Weblog Archive januari 2012

Een nieuwe floriade

floriade 1982
Floriade Zuidoost 1982

PersberichtStadAmsterdam: "Amsterdam is uitgenodigd om een bidbook te maken voor de organisatie van de Floriade in 2022. Dat heeft de Nederlandse Tuinbouwraad aan de gemeente Amsterdam laten weten. Het college van B&W is verheugd dat de Tuinbouwraad Amsterdam als een van de vier kandidaten heeft gekozen.

De gemeente Amsterdam en Stadsdeel Zuidoost willen het bedrijfsleven en bewoners van Zuidoost, woningbouwverenigingen, maatschappelijke organisaties en het AMC hierbij nauw betrekken. De Floriade wordt de groene schakel die het Bijlmerpark, Arenapoort, de kantoorzone Amstel III, het dek van de A9 en het gebied rond de Hoogoorddreef met elkaar verbindt.

Naast Amsterdam zullen ook de gemeente Almere, Regio Boskoop en de gemeente Groningen een bidbook uitbrengen voor de Wereldtuinbouwtentoonstelling. In oktober 2012 wordt bekend gemaakt welke gemeente de Floriade in 2022 mag organiseren."

Ik hoop van harte dat Zuidoost het wint. Dat zou het imago van Zuidoost een flinke boost kunnen geven. Een groen imago.

Het imago van Zuidoost

imagoMorgen organiseert de VVD een Politiek Café in het Bijlmerparktheater over het imago van Zuidoost. "Is het imagoprobleem nog steeds zo groot? Hoe krijgen we het imago in lijn met de werkelijkheid?"

Ja, wat is de werkelijkheid? Die is voor veel mensen verschillend. Vroeger werd de Bijlmer de grond ingeboord door de Telegraaf. Maar veel hangt toch wel af van de manier waarop bewoners (of is het import?)  en politici zich gedragen in dit stadsdeel. Het is hier heerlijk wonen in het groen. Er zijn wat problemen, maar welke stad heeft die niet?

Een imago opbouwen met reklame en propaganda behoort tot de mogelijkheden in een maatschappij waarin reklame tot een industrie is geworden. Maar is zo'n imago duurzaam? Het belangrijkste is dat er een politiek gevoerd wordt die een stadsdeel zoals dat heet 'opstoot in de vaart der volkeren', een politiek die zorgt voor werkgelegenheid en voor welvarende inwoners, een politiek die problemen oplost en behoudt wat goed is. Daar kan nog heel veel in verbeterd worden.

Het Dagelijks Bestuur van Zuidoost heeft zich recent grondig geblameerd door het informatiebeleid van afdeling vergunningen en het informatiecentrum te laten leiden door iemand die zich niet stoort aan wetten en waarden en een potje maakte van het inzagebeleid. Dat heeft het imago van Zuidoost zeker geen goed gedaan. De vraag is of dit beleid nu zal verbeteren. Ik mag het graag hopen.

Een imago wordt ook bepaald door hoe een bestuur omgaat met zijn inwoners. Dat kan in Zuidoost zeker stukken beter. De grote troef van Zuidoost is het groen. Ons bestuur is duidelijk van plan om het groen, met name het Gaasperpark, na de aanslag op het groen in het Bijlmerpark, nog een keer grondig aan te tasten door het toelaten van een tweedaags hos- en consumptiefestival van Amsterdam Open Air. Als je zo met je burgers omgaat, dan zal de animo om hier te komen wonen er niet groter op worden.

Een van de sprekers in het politiek café is dhr. Frits Huffnagel. Het schijnt dat hij zich verdienstelijk maakt in de homobeweging. Loffelijk. Maar zoals dat bij de VVD wel vaker voorkomt, is er nogal wat te doen geweest over zijn pittige onkostendeclaratie (de bonnetjesaffaire), die niet helemaal zuiver was. Tja, daar lijdt een imago toch onder. Frits heeft nu zijn eigen bedrijf, Citymarketing & Communicatie. Ook weer zo'n rechtse hobby, bedrijfjes oprichten om de city te vermarkten. Het kost allemaal veel geld, dat blijkbaar toch vaak in neoliberale zakken terechtkomt, en of dat het imago van Amsterdam verbetert is nog de vraag. Ook het Gaasperpark wordt vermarkt, en de natuur wordt verminkt. Maar daar hebben liberalen niet zo'n moeite mee. Als het maar geld opbrengt voor een paar liberale individuen is het allang goed, denken ze. Frits noemt zich 'citymarketeer'. Die naam doet me denken aan de 'privateers' van weleer, de vrijbuiters die de wereldzeeën onveilig maakten. Nu moeten ze het doen met het onveilig maken van onze parken.

Gratis avontuur

toaDelphiClassics: "To celebrate our release of the Complete Works of Daniel Defoe, we are pleased to announce a FREE adventure tales eBook, which can be downloaded by everyone - regardless of which eReader they favour - directly from this page.
Including 14 of the greatest adventure tales ever told, this beautiful collection, packed with hundreds of colour illustrations, is sure to chase away those winter blues."

Waterplan

waterplanZuidoost: "Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost heeft op 10 januari 2012 het concept Waterplan Zuidoost vrijgegeven voor inspraak. Belangstellenden kunnen het concept Waterplan inzien en hun reactie erop geven vanaf donderdag 26 januari tot donderdag 8 maart 2012.

Het concept Waterplan Zuidoost ligt ter inzage in het Informatiecentrum van het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein 150.

Inloopmiddag

Als u een persoonlijke reactie wilt op uw vragen, dan bent u van harte welkom tijdens de inloopmiddag op donderdag 16 februari 2012 van 16.00 tot 20.00 uur in het Informatiecentrum van het stadsdeelkantoor.

Schriftelijke reacties kunt u sturen ten name van het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuidoost, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam."

Acta

angrybits

Als je, zoals ik, door het onbegrijpelijke opheffen van MobileMe door Apple gedwongen bent een andere host te zoeken voor je websites, dan kunnen die sites à la minute op de oude url van het internet verdwijnen. Niet meer op de normale manier te bereiken, maar zoekmachines als Google zijn wel in staat om je sites en pagina's nog terug te vinden, alleen voor je vaste lezers is hun link onbruikbaar geworden. Maar voor big brother is alles nog beschikbaar. Met andere woorden, ten behoeve van de commercie en de overheid vooral blijven al je gegevens opgeslagen. Dat is een vreemde zaak. Gigantisch veel moeite wordt gedaan om alles voor lange tijd op te slaan, maar voor de uiteindelijke gebruiker worden de kansen dat websites verdwijnen om technische redenen of repressie door commercie of staat steeds groter.

AlterNet: "One of the great paradoxes of the online experience is that the more online connectivity becomes social, becomes shared between select friends and global others, sometimes involving millions of people, the more people as individuals are robbed of their personal privacy. Obviously, technology enables this process, but it is corporate practice and lax regulation (and enforcement) that facilitate the commercialization that erodes personal privacy."

CommonDreams: "The FBI's Strategic Information and Operations Center (SOIC) posted a 'Request for Information (RFI)' online last week seeking companies to build a social network monitoring system for the FBI. The 12-page document (.pdf) spells out what the bureau wants from such a system and invites potential contractors to reply by February 10, 2012.

It says the application should provide information about possible domestic and global threats superimposed onto maps "using mash-up technology".

New Scientist magazine reports today:

"These tools that mine open source data and presumably store it for a very long time, do away with that kind of privacy. I worry about the effect of that on free speech in the US" -- Jennifer Lynch of the Electronic Frontier FoundationThe US Federal Bureau of Investigation has quietly released details of plans to continuously monitor the global output of Facebook, Twitter and other social networks, offering a rare glimpse into an activity that the FBI and other government agencies are reluctant to discuss publicly.""


BOF: "De afgelopen weken waren de ogen vooral gericht op de radicale Amerikaanse wetsvoorstellen SOPA en PIPA, maar helaas liggen er nóg meer regels op tafel die een serieuze bedreiging voor jouw internetvrijheid vormen: ACTA. Als dit omstreden anti-namaak verdrag werkelijkheid wordt, heeft dat vergaande consequenties voor jouw internetgebruik.

De stemming is naar verwachting in mei.

Stemmen politici in met een verdrag dat ingrijpende consequenties heeft of kiezen zij voor een vrij en open internet? De tijd tikt – het besluit wordt binnen een paar maanden genomen. Dus laat je stem zo luid mogelijk horen, zodat politici tegen dit bizarre verdrag stemmen. Wij zetten nog een keer op een rijtje waarom.

        ACTA criminaliseert onschuldige internetgebruikers

        ACTA belemmert innovatie en creativiteit

        ACTA is in strijd met fundamentele rechten

Teken deze petities tegen ACTA van Avaaz en Access Now.

EUObserver: "The European Commission and 22 EU member states have signed up to a controversial trade agreement in a move marked by cyber attacks and street protests.

Cyprus, Estonia, Germany, the Netherlands and Slovakia were the only EU countries not to put pen to paper at the signing ceremony in Tokyo on Thursday (26 January) of the so-called Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Acta).

The international treaty was created in behind-closed-doors talks between EU countries and select other World Trade Organisation members over the past five years to enforce intellectual property rights on both digital and physical products."

BBC: "Thousands of protesters have taken to Poland's streets over the signing of an international treaty activists say amounts to internet censorship." 

Groen is een noodzaak

groenofpoen

MilieufederatieNoordHolland: "Rondom Amsterdam en in de IJmond, extra maatregelen noodzakelijk!

Voor een groot deel van Nederland liggen de berekende concentraties PM10 en NO2 onder de Europese grenswaarden. Voor een beperkt aantal gebieden zijn nog overschrijdingen berekend. Dat is in Noord-Holland voor NOx het gebied in en om Amsterdam en voor fijn stof de regio IJmond.

Zo staan er bijvoorbeeld in de IJmond circa 2500 mensen bloot aan te hoge fijn stof normen (32 μgr/m3). En ook blootstelling aan gehaltes fijn stof onder die norm leidt tot gezondheidsschade. Er is eigenlijk geen veilige norm voor fijn stof. Extra maatregelen zijn nodig om in ieder geval normoverschrijdingen tegen te gaan. In de monitor is te lezen dat er veel bijna-overschrijdingen zijn; er hoeft maar iets mis te lopen en er komen veel meer overschrijdingen bij.

