Weblog Archive januari 2010

De Hoogste Macht

repo

Een econoom of wiskundebolleboos ben ik niet. Maar ik heb even zitten nadenken over die 'foreclosures and repossessions' – executie (verkoop bij openbare veiling) en inbeslagname van huizen – die nu huizenkopers in de VS teisteren. Wat is er eigenlijk aan de hand? Hoe zit het rekensommetje in elkaar?

Wel, ik ben tot de slotsom gekomen dat deze instorting van hypotheken een vreemde aangelegenheid is. Zoals ik  hier reeds heb uitgelegd wordt een lening of een hypotheek verstrekt zonder dat dat geld echt bij de bank in deposito is; dat is maar voor ongeveer 10% het geval. 90% van de hypotheken zijn gecreëerd zonder dat de bank dat geld heeft. Zo is onze financiële wereld geregeld. Raar maar waar.

Stel nu dat je je aflossingen niet meer kan betalen. In dat geval raak je je huis kwijt, de bank legt beslag op je huis en verkoopt het. En in de meeste gevallen moet je dan ook nog een restschuld betalen als het huis niet het hele bedrag van de hypotheek oplevert. Openbare veilingen zijn in feite onderonsjes van vastgoedhandelaren en banken (sommige banken hebben hun eigen vastgoedonderneming en hebben zo een dubbel voordeel en de mogelijkheid 'creatief te boekhouden'). Dus, de bank bezit ineens een huis, een echt tastbaar huis, terwijl ze het geld daarvoor niet eens hadden en gewoon uit het niets hadden geschapen. Ze hebben dan de reële waarde van het huis plus de restschuld die de hypotheeknemer nog moet betalen. De hypotheeknemer is zijn huis kwijt, en zit nog met een schuld.

Dat is toch ongelooflijk wonderbaarlijk! Is dit niet te vergelijken met de 'wonderbaarlijke visvangst' of de 'verandering van water in wijn' in de Bijbel? (Voor de hypotheeknemer geldt het omgekeerde, van wijn in water.) Geen wonder dat banken zo begerig waren om aan iedereen, ook wie het niet kon betalen, hypotheken te verkopen. Zij hebben niet te lijden van falende hypotheken. 't Is wel een beetje een gedoe, maar voor de rest is het enkel kassa! voor de hypotheekverlenende banken. Met de verkoop van de risico's en derivaten aan andere banken en instellingen hebben ze ook nog eens een goede slag geslagen. Zo hebben die banken fictief geld reëel gemaakt. Dat de rest van de wereld er armer van wordt kan hen niet deren.

Eigenlijk is het zogenaamde 'risico' – wanneer de koper zijn hypotheek niet kan betalen – een fictief risico, van dezelfde fictieve orde als het geld dat de bank op deze manier gecreëerd heeft. Het is pas bij de verhandeling als derivaat en afhandeling van dit risico dat het reëel wordt, dat wil zeggen op het moment dat het een echt nadelig effect heeft op een aantal partijen, in de eerste plaats de koper.

En dan zijn er nog mensen die beweren dat niemand deze crisis zag aankomen. Sommige banken hebben er stelselmatig grof geld aan verdiend, en dat met alleen een deposito van 10% van het bedrag van de hypotheken.
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de Hoogste Macht ligt bij de banken.

wink1

SP plan voor Holendrecht

SP: "De SP komt met een actieplan om winkelcentrum Holendrecht weer veilig en kansrijk te maken. Dit winkelcentrum in Zuidoost kampt met flink achterstallig onderhoud, veel leegstand, hangjeugd veel inbraken en zelfs regelmatig overvallen. Door aandacht te geven aan de jeugd en de ondernemers kunnen deze problemen krachtig bestreden worden. En daarnaast dient de politie weer de baas te worden op de straat en op te treden tegen raddraaiers.

Afgelopen vrijdag werden SP-Kamerlid Krista van Velzen en SP-lijsttrekker Laurens Ivens door Holendrecht rondgeleid door SP-Zuidoost-lijsttrekker Randjan Bissesar en deelraadslid Evert Hartog. Op basis van gesprekken met onder andere een activiteitencoördinator, enkele jongeren en de eigenaren van de fietsenhandel, de viswinkel, de haringkar en de sigarenwinkel komt de SP met een pakket van 16 concrete voorstellen voor de verschillende overheden. Zij zullen zich hier in de Tweede Kamer, gemeenteraad en deelraad voor inzetten."

Holendrecht

Actieplan: "De SP wil:

- Investeren in wijkagenten die goed zichtbaar zijn op straat en de buurt kennen.

- Een politiepost in Holendrecht.

- Dat wijkagenten bij een ondernemer langs kunnen komen om ter plekke een aangifte op te nemen.

- Een waarborgfonds voor ondernemers. De overheid schiet de schade die verhaald moet worden op de dader voor aan de ondernemer en gaat dan zelf het geld bij de dader innen. Een kleine ondernemer is hier niet toe in staat.

- Ondernemers stimuleren om gebruik te maken van de subsidieregeling Veilig Ondernemen.

- Dat camerabeelden live worden uitgekeken zodat de politie direct kan optreden als er een misdrijf of overlast wordt geconstateerd.

- Dat, waar mogelijk, snelrecht wordt toegepast.

- Stevige straffen voor de daders met meer aandacht voor resocialisatie in de gevangenis."

Tokaido

tokaido

De Tōkaidō (東海道 - letterlijk 'Oostelijke Zee Weg') was de hoofdweg van feodaal Japan. Hij liep over ongeveer vijfhonderd kilometer tussen de oude keizerlijke hoofdstad Kyōto, waar de keizer nog resideerde, en de feitelijke hoofdstad, Edo (nu bekend als Tokyo), waar de Shōgun regeerde.

Canvas heeft hierover een serie programma's gemaakt die de route volgen in onze moderne tijd. Deze handelsweg is ook herhaaldelijk afgebeeld in houtsneden, onder andere door Ando Hiroshige, een van de grootste Japanse Ukiyo-e ('prenten van het vlietend leven') meesters.
Meer hier.

Er is nu een DVD met de uitzendingen beschikbaar voor 15 Euro. Wie voor 15 februari bestelt hoeft geen verzendingskosten te betalen. Meer informatie te krijgen via info@tokaido.be (Luc Cuyvers).

Hier kunt u de route interactief volgen met meer informatie.

hiroshige_1024-768

Wie graag kaartspeelt vindt zijn gading in een  Tokaido spel, waarvan zelfs meerdere fraaie versies te koop zijn.

Hiroshige

De schuldenlast

 
Money as Debt (met Nederlandse ondertiteling)

Vroeger werden edele metalen als goud en zilver gebruikt als betaalmiddel. Het was nogal lastig om zoveel zware munten bij je te dragen. Toen werd het bankbiljet uitgevonden. Het bankbiljet vertegenwoordigde een bepaalde hoeveelheid zilver of goud. Je kon een biljet inwisselen voor een zekere hoeveelheid van deze metalen. Het vertrouwen in bankbiljetten was zo groot dat mensen haast nooit vroegen om omwisseling van hun biljetten voor goud of zilver. Zo kwam het dat in de loop der jaren biljetten gedrukt werden waar niet voor 100% een overeenkomstige waarde in goud voor in de kluizen lag. Nog later werd de goudstandaard volledig losgelaten en kon men geen biljetten meer omwisselen in goud. Geld was een fictie geworden.

Maar het werd nog gekker toen ook het bankbiljet vervangen werd door overschrijvingen via computers. Nu is het zo dat ook het girale geld, het geld dat enkel bestaat op een virtuele rekening, als som op een bankrekeninguittreksel, niet eens meer volledig omwisselbaar is in bankbiljetten. Wie een huis koopt gaat niet eerst naar zijn bank om zijn spaargeld of een lening in contanten op te nemen en dat te overhandigen aan de verkoper van het huis. Als iedereen naar de bank gaat om zijn saldo op te halen, dan stort alles in. Zo werd geld nog fictiever.

Maar het kan nog gekker. Als je geld leent van een bank ga je ervan uit dat de bank dat geld heeft. Dat is niet zo. Een bank hoeft maar een fractie van de totale som die ze mag uitlenen in deposito te hebben, d.w.z. als echt geld in een kluis of spaargeld van klanten. Banken lenen dus zo'n 90% van hun omzet, of nog meer soms, uit zonder dat ze dat geld echt hebben. Dat is de kern van ons moderne banksysteem. Een gedeelte van wat ze uitgeleend hebben komt natuurlijk terug als echt geld, geld verdiend door de lener als salaris, waarvan hij een gedeelte elke maand betaalt aan de bank voor zijn hypotheek bijvoorbeeld. Maar met dit echte geld mag de bank weer een veelvoud daarvan uitlenen. Dit is dus een gigantische bubbel die steeds groter en groter wordt.

debt

Banken handelen in leningen, dus schulden. Hoe meer schulden van klanten een bank heeft lopen hoe groter hun omzet en winst. Om dit systeem op gang te kunnen houden, zijn steeds meer schulden nodig, steeds meer mensen moeten leningen vragen, steeds meer mensen moeten huizen kopen, steeds meer bedrijven moeten geld lenen om hun handel te kunnen voortzetten. Dat betekent dat dit hele financiële systeem gebaseerd is op een voortdurende groei van de economie die geld nodig heeft. Er moet meer geproduceerd worden en zowel voor productie als aankoop moeten schulden gemaakt worden die de geldstroom op gang houden. Ook de woningbouw moet aan de gang blijven om deze doorstroom te garanderen.

Maar het is duidelijk dat eeuwige vooruitgang, voortdurende expansie, steeds meer groei, op den duur niet vol te houden is. Er zijn grenzen aan de groei, aan bouwen, aan productie, aan salarissen. Dus op een gegeven moment zal dit systeem vastlopen. Dan breekt de pleuris los. Het systeem van schulden zakt in mekaar. Schulden kunnen niet afbetaald worden en het systeem stokt. Geen nood. De centrale banken zijn opgericht om bij te springen waar nodig. Die kunnen geld injecteren waar nodig en de geldstroom weer op gang brengen.

Maar als de bankwereld zo verstrengeld is en de portefeuilles met schulden explosief zijn toegenomen en verhandeld als derivaten, dan zijn de risico's zo gespreid dat niet alleen alle banken, maar zelfs centrale banken en ook particuliere investeerders, ook pensioenfondsen komen te zitten met deze toxic debts, giftige schulden, bijvoorbeeld onafbetaalde hypotheken. Dan wordt het een groot probleem. De risico's van de kleine minderheid van onscrupuleuse banken zijn nu in het bezit van de grote meerderheid van goedgelovige investeerders. Dat werkt nadelig voor de reële economie. Als banken omvallen en ook hun schulden niet kunnen voldoen dan zakken de aandelen, dan stort de beurs in mekaar en dan moeten bedrijven sluiten, werknemers komen op straat te staan en de kredietstroom van de banken stokt.

greenspan

Regeringen pompen dan geld in het bankwezen om het systeem weer op gang te krijgen. Maar het probleem is dat regeringen hun geld ook moeten lenen op de kapitaalmarkt. Dat is eigenlijk heel raar, want oorspronkelijk hadden regeringen, staten, toch het recht om hun geld zelf te maken, hun munt zelf te slaan. In principe is het creëren van geld het privilege van de staat. Maar de praktijk is anders. Geld wordt zoals boven aangetoond gecreëerd door banken tijdens het uitlenen van geld. Dus de banken scheppen geld. De circulerende hoeveelheid echt geld, echte bankbiljetten en munten, gedrukt door de staat, is een fractie van het fictieve geld dat in omloop is.

Wouter Bos heeft de miljarden die hij nodig had om een aantal banken te redden geleend van andere banken. Toch raar, want het probleem is nu juist dat er een tekort is aan kredieten. Krijgt de regering dan ineens zomaar een hoop geld voor een zeer lage rente? Welke banken zijn dat die nog zoveel geld in voorraad hebben? Nou, Bos heeft in feite geld geleend op dezelfde manier als normaal geld geleend wordt, met geld dat er niet is. Wat reëel is is de schuld waarmee Bos de staat nu heeft opgezadeld. Die schuld is het die het bankwezen nieuw leven moet inblazen. En dat betekent ook dat de staat het geleende geld ooit eens terug zal moeten betalen met interest, dus de belastingbetaler zal dat geld moeten ophoesten of de staat moet minder geld uitgeven aan allerlei dingen als defensie, onderwijs, etc. Op dit moment is er een revolutie aan de gang die alle staatsinkomsten overhevelt naar de privésector, bedoeld om de uitgaven van de staat te verminderen en de economie op te porren. Maar voor de bevolking betekent het gewoon dat er nu ook winst betaald moet worden aan al die geprivatiseerde sectoren van onze maatschappij, gezondheidszorg, openbaar vervoer, energie. Dus de consument is veel en veel duurder uit nu vergeleken bij een situatie waarbij de staat de leiding had.

fed

In de Verenigde Staten is de Federal Reserve opgericht om de geldmarkt te leiden. Het is de Fed die geld drukt en creëert. Maar de Fed is eigenlijk een zelfstandige particuliere instelling. Net als de Nederlandsche Bank is verzelfstandigd. In theorie heeft de staat als aandeelhouder nog wat te zeggen hier. Maar de staat bepaalt niet meer wat er gebeurt en er is afgesproken dat regeringen geld lenen op de kapitaalmarkt en niet zoals verwacht zou kunnen worden, geld creëren uit het niets zoals de banken dat doen. Met andere woorden we worden geregeerd door de banken, niet door onze regeringen. De onafhankelijkheid van de Fed en de centrale banken is onzin, ze zijn onafhankelijk van democratische controle, maar wel degelijk afhankelijk van de andere banken. De Fed is opgericht door Rothschild, Lazard, Warburg, Loeb, Lehmann, Goldmann Sachs, Chase Manhattan en Sieff, en is nog steeds in handen van de banken op Wall Street.

In Europa hebben we de Euro. De ECB drukt het geld en in principe staat zij onder controle van de ministers van financiën van de EU. Maar de praktijk is ook hier anders. Veel monetaire beslissingen worden genomen in vergaderingen van de BIS (Bank voor Internationale Betalingen - Bank for International Settlements) en daar hebben onze ministers geen invloed op. De BIS zorgt voor de samenwerking tussen alle centrale banken en zogezegd voor de beveiliging van het systeem. In feite is de BIS een onderdeel van de Fed. Dus Nout Wellink doet wat de Fed wil.

Waarom is het dan mis gegaan? Het is niet misgegaan, dit is het beleid dat de Federal Reserve voert. Het belasten van de hele wereld, van zowat alle regeringen, met een groeiende staatsschuld is het doel van deze kleine groep van particuliere bankiers geleid door de Fed. Als er iets misgaat dat nemen regeringen de schuld van de banken over. Wouter Bos garandeert terugbetaling van deposito's bij falende banken en legt daarmee een risico op de schouders van elke belastingbetaler. Dat is het kapitalistische systeem dat nu in voege is. Zo is het geregeld. Dat onze regeringen zelf geen geld meer kunnen creëren is een grof schandaal. Nu lenen ze geld van banken die dat geld wel uit het niets creëren, en dat geld moet terugbetaald worden aan de monopoliehoudende banken. We leven in een tijdperk waarin staten kunnen failleren. Banken moeten natuurlijk te allen tijde liquide gehouden worden, die moeten gesteund worden in ons huidige systeem. Dus wie zijn belangrijker? Staten of banken? Hoe houdt het Westen de derde wereld in bedwang? Met een enorme schuldenlast. En dat staat ook te gebeuren met onze eigen Westerse bevolking.

We moeten terug naar een systeem waarin onze regeringen geld kunnen creëren net als de banken dat nu doen, uit het niets. Het huidige systeem leidt tot armoede en verval. Het is gebaseerd op een gigantische fictie en die fictie moet nu betaald worden door de bevolking. Amerika beheerst nog steeds de wereld en als straks de dollar volledig instort, zitten wij met waardeloze papieren en risico's. Het systeem moet op de schop. Er is geen democratische controle op en het werkt negatief op de reële economie en de bevolking. Het is in wezen een vorm van slavernij. Indien nu als oplossing gekozen wordt voor een bestedingsstop en bezuinigingen door regeringen dan zal de werkgelegenheid nog meer te lijden krijgen en zal de economie nooit uit het slop geraken. De banksters intussen don't give a damn, en Wim Kok blijft volhouden dat deze gangsters een topsalaris moeten verdienen. Hij is vanzelfsprekend zelf een van de banksters.

BusinessInsider: "A shocking report from Brookings exposes just how massive America's poverty problem is. While substantial reductions in poverty were made during the 1990's, America's poor have been rocked by the dual economic downturns since 2000.
The result is that poverty grew at twice the rate of U.S. population growth from 2000 - 2008, and now encompasses 39.1 million Americans."

Poverty
Klik op grafiek voor vergroting

Brookings: "In 2008, 91.6 million people — more than 30 percent of the nation’s population — fell below 200 percent of the federal poverty level."
Brookings Poverty Paper (pdf)

Roofkapitalisme

benbernanke

We leven in een rare wereld. Ben Bernanke, voorzitter van de Federal Reserve, is herkozen tot voorzitter van de Fed. Nochtans was hij de architect van de bail-out die de Amerikaanse regering nu met een gigantische staatsschuld opzadelt. Als voorzitter van de Fed is Bernanke de machtigste man van de VS en de wereld. Het is in feite de Fed die de financiële markt en dus ook de wereld bestuurt. Je kunt dus stellen dat Bernanke mede de oorzaak is van de financiële crisis. Bernanke liet het gebeuren zonder actie te ondernemen en regulering te eisen. Hem kan zelfs medeplichtigheid aangewreven worden.

DemocracyNow: "The Chairman, Ben Bernanke, and Tim Geithner, when he was the president of the New York Fed, actually built and participated in creating the structure that now has collapsed. And that, I think, is what is so problematic to so many of us. They are now claiming credit for having taken trillions of our tax dollars and given those dollars back to the banks to return them to solvency, when the initial bankruptcy and the initial illiquidity and the initial crisis was very much a consequence of the very policies they put in place."


Het fatale beleid van de Fed wordt dus voortgezet. Criminele organisaties, ponzifraudes worden beschermd en kunnen verder hun gang gaan onder Bernanke. Net zoals Wim Kok voor de Commissie De Wit ijskoud enorme salarissen rechtvaardigt voor mensen die de bank en de bevolking schade hebben toegebracht. Maar ja als commissaris behoorde Wim Kok tot de nomenclatura, de graaiende criminelen die ook Nederland in een crisis gestort hebben. Het zijn de graaiers die het voor het zeggen hebben in deze wereld. Kok is een typisch voorbeeld van het verraad van politici (die tevens industriëlen zijn) aan de maatschappij.
Wim Kok is een neoliberaal van het gevaarlijkste soort.

FD: "Vandaag is de rente voor Griekse staatsobligaties weer sterk opgelopen. Voor een lening met een looptijd van tien jaar is er een plus van 24 basispunten tot 6,14%. Voor een vijfjaarslening komen er 43 punten bij op 5,67%. Het meest extreem is de gang van zaken voor obligaties voor twee jaar. Daar stijgt de rente met 60 basispunten tot 4,27%. Vergeleken met de Duitse rente van 1,14% is de Griekse regering inmiddels bijna vier keer keer zo duur uit als er voor twee jaar geld uit de markt wordt genomen.
Dat raakt Athene hard omdat haast alle nieuwe leningen een korte looptijd hebben. Door die korte looptijden moet de Griekse regering voortdurend een nieuwe beroep doen op de kapitaalmarkt. Als de markt zich nog verder tegen Athene keert kan er acute geldnood ontstaan."

Het zijn de zwakkeren die het meest moeten lijden en betalen. Zo werkt het neoliberalisme tegenwoordig. Is er ergens een crisissituatie dan springt de kapitalist daar als een bok op een haverkist op in om zoveel mogelijk te verdienen aan deze noodsituatie. Hetzelfde zie je met een aantal schuldsaneringsbedrijven die de getroffen mensen uiteindelijk nog veel meer kosten dan ze al schuldig waren. Het is roofkapitalisme, aasgieren die zitten te wachten op een crisis.

Het creëren van gigantische staatsschulden lijkt wel het doel te zijn van de banken en de Fed, want daarmee hebben ze een onuitputtelijke bron van inkomsten. De regeringen zullen verplicht zijn hun bevolking uit te persen om die staatsschulden terug te betalen aan de banken. Terwijl in feite het geld dat de kapitaalmarkt uitleent aan regeringen niet eens bestaat, het is een fictie, een papieren constructie. Maar om fictief geld reëel te maken moet je dus de inkomsten van de hele bevolking inpikken. Het komt dus neer op het witwassen, het reëel maken, van frauduleus gecreëerd geld. De Fed zorgt ervoor dat er een crisis ontstaat die later met veel geld rechtgezet moet worden door de bevolking. Het komt neer op een aanhoudende gijzeling van de belastingbetaler, het georganiseerd in stand houden van een situatie waarin regeringen/staten schulden hebben aan de bankwereld. Kassa!

