Weblog Archive oktober 2011

Evaluatie Amsterdam Open Air

podia
Gaasperpark juni j.l. voorbereiding AOA

UITNODIGING:

"Op 4 juni jl. vond bij de Gaasperplas het festival Amsterdam Open Air plaats. Volgens velen een ontzettend leuk en succesvol festival, volgens sommigen een overlast veroorzakend en een in het groen ongepast evenement.

Zoals afgesproken is het evenement uitgebreid geëvalueerd. Inmiddels beginnen de ideeën voor het festival in 2012 vorm te krijgen. Graag praten wij u op 2 november bij, over de ervaringen in 2011, de evaluaties en de toekomstplannen.

Het programma ziet er als volgt uit

20.00 Inloop

20.30 Welkomstwoord door stadsdeelvoorzitter

20.35 sfeerimpressie door middel van film/foto’s Open Air 2011

20.45 Beleidskader

20.55 Evaluatie gebied en evenement

21.05 Evaluatie stadsdeel en partners

21.15 Plannen en proces

21.25 Vragen uit de zaal

22.00 Borrel

Locatie:

Prins Willem-Alexander Manege
Loosdrechtdreef 9
1108 AZ Amsterdam"

"De organisator heeft kenbaar gemaakt het festival in 2012 wederom te willen laten plaats vinden, dit keer in de vorm van een tweedaags festival dat zich richt op 25.000 bezoekers per dag.

Op basis van de evaluatie wil het Groengebied het maaien voorafgaand aan het festival zodanig uitvoeren dat waardevolle planten zo veel mogelijk worden ontzien. Tevens is voorgesteld om aanvullend onderzoek te doen naar de gevolgen van het festival voor broedende vogels.

Naar aanleiding van de evaluatie wil de organisator gerichte maatregelen nemen om de geluidsoverlast te verminderen. Daarnaast zal de organisatie, anticiperend op eventueel minder gunstige weersomstandigheden, extra maatregelen treffen om de schade aan de speel- en ligweiden tot een minimum te beperken. Tot slot wil de organisatie het aantal auto's dat op het terrein komt beperken.

Het Groengebied is voornemens medewerking te verlenen aan het evenement in 2012 waarbij de duur en omvang nog onderwerp van gesprek zijn."

Er zijn al meteen een paar flagrante tegenstrijdigheden duidelijk:

-  waardevolle planten zo veel mogelijk ontzien, betekent dat er toch weer beschermde planten weggemaaid zullen worden, wat in strijd is met de fauna- en florawet, blijkbaar geen punt voor het stadsdeel en Groengebied Amstelland, en dat in een natuurgebied dat onder de Ecologische Hoofdstructuur en de Hoofdgroenstructuur valt

- het aantal auto's dat op het terrein komt beperken? Onmogelijk als er dan niet voor 10.000 bezoekers gecaterd moet worden, maar voor 50.000 bezoekers.

Happy Halloween

WoKO0e1319576506

SunlightFoundation: "This Halloween, there’s plenty to be scared of on Capitol Hill. The fate of $1.5 trillion rests in the hands of 12 members of the “Super Committee” tasked with slashing our national deficit. We’d like to think this Committee has our best interest in mind when they hover the axe, but the Committee’s been operating in the shadows where deep pocketed powerful special interests, creepy corporations and other things that go bump in the night are whispering in their ears. (Learn more http://snlg.ht/supercommittee.)

Will it be Medicare or environmental programs on the chopping block? Will taxes get hiked or revenues slashed? We don’t know. But as long as the Super Committee does their work in the shadows, the vampires and zombie lobbyists lurking there will be heard louder than the rest of us. It’s time to get the skeletons out of the closet and tell the Super Committee that transparency isn’t just for ghosts this year. Join us as we Haunt the House (and Senate)."


Al-Qaeda vlag wappert in Libië

De al-Qaeda vlag wappert in Benghazi. De NAVO heeft dus islamisten aan de macht gebracht in Libië. Iedereen de andere kant opkijken graag!Maar pro-war bitch Hillary Clinton is in haar nopjes.


Goldman Sachs en OWS

Goldman Sachs, 's werelds grootste roofbank, in aanvaring met Occupy Wall Street en de Lower East Side People's Federal Credit Union. 


Occupy the USA

Occupy DC Emma's Rev 100611-62

EmmasRevolution: "We spent yesterday recording, mixing and mastering "Occupy the USA!" with Charlie Pilzer of Airshow Mastering and fab DC-area musicians Ken Quam (drums), Avril Smith (electric guitar) and Ira Gitlin (bass) . . . and here it is!

Click here for the free download of "Occupy the USA!"

DJs, click here for the broadcast quality aiff audio file of "Occupy the USA!

Share the song and sing it at the Occupy nearest you!"

Welcome to the U.S. occupation
To win the hearts and minds
Defend all humankind
Tell the banks and the corporations
We’re here to occupy the U.S.A.

Congress and the hedge funds stole our houses and our pensions
Conspired to steal our healthcare at Conservative conventions
We're here to stand our ground we demand our jobs with justice
We're 99% in charge
Now you'll just have to trust us

Stop the XL pipeline in its tracks across the Heartland
Reject the filthy energy extracted from the tar sands
Clinton and TransCanada exposed before the nation
Corruption forces us to organize
A new invasion

This occupation won't be won with guns or ammunition
Armed with creativity and righteous indignation
We do all the work so we have the power to stop it
No workers, no work
Not until we share the profit

We support our unions and our right to organize
Students, homeless, immigrants are strengthening their ties
We have struggled far too long now let this be a sign
1% in power
Meet the other 99!

Ambitieus of noodzakelijk?

vuilelucht

Parool: "De ambitieuze klimaatplannen van Amsterdam zijn niet of nauwelijks haalbaar. Dit blijkt uit een evaluatie van de gemeente, die begin volgende maand door de gemeenteraad wordt besproken.

Onder leiding van oud-wethouder Marijke Vos (GroenLinks) formuleerde het vorige college vergaande doelstellingen. De uitstoot van CO2, die bijdraagt aan het broeikaseffect, zou in 2025 met veertig procent moeten zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2014 zou de CO2-uitstoot moeten stabiliseren en het complete gemeentelijke apparaat zou het jaar daarop 'klimaatneutraal' moeten zijn. 

Op instigatie van wethouder Maarten van Poelgeest, partijgenoot van Vos, is het nogmaals berekend, nu met andere uitkomsten. In 2025 zal vermoedelijk twee derde van de beoogde CO2-reductie zijn gerealiseerd. Toch houdt de gemeente vast aan de doelstelling, al wordt deze 'zeer ambitieus' genoemd. Als de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen meezitten en traditionele energiebronnen (aardolie, aardgas, kolen) duurder worden, is het haalbaar, zo wordt gesteld.

Dat geldt niet voor de stabilisatie van de CO2-uitstoot in 2014. Die is hooguit in relatieve termen haalbaar. Individuele bewoners gaan mogelijk wel minder CO2 uitstoten, maar omdat de economie en het aantal inwoners harder groeit is er in absolute zin geen daling."

Het gaat hier niet om een kwalificatie als 'ambitieus', maar om de vraag of een milieuomslag in Amsterdam noodzakelijk is of niet. En zoals hierboven al aangegeven wordt, is de toestand niet rooskleurig. De plannen zijn dus NOODZAKELIJK en moeten daarom drastisch uitgevoerd worden, zelfs uitgebreid. Wij kunnen als Amsterdammers niet toelaten dat de lucht in onze stad steeds verder aangetast wordt. Het is dus niet aan te raden om van Amsterdam een metropool te maken, met meer huizen en meer verkeer. Amsterdam heeft zijn grenzen bereikt en verder gaan in deze richting levert doden op. In het centrum van Amsterdam sterven mensen voortijdig aan luchtvervuiling. Dat is een feit. Nederland is vervuild en Amsterdam is op sommige plekken niet meer leefbaar. Dat is een onhoudbare situatie die niet langer mag voortbestaan. Het is nu zaak om de milieumaatregelen in Amsterdam aan te scherpen. Openbaar vervoer moet voorrang krijgen. Waarom is Amsterdam zo veel meer vervuild dan andere Europese hoofdsteden?

Niet haalbaar? Een gezonde omgeving niet haalbaar? Dan is de toestand wel heel erg en zijn draconische maatregelen de enige oplossing. Wat belemmert de haalbaarheid van een gezond Amsterdam? Die belemmeringen moeten rigoureus aangepakt worden. De VVD moet eens ophouden met het promoten van milieuvervuiling en het aantasten van de gezondheid van de Amsterdammers.

vervuiling_nederland
Luchtvervuiling (donkerrood)

Volkskrant: "Nederland houdt vast aan het gebruik van dubieuze emissierechten om aan zijn Kyoto-doelen te voldoen. De regering legde een oproep om ze in de ban te doen naast zich neer.

Dat zeggen betrokkenen bij de handel in emissierechten. Nederland heeft al enige tientallen miljoenen gestoken in de aankoop van deze carbon credits, om de nationale uitstoot voor een deel te compenseren.Volgens de regels van het Kyoto-Protocol, dat de reductie van broeikasgassen probeert te bewerkstelligen, hoeven deelnemende landen die reductie niet alleen in eigen land te halen. Ze mogen ook investeren in projecten in andere landen. De reductie mogen ze dan in de eigen boekhouding bijschrijven.

Er zijn echter ernstige twijfels gerezen over enkele zeer grote buitenlandse reductieprojecten. Het gaat om zogeheten HFC-23-installaties.

Met de vernietiging van het afvalgas worden zoveel emissierechten verdiend (waarmee westerse landen hun uitstoot kunnen compenseren) dat de productie van het afvalgas een doel op zich is geworden. Dat betekent dat er eerst extra broeikasgas wordt geproduceerd, om het daarna te reduceren."

De huidige Nederlandse regering heeft lak aan de gezondheid van de burgers. Mogelijk is de neoliberale redenering daarachter dat meer zieke mensen de omzet van de gezondheidsindustrie verhoogt.

Time: "It's no secret that air pollution — besides damaging the pulmonary system and blackening the skies — can also lead to cardiovascular problems and even heart attacks. But a new study in the journal Environmental Health Perspectives by researchers at the University of Southern California (USC) indicates that the kind of pollution we're exposed to when we sit in gridlock could impact another important body part: the brain.

Our data would suggest that freeway pollution could have a profound effect on the development of neurons and brain health in children and young kids, especially those who attend schools built alongside freeways.

So limiting one's exposure — especially children's exposure — to freeway pollution is essential to control asthma, cardiovascular conditions and cognitive development."

Zeggen dat het kabinet Rutte een crimineel kabinet is, is geen boutade, maar harde werkelijkheid. Waarom tolereren wij dit kabinet nog langer?

Uitzetting

Volgens El Faro dat zich baseert op cijfers van ICE (US Immigration and Customs Enforcement) heeft de VS het voorbije jaar bijna 400.000 immigranten gedeporteerd naar hun land van oorsprong. 95% van alle gedeporteerden kwam uit Latijns Amerika, voornamelijk Mexicanen, gevolgd door Guatemalteken, dan Hondurezen en Salvadoranen. 55% van hen waren beschuldigd van misdaden in de VS.

Nu hoef je in de VS niet veel te doen om in de gevangenis te komen. Het systeem van private gevangenissen zorgt er wel voor dat er genoeg 'klanten' zijn, al moesten ze daarvoor opzettelijk misdaad uitlokken. Er zitten 2 miljoen immigranten in Amerikaanse gevangenissen. De staat betaalt 45 tot 130 dollar per gevangene. En wie illegaal is, is per definitie crimineel.

Het ziet er dus naar uit dat Obama zijn belofte van immigratiehervorming niet waar kan maken. Integendeel, het aantal deportaties stijgt zelfs.