De slechte luchtkwaliteit is een ernstig gezondheidsprobleem blijkt uit allerlei onderzoeken. De Nederlandse lucht behoort tot de smerigste lucht van Europa. Jaarlijks overlijden er 15.000 tot 25.000 Nederlanders vroegtijdig als gevolg van de chronische blootstelling aan fijn stof.  Een groot deel daarvan bevindt zich in Noord-Holland. Het Astmafonds signaleert dat steeds meer mensen wegvluchten uit de Randstad vanwege de slechte luchtkwaliteit. Hoeveel meer doden moeten er nog vallen voordat dit probleem snel en serieus wordt aanpakt!?"

MilieufederatieNoordHolland: "Natuur en landschap zijn de gouden eieren

Als je zorgt voor mooie natuur en een aantrekkelijk landschap, zal dit de basis zijn voor een bloeiende economie en een aantrekkelijke leefomgeving. Dat betekent dan ook: als je veel geld investeert in veiligheid, zorg dan ook voor een meerwaarde voor natuur en landschap."

Voorontwerp bestemmingsplan De Hoge Dijk

Er zou vanavond een commissievergadering plaatshebben in stadsdeel Zuidoost over onder andere het voorontwerp bestemmingsplan De Hoge Dijk. Die vergadering is plots van het scherm verdwenen. Er wordt zelfs niet vermeld dat de vergadering is geannuleerd. Dit is al de tweede vergadering in een paar weken tijd die van de agenda verdwijnt. Of de inloopavond doorgaat is mij niet duidelijk. Ik neem aan van wel. Dan heeft men in elk geval de tijd om goed en lang naar de inspraakreacties te luisteren.

Ecologie

ou2
Cursus Ecology van de Open University

Wie een iPad heeft moet zeker even kijken naar de iTunes U app die gratis beschikbaar is en waarmee allerlei cursussen gedownload kunnen worden, onder andere van de Open University. Helemaal geweldig vind ik de cursus Ecology, video, audio en tekstboeken. Ga naar iTunes en download in elk geval het prachtige boek van Wilson 'Life on Earth', dat overvloedig gebruik maakt van animaties en videos. Dat boek en de overige cursusonderdelen zijn ook op te slaan in iBook op de iPad. Een deel van de cursus is ook beschikbaar voor de iPhone en iPod. Dit zijn nou de dingen die een mac weer bijzonder waardevol maken.

ou1
E.O. Wilson - Life on Earth

Biodiversiteit in Suriname


ConservationInternational: "In 2010, CI’s Trond Larsen joined a team of scientists in southwestern Suriname for a Rapid Assessment Program (RAP) survey. The results, announced today, include the discovery of more than 40 species new to science.

Altogether our expedition discovered over 40 previously unknown species, including fish, a frog, katydids, damselflies, water beetles and my own specialty, scarab beetles.

Conserving biodiversity is also fundamental to maintaining healthy ecosystems and the many services that nature provides to people."

DagelijksSurinaamsMilieunieuws: "Conservation International hoopt dat Suriname in de nabije toekomst een wettelijke regeling maakt waarin de biodiversiteit van het land wordt beschermd. Op die manier kan bij het eventueel uitgeven van concessies, het voortbestaan van bestaande, nieuwe en vreemdsoortige planten- en diersoorten worden beschermd.

Conservation International (CI) heeft vandaag in hotel Marriott haar laatste onderzoek gepresenteerd. Het veldonderzoek is drie weken verricht nabij het indianendorp Kwamalasamutu in het zuiden van Suriname. In het gebied zijn 1.300 planten- en diersoorten geregistreerd, waarvan de meeste nieuw zijn voor Suriname en de wetenschap.

Tijdens het onderzoek hebben de wetenschappers ook de Werehpai rotstekeningen gezien dichtbij het indianendorp. CI werkt samen met de lokale gemeenschappen om dit gebied te behouden en te bevorderen voor ecotoerisme. Werehpai werd in 2000 ontdekt en is de oudste bekende menselijke nederzetting in het zuiden van Suriname. Onderzoekingen hebben uitgewezen dat het gebied vermoedelijk 5.000 jaar geleden al bewoond was. Deze locatie heeft de grootste concentratie aan rotstekeningen die ooit is ontdekt in het Amazonebekken."

Phyllogomphoides major
Phyllogomphoides major

RAP 63 Kwamala Suriname full report ( hires pdf)

RAP 20 yearbook (pdf) - Still counting...

Bijlmer literair

bijlmerparktheater

Parool: "Het Bijlmerparktheater kan wel een vast literair variétéprogramma gebruiken. Schrijfster Christine Otten: 'De literaire wereld is vooral blank.'

Waarom zouden we niet eens kijken of we verschillende werelden, die van het multi-etnische Zuidoost en die van de witte literaire elite, kunnen openbreken? Eens kijken of we elkaar kunnen verrassen?

Deze vragen, gesteld door schrijfster Christine Otten (Deventer, 1961), zijn bedoeld om te verleiden. Otten heeft een missie. Zij wil een terugkerend literair revue in het Bijlmerparktheater met blanke en zwarte schrijvers, dichters en andere podiumkunstenaars.

Op de eerste Bijlmer Boekt komen schrijver Kees van Kooten, actrice/zangeres Gerda Havertong, de jonge schrijfster Karin Amatmoekrim, hiphopster Blaxtar en muzikant Pablo Nahar. Otten presenteert. Schrijver Herman Koch komt op de tweede avond. Van Huub van der Lubbe, Jetty Maturin en Annejet van der Zijl zijn toezeggingen binnen. Otten: 'In de Bijlmer zit zo veel talent en er zijn zo veel bekende auteurs."

Bijlmer Boekt!

BijlmerParktheater: "Een literaire revue waarbij het gesproken woord centraal staat. Schrijvers, dichters, theatermakers en muzikanten, maar ook comedy artiesten komen bijeen om hun verhalen te delen. Voor slechts € 15 heb je een compleet avondje uit, inclusief busvervoer naar het Bijlmer Parktheater. De opstapplaats is gevestigd aan het Kleine Gartmanplantsoen 10, iets terzijde van het Leidsplein, bij het Grand Café van De Balie. De bus vertrekt om 19.15 uur . Uiterlijk om 22.30 uur staat de bus weer op u te wachten om u terug te brengen naar uw opstapplaats De Balie. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u bij het bestellen van kaarten een keuze maken voor een entreekaart inclusief busvervoer. Gasten: Gerda Havertong, Karin Amatmoekrim, Blaxstar, Kees van Koten, Pablo Nahar & Muna Shirwa presentatie: Christine Otten

ENTREE entree plus busrit € 15.00 / Standaard € 10.00 / 65+ € 7.50 / CJP € 7.50

Kaarten bestellen"

Mooi Nederland

kanoen
Kanoën op de Gaasperplas

ReformatorischDagblad: "Dat er in crisistijd minder geld is, is nog geen reden om af te breken wat in 20 jaar natuurbeleid is opgebouwd. PvdA, D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer slaan daarom de handen ineen tegen wat zij noemen het afbraakbeleid van het kabinet op het gebied van natuur en landschap.

Maandag presenteerden de partijen de belangrijkste onderdelen van hun gezamenlijke alternatief, getiteld Mooi Nederland.

Voormalig VVD-minister Ed Nijpels wees er maandag op dat het opmerkelijk is dat eigenlijk alleen de oppositiepartijen zich sterk maken voor de natuur. Want: „De afgelopen 100 jaar zijn we het over natuur eigenlijk allemaal steeds eens geworden.” De wensen en aanvullingen op de kabinetplannen zagen PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren tot nu toe stranden op de politieke meerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP."

In Amsterdam Zuidoost ligt vooral de PvdA nog dwars. En de VVD hier krijgt een standje van Nijpels. Van Wilders kun je niets anders verwachten dan afbraak van natuur en cultuur, die man heeft een hekel aan natuurlijk Nederland, maar alle andere partijen zouden toch beter moeten weten. Nederland heeft al zo weinig natuur. Het Gaasperpark behoort zowel tot de Ecologische Hoofdstructuur als de Hoofdgroenstructuur. Niettemin wil het huidige bestuur van Zuidoost die status grondig aantasten door het toelaten van voor het stadsdeel niet renderende en natuur- en mensverstorende mega-evenementen, terwijl er genoeg alternatieven zijn die niet schadelijk zijn voor Zuidoost.

Landschappen in de kunst

David Hockney heeft met moderne methoden het landschap van Yorkshire vastgelegd. Zijn werk is te zien in de Royal Academy of Arts in Londen.

Biodiversiteit loont

TheAge: "RISING carbon dioxide (CO2) emissions threaten the survival of some fish species by sending their central nervous systems haywire.

Researchers from the Australian Research Council Centre of Excellence for Coral Reef Studies and James Cook University say concentrations of CO2 are predicted to reach between 700 and 900 microatmospheres before the end of the century, interfering with the ability of the fish to hear, smell, turn and evade predators.

Professor Munday said 2.3 billion tonnes of CO2 emissions dissolved into the ocean each year."

biodiversiteit

Het wordt hoog tijd om werk te maken van een leefbare aarde. Het wordt tijd om de fantoomeconomie van de speculanten te vervangen door een economie die gebaseerd is op het in stand houden van ons milieu, onze natuur en een duurzame samenleving.

DeGroeneStad: "Biodiversiteit heeft ontegensprekelijk een invloed op het welzijn van mensen. Biodiversiteit draagt bij tot levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten zoals schoner water en de bescherming tegen natuurrampen. Het schept ook werkgelegenheid, zowel direct (boer of visser) als indirect (bijvoorbeeld toerisme).

In de EU zijn maar liefst 14,6 miljoen banen direct of indirect maar alleszins sterk afhankelijk van ecosysteemdiensten. In ontwikkelingslanden gaat het zelfs over 927 miljoen arbeidsplaatsen, of 35 procent van het totaal."

Decibels, drank en drugs

Lower_Central_Park
Central Park, N.Y.