Pikant detail is dat na de herkiezing van Bernanke de aandelen zakten. We zitten in een 'bear market', een dalende aandelenmarkt. Voorspel van de komende depressie? Sommige neoliberale aasgieren gedijen goed in een dergelijke markt, anderen, de gewone bevolking dus, hebben daar zeer onder te lijden in de vorm van werkloosheid, afbraak van sociale voorzieningen, etc. Kapitalisme is per definitie een piramidespel. De top wint altijd, de basis verliest. Het is een handige truc om de banken te laten omvallen zodat de staat moet ingrijpen, of beter gezegd, de belastingbetaler moet betalen. Sommige verwarde geesten in de VS noemen het 'socialisme', maar de juiste term is roofkapitalisme.
De financiële cowboys krijgen alle ruimte.

Overal de rol en werking van de Fed later meer.

The End of Poverty?

BREAKING NEWS!

De Yes Men hebben weer een actie opgezet. In deze tijd van Yes We Can moet dat kunnen. Deze keer is het de fake site World Economic Forum.

poverty

"This week in Davos, poverty as we know it will come to an end."


Persbericht YesMen: "In a series of diabolically stupid video manipulations, a cabal of anti-poverty filmmakers have performed an elaborate slander of the World Economic Forum, showing its "leading lights" taking a dramatic departure from the litany of meaningless pledges they usually make at the annual gathering in the Swiss resort town.

In response, WEF spokesperson Adrian Monck could barely contain himself. "The only defense to satire is common sense!" he sputtered, before racing back into the WEF war room to deal with the burgeoning crisis.

Fortunately for the WEF, few media outlets picked up on the WEF's fantastic but fictional approach to world poverty ("World Leaders Pledge Strategy to End Poverty Now"). Instead, the media was dominated by coverage of a real WEF press release warning of "Over Regulation of the Financial Sector" (sic).

The forged videos showed eight of "leading lights of Davos" outlining a few clear strategies to end poverty.

"The source of our financial treasure was violence towards the colonies of the global South," admitted "Queen Elizabeth II" most refreshingly, before pledging to sell her lands and use the proceeds to improve the lot of the world's poor. "We have caused this disaster," added "Prince Harry" with a stalwart giggle.

"Haiti was a house of cards that we built through a history of exploitative economic policies," said a tired-looking "Bill Clinton." Now we have a chance to rebuild a more independent society by ending exploitation, forgiving their debt and bringing back real sustainability."

The perpetrators included a prominent film director, several Hollywood voice actors, at least one disaffected member of the World Economic Forum itself, and thirty-four of the Yes Men.

"Yes, these are real talking heads," explained Robert Diaz Leroy, a Hollywood film producer who was one of those behind the action. Another co-conspirator, film director Philippe Diaz, went into greater detail.

"We did this out of frustration with the fact that each year in Davos, the wealthy and powerful figure out ways the global economy can continue to benefit them," said Diaz, who directed The End of Poverty?, which opens this Friday in New York. "Even this year, they're still talking about economic growth and de-regulation as the solution to poverty. That's especially obscene in light of this year's economic crisis, which resulted from those exact policies and has disproportionately affected the poor." 

Despite the WEF's annual posturing, neoliberal policies have proven to be a massive failure for the vast majority of the poor, said Diaz. "When a disaster strikes a poor country like Haiti, our culpability becomes graphically clear." 

Diaz explained that growth has by and large benefited only the wealthiest fraction of the population. "Our economic system depends on the resources of the global South that we have plundered since 1492. Only the tools have changed: nowadays we rarely use guns or armies, we mainly use economic instruments. But the damage is just as real." (See the fake press release for some real statistics to that effect.)

"What you won't hear in Davos is anything about the structural factors at the root of global poverty," said Beth Portello, who produced The End of Poverty?. "Poverty is created: it's the byproduct of centuries of exploitation of human and natural resources maintained into modern times by unfair trade, tax and land policies, and odious debt."

"Unlike the lip-service solutions from Davos, the proposals on our fake WEF site would actually end poverty," said Diaz. "We're going to do everything we can to make them happen. The film is just the beginning."

"Poverty isn't an accident, and it won't end by accident, either," added Portello.

The State of the Union

Dat de invloed van Amerika op Europa groot is is een feit. Samen met de VS zitten we in een mondiale crisis, veroorzaakt door een aantal Amerikaanse presidenten,  te beginnen met Ronald Reagan en de Bush dynastie. George W. Bush heeft de laatste hand gelegd aan de ondergang van Amerika als superpower. Wat overblijft is een staat in verval. Maar zoals dat ook decennia kon duren met de val van het Romeinse rijk, zal ook de uiteindelijke val van de 'Pax' Americana (van vrede was weinig sprake overigens) nog veel voeten in de aarde hebben. Intussen staat Obama, de eerste intelligente president sinds lange tijd, voor een haast onmogelijke taak. Hij zal niet al zijn beloftes waar kunnen maken.

Guantánamo Bay wordt pas over 3 jaar gesloten, en had nu al gesloten moeten zijn. Van uitstel komt soms afstel. De armoede in de VS neemt toe. De Republikeinse geldwolven eisen dat de regering zich nog meer terugtrekt en haar sociale bezorgdheid afzweert. Obama staat voor een mieters zware taak. Hij zal maar een klein deel van zijn intenties kunnen uitvoeren. De rest van de wereld kijkt toe en weet dat wat hij doet ook gevolgen zal hebben voor hen. De staatsschuld van de VS neemt gigantisch toe. Voor een compleet overzicht van de cijfers, zie hier. Maar is dat zo gevaarlijk als algemeen beweerd wordt?


Ondanks het feit dat deze State of the Union veel meer kritiek te verduren krijgt dan die van George Bush ooit, is het de meest redelijke sinds lang. De State of the Union van Bush in 2004 was een show met een monsterlijk hubrisgehalte, hoogmoed en volksverlakkerij. Het was meer applaus dan redelijkheid. Hier mijn impressie van de show. Voor deze en volgende clips werden enkel de woorden gebruikt die tijdens de ceremonie werden uitgesproken, maar nu remixed.
De inauguratie van Bush voor zijn tweede termijn toonde ons een keizer zonder kleren die zijn overwinning had behaald met verkiezingsfraude. Zijn State of the Union van 2006 was een 'Gothic explosion of gloom and doom'.
Obama (en de hele wereld trouwens) zit nu opgescheept met de erfenis van deze idioot. Of Obama nog in staat zal zijn om het tij te keren, moet nog blijken. Hij staat voor een haast onmogelijke taak.

In elk geval is het verstandig om de banden van Europa met de VS een stuk losser te maken. Het is ook voor de VS beter als niet alle lemmingen zich tegelijk in zee storten. De politiek van neoliberalisme, privatisering en deregulering gestart met Thatcher, Reagan en later Bush, heeft gefaald, g-e-f-a-a-l-d! Nog steeds dringt dit niet door tot de reactionaire geesten van de Republikeinen en hun Nederlandse navolgers als Nout Wellink, Gerrit Zalm en paranimfen. It's time for change.

Maar hoe is de vraag. Het verminderen van de staatsschuld lijkt de eerste oplossing, maar het is geen wonder dat de staatsschuld oploopt als je voortdurend zinloze oorlogen voert en geld bij bakken overdraagt aan frauderende banken en andere instellingen. Zorg eerst voor een sanering van deze problemen.

Bovendien is ons hele financiële systeem gebaseerd op de creatie van geld uit het niets. Men drijft handel met aandelen die men niet heeft, men leent geld dat niet bestaat, dus onze kapitaalmarkt is een fictie, een papieren tijger. Waarom zou de staat dan niet een onbeperkte schuld mogen creëren om de economie aan de gang te houden? Is het voortdurend zeuren over terugdringing van het overheidstekort misschien enkel een voorwendsel om alle sociale verworvenheden af te breken en een derde wereld te creëren in het Westen? De neoliberale geldmarkt is een piramidespel, daar zal weinig aan veranderen, ook onder Obama. Het enige piramidespel dat zin heeft is dat waarbij de staat geld uit het niets creëert en zo zorgt voor een blijvende koopkracht van de bevolking, de echte motor van de economie. Wat een staat aan sociale uitkeringen verdeelt gaat meteen terug de economie in. De miljarden die in frauduleuse banken gestopt worden, verdwijnen als sneeuw voor de zon en dragen niet bij tot onze samenleving.

AlterNet: "So the fetish of long-term deficit reduction is politically poisonous – and economically pointless. In reality, we need big budget deficits. We need them now. We need bigger deficits than we've got, to stabilize state and local governments and to provide jobs and payroll tax relief. And we may need them for a long time, on an increasing scale, and in the service of a sustained investment strategy aimed at solving our jobs, energy, environment and climate change problems.

When credit collapses, deficits return. That's what's happening now. Large long-term deficits will occur, or not, depending only on whether we succeed in generating a new growth cycle, financed by the expansion of private credit. Policies to cut spending or raise taxes – now or for that matter in the future – contribute nothing to this goal."

Het probleem met de hoge staatsschulden is dat ze gebruikt worden om de sociale zekerheid aan te tasten. Er wordt gezegd 'kijk, we hebben een te hoge staatsschuld, we moeten bezuinigen'. De neoliberalen die de shock doctrine aanhangen lijken wel doelbewust af te stevenen op een zo groot mogelijke staatsschuld. De banksters lijken wel doelbewust af te stevenen op een scenario waarin ze wel moeten falen en de staat wel verplicht is te hulp te schieten, aldus een gigantische staatsschuld opbouwend. Gerrit Zalm en Wim Kok roofden een tijd geleden 20 miljard € uit de pensioenkas om later te beweren dat de pensioenen niet meer betaalbaar zijn.

De verzelfstandiging van de Nederlandsche Bank een paar jaar geleden is natuurlijk een schandaal van gigantische omvang. Dat gaf Nout Wellink de kans om onder één hoedje te spelen met de Amerikaanse belangen. Het resultaat zien we nu. Het is ook vreemd dat Nederland zo erg te lijden heeft van de financiële crisis. Misschien willen onze banken ook een graantje meepikken uit de grote pot van steungeld die de staat ter beschikking stelt van de banken. Hun falend beleid hebben ze in elk geval enkel en alleen aan zichzelf te danken. Ze malen er niet om. De staat keert wel uit en is daarvoor verplicht om geld te lenen op de kapitaalmarkt. Dubbel kassa!

De Spugende Zeikerd van Almere

't Was weer gezellie op de treurbuis vanavond. Bimbo's en boerka's, tweede aflevering na een spraakmakende eerste aflevering een paar jaar geleden. De gekke meiden van Halal zijn altijd goed voor wat leven in de brouwerij. Boerka's is ook zo'n leuk woord, klinkt erg Hollands, boer kaas. Dan was er nog Netwerk met de spugende zeikerd van Almere. Dat zijn leuke dingn voor de boern.

Ach, het wordt allemaal zo opgeklopt. Waarom aangifte doen van belediging? Iedereen wordt tegenwoordig overal voor aangeklaagd. Vroeger werd er gewoon teruggespuugd of kreeg een agressieveling een flinke schop onder de kont. En wat is er mis met een goeie scheldpartij? Gewoon terugschelden. Zaak opgelost.

spugerd
De Spugende Zeikerd van Almere

In het geval van de Zeikerd van Almere begrijp ik dat Netwerk op verzoek van de Zeikerd zijn gezicht niet in beeld brengt, maar wat kan er op tegen zijn om deze bruine parel in zijn volle glorie te laten zien? Privacy bestaat allang niet meer; men zeikt gewoon en plein public. Het schoffie moet al aardig in de papieren zitten om daar een rechtszaak voor te beginnen. Ik hoop die ie hierboven nog een beetje goed te zien is. Die spugerd geeft niets om privacy als hij in het openbaar staat te piesen. Dus een rechter zou denk ik geen bezwaar maken tegen het ontbreken van de grijze balk voor zijn gezicht. Dat is ook de manier om dit soort schoffies aan te pakken. Foto gewoon overal publiceren. En klaar is Kees of Kwaku. Zijn eigen omgeving kan hem dan ter verantwoording roepen. Dus in het vervolg geen gezeur, geen gedoe, gewoon een beetje gezonde burgerlijke ongehoorzaamheid, dat doet de zaak goed. Zo'n gast gedraagt zich niet netjes, dus waarom zouden wij ons netjes gedragen tegenover hem? Als ik de tijd eraan wilde besteden, maar dat wil ik niet, zou ik de grijze balk op de foto boven met Gimp  wegwerken zodat met behulp van een beetje creativiteit het kereltje, de Spugende Zeikerd van Almere, met zijn dagelijkse porum te zien is.

Ah, waar is de tijd van de Brullende Broeder (voor de liefhebbers)? Toen mocht er nog eens gezellig uit de hoek gekomen worden. Verdulleme! Geert, jungske, kiek, heej kump 't (en dat geldt ook voor de Spugende Zeikerd uit Almere in Sranan Tongo) :

Zeg maar ja tegen 't leven, ja tegen 't leven
Van je Amen en je Gloria joechee
Zeg maar ja tegen 't leven, ja tegen 't leven
Anders zegt 'r 't leven nog nee.

Haje! Adyosi!

Structuurvisie 2040

Zefhemel: "Gisteren passeerde de Structuurvisie Amsterdam 2040 vrijwel ongeschonden het College van B&W. Dat is een historische gebeurtenis. In amper twee jaar tijd is op succesvolle wijze een langetermijnbeeld op metropolitaan niveau ontwikkeld met bijdragen uit alle sectoren: economie, cultuur, sport, wonen, groen en ecologie, verkeer en vervoer en water. Op metropolitaan niveau wil zeggen dat ook de belangrijkste toekomstprojecten in de buurgemeenten in het Amsterdamse beeld zijn opgenomen. B&W oordeelde positief."

structuurvisie

Op de site van Dienst Ruimtelijke Ordening is nog niets te vinden over deze 'historische gebeurtenis'. B&W heeft wel meer foute beslissingen genomen. Ik heb de indruk dat ook in dit geval de fantasie het haalt van de werkelijkheid. Men heeft nog steeds niet door dat er een nieuwe tijd is aangebroken van financiële crisis en herstructurering. De Randstad dendert door, tot ze verzinkt in de gebruikelijke incompetentie en waan van de dag. Het milieu en het groen zullen als eerste te lijden krijgen, ondanks de mooie intenties. Men wil meer woningen bouwen, maar ... zoete lieve Gerritje, wie zal dat betalen?

Holocaust Memorial Day

HMD

UN: "Countless men, women and children suffered the horrors of the ghettos and Nazi death camps, yet somehow survived.
All of them carry a crucial message for all of us.  A message about the triumph of the human spirit.  A living testament that tyranny, though it may rise, will surely not prevail.
Survivors also play a vital role in keeping the lessons of the Holocaust alive for future generations."

Zijn er lessen geleerd? Op diverse plekken op onze wereld worden nog steeds illegale oorlogen gevoerd. In de voorbije jaren zijn miljoenen mensen het slachtoffer geworden van oorlogen. De holocaust gaat triest genoeg door.

SundayHerald: "Dr Hajo Meyer, 86, who survived 10 months in the Nazi death camp, spoke out as his 10-day tour of the UK and Ireland...

Speaking as his tour got under way, Dr Meyer said there were parallels between the treatment of Jews by Germans in the Second World War and the current treatment of Palestinians by Israelis.

He said: “The Israelis tried to dehumanise the Palestinians, just like the Nazis tried to dehumanise me. Nobody should dehumanise any other and those who try to dehumanise another are not human."

NU: "Nederland herdenkt woensdag op veel plaatsen de verschrikkingen van de Holocaust. In 2005 riepen de Verenigde Naties 27 januari, de dag waarop in 1945 de geallieerden vernietigingskamp Auschwitz bevrijdden, uit tot Holocaust Memorial Day."

Even voor alle duidelijkheid, Auschwitz is bevrijd door het Sovjetleger, iets wat sommige media liever verdoezelen. Zonder de Sovjet-Unie was het fascisme nooit verslagen.

De Derde Weg voorbij

Den Uyl-lezing: De Derde Weg voorbij


Een historische toespraak? Nee, gezwets van de bovenste plank om de kool en de geit te sparen, en de ingeslagen weg van de markteconomie voort te zetten.

"De Derde Weg voorbij: zo luidt de titel van mijn verhaal. Twee dingen, zou de oude wijze man gezegd hebben. Twee dingen: er is iets goeds over de derde weg te melden, en er is iets slechts over de derde weg te melden. Het goede is dat de sociaal-democratie vanuit de impasse van de jaren tachtig en negentig door de derde weg-vernieuwing heen is gegaan en haar wilde postmaterialistische haren van de jaren zestig/zeventig verruilde voor een broodnodige nieuwe oriëntatie op ‘bread and butter  issues’: werk en de economie. Het slechte is dat de derde weg vast liep in het moderne kapitalisme. En we wel verder moeten.

Dan de markt. Wat doen we met de markt? Laten we om te beginnen met alle negativiteit rond de markt waar nu sprake van is, niet vergeten hoe markten wereldwijd zorgen voor welvaart, investeringen, werkgelegenheid en innovatie. De les die wij moeten trekken uit het falen van markten in de huidige crisis is niet dat we terugvluchten naar het oude geloof in staatsinterventies en een door de staat gedomineerd economisch leven. Dat zou louter resulteren in het inruilen van de ene mislukking voor de ander.

Ik zou liever een andere les trekken en dat is dat we vooral realistisch moeten zijn over de markt. In dat licht kan het verstandiger zijn de markt af te schermen dan haar trachten te temmen.

Het moderne kapitalisme heeft in het westen niet geleid tot grootscheepse verpaupering en diepe armoede. Er is een hoog welvaartsniveau gerealiseerd en deze crisis overleven we ook wel weer."

Het moderne kapitalisme heeft gezorgd voor oorlogen en verpaupering. Kijk naar Irak en Haïti. Globalisering is een nieuwe vorm van kolonialisme. De oorlogen in Joegoslavië, Irak en Afghanistan waren illegaal en hebben het Westen elk begrip voor normen en waarden ontnomen. We leven in een tijd waarin casinokapitalisme en catastrofekapitalisme welig tieren. Sociale voorzieningen worden beetje bij beetje afgebroken. Alles wordt duurder, ook de essentiële levensbehoeften, wonen, gezondheidszorg, energie, openbaar vervoer. De werkgelegenheid komt steeds verder in het gedrang. Onze economie is gebaseerd op een piramidespel. Met andere woorden, ook de Derde Weg heeft gefaald. Wouter Bos moet verplicht worden om The Shock Doctrine van Naomi Klein te lezen. Nu komt hij over als een wereldvreemd manneke, een Wammes Waggel.

Wouter Bos stuurt zijn aanhang het bos in. Maak je borst maar nat, de echte crisis staat ons nog te wachten, het is een kwestie van een paar jaar. Er komt geen drastische aanpak van de excessen. (Blair maakt het nog bonter, die is zelf op de graaitoer.) Het is nu 'ieder voor zich en god voor ons allen' (en het bestaan van een god is zeer twijfelachtig). Met Wouter Bos gaan we de boot in. 'De boot ingaan' is een uitdrukking die verwijst naar het onder dwang ronselen van matrozen voor oorlogsschepen. De bevolking wordt steeds verder in een keurslijf geperst, de banksters kunnen hun gang gaan en de reële economie ontwrichten.

Scheringa heeft er nog steeds zin an, hij verkoopt Nederland een Masterclass Ondernemen en gaat het land rondreizen met lezingen. Nederland fraudeland!

Er waart een spook door de wereld...

2010: Buigen of barsten?

tegenlicht

De eerste Tegenlicht uitzending van Crisis als Kans  2010: Buigen of Barsten? was vanavond te bekijken. Er is een herhaling dinsdag 26 januari 2010 14:55  op Ned 2 en ook op digitaal kanaal Holland Doc op de kabel en het internet op donderdag om 6.14, 16.12 en 23.39.

Hier kunt de uitzending via internet volgen.

Dit is een uitzending die u moet zien als u enige belangstelling heeft voor ons aller toekomst. Reageren op deze uitzending kan hier.

Jim Rogers legt als investeerder de schuld natuurlijk hoofdzakelijk bij de regeringen, maar de banken zijn net zo schuldig. Het systeem bestaat uit twee handen op één buik, de bankwereld en de staat die de financiële wereld faciliteert. Dit systeem heeft gefaald. Globalisering, privatisering en deregulering hebben gefaald en zullen teruggedraaid moeten worden.

Wat de banken betreft zal een systeem ontwikkeld moeten worden waarin twee gescheiden financiële branches bestaan, een met banken als nutsbedrijven, genationaliseerd en onder strenge controle van de staat, bedoeld voor de gewone werknemers, waarop ze hun salarissen laten uitbetalen, hun betalingen kunnen doen, kunnen sparen en spaarhypotheken aanvragen, en aan de andere kant een branche voor de speculant. Als de casinobranche instort zal de veilige branche daar geen last van hebben. De staat hoort zich in eerste instantie bezig te houden met de reële economie en het welzijn van de bevolking. Essentiële sectoren van onze economie, zoals openbaar vervoer, nationale luchthavens, pensioenen, publieksbanken, gezondheidszorg, energievoorziening en volkshuisvesting worden genationaliseerd en mogen niet naar de beurs gaan. De bonussen worden afgeschaft; het geroemde 'talent' van de banksters bestond alleen uit hebzucht, geluk en toeval en eindigde tenslotte in een fiasco.

