Weblog Archive november 2009

Een nieuwe maatschappij

Er is momenteel een omslag in het denken over het functioneren van onze maatschappij. De neoliberale politiek heeft gefaald, het individualisme is te ver doorgeschoten. We moeten terug naar een menselijke maatschappij waarin iedereen een plaats heeft en tot zijn recht komt.

Marcel van Dam verdient lof voor het aanzwengelen van de discussie. Na De Onrendabelen (bekijk hier de uitzending - herhaling vandaag om 16:20 op NL1) werd gisteren als vervolg hierop een panelgesprek uitgezonden Eigen Schuld, Dikke Bult. Allebei een must voor elke burger.

Get Microsoft Silverlight

In deze uitzending wordt aangetoond dat we terug moeten naar een menselijker maatschappij. De ratrace van het indivualisme en de prestatie-economie is een doodlopende weg. Het gaat niet om cijfers maar om mensen. Het achterlaten van grote groepen mensen is ook slecht voor onze economie en samenleving.

Onze maatschappij verloedert en criminaliseert. Van hoog tot laag. Maar diegenen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van onze samenleving, de neoliberale plannenmakers, verharden in hun onverantwoordelijkheid. 

Zalm vindt dat hem niets te verwijten valt in de DSB affaire en de financiële crisis. Nina Brink ontkent misleiding van de beursgang. Zij kunnen toetreden tot de Bond van Wetsovertreders. Interessant in dit verband is dit bericht:

DePers: "De politie Drenthe heeft videobeelden van een insluiper op internet gezet. Daarmee wordt de privacy van de insluiper geschonden, meent de Bond van Wetsovertreders. De bond diende vrijdag een klacht over het voorval in bij de Nationale Ombudsman.
De beelden laten zien hoe de verdachte de woonkamer doorzoekt van een 88-jarige vrouw uit Emmen. De camera's zijn opgehangen door de familie van de vrouw, omdat het niet de eerste keer was dat de man binnensloop. De familie droeg de beelden over aan de politie."

Dit typeert toch wel een omgekeerde wereld. Intussen is er een centrale opslag van vingerafdrukken van alle Nederlanders en om een paspoort te kunnen krijgen moet je je vingerafdrukken inleveren. Er klopt iets fundamenteel niet. Criminaliteit moet aangepakt, maar niet iedereen is crimineel. En fraude en criminaliteit in de top van onze samenleving bevordert ook de criminaliteit in de lagere regionen. Het verschil tussen boven- en onderlaag is dat de top bevolkt wordt door afgestudeerden, mensen met macht; de onderlaag bestaat uit kanslozen en mensen met weinig keuzes.

De uitzending Eigen Schuld, Dikke Bult is van belang voor Nederland in zijn geheel, maar laat ook een licht schijnen op wat er gebeurt in onze wijken en buurten. Er werd een filmpje getoond van de Hopi boys in de Bijlmer.


Door de panelleden in de uitzending werd gewezen op het feit dat veel mensen buiten de boot vallen in onze prestatiemaatschappij; dat zijn de onrendabelen, de laagopgeleiden. Je kunt ze primitieven noemen, psychisch gestoorden of zwakbegaafden als ze zich onacceptabel gedragen in de maatschappij, maar ze zijn er en er zal een oplossing gevonden moeten worden om ze op een vreedzame manier met hun beperkingen te integreren in de maatschappij.

Als het al zo is dat de top van onze maatschappij die de boel belazert toch recht heeft op miljoenen bonussen dan heeft de onderlaag ook zeker het recht op een menswaardig bestaan zonder gedwongen te zijn hun inkomen uit criminaliteit te verzamelen. Het is een feit dat veel criminelen psychisch gestoord of zwakbegaafd zijn. Maar zijn mensen als Zalm, Brink, Scheringa etc. etc. zwakbegaafd of psychisch gestoord? Ik kan me iets voorstellen bij Harry Mens, maar het merendeel van onze top weet precies wat ze doen, zij hebben een keuze, zijn moreel verantwoordelijk. Dus hun schuld is in veel groter mate aan henzelf, aan hun vrije keuze, te wijten dan bij de zwakbegaafde crimineel. Zij horen daarvoor ook gestraft te worden. Bovendien is deze top ook rechtstreeks verantwoordelijk voor het klimaat van toenemende verharding en kansloosheid in de onderste lagen van de samenleving. Bezuinigingen treffen vooral de laagste inkomens.

Youp: "Is Scheringa een oplichter? En Zalm? Of hebben ze de boel alleen misleid? Is misleiden iets anders dan oplichten? Oplichters eindigen doorgaans achter de tralies. Maar hoe zit dat met misleiders? Misleiden klinkt toch wat softer op de een of andere manier. Daar moet eerder een therapietje dan een gevangenisstraf tegenaan. Gaat er iets de gevangenis in? Ik bedoel in de WOL-affaire en het DSB-debacle? Ik denk het niet. Van de Ahold-jongens heeft er ook niet eentje echt gezeten.
Hoe werkt dat eigenlijk? Waarom verschijnt er nooit een dievenwagen in de Gooise dreven? Is dat zielig? Vernederend? Hebben ze te slimme advocaten die deze afgang naar het cachot voorkomen? Als je een rolletje Mentos bij de C1000 jat ben je minimaal een paar uur aan de beurt en deze mannen blijven maar vrijuit gaan. Wonderlijk toch?"

Als we in onze wijken te maken krijgen met stijgende criminaliteit dan is de politie de eerst aangewezene om dit aan te pakken, zo mogelijk te verhinderen. En het is ronduit schandalig hoe de politie het in Zuidoost, met name Holendrecht, laat afweten. Het is ook schandalig hoe er bezuinigd wordt op politie. Maar de kern van het probleem ligt veel dieper. Onze maatschappij is dringend toe aan een herziening. Laagopgeleiden horen begeleid te worden en hebben recht op een gepaste baan. Een sociaal netwerk zal veel criminaliteit voorkomen. We moeten investeren in mensen, niet in banken en een asociale top.

Bovendien is het onverstandig om steeds meer laagopgeleiden uit het buitenland toe te laten in Nederland. Zij creëren een groeiend probleem. Laten we er eerst voor zorgen dat al diegenen die zich nu in dit land bevinden een fatsoenlijk leven kunnen opbouwen. Ongebreidelde immigratie is waanzin.

Update: mijn bericht stond nog maar een paar uur op het net toen het al door de realiteit werd voorbijgestoken, ook bij de politie zie je dezelfde wanverhouding tussen top en basis:
RTL: "Uit ons onderzoek blijkt dat zeker 16 hoofdcommissarissen en plaatsvervangers voor duizenden euro's aan een vaste representatiekosten-vergoeding ontvangen, terwijl ze daarbovenop nog eens voor duizenden euro's kosten declareren aan bijvoorbeeld dinertjes. Volgens de vakbond is dat dubbelop."
Maar er wordt bezuinigd op de politie, d.w.z. dat er minder blauw op straat komt. De top verrijkt zich op schandalige manier.

Feesten

anislamsmall

Het is nu wel duidelijk, AT5 is een islamitische zender. Alle islamitische feesten worden uitgebreid gemeld op deze zender. Een tijdje geleden kregen we elke dag de ramadan in het nieuws, tot vervelens toe.

hanukkah10

Wat me opvalt is dat veel feesten van verschillende godsdiensten in ongeveer dezelfde tijd vallen, en soms ook sterk op elkaar lijken. Dat is geen toeval. Godsdiensten nemen gebruiken en feesten van elkaar over en passen ze aan. Zo is kerstmis van heidense oorsprong. Godsdiensten zelf ontstaan de een uit de ander.

Er is ook iets heel raars met godsdiensten. Ze slaan mekaar de hersens in omdat ze geloven in mythen die nooit hebben plaatsgevonden. Sinds  Shlomo Sand ons duidelijk maakte dat het joodse volk niet bestaat maar dat het jodendom enkel een geloof is, geen volk of ras, zouden we toch beter moeten weten. Eigenlijk is wat nu in Palestina gebeurt een gigantische farce, maar een om te huilen. Wat de regering van Israël nu doet is het uitmoorden en verdrijven van mensen die nu als islamitisch te boek staan, maar die eigenlijk het oorspronkelijke volk van Palestina zijn, wier voorouders heel waarschijnlijk de joodse godsdienst hebben beleden voor ze zelf bekeerd werden tot de islam. Diegenen die zich nu in Israël joods noemen en afkomstig zijn uit verre landen als Rusland hadden voorouders die niet eens Semieten waren maar die zich hadden bekeerd tot het jodendom. De Khazaren waren geen Judees volk, maar bekeerlingen tot het joodse geloof. Dus om even de puntjes op de i te zetten, de mensen met joodse voorouders zijn de palestijnen van vandaag en de Israëlis zijn de nazaten van joodse bekeerlingen, niet van een joods volk. Toch woedt daar een goddeloze strijd op leven en dood. Het is te gek om los te lopen! Het licht schijnt nog niet in de duisternis.

Dure hoogbouw?

Speciaal voor mevr. Verdonk van stadsdeel Zuidoost:

Kamagurka
Kamagurka

Ruig van de tichel

bomboba

Kunst en literatuur, als ze goed zijn, als ze meer zijn dan louter plat vermaak, hebben een sociale inhoud, wijzen op prangende kwesties en onderzoeken wat speelt in het heden met een mogelijke vingerwijzing naar de toekomst. Goede literatuur en kunst zijn niet vrijblijvend. Als ik een moderne kunstenaar of schrijver hoor zeggen dat hij/zij geen boodschap heeft, dan wend ik me af; ik hoef geen muurbehang als schilderij en geen amusement als excuus voor literatuur. Er zijn genoeg werken die zowel amuseren als verhelderen. Dat is het betere werk. Wij amuseren ons kapot. Een goed werk heeft iets te zeggen en is niet bedoeld om de tijd te doden.

De kop van deze blogpost is Bommeliaans. Het spelen met taal is ook een kenmerk van een goed boek. Dat doet Marten Toonder voortreffelijk en er zit altijd een boodschap in zijn verhalen. Ik heb al gewezen op De Bovenbazen. Hier een paar stukjes uit dit 'universeel werk van de eerste orde' (volgens de Heer O.B.B. te R.):

Situatie: Heer Bommel heeft aan de benzinepomp liever gewone benzine dan Ultra, het nieuwste in de olie.

Deze woorden werden opgevangen door enige voorbijgangers, die in de schaduw passeerden.
'Toch een gevaarlijk iemand!' prevelde de kleinste, korzelig de pas vertragend. 'Onmaatschappelijk. Er moet versleten en verbrand worden. Verteerd en weggegooid. Anders wordt er niet verdiend, begrijp je, Steenbreek?'

Nu heer Bommel lid is van het bovenbaaswezen krijgt hij van Amos W. Steinhacker een boekje met voorschriften voor elk lid van de Bovenste Tien.

'Onze groep moet geïsoleerd werken om onze greep te kunnen bundelen. Dat is heel moeilijk en daarom moet je je aan de voorschriften houden!'
'Voorschriften?' vroeg heer Ollie opschrikkend.
'Juist!' bevestigde AWS. 'Geef nooit geld weg. Zeg altijd, dat je zoveel verplichtingen hebt, dat er niets meer af kan. Werk slijtage in de hand, want dat bevordert de produktie. Bevorder de verveling; dat schept behoefte aan nieuwe dingen. Roei de natuur uit, want natuur is onze
grootste vijand. Die vernieuwt zichzelf, voel je wel? En dat soort dingen meer...'

Nadat heer Bommel met zijn aandelenpakket DDT alle kevers, spinnen en planten heeft uitgeroeid komt AWS hem prijzen.

'Hallo OBB!' riep de oliekoning minzaam. 'Uitstekend gedaan, jongen! Je hebt hier een mooi stuk braak van gemaakt. Rijp voor industrialisatie en zo!'
'Een flinke aanpak,' sprak hij. 'Hier kan gebouwd worden. Wat zijn je plannen, OBB? Wat ga je er mee doen?'
Heer Ollie slikte moeilijk.
'Doen?' herhaalde hij met een gedwongen glimlach. 'Ik moet iets aan dit braak stuk natuur doen; dat spreekt...'
...
'D-de natuur h-helpen?' stamelde AWS paars.
Nu sprong de magnaat driftig achter zijn bureau vandaan en drong op zijn gast in.
'Natuur?' schreeuwde hij in grote opwinding. 'Bah, meneer! De natuur is de vijand van het kapitaal. De natuur werkt gratis! En gratis is een vloek! Een gruwel! Niet de natuur moet produceren! Wij moeten produceren! Wij! Wijzelf!'

Het bovenstaande uittreksel geeft fijntjes en trefzeker aan waar een economische studie heel wat meer bladzijden aan zou moeten besteden. Het is juist en verhelderend. In De Bovenbazen wordt 'de middelpuntzoekende kracht van het grootkapitaal opgeheven door de middelpuntvliedende kracht van Kwetal's wiel'.  Met andere woorden, 'geld trekt geld aan', of nog anders gezegd, de rijken worden rijker, de armen armer.