Calvin en Wall Street

Barbarij

Hillary Himmler

Gaddhafi is dood, leve de nieuwe dictator! Zo zou je sommige commentaren kunnen omschrijven. Gaddhafi was geen lieverdje, maar vergeleken bij de rest van het Midden Oosten, inclusief Israël, deed hij het redelijk (hij had zelfs vriendschappelijke betrekkingen met westerse leiders). Het lijkt wel een vast onderdeel te worden in westerse oorlogen om zo barbaars mogelijk op te treden. Wat opvalt tijdens de oorlog tegen Libië is de totale mediastilte, omertà - de code van de misdaad, rond de nachtelijke NAVO bombardementen. Maar zo is het wel gegaan: 's nachts bombardementen op stellingen van het Libische leger, overdag werden de rebellen eropaf gestuurd en werden een paar plaatjes gemaakt voor de media, zodat het leek alsof het een gevecht was van rebellen tegen Gaddhafi. En hoe het allemaal begonnen is is nog absurder: Cameron en Sarkozy die om redenen van populariteit en het bezit van olie de Amerikanen te slim af wilden zijn en alvast gingen bombarderen. Dat de VN resolutie al gauw met voeten getreden zou worden, was van begin af aan al duidelijk. Van westerse beschaving kan geen sprake meer zijn. Moreel is dit systeem zo dood als een pier, het mist elke vorm van rechtvaardigheid en rechtvaardiging.

hillaryhimmler

D.H Lawrence schreef het al: “The essential American soul is hard, isolate, stoic and a killer” en “People always make war when they say they love peace”.

De foto van Hillary Himmler, ik bedoel Hillary Clinton, zegt boekdelen. Uit die ogen spreekt de Amerikaanse lynchmentaliteit. Er is niet veel veranderd sinds de racistische lynchpartijen waarbij het volk net als nu stond te juichen. Het wachten is nu op de nieuwe dictator die zijn land zal verkopen aan de westerse oliemaatschappijen. Het land is teruggebombardeerd naar de Middeleeuwen. Over de armoede van het volk de komende jaren zullen we weinig te horen krijgen want dat past niet in de propaganda. De NAVO is een fascistische organisatie geworden in dienst van de corporatieve oliebelangen. Komt er nu democratie in Libië? Men zal de schone schijn ophouden, maar net als in Egypte onder Mubarrak zal er gefolterd worden, alleen zal men het zo niet noemen. En we kennen allemaal de Abu Ghraib gevangenis. En wie gaat er nu regeren? Net als in Afghanistan waar de VS de Taliban steunde tegen de Russen, is het moordende al-Qaeda nu (voor korte tijd!) een bondgenoot van het Westen. Allaho Akbar!

hillaryc

De erfenis van Steve Jobs

sj

VN: "Na de dood van Steve Jobs leken de media een weddenschap te hebben afgesloten (inzet: de iPad 3) over wie het mooiste superlatief kon verzinnen. De Wereld Draait Door wijdde een hele uitzending aan Jobs. Toen die uitdraaide op één grote reclamespot, prevelde Matthijs van Nieuwkerk nog even iets over de Reclame Code Commissie, om vervolgens Apple nog maar eens tot 'religie!' te benoemen. Dat Apple-gebruikers Jobs als een god vereren: oké. Maar waarom gaan journalisten mee in de publieke emotie?

Gezien Jobs' opvatting over de vrije pers is het raadselachtig waarom juist de ridders van het vrije woord voorgaan in de processie van zijn heiligverklaring. Vorig jaar weigerde Apple de app van de Amerikaanse cartoonist Mark Fiore te verkopen. Fiores (vrij brave) politieke satire, waar hij datzelfde jaar een Pulitzer Prize voor won, 'ridiculiseerde publieke figuren', vond Apple. En dat kwam niet overeen met de voorwaarden. Het was niet de eerste keer dat Apple journalistiek werk weerde. De voorwaarden die het bedrijf stelt aan makers zijn vaag. 'Seks' (ook op bikini-niveau) is verboden, net als andere uitingen die Apple 'aanstootgevend' vindt. Steve Jobs bestierde Apple als een goed geolied politbureau. Zijn werknemers mochten absoluut niet met de pers praten, en lekte er informatie uit, dan aarzelde hij niet om in de rechtszaal van journalisten te eisen dat zij hun bronnen prijsgaven. Waarom zijn wij zo lief voor Jobs?

Bill Gates van Microsoft is altijd een onbetwiste bad guy geweest. Een überkapitalist, die markten verpestte, de concurrentie verdrukte en gebruikers hun vrijheid ontnam. Als Jobs God is, is Gates toch zeker de antichrist. Maar Gates is ook de grootste filantroop aller tijden, terwijl Jobs nooit iets aan een goed doel schonk. En Jobs ging minstens zo rücksichtslos te werk als Gates. Apple voert agressieve patentoorlogen uit met de concurrentie. Jobs gaf gebruikers en makers van inhoud één keus: meedoen op mijn voorwaarden, of wegwezen. Waarom hoor je daar niets over?"

(Tussen haakjes de Mark Fiore app is na protesten wel opgenomen in iTunes.)

Het kan verkeren in de wereld. Toen Apple met 'think different' en zijn gebruiksvriendelijkheid een nieuwe wereld opende voor de computergebruiker, ontstond langzaamaan een Apple mythe. Met de tijd is de enthousiaste gebruiker van weleer een gadget freak geworden, precies het tegengestelde van de denkende, rationele en creatieve individualist. Steve Jobs werd een superkapitalist. Microsoft werd rechts ingehaald. De bijzondere Apple spirit nam een einde toen de homepages werden opgeheven, en klanten hun foto's en pagina's in Galleries moesten omzetten. Nu worden de Galleries weer opgeheven. Apple begon met iets en een paar jaar later werd het opgeheven. De betrouwbaarheid van Apple is nihil. MobileMe wordt volgend jaar opgeheven, wat inhoudt dat foto's, webpagina's, enz. ergens anders ondergebracht moeten worden, en dat betekent voor sommigen dat honderden, soms duizenden links aangepast moeten worden. Een klus die maanden kan duren. Dat is niet echt wat je gebruikersvriendelijkheid kunt noemen. In de plaats komt iCloud, een systeem dat klaar is om misbruikt te worden door Big Brother. Het besturingssysteem Lion is het begin van een omslag. Het gaat om het verkopen van apps, niet langer om de wensen en inventiviteit van de computergebruiker.

Maar er dreigt opstand in de gelederen. Er was grote ophef over het laten vallen van Final Cut Pro, een filmmontage programma dat met veel succes door de Coen broers werd gebruikt voor hun magistrale films. In de plaats komt een goedkoper en simpeler Final Cut X. Het verdwijnen van MobileMe treft de trouwste gebruikers van Apple software zoals iWeb. Mijn indruk is dat Jobs iWeb en MobileMe van zijn servers af wilde omdat de politieke inhoud en de kritiek op Apple van sommige weblogs hem niet beviel. Het zou me niet verbazen als over enige tijd een gigantisch schandaal over Apples privacypolitiek zou openbarsten. Steve Jobs was de laatste jaren niet meer de progressieve vernieuwer die we van vroeger kennen, maar een slaafse Homeland Security ambtenaar. Apple is op dit moment bezig met het opzettelijk schofferen van hun zelfstandig denkende clientele. Ze gaan voor de grote massa, het grote geld. Apple voor dummies. Een tijdje geleden werd alles zwart voor Steve Jobs, hij was ongeneeslijk ziek. En dat zagen we terug in de vormgeving van Apple zelf, alle kleur verdween uit iTunes en andere apps. Het Apple personeel gaat uniform in het zwart gekleed. Er breken zwarte tijden aan. Als MobileMe dan niet werd ervaren als een succes, dan zal de iCloud ook geen succes worden. Het begint nu al met veel problemen. Cloud computing is een ideaal arsenaal voor een totalitair regime.

iLeave

De media en Occupy Wall Street

GMO grootste bedrog ooit

 

Genetische manipulatie van gewassen blijkt de grootste en gevaarlijkste fraude in de wereldgeschiedenis. Het is feitelijk een poging om ten nadele van alle natuurlijke gewassen planters te dwingen elk jaar hun GMO zaden en onkruidverdelgers te kopen. Het is een monopolistische marktstrategie om andere bedrijven uit de markt te schoppen. En het heeft gigantisch nadelige gevolgen voor andere gewassen en voor mensen. Het drijft de prijzen van voedsel op en kan op grote schaal hongersnood veroorzaken. De beloften van GMO werden nergens waargemaakt. Zoals altijd gaat het weer om de winst van een paar megabedrijven.

Guardian: "Genetic engineering has failed to increase the yield of any food crop but has vastly increased the use of chemicals and the growth of "superweeds", according to a report by 20 Indian, south-east Asian, African and Latin American food and conservation groups representing millions of people.

The so-called miracle crops, which were first sold in the US about 20 years ago and which are now grown in 29 countries on about 1.5bn hectares (3.7bn acres) of land, have been billed as potential solutions to food crises, climate change and soil erosion, but the assessment finds that they have not lived up to their promises.

The report claims that hunger has reached "epic proportions" since the technology was developed. Besides this, only two GM "traits" have been developed on any significant scale, despite investments of tens of billions of dollars, and benefits such as drought resistance and salt tolerance have yet to materialise on any scale.

Most worrisome, say the authors of the Global Citizens' Report on the State of GMOs, is the greatly increased use of synthetic chemicals, used to control pests despite biotech companies' justification that GM-engineered crops would reduce insecticide use."

gmo
Klik voor pdf rapport

Remember, Remember, the Fifth of November

AnonymousatScientologyinLA
Anonymous bij demonstratie tegen Scientology in L.A.

Regelmatig zien we op tv, internet en ook in onze straten tegenwoordig (Occupy Wall Street), mensen met een masker op, een Guy Fawkes masker. Guy Fawkes was een katholieke samenzweerder tegen de protestantse koning James 1 van Engeland, een samenzweerder die in de Engelse folklore symbool staat als vijand van het Engelse establishment. Zijn poging het House of Lords in brand te steken (Gunpowder plot) mislukte. Guy Fawkes day wordt nog steeds gevierd in Engeland op de vijfde november.

De groep Anonymous heeft de traditionele afbeelding van Guy Fawkes als symbool en masker gekozen bij hun acties tegen Scientology en andere acties voor vrijheid van internet en meningsuiting.

We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget.
Expect us.

vendetta

Het Guy Fawkes masker is populair gemaakt in een stripbook van Alan Moore en David Lloyd, V for Vendetta, waarvan later ook een film is gemaakt. Het is een futuristisch verhaal over een gemaskerde revolutionair die zichzelf 'V' noemt. Hij staat voor gewelddadige omverwerping van het heersende regime en zelfbestuur door het volk.

Er waren geruchten dat Anonymous van plan was om op 5 november Facebook in de vernieling te draaien, maar dat schijnt niet het geval te zijn. Maar ik moest wel even grimlachen, het idee om Facebook zijn gezicht te laten verliezen leek me wel geinig. We zullen wel zien op 5 november.

Intussen kunt u zich verpozen met het printen en uitknippen van een Guy Fawkes masker of het knutselen van een origami masker. Enjoy and remember.


Occupy the Board Room

Bleker op de vingers getikt

nat2000

Trouw: "De ontwikkeling van Natura 2000 in Nederland staat nagenoeg stil. Van de 163 natuurgebieden die in 2006 in Brussel zijn aangemeld, hebben er nog maar vier daadwerkelijk de gehele procedure doorlopen. Ruim honderd gebieden zijn nog niet eens door staatssecretaris Henk Bleker van natuur aangewezen, terwijl dit al in december 2010 had moeten gebeuren. Dit tot grote onvrede van de Europese Commissie.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de EU-lidstaten. De EU heeft Natura 2000 begin jaren negentig ontworpen om zo internationaal bij te dragen aan het behoud van de wereldwijde biodiversiteit. Dit betekent dat als er achteruitgang van soorten plaatsvindt in de 163 door Nederland aangemelde gebieden, Brussel Nederland daar financieel verantwoordelijk voor kan stellen. Frankrijk heeft al eens een boete van 57 miljoen euro gekregen. Er zijn door de Europese Commissie inmiddels verscheidene waarschuwingen de deur uitgedaan richting Bleker.

