Maar nee dus. Een hoop ergernis en tijdverspilling. Dus heb ik in arren moede de vorige versie maar weer gereïnstalleerd. Die deed het prima, maar het begon weer alles helemaal opnieuw te publiceren. Ook zoiets stoms, dat was nergens voor nodig, want alles stond al precies zo op de server. Aaaarrgh! Goed, na een paar uur was alles weer nodeloos vervangen. Het enige nadeel nu is dat mijn teller weer op nul gezet is. Tel er daarom maar 23.000 bij voor het juiste aantal vanaf de eerste post.

Update: Na het reïnstalleren van de oude versie van Sandvox leek alles in orde want nieuwe berichten werden gewoon gepubliceerd, maar zoals reeds gezegd: de teller stond weer op nul en even later bleek dat ook mijn rss feed om zeep geholpen was. Dus weer erin gedoken en wat gerommeld en toen moest de hele website nog een keer gepubliceerd worden. Maar dat had tot gevolg dat mijn tellerstand weer terug is (afgezien van een stuk of 50 visites die tussendoor op de foute versie werden genoteerd) en dat mijn rss feed weer picobello de ether in swingt.

En we zingen en we springen en we zijn zo blij.... Sorry voor deze uitspatting uit frustratie.

Elektrosmog

stralingsgevaar

Tuin&Landschap: "Elektromagnetische straling heeft een negatief effect op de gezondheid van bomen. Dit blijkt uit recent onderzoek van onder meer de TU Delft, TNO, de gemeente Alphen aan den Rijn en de leerstoelgroep plantcelbiologie (Wageningen Universiteit)."

Dan vraag ik me toch af of niet ook mensen schadelijke gevolgen kunnen ondervinden van alle electronische smog en vervuiling. Zelf hou ik niet van wifi verbindingen als het ook met draden kan. Het is nog veiliger ook. Het lijkt erop alsof de it-industrie de zaak in de doofpot heeft gestopt, want je hoort er weinig meer over. Maar net zoals het een paar decennia heeft geduurd voor de schadelijkheid van sigaretten werd geaccepteerd door de rooklobby, zal ook deze kwestie ooit nog eens een vervolg krijgen. Intussen gaan de financiële belangen van de it-industrie voor.

Independent: "Electrical fields from computers, televisions and other everyday equipment can give people asthma, influenza and other respiratory diseases, a startling new study suggests."

Kantorengekte

aalitebuilding

VrijNederland: "In Amsterdam staat 1,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Toch bouwt de stad vrolijk verder. Hoe kan dat?

Het spookt in de hoofdstad. Op winderige plekken als Sloterdijk en Amstel Business Park staan tientallen etages te wachten op huurders die niet komen. Een oppervlak ter grote van ruim honderd keer de Amsterdam ArenA is vacant, een vijfde van het totale aanbod. Ambtenaren luidden deze zomer de noodklok: de helft van die 1,3 miljoen vierkante meter vindt nooit meer een nieuwe gebruiker.

Maar wat gebeurde er vorige week op de Amsterdamse Zuidas? Daar kondigde de Rotterdamse projectontwikkelaar OVG doodleuk aan binnenkort een nieuw onderkomen uit de grond te stampen voor accountantskantoor Deloitte: veertigduizend vierkante meter nieuwbouw, met de zegen van de gemeente. Duurzaam, dat wel. Maar bij oplevering blijft het oude pand van Deloitte in Amsterdam-West leeg achter, in een gebied waar meer huurders vertrekken dan er bij komen.

De wethouder [Van Poelgeest] ziet meer in het stimuleren van beleggers om veel eerder na te denken over hun investeringen. 'Je zou kunnen afspreken dat een gemeente een pand na vier à vijf jaar leegstand mag kopen voor de op dat moment reële waarde. Dat is een enorme stimulans voor de eigenaren om zich op tijd te bezinnen op aanpassingen want anders raken ze hun bezit voor een wel heel lage prijs kwijt.'"

Al eerder en vaker is het idee geopperd om leegstaande kantoren te verbouwen tot woningen. Trouwens al dat bouwen is nergens goed voor. Degelijk bouwen is niet meer van deze tijd. Men wil bouwen om geld aan te verdienen, en dan weer af te breken, om weer nieuwe gebouwen te kunnen opzetten, en die even later weer af te breken. Doorstroming heet dat. Het hele financiële circus eromheen dat is waar het om gaat in onze casino-economie.