Adbusters: "A series of psychological studies over the past 20 years has revealed that after spending time in a quiet rural setting, close to nature, people exhibit greater attentiveness, stronger memory, and generally improved cognition. Their brains become both calmer and sharper. The reason, according to attention restoration theory, or ART, is that when people aren’t being bombarded by external stimuli, their brains can, in effect, relax. They no longer have to tax their working memories by processing a stream of bottom-up distractions. The resulting state of contemplativeness strengthens their ability to control their mind."

New York zonder Central Park is ondenkbaar. Een leefbaar multicultureel New York bestaat bij gratie van dit park. Er zijn ook talrijke studies die aantonen dat ethnische spanningen vooral tot uitbarsting komen in steden waar niet voldoende groen is om te ontspannen. Het Central Park beslaat 3.41 km2. Er is ruimte voor allerlei activiteiten en elke zomer worden er gratis voorstellingen gehouden. Het New York Philharmonic speelt er elke zomer. Kunst en cultuur komen er regelmatig aan bod. De natuur wordt er niet aangetast en behoudt zijn ruimte. Bijzondere tuinen zijn er te vinden. Het Central Park is open en vrij, het hele jaar door.

Het Gaasperpark heeft niet de omvang van het Central Park. Elk evenement legt een zware belasting op het groen, de natuur, en de omgeving. Als er evenementen georganiseerd worden dan ontwrichten deze de reguliere recreatie grondig. De commercie neemt het park over. Dat is onbestaanbaar in het Central Park. Op zo'n kleine ruimte als het Gaasperpark wil men mega-evenementen organiseren. Het ergste is nog dat het stadsdeel er niets aan verdient. De geschatte kosten voor de gemeenschap (politie, brandweer, aanpassing park, herstel van het groen, enz.) overtreffen meerdere malen de baten. De opbrengst voor Groengebied Amstelland wordt geheimgehouden. Waarschijnlijk omdat die miniem is. Nooit zal de opbrengst kostendekkend zijn, nooit zal dit de onderhoudskosten voor het park dekken. De hele opzet is neoliberaal: het faciliteren van commercie, de winsten van een paar individuen. En daarvoor moet de natuur, fauna en flora, en de hele omgeving wijken. Het getuigt van een mateloze arrogantie. Elk jaar wordt het 'dance event' uitgebreid met steeds nadeliger gevolgen voor de omgeving.

Het komende Amsterdam Open Air evenement slaat zijn tentakels nog verder om onze natuur en omgeving heen. Er komen 35.000 bezoekers, 8 podia en de aanvoer van consumpties zal gigantisch zijn. De belasting van de paden en de bruggetjes zal zeer groot zijn, om niet te spreken van het groen dat gemaaid, vertrapt en vernield zal worden. Het is onvoorstelbaar dat een evenement van deze omvang gehouden wordt op zo'n klein terrein en dat langdurig gedurende de mooiste periode van het jaar een groot deel van het park ontoegankelijk is voor normale recreatie, inclusief dit jaar het eiland voor naaktrecreatie. Er is dus sprake van het verdringen van de recreatie waar dit park voor bedoeld is. Openbaar bezit verwordt zo tot de coulisse van een maatschappelijk dubieuze winstgevende commercie. Aan alternatieve locaties wil men niet beginnen, ook niet als die speciaal met veel gemeenschapsgeld zijn aangelegd voor het houden van grote evenementen.

Ik kan niet anders constateren dat deze ingreep in onze natuur en omgeving ook een uitbreiding is van de maatschappelijke agressiviteit en onverantwoordelijkheid die onze steden steeds meer lijkt te overheersen. Parken zijn bedoeld om innerlijk tot rust te komen, om te zorgen voor de broodnodige biodiversiteit en ruimte voor fauna en flora. Dit alles wordt in steeds toenemende mate door Amsterdam Open Air met voeten getreden. En dat enkel en alleen voor de winsten van een paar trendy yuppies. Van plezier bij de bezoekers zou ik niet willen spreken. Het gaat meer om verdoving, verdoving door decibels, drank en drugs. Een geluidsniveau van meer dan 100 dB is zonder meer schadelijk.

De jonge generatie wordt hierdoor opgevoed met het idee dat consumptie het belangrijkste is en dat natuur en de hele omgeving daarvoor moeten wijken, ook al zijn er andere alternatieven die geen schade berokkenen aan natuur en omgeving. Het land wordt overspoeld door dergelijke festivals die zowat het hele land teisteren. Er staat geen maat op de arrogantie en hebzucht van dit muziekwereldje. Het wordt een trieste vertoning.

gaasperplaspark
Gaasperpark

Het verschil tussen het Central Park en het Gaasperpark is dat het bij het eerste gaat om natuur en cultuur, in het Gaasperparkbeleid van Zuidoost gaat het enkel om het faciliteren van winstmogelijkheden, winst niet voor de gemeenschap maar voor een paar yuppies.

Behoort het tot de taken en plichten van het stadsdeel om de winsten van particulieren te maximaliseren? Neen!

Indienen van bezwaar/zienswijze

BVNellestein

De aanvraag voor open air 2012 is te vinden op http://tinyurl.com/7jsw3cf 
Hieronder vindt u

- Aanwijzingen schrijven zienswijze

voorbeeld zienswijze

Aanvraag Amsterdam Open Air

newAOA

De aanvraag ingediend door Amsterdam Open Air voor hun dance event over een paar maanden ligt ter inzage in het InformatieCentrum van stadsdeel Zuidoost. Maar het is ook hier te downloaden.

Gaasper Pleasure in augustus

kleinweb
Klik voor site

Een muziekevenement dat verleden jaar geen of nauwelijks overlast veroorzaakte is Gaasper Pleasure. Het is een leuk festival dat gehuisvest is op een terrein dat daarvoor toch beter geschikt is. Gaasper Pleasure vindt plaats op zaterdag 11 augustus van 12 tot 23 uur.

Wet Openbaarheid Bestuur

Het spreekt vanzelf dat in een democratische samenleving de overheid en de besturen de burgers inzage verlenen in stukken die voor hen noodzakelijk zijn om inspraak te kunnen inleveren. Het spreekt ook vanzelf dat in een fatsoenlijk stadsdeel de burger kopieën meekrijgt van de gevraagde stukken als die zo omvangrijk zijn dat anders de burger verplicht is een paar dagen in het InformatieCentrum te bivakkeren om een en ander te verwerken. Maar de heer Adviseur Vergunningen van stadsdeel Zuidoost bestaat het om burgers te verbieden de stukken te kopiëren, te fotograferen of over te schrijven. Een verzoek om een kopie bij Afdeling Vergunningen wordt afgewezen; men wordt verplicht een schriftelijk verzoek in de dienen op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur. Als men tegelijk een limiet stelt aan de inspraaktermijn van twee weken dan wordt al gauw de indruk gewekt dan men elke vorm van inspraak wil verhinderen.

Artikel 7 van Wet Openbaarheid Bestuur

    1.Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten die de verlangde informatie bevatten door:
a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken,
b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
d. inlichtingen daaruit te verschaffen.

    2.Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte vorm, tenzij:
a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd kan worden;
b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.

    3.Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van eerstbedoelde informatie.

De afdeling Vergunningen en het InformatieCentrum van stadsdeel Zuidoost handelen dus in strijd met de wet. Het is schandalig dat medewerkers stug blijven beweren wel te handelen volgens de wet. Sommige medewerkers (zij noemen zich bij voorkeur 'coördinatoren') zijn net vette ganzen (elke overeenkomst met reëel bestaande personen berust slechts op toeval) die vriendelijke verzoeken als water van zich af laten glijden. Ook de vergelijking met opwindpoppen dringt zich op: ze herhalen steeds dezelfde boodschap als je aan het touwtje trekt.

Het is jammer, maar het imago van Zuidoost wordt zo weer flink aangetast. Van het InformatieCentrum heb ik nog steeds geen antwoord gekregen op mijn verzoek om hun beleid te verduidelijken en aan te passen aan de geldende wetten van dit land.

Update: ik heb net van iemand van de Afdeling Vergunningen een telefoontje gekregen met hun excuses voor de gang van zaken. Men gaat het beleid aanpassen en prettiger maken voor de burgers die inzage willen.

Aanvraag dance event

Op de website van Bewonersvereniging Nellestein is alvast een eerste indruk over de aanvraag voor een vergunning voor het Amsterdam Open Air verschenen. Dit commentaar is door tegenwerking van het stadsdeel zeer moeizaam tot stand gekomen. Informatie moest met de hand overgeschreven worden, aangezien een beleidsadviseur van het stadsdeel het verbood om kopieën mee te geven.

Vreemd genoeg kloppen sommige gegevens van stadsdeel Zuidoost weer niet. Volgens een mailtje van Adviseur Vergunningen van het stadsdeel is 2 februari de uiterste inzenddatum: "De uiterste indieningsdatum is donderdag 2 februari 2012." In de mededeling op de website van Zuidoost is dat 2 weken, maar gerekend vanaf welke datum?

Bewonersvereniging Nellestein: "Aanvraag vergunning voor Open Air festival, een techno dance evenement, op 26 en 27 mei 2012 in Gaasperpark, Noordoever Gaasperplas, voor 17.500 bezoekers per dag, met 8 podia. (samenvatting door Flora te Riet. De bijbehorende onleesbare kaart van het festivalterrein mocht evenals de aanvraag niet gekopieerd worden van de ambtenaar adviseur vergunningen. Zie voor het hele verhaal Heerlijkheid Gein. Zolang het stadsdeel nog niet weet wat “ter inzage leggen” precies betekent voor de “openbaarheid” van de stukken, zal nog wel even duren, moet u het doen met mijn fotografisch geheugen). 

