Weblog Archive augustus 2010

Dode vissen en ander ongevoeg

Verleden vrijdag had ik gemeld dat er dode vissen in de Wilnisgracht dreven. Vandaag zag ik er weer twee. Ik neem aan dat dit nieuwe sterfgevallen zijn, anders zou Waternet zijn opruimwerk niet goed gedaan hebben. Het ziet ernaar uit dat zuurstofgebrek de oorzaak is. Men zal dus meer moeten doen om de grachten weer gezond te krijgen. Maar er is blijkbaar geld genoeg om het gras te maaien zelfs als dat niet nodig is en als daardoor voetpaden en fietspaden vol maaiafval komen te liggen dat nooit weggehaald wordt door de reinigingsdienst. Een veldje dat vol stond met bloemen die net boven het gras uitkwamen hebben ze toch gemaaid. Dat was echt nergens voor nodig. Als je het nog een maand had laten groeien was het nog veel mooier geweest. Nu heb je enkel een hondenpoepplek. Veel gevoel voor planten en esthetiek hebben de maaiers (en hun opdrachtgevers) niet. Ze doen wat hen opgedragen wordt door bureaucraten. Ordnung muß sein! Als je gras maar goed zit. Dan mogen de vissen en de bloemen gerust stikken, denkt het exterminatieteam. Idioten!


Nieuwe boeken

nothombHet is weer de tijd dat nieuwe boeken uitkomen, tenminste die van schrijvers die ik volg d.w.z. aanschaf. Haruki Murakami heeft kortgeleden deel 3 van 1Q84 gepubliceerd, in het Japans; de Nederlandse vertaling laat nog een paar maanden op zich wachten. Andere schrijvers die met hun (dus ook onze) wereld in het reine proberen te komen zijn Paul Auster, Michel Houellebecq en Amélie Nothomb.

Nothomb en Auster publiceren met de regelmatig van de klok elk jaar één nieuwe roman. Houellebecq en Murakami zijn wat chaotischer. Het zijn allen pittige schrijvers. Nothomb zie ik als een moderne (vrouwelijke) Socrates, scherp en indringend. Auster is de Amerikaanse intellectueel die in een trefzekere stijl zonder opsmuk in het persoonlijke leven doordringt.
houellebecqHouellebecq ... wel, Houellebecq is Houellebecq. Voordat zijn nieuwste boek 'La Carte et le Territoire' is verschenen (volgende week komt het uit), heeft Tahar ben Jelloun al een negatieve reactie gepubliceerd in La Repubblica: Il caso Houellebecq, in het Italiaans, wellicht om niet al te direct in het Frans de al genoeg door critici geplaagde Houellebecq aan te vallen. Het schijnt dat La Carte et le Territoire milder van aard is dan Houellebecq's eerdere boeken die door sommige critici als misantropisch beschouwd worden. Maar als je weet dat Houellebecq's moeder hem als baby wegstuurde en liet opvoeden door zijn grootmoeder dan weet je ook waar zijn rancune en  misantropie vandaan komen.

Murakami en Houellebecq zijn schrijvers die zelf nog worstelen met de wereld en dus nog deel uitmaken van de verwarring der geesten. Auster en Nothomb hebben zich eraan ontworsteld. Nothomb's nieuwste boek, Une Forme de Vie, is net uit. Van Auster verschijnt binnenkort Sunset Park.


Even wachten met snoeien

pimpelmeesje

Natuurbericht: "Het is bijna september. Dé maand waarin tuinliefhebbers hun heggen en hagen eens flink onder handen nemen. Voor de vogels is het echter het beste om nog een paar weken te wachten met snoeien. U doet ze daar een groot plezier mee.

Heggen en hagen groeien nu nauwelijks meer. Daarom is september een goede maand om ze te snoeien en mooi in vorm te brengen. Wilt u echter ook blijven genieten van de vogels in uw tuin, dan kunt u het snoeien het beste nog een paar weken uitstellen.

Heggen en hagen zijn op meerdere manieren goed voor vogels. De bessen zijn door hun hoge vitaminegehalte een belangrijke voedselbron. In september hebben bijna alle beshoudende struiken eetbare bessen."

Woonlasten hoogst in Nederland

Woonbond: "Uit onderzoek voor de Europese Commissie blijkt dat de woonlasten in Nederland de hoogste van Europa zijn. In Nederland slokken de woonlasten gemiddeld 30,9% van het besteedbaar inkomen op, terwijl het Europese gemiddelde 22,2% is. Met name huurders hebben met een percentage van 38,7% een hoge woonlastenquote. Opvallend is ook de hoge woonlastenquote van de 20% huishoudens met de laagste inkomens in Nederland: bijna de helft (47,4%) van hun besteedbaar inkomen gaat op aan woonlasten."

average costs
Average housing costs in relation to disposable income 2007
(het donkergroen onder de basislijn staat voor woonsubsidies)
Zie pagina 120 van het rapport

Zie ook Huizenmarkt-zeepbel hierover.

Rapport.
Tabellen.

Dode vissen

dodevis2

Ik kwam terug van mijn boodschappenronde vanmiddag en zag een grote dode vis in de Wilnisgracht drijven. Foute boel. Even verder kijken. En ja hoor, een tiental meter verderop zie ik nog twee dode vissen en nog een paar meter verder weer een. Grote vissen, zeker 40 cm lang, waarschijnlijk blankvoorns. Wat de oorzaak van de sterfte is weet ik niet, overloop van riolering in de gracht door de stortregens, of slechte kwaliteit van het water, gebrek aan zuurstof? In elk geval heb ik dit aan Waternet gemeld. Ze zouden er werk van maken.

dodevis

Waarschijnlijk drijven er nog veel meer dode vissen in de grachten in Zuidoost. Wie dit ziet, kan het melden aan Waternet 0900-9394. Toch te gek dat je voor zo'n 0900 nummer meer moet betalen dan voor een gewoon lokaal gesprek, terwijl het in feite een service is van de beller aan het Waternet.

Schuld en boete

FinancialEdge: "The recent financial crisis and recession have been a worldwide occurrence. The events in the United States since 2008 have garnered most of the headlines because the U. S. has the world's largest economy and national debt, but the reality is that many countries in Europe are in worse financial shape and continue to deteriorate.

1. Ireland - Debt/GDP: 997%

2. Netherlands - Debt/GDP: 467%

3. United Kingdom - Debt/GDP: 409%

4. Switzerland - Debt/GDP: 273%

5. Portugal - Debt/GDP: 228%

6. Austria - Debt/GDP: 214%"

moneyasdebtMen wil ons per se een crisis aanpraten en daardoor een crisis veroorzaken. Dat schijnt goed te zijn voor de neoliberale heilsstaat. Maar het is duidelijk dat de bovengenoemde landen het goed hebben. Ierland werd een paar jaar geleden nog geprezen als een Europees wonder. Het is juist dank zij de hoge schulden dat deze landen het goed hebben. We leven tenslotte in een economie die gedreven wordt door schulden: de huizenmarkt, het bedrijfsleven, de regering. Trouwens de grootste schuld is veroorzaakt door de bail-out, de steun aan 'noodlijdende' banken. Met andere woorden schulden zijn de essentie van een neoliberale economie. Zonder schulden geen gigantische winsten voor de banken.

Dat kan anders. Maar dan moet het hele financiële systeem op de schop. Dus ofwel houden de neoliberale asootjes op met hun gezeur over te hoge schulden, of ze stoppen met hun frauduleuze schuldcreatie. Het wordt tijd dat onze regeringen de macht over het geld terug nemen, dat ze de creatie van geld (dus schulden) niet langer overlaten aan graaiende banken, maar zelf geld gaan creëren, zonder rente en zonder noodzaak om de hoofdsommen terug te betalen aan de kapitaalmarkt. Onze regeringen moeten stoppen met geld lenen op de kapitaalmarkt en het nodige geld zelf uit het niets creëren. Dan is al het gemekker over schulden meteen afgelopen.

De Channel Islands tussen Frankrijk en Engeland zijn een mooi voorbeeld van landen die met zeer groot succes hun eigen geld creëren. Deze eilanden, Guernsey, Jersey, Alderney, Sark, Herm en nog een aantal kleinere eilanden, liggen vlakbij Frankrijk, zijn 'Crown Dependencies' van Engeland, maar hebben een onafhankelijke status. Ze zijn ook niet toegetreden tot de EU. Deze eilanden hebben geen nationale schuld en hun geldvoorraad wordt zoals gebruikelijk door commerciële banken uit het niets gecreëerd als 'lenen aan klanten'. Maar als de overheid geld nodig heeft voor publieke projecten creëren ze dat zelf uit het niets. Dat geld komt dus helemaal ten goede aan de gemeenschap. Het belastingstelsel is er zeer mild (geen belasting voor bedrijven of personen op buitenlandse inkomsten en winsten; de locale belasting is 20%, op Sark zelfs 0%). De kanaaleilanden zijn dus super kapitalistisch (een belastingparadijs) maar ook zeer efficiënt en sociaal. Een alternatief financieel systeem is dus mogelijk. Vanzelfsprekend zal een financieel systeem voor Europa of de wereld iets anders moeten verzinnen voor winsten uit het buitenland (want de een zijn winst is de ander zijn verlies). Maar het principe van geldcreatie door de overheid zelf is duidelijk de enige oplossing voor de problemen in onze economie.

Het neoliberalisme is een verwrongen ideologie. Het wil zo laag mogelijke belastingen, maar de enige efficiënte manier om dit te bereiken is als een staat zijn publieke uitgaven kan betalen met geld dat het zelf creëert en zodoende geen schulden opbouwt die terugbetaald moeten worden met belastingen. Het neoliberalisme is in essentie asociaal omdat het de bevolking opzadelt met een gigantische schuld die in feite niet meer terug te betalen is. Hun enige oplossing is het terugdringen van de overheidsuitgaven, wat uiteindelijk ook zeer nadelig is voor de economie en het bedrijfsleven. Het wordt tijd om het liberalisme te verwijzen naar de stofnesten van de geschiedenis en het daar een zachte dood te laten sterven. Het neoliberalisme is niet duurzaam, het is schadelijk voor mensen en economie.

Het kabinet Rutte

Het kabinet Rutte is al gevallen voordat het is geformeerd.

wilders

Groen is in ...

co2tehoog... maar niet heus. Je wordt om je oren geslagen met rapport zus en studie zo over het groen en het milieu, en de overheid besteedt veel aandacht en geld aan behoud en verbetering van het groen, maar op lokaal niveau wordt de vloer aangeveegd met dit alles. Groengebied Amstelland heeft weinig begrip voor biodiversiteit en natuur; hun belangen liggen in de (betalende) recreatiemogelijkheden. De VVD zit zelfs in duurzaamheidsoverleggen, maar iedereen weet dat de VVD alles wat met milieu, gezondheid en natuur te maken heeft stelselmatig de grond in boort. Duurzame dinsdag, duurzame lintjes, allemaal goedbedoelde en prachtige initiatieven. Maar wat komt er uiteindelijk van terecht? Rupsen horen poepen, dat behoort tot de mogelijkheden.

Groene Maand 2010 
Groene maand

Wat slecht is voor de natuur is ook slecht voor de mens. In steden gaat het milieu steeds verder achteruit. De overheid probeert de pil te vergulden en sjoemelt met cijfers. Dus alle officiële cijfers zijn waarschijnlijk geflatteerd.

Parool: "De hoeveelheid fijnstof in de lucht neemt af in Amsterdam. Voor het eerst is een daling waarneembaar van deze schadelijke vorm van luchtvervuiling, meldt de GGD. 'De lucht wordt schoner in Amsterdam.' Met die woorden trekt Fred Woudenberg van de GGD de belangrijkste conclusie uit de deze week verschenen meetresultaten uit 2009."

