Weblog Archive maart 2012

Het jaar van de bij

bijenraat

Zembla: "Twee publicaties in het leidinggevende tijdschrift Science, bewijzen onweerlegbaar dat neonicotinoiden bijensterfte veroorzaken.

De sterfte-explosie loopt gelijk met de invoering van een nieuw type insecticide, imidacloprid, dat in de jaren negentig op de markt kwam. Het middel werkt continu, omdat het preventief op de zaden is aangebracht waardoor de hele plant giftig wordt. Bijen die in aanraking komen met de pollen en het stuifmeel, nemen het gif mee naar de bijenkorf. De bijen worden dan ziek en gaan dood.

Bedreiging voor de voedselketen

De bijensterfte is niet alleen erg voor de imkers, die de inkomsten uit honing nodig hebben. Het heeft invloed op het volledige ecosysteem en is daarmee een bedreiging voor de voedselvoorziening. Zonder bijen geen groenten, geen noten, geen chocolade, geen koffie en geen fruit. Tachtig procent van alle planten op aarde zijn voor de voortplanting of evolutie afhankelijk van de bestuiving van de bij.

Franse en Britse wetenschappers vermoeden dat de pesticide ook een ander effect heeft. Niet alleen beperkt het de navigatie van de bijen, het maakt ze ook gevoeliger voor schadelijke parasieten."

Lees dit artikel verder en ontdek hoe Bleker en sommige onderzoekers van Wageningen Universiteit de feiten verdraaien. Tjeerd Blacquiere van Wageningen Universiteit heeft ongewenste uitkomsten weggelaten en zijn instituut werkt "regelmatig in opdracht van de chemische industrie. Bijvoorbeeld voor de firma Bayer, de belangrijkste producent van deze zeer giftige pesticides."

Stadsdeel Oost: "Onlangs heeft het stadsdeel het Convenant bijvriendelijk handelen ondertekend. Stadsdeel Oost is de eerste (deel)gemeente in Noord Holland die het convenant ondertekent."

Franse politiek


Deze baby heeft een duidelijke mening over de Franse verkiezingen.

Het nut van parken

wandelen2

Laten we even filosoferen over het gebruik dat we maken van onze parken. Dat is in de eerste plaats recreatie, actief zijn door wandelen bijvoorbeeld, in een omgeving met zuiverder lucht dan in de stad, of het kan ook muziekevenementen inhouden. Beide soorten 'recreatie' zijn tegengesteld in hun effecten op onze gezondheid. Het eerste, wandelen vooral, is gunstig, het tweede is schadelijk. Daarbij komt nog dat de stad, zeker in Amsterdam, zeer vervuild is en dat parken een dringende noodzaak zijn voor het behoud van onze gezondheid. Luchtvervuiling bevordert geestelijke achteruitgang en hartkwalen. Om dat tegen te gaan heb je parken nodig, maar geen muziekevenementen die 110-115 dB ten gehore brengen twee dagen lang, en die ook nog eens veel vervuilend verkeer aantrekken.

TheEpochTimes: "A new research paper links a specific kind of pollution to faster rates of cognitive decline.

“The most important finding of our study is that women who were exposed to higher levels of ambient particulate matter over the long term experienced more decline in their cognitive scores over the four-year period that we followed them up.”

... tiny particulates in the air might be getting into the brain directly.

“Several studies have found that these particles—at least some of them—can actually get into the brain where they can cause inflammation and might even trigger some of those microscopic changes that are typical of Alzheimer’s Disease.”

Numerous studies have identified an association between air pollution and cardiovascular disease, and the cognitive decline may be a result of damage to the blood supply.

For example, research published in the same journal as Weuve’s paper, the Archives of Internal Medicine, found a higher risk of stroke on days when there were more particulates in the air. The fine particles were mainly from vehicle exhausts.

And a new study in the journal of the American Medical Association, JAMA, combined results of 34 studies and found a statistically significant association between heart attack risk and a wide range of air pollutants, excepting ozone."

GGDBZO: "Onder jongeren wordt nog te vaak nonchalant om gegaan met het feit dat harde geluiden gehoorschade kunnen veroorzaken. Dat geldt ook voor mensen die werken in de muziek of in de geluidstechniek. Toch lopen in Nederland elk jaar 22.000 jongeren blijvende gehoorschade op. Afhankelijk van de aard van de schade kan dat leiden tot depressies en zelfs gedragsverandering. Gehoorschade wordt nog steeds erg onderschat."

decibels

Bovenstaande tabel geeft aan wat een veilige tijdslimiet is voor diverse geluidsniveaus. 85 dB kun je 8 uur aanhoren, maar 115 dB maar ongeveer 30 seconden. Dat maakt een muziekevenement per definitie een schadelijk event.

Als we nu even recreatief wandelen onder de loep nemen, dan zien we dat wetenschappelijke studies aantonen dat wandelen een gunstig effect heeft voor het behoud van onze lichamelijke en geestelijke gezondheid tot op late leeftijd. Niet voor niets worden bejaardentehuizen gebouwd in groene gebieden met veel wandelmogelijkheden.

TheEpochTimes: "Walking may be able to prevent your brain from shrinking and help preserve your memory, a new study published online on Wednesday in the medical journal Neurology suggests.

The study found that people who walked six to nine miles a week had more gray matter, or nervous tissue, in the brains compared to people who walked less than six miles a week. Research also showed that participants who walked the most have half the risk of developing dementia or Alzheimer’s disease.

Neurology: "Greater PA [physical activity] predicted greater volumes of frontal, occipital, entorhinal, and hippocampal regions 9 years later. Walking 72 blocks was necessary to detect increased gray matter volume but walking more than 72 blocks did not spare additional volume. Greater gray matter volume with PA reduced the risk for cognitive impairment 2-fold.

Conclusion: Greater amounts of walking are associated with greater gray matter volume, which is in turn associated with a reduced risk of cognitive impairment."

Het mankeert het bestuurscollege van Zuidoost aan gezond verstand als ze meer muziekevenementen plannen in het Gaasperpark, een gebrek dat mogelijk is veroorzaakt door niet of te weinig te wandelen in ons mooie park.