Van Veldhoven: "Er wordt nu ruim 300 miljoen euro op natuurbeheer bezuinigd, maar als we niet oppassen zijn we dat straks kwijt aan de sancties voor achterstallig onderhoud." En als de provincies niet oppassen, liggen er over een paar jaar miljoenenclaims op hun bordje. In het natuurakkoord tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en staatssecretaris Bleker staat dat bij het niet realiseren van internationale verplichtingen de consequenties worden doorvertaald naar de provincies als zij 'nalatig' zijn geweest."

Natura2000

Newsletter Natura2000

Natura viewer

KNNV Natura2000 gebieden (3 delen)

Bleker is een incompetente, arrogante blaaskaak. Het huidige kabinet heeft meer van die figuren die je gewoon als boeven kunt bestempelen. Het is ook opvallend hoe het CDA omgaat met God's natuur. Volgens mij zitten er bij het CDA meer goddelozen, meer vernietigers van de schepping, dan bij enige andere partij.
Verwachte reactie bij Bleker: hij boert een keer en laat een straffe wind.

Het Nederlandse landschap

lestesv

Een paar dagen geleden was ik libellen aan het filmen bij het vennetje langs het ruiterpad, toen ik gekraak achter me hoorde en ik een jogger uit het riet en het struikgewas zag komen rennen. Hij liep vlak langs het vennetje, dus daar waar veel begroeiing is en hij riet en struiken opzij moest duwen om door te kunnen lopen. Tegen mij riep hij, want hij wilde aan de andere kant van het paardenpad weer het struikgewas induiken, 'ga je even opzij!' Dat 'even' bestempelt hem nog als een beschaafde representant van zijn hobbybezigheid. Maar wat heeft die idioot daar te zoeken? Hij vertrapt dieren en planten. Als de gewone pad daar in groten getale net uit het water trekt, vallen er zeker slachtoffers. Als de ruige anjer bloeit, dan plakt die aan zijn schoenzolen. Dit is de manier waarop door deze idioten van de natuur genoten wordt, het volledig negeren van alles wat groeit en bloeit, en daar waar mogelijk nog een en ander de grond in stampen. De roep om een rollerskatebaan vlak langs de Gaasperplasoever is al gehoord in Zuidoost.

Ik heb net het boek van Koos van Zomeren, Nog in morgens gemeten, uitgelezen. Daarin beschrijft hij precies hoe het gesteld is in Nederland. Léés die man.

"Het probleem met Nederland is dat de landschappen hier nog vergankelijker zijn dan wijzelf.
...
In Nederland ken ik geen énkel landschap dat niet te lijden heeft van een verlies aan stilte, een verlies aan ruimte, een verlies aan natuurlijke kwaliteiten. Wat overblijft is in het beste geval het landschap als decor. En als decor lijkt het landschap voor zijn meeste gebruikers ook wel te voldoen. Een decor is er tenslotte alleen maar voor de schijn. Een decor heeft geen geschiedenis, geen natuur, geen leven.
Dan de gedachte dat het nutteloos is je te beklagen over het feit dat er niets overblijft om je aan te hechten, in een systeem dat de
bedoeling heeft dat er niets overblijft om je aan te hechten. Dit systeem is het neoliberalisme en deze onthechting zou je boeddhistisch kunnen noemen als zij daar niet het volstrekte tegendeel van was, als zij niet zo dwingend werd opgelegd, als ze niet zou uitmonden in een totale onderwerping aan de waan van de dag.
Dan de gedachte dat het systeem dat de verloedering van het landschap veroorzaakt, tevens een mensentype voortbrengt dat daar in het minst geen hinder van ondervindt.
Is dat genade?
Of is dat nu juist het benauwende?
Als je in Beieren op een landweggetje loopt en er komt een boer aan op een tractor of een jager in een 4WD, dan kun je erop vertrouwen dat hij gas terugneemt en desnoods stopt tot je je hond hebt vastgenomen, waarna hij je voorzichtig passeert en zijn hand van het stuur neemt om zijn, uiteraard bespottelijke, vilten hoedje voor je op te lichten.
Als je in Nederland op een landweggetje loopt, moet je er in vergelijkbare omstandigheden rekening mee houden dat er gas gegéven wordt en dat het stuur in handen is van iemand die een hekel aan je heeft – niet omdat hij je kent, dat zou nog een reden kunnen zijn, maar enkel en alleen omdat jij ergens bent waar hij ook is."

Ze zijn er weer...

... de roodborstjes.

roodborstje

Rotzakken

kvanzomeren"Ik zal niet zeggen dat de huidige regering de rotzakken heeft uitgevonden, maar zij heeft het wel zo geregeld dat de rotzakken nu zo'n beetje het hele openbare leven en zogoed als de hele openbare ruimte in ons land domineren."

Koos van Zomeren in Nog in morgens gemeten - Nieuw Herwijns dagboek

Hij schreef dat in 2004, dus over een kabinet Balkenende. Het kon dus nog veel erger. De gevolgen van de huidige regering zijn over een paar jaar wel duidelijk, een volledig gesloopte economie en samenleving. Is Nederland dan toch een natie van schapen die zich serviel laten scheren?

Vuil Nederland

mist

Nee, daarmee wordt niet bedoeld die vieze buurman die 's nachts zijn gore hond in de tuinen van zijn buren laat poepen, maar het Nederland zoals het bestuurd wordt door onze 'nette' leiders.

Natuur&Milieu: "Nederlandse lucht, water en bodem zijn de vieste van heel Europa. Ondanks dat Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, beschermen we onze leefomgeving minder goed dan andere EU-landen. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde analyse Ranking the stars van Natuur & Milieu waarin Nederland wordt vergeleken met de andere Europese lidstaten op het gebied van klimaat, milieu en natuur. Natuur & Milieu roept het kabinet Rutte-Verhagen op structurele maatregelen te nemen die Nederland terugbrengen naar minimaal de Europese middenmoot.

Het kabinet zegt dat het zich op milieugebied niet meer dan andere Europese landen wil inspannen. Het kabinet wekt hiermee de suggestie dat Nederland voorop of minstens in de pas loopt met Europa. De cijfers geven een volledig ander beeld. 'Op de Europese ladder presteert Nederland ronduit slecht op de belangrijkste milieu-indicatoren, zoals bodem, lucht en water. Dat is slecht voor onze gezondheid en economie,' zegt Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu. Alle Noord- en West-Europese landen, uitgezonderd België, doen het beter dan Nederland. De belangrijkste boosdoeners zijn vee, auto's en kolencentrales.

Nederland staat op plaats 27, de laagste plaats, voor bodemkwaliteit. De Nederlandse bodem is de meest verontreinigde van Europa door stikstof en fosfaat, afkomstig van de grote veestapel. Door het enorme stikstofoverschot voldoet Nederland niet aan de Europese norm in de nitraatrichtlijn en heeft daarom een uitzondering op de norm gekregen. 

Nederland staat ook op plaats 27 voor waterkwaliteit. Nederland heeft het meest vervuilde oppervlaktewater van Europa.

Nederland staat op plaats 25 voor luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in Nederland behoort tot de slechtste van Europa. Met België en Luxemburg heeft Nederland de hoogste gemiddelde uitstoot van stikstofdioxide (NOx) per km2. De concentratie fijnstof ligt in Nederland 25% hoger dan het Europese gemiddelde. Gezondheidsschade voor veel mensen en aantasting van de natuur zijn het gevolg.

Belangrijke natuurgebieden worden slecht beschermd. Desondanks maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend dat het budget teruggaat van € 800 miljoen naar € 200 miljoen per jaar.

De uitstoot van broeikasgassen is in Nederland boven het Europese gemiddelde en de trend is stijgend. Nederland haalt het Kyoto-doel alleen door aankoop van buitenlandse emissierechten."

Rapport Ranking the Stars.

En het ergste is dat Bleker c.s. het nog erger willen maken door de landbouw en industrie nog meer voorrang te geven. Arm Nederland. Dit is werkelijk een afbraakkabinet, rancuneus en haatdragend tegenover natuur, cultuur en bevolking.

Nederland nog steeds fraudeland

sitestat 

EenVandaag: "Nederland is wereldleider belastingvoordeel voor internationale bedrijven. Ons land is het op een na belangrijkste belastingparadijs voor multinationals. Megabedrijven in de voedings-, olie- en kledingindustrie vestigen zich ‘op papier’ in Nederland om te profiteren van ons gunstige belastingklimaat voor buitenlandse bedrijven. Nederland, belastingparadijs: wie worden daar beter van?

De Rolling Stones, U2, Boeing, US Steel, Walt Disney, Johny Walker: ze komen niet uit Nederland maar betalen hier wel hun belasting. Nederland verdient miljoenen aan de komst van dit soort multinationale bedrijven die een veilige haven zoeken omdat ze in eigen land hogere belastingen moeten betalen. Ze produceren hier niets, maar hebben een kantoor (‘postbus’) voor de belasting.

Nederland staat opnieuw bovenaan de wereldranglijst van ‘tax havens’, volgens een vandaag gepubliceerd onderzoek van ActionAid. En dat is goed voor de staatskas. Maar er kleven ook bezwaren aan. ‘Belastingparadijzen’ als Nederland, Ierland en Luxemburg ontrekken veel belasting aan de landen waar bedrijven hun werk doen. De Amerikanen zijn niet blij met Nederland en ook ontwikkelingslanden hebben kritiek op ‘tax havens’ als Nederland. Zij zien hun belastinginkomsten wegvloeien."

Miljoenen verdienen, terwijl je miljarden misloopt. Dat is niet echt positief. Dus dat de staatskas profiteert is een verkeerde voorstelling van zaken.

NIZA: "Het Niza/ActionAid rapport Addicted tot tax havens: The secret life of the FTSE 100 dat deze week is gepubliceerd, is aanleiding voor de Volkskrant om vandaag groots uit te pakken. 

Vele ontwikkelingslanden raken jaarlijks door belastingvlucht drie keer zoveel geld kwijt dan dat zij ontvangen aan buitenlandse hulp.

Onder de kop 'Nederland belastingparadijs voor veel multinationals' bericht de krant over de belangrijkste conclusies uit het rapport. Vooral de positie van Nederland als doorsluisland en verdragsparadijs is twijfelachtig. Volgens het rapport staan in Nederland staan 1330 dochteronderneming geregistreerd van multinationals."

shellbarrel

Volkskrant: "Shell en BP hebben meer dan 100 vennootschappen in het Caribisch gebied, waar geen druppel olie is te vinden."

NOS: "De vastgoedsector heeft de afgelopen jaren voor een miljard euro aan omzet niet gemeld bij de Belastingdienst.

Uit onderzoek van de fiscus blijkt dat onder meer makelaars en pensioenfondsen voor honderden miljoenen euro's aan belastingen hebben ontdoken. Soms werden stromannen ingezet of werd er gesjoemeld met de waarde van vastgoed om de fiscus om de tuin te leiden.

De Belastingdienst deed sinds 2007 grootschalig onderzoek naar belastingontduiking en fraude binnen de vastgoedsector. Daarbij hebben 600 bedrijven voor 330 miljoen euro aan boetes en naheffingen gekregen. Acht keer werd de FIOD ingeschakeld, zoals bij de Klimop-zaak, de miljoenenfraude rond het Philips Pensioenfonds en het Bouwfonds."