Men heeft vaak ook nog het lef om het buitenland verantwoordelijk te stellen voor het fijnstof, terwijl de Amsterdamse VVD zelfs te beroerd is om een autoloze zondag in te stellen. Door de crisis is het milieu schoner geworden. Maar dat betekent niet dat er genoeg aan milieuverbetering gedaan wordt.

co2 copy
Amsterdam
Klimaatkaart

Milieufederatie: "In Amsterdam vormt NO2 nog steeds een groot probleem. Op alle straatstations wordt de plandrempelwaarde voor NO2 overschreden. De GGD verwacht dat het niet eenvoudig zal zijn om in 2015, wanneer de grenswaarde voor NO2 gaat gelden, aan deze norm in Amsterdam te gaan voldoen. De fijn stof normen worden daarentegen in Amsterdam niet overschreden. Verder blijkt dat het instellen van een 80 km zone bij de A10-West een positief effect heeft op de luchtkwaliteit aldaar.

Men zou kunnen concluderen dat het luchtkwaliteitsprobleem grotendeels is opgelost, maar volgens ons zou dat een verkeerde conclusie zijn en wel om de volgende redenen: 2009 was een uitzonderlijk jaar, want door de crisis werd er veel minder gewerkt en vervoerd. Zo was in de IJmond de staalproductie van Corus 30% lager in vergelijking met  de jaren daarvoor. Corus is een grote bron van fijn stof. Ook het weer in 2009 heeft meegewerkt. Bij een aantrekkende economie en tegenvallende meteo-omstandigheden kan het gunstige beeld zomaar weer ineens omslaan. De metingen van het eerste half jaar in 2010 laten alweer een heel ander beeld zien."

Men heeft grootse plannen voor Nederland. De ecologische hoofdstructuur (EHS) moet zo worden aangepast dat de Nederlandse natuur in de toekomst bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen UR (WUR) geadviseerd aan het kabinet.

Planbureau voor de Leefomgeving: "Bij uitvoering van het huidige beleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering. Het beleid kan zich beter richten op het vergroten van het aanpassingsvermogen van natuur.

Het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR stellen voor om het door het kabinet gewenste netwerk van natuurgebieden, de zogenaamde ecologische hoofdstructuur, aan te passen. Tegengaan van de versnippering van natuurgebieden blijft van belang, maar aan te kopen gebieden liggen bij voorkeur in de in deze studie gepresenteerde clusters en corridors. Hierdoor krijgt de natuur meer kans mee te bewegen met de verschuivingen van klimaatzones. Klimaatbestendige natuurontwikkeling valt goed te combineren met andere maatschappelijke belangen, zoals het beschermen van Nederland tegen wateroverlast."

Het is te verwachten dat dit door locale instanties opgevat zal worden als een aansporing om eigen inspanningen maar te laten, want het gaat weer om das Große und Ganze. Intussen keutelt men in Amsterdam heel zinvol verder, een druppel op een hete plaat.

Tuin&Landschap: "Op 24 augustus opent de Amsterdamse wethouder Ossel van Openbare Ruimte en Groen het grootste groene dak van Amsterdam. Op het dak van de Halve Wereld naast de Stopera is de afgelopen maanden gewerkt aan een groot sedumdak."

PGO demonstreert

PGOBuurtlink: "Het Platform gehandicapten en ouderen Zuidoost gaat demonstreren.

Wordt u weleens belemmerd en kunt u niet verder met uw plan of heeft u haast? Voor personen met een handicap is dit bijna dagelijkse kost. Te vaak worden zij in hun zelfstandigheid en onafhankelijke deelname aan het maatschappelijk leven, gehinderd. Soms zelfs een paar keer per dag. Het leven wordt dan onnodig stil gezet, extra bemoeilijkt of zelfs in gevaar gebracht. Het Platform voor gehandicapten en ouderen in Zuidoost, PG&O, wil dit niet langer slikken. Met een ludieke demonstratie wil het PG&O aandacht vestigen op de trage gang van zaken.

Woensdag 25 augustus (onder voorbehoud van slecht regenachtig weer) 
Om 13.00 uur vertrekken wij vanaf Ravenswaaipad, achter sporthal Gaasperdam op het pleintje voor Mentrum Kliniek Reigersbos.

Contact: carryonthemove@gmail.com
of bel naar telefoonnummer 06 48 61 53 93 (maandag t/m vrijdag 13.00-16.00)"

Sail Amsterdam 2010

Sail Amsterdam Zaterdag 21 augustus 2010


Klik op het filmpje rechtsonder voor een groter beeld op de YouTube site.

Het zeegat uit

sail

De tall ships voeren vandaag weer het zeegat uit bij winderig regenweer.  Locaal tv-kanaal Salto 1 liet het vertrek zien. Toch aandoenlijk die amateurverslaggevers die Sail uitspreken als Zail (zeel) om vooral netjes over te komen. (Ook AT5 heeft er een handje van weg om de s als z uit te spreken.) Toen ze het hadden over een boot die was 'omgevallen' werden ze door de kijkers en luisteraars erop gewezen dat een boot 'omslaat'. Ze vertellen eerst wat ze al eerder hadden verteld, en dan zeggen ze wat ze later zullen vertellen. Als er een zeilschip achter hen langs kwam dan werd meegedeeld dat ze de naam niet precies wisten maar dat ze het zouden opzoeken; als kijkers de naam wisten mochten ze opbellen. Dat de Mir (МИР, Russisch voor 'vrede' en 'wereld') een Russisch schip was wisten ze niet (ze hadden het over Em haa pee).  Aandoenlijk gedoe allemaal.

Ondertussen ben ik twee dagen bezig geweest met het monteren van mijn filmpje. Ik leg nu de laatste hand aan het geluid. Morgen kan ik het uploaden naar YouTube, wat op zich al uren duurt. Het is bijna 10 minuten lang, dus toch een aardige impressie van een leuke dag. Aan elke seconde is zorg besteed.

Sail 2010

stadadam
De clipper Stad Amsterdam

Ben net terug van een dagje Sail. Gezellie, gezellie. Perfect georganiseerd. Pontjes brengen je in een mum van tijd over, nauwelijks wachttijden. In de metro zag ik nog twee oud-collega's die naar een Sail-excursie gingen. Ook Theodor Holman liep er rond in z'n uppie.
Ik dacht dat het te druk zou zijn om mijn filmcameraatje op statief te zetten, maar het viel mee. Mijn camera vreet batterijen, ik had er drie nodig. Maar ik ben niet in het water gekukeld. Niemand is over mij heen gestruikeld. En er staat bijna 6 GB aan origineel materiaal op mijn computer, omgezet in Mac-leesbaar formaat werd dat 32 GB. Dus dat wordt minstens een dag of twee monteren voordat het filmpje klaar is.

Wie alvast wil zwelgen in sentiment en nostalgie, hier is Jacques Brel:


Update 22.30: Heb net genoten van het Prinsengrachtconcert (op Ned 2) met een koel glaasje Limoncello erbij. Wat is Amsterdam toch een heerlijke stad.

Meer bomen en parken

bomen

Tuin&Landschap: "Uit onderzoek van Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) blijkt dat de gemeente meer bomen moet planten en meer parken moet aanleggen, om de hitte tegen te gaan. Deelnemers aan het onderzoek willen zelf ook de handen uit de mouwen steken door bomen in de tuin te planten.

Deze zomer peilde NMU online onder 200 respondenten de beleving van hitte in Utrecht. Uit de peiling bleek dat in de strijd tegen de hitte de gemeente meer bomen zou moeten planten en parken zou moeten aanleggen. De bereidheid om zelf aan deze groene investering bij te dragen, bleek volop aanwezig."

Natuur en Milieu: "Het weer in Nederland verandert door de klimaatverandering. Meer regen en warmere zomers. Vooral in de stad wordt het zomers warm. Stenen en asfalt houden de warmte lang vast. In sterk verstedelijkte gebieden kan dat zomaar 5 tot 10 graden schelen. Steeds meer mensen hebben last van die warmte.  

De Natuur en Milieufederatie Utrecht maakt zich zorgen over deze zogenoemde Stedelijke Hitte Eilanden. De NMU is van mening dat er goede manieren zijn om de stad aan te passen aan het nieuwe klimaat. Door meer groen en water, andere bouwmaterialen en nieuwe bouwwijzen. De NMU maakt zich daarom sterk voor deze aanpassingen; zowel beleidsmatig (richting bestuurders, stedenbouwers, architecten en beleidsmakers) als praktisch (richting onder andere tuincentra, groendiensten en burgers)."

Kinderbuurtfeest Gein3dorp

kinderfeest

Kinderbuurtfeest Geindriedorp

Zondag 29 augustus van 12 to 16 uur
op de veldjes bij de H.Hosstraat, J. Krüsestraat, C. Aarnoutsstraat, A. Kooistrahof

De Jager


Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah
Blaah, blaah, blaah, blaah, blaah....

De Jager zal dit varkentje wel even wassen. Minister De Jager gaat bezuinigen op zijn eigen salaris, de Balkenende-norm gaat flink omlaag, bonussen worden helemaal afgeschaft of worden voor 100% afgeroomd, zodat de uitkeringen met 10% omhoog kunnen. Dit om de financiële situatie van het land netjes over te kunnen dragen aan een komend links kabinet van PvdA, CDA, SP en GroenLinks.

Sail 2005

Sail vijf jaar geleden

stadamsterda
Clipper Stad Amsterdam in 2005
(Klik op foto voor diashow)


Demonstraties in Brussel en Den Haag

aanmelden-brussel

RekeningRetour: "Europese demonstratie in Brussel op 29 september 2010

Neem actief deel aan de Europese actiedag van het Europees Vakverbond (EVV) op 29 september 2010. De betoging vertrekt om 13.00 uur, Europaplein/Brussel-zuid te Brussel.

Leden van FNV bonden kunnen gratis met de bus naar Brussel. U krijgt in de bus op de heen en terugreis een lunchpakket aangeboden. In de bus is koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar. Meld je hier aan.

In de bus kunt u bij de busbegeleider een declaratieformulier verkrijgen. U kunt eventuele reiskosten van en naar de opstapplaats declareren, waarbij de FNV declaratieregels gelden (wijkt af van sommige bonden). Als u (FNV leden) van uw werk vrijaf heeft moeten nemen om aan de demonstratie deel te nemen kunt u in aanmerking komen voor een dagvergoeding. U kunt dat aangeven op het declaratieformulier."

RR: "Als antwoord op de dreigende bezuinigingen van het komende kabinet zijn we met diverse organisaties samengekomen om onze krachten te bundelen in het nieuwe platform Rekening Retour. Met onderstaande gezamenlijke verklaring roepen we op voor een manifestatie op zaterdag 23 oktober in Den Haag onder de leus ‘Wij gaan de crisis niet betalen!’, en willen we op zo breed mogelijke manier verzet helpen samenbrengen."

RekeningRetour2010
Klik voor vergroting

Pure diefstal

don

Oppersadist en demissionair asootje Donner kon het weer niet laten. Hij houdt van onruststoken en daarom wil hij niet zeggen welke pensioenfondsen gedwongen zullen worden om te korten op de pensioenen. Belachelijk natuurlijk die hele exercitie. Als de banken in nood zijn dan springt het rijk bij. Als de pensioenen in nood zijn dan moeten de gepensioneerden opdraaien voor het falen van organisaties (inclusief de Nederlandsche Bank) waarin gepensioneerden niet eens vertegenwoordigd zijn. Bovendien heeft Zalm een aantal jaren geleden de pensioenkas voor miljarden geplunderd. Laten ze dat eerst eens terugbetalen! Donner heeft te diep in zijn glazen bol gekeken.

Als de jongeren van vandaag denken dat het alleen de ouderen betreft, dan hebben ze het behoorlijk mis, want elke aantasting van pensioenen nu is een aantasting van hun pensioen later. Ook dit is weer een gevolg van de financiële crisis veroorzaakt door een opgeblazen financiële sector die veel te grote risico's neemt, het land financieel uitzuigt en dan de lasten overlaat aan de gewone burgers. Als we het aan asocialen als Donner overlaten dan zijn de pensioenen over 20 jaar helemaal afgeschaft. Nu beweert hij dat de ingreep nodig is om de pensioenen later te kunnen betalen. Mind my words, read my lips, over een paar decennia is het huidige pensioenstelsel helemaal afgeschaft. Dit is het begin van de afbraak. Onze pensioenen waarvoor premies zijn betaald worden ons afgestolen.