Stay black

Gisteren was Guilly Koster gasthoofdredacteur bij AT5. In het verleden heeft Guilly zich verdienstelijk gemaakt bij de VPRO onder andere. Hij is een leuke man. Maar ook weer typisch voor de Surinaamse gemeenschap, veel geblaat maar weinig wol. Prem Radhakishun timmert nog wat aan de weg, maar ook hoofdzakelijk in de media. Je ziet het vaker, intelligente, talentvolle Surinaamse mensen, maar die er niet veel van terecht brengen en volstaan met wat bekendheid en aanzien en verder de mantra van de dag ten gehore brengen: 'de Surinamer moet meer in de picture komen'. Jammer genoeg zijn de gebeurtenissen waarbij Surinamers 'in the picture' komen niet altijd positief. En het teddybeergehalte van Guilly zal daar niets aan veranderen.


Link voor iPad gebruikers
(die door het rare beleid van Apple flash moeten ontberen)

Guilly maakt zich druk over het feit dat in de media vermeld wordt dat er 'weer' een schietincident heeft plaatsgevonden. Ik kan me voorstellen dat de Surinaamse gemeenschap daar niet blij mee is, maar de boodschapper aanvallen is in dit geval een foute aanpak. Het is gewoon zo dat dit het zoveelste schietincident is. Punt uit. Dat is de realiteit en daar zullen de bewonersbijeenkomsten georganiseerd door de voorzitter van het stadsdeel, Marcel La Rose, of de protestmarsen niets aan verhelpen. Ook de knuffel van Guilly is mosterd na de maaltijd. Zijn slogan 'stay black' slaat nergens op.

Laten we eerlijk zijn, de Surinaamse gemeenschap is door de PvdA opgekocht, in de partij gehaald met leuke aanbiedingen. Er werd kwistig gestrooid met subsidies en voordeeltjes. Nog steeds is het zo dat gemiddelde Surinamer niet naar bijeenkomsten te krijgen is als er geen versnaperingen te krijgen zijn. Mevrouw Verdonk liet in haar tijd de chocoladefonteinen aanrukken. De VVD deed hetzelfde maar op grotere schaal, namelijk door subsidies en lucratieve contracten te faciliteren voor haar eigen achterban. Over het algemeen heeft de Surinamer weinig begrip voor wat de doorsnee Nederlander bezighoudt. Natuur is iets waar men weinig respect voor heeft. Dat besturen een kwestie is van luisteren naar de burgers is ook nog niet helemaal doorgedrongen. Voor de ogen van de inwoners van Zuidoost wordt een rookgordijn opgetrokken van participatie en inspraak. De werkelijkheid is anders.

Participatie is volgens het stadsdeelbestuur 'het cement van ons stadsdeelbeleid. Stadsdeel Zuidoost heeft samen met de raad participatie het sleutelbegrip gemaakt van deze bestuursperiode.'

Participatie: "Gezien het hoge gebruik van de inspraakprocedures en deelname op de inspraakavonden, zijn de bewoners van Zuidoost zeer betrokken is bij de inrichting van de openbare ruimte.
Op diverse manieren biedt het stadsdeel de burgers de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling."

Dat er zoveel gebruik gemaakt wordt van inspraakprocedures en deelname aan inspraakavonden (in Gaasperdam meestal met een minimum aan allochtone deelnemers) is enkel een teken dat het bestuur niet doet wat de inwoners zouden willen. Als het aankomt op besprekingen in de raad dan krijgen de voorstellen van de oppositie te maken met het politbureau van Zuidoost. De huidige coalitie van PvdA, VVD en GroenLinks heerst absoluut en staat ook geen inspraak toe. Ik moge verwijzen naar de moeilijkheden die wij ondervonden bij het inzien van de aanvraag van Amsterdam Open Air. Dat is de praktijk, en die is niet positief voor Zuidoost. Zie hier en hier. De participatie in Zuidoost is een leugen. Men houdt de schone schijn op door brochures te publiceren met veel kleurfoto's.

Door dhr. Jaensch werd foutieve informatie verspreid, namelijk dat het Gaasperpark niet tot de Ecologische Hoofdstructuur zou behoren. Hij heeft dat tegenover mij persoonlijk rechtgezet en zou dat ook in de raad doen. Of dat laatste gebeurd is weet ik niet. Maar voor alle duidelijkheid: het Gaasperpark behoort tot de EHS, en dat is door dhr Jaensch bevestigd. In de raadsvergadering van gisteren werd een verzoek van dhr. Mos van D66-OZO om de bedragen die genoemd zijn in de gebruiksovereenkomst tussen Groengebied Amstelland en Amsterdam Open Air openbaar te maken of in elk geval aan de raadsleden mee te delen desnoods onder geheimhoudingsplicht. Ook dat werd niet gehonoreerd. Het stadsdeelbestuur en GGA handelen daarmee in strijd met de Wet Openbaarheid Bestuur. Van democratische controle is op deze manier geen sprake.

Zoals te verwachten zijn alle voorstellen van de oppositie om nog enige normen en controle te stellen aan evenementen in het Gaasperpark verworpen door het politbureau van Zuidoost. Met een comfortabele meerderheid kan de coalitie gewoon haar wil opleggen. De raad (lees 'het bestuur') kan op deze manier ontwikkelingen goedkeuren die in strijd zijn met andere reglementen, afspraken en wetten. De VVD verwijst graag naar de evenementennota, maar lapt de EHS en HGS aan zijn neoliberale laars. Absolutisme troef in Zuidoost. De VVD deelt de lakens uit en de PvdA huppelt erachter aan. GroenLinks stamelt nog wat en vergeet zijn groene en linkse standpunten.

Stadsdeelraad 27 maart

voorzitter

Met enige moeite stonden de tegenstanders van de oppositiemoties bij de stemming op om tegen te stemmen. Het embonpoint van sommige mannelijke leden van de PvdA en VVD is namelijk vrij omvangrijk. Waarschijnlijk omdat zij nooit de moeite nemen om wat te wandelen of te sporten in het Gaasperpark. Het optreden van dhr. Geenen was ronduit abominabel. Deze jongeman kan het nog ver schoppen als dummy van Emile Ratelband. Randjan Bissesar heb ik helemaal niet gehoord. Was hij wel aanwezig? Deze man heb ik nooit gezien op enige bewonersvergadering in Gaasperdam. Nu heeft hij op de meest onbeschofte manier de SP buitenspel gezet door na zijn onbehoorlijke optreden en geweld tegen anderen zijn zetel niet op te geven maar zelf door te gaan. Van hem kunnen we weinig meer verwachten in de raad.