De hardwerkende burgers moeten boeten voor de graaizucht van onze captains of industry (een betere benaming  zou zijn 'robber barons'). Van bezuinigen is geen sprake bij de top. En Rutte wil terug naar het neoliberalisme van honderd jaar terug. In verpleeghuizen worden mensen op de meest schandalige manier verwaarloosd, maar de salarissen van de top stijgen nog steeds.  Ziekenhuizen zijn niet eens meer in staat hun operatiekamers bacterievrij te houden. Onder het mom van bezuinigingen worden in de Amsterdamse gemeenteraad gratis iPads uitgedeeld. Met andere woorden, er is een anti-democratische neoliberale revolutie aan de gang zonder weerga.

Bedreigde fauna

laatzenietschieten

De mens is een bedreiging aan het worden voor onze wereld, niet alleen voor onszelf (armoede, oorlog enz.), maar ook voor fauna en flora.

Petities: "Mede door een succesvolle e-mailactie van PINK! worden de ganzen van Nederland voorlopig niet vergast. Maar het dieronvriendelijke kabinet Rutte heeft al weer een nieuw onzalig plan klaarliggen: de nieuwe Wet Natuur.

Deze wet opent letterlijk het vuur op zeven dieren: edelhert, damhert, ree, wild zwijn, grauwe gans, kolgans en smient.

Op dit moment mogen deze dieren alleen met ontheffingen worden bejaagd. Het kabinet wil dat veranderen, en deze soorten vrij bejaagbaar maken. Een knieval voor de jachtlobby.

Het kabinet doet alsof het zo makkelijker en goedkoper wordt om de wildstand te beheren. Het kabinet verzwijgt echter dat de jacht natuurlijke processen vooral verstoort en zeker niet reguleert.

Op dit moment zijn vijf diersoorten bejaagbaar: hazen, fazanten, wilde eenden, konijnen en houtduiven. Daar komen er straks dus zeven bij."

veldparelmoervlinder
Veldparelmoervlinder

TienVoor12: "Vlinders zijn al jaren de sterkst bedreigde diergroep van ons land. Ondanks de inspanningen die De Vlinderstichting al meer dan vijfentwintig jaar levert, staan veel dagvlindersoorten op het punt uit ons land te verdwijnen. Daar kan NU nog iets aan gedaan worden. Het is nog net geen vijf, maar wel: Tien voor 12!

Lees de samenvatting van het plan.

De komende tien jaar zullen de twaalf meest bedreigde soorten tien vliegplaatsen in Nederland moeten krijgen. Dan kunnen ze duurzaam voortbestaan."

Kopen vs. huren

Volkskrant: "Terwijl op de woningmarkt de vraag naar koophuizen sterk daalt en de vraag naar huurwoningen stijgt, voert het kabinet een beleid dat hier volkomen tegengesteld aan is. Voor de korte termijn moet het woningmarktbeleid juist meebewegen met de markt. Dat stelt emiritus hoogleraar Hugo Priemus.

Het gevolg van de economische crisis op de woningmarkt is dat de mobiliteit terugloopt en dat de vraag verschuift van duur naar goedkoop, en van koop naar huur.

In Nederland is de koopwoning-sector in grote moeilijkheden geraakt: het aantal transacties is dramatisch gedaald, de woningprijzen dalen per jaar gemiddeld circa 2 procent. Inmiddels staan er 250 duizend woningen te koop. Doordat per 1 augustus 2011 de hypotheekvoorwaarden zijn aangescherpt, is het leenvermogen van huishoudens fors gedaald. Per saldo is er op de koopmarkt een vraagtekort ontstaan. Tezelfdertijd is het vraagoverschot op de huurwoningmarkt toegenomen.

Een marktconform beleid zou impliceren dat het aanbod van koopwoningen wordt gereduceerd en het aanbod van huurwoningen wordt vergroot. Maar het Nederlandse kabinet gedraagt zich op de woningmarkt als een spookrijder. Het inflatievolgend huurbeleid remt zowel bij vastgoedbeleggers als woningcorporaties investeringen in huurwoningen af. Woningcorporaties moeten vooral huurwoningen verkopen. Vanaf 2014 worden alle verhuurders met tenminste tien woningen geconfronteerd met een jaarlijkse heffing van draconische omvang."

 kavels

En in Zuidoost wil men kavels verkopen om een eigen huis op te bouwen. Een Droomzone voor de niet bestaande rijke koper.

Nazomer

Vandaag was de afdeling groenexterminatie weer aan het maaien langs het Jan Schaeferpad. Ze sloven zich wel uit, het maaien van het fietspad was echt niet nodig geweest. Wedden dat de zakkenwassers het gemaaide gras weer laten rondslingeren?

Update 14 oktober: het gras op de paden is netjes weggeblazen. Ooit komt er een dag dat ik niet meer kan spreken van 'zakkenwassers'.

maaien
Jan Schaeferpad

Maar ik zag nog heel wat fauna rondvliegen, een witje, een paar bruinrode heidelibellen, een niet geïdentificeerde libel, een houtpantserjuffer, een kleine vos, en een atalanta.

atalanta
Atalanta

kleinevos
Kleine vos

Houtpantserjuffers

Een nieuw filmpje in de reeks monografieën van libellen: de houtpantserjuffer.


Profiteren van de crisis

slump

Dat Europa geen eenheid is is allang duidelijk. Er zijn landen die 'het goed doen' en andere landen die 'het slecht doen'. Maar dat lijkt mij weinig te maken te hebben met de reële uitgaven van landen, meer met het financiële systeem dat gebaseerd is op schulden en deze voortdurend opdrijft.  Nu blijkt Nederland ineens een voordeel te hebben van 7,5 miljard van de crisis. Nou ja, het is een fictief voordeel want het gaat eigenlijk enkel om het vermijden van een tegenvaller in renteverplichtingen. Er komt geen 7,5 miljard binnen.

Het geld dat Europa en Nederland in Griekenland stoppen, gaat niet naar Griekenland, zeker niet naar de bevolking, maar verdwijnt meteen in de zakken van de banken die hun leningen aan Griekenland terug willen zien. Dus die steun aan Griekenland kunnen we gelijkstellen aan steun aan de Europese banken. Al die nationale crises zijn in feite bankcrises. Een eenvoudige herwaardering van een bank of een land door een van de credit rating bedrijven zorgt meteen voor een nog diepere crisis. Deze Amerikaanse credit raters zijn bovendien erg bevooroordeeld tegenover hun eigen banken en land, dus ze zijn bezig met het bedrijven van een frauduleuze beïnvloedingspolitiek. Dat is toch te gek voor woorden. Dat Europa dat accepteert is mij een raadsel. Er zal wel sprake zijn van pressiemiddelen.

Maar feit is wel dat Nederland zeker niet in crisis is, sommige van onze banken wel. Rutte misbruikt de Europese crisis en de wereldwijde financiële crisis om onnodige bezuinigingen door te voeren die de zwaksten in onze maatschappij treffen. Tegelijkertijd laat Rutte de rijksten ongemoeid. Nog steeds worden er teveel en te hoge bonussen betaald en nog steeds worden er exorbitante salarissen uitbetaald. Als er ergens een Europese regering fout bezig is dan is het in Nederland wel.

Na de laatste maatregelen om de banken voorzichtig te reguleren dacht ik dat de kapitaaleis voor de banken zo'n 10 tot 12% was. Dat blijkt een stuk minder, namelijk 7%. De plannen zijn nu om de kapitaaleisen voor banken te verhogen van 7% naar 9% van de uitstaande tegoeden. Dat wil zeggen dat toch nog meer dan 90% van hun transacties niet gedekt is door geld. Een permanente staat van insolvabiliteit dus. Als er iets mis gaat met de economie (en daar zorgen de bezuinigingen wel voor) dan krijgen die banken hun tegoeden niet terug en kunnen zij hun verplichtingen elders niet meer voldoen. Je kunt ook zeggen dat hun tegoeden fictief zijn, want gebaseerd op het uitlenen van geld dat ze voor meer dan 90% niet hadden. Ooit stort dit wankele systeem helemaal in.

FinancialTimes: "The European Banking Authority’s board of supervisors has approved in principle the idea that banks should be made to raise their core tier one capital ratios – the key measure of financial strength – to 9 per cent, well beyond the current expectations of banks and analysts, even after absorbing writedowns on the value of their sovereign debt holdings."

Maar om even op Nederland terug te komen, het huidige kabinet misbruikt de crisis om onnodig te bezuinigen en dat op de zwaksten, niet op de rijksten. Dat op zich is al crimineel. Maar er zijn nog meer discrepanties. Want terwijl het slecht gaat met de financiën van Amsterdam, staat Amsterdam in de top 5 van beste vestigingsplaatsen voor bedrijven in Europa. Blijkbaar is het dan toch zo dat onze stad niet of nauwelijks profiteert van dit gunstige vestigingsklimaat. Nederland is inderdaad een belastingsparadijs. Multinationals verdienen ontzettend veel en betalen zo weinig mogelijk belasting, als ze al belasting betalen. Daarmee veroorzaken ze een miljardenschade in andere landen. Rekenend volgens hetzelfde stramien als dat waarmee ons nu een voordeel van 7,5 miljard wordt voorgespiegeld en zelfs met meer recht, kun je ook zeggen dat het gunstige vestigingsklimaat van Nederland ons en andere landen miljarden aan belastinginkomsten kost.

Het economische en vooral financiële gebeuren levert de gewone burger meestal weinig op. De lusten worden geprivatiseerd en de lasten gesocialiseerd.

Vriendjespolitiek

vvdgriek

Het CDA wil schooldirecteuren een topsalaris bezorgen. Dit met het oog op hun achterban in het zuiden des lands. Ook de VVD wil de eigen achterban spekken. En dat terwijl de armoede in dit land voortdurend toeneemt. Met het geld dat gestolen wordt van de zwaksten wordt de nomenklatura vetgemest. En de steun aan Griekenland wordt rechtstreeks in de kas van de banken gestort.

SCOnline: "Bedrijven die volgend jaar investeren in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten krijgen daarover een belastingvoordeel van 10 procent.

Dat schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën mede namens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een zogeheten nota van wijziging op het Belastingplan 2012.

Het percentage van de extra aftrek voor Research & Development (RDA) voor 2012 wordt voorzien op 40 procent. Dit levert in de vennootschapsbelasting – bij een tarief van 25 procent – een netto voordeel op van 10 procent. Ook ondernemers die inkomstenbelasting betalen, krijgen belastingkorting. De hoogte hangt af van het belastingtarief dat de ondernemer betaalt.

Doordat de komende jaren het budget voor de belastingkorting stijgt van 250 miljoen euro in 2012 naar 500 miljoen euro in 2014 kan de belastingkorting voor alle ondernemers nog toenemen."

Countdown

countdown

Countdown: "Gezond voedsel en medicijnen, frisse lucht en schoon water, bescherming tegen natuurrampen en het genieten van een boswandeling in de lente: zonder biodiversiteit is ons leven nauwelijks voor te stellen en een stuk onaangenamer. Biodiversiteit is in feite de verzamelnaam voor de grote verscheidenheid aan micro-organismen, dieren- en plantensoorten.

Omdat we steeds meer gebruik maken van ecosystemen (bossen, moerassen, zeeën) en natuurlijke rijkdommen, gaat biodiversiteit verloren in een alarmerend tempo. We zien nu al dat ecosystemen ontregeld raken, en dat dit negatieve gevolgen heeft voor menselijk welzijn. Deze gevolgen zullen toenemen als we geen actie ondernemen om biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken.

Daarom hebben de Europese landen in 2001 afgesproken om het biodiversiteitsverlies in 2010 te stoppen. Om mee te helpen deze doelstelling te behalen, is in 2004 de Europese Countdown 2010 campagne gestart.

In 2005 hebben de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de provincie Brabant, het IUCN Nederlands Comité, en het European Centre for Nature Conservation afgesproken samen te werken in het kader van de Europese Countdown 2010 Campagne.

In deze campagne ondernemen burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen actie.

Het is tijd om woorden in daden om te zetten!!!