- Twee daags festival met maximaal 17.500 bezoekers per dag
- 8 podiums met versterkte muziek

Festival terrein: net als in 2011

de ronde ligwei met de heg
het oever terrein
het glooiende grasveld
het rosarium incl. kruidenlaag
de helft van het grote centrale grasveld met het ronde dakje 

en nu in 2012 uitgebreid met

- de andere helft van het centrale grasveld
- het bolwerk met de stenen rand, entree
- het grasveld daartegenover
- het naaktstrandeiland,
- hiervoor wordt een pontonbrug aangelegd naar de kop van het eiland

- openingstijden van 12.00 tot 23.00 uur (muziek begint om 13.00 uur) geluid van 12.00 tot 23.00 uur en dan nog soundchecken 25 mei 16.00-18.00 uur

Inrichting ,voorlopig, (in de aanvraag staan nu al verschillen tussen de beschrijving in de tekst, de lijsten en de onleesbare kaarten, opm. Flora te Riet)) locaties Podiums:

1. Lokatie :T10 Coördinaten grid kaart 

Format(naam podium host), overdekte tent van 22,5 x 22,5m, muziekstijl: techno en technohouse, bezoekers 3000, geluidsniveau 103dBA-118dBC in midden tent

2.Lokatie:  W16

Cable: openpodium van 4x4 m., muziekstijl UK Garage, Dubstep en Breakbeats, bezoekers 1000, geluidsniveau 100dBA- 115dBC

3.Lokatie W25

Carnivale; open podium 8x4m,muziekstijl technohouse bezoekers 3000, geluidsniveau 100dBA-115dBC op 25 meter

4.Lokatie Q 15

GirlsloveDJ’s; open podium 10x6m muziekstijl eclectisch bezoekers 5000, geluidsniveau 100 dBA-115 dBC op 50 m

5.Lokatie M 19

Apenkooi: tent 22,5 x42,5 m muziekstijl electro, bezoekers 3500, geluidsniveau 103 dBA-115 dBC midden in de tent

6.Lokatie K22

Nachtsspelen: half open podium 10x10 meter muziekstijl: disco,electro,house bezoekers 1500 geluidsniveau: 100dBA-118 dBC op 10 meter

7.Lokatie G22

No Limit: half open tent van 10 x10 m muziekstijl eclectisch bezoekers 500, geluidsniveau 100dBA-115 dBC op 10 meter

8.Lokatie F18

Heineken Star club, half open podium 20 x20 m muziekstijl: house, bezoekers 1200, geluidsniveau 100 dBA- 115dBC op 25 meter

(opmerking F.teR.: In de tekst staat dat Carnivale, verplaatst wordt van W7 naar T10 in een dichte tent. De kaart die bij de aanvraag zit is slecht leesbaar, en de coördinaten verschillen van de kaarten van vorig jaar. Verzoek om leesbare kaart te e-mailen of een wel leesbare kopie te ontvangen is (nog) niet gehonoreerd. De geluidsniveau’s zijn ongeveer gelijk aan die van vorig jaar, wel 1 podium meer. 1 podium zit aan het maximum zoals omschreven in de evenementnota van het stadsdeel).

Geluidshinder

Om geluidsoverlast tegen te gaan zal de organisatie waar mogelijk kiezen voor cardiode opstelling van de basspeakers om zoveel mogelijk uitdoving naar achter van de bastonen te realiseren. Alle open podiums krijgen aan de achter kant Txllent doeken, die met name naar achter gerichte bastonen dempen. (opm FtR; dat is vorig jaar ook gezegd door de organisatie tijdens de bewonersbijeenkomst op 20 april in het planetarium)

Het onafhankelijke bureau DBControl (Haal het maximum uit uw geluidslimiet zie hun website , FtR) zal geluidsmetingen doen.

flyer-nl

Tijdens hele festival is er een klachtenlijn van organisatie Open Air. DBControl zal persoonlijk contact opnemen met klager en waarbij nodig geluidsmetingen bij hen thuis verrichten. (FtR dat deden ze vorig jaar ook, alleen was onbekend dat je daarvoor het info nummer van Open Air moest bellen. Voor resulaat van vorig jaar zie geluidsrapport.

Parkeren en vervoer en veiligheid

Tijdens het festival met 17.500 bezoekers per dag

12.500 bezoekers per dag met de metro; piek aankomen tussen 12.00-15.00 uur en vertrekken tussen 23.00-24.00 uur.

Voertuigen: 2.625 fietsen en brommers en 648 quto’s, 140 auto’s, busjes kiss en ride. 175 taxi’s

Parkeren: noord langs terreinen aan Langbroekdreef, 580 plaatsen grotendeels betaald parkeren en vorig jaar gemeden voor gratis parkeren aan oostkant) en oost, 681 plaatsen grotendeels op grasvelden bij Langerlust, dagcamping terreinen en extra weiland met rijplaten aan oostkant tussen fietspad en waterleidingbedrijf in de polder ( kaart is zeer onduidelijk oranje ingekleurd. FtR)

Voor de crew staan middenin het oostelijk deel van het park 2 aanduidingen  “P-crew” op een Google kaartje (geheel onduidelijk wat dat inhoud. FtR).

Van 11.00 uur – 19.00 uur zijn kruisingen Langbroekdreef/Loenendreef en Langbroekdreef/Lexmonddreef afgesloten om sluikparkeren tegen te gaan. Bewoners kunnen na controle passeren.

Voor omwonenden zal tijdens piekmomenten in in- en uitstroom tijdelijke doorgang in verband met de veiligheid niet  mogelijk zijn.

Verder staan er nog allerlei zaken in over beveiliging, hoeveel beveiligers en waar, en noodscenario’s; b.v. bij uitval metro 53 kan GVB niet voor bussen zorgen, maar wel voor overzetten via station Holendrecht, looproute wordt aangegeven.

Hoeveel sneeuw er op het dak van de tenten mag liggen en bij welke windkracht ze ontruimd moeten worden.

Informatie omwonenden

Per brief, waarin telefoonnummer en e-mailadres organisatie, waarbij in samenspraak met afdeling vergunningen van Stadsdeel hoeveelheid en bezorggebied wordt bepaald.

(info bijeenkomst of rondleiding over terrein wordt niet genoemd. FtR)

Tot vrijdag 27 januari 2012 kunt u uw bedenkingen tegen deze vergunning aanvraag kenbaar maken.

 “Deze aanvraag, ligt vanaf 16 januari 2012 ter inzage bij het Informatiecentrum Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam. Het informatiecentrum is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Belanghebbenden, die bezwaar hebben tegen deze aanvraag kunnen binnen 2 weken na de publicatie hun bedenkingen naar voren brengen. Schriftelijk: ter attentie van de voorzitter van het stadsdeel, Directie Dienstverlening en Vergunningen, afdeling Vergunningen, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost. Mondeling: Afdeling Vergunningen, telefoon 020 2525 444 (tussen 9.00 - 12.00 uur).

Ook voor informatie kunt u met bovenstaand telefoonnummer contact opnemen.

Amsterdam, 13 januari 2012” aldus website stadsdeel."

Nellestein en Amsterdam Open Air

Bijeenkomst op Donderdag 19 januari om 20.00 uur
Woonzorgcentrum Nellestein, Lopikhof 1


NELLESTEIN LAAT VAN JE HOREN!!!!!!!

Ons prachtige Gaasperplaspark dreigt een vaste locatie te worden
voor zg. DANCE EVENTS 

Aanvraag voor Open Air 2012 op 26 en 27 mei (Pinksteren) met 17.500 bezoekers per dag ligt sinds 13 januari ter inzage bij infocentrum stadsdeel.
2 weken de tijd te reageren.

Bewonersvereniging Nellestein organiseert deze bijeenkomst ter ondersteuning van bewoners die bezwaar willen maken tegen deze ontwikkeling.


Programma 

Informatie 
– over evaluatie en afhandeling klachten festival vorig jaar
– over aanvraag voor 2012
– over hoe bezwaar gemaakt kan worden


Workshop, met elkaar werken aan: 

– opstellen zienswijze tegen aanvraag 2012
– opstarten procedure bij ombudsman over vorige jaar
– brainstorm over vervolg

Kijk op www.bvnellestein.nl

Neem pen en papier mee/laptop. 

Een vrij internet

wiki
Wikipedia vandaag

Amsterdam Klezmer

FlyerADK-A

De Amsterdam Klezmer Band, een van mijn favoriete bands, komt over een paar dagen met een nieuwe cd, Mokum, om hun vijftienjarig bestaan en 1000e concert te vieren. Er is een gratis download beschikbaar van Op een Goppe. Lyrics.

Ambtenaar Zuidoost buiten zinnen

zuidoost

Waarin men lezen zal wat er in stadsdeelkantoor Zuidoost voorviel gisteren ten dage en andere wetenswaardige zaken, alsmede een portret van den held dezes geschiedenis en waarin wordt bewezen hoe wonderlijk het is inzage te vragene in stukken ten kantore van stadsdeel Zuidoost, hetwelk ettelijke merkwaardelijke geplogenheden ten stadsdeelkantore van Vrijstate Zuidoost ten daglichte brengen mocht

Gisteren lag volgens het bericht op de website van stadsdeel Zuidoost de vergunningsaanvraag ter inzage die was ingediend door Sky Concepts & Events voor het houden van een nieuw Amsterdam Open Air in het Gaasperpark. Zoals het in een civil society past ging een geïnteresseerde bewoonster van Zuidoost gisteren naar het InformatieCentrum, waar een vriendelijke en ijverige medewerkster de betreffende stukken niet kon vinden en daarom de verantwoordelijke afdeling Vergunningen opbelde. De stagiaire daar blijkt van niets op de hoogte, er zijn twee zieken, er is iemand in bespreking, dus een aanvraag kon niet tevoorschijn getoverd worden. De Adviseur Vergunningen van het stadsdeel heeft overduidelijk de stukken niet tijdig beschikbaar gesteld. De medewerkster biedt aan om het stuk te kopiëren en te bellen als het stuk klaar ligt. Later terug op het Infocentrum is de aanvraag inderdaad aanwezig. Op het verzoek of het gekopieerd mag worden, helpt de medewerkster de bezoekster met het wisselen van geld om de kopieermachine te kunnen bedienen. Het kopiëren is bijna klaar als de heer Adviseur Vergunningen briesend de bezoekster en de medewerkster de les begint te lezen, en beweert dat het stuk alleen ter inzage is en niet gekopieerd mag worden. Het is volgens hem wel mogelijk om een brief te schrijven aan de afdeling Vergunningen om te verzoeken een kopie toe te zenden op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Bezoekster stelt voor om dat meteen te doen, pakt alvast een blaadje en vraagt wat er precies in moet staan. "Nee, zo gaat dat niet. Je moet het juiste artikel van de WOB er in zetten". Zij vraagt welk nummer dat is. De heer Adviseur Vergunningen zegt: "Ik ben uw juridisch adviseur niet". Vervolgens gaat hij nog even door over dat er vertrouwelijke gegevens zoals de geboortedatum van Sander Groet, de organisator van het evenement, in staan die niet op het internet mogen komen. Bezoekster zei dat ze niet van plan was die op het internet te zetten. Vervolgens vaart hij uit dat ze persoonlijke dingen over hem op het net gezet zou hebben, dat hij wel een goede kennis van Sander Groet zou zijn. Bezoekster vroeg waar dat dan precies stond, dat zij zich niet kon herinneren zoiets geschreven te hebben en of hij een kopietje kon mailen.