Spacemakers: "Nooit eerder kreeg de Raad van Arbitrage zoveel zaken voor zijn kiezen als afgelopen jaar. Dat blijkt uit de laatste cijfers die het arbitrage-instituut heeft gepubliceerd. In 2009 werden bijna 1300 geschillen aanhangig gemaakt bij de raad. Dat zijn er ruim honderd meer dan in het jaar er voor en zelfs driehonderd meer dan drie jaar geleden. Adjunct-directeur Yvo de Mul van de Raad van Arbitrage ziet geen verband met de economische crisis en daaraan gekoppelde teruggang in de bouw. “Die is er mijns inziens niet”, zegt hij."

Volgens mij is er wel degelijk een band met de crisis in onze economie. Het creëren van bubbels om er garen bij te spinnen dat is waar het om gaat in een neoliberaal systeem dat ook nog eens bol staat van de fraudezaken.

Gepopt

Dit zou Zuidoost niet zijn als er niet elke paar weken iemand gepopt zou worden. Maar, burger, vreest niet! De politie heeft alles onder controle. Met andere woorden, het onderzoek gaat zijn gewone gangetje. Dit is schering en inslag.


De Riethoek

Hieronder een filmische impressie van de Riethoek, het natuurgebiedje dat door Natuurvereniging De Ruige Hof werd ontwikkeld en wordt onderhouden. Het is een idylle met een grote biodiversiteit aan flora en fauna. De eerder gepubliceerde video over de orchideeën van de Riethoek is hierin opgenomen. Dit filmpje geeft een beeld van de verscheidenheid van het terrein. Het is duidelijk dat dit natuurgebied behouden moet blijven voor de bewoners van Zuidoost en Amsterdam.


Volksuniversiteit Zuidoost

volksuni

Op de website van Henk de Boer zag ik een bericht over de Volksuniversiteit Zuidoost. Daar is tot nog toe erg weinig aandacht aan besteed in onze officiële media. Ik zie dat ze al vanaf 2 november bezig zijn met lezingen en cursussen.
Nog te volgen zijn deze cursussen dit najaar: Geloven in Zuidoost (ja, ik geloof in Zuidoost! - geintje), Michelangelo en Caravaggio, en Meesters van de moderne Italiaanse kunst.

De activiteiten vinden ook nu weer plaats in het Cultureel Educatief Centrum, Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam. Dat is vlakbij metro Ganzenhoef.

Programma

Reserveren

Wie naar de lezing over Caravaggio gaat, kan alvast Zwarte Zon van Andrea Camilleri (schrijver van onder andere misdaadverhalen) lezen ('Il colore del sole'). Caravaggio was niet alleen schilder, hij was ook een boef.
In zijn schilderijen komt het licht nooit van boven, altijd van opzij; het is dus kunstlicht, geen zon- of daglicht, wat maakt dat ik nooit erg veel van zijn werk gehouden heb.

Gaasperplas niet bebouwen

De Echo heeft een nieuwe stelling: Gaasperplas en Riethoek moeten onbebouwd blijven.

sintjansvlinder
Sint-jansvlinder in de Riethoek

Loesje over Rutte

Loesje rutte

Amsterdam tegen Haagse regenten

AT5: "De stad moet zich met hand en tand verzetten tegen slechte maatregelen uit Den Haag. Dat vindt althans een overgrote meerderheid van de Amsterdammers.

Dat blijkt uit een onderzoek van bureau O+S in opdracht van AT5. De meeste mensen in de stad vinden de huidige regering van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV een plattelandskabinet. Bijna 80 procent van de ondervraagden wil dat de wethouders en de burgemeester zich niets van de Haagse plannen aantrekken."


Bush memoires onder Misdaad

In navolging van een Britse actie die opriep om Tony Blair's memoires in boekwinkels te verplaatsen naar de afdeling Misdaad, vraagt Waging Nonviolence bij de release van de Bush memoires vandaag om ook dit boek daar te zetten waar het thuishoort, op de afdeling Misdaad. Voor een boek van iemand die toegeeft waterboarding zelf toegestaan te hebben, is zelfs het kraken van een boekruggetje (werkt alleen bij paperbacks) een moreel acceptabele ingreep.