Van de VVD kunnen we asociaal bestuur verwachten, de VVD gaat desnoods over lijken, dat zien we genoeg in de huidige regering. Van de PvdA verwacht je wat anders. Het beleid van dhr. La Rose heeft geen resultaat gehad wat het geweld in Zuidoost betreft. Men ouwehoert wat, men sust wat. Pappen en zoethouden. De PvdA in Zuidoost is een partij geworden van volgevreten, gezapige neoliberale meelopers. De integriteit van het stadsdeelbestuur is in het geding. De belangenverstrengeling van dhr. Jaensch die zowel portefeuillehouder van Zuidoost als vertegenwoordiger van Zuidoost bij GGA is, is ontoelaatbaar. We kennen intussen allang de belangen die de VVD faciliteert, in dit geval de belangen van Amsterdam Open Air. Elke vorm van inspraak, van aanpassing van de aanvraag van AOA  wordt onmogelijk gemaakt. Het stadsdeelbestuur dient in dit geval enkel de belangen van AOA. Dat GroenLinks zich hiervoor leent is ronduit schandalig.

Positief waren de inbreng en de moties van D66-OZO, CU en CDA. Maar het is duidelijk dat door het politbureau van PvdA, VVD en GL elke vorm van inspraak of participatie neergemaaid wordt. Rücksichtlos wordt natuur te grabbel gegooid voor de commercie. Het huidige bestuur ziet zich als stroman van Amsterdam Open Air en de belangen, wensen en ervaringen van de omwonenden zijn van geen tel. Fauna en flora zijn van geen belang. De verloedering van het Gaasperpark is al ingezet. Het wachten is op de eerste ongeregeldheden in het park. Want er is in het park geen sprake van handhaving. Als men meer toestroom naar het park wil, betekent dat toestroom van gemotoriseerde 'recreanten' die de ruiterpaden gebruiken als crossterrein, het ongereguleerd vissen en kamperen langs de Gaasperplas, geluidsoverlast van 'muzikale' recreanten, en een toenemend gebruik van de overblijvende groene oases door cruisende homo's. De gewone recreant wordt langzaam maar zeker verdreven uit het park, om maar niet te spreken van de fauna.

Het stadsdeelbestuur en GGA beheren het groen op een onverantwoordelijke manier. Men houdt geen rekening met fauna en flora, en ook geen rekening met recreanten. Het park wordt ontdaan van bloemperken op de grasvelden. Dat slechte voorbeeld wordt waargenomen door de spitsburger die nu de kans ziet het park ook als gebruiksvoorwerp te zien en er zijn lusten uit te leven zonder begrip voor natuur of andere gebruikers. Mijn verwachting is dat het Gaasperpark gauw toe is aan surveillance door politie. GGA heeft geen oog voor ongevoeg.

Ik zou zeggen: Stay green!

Evaluatie Open Air op de agenda

voor het festival
Het Gaasperpark verleden jaar vóór Open Air

Morgenavond, 27 maart, wordt in de raadsvergadering van stadsdeel Zuidoost de evaluatie van Amsterdam Open Air besproken.

Agendapunt 10: "De aanvraag gaat uit van een verlenging van de duur van het festival van 1 naar twee dagen en een toename van het aantal toe te laten bezoekers. Naar verwachting wordt de vergunning verleend.
De hoedanigheden en gevolgen van het in 2011 gehouden festival zijn geëvalueerd. Gelet op de toename in duur en omvang van het festival in 2012 is ook voor dit jaar een goede evaluatie van de positieve en negatieve aspecten van het festival van belang. Met name dient er gekeken te worden naar mogelijk negatieve aspecten op de gebieden van geluidsoverlast en natuur- en milieuschade.
Met deze voordracht wordt het belang van een goede evaluatie benadrukt.

De Stadsdeelraad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, gezien de voordracht van de fracties fracties D66-OZO, CDA en CU, d.d. 19 maart 2012.

BESLUIT:

Een evaluatie plaats te laten vinden van het in 2012 in het Gaasperplaspark te houden dance-festival ‘Amsterdam-Open-Air’, waarvan de resultaten tijdig beschikbaar zijn ten behoeve van een eventuele aanpassing van de vergunningsvoorwaarden voor het festival in het jaar 2013."

Die evaluatie had al bezig moeten zijn, want de voorbereidingen voor het evenement zijn al weken in volle gang. De resultaten zijn hier en hier te zien.

Het is heel ongebruikelijk om in de lente een natuurpark te snoeien en daar bomen te kappen op het moment dat de fauna bezig is met nestelen en voor kroost te zorgen, en de flora aan het uitschieten is. Dat is zonder meer schadelijk voor fauna en flora. De kanten en oevers van de waterpartijen zijn grotendeels vrijgemaakt van begroeiing, zodat watervogels geen broed- en beschuttingsplekken meer hebben. De habitat van  libellen langs de waterkant is grondig vernield. Hoewel het stadsdeel het Gaasperpark letterlijk benoemt als natuurgebied, behandelt het bestuur het park als een evenemententerrein zonder ook maar in het minst rekening te houden met fauna en flora. Men houdt zelfs geen rekening met recreanten.

Al weken wordt door deze 'onderhoudswerkzaamheden', lees 'voorbereiding voor het dance event', de recreatie belemmerd of verhinderd. Het strooien van zand op de grasvelden in gebruik voor het evenement heeft het picknicken daar zogoed als onmogelijk gemaakt. Het maaien, klepelen, verticuteren, slepen en rotereggen (egaliseren) zorgt al weken voor overlast. Struiken zijn uitgerukt, bloemperken zijn tot grasveld gemaakt, wat niet alleen schadelijk is voor de fauna, maar ook het uitzicht en het aanzien van het park deerlijk aantast. De grasvelden verschralen, wat de bedoeling is, en zullen enkel geschikt zijn voor het plaatsen van podia en tenten. Dan is het afgelopen met de bloemen daar en zullen vlinders en bijen er geen voedsel meer vinden.

Als we dit elk jaar kunnen verwachten en telkens in toenemende mate, want the sky is the limit voor Amsterdam Open Air (d.w.z. de drang naar winst is onverzadigbaar), dan wordt het Gaasperpark een evenemententerrein dat geen natuurgebied meer genoemd kan worden, dan is de EHS en HGS een lachertje. Het is door dhr. Jaensch toegegeven dat het Gaasperpark wel degelijk behoort tot de EHS (en HGS), in tegenstelling tot wat eerder werd beweerd. Dan kunnen we het huidige stadsdeelbestuur van Zuidoost zonder meer kwalificeren als natuurbarbaren. Het tegen mekaar opdenderen van acht podia tegelijk valt onder de term cultuurbarbarisme. Zuidoost nergens anders! 