RTL: "Wat is het 'afstempelen van pensioenen'?
Het betekent dat er gesneden wordt in de pensioenuitkering, u krijgt (in de toekomst) maandelijks minder euro's overgemaakt. Dat gaat op voor mensen die nu nog werken, zij bouwen nu minder rechten op, en het gaat ook op voor de gepensioneerden. De zogenaamde slapers, mensen die pensioen hebben opgebouwd, maar nog niet met pensioen zijn, zien hun rechten ook teruglopen."

NBP: "De NBP betoogt ook al geruime tijd dat de financiële sector in Nederland te groot voor het land is. Als het mis gaat zijn de risico’s voor de belastingbetaler enorm. Dit hebben we kunnen ervaren bij de miljardensteun die door de Nederlandse Staat verleend is aan ABN AMRO, ING, en SNS Reaal, overigens zonder al te harde voorwaarden te stellen aan het beleid dat tot de rampspoed geleid heeft. Is het overigens niet curieus dat hetzelfde drietal banken er bij de recente stresstests redelijk goed uitkwam? De vraag rijst natuurlijk waarom er staatssteun nodig was, als deze banken hun zaakjes zo goed voor elkaar hadden. Of is het de Nederlandse belastingbetaler die de stresstest redelijk goed doorstaan heeft?"

SP: "Dit mag onder geen beding gebeuren. Gepensioneerden hebben part noch deel aan de oorzaken van de crisis, zij mogen niet de rekening krijgen. Ouderen kunnen geen kant uit en zijn voor hun inkomen volledig afhankelijk van de pensioenfondsen. Als de regering wel geld geeft om banken te redden en Griekenland te steunen, moet er ook geld komen om de pensioenen veilig te stellen."

donner

Update: Donner en DNB maken bij hun berekeningen gebruik van de beruchte 'arithmétique hollandaise', het sjoemelen met cijfers in je eigen voordeel. Regels worden opgesteld met een bepaalde uitkomst voor ogen.

Volkskrant: "De spelregels voor pensioenfondsen moeten worden veranderd om te voorkomen dat zij moeten korten op hun uitkeringen.

Volgens Sluimers zijn pensioenfondsen in 2010 rijker geworden. Dat een aantal nu toch dreigt te moeten snijden in de uitkeringen, is volgens hem louter het gevolg van in 2006 veranderde boekhoudkundige regels.

Steen des aanstoots is de manier waarop sinds 2006 de pensioenverplichtingen worden gewaardeerd. Daarbij wordt de actuele rente constant verondersteld. Bij een lage rentestand, zoals nu het geval is, zijn de toekomstige inkomsten (theoretisch) ook laag. Daarom moeten pensioenfondsen nu hun dekkingsgraad verhogen."

Steeds meer weerzin tegen PVV

ballon
Wanneer loopt de ballon leeg?
(De kraan lijkt erg op een galg.)

Volkskrant: "Volgens CDA- en VVD-prominenten kan samenwerking met de PVV zeer slecht uitpakken voor natuur en milieu. Pieter Winsemius (VVD), Herman Wijffels en Cees Veerman (CDA) waarschuwen onder meer voor ‘de schande’ van een gebrekkig klimaatbeleid."

Volgens Veerman en Winsemius behoren natuur en milieu tot de ‘kwetsbare waarden’ die essentieel zijn voor de maatschappij, maar dreigen die in een rechtse coalitie onder te sneeuwen. Wijffels zegt dat het CDA ‘zich heeft ontwikkeld tot een overwegend conservatieve partij die in afnemende mate verbinding heeft met de noties die bepalend zijn voor de toekomst’."

Volkskrant: "Nu ziet de oud-Rabo-topman [Herman Wijffels], oud-bewindvoerder van de Wereldbank en prominent CDA’er zijn partij afdrijven richting ‘restauratie’ en ‘PVV-nostalgie’. Het thema duurzaamheid lijkt daarbij verder weg dan ooit. ‘Het lijkt erop dat het CDA en de VVD de economie in oude glorie willen herstellen. Ze proberen het oude systeem nog wat scherper te formuleren. Een vruchteloze en kansloze operatie. De financiële crisis heeft juist aangetoond dat het tijd is voor fundamentele vernieuwing, voor een herordening van economische en sociale verhoudingen. Met een betere relatie tussen mensen onderling en tussen mens en natuur.’"

Er zijn dus nog fatsoenlijke en denkende mensen bij het CDA en de VVD. 

Huurmarkt zakt in

huurmarkt

RTL: "Na de koophuizenmarkt zakt nu ook de huurmarkt in. Huurders worden gelokt met acties; maar betaal je als zittende huurder nu te veel?

Vooral in de duurdere prijsklasse, boven de 650 euro per maand, staat er veel leeg.
Verhuurders verlagen de huurprijzen om hun complexen vol te krijgen. Bestaande bewoners krijgen volgens Paping echter gewoon de jaarlijkse huurverhoging boven de inflatie doorberekend en hebben te maken met buren die minder betalen."

Eerder al schreeuwden de woningcorporaties moord en brand. Ze willen de huren (de sociale huren vanzelfsprekend) met 1% boven de inflatie verhogen. Maar misschien wordt het nu tijd om alle huren eens flink te verlagen, niet in het minst de huren voor winkelpanden.

Parool: "De huurprijzen voor de beste winkellocaties zijn vorig kwartaal licht gestegen. In Amsterdam komt de huurpijs op zo'n topplek gemiddeld uit op 2280 per vierkante meter per jaar.
In Londen bedroeg de vergelijkbare huurprijs 7795 euro per vierkante meter, in Parijs 7500 euro en in Brussel 1800 euro.

Vooral toplocaties zoals de Amsterdamse Kalverstraat zijn in trek, stelt vastgoedbeheerder Jones Lang LaSalle in een vandaag verschenen rapport. De vraag naar winkelruimte buiten de toplocaties neemt echter af waardoor in die gebieden voor de rest van het jaar een daling van de huurprijzen wordt voorspeld."

Het probleem met de winkelruimte is dat die overwegend in handen is van pandjesmelkers (in toenemende mate uit het buitenland, dus die winsten verdwijnen ons land uit), grote bedrijven die eigenaar zijn van meerdere winkelpanden. Dat betekent dat het verhandelen van winkelruimtes een industrie op zich is die de neiging heeft de prijzen op te drijven. Hoe meer partijen er tussen de bouwer en de huurder komen te staan, hoe duurder het eindproduct. Een rechts kabinet zal zeker niet gunstig uitpakken voor de middenstand.

Freudiaanse verspreking

koopmanr.

Een paar uur geleden hoorde ik op RTL7 een gesprek tussen Peter van Zadelhoff en Roland Koopman over de werkloosheid. Van Zadelhoff had het over de arbeidsmarkt die uiteindelijk weer in herstel zou komen. Daar antwoordde Koopman op: 'ja, ja, dat is zeker het gevaar... eh, het, het geval'.

Een freudiaanse verspreking. Het bedrijfsleven zit niet met een hoge werkloosheid. Werkgelegenheid noemen ze 'arbeidsmarkt'. Alles is een markt, alles is te koop. Bovendien kan de neoliberaal bij hoge werkloosheid eisen dat er meer bezuinigd moet worden op uitkeringen. Het is tenslotte altijd de neoliberaal die in ons land drastisch gaat bezuinigen en zorgt voor veel ontslagen.

Ode aan de mus

Roely Bos maakt prachtige foto's van mussen

Bullewijk

bullewijk

WebRegio: "Metroreizigers melden AT5 dat er rook te zien is boven metrostation Bullewijk en dat de metro er niet stopt. Uit navraag bij de brandweer blijkt het om filmopnamen te gaan, die nog de hele dag gaan duren. Een twitteraar meldt dat het er ook naar olie ruikt.

Het metrostation is helemaal afgezet voor het publiek."

Is de metro ook al aan het commercialiseren? Liever geld verdienen met films dan met het vervoeren van passagiers?

Gaapspur Plezhur

GP

"Ik hoor die gaasperplesure muziek weer 

@syranoNM is een kwaaimang op zijn background van twitter

RT @ELINEIT Wie joint me naar Gaasperpleasure? / ikke? ik heb me Boogie kleren al aan (h) 

@ELINEIT ben je al @gaasperplesure je moet voor me kijken of het gaande is ja?

eey, maar morgen moet ik egt wat doen dit verveeld me hele dag niks doen =( 

Niemand wilt even een gimma tegen me spelen ofso? k verveel me =( 

Planning please

He! jij daar gooi een planning op me

RT @gabythelady Tering sean paul live is bleddeer main! / Je liegt je vond het kk hard!

Nu ik die muziek van gaasperplas hoor wil ik eigenlijk wel gaan man wie is met me

Nu nog op vakantie gaan is zomaar 

RT @ELINEIT @montiluus: Nu ik die muziek van gaasperplas hoor wil ik eigenlijk wel.. » hoor je het gewoon daar =S / jah het staat hard!

RT @ELINEIT @montiluus - ik hoor niks hier heh / Naah ik was net nog bij snackbar reigersbos hoorde ik het nog beter

RT @ELINEIT @montiluus - serieus? Ik ga dalijk wel man, misschien zie ik je daar. / noh ik ga niet niemand is met me

RT @Chaavz Eeeeey ik wil naar gaasperpleasure / Renne 11 uur afgelopen =)

RT @Chaavz @Montiluus tot wanneer is het ? @Montiluus tot wanneer is het ? // 11 uur hoor ik ik wou ook kijkje nemen

gaasperpleasure zou egt tot 4 uur moeten duren hele dag house zou niet slapen bruvv

RT @Chaavz @montiluus *zucht* tot WANNEER is het? Ik vraag niet tot hoellaat / 1 focking dag ben je dom ofso

Die metropoortjes schoppen met je D&G plaat schoenen #Rofentof

Nigger kom me checke met je vespa 

Whussup zijn jullie niet moe ofso? Die timeline killer @klootzakelijk slaapt allang in zijn houte bed 

Nu is @Roolbby boos op me ik merk het gewoon aan der =( 

@RogerrJ_ Kill hou je fucking nek en zorg dat je me beschermd

RT @RogerrJ_ Ik zie je nu gwn als een vieze meid, dat je durft te zegge dat je klanten hebt -___- / ahahaahaha, Wiehoe vasta klant shibbo

volgend jaar nieuwe gaasperpleasure"

Robin the hoodlum

linschoten

Youp (NRC): "Afgelopen dinsdag trok ik tijdens zijn uitzending zelf ook even zo’n gezicht.  Dat was op het moment waarop Robin Linschoten over het halveren van de ontwikkelingshulp begon. Hij wist uit onderzoek dat de helft van de huidige hulp niet op de juiste plek komt en dat het daarom volkomen terecht is dat het bedrag dat wij daar jaarlijks aan spenderen gehalveerd wordt.

...

Waarom zegt deze meneer niet gewoon dat er aan de corruptie iets gedaan moet worden? Dat de bedragen beter gecontroleerd moeten worden! Maar je gaat sloebers die door de God van Andries en Tijs meedogenloos in de steek worden gelaten, toch niet korten op hun drie korrels rijst? Hoe durf je dat te zeggen? Hoe krijg je het uit je liberale bek?

...

Robin, als je maar met één ding bezig bent en dat is het vullen van je eigen zakken, hou dan je mond over mensen die creperen. Zwijg over sloebers die krijsen van de honger en dorst. Schaam je met je 23 betaalde nevenfuncties. Kijk in de spiegel en vervang het woord halveren keihard door verdubbelen. En zeg niet dat je niet weet hoe je dat moet doen!"

Ik mag die Youp wel. He made my day. Mijn dag kan niet meer stuk.