Hetzelfde kun je zien in de prachtige film van Luis Buñuel, La Voie Lactée, De Melkweg. Het relevante stukje begint bij minuut 4 in de clip hieronder, wanneer een mysterieuze figuur, de duivel, door twee pelgrimsgangers om een aalmoes gevraagd wordt, waarop de duivel vraagt of ze geld hebben. De ene heeft geen geld en krijgt ook niets, de andere heeft wel wat geld en krijgt nog meer. Een duivels principe, inderdaad.


De beste literaire werken introduceren vaak nieuwe begrippen die achteraf typerend blijken te zijn voor de samenleving van die tijd en later. Zo heb je in het Rusland van de tsaren, Lermontov's belangrijke werk, Герой нашего времени, Een Held van Onze Tijd, waarin de term 'лишний человек', een overbodig mens, de 'held' Pechorin typeert. Pechorin is een man met talenten, maar totaal los van de samenleving, niet in staat iets te maken van zijn status, zijn intelligentie, met andere woorden hij is totaal overbodig in de maatschappij.

Voor onze tijd belangrijk is André Gide's 'acte gratuit', de zinloze daad, zoals beschreven in Les Caves du Vatican, een boek gepubliceerd in 1914. De hoofdpersoon, Lafcadio, gooit een arme man uit de trein omdat zijn gezicht hem niet aanstaat. Als er een eeuw was van de zinloze daad dan was het wel de vorige eeuw met WO I, WO II, de holocaust, de Vietnam oorlog, de onderdrukking van Zuid-Amerika. etc. etc. Maar ook in persoonlijk gedrag zie je tegenwoordig die zinloze daad, het geweld dat niet is geprovoceerd, dat geen reden of doel heeft, geen motivatie.

Filosofisch zou je de 'acte gratuit', de 'vrije' of motiefloze daad, kunnen beschouwen als een bevestiging van de vrijheid van handelen van het individu. Maar dat is puur theorie, en ook theoretisch houdt het geen steek. Want een vrije daad bestaat niet. Als mensen hebben we de keuze tussen goed en kwaad. Wie kiest voor goed volgt morele en andere wetten, wie kiest voor kwaad is gedreven door persoonlijk falen, onvermogen, gebrek aan cultuur, beschaving, meestal gewoon door haat (l'enfer c'est les autres) of is hersenbeschadigd. Dat is geen vrijheid. Triest genoeg zitten we in een tijd waarin de 'acte gratuit' in de slechtste zin, de asociale individualistische daad, hoogtij viert. Maar aan de andere kant kan de vrije daad ook gericht zijn op sociaal samenleven, menselijkheid, en empathie. Voor sommige mensen is dit zelfs geen vrije keuze, maar een vast gegeven. Wat is daar mis mee?

Dit was zomaar een literaire excursie in het ruig van de tichel, oftewel het tuig van de richel.

Crimineel Nederland

zalmcrime

Net als in de moderne kunst de lelijkheid en graaizucht tot artistieke norm zijn verheven (kunst is een spiegel van de maatschappij), is in de neoliberale denkwereld afbraak en vernieling verheven tot motor van de economie. Een deel van onze financiële wereld profiteert van dalende koersen, van falende bedrijven, van crisis. Men neemt grote risico's en hoopt dat de staat dan wel in geval van een financiële catastrofe zal bijspringen. Een neoliberaal heeft geen binding met de maatschappij, niet eens met zijn bedrijf, enkel en alleen met zijn eigen frauduleuze inkomen.

Neoliberale regeringen, zoals die sinds Kok, werken aan deze bubbel mee. Balkenende en Bos zijn neoliberalen. Men heeft gigantische bedragen beschikbaar om dit falende systeem in gang te houden. Een paar dagen geleden zei Bos nog dat het niet nodig was de bonussen verder aan te pakken, want de ondernemingen hielden zich aan een 'herenakkoord'. En dat terwijl er totaal geen inzicht is in de omvang van het bonussysteem. De bonussen vliegen nog steeds de pan uit. Je sluit toch ook geen 'herenakkoord' met criminelen om geen verdere maatregelen hoeven te nemen!

ControllersMagazine: "De bonus is weer helemaal terug van eigenlijk niet weggeweest. In New York keren de 23 grootste financiële instellingen van de Verenigde Staten hogere bonussen uit dan in het topjaar 2007."

Wiegie

De graaiers en fraudeurs komen meestal uit de VVD hoek, Zalm, Wiegel, etc. En het CDA en de PvdA houden deze boeven de hand boven het hoofd.
DePers: "Minister Wouter Bos (Financiën) spreekt tegen dat topman Gerrit Zalm van de combinatiebank ABN Amro en Fortis straks bij verkoop aanspraak kan maken op een buitensporige bonus.
Zalm krijgt 100.000 euro bonus voor elk miljard dat de overheid straks verdient op de verkoop van ABN Amro en Fortis. Hij moet dus 15 miljard euro terugverdienen voor de belastingbetaler om zijn maximale bonus van 1,5 miljoen euro binnen te halen."
Waarom moet iemand een bonus krijgen als hij gewoon zijn werk doet (en in veel gevallen dit werk zelfs ronduit slecht doet)?

Volkskrant: "ABN Amro-topman Gerrit Zalm komt steeds meer onder vuur te liggen vanwege zijn verleden als financieel directeur bij DSB Bank. De actualiteitenrubriek EenVandaag toonde dinsdagavond een brief waarin Zalm de dubieuze leenpraktijken van DSB tegenover toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) verdedigt."
Dit soort boeven als Zalm wipt van het ene dubieuze bedrijf naar het andere.

Pluspost: "Hoeveel functies oud-VVD fractievoorzitter  Hans Wiegel precies heeft weet waarschijnlijk alleen hijzelf, maar laten we het houden op de 21 die Wikipedia nu aangeeft. Van een goede recordlist van zijn ‘toezicht’ is geen sprake...
Zijn partij zal moeten proberen zich te distantiëren van figuren, die de schijn hebben gewekt commissariaten vooral als erebanen te zien, banen te stapelen en vriendjespolitiek te bedrijven, maar die verder niets wezenlijks bijdroegen aan wat dan ook."

FD: "De Bouwhuis Groep, een aanbieder van vastgoedobligaties, vulde het ene gat met het andere. Nu de instroom van nieuw geld ophoudt, liggen de problemen bloot: er is een 'nijpend' geldtekort, zegt directeur Jonald Bouwhuis. De fondsen staan er weinig florissant voor."

mensclass

Revu: "Revu benoemt deze week de tien hoofdschuldigen voor de economische crisis in Nederland, maar er zijn er natuurlijk meer. Een niet te onderschatten rol heeft bijvoorbeeld ook Harry Mens gespeeld met zijn zwaar gesponsorde mooi-weer-geld-show Business Class! En wel hierom: ze kwamen allemaal bij hem langs in de lobby van Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. De malafide financiële wizards van Palm Invest, Easy Life en aanverwante droomfondsen met rendementen van 10 procent of meer. Revu’s eigen graaimeester Mark Koster: ‘Harry Mens was de betaalde lakei van de graaiende Palm Invest-patjepeërs en de spreekbuis van John Wolbers, de van fraude verdachte verkoper van levensverzekeringen. Mens deed nog even heel gepikeerd toen hij hierop werd aangesproken, maar zou net als Floris Deckers van Van Lanschot eens in de spiegel moeten gluren.’ Palm Invest mocht in zijn uitzending een ongeloofwaardig jubelverhaal komen houden. Een van de directeuren pochte dat de investeerders 9 procent rente kregen op een obligatie van 50.000 euro als ze zouden beleggen in Dubai. Sprookjes!  ‘There’s no such thing as a free lunch,’ zei econoom Milton Friedman al eens. Dat moet Harry Mens toch weten. Bij hem aan tafel lunchen kost ongeveer 17.000 euro."

Bakellende
Adriaan typeert Balkenende

Zolang deze augiasstal niet grondig is uitgemest is er geen hoop op verbetering, dan gaan het verval en de afbraak van onze maatschappij gewoon door. Je ziet het ook in kleinere dingen, zoals de frauduleuze praktijken van rtl-zenders met telefoonspelletjes, Astrotv en Business Class. Voor meer politie is er geen geld, zodat intussen de criminaliteit in onze wijken toeneemt. Je moet in Nederland behoorlijk crimineel zijn om mee te tellen.

AT5: "De overvallers maakten de inhoud van de kassa buit en wisten te ontsnappen. Ad Smit, districtschef van politie Zuidoost, zei vorige week nog tegen AT5 dat het hoog tijd wordt voor cameratoezicht op het plein.
Dit is niet de eerste keer dat er een zaak aan het Holendrechtplein overvallen is. Het plein wordt al maanden geteisterd door criminaliteit en is sinds juli uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied."

Nou, meneer Smit kon ook zelf wat actiever gesurveilleerd hebben, daar heb je geen camera's voor nodig, alleen meer actie en personeel.

SP: "De SP wil extra inzet van politieagenten en stadswachten en het aantrekken van meer officieren van Justitie en rechters. Daarvoor zijn wat ons betreft nodig: 1.500 extra agenten (vooral dorps- en wijkagenten, en rechercheurs), 25.000 gesubsidieerde banen (waarvan een deel stadswachten), 40 extra officieren van Justitie (waarvan een deel specialisten in financiële criminaliteit en cybercrime) en 80 extra rechters (inclusief de daarbij behorende ondersteuning)."

"Laat de bankiers betalen om de huidige financiële crisis te bezweren." Dat zei de Duitse auteur en Nobelprijswinnaar Günter Grass op de Frankfurter Buchmesse.

bankstersusa_block

Moslim suffragettes

muslim women

Scotsman: "Muslim women have launched an audacious campaign to win the vote at Scotland's biggest mosque.
A group of students, many aged under 20, say they are being effectively barred from taking part in elections because applications from women to become voting members are being turned down.
Dubbed "Muslim suffragettes", the group believes Glasgow Central Mosque, Scotland's biggest place of worship, is in breach of its own constitution, charity rules and discrimination laws.
The Campaign for Women's Votes in Our Mosques claims there is nothing in the Koran saying women cannot play a full role in places of worship. Some mosques in England and the US allow women to become voting members and stand for election to their ruling committees."

Twee jaar geleden bedongen moslim vrouwen in Saoedi Arabië het recht om een auto te mogen besturen. Er staat ook helemaal niet in de koran dat vrouwen hoofddoekjes moeten dragen, en zeker niet boerkas. De moslim suffragettes komen eraan. En dat is een heel gunstige ontwikkeling.

3D

Dit is echt heel leuk. 3D filmpjes op YouTube. Ga naar de 3D YouTube site om onderstaand filmpje te bekijken als je een 3D bril hebt. Je kan ze ook bekijken zonder de speciale 3D bril, als je 'parallel view' kiest onder de clip op de YouTube site, zoals hieronder. Dan krijg je toch een redelijk 3D gevoel, maar niet het echte.


Politiek!

De burger heeft steeds minder vertrouwen in de politiek. Geen wonder, de kloof tussen arm en rijk is de laatste decennia flink gegroeid.

grafiek
Koopkrachtonwikkeling minima en hoogste 10% inkomens
van 1980 tot 2005
(klik op grafiek voor uitvergroting)

Volkskrant: "Arend-Jan Boekestijn is woensdagavond opgestapt als Kamerlid voor de VVD nadat hij verslag had gedaan van een vertrouwelijk gesprek dat vijftig Kamerleden voerden met koningin Beatrix."

Je kan in Nederland het parlement misleiden en meedoen aan een illegale oorlog en toch aanblijven als premier, je kan je als parlementariër profileren als regime-omverwerper zoals Hans van Baalen, en je kan als koningshuis dubieuze belastingsconstructies opzetten, maar als iemand iets loslaat over een zinloos gesprekje met De Majesteit dan is de beer los, die moet meteen weg. Gelukkig zijn er nog fracties die zich niet door het koninklijk circus in de luren laten leggen.

NRC: "De voltallige Tweede Kamerfractie van de SP heeft bedankt voor een ontmoeting met koningin Beatrix.
„We zien er de noodzaak niet van in. Als wij over het Koninklijk Huis willen praten, dan doen we dat met premier Jan Peter Balkenende. Die is verantwoordelijk”, stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak vandaag. De eerste vijftig Kamerleden gaan vandaag per bus naar het paleis, de komende tijd volgen nog twee groepen.

Ook D66-leider Alexander Pechtold gaat niet. Hij twijfelt aan de „effectiviteit van een bijeenkomst met vijftig Kamerleden”, aldus zijn woordvoerder. Collega-D66-Kamerlid Boris van der Ham gaat overigens wel. Ook bij GroenLinks laat een aantal parlementariërs verstek gaan vanwege drukke werkzaamheden."

Voordat die dikkerd van een kroonprins aan de bal komt, moeten we er met z'n allen voor zorgen dat de Republiek uitgeroepen wordt. Trouwens, de politiek in Europa ziet er niet beter uit. Wie moet de ondemocratisch gekozen president van een ondemocratisch Europa worden? Tony Blair, oorlogsmisdadiger, de man die ook het Engelse parlament misleid heeft en een illegale oorlog is begonnen? Tony Blair wordt het niet, want er komt binnenkort een onderzoek naar zijn optreden in Irak; het onderzoek zal wel zwaar gemanipuleerd worden. Maar toch, je kan zo iemand niet met fatsoen als president hebben. De collaboratie van andere Europese regeringsleiders staat ook ter discussie in dit alles. Verschillende landen hebben meegewerkt aan het illegaal folteren van gevangenen. Nu blijkt dat ook Litouwen goed fout zat.