Indien we in een echte democratie leefden dan waren Bush en Blair allang opgesloten wegens oorlogsmisdaden.

busharrest

Krantenbezorging

Er zijn nog steeds grote problemen met de bezorging van de buurtkrantjes van De Echo en het Stadsblad. Hieronder ziet u hoe een oudere mevrouw gratis een aantal krantjes gaat bezorgen bij een bejaardentehuis in West. De jonge bezorgers die ervoor betaald worden doen blijkbaar hun werk niet goed.


Verleden week kreeg ik nog een mailtje van iemand die woont aan de Agatha Christiesingel, Venserpolder, die nu al zeker 2 jaar de weekbladen de Echo en Amsterdam Stadsblad niet in de bus krijgt.

Stuur uw klachten betreffende Zuidoost naar De Echo en/of het Stadsblad.

Decentralisatie van de lasten

torentje

Het kabinet Rutte lijkt af te gaan op het oude trucje van VVDers om de winsten te privatiseren en de lasten te socialiseren. De grootste bezuinigingen moeten in elk geval van Jan met de pet komen. Een reorganisatie van de politie kan alleen maar uitdraaien op een gigantisch fiasco en falende inzet, naast de grote kosten van de hele operatie. Het downsizen van de overheid kan niet onbeperkt doorgaan. Dan krijgen we anarchie op topniveau en onderdrukking op gemeenschapsniveau. Maar het neoliberalisme gaat verder dan anarchie, het is in wezen nihilisme, de ontkenning van alle normen en waarden behalve de macht van het geld.

SCOnline: "De decentrale overheden krijgen door de nieuwe kabinetsplannen meer verantwoordelijkheden. Ook wordt van hen creativiteit verwacht, want het moet wel ‘met minder’. Provincies, waterschappen en vooral gemeenten zijn op hun hoede: ‘De taken worden gewoon over de schutting gegooid.’

Directievoorzitter Ralph Pans van de VNG staat te trappelen om met minister Donner van BZK in gesprek te gaan over de voornemens die het kabinet-Rutte voor de gemeenten in petto heeft.

‘Het kabinet decentraliseert, maar het is volstrekt onduidelijk of gemeenten daarbij de noodzakelijke voldoende beleidsruimte krijgen,’ licht Pans toe. ‘Er gaan taken naar de lokale overheid, inclusief forse bezuinigingen. Gemeenten kunnen zo nooit de gewenste kwaliteit leveren. Dan zijn we de komende jaren alleen maar aan het uitleggen waarom bepaalde zaken niet gebeuren. Dat kan de veroorzaker beter zelf doen.’

Pans doelt op het afstoten van taken naar gemeenten op de terreinen werk, zorg en jeugd. ‘Het Rijk is pas echt geïnteresseerd in decentralisatie als het financieel in de problemen zit,’ constateert hij. Zo worden gemeenten straks verantwoordelijk voor de jeugdzorg, en wordt er tegelijkertijd driehonderd miljoen euro op bezuinigd. ‘Dat kan natuurlijk niet,’ meent Pans. ‘Als er dan wordt gedecentraliseerd, dan moeten de beoogde taakstellingen onderbouwd én realiseerbaar zijn. Dat is nu in het geheel niet het geval. De taken worden gewoon over de schutting gegooid.’"

Wandeling bij de Gaasperplas

Gisteren werd door GaasperdamGroen! een wandeling georganiseerd voor wethouders en raadsleden om ze kennis te laten maken met het unieke karakter van het groen in Gaasperdam. In december neemt de gemeenteraad namelijk een definitieve beslissing over de structuurvisie en de bestemming van een aantal groengebieden, zoals Klarenbeek, de Riethoek, het Centraal Park en de zuidoever van de Gaasperplas.

Tijdens de wandeling zien we ook in de Riethoek veel paddestoelen en zwammen: wilgenhoutvlieskelkje, rookzwam, gekraagde aardster, blotebilletjeszwam (slijmzwam), anijskurkzwam, elfenbankje, gele korstzwam, witte bultzwam, fopzwam, kokosmelkzwam en de kale inktzwam. Een buizerd belaagt een groep kraaien. Er stond ook nog een uitgebloeide brede wespenorchis ergens aan de zuidoever van de Gaasperplas.


Overleg over natuur

riethoekdoorkijk

Natuurmonumenten: "Woensdagavond 27 oktober zijn twee moties aangenomen in reactie op het regeerakkoord over natuur.