Bezoekster had haar kopieën nog niet in haar tas gestopt, ze lagen half onder haar jas op een stoel. Opeens pakt de heer Adviseur Vergunningen ze weg en geeft ze terug aan de medewerkster. Bezoekster roept nog dat ze wel 7 euro voor die kopieën betaald heeft. Daar had de heer Adviseur Vergunningen niks mee te maken, hij was er om alles juridisch juist te laten verlopen, anders zou daar later weer bezwaar tegen aangetekend kunnen worden. De heer Adviseur Vergunningen taaide af, de medewerkster geheel beduusd achterlatend, nadat hij ook nog over haar baas had geklaagd. Het was inmiddels al 16.10 en het Infocentrum was al gesloten.

Het bovenstaande levert voldoende materiaal voor een volksklucht, elk jaar op te voeren tijdens de nieuwjaarsreceptie van stadsdeel Zuidoost. Nee, beter nog, wij zullen een aanvraag indienen bij de afdeling Vergunningen om deze klucht, Esbattement van den Ambtenaar, op te mogen voeren in het Gaasperpark. Wij zullen er alles aan doen om het geluid tot in Abcoude hoorbaar te maken met onze geluidsinstallatie. AT5 zal gevraagd worden de voorstelling op te nemen. De manier waarop de heer Adviseur Vergunningen zich opwerpt als de hoeder van het recht in stadsdeel Zuidoost en in het openbaar mensen van andere afdelingen op hun plichten en vooral niet-plichten wijst is ontroerend. Zo'n uiting van ambtelijk vuur maken we zelden mee in dit stadsdeel.

Maar alle zuidoostelijke gekheid op een stokje. Deze manier van handelen van de Adviseur Vergunningen is ontoelaatbaar. Deze ambtenaar laadt nu wel degelijk de verdenking op zich dat hij als beleidsadviseur van stadsdeel Zuidoost niet de belangen van de bewoners van Zuidoost behartigt, maar alles doet om de belangen van de vergunningsaanvrager te dienen en zo snel mogelijk door te drukken. En dat terwijl het stadsdeel helemaal niets verdient aan dit evenement. De kosten voor de gemeenschap overtreffen verre de baten.

Het is mijn persoonlijke mening dat deze adviseur niet de geschikte man is als beleidsadviseur van stadsdeel Zuidoost. Overigens is de termijn van twee weken die is gesteld voor het inzien en het indienen van een bezwaar tegen de vergunning veel te kort, in aanmerking genomen dat vandaag nog niet duidelijk is wat 'inzage' precies inhoudt en het Infocentrum zelf onzeker is over hun beleid. Wederom geeft dit blijk van obstructie van de kant van afdeling Vergunningen, zeker als eerst nog een schriftelijk verzoek ingediend moet worden om een kopie van de stukken te krijgen. Deze truc is al eerder vertoond door deze afdeling. Het is bekend dat brieven en klachten van bewoners soms gewoon verdwijnen. In elk geval is een antwoord van afdeling Vergunningen binnen de bezwarentermijn zeer onwaarschijnlijk.

Bovendien wordt er door het stadsdeelbestuur alles aan gedaan om ook de bespreking van de evaluatie van Amsterdam Open Air verleden jaar te saboteren. Stukken ter bespreking door de Raad ingediend door de SP en CU worden teruggestuurd omdat ze niet de juiste vorm zouden hebben, waarna de geplande vergadering (Raadscommissie Middelen en Veiligheid van 12 januari) wordt afgelast. Ook dat wijst erop dat men zo snel mogelijk, met zo weinig mogelijk inzage en inspraak een nieuwe vergunning erdoor wil jagen.

Ik ben vanochtend zelf even naar het Infocentrum gegaan om inzage te vragen. Ik mocht geen kopieën maken, ook niet fotograferen of overschrijven. Ja, dat maakt het wel erg moeilijk. De medewerkster wist eigenlijk ook niet precies hoe het moest. Het is duidelijk dat de Adviseur Vergunningen niet het hoofd is van het Infocentrum en dat hij de medewerkers daar niet te commanderen heeft. De medewerkster heeft mij beloofd om de zaak voor te leggen aan haar eigen chef en mij het resultaat daarvan te laten weten. Het enige wat mij ervan weerhield om eigenmachtig beslag te leggen (burgerbeslag) op deze stukken was de bereidwilligheid van de medewerkers van het InformatieCentrum.

Het is in elk geval niet acceptabel dat het de bewoners van Zuidoost op deze manier zo moeilijk mogelijk gemaakt wordt om inspraak te leveren. Als het er zo aan toegaat dan heeft binnenkort een rechtszaak tegen het evenement en de handelwijze van het stadsdeel een goede kans van slagen.

The eagle has landed

hosting-badge-12

Voor zover ik kan zien is de verhuizing prima gelukt. Dit is de eerste blogpost naar deze host. Mocht er iets niet in orde zijn, dan kunt u altijd even een berichtje sturen. De voortzetting van deze site is voortaan hier te vinden:

Heerlijkheid Gein

hosting-badge-1

De teller is nu weer op 0 gezet, reken daar dus maar 38.419 bij. Deze site wordt nu aangedreven door 100% windenergie.

hosting-badge-3

Verhuizing naar nieuwe host

Vandaag gaat het dan gebeuren. Dit zal, als het goed is en alles werkt, de laatste blogpost worden op de Apple servers. Lukt alles vandaag dan kunt u dit weblog in het vervolg bereiken op het volgende adres:

http://www.heliam.net/Gein/weblog

Probeer over enige uurtjes de link uit en als die werkt, verander dan de links op uw sites, in uw browser, aggregator, rss nieuwslezer, rss reader of wat ook. Laten we hopen dat de verhuizing zo snel mogelijk lukt. Op hoop van zegen!

Veranderingen

Binnenkort wordt deze website bij een andere host ondergebracht. Zoals waarschijnlijk reeds bekend gaat Apple stoppen met MobileMe, hun server voor mac-gebruikers, zodat over een paar maanden alle websites en fotogalleries die daar geparkeerd staan zullen verdwijnen. Daar ben ik nog steeds zeer boos over, want het betekent dat honderden van mijn foto's en pagina's elders onderdak moeten vinden, en het ergste is dat ook honderden en honderden links gewijzigd zullen moeten worden, anders verdwijnen ook de foto's in mijn Google Earth projecten. Dat is een zeer tijdrovende aangelegenheid. En dat terwijl Apple zelf bezig is met het bouwen van een gigantisch servercentrum voor hun iCloud. Daar hadden best wat trouwe klanten met hun iWeb-sites en galleries bij gekund. Het zijn de trouwste klanten die nu wandelen gestuurd worden door Apple.

Maar niet getreurd, het is een mooie, zonnige dag vandaag, dus ik dacht, een nieuwe dag, een nieuwe host. Laat ik maar een domein aanvragen. Mijn nieuwe host is een ecovriendelijk bedrijf, 100% door windenergie aangedreven. Dat is alvast een verbetering.

Intussen heb ik mijn Hyakunin Isshu site (Honderd Dichters – Elk een Gedicht) al overgezet naar mijn nieuwe host. Prachtige Japanse gedichten (door mij vertaald in het Engels).

Hyakunin Isshu

Het zal nog een paar dagen duren voor ik dit weblog naar mijn nieuwe host verhuis, maar let alvast op mededelingen en een adresverandering. Ik heb nu ook mijn eigen domein.

Amsterdam Open Air II

Amsterdam Open Air komt binnenkort stadsdeel Zuidoost weer teisteren. Wie tegen een verdere aantasting is van het Gaasperpark, want deze keer gaat het om twee dagen, kan bezwaar indienen.

Zuidoost: "Sky Concepts & Events BV heeft een aanvraag ingediend voor:

Het organiseren van een dancefestival genaamd "Amsterdam Open AIR 2012. Voor dit festival zullen er diverse objecten worden geplaatst. Data en tijdsduur van het evenement:

Zaterdag 26 en zondag 27 mei 2012 van 12.00 uur tot 23.00 uur;

Locatie: Recreatiegebied Gaasperplas (Noordoever)

Deze aanvraag, ligt vanaf 16 januari 2012 ter inzage bij het Informatiecentrum Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam. Het informatiecentrum is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Belanghebbenden, die bezwaar hebben tegen deze aanvraag kunnen binnen 2 weken na de publicatie hun bedenkingen naar voren brengen. Schriftelijk: ter attentie van de voorzitter van het stadsdeel, Directie Dienstverlening en Vergunningen, afdeling Vergunningen, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost. Mondeling: Afdeling Vergunningen, telefoon 020 2525 444 (tussen 9.00 - 12.00 uur).

Ook voor informatie kunt u met bovenstaand telefoonnummer contact opnemen.

Amsterdam, 13 januari 2012"

De economische oorlog

Laat er geen twijfel over bestaan, er is momenteel een economische oorlog aan de gang, een oorlog tegen de Euro geleid door de VS en Engeland, twee landen die vol zitten met hedge funds (die speculeren met geld dat ze niet hebben) en zelf nog erger in de crisis zitten dan de Europese landen, en daarom zeer hard toeslaan. De VS en Engeland zijn ook twee landen die hun hand niet omdraaien voor een illegale oorlog of wat oorlogsmisdaden. Want in een neocon wereld bestaat geen menslievendheid of rechtvaardigheid, laat staan vrijheid en soevereiniteit.

Guardian: "Europe has been plunged into a fresh crisis after France was stripped of its coveted AAA credit rating in a mass downgrade of nine eurozone countries by the ratings agency Standard & Poor's."