Bouwplannen Zuidoost in de prullenbak?

garbage_can_hopping_metal_sm_wht

MetroInDeBijlmer: "De zuidoever van de Gaasperplas is door de PvdA opnieuw tot bouwlocatie verheven en dat wordt opnieuw door D66 (cq zijn erfgenaam OZO) bestreden, met steun van Groen Links. En wederom ziet het er niet naar uit dat de bouwplannen doorgaan, niet dankzij politiek verzet, maar simpelweg omdat de bouwmarkt is ingestort. Zo hebben stadsdeel en Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer al besloten dat de D-buurt na sloop gewoon braak blijft liggen tot er weer sprake is van enige bouwwoede. En de bouw van de huizenrij aan de Gooise zijde van het Bijlmerpark is eveneens afgeblazen. Er werden op voorhand slechts 4 huizen verkocht en een projectontwikkelaar gaat pas aan de slag als hij 70% (!) van zijn kavels heeft kunnen slijten. Hij trok meteen een angel uit het politieke debat voor de komende verkiezingen."

Is het kwartje eindelijk gevallen in de hersenpannen van de plannenmakers van PvdA en VVD? Hebben ze door dat de bouwplannen in Gaasperdam definitief afgeblazen moeten worden? Hoe zit het met het Bijlmerpark en de bebouwing die was gepland daaromheen?

Het commentaar van Wim Mos (OZO) op bovenstaand bericht:
"'Geen zorgen om Gaasperplas' is iets te kort door de bocht geformuleerd. De zorgen betreffen niet de situatie van vandaag of morgen, maar de middellange termijn en om op middellange termijn te kunnen bouwen moet je nu doorgaan met de verdere ontwikkeling van plannen. De huidige zorgen gaan dus om de voortgang van de plannenmakerij. Pikant detail bij dit alles is een opmerking in het rapport van de Gemeente Amsterdam, getiteld 'Van Gooiseweg naar Gooiselaan' (sept. 2009): "Het stadsdeel wil het gebied rondom de Gaasperplas versneld ontwikkelen." Els Verdonk heeft in de laatste vergadering van de commissie ROVB weliswaar ontkend ooit dit standpunt te hebben uitgedragen, maar zij heeft wel vaker uitlatingen ontkend die later toch door haar gedaan bleken te zijn. In dit geval zou het mogelijk kunnen zijn dat een ambtenaar buiten haar medeweten de door Zuidoost gewenste versnelde ontwikkeling aan de orde heeft gesteld in een ambtelijk overleg, maar dan blijft Verdonk toch verantwoordelijk. Morgenavond komt in de raad een motie aan de orde waarin wordt aangegeven dat het gemeentelijke rapport wordt verworpen als uitgangspunt voor de ruimtelijke ordening in Zuidoost. Alex Miedema (VVD) is door de commissie verzocht die motie op te stellen. Naar mijn verwachting gaat die motie brede steun krijgen. De centrale stad zal daar niet wakker van liggen. Het is immers verkiezingstijd en dan gelden niet de normale regels voor moties."

Interessante ontwikkelingen!

Grote projecten niet levensvatbaar

projecten

Spacemakers: "De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in december gemiddeld 5,3 procent lager dan in december 2008. De prijsdaling is, na drie maanden waarin deze afnam, weer toegenomen. In november waren de huizen 4,7 procent goedkoper. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster."

Vastgoedjournaal: "Ondanks het feit dat de voorspelde instorting van de huizenprijzen is uitgebleven, moet 2009 voor de woningmarkt als een verloren jaar worden beschouwd. Deze conclusie trekt Woningmarktcijfers.nl nadat de kadastercijfers van het vierde kwartaal zijn verwerkt. Wel trekt deze de vorige week gepubliceerde NVM cijfers in twijfel. Zo zijn de prijsdalingen veel forser uitgekomen dan wat de NVM beweert, zo stelt Woningmarktcijfers.nl.

Volgens de NVM was er in het 4e kwartaal 2009 sprake van een prijsstijging van 0,4% ten opzichte van het derde kwartaal. In werkelijkheid lag volgens Woningmarktcijfers.nl de mediane prijs € 2.000 onder het niveau van de € 230.000 van het derde kwartaal, hetgeen neerkomt om een prijsdaling van 0,8%. De daling van geheel 2009 ten opzichte van 2008 berekent de NVM op 2%. Een opmerkelijke conclusie als de kwartaalcijfers over 2008 een gemiddelde mediaan prijs opleveren van afgerond € 245.000. Met € 225.000 in 2009, ligt de werkelijke prijsdaling boven de 8%.

De gemiddelde koopsom daalde volgens de berekeningen van Woningmarktcijfers.nl met 6,5% en is uitgekomen op € 238.300. Het aantal woningtransacties nam af tot 127.500, een daling van 30% ten opzichte van 2008, het aantal verkochte appartementen daalde met 27% iets minder dan gemiddeld, terwijl de vrijstaande woningen met 36,6% het meest inleverde. Tussenwoningen werden bijna 4% goedkoper, 2/1 kap woningen en vrijstaande woningen 8% respectievelijk 7,5%."

FinancieeleDagblad: "Banken, intermediairs en verzekeraars hebben in 2009 hun omzet uit de verkoop van hypotheken met een derde zien terugvallen."

Huizenmarkt-zeepbel“We gaan projecten helemaal stilleggen”

"In 2009 zijn slechts 2273 woningen in aanbouw genomen en de verwachtingen voor 2010 zijn niet beter. “Het is ongekend wat we nu meemaken,” zegt woningbouwregisseur Bob van der Zande. Daarbij staat de gemeente voor bezuinigingen van historische omvang. Amsterdam kan alleen nog in projecten investeren met een korte terugverdientijd. De tijd van grootschalige projecten is voorbij.
De crisis heeft diepgaande gevolgen voor de wijze en omvang van de projectontwikkeling, voor de vraagkant en voor de continuïteit van de betrokken uitvoerders."

RosechampagneHet is logisch dat de NVM, de vereniging van makelaars, de branche rooskleurig wil voorstellen. Dat was ook het probleem met de banken. Zij flatteerden hun bezittingen, om nog meer handel aan te trekken en de waarde van hun aandelen op te drijven. Het is een bubbel gebleken. En bubbels hebben nu eenmaal de neiging te barsten.
Maar zolang onze regering geen echte maatregelen neemt om een groeiende crisis te bestrijden, zolang zij de regulering van geldhandel, bonussen, vertrekpremies, etc. niet stevig aanpakt, en toch blijft aansturen op het hervatten van een nieuwe bubbel die zogezegd de economie uit het slop moet helpen, zal de crisis nog erger vormen aannemen. Daarbij komt nog dat als de bevolking moet betalen voor de excessen van de banksters de koopkracht flink aangetast zal worden. Dat betekent dat mensen minder kunnen uitgeven, waardoor de crisis nog eens versterkt zal worden.

Zeg maar 'dag met het handje' tegen de projecten voor megalomaan... ik bedoel metropolitaan Amsterdam en stadsdeel Zuidoost. Het zal er nu op aankomen te behouden en te versterken wat goed is, dus het groen in Amsterdam en vooral in Zuidoost. De aantrekkingskracht van Zuidoost is het groen; tast het groen aan en het stadsdeel zal verzinken in een nog diepere put van gettovorming.

Als er al gebouwd wordt, dan zal dat goedkoper moeten. De tijden van opgefokte prijzen en doorstroming (lees speculatie met woningen) is over. Je koopt een huis om in te wonen. Ook de gemeente en de belastingdienst moeten ophouden met het bewust opdrijven van de huizenprijzen door te hoge WOZ-waarden. Grootschalige projecten zijn meestal bedoeld om de woningmarkt aan te jagen; bestaande flats afbreken en nieuwe bouwen drijft de prijzen op. Grote projecten creëren een bubbel. Daar hoort in principe ook de Olympische Spelen bij. De kosten en verliezen zijn voor de belastingbetaler, de winsten voor het bedrijfsleven.

Multinationals zullen meer belastingen moeten betalen en een faire bijdrage moeten leveren aan de samenleving. Tot nog toe betalen de multinationals 0 tot 6% aan belastingen. Royal Dutch Shell is 's werelds 25ste economie, groter dan Noorwegen. Nederland is rijk, dus laat de rijken voortaan ook hun bijdrage leveren. En laat de banksters opdraaien voor hun eigen fiasco.

Trouw: "De schatkist loopt 16 miljard euro aan vennootschapsbelasting, ofwel 2200 euro per Nederlander, mis omdat Nederlandse multinationals nauwelijks belasting betalen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht op verzoek van het tv-programma Zembla."

Get Microsoft Silverlight

Dat onze economie gebaat is bij duurzame ontwikkelingen is duidelijk.
DePers: "Het afgelopen jaar zijn in Nederland volgens voorlopige cijfers ruim 1,3 miljoen fietsen verkocht. De omzet komt naar verwachting uit op zo'n 950 miljoen euro, een stijging van 4 procent ten opzichte van 2008."

De bollenbubbel

tulp

Frauduleuse bankiers zijn van alle tijden. In Dickens' Little Dorrit zien we bankier Merdle bezig met een ponzifraude. Zijn bank gaat tenslotte failliet, en samen met hem ook veel van zijn investeerders. Hij pleegt zelfmoord. Er bestond nog een modicum aan eer in die tijd. Nochtans hebben ook een paar bankiers dit voorbeeld gevolgd tijdens de huidige crash. In Dickens' tijd werd je opgesloten als je schulden had. Nu heeft iedereen schulden lijkt het wel. Tegenwoordig wordt groot geld verdiend met schulden. Fraude neemt steeds andere gedaanten aan.

In de eerste decennia van de zeventiende eeuw ontstond een tulpomanie in Holland. Tulpenbollen stegen voortdurend in waarde, en de handel breidde zich uit tot opties of futures, de belofte tulpenbollen te leveren tegen een bepaalde prijs op een later tijdstip. De zogenaamde derivaten dus. In 1637 kwam de eerste krach die ons bekend is. De bollenhandel was een bubbel geworden en barstte uit elkaar. 

Vooral de gevlamde en geveerde tulpenvariëteiten waren erg in trek. De duurste bol ooit verkocht haalde 13.000 florijnen, duurder dan een van de duurste grachtenhuizen in Amsterdam. Een duur schilderij met tulpen kostte minder dan sommige bollen. Vanzelfsprekend werd al vroeg gewaarschuwd voor deze bubbel, maar de hebzucht won het van de voorzichtigheid. In februari 1637 begonnen de prijzen catastrofaal te zakken; er was meer aanbod dan vraag. De bubbel was gebarsten. Notarissen, rechters en advocaten konden het werk haast niet aan, want er werd wat afgeprocedeerd natuurlijk; contracten werden verbroken, er werd niet betaald, velen gingen failliet. Er werden pamfletten, gedichten en dialogen gepubliceerd die de windhandel aan de kaak stelden.

bedelaarsDe tulpomanie ontstond in de Gouden Eeuw, waarin toch een zekere welvaart werd bereikt door de ambachtslieden. Velen, vooral de gegoede burgerij, investeerden in de bollenhandel. Maar de Gouden Eeuw bracht niet voor iedereen welvaart. Rembrandt zag als een van de weinigen ook de armoede die toen bestond. Zie de bedelaarsfamilie hiernaast. De crisis was vrij locaal, maar toch ernstig. In de handel zelf kon men tot geen vergelijk komen, dus moest de overheid uiteindelijk ingrijpen. De openbare orde kwam tenslotte in het geding. Met verordeningen werden alle partijen verplicht om tot een overeenkomst of compromis te komen om de crisis te beperken. Het verschil tussen toen en nu is dat we nu in een sterk vervlochten financiële wereld leven met globale vertakkingen en met een heel grote invloed op onze reële economie. De tulpomanie benadeelde niet de hele economie. De overheid zal altijd en overal een regulerende rol moeten spelen om dit soort excessen tegen te gaan. Een economie gebaseerd op constante groei (op de huizenmarkt heet dat 'doorstromen') moet op een gegeven moment barsten. Speculeren is altijd een risicofactor in een economie. Dit is een fundamentele ingebakken fout in het kapitalisme. Wat de een zich toeëigent, wordt van de andere afgepakt. Als tulpen of huizen alleen verhandeld worden om geld mee te verdienen, niet om van te genieten of zelf te planten of in het geval van huizen niet om in te wonen, dan gaat het mis. Dat weten we al eeuwen.

De rechtse kerk

De Publieke Omroep wil op den duur minder omroepen op de televisie en is bezig met een andere opzet van de actualiteitenrubrieken. Henk Hagoort, voorzitter van de NPO, verklaart waarom. Een onzinnige redenering: er moeten minder omroepen komen, met als doel 'de diverse geluiden die er in Nederland zijn nog beter te laten horen'. Weg moeten Netwerk en NOVA.


Om de paar jaar moeten de omroepen op de schop. Want steeds duiken nieuwe programma's op die de waarheid te dicht benaderen. De uitdrukking 'te na komen' heeft twee betekenissen, 'te dichtbij komen' en 'beledigen'. Dit geeft de situatie kraakhelder weer. Netwerk en NOVA benaderen de waarheid te dichtbij en zijn daarom een belediging voor conservatief Nederland dat het moet hebben van indoctrinatie en misleiding. Hagoort wil meer opiniërende programma's, d.w.z. indoctrinerende programma's, zoals WakkerNederland. (Ik kan me voorstellen dat Powned, ook een nieuwe omroep, na verloop van tijd weer afgevoerd wordt om dezelfde reden als Netwerk en NOVA.) Wakker Nederland is van de Telegraaf; alsof die al niet genoeg opiniërende onzin over Nederland uitstrooien. Gezien de collaboratie-geschiedenis van de Telegraaf is WNL bedoeld om de stem te vertolken van reactionair Nederland.

Henk Hagoort is een fundamentalistische christen. Zijn idee over waarheid dateert uit de Middeleeuwen. Iemand die moeite heeft met de evolutietheorie aan het hoofd van de publieke omroep? Only in ze Nederlands, folks, only in ze Nederlands.

BertBrussen: "Henk Hagoort is een fundamentalist van het ergste soort en een serieuze bedreiging voor de (seculiere) vrijheid.
Fijn, zo is het in ieder geval duidelijk waarom Hagoort zich totaal niet schaamde toen hij de schaar in een DVD-serie van David Attenborough zette. Immers, het verkondigen van de evolutie is het verkondigen van een theorie over een mensheid zonder doel. En dat kan dan allemaal wel bewezen waar zijn, maar dat stemt te wanhopig, te verdrietig en maakt te eenzaam. De waarheid kan in zo’n geval beter plaatsmaken voor censuur en leugens."

Hagoort zegt het, het gaat om 'de signalen uit de samenleving', ook dom en fout Nederland moet zijn opinies kwijt kunnen. De waarheid is per definitie altijd links in de mening van reactionairen als Hagoort, Wilders en de Telegraaf, dus verwerpelijk. Eigenlijk een compliment voor links. Wat rechts wil is opiniëring, rechtse opinies, dus foute opinies.


Rechts Nederland zeurt altijd over de media die links zouden zijn. Dat geeft enkel aan hoe ver zij zelf naar rechts opgeschoven zijn. Er is geen linkse pers in Nederland. Maar ieder die de waarheid vertelt is per definite links en moet tot zwijgen gebracht worden.

DAG: "Kranten zijn niet links. Sterker, ze zijn verzot op rechtse onderwerpen. De partijleiders en de thema’s van rechts hebben alles wat links is bijna weggevaagd van de voorpagina’s. Bovendien is de toon van de berichtgeving net iets vaker positief gekleurd voor rechts. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van DAG.

Voor het onderzoek zijn 2,2 miljoen woorden op voorpagina’s van landelijke kranten gescand. Conclusie van politicoloog André Krouwel van de Vrije Universiteit die het onderzoek voor DAG uitvoerde: ‘Er is geen sprake van een linkse, maar eerder van een rechtse kerk aan het Binnenhof.’"

Jan Blokker: "Krouwel turfde zich een ongeluk, en als alle menswetenschappers kwam hij uit bij wat we al wisten: dat de Nederlandse pers zichzelf wat rechts betreft, spontaan heeft gelijkgeschakeld."

Ook Geert Wilders lalt uit zijn rechtse nek. Met hun kritiek op de media toont rechts Nederland zelf aan hoe rechts en intolerant Nederland eigenlijk is. Onze buitenlandse politiek is rechts, onze top is rechts, ons koningshuis is rechts (en hier en daar flink bruin aangebrand). En kijk naar het resultaat: het gaat niet goed met onze economie, het gaat niet goed met onze normen en waarden. Rechts heeft er een zooitje van gemaakt. Die waarheid publiek maken is een doodzonde, daarom wringt de NOS zich in de gekste bochten om er toch maar voor te zorgen dat zo weinig mogelijk naar buiten komt, en dat er een tegengeluid komt van de 'stem van het volk', het 'gesunde Volksempfinden'. Holland erwache! is eigenlijk de leus van Wakker Nederland. Men wil opinies, geen waarheden. De waarheid is eenduidig (en als dusdanig niet partijgebonden), de opinie en vooral de leugen is veelzijdig.

Nederland wordt geleid door de rechtse kerk. Dat is het kernprobleem. Nederland is een van de weinige Europese landen waarin de publieke omroep ook reclame maakt. Dat was een tijd geleden ook zo'n foute omwenteling.
Iets waar wat aan gedaan zou moeten worden in medialand is: de frauduleuse belspel-astrologie op RTL, ter bescherming van dom Nederland. Maar ja, de VOC mentaliteit is wat telt, of het nou casino-kapitalisme is of astrologie, sommigen verdienen er flink veel geld mee; geld is de eigenlijke religie van rechts Nederland. En al wat sociaal is past niet in het kraam van rechts, zeker niet in een tijd van crisis waarin de fraude van de rechtse vrije jongens rechtgezet moet worden met het geld van de oppassende burger, de modale verdiener, de ouderen, de zwakkeren.

Waar is de woede?

VPRO: "64% van de Nederlanders vindt dat bankiers die onverantwoorde risico’s nemen gestraft moeten worden met een geldboete. Een kwart vindt zelfs dat gevangenisstraf gepast is.

In de week waarin de commissie-De Wit begon met de verhoren van de top van het Nederlandse bankwezen peilde VPRO’s Tegenlicht de opinies ten aanzien van de crisis en het vrijemarktkapitalisme voor de uitzending Waar is de woede? (22 februari Nederland 2, 20.55u). Deze uitzending maakt deel uit van de vierdelige serie ‘Crisis als Kans’, waarmee Tegenlicht maandag 25 januari begint.

ZalmgevangenNederlanders, zo blijkt uit het onderzoek, voelen zich vooral machteloos (45%) en woedend (20%) over de bankdebacles afgelopen jaar. Bijna de helft van de respondenten (47%) houdt de bankmanagers verantwoordelijk voor de problemen bij de banken, terwijl een kwart de schuld legt bij ‘het financieel economisch systeem’. 60% van de respondenten vindt het slecht dat commerciële banken met belastinggeld overeind gehouden worden. Ruim tweederde (67%) vindt het noodzakelijk dat de banken hun beleid veranderen en 58% van de Nederlanders is ook zelf bereid om actie te ondernemen om daar iets aan te doen.

Het representatieve onderzoek onder Nederlandse burgers, uitgevoerd door bureau Isiz en Eline Veninga, is een uitbreiding van een grootschalig onderzoek dat de BBC in november 2009 liet doen in 27 landen in de hele wereld over de houding ten aanzien van het kapitalisme twintig jaar na de val van de Berlijnse muur: ‘Wide dissatisfaction with capitalism’. Uit dit onderzoek bleek dat slechts 11% van de 29.000 ondervraagden het vrijemarktkapitalisme positief beoordeelt.

Slechts 10% van de Nederlanders (tegen gemiddeld 11% wereldwijd) denkt dat het vrijemarktkapitalisme goed werkt en dat regulering het systeem minder efficiënt zal maken.
Het oordeel over de rol van de overheid in de bankencrisis is in Nederland relatief positief ten opzichte van andere landen, maar een ruime meerderheid (62%) van de Nederlandse respondenten wil een actievere rol van de overheid als het gaat om de verdeling van de welvaart.

Uitzendingen VPRO Tegenlicht ‘Crisis als kans’, maandag 20.55u, Nederland 2:

Maandag 25 januari: 2010: Buigen of barsten

Maandag 1 februari: Doorstart Detroit

Maandag 8 februari: Quants: de alchemisten van Wall Street

Maandag 22 februari: Waar is de woede..?"