Doe mee met Countdown 2010

Download hier de brochure"

Dit initiatief heeft niet de nodige resultaten opgeleverd. Er is dus nog werk aan de winkel. Het wordt tijd dat Bleker zich aan internationale en nationale afspraken houdt. Het lijkt erop alsof het CDA bezig is met het grote graaien, nu ze onder de dekmantel van het Rutte kabinet en met een gigantische afkalving van hun eigen politieke aanhang, zo asociaal en onverantwoordelijk mogelijk durven te zijn, onder het motto 'Après nous le déluge!'. Sommige christenen zien de zondvloed met graagte tegemoet.

Het verzet groeit

occupiedWS

Nummer 1
Nummer 2
(klik op de download knop onder het Scribd doc
of lees online fullscreen)

Declaration of the Occupation

Approved by consensus on Sept. 29, 2011 at the New York City General Assembly in occupied Liberty Square

As we gather together in solidarity to express a feeling of mass injustice, we must not lose sight of what brought us together. We write so that all people who feel wronged by the corporate forces of the world can know that we are your allies.

 As one people, united, we acknowledge the reality: that the future of the human race requires the cooperation of its members; that our system must protect our rights, and upon corruption of that system, it is up to the individuals to protect their own rights, and those of their neighbors; that a democratic government derives its just power from the people, but corporations do not seek consent to extract wealth from the people and the Earth; and that no true democracy is attainable when the process is determined by economic power. We come to you at a time when corporations, which place profit over people, self-interest over justice, and oppression over equality, run our governments. We have peaceably assembled here, as is our right, to let these facts be known.

 They have taken our houses through an illegal foreclosure process, despite not having the original mortgage.
 They have taken bailouts from taxpayers with impunity, and continue to give Executives exorbitant bonuses.
 They have perpetuated inequality and discrimination in the workplace based on age, the color of one’s skin, sex, gender identity and sexual orientation.
 They have poisoned the food supply through negligence, and undermined the farming system through monopolization.
 They have profited off of the torture, confinement, and cruel treatment of countless nonhuman animals, and actively hide these practices.
 They have continuously sought to strip employees of the right to negotiate for better pay and safer working conditions.
 They have held students hostage with tens of thousands of dollars of debt on education, which is itself a human right.
 They have consistently outsourced labor and used that outsourcing as leverage to cut workers’ healthcare and pay.
 They have influenced the courts to achieve the same rights as people, with none of the culpability or responsibility.
 They have spent millions of dollars on legal teams that look for ways to get them out of contracts in regards to health insurance.
 They have sold our privacy as a commodity. They have used the military and police force to prevent freedom of the press.
 They have deliberately declined to recall faulty products endangering lives in pursuit of profit.
 They determine economic policy, despite the catastrophic failures their policies have produced and continue to produce.
 They have donated large sums of money to politicians supposed to be regulating them. They continue to block alternate forms of energy to keep us dependent on oil.
 They continue to block generic forms of medicine that could save people’s lives in order to protect investments that have already turned a substantive profit.
 They have purposely covered up oil spills, accidents, faulty bookkeeping, and inactive ingredients in pursuit of profit.
 They purposefully keep people misinformed and fearful through their control of the media.
 They have accepted private contracts to murder prisoners even when presented with serious doubts about their guilt.
 They have perpetuated colonialism at home and abroad. They have participated in the torture and murder of innocent civilians overseas.
 They continue to create weapons of mass destruction in order to receive government contracts. *

 To the people of the world,
 We, the New York City General Assembly occupying Wall Street in Liberty Square, urge you to assert your power.
 Exercise your right to peaceably assemble; occupy public space; create a process to address the problems we face, and generate solutions accessible to everyone.

To all communities that take action and form groups in the spirit of direct democracy, we offer support, documentation, and all of the resources at our disposal.

Join us and make your voices heard!

*These grievances are not all-inclusive.


Speculation in the 17th century was a crime. Speculators were hanged. Today they run the state and the financial markets.

De val van het kapitalisme

ZeroHedge: "A week after the BBC exploded Alessio Rastani to the stage, it has just done it all over again. In an interview with IMF advisor Robert Shapiro, the bailout expert has pretty much said what, once again, is on everyone's mind: "If they can not address [the financial crisis] in a credible way I believe within perhaps 2 to 3 weeks we will have a meltdown in sovereign debt which will produce a meltdown across the European banking system. We are not just talking about a relatively small Belgian bank, we are talking about the largest banks in the world, the largest banks in Germany, the largest banks in France, that will spread to the United Kingdom, it will spread everywhere because the global financial system is so interconnected. All those banks are counterparties to every significant bank in the United States, and in Britain, and in Japan, and around the world. This would be a crisis that would be in my view more serious than the crisis in 2008.... What we don't know is the state of credit default swaps held by banks against sovereign debt and against European banks, nor do we know the state of CDS held by British banks, nor are we certain of how serious the exposure of British banks is to the Ireland sovereign debt problems."
De aansporing van deze IMF adviseur is gewoon een poging om zowat alle regeringen te dwingen om maar vooral veel geld te pompen in banken die eigenlijk altijd insolvent zullen zijn in het huidige banksysteem (want ze hebben maar een dekking van op z'n best 10-12%). De bedoeling is natuurlijk om de budgetten van alle landen leeg te zuigen en regeringen te dwingen om de lasten bij de burgers in rekening te brengen. Shock therapie. Een neoliberale coup.

Feit is dat dit kapitalistische systeem volledig failliet is. Geen paniek. Blijf rustig zitten. Het gaat erom nu een nieuw systeem op te bouwen dat niet meer gebaseerd is op schulden, op casino-bankieren, op speculeren, op geldcreatie = schuldcreatie door de banken. Met de reële economie is niets aan de hand zolang regeringen niet in deze val trappen en draconisch gaan bezuinigen. Want doen ze dat toch, dan stort ook de reële economie in. En dan gaat er een spook door de wereld waren...

Hier hoort u het nog eens van een kapitalist pur sang, iemand die zelf landen aan de rand van de afgrond heeft gebracht met zijn hedgefund, namelijk George Soros:

Bloomberg: "Billionaire investor George Soros said the disruption to global financial markets since 2008 has implications for Europe and the U.S. that remind him of the final years of the Soviet Union.

“Something similar is happening in the West,” Soros, 81, said in an interview on Bloomberg Television’s “Eye to Eye with Francine Lacqua,” airing today. “You had a financial crisis where the market did actually collapse, but it was kept alive by the authorities. People don’t realize that the system has actually collapsed.

The biggest mistake governments made in responding to 2008 credit freeze was failing to approve rules that would regulate banks and other financial firms across the globe, Soros said. While markets have become integrated, individual nations continue to set their own rules, which has allowed “deregulation to spread like a virus,” he said."

Voor één keer geef ik een aartskapitalist gelijk: het is van het allergrootste belang om nu regels op te stellen om banken te reguleren en om het hedgefunds onmogelijk te maken om waardeloze derivaten te verkopen en complete landen financieel onderuit te halen. Het systeem is gevallen. Punt. Het is hoog tijd om een nieuw systeem op te zetten. Soros zelf is gestopt met zijn hedgefund en beheert nu nog enkel de activa van hemzelf en zijn familie.

Toen het communisme in Rusland instortte kreeg het land een shock therapie volgens de principes van de Chicago School (onder leiding van Jeffrey Sachs), een doctrine die diepe ellende veroorzaakte in tientallen landen gedurende de voorbije decennia. Het hoofddogma was privatisering, iets waar nu weer op gehamerd wordt door de kopstukken van het falende systeem. Hoe zijn die landen van Zuid-Amerika en elders uit de problemen gekomen? Niet door privatiseringen, want die waren desastreus (te vergelijken met een executieveiling van alle nationale bezittingen aan buitenlandse 'investeerders', beter gezegd 'speculanten'), maar door te weigeren te buigen voor de eisen van het IMF, te weigeren hun onbetaalbare schulden terug te betalen. In Rusland gebeurde het privatiseren ook, maar Poetin greep toen in om de nationale bezittingen in Russische handen te houden. Daarom is Poetin nu de gebeten hond in het westen, omdat hij de criminele overnameplannen van het westen dwarsboomde. De goedgelovige westerse burger wordt daarom nog steeds een rad voor ogen gedraaid met vernieuwde koude oorlogpropaganda (en een raketscherm om Rusland en China heen).

Hoe dan ook, het huidige systeem heeft fundamenteel gefaald en zal vervangen moeten worden. Eenvoudiger kan het niet gezegd worden. The Eagle has crash-landed. Het is tijd om iets nieuws op te bouwen. Get cracking!

Blekers Natuurwet slecht voor natuur

natuurenlandbouw

Natuurmonumenten: "Staatssecretaris Henk Bleker lanceert een voorstel voor een natuurwet, dat nergens naar lijkt, aldus Natuurmonumenten. Alleen als het van Europa moet, worden dier- en plantensoorten wettelijk beschermd. Typische Nederlandse soorten als bijvoorbeeld de das, de rivierkreeft en de vuursalamander vallen buiten de boot, stelt Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur van Natuurmonumenten. Zelfs de egel moet het ontgelden.

Unieke natuur gaat verloren

Unieke natuurgebieden bijvoorbeeld in het Groene Hart (denk aan de Kamerikse Nessen) verliezen hun wettelijk beschermde status.

Wilde dieren onder druk  

Het grote, tot de verbeelding sprekende, wild gaat zware tijden tegemoet. De mogelijkheden voor de jacht op bijvoorbeeld wilde zwijnen, herten en andere diersoorten en ook vogels zoals grauwe gans en smient, worden sterk vergroot.

Staatssecretaris Bleker zegt dat deze wet ervoor moet zorgen dat mensen ‘een prettig gevoel’ bij de natuur krijgen. Jan Jaap de Graeff vindt dit een regelrechte ‘gedachtenkronkel’.  'Mensen zien natuur niet als een probleem, Bleker ziet de natuur als een probleem, en dat blijkt ook wel uit deze nieuwe wet. Samen met zestien miljoen natuurliefhebbers in dit land zullen we ons de komende tijd inzetten voor een wet die de bescherming van onze schaarse natuur goed regelt.'"

Das&Boom: "Das&Boom voorspelt dat de traditiegetrouwe honkvaste das een van de eerste slachtoffers zal worden van Blekers natuurwet. 35 jaar consistent samenwerken tussen natuurbeschermers, boeren, jagers en wegenbouwers zal voor niets zijn geweest.

Saillant detail: in de conceptnatuurwet zijn ook artikelen opgenomen die onder voorwaarden de jacht op walvissen weer mogelijk moeten maken."

Das&Boom: "In Trouw liet Staatsecretaris Bleker 2 maart 2011 er nu voor het eerst geen twijfel meer over bestaan. De bezuinigingsplannen, die natuur onevenredig zwaar treffen, hebben wat hem betreft niets te maken met benodigde terugdringing van de staatsschuld."

Infrasite: "Maatschappelijke organisaties en burgers kunnen meepraten over de nieuwe Wet natuur. De conceptwet is verzonden naar alle belangenorganisaties die met het natuurbeleid te maken hebben en er is een algemene internetconsultatie (www.internetconsultatie.nl) van start gegaan waarop iedereen kan reageren. De nieuwe Wet natuur moet de opvolger worden van drie bestaande natuurwetten: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. De consultatieronde duurt zes weken, de opmerkingen worden verwerkt zodat de wet in het voorjaar van 2012 bij de Tweede Kamer kan worden ingediend."

Internetconsultatie: "Een ieder wordt uitgenodigd zijn of haar reactie te geven op het voorliggende ontwerp. Bij de vervolmaking van het wetsvoorstel zullen deze reacties worden betrokken.

In aanvulling op deze internetconsultatie vindt ook een schriftelijke commentaarronde plaats voor de maatschappelijke belangenorganisaties.