EUObserver: "US-based ratings agency Standard & Poor's (S&P) has cut France's triple-A rating and trashed the EU's new fiscal treaty.

It said in a statement out Friday (13 January) the EU draft fiscal compact "does not supply sufficient additional resources or operational flexibility to bolster European rescue operations.""

pee

Reuters: "Global credit ratings agencies have a great responsibility not to amplify the ongoing European debt crisis, the official Xinhua news agency said in a commentary on Saturday."

De crisis wordt erger, en dat enkel en alleen door de lagere kredietwaardering van S&P's. Dat is één van de redenen dat deze georganiseerde crisis blijft aanhouden. Het is een aanval op de Euro, die het aanvankelijk beter leek te doen dan de Dollar en het Pond. De oprichting van de Europese unie had eigenlijk een bescherming moeten zijn tegen de agressiviteit van de Amerikaanse en Engelse financiële markten. Een sterke Europese unie is een gevaar voor de Anglo-Amerikaanse financiële markt, daarom moet de EU om zeep geholpen worden. Het blijft een goed bewaard geheim, want onze nomenklatura en media praten daar niet over, en sommige van onze Europese casinospelers proberen er zelfs ook een slaatje uit te slaan. Maar dat is wel precies wat nu aan de gang is, een economische oorlog.

GATA: "Writing at GoldSeek today, GATA consultant Rob Kirby of Kirby Analytics in Toronto shows how the U.S. government works through five major banks using interest rate derivatives to control the bond market, defeating the "bond vigilantes" of old and facilitating endless wars and government bloat in what is by far the biggest part of the government's manipulation of markets. Kirby's commentary is headlined "The U.S. Dollar-Centric Derivatives Complex: Progenitor of Parasitic, Ponzi Price-Fixing" and it's posted here:"

Goldseek: "Tracking the evolution of the aggregate derivatives held by U.S. banks, it is apparent that trade in end-user products has been ABSOLUTELY OVERWHELMED by volumes in dealer trades – all in a “supposed market” which is 96% constituted by 5 players [the magnificent 5; J.P. Morgan, BofA, Citi, Goldman, Morgan Stanley] – as the U.S. Comptroller of the Currency tells us in the executive summary of their Quarterly Derivatives Report,

   “Five large commercial banks represent 96% of the total banking industry notional amounts.”

The incapacitation or extinction of the bond vigilantes has enabled the U.S. government to spend like drunken sailors, prosecute wars and misallocate resources on a grand scale – all the while lowering and / or keeping interest rates at or near ZERO.  This arbitrary, gross mispricing of capital helped to spawn further abuses like the real estate and equity bubbles – the development of which produced new sub-sets of equity derivatives and cdo’s which also enabled the macro-management of these markets.

It’s all about control.  Derivatives products – well intentioned when they were conceived – have been utilized to prop-up a failing fiat currency / undermine capital through the establishment of a phony, crony, price control grid.  As such, derivatives have become very dangerous tools in the hands of a gaggle of miscreant sociopaths – who think, speak and act as if they are doing god’s work - that now occupy the U.S. Treasury / Fed and rule Wall Street."

Er is intussen geen onderscheid meer te maken tussen bankiers (banksters) en de maffia.

Reuters: "Organised crime has tightened its grip on the Italian economy during the economic crisis, making the Mafia the country's biggest "bank" and squeezing the life out of thousands of small firms, according to a report on Tuesday.

Extortionate lending by criminal groups had become a "national emergency", said the report by anti-crime group SOS Impresa.

Organised crime now generated annual turnover of about 140 billion euros ($178.89 billion) and profits of more than 100 billion euros, it added."

Het wordt tijd dat sommige landen denken aan een failliet, en gaan weigeren hun schulden aan deze financiële haaien terug te betalen. À la guerre comme à la guerre! Maar dat moet heel goed voorbereid worden, onder andere door het splitsen van casinobankieren en normaal (spaarders)bankieren, door het afstand nemen door onze pensioenfondsen van investeren in derivaten, enz.

Als er dan toch een grote economische depressie voor de deur staat, dan liever op een eerlijker en zachtere manier. Het zijn de speculanten die getroffen moeten worden, niet de burgers. Maar ik zie onze nomenklatura nog geen maatregelen nemen, die brengen liever de burgers tot de bedelstaf dan dat ze de banksters tot de orde roepen. En het wemelt in Europa ook van de collaborateurs, de NAVO-landen die menen een barreltje mee te kunnen pikken van de olie die de VS en Engeland elders ontvreemden - de naam Shell dringt zich op. We gaan interessante tijden tegemoet. Banzai!

Dickens mystery solved

Dit jaar wordt de tweehonderdste verjaardag van Dickens gevierd. Dickens is een van de grootste schrijvers ooit. De BBC heeft eind vorig jaar Great Expectations geproduceerd. En eergisteren en gisteren werd The Mystery of Edwin Drood uitgezonden. Dit laatste is wel bijzonder, want dit boek was het laatste waaraan Dickens werkte; het is onvoltooid gebleven. Sindsdien zijn talrijke boeken geschreven over de mogelijke afloop van dit mysterie. De gekste dingen werden verzonnen, zoals verkleedpartijen, om het mysterie te verklaren. Fruttero en Lucentini schreven in 1989 La verità sul caso D., een komisch boek waarin ze een aantal detectives, Holmes, Dupin, Father Brown, Maigret, Marlowe, Wolfe, Poirot en anderen laten opdraven op een conferentie in Rome die de oplossing van het mysterie moest brengen. De onenigheid werd alleen maar groter.

dickens

Het probleem, tenminste voor filmproducenten, met de boeken van Dickens is dat ze nogal omvangrijk zijn en dat er dus altijd stukken weggelaten moeten worden. Dat gebeurde ook met Great Expectations. Met Edwin Drood is dat minder het geval omdat het deel dat gepubliceerd is vrij klein is. Maar hoe loopt het af, daar gaat het om. Het is een 'mystery', dus 'who dunnit?' that's the question, maar in dit geval is het meer een kwestie van 'to be or not to be' of 'dead? or alive?'. Met haar filmscript heeft Gwyneth Hughes een zeer geslaagde oplossing neergezet.

The Mystery of Edwin Drood, het boek, zit goed in mekaar, dat hoort bij een mystery. Er verdwijnt iemand, men denkt aan moord, en er zijn diverse personen die als mogelijke 'daders' genoemd kunnen worden. Maar is Edwin Drood wel vermoord? Dat is het eerste wat betwijfeld kan worden. Wie Dickens nog niet kent kan beginnen met dit boek te lezen en dan de film te bekijken. Ik verklap de afloop niet. Maar Gwyneth Hughes heeft een zeer plausibel eind geschreven. Er zijn personages weggelaten, maar volgens mij klopt de hoofdzaak wel, alle stukjes passen in mekaar, het is helemaal geschreven in de geest van Dickens, de onthullingen zijn volkomen in lijn met wat Dickens zelf heeft nagelaten en zijn gewoon meesterlijk.

Behind the scenes on the set of Edwin Drood

Telegraph: "Which isn’t to say that this wasn’t an absorbing, atmospheric, lovingly acted and cleverly teased out piece of work. It was all of those things and more. But despite ingeniously tying up a multitude of Dickens’s loose ends, and remaining remarkably true to the characters (all credit to Hughes for that) overall it failed to hit the mark at an emotional level – the ending being perhaps just a little too clever, too perfect, and too forgiving of one of Dickens’s nastiest creations."

'The ending being perhaps a little too clever, too perfect?', nee, bij een detectiveverhaal hoort altijd een clever ending. Volgens mij is het mysterie met deze film zo goed als opgelost. Er zijn nog wat loose ends die in een boekversie netjes een plek zouden moeten krijgen, maar wat mij betreft is deze bewerking een zeer mooie hommage aan Dickens.

The Mystery of Edwin Drood

Het manuscript (let op de eerste pagina: 'Dead? Or alive?')

Dickens 2012

Museum of London: "Celebrate the 200th anniversary of the birth of Charles Dickens in the first major UK exhibition for over 40 years."

Dickens Dark London (iPad app)

The Morgan Library

Meer links en audio

Rutte op retour

schip-van-staat
Klik voor vergroting
Cartoon Mirjam Vissers

De solisten Verhagen en Bleker hebben het ernaar gemaakt, het CDA rukt eindelijk naar links. Het eigengereide optreden van de CDA-politici in de retro-Rutte regering was een aanfluiting voor de CDA achterban. Wat lolbroek Rutte betreft, die moet tegenwoordig in the picture gehouden worden door propaganda-uitzendingen van de NTR en satellietverbindingen met André Kuiper. Rutte's kabinet vertrapt zelfs de traditionele liberale uitgangspunten, zoals het bevorderen van de middenstand. Nederland wordt langzaam afgebroken, weg met natuur, weg met cultuur, weg met de middenstand. Rutte is een liberaal die niet kan rekenen.

NRC: "Relatief veel winkeliers zullen komend jaar hun zaak moeten sluiten, en vervolgens lange tijd kampen met een leegstaand pand. Ondernemers zien er namelijk geen heil in om in het huidige economische klimaat een nieuwe zaak te starten.

Er is veel gebouwd, terwijl de detailomzet gelijk blijft. Normaal staat 1% à 2% van alle winkelpanden leeg, maar vorig jaar groeide het uit tot 6%."

RTL: "Enkele honderden cafés moeten de deuren gaan sluiten. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland. Er zijn te veel cafés en het cafébezoek zal de komende jaren alleen maar afnemen."

NRC: "Zeventien musea verwachten door bezuinigingen te moeten sluiten. Dat blijkt uit een enquête die de Nederlandse Museumvereniging heeft gehouden onder haar leden."

Weer van slag

rozen

Dat het weer van slag is kan iedereen duidelijk waarnemen. Fauna en flora krijgen signalen dat de lente in aantocht is en handelen daarnaar. In mijn tuin zijn de tulpen al uitgeschoten en twee pimpelmeesjes zijn het vogelhuisje aan het inspecteren voor bewoning.

pimpeltje

Wild Old Women

occupy-women

Een twaalftal oudere vrouwen van een bejaardentehuis die zichzelf 'the wild old women' noemen hebben een filiaal van de Bank of America in San Francisco tot sluiting gedwongen. In hun rollators en rolstoelen hebben ze een 'run op de bank' georganiseerd met de eis dat de bankkosten dalen, de banken meer belasting betalen en stoppen met het uitzetten van bewoners uit hun huizen. Het filiaal sloot zijn deuren, bang als ze waren voor een bestorming.