ABC: "The CIA built one of its secret European prisons inside an exclusive riding academy outside Vilnius, Lithuania, a current Lithuanian government official and a former U.S. intelligence official told ABC News this week."

Dan is er nog de kandidaat voor het presidentschap uit Letland, Vaira Vike Freiberga. Haar vader diende in de Letse Waffen SS (betogingen en organisaties van Nazi veteranen zijn toegestaan in Letland) en ze is voorstander van een harde markteconomie. Niet iemand waar we om zitten te springen. Trouwens de drie Baltische landen, Estland, Letland en Litouwen zijn vrij reactionaire landen die nog steeds Rusland als de vijand zien.

Terwijl de hoge politiek achter de schermen wordt uitgedokterd, moddert het gewone leven voort in de achterbuurten. Onze besturen hebben voor alles één oplossing: huizen slopen. Van het oplossen van maatschappelijke problemen hebben ze geen kaas gegeten.

Bijlmerblond: "En zo gebeurt het, dat voor het woningcomplex Heesterveld sloop de enige oplossing lijkt te zijn voor de problemen. Weer een mislukte buurt in de Bijlmer. Deze keer kunnen we helaas niet de schuld geven aan de architectuur. Heesterveld is geen honingraatflat met een achterhaalde utopische visie uit de jaren ’60, maar laagbouw uit 1982. En dus ligt de oplossing misschien niet in sloop en nieuwbouw. Maar misschien in een wat daadkrachtiger beheer van de wooncomplexen, wat betere begeleiding voor nieuwe bewoners en krachtige aanpak van criminaliteit. Misschien. Want wat weet ik ervan, ik was maar een bewoner van Heesterveld."

De burger en de staat


Zembla: "Gebrek aan vertrouwen zet de relatie tussen overheid en burgers ernstig onder druk. De vraag of de burger zijn recht nog wel kan halen, staat centraal in de ZEMBLA-aflevering ‘Procederen tot je er bij neervalt’.
Ben je het niet eens met een beslissing van de overheid, dan kun je bezwaar maken, in beroep gaan en procederen tegen het genomen besluit. Deze beslissing kun je aanvechten bij een speciale rechter: de bestuursrechter. Deze moet je positie als burger beschermen tegen besluiten van de overheid. Op papier lijken de rechten van de burger in Nederland gewaarborgd, maar in de praktijk is het anders."

NOS: "Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de Crisis- en Herstelwet van het kabinet. Naast de regeringspartijen wil ook de VVD de bezwaarprocedures rond bouwprojecten flink verkorten.
Het kabinet hoopt dat de miljarden die voor de bouwprojecten zijn gereserveerd versneld kunnen worden uitgegeven om de economie uit het slop te halen. Het gaat om bijna zestig projecten, waaronder de A4 Midden-Delfland.
De oppositiepartijen SP, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren vinden dat de crisis wordt misbruikt om omstreden projecten er door te drukken. De wet moet op 1 januari ingaan."
Er zijn miljarden beschikbaar voor gigantische bouwprojecten die geen schijn van kans hebben en totaal zinloos zijn, maar er is geen geld voor betere politie, voor betere pensioenen, betere en betaalbare gezondheidszorg, een beter milieu, etc. etc. 

Steeds meer besturen hebben lak aan de bevolking. In feite bestaat democratie in Nederland alleen nog in naam. Er wordt een schone schijn opgehouden, maar de werkelijkheid is dat alleen geluisterd wordt naar de grote bedrijven. Langzaam aan vervalt Nederland onder Balkenende in een moeras van ongelijkheid en corruptie. Het enige verschil tussen (neo)liberalisme en fascisme is dat in het liberalisme de grote bedrijven de staat dirigeren tot meerdere eer en glorie van een kleine rijke caste, in het fascisme dirigeert de staat de private ondernemingen en de burgers tot meerdere eer en glorie van een abstract staatsbegrip. In beide gevallen heeft de burger niets te zeggen. Het Europa van morgen heeft ook al totalitaire trekjes.

Benito Mussolini, 1935, The Doctrine of Fascism, Firenze - Vallecchi Editore:
"The Corporate State and its Organization (p. 133)
The corporate State considers that private enterprise in the sphere of production is the most effective and useful instrument in the interest of the nation. In view of the fact that private organisation of production is a function of national concern, the organiser of the enterprise is responsible to the State for the direction given to production.
State intervention in economic production arises only when private initiative is lacking or insufficient, or when the political interests of the State are involved. This intervention may take the form of control, assistance or direct management. (pp. 135-136)"

europeanFlag

NRCNext: "'t Is alweer een tijdje geleden, maar hebben wij in Nederland ooit niet eens over een Europese Grondwet gestemd? Een grondwet die, zo meen ik mij te herinneren, Europa vooral veel ‘democratischer’ en ‘transparanter’ zou maken en die daarom direct maar even ter goedkeuring aan het volk werd voorgelegd. Toen begon natuurlijk de ellende, want democratie mag op papier dan een prachtig principe zijn, zodra het volk zich ermee gaat bemoeien, blijft er meestal weinig van over. Tweederde stemde tegen en verwees de Grondwet naar de prullenbak.
Het kabinet boog zich nog eens over de wettekst, sloopte de vlag en de hymne eruit, plakte er een andere naam op en stuurde het document ditmaal ter goedkeuring retour afzender – wat niet alleen een postzegel, maar ook een hoop teleurstelling scheelde. Begin deze maand werd het nieuwe Verdrag, na Tsjechische instemming, officieel in werking gesteld."

Bij het CDA klinkt de roep om een sterk gezag steeds luider.
Elsevier: "CDA-Kamerlid Coskun Cörüz wil hard optreden door de politie vergemakkelijken. De rijksrecherche moet niet na elk geval van politiegeweld onderzoek doen, maar alleen als er doden of gewonden vallen.
Coskun Cörüz wil ook gezagsondermijnend gedrag, zoals belediging van een ambtenaar in functie, strenger bestraffen."
Dat moet toch even genuanceerd worden:
Volkskrant: "In Nederland vallen relatief veel doden door politiekogels. Dat blijkt uit een vergelijking van het aantal doden en gewonden door gericht pistoolvuur van agenten in negen landen. Nederland staat daarbij op de derde plaats."
Om niet te spreken van de talrijke slachtoffers die vallen door fout verkeersgedrag van agenten.

Het vervelende met dat gezag is dat het meestal uitgeoefend wordt op de zwaksten ten gunste van de sterksten. Er wordt flink veel geld besteed aan het bedrijfsleven, en dat in naam van duurzaamheid, milieu, participatie etc., maar dit is eigenlijk verloren geld. Adviesbureaus en bedrijven vullen hun zakken terwijl de situatie voor de bevolking steeds slechter wordt.

DePers: "Nederland scoort slecht op het gebied van duurzaamheid in vergelijking met andere landen. Hoewel Nederland een imago van duurzaamheid heeft, staat Nederland pas op een zeventiende plaats van een duurzaamheidranglijst die het WNF donderdag publiceert.
Volgens de GPD-dagbladen voert Denemarken de lijst aan, op afstand gevolgd door Brazilië en Duitsland. Ook landen met een slecht imago als het aankomt op duurzaamheid zoals India en België scoren beter dan Nederland.
De onderzoekers constateerden dat de overheid met 105 miljoen euro per jaar wel voldoende subsidies uittrekt voor ontwikkeling van schone technologie, maar dat het geld niet effectief wordt besteed."

Elsevier: "Omdat ze na invoering van de kilometerheffing 1,4 miljard euro aan opcenten zullen missen, overwegen de provincies een bewonersbelasting of 'koppentaks' te gaan instellen."

Zo gaat dat in Nederland. In plaats van doortastend op te treden tegen vervuilende autobezitters, zullen we straks waarschijnlijk allemaal mee moeten betalen aan de milieuvervuiling. Dat er door het wegvallen van de vaste autobelastingen meer auto's verkocht zullen worden is duidelijk. Wat weer een reden is voor de betonmaffia om nog meer wegen te bouwen. 
Balkenende pakt liever de zwaksten in onze samenleving aan, dat is gruwelijk gristelijk van hem. Ook de gepensioneerden zullen moeten lijden.
Onze regering heeft altijd geld voor afbraak, want dat bevordert de noodzakelijke opbouw later, voor heel veel geld, te betalen door de belastingbetaler.

Huizenmarkt-zeepbel: "Minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie trekt 31 miljoen euro uit om onder meer de krimp van Noordoost-Groningen op te vangen.
Dat maakte hij zaterdag bekend op een bijeenkomst in Winschoten. De miljoenen zijn bedoeld om huizen op te kopen en vervolgens te slopen. Dat moet de woningmarkt weer vlot trekken."
En dit lijkt ook bedoeld voor het witwassen van zwart geld:
Huizenmarkt-zeepbel: "Vanwege de druk op de woningmarkt komen Provincie Noord-Brabant en Bouwfonds Ontwikkeling met een uitzonderlijke stimulans. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning van Bouwfonds in Noord-Brabant ontvangt de koper gegarandeerd een opbrengst van 95% van de taxatiewaarde van zijn huidige woning."
Maar als u gedacht had dat door de daling van de WOZ-waarde van de huizen ook de onroerendezaakbelasting zal dalen dan komt u bedrogen uit:
Huizenmarkt-zeepbel: "Ruim negen op de tien gemeenten verhogen in 2010 de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (ozb). Huiseigenaren profiteren daarom niet van de lagere woz-waarden."

Het principe in Nederland is: de regering belazert de gewone burger en ontziet de rijken, de regering treedt hard op tegen de belastingbetaler maar houdt de fraudeurs de hand boven het hoofd.

Het failliet van het neoliberalisme

NLvd

Over een paar dagen verschijnt Niemands Land, biografie van een ideaal van Marcel van Dam.

VARA: "Marcel van Dam trekt in 'Niemands land' ten strijde tegen het neoliberalisme, dat mensen, die moeilijk mee kunnen komen in onze samenleving, op een steeds grotere achterstand zet.

Het neoliberalisme houdt veel te weinig rekening met mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij (ouderen, laaggeschoolden en gehandicapten). Gebruikmakend van wetenschappelijk onderzoek en van ervaringen uit zijn rijke wetenschappelijke, politieke en persoonlijke leven laat Marcel van Dam in een bezield betoog zien dat de politieke bakens moeten worden verzet. Het is tijd voor een wetenschappelijk gefundeerd realisme als basis voor een nieuw politiek idealisme."

Volkskrant: "Terecht stelt van Dam dat Bos de discussie over de betaalbaarheid van de AOW omzeilt. Dat is het echter niet alleen. Omdat Bos het argument van de betaalbaarheid op een vage manier op de plank laat staan, creëert hij een tegenstelling tussen de jonge en oudere generaties. De suggestie dat zonder die maatregel jongere generaties onacceptabel zwaar zouden worden belast om de AOW voor de oudere generaties op te hoesten, is  een leugen. Een leugen die de relatie tussen generaties verstoort en ten onrechte de onderlinge solidariteit in de waagschaal stelt. Maar het levert Bos wel draagkracht op voor de omstreden voorstellen."

marcelvandam

De VARA-film ‘De Onrendabelen’ gaat over een groeiende groep mensen, die niet kan niet voldoen aan de steeds strengere eisen in de prestatiemaatschappij. 'De Onrendabelen' is vrijdag 20 november 2009 om 20.00 uur te zien op Nederland 2.
"Initiatiefnemer en eindredacteur Marcel van Dam: ‘De boodschap van de film ‘De Onrendabelen’ is dat Nederland vanaf ongeveer 1980 door bewust beleid op een glijbaan is terechtgekomen naar een ruwer, harder en minder humaan sociaal klimaat, met een groeiend aantal verliezers. Wat door beleid is scheef gegroeid, kan met beleid ook weer worden recht getrokken. Als voldoende mensen dat willen. Maar ze moeten het eerst natuurlijk wel weten. De film ‘De Onrendabelen’ wil daar aan bijdragen."


Jan Marijnissen in gesprek met Marcel van Dam:
"De negatieve gevolgen van het neoliberalisme worden nu door vrijwel iedereen ingezien. Maar waarom nu pas? Veel was toch te voorzien?

‘Ik geef toe, ik was toen ook blind voor de gevolgen. Onder Paars merkte ik dat ik steeds ontevredener werd over de koers, ook die van mijn partij. Die onvrede vlamde op bij de belastingherziening van 2001. Het was toen een groot vreugdevuur van de overvloed, en toch besloot men de inkomstenbelasting voor de hoge inkomens en de belasting op de winsten te verlagen. Niet alleen economisch dom, we leefden immers in een tijd van forse economische groei, maar dat geld had natuurlijk gebruikt moeten worden om de mensen met de laagste inkomens wat extra’s te geven. Nu werden vooral de mensen met de hoge inkomens bevoordeeld.