De eerste motie betekent dat het kabinet met provincies, natuurorganisaties en de landbouwsector moet overleggen over de invulling van de bezuinigingen op natuurbeleid. In dezelfde motie staat dat het kabinet moet voorkomen dat de kwaliteit van het beheer van bestaande natuurgebieden in het natuurnetwerk achteruitgaat. Mede door een intensieve lobby en de actie van Natuurmonumenten schaarde de hele Tweede Kamer zich woensdagavond achter een oproep hiertoe van D66. De andere aangenomen motie werd ingebracht door Groen Links. Hierin wordt de regering verzocht om een integrale visie te ontwikkelen op de te behalen doelen voor milieu, natuur en klimaat."

De moties zijn ondertekend door Pechtold, Halsema, Cohen, Rouvoet, Roemer en Thieme.

Wie dat nog niet gedaan heeft, kan nog altijd de petitie ondertekenen.

African Kitchen

Met het huidige kabinet kunnen we nog meer criminaliteit verwachten. Er komen geen politiemensen bij; het bestaande korps put zich uit in handhaving tijdens evenementen; de armoede zal toenemen enz.

AT5: "Bij een schietpartij in restaurant African Kitchen aan Wisseloord in Zuidoost is donderdagavond een man gewond geraakt."


Een paar dagen geleden is een caféhouder thuis aangevallen. Het wordt eens tijd dat er een politie- of aivd-team komt dat de toevoer van schiettuig gaat onderzoeken en stoppen.

Orchideeën in de Riethoek


Opnamen dit jaar gemaakt in de Riethoek (De Ruige Hof).
(Voor beeldvullend klik rechtsonder op knop met vier pijltjes)

U ziet de moeraswespenorchis, rietorchis, grote keverorchis, stijve ogentroost, ratelaar, en ook de moerasspirea en de sint-jansvlinder. De grote keverorchis is een doelsoort voor DRO, Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam, en is voor het eerst dit jaar in de Riethoek aangetroffen.

DRO: "Grote keverorchis: Grote keverorchis is een kwetsbare, zeldzame soort. De soort staat op vochtige, vaak kwelrijke plekken en is erg gevoelig voor ontwatering. In en rond Amsterdam is deze orchidee in de jaren zeventig in klein aantal verschenen, meestal tijdelijk zoals in het Vliegenbos, het Eendrachtspark en begraafplaats Westgaarde, maar ook blijvend, zoals in het Amsterdamse Bos. In het Amsterdamse Bos sinds 1975 met vele tientallen exemplaren. Tot op heden herbergt het Bos de enige stabiele populatie in de regio Amsterdam. Recent is nog wel een enkel exemplaar in het Twiske en park Spoorzicht (Diemen) verschenen."
Daar kan nu dus de Riethoek in Zuidoost aan toegevoegd worden.

De rijken weer rijker

rich_richer

Quote: "Sabreer de champagne! De veertiende editie van de Quote 500 staat in het teken van het herstel, na de inktzwarte rijkenlijst van 2009. De ondergrens is met €51 miljoen hoger dan ooit. Het gezamenlijk vermogen komt in editie 2010 uit op €135.588.000.000, 6,6% hoger dan vorig jaar."

DePers: "Het jaarlijks Quote 500-feestje over Neerlands rijksten speelt zich vooral op de stoep af. Alleen auto's met een cataloguswaarde van minimaal 150.000 euro mogen parkeren voor deur. De rest moet doorrijden. "We moeten selectief zijn met maar 25 parkeerplaatsen. Krabbelaars met een 911 moeten wegwezen", klinkt Quote-hoofdredacteur Sjoerd van Stokkum resoluut."

De achtereenvolgende kabinetten Balkenende hebben de rijken verrijkt en de rekening bij de zwaksten gelegd. Het geld moet ergens vandaan komen. Nu gaat Rutte er nog een flinke schep bovenop doen. Ondertussen tiert fraude welig.

MetroInDeBijlmer: "De ondernemersvereniging de Amsterdamse Poort is verleden week door de rechter failliet verklaard. Dat gebeurde op verzoek van Ing Real Estate, die de club 120.000,-- euro had geleend om zijn zaakjes weer financieel op orde te krijgen. De lening werd niet afbetaald en er bleken meer crediteuren op de balans van 2009 te staan, hoewel die schulden net zoals de lening door de vereniging verdoezeld werden. Later werd ook duidelijk dat de ondernemings-vereniging zijn geld voor een belangrijk deel niet gebruikte waarvoor het bestemd was: het organiseren van promotionele activiteiten voor het winkelcentrum. De inkomsten van de vereniging bestonden uit bijdragen van de winkeliers. Die werden dus bestolen, maar onduidelijk blijft vooralsnog waaraan het geld wel werd uitgegeven. De curator mag dat uitzoeken."

zorgverzekeraars

FNV: "Het eigen risico van je zorgverzekering gaat omhoog: in 2011 wordt dat 170 euro en in 2012 210 euro. De verzekeringspremie wordt in 2011 gemiddeld ruim 100 euro hoger."