Kranige oudjes! Geweldig.

Buurthuizen

D66/OZO: "In januari vergadert de stadsdeelraad over het functioneren van de vier buurthuizen in Zuidoost. Er is een evaluatie van buurthuis Gein, buurthuis Holendrecht wordt gerenoveerd en er wordt gesproken over de gewenste activiteiten die de welzijns-organisatie Swazoom zou moeten uitvoeren.

Daarom wil de fractie van D66-OZO met gebruikers en beheerders van de buurthuizen in Zuidoost spreken over hun ervaringen met het aanbod en de wijze waarop bewoners gebruik kunnen maken van de buurthuizen.

Wij nodigen u uit om met ons mee te praten en mee te denken op:

dinsdag 10 januari, 19.30 uur in het stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 1."

Update: dit lijkt samen te vallen met de vergadering van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling.

De vergadering van de Raadscommissie Middelen en Veiligheid van 12 januari waarin de evaluatie van het Amsterdam Open Air evenement besproken zou worden is zonder opgaaf van reden vervallen verklaard.

World Order in NY

Trojaanse paarden

trojanhorse

Het wemelt van de Trojaanse paarden in Europa. Elke dag komen er nieuwe bij.

Fondsnieuws: "De vermogensbeheertak van Goldman Sachs heeft toestemming gekregen van de Nederlandse toezichthouder om een kantoor te openen in Amsterdam.

Volgens Marc van Heel van Goldman Sachs Assset Management zal de aandacht in eerste instantie vooral uitgaan naar de Nederlandse pensioenmarkt. Klanten vragen volgens hem om meer dienstverlening en advisering.

Goldman Sachs Asset Management kwam naar aanleiding van de kredietcrisis negatief in het nieuws.

Zo werd de zakenbank aangeklaagd voor fraude bij de verkoop van hypotheekportefeuilles waar beleggers 1 mijard dollar schade op leden. Ook de rol die de bank speelde bij het verbloemen van het Griekse begrotingstekort deed het imago geen goed."

ForeignPolicy: "Demand and supply certainly matter. But there's another reason why food across the world has become so expensive: Wall Street greed.

It took the brilliant minds of Goldman Sachs to realize the simple truth that nothing is more valuable than our daily bread. And where there's value, there's money to be made. In 1991, Goldman bankers, led by their prescient president Gary Cohn, came up with a new kind of investment product, a derivative that tracked 24 raw materials, from precious metals and energy to coffee, cocoa, cattle, corn, hogs, soy, and wheat. They weighted the investment value of each element, blended and commingled the parts into sums, then reduced what had been a complicated collection of real things into a mathematical formula that could be expressed as a single manifestation, to be known henceforth as the Goldman Sachs Commodity Index (GSCI).

But Goldman's index perverted the symmetry of this system. The structure of the GSCI paid no heed to the centuries-old buy-sell/sell-buy patterns. This newfangled derivative product was "long only," which meant the product was constructed to buy commodities, and only buy.

But the boom in new speculative opportunities in global grain, edible oil, and livestock markets has created a vicious cycle. The more the price of food commodities increases, the more money pours into the sector, and the higher prices rise. Indeed, from 2003 to 2008, the volume of index fund speculation increased by 1,900 percent. "What we are experiencing is a demand shock coming from a new category of participant in the commodities futures markets," hedge fund Michael Masters testified before Congress in the midst of the 2008 food crisis.

The result of Wall Street's venture into grain and feed and livestock has been a shock to the global food production and delivery system. Not only does the world's food supply have to contend with constricted supply and increased demand for real grain, but investment bankers have engineered an artificial upward pull on the price of grain futures. The result: Imaginary wheat dominates the price of real wheat, as speculators (traditionally one-fifth of the market) now outnumber bona-fide hedgers four-to-one.

Today, bankers and traders sit at the top of the food chain -- the carnivores of the system, devouring everyone and everything below. Near the bottom toils the farmer.

All the while, the index funds continue to prosper, the bankers pocket the profits, and the world's poor teeter on the brink of starvation."

Er is groot geld te verdienen met de neergang van de economie:

Beurs.com: "Grootste hedge fund ter wereld blijft negatief… tot 2028!

Hoofd van investeringen bij Bridgewater, Robert Prince, ziet voorlopig weinig redenen om het berenkamp te verlaten. Meer nog, hij voorspelt dat de huidige deleveraging cyclus 15 tot 20 jaar kan duren… we hebben net het vierde jaar achter de rug.

Dat betekent dat we tot 2028 in woelig vaarwater zullen verkeren, aldus Bridgewater.

A moribund economic outlook “is pretty priced in right now,” he says."

Austerity

Onze politici zorgen er wel voor dat er een zieltogende economie ontstaat met afbraak van sociale voorzieningen voor de lagere en de middenklasse. De rijken, de speculanten, halen de winsten binnen. Gezien de houding van de 'markt' (zie Prince hierboven) zullen alle maatregelen om de crisis te bestrijden doelbewust getorpedeerd worden. Men aast op 'damaged goods'. Dus bezuinigingen en geldtoevoer zullen niet helpen zolang de financiële markten de macht hebben en regeringen tot een knieval dwingen (zie de paragrafen over Hongarije hieronder). Hoe de bezuinigingen Europa helemaal zullen afmaken:

TheNewYorkReviewOfBooks: "How Austerity Is Killing Europe

The European Union has become a vicious circle of burgeoning debt leading to radical austerity measures, which in turn further weaken economic conditions and result in calls for still more damaging cuts in government spending and higher taxes. The European debt crisis began with Greece, and that nation remains the European Union’s most stricken economy. But it has spread inexorably to Ireland, Portugal, Italy, and Spain, and even threatens France and possibly the U.K. It need not have done so.

How could the EU so misread history and treat with contempt the teachings of John Maynard Keynes, who argued that during recessions governments must expand economies through spending and tax cuts, not the opposite? In practice, making large-scale budget cuts or raising taxes, as Keynes showed, will reduce demand for goods and services just when an increase is needed. Faltering sales will undermine the confidence of businesses far more than fiscal consolidation will embolden them. By ignoring this, European policy makers will deepen, not solve, the financial crisis and millions of people will suffer needlessly.

There is a far better solution. And it would not require the failure of the euro. The eurozone and perhaps the entire EU must act like a unified country, ready to recognize that it must take responsibility for the drastic social effects of rapid spending cuts. The U.S. is no shining example of enlightened policies, but the European Central Bank must guarantee the debt of its members just like the Federal Reserve guarantees the debt of the U.S. Treasury. It can then force restructuring of debt in these nations, with some private investors taking losses. A financially unified Eurozone must then issue bonds to raise the money to pay back debts but also to provide a social net for the people of nations that are cutting back their spending on social programs to meet their remaining financial commitments.

The EU leaders must get over their obsession with eliminating deficits. They now want to reduce every country’s deficit to less than 0.5 percent. This is disaster. It will lead to very slow growth for a long time. Instead, they must use temporary deficits to restart growth. Rarely has policymaking been this poor. Sooner than later, the citizens of these nations will say, No more!, and political instability will result."

In Nederland is de gelijkgeschakelde pers nog steeds bezig met het propageren van een foute oplossing. De Groene Amsterdammer is een typisch voorbeeld van deze inzichtloze en uitzichtloze neoliberale koers. Wat helpt het terugdringen van het begrotingstekort als tegelijk de hele economie en de welvaartsstaat platgelegd worden en er dus niet voldoende inkomsten zijn om het land draaiende te houden? Men kan zich blindstaren op boekhoudcijfers (die sowieso al een fictie zijn wat de financiële markt - het casinobankieren betreft), maar het gaat tenslotte om de echte welvaart van de bevolking, niet om cijfers.

DeGroeneAmsterdammer: "Met bezuinigingen, lastenverhogingen en hervorming van de financiële markten moeten de eurolanden het vertrouwen van investeerders weer terugwinnen. Het alternatief is net als in het achttiende-eeuwse Frankrijk aftakeling - gevolgd door revolutie."

'Het vertrouwen van investeerders'? Prince heeft het hierboven net uitgelegd. Dat vertrouwen is slecht voor hun winsten. De financiële markten saboteren het vertrouwen onmiddellijk, want meer vertrouwen, een stijgende beurs, levert verlies voor hen op. Men wil per se een 'bear market'. Overigens, het woord 'investeerder' is een gigantische verdraaiing, het gaat om speculanten. Investeerders investeren geld voor het duurzaam laten werken van bedrijven, speculanten beleggen geld in aandelen om die bij schommelingen meteen weer van de hand te doen; de grote speculanten, de hedge funds, schuiven met hun beleggingen van minuut tot minuut.

Wat betreft de opgang en rijkdom van Groot-Brittannië waar De Groene zo vol van is, die is te danken aan hun koloniale veroveringen, niet aan hun financieel inzicht en herstel van vertrouwen. De Groene Amsterdammer heeft ook een nummer over Charles Dickens. Wie Dickens leest weet precies hoe het gesteld was met de situatie van de bevolking in Groot-Brittannië zelf, die was niet best. De elite van De Groene heeft blijkbaar geen bezwaar tegen een totale Verelendung. De Groene heeft ergens ook een stuk over Verelendung. Maar het schutterig proza van De Groene is een belediging voor ieders intelligentie. 

magyar

EUObserver: "Markets punish Hungary for power grab on central bank

The forint hit a record low against the euro on Wednesday (4 January) and Budapest's borrowing costs spiked as the Hungarian government remained defiant on EU and street protesters' calls to roll back controversial constitutional changes.

The forint fell to 319.4 against the euro, a record low after a gradual depreciation of 20 percent in the last six months, while 10-year bond yields spiked to 10.5 percent, the highest since April 2009.

Hungary, the EU's most indebted eastern member, already saw its credit rating downgraded to junk in December and initiated talks for a standby loan from the International Monetary Fund (IMF).

But the centre-right government led by Viktor Orban has pursued controversial legal changes to some of the country's independent institutions, including the central bank and media bodies, prompting IMF negotiators to walk out of talks."