Toen ik na de Fortuyn-revolte zag dat mijn partij naar de ideeën van Fortuyn toe kroop, dacht ik: nu is het genoeg geweest en heb ik bedankt voor het lidmaatschap. En dat was geen makkelijke beslissing. Een deel van je leven heb je aan die partij gegeven. Daarna ben ik op onderzoek uitgegaan en heb ik ontdekt wat er gebeurd was.’"

Geheime clausules

Lyme: "De Poolse minister van Gezondheid, Eva Kopacz, heeft tijdens een verhit debat in het parlement gezegd dat ze -in haar hoedanigheid als huisarts met meer dan 20 jaar ervaring- weigert toestemming te geven om het vaccin tegen de Mexicaanse griep aan miljoenen Polen te verstrekken. Volgens de minister is er vrijwel niets bekend over de veiligheid en bijwerkingen van de vaccins, en is wereldwijd gebleken dat de Mexicaanse griep véél milder is dan een normale seizoensgriep.

Minister Kopacz verklaarde tevens dat het geheime contract dat de Poolse regering had moeten sluiten met de farmaceutische bedrijven die het vaccin produceren, meer dan 20 clausules bevat die strijdig zijn met de Poolse wetgeving. Hoewel de overheden in West Europa volgens haar wél deze geheime overeenkomsten hebben ondertekend, stelde ze dat de gezondheid van de burgers van Polen voor haar belangrijker is dan de winsten van 'Big Pharma' (term waarmee de grootte en enorme macht van de farmaceutische industrie wordt aangeduid).

Volgens de minister zijn de ingrediënten van de griepvaccins omgeven door een sfeer van geheimzinnigheid. Ze maakte zich grote zorgen, niet alleen vanwege het feit dat er geen adequate informatie wordt gegeven over de hoeveelheid adjuvanten in de vaccins, maar ook omdat ze bang is dat de drie verschillende vaccins die bedoeld zijn voor de bevolking als één en hetzelfde vaccin worden behandeld. Ook is het vaccin volgens haar alleen op gezonde en relatief weinig mensen getest - voor Kopacz onvoldoende om de hele bevolking te laten injecteren.

Daarnaast vroeg de minister zich hardop af waarom maar 13% van de Duitsers zich laat inenten met het Mexicaanse griepvaccin, ondanks het feit dat in Duitsland normaal gesproken vijf keer zoveel mensen de jaarlijkse seizoensgriepprik halen dan in Polen. Tevens vond ze het opvallend dat, ondanks het feit dat er niets bekend is over de bijwerkingen van de vaccins, de farmaceutische bedrijven weigeren om enige verantwoordelijkheid voor hun producten te nemen (in de VS zijn zowel de overheid als de farmaceutische bedrijven wettelijk gevrijwaard van schadeclaims, mochten de griepvaccins 'onverwacht' ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben).

De statistieken wijzen volgens Eva Kopacz uit, dat de seizoensgriep veel vaker voorkomt en tevens veel gevaarlijker is dan de Mexicaanse (varkens-)griep. Toch is er geen wereldwijde pandemie voor de 'gewone' griep afgekondigd. 'Waar dan zo'n paniek over het varkengriepvirus?' hield ze het parlement voor. 'De Poolse burgers kunnen heel goed het verschil tussen leugens en de objectieve feiten en de waarheid onderscheiden.'

De minister onderstreepte haar betoog met het feit dat van alle 193 Polen die de Mexicaanse griep zouden hebben gekregen, er niet één overleden is. Tenslotte riep ze de bevolking op om haar te steunen omdat de voorstanders van het Mexicaanse griepvaccin haar onder grote druk zouden zetten."

Wat je ook doet, je laten inenten of niet inenten, het blijft een gok wat het beste is. Ook onze regeringen weten dat. Maar het geknoei en gekonkel achter de schermen is niet fraai en geeft zeker geen vertrouwen in de overheid.

De crisis

eurocoin

De hetze tegen de ouderen neemt schrikbarende vormen aan. Nederland lijkt wel gek geworden. Van logica of gezond verstand is al lang geen sprake meer. De PvdA, het CDA, D66 zijn eigenlijk neoliberale partijen geworden. D66 wil vooral meeregeren en dat betekent meehuilen met de wolven. Enig inzicht in de economische problemen is ver te zoeken. Het zijn tenslotte de PvdA, VVD en het CDA die ons in het verleden de verkeerde weg op gestuurd hebben. Nochtans gaan ze onverbeterlijk door op de foute weg. Als dat zo doorgaat kunnen we binnenkort een nog grotere crisis verwachten.

zalmscheringa

Divosa: "Nog niet eerder veranderde het decor tussen twee Divosa-monitoren zo ingrijpend als in het afgelopen jaar. Met donderend geweld stortte de wereldeconomie in. En na de beurskoersen, de huizenprijzen en de pensioenen laat de crisis nu zijn lelijkste gezicht zien. In werkloosheid. Veel mensen verliezen hun baan. En schoolverlaters komen maar moeizaam aan de bak. De werkloosheid loopt merkbaar op. En de prognoses zijn beroerd: werk volgt de financiële crisis met vertraging.

Maar er is geen oplossing zonder problemen. De meest kwetsbare groepen zijn - juist in recessietijd - ouderen en mensen met beperkingen. Als over een paar jaar de arbeidsmarkt weer aantrekt (en met de oplopende vergrijzing kan dat snel gaan), zijn schoolverlaters en mensen met recente arbeidservaring het snelst weer onder de pannen. En ik vrees dat we dan worden geconfronteerd met achterstallig onderhoud bij de meer kwetsbare groepen. De kater komt later."

Divosa-monitor 2009


De banken hebben doelbewust hun klanten bedrogen en dat met medeweten van onze regeringen. Het creëren van bubbels was hun oplossing om geld te verdienen. Intussen zijn al die winsten verdwenen als sneeuw voor de zon. Wat overblijft is de koude, vuile smurrie van hun gesjoemel die opgeruimd moet worden door de gewone burger, vooral de kwetsbaren. De fraudeurs en bonusjagers worden ontzien. Wie zat er allemaal in de DSB-bank? Intussen wordt het leven alsmaar duurder.

Volkskrant: "De ziektekostenpremie voor de basisverzekering gaat volgend jaar gemiddeld met vier procent omhoog."

Parool: "Door de economische crisis wacht Amsterdam een enorme bezuinigingsoperatie van 620 miljoen euro in vier jaar. Dat maakt banenverlies bij de gemeente en snijden in subsidies en voorzieningen vrijwel onontkoombaar.
De stad moet dus 155 miljoen per jaar bezuinigen, waarbij geen rekening is gehouden met de 500 miljoen die Amsterdam moet reserveren voor nieuwe tegenvallers rond de Noord/Zuidlijn."

Plannen om de kosten van de NoordZuidlijn op aanvaardbare wijze te drukken, zoals het metrotram-plan van de SP, zijn niet serieus onderzocht door de gemeente.

EUObserver: "Nine EU member states were handed deficit reports with deadlines by the Commission for the first time on Wednesday. Austria, Germany, the Netherlands, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Portugal were asked by the EU executive to bring deficits to within three percent by 2013. Belgium and Italy were handed the earlier date of 2012."


Ook Middelkoop waarschuwt voor een sociaal-maatschappelijke crisis. Dat betekent ook dat de koopkracht van de bevolking drastisch zal afnemen, met als gevolg een nog grotere crisis onder het bedrijfsleven.

Dat Amerika zijn beste dagen gehad heeft is zeker. De dollar kan zelfs nog verder instorten. Als grote dollarbezittende landen als China hun vertrouwen in de dollar opzeggen, dan zakt de waarde als een baksteen. Als een munt zijn waarde heel snel verliest, dan zullen de prijzen als antwoord hierop stijgen. Dan spreekt men van hyperinflatie. Hoge staatsschulden zouden regeringen ertoe kunnen brengen om te kiezen voor hyperinflatie in de plaats van hogere rentes. Die rente wordt aangepast om de economie bij te stellen, zoals recent gebeurde na het begin van de crisis. De rente-aanpassingen worden gebruikt om de inflatie in de hand te houden. Ook de werkgelegenheid speelt een rol in het balanceermechanisme.

Er zijn signalen dat inflatie tot de mogelijkheden behoort.
Vastgoed Journaal: "Discussiërend over mogelijke oplossingen zegt hij [Wim Gielingh]: “Ik ben bang dat de monetaire autoriteiten het probleem van de wereldwijd enorm opgelopen schulden zullen proberen op te lossen met het creëren van hyperinflatie. Dit is inderdaad zeer asociaal tegen mensen met vermogens en pensioengerechtigden, zoals critici inderdaad aanvoeren, maar ik denk dat de centrale banken hier al mee bezig zijn.”"

Sing along, folks:


De Bovenbazen

Deze week staat op de 17e plaats van de CPNB lijst van bestsellers Marten Toonder's Heer Bommel en de Bovenbazen.

Bovenbazen

Bovenbazen crisiseditieCPNB: "In zijn Bommel-avontuur De bovenbazen uit 1963 schetst Marten Toonder een somber toekomstbeeld van het kapitalistisch stelsel. Een klein groepje 'bovenbazen' vergaart almaar meer rijkdom, tot de beursthermometer oververhit raakt en het hele systeem dreigt in te storten. Dit visionaire boek geeft, in een tijd van kredietcrisis en dalende koersen, een subtiel commentaar op onze dolgedraaide mondiale economie."
Bewerkt als hoorspel kunt u het hier downloaden. Als u op het plaatje boven klikt komt u op de plek waar u nog meer Bommelverhalen kunt beluisteren.

De afgang van de PvdA

Simek

Het probleem met Nederland is dat het zo in zichzelf gekeerd is, noem het dorpsmentaliteit, bekrompenheid, of zelfoverschatting, maar Nederland is zowat de dorpsidioot van Europa aan het worden. Nederland is aan het verdommen. Ik hoorde laatst Matthijs van Nieuwkerk de lof zwaaien van Charles Aznavour. Hij veronderstelde daarbij dat zijn kijkers het Frans niet machtig zijn en dat ze niet weten wie Aznavour is. Dat iemand belangstelling heeft voor een buitenlandse cultuur is al opmerkelijk. Maar ook Matthijs zit vol van domheden als ik hem zo bezig zie in De Wereld Draait Door.

DePers: "De pabo-opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam scoren het slechtst in de paboranglijst die het blad van de Algemene Onderwijsbond opstelde. De Hogeschool van Amsterdam scoort al tijden slecht en wordt in het blad ook wel de 'eeuwige hekkensluiter' genoemd."

Het algemeen niveau van onderwijs, cultuur en discussies is vrij laag. We hebben gelukkig nog een aantal denkende individuën, maar daar horen Matthijs en Simek echt niet bij. Maar over het algemeen zijn onze media doordrongen van een benepen dorpsmentaliteit die zich niet schaamt om leugens te verkopen als waarheden en de werkelijkheid een flinke draai te geven. Het gaat tenslotte altijd om geld in Nederland. Cultuur telt niet meer mee. Het verraad van de PvdA aan de idealen van gelijkheid en rechtvaardigheid is zo'n gevaarlijke vorm van verdomming en verdwazing in de geesten.

Neem nou de nieuwe site Joop.nl, "Joop is jouw online opinie pagina van omroepvereniging VARA met een selectie uit het nieuwsaanbod, bijdragen van prominente opiniemakers en debat tussen bezoekers". Joop is de winkelvitrine van het reactionaire, domme Nederland. Lees dit nou:

Joop: "Heel de naoorlogse babyboomgeneratie, geboren tussen 1945 en 1955, kan zich opmaken voor een ongestoorde oude dag, ten koste van de jongere generatie die, én langer moet werken, én ook nog eens voor een deel de AOW- en pensioenpremies zal moeten betalen voor de ouderen die wel gewoon op 65-jarige leeftijd met pensioen gaan."
Ik zou hoogleraar Verbon haast aanklagen voor haatzaaien voor deze onjuiste en tendentieuze bewering. Dat een hoogleraar zo'n onzin durft uit te kramen is typerend voor dom Nederland. Ik neem aan dat Verbon niet dom is maar bewust wil disinformeren en verdraaien. Mensen die na 1945 zijn geboren hebben al die jaren daarna pensioen opgebouwd en die krijgen dus pensioen van hun eigen geld. Ik durf te wedden dat Verbon daartegenover de gouden handdrukken en bonussen aan falende directeuren helemaal niet zo erg vindt: "Mensen, zo zeggen economen, spannen zich alleen maar extra in voor het algemeen belang als ze er zelf de vruchten van plukken. Daarom zijn bonussen nodig om managers er toe aan te zetten de waarde van hun bedrijf zo hoog mogelijk te doen zijn." (aldus Verbon in Trouw)

En Francisco Jole van Joop bestaat het om de verkiezing van president Lula in Brazilië te zien als een uitvloeisel van de val van de Muur. En waar ging het toen allemaal om? Martin Simek verwoordt het als Neerlands knuffelidioot  prachtig: de juiste representatie van Mickey Mouse! Domheid troef!
Joop: "De Muur viel twintig jaar geleden en alom wordt de bevrijding van de Oosteuropeanen gevierd. In De Wereld Draait Door liet de Tsjech Martin Simek mooi zien wat het betekende om onvrij te zijn. HIj had een tamelijk afzichtelijk knuffeldier bij zich dat hij gekregen had van een meisje in Oosteuropa toen de Muur nog bestond. Het is Mickey Mouse had ze gezegd. Kijk, dat was het juk van het communisme, zei Simek, niet weten hoe Mickey Mouse er uit ziet."