Er schijnt ook een DSB film in de maak te zijn. Als ik Scheringa hoor zeggen dat zijn bank kapot gemaakt is, dan is dat hetzelfde als een crimineel die klaagt over het feit dat hij is opgepakt door de politie en zijn nering niet kan voortzetten.

De stadsdelen onder curatele

kaartje7stadsdelen

Parool: "Het college van burgemeester en wethouders probeert aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen meer macht naar zich toe te trekken. Dat gebeurt door bij de fusie van stadsdelen stadsdeelverordeningen te uniformeren.
Doordat alle stadsdelen gezamenlijk tot uniforme verordeningen moeten komen, kunnen ze minder goed een eigen beleid voeren. Deelraadspolitici worden zo behoorlijk wat wapens uit handen geslagen.

Over een ander voorstel, 'de rekenkamerfunctie', wordt nog gesteggeld. Osdorp en Zuidoost hebben zich schriftelijk verzet tegen het voorstel het aanstellen van de rekenkamer bij de stadsdelen weg te halen. Zuidoost: 'Er is geen enkele reden om aan dit democratisch beginsel een eind te maken.'

Formeel verandert er in democratisch opzicht weinig, omdat deelraden alle voorstellen moeten goedkeuren. Maar, stelt een ambtenaar, materieel ligt dat anders. 'Een deelraad kan het eigen stadsdeel straks geen zelfstandig beleid meer laten voeren.'

Uiteindelijk blijven twee belangrijke functies voor deelraden over: het budgetrecht - het recht de begroting vast te stellen - en het vaststellen van bestemmingsplannen."

Vanaf 1 mei heeft Amsterdam geen 14 stadsdelen meer, maar zeven. (Westpoort is geen stadsdeel, maar valt wel onder de verantwoordelijkheid van B&W.) De stadsdelen zullen meer uitvoerende taken krijgen. De centrale stad zal zich richten op specialistische taken en beleidstaken.

Wat voor gevolgen dit voor Zuidoost uiteindelijk zal hebben is niet zonder meer duidelijk. De komende verkiezingen zouden wel eens heel belangrijk kunnen zijn voor Amsterdam. Hoe de metropole gedachte van Van Poelgeest hier uit zal komen is nog de vraag. In elk geval is de rekenkamerfunctie van Zuidoost dringend aan herziening toe.

Maar of je nu door de kat of de hond gebeten wordt, het maakt niet uit. Na de enquête die vaststelde dat het besluit om de Noord-Zuidlijn aan te leggen niet had mogen worden genomen, gaat de raad gewoon door met dit geldverslindende project. Een kafkaiaanse situatie. Nog geen 'sorry' kon er vanaf. Arrogantie van de macht.

Behoud strippenkaart

ovchipk

NOS: "Verscheidene organisaties zijn een petitie-actie begonnen ter behoud van de strippenkaart. Reizigersorganisatie Rover, de koepel van ouderenorganisaties (CSO), omroep Max en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad zitten erachter.

Zij verzetten zich tegen de afschaffing per 11 februari van de strippenkaart in Rotterdam en vinden dat de problemen met de ov-chipkaart eerst moeten worden opgelost. Vooral ouderen en mensen met een handicap klagen over de ov-kaart.

Ook in de Tweede Kamer willen partijen de strippenkaart handhaven tot duidelijk is dat de OV-chipkaart niet tot hogere prijzen leidt. Staatssecretaris Tineke Huizinga laat onderzoek doen naar de prijzen van de OV-chipkaart. De SP en GroenLinks melden klachten over grote prijsverschillen.

De OV-chipkaart is voor een deel van de ritten goedkoper dan de strippenkaart, maar voor andere is de OV-chipkaart duurder. De SP zegt dat de prijzen in Arnhem met 20 procent zijn gestegen."

AT5: "Reizigers in Amsterdam kunnen straks alleen nog maar met de OV-chipkaart in het openbaar vervoer terecht. Dat heeft de gemeenteraad donderdagmiddag besloten. In de metro kun je nu al niet meer afstempelen, maar in de tram en bus was de strippenkaart nog wel te gebruiken."

De strippenkaart moet blijven, teken de petitie.

SP: "De OV-Chipkaart maakt het openbaar vervoer fors duurder. Dat blijkt uit het SP-onderzoek 'De OV-Chipkaart, een kostbare onvoldoende'."

Haatzaaien

Wilders, Neêrlands eigen Archie Bunker, staat voor de rechter voor haatzaaien. Of hij ook geoogst heeft wordt er niet bijgezegd. Hij is in elk geval geen Mohammed Bouyeri. Maar er zijn anderen in dit land die toch wel heel dicht tegen haatoogstende activiteiten aan komen. Er zijn zeker een paar premiers die ik zou kunnen noemen. Hoe staat het met Balkenende? Hij kan desnoods nog chantage door de VS pleiten, of zich beroepen op een christelijke kruistocht tegen de islam. Wat zijn eigenlijk de internationaal geldende normen en waarden? Geen woorden, maar daden. Is dat niet de kern van de zaak?


Het nieuwe bouwen

BNRNieuwsradio: "Nederland kan een cruciale rol spelen bij het oplossen van de grote problemen in de wereld. Dat zei voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW dinsdag op een bijeenkomst van leiders uit overheid en bedrijfsleven."

Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen. Het probleem met Nederland en mensen als Wientjes is dat ze lijden aan een grote zelfoverschatting. Laten we eerst de augiasstal Nederland eens uitmesten en goed organiseren.

Nederland klopt zich vaak op de borst als het beste haantje van de ren, maar heeft zich net zo schuldig gemaakt als de rest van de wereld in de financiële crisis, misschien zelfs nog meer. Manipulatie van de markt door overheid en bedrijfsleven floreren hier al eeuwen. Als dat ten gunste is van de bevolking heet dat socialisme, als dat enkel een kleine groep industriëlen, banken, ondernemingen ten goede komt heet dat kapitalisme. Laat er geen twijfel over bestaan, zelfs de PvdA is overgestapt op de vrije markteconomie, dat wil zeggen dat de sociale zekerheid langzaam maar zeker afgebouwd wordt.

De huizenbubbel is vergeleken bij andere landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk groter in Nederland. In onderstaande tabel zie je dat de bovenste lijn die van Nederland is. Huizen zijn in Nederland dus nog steeds veel te duur. Dat moet omlaag. En dat kan ook omlaag. De vraagprijs voor bestaande woningen is intussen, zoals te verwachten is, nog steeds aan het dalen.

realprices
Klik op grafiek voor interactieve presentatie

Cobouw: "Traditioneel bouwen kan echt niet meer.
Voor 90 tot 95.000 euro bouw je tegenwoordig een eengezinswoning, stelt Wim Poortman, directeur van Nijhuis Apeldoorn. Maar niet met traditioneel bouwen."

In Gein3Dorp zijn zo'n twintig jaar geleden goede woningen gebouwd voor een prijs schommelend tussen de 100.000 en 150.000 gulden (geen euro!). Daar waren projecten bij gebouwd voor duurzaam gebruik van energie. De houtskeletwoningen bleken inderdaad ook veel zuiniger dan andere bouwtypes. Toekomstig bouwen zal duurzaam moeten zijn en betaalbaar.

Ook in Doesburg bouwen ze tegenwoordig betaalbaar, een project van D66 en SP. Daar valt driekwart van de woningen te bouwen in Beinum-West in de categorie goedkope en betaalbare woningen: ruime eengezinswoningen voor 145.000 euro en tweekappers voor 172.000 euro. Er komt geen projectontwikkelaar aan te pas.
Dat zijn redelijke prijzen. De reële waarde van bestaande huizen zoals die in Gein3Dorp, ligt dus rond de 150.000 euro en niet 225.000 tot 245.000 euro (dit laatste is de WOZ-waarde die de gemeente aanhoudt).

SP: "In haar woonvisie toont de SP onder andere aan dat er meer betaalbare sociale woningbouw nodig is. De SP stelt dan ook voor het percentage sociale woningen bij nieuwbouw te verhogen naar 40 %. De belangrijkste voorstellen in de woonvisie van de SP zijn: Het aan banden leggen van de sloop en verkoop van (sociale) huurwoningen, Het verhogen van het percentage sociale woningen bij nieuwbouw naar 40 % en een sterkere rol voor de provincie bij het realiseren van de woningbehoefte in Zuid-Holland."

En wil Nederland niet stikken in de uitlaatgassen en milieuvervuiling dan hebben we in alle nieuwbouwwijken veel groen nodig. Bouwen in waardevolle groengebieden is fout en vernietigt juist het groene kapitaal dat zorgt voor tevreden bewoners. Bouwen voor de rijken is geen goed plan in tijden van crisis, net als bouwen van steeds meer kantoorpanden. Er is geen vraag naar. Betaalbaar bouwen voor de doorsnee Nederlander zorgt voor een gezonde samenleving.

Schending van privacy

privacy

Het recht op privacy is een fundamenteel menselijk recht dat is opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

"Artikel 11
   1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.

   2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. 

Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet."

Karin Spaink: "Dacht je dat we zowat alles gehad hadden, lees je dit. Om het draagvlak voor de kinderbijslag, het weduwe- en weduwnaarspensioen, de bijstand, de WAO en de AOW te behouden, wil het kabinet iedereen die zo’n uitkering heeft, voortaan verplichten een controleambtenaar in zijn huis toe laten. Die ambtenaar mag dan het huis onderzoeken om na te gaan of er wellicht fraude wordt gepleegd: of dat kind nog wel thuis woont, of je niet stiekem samenwoont etc. Enkele miljoenen Nederlanders zullen in aanmerking komen op een dergelijk bezoek te worden getrakteerd.

Op grond van dit wetsvoorstel – het ligt momenteel bij de Tweede Kamer – mogen gemeentes, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV voortaan zelf bepalen wanneer zij toegang tot iemands woning willen hebben. Er hoeft daartoe geen enkele verdenking van fraude te bestaan: het volstaat dat zo’n ambtenaar met zijn verkeerde been uit bed is gestapt, of wellicht wil-ie gewoon je huis zien omdat hij dat straks nu eenmaal mág van de regering, Wie die ambtenaar vervolgens toegang weigert, ziet zijn uitkering verdwijnen (kinderbijslag) of ontvangt voortaan nog maar de helft (alle andere genoemde uitkeringen)."


DeNaakteMens: "In Den Haag is sinds 2005 de Haagse Pandbrigade actief. De brigades zijn ‘tijdelijke integrale handhavingteams’ die huisbezoeken afleggen op zoek naar, nou ja, iets."

WSWS: "European bankers are demanding that countries on the brink of national bankruptcy impose brutal austerity measures on their populations.
In response to the global financial meltdown of September 2008, capitalist governments around the world assumed the debts of their respective banking elites, the result of speculative risk-taking and fraud on a monumental scale."

De banksters die de hele wereld in een crisis gestort hebben eisen verregaande soberheidsmaatregelen gericht tegen de bevolking. Dat is de dank aan de belastingbetaler voor het boven water houden van een crimineel financieel stelsel. De verliezen van de banken moeten gecompenseerd worden door de bevolking te belasten. Zo bruin hebben ze het nog nooit gebakken.

De identificatieplicht, de nieuwe paspoortwet, het gebrek aan privacy met de OV-chipkaart, etc. etc., het zijn allemaal signalen dat Nederland een autoritair land is geworden. En ondertussen hebben onze politici nog het lef om andere landen te kapittelen over mensenrechten. Nederland begint steeds meer op een 'rogue state', een schurkenstaat, te lijken. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. De schurken zitten in de top, en zichzelf kennende vertrouwen ze het volk niet.

Freedom is in decline in many places around the world.

Privacy

De SP scoort het best wat privacybescherming betreft, gevolgd door GroenLinks en de PvdD.

privacy

PrivacyBarometer: "Van alle partijen trekt het CDA zich het minste aan van de privacy van burgers. Er is geen voorstel of wet geweest die de privacy raakt, waar het CDA niet voor was. Ook de PvdA breekt de privacy af, maar dat ligt wel min of meer in de lijn der verwachtingen, omdat deze partij van nature de burgers tegen "al het onheil" wil beschermen, en dat kan nu éénmaal niet zonder controle-maatregelen. Maar ook 'liberale' partijen als VVD en D66 scoren slecht. Waar het CDA ronduit zegt dat ze privacy niet zo belangrijk vindt, doet met name D66 voorkomen alsof ze hard voor de privacy opkomt, terwijl dat niet uit hun daden blijkt."

Haïti

haiti

Enthousiaste berichten in de media als Amerikaanse hulpverleners een paar mensen kunnen redden in de puinhopen op Haïti. Gigantische vliegtuigen landen met hulpgoederen. Een aantal kinderen kunnen versneld geadopteerd worden. Hulpverleners uit de hele wereld reizen naar Haïti. Mensen doneren geld. Dat moet dus een succes worden. Maar wat is de werkelijkheid?

MediaGlobal: "United Nations Secretary General Ban Ki-moon emphasized the importance of the first 72 hours following the disaster. But already much of that crucial time has been spent attempting to assess the situation. 
The widespread destruction of national and international power structures means the rebuilding process will need to be broad. It also means that the structures usually responsible for dealing with civilian emergencies have been unable to respond effectively.
Ninety-five percent of the victims who are rescued after major urban earthquakes around the planet are rescued by other victims.

With 3 million Haitians lacking food, the World Food Program has reached only 8000 individuals, and aims to increase their reach to 2 million within a month. The extent of destruction and the need to rebuild means that the call for water, food, and medical support will continue long after worldwide attention concerning the earthquake fades."

AlterNet: "Lacking outside support, civilians have worked communally to try to save their own families. Supplies were sent but many have yet to get out of the airport. Troops have not been assigned to help deliver water or guard medical facilities. There is a fear of the wrath of a people that are pissed off at hearing about aid and money donated, and then seeing nothing trickling down into their neighborhoods. 

And there is a deeper fear -- a political fear. With President Aristide, the man the US considers too radical for its tastes, anxious to return, there is fear that a possible revolt against the lack of help could turn angry and political.

Hillary Clinton keeps telling the Haitians that we are their friends -- but many doubt it. They know that Aristide's Lavalas party is the most popular in Haiti and wants a more profound transformation than the US wants to allow. It had been banned from taking part in scheduled elections next month, that are likely to be canceled now. Haiti’s president Preval is weak and dependent on US largesse.

They also know that in the aftermath of earthquakes, like the one that rocked Manaqua, Nicaraga in the 1970s, there can be revolution. They don’t want that to happen in Haiti. They also know how volatile the country is, in part because of neglect by the West over the years.

The disaster planners have an agenda that goes beyond just saving lives. They want to use the crisis to rebuild Haiti along lines they support."


Naomi Klein: "Readers of the The Shock Doctrine know that the Heritage Foundation has been one of the leading advocates of exploiting disasters to push through their unpopular pro-corporate policies. From this document, they're at it again, not even waiting one day to use the devastating earthquake in Haiti to push for their so-called reforms. The following quote was hastily yanked by the Heritage Foundation and replaced with a more diplomatic quote, but their first instinct is revealing:

   'In addition to providing immediate humanitarian assistance, the U.S. response to the tragic earthquake in Haiti earthquake offers opportunities to re-shape Haiti’s long-dysfunctional government and economy as well as to improve the public image of the United States in the region.'"

HeritageFoundation: "While on the ground in Haiti, the U.S. military can also interrupt the nightly flights of cocaine to Haiti and the Dominican Republic from the Venezuelan coast and counter the ongoing efforts of Venezuelan President Hugo Chavez to destabilize the island of Hispaniola. This U.S. military presence, which should also include a large contingent of U.S. Coast Guard assets, can also prevent any large-scale movement by Haitians to take to the sea in dangerous and rickety watercraft to try to enter the U.S. illegally.

Meanwhile, the U.S. must be prepared to insist that the Haiti government work closely with the U.S. to insure that corruption does not infect the humanitarian assistance flowing to Haiti. Long-term reforms for Haitian democracy and its economy are also badly overdue. Congress should immediately begin work on a package of assistance, trade, and reconstruction efforts needed to put Haiti on its feet and open the way for deep and lasting democratic reforms."

Met andere woorden, de hulp is niet in eerste instantie bedoeld voor de bevolking, maar om de invloed van de VS te versterken en de Amerikaanse bedrijven te voorzien van opbouwcontracten. Disaster capitalism, zoals Naomi Klein zegt. Alle hulp die niet past in het Amerikaanse plan wordt afgewezen of moeilijk gemaakt.

Guardian: "A medical group today said one of its planes was turned away from Port-au-Prince, Haiti's capital, despite guarantees given by the UN and the US defence department."

lonis

Het is al vaker voorgekomen dat hulp niet bij de bevolking terecht kwam. En aan de heersende armoede werd nauwelijks iets gedaan. Erger nog, de armoede is een rechtstreeks gevolg van de Amerikaanse politiek en de VN.

GlobalResearch: "Haiti has a longstanding history of US military intervention and occupation going back to the beginning of the 20th Century. US interventionism has contributed to the destruction of Haiti's national economy and the impoverishment of its population.

The devastating earthquake is presented to World public opinion as the sole cause of the country's predicament.
A country has been destroyed, its infrastructure demolished. Its people precipitated into abysmal poverty and despair.
The US military has come to the rescue of an impoverished Nation. What is its Mandate?
Is it a Humanitarian Operation or an Invasion?"

Greg Palast: "Bless the President for having rescue teams in the air almost immediately. That was President Olafur Grimsson of Iceland. On Wednesday, the AP reported that the President of the United States promised, 'The initial contingent of 2,000 Marines could be deployed to the quake-ravaged country within the next few days.' 'In a few days,' Mr. Obama?

There's no such thing as a 'natural' disaster. 200,000 Haitians have been slaughtered by slum housing and IMF 'austerity' plans."

WorldInternetNews: "The Guardian says that ever since Haitian slaves gained national independence, Western powers attempted to strangle its democracy and quash its prosperity.

De propagandamachine werkt overuren. Iedereen struikelt over mekaar om toch maar te laten zien hoe goed we zijn. Intussen verdient de hulpindustrie flink aan deze menselijke ellende, en de vraag is hoeveel van onze bijdragen echt naar de Haïtiaanse bevolking gaan. De goede-doelen-industrie zorgt goed voor zichzelf met riante salarissen, vertrekpremies en aandelen. Nederland is te laat geweest met hulp. Van jezelf op de borst kloppen word je niet beter. De noodtoestand bestond al veel eerder, bezorgd door de VS.

Jaap de Hoop Scheffer 

Buddista, een winkelbedrijf, heeft Jaap de Hoop Scheffer aan de paal genageld.

wantedthumb
WANTEDwinkelthumb

Er waait een nieuwe wind door Nederland. Het is uitkijken geblazen voor politici met bloed aan hun handen.

Sneeuwpoppenoptocht

De sneeuwpoppenoptocht van GroenLinks tegen bebouwing van de zuidzijde van de Gaasperplas – een optocht die oorspronkelijk gepland was voor morgen – heeft een dag eerder plaatsgevonden (de dooi zette in).

iwanb02
Lijsttrekker Iwan Leeuwin bij de sneeuwpoppen.

Politiek voor dummies

We hebben net een regeringscrisis achter de rug. Balkenende ontkent natuurlijk in alle toonaarden. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles (Candide - Voltaire). Hij gaat gewoon door, tot de volgende crisis. Dat zal dan mogelijk bij de behandeling van de missie in Uruzgan zijn. Ik hoop dat het kabinet eerder valt.

CBB

Arjan Vliegenthart: "Bush and Blair trokken illegaal ten strijde en Balkenende gaf hen de zegen mee. Een staatsrechtelijke doodzonde. Maar wie hoort er nu, zeven jaar later, politiek boete te doen?
Balkenende-4 lijkt me. Ik meen me als senator dat oordeel te mogen aanmatigen op basis van het debat hierover tussen regering en Eerste Kamer in de afgelopen jaren. De huidige regering heeft, in debat met de Eerste Kamer in 2007 en 2008, willens en wetens de stellingname van Balkenende-1 overgenomen dat er een adequaat volkenrechtelijk mandaat was geweest. Pas sinds één dag neemt de regering afstand van haar eigen opvatting.

‘Met de kennis van nu’ zat de regering in 2003 fout, zegt het huidige kabinet. Een belangrijke constatering, die van politieke durf lijkt te getuigen. Staatsrechtelijk is immers dit kabinet verantwoordelijk voor wat een eerder kabinet misdaan heeft. Kok-2 trad af voor wat onder Kok-1 misgegaan was in Srebrenica. Dat precedent ligt er en sindsdien door vrijwel niemand als ongepast of overdreven afgeserveerd. Staatsrechtelijk heersende leer, zou je kunnen zeggen.