Is ons bestuur in Zuidoost zich wel bewust van wat voor voorbereidingen er door Groengebied Amstelland allemaal uitgevoerd worden? Is er toetsing? Worden er vergunningen aangevraagd voor dergelijke activiteiten bij de bevoegde instanties? Heeft Zuidoost enige inspraak of inbreng in de plannen voor het Gaasperpark?

verschraling
Het Gaasperpark (zelfde veld als foto boven) op 21 maart 2012

In geen andere stad ter wereld worden dance events georganiseerd waar acht podia tegelijk hun meer dan 100 dB geweld over de hele omgeving uit schetteren. Het is ook bekend dat geluidsvervuiling het gedrag en de verspreiding van vogels en andere dieren verandert en ecologische schade toebrengt aan natuurgebieden.

Inhabitat: "Noise pollution is certainly annoying, but does it actually cause any real harm? Several studies have shown that urban noise can have adverse effects on bird populations, causing them to change their songs and otherwise alter their behavior. Now researchers have learned that man-made noise can also have a ripple effect on some types of plants, like trees, as well. Because plants are stationary, many of them rely on animals and insects, like birds and bees, to pollinate them or to spread their seeds. So it follows that when bird populations are driven down by noisy human activity, for example, the trees that depend on those birds to spread their seed would also suffer."

Het ArenaPark is het geschikte terrein voor muziekevenementen, niet het Gaasperpark.

Nog meer vernieling


Uitgerekend op de boomfeestdag gisteren moest Groengebied Amstelland zonodig met kinderen van de brugklas op 'maatschappelijke stage', d.w.z. snoeien. Want in dit land schijnt alles te draaien om snoeien en bezuinigen. De kinderen werd meteen fout aangeleerd waar het om gaat in de natuur, zeker niet in de eerste plaats om snoeien, en zeker niet op het moment dat de bomen en struiken weer beginnen te groeien en te bloeien, in de lente. De manier waarop het werk gedaan werd verdient ook echt niet de schoonheidsprijs. Maar ja, wat wil je dit is Zuidoost.

Verder ziet u hoe het Gaasperpark nog verder aangetast wordt en onbruikbaar gemaakt voor normale recreatie. De grasveldjes werden bestrooid met zand. Waarschijnlijk om de ondergrond te verstevigen voor het heilige evenement, Amsterdam Open Air. Daarbovenop werden de grasvelden ook nog eens bewerkt met een klepelmachine. Dat is een soort rigoureuze maaimachine die het gras niet afsnijdt maar stukslaat. Verticale cylinders vermorzelen het gras dat daardoor zijn voedingsstoffen vrijgeeft aan de ondergrond. Het resultaat is dat er alleen nog gras kan groeien. Andere planten worden radicaal vernietigd. Mogelijk is dit bedoeld om het gras voor het evenement vrij te houden van vervelende bloeiende planten, vooral orchideeën. Maar ook de perken met narcissen die daar verleden jaar stonden zijn nu gründlich ausgerottet. Er zijn ook een aantal struiken met wortel en al uit de grond gerukt. Ook om plaats te bieden voor de consumenten van Open Air.

Lekker op het gras zitten en picknicken is er niet meer bij nu. Dus de overlast die het evenement bezorgt aan gebruikers van het park is al zo'n tien dagen geleden begonnen, en dat zal de komende tijd wel voortduren. Met dank aan ons stadsdeelbestuur dat totaal geen rekening houdt met de omwonenden en bezoekers van het park. Waarvan akte. Het park wordt aangepast aan de wensen van Open Air en dat voor twee dagen kabaal. Langs de oevers van de waterpartijen is alles open gemaakt en weggemaaid zodat de watervogels daar niet kunnen nestelen en ook geen beschutting vinden. Tussendoor zie je nog hoe idioten met scooters over de wandelpaden snorren, nagekeken door de opzichters van Groengebied Amstelland. Ik heb me laten vertellen dat er nog een schoonmaakbeurt komt, maar die wordt niet uitgevoerd door kinderen, maar door 'professionals'.

Juist nu het mooi weer begint te worden, en iedereen het park in wil, juist nu de vogels en andere diertjes aan het paren gaan, juist nu de lente begint wordt er gesnoeid en gehakt zoals dat in andere jaren nooit gebeurde. De libellen en juffers zijn drastisch aangepakt; hoeveel er nog zullen uitkomen dit jaar is een heikele vraag. De normale tijd voor deze hak- en snoei-activiteiten is de herfst. Nu wordt ons als bezoekers van het park heel wat moois onthouden, want het park moet voorbereid worden op een invasie van natuurbarbaren, jongeren die het leuk vinden om in een ambiance van over de 100 dB te vertoeven. Normaal zou je dat folter noemen.

Voor de echte natuurliefhebbers is er op het eind van het filmpje nog het baltsen van futen te zien. Maar de natuurbarbaren van ons stadsdeel hebben daar geen oog voor. Ze hebben blijkbaar ook een hekel aan mensen die van de natuur houden.

Boomfeestdag

boomfeestdag

Boomfeestdag: "In 2012 zal de Nationale Boomfeestdag worden gevierd op woensdag 21 maart. Het Land van Cuijk, met de gemeenten Boxmeer, Grave, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis, is in 2012 de gastheer voor de Nationale Viering van de Boomfeestdag.

Het thema voor Boomfeestdag 2012 is:

“Bomen (be)leven”

Bomen zorgen voor leven; zonder bomen is er geen leven op aarde.
Bomen hebben een grote belevingswaarde."

Laat ze niet vallen


button-petitie

button-malieveld

Een wolf in schaapskleren

carnaval
Carnaval Duitsland 2012

Ja, een wolf in schaapskleren, daarmee bedoel ik Joachim Gauck die Christian Wulff vervangt als president van Duitsland. Opvallend was dat de anti-fasciste Beate Klarsfeld nauwelijks een kans maakte. Dat zegt veel. Ook opvallend is de terminologie van rechtse kranten als Elsevier en de NRC die het liever hebben over "nazi-jager" Klarsfeld. Daarmee is de toon al gezet. Onze pers is tenslotte ook gelijkgeschakeld. Het zal ook niet verbazen dat rechts Duitsland zeer in zijn nopjes is met deze ex-predikant. Ook extremistisch Duitsland jubelt mee. Reden genoeg om ons vragen te stellen.