Laat Joop zich vooral bezighouden met het rapporteren van "Dronkaard overleeft val voor metro".

Crisis-te-lijf
Samen de crisis te lijf

Volkskrant: "Bestuurders van FNV Bondgenoten hebben Tweede Kamerleden van de PvdA opgeroepen het verzet tegen een hogere AOW-leeftijd ‘met eigen ogen te zien’ door naar de vakbondsacties op 21 november te komen. ‘De partij vervreemdt zich van haar oorspronkelijke achterban en verliest zo haar basis en bestaansrecht’, waarschuwen 28 FNV-bestuurders die tevens PvdA-lid zijn dinsdag in een open brief."

Maak je borst maar nat. Nederland zal de komende tijd bestookt worden met onzinnige ideeën en opinies, allemaal komend uit de hoek van rinks Nederland (d.w.z. rechts dat zich nog steeds profileert als links) met de bedoeling Nederland dom te houden. Rechts hoeft tegenwoordig maar te wachten tot rinks de kastanjes voor hen uit het vuur haalt.

WeAreChangeHolland:
"Kees de Kort: '2010 wordt het jaar van de salarisverlagingen'.
De kloof tussen de beursperceptie van de realiteit en de realiteit begint ondertussen extreem wijd te worden. We hebben het dan natuurlijk over het verwachte herstelverhaal. Een ding is echter 100% zeker; als die kloof op enig moment te wijd wordt, is het altijd, maar dan ook altijd de perceptie die zich aanpast. Vrijdag de volkomen lachwekkende beursreactie op de cijfers uit de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die cijfers boden namelijk echt helemaal nul perspectief op herstel en 100% duidelijkheid dat de problemen in een versneld tempo toenemen.

Daar komt bij dat het IMF en de ECB nu hardop waarschuwen voor de exploderende begrotingstekorten en de extreem snel stijgende schuldenposities die daardoor ontstaan. Het blijft onbegrijpelijk dat de verantwoordelijke autoriteiten niet verder komen dan het ongelimiteerd met geld smijten om alle problemen op te lossen en zich ogenschijnlijk geen moment zorgen maken over welke mogelijke consequentie dan ook.

Nog een bericht uit herstelhoopland. Lees de berichten over de plannen van TNT in Nederland. Als alle medewerkers bereid zijn een paar procent salaris in te leveren, hoeven er minder mensen ontslagen te worden. Denk nou niet dat het hierbij gaat blijven. 2010 wordt het jaar van de salarisverlagingen. En dan zijn er nog mensen die praten over herstel. Dat is logisch he?"

Let wel, Kees de Kort is macro-analyst bij AFS Capital Management, een 'specialistische vermogensbeheerder', dus een bedrijf dat in de eerste plaats geld wil verdienen. De analyse van een voortdurende crisis klopt, daar zal het bedrijfsleven desnoods zelf wel voor zorgen - tenslotte is de huidige crisis hun werk, maar het is duidelijk dat de manier om winst te creëren zal bestaan uit onder andere het aantasten van de sociale zekerheid en de salarissen. Voor het op peil houden van de winsten van het bedrijfsleven zal de gewone burger moeten opdraaien. En waar staat de PvdA in dit alles? Aan de kant van de 'vrije jongens', de vrije markt die zojuist zijn failliet heeft bewezen. Nederland leeft nog steeds in de ontkenningsfase. Nederland moet dom blijven vinden onze bestuurders en opiniemakers, dan is de bevolking beter manipuleerbaar.

Good bye, Lenin!

Ampelmann1

RNW - tien jaar geleden: "De val van de Berlijnse Muur is tien jaar na dato lang niet voor iedereen een feest. Alle festiviteiten ten spijt, zitten veel voormalige DDR-burgers met een kater. Tien jaar geleden wentelden ze zich in het warme bad van de herkregen vrijheid. Maar daarna kwam de harde economische realiteit. Veel dromen en hooggespannen verwachtingen kwamen niet uit. De wederopbouw gaat moeizaam en duurt veel langer dan verwacht."

Wie geht's heute?


Zowel rechts als links zijn ontgoocheld. Rechts en het westen omdat ze er niet die winst uit gehaald hebben die ze verwacht hadden. Links en het oosten omdat ze belazerd zijn.

Tagesspiegel: "In der DDR war der Mangel gleichmäßig – wer möchte, kann sagen: gerecht – verteilt. Chancen hingen vielleicht vom SED-Parteibuch ab, aber auf einem bescheidenen Niveau konnte jeder sein Leben weitgehend frei von Risiken westlicher Gesellschaften gestalten. In der alten Bundesrepublik schuf der kurzzeitig verteufelte und längst wieder zurückgesehnte rheinische Kapitalismus Wohlstand für breite Schichten ohne viele Ausreißer nach unten oder oben. Die meisten Menschen fanden diese Republik im Großen und Ganzen gerecht. Dass sich dieses Empfinden aus objektiv nachvollziehbaren Gründen geändert hat, hängt weniger mit der Wiedervereinigung als mit der Globalisierung zusammen. Unter deren Folgen leiden geringer Qualifizierte mehr als die gut Ausgebildeten. Von den Auswirkungen der jüngsten Krise getroffen werden aber diese wie jene, und die Zahl der Menschen wächst, die sich sicher sind, trotz allen Bemühens um wirtschaftliche Sicherheit einfach keine Chance mehr zu haben."

BRD-DDR

De DDR stond qua levensstandaard vlak achter de BRD. Iedereen had werk, wat in het westen zeker niet het geval was. Het communisme in de DDR had zijn slachtoffers, maar vergeleken bij de slachtoffers die het westerse kapitalisme maakte over de hele wereld, een bagatel. Laten we eerlijk wezen, met het abstracte begrip 'vrijheid' heb je nog niet te eten. En wat de bewegingsvrijheid betreft, dat viel best mee. De Ossies konden naar Rusland en de oostblok landen, de Wessies hadden meestal maar geld voor een goedkoop ticket naar Marbella. Het enige wat ze bij de Wende uit het westen meekregen was een banaan. Veel Ossies voelen zich nog steeds verweesd. De huidige crisis van het kapitalisme zal daar geen verandering brengen. Men heeft het over 'wederopbouw', maar dat betekent dat Oost Duitsland eerst grondig werd afgebroken na 1989.

East Germans lost much in 1989.

Eigenlijk was er in 1989 een crisis zowel in het oostblok als in het westen, op hetzelfde moment. Het westen was alleen veel handiger om meteen een financiële bubbel te creëren. Clinton en de Europese leiders hadden al gauw na de Wende met veel vlagvertoon de 'derde weg' gepropageerd. De 'vrije markt' werd ingevoerd, met privatisering en deregulering. Het kapitalisme begon als waanzinnig te graaien en te frauderen. De gevolgen merken we nu pas. Het oostblok voerde geen koloniale politiek meer in tegenstelling tot  het westen dat zijn rijkdom nog steeds op koloniale manier veroverde onder het mom van globalisering. Als het oosten niet zo door het westen was opgejaagd en kapotgemaakt dan had het nu wellicht een economische voorsprong in Europa. Ondanks alles was het socialisme een ideaal voor velen. Maar het is anders gelopen. Het kapitalisme verdraagt geen ander systeem, zeker geen sociaal systeem, naast zich. Het zal er alles aan doen om elke andere maatschappij-ordening kapot te maken.Good bye, Lenin!

NewYorkTimes - vertaling SalonVanSisyphus: "Vandaag is het de 20ste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur. Vol bezinning wordt gewezen op het miraculeuze karakter van de gebeurtenis: een droom leek uit te komen, communistische regimes vielen als kaartenhuisjes en de wereld veranderde op een manier die kort tevoren nog ondenkbaar was. Welke Pool had durven dromen van vrije verkiezingen met Walesa als president?

Maar toen het mooie mistgordijn van de fluwelen revoluties plaats had gemaakt voor het nieuw democratisch kapitalisme, reageerden de mensen met onvermijdelijke teleurstelling. Die manifesteerde zich achtereenvolgens als nostalgie naar de ‘goede oude tijd’ van het communisme, als rechts nationalistisch populisme, en als een nieuwe laattijdige opstoot van anticommunistische paranoïa.

Wat deze laattijdige anticommunisten ontgaat is, dat het door hen geschetste maatschappijbeeld griezelig dicht in de buurt komt van het meest misbruikte linkse beeld van wat kapitalisme is: een maatschappij waarin formele democratie het overwicht van de rijke minderheid bezegelt. Anders gezegd, de nieuwe anticommunisten snappen niet dat wat zij als verdorven pseudo-kapitalisme bestempelen, het echte kapitalisme is."

Het oosten heeft in deze malaise toch nog een troef in handen, de handel in Ostprodukte, de Ossiladen, de Ampelmann webshop onder andere. Ostalgie? Levensnoodzaak!

Ampelmann2

De echte crisis

Stock_chart

Het is nooit prettig om negatieve verwachtingen publiek te maken. Maar er zijn betrouwbare bronnen die wijzen op een lange periode van 'crisis'. We zullen ons moeten aanpassen aan tijden van minder groei, misschien wel van nulgroei. Maar wat is daar mis mee? Ook een groei van een half procent is nog groei. Maar de tijden van exponentiële groei zijn voorbij, de tijd dat de groei van dit jaar groter moest zijn dan de groei van vorig jaar is definitief verleden tijd. Maar is dat crisis? Nochtans worden de huidige problemen aangegrepen om weer de gewone burger te pakken en te laten opdraaien voor de fouten en het gegraai van de financiële en industriële top. Daar moet een eind aan komen. Want tenslotte is de koopkracht van de doorsnee burger de motor van de economie in zware tijden. Van een echte crisis is pas sprake als de burger zijn huur, zijn levensonderhoud, zijn gezondheidszorg niet meer kan betalen.

FT: "Sweeping spending cuts and tax increases will be required across the industrialised world over the next decade to bring public finances under control following the economic crisis, the International Monetary Fund warned on Tuesday.

The IMF projected that on current trends, even assuming some discretionary fiscal tightening next year, government debt in the advanced G20 economies would reach 118 per cent of gross domestic product in 2014."

Vanzelfsprekend zal het IMF dat altijd al voorstander geweest is van het uitbuiten van de bevolking in derde wereldlanden, ook een politiek van sociale achteruitgang verdedigen. 

Het ziet er echter niet naar uit dat het failliet van het kapitalisme direct zal leiden tot het opnieuw reguleren van de financiële markten of het snoeien in de bonussen. En nu de regeringen hun steun moeten verlenen niet aan de burger maar aan de noodlijdende banken, zal geprobeerd worden de lasten op de schouders van de burger te gooien. De laatste stuiptrekkingen van het kapitalisme, maar daarom niet minder ernstig en gevaarlijk.

capitalism

FT: "The big profits made by some of Wall Street’s leading banks are “hidden gifts” from the state, and taxpayer resentment of such companies is “justified”, George Soros, the fund manager, said in an interview with the Financial Times.

“Those earnings are not the achievement of risk-takers,” Mr Soros said. “These are gifts, hidden gifts, from the government, so I don’t think that those monies should be used to pay bonuses. There’s a resentment which I think is justified.”"

NewYorkTimes: "With the release of the jobs report on Friday, the broadest measure of unemployment and underemployment tracked by the Labor Department has reached its highest level in decades. If statistics went back so far, the measure would almost certainly be at its highest level since the Great Depression.
In all, more than one out of every six workers — 17.5 percent — were unemployed or underemployed in October. The previous recorded high was 17.1 percent, in December 1982.
This includes the officially unemployed, who have looked for work in the last four weeks. It also includes discouraged workers, who have looked in the past year, as well as millions of part-time workers who want to be working full time."

Volkskrant: "Nog maar weinig mensen denken dat het kapitalisme een goed systeem is. Dat blijkt uit een wereldwijde peiling van de Britse omroep BBC, die maandag naar buiten is gebracht.

Van de 29 duizend respondenten in 27 landen stelde 11 procent dat het kapitalisme goed werkt. Het merendeel van de ondervraagden vindt dat het systeem hervorming nodig heeft. In 22 van de 27 landen wil het merendeel van de respondenten dat de welvaart eerlijker verdeeld wordt."

Zelfs super-kapitalist George Soros heeft door dat een dringende verandering noodzakelijk is. It's time for change. Privatisering en deregulering hebben gefaald en moeten teruggedraaid worden. Als de staat steun verleent aan het bedrijfsleven dan moet het bedrijfsleven ook een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Wir sind das Volk!


Gebouwd voor leegstand

leegstand

ReddeBoterbloem: "De Volkskrant plaatst op 9 november een artikel getiteld "Schitterend kantoor, gebouwd voor leegstand" waarin de resultaten van een onderzoek naar leegstaande bedrijfsruimte in Amsterdam worden gepresenteerd. Uit dit onderzoek, "Sprekende cijfers" genaamd, dat is uitgevoerd door Dynamis, een landelijke keten van vastgoedconsultants en makelaars, blijkt dat in Amsterdam en omstreken 2 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte leegstaat.