Of het kabinet werkelijk zo dapper is als het nu doet voorkomen, mag echter worden betwijfeld, nu het kabinet de afgelopen dagen stelselmatig ‘vergeet’ te melden dat de erfenis van Balkenende-1 door Balkenende-4 in de afgelopen jaren willens en wetens is overgenomen. Niet als verborgen gebrek is het deel geworden van de opvattingen van Balkenende-4, maar op basis van een gekende boedelbeschrijving.
Ten onrechte heeft Balkenende-4, met steun van de bewindslieden van Partij van de Arbeid en ChristenUnie, de politieke boedel van Balkenende-1 inzake Irak overgenomen en daarmee art. 90 van de Grondwet geblameerd.

Dat maakt dat de huidige regering niet alleen staatsrechtelijk gehouden is de verantwoordelijkheid te nemen voor wat een vorig kabinet misdaan heeft, maar ook politiek gefaald heeft en de schending van de internationale rechtsorde ten onrechte gedurende haar hele bestaan goedgepraat heeft. Daarom is het in het belang van het geschonden vertrouwen in de Nederlandse politiek, dat dit kabinet ook zijn politieke verantwoordelijkheid voor haar eigen beleid op dit punt neemt. Balkenende-1 zat fout, Balkenende-4 evenzeer.

Aanstaande dinsdag zal de Eerste Kamer nagaan hoe te handelen, nu de regering haar eerdere stellingname in de Senaat in 2007 en 2008 met terugwerkende kracht invalide heeft verklaard. Zonder gevolgen zal dat niet kunnen blijven."

Het probleem in de politiek is dat een politicus die nog enigszins benul heeft van fatsoen aftreedt; een politicus die geen schuld wil erkennen stapt niet op. Diegene die zeker zou moeten aftreden, doet het niet, en diegene met een restantje fatsoen stapt op. Dat is een dilemma. Dat zagen we met Bush en Blair; en Balkenende denkt in hun voetstappen te kunnen lopen. De arrogantie van de macht. Balkenende encanailleert zich daarmee met twee oorlogsmisdadigers. Maar er is nog een voorgeschiedenis, de illegale oorlog in Joegoslavië, waarbij op grote schaal mensenrechten en het oorlogsrecht werden geschonden door het Westen.

HCSS

TheHagueCentreForStrategicStudies: "Boeiend om te zien hoe politici met open ogen in vallen lopen die zij zelf hebben geplaatst. Het rapport-Davids is slechts een van de vele klassieke voorbeelden. Neem de oorlog om Kosovo.

De Servische president Milosovic zou volgens de Navo genocide op de Albanese Kosovaren plegen en dreigde vele malen met militaire actie als hij niet zou stoppen. Servië bond niet in en omwille van de eigen geloofwaardigheid begon de Navo in 1999 een oorlog. Die was illegaal, omdat er geen VN-mandaat was, maar in de ogen van politici vanwege het lijden van de Albanese Kosovaren wel legitiem. Naderhand bleek dat er helemaal geen genocide had plaats gevonden. De Navo boekte uiteindelijk een Pyrrusoverwinning en Milosevic eindigde, overigens zonder genocide-aanklacht, in de gevangenis van Scheveningen. Gerechtigheid had gezegevierd, dus verstomde het debat over de aanleiding en rechtmatigheid van de oorlog.

Besluitvormingsprocessen voltrekken zich zelden rationeel en zijn nauwelijks gebaseerd op een objectieve werkelijkheid. Want politici laten zich vaak leiden door een geloofssysteem van subjectieve waarden en overtuigingen, ideologie dus, en beelden over heden, verleden en toekomst die alle informatie filteren en een voorspelbare uitkomst opleveren.

Met Kosovo kwamen politici weg; met Irak niet. Alleen maar omdat de oorlog in Irak is uitgedraaid op een faliekante mislukking."

Politiek en economie zijn dus een kwestie van ideologie, niet een juiste beoordeling van feiten en situaties, of wat gedaan moet worden om welvaart en veiligheid te verzekeren. Het gaat om het doordrukken van een ideologie, koste wat kost. Politiek gaat vaak letterlijk over lijken. De ideologie die aan de grondslag ligt van al deze ellende is het neoliberalisme, gepropageerd een paar decennia geleden door Bill Clinton, Tony Blair, Schröder, en kleine broertje Wim Kok, toen ze met veel vlagvertoon op een conferentie pleitten voor 'the third way', de derde weg, niet rechts, niet links, maar wel een markteconomie. Het communisme was ingestort en het Westen kon ongestoord zijn gang gaan. Clinton bombardeerde Irak dag na dag, later kwam de oorlog in Joegoslavië. De sociaal-democraten hebben er letterlijk een puinhoop van gemaakt. Dat werd ook voortgezet en uitgebreid door rechtse regeringen. Nu is er dan een economische crisis als gevolg van deze ideologie. Maar tot inzicht is men niet gekomen. Noch berouw.

Met de privatisering en deregulering werd onze maatschappij ontwricht, op globale schaal. Sommigen profiteerden, de meerderheid kreeg het moeilijker. De kloof tussen arm en rijk nam toe.

Guardian: "There are many acts of destruction for which the Bush years are rightly reviled – the illegal invasions, the defiant defences of torture, the tanking of the global economy. But the administration's most lasting legacy may well be the way it systematically did to the US government what branding-mad CEOs did to their companies a decade earlier: it hollowed it out, handing over to the private sector many of the most essential functions of government, from protecting borders to responding to disasters to collecting intelligence. This hollowing out was not a side project of the Bush years, it was a central mission, reaching into every field of governance. And though the Bush clan was often ridiculed for its incompetence, the process of auctioning off the state, leaving behind only a shell – or a brand – was approached with tremendous focus and precision."

Op kleinere schaal, die van Amsterdam, zie je hetzelfde proces van niet willen erkennen dat er iets fout is gegaan en weigeren het beleid aan te passen, bijvoorbeeld met de Noord-Zuidlijn, ook na een grondig onderzoek.
SP: "De SP vindt het ontluisterend dat de Amsterdamse burgemeester en wethouders weigeren de ernst van het onderzoeksrapport over de Noord-Zuidlijn in te zien. De belangrijkste conclusie uit dit rapport - dat in 2002 nooit tot de aanleg besloten had mogen worden - weerhoudt het college er niet van de lijn gewoon af te bouwen. Vijf van de zes raadsfracties waren evenmin in staat om hun eigen handelen onder de loep te nemen."

Economy for dummies

Asturias

In De Doem van de Maïs (Hombres de Maíz) van Miguel Angel Asturias (Nobelprijswinnaar uit Guatemala) komt een verhaal voor dat aantoont hoe economie en handel kunnen verworden tot een falend systeem.

De Indianen Goyo en Domingo besluiten samen een handeltje op te zetten, ze gaan een mandfles vullen met cacaolikeur van de likeurstokerij, daarmee gaan ze naar de stad om de inhoud met winst te verkopen. Ieder levert de helft van de nodige investering, elk doet de helft van het werk, en elk krijgt de helft van de winst. Dat klopt als een bus. Hun gezamenlijke bezit van 86 pesos gaat in de aankoop van de likeur en een vergunning. Ze boffen zelfs want uiteindelijk kost het hen in totaal maar 80 pesos. Ze hebben dus een overschot van 6 pesos in bezit.

De terugweg met hun waar is lang en moeizaam. Ze hebben afgesproken dat ze zich niet in de luren gaan laten leggen, en dat ze niet zomaar zelf van de drank zullen drinken. Alles moet strict zakelijk blijven. Als iemand dorst krijgt, mag hij een glaasje maar hij moet er wel voor betalen.

Zo'n gevulde mandfles is zwaar en het is ontzettend warm. Domingo krijgt het moeilijk en vraagt om een glaasje. Daar moet hij vanzelfsprekend voor betalen, de 6 pesos die ze samen nog over hadden. Zo gezegd, zo gedaan. Tot Goyo ook dorst krijgt en ook een glaasje wil. Daar betaalt hij voor met de 6 pesos die nu in zijn bezit zijn.

In de loop van de dag gebeurt deze transactie diverse keren heen en weer. Goyo wil op een gegeven moment nog een glaasje maar de 6 pesos zitten in de zak van Domingo. Probleempje. Hun zakelijk vernuft komt boven, en Domingo zegt dat hij de 6 pesos wel wil lenen aan Domingo. Dat verrekenen ze wel later. Domingo drinkt zijn glaasje en betaalt met de geleende 6 pesos. Daarmee kan Goyo even later weer een glaasje voor zichzelf kopen.

Om het verhaal kort te maken, het duo komt uiteindelijk op bestemming aan, flink aangeschoten, met een lege mandfles, hun enige kapitaal nog steeds diezelfde 6 pesos. Ze belanden in de gevangenis wegens dronkenschap, kunnen niet bewijzen dat ze een vergunning hadden want die zijn ze onderweg verloren door het gehannes met de 6 pesos, en worden uiteindelijk door de rechter veroordeeld voor smokkelarij en belastingontduiking. Theoretisch hadden ze een winst moeten maken van twaalfhonderd pesos. Ze gaan elkaar ook wantrouwen, want waar is toch die winst gebleven?

Alle elementen van handel zijn in dit verhaal aanwezig, inkoop, verkoop, lenen, arbeid, consumptie. Er is omzet gemaakt, er is handel gedreven. Natuurlijk zit er een fout in hun commercieel denken, maar er zit ook een fout in onze huidige economie. Alleen blijft die bewust verborgen. Het Bruto Nationaal Product vaart er wel bij, de cijfers ogen goed, maar de schade aan de economie is aanzienlijk.

casino

Onze moderne economie zit vanzelfsprekend veel en veel ingewikkelder in mekaar, maar het is en blijft ook een zwendel. Eerst is er de huizenbubbel, een constructie die ervan uitging dat de huizenprijzen alsmaar zouden stijgen. Een soort piramidespel dus. Nog steeds gaat men uit van een politiek die de bubbels nieuwe wind wil inblazen, zogezegd om de bouwindustrie er bovenop te helpen.

Dan is er de zwendel met balansen van banken onder andere. Hun aandelen en activa werden rooskleuriger voorgesteld dan ze waren om meer handel aan te trekken. Daar bovenop ontstond een ongekende handel in derivaten, bedoeld om te speculeren met fictieve papieren die afgeleid zijn van reële zaken als aandelen en producten zoals olie. Om de waarde van aandelen en producten op te drijven werd de energievoorziening in Californië stopgezet door leverancier Enron (zogezegd veroorzaakt door een storing).

De essentiële zwendel van het kapitalisme is dat het enkel werkt met voortdurende crises. Een crisis zorgt voor een nieuw begin. Er zijn winnaars en verliezers. De winnaars hebben veel geld verdiend, de losers zijn per definitie de werknemers, de belastingbetalers. Zo regenereert het kapitalisme zichzelf, door permanente crises.

Op dit moment gaat de handel in derivaten gewoon door, 'naked short selling' (handel met dingen die je niet eens in bezit hebt!) is drie maanden verboden geweest maar de zwendel is weer aan de gang. Men speculeert op dalende koersen. Het casinokapitalisme regeert nog steeds. De middelen om winst te maken zijn leugens, bedrog, fraude en oorlog.

De multinationals hebben lak aan wetten en proberen per definitie te ontkomen aan belastingen. Onderlinge afspraken, kartels, zijn verboden, maar er is nauwelijks een branche die er niet aan doet. De laatste voorbeelden zijn de meelindustrie en de digitale muziek.

Als ProRail kosten wil besparen dan zetten ze toch gewoon de wisselverwarming uit. Dat spaart een hoop uit. Het heeft wel het stilvallen van het treinverkeer tot gevolg. Maar een particulier bedrijf moet natuurlijk in de eerst plaats winst maken, reizigers vervoeren is van ondergeschikt belang.

Een voorbeeld van hoe leugen en bedrog gepromoot worden, vind je in de huizenmarkt. Een paar dagen geleden hoorde je in diverse media hoe de verkoop van huizen aantrok. Onzin. Propaganda om mensen te misleiden, om de bubbel voort te kunnen zetten.

Huizenmarkt-zeepbel: "De NVM publiceerde gisteren een stijging van gemiddelde prijs van een huis met 0,4% naar 228 duizend euro. Wie terugkijkt ziet echter dat de huizenprijzen gedaald zijn: vorig kwartaal werd 229 duizend euro gecommuniceerd. De NVM speelde weer mooi weer en alle journaals namen het bericht braaf over."

Z24:
1. Huisverkopen blijven dramatisch laag

huizen_verkopen

2. Hypotheekschuld op record

huizen_hypotheek

3. Renteaftek onder vuur

huizen_renteaftrek

4. Verdere daling huizenprijzen mogelijk

4_huizen_kredietcris_39759a
De daling is in Nederland 6,1%, gemiddeld is dat 36%.

5. Bevolkingskrimp leidt tot leegstand."

Onze regeringen verdienen natuurlijk ook geld met de handel in derivaten en de bubbel in de huizenmarkt. Zoals in het verhaal van de Indianen in De Doem van de Maïs, is er op papier, theoretisch, een flinke omzet, maar het uiteindelijke resultaat is uiterst negatief.

Dat het piramidespel niet langer te handhaven is blijkt uit het feit dat de renteaftrek niet meer betaalbaar is. Dus een daling in de huizenprijzen is de enige mogelijkheid om met een schone lei te beginnen. De daling van de huizenprijzen in Nederland heeft nog een lange weg af te leggen. Elke nieuwbouwactiviteit, bedoeld om de bubbel, de doorstroming, in stand te houden en de prijzen op te drijven (want dat is kenmerkend voor 'doorstroming'), zal enkel als gevolg hebben dat het bestaande huizenpakket in prijs zal dalen. Er valt niet aan te ontkomen. Het systeem heeft zichzelf klemgezet.

Het kapitalisme, de neoliberale economie, zit in een diepe crisis. De winsten zijn afgeroomd, de lasten zijn nu voor de belastingbetaler en de werknemer. Zoals in een piramidespel gaat de top met het geld lopen, de onderste regionen zien hun geld verdwijnen als het spel instort. Dat is de kern van onze neoliberale economie.

Business as usual

Met andere woorden, fraud as usual. 
Zibb: "Minister Wouter Bos (Financiën) vindt het op dit moment niet noodzakelijk om bij banken een bonusbelasting in te voeren. Hij wil eerst bezien of de maatregelen die al genomen zijn om deze beloningen te beteugelen, voldoende effect hebben.
Bos wijst erop dat in een 'herenakkoord' duidelijke afspraken zijn gemaakt met de financiële sector over de beloningen en dat sinds 1 januari in de Code Banken normen zijn opgenomen."

Heer Bos weet net als alle andere Heren dat dit 'herenakkoord' niet nageleefd zal worden. De heren zijn geen heren, maar in feite of fraudeurs of graaiers. Daar sluit je geen 'herenakkoord' mee. Je sluit ook geen 'herenakkoord' met inbrekers met het verzoek zich voortaan te beperken tot kleine inbraken. Nederland is een fraudeland, dat hebben we gezien in de bankwereld, de bouwindustrie, de verzekeringswereld, etc. etc. tot de broodindustrie toe.

The Daily Show With Jon Stewart Mon - Thurs 11p / 10c
Clusterf#@k to the Poor House - Wall Street Bonuses
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political Humor Health Care Crisis
"The only people who have fully recovered from the financial meltdown,
are the ones who caused the financial meltdown."

In Amerika rijzen de bonussen weer de pan uit, meer dan voorheen. Sommige banken schamen zich niet een crisis te veinzen om staatssteun te krijgen en de banksters zijn niet diegenen die schade ondervinden van het falen van hun bank. Het is voor hen vaak voordeliger om met bonussen of schulden belastingen te ontduiken. En als het echt mis gaat en hun bank gaat failliet dan hebben de banksters zelf hun miljoenen veilig weggestopt ergens in het buitenland. De staat moet dan zorgen voor alle werklozen.

FT: "City bankers will suffer little or no impact from the bonus supertax imposed by the government last month, according to a Financial Times poll of leading investment banks.
Most banks, polled in an anonymised survey, said they would absorb all or part of the cost of the one-off 50 per cent tax by inflating their bonus pools, even at the risk of irritating the government and their own shareholders.

In many cases that will mean banks doubling bonus pools, with the cost of the tax borne by shareholders. Dividends, already under pressure as regulators force banks to retain earnings to boost capital, are likely to be hit, bankers concede.
Earlier this week, the Treasury acknowledged it had failed in its aim of changing banks’ behaviour. However, that failure will be sweetened by the extra revenue it will now receive."

wallstreet

HuffingtonPost: "If there was any doubt that Wall Street thinks the government will step in to save 'too big to fail' firms, Goldman Sachs CEO Lloyd Blankfein dispelled it on Wednesday morning.

In response to a question about whether the federal government would prevent one of his three counterparts at today's hearing -- Bank of America, JPMorgan Chase and Morgan Stanley -- from failing, Blankfein essentially said that the government would in fact step in.
'I think tomorrow in the context of this environment, at some level the government would intervene.' 'Because of the fragility of the system,' Blankfein said, the government would be forced to step in.
In other words, 'too big to fail' is real. And Wall Street knows it.

Blankfein qualified his answer by stating that perhaps the government wouldn't have stepped in a year and a half ago, nor would they perhaps step in a year from now.

The head of the country's second-biggest bank dismissed a new Obama administration tax plan aimed at getting back some of the money taxpayers spent bailing out Wall Street."

Dus er verandert nauwelijks iets in het systeem. Business as usual. Misschien zelfs nog een stuk kwalijker dan voorheen. Wat eenvoudig betekent dat een nieuwe crisis al voor de deur staat. De banken blijven risico's nemen. De winsten zijn voor de banken die deze weer investeren in nog meer risico's, de lasten zijn voor de belastingbetaler en de werknemers in de hele economie.

HuffingtonPost: "Simon Johnson, the MIT professor and economist who's long been a strident critic of "too big to fail" institutions, appeared on CNBC this morning and predicted that the next phase of the financial crisis could be precipitated by banks exploiting emerging markets like China.

The emerging markets are the next phase of the crisis, Johnson predicted, as large banks look to unload risk on frothy foreign investments. The banks' risk-taking, Johnson argues, is fueled by their belief that the government has shown it will bail out huge financial institutions."


Ooit zal er een moment komen waarop de staat zelf zodanig verzwakt is door het neoliberalisme dat staatssteun niet meer kan, dan komt de grote klap. Banken zullen omvallen als kaartenhuisjes. Het is niet ondenkbaar dat de staat dan zelf weer een klantenbank opricht of alle banken nationaliseert. En zoals dat usance is in een globale wereld, de crisis zal globaal zijn. Vooralsnog steken Wouter Bos en Balkenende hun koppen in het zand. De VVD staat al op scherp om de fraude-industrie er weer bovenop te helpen.

Het gevolg van de crisis is ook dat de schuldenberg van onze regeringen groeit. Dat kon wel eens een gerichte tactiek zijn van de neoliberale machthebbers – de banken en multinationals dus – om de sociale voorzieningen af te breken en zodoende te zorgen voor een massa goedkope arbeidskrachten. Dat zou cynisch en onverantwoordelijk zijn, maar de neoliberaal gaat zonodig over lijken, dat weten we uit het verleden en heden (zie Zuid-Amerika). Dat niemand de crisis zag aankomen is onzin. Wat we zien is de shock doctrine in werking, de opkomst van het rampenkapitalisme.

Het koldermodel

Only in ze Nederlands, folks, only in ze Nederlands.

ostrichheadBalkenende: "Het toenmalig kabinet was er echter van overtuigd dat er toen een zuivere en integere afweging is gemaakt. Hierover is uitvoerig met uw Kamer van gedachten gewisseld. Een ruime Kamermeerderheid heeft het kabinet toen daarin gesteund."

Het is ongelofelijk wat de regering nu flikt. Een echte reactie op het Rapport Davids komt pas begin februari. Intussen heeft Balkenende zogezegd bakzeil gehaald voor de lieve vrede, d.w.z. om het rechtse beleid voort te kunnen zetten. In feite neemt Balkenende niets terug. De PvdA schippert tussen Scylla en Charybdis. De show must go on. Het is intussen een circus geworden. Het kabinet Balkenende is totaal ongeloofwaardig. Ook nu regeert de arrogantie van de macht. Er is geen motie van wantrouwen ingediend, want die had geen kans van slagen. Net als tijdens de besluitvorming over deelname aan de oorlog is er een meerderheid die geen conclusies wil trekken, geen verantwoordelijkheid wil nemen voor het schenden van nationale en internationale wetten, noch voor de talrijke slachtoffers van deze illegale oorlog. Balkenende behoort tot het soort volk dat zich christen noemt maar moord en folter steunt. Met een schijnheilig woordje maakt hij er zich vanaf als de eerste de beste Pontius Pilatus. Zoveel slachtoffers zijn ook voor de PvdA geen reden om een crisis te riskeren. Nog bonter maakten de aartsconservatieven van de VVD het, die zelfs vonden dat deelname aan de inval in Irak volkomen gerechtvaardigd was. De oppositie van de VVD nu is een monument van schandalige schijnheiligheid.