InfoNU: "Gemiddeld komt de jaarpremie op €1085,- per jaar. Voor mensen met een laag inkomen of een uitkering is het bijna niet meer te betalen. Het is dan ook niet voor niets dat deze mensen besluiten om geen verzekering meer te nemen. Het gevolg hier van is dat mensen die ziek zijn, niet naar de huisarts kunnen gaan en een bezoekje aan de tandarts wordt ook niet meer gedaan. Mensen met een minimum inkomen of een uitkering die wel een verzekering hebben, zitten vaak met betalingsproblemen."

Overstappen op een andere verzekeraar, de beroemde, mythologische 'keuze' uit het neoliberale pretpakket? Het is nauwelijks mogelijk een zinnige keuze te maken uit de verschillende aanbieders. Het vergelijken van alle mogelijkheden vergt al een zwaar computerprogramma. De hogere inkomens profiteren het meest; met een kleine som bovenop het bedrag dat de laagste inkomens betalen ontvangen zij veel meer en betere zorg. Dat is niet eerlijk. Wie meer verdient hoort ook meer te betalen. Voor de armsten betekent 100 Euro meer dan 10.000 Euro voor de rijken. Het ziet ernaar uit dat de zorgverzekeraars maar al te blij zijn met premieverhogingen, het gaat bij hun om omzet, niet in de eerste plaats om gezondheid. Als ook ziekenhuizen winst 'mogen' maken, dan is hun zorg vooral winst maken.

Telegraaf: "Huishoudens met een bovenmodaal inkomen moeten meer zorgpremie gaan betalen. Dit opmerkelijke voorstel komt van topman Van Boxtel van zorgverzekeraar Menzis. Volgens hem is deze drastische maatregel noodzakelijk om de almaar stijgende zorgkosten betaalbaar te houden."

GroenLinks: "In rap tempo verliezen we groene kennis aan het buitenland. Ook het kabinet Rutte jaagt succesvolle, innovatieve ondernemers het land uit. Terwijl het nieuwe kabinet niet de oren moet laten hangen naar gevestigde belangen, maar duurzaamheid zou moeten kiezen als de groene motor van de economie."

Crisis in Zuidoost

Gaasperplaszeilen

DeEcho: "Ruim twee jaar na de crisis is er landelijk nog altijd sprake van een onzekere situatie op de woningmarkt. Bestaande woningen dalen in prijs en de nieuwbouwproductie is in 2009 en 2010 behoorlijk gekelderd. Ontwikkelaars zijn genoodzaakt om de woningprijzen te laten zakken en het aantal woningtransacties zit nog ver onder het aantal van voor de crisis. Het gevolg is dat de ontwikkelaars hun voorverkooppercentages niet halen en geplande projecten, of het bouwrijp maken van grond, nog even worden uitgesteld. Daar heeft Stadsdeel Zuidoost ook mee te kampen."

Er kan nog gestemd worden over de stelling 'Stadsdeel had moeten wachten met kappen'.

Nieuwe versie Structuurvisie Amsterdam

De nieuwste editie van de Structuurvisie Amsterdam is net uit. Zie ook hier voor eerdere berichten hierover.

structadam

DRO: "Op 24 november wordt de visie behandeld in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat. Op 15 december staat de structuurvisie op de agenda van de gemeenteraad ter definitieve vaststelling."