Citaten uit het krantenartikel: "Het Nederlandse vastgoed is in twee jaar ongeveer een kwart in waarde gedaald, schat Brounen [hoogleraar vastgoedbeleggingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam]. Maar dat komt nog niet geheel tot uiting in de boeken van vastgoedbeleggers en banken.

Partijen die de crisis zien als een goede kans hun vastgoed uit te breiden krijgen bij banken nul op het request, zo meldde bedrijfsmakelaar Jones Lang LaSalle onlangs. Dynamis-directeur Jaap van Schijn beaamt dat. 'Banken zijn terughoudend en dat werkt zeer verstarrend.'

Hoogleraar Eichholtz is niet rouwig om het wegvallen van de financieringsmogelijkheden. 'Het is juist goed. We moeten stoppen met bouwen. De tijd van steeds grotere projecten is voorbij.'

Conclusie actiecomité Red de Boterbloem: Het is gezien deze feiten onbegrijpelijk dat de Gemeente Amsterdam, GroenLinks wethouder Maarten van Poelgeest voorop, de deal met de SADC doorgang heeft laten vinden en vele miljoenen belastinggeld in deze projectontwikkelaar heeft gestopt om die in staat te stellen de Lutkemeerpolder om zeep te helpen. Onbegrijpelijk en ingaand tegen het algemeen belang, om gezien het feit dat 2 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte leegstaat toch stug door te gaan met het plannen van een nieuw bedrijventerrein in de prachtige Lutkemeerpolder."

SP: "De SP wil dat zorgboerderij De Boterbloem in de Osdorpse Lutkemeerpolder behouden blijft voor Amsterdam. Als het aan de gemeente ligt maakt de ecologische en financieel gezonde zorgboerderij plaats voor een bedrijventerrein. "We weten dat er grote behoefte is aan zorgboerderijen in Amsterdam; bedrijventerreinen staan daarentegen gedeeltelijk leeg op dit moment", zegt SP-raadslid Carlien Boelhouwer."

aanbodAanbod bestaande bouw

Rotterdam

Den Haag

Amsterdam

Utrecht

De 4 grote steden


Sprekende Cijfers (Woningmarkten): "De verslechtering van de economische situatie heeft ook een belangrijke weerslag op de woningmarkt in Nederland. Een halfjaar geleden werd nog gesproken van een lichte daling in het aantal transacties in de twee voorgaande kwartalen. Inmiddels weten we dat het dieptepunt destijds nog lang niet was bereikt. De NVM maakte halverwege april reeds bekend dat zowel het aantal transacties, als de transactieprijzen van bestaande woningen in het eerste kwartaal van 2009 zeer fors zijn gedaald.  

- Het landelijke aanbodcijfer kende afgelopen halfjaar een stijging van 11%. Op 1 april 2009 werden in Nederland in totaal 118.075 bestaande woningen aangeboden. De sterkste aanbodstijging vond plaats in het eerste kwartaal van 2009. Op 1 januari 2009 werden namelijk nog 111.859 woningen aangeboden. Ten opzichte van een jaar geleden bedraagt de aanbodstijging 28%. 

- Het totale aantal transacties is zowel in het vierde kwartaal van 2008, als het eerste kwartaal van 2009 is fors gedaald. In deze perioden vonden respectievelijk 24.880 en 18.717 transacties plaats. Ten opzichte van dezelfde perioden een jaar eerder betekenen dit dalingen van 43% en 33%.

Projecten waarvan de bouw reeds in de eerste helft van 2008 is gestart zorgen ervoor dat de nieuwbouwproductie afgelopen halfjaar nog redelijk op peil is gebleven. Op dit moment komen echter als gevolg van de teruggelopen vraag van de woonconsument en het lastige investeringsklimaat nauwelijks nieuwe projecten van de grond. Zeker voor het komende jaar zal dit betekenen dat de nieuwbouwproductie fors zal teruglopen ten opzichte van de afgelopen jaren."

Het aanbod aan woningen in het basissegment van Amsterdam (de deelgebieden Noord, Zuidoost, Osdorp, Geuzenveld/Slotermeer, Bos en Lommer, Indische buurt, Transvaalbuurt en de Baarsjes) is afgelopen halfjaar fors gestegen. Op 1 april 2009 werden 41% meer woningen aangeboden dan een halfjaar eerder. Van de 1.179 aangeboden woningen ging het in 1.035 gevallen om een appartement. Met een aanbodstijging van 44% is dit woningtype verantwoordelijk voor de grootste stijging.

In totaal werden tussen 1 oktober 2008 en 1 april 2009 1.026 woningen verkocht, een daling van 15% in vergelijking met een halfjaar eerder. In 934 gevallen betreft het de verkoop van een appartement. 

Sprekende Cijfers (Kantorenmarkten): "Maar hoe groot is de leegstand van kantoren nu werkelijk en waar gaat dat heen? Op basis van marktgegevens over de eerste helft van 2008 is de prognose dat de voorraad kantoren eind 2010 ongeveer 47 miljoen m² zal bedragen, tegen een voorraad in gebruik van 40 miljoen m². Oftewel een ‘gat’ van 7 miljoen m². Deze prognose dateert van de zomer van 2008, waarna de kredietcrisis zich ernstig verdiepte.

In het deelgebied Amsterdam Zuidoost is het aanbod met ruim 55.000 m² gestegen en uitgekomen op 317.800 m²."

De gigantische bouwprojecten van de PvdA en VVD in Zuidoost zijn gedoemd om te mislukken. De cijfers liegen er niet om. Er is genoeg aanbod aan woningen en kantoorruimten. Wat nu telt is het gezond houden van onze stadsdelen en wijken. Het groen is hierin van essentieel belang.

Pickwick Club

sam wellerIk ben The Posthumous Papers of The Pickwick Club van Charles Dickens nog eens aan het lezen en ik moest even gniffelen en denken aan de bouwwoede van stadsdeel Zuidoost toen ik dit las:

Sam Weller zit met een andere persoon opgesloten in de gevangenis voor debiteuren en bankroetiers, Fleet Prison, en hij probeert uit te vissen waarom zijn kamergenoot al twaalf jaar opgesloten zit (aah, de goede oude tijd!).

"Wy," said Sam, trimming the rush-light, "I s'pose the beginnin' wos, that  you got into debt, eh?"
"Never owed a farden," said the cobbler; "try again."
"Well, perhaps," said Sam, "you bought houses, which is delicate English for goin' mad: or took to buildin', which is a medical term for bein' incurable."

Een gevangenis voor falende bestuurders, dat zou vooruitgang wezen.

Radicalisering

FortHood

NRC: "Dertien mensen zijn gisteravond gedood bij twee schietpartijen op de Amerikaanse legerbasis Fort Hood in Texas. Zeker 30 mensen raakten gewond.
Een familielid van de in Jordanië geboren verdachte verklaarde op de Amerikaanse televisie dat de officier grote moeite had met zijn komende uitzending naar Irak, een islamitisch land. Met twee vuurwapens, waaronder een semiautomatisch wapen, maakte de schutter amok. Als psychiater behandelde Hasan militairen die in Afghanistan gewond waren geraakt."

Dit is misschien een banaal feit in de VS waar dergelijke schietpartijen niet ongewoon zijn. Maar toch zit hier een aspect aan waar wat uit te leren valt. Achter deze gruweldaad zit een duidelijke drijfveer. En het is belangrijk om die naar buiten te brengen.

Het is duidelijk dat wat door de officier als onrecht werd ervaren, de oorlog in Irak en Afghanistan is, iets waar hij niet aan wilde meewerken. Zeker in een land als de VS waar het nationalisme zeer sterk is, heeft protest op democratische en vreedzame manier een slechte naam. Als immigrant past men zich aan, tot letterlijk de bom barst en het gemoed overloopt.

Eenzelfde ontwikkeling, maar gelukkig minder uitgesproken, zie je in veel andere landen. Dat zou je ook tot in Nederland door kunnen trekken. Radicalisering ontstaat door dingen die als onrecht ervaren worden. Als daarbij een sterke maatschappelijke druk gelegd wordt op meelopen met de heersende politiek van een land, dan blijft een deel van het protest ondergronds, tot de laatste druppel de emmer doet overlopen. Wat Nederland deed in Irak en nog doet in Afghanistan is fout, maar een groot deel van de bevolking staat wel achter die politiek van agressie. Onze immigranten zullen ook niet gauw hun stem verheffen en protesteren tegen deze oorlogszuchtige politiek. De enige weg die sommige immigranten dan zien in hun isolement is die van de radicalisering.

Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme: "In het bijzonder stellen wij hier een conceptueel model voor dat ervan uitgaat dat waargenomen onrechtvaardigheid een cruciale rol speelt in het proces dat voor een jongere aanleiding kan zijn om naar aanleiding van een ongunstige situatie te radicaliseren. Heeft een jongere bijvoorbeeld het idee dat zijn/haar groep op een onrechtmatige wijze wordt achtergesteld ten opzichte van andere groepen, en/of voelt de jongere zich op een oneerlijke manier bejegend in de samenleving, dan kan dit een belangrijke aanleiding zijn tot het krijgen van radicalere denkbeelden. Jongeren kunnen dan onder meer positiever oordelen over inhoudelijke aspecten van radicale gedachtegoeden, Nederlandse autoriteiten als minder legitiem ervaren, zich meer met hun groep afzetten tegen andere groepen in de samenleving ("wij-zij" denken), zich superieur voelen ten opzichte van anderen, en zich minder betrokken voelen bij de Nederlandse maatschappij.

De mate waarin maatschappelijke autoriteiten als legitiem worden gezien, of juist als niet legitieme bronnen van macht, is een belangrijke component van mensen hun attitude ten aanzien van radicaal gedrag."

Bovenstaand onderzoek (pdf tekst) is vrij beperkt, ideologisch beperkt en misschien wel bewust afgehouden van de Nederlandse buitenlandse politiek. De onderzoekers gaan vanzelfsprekend uit van de ideologische zuiverheid van hun eigen politieke standpunten. Maar het onderzoek geeft wel de essentie aan. Betrek bij dit alles de buitenlandse politiek van Nederland en je hebt de kern van het probleem. Als de autoriteiten van een land hun macht uitoefenen in het buitenland op een groep met dezelfde godsdienst als veel immigranten in dat land dan kunnen deze immigranten die militaire interventie als onrecht zien zich ook bedreigd en betrokken gaan voelen. En dat leidt tot radicalisering.

why

Als Nederland zich beter houdt aan de mensenrechten en niet collaboreert met invallen in Irak en Afghanistan die zeer veel burgerslachtoffers eisen, dan zal de radicalisering ook in ernst afnemen. Ik zie de hoofdoekjes, die eigenlijk toch een vrij recente ontwikkeling zijn, en de moslim-radicalisering onder jongeren, voor een groot deel als een vorm van protest tegen het onrecht dat Nederland veroorzaakt in het buitenland vooral onder de moslim bevolking daar. Als de Nederlandse buitenlandse politiek rechtvaardiger was, dan zou de radicalisering hier een haast te verwaarlozen element zijn. Maar immigranten kunnen ook stemmen op partijen die tegen onrechtvaardige en zinloze militaire interventies zijn. Gelukkig heb je die nog in Nederland. Dat is een veel betere weg dan radicalisering.

Hoezeer indoctrinatie een rol speelt in onze westerse samenleving wordt duidelijk als je de commentaren in de nieuwsberichten hoort of leest. In het NOS journaal hoorde ik zoiets als 'het is nog gissen naar de drijfveren van de dader'. Het zal wel weer in de persoonlijke sfeer gezocht worden. De invasies in Irak en Afghanistan worden niet in vraag gesteld.
De dader heeft al die verhalen moeten aanhoren van soldaten die in Irak of Afghanistan psychisch in de knel zijn geraakt doordat ze mensen hebben gedood - uit angst of vergissing - die geen soldaten bleken te zijn, maar burgers, vrouwen, kinderen, oudere mensen. Als je verteld is dat je daar de democratie gaat verdedigen en je ziet de harde werkelijkheid van wat je zelf aanricht dan kom je als eerlijke soldaat vanzelf tot de conclusie dat er iets niet klopt. Je idealen botsen met de werkelijkheid. Dat levert psychische problemen op. De dader van Fort Hood wist als geen ander hoe die werkelijkheid was en ging steeds minder achter die interventie staan. Ook hij kwam psychisch in de knel en zag geen andere uitweg dan ook geweld gebruiken; dat is tenslotte precies wat een soldaat wordt aangeleerd. De term 'terrorist' is al gevallen in de media. Dat is al te makkelijk.

varvelfthood

Update 10 november - AlterNet: "Tragically, Fort Hood has also born much of the brunt from its heavy involvement in the occupations of Iraq and Afghanistan. Fort Hood soldiers have accounted for more suicides than any other army post since the US invasion of Iraq in 2003. This year alone, the base is averaging over 10 suicides each month - at least 75 have been recorded through July of this year alone."