Iraq Deaths Estimator

casualties

Geen van de regeringspartijen toen en nu, CDA, VVD, PvdA, D66, LPF (en navolgers) en CU, verdienen het om terug te komen in een nieuw kabinet. Zij zijn gewogen en te licht bevonden. Of het volk tot inkeer is gekomen is de vraag. Zolang er geen duidelijk signaal naar deze foute partijen gaat, blijft de arrogantie van de macht regeren.

Democratie schijnt afgeschaft te zijn. Geheime verdragen en afspraken lijken voorrang te hebben. De mening van volk en parlement doet er niet toe. Regeren is een kwestie van voorliegen en om de tuin leiden.

DeGroeneAmsterdammer: "Er was niet veel voor nodig. Nederland verleende de Verenigde Staten bijna terloops toestemming voor het gebruik van het luchtruim en voor militair vervoer door Nederland, 'ten behoeve van een mogelijk militair optreden voor het geval Irak niet of onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van resolutie 1441 van de VN-Veiligheidsraad', zoals de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie 6 december 2002 in een brief aan de Tweede Kamer schreven. Op grond hiervan zijn troepen en materieel door Nederland richting Irak verplaatst.

De PVDA heeft als onderdeel van de coalitieonderhandelingen ingestemd met de oorlog tegen Irak, maar weigert bij monde van Kamerlid Albayrak medewerking aan de transporten. PVDA-leider Bos smoort deze oppositie kort daarop. Hij zegt tegen NRC Handelsblad het 'jammer' te vinden dat Nederland aan de 'voorbarige' oorlogsvoorbereidingen deelneemt, maar er zijn nu eenmaal Navo-afspraken en daar moet Nederland zich aan houden.

De Kamer heeft niets te zeggen en wordt alleen uit fatsoen op de hoogte gesteld van de militaire transporten. Invloed op het beleid van de US Army Transportation Group is helemaal ondenkbaar. Het zou een breuk met de Navo en Atlantische politiek inhouden. Dit betekent dat Nederland aan elke Amerikaanse oorlog zijn bijdrage zal leveren. In België ontstond hierover tenminste nog discussie. In Nederland ging deze ingrijpende kwestie vrijwel ongemerkt voorbij.

De mores binnen de Navo en de bilaterale verdragen met de VS verdienen de volle aandacht van het parlement. Want als de regering had geconcludeerd dat de oorlog illegaal was (zoals ze volgens Davids had moeten doen), dan zou Nederland er net als België niet aan zijn ontkomen toch een belangrijke oorlogsbijdrage te leveren.

Op z'n minst zou de Kamer zich kunnen afvragen of ze zich dient neer te leggen bij Kamps vaststelling destijds dat dergelijke verdragen geheim zijn voor de volksvertegenwoordiging."

BalkenendeBushkiss
Impressie van de relatie tussen Balkenende en Bush, NL en de VS
(ontmoeting Breshnev en Honecker)

Nederland is dus in feite nog steeds een vazalstaat van de Verenigde Staten. De NAVO is geen organisatie voor vrede, maar is een orgaan dat oorlogen uitvoert ten gunste van een neoliberale ideologie. Ondanks het failliet van het neoliberalisme en het Amerikaans imperialisme weigert onze regering een herijking van onze politiek. Balkenende en zijn paranimfen gaan over lijken. Onze regering is alle integriteit verloren. Van het begin van de inval in Irak was duidelijk dat wij zijn voorgelogen, door Bush, Blair en Balkenende, de drie B's. Nu de bewijzen op tafel liggen, weigeren de schuldigen schuld te bekennen en conclusies te trekken. Dit kabinet had moeten vallen. Balkenende had moeten aftreden. Dit is een schande voor Nederland.

En het ergste is dat de illegale activiteiten en slaafse steun aan de VS doorgaan. Vanuit Bonaire en Curaçao stijgen Amerikaanse militaire vliegtuigen op die het Venezolaanse luchtruim schenden.

Henk Hofland: Waarom Balkenende moet aftreden
"Door dit besluit tot steun aan deze neoconservatieve onderneming is Nederland ook medeplichtig geworden aan de grote catastrofe die op de aanval is gevolgd. In Irak duurt de oorlog nu bijna zeven jaar.

Het besluit van Bush, zeven jaar geleden, heeft een kettingreactie van rampzalige gebeurtenissen in beweging gezet, waarvan ook wij in Nederland nog steeds de prijs betalen.

De diepste oorzaak daarvan is een zelfoverschatting gepaard aan een fundamenteel wanbegrip voor de buitenlandse politiek. Ook in Den Haag hadden ze zeven jaar geleden beter kunnen weten. Nu wekt de minister-president de indruk dat hij nog altijd vindt min of meer gelijk te hebben gehad. De afgelopen zeven jaar bewijzen het volstrekte tegendeel. Daarom vind ik dat hij moet aftreden."

De collaboratie van Balkenende

BalkenendeBush
Balkenende bij Bush op schoot
Peter van Straaten

Kenmerkend voor veel criminelen is dat ze hun eigen schuld ontkennen. Dat  alle Balkenende regeringen fout zaten met Irak was al duidelijk vóór de Commissie Davids en zelfs op het moment dat de foute beslissingen werden genomen.

Het is duidelijk dat Balkenende wist dat een inval in Irak illegaal was. Daarom juist was hij zo kieskeurig om geen openlijke steun te verlenen aan de inval. Dus gaf hij openlijk steun pas nadat de inval een feit was. Bovendien zijn er duidelijke aanwijzingen dat er wel degelijk - maar achter de schermen - meegewerkt werd met de inval in Irak. Er is zeker een verband tussen deze besluitvorming en de latere aanstelling van Jaap de Hoop Scheffer als Secretaris-General van de NAVO. Alleen is dat nooit te bewijzen noch te ontkennen.

JPJdHSB

JohnitoMagazine: "De commissie is verder tot de conclusie gekomen dat er geen bewijs is voor actieve Nederlandse militaire inzet in Irak.

Dit terwijl Luitenant-Kolonel J.Blom op 22 maart 2003, op uitnodiging van de Amerikanen, aanwezig was op de beruchte persconferentie van Generaal Tommy Franks, in Qatar. De Amerikanen beschouwden de inzet van Nederlandse Patriots namelijk als actieve militaire steun. En daar kan ik ze eigenlijk geen ongelijk in geven. Ook de inzet van een Walrus-onderzeëer zou je onder actieve deelname kunnen scharen.

Het Vpro-radioprogramma Argos maakte daarnaast op 14 mei 2004 het volgende bekend: "Op 14 mei 2004 berichtte Argos over geheime operaties van Nederlandse commando's in Afghanistan en Irak. Belangrijkste onthullingen: Nederland gaf – in tegenstelling tot wat officieel verkondigd werd – méér dan alleen 'politieke steun' aan de Irak-oorlog, en de geheime inzet van Nederlandse special forces lijkt ingegeven door buitengewoon zware verliezen onder hun Amerikaanse collega's.
In het najaar van 2002 voeren Nederlandse F16's verkenningsvluchten uit boven Noord-Irak. Dit zou gebeuren om het Amerikaanse leger te voorzien van inlichtingen. De regering ontkent."
Meer hierover.

Huub Jaspers (Argos) en Kees Schaap (Zembla) hebben tevergeefs geprobeerd hun bevindingen aan de commissie Davids over te brengen. Ook hebben ze vergeefs aangeboden de commissie in contact te brengen met anonieme bronnen, die de Nederlandse militaire inzet konden bevestigen. Hierover spraken zij vandaag in De Wereld Draait Door:"


Dus een dieper gaande enquête is dringend noodzakelijk. Als Balkenende nog enig restant van normen en waarden heeft, dan treedt hij af. Balkenende heeft gecollaboreerd met een president die folter systematisch heeft toegepast en zonder meer als oorlogsmisdadiger terecht zou moeten staan.

Overigens moeten ook partijen als de VVD een toontje lager zingen. De VVD heeft boter op het hoofd, was voor militaire medewerking aan een inval in Irak en heeft later een onderzoek tegengewerkt (wat al wijst op schuld). Pas later ging de VVD overstag. Maar de VVD is mede schuldig aan dit hele fiasco. Wie nu nog op de VVD durft te stemmen, na de instorting van het neoliberalisme en deze affaire, is ofwel niet goed wijs of crimineel.

JohnitoMagazine: "Niet alleen over Irak (en alle 935 leugens daaromtrent, de Nederlandse niet meegerekend), maar, naar Duits voorbeeld, over de war on terror in zijn geheel, inclusief de negatieve gevolgen die dat heeft gekregen voor onze privacy, door het invoeren van steeds meer big-brothermaatregelen."

Als de PvdA niet nog meer stemmen wil verliezen dan moeten ze Balkenende nu duidelijk maken dat regeren op deze manier niet kan.

Breaking news

Nee, Balkenende is jammer genoeg nog niet afgetreden. Maar terwijl Nederland verzinkt in een moeras van reactionaire politiek, zijn er tekenen van vooruitgang in de VS. In Californië wordt marihuana voor volwassenen gelegaliseerd. De wet moet nog door het Comité van Openbare Veiligheid, maar de kans op succes is groot.

thc

AlterNet: "Members of the California State Assembly's Public Health Committee approved a bill that would remove marijuana from the state's criminal and civil codes and effectively legalize marijuana for all adults over 21."

Trots op eigen domheid

AvdVelde

Ans van der Velde is lijsttrekker voor Trots op NL. Zij beweerde voor AT5 dat de meeste partijen voor het stopzetten van de Noord-Zuidlijn zijn, wat niet juist is. Trouwens AT5 maakte zelf een foutje door te zeggen dat alleen de SP de ondergrondse wil stoppen. Nelly Frijda's partij, Red Amsterdam, is ook tegen, maar goed dat is een nieuwe partij. Alleen is het alternatief van de SP beter berekend en uitvoerbaar.
Overigens maakt AT5 wel meer foutjes. Laatst hadden ze Marijke Vos genoemd als lid van de PvdA. In elk geval is Ans een populistisch typetje, een 'kip zonder kop' in Amsterdams taalgebruik, trots op eigen domheid.

Rapport Irak

balkenendedavids

Hier kunt u het Rapport Commissie van Onderzoek Besluitvorming IRAK downloaden. Conclusies. Rapport als pdf.

Regering: "De Nederlandse SFIR-troepen (Stabilisation Force Iraq) hebben op 31 juli 2003 het commando over de vredestaak [sic] in de Zuid-Iraakse provincie Al-Muthanna overgenomen van de Amerikaanse militairen."

Het is inmiddels duidelijk dat Balkenende het parlement niet voldoende heeft geïnformeerd. Dat alleen al is een inbreuk op de parlementaire democratie. Als het parlement geen of foute informatie krijgt van de regering dan kan het parlement ook geen correcte beslissingen en besluiten nemen en is de parlementaire democratie in zijn diepste kern uitgehold. Dat zou voldoende moeten zijn voor het aftreden van Balkenende. Zijn politiek van 'normen en waarden' is een leugen gebleken. De belangen van de VS gingen bij Balkenende voor. En wat zeer zwaar weegt, er was geen mandaat van de Verenigde Naties om Irak binnen te vallen. De oorlog in Irak was illegaal. Bush en Blair zijn oorlogsmisdadigers en horen dus in de gevangenis thuis. Dat dat tot nog toe niet is gebeurd wijst op het falen van onze 'democratieën'.

Wie de zaak van begin af aan gevolgd heeft weet dat de 'bewijzen' van de VS geen steek hielden. Bush en Blair wisten dat ze een illegale inval pleegden. Juristen en specialisten hadden gewaarschuwd voor deze foute inval. Nooit zijn er degelijke bewijzen geleverd dat Irak beschikte over WMD, massavernietigingswapens. Irak was niet verantwoordelijk voor 9/11. De AIVD moet op de hoogte geweest zijn van veel feiten. De oorlog in Irak was een fiasco en heeft meer schade toegebracht aan het land dan Saddam ooit voor mekaar heeft gekregen (trouwens toen Saddam Koerden aan het uitmoorden was, werd hij daarin gesteund door de VS).

condi_wmd

Rapport: "De rapporten van de AIVD en in het bijzonder de MVD over MVW waren genuanceerder dan de openbare buitenlandse rapporten. Deze nuanceringen werden niet door betrokken ministers en departementen overgenomen. Uit de rapporten van de diensten werden slechts die uitspraken gedistilleerd die pasten in het reeds genomen standpunt."

De politiek van de VS is altijd cynisch geweest. Dat geldt ook voor Afghanistan en Iran. In Afghanistan heeft de VS de Taliban bewapend en uitgerust voor een gevecht tegen de Russen die toen het land militair beheersten. Nu vecht de VS tegen de groep die ze zelf aan de macht hebben gebracht, net als in Irak (Saddam is door de VS in het zadel geholpen). Dus moet Nederland af van het slaafs achterna lopen van de meest agressieve natie ter wereld.

Maar ook het parlement en het Nederlandse volk hebben een steek laten vallen. (Op mijn Engelstalig weblog heb ik van begin af aan geprotesteerd tegen deze inval, dus een ander geluid was wel degelijk mogelijk.) Als het zonder meer mogelijk was voor een (bloggende) geïnformeerde burger om de leugens van Bush en Blair te doorzien, dan was dat ook mogelijk voor een gespecialiseerde instelling als de AIVD.

Rapport: "Alle politieke partijen die in de Tweede Kamer waren vertegenwoordigd, met uitzondering van GroenLinks en later de SP, hebben het Amerikaans-Britse militaire optreden jegens Irak tussen 1991 en februari 2001 ondersteund, ook in gevallen waarin dit optreden niet door de Veiligheidsraad was goedgekeurd. De verschillende Nederlandse kabinetten van uiteenlopende politieke samenstelling in die periode deden dit eveneens, zij het dat zich bij de operatie Dessert Fox eind 1998 enkele dissidente stemmen in de Ministerraad deden horen. Opmerkelijk is de afwezigheid van openbaar protest."

De conclusies van het Rapport zijn duidelijk, Nederland is voorgelogen door onze regeringen, een meerderheid heeft zich daarbij neergelegd. De Majesteit ontving Bush hartelijk in 2005. Pas toen de catastrofe in Irak meer dan duidelijk werd, keerden ook de media zich tegen Bush.

Bush beatrix

Dit is een vernietigend rapport voor heel Nederland. Reden temeer om in de toekomst voorzichtiger te zijn, zeker wat betreft Afghanistan en Iran.

Haaretz: "A top U.S. commander on Sunday countered Israeli claims that Iran had constructed its nuclear facilities to be resistant to attack.
Gen. David Petraeus, head of U.S. Central Command, told CNN's Christine Amanpour that Washington had developed a contingency plan for dealing with Iran's contentious nuclear program."

Dit is het 'contingency plan':

NRC: "Bom doodt Iraanse nucleaire geleerde."

Welke geheime dienst hiervoor verantwoordelijk was, doet niet terzake. Feit is dat dit soort dingen gebeuren met bepaalde bedoelingen. Net als dit:

TheBulletin: "The firm responsible for securing the flight from Amsterdam to Detroit, Mich., in which a recent failed terrorist attack took place was an Israeli company called ICTS."

Waarmee ik alleen maar wil zeggen dat alle oorlogen en geweld gerechtvaardigd moeten worden om acceptabel te lijken voor het volk. Wij worden dagelijks voorgelogen door onze regeringen waar ook ter wereld. Je kan je afvragen of er dan nog sprake kan zijn van democratie. De parlementaire democratie werkt niet zoals het hoort in Nederland.

Sneeuwruimen

Terwijl Mei Li Vos (PvdA) met haar snoezige snuitje meteen Thomas Hobbes uit de kast haalt om het sneeuwruimen als metafoor te stellen voor burgerschap of het ontbreken ervan - het is niet helemaal duidelijk - schoffelt Wim de Bie Balkenende's stoep aan met een ijzige precisie. Hij heeft helemaal gelijk. Daar heeft hij Hobbes niet voor nodig, hoewel ik toch even aan Calvin en Hobbes moest denken.

Het is gevaarlijker te lopen op een schoongemaakte stoep, want altijd blijft er een dun, glad laagje sneeuw over, meestal ijs, waarover je heel voorzichtig moet lopen, terwijl je in de volle sneeuw met gepaste schoenen met diepe ribbels onder de zool veel meer grip hebt op de ondergrond. Bovendien is het zachter vallen in sneeuw dan op harde tegels. En sneeuw knarst ook zo lekker.


De toekomst van Amsterdam

Adam

Binnen30Minuten: "Wees snel en denk mee over de toekomst van Amsterdam nu het nog kan.
De derde en laatste ronde van de campagne op www.binnen30minuten.nl loopt af op 22 januari 2010. Dat is de laatste dag waarop je nog reacties kunt plaatsen op de site. Daarna neemt het College van B&W een besluit."

Maarten van Poelgeest heeft grootse plannen voor Amsterdam, hij wil metropolisering, dat wil zeggen een aanzuigende concentratie van mensen in één stad, een middelpunt van een regio op politiek, wetenschappelijk, cultureel en sociaal niveau.

Volkskrant: "In 2020 is de voormalige GroenLinks-leider Paul Rosenmöller (dan 63 jaar) bezig aan zijn tweede termijn als burgemeester van Amsterdam. Het Paleis op de Dam is teruggegeven aan het volk en fungeert weer als stadhuis. Langs de zonzijde van het IJ kronkelt een kilometers lange houten steiger, ‘het balkon van Noord’. De elektrische scooter heeft de auto goeddeels uit de stad verdreven.

De Amsterdamse aanvoerder van GroenLinks en wethouder ruimtelijke ordening, Maarten van Poelgeest (44), laat zijn fantasie de vrije loop in Meer Amsterdam. Het boekje – een opmaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart ..."

Het idee om het Paleis op de Dam terug te geven aan het volk en er iets zinnigs mee te doen komt van Aat Veldhoen. Het Paleis is rijkseigendom en De Majesteit betaalt er volgens mij niets voor. Gezien de bezuinigingen moet de gemeenteraad naar mogelijkheden zoeken om deze kostenpost rendabel te maken.


Van Poelgeest wil activiteiten aantrekken, dat betekent ook meer verkeer. Zijn idee om met de zeppelin naar Parijs te reizen is leuk, maar dat is alles. Nederland is ontzettend traag geweest met de HSL en zelfs dat is nog niet helemaal in orde. Allerlei projecten worden opgestart, maar de uitvoering is belabberd. De Noord-Zuidlijn brengt Amsterdam tot de bedelstaf en het enige plan dat werkbaar is, de metrotram van de SP is onbespreekbaar voor de raad. Ook Nelly Frijda is tegen het verder afbouwen van een ondergrondse NZ-lijn. Maar de raad wil zijn ambities doordrukken. Ondertussen moet er bezuinigd worden op essentiële punten waar we later nog meer over zullen horen.

Ambitie genoeg, maar het schort aan realiteitszin. Een autoluw Amsterdam is een ideaal en een noodzaak, maar ver zijn we nog niet opgeschoten. De Randstad is een van de meest vervuilde plekken in Europa. En met daktuintjes, kunstgras, en postzegelparkjes komen we er niet. Bovendien kent Nederland een invloedrijke automaffia, een anti-sociale laag van vrije jongens en ondernemers die morren als ze 5 cent per liter benzine meer moeten betalen voor het milieu en een hekel hebben aan alles wat groen is. Dus het ligt zeker niet alleen aan Van Poelgeest dat het zo slecht gesteld is met het milieu in Amsterdam. Hij doet zijn best, maar het kan beter. En het initiatief van Binnen30Minuten is geen echte inspraak.

In 2008 is de Groene Rekenkamer opgericht, een vereniging van vakidioten die natuur haten en alles voor de economie over hebben; ze zullen wel een flink aandelenpakket in hun bezit hebben en alles eraan doen om de waarde daarvan niet te laten ondermijnen door milieu en natuur. Ook het kabinet, met name Balkenende, doet zijn duit in het zakje. Je kan gerust spreken van een anti-natuur maffia. Nederland heeft al zo goed als geen natuur meer, en als we ons land vergelijken met de ons omringende landen is Nederland het allerarmste land aan natuur.

Van essentieel belang voor een autoluwe stad is goed en betaalbaar openbaar vervoer. GroenLinks zal moeten samenwerken met alle andere linkse partijen om dit voor mekaar te krijgen. Alleen een groen Amsterdam, met groene scheggen en grote groene parken, is een leefbaar Amsterdam. Naar een vervuilde stad kun je mensen niet aantrekken.
pineWHT

If monks had macs

IfMonksHadMacs

Voor wie vaker dan gewoonlijk thuis zit nu met de moeilijke weersomstandigheden, of met gekneusde of gebroken ribben tot rust gedwongen is, is er een leuk applicatietje, If monks had macs.

Het dateert van 1988, maar is nu weer op het internet gezet om gratis te downloaden. Het bevat een aantal boeken, een spel, kunst en geschiedenis, multimediaal dus. Voor de Renaissance-man of -vrouw.

Tidbits: "I'm not sure whether this counts as software, a game, a multimedia experience, a book, or nostalgia."
De verschillende downloadmogelijkheden staan op de TidBITS link. Hier is het ook te krijgen (het is wel druk daar).