De VVD als anachronisme

kinderarbeid
Kinderarbeid in Victoriaans Engeland

E. Hobsbawm – Industry and Empire: "The traditional view, which still survived in a distorted way in all classes of rural society and in the internal relations of working-class groups, was that a man had a right to earn a living, and, if unable to do so, a right to be kept alive by the community. The view of middle-class liberal economists was that men should take such jobs as the market offered, wherever and at whatever rate it offered, and the rational man would, by individual or voluntary collective saving and insurance make provision for accident, illness and old age. The residuum of paupers could not, admittedly, be left actually to starve, but they ought not to be given more than the absolute minimum – provided it was less than the lowest wages offered in the market, and in the most discouraging conditions. The Poor Law was not so much intended to help the unfortunate as to stigmatize the self-confessed failures of society… There have been few more inhuman statutes than the Poor Law Act of 1834, which made all relief ‘less eligible’ than the lowest wage outside, confined it to the jail-like work-house, forcibly separating husbands, wives and children in order to punish the poor for their destitution."

John Gray – False Dawn, The Delusions of Global Capitalism: "The central thrust of the Poor Law reforms was to transfer responsibility for protection against insecurity and misfortune from communities to individuals and to compel people to accept work at whatever rate the market set. The same principle has informed many of the welfare reforms that have underpinned the re-engineering of the free market in the late twentieth century.

Karl Polanyi notes that 'ultimately ... the control of the economic system by the market is of overwhelming consequence to the whole organization of society; it means no less than the running of society as an adjunct to the market.

The free market that existed in England from the 1840s to the 1870s could not be reproduced. In the strictly economic terms of rising productivity and national wealth, the mid-Victorian period was one of boom. But is was a boom whose social costs were politically insupportable.

... the classical liberal illusion of the free market as a self-regulating system still lingered through the interwar years. It inspired the deflationary expenditure cuts which deepened the Great Slump

Laissez-faire made an anachronistic and ephemeral return to political life during the 1980s and 1990s."

Het werk van Charles Dickens getuigt van de schrijnende armoede, het onrecht en misbruik van mensen (kinderarbeid) in de Victoriaanse tijd. Mede dank zij een aantal van zijn werken werden hervormingen doorgevoerd. Jammer genoeg wordt zijn werk in toenemende mate geannexeerd door geborneerde romantici. Het was toch allemaal zo gezellig en gemoedelijk toen. Weinigen zien nog een sociale aanklacht in zijn kerstverhalen. Er zijn zelfs mensen die terug verlangen naar de schandelijke armoede van toen. Een van hen is Robin Linschoten, een gesjeesde student, een onverlaat die zijn ongeneeslijk zieke vrouw verliet voor een ander. Linschoten was ook een van de VVD-graaiers bij de DSB bank. Hij ontvangt nog steeds talrijke uitkeringen als raadslid, bestuurslid, commissaris en/of voorzitter bij even zo talrijke bedrijven en organisaties. Linschoten is wat Jan Blokker een boef zou noemen. 'Asociaal' is hij zonder meer.

Historisch inzicht hebben VVDers niet, dat is niet in hun financieel belang, maar dat gebrek wordt gecompenseerd door hun mateloze hebzucht. De asociale maatregelen die de VVD voorstaat zullen mislukken en zoals in de Victoriaanse tijd en later zal elk asociaal systeem tenslotte moeten verdwijnen, ik hoop ooit eens voorgoed. Jammer genoeg zijn er altijd blinde mollen als Linschoten die zich niet schamen voor hun grenzeloze graaizucht ten koste van de zwaksten in onze samenleving.

Buitenhof: "Het stelsel voor mensen met een fysieke of psychische beperking gaat op de schop, zo staat in het regeerakkoord.

In Buitenhof een discussie over de gevolgen van de bezuinigingen voor de groep gehandicapten met een sociale werkplek. Met prominent lid van de VVD Robin Linschoten, dat ook bestuurslid is van Crossover (een kenniscentrum voor jongeren met een beperking). En Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid van de SP."

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Uitzending gemist
(Vanaf minuut 25)

SP: "De plannen van het nieuwe kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB-uitkering) inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten direct van tafel. Hierdoor zullen tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking achter de geraniums en in de armoede belanden. Zij mogen niet de rekening van de crisis gaan betalen."

Het is duidelijk dat de VVD terug wil naar Victoriaanse toestanden waarbij de rijken de totale macht in handen hebben en de armen voor zich laten werken voor een schijntje. Zoals Polanyi hierboven zegt, het neoliberalisme wil de hele maatschappij runnen. Ook de media. Het tuig is momenteel actief bezig het publieke bestel om zeep te helpen om alles wat maar enigszins kritisch is de kop indrukken.

NOS: "VVD-vicefractievoorzitter Van Miltenburg vindt dat de Publieke Omroep zich moet concentreren op televisie en radio en minder op internet."