Ook leuk, nou ja leuk is anders:

FD: "Opwinding bij belastingadviseurs. Na jaren vergeefs procederen bepaalde de rechtbank Arnhem dat golfkosten fiscaal aftrekbaar zijn. Onder voorwaarden."

De rechter speelt ook golf?

Boys with toys

afghan

Afghanistan is het speelterrein van de boys with toys, gevaarlijke toys.

TheNews: "A new video has been released of a group of soldiers from the Polish Army blowing up a dwelling in a deserted area of Afghanistan, a move which goes against the Geneva Convention.

“What a beauty!” comments one of the soldiers when the building is blown to pieces in the 3-minute video (see here), recorded by Polish soldiers from the Army’s 6th rotation during their tour of duty between October 2009 and April 2010.

“It was done for fun,” a non-commissioned officer at the time serving in Afghanistan told the Rzeczpospolita daily, adding that there were more deserted buildings in the area, the remains of a village."

AlterNet: "If even a small fraction of what former Bravo Company 2-16 soldier Ethan McCord is saying is true, that orders were given at a battalion level in Iraq for "360 rotational fire"  against civilians in order to "kill every motherfucker in the street," upon being hit by an IED, then Congress must investigate.

This claim suggests a war crime which far surpasses errant bombs or overzealous individual soldiers in the heat of battle. This is the mass execution of civilians."

WSWS: "Our rules of engagement were changing on an almost daily basis. But we had a pretty gung-ho commander, who decided that because we were getting hit by IEDs a lot, there would be a new battalion SOP [standard operating procedure].

He goes, “If someone in your line gets hit with an IED, 360 rotational fire. You kill every motherfucker on the street.” Myself and Josh and a lot of other soldiers were just sitting there looking at each other like, “Are you kidding me? You want us to kill women and children on the street?”"

Telegraaf: "Er is sprake van ernstig wangedrag door studenten en instructeurs op de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda, de voormalige KMA. De cadetten en instructeurs maken zich onder andere schuldig aan aanranding, racisme en vrouwenhaat."

En als dat tuig uit Afghanistan terugkomt dan moeten we nog medelijden hebben met hun trauma's en verwondingen. Maar nog steeds is er meer begrip voor 'onze jongens' dan voor hun slachtoffers. En nog steeds komen berichten tevoorschijn uit het schandalige verleden van de CIA. En dan heeft Wilders het nog steeds over onze grote 'westerse beschaving'.

GGA maait orchideeën

groen

GroenGebied Amstelland heeft blijkbaar heel goede connecties met het maaibedrijf. Een aantal dagen geleden is er weer gemaaid in het Oranjebos. Daarbij zijn ALLE exemplaren van de brede wespenorchis en de hele populatie van rode ogentroost (allebei beschermde planten) weggemaaid.

GGA heeft een heel vreemde opvatting over natuur, die is er volgens hen enkel om de commercie te dienen. Men wil dus 'nette' (lees: kale) plantsoentjes waar beschermde planten geen plaats in hebben. Wat overblijft is een zanderige plek waar alleen laag gras op mag groeien. Het is werkelijk schandalig. Met opzet worden orchideeën en andere planten zo vroeg mogelijk gemaaid zodat ze het volgend jaar niet meer verschijnen. Ik heb het vermoeden dat GGA doelbewust het verschijnen van beschermde planten tegen wil gaan om de mogelijke bebouwingsperspectieven aan de zuidoever van de Gaasperplas voor later niet in het geding te brengen.

Terwijl de orchideeën langs de Wilnisgracht er vandaag nog staan, zijn ze op de plek waar ze nog het mooist stonden, bij het vennetje, weggemaaid. Dat is veel te vroeg. Maar het is duidelijk waar GGA naartoe wil: plantsoenen met enkel laag gras, dat houdt dus in: geen bloeiende planten. En omdat gras in ons huidig klimaat ook al lastig groeit in de hete zomers blijft meestal een kale vlakte over, enkel geschikt als hondenpoepafwerkplek, of als bunker voor golf. Het lijkt alsof het idee van een golfbaan nog het dichtst bij de ultieme natuurbeleving van GGA komt.

Stadsdeel Zuidoost gaat veel beter om met beschermde planten. Her en der vind je nu plantsoenen die groen blijven omdat ze minder gemaaid worden. Deze groengebiedjes zijn ook veel kleurrijker nu, want allerlei bloemen (met bijhorende vlinders) krijgen nu een kans. Trouwens het meeste groen dat GGA maait komt nauwelijks tot een hoogte van 50 cm als men het laat groeien. Door deze maaiwoede van GGA zijn er dit jaar nauwelijks vlinders te bekennen aan de zuidoever van de Gaasperplas, terwijl het er verleden jaar wemelde van de vlinders. De eitjes worden door maaien ook vernield. Biodiversiteit daar heeft GGA nog nooit van gehoord, laat staan dat ze het zullen bevorderen.

GGA heeft duidelijk een hekel aan alles wat groeit en bloeit.

Griekenland in nood

trojaans

EUObserver: "With austerity measures and an EU-IMF bail-out now in place, figures show that the Greek recession deepened in the second quarter as GDP shrank by 1.5 percent and unemployment rose to 12 percent.

The GDP contraction of 1.5 percent accelerated in the three months to June after shrinking by 0.8 percent in the first quarter, the Greek statistical office reported on Thursday (12 August). Economists had forecast just a 1 percent quarterly drop.

The statistical office said in a press release the main reasons for the fall was decrease in investments in assets and public spending cuts."

Het is onvoorstelbaar dat sommige economen blijven volhouden dat begrotingstekorten weggewerkt moeten worden en dat de krimp van de economie op de koop toe genomen moet worden. Het is waanzin. Het enige wat er dan opzit is nog meer schulden te maken om de economie en het land er weer bovenop te helpen. Het is een vicieuze cirkel; erger nog, het leidt tot volledige collaps. Bezuinigen werkt uiterst negatief. Pas nu zit Griekenland met een hoge werkloosheid echt in de problemen. Geld om de bail-out terug te betalen is er nu zeker niet. Neoliberale economen zijn idioten of criminelen (als ze doelbewust de ondergang van een land nastreven). Het zijn de voorwaarden (bezuinigen) die de EU en het IMF aan een land stellen om een lening te kunnen krijgen die dat land de das om doen.

NO PAY, NO PLAY!

fufa

Mail&Guardian: "Fifa president Sepp Blatter and his colleagues are guaranteed huge benefits – including the unrestricted movement of foreign currency into and out of South Africa during the World Cup and a 20% discount on their accommodation costs – through agreements the government signed with the football body.

The government will 'indemnify Fifa and defend and hold it harmless against all proceedings, claims and related costs (including professional adviser fees) which may be incurred or suffered by or threatened by others'."

WK voetbal in Nederland zou ons alleen maar kosten opleveren, geen baten. Blatter moet teruggefloten worden. Dit is geen voetbal meer, maar een maffia racket.

DePers: "Eerst maar even de dagdromers wakker schudden: een WK Voetbal levert het gastland geen geld op. Uit onderzoek van de Groningse econoom Sterken blijkt dat de WK’s uit de geschiedenis niets hebben toegevoegd aan het Bruto Nationaal Product van het organiserende land. Niet van tevoren, niet tijdens, en niet ná het WK. Sterker nog: de macro-economische effecten zijn zelfs licht negatief.

Toch worden er miljarden verdiend op het WK. Want het grootste sportevenement ter wereld is een garantie voor rinkelende kassa’s. Waar gaat al die winst dan heen? De drie grootste geldlekken op een rijtje:

1 De FIFA [het salaris van Sepp Blatter is geheim]
2 Infront [geleid door Philippe Blatter, een neef van Sepp Blatter]
3 Match [gedeeltelijk eigendom van Philippe Blatter]"

De kosten voor verbouwing en aanpassing van stadions zijn natuurlijk voor rekening van het gastland. Maar deze kosten zouden zonder een WK niet gemaakt hoeven te worden. In Zuid-Afrika worden de stadions die speciaal zijn gebouwd voor het WK niet of nauwelijks gebruikt, ze zijn te groot.

Aanbod woningen stijgt

Spacemakers: "Het aanbod van woningen is in Amsterdam in het tweede kwartaal met 10 procent gestegen naar 5300, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De looptijd van een te koop staande woning nam in de hoofdstad toe van 40 naar 55 dagen. Dit blijkt uit een kwartaalonderzoek van het Noord-Hollandse NVM-makelaarskantoor Kuijs Reinder Kakes (KRK). 'Het vertrouwen op de woningmarkt is zoek', zegt KRK-woningmarktconsultant Sander Siegersma."

Vastgoedmarkt: "Het vertrouwen op de Nederlandse woningmarkt keert dit jaar nog niet terug. In de tweede jaarhelft is zelfs een prijscorrectie van koopwoningen te verwachten omdat nog steeds veel woningen boven hun huidige marktprijs worden aangeboden."

In Zuidoost staan woningen vaak veel langer te koop dan een paar maanden. En dat allemaal door de bubbel veroorzaakt door makelaars, banken, verzekeraars en overheid. Bubbels hebben de neiging na verloop van tijd te barsten. Dat waren ze even vergeten.

Grote bonte specht

Een grote bonte specht klom vanochtend steeds hoger een boom in hier in mijn straat. Mooie vogel.

grotebontespecht

CDA in opstand

cda
WijStaanVoorOnzeGrondrechten: "Wij, leden van het Christen Democratisch Appèl, staan pal voor onze grondrechten. Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, ook in de huidige gedoogconstructie, van onze partij met de Partij voor de Vrijheid.

In haar politieke uitingen en verkiezingsprogramma tornt de PVV aan verschillende van onze grondrechten, met name het recht op gelijke behandeling en het recht onze levensovertuiging vrij te belijden. De PVV stigmatiseert een aanzienlijke minderheid van onze bevolking, maakt deze tot zondebok voor vrijwel alle problemen van onze samenleving. Zo bedreigt de PVV niet alleen de vrijheden van moslims, maar ook de beginselen van onze rechtsstaat en daarmee de vrijheid van ons allen."

Dat 'het geven van gedoogsteun door een partij anders is dan volledige participatie in een kabinet' betwist ik. Het is een cosmetische constructie die toch gebaseerd is op een regeringsakkoord, en als dusdanig een essentieel deel uitmaakt van een kabinet. Maar de verontruste CDA-leden hebben gelijk. Wilders heeft misschien een paar punten waar hij gelijk in heeft (zoals immigratie die niet onbeperkt kan doorgaan - de integratie van de voormalige oostbloklanden in Europa is al een fiasco), maar hij verwerpt een hele godsdienst en cultuur, en dat terwijl onze eigen cultuur zelf veel dingen te verwijten valt. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Als de islam verwerpelijk is dan kun je ook het christendom als evenzo verwerpelijk zien. Daarmee is het hek van de dam. Ik ben niet godsdienstig maar ik zie wel in dat een fundamenteel verbod op godsdiensten absurd is.

Als het CDA met Verhagen (die nu weer milities in Afghanistan wil steunen!) op deze manier doorgaat, dan zal de CDA-aanhang nog verder afbrokkelen. Op zich mogelijk een goede ontwikkeling gezien de vorige Balkenende-kabinetten, maar het brengt wel politieke chaos teweeg en een ruk naar rechts van het andere deel van het CDA, en daar zitten we echt niet op te wachten.

Pakistan heeft hulp nodig


Wat ik Farah Karimi vanmiddag op het nieuws hoorde vertellen over het nog niet openstellen van Giro 555 voor hulp aan Pakistan is werkelijk verschrikkelijk. De vakantieperiode zou niet genoeg geld opleveren om een actie te rechtvaardigen! Alsjeblieft! De Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties op hun smalst. De SHO moet er natuurlijk zelf genoeg geld aan verdienen, want zij zijn tenslotte geen liefdadigheidsorganisatie. Zoiets. Mevr. Karimi moet zich diep schamen! Dit is duidelijk een politieke kwestie; Pakistan wordt gezien als een land dat terroristen herbergt en daarom wordt hulp waar mogelijk gesaboteerd.