Politically Incorrect (News gegen den Mainstream, proamerikanisch, proisraelisch, gegen die Islamisierung Europas, für Grundgesetz und Menschenrechte - d.w.z. Duits nationalistisch): "Gauck soll neuer Bundespräsident werden!"

NRC: "Gauck is het aangewezen staatshoofd, niet Wulff, schreef destijds Der Spiegel. Het weekblad had Gauck, met gevoel voor het Volksempfinden, op zijn omslag gezet onder de veelzeggende kop ‘de betere president’.
Nu moet Gauck bewijzen dat hij die kwalificatie waard is. Hij wil er, verklaarde hij, voor zorgen dat de Duitsers ‘weer in een land leven waar ze van kunnen houden’."

Inderdaad, en om dat voor mekaar te krijgen moet het Duitse verleden flink geretoucheerd worden, het nazi-verleden moet gebagatelliseerd en dat van de voormalige DDR moet gedemoniseerd worden. En daar is Gauck de meest geschikte man voor. Dat Gauck is voorgedragen door de SPD en de Grünen geeft weer aan hoe geïndoctrineerd Duitsland is, hoe door en door verrot. Dat extreem-rechts staat te jubelen is voor beide partijen geen reden om zich te bezinnen. Net als in de jaren dertig van de vorige eeuw heerst de ideologische verdwazing in Duitsland.

Voorgeschiedenis

Wat velen niet weten of erger nog, niet willen weten, is dat West-Duitsland nog altijd een fascistisch angehaugt land is. 'Verdienstelijke' nazi's (diegenen die oorlogsmisdaden hadden begaan) werden in de jaren 60 in groten getale opgenomen in het bestuur van de Bondsregering: 21 ministers en staatssecretarissen, 100 generaals en admiraals bij de Bundeswehr, 828 hoge ambtenaren van Justitie en rechters, 245 leidinggevende ambtenaren op Buitenlandse Zaken en in de diplomatie, 297 hoge politie- en veiligheidsambtenaren. Hans Maria Globke werd van rechterhand van Himmler de rechterhand van Konrad Adenauer. Het mag dus ook geen wonder heten dat Kohl en Genscher later de Kroatische 'vrijheidsstrijders' (fascistisch angehaugt!) voorzagen van wapens en geld om de Joegoslavische regering omver te werpen. Kroatië was vroeger een goede bondgenoot van nazi-Duitsland.

De inlijving van de DDR was een goede gelegenheid voor een algehele revisie van de Duitse geschiedenis. De DDR werd voorgesteld als een systeem dat nog erger was dan de nazi's. Daar is geen enkel bewijs voor te vinden. Maar de stemmingmakerij die tientallen jaren heeft geduurd, heeft wel succes gehad. De nazi's hadden hun indoctrinatie niet beter kunnen organiseren. Door het demoniseren van de in feite zeer burgerlijke en brave DDR kon tegelijk het fascistische verleden van Duitsland opgepoetst worden, want veel erger was het socialisme in Oost-Duitsland was de slogan. Geen wonder dat dit zo openlijk gepropageerd kon worden, want de nomenklatura in West-Duitsland was alleen in naam democratisch, achter de schermen heerste revanchisme en herwaardering van het fascisme. Men deed dat zeer voorzichtig. Niettemin is het een rode draad doorheen de Duitse geschiedenis. Het is ook geen wonder dat na de Anschluss van de DDR het fascisme in Oost-Duitsland opeens een hoge vlucht nam. In West-Duitsland waren nationalistische partijen allang weer bon ton. Dat ging zelfs zover dat niet alleen de West-Duitse politie en Binnenlandse Veiligheid, maar ook de Bundesnachrichtendienst, de Duitse Inlichtingendienst, blind waren voor de wandaden en moorden door neonazi's. Volgens sommige berichten zouden zelfs informanten van de Binnenlandse Veiligheid aanwezig geweest zijn bij de moorden. Dat hoeft geen verbazing te wekken want de NPD, de Nationaldemokratische Partei Deutschlands, een extreem-rechtse partij, werd in 2008 voor de helft uit staatsfondsen gefinancierd. Dertig van de 200 NPD bestuursleden werden als 'informanten' (V-leute) door de staat betaald.

Wie is Joachim Gauck?

Christopher Hale: "In 1990, as Germany rushed to reunification, Chancellor Helmut Kohl appointed Gauck Federal Commissioner for the Stasi Archives - responsible for investigating 'communist crimes' in the GDR. A curious rumour has it that, using his power as Federal Commissioner, he was allowed to examine his own Stasi file for several hours in private: an opportunity for judicious 'weeding'? This privilege certainly stretched German law.

In fact Germany devotes huge resources to investigating GDR 'crimes' (and no one is claiming these didn't happen): it’s a pity that the same energy wasn’t devoted to rooting out former agents of the national socialist regime.

More recently Gauck has, with reservations, backed the anti immigration figurehead and one of the best best-selling authors of non-fiction in Germany, Thilo Sarrazin, framing him as “courageous”.

Gauck fits the seemingly irresistible rush to the Right which is currently disfiguring the European Union. But dig deeper, and Gauck's anti Communism is more sinister.

Gauck's backing of both 'The Black Book of Communism' and the Prague Declaration should be understood in connection with his comments on the Holocaust. He has spoken out against what he calls an over valuing – “Überhöhung” of the Holocaust - aggressively insisting that the worst genocide in human history has to be judged alongside the crimes of various communist regimes.

It is therefore concerning that one newspaper that welcomed the appointment of Gauck was the extreme right wing Junge Freiheit - “We are President!” proclaimed a recent cover story."

JungeF

Gauck was in zijn tijd in de DDR een informant van de Stasi. Hij heeft tijdens zijn beheer van de Stasi-dossiers de kans gekregen om zijn dossier grondig aan te passen. Gauck behoort tot dat soort mensen dat zich aanpast en mee wil doen met de nieuwste machthebbers. Toen hij doorhad dat de Wende eraan kwam, is hij handig met de nieuwe wind meegedraaid, van voorstander van een beter socialisme werd hij een neoliberale asociale Wendehals.

DerFreitag: "So bekam Joachim Gauck als Vorsitzender des Kirchentagsausschusses der Landeskirche eine wichtige Aufgabe. Er sollte einen Kirchentag im Sinne der Kirchenleitung durchführen und dabei alle Konflikte mit dem SED-Regime vermeiden. Wie die Akten aus dem Archiv der Staatssicherheit, die dem Freitag vorliegen, belegen, hat er dabei maßgeblich eine erneute „Kirche von unten“-Veranstaltung verhindert.