Maar er zit één gigantische denkfout in het neoliberalisme, als het individu dan toch de vrijheid moet hebben om zich economisch vrij te ontwikkelen en aldus te overheersen, en daarbij elke vorm van staatsinmenging vermeden moet worden, waarom zou dat individu dat aan de basis ligt van onze maatschappij, de gewone werker, niet diezelfde vrijheid opeisen, en dus ook het recht om te overheersen? Die basis heeft in elk geval de meerderheid en dus het democratische gelijk. De nomenklatura van de VVD gaat over lijken. Het middel om te overheersen is de afbraak van de staat (dus het afschaffen van de controle op hun criminele activiteiten) en de opheffing van alle onafhankelijke (onafhankelijk van de commercie) publieke media. Vetgemeste VVDers zijn een anachronisme. Geef ze de kans en ze voeren weer een Victoriaanse tijd in compleet met kinderarbeid (dit laatste is er eigenlijk al, in de derde wereld). Het gevolg van de bezuinigingen van dit VVD kabinet zal een toename van de armoede zijn.

Tsunami van Oost-Europeanen

Trouw: "In Den Haag wonen tussen de 20.000 en 30.000 migranten uit Oost-Europa. Dat aantal neemt al jaren toe. Uit nieuw onderzoek van de gemeente blijkt dat de ’knelpunten’ meegroeien. Niet alleen illegale bewoning en slechte arbeidsomstandigheden vormen een probleem, steeds meer Oost-Europese migranten worstelen met een drankprobleem en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Het aantal Oost-Europeanen dat gebruik maakt van de dagopvang van het Leger des Heils in Den Haag is in drie jaar tijd verzesvoudigd, van honderd naar zeshonderd. Bovendien spreken velen slecht Nederlands."

Volgens Norder, PvdA - integratie, heeft het kabinet ’een kortzichtige blik’. „Op het Binnenhof wordt alleen gesproken over de integratie van Turken en Marokkanen. Maar dat is een vraagstuk van twintig jaar geleden.”

Den Haag voelt zich verplicht om te investeren in de integratie van vooral Polen, Bulgaren en Roemenen, en dat in een periode dat de gemeente in totaal 150 miljoen euro moet bezuinigen van Rutte.

Het ziet ernaar uit dat het huidige kabinet tegen windmolens aan het vechten is. De instroom van Oost-Europeanen is weer zo'n gevolg van een Europese neoliberale politiek.

Nederland loopt achter

samenhang

Natuurbericht: "Nederland heeft nog een lange weg te gaan als het gaat om het realiseren van de wereldwijde, Europese en eigen doelstellingen op het gebied van biodiversiteit. Van elke soortgroep die in ons land voorkomt is minimaal een derde van de soorten bedreigd. Ten opzichte van 1700 is minder dan 15 procent van de biodiversiteit aanwezig. Wat betreft de bescherming van leefgebieden en soorten bungelen we onderaan de lijst van Europese landen.

Tijdens de Conventie voor Biodiversiteit in Nagoya is door 193 partijen afgesproken om de snelheid van het verlies van habitat in 2020 ieder geval te halveren en waar mogelijk tot nul terug te brengen. De partijen hebben ook afgesproken om een substantiële toename van financiële middelen te realiseren om de uitvoering van de afspraken te realiseren. Er zijn echter geen sancties afgesproken waarmee landen aan die afspraken gehouden kunnen worden. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de ambitieuze doelen gerealiseerd zullen worden. De ontwikkelingen in Nederland op het gebied van behoud van biodiversiteit en het vrijmaken van de benodigde middelen zijn illustratief.

files

Het Compendium voor de Leefomgeving, die wordt samengesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen UR, geeft een gedetailleerd en overzichtelijk beeld van hoe het met natuur en milieu in Nederland gesteld is. Er komen in ons land rond de 35.000 planten- en diersoorten voor. Insecten vormen de grootste soortgroep. Dankzij veel vrijwilligers en het grote aantal natuurorganisaties weten we van veel soortgroepen hoe ze er voor staan. De onderstaande figuur laat zien dat bij elke soortgroep meer dan één derde van alle soorten bedreigd is. Bij reptielen, paddenstoelen, steenvliegen en dagvlinders staan zelfs circa tweederde van de soorten op de Rode Lijst."

Lees verder

Balans van de Leefomgeving

Rapport

klimaatdoel

Heilige huisjes

© 2009