Joop: "De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) stellen de noodgiftenrekening 555 niet in werk voor de ramp in Pakistan, ook al zijn de gevolgen van de watersnood ernstiger dan die van de tsunami. SP-kamerlid Harry van Bommel vreest dat anti-moslimgevoelens een rol spelen.

Voorzitter Farah Karimi van SHO stelde in Met Het Oog op Morgen op Radio 1 dat een hulpactie nu te weinig nut heeft. In de zomer wordt er weinig geld opgehaald en de enorme omvang van de ramp is nog niet doorgedrongen.

In Pakistan zijn naar schatting veertien miljoen mensen getroffen door overstromingen, extreme regenval en aardverschuivingen."

Harry van Bommel: Waar blijft 555 voor Pakistan?

UN: "United Nations aid agencies and their partners today requested  almost $460 million to help Pakistan assist millions of people affected by floods that have cut a swathe through the country, killing hundreds of people and destroying homes, farmland and major infrastructure."

Mevr. Karimi is al voorzichtig aan het bijdraaien, maar houdt voorlopig nog vol in haar starheid. Ik vind dat iemand met een dergelijke mentaliteit niet thuishoort in een hulporganisatie.


Disasters Emergency Committee

ICRC Red Cross

Update 12 augustus: Giro 555 is open.

Bij de wilde beesten af!

keerhettij
Keer het Tij - 2004

Volkskrant: "VVD en CDA kunnen het snel eens worden over bijna 16 miljard euro aan bezuinigingen. Beide beoogde coalitiepartners willen veel dezelfde maatregelen treffen.

De bulk van de bezuinigingen zal komen uit de zorg en de sociale zekerheid. Op het gebied van de sociale zekerheid bestaat grote overeenstemming tussen de partijen. De liberalen en de Christen-democraten zijn het op grote lijnen eens over een kortere WW, verhoging van de AOW-leeftijd, minder geld voor kinderopvang en ontkoppeling van de uitkeringen. 

Voor de derde gesprekspartner PVV liggen deze maatregelen veel gevoeliger. De cijferreeksen die nu bij de onderhandelaars liggen, laten zien dat CDA en VVD drie tot vier keer meer bezuinigen in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg dan de PVV wil. VVD en CDA zijn het grosso modo eens over ruim 3 miljard euro, de PVV wilde in zijn programma niet verder gaan dan 1,1 miljard."

Als de PVV socialer uit de bus komt dat VVD en CDA dan gaat Nederland het schip in. Het is bij de beesten af. Dat de VVD asociaal was wisten al, maar ZO asociaal tart elke verbeelding. De VVD is er inderdaad enkel voor de superrijken, die met een riante hypotheekrenteaftrek hun villa's kopen die ze eigenlijk contant kunnen en zouden moeten betalen. De zwaksten moeten het gelag van de rijken betalen.
HET IS BIJ DE WILDE BEESTEN AF!

Er is geen crisis

MeJudice: "Terwijl de grote recessie diepe wonden slaat in de overheidsfinanciën zijn de gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt relatief gematigd. De piek in de werkloosheid lag bij 6,1 procent, een percentage waar menig land zelfs in goede tijden jaloers op zou zijn. En de afgelopen drie maanden is de werkloosheid zelfs alweer gedaald.

Een voor de hand liggende verklaring voor de meevallende gevolgen is natuurlijk de omvang van de crisis. Die is tot nu toe zeker niet te vergelijken met de crisis van de jaren dertig en tachtig van de vorige eeuw. Toch is de vraaguitval naar goederen en diensten in de afgelopen periode fors geweest.

Die kan alleen samenhangen met een herstel van de economie."

De echte crisis komt er pas als de bezuinigingen gepland door VVD, CDA en PVV uitgevoerd zouden worden. De crisis in de economie is een crisis in de financiële wereld. De risico's werden bewust genomen om meer winst te maken. Uiteindelijk moest de staat bijspringen met steun aan de banken. Maar als die banken financieel en economisch verstandiger waren geweest waren ze voorzichtiger tewerk gegaan. Toen de media vol stonden met berichten over een crisis hebben een aantal banken de crisis nog een zetje gegeven met falende overnames zodat ze mee konden klagen over de tekorten. Een paar maand later maakten ze weer miljardenwinsten. Met andere woorden, de crisis in Nederland is zwaar opgeklopt en dient enkel om de bevolking op te laten draaien voor de graaizucht van de financiële wereld. De crisis wordt ook aangegrepen om de sociale zekerheid af te breken. Iedereen, inclusief Rutte en de heersende nomenklatura, weet dat door te bezuinigen er grotere werkloosheid ontstaat. De crisis wordt georganiseerd. Net zoals armoede georganiseerd is, georganiseerde misdaad.

Het ziet ernaar uit dat niet de VVD en het CDA zich encanailleren met de PVV, maar dat de PVV zich encanailleert met de VVD en het CDA. Als dit doorgaat dan wordt het:
Op naar het Museumplein, mensen! 
Zoals in 2004. Dit pikken we niet!

Trouwens, zoals in de VS, gaat men in Spanje meer investeren en worden sommige bezuinigingen teruggedraaid.

EUObserver: "Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero has said the government may reintroduce investments in some of infrastructure projects suspended as a part of austerity measures announced in May."

RRbeeldmerk2
Rekening Retour!

WIJ GAAN DE CRISIS NIET BETALEN!

• Geen verhoging eigen bijdrage zorg

• Handen af van de studiefinanciering

• Stop de aanval op lonen en pensioenen

• Houd de huren betaalbaar

• Tegen ontslagen: vecht voor elke baan

• Tegen discriminatie: voor solidariteit

en sociale rechtvaardigheid

Quantitative easing

helicopter-ben

Iedereen in de financiële wereld zat erop te wachten. De FED heeft vanmiddag zijn koers bepaald. Het wordt quantitative easing, QE, het creëren van geld uit het niets (officieel heet het: geld dat terugstroomt naar de FED als leningen 'terugbetaald' worden - maar deze terugbetalingen betekenen enkel dat de totale som geld in omloop vermindert, dus moet er weer geld gecreëerd worden) door de FED zelf om er obligaties mee te kopen (staatsschulden dus) en zo meer geld in omloop te brengen. Het is een stap in de richting van een goede oplossing, het creëren van geld door de nationale bank, maar dit is slechts een tijdelijke noodoplossing, niet de omvorming van de hele financiële wereld zoals noodzakelijk zou zijn. Een vermeerdering van het totale geld in omloop stimuleert de economie. De staat heeft door het opkopen van staatsobligaties door de FED meer armslag om geld te besteden aan de economie en de burgers, zeker als het land in crisis is en meer werkgelegenheid gecreëerd moet worden.

FED: "Information received since the Federal Open Market Committee met in June indicates that the pace of recovery in output and employment has slowed in recent months. Household spending is increasing gradually, but remains constrained by high unemployment, modest income growth, lower housing wealth, and tight credit. Business spending on equipment and software is rising; however, investment in nonresidential structures continues to be weak and employers remain reluctant to add to payrolls. Housing starts remain at a depressed level. Bank lending has continued to contract.

To help support the economic recovery in a context of price stability, the Committee will keep constant the Federal Reserve's holdings of securities at their current level by reinvesting principal payments from agency debt and agency mortgage-backed securities in longer-term Treasury securities. The Committee will continue to roll over the Federal Reserve's holdings of Treasury securities as they mature."

insolvent
Klik voor vergroting

Uit de hoek van het casino-bankieren komen natuurlijk weer negatieve geluiden hierover want sommige speculanten verdienen juist groot geld met een crisis. De meeste Nederlandse kranten vermelden voorlopig enkel het laaghouden van de rente door de FED, over de 'nucleaire optie' zijn ze zeer schroomvallig, het volk zou eens door kunnen hebben dat er zo'n eenvoudige oplossing bestaat. In elk geval komt er een ruimer monetair beleid, een QE2,  na een eerdere QE. Europa en Engeland hebben het ook al gedaan. Bezuinigen is totaal fout. Wat nodig is is het stimuleren van de economie en daar is geld voor nodig, geld dat eenvoudigweg door de centrale banken gecreëerd kan worden uit het niets. Rutte c.s. zitten op het verkeerde spoor. Het kabinet dat nu in de maak is is al een dinosauriërskabinet voor het van start gaat; ze kunnen er beter meteen mee stoppen.

Kwakoe

En weer komt Kwakoe in opspraak met Kenneth Renfurm. Het was fout om Renfurm te vragen Kwakoe ook dit jaar te organiseren. Het is duidelijk dat meerdere partijen geen vertrouwen hebben in Renfurm, en zijn integriteit komt ook behoorlijk in het geding. Zuidoost kan zich dit soort gedoe niet permitteren. Vanzelfsprekend speelt in de vechtpartij van gisteren ook het bekende 'korte lontje' een rol. Dat kan niet getolereerd worden. Maar Renfurm speelt de vermoorde onschuld en heeft te veel uitvluchten paraat. De Surinaamse gemeenschap staat weer eens voor schut.


Huizenprijzen dalen nog steeds

gingerbread
Home, sweet home

DePers: "De plannen van consumenten om een huis te kopen zijn in juli voor de zesde maand op rij gedaald en teruggevallen naar een historisch dieptepunt. Onzekerheid over de kabinetsplannen, vooral rond de hypotheekrenteaftrek, lijkt de voornaamste oorzaak voor de grote terughoudendheid bij kopers. Dat concludeert het economisch bureau van ING in zijn maandag gepubliceerd kwartaalbericht.

Ook de afloop van enkele koopregelingen maakt het lastiger voor starters om een huis te kopen. De economen verwachten dat door de recente daling van de vraagprijzen, de transactieprijzen in de tweede helft van dit jaar opnieuw gaan dalen. De verbeterde betaalbaarheid zal echter een dempend effect hebben op de neerwaartse druk.

Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond wordt het huizenkopers extra moeilijk gemaakt door een gebrek aan concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. Zij willen dat er een onderzoek komt naar mogelijke prijsafspraken tussen de vier grote Nederlandse banken, lieten ze vorige week weten."

Koopregelingen en hypotheekrenteaftrek zijn eigenlijk subsidies aan de huizenmarkt en de banken. De ING heeft duidelijk belang bij hoge prijzen.

De woningcorporaties zijn al jaren druk aan het klagen over tekorten. 40% van de grote woningcorporaties staan in het rood. Die tekorten hebben ze zelf gecreëerd met wanbeleid en riante topsalarissen. De huurder zou dat natuurlijk moeten betalen. Nu dreigen ze ermee de sociale huisvesting stop te zetten. Vreemd genoeg wijst Calon van Aedes, organisatie van woningcorporaties, op het mogelijk ontstaan van verloedering en verpaupering als de huren niet verhoogd worden. Pure chantage! 

Telegraaf: "Alleen als de huur met 1 procent boven inflatie wordt verhoogd kunnen woningcorporaties hun activiteiten voortzetten, zegt voorzitter Marc Calon van koepelorganisatie Aedes. "

Sterk door Werk

sterkdoorwerk
Werkverschaffing 1936

Telegraaf: "Mensen met een uitkering in Rotterdam moeten aan de slag om te voorkomen dat ze financieel worden gekort. Wie niet gaat werken, of weigert vrijwilligerswerk te doen, zal dat in de portemonnee voelen.

Dat gebeurt met de start van een driejarig proefproject, waarbij 475 uitkeringsgerechtigden in de Tarwewijk collectief worden benaderd om in actie te komen. Straat na straat wordt het probleem aangepakt."

Dat houdt in dat de verplichte bijdrage die iedereen betaalt voor de verplichte ww-verzekering moet vervallen of moet worden verlaagd. Want die verzekering keert niet of minder uit. Of is dit gewoon een middel voor de gemeente om de kluit weer te belazeren? De ww is er niet voor niets. Fatsoenlijk betaald werk voor iedereen zou nog beter zijn. Dwangarbeid hoort in een democratisch land niet thuis. Maar ja, als we straks een rechtse regering krijgen dan zal de werkloosheid sterk groeien door de bezuinigingen. En dan kan je iedereen aan het werken zetten voor een hongerloon, de nomenklatura uitgezonderd natuurlijk.