Gauck, der vor drei Wochen seine zweite Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten bekanntgab, wurde in den vergangenen Wochen oft als Bürgerrechtler bezeichnet, obwohl er vor dem Herbst 1989 keiner oppositionellen Gruppierung angehörte. Die von der Staatssicherheit über seine Person angelegten Akten zeigen nun, wie er in der Vorbereitung des Kirchentages dem Druck staatlicher Stellen nachgegeben und dadurch die Arbeit von Dissidenten wie Heiko Lietz erheblich behindert hat."

Machtelite: "Gauck, einst selber im Verdacht “Begünstigter der Stasi” zu sein, ist Mitglied des elitären Think Tanks “Atlantik-Brücke”, der sich um die Kontaktpflege zu führenden Persönlichkeiten der USA bemüht und deren Sponsoren vornehmlich aus dem Finanz- und Kreditwesen, der Stahlindustrie, der Rüstungsindustrie, sowie der Automobilindustrie, stammen.

Joachim Gauck, Anhänger der Rente mit 67,  ist zudem Mitglied im Senat der Deutschen Nationalstiftung, die 1996 in ihren Thesen unter anderem den Umbau der Sozialversicherung, die Renovierung der öffentlichen Finanzwirtschaft, ein längeres Anhalten der Realeinkommen, eine Überprüfung der sozialpolitischen Staatsausgaben, mehr Eigenverantwortung und eine umfassende Deregulierung auf allen Gebieten anmahnte."

Met andere woorden, Gauck is een neoliberaal in hart en nieren. Hij is voor de afbraak van de sociale zekerheid, en voor deregulering. Hij is tegen sociale protesten nu, nu tegen dus, tegen kritiek op het kapitalisme, voor volledige vrijheid van de banken en hij heeft zijn bedenkingen bij de vrijheid van het internet. Gauck is een man die is gekozen om het beeld in Duitsland en Europa te verankeren dat het socialisme waardeloos is en dat Duitsland zich weer trots moet oprichten. Er valt Duitsland niets te verwijten. Niet de nazi's waren een gevaar, maar de sociale en anti-fascistische DDR. Van hem wordt een beeld gecreëerd als een vechter voor burgerrechten, terwijl hij niet meer is dan een pion in de nieuwe ideologie van de heersers in Europa. Duitsland wil duidelijk weer zijn aandeel in de macht in Europa. Gauck moet vooral rechts en de heersende neoliberale orde een heimische indruk geven, een moreel gezicht geven.

Maar goed, de functie van president is vooral ceremonieel. Wie had ooit van Wulff gehoord tot er een schandaal ontstond? Laten we hopen dat we nooit meer wat van Gauck horen, of het moet weer een schandaal zijn.

Gaasperdam women's day

globalwomen'sday

gaasperdamglobalwomensday

Het Gaasperpark in de vernieling

Gisteren werd weer flink gesnoeid en gekapt in het Gaasperpark. Honderden struiken en bomen gingen eraan. Ook in de hele omgeving. Aan de oostoever bij Ballorig is men al bezig de bomen te kappen voor de aanleg van de Gaaspersingel, een 10 meter brede gracht die het stadswater naar het Gemaal Zuidbijlmer zal leiden. Dit om de kwaliteit van het water in de Gaasperplas te verbeteren. Op zich is dit een goede zaak. Schoner water vooral bij het strandje is echt een verbetering, want nu komt het vuile stadswater daar bij Ballorig de Gaasperplas in. Jammer toch dat daar weer veel bomen voor moeten sneuvelen. Van herplant elders zal geen sprake zijn, dit stadsdeelbestuur kennende. Ook bij Nellestein was men rigoureus aan het snoeien. De bomen voor de flats werden 'gekandelaberd', d.w.z. de uitstaande takken werden gekapt zodat er een soort kandelaber overblijft. Belabberd is een beter woord dan gekandelaberd. Het is geen gezicht. Het geluid van muziekevenementen zal nu ook met volle kracht tegen de gevels knallen.

Maar het ergste nog is dat de voorbereidingen voor het Amsterdam Open Air dance event al aan de gang zijn terwijl de vergunning nog niet eens is verleend en ook de inspraak nog plaats moet vinden. Een medewerker van Groenvoorzieningen gaf tegenover een bewoner van Liendenhof toe dat deze snoei- en kapactie bedoeld was voor Open Air. Ook langs de randen van alle waterpartijen heeft men struiken en kleine boompjes gekapt. Dat is een tragedie voor de libellen die daar hun stekkie hadden. Ook vogelnesten langs het water zijn verstoord. Ergens zat een reiger zielig rond te kijken in deze woestenij, niet begrijpend waarom dit allemaal zo moet. Onderwerp van gesprek onder de bewoners van Nellestein is 'waar vluchten jullie naartoe tijdens het herrie weekend?'.

Het is de bedoeling dat een deel van het onderhoud van het Gaasperpark door dit evenement bekostigd wordt. Daar vallen ook nieuwe bordjes onder die ons welkom heten bij de Gaasperplas en hondenbezitters manen hun hond(en) aan de lijn te houden. Deze hondenborden waren kort na plaatsing al weggerukt of stukgemaakt. En hondenbezitters laten hun honden gewoon achter de wilde konijnen aan jagen. Sommige bewoners van de flats aan de Gaasperplas zullen waarschijnlijk ook wel klagen over de bomen die hen het zicht op de plas belemmeren. Nou, ze kunnen ook even hun flat uitgaan als ze zonodig de hele en dan ook de hele plas willen zien. Trouwens is een boom met nesten en vogels ook niet een prachtig gezicht? Ik dacht van wel.

De arrogantie van stadsdeel Zuidoost kent geen grenzen. Van inspraak is totaal geen sprake meer. Het Gaasperpark gaat de vernieling in.

Parkeerproblemen bij Open Air

aoaparkeer

StadsdeelZuidoost: "Op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei 2012 vindt in recreatiegebied Gaasperplas het dancefestival Amsterdam Open AIR plaats. Om in de naburige woonwijk Nellestein parkeerproblemen door bezoekers van het festival te voorkomen, worden de Loenendreef en het Lexmondhof voor doorgaand verkeer afgesloten.

Ook de Driemondweg wordt afgesloten ter bescherming van het natuurgebied.

Bewoners en bezoekers Nellestein hebben na controle gewoon toegang tot de wijk. De bewoners ontvangen een brief van de organisator van het festival waarin staat hoe zij die dag toegang krijgen tot de wijk.