De Nederlandse media hadden het een paar dagen geleden over een knieval van de Hongaarse regering voor het IMF. Dat geeft al meteen aan wie de feitelijke wereldmacht in handen heeft: de grote financiële instellingen als het IMF, de hedgefunds, de financiële markt. Daarom zijn alle centrale banken al jaren geleden 'verzelfstandigd' zodat geen enkele regering meer macht en invloed zou kunnen uitoefenen op de economische ontwikkelingen in hun eigen land. Daarom heeft Wellink gezwegen toen hij wist dat de IJslandse banktactieken zeer schadelijk voor de Nederlandse investeerders konden worden. Het ging bij hem en zijn Centrale Bank niet om de belangen van Nederland. Een paar dagen geleden had Hongarije het aangedurfd om de onafhankelijkheid van hun centrale bank af te schaffen. Dat heeft niet lang geduurd. Intussen zijn de werkelijke machtsverhoudingen hersteld. De financiële markt staat geen afwijkingen toe, en brengt zonder verpinken landen tot de bedelstaf.

Daarmee zien we duidelijk het echte probleem van de huidige crisis: de macht van de financiële markt, die nu door heeft dat er gigantisch veel geld te verdienen is aan een kwakkelende economie. De totale instorting over enkele jaren is ook te voorspellen. Maar die instorting komt volledig en uitsluitend voor rekening van de regeringen, van de bevolking dus. De crisis wordt georganiseerd. De bezuinigingen zijn totaal zinloos voor het in stand houden van de economie en werken enkel doelgericht averechts. Onze politici doen alsof ze bezig zijn met het redden van de economie, maar weten donders goed dat het tegenovergestelde het geval is. De neoliberale nomenklatura vult zijn zakken, want zij weten dat de zondvloed nabij is, want zij zijn het die de zondvloed nu aan het organiseren zijn.

'Après nous le déluge!'

De A9

Vier en een half miljard euro voor wegverbreding en dat geld zou weer terugverdiend worden. Wie gelooft er nog in sprookjes? Het is gewoon een neoliberaal project dat enkel goed is voor de wegenbouwindustrie en de verkoop van auto's. Voor Zuidoost betekent het dat de luchtverontreiniging toeneemt.


New World Disorder

obama downgrade
The Obama Downgrade

Guardian: "The US is struggling with a paradox: while its military power retains global reach, its role as world leader is gradually ending

The time has long since past when it became fashionable to talk about a new world order. The collapse of the Soviet Union provided an opportunity to fashion one. But instead of using that opportunity to create a new security architecture in Europe, Nato expanded eastwards as the military anchor for democracy promotion. Not content to have seen off one global military competitor in the Soviet Union, the western military industrial complex and the think-tanks they funded scurried around for a worthy replacement. When 11 September happened, they thought they were in business again. For a brief moment, al-Qaida seemed to fulfil some of the characteristics of communism: it could pop up anywhere in the world; it was an existential enemy, driven ideologically and uncontainable through negotiation; and it was potentially voluminous. Neither the doctrines of the pre-emptive strike, nor attacking a foreign country abroad to ensure security at home, were new. Swap the domino theory of the Vietnam era for the crescent of crisis of the Bush and Obama eras, and you had the same formula for a foe that hopscotched across the globe.

So the paradox is that while US military power retains global reach (it is working on supersonic cruise missiles, and long-range drones) its stewardship as world leader, as a generator of the next big idea, is gradually ending. There may come a time when international institutions are rebuilt to fill this vacuum. But that time is not yet. Until then, a new world disorder would be nearer the mark."

AlterNet: "Noam Chomsky on the US-Afghan Strategic Partnership: 'Part of a Global Program of World Militarization’

"Right now, the United States is militarily engaged in one form or another in almost 100 countries.""

Dat ook de morele rechtvaardiging, de ideologische grondslag, het sociale pact dat het Westen in stand leek te houden volledig is vervallen, mag blijken uit de groeiende onderdrukking en criminalisering van een kritische bevolking. Het Westen is niet in staat door overtuigingskracht en moreel overwicht het volk te leiden. Het volk is een bedreiging geworden voor de machthebbers, de banken en de autoritaire politici. Met andere woorden, dit is een systemic failure, een ontbinding van het hele systeem. Alleen met brute macht en indoctrinatie is het systeem nog in stand te houden. Wat je ziet is een totalitaire staat.

usflag

UCLA: "President Obama signed the National Defense Authorization Act (NDAA) into law today. The statute contains a sweeping worldwide indefinite detention provision.

The ACLU believes that any military detention of American citizens or others within the United States is unconstitutional and illegal, including under the NDAA. In addition, the breadth of the NDAA’s detention authority violates international law because it is not limited to people captured in the context of an actual armed conflict as required by the laws of war."

Dat betekent dat de VS nu de facto een fascistische staat is die het recht heeft elke burger, waar ook ter wereld, militair aan te grijpen, gevangen te nemen en zonder rechten voor onbepaalde tijd vast te houden. Gezien het verleden van de VS met folter en moord kunnen we verwachten dat 'Das Militär' zich ook gerechtigd zal voelen nu nog meer te folteren en te moorden. Het einde van de Westerse beschaving. Niet meer en niet minder. Het einde van 'freedom and liberty'. Dit is geen boutade meer, dit is de werkelijkheid die al enige decennia in de maak is.

De Bill of Rights, de amendementen op de Amerikaanse Grondwet die de natuurlijke rechten vastleggen van vrijheid en eigendom, en de persoonlijke vrijheden als de vrijheid van meningsuiting, eredienst, vergadering, het recht om veilig te zijn in persoon, huizen, documenten en bezittingen tegen onredelijke doorzoekingen en inbeslagnames, het recht op een eerlijk proces, enz., is bij deze afgeschaft.

NaturalNews: "One of the most extraordinary documents in human history -- the Bill of Rights -- has come to an end under President Barack Obama. Derived from sacred principles of natural law, the Bill of Rights has come to a sudden and catastrophic end with the President's signing of the National Defense Authorization Act (NDAA), a law that grants the U.S. military the "legal" right to conduct secret kidnappings of U.S. citizens, followed by indefinite detention, interrogation, torture and even murder. This is all conducted completely outside the protection of law, with no jury, no trial, no legal representation and not even any requirement that the government produce evidence against the accused. It is a system of outright government tyranny against the American people, and it effectively nullifies the Bill of Rights.

De Verenigde Staten beschouwt zichzelf in permanente staat van oorlog, ook op eigen grondgebied. Sinds de oprichting van de USA is deze staat bezig met het veroveren van grondgebied, het exporteren van revoluties en het onderdrukken van de bevolking zowat overal ter wereld. En Obama maakt daarin geen verschil. Het is heel waarschijnlijk dat het einde van het Westerse imperium veel bloed zal kosten. De nomenklatura geeft zich niet zomaar gewonnen. Men gebruikt alle middelen die ter beschikking staan.

LATimes: "Civilian contractors playing key roles in U.S. drone operations

Relying on contractors has brought companies that operate for profit into some of America's most sensitive military and intelligence operations. And using civilians makes some in the military uneasy."

Oorlog voeren is een industrie geworden. 

De verwarring in de wereld neemt absurde vormen aan, ook in andere landen als Israël.

in cages
Dry Bones Blog

Volkskrant: "Orthodoxe joden vergelijken Israël met nazi's"

B'Tselem: "We members of Israeli civil society express our solidarity with the activists and organizations who have been subjected to threats and acts of violence. These acts are intended to intimidate us all and silence our voices. We warn that the threat of violence was already realized in the past, demonstrating that such acts do not stop at the level of mere slogans. Those who uproot olive trees and burn mosques are liable to not refrain from inflicting bodily, even life-threatening harm on Palestinians and Israelis whose views and actions they consider objectionable."

Israël is een nationalistische, racistische staat geworden. Het absurde is dat de ultranationalisten, diegenen die je terecht zou kunnen bestempelen als 'nazi's' de andere joden uitmaken voor nazi's. Een intrieste ontwikkeling. Van leren uit de geschiedenis is geen sprake. Het is om te huilen. Datzelfde land is ook een bedreiging voor de omringende landen.

DePers: "Het is nu of nooit. Dat zei de Duitse keizer in augustus 1914. Nog langer wachten, en de kans om de Engelsen en Fransen te verslaan was voorgoed verkeken. Met een frische fröhliche Krieg wilde Wilhelm die twee landen een lesje leren. Datzelfde geluid klinkt nu in kringen van de Israëlische regering. Nú Iran aanvallen, want straks is het te laat!"

Het ergste is dat Israël gesteund wordt door heel wat psychopathische politici van de VS. Ik hou mijn hart vast bij de volgende Amerikaanse verkiezingen. Maar moet je dan op een Obama stemmen die net de Bill of Rights heeft afgeschaft? Een gigantisch dilemma.

Ondertussen wordt onze maatschappij steeds absurder ook in kleine dingen.

WebWereld: "Google+ verbiedt 'obscene gebaren'"

En Wim Kok, de verrader des vaderlands, roept op om nog meer van onze soevereiniteit over te dragen aan Europa.

Het wordt een verwarrend jaar. Veel inzicht en menselijkheid toegewenst.

Nieuwjaarsdag

cat4

Heeft u een backup gemaakt van 2011? Dat zou misschien wel zo handig zijn geweest gezien de plannen van de huidige regering. Maar geen zorg, het kabinet zorgt er wel voor dat we teruggaan naar de backup van 1911.

De katjes van de buren kwamen vanochtend heel voorzichtig mijn tuin in, nog van slag van het geweld vannacht. Rare mensen die mensen, zullen ze wel gedacht hebben. Ik heb tijdens de viering even mijn neus buiten de deur gestoken en kreeg meteen een walm zwavel naar binnen. Even de buren vlak voor mijn deur het beste gewenst en dan de deur weer dicht. De punt.nl bloggers van Zuidoost liggen vanochtend allemaal plat.

Vuurwerk bevat zwavel en andere chemische stoffen. Door de verbranding ontstaat CO, CO2 en N2. Ik heb de berichten over ongelukken nog niet bekeken. Voor zover ik weet is onze buurt heelhuids uit het bombardement gekomen. 

© 2009