Anton de Kom biografie

ADK
Uitgeverij Contact

Waterkant: "Anton de Kom was vrijheidsstrijder, verzetsheld, vakbondsman, activist, schrijver en banneling. In de Amsterdamse Bijlmermeer staat zijn standbeeld, maar over het leven van De Kom is nog steeds weinig bekend. Alice Boots en Rob Woortman hebben na uitgebreid onderzoek in archieven en gesprekken met de nazaten van De Kom zijn levensverhaal gereconstrueerd."

AdeKom

Naar aanleiding van het verschijnen van deze biografie is de discussie weer opgelaaid over het beeld van De Kom in Zuidoost. Tot nog toe was mijn standpunt dat dit beeld als kunstobject een prachtig werk is. Gewoon esthetisch gezien. Ondertussen kan ik de reactie van veel Surinamers wel begrijpen. Dit beeld is niet zomaar een kunstbeeld, het moet meer zijn dan dat, het vertegenwoordigt een man met een visie, een man die een voorbeeldfunctie heeft voor Zuidoost, Amsterdam, Nederland en Suriname. In dit opzicht  schiet het beeld toch tekort. En als gelijkenis voldoet het ook niet. Dus ik begrijp nu beter die mensen die willen dat er een ander beeld komt.

Nochtans sluipt in discussies hierover al te gauw een houding van 'zij' en 'wij', een houding die bestaande verschillen en onrecht uit een koloniaal verleden wil fixeren en vasthouden in onze moderne tijd - niet als herinnering maar als een-zich-afzetten tegen de huidige samenleving. De Kom was een man die zowel voor Surinamers als Nederlanders van belang is. Daarom zal ik het boek zeker lezen. Ik had wel gehoopt dat dit boek qua prijs wat toegankelijker was gemaakt door een subsidie van de stad of andere instantie.

Watervrijstaat Gaasperdam

boat5

Zef Hemel: "De laatste avond in de reeks besprekingen van de negen maquettes in de Vrijstaat was gewijd aan het ontwerp van Alle Hosper. Haar maquette heeft betrekking op Gaasperdam en Gaasperplas. Jonas Straus van bureau Alle Hosper verklaarde het ontwerp waarbij verder gegraven wordt aan de Gaasperplas tot in de woonwijken, in een lucide, niet opgeklopte presentatie vol verrassingen. Verrassend, omdat zijn betoog doorspekt was met niet eerder gehoorde redeneringen, zoals over hoe uitbreidingsplannen van het nabijgelegen AMC een plek zouden kunnen vinden in de woongebieden en hoe deze decentralisatie en menging van wonen en werken tevens benut zou kunnen worden voor het graven van water in de wijk. Heel mooi allemaal, maar de kern van zijn verhaal was toch hoe, naar het voorbeeld van Jane Jacobs, een suburbane woonwijk in de stedelijke periferie meer vrijheidsgraden geboden kan worden opdat deze levendig en minder eenzijdig zich ontwikkelt en waardoor hij de dans van de grootschalige sloop ontspringt. Onthullend waren de getoonde passages uit het bestemmingsplan waarin alles in de wijk tot in detail dichtgeregeld was. Werken was er uitgesloten. "Deze wijk heeft op deze wijze eenvoudig geen kans om zich te ontwikkelen."

Vervolgens was het de beurt aan Jan Kleine, twintig jaar lang projectleider van De Blauwe Stad in Groningen, inmiddels betrokken bij Meerstad ten zuidoosten van de stad Groningen en bij De Groene Compagnie nabij Hoogezand-Sappemeer. Die grootschalige gebiedsontwikkelingen waarbij het graven van water (600 tot 900 hectare) het centrale thema is, legde hij voor ons aanstekelijk onder de loep. Als ervaren planoloog gaf hij ons zelfs hele praktische tips. Wij planologen moesten de bevolking heel goed duidelijk maken welke problemen we met de grootschalige aanpak wilden oplossen. En zo'n Vrijstaat, voegde hij toe, kon ons daarbij zeker helpen. En al helemaal in crisistijd moest je het maken. Quod non. Hier sprak iemand die in de veronderstelling verkeerde dat wij het ontwerp van Alle Hosper daadwerkelijk wilden realiseren. Arme bewoners in de zaal.

Rikkert van der Plas van het architectenbureau Attica was de derde spreker. Zijn betoog was zo mogelijk nog aanstekelijker. Als een ware performer nam hij ons moeiteloos door een diabestand van 150 lichtbeelden heen. Daarna werden we lekker gemaakt met mogelijkheden van woonarchitectuur langs het water, aan het water, op palen in het water, drijvend in het water. De mogelijkheden leken schier onbeperkt. Wel was het duurder dan op het land bouwen en het vergde ook allemaal meer onderhoud, dat werd ons tussen neus en lippen wel duidelijk gemaakt. Ook toonde hij pecman-achtige strategieën waarbij men zelf zijn water moest graven en waarbij pioniers achteraf werden beloond met de uiteindelijk mooiste plek in het water. Slim. Het was "an offer you can't refuse." Ik wachtte gespannen tot de verkoop, later die avond, zou beginnen.

De tijd die overbleef voor een gesprek met de zaal was deels nodig om kou uit de lucht te halen. Eerst moesten alle diskwalifacties van Gaasperdam worden ingetrokken. Terecht, want Amsterdam Zuidoost wordt in dat opzicht al vijfentwintig jaar onheus bejegend. En ook was er de reactie van: we gaan hier toch niet weer problemen oplossen met grootschalige gebiedsontwikkeling? Jonas Straus probeerde uit te leggen dat hiermee grootschalige sloop juist voorkomen werd, maar dat vergde een vooruitziende blik en mocht dus niet baten. Toen eenmaal de lucht was opgeklaard (figuurlijk dan, want buiten sloeg de bliksem geregeld in) kwam er interessante inbreng van de kant van de bewoners. Zij hadden voor Gaasperdam gekozen vanwege de ruimte en het groen. Ze wilden het overdadige groen niet inwisselen voor het water."

screenshot_01

Het is onvoorstelbaar hoe falende projectleiders als die van de Blauwe Stad toch blijven doorgaan met hun waanvoorstellingen. Ook kwam de aap uit de mouw, men moest overgaan tot drastische plannen om grootschalige sloop te voorkomen! Dat is al jaren de truc van projectontwikkelaars, je sloopt eerst alles, kassa! en dan bouw je weer op, kassa! Gaasperdam staat er nog maar een paar decennia en het moet alweer op de schop. Ze zijn van de waterratten besnuffeld. Rond winkelcentrum Gein zit het vol met ratten. Als er ergens al een nieuwe bouwput gegraven wordt dan stort die pardoes in. Als er ergens een groot bouwproject start dan blijkt even later dat er sprake is van grootschalige fraude. De projectonwikkelaars hebben visioenen over 'vrijstaten' en vooral klinkende munt. Ik vraag me af hoe het fouilleren in een vrijstaat in zijn werk zou gaan. Het vrijstaatcircus is gelukkig voorbij over een paar dagen.

Vrijstaten zijn voor vrije jongens als Jacobse en Van Es (Samen voor Ons Eigen) die Gaasperdam eens goed waterklaar willen maken.

De omgekeerde wereld

play_with_gold

DePers: "Tegen het ministerie van Financiën is aangifte gedaan vanwege de aanpak van zwartspaarders. Vorige week maakte het ministerie bekend dat het gegevens van honderden Nederlandse spaarders had binnengekregen van een tipgever in ruil voor een fikse beloning. Ook tegen de anonieme tipgever is aangifte gedaan.

Advocaat Sam Bharatsingh, die optreedt namens honderden zwartspaarders, wil met zijn aangifte tegen het ministerie meer informatie over de gelekte bankgegevens krijgen, laat hij weten in De Telegraaf. 'Mensen vragen mij of ze moeten inkeren. Ik heb meer informatie nodig om ze te kunnen informeren.'"

Dit is Nederland op zijn smalst. De frauderende zwartspaarder is boos dat hij zijn gang niet kan gaan. Dat kan alleen in een land waarin fraude verheven is tot grootste goed. Vooral 'klikken' mag niet, want dat is ooo zooo slecht, dat zou verboden moeten worden! Ik hoop dat ze bij duizenden aangegeven worden en aangepakt worden die fraudeurs. En dat je als advocaat je nek durft uit te steken voor dit canaille is ook typisch voor een deel van de advocatuur. De soepele regeling voor inkeerders is veel te mild volgens sommigen. Het lijkt me verstandig als de FIOD ook de heer Bharatsingh eens aan een grondig onderzoek onderwerpt. Zijn opdrachtgevers zijn zwartspaarders, dus ...

Wie die zaak gaat winnen hangt af van de rechters ... of die ook zwartspaarders zijn of niet. Hoe schat u de kansen in?

Vastgoedfraude

 

Parool: "De vastgoedfraude rond Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds is nog maar het topje van de ijsberg, blijkt uit een boek van twee journalisten van het Financieele Dagblad dat woensdag verschijnt. Ook de gemeente Amsterdam had beter moeten opletten.

Op 13 november 2007 deden zeshonderd rechercheurs en dertig officieren van justitie invallen op ruim vijftig adressen in Nederland. De invallen waren onderdeel van de grootste Nederlandse fraudezaak ooit. Jarenlang zouden managers van institutionele beleggers bij grote vastgoedtransacties enorme bedragen achterover hebben gedrukt.

Wat de vastgoedfraude, afgezien van de omvang -de schade wordt geschat op 250 miljoen euro- zo bijzonder maakt, is dat het onderzoek zich concentreert op twee zeer gerespecteerde instellingen: Bouwfonds, de grootste woningbouwontwikkelaar van het land en het Philips Pensioenfonds. Onder de verdachten bevinden zich verschillende bekende namen uit de vastgoedwereld.

De_Vastgoedfraude
Uitgeverij Nieuw Amsterdam

Lees hier de Proloog.

Zie ook Nova.

Instortende huizenmarkt


building_32

RTL: "In het zicht van 2010 wordt in veel Nederlandse huiskamers met argusogen naar de daling van de huizenprijzen gekeken, in combinatie met oplopende werkloosheid en gelijkblijvende – in ieder geval niet stijgende - inkomens.

Tel daarbij op de steeds weer terugkerende politieke discussie over de renteaftrek en beantwoording van de vraag of er sprake is van een milde correctie of van een neerwaartse trend wint gestaag aan belang, uiteraard in het licht van de hoge hypotheken die in het recente verleden zijn afgesloten.

Voor 2002

Voor mensen die hun hypotheek vóór 2002 – en dus in oude guldens - hadden afgesloten is er geen vuiltje aan de lucht, ook nu niet. Vanwege de jarenlange (en niet aflatende) prijsstijgingen kunnen zij wel tegen een stootje, al zullen velen een deel van de ‘eurowinst’ voor consumptieve doelen hebben aangewend.

Na 2002

Slechter is het gesteld met de grote groep Nederlanders die na 2002 -in euro’s- heeft gekocht en aflossingsvrij. Zij kochten ‘hoog’ in en deden dat in het vertrouwen dat er geen betere belegging denkbaar was. Net als diegenen met een belegginghypotheek. Makelaars en banken hameren nog steeds op dat vertrouwen. De beurs is behoorlijk hersteld, de markt zal snel volgen, is het motto.

Verder is er niets aan de hand. Want, zo is de boodschap, Nederland is niet tot de nek aan toe gehypothekeerd en huizen zijn bij ons nooit een beleggingsdoel op zich geweest, zoals in Amerika. Daarnaast is er sprake van een structureel tekort aan huizen en dat tekort wordt groter - ongeacht de vergrijzing - vooral nu de bouwsector grotendeels plat ligt. Dan is er de groep mensen die weliswaar niet wakker ligt van een paar procent daling, maar wél van een neergang van twintig procent of meer. Sommigen onderzoeken wijzen op die mogelijkheid in de vorm van een donkere wolk. Die hangt boven de markt en wordt snel groter.

Ineenstorten

Om een aantal redenen is het niet uitgesloten dat binnenkort zelfs van het (ten dele) instorten van de huizenmarkt gesproken zal worden en die redenen hebben allemaal met psychologie te maken.

Ten eerste realiseren mensen zich steeds vaker dat de langdurige stijging van de huizenprijzen tot onbedoelde – zij het welkome - zelfverrijking heeft geleid, maar anderen – met name jongeren - uit de markt heeft gedrukt. De solidariteit van de samenleving wordt erdoor aangetast en dat wordt steeds vaker afgewezen. Zal deze trend doorzetten?

Aflossen

Ten tweede is er sprake van een nieuw realisme in Nederlandse huishoudens. Dat zegt dat vooral aflossingsvrije hypotheken je nóóit schuldenvrij maken. Met het ouder worden komt de pijn. Zullen ouderen kunnen blijven herfinancieren, tegen betaalbare condities?

Verwachte waarde

Ten derde begint het verschil tussen de feitelijke hypotheekwaarde en de verwachte marktwaarde van huizen te wringen en dat maakt onzeker. Onzekerheid leidt tot afwachten, soms zelfs tot koperstakingen. Zoals nu? Dan is er uiteraard nog het spook van de werkeloosheid."