Einddatum consultatie: 18-11-2011

Concept regeling

Ontwerp toelichting"

Gaasperplas

Only in ze Nedderlens

henk kamp
Klik voor vergroting

SCOnline: "'Geringe mate van onderbetaling' niet meer beboet

De Arbeidsinspectie zal uit praktische overwegingen een ‘geringe mate van onderbetaling’ niet meer beboeten. Dat schrijft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Werknemers die een klein beetje worden onderbetaald, moeten zelf of met hulp van de vakbond een civiele procedure starten om achterstallig loon te vorderen, aldus Kamp.

Volgens de minister is dit 'een praktische oplossing die veel tijdwinst oplevert en het mogelijk maakt om in meer bedrijven de naleving van de wet te controleren'. Bovendien heeft de inspectie zo meer tijd om de 'grovere vormen van onderbetaling' aan te pakken, schrijft hij."

Ongelooflijk! De minister ontduikt de wet om de naleving van de wet beter te kunnen controleren. Only in ze Nedderlens, folks, only in ze Nedderlens. En dat martelaarsgezicht van die man, daar moet toch echt iets aan gedaan worden.
Misschien moeten onze besturen eens alle directeuren en managers die meer verdienen dan toegelaten is, gaan onderbetalen.

Hoe gaat het met IJsland?

Heel goed, dank u. Daarom wordt er gezwegen over IJsland nu.

DailyKos: "As one European country after another fails or risks failing, imperiling the Euro, with repercussions for the entire world, the last thing the powers that be want is for Iceland to become an example.
Here's why:

Five years of a pure neo-liberal regime had made Iceland, (population 320 thousand, no army), one of the richest countries in the world. In 2003 all the country’s banks were privatized, and in an effort to attract foreign investors, they offered on-line banking whose minimal costs allowed them to offer relatively high rates of return. The accounts, called IceSave, attracted many English and Dutch small investors.  But as investments grew, so did the banks’ foreign debt.  In 2003 Iceland’s debt was equal to 200 times its GNP, but in 2007, it was 900 percent.  The 2008 world financial crisis was the coup de grace. The three main Icelandic banks, Landsbanki, Kaupthing and Glitnir, went belly up and were nationalized, while the Kroner lost 85% of its value with respect to the Euro.  At the end of the year Iceland declared bankruptcy.

Contrary to what could be expected, the crisis resulted in Icelanders recovering their sovereign rights, through a process of direct participatory democracy that eventually led to a new Constitution.  But only after much pain.

Geir Haarde, the Prime Minister of a Social Democratic coalition government, negotiated a two million one hundred thousand dollar loan, to which the Nordic countries added another two and a half million. But the foreign financial community pressured Iceland to impose drastic measures.  The FMI and the European Union wanted to take over its debt, claiming this was the only way for the country to pay back Holland and Great Britain, who had promised to reimburse their citizens.

Protests and riots continued, eventually forcing the government to resign. Elections were brought forward to April 2009, resulting in a left-wing coalition which condemned the neoliberal economic system, but immediately gave in to its demands that Iceland pay off a total of three and a half million Euros.  This required each Icelandic citizen to pay 100 Euros a month (or about $130) for fifteen years, at 5.5% interest, to pay off a debt incurred by private parties vis a vis other private parties. It was the straw that broke the reindeer’s back.

What happened next was extraordinary. The belief that citizens had to pay for the mistakes of a financial monopoly, that an entire nation must be taxed to pay off private debts was shattered, transforming the relationship between citizens and their political institutions and eventually driving Iceland’s leaders to the side of their constituents. The Head of State, Olafur Ragnar Grimsson, refused to ratify the law that would have made Iceland’s citizens responsible for its bankers’ debts, and accepted calls for a referendum.

Of course the international community only increased the pressure on Iceland. Great Britain and Holland threatened dire reprisals that would isolate the country.  As Icelanders went to vote, foreign bankers threatened to block any aid from the IMF.  The British government threatened to freeze Icelander savings and checking accounts. As Grimsson said: “We were told that if we refused the international community’s conditions, we would become the Cuba of the North.  But if we had accepted, we would have become the Haiti of the North.” (How many times have I written that when Cubans see the dire state of their neighbor, Haiti, they count themselves lucky.)

In the March 2010 referendum, 93% voted against repayment of the debt.  The IMF immediately froze its loan.  But the revolution (though not televised in the United States), would not be intimidated. With the support of a furious citizenry, the government launched civil and penal investigations into those responsible for the financial crisis.  Interpol put out an international arrest warrant for the ex-president of Kaupthing, Sigurdur Einarsson, as the other bankers implicated in the crash fled the country.

But Icelanders didn't stop there: they decided to draft a new constitution that would free the country from the exaggerated power of international finance and virtual money.

To write the new constitution, the people of Iceland elected twenty-five citizens from among 522 adults not belonging to any political party but recommended by at least thirty citizens. This document was not the work of a handful of politicians, but was written on the internet. The constituent’s meetings are streamed on-line, and citizens can send their comments and suggestions, witnessing the document as it takes shape. The constitution that eventually emerges from this participatory democratic process will be submitted to parliament for approval after the next elections.

Today, that country is recovering from its financial collapse in ways just the opposite of those generally considered unavoidable, as confirmed yesterday by the new head of the IMF, Christine Lagarde to Fareed Zakaria. The people of Greece have been told that the privatization of their public sector is the only solution.  And those of Italy, Spain and Portugal are facing the same threat.

They should look to Iceland. Refusing to bow to foreign interests, that small country stated loud and clear that the people are sovereign.     

That’s why it is not in the news anymore."

Privatisering is niet de oplossing, het is juist het probleem. Want als bijvoorbeeld Griekenland door privatisering (wat inhoudt verkoop voor een belachelijk laag bedrag aan buitenlandse 'investeerders') al zijn bezittingen verliest dan kan het onmogelijk nog geld genereren om Griekenland op de been te houden en  zelfs om alle schulden terug te betalen. Met andere woorden, Griekenland wordt een derde wereldland. Er is maar één weg: weigeren geld terug te betalen voor leningen die in wezen zijn verstrekt door banken die dat geld niet eens hadden. Het zijn dus oneerlijke, frauduleuze leningen.

Een belasting op financiële transacties wordt door Engeland (en ook Nederland) tegengehouden. Dan weet je al welke landen profiteren van de ellende (de hoge rente die landen als Griekenland moeten betalen) in de wereld. Dit systeem van steeds hogere rentes is bewust georganiseerd om bedrijven en landen over te nemen ten koste van de welvaart van de burgers. Het is in feite een neoliberale coup, een shock therapie zoals we al eerder hebben meegemaakt bijvoorbeeld in Chili.

Het is hoog tijd voor een grondige herziening van het bestaande criminele financiële systeem, waarin schulden vervangen worden door steeds hogere schulden. Misschien zal het noodzakelijk zijn alle Europese banken te nationaliseren en te hervormen. In elk geval moet het casino-gedeelte van de banken gescheiden worden van het reële geldciruit (waaronder sparen van burgers). Banksters moeten worden opgespoord en indien ze schuldig zijn aan het ruïneren van landen veroordeeld worden voor landverraad en schade aan de economie. En credit rating bedrijven als Standard and Poors en Moody's moeten met de grond gelijk gemaakt worden. Want elke bank is per definitie insolvabel, want zij lenen geld uit dat zij niet in bezit hebben. Dus de credit rating van elke bank zou B of BB moeten zijn. Bovendien worden de gigantische winsten die ze maken niet gebruikt om reserves aan te vullen maar meteen uitgekeerd aan directeuren en dealers, terwijl de banken zelf voortdurend aankloppen voor staatssteun en dus de belastingbetaler zwaar belasten.

GlobalEuropeAnticipationBulletin: "Credit rating agency Moody's has downgraded 12 British financial institutions, including Lloyds and Royal Bank of Scotland, claiming the government has become less inclined to step in when banks get into trouble."

Wanneer gaan de apocalyptici bij Moody's alle Amerikaanse banken downgraden?

Indignez-vous!

Stéphane Hessel (Frans verzetsstrijder, politicus, 93 jaar): "Men durft ons te vertellen dat de Staat de kosten van de sociale zekerheid niet meer kan verzekeren. Maar hoe kan de Staat nu te weinig geld hebben om zijn verwezenlijkingen te onderhouden en voort te zetten als de productie van rijkdommen aanzienlijk is gestegen sinds de Bevrijding, een tijd waarin Europa geruïneerd was? Zoniet, omdat de macht van het geld, zozeer bestreden door het Verzet, nooit groter, onbeschaamder, egoïstischer is geweest, met zijn eigen lakeien tot in de hoogste kringen van de Staat. De nu geprivatiseerde banken zijn eerder bezorgd om hun dividenden en de zeer hoge salarissen van hun leiding, dan om het algemeen belang. De kloof tussen arm en rijk is nooit zo groot geweest en de run op geld, de concurrentie, zozeer bevorderd.

Het motief van het Verzet was verontwaardiging. 

Ik wens u allen, elk van u, uw motief tot verontwaardiging. Dit is belangrijk. Als iets je verontwaardigt zoals ik verontwaardigd was door het nazisme, wordt je militant, sterk en betrokken. Men voegt zich in de stroom van de geschiedenis en de grote stroom van de geschiedenis moet zich een weg zoeken met de hulp van iedereen. En die stroom gaat naar meer rechtvaardigheid, meer vrijheid, maar niet die onbeperkte vrijheid van de vos in het kippenhok. Die rechten, vastgelegd in de Universele Verklaring van 1948, zijn universeel. Indien iemand die rechten niet heeft, beklaag hem en help hem ze te verkrijgen."

Dat bovenstaand pamflet in de Nederlandse media werd afgekraakt (in naam van wat eigenlijk, van een echte revolutie? - laat me niet lachen!), door de Groene Amsterdammer onder andere met het argument dat deze man 93 jaar oud is en dus zijn mond moet houden, toont enkel aan hoe reactionnair, discriminerend en asociaal Nederland is geworden. De Nederlandse media staan vrijwel altijd aan de foute kant eenvoudigweg omdat de Nederlandse politiek meestal aan de foute kant staat en men in Nederland gelijkgeschakeld is (want anders verkoopt je blad niet). In Nederland verontwaardigt men zich enkel over verontwaardiging. Nederland heeft boter op zijn hoofd. Niet voor niets weigert ook Nederland een belasting op financiële transacties in te voeren; want dat zou schadelijk zijn voor de Nederlandse dealers op de geldmarkt.

I.M. Steve Jobs

stevejobs

Zonder Steve Jobs en Apple zou ik dit weblog en mijn filmpjes nooit zo efficiënt hebben kunnen maken. Ik hoop dat Apple dezelfde gebruiksvriendelijkheid blijft behouden als onder Steve.

Tomas Tranströmer

transtromer

Toen ik een paar uur geleden de NOS presentator hoorde zeggen dat een Zweeds dichter de Nobelprijs had gekregen maar dat ie de naam niet had verstaan, dacht ik meteen, dat kan alleen Tomas Tranströmer zijn. En inderdaad. Hij verdient het. Ik ben blij dat het deze keer een dichter is. Toen mijn moeder overleden was, heb ik een gedicht van Tranströmer gekozen voor op de rouwbrief. Zijn poëzie is prachtig.

07-Allegro (ur Den halvfärdiga himlen) by bro1045


Uit Haikudikter:

Solen står lågt nu.
Våra skuggor är jättar.
Snart är alt skugga.


De zon staat laag nu.
Onze schaduwen zijn reuzen.
Gauw is alles schaduw.


Nobelprize: "The Nobel Prize in Literature for 2011 is awarded to the Swedish poet Tomas Tranströmer

“because, through his condensed, transluscent images, he gives us fresh access to reality”.

Er zijn vertalingen van zijn gedichten.

Tomas Tranströmer

Economisch nieuws

DePers: "Het kabinet speelt voor sinterklaas voor bedrijven en mensen met hoge inkomens. Zij krijgen miljarden euro's cadeau. Dat heeft PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk woensdagochtend betoogd tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer.