Sp!ts: "Wethouders die door bezuinigingen een dag minder werken, merken dat niet in hun portemonnee. Ze vullen het gat in hun salaris op met wachtgeld.

Het gaat volgens het Algemeen Dagblad om wethouders in gemeenten als Hoogesand-Sappermeer, Grootegast, Westvoorne, Kampen en Dongen. De SP eist maatregelen. Wachtgeld is niet bedoeld om salarissen van parttime wethouders aan te vullen, zegt Kamerlid Ronald van Raak in de krant.

Het schiet de belastingbetaler ook in het verkeerde keelgat. Zo blijken drie wethouders in Hoogezand-Sappemeer die van de wachtgeldregeling gebruik maken, via internet al honderden woedende reacties over zich heen te hebben gekregen."

Uitkeringstrekkers in Rotterdam zouden binnenkort verplicht moeten gaan werken, maar wethouder Ies Klok uit Westvoorne vindt zijn uitkering voor minder werken terecht: 'De wachtgeldregeling is er niet voor niets, ik heb er recht op', zegt hij. Op deze manier 'bezuinigen' is absurd. Bezuinigen zal in elk geval niet helpen om de stijgende werkloosheid tegen te gaan, integendeel bezuinigen vergroot de werkloosheid. Mensen verplicht aan het werk zetten voor een hongerloon is asociaal. Schaf dan de verplichte ww-verzekering maar af, want de ww is dan vrijwel buiten werking gesteld! De enige juiste oplossing is goed betaald werk voor iedereen. Werklozen die de boel belazeren zijn makkelijk te identificeren. Wie op zijn dertigste nog geen jaar gewerkt heeft, en fysiek en mentaal helemaal in orde is, en met een deftig autootje rijdt, die kun je aan het werk zetten, maar dan wel met een normaal loon.

werkloosheid
Klik op foto voor filmpje
           Sterk door Werk ... en toen kwam de oorlog.

VPRO: "Het werk was zwaar, de omstandigheden erbarmelijk, en het loon was maar net genoeg om met een gezin rond te komen. In 1939 verdiende iemand in de werkverschaffing tussen de drie en vier gulden per week. Opzettelijk stuurde de regering de werklozen naar grote projecten ver weg, zodat de meesten daar wel moesten overnachten. Alleen zaterdagavond en zondag konden zij thuis zijn."

Maar de FIFA die zou vrijgesteld worden van belastingen! En dan maar zeuren dat er bezuinigd moet worden.

Bezuinigen schaadt de economie

recession

FinanceMyMoney: "Controlling the wealth of America – top 1 percent control 83 percent of U.S. stocks. As a share of personal income mortgage debt ate up 19 percent in 1949. In 2003 it went up to 85 percent. 80 percent of Americans 65 years and older depend on Social Security for half of their income.

Unemployment is still extremely high and most Americans still live with the effects of a recession.  The housing market is still in disarray yet the boom in stock values has benefitted those that least need it in the market.  The notion that stock wealth is evenly disbursed is nothing more than Wall Street propaganda."

Geld dat verdiend wordt door de grote verdieners vloeit niet terug naar de maatschappij (meestal wordt het geïnvesteerd in nog meer casinotransacties). Geld dat verdiend wordt door de kleine verdieners gaat als consumptie en betaling voor diensten meteen weer de economie in.

trickledown
Klik voor vergroting

Guardian: "Firms in the private sector are being hit by government plans to slash public spending. RM Group, the schools IT company, warned that contracts worth £200m are at risk."


TheDailyBeast: "Fourteen million out of work! Sixteen notable economists and historians have joined in a consensus statement for The Daily Beast demanding urgent action on unemployment and the faltering recovery. Joseph Stiglitz,  Alan Blinder, Robert Reich, Richard Parker, Derek Shearer, Laura Tyson, Sir Harold Evans, and other thought leaders have produced a manifesto calling for more government stimulus and tax credits to put America back to work."

James K. Galbraith: "While seers from Wall Street proclaim a 'deficit crisis', obviously the capital markets don't take that talk seriously. If they did, they wouldn't be willing to lend to Uncle Sam for thirty years at four percent! But in fact they are doing this every week.

Medicare pays doctors' bills for the old. It pays out at lower rates than does private insurance for working people. Cutting Medicare would mean two things: less health care for the elderly, and therefore more financial stress on their families. And more health care costs overall, as people substitute with private insurance for the public cuts. Both of these are very bad ideas.

Social Security pays to keep working people (and their dependents and survivors) out of poverty when they are old. It spreads its benefits to all who have worked, whether they have children who would otherwise support them or not. The payroll tax spreads the burden to all working people, whether they would otherwise be supporting elderly parents or not. Both of these transfers are fair, modest, and sustainable. Cutting Social Security would simply create more poor elderly—those who could not turn to their children—and more stressed working families—those with parents in need. Both of these are very also bad ideas.

Encouraging early retirements would mean that young people—just out of school, with fresh skills, good health, and high energy—would get the jobs they need now. They would not be stuck waiting, or spinning their wheels in school, for years and years. Meanwhile, the retirees, supported by Social Security and Medicare, would provide a continuing stable support to total demand, creating jobs for others as they get older.

This is the way the economy should work. When we have older people, we must care for them, and the best way to do that is to give them the resources to support themselves. There is no 'burden problem' as our economy is plenty productive for the working population to support the elderly in modest comfort, particularly if we include some of our truly wealthy in the tax base.

Care for the elderly, energy, climate change, the Gulf of Mexico catastrophe, our decayed infrastructure, public health—these are real issues. Let's deal with them. The 'long-term budget deficit' is a phony problem, ginned up by politicians, some economists, and the historic enemies of Social Security and Medicare on Wall Street. For God's sake, let's not sacrifice our most successful social programs to the hysteria we're hearing from them.

In fact, the right response to the crisis is to expand, not cut, both Social Security and Medicare."

Hetzelfde geldt voor Nederland. Uitkeringstrekkers en ouderen zijn geen last voor onze maatschappij. Hun geld gaat meteen weer de economie in. Gezondheidszorg, het milieu, openbaar vervoer, energie, dit zijn de dingen die er toe doen. Het begrotingstekort is een vals probleem bedacht door neoliberalen die terug willen naar de situatie van 1900 met arme en dus goedkope arbeidskrachten. De VVD is een hysterische partij en als hun bezuinigingsplannen doorgaan zal de Nederlandse economie in een diepe recessie komen. En het gedoe rond die onnozele Wilders dient enkel om het werkelijke probleem, de graaiende financiële wereld, te verdoezelen. Het neoliberale financiële systeem zelf is een last, dé last, een onredelijke last, geworden voor onze maatschappij. Het is de privatisering die alles onbetaalbaar maakt, gezondheidszorg, energie, vervoer.

BNR: "De Griekse schuldencrisis en het ingrijpende bezuinigingsprogramma die het land van een bankroet moeten behoeden, hebben zware gevolgen voor bedrijvigheid in het Zuid-Europese land. In de agglomeratie Athene is in de afgelopen tien maanden 17 procent van de bedrijven gesloten. Dit meldde de Griekse pers zondag op basis van een studie van de Griekse vereniging van handelaren ESEE.

De sterke economische teruggang is ook aan het bestedingspatroon van consumenten te merken, zo blijkt uit de studie. De Grieken hebben begin dit jaar ongeveer 20 procent minder schoenen gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de aankopen van kleding liepen met bijna 20 procent terug.

Naar verwachting zal de Griekse economie dit jaar met 4 procent krimpen."

quod erat demonstrandum...

Stockholm syndroom?

Waarom stemden zoveel mensen tegen hun eigen belang in op de VVD? Ik heb eerder al collectieve cognitieve dissonantie genoemd, maar het Stockholm syndroom is ook een mogelijkheid.

Huizenmarkt-zeepbel: "Vanouds is de VVD een partij voor de rijken. Toch hebben er tijdens de afgelopen verkiezingen ook veel jonge mensen met enorme schulden (tophypotheek) op de VVD gestemd. Mensen zonder vermogen die op een economisch gezien conservatieve partij stemmen,  begint dat niet een beetje op het  Stockholm Syndroom te lijken?"

Meer over de hypotheekrenteaftrek: Trichet heeft ferme kritiek op de hypotheekrente-aftrek. Het ziet ernaar uit dat ook RTL helemaal gewonnen is voor de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Schaf de aftrek af voor huizen boven de 350.000 € en je brengt geen schade toe aan de huizenmarkt.

Rapper shit

3voor12: "Bij een schietincident in de Nieuwe Spiegelstraat in het centrum van Amsterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.00 uur de artiesten Mr. Probz en Hittespitter Flex ernstig gewond geraakt. Flex, broer van THC rapper RB DJan, is inmiddels buiten levensgevaar. De manager van THC vertelt dat RB Djan vrijdagnacht werd gebeld over de schietpartij. Hij heeft inmiddels zijn broer kunnen bezoeken. Mr. Probz is naar het AMC overgebracht de kogel heeft zijn lever en nieren geraakt. Tegen Lijn 5 zegt zangeres Neenah, die op dat moment in het ziekenhuis is, dat de toestand van Probz inmiddels stabiel is. De artiest is buiten levensgevaar."

En weer staan rappers in het centrum van de geweldscene. Boffen wij even dat het niet op Kwakoe was.

Realiteit en fictie

kafkaontheshoreIn Kafka op het Strand van Haruki Murakami wordt verhaald over een incident dat plaatsvond op het einde van de tweede wereldoorlog in een niet nader genoemde stad. Een lerares gaat met een aantal kinderen het bos in om paddestoelen te plukken. Ze zien een B-29 overvliegen. Even later vallen de kinderen in onmacht. De meesten herstellen ogenschijnlijk, maar een van hen, Nakata, komt het incident niet te boven en wordt gek. Het verhaal is een understatement, nergens wordt de atoombom vermeld, maar het is duidelijk dat dit gaat over Hiroshima en Nagasaki. En sourdine. De werkelijkheid wordt benaderd via de fictie. Tactvol. Schroomvol.

De bombardementen op Hiroshima en Nagasaki behoren tot de meest gewelddadige en absurde gebeurtenissen in onze wereldgeschiedenis. Net als het platleggen van Dresden dat enkel bedoeld was om de fabrieken, wapenfabrieken en dergelijke en alle infrastructuur onbruikbaar te maken voor de aanstormende Russen. De werkelijkheid wordt vaak geweld aangedaan. Het zijn de Russen die het fascisme overwonnen hebben. Op het einde van de oorlog zag de VS de Sovjet Unie als een nog grotere bedreiging en om indruk te maken op de Russen werd de atoombom ingezet. Als aanval op burgers waren de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki een misdrijf tegen de mensheid. Dat wil niet zeggen dat alle Japanners onschuldige slachtoffers waren, maar die bombardementen waren onnodig. Japan is verslagen, verward, verweesd. Murakami schrijft daarover. Verhalen, niet de wetenschap,  zijn volgens hem de manier om de wereld te beschrijven. Ons leven is een persoonlijk verhaal, en enkel door al deze verschillende verhalen te verweven kunnen we de eenzaamheid en absurditeit in deze wereld overwinnen.

"...the Japanese were ready to surrender and it wasn't necessary to hit them with that awful thing." - Dwight Eisenhower - Ike on Ike, Newsweek, 11/11/63

 "...in [July] 1945... Secretary of War Stimson, visiting my headquarters in Germany, informed me that our government was preparing to drop an atomic bomb on Japan. I was one of those who felt that there were a number of cogent reasons to question the wisdom of such an act. ...the Secretary, upon giving me the news of the successful bomb test in New Mexico, and of the plan for using it, asked for my reaction, apparently expecting a vigorous assent.