If Monks had Macs en Killing Time is zelfs voor Windows beschikbaar. KT is echt een leuk kaartspel, wel enigszins verslavend. Geluk en handigheid spelen allebei een rol. Killing time without injuring eternity.

killingtime

De Machiavelli der Nederlanden

Jan Peter Balkenende, de Harry Potter look-alike, metamorfoseert nu in de Machiavelli der Nederlanden. Voor velen zal hij meer lijken op Gregor Samsa's metamorfose in een reusachtige kever (Kafka - Die Verwandlung).

Balkenende-potter

Volkskrant: "Premier Balkenende heeft afgelopen zomer bij voorzitter Barroso van de Europese Commissie tevergeefs aangedrongen op afzwakking van het Europese natuurbeschermingsbeleid, Natura 2000. In een scherpe reactie weersprak Barroso de vrees van Balkenende dat Natura 2000 schade toebrengt aan economische activiteiten.

Dat blijkt uit een vertrouwelijke briefwisseling tussen Balkenende en Barroso die in het bezit is van de Volkskrant. Het pleidooi van Balkenende is opmerkelijk omdat Nederland een voortrekkersrol speelde bij Natura 2000. CDA-minister Verburg van Natuur wist ervan, PvdA-minister Cramer van Milieu niet. ‘Het is niet met ons afgestemd’, zegt haar woordvoerder.

In zijn brief keert Balkenende zich vooral tegen het voorzorgbeginsel, een kernelement van Natura 2000. Dat bepaalt dat economische activiteiten in waardevolle natuurgebieden niet worden toegestaan als planten- en diersoorten daar onder te lijden hebben. Natura 2000 is het belangrijkste instrument van de EU om het verlies van biodiversiteit te stoppen."

Wat een achterbakse, manipulerende VOC potentaat is die Balkenende toch! Intussen doet hij er alles aan om het groen ondergeschikt te maken aan vermeende economische belangen in Nederland en gemaakte afspraken te ontduiken.

SCOnline: "Per 2011 snellere infrastructurele besluitvorming

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van de ministers Eurlings (V&W) en Cramer (VROM) om de Tracéwet zo te wijzigen dat de besluitvorming ‘sneller en kwalitatief beter’ wordt.

De bewindslieden hopen daarmee de doorlooptijd van besluitvorming over infrastructuur te halveren. Het voorstel, dat naar verwachting per 2011 in werking treedt, voorziet in duidelijke beslismomenten in het besluitvormingsproces bij de start en bij de definitieve keuze voor het uiteindelijke voorkeursalternatief. Zo moeten alle belanghebbenden in een project aan de verkenningsfase deelnemen om al vroeg meer en betere beslisinformatie te verkrijgen. Dit verkleint de kans op nieuwe zienswijzen in een later stadium.

Ook zijn de mogelijkheden voor overheden om in beroep te gaan tegen een tracébesluit ingeperkt. Tot slot voorziet het wetsvoorstel in een opleveringstoets na afloop van het project. Deze toets controleert de normen voor luchtkwaliteit, geluidhinder en natuur en geeft indien nodig te nemen maatregelen."

Het ziet ernaar uit dat de opleveringstoets voor luchtkwaliteit, geluidshinder en natuur een wassen neus zal zijn. Meestal worden de normen bijgesteld om voor een toets te slagen. Nederland wordt één grote betonwoestijn. Navigare necesse est, vivere non est necesse.

De kinderen van Afghanistan

Is het nodig om daar nu over te bloggen, over de kinderen van Afghanistan? Zo ver hiervandaan? Ik vind van wel, ons land is tenslotte mede verantwoordelijk voor de ellende daar. Een verbetering is niet in zicht, integendeel. De aanwezigheid van Nederlandse troepen houdt mede het geweld in stand. Dus wordt het tijd om onze militairen terug te trekken. Dat kan Obama ertoe aanzetten om een exit strategie te bedenken zodat de oorlogssituatie na verloop van tijd verdwijnt.

Attiullah
De 7-jarige Attiullah - in de rug geschoten door VS troepen 

De kleine Attiullah kwam er nog redelijk goed vanaf, hij leeft nog. Zoveel anderen haalden het niet. Onze troepen schieten niet alleen op onze eigen soldaten, maar ook de civiele bevolking heeft te lijden van onverantwoorde beschietingen.

RAWA: "The outgoing year was the deadliest year for Afghan children since the ouster of the Taliban regime in late 2001, a human rights watchdog said here on Wednesday. More than 1,050 children under 18 years of age were killed in suicide attacks, air strikes, improvised explosive device blasts and crossfire between warring parties in 2009, the organisation said.

In a detailed report released today, the Afghanistan Rights Monitor (ARM) alleged children were recruited for military purposes, harassed, sexually exploited and detained illegally. They were deliberately deprived of access to basic rights such as education and health by Taliban insurgents, pro-government forces and other armed groups, the group added."

Save The Children: "In Afghanistan today,
• One of every four children dies before his or her fifth birthday
• There are an estimated 10 million land mines – the equivalent of roughly one for every child
• Only 10 percent of pregnant women receive maternal health care
• One in five children is born in a refugee camp
• Only 3 percent of girls, and 39 percent of boys, are enrolled in school
• 50,000 children are working on the streets of the capital, Kabul"

Dus van 'opbouw' is geen sprake geweest. De buitenlandse aanwezigheid in Afghanistan is een triest fiasco.

VrijNederland: "De Nederlandse missie in Uruzgan betaalt maandelijks tonnen aan beschermingsgeld aan krijgsheer Mathiullah Khan. Dat blijkt uit onderzoek van Bette Dam voor Radio Nederland Wereldomroep en van het weekblad Vrij Nederland.
Mathiullah wordt door Nederland gezien als een notoire schender van mensenrechten.
Mathiullah duldt geen concurrentie op ‘zijn route’ zo bleek de afgelopen tijd. Toen Supreme – de leverancier van voedsel – een half jaar geleden zelf een konvooi wilde organiseren om onder de hoge kosten uit te komen, werden ze tegengehouden door Mathiullah Khan. En toen de Nederlanders in de zomer van dit jaar twee konvooien zelf beschermden, kwam het tot ernstige schermutselingen met onbekenden. Hierbij vielen zeven Nederlandse gewonden. Hoewel Defensie niet wil bevestigen dat Mathiullah achter de hinderlagen zat, is het voor ingewijden in en rond Kamp Holland vrijwel zeker dat het Mathiullah’s mannen waren."

Ook het aantal slachtoffers bij de westerse troepen neemt drastisch toe.

Newsweek: "After spending years and hundreds of millions of dollars trying to eradicate the fields of poppies that produce opium in Afghanistan, the United States suddenly announced in June that, in the words of special Af-Pak envoy Richard Holbrooke, 'eradication is a waste of money'."

Als je ziet dat wat je doet een averechts effect heeft, dan zoek je een andere oplossing. Balkenende moet zijn slaafse houding tegenover de Amerikanen opzij zetten. In augustus 2010 moet Nederland weg uit Afghanistan.

Yes We Scan

Yes we scan

DePers: "‘Nee, tussen de aanslag en de aankondiging op 4 januari hebben we niet serieus naar andere alternatieven gekeken.’ Schiphol is helder waarom het zestig bodyscanners bestelt die volgens experts niet voldoen."

Karin Spaink: "Nu kunnen we gaan jammeren van privacy en naakt worden gezien enzo, maar dat raakt niet het hart van de zaak. Onze privacy zijn we allang kwijt, zeker als het om vliegen gaat. Protesteren tegen een nog wantrouwender en vernederender bejegening van onschuldige passagiers haalt niks uit. De crux is dat morgen, of volgende maand, iemand ook deze nieuwe maatregel omzeilt: dan neemt een terrorist weer een vliegtuig.

... of we spuiten iedereen die per vliegtuig wil reizen bij de douane in een tijdelijk coma, kleden ze uit, onderzoeken al hun lichaamsin- en uitgangen, stapelen ze in bomvrije compartimenten in het vliegtuig, en maken ze pas wakker als ze ’s anderenlands door de douane heen zijn. Want daar stevenen we op af: levende, denkende mensen verschepen is een veiligheidsrisico."

Borowitz Report: "In what some in the White House are calling a "win/win" solution to the nation's airport security and health care reform problems, starting next month U.S. airports will begin conducting full body scans that will double as annual physical checkups.

The President added that instituting the body scan/checkup could ward off some terrorists right from the start, "because a lot of them will balk at the $25 co-pay."

But according to Davis Logsdon, who studies terrorism and health care reform at the University of Minnesota, the body scans may attract more terrorists than they deter: "If there's one complaint that terrorists have about al-Qaeda it's that they have lousy benefits.""

Perfectly Safe
Klik op het plaatje voor de animatie

Scan as scan can.

Kleur met groen

Programma Groen en Blauw: "Het project ‘Kleur met Groen’ zal over de gehele periode van dit Programma lopen. Elk jaar wordt er geïnvesteerd in een specifiek groen thema om de woongebieden groen te maken. Een voorbeeld is het project ‘Bloesem in de Bijlmer’ waarmee meer kleur aan het stadsdeel gegeven wordt. Voor ideeën kunnen bewoners worden betrokken. Het project loopt van 2010-2020."

In een klankbordgroep zijn mogelijke locaties en eventuele invulling van deze locaties besproken. "Genoemde locaties waren: winkelcentrum Gein en omgeving metro, Maria snelplantsoen toegang van wijken (b.v. Holendrecht oost) en van Zuidoost, natuurspeeltuin Gein 3, de dreven randen weiden Gaasperdam en het wethouder de Vriesplantsoen. Ideeën voor de invulling waren onder andere bloei en bloesem, herfst kleuren, vlinderstruiken, voorstellen voor inheemse beplanting en bloeiende bermen. Andere suggesties waren educatie, goed beheer, nutstuinen, flora en fauna, eetbaar groen en bankjes voor ouderen.

De doelstelling van het project is een versnelde uitvoering van het project kleur met groen. Kleur met groen is bedoeld om extra kleur en groen in de woongebieden te realiseren. Om de doelstellingen te realiseren hebben wij 2 locaties gekozen die wij, naar onze verwachting, binnen de gestelde termijn (dit plantseizoen) en budget kunnen uitvoeren. Deze locaties zijn het Wethouder de Vriesplantsoen en de toegangsweg tot Holendrecht oost (Maldenhof).

Op de 2 locaties die wij verder hebben uitgewerkt hebben we ons geconcentreerd op bloei en herfstkleuren."

Maldenhof
maldenh
Maldenhof

WethdeVriesplantsoen
wethdevrpl
Wethouder de Vriesplantsoen

Acers hebben prachtige herfstkleuren. Het Wethouder de Vriesplantsoen zal er zeker van opknappen. Laten we hopen dat er nog meer plekken aan de beurt komen en dat alle eerder gekapte bomen vervangen worden. Het blijkt dat in het geval van Maldenhof er al veel bomen gekapt waren voor bekabeling en leidingen. 

Wim de Bie als NMC

VPRO: "Wim de Bie is vandaag officieel benoemd tot Nationale Mental Coach. De overkoepelende brancheorganisatie FCN (Federatie van Coaches in Nederland) heeft Wim de Bie gevraagd de nieuwe functie een jaar lang te bekleden.
De Nationale Mental Coach zal gedurende een jaar vanuit een volstrekt onafhankelijke, kritische opstelling adviezen geven aan mensen en instellingen die werkzaam zijn op de meest uiteenlopende terreinen binnen onze samenleving.
Wim de Bie zal zich met behulp van de digitale Nieuwe Media en via diverse platforms, zoals Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn, richten tot hen die de weg zijn kwijtgeraakt in de complexe samenleving anno 2010. De website www.wimdebie.nl biedt steun en advies in verschillende categorieën, voor afscheid en vaarwel, voor genezing en herstel en voor ironie en tegenspel."


Wim de Bie gaat mentaal. Of moet ik zeggen 'Wim de Bie goes mental'? Het is tijd dat Nederland weer eens stevig onder handen genomen wordt. Coaching, coaxing, en decloaking, zou ik zeggen. Bie heeft een missie, een doel, een werkwijze, een helpdesk en een federatie, of zoiets. Nederland is nu Klaar voor de Krisis. Zet 'm op, Wim! Je bent geaggregeerd in mijn rss reader, gesubscribed in YouTube en geblogged (of is het geblogd?) bij dezen. Getwitter gaat me toch een beetje te ver.

Nederland heeft in elk geval taalkundig advies nodig over de verengelsing van onze taal (mijn moeder zei altijd 'veringelisering'). Neem nu dit dictee:

De juiste spelling staat hier. Maar het blijft een heikel punt voor iemand als ik die het nog steeds bij 'pannekoeken' houdt.
"Vanmorgen was het echter hommeles: hij bleef maar hannesen met zijn onlineverbinding. Zijn nog onlangs geüpgradede Applecomputer was al wekenlang niet geüpdatet. Vanmorgen had hij nog ge-e-maild, waarbij hij zijn hawaïhemd dragende collega had ge-cc'd. Hoewel deze nog niet had gereplyd, trok een milde glimlach over zijn gelaat toen diens allesbehalve feeërieke verschijning zijn geestesoog passeerde."

Doodgoeie jongens

killing

ZO!Nieuws nummer 1 is uit. Als u het niet in de bus gehad heeft, hier is het ook te downloaden. Er staat een stukje in getiteld 'Hiphopscene tegen geweld', over So so lobi, alleen maar liefde, het benefietconcert ter herinnering aan Ishmael Gumbs, ook bekend als Weezy, doodgeschoten na een onnozel incident in een winkel.

ZO!Nieuws: "Initiatiefnemer Robert Coblijn van BijlmerStyle: 'Het geweld grijpt ons enorm aan. We willen duidelijk maken dat wij niets met geweld te maken willen hebben en laten zien dat hiphop verbroedert.' Met een reeks activiteiten willen de muzikanten en producers geweldloosheid in Zuidoost onder de aandacht brengen. 'We gaan samenwerken met scholen, er komen posters waarin sleutelfiguren de boodschap brengen en er komt een videoclip waarin duidelijk wordt dat hiphop niets van gangsterverheerlijking moet hebben maar juist voor positiviteit staat.'
'Hoop is iets dat we hier nodig hebben. Ik geloof zeker in creativiteit als een positieve kracht. Muziek is een uitlaadklep. Veel rappers schrijven teksten over hun verleden. Daar begint het al mee.'

Om hun boodschap nog meer kracht bij te zetten en de stem van jongeren te vertolken, denken Gikkels en Coblijn aan de komende gemeenteraadsvergaderingen. Zij hebben zich verkiesbaar gesteld met hun partij BijlmerStyle."

Dat is allemaal heel positief, loffelijk zelfs. Dat muziek een uitlaatklep (geen 'uitlaadklep') is, dat staat vast. Shakespeare schreef hierover wijze woorden:

If music be the food of love, play on;
Give me excess of it, that, surfeiting,
The appetite may sicken, and so die.

Maar nu de realiteit. Zembla besteedde een hele uitzending aan De dood van een rapper.

Get Microsoft Silverlight

De toon van de uitzending is neutraal, er wordt gerapporteerd en enkel hier en daar klinkt een lichte toon van kritiek door. Ik vraag me af of dat een goede benadering van het geweldprobleem is. Het komt over als 'het zijn toch allemaal zo'n doodgoeie jongens'. Al jaren worden we overstelpt met commentaar bij incidenten van dezelfde aard; 'hij heeft wel een gestolen auto tegen een boom gereden en daarmee een paar van zijn vrienden de dood in gejaagd, maar het was toch een goeie jongen'. Wordt het niet eens tijd voor wat meer realiteitszin?

In de Zembla uitzending zegt Robert Coblijn van BijlmerStyle letterlijk: "Ik voel me gewoon lekker hier in de buurt. Ook al vind jij het fucked-up of vind heel Nederland het een verdorven plek of een getto, voor mij is het de mooiste plek op de aardkloot, ook al pist iedereen in de trappenhal. Dat maakt mij niks uit."

Als dat de ambitie is van Coblijn dan is dat heel pover, beschamend pover en primitief. Denkt hij dat de doorsnee Surinamer daar van gediend is? Coblijn zwelgt in het gettosfeertje. Als er geen getto is, dan creëert hij het wel. Welten had gelijk als hij het had over een macho-cultuur; het flirten met geweld en criminaliteit zit toch ingebakken in een groot deel van de rapscene.

Ergens in de uitzending wordt de uitdrukking 'door de straat gelouterd' gebruikt. Mijn indruk is dat er niets gelouterd is. Deams, ook een rapper, vertelt dat hij genoeg vrienden verloren heeft door het gangsterleven. Dus het geweld zit vastgebakken in hun eigen wereldje, hun eigen korte lontje. De rapwereld is nog steeds agressief, hun symbolen zijn agressief, hun taalgebruik is agressief. Wat je hoort in rapsongs en interviews is onsamenhangend geneuzel, dingen die meestal meteen tegengesproken worden door de werkelijkheid.

Hier is bijvoorbeeld weer zo'n poging in de goede richting op het BijlmerStyle weblog om huiselijk geweld aan te klagen:


Echt, het is goed bedoeld, maar komt toch verkeerd over. Het bevestigt weer eens het geweld als oplossing, net als de gangsterscene beweert dat je gewapend moet zijn om jezelf te verdedigen. Bovenstaand filmpje zegt precies hetzelfde. Ergens dringt het niet tot hen door dat geweld absoluut onacceptabel is. Je ziet in de clip een jongetje dat zijn agressieve vader(?) doodgestoken heeft. Daarna gaat hij met zijn moeder naar het graf. Een beetje dubieus allemaal. Dat jongetje is net zo fout, eigenlijk meer nog, als die agressieveling. Maar dat schijnt toch niet helemaal door te dringen in de mentaliteit van de rappers.

killingskills

En wat de politieke ambitie van BijlmerStyle betreft, ik verwacht er niet veel van. Ik heb de indruk dat de jongens niet eens weten wat hen te wachten staat, geen vetpot maar hard werken om alle stadsdeelplannen te bestuderen en er een zinnig antwoord op te verzinnen. Ik kijk met heel veel spanning uit naar hun verkiezingsprogramma.

Robert Coblijn in Faqfiles: "Hoe weet je dat jij niet zo'n opportunistische politicus wordt?
'Omdat ik niet een politieke achtergrond heb en ik andere doelstellingen heb. Ik wil Z-O verder brengen, oplossingen aandragen, positiviteit brengen. Ik zou er niets mee winnen om mijn hele doen en laten te veranderen.' Robert is even stil.
'Maar je weet het nooit, misschien flip ik wel als ik een mijoen heb, ben ik opeens weg.'

- Als jullie er eenmaal zitten gaan jullie bullshit lullen en je zakken vullen
'Ik hoop dat ik mijn zakken kan vullen, maar zeker niet door bullshit te lullen.'"

Verandering in de Bijlmer, oplossingen, positiviteit? Vergeet het. Niet met BijlmerStyle. Ze hebben geen idee van wat er echt leeft in hun buurt. Ook de Surinamers zijn het primitivisme beu, zij willen niet langer in een flat wonen waar iedereen in de trappenhal pist. Een groot deel van de rapwereld teert op een slachtofferrol, ze wentelen zich in een fictief wereldje van geweld en criminaliteit. Althans je mag hopen dat het een fictieve wereld is, want een deel van hun vrienden- en kennissenkring zit wel degelijk in een criminele spiraal. Met goede bedoelingen, en ik neem aan dat die er echt zijn in de scene, kom je er echt niet.

Jongens van BijlmerStyle, als jullie echt willen dat er iets verandert zul je jezelf moeten veranderen. Voorlopig zie ik dat niet gebeuren. De signalen laten anders zien. Als de New Negro er eentje is met een breekijzer, dan is dat - om even in Bijlmerstyle te spreken (sorry voor deze literaire excursie in de rapsien) - 'modderfokking dopeheid shit, man'.

newnegrometbreekijzer

Youp is weer beter!

YoupEven had ik de schrik te pakken, maar er is gelukkig niets aan de hand. God is goed, Youp is beter!

NU: "Youp van 't Hek is zondagavond tijdens een etentje in Amsterdam onwel geworden. De 55-jarige cabaretier is afgevoerd naar een ziekenhuis, maar hij mankeert niets."

Oef. Ik dacht nog even dat Youp na de nieuwjaarsconference van Jan Jaap van der Wal een hartverschuiving had gekregen. Je zou voor minder het loodje leggen. Wat was die JJ van der Wal onverteerbaar! Een grote jaap heeft ie wel. Maar voor de rest is hij een arrogant ventje, helemaal niet leuk en orerend als een PvdAer met een overdosis. Het leek alsof hij op verkiezingstournee was, voortdurend van links naar rechts (en vice versa) schuifelend als een peripateticus. Leuren met oliebollen en een glas champagne, dat doe je toch niet! Maar ja, het is wel de ideale manier om je toehoorders de mond te snoeren.