De bouwperikelen hebben niets met psychologie te maken, wel heel veel met de werkelijkheid en onze persoonlijke financiën. Zolang er bijvoorbeeld in Gein sprake is van een verschil tussen de originele bouwprijs van een woning en de huidige WOZ-waarde van meer dan 400% zal een drastische correctie noodzakelijk zijn. De reële waarde van een huis gebouwd in 1986 voor 100.000 tot 150.000 Gulden zou nooit meer mogen zijn dan 100.000 tot 150.000 €uro. Als er in Gaasperdam dure woningen gebouwd zouden worden, is het te verwachten dat het stadsdeel de WOZ-waarde nog zal proberen op te drijven. Daarvoor zijn enkel een paar aankopen met zwart geld nodig. De opgefokte waarde van die woningen zal de WOZ-waarde van de overige woningen kunstmatig opdrijven. Tegelijk zal het vrijwel onmogelijk worden om je woning nog te verkopen  gezien het grotere aanbod van nieuwbouwwoningen. Dat zal automatisch leiden tot een gigantische daling van de verkoopwaarde van de huizen, schoorvoetend gevolgd door een daling van de WOZ-waarde.

Wie kan tegenwoordig nog een dure woning betalen? Niet de gewone burger, misschien wel de fraudeur, de bankdirecteur, de bonusjagers, de beursspeculanten. Eigenlijk faciliteert de staat op dit moment enkel het bouwen voor diegenen die de huidige financiële crisis hebben veroorzaakt. De staat werkte vrolijk mee met het opblazen van de bubbel, want de dienst belastingen kreeg meer geld binnen door de opgefokte WOZ-waarden, en de 'doorstroming' (lees 'speculeren met huizen') zorgde voor een grote omzet bij makelaars, verzekeraars, banken en projectontwikkelaars.

Maar het loopt zo'n vaart niet momenteel. De woningmarkt is aan het instorten. Ook de bouw. De plannen zullen bijgesteld moeten worden. We moeten met de voetjes weer op de grond.

BlSt

Volkskrant: "De provincie Groningen en drie Groningse gemeenten beëindigen de samenwerking met de enige overgebleven projectontwikkelaar van de nieuwe woonplaats Blauwestad.

Volgens gedeputeerde Pim de Bruijne loopt de verkoop van de kavels in Blauwestad, dat ligt in de gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland, niet voorspoedig. ‘In vier jaar zijn 180 van de 1480 beschikbare kavels verkocht’, legt hij uit. ‘Dat zijn er 300 minder dan gepland.’ Dit jaar zijn vier kavels verkocht, terwijl de provincie uitging van een gemiddelde van 150 per jaar.

De provincie is desondanks nog vol goede hoop dat het project in het huidige concept, waarbij vooral wordt gemikt op huizen in de hogere prijsklasse, kan worden afgerond. Zo is er volgens de gedeputeerde veel belangstelling voor de kavels, maar kunnen belangstellenden door de economische crisis hun huidige woning moeilijk verkopen en de financiering van de nieuwe kavel niet rondkrijgen."

NRC: "Vooralsnog giert de wind door De Blauwe Stad.
De Blauwe Stad moet het Groninger land van de verpaupering redden. Maar kopers blijven weg en de bouw ligt vrijwel stil. Komt het door de kredietcrisis?

Voor zo’n 100 miljoen euro gemeenschapsgeld (90 miljoen van de provincie, de rest van de drie gemeenten) is het vruchtbare Oldambt, ooit de graanrepubliek van Nederland genoemd, veranderd in een honderden hectares groot waterland.

„We zullen voorlopig niet veel over het fiasco horen”, zegt Engel Modderman, namens de Verenigde Communistische Partij (VCP) lid van de gemeenteraad in Scheemda.
William Moorlag (PvdA), verwacht nog geen ingrijpende wijzigingen in het project.
Net als zijn CDA-collega Jager noemt Moorlag de heersende financiële crisis als oorzaak voor de problemen. „Die kan vertraging veroorzaken doordat particulieren niet voldoende kunnen lenen.”
Modderman lacht om het argument. „De verkoop van grond in De Blauwe Stad loopt allang slecht. Dat begon ruim vóór iemand hier over het begrip financiële crisis had gehoord.”"

De Telegraaf meldt dat de Blauwestad een paradijs is voor ratten. 

Hetzelfde argument om dure woningen te bouwen hebben we gehoord van de PvdA/VVD in stadsdeel Zuidoost: de bouwprojecten moeten Zuidoost van de verpaupering redden. Maar het enige resultaat zal zijn dat we nog armer worden.

Intussen is men in de ivoren toren van de beleidsmakers en projectontwikkelaars nog steeds bezig met het bouwen van luchtkastelen:
Woensdag 4 november, vanavond om 20.00, discussie over Watervrijstaat Gaasperdam in de Tolhuistuin.

Dromen zijn vrij, vooral in tijden van crisis. Sweet dreams!
Kortom, niets is te gek, alles is mogelijk

Fouilleren

fouille
Klik voor grotere kaart

Parool: "De politie mag voortaan in een groter deel van Zuidoost preventief fouilleren. Het college van b. en w. heeft het zogeheten veiligheidsrisicogebied uitgebreid.

Het gebied rond de Arena, de bioscoop en de Heineken Music Hall - de Arena Boulevard - wordt daar nu aan toegevoegd. Ook wordt het gebied uitgebreid in de richting van Holendrecht, waar preventief fouilleren al was toegestaan, zodat één aaneengesloten gebied ontstaat.

Burgemeester Job Cohen verwijst bij zijn besluit uitdrukkelijk naar de 22 schietpartijen in het stadsdeel, die dit jaar al tot vier doden hebben geleid. Die hebben de rechtsorde geschokt en hebben grote gevolgen voor het gevoel van veiligheid, schrijft hij de gemeenteraad."

Maar als er steeds minder agenten de wet handhaven dan zal de olievlek zich steeds verder uitbreiden over Gaasperdam.

SP: "Agenten melden massaal dat de voorgenomen bezuinigingen ten koste zullen gaan van de veiligheid op straat. Dat blijkt uit 'De Meldkamer', een onderzoek van de SP over de gevolgen van de bezuinigingen bij de politie. SP-Kamerlid Ronald van Raak: “Minister Ter Horst moet haar plannen intrekken en luisteren naar de agenten die nu al de gevolgen merken. We kunnen ons geen verdere inkrimping van politie op straat permitteren.”

De belangrijkste uitkomsten:

* vertrekkende collega’s worden niet meer vervangen

* minder politie-inzet op straat en bij evenementen

* sluiting van politiebureaus en beperkte openingstijden."

Aan de andere kant wordt de oppassende burger in toenemende mate beschouwd als een potentiële crimineel in Europa, en Nederland gaat daarin nog verder dan Europa door alle vingerafdrukken verkregen bij de aanvraag van een paspoort in een nationale database op te slaan.

Petitie Vrijbit: "De opslag van foto's en vingerafdrukken van niet verdachte burgers in een centrale database beheerd door de overheid, druist in tegen het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zoals vastgelegd in de Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens."

Zie ook Privacy First.

Theo van Gogh

Staatsgevaarlijk?

radi

Volkskrant: "De PVV van Geert Wilders is een extreem-rechtse partij die islamofobie en systeemhaat tegen de overheid mobiliseert. Daarmee ondermijnt zij de sociale cohesie en de democratie in het land. Dat stellen drie wetenschappers in een aan de Tweede Kamer beloofd onderzoek over radicalisering, dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd."

DebatInDeDigitaleHoofdstad: "Onderzoeker Moors was zaterdag onaangenaam getroffen door het nieuws over het rapport in de media. Volgens hem is de conceptversie van het rapport nog niet besproken met het ministerie en kan er daardoor ook geen onenigheid zijn over de conclusies. 

Verder liggen de zaken veel genuanceerder dan ze nu in het nieuws komen, aldus de wetenschapper. Zo wordt Wilders’ PVV geen extreem rechtse partij genoemd. Wel wordt wordt gesteld dat Wilders door zijn islam-standpunt steeds verder 'in de richting van de extreem rechtse familie' kan worden ingedeeld."

DePers: "‘Als één iemand iets geks roept, moet je niet meteen denken: is dat gevaarlijk voor de rechtsstaat?’, zegt minister Eberhard van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie in een interview met deze krant. ‘Maar als veel mensen dat roepen, dan is dat iets waar je rekening mee moet houden.’"

Het is weer hommeles in het land. Polarisatie is zeker aan de orde van de dag, maar daar is niet alleen Wilders schuldig aan. De Volkskrant en andere media doen ook een aardige duit in het zakje. En onze bestuurders, onze huidige regering, zijn in feite diegenen die verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken en de problemen. Wat we zien is struisvogelpolitiek. Problemen worden niet geanalyseerd en gelocaliseerd met als gevolg dat er ook geen zinnige oplossingen komen. De weigering om nationaliteit voor beleidsdoeleinden te registreren is polariserend. Het zorgt ervoor dat de burger die daadwerkelijk last heeft van allochtonen in zijn wijk geen gehoor krijgt en niet serieus wordt genomen. Het gevolg is dat Wilders' PVV in de peilingen stijgt. Dat heeft de politiek aan zichzelf te wijten.

En laten we wel wezen, 'staatsgevaarlijk' is een beladen term, die uit extreem-rechtse hoek komt. Nederland zelf is nooit te beroerd om elders de staatsstructuur omver te werpen. Onze bemoeienis met landen als Joegoslavië, Irak en Afghanistan heeft niets met democratie te maken. Onze huidige binnenlandse politiek heeft niets met democratie te maken, integendeel. Europa tast onze soevereiniteit aan, onze nationale industrieën worden globaal te grabbel gegooid, onze gezondheidszorg is in handen van de commercie, etc. etc. En er wordt al gewaarschuwd dat de aanval op de burger met de verhoging van de AOW-leeftijd slechts een begin isWethouders en gezagsdragers worden in toenemende mate aangevallen in dit land. Hoe zou dat nou komen?

image001

Het ziet ernaar uit dat dit land schreeuwt om regime change. Dat heeft de politiek aan zichzelf te danken. En Wilders maakt daar dankbaar gebruik van. Het wegsturen van alle immigranten is geen oplossing en het is ook niet uitvoerbaar. Maar als Wilders beweert dat immigranten hier niet thuis horen, dan heeft hij wel een punt, want dat is namelijk onze wet. Tenzij immigranten uitdrukkelijk een verblijfsvergunning hebben ontvangen, zijn zij illegaal. En als een aantal van die immigranten problemen veroorzaken dan geven zij Wilders een argument in handen om zijn standpunten te staven. Zolang onze bestuurders de problemen niet onderkennen zullen ze geen doelgerichte oplossing kunnen bieden en zal de aanhang van Wilders toenemen. Eigen schuld.

Onze regering is behoorlijk 'volksgevaarlijk' aan het worden. Dat is veel erger dan 'staatsgevaarlijk'. Politici die zich met tientallen commissariaten genesteld hebben in de grote bedrijven van dit land, van Kok tot Nijpels, bedreigen de democratie in dit land. Europa bedreigt de democratie. De commercie bedreigt de democratie. Het ziet ernaar uit dat ook de vrijheid van meningsuiting bedreigt wordt. Ik ben het niet met Wilders eens, maar ik vind wel dat hij mag zeggen wat hij zegt. Onze regering moet de hand in eigen boezem steken. Wilders is een probleem gecreëerd door onze bestuurders.

Elsevier: "Geert Wilders bedreigt alleen de Haagse mores.

Ondermijnt Pechtold nu ook de rechtsstaat, omdat hij zich als politicus bemoeit met een zaak die onder de rechter is? Pechtold heeft anders altijd zoveel kritiek op politici die rechters voor de voeten lopen.

En wat bezielt Guusje ter Horst eigenlijk om Jaap van Donselaar aan te stellen als onderzoeker van de bedreiging die van Wilders uit zou gaan? De Leidse wetenschapper lééft van het steeds maar weer en overal opduiken van het extreem-rechtse gevaar. Een jaar geleden verscheen zijn laatste ‘Monitor’ waarin hij Wilders als extreem-rechts afschilderde. Kan het dan een verrassing zijn dat hij Wilders nog steeds ‘extreem-rechts’ vindt?

Het allerwonderlijkst is wel dat deze discussie exact vijf jaar na de moord op Theo van Gogh de kop opsteekt. Sindsdien worden tal van politici en opiniemakers noodgedwongen beveiligd. Cabaretiers geven schoorvoetend toe dat ze uit angst maar niets meer over moslims en de islam zeggen. Tentoonstellingen gaan niet door, vanwege dreigementen uit islamitische kring."

CommonDreams: "Noam Chomsky, the world's leading dissident intellectual, has warned the grievances exploited by far-right extremists need to be taken seriously by their left-wing opponents.

Speaking at the annual Amnesty International lecture in Belfast, Professor Chomsky noted: "There is now a mass of people with real grievances who want answers and are not receiving them. A common reaction in elite educated circles and much of the left is to ridicule the right-wing ­protesters, but that is a serious error.

Dr Chomsky said history had shown it was a grave mistake not to answer the calls of people mired in poverty, who are susceptible to the argument that rich liberals are giving their money to illegal ­immigrants and the shiftless poor."

© 2009