 "During his recitation of the relevant facts, I had been conscious of a feeling of depression and so I voiced to him my grave misgivings, first on the basis of my belief that Japan was already defeated and that dropping the bomb was completely unnecessary, and secondly because I thought that our country should avoid shocking world opinion by the use of a weapon whose employment was, I thought, no longer mandatory as a measure to save American lives. It was my belief that Japan was, at that very moment, seeking some way to surrender with a minimum loss of 'face'. The Secretary was deeply perturbed by my attitude..." - Dwight Eisenhower, Mandate For Change, pg. 380

 "It is my opinion that the use of this barbarous weapon at Hiroshima and Nagasaki was of no material assistance in our war against Japan. " - "The lethal possibilities of atomic warfare in the future are frightening. My own feeling was that in being the first to use it, we had adopted an ethical standard common to the barbarians of the Dark Ages." - William Leahy, Chief of Staff to Presidents Franklin Roosevelt and Harry Truman -  I Was There, pg. 441.

NewScientist: "The US decision to drop atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki in 1945 was meant to kick-start the Cold War rather than end the Second World War, according to two nuclear historians who say they have new evidence backing the controversial theory.

According to the official US version of history, an A-bomb was dropped on Hiroshima on 6 August 1945, and another on Nagasaki three days later, to force Japan to surrender. The destruction was necessary to bring a rapid end to the war without the need for a costly US invasion.

New studies of the US, Japanese and Soviet diplomatic archives suggest that Truman's main motive was to limit Soviet expansion in Asia, Kuznick claims. Japan surrendered because the Soviet Union began an invasion a few days after the Hiroshima bombing, not because of the atomic bombs themselves, he says.

'He knew he was beginning the process of annihilation of the species,' says Peter Kuznick, director of the Nuclear Studies Institute at American University in Washington DC, US. 'It was not just a war crime; it was a crime against humanity.'

According to an account by Walter Brown, assistant to then-US secretary of state James Byrnes, Truman agreed at a meeting three days before the bomb was dropped on Hiroshima that Japan was 'looking for peace'. Truman was told by his army generals, Douglas Macarthur and Dwight Eisenhower, and his naval chief of staff, William Leahy, that there was no military need to use the bomb."


'Reality is created out of confusion and contradiction, and if you exclude those elements, you're no longer talking about reality.'
Underground –  Haruki Murakami

Censuur

censorshipBitsOfFreedom: "We willen graag vrolijk en zomers nieuws brengen, maar het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Vandaag lanceerde het Ministerie van Justitie een vergaande censuurmaatregel: zij wil het OM zonder tussenkomst van een rechter websites laten verwijderen of blokkeren.

Op dit moment kan de Officier van Justitie een tussenpersoon, zoals een hoster, pas vervolgen als deze niet voldoet aan een bevel van de rechter-commissaris om een website te verwijderen (artikel 54a Wetboek van Strafrecht). Deze bepaling was, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis, bedoeld om “censuur van staatswege” en zelfcensuur te voorkomen.

Daar wil het Ministerie van Justitie nu verandering in brengen. Zij wil dat het OM zonder tussenkomst van een rechter een tussenpersoon kan bevelen om gegevens te verwijderen als dit nodig is om een strafbaar feit te beëindigen of te voorkomen. En als een tussenpersoon niet meewerkt, kan het OM een dwangsom opleggen “als stok achter de deur”.

Daarmee zou het OM een grenzeloze bevoegdheid krijgen om het internet te censureren. “Strafbaar feit” is een brede term, waaronder bijvoorbeeld ook auteursrechtinbreuk en belediging vallen. En, zoals laatst duidelijk werd toen Buma het embedden van filmpjes wilde aanpakken: auteursrechtinbreuk kan iedereen overkomen. Bovendien: in twijfelgevallen beslist het OM zelf of zij verwijdering of blokkering noodzakelijk acht.

Tot 30 september 2010 bestaat de mogelijkheid om reacties te geven op het concept-wetsvoorstel."

Vervolging om nieuwsbericht illustreert probleem censuurknop:
"Journalist Bert Brussen heeft van het Openbaar Ministerie het verzoek gekregen een nieuwsbericht van zijn blog te verwijderen. Maar kan Bert Brussen zich niet beroepen op de persvrijheid? De affaire illustreert duidelijk het probleem van de censuurknop die Hirsch Ballin laatst lanceerde."

Meer geheime documenten?

top-secretAssociatedPress: "Online whistle-blower WikiLeaks has posted a huge encrypted file named "Insurance" to its website, sparking speculation that those behind the organization may be prepared to release more classified information if authorities interfere with them.

Bloggers have noted that it's 20 times larger than the batch of 77,000 secret U.S. military documents about Afghanistan that WikiLeaks dumped onto the Web last month. Contributors to tech sites such as CNet have speculated that the file could be a way of threatening to disclose more information if WikiLeaks' staffers were detained or if the site was attacked, although the organization itself has kept mum."

Het bewuste file is hier te vinden. Just in case.

Speculaties over de ontcijfering. Het web zoemt van de veronderstellingen. Het is mogelijk dat dit file bedoeld is als verzekering voor het geval de site door de overheid gesloten wordt; dan zou het eventueel alle bestanden van WikiLeaks kunnen bevatten en als de ontcijferingssleutel doorgegeven wordt over het worldwide web dan hebben duizenden mensen deze bestanden nog.

De vrije markt als anarchie

libertarianism-anarchy-for-rich-people

De vrije markt is eigenlijk een anarchie. De staat wordt zoveel mogelijk uitgeschakeld om de vrije jongens de vrije baan te geven. De vrije jongens bemoeien zich ook met de politiek, en roepen om bezuinigingen op sociale voorzieningen terwijl ze zichzelf zitten te verrijken. Het recht van de sterkste of grootste bullebak is de enige norm. Wat geldt is de dictatuur van de 'vrije' markt (van vrijheid is überhaupt geen sprake, die geldt enkel voor de rijken). De situatie wordt behoorlijk gecompliceerd als in de staat, in de regeringen de coryfeeën van de vrije markt de dienst gaan uitmaken, en de staat dus geannexeerd wordt als uitvoeringsorgaan van het bedrijfsleven. Overheidsinstellingen en gesubsidieerde inrichtingen gaan zich steeds meer zien als particuliere bedrijven die winst moeten maken.

Dat uit zich op verschillende manieren. Kosten die reeds betaald zijn door de belastingbetaler worden nog eens verhaald op de burger; dat gebeurt onterecht in verpleeg- en verzorgingstehuizen waar de bewoners rekeningen krijgen voor dingen die onder de AWBZ vallen. Maar ook gemeenten willen de burger graag plukken. Daarbij stoort men zich niet eens aan rechterlijke uitspraken. Het belang van de burger verdwijnt steeds verder naar de achtergrond.

SCOnline: "Gemeenten moeten doorgaan met het in rekening brengen van leges bij verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), hoewel de rechtbank in Den Haag dit eerder verbood.

De rechtbank in Den Haag oordeelde eind april namelijk dat een informatieverzoek op grond van de Wob niet kan worden beschouwd als een geleverde dienst op grond van artikel 229 Gemeentewet. Wie een Wob-verzoek indient, handelt volgens de rechtbank in het algemene belang van de openbaarheid van informatie. Algemeen belang is iets anders dan een specifieke dienst, zo valt uit het oordeel van de rechter af te leiden."

question

Het gezag heeft zijn glans verloren

Gezagsdragers, van hoog tot laag, klagen vaak over de onheuse bejegening door de bevolking. Dat is inderdaad een probleem. Maar een zwart-wit situatie is het niet. De kwestie ligt veel genuanceerder. Het zijn lang niet altijd de asociale typetjes die de boel verzieken. Vanzelfsprekend heb je die ook - niets is onwenselijker als ambulancebroeders die kun werk niet kunnen doen door agressieve omstaanders, maar vaak ligt de toenemende agressiviteit mede aan de gezagsdragers die zich onmenselijk (en onwettig) opstellen.

SocialeVraagstukken: "Kwetsbare mensen worden in Nederland meer en meer uitgesloten. De sociale instellingen laten het afweten en racisme wordt gelegitimeerd. Alleen op basis van mensenrechtenverdragen is het voeren van een rechtspraktijk voor arme mensen nog mogelijk, stelt advocaat Fischer.

Zet deze mensen in de inmiddels volstrekt gebureaucratiseerde maatschappij en het probleem is helder. Er zijn twee werelden die met elkaar botsen. De hulpverleners zitten achter hun balies met formulieren en afsprakenkaartjes. Het woord ‘zorgplicht’ komt in het vocabulaire van de baliemedewerkers van de sociale dienst al lang niet meer voor. Ze staan eerder op voet van oorlog met arme mensen.

Om dat te accentueren staan bij de deur twee, soms drie beveiligingsmannen. En om de verhoudingen nog helderder te maken staan de baliemedewerkers achter de balie op een verhoging van 32 centimeter. Opdat er geen menselijke omgangsvormen meer voorkomen is een hand geven uitgesloten. Handen geven is namelijk een veiligheidsrisico. Net zoals koffie aanbieden. De koffieautomaat in de wachtruimte van de sociale dienst is weg.

Hoe hoger de nood, hoe meer mensen worden buitengesloten. En de mensen die zouden moeten helpen, krijgen opdracht geen rekening te houden met de kwetsbare medemens."

FischerAdvocaten: "Kinderen hebben recht op bescherming en die vind je niet op straat, dat is kort gezegd de conclusie van het Europees Comité voor Sociale Rechten in een klacht van Defence for Children tegen Nederland.

In de klacht oordeelt het Comité over het feit dat Nederland uitgeprocedeerde gezinnen op straat zet. Dat mag niet, zo schrijft het Comité, omdat dit de menselijke waardigheid van kinderen aantast. Defence for Children ziet in de uitspraak de definitieve erkenning van een jarenlange strijd voor het recht op onderdak voor kinderen zonder rechtmatig verblijf."

Op internationaal vlak gaan ook nationale regeringen in de fout:

EUObserver: "Polish prosecutors are considering bringing charges of war crimes against the country's former prime minister and former president over allegations of secret CIA prisons."

George W. Bush en Tony Blair lopen nog steeds vrij rond, maar zijn onbetwistbaar oorlogsmisdadigers te noemen. En nu we het toch over internationale kwesties hebben, het westen is nog steeds de grootste dreiging in deze wereld, d.w.z. de VS en Israël. Wilders is volkomen ongeloofwaardig als hij de islam beschouwt als een bedreiging. Het westers kapitalisme is objectief gezien veel gevaarlijker voor de vrede en welvaart van de volken dan welk ander land of systeem ook. In Israël worden op de meest grove manier de internationale rechtsorde en de mensenrechten met voeten getreden.

AFP: "The Israeli government is facing legal action for contempt over its refusal to implement a Supreme Court ruling that it end a policy of awarding preferential budgets to Jewish communities, including settlements, rather than much poorer Palestinian Arab towns and villages inside Israel.

 The contempt case on behalf of Israel’s Palestinian minority comes in the wake of growing criticism of the government for ignoring court decisions it does not like – a trend that has been noted by the Supreme Court justices themselves."

Obama Warned Israel May Bomb Iran:
"MEMORANDUM FOR: The President
FROM: Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)
SUBJECT: War With Iran

We write to alert you to the likelihood that Israel will attack Iran as early as this month. This would likely lead to a wider war."

Het gezag zit in een crisis, maar heeft dat vooral aan zichzelf te wijten.

VVD propageert communisme

Hieronder een zeer interessante discussie over huurwoningen, koopwoningen, hypotheekrenteaftrek, subsidies voor de rijken, en de VVD die het communisme (voor de rijken, de nomenklatura, tenminste) propageert.


Vreemd

Ik heb al veel rare dingen op deze wereld gezien, maar soms sta ik toch weer versteld. Waarom installeren sommige mensen hun wasmachine buiten in hun tuin en staat hun wasmachine in de stromende regen te draaien? Nog erger wordt het wanneer de was klaar is en in de tuin in regenweer opgehangen wordt onder een parasol bij een luchtvochtigheid van 92%, en die was ook 's nachts 'te drogen' blijft hangen. Het zijn wonderlijke mensen. De enige verklaring die ik kan bedenken is dat die mensen onbewust de boodschap aan hun buren willen overbrengen dat zij 'nette' mensen zijn. De mens is zeker geen rationeel wezen.