De afdelingsmanager Beheer van het stadsdeel Zuidoost heeft in mandaat op 12 maart 2012 een tijdelijk verkeersbesluit genomen voor genoemde afsluitingen ten behoeve van het festival Amsterdam Open AIR. Dit besluit betreft de volgende afzettingen op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei 2012 van 11.00 tot 19.00 uur:

I     Loenendreef ter hoogte van Langbroekdreef

II    Lexmondhof ter hoogte van Langbroekdreef

III    Driemondweg ter hoogte van N236"

De vergunning is nog niet verleend voor Amsterdam Open Air maar het stadsdeelbestuur is al bezig met het regelen van de parkeerproblemen. Deze keer is de operatie nog omvangrijker dan vorig jaar. Het wordt een ware opstopping rond de Gaasperplas. Langerlust, Ballorig en het waterleidingbedrijf worden volledig geblokkeerd.

Burger berg je!

Ik durf het haast niet te zeggen, maar de stukken liggen vanaf vandaag ter inzage bij het stadsdeelkantoor. Misschien is het handig als u alvast een advocaat meeneemt. Er kan binnen zes weken bezwaar gemaakt worden door belanghebbenden.

Lente in aantocht

gehakkeldeaurelia

Het was een heerlijk wandelweertje vandaag. Daarom vandaag mijn tweede wandelrondje Gaasperplas van dit jaar gemaakt. Het groot hoefblad, klein hoefblad en het Japans hoefblad stonden in bloei in het park, ook de sneeuwklokjes. Ik zag mijn eerste vlinder van dit jaar, een gehakkelde aurelia. Op het fietspad zat een gewone pad. Die heb ik opgepakt en wat verderop in het gras gezet, daar zit ie tenminste wat veiliger. Verder nog een aantal hommels zien rondvliegen. Er komt weer leven in het groen.

gewonepad

Internationale vrouwendag

slavaGreeningTheBlue: "Each year around the world, International Women's Day (IWD) is celebrated on March 8. Hundreds of events occur not just on this day but throughout March to mark the economic, political and social achievements of women."

CW: "On 8 March, 1857, garment workers in New York City marched and picketed, demanding improved working conditions, a ten hour day, and equal rights for women. Their ranks were broken up by the police."

Women4Women: "Women, and the young girls who will grow up to become women, are the secret weapon in fighting hunger. Empowerment can be as simple as providing a nutritious meal to a girl at school. Research shows educated mothers have healthier families – their children are better nourished and more likely to attend school themselves."

8 maart Vrouwendag

dns2

Thema van deze dag is The Colour of Your Money. Wat doet geld met jou en je gezin, in deze tijd van economische crisis?  Diverse organisaties verzorgen workshops rondom dit thema.                     

Tijdens deze middag geven Dini Dijkman en Haidy Bijnaar van Buurvrouwennetwerk Gaasperdam de workshop “Vrouwenlounge-Geldlounge”

Toelichting: Kwaliteiten en talenten van jezelf optimaal benutten en inzetten. Een nieuwe manier om wat extra geld te verdienen.  Woon je in Gaasperdam en zoek je nog inspiratie, coaching en begeleiding om jezelf en je nieuwe product(en) of dienst(en) te presenteren? In de Vrouwenlounge kan je laagdrempelig je nieuwe dienst(en) en product(en) presenteren aan andere vrouwen in de wijk. Buurvrouwennetwerk Gaasperdam biedt je gratis mogelijkheden als coaching, training, advies en begeleiding . In ruil hiervoor biedt jij vrouwen uit het netwerk een gratis workshop of dienst aan. Tijdens deze workshop mag je lekker gezellig chillen en ervaren hoe we dit doen.

Datum: zaterdag  10 maart

Tijd: 12.00-18.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur)

Plaats: De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11

Toegang is gratis

Aanmelden verplicht: 101vrouwen@gmail.com

Boeren burgers buitenlui

NCRV: "De documentairefilm Boeren Burgers Buitenlui van Gouden Kalf winnaars Jan Musch en Tijs Tinbergen (Rotvos, 2009) neemt de kijker mee op een unieke tocht door dit prachtige land. We bewandelen weggetjes die Rembrandt graag bewandelde, en belanden voorbij het pittoreske Ouderkerk aan de Amstel in de grootste ononderbroken groene ruimte van de Randstad: duizenden hectaren oer-Hollands polderland, die doen ervaren dat Amsterdam onderdeel is van Holland. Een land waarin de natuur een onverwachte rijkdom heeft, met wolken grutto’s boven de weiden en roepende steenuilen in een boomgaard. We maken kennis met de dynastie van Schaik, een boerenfamilie die al eeuwen lang het Amstelland vorm geeft: een wereld van weiden, sloten en koeien."


De uitzending was gisteravond, maar wordt nog herhaald. Als het goed is, dan is de uitzending ook nog te zien op Uitzending Gemist.

Duidelijk is wel dat deze beroemde Amstelscheg ("cultuur- en kwaliteitsscheg") eigenlijk geen natuurgebied meer is, maar agrarisch gebied. Maar in dit landje moeten we blij zijn met de weinige kruimels natuur die ons nog overgelaten worden.

Neoliberale hemel = sociale hel

OWS050212

De moderne hooligan is een neoliberaal, en het voordeel voor hem is dat hij daarvoor meestal niet eens zijn luie stoel uit moet.

De neoliberale 'vrije' markteconomie heeft de hele wereld in een diepe financiële crisis gestort. Zolang het kan zal de heersende nomenklatura het neoliberale beleid blijven doordrukken, tot het systeem helemaal instort. Want laten we wel wezen, dit hele systeem is een piramidespel. Als je zonder geld of aandelen kunt speculeren op de beurs dan is dit nog erger dan een casino waar je in elk geval je chips pas krijgt als je ze met geld betaald hebt. Pas aan het eind van het gokspel mag de handige speculant (succes verzekerd, want dat is niet moeilijk als de banksters het voor het zeggen hebben) zijn chips weer omruilen voor echt geld. Dat gewonnen geld moet meteen onttrokken worden aan de het virtuele geldcircuit, dat moet witgewassen worden, dat wil zeggen er moet iets mee gedaan worden. Banken doen dat met hun bonussen, de rest gaat in nog meer speculatie. Speculanten steken het in dure panden en motorjachten. Intussen wordt de reële economie leeggezogen, want de winst van de een is het verlies van de ander, bijvoorbeeld het verlies van onze pensioenfondsen die het casinospelletje verloren hebben door het bedrog van banken als Goldman Sachs.