Plasterk hekelde onder meer de afschaffing van de villabelasting, innovatiesubsidies aan het bedrijfsleven, het afschaffen van de bijdrage die bedrijven betalen aan de Kamer van Koophandel en het afschaffen van verschillende milieubelastingen. "Dit zijn allemaal foute keuzes van een door de VVD gedomineerd kabinet."

De rekening moet daarentegen worden betaald door lage en middeninkomens, betoogde Plasterk."

AT5: "Over vijf á zes jaar hebben we een groot probleem op de Amsterdamse woningmarkt. Dat zegt wethouder van ruimtelijke ordening Maarten van Poelgeest."


Een paar jaar geleden begon het gezeur in stadsdeel Zuidoost over het bouwen aan de zuidoever van de Gaasperplas. Ik herinner me nog dat ik in diverse gesprekken met bestuurders en inwoners, ook op dit weblog, wees op een crisis die zou toenemen in de financiële en bouwsector. Toen werd ik weggehoond, want dat zou wel goedkomen. Maar nu hoor ik dezelfde woorden uit de mond van Maarten van Poelgeest komen. De reporter van AT5, zoals gebruikelijk in die kringen weinig onderlegd in economie, heeft het over een 'tekort aan woningen'. En dat terwijl er in deze reportage sprake is van een teveel aan woningen die niemand wil kopen. Gelukkig is de zuidoever van de Gaasperplas niet bouwrijp gemaakt en is intussen opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur. Dus er wordt gelukkig NIET gebouwd. Maar de reporter van AT5 gaat stug door met zijn voorspelling dat over een paar jaar de koper de klos is, dat er geen woningen genoeg zullen zijn. AT5 vliegt vaker uit de bocht. Als de economie aantrekt, en dat kan nog jaren duren, zeker als de bezuinigingen doorgezet worden, dan kan er toch verder gebouwd worden op de grond die daarvoor al is klaargemaakt? What's the problem? Hij verdraait de woorden van Maarten van Poelgeest, die nergens zegt dat er over een paar jaar te weinig woningen zullen zijn, die interpretatie plakt de reporter er onterecht voor. Zijn AT5 journalisten tegenwoordig ook al opgeleid bij InHolland? AT5 en degelijke journalistiek gaan blijkbaar niet samen.

Dat er in Amsterdam een tekort is aan goedkope woningen, dat kan kloppen, maar daar wordt de komende jaren helemaal niets aan gedaan. Nieuwe woningen zijn veel duurder, de huren gaan omhoog en de bestaande woningmarkt zal nog verder moeten zakken om een redelijk niveau te bereiken. Door bezuinigingen zullen steeds minder mensen aan een eigen huis toekomen. Dus wat kunnen we in de toekomst verwachten? Juist, geen opleving van de koopkracht en de economie.

NVM: "Het afgelopen kwartaal daalde de prijs van de gemiddeld verkochte woning met 1,1%, in vergelijking met het kwartaal daarvoor."

Als voormalig belangenbehartiger van multionationals is Eberhard van der Laan nou niet meteen de pleitbezorger van betaalbaar wonen. En betaalbare nieuwbouw wordt steeds verder verminderd, want er moest zonodig veel geld verdiend worden. Doorstroming en zo. De metropolitaine opmars van Amsterdam en zo.

Les précieuses ridicules

dagannikki

nikki
Dagan en Nikki op DWDD

De Wereld Draait Door heeft een hoog ADHD gehalte. Het is ook een voorbeeld van wat er mis is met de media. Het gaat om infotainment, om sensatie en opgeklopte gevoelens. En dat heb je nog die Nico Dijkshoorn, de gemelijke dichter-zeur van het infotainment-establishment, die nog steeds 'tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend' is (leuk toch, niet dan?).  Twee dagen gelden werd Job Cohen door dit journaille hardhandig aangepakt, want sensatie en gekonkel zijn de levensbron van de moderne tv. Indien de PvdA een andere fractie-voorzitter wil dan hoort dat netjes door de leden en politici besproken te worden en onderling geregeld en ga je geen publieke lynchpartij organiseren op DWDD. Met Agnes Kant is hetzelfde gebeurd door diverse gelijkgeschakelde media. Het journaille komt eindelijk aan zijn gerief. Intriest. Gisteren kwamen in DWDD twee exponenten van het betaalde YouTube-gebeuren aan het woord, Dagan en Nikki. Ridiculer kan het niet. Miljoenen mensen kijken naar die onzin. En Matthijs van Nieuwkerk (stiekem D66 aanhanger?) gaat helemaal uit zijn bol van hitsigheid. Kassa, kassa, kijkcijfers, kijkcijfers! De Vara is ver gezonken.

En intussen draait de wereld door zonder dat DWDD er erg in heeft.

BNR: "De gebruikers van de Italiaanse versie van Wikipedia hebben de site platgelegd. Zo protesteren ze tegen een wetsvoorstel van de regering-Berlusconi over correcties op de website."

Toevallig zocht ik gisteren iets op en kreeg enkel deze protestpagina te zien.

Parende paardenbijters

Iets wat velen waarschijnlijk nog niet gezien hebben, tenzij je bioloog bent. In elk geval hier uitgebreid gefilmd op 29 september.


Een late roos

roos

Een late eenzame roos is net ontloken in mijn tuin. Die heeft nog even een kansje waargenomen voor de herfst begint. Virtueel aangeboden aan Job Cohen, die het hele circus van DWDD over zich heen kreeg gisteren (ik heb maar een stukje gezien en gauw weer uitgezet, want het ADHD gehalte was schrikbarend).

Green deal of no deal?

groenezaak

SCOnline: "De eerste ‘Green Deals’ zijn bekendgemaakt. Het kabinet adopteert daarin vooral bestaande projecten en belooft om te hulp te komen als de overheid in de weg staat.

Minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) maakten de afspraken. De locatie, een rioolwaterzuivering in IJsselstein, was toepasselijk. Een van de deals is namelijk gesloten met een twintigtal partijen uit de water- en afvalsector. Doel is te starten met het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringsslib en mest. De wereldwijde natuurlijke voorraad fosfaaterts slinkt snel. Ons land ‘zwemt’ in deze belangrijke grondstof voor kunstmest.

Er zijn 59 ‘groene’ akkoorden gesloten die een grote variëteit aan sectoren beslaan.

Op de plannen van het kabinet valt het nodige af te dingen. Waterbedrijven zijn al langer bezig met het recyclen van fosfaatstromen. Ook de productie van biogas uit rioolslib is uit eigen beweging opgeschroefd. Huntsman heeft hiervoor reeds een aantal jaren een proefinstallatie in gebruik. Voor het merendeel gaat het om bestaande projecten die worden geadopteerd. Deze worden in de ‘groene beleidsetalage’ geplaatst. De Green Deal voegt daar weinig aan toe."

Met andere woorden, een sigaar uit eigen doos. Het goeie, ouwe 'gentlemen's agreement', dus een wassen neus. De 'procedures worden versoepeld' en daar gaat het Rutte om natuurlijk, dat bedrijven veel makkelijker de natuur en het milieu aan kunnen tasten, onder het mom van een 'green deal'.

Rijksoverheid: "In de Green Deals is veel aandacht voor wet- en regelgeving. Het Rijk belooft om onnodige administratieve lasten en andere belemmeringen waar mogelijk aan te pakken. Dit heeft al geleid tot enkele voorgenomen maatregelen.

- Meer soorten biomassa toestaan voor covergisting. Hiervoor wil het kabinet de positieve lijst covergisting uitbreiden met nieuwe soorten biomassa. Voor de ontwikkeling van covergisting (productie van groen gas) is het belangrijk dat er voldoende biomassa beschikbaar is als grondstof.

- Tijdelijke windlocaties. Op dit moment is het niet mogelijk stukken land die voor langere tijd braak liggen, tijdelijk in te zetten als locatie voor windmolens. Het kabinet laat onderzoeken of de regels kunnen worden veranderd.

- Biokerosine toestaan als brandstof voor vliegtuigen. Nu is dat nog verboden. Door een aanpassing van het Besluit hernieuwbare energie vervoer wil het kabinet het gebruik van biokerosine stimuleren."

Bundel het protest!

Het Herfst 16 oktober De Melkweg

VOOR EEN HETE HERFST - Bundel het protest!

Zondag 16 oktober 2011

13 uur. De Melkweg, Amsterdam

Velen protesteren tegen de bezuinigingen van kabinet Rutte. Van advocaat tot huishoudelijke hulp, van huurder tot student en van buschauffeur tot kunstenaar. Een bundeling van het protest is echter nog niet tot stand gekomen.   

Dit kabinet rekent af met kunst, welzijn, vakbonden, milieu, natuur, openbaar vervoer, uitkeringsgerechtigden, mensen met een beperking en met migranten. Beleid, dat ons land hervormt tot een bedrijf. Het resultaat is afbraak van onze gemeenschappelijke voorzieningen.   

Wij willen een samenleving gebaseerd op respect. Waarin de menselijke maat centraal staat en de sterkste schouders de zwakste ondersteunen. Waarin schoonheid het wint van geld. Waarin iedereen gelijk is voor de wet. Waarin zorgvuldigheid het wint van het recht van de sterkste.

De centrale vraag van de bijeenkomst op zondag 16 oktober is dan ook: hoe bundelen wij het protest en hoe wordt solidariteit weer de hoeksteen van de samenleving?   

Zoek jij ook naar verbinding? Wil je helpen om het tij te keren? Kom dan zondag 16 oktober naar: 

De Melkweg 

Lijnbaansgracht 234-A 

Amsterdam (Tramlijnen 1, 2 of 5. Halte Leidseplein)

Een bruin kabinet?

aardappeleters

Jawel, een bruin kabinet.

Een paar dagen geleden hoorde ik een CDAer op de televisie een lans breken voor het invoeren van meer Oost-Europese immigranten, want de Nederlanders wilden het werk in de tuinbouw niet uitvoeren. Bam! Dat fabeltje hebben we al vaker gehoord van leugenachtige gristenen. Want wat is de feitelijke situatie? Met een baan in de tuinbouw kun je niet voorzien in je levensonderhoud. En zeker niet de huurstijging betalen die Donner (ook zo'n CDAer) straks wil invoeren. De tuinbouwbedrijven betalen veel te weinig. Daarom is het onzinnig om daar als Nederlander werk te zoeken. Alleen Polen en andere Oost-Europeanen zijn bereid om voor zo'n lage lonen te werken. En die CDAer in kwestie zou zeker geen baan aannemen in de tuinbouwsector, tenzij hij natuurlijk meer gaat verdienen dan de Balkenende-norm. Hypocrisie troef bij het CDA. Aan de andere kant doen ze wel mee met het beperken van de instroom van werkzoekenden uit Oost-Europa. Maar niet heus.

Het Rutte-kabinet is een heel raar kabinet, een rariteitenkabinet. Waarom kunnen we wel degelijk spreken van een bruin kabinet? Heel eenvoudig, omdat dit kabinet gebaseerd is op rancune, rancune tegen links, rancune tegen cultuur, enfin allemaal rancunes die we ook terugvinden bij de bruine beweging in Duitsland in de vorige eeuw. Het CDA is nooit te beroerd om te collaboreren met rabiaat rechts.

Das&Boom: "In Trouw liet Staatsecretaris Bleker 2 maart 2011 er nu voor het eerst geen twijfel meer over bestaan. De bezuinigingsplannen, die natuur onevenredig zwaar treffen, hebben wat hem betreft niets te maken met benodigde terugdringing van de staatsschuld.

Bleker: ‘Ik geef toe. Ik heb bewust de confrontatie gezocht. Ik heb zaken scherp neergezet. Toen ik voor het eerst met de begroting voor natuur werd geconfronteerd, wist ik dat er van pappen en nathouden geen sprake kon zijn, maar dat een complete heroriëntatie nodig was. De Ecologische Hoofdstructuur moet worden verkleind naar 600.000 hectares, we zien af van de corridors en we bezuinigen op het beheer. En ik zeg erbij: als ik geen bezuinigingsopdracht had gehad, was ik met dezelfde voorstellen gekomen. Het werd tijd.’"