De bruine winterjuffer

bruinewinterjuf

De bruine winterjuffer is door de opwarming van ons klimaat een vrij algemene soort aan het worden, maar staat nog steeds op de Rode Lijst als bedreigd. Deze soort behoort tot de familie pantserjuffers, maar is kleiner dan de houtpantserjuffer.

Libellennet: "De soort breidt zich momenteel uit in Nederland, mogelijk als gevolg van het opwarmende klimaat.

Europese verspreiding: Zuid-, Midden- en Oost-Europa. Ontbreekt in Groot-Brittannië, Ierland en het grootste deel van Scandinavië. Breidt zich de laatste jaren sterk naar het noorden uit. Algemene soort in Zuid- en Oost-Europa.

Areaal: Oostelijk tot in Centraal-Azië, zuidelijk tot in Noord-Afrika.

Zeldzaamheid tot 1980: Vrij algemeen in Noord-Brabant en Noord-Limburg, vrij zeldzaam in Midden-Nederland. In de jaren ’70 sterk achteruit gegaan.

Zeldzaamheid 1981–1995: In de jaren ’80 was de soort zeldzaam. In de jaren ’90 begon de soort weer toe te nemen.

Zeldzaamheid 1996 tot nu: De bruine winterjuffer werd steeds algemener in Zuid- en Midden-Nederland en een uitbreiding naar het noorden is duidelijk waarneembaar. De opwarming van het klimaat draagt hieraan bij. Vanaf eind jaren ’90 ook in de duinen. Momenteel is het een vrij algemene soort en de positieve ontwikkeling zet zich waarschijnlijk nog voort."

Maar de opwarming van het klimaat betekent ook dat de noordse winterjuffer die tot de jaren 70 vorige eeuw vrij algemeen was in Nederland, en nu zeldzaam is ook in het noorden van Nederland, binnenkort helemaal kan verdwijnen. De noordse winterjuffer staat op de Rode Lijst als ernstig bedreigd.

Dé oplossing: loonsverhoging

bernanke
Ben Bernanke

Bloomberg: "Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke said rising wages will probably spur household spending in the next few quarters, even as weak job gains drag down consumer confidence.

While the U.S. has “a considerable way to go” for a full recovery, “rising demand from households and businesses should help sustain growth,” Bernanke said today in a speech in Charleston, South Carolina.

A lesson from the Great Depression is that “we need to make sure that monetary policy continues to provide support the economy needs until we begin to see sustained growth and particularly growth in jobs,” Bernanke said in response to an audience question."

De top van het bedrijfsleven is al decennia bezig zichzelf riante loonsverhogingen toe te kennen, als nu nog het gewone personeel evenzo bevoordeeld wordt dan komt de economie gagarandeerd weer op gang.
In ze meantime in ze Nedderlens Mark Rutte zinks the solushion is budget cuts.

Geknoei met cijfers

house_for_sale_sign_md_whtDePers: "‘Prijzen Amsterdamse koopwoningen stijgen weer’, ‘Niet alleen in Amsterdam hogere prijzen’ en ‘Ook toename aantal verkochte woningen’. Als we het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moeten geloven, gaat het weer crescendo op de Nederlandse huizenmarkt. Helaas klopt dat niet helemaal.

Het CBS schrijft dat Amsterdamse koopwoningen aan het eind van het tweede kwartaal 0,7 procent duurder waren dan een jaar eerder. Ook in andere steden zouden de prijzen zijn gestegen: Haarlem, Zwolle, Enschede en Emmen. Vijf stijgers. Maar het CBS onderzocht de prijzen in 25 steden. Dan blijven er dus twintig steden over waar de prijzen daalden. In Almere en Nijmegen bijvoorbeeld met 3,9 procent, in Den Bosch met 5,3 procent en in Ede zelfs met 6,1 procent.

Ook in Amsterdam zijn de makelaars verbaasd over de positieve cijfers. ‘Wij hebben zelf de neiging tot positivisme’, zegt directeur Didi van den Elsaker van Makelaarsvereniging Amsterdam. ‘Maar nu hoor ik veel mopperende makelaars. Doordat het budget voor de startersleningen is opgedroogd en door het heropenen van de discussie over de hypotheekrente is de markt ‘on hold’.’ De cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars ondersteunen haar verhaal: in het tweede kwartaal van dit jaar werden 2 procent minder woningen verkocht dan een jaar eerder."

Hier in mijn buurt staan meerdere huizen al lange tijd te koop. Het onkruid groeit er tussen de tegels. Wie nu nog een huis koopt is ofwel in hoge nood, of behoort tot de vrije jongens die wat zwart geld willen witwassen. Dan is een te hoge prijs geen belemmering, in het laatste geval zelfs een positief gegeven, want dan kun je ook meer zwart geld witwassen. Nee, de huizenmarkt heeft de bodem nog niet bereikt. De prijzen liggen nog steeds veel te hoog. Naarmate de economische toestand verslechtert zullen we steeds meer positieve berichten in de media horen. De 'arithmétique hollandaise' staat in heel Europa bekend.

De vrije-markt kerk


De vrije markt als religie met eigen dogma's en vooroordelen:

Whoops! Why everyone owes everyone and no one can pay:

"The credit crunch was based on a climate (the post-Cold War victory party of free-market capitalism), a problem (the sub-prime mortgages), a mistake (the mathematical models of risk) and a failure, that of the regulators. It was their job to prevent both the collapse of individual companies and the systemic risks which ensued; they failed. But that failure wasn't so much the absence of attention to individual details as it was an entire culture to do with the primacy of business, of money, of deregulation, of putting the interests of the financial sector first. This brought us to a point in which a belief in the free market became a kind of secular religion. The tenets of that religion are familiar ... : the primacy of laissez-faire capitalism, the supernaturally self-regulating nature of the market, the superiority of the free market to all other forms of human organization. These are all debatable, contestable positions – but in the Anglo-Saxon world we forgot to contest them. This should be the enduring lesson of the crisis – an understanding that the rules governing the operating of markets were not handed down on stone tablets but are made by people, and are in constant need of revision, supervision and active, imaginative enforcement. We can't afford to forget this point: human beings create markets. A general recognition of that fact, led by the economic profession and taken to heart by politicians, would be a step so important as to be almost worth what it has cost to be reminded of."

Op psychologisch vlak zou je kunnen zeggen dat onverantwoordelijkheid en hebzucht een grote rol spelen in de crisis. Het probleem is dat dit en het bovenstaande in veel landen nog niet doorgedrongen is, en dat de vrije-markt ideologie nog woedt als nooit tevoren. In sommige landen kregen de neoliberalen zelfs meer stemmen bij recente verkiezingen. Dus voeg domheid ook maar bij de oorzaken.

The financial system is broke

MSNBC: "MR. GREGORY: Interest rates, how long before they start coming up? Do they need to stay low?

MR. GREENSPAN: Well, the problem there implies that the government has control over those rates, meaning the Federal Reserve and the Treasury Department, in a sense. There is no doubt that the federal funds rate, that is the rate produced by the Federal Reserve, can be fixed at whatever the Fed wants it to be, but which the government has no control over is long-term interest rates, and long-term interest rates are what make the economy move. And if this budget problem eventually merges to the point where it begins to become very toxic, it will be reflected in rising long-term interest rates, rising mortgage rates, lower housing. At the moment, there is no sign of that, basically because the financial system is broke and you cannot have inflation if financial system is not working."

De verwachting is dus dat er een periode van deflatie komt, gevolgd door hyperinflatie? In elk geval een diepe depressie. Oh, my god! Wat Greenspan ook zegt is dat de regeringen in het huidige systeem vrijwel machteloos zijn om de economie te sturen. Die macht hebben ze uit handen gegeven aan de banken. Geld creëren betekent nu automatisch een schuld creëren. Dat moet anders.

De oplossing is vrij eenvoudig: er is geld nodig om de economie aan de gang te houden, maar niet door het lenen van geld op de kapitaalmarkt maar door het te creëren uit het niets, niet door de banken want deze geldcreatie uit het niets door banken is juist de oorzaak van de huidige schuldencrisis, maar door de nationale banken, door regeringen dus, intrestvrij, schuldenvrij. Want elke vorm van intrest moet tenslotte weer ergens opgebracht dus gecreëerd worden, waardoor weer een schuld ontstaat, ad infinitum.

secret
Klik op illustratie voor documentaire

Deze documentaire is door Amazon een tijdje geboycot. Nu verwijzen ze door naar de makers. De dvd is hier te bestellen.

The Wizard of Oz: Parable on Populism - Henry M. Littlefield

Trailer van deze documentaire:


Washington'sBlog: "As the Financial Times notes, the head of China's biggest credit rating agency has said America is insolvent and that U.S. credit ratings are a joke:

The head of China’s largest credit rating agency has slammed his western counterparts for causing the global financial crisis and said that as the world’s largest creditor nation China should have a bigger say in how governments and their debt are rated.

“The western rating agencies are politicised and highly ideological and they do not adhere to objective standards,” Guan Jianzhong, chairman of Dagong Global Credit Rating, told the Financial Times in an interview.

“The financial crisis was caused because rating agencies didn’t properly disclose risk and this brought the entire US financial system to the verge of collapse, causing huge damage to the US and its strategic interests,” Mr Guan said.

“The US is insolvent and faces bankruptcy as a pure debtor nation but the rating agencies still give it high rankings ,” Mr Guan said.

In other words, everyone who pays any attention knows that we're broke."

Enter the cats

In boek twee van 1q84 komt een compleet kattenverhaal voor, een 'navertelling' van een verhaal van een Duitse auteur van wie de hoofdpersoon in 1q84, Tengo, nog nooit eerder had gehoord, geschreven tussen de twee wereldoorlogen. Omdat de naam van de schrijver niet is vermeld ga ik ervan uit dat het door Murakami verzonnen is.

fuwafuwaDat Murakami gefascineerd is door katten is duidelijk. Ze spelen ook een belangrijke rol in zijn boeken. Ze zijn aaibaar, maar ook zelfstandig en onberekenbaar, ze kunnen verdwijnen (zie De opwindvogelkronieken). Murakami heeft ook kinderverhalen geschreven over katten, zoals Fuwa Fuwa (Fluffy). Deze zijn niet vertaald in andere talen, net zomin als zijn reisverslagen. Maar ook deze boeken zijn belangrijk om Murakami als schrijver te begrijpen. In 1q84 komt Mantsjoerije weer ter sprake, een donkere bladzijde in de Japanse geschiedenis. Murakami heeft deze streek bezocht en daarover ook geschreven. Tengo's vader was tijdens de oorlog uitgestuurd naar Mantsjoerije. En in De opwindvogelkronieken spelen de gruwelijke gebeurtenissen in Mantsjoerije een grote rol.

cat murakami

Katten zijn een lieflijker onderwerp, maar verwacht dat niet van alle boeken van Murakami. (Sommige van zijn boeken - de meeste - zijn heel aangrijpend en treurig, soms zelfs schokkend te noemen.)
covercatIn うずまき猫のみつけかた – De juiste manier om kat Uzumaki te benaderen, een verslag van zijn tijd in de VS (1993-1995), staan veel foto's van katten (gemaakt door zijn vrouw) met de schrijver er vaak bij, ook tekeningen van katten. Natsume Sōseki schreef in 1905 een satire over Japan in de Meiji periode, Wij zijn een kat (吾輩は猫である). Op een heel andere manier schrijft Murakami over Japan, ook in 1q84, en wat er zo vreemd is aan dit land. Zijn ontelbare verwijzingen naar boeken en muziek uit het buitenland zijn voor hem duidelijk een middel om te ontsnappen. Het thema 'ontsnappen' is ook op schrijnende manier uitgedrukt in Hardboiled wonderland en het einde van de wereld.

© 2009