Ooit, binnen afzienbare tijd, zal dit systeem volledig instorten. Dan zal het systeem zichzelf moeten hervormen. Het is tenslotte gebaseerd op foute principes en dogma's. Het is een wisseltruc, een truc die geld overhevelt van de staat en de belastingbetaler naar de banksters. De instorting is nu aan de gang. Maar niet getreurd, de overschakeling naar een nieuwe vorm van uitbuiting is al aan de gang. Als het virtuele geldspelletje niet meer werkt, dan zal de neoliberale dictatuur zijn geld moeten halen uit de reële economie. En daar is men al druk mee bezig. Dan wordt het geld gehaald bij de burgers. Dan worden de sociale uitkeringen drastisch ingeperkt, zodat de staat meer geld overheeft om falende banken te ondersteunen. Dan worden de pensioenen aangetast. Dan wordt een leger van arme werkzoekenden gecreëerd die om te overleven wel zullen moeten werken voor een hongerloontje. De instroom van illegalen is altijd getolereerd om steeds meer en goedkopere arbeidskrachten uit het buitenland in de economie in te kunnen zetten. De westerse economieën hebben hun eigen industrieën en bedrijven (denk aan Fokker, DAF, scheepswerven, enz.) afgebouwd en wat overbleef uitbesteed aan goedkope aziatische landen.

Het is een fluitje van een cent om een staatsbudget in de rode cijfers te brengen. Je verlaagt gewoon de belastingen voor de winstmakende bedrijven, je laat buitenlandse multinationals toe die alle opbrengsten naar hun eigen land wegsluizen, en je zorgt ervoor dat je veel werkloosheid creëert, door bij de overheid duizenden mensen te ontslaan, zodat als bijkomend voordeel ook nog eens de macht van de overheid flink taant ten voordele van het neoliberale bedrijfsleven.

Trouw: "De miljardenreserves in de kas voor werkloosheidsuitkeringen zijn in een paar jaar volledig opgesoupeerd. Zat er eind 2008 nog ruim 9 miljard euro in de WW-fondsen, inmiddels staan zij 1,9 miljard euro in het rood, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV."

Met andere woorden, de overgang van het virtuele casinospel van de financiële markt naar de reële nieuwe uitbuiting van werknemers is volop aan de gang. De rechtse pers is al druk aan het liegen en bedriegen geslagen. De valse rijkdom van het BBP (bruto binnenlands produkt) opgefokt met de virtuele cijfers van een casino-economie zal in stand gehouden moeten worden met het afbreken van de reële welvaart van de gewone burger.

Elsevier: "Het uitstellen van extra bezuinigen op de Nederlandse overheidsfinanciën kan desastreus uitpakken voor de economie. 'De verleiding om niet in te grijpen moet worden weerstaan.'

Als Nederland geen actie onderneemt, zullen de financiële markten maatregelen afdwingen door hogere rentes te vragen op Nederlandse staatsleningen."

U leest het al 'de financiële markten dwingen maatregelen af'. We weten nu wie de baas is.

Elsevier: "Een salarisverhoging zit er voor ambtenaren voorlopig niet in. Het maandelijkse loon van ambtenaren moet worden bevroren, als het kabinet wil voldoen aan de strenge begrotingseisen van de Europese Unie (EU)."

De neoliberale hemel is een sociale hel.

NRC: "De oud-directeur van de noodlijdende woningcorporatie Vestia, Erik Staal, heeft bij zijn vertrek een bedrag van ruim 3,5 miljoen euro meegekregen."

Het is blijkbaar niet mogelijk te tornen aan het riante contract van één incompetent en asociaal bestuurder, maar het is wel mogelijk om het sobere contract met miljoenen andere werknemers te ondermijnen.

NRC: "De noodlijdende woningcorporatie Vestia gaat het miljardentekort in tegenstelling tot eerdere berichten mede verhalen op haar huurders. Vestia wil nieuwe huurders een huurverhoging van “gemiddeld ruim 9 procent” geven. Alle huurders met een inkomen boven 43.000 euro krijgen een extra huurverhoging van 5 procent."

Het tuig van de richel heeft de macht in handen in Nederland en Europa.

Verhagen had het vandaag over 'het sterker maken van onze economie'. Het CDA is altijd goed geweest in het verdraaien van de feiten. Wat hij bedoelt is het aantasten van onze sociale zekerheid, van onze welvaart, het zwakker en armer maken van de Nederlandse bevolking. De VVD is in zijn nopjes, eindelijk weer terug naar de asociale toestanden van een eeuw geleden. De grote meerderheid van calculerende burgers heeft het jammer genoeg nog niet door. Ook de PvdA gelooft nog in sprookjes. Maar het is wel de middenstand die nu onderuit gehaald wordt.

Een betere wereld

Nikis_20bookUniversityOfAuckland: "Psychology for a Better World is for people who believe it is worth trying to make a world in which both our species and the ecological systems we are part of can flourish. The book is based on the latest research in psychology and is jam packed with action strategies. It offers new ways to think about how people interact in social settings, why we are tempted to stick with what we know, and how the same characteristics that currently keep us hooked into unsustainable practices can be used to move us forward. The final chapter is a guide to help you analyse what you are doing to contribute towards a better world, and how you can be more effective while simultaneously increasing your personal wellbeing."

Download een gratis exemplaar van dit boek.

Naomi Klein: "I don’t think climate change necessitates a social revolution. This idea is coming from the right-wing think tanks and not scientific organizations. They’re ideological organizations. Their core reason for being is to defend what they call free-market ideology. They feel that any government intervention leads us to serfdom and brings about a socialist world, so that’s what they have to fight off: a socialist world. Increase the power of the private sector and decrease the public sphere is their ideology.

You can set up carbon markets, consumer markets, and just pretend, but if you want to get serious about climate change, really serious, in line with the science, and you want to meet targets like 80 percent emissions cuts by midcentury in the developed world, then you need to be intervening strongly in the economy, and you can’t do it all with carbon markets and offsetting. You have to really seriously regulate corporations and invest in the public sector. And we need to build public transport systems and light rail and affordable housing along transit lines to lower emissions. The market is not going to step up to this challenge. We must do more: rebuild levees and bridges and the public sphere, because we saw in Katrina what happens when weak infrastructure clashes with heavy weather—it’s catastrophe. These climate deniers aren’t crazy—their worldview is under threat. If you take climate change seriously, you do have to throw out the free-market playbook."

© 2009