Het zal je maar gebeuren dat je achterblijft zonder Youp maar met een Jan Jaap van der Wal. Wij van de wal in de sloot. Dat was toch even schrikken. Ik miste Youp wel op oudejaarsavond.

De balans

BosHet is tijd om een balans op te maken. We leven tenslotte in een kapitalistische economie waarin alles om geld draait. Maar er zit een flinke deuk in de blinkende carrosserie. Ook het positivodom heeft gefaald. Weet u nog, toen Wouter Bos ons verzekerde dat het allemaal mee zou vallen in Nederland en dat de VS de zwaarste klappen zou krijgen? Nu blijkt dat Nederland net zo getroffen is als andere landen, op sommige punten wel meer. Wij hebben meer te verliezen. Terwijl ik dit schrijf gaat het luchtalarm net af. Deze keer werkt het prima. Maar het gevaar schuilt elders; de luchtvervuiling en de economische afgang gaan onverminderd verder.

Om kort te zijn, ons kapitalistisch systeem heeft gefaald, het is niets anders gebleken dan een gigantisch piramidespel. En aan dat spel deden alle banken mee, ook multinationals, pensioenfondsen etc. Sommige vrije jongens maakten zelfs handig gebruik van de slachtoffers, van de losers, met hun hedge funds. Ook in de natuur heb je de scavengers, de aasgieren, maar die ruimen tenminste afval en verderf op. De banksters en marketeers veroorzaken juist afbraak.

Het bittere in deze hele zaak is dat die aasgieren nog steeds werkzaam zijn en zich hebben verscholen in partijen die zichzelf nog steeds 'socialistisch' durven te noemen. Neem nu Tony Blair, de oorlogsmisdadiger die voor geldelijk gewin oorlogen begint en daar persoonlijk ook van profiteert. En heeft het onze economie ondanks alles toch geholpen? No way, houzee! Integendeel, we gaan steeds verder de dieperik in. Oorlogen kosten ontzettend veel geld (naast de menselijke kosten), betaald door de belastingbetaler natuurlijk, en ten gunste van de multinationals.

tony-blair

TimesOnline: "A Middle Eastern investment fund that pays Tony Blair about £1m a year as an international adviser is in talks to develop one of Iraq’s biggest oilfields.

Mubadala, a United Arab Emirates investment firm, is in negotiations to join a consortium of western oil companies developing the Zubair oilfield in southern Iraq. More than £6 billion of investment is required for the project.

Blair has always insisted that the Iraq conflict was never linked to the country’s vast oil reserves, but he was facing criticism this weekend over his role with Mubadala. The investment firm, which receives 80% of its revenues from oil and gas, intends to build the biggest oil company in the eastern hemisphere."

Laten we eerlijk wezen, het westen, het kapitalisme heeft gefaald, het avondland gaat ten onder, en de enige uitweg die politici zien is een nieuwe vorm van globaal kolonialisme, gesteund door economische oorlogen. Vanzelfsprekend zullen de paranimfen van het kapitalisme dit in alle toonaarden ontkennen, en blijven doorgaan met het verspreiden van hun positieve boodschap. Maar het is al duidelijk dat de burger, de belastingbetaler zal moeten opdraaien voor het falen en de winsten van de rijke nomenclatura.

Voor onze leiders is het parool nu 'pappen en nathouden' en zaak om de kikker (de burger dus) alvast in de pot te stoppen zodat later het vuur aangewakkerd kan worden en hij - de kikker dus - niet door heeft dat hij levend gekookt wordt. Je zult de komende tijd veel positivo's aan het woord horen. Maar ook dat zal onverbiddelijk eroderen. En dan breekt de hel los.

bright-sidedHuffingtonPost: "We try to accentuate the positive and eliminate the negative. We aim for the sunny-side of the street. And we like our glasses half-full, not half-empty. So, how's it working out, America? Things any better? Are we happier campers because we embrace positivity? Well, no, not at all says social critic and essayist Barbara Erhenreich in her new book, 'Bright-Sided'. She calls our endless pursuit of positivity 'mass delusion' which is probably why the book is sub-titled 'How the Relentless Promotion of Positive Thinking has Undermined America'."

Wat negatief is, moet als negatief benoemd worden. De tijd van goedpraten is voorbij. Als onze economie en ideologie niet grondig herzien worden, dan is een gigantische crisis nabij, een echte crisis, niet het dipje dat we nu kennen. Het steunen van insolvente banken en bedrijven door de staat, dus met belastinggeld, kan niet voortgezet worden als banken en multinationals over meer geld en macht beschikken dan de staat en dus een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de staat als het mis gaat. Het geven van spaargeldgaranties door de staat heeft zijn grenzen. Niet alleen is het een totale ommezwaai van de principes van de kapitalistische economie, maar het dreigt ook het maatschappelijk bestel te vernietigen. Indien de economie gebruikt maakt van gemeenschapsgeld, dan moet die economie ook ten dienste staan van de gemeenschap  en de winsten moeten ten gunste komen van de burger. Gebeurt dat niet dan staat ons chaos, anarchie en onderdrukking te wachten. Oorlogen worden gevoerd om economische redenen. Het immigratieprobleem (vooral dat in verband met de islam) is een logisch gevolg van de globalisering, het nieuwe kolonialisme, de oorlogen in Irak en Afghanistan. Met de invoer van goedkope immigranten is ook de aanval op de autochtone burger ingezet, niet zozeer door de immigranten tegenover de autochtonen, maar de captains of industry tegenover alle inwoners, allochtonen en autochtonen. Goedkope arbeidskrachten daar gaat het om. Het scheppen van armoede is een hulpmiddel om een leger van goedkope arbeidskrachten te creëren. Read my lips, de klassenmaatschappij komt terug. With a vengeance, dat het een aard heeft.

ICH: "Financial system stability is largely an illusion created by explicit government guarantees on money markets, commercial paper, TBTF institutions, and toxic assets. (whose real value is still unknown) This is the scaffolding which holds the so-called "free market" upright. (In less PR-oriented societies; it's called “central planning”) Financial markets have become a ward of the state. It's not the integrity of US markets that attracts foreign investors, but the resources of the American taxpayer who has become the de facto guarantor of all Wall Street's speculative bets.

By usurping powers not granted under its charter, the Fed has resuscitated insolvent institutions and helped them continue the transfer of wealth from one class to another. We would argue that the propping up of failed financial institutions (which use a deeply-flawed business model that breaks-down under normal market conditions) so that more wealth can be extracted from working people, does not in-and-of-itself constitute 'economic recovery'."

Om hun macht en geld te behouden wordt op grote schaal gefraudeerd door banken en multinationals. Het casino-kapitalisme tiert nog welig. Er zijn nauwelijks dwingende regels opgelegd om toekomstige crises te verhinderen.

Volkskrant: "De curatoren van het failliete autobedrijf Kroymans verdenken een internationaal banksyndicaat [waaronder ABN Amro, ING, Fortis en de Rabobank], waarbij ook Nederlandse banken zijn aangesloten, betrokken te zijn bij een frauduleuze aandelentransactie."

GlobalEuropeAnticipationBulletin: "The Vatican Bank is under investigation for alleged involvement in a money-laundering scheme using accounts at one of Italy’s largest banks, according to a weekly investigative magazine."

De oplossingen die hier en daar opduiken zijn hoogstens tijdelijke lapmiddeltjes:

Bloomberg: "The dollar’s role in international trade should be reduced by establishing a new currency to protect emerging markets from the “confidence game” of financial speculation, the United Nations said."

FEDZerohedge: "Are Federal Reserve and U.S. Government Rigging Stock Market?  We Have No Evidence They Are, but They Could Be.  We Do Not Know Source of Money That Pushed Market Cap Up $6+ Trillion since Mid-March.

If the money to boost stock prices did not come from the traditional players, it had to have come from somewhere else. We do not know where all the money has come from.  What we do know is that the U.S. government has spent hundreds of billions of dollars to support the auto industry, the housing market, and the banks and brokers.  Why not support the stock market as well?"

ICH: "The problem is, no steps have been taken to prevent a similar catastrophe from occurring in the future. The same lethal debt-instruments that triggered the crisis are in play today; over $1 trillion in toxic assets still remain on the banks balance sheets, and nothing has been done to reduce financial sector debt. In fact, according to the Fed, total debt for the financial sector was $16.5 trillion in the second quarter 2009, the same as it was a year earlier. Nothing has changed.

Financial institutions are re-levering and taking on greater risks knowing that the government will bail them out if they get into trouble. At the same time, the Fed's lending programs have kept markets from fully-correcting by keeping asset prices artificially high. This has helped the banks to conceal their losses and appear healthier than they really are. The question is; how long can the charade go on before something gives?

Policymakers seem to believe that blanket government guarantees and stock market manipulation are enough to forestall another disaster. But critics think that a day of reckoning is fast approaching."

AlterNet: "The great unwinding of the financial sector showed that the smartest mathematical minds on the planet, backed by some of the deepest pockets, had not built a sleek engine of permanent prosperity but a clown car of trades, swaps and double dares that, inevitably, fell to bits. The recession has not come from a deficit of economic knowledge, but from too much of a particular kind, a surfeit of the spirit of capitalism. The dazzle of free markets has blinded us to other ways of seeing the world.

Anyone concerned with democracy should be worried that the seam between Wall Street and the government is almost invisible. 

One thing is clear: The thinking that got us into this mess is unlikely to rescue us."

debt scenario2

Telegraph: "Société Générale has advised clients to be ready for a possible "global economic collapse" over the next two years, mapping a strategy of defensive investments to avoid wealth destruction.
In a report entitled "Worst-case debt scenario", the bank's asset team said state rescue packages over the last year have merely transferred private liabilities onto sagging sovereign shoulders, creating a fresh set of problems."

"Central bank and government intervention has shifted the debt burden from financial institutions to governments in a drive to quell the financial crisis and revive an ailing global economy, provoking an explosion in public debt. The resulting huge liquidity injections left the markets with little alternative but to rally!

These unprecedented levels of government debt also coincide with high liabilities linked to demographic transition due to population ageing. The consequence is that government spending in developed economies cannot last forever and high public debt looks entirely unsustainable in the long run."

Maar de Société Générale hoort bij de wereld die ons in de crisis heeft gestort. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de crisis welbewust is gecreëerd. Bij een hoge staatsschuld moet er bezuinigd worden, op sociale voorzieningen onder andere. En daar heb je de casino-kapitalisten weer, die willen de staat zo klein mogelijk houden, een staat die enkel in dienst staat van de banken en grote ondernemingen. En dat is wat we in toenemende mate nu meemaken. Het roof-kapitalisme.

Wat ziet de SG als mogelijkheden om de staatsschuld te verminderen in hun rapport?
- verhogen van de belastingen
- privatiseren
- bezuinigingen
- muntdevaluaties

Dacht ik het niet. De burger zal moeten betalen voor het hooghouden van de winsten van de banken en multinationals. Het komt neer op de herinvoering van een klassenmaatschappij. Onze gezondheidszorg ging al grondig op de schop, onze infrastructuur is kapotgeprivatiseerd, we zijn al kapotbezuinigd. Maar het aantal rijken neemt toe. En het aantal armen navenant.

Een andere mogelijkheid die de SG ziet is het faillissement van staten. Hun redenering daarbij is dat de staat zelf geen wettelijke consequenties zou ondervinden hiervan.

"Although it is the last survival option in the bag, sovereign borrowers may have to default; and could do so with limited strings attached as they are not subject to bankruptcy courts in their own jurisdiction, and would hence avoid legal consequences. One example is North Korea, which in 1987 defaulted on some of its government bonds and loans. In such cases, the defaulting country and the creditor are more likely to renegotiate the interest rate, length of the loan, or the principal payments. During the 1998 Russian financial crisis, Russia defaulted on its internal debt, but did not default on its external Eurobonds."

Met IJsland zitten we al dicht bij de realisering van een staatsfailliet. En dat alles veroorzaakt door één bank, Icesave.

Maar het kan nog bonter: "The perils of inflation are widely known, but a reasonable dose could help evacuate excessive debt, and be a quick fix for unemployment."

Dus de meeste 'oplossingen' zullen pijnlijk zijn, niet voor de banken, maar voor de burger. 't Is maar dat u het weet. En voorlopig verandert er hoegenaamd niets in onze economie. De oude schurken gaan gewoon door op de oude voet met hun vernietigend werk. Want het werkt namelijk in hun voordeel.

Het mannetje van UPC

Het mannetje van UPC, kent u die uitdrukking? Hij bestaat echt. Waarschijnlijk heeft hij moeite met lezen en schrijven – misschien is hij zelfs blind, want het mannetje van UPC reageert op klachten enkel met de mededeling dat alles in orde is in de beste van alle mogelijke werelden. Je kan drie, vier klachten insturen, maar het mannetje van UPC is onverstoorbaar. Hij doet niets aan de klachten, integendeel, waar mogelijk zal hij represailles nemen en de problemen nog verergeren. Want ja, wie klaagt verdient geschoffeerd te worden. Binnenkort kunt u in het kader van de bezuinigingen bij UPC verwachten dat uw beeld op meerdere kanalen ingekort wordt. Zoals hier: de bunkervisie.

UPC

Een gezicht hoort bij UPC breder dan lang te zijn. Voortaan geen lange gezichten meer bij UPC, maar een platte kop. Dat het anders kan bleek op 1 januari toen de beeldverhouding ineens wel goed was op kanaal TCM. Toen zal er wel een invaller achter de knoppen gezeten hebben, die wel ogen in zijn kop had.
Maar ja, UPC heeft een monopolie, dus ze kunnen doen wat ze willen. En goed personeel is duur. Dus ze moeten het doen met ongeschoolden.
Er moet dringend een concurrerende kabeltv-leverancier komen. De klachten over UPC zijn legio.

Een nieuw begin

owl

Eigenlijk wil ik nu wat rust nemen na alle voorbije enerverende dagen. Ik was wel van plan om te bloggen over het vuurwerk, maar Marc Chavannes nam me de woorden en de links uit de mond en het net, dus hier is een uittreksel uit zijn commentaar, hij schrijft een stuk beter dan ik (lees zijn stukje compleet via de link hieronder):

chavannesMarc Chavannes: "Jaarwisseling rustiger dan vorig jaar. 7 miljoen schade, volgens eerste schatting verzekeraars. Niet rustig maar beheersbaar. Duizenden kilo’s vuurwerk in beslag genomen. 871 brandstichtingen, volgens binnenlandse zaken. 138 keer geweld tegen politie, brandweer en ambulancemensen. In Rotterdam voorlopig 24 mensen blind aan één oog.
Jan Jaap van de Wal en vanavond Freek de Jonge. Voor anderen 24 uur een grimmige vrijstaat. Brandstapels, jongens en mannen met explosieven in de blik, een vuurkracht om de Talibaan mee op de vlucht te jagen. Waar mogelijk ingezet tegen de eigen politie.
De Groningse econoom Benn Bergmann berekende voor Staakt het Vuren de totale Oud&Nieuw-schade in Nederland op 1 miljard euro. Daarin zijn meegerekend alle medische kosten, de vernielingen, de blijvende arbeidsongeschiktheid van de ongelukkigsten.
Een verbod op particulier vuurwerk een goed idee? Natuurlijk. In veel landen wordt op monumentale plekken een prachtig groot vuurwerk voor iedereen gebouwd. Feest zonder veldslag. Wie er niet bij kan zijn ziet het op de televisie.
Onze krankzinnige afkeer van de overheid maakt dat we allemaal zelf moeten knallen en ieder jaar ogen en oren er af blazen."
[P.S.: Wat een afgang die JJ van de Wal, zeg!]

GeenCommentaar: "Een groot deel van de slachtoffers van vuurwerk is omstander."

fireworks3Beter kan ik het niet zeggen. Vuurwerk georganiseerd per buurt door specialisten. Mensen kunnen hun siervuurwerk inleveren (knallers en bommen zijn uit) en hun naam wordt dan omgeroepen bij het afsteken, net als een butler het bezoek aankondigt. Zoiets. Veel minder slachtoffers, veel minder lucht- en grondvervuiling, meer plezier.

Want het is toch raar dat net als we mekaar het beste toewensen, sommige mensen er alles aan doen om het van begin af aan voor henzelf en anderen te verpesten. Dat raakt kant noch wal. En die oliebollen zijn ook al niet gezond.

Parool: "Ruim 25.000 mensen zijn het nieuwe jaar begonnen met een duik in het koude water."
Hoevelen hiervan een dag later ziek in bed liggen wordt nooit vermeld.

Hier nog een paar dingen waar we acuut mee moeten ophouden, fusies in de gezondheidszorg en de privatiseringen:

Volkskrant: "Ziekenhuisfusies leiden tot hogere prijzen. Patiënten blijken niet te gaan reizen naar een concurrerend, goedkoper ziekenhuis. Daardoor kunnen fusieziekenhuizen zich regionaal als monopolist gedragen en de prijzen verhogen."

Parool: "Een overheid op afstand is ook niet alles. De overheveling van belangrijke pijlers van de publieke sector naar de private sector toont dat aan. Als voorbeelden gelden volkshuisvesting, de NS, het openbaar onderwijs, de energiesector, en de taxi's.
Dit stelde burgemeester Job Cohen vrijdagavond in zijn toespraak op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Amsterdam in het Concertgebouw. ''De vraag vanuit Amsterdam om veel meer zeggenschap over het taxivervoer te krijgen is er niet voor niets.''

Het wordt tijd dat de PvdA bij zinnen komt. Greep op de wooncorporaties, zeker, maar die grote bouwprojecten voor de rijken in tijden van crisis zijn schadelijk voor stad en inwoners.

marijuana

Minister Cramer is bang dat de VS ons links inhaalt. Op sommige punten, inderdaad. Wat het drugsbeleid betreft gaat Nederland flink achteruit.
AlterNet: "Many adults in the United States are willing to legalize marijuana, according to a poll by Angus Reid Public Opinion. 53 per cent of respondents support this notion."

En dit wil ik u niet onthouden, rechtstreeks uit het weblog van Els Verdonk van stadsdeel Zuidoost:
Els Verdonk: "Verbazingwekkend om te zien hoe druk iedereen zich maakt. Het lijkt wel alsof er op 1 januari geen nieuw jaar begint. En dat is raar. Want als er echt geen nieuw jaar komt, hoeven we ons niet zo druk te maken. En als er wel een nieuw jaar komt, hoeven we ons ook al niet zo druk te maken...Ondertussen rennen we maar door. Ik moet eerlijk bekennen, ik doe net zo hard mee."

Het kan zijn dat ik nog enigszins onder invloed ben van de spirituosa van de voorbije dagen, maar wat Els hier uitkraamt is behoorlijk ludiek (of Els was al vóór de kerst aan de drank). Wat Els zegt slaat als een tiet op een stoeprand, om eens een Amsterdamse uitdrukking te gebruiken. Mijn bewondering - maar niet heus (of is het verbazing?) - gaat uit naar mensen als Verdonk die zich als bezige bijtjes dag in dag uit uitsloven om de meest wonderlijke projecten te promoten tegen de stroming en de tijd in. Els maakt zich veel te druk om zinloze zaken. Ik gun haar in maart een rustiger toekomst.

Waar we voor moeten waken dit jaar is een vals optimisme, dat van de positivo's die alles stuk maken (ook het groen!) en elke echte verbetering de grond in boren met hun acceptatie van onacceptabele situaties. Wat we nodig hebben is realiteitszin. Samenleven, begrip, respect en verantwoording. Amen.

AlterNet: Why Fake Optimism Is the Worst Way to Deal with Life's Problems

"Barbara Ehrenreich takes a long, comprehensive look at positive thinking in her most recent book, Bright Sided: How the Relentless Promotion of Positive Thinking Has Undermined America

Dr. John Sharp, a neuropsychiatrist who teaches at Harvard and UCLA and whose forthcoming book, The Emotional Calendar is due out next year, says that while being positive has value, "you can't deny the stress you're under or the reality and think you're doing yourself a favor." Real change starts with acceptance. Once that's taken place Dr. Sharp recommends a technique called PERL, an acronym that stands for Partnership, Empathy, Respect and Legitimization."

Er is een nieuwe site in ontwikkeling: Verbeter de buurt.

2010

2010 is een mooi getal. De nieuwjaarsviering lijkt overal vrij goed verlopen te zijn, zonder al te zware incidenten. In Geindriedorp zag ik één politieauto langskomen, zonder sirenes weliswaar. Ik vind dat de viering in Gein steeds leuker wordt. De mensen gaan meestal naar de pleintjes om hun vuurwerk te ontsteken en dat scheelt een hoop ellende voor huisdieren en autos. Dat is zeker een gunstige ontwikkeling. De voorkeur gaat ook steeds meer uit naar siervuurwerk. Daar kan iedereen van genieten. Het valt ook erg mee dit jaar met de lucht- en straatvervuiling. Mijn buurman heeft vanmiddag zijn auto staan schoonmaken. Elk zijn meug. Nederland heeft zijn jaarlijkse bijdrage aan de Chinese economie weer geleverd. Nu maar hopen dat 2010 voor ieder een goed jaar wordt.


© 2009