En Wilders die voert zijn politiek uit rancune tegen al wat links en buitenlands is. Rutte zelf ontzegt de gewone burger het recht op welstand en faciliteert enkel het grote bedrijfsleven, zoals we dat van neoliberalen sinds meer dan honderd jaar gewend zijn. Dat het gaat om rancune bij dit kabinet en niet om het terugdringen van het begrotingstekort wordt aangetoond door het feit dat het begrotingstekort helemaal niet teruggedrongen wordt.

Elsevier: "Het gat tussen inkomsten en uitgaven van de overheid bedroeg in de eerste helft van 2011 16,5 miljard euro, oftewel 5 procent. Daarmee is het tekort even groot als in de eerste helft van 2010.

Het Rijk heeft ongeveer 8 miljard euro meer uitgegeven dan er binnenkwam. Sociale fondsen kwamen bijna 9 miljard euro tekort. Dit komt volgens het CBS vooral omdat de uitgaven aan uitkeringen en zorg zijn gestegen. Die gestegen uitgaven kunnen niet meer alleen uit premie-inkomsten worden gedekt."

Nog zo'n fabeltje: de zorg zou onbetaalbaar geworden zijn door de vergrijzing. Nee, de zorg is onbetaalbaar geworden door de privatisering van de zorg. Nu moeten naast de eigenlijke zorg ook nog de heel hoge salarissen van het management van alle commerciële zorgbedrijven betaald worden. Bovendien hebben verzekeraars er belang bij om de omzet te verhogen. Het maakt hen niet uit dat de kosten stijgen, zij zorgen er wel voor dat die kosten stijgen. Want verzekeraars zijn commerciële bedrijven. En er is helemaal geen controle op de kosten die door het zorgwezen worden gedeclareerd. De hele privatiseringsexercitie is bedoeld om het bedrijfsleven te spekken en de maatschappij op te laten draaien voor de gestegen kosten.

Natuurmens

geschroeide berk
Geschroeide berk

Het woordenboek geeft twee definities van 'natuurmens'. 1. mens in zijn natuurstaat, niet opgegroeid of levend onder de invloed van de cultuur; 2. iem. die veel van de natuur houdt. Beide definities zijn eigenlijk tegenstrijdig. Want de eerste is de prehistorische mens die natuur als een bedreiging zag en tegenwoordig de mens die eens aangekomen in de natuur (0f wat er nog van overblijft) zijn primitieve neigingen de vrije loop laat, d.w.z. dat hij zich niet meer stoort aan wetten of verordeningen. Dit is de mens die overal vuurtjes begint te stoken, vlees begint aan te branden en blikjes opentrekt. Hij laat zijn afval liefst overal achter.

vuurtje stoken
Resten van een vuurtje midden op een wandelpad

Zo ook aan de zuidoever van de Gaasperplas. Her en der zie je geschroeide boomstammen. Blikjes en lege flessen vind je overal tussen het riet en het struikgewas. Nu weet ik waarom ik een hekel heb aan Heineken bier. Als je rotzooi aantreft dan is het meestal een Heineken blik. Dat is het bier voor de primitieve 'natuurmens' (ook aan te treffen in voetbalstadiums, waar deze soort als 'hooligan' bekend staat).

heineken

In het berkenbosje langs het water niet ver van Ballorig trof ik vanmiddag een jonge 'visser' aan die takjes aan het verzamelen was voor een vuurtje om de vis die hij straks zou vangen te braden. 'Je bent toch niet van plan om hier een vuurtje te stoken,' zei ik. Als antwoord kreeg ik: 'En als dat zo was?' De primitieve mens wil niet gedwarsboomd worden, die wil zijn primitieve aandrang botvieren. Dit soort 'natuurmens' is een vervuiler en is precies het tegengestelde van de tweede definitie, de mens die van de natuur houdt. Waarschijnlijk heeft het te maken met het onderwerpen van de natuur, een neiging die je ook aantreft bij primitieve politieke partijen als de VVD en het CDA, in elk geval in deze regering.

v_26
Verboden voor honden

Hoe meer volk een park aantrekt, hoe meer er gesurveilleerd moet worden en gehandhaafd en ook hoe meer onderhoud er aan is. Met hun surveillancewagens komt Groengebied Amstelland niet bij precies die plekken waar de primitieve mens zijn rotzooi achterlaat en ongevoeg pleegt. In de buurt van Ballorig wemelt het van de honden, terwijl daar toch een bord staat 'verboden voor honden'. Als ze dan toch surveilleren laat GGA dan dit soort dingen aanpakken, anders is het toezicht weggegooid geld. Maar daarvoor zullen ze uit die auto moeten. Ik moet er niet aan denken dat het Gaasperpark meer volk gaat trekken. Dan krijgen we Vondelparktoestanden.

Betoneren en asfalteren is, naast speculeren, de belangrijkste rechtse hobby. Er is altijd geld voor te vinden. Voor onderhoud en schoonhouden is nooit geld. Het gevolg is anarcho-liberalisme en verloedering.

De bovenstaande foto's geven alvast een futuristische indruk van wat de omvorming van het natuurpark Gaasperpark in een druk 'stadspark' tot resultaat zal hebben, als de plannen van Emile Jaensch, portefeuillehouder Sport en Recreatie, doorgang vinden. De heer Jaensch zou graag ook nog een gebetoneerde rolskatebaan erbij hebben, vlak langs de oever van de Gaasperplas, zodat de rolskaters in 10 minuten de plas rond zijn en hun energiedrankjes meteen de plas in kunnen gooien. Dan is er geen plaats meer voor libellen langs de oever en zullen de skaters wel hard moeten skaten om de muggenzwermen van zich af te schudden.

sympetrum copy
Heidelibel langs de zuidoever van de Gaasperplas

Van waarnemen naar natuurbeschermen

BannerNatuurTeltMee

Het KNNV-congres 'Van waarnemen naar natuurbeschermen' vandaag was niet alleen een interessant congres waar ik veel van opgestoken heb, maar ook een leuk congres. Wat is er leuker dan met gelijkgestemde mensen bezig te zijn met iets wat op zich al erg leuk is, de natuur in zijn ontzettend grote verscheidenheid. Met 350 deelnemers was het congres een groot succes.

KNNV: "Het doel van dit congres om vrijwillige waarnemers, onderzoekers en andere actieve burgers handvatten te bieden om natuurbescherming in eigen omgeving zelf op te pakken.

Vrijwilligers worden steeds belangrijker voor natuurbescherming. Nu de overheid zo rigoureus bezuinigt, staat de Nederlandse natuur nog meer onder druk. We zullen zelf in actie moeten komen om de natuur te beschermen. Dat kan ook, want geen land ter wereld weet zoveel van haar natuur als in Nederland. De kennis over het aantallen en voorkomen van planten en dieren is door maar liefst 20.000 vrijwillige waarnemers verzameld. We gaan op zoek naar manieren om onze verzamelde natuurgegevens effectiever in te zetten. En naar manieren om meer mensen te betrekken bij natuurbescherming. Want er is veel wat we zelf kunnen doen!"

Ik ben met bijna 6 kilo boeken teruggekomen; de KNNV heeft ook een uitgeverij met de mooiste natuurboeken, onder andere het recente Natuur in Nederland. In de workshops 'Gebruik van digitale media' en 'Procederen voor beginners' kon ik heel wat informatie halen die zeer nuttig kan blijken in de nabije toekomst. Gezien het huidige regeringsbeleid is een lidmaatschap van een van de vele natuurverenigingen zeker aan te raden. Naast de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging-Vereniging voor Veldbiologie) zijn er ook nog de Vogelbescherming, de Vlinderstichting, RAVON, SOVON, FLORON, enz. enz.

Owee OV

Utrecht-C

Mijn vaste lezers weten het: ik heb een ongemakkelijke relatie met de OV-chipkaart. Vandaag ging ik naar Utrecht voor het KNNV congres en ik had voor het gemak een e-treinkaartje gekocht via internet en uitgeprint. Dat was alvast geregeld. Ik kom dus vanmorgen in Duivendrecht aan met de metro en check uit op zo'n peronpaaltje. Maar ik kon niet goed zien wat er in het inforaampje stond, dus toen ik langs het informatiekioskje liep vroeg ik aan de dienstdoende jongere jongere of hij kon kijken of mijn uitchecken wel goed gegaan was. Oh, zei hij, je gaat gewoon naar beneden bij de uitgang uitchecken en als je goed had uitgecheckt dan komt er te staan 'U heeft al uitgecheckt'. Dat doe ik. Maar daar zie ik wel duidelijk wat er in de muizencinema verschijnt, namelijk "4   Tot ziens!". Verdorie, dat betekent dus dat de computer 4€ gaat afhalen van mijn rekening, in de veronderstelling dat ik ergens bij het instappen niet heb ingecheckt.

Maar goed, een computer zou toch moeten begrijpen dat iemand die een minuut eerder heeft uitgecheckt, want dat kon ik intussen toch concluderen nu, niet daarna nog een lange reis (in één minuut) heeft gemaakt zonder in te checken. Ik ga ervan uit dat na een dag of twee de computer in staat is een en ander met mekaar te verbinden en in te zien dat er geen 4€ afgeboekt moet worden.

Mijn probleem is dat ik ervan uitga dat het OV-computerprogramma gemaakt is door redelijk denkende mensen. Maar ik heb de indruk dat de ITers van de OV-kaart hun diploma's bij InHolland hebben gehaald. Ik ga ervan uit dat gegevens verstrekt door de Behörden ook kloppen. Nee, fout, je moet ervan uitgaan dat er van alles mis kan gaan. Je moet alles minstens driemaal checken. Ik zal proberen daar aan te denken de volgende keer.

Even later sta ik te wachten op mijn trein naar Nijmegen met stop in Utrecht-C. De trein naar Rotterdam moest eerder verschijnen maar die had wat vertraging werd aangekondigd. Staat er even later een trein voor mijn neus, met de aankondiging langs het spoor dat dit de trein naar R'dam is, dus ik stap niet in. De trein trekt op en wat zien ik op de flank van de trein? 'Nijmegen'! Verdorie nogaantoe. Hadden ze dat aankondigingsbord dan niet even kunnen wijzigen, zoiets flipt toch in één seconde in de juiste stand? Maar niet getreurd, even later is er weer een trein en kom ik toch nog op tijd in Utrecht. In de trein zit een groepje jonge mensen, en waar hebben ze het over? Over de OV-chipkaart. Ze hadden het over het omzeilen van een en ander om zo goedkoper uit te komen. Nou, dat is zeker niet voor mij weggelegd. Dat kan alleen maar rampen en verhitte OV-computers veroorzaken.

Wat een toestand daar in Utrecht. Ze zijn net zo aan het verbouwen als in Amsterdam. Na het congres sta ik weer op de trein te wachten. Twee lange goederentreinen denderen op het andere spoor voorbij. Getetter over de luidsprekers. Blijkt er her en der van alles mis te zijn met de verbindingen, vertragingen door werken en zo. Gelukkig is tot Duivendrecht alles ok.

Ik kom aan op metrostation Gein. Wat een rust, wat een zaligheid. Op het kleine stukje naar mijn huis zie ik vier katten, waarvan er twee lekker aan het soezen zijn. Nog een leuk gesprekje met een buurvrouw. Wat is het toch fijn om in ons groene Gein te zijn. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Al met al heb ik wel een leuke dag gehad. Natuurmensen (KNNV) zijn sowieso leuke mensen. Dat soort kleine strubbelingetjes met het OV laat je andere dingen weer dubbel appreciëren. En met zo'n weer kon mijn stemming echt niet kapot. Je grinnikt even en gaat even nagenieten van deze mooie zaterdag